Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10"

Transkript

1 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Industri, Kontor og Lager Intelligent og Enkelt - Konvensjonelt eller adresserbart - Kablet eller trådløst - Automatiske funksjoner: - Selvtest - Følsomhetsjustering - Feilvarsling - Piper en piper alle - Avansert digital teknologi Icas AS Tel: 7 0

2 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design ucu: Innfelt i vegg eller påvegg Branndetektor 00-IDx: (x=o, I, T, OT, Re) O:Optisk, I: Ionisk, T: Termisk, Re: relesokkel OT: Multikriterie optisk/termisk EL-Nummer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr Re elnr 09 Power m/backup upu: montert i el-skap eller påvegg Enkel montering: Utstyret er tilpasset innfelt og påveggsmontasje. ledere fra Power upu til betjeningspanelet ucu ledere fra ucu til branndetektorer 00-IDx. Maks detektorer på systemet med 8 valgfrie sirener (8db) tilkoplet. (Ved flere detektorer bruk 00-Re sokkel og -leder). Betjening Universell utforming: Enkel betjening og signalisering fra detektorer og panel med lyd- og lyssignaler. All betjening fra normal betjeningshøyde. Aldri mer stå på stol og strekke seg mot taket. Egen panikknapp (manuell melder) som overstyrer tidsforsinkelsen på alarmreleet. Virker kun når anlegg er i alarm Avstill sirener i 0 min ved eventuell feilalarm, slår seg på automatisk. Tester sirener med egen testknapp som gir en spesiell lyd i min. Utganger: utgang (maks sirenetid 0 min.) Alarmrele (No/Nc/Com) som kan tidsjusteres (sek, //9min). Feilrele (No/Nc/Com) OC utgang som legges til 0V ved alarm. Sikkerhet: Selvkalibrerende følsomhet. Fluer/støv i kammer på detektoren varsles med gule blink. - og powerfeil varsles som feil. som fjernes varsles som feil. Moderne batteri og ladeteknologi gir t backup. Ladekrets kutter belastning før batteriet blir dårlig og tåler utladninger (ladesykluser). Integrasjon mot annet utstyr: Enkelt å integrere mot adresserbare brannvarsling- og KNX anlegg. - og sløyfeovervåking, batteri og power feil kan varsles til fellesanlegg. Ved ekstern alarm fra brannvarslingsanlegg, bruk de lokale sirenene i systemet.

3 ucu Brannsentral Enebolig med Utleiedel og felles varsling Systemet gjør: - Hver boenhet har eget lokalt system som også varsler den andre boenheten. - Alarm i bolig starter alarm i leilighet og motsatt. - Alarmrele mot den andre boenheten kan tidsforsinkes i sek///9min. - Avstill sirene i 0 minutter lokalt (maks sirenetid 0 min). - Detektor som er i alarm lyser fast rødt. Detektor som har vært i alarm blinker rødt. - Blir alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus. - Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable» ucu + upu = Microsentral komplett: -ledere -ledere Maks detektorer og max 8 tilkoplede sirener i et system. Power m/backup upu monteres i sikringskap eller i påveggsboks et passende sted. ucu monteres et sentralt sted i huset. Påveggsboks er tilgjengelig. Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx Installasjon som må gjøres i Bolig og Leilighet:. Det må installeres et anlegg i bolig og et i leilighet. Trekk ledere fra powerenheten (upu) til betjeningspanelet (ucu) i hver boenhet.. Trekk ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.. Kople til 0V, Kortslutt «J» med lask på upu og koble til detektorer og sirener. Installasjon mellom Bolig og Leilighet:. Trekk ledere mellom betjeningspanelene i hver boenhet og kople til. Innfelt/Påvegg montasje i bygning:. (ucu) og detektorer (00-Idx) er tilpasset standard veggboks. kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.. Powerenhet (upu) krever plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks. EL-Nummer Ett stk anlegg: ucu+upu elnr 000 med detektorer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr ucu-kappe elnr 08 Koplinger: Bolig Leilighet i bolig UCU- UCU- Alarmrele Com No Sir+ Sir- Alarmrele Com No Sir+ Sir- 0k 0k 00-Idx Ønskes overvåking av detektor i sløyfen, koples «-» inn på og ut fra. Forbindelse er i detektor. 00-Idx 00-Idx k k 00-Idx Maks stk 00-Idx detektorer m/8 tilkoplede sirener. Maks stk 00-Idx detektorer m/8 tilkoplede sirener.

4 ucu + upu = Microsentral komplett: ucu Brannsentral Rekkehus med lokal og felles varsling Systemet gjør: - Hver boenhet har eget lokalt system som også varsler den andre boenheten. - Alarm i en vilkårlig bolig starter alarm i de andre og motsatt. - ucu-rs8 har innebygget forsinkelse på min mot de andre boenhetene. - Alarmrele kan tidsforsinkes i sek///9min. - Avstill sirene i 0 minutter lokalt ved «avstill sirene» (maks sirenetid 0 min). - Detektor som er i alarm lyser fast rødt. Detektor som har vært i alarm blinker rødt. - Blir lokalt alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus. - Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable» -ledere -ledere Maks detektorer og max 8 tilkoplede sirener i et system. Power m/backup upu monteres i sikringskap eller i påveggsboks et passende sted. ucu m/ucu-rs8 modul monteres et sentralt sted i huset. Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx Installasjon som må gjøres i alle Boliger:. Det må installeres et anlegg hver boenhet.. Trekk ledere fra powerenheten (upu) til betjeningspanelet (ucu) i hver boenhet.. Trekk ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.. Kople til 0V, Kortslutt «J» med lask på upu og koble til detektorer og sirener. Installasjon mellom alle boliger:. Trekk minst ledere mellom betjeningspanelene i hver boenhet og kople til. Innfelt/Påvegg montasje i bygning:. (ucu) og detektorer (00-Idx) er tilpasset standard veggboks.. kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.. Powerenhet (upu) krever plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks. EL-Nummer Ett stk anlegg: ucu+upu elnr 000 UCU-rs8 med detektorer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr ucu-kappe elnr 08 Koplinger: Bolig Bolig Bolig ucu- ucu- ucu- Sir+ SiruCU-rs8 L L Sir+ SiruCU-rs8 L L Sir+ SiruCU-rs8 L L Bolig Max 00m Koples alle likt 00-Idx 00-Idx 00-Idx k 00-Idx k 00-Idx k Maks stk 00-IDx detektorer med 8 tilkoplede sirener. Maks stk 00-IDx detektorer med 8 tilkoplede sirener. Maks stk 00-IDx detektorer med 8 tilkoplede sirener.

5 ucu Brannsentral Leiligheter i Boligblokk med fellesanlegg Systemet gjør: - Hver leilighet har eget lokalt system, som også varsler fellesanlegget og derifra de andre leilighetene. - Alarmrele mot fellesanlegget kan tidsforsinkes i sek///9min. - Alarm på fellesanlegget kan starte alle sirener som er lokalt i leilighetene. - feil, fjerning av detektorer og sirener samt avstilling av anlegget varsles som feil til fellesanlegget - Blir alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus. - Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable» Leilighet: upu + ucu + 00-IDx -ledere -ledere Maks detektorer og max 8 tilkoplede sirener i en leilighet. Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx Power m/backup upu monteres i sikringskap eller i påveggsboks et passende sted. ucu monteres et sentralt sted i leilighetene. -ledere I/O modul Adressert anlegg Inn: Alarm Inn: Feil Ut: Flertråd/buskabel Brannsentral Fellesanlegg Installasjon som må gjøres i hver Leilighet:. Trekk ledere fra powerenheten (upu) til betjeningspanelet (ucu).. Trekk ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.. Kople til ledere mot I/O-modulen.. Kople til 0V, Kortslutt «J» med lask på upu og koble til detektorer og sirener. Installasjon mellom Leilighet pg Fellesanlegget:. Trekk anbefalt kabel fra I/O-modulen til fellesanlegget og kople til kabel. Innfelt/Påvegg montasje i Leilighet:. (ucu) og detektorer (00-Idx) er tilpasset standard veggboks. kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.. Powerenhet (upu) krever plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks. EL-Nummer Ett anlegg i leilighet: ucu+upu elnr 000 I/O-modul med detektorer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr Fellesanlegg: x adresserbar sentral - sirener - detektorer Koplinger: Leilighet i boligblokk I/O ucu - Feilrele Com No Nc Alarmrele Com No Nc Sir+ Sir- Feilinngang Alarminng. I/O-modul utg. Brannsentral i fellesareal Fellesanlegg - Sentral, konvensjonell eller adresserbar - Branndetektorer - Manuelle meldere - r Ønskes ikke overvåking av detektor i sløyfen, koples «-» inn/ut på eller. Forbindelse er i detektor. 00-Idx k 00-Idx Maks 0 stk 00-Idx detektorer m/8 tilkoplede sirener.

6 Brannvarsling Konvensjonelt kablet til alle typer bygg Systemet passer til: Systemet gjør: - Mindre kontor og industribygg - EN- og EN- godkjent - Barnehager - sløyfer med maks detektorer - Omsorgsbygg - Alarm- og Feilrele (No/Nc/Com), uavhengig av sløyfe - Fellesarealer i bolighus - OCA/OCB utgang, går til 0V om hhv sløyfe A/B gir alarm. - Større eneboliger - Enkel å betjene for bruker - Andre bygg - Tilfredstiller krav til iht TEK0. Sentral IFP-. og branndetektorer 00-IDx Egenskaper til sentral: - sløyfer V/9V - Max detektorer per sløyfe - Potensialfritt rele No/Nc/C: - Alarmrele og Feilrele - utganger OCA/B (0V) - Egen «Avstill» sireneknapp - Deaktiver sløyfer - Feilvarsling ved: - Kortslutning/Brudd - Om detektor/sirene fjernes - Backup t (batteri ikke inkl) Brannsentral IFP-. Ytre mål i cm: B=0, H=0, B= -ledere ledere til sløyfe ledere til sirene -ledere Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx -ledere Maks detektorer per sløyfe med max tilkoplede sirener. Installasjon som må gjøres:. Sentral monteres på vegg og tilkoples 0VAC. Trekk ledere fra Sentralen (IFP-.) til brandetektorer (00-IDx).. Kople til ledere, to ledere til sløyfe +/- og to til sirene +/-. Kople til ende motstand (k7)på siste detektor på hver sløyfe.. Gjør dette på begge sløyfene/sonene. EL-Nummer En IFP-. sentral per anlegg: IFP-. elnr 087 Batteri V elnr 00 med detektorer m/integrert sirene: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr 009 Koplinger: IFP-. - Brannsentral B OCB Feilrele Com No Nc Alarmrele Com No Nc A +V OCA Feilutgang Alarmutgang Felles for sløyfe A og B Brannsentral i fellesareal Boder/kjeller/annet Ønskes ikke overvåking av detektor i sløyfen, koples «-» inn/ut på eller. Forbindelse er i detektor. 00-Idx k7 00-Idx Maks stk 00-Idx detektorer m/ tilkoplede sirener.

7 Brannvarsling Røykvarslere til bruk i boliger TEK0 krever: - Røykvarsler må tilkoples 0VAC. - Minst en varsler i hver etasje. - Ved flere enn en detektor må de sammenkoples kablet eller trådløst. - Lydkravet er minimum 0db på soverom med lukket mellomdører - Må minst dekke oppholdsrom, gang og kjøkkenregion samt teknisk rom. - Leilighet trengs ikke å koples mot fellesareal. Trådløs røkvarsler Chor-W med Chor-AC 0V sokkel - TEK0 Egenskaper til Chor-W: - Trådløs sammenkoplbar røkvarsler - Anbefalt maks 0 stk i en gruppe. - Optisk deteksjon - Drifter på 0V m/backupbatteri (TEK0). - Piper en piper alle (8db sirene). - Sender stoppsignal når alarm er over. - Chor-AC sokkel er tilpasset veggboks. - Påveggskappe bygger 8mm - Kan leveres m/sokkelplate tilpasset IIR-varsler Chor-W, trådløs optisk røykvarsler Mål i mm: D=0, H=0 (H=0 m/sokkel) Chor-AC, 0V sokkel Mål i mm: D=0, H=0 Chor-Kappe til AC-sokkel Mål i mm: D=0, H=8 Chor-SA, sokkel med plate som er tilpasset monteringsskinnen til IIR/IOR-serien. Mål i mm: D=0, H= Installasjon som må gjøres:. Veggboks monteres i tilfelle skjult anlegg - 0V trekkes til punktet.. Chor-AC sokkel monteres og koples til 0VAC - I tilfelle påveggmontasje, anskaff Chor-kappe - Velges kun 9V batteridrift behøves ikke Chor-AC sokkel.. Kople til Chor-W (eller Chor) - Lær opp Chor-W mot hverandre (kan gjøres i forkant av montering).. Sett detektor inn i sokkel El-nummer: Chor-W detektor elnr 097 Chor detektor elnr 0098 Chor-AC sokkel elnr 08 Chor-kappe elnr 00 Chor-AS sokkel elnr 00 IIR-SLi elnr 007 Frittstående Chor med Chor-AC 0V sokkel (TEK0), eller sammenkoplbar m/9v batteri Egenskaper til Chor: - Som frittstående røkvarsler i AC-sokkel - Som kablet sammenkoplbar med 9V batteri - Bruker standardsokkel, kappe unødvendig. - Anbefalt maks 0 stk i en kablet gruppe. - Optisk deteksjon - Piper en piper alle (8db sirene). - Chor-AC sokkel er tilpasset veggboks. - Påveggskappe bygger 8mm - Kan leveres m/sokkelplate tilpasset IIR-varsler Chor m/9v batteri, optisk røykvarsler Mål i mm: D=0, H=0 (H=00 m/sokkel) Chor-AC, 0V sokkel Mål i mm: D=0, H=0 Chor-Kappe til AC-sokkel Mål i mm: D=0, H=8 Chor-SA, sokkel med plate som er tilpasset monteringsskinnen til IIR/IOR-serien. Mål i mm: D=0, H= IIR-Sli med fastmontert «0-års batteri», frittstående røkvarsler Egenskaper til IIR-SLi: - Meget driftsikker og enkel all-round røkvarsler - Frittstående røkvarsler - Fastmontert batteri (levetid opptil 0 år). - 8db/m - Ionisk deteksjon deteksjon - Enkel monteringsskinne m/ skrue - Detekterer hurtigutviklende flammebranner og branner i elektriske og syntetiske artikler meget godt. IIR-SLi m/9v fastmontert batteri Mål i mm: L=0, B=7, H=8 Kopling og programmering:. Sett i batteri som vist på bilde. Ledning merket blå skal på batteriet.. Sorte ledningskontakter dyttes ned som vist på bilde og.. Sett varslere i «LRN» for opplæring (bilde ), følg vedlagt manual.. Vri detektor inn i sokkel Chor-AC sokkel og Chor-W Bilde Bilde Bilde

8 Brannvarsling for vanskelige miljøer Aspirasjonsdetektor Aspirasjonsdetektor: - Meget driftsikker og beregnet til bruk i vanskelige miljøer: - Landbruk/Driftsbygninger - Produksjonslokaler - Lagerhaller - Ishaller - Svømmehaller - Kirker - rørgater m/mm rør - x70m rør med reaksjonstid innen 0 sek, x00m innen 0 sek. - Kan koples med T-stykker, da er det x0m rør m/omtrentlige like rørlengder. - Dekker opptil 00m. (Radius 0m fra rørgate). IRS-, aspirasjonsdetektor Mål i cm; L=0, B=0, H= Aspirasjonsdetektor IRS- Egenskaper til IRS-: - Kan stå som frittstående enhet (EN-, EN-) - Kan tilkoples alarmsentraler, kablet eller trådløse - Potensialfrie releutganger (No) feil/alarm. - Bygge med trådløs alarmoverføring - Bygge ut med GSM varsling - Ionisk deteksjon - Modulært bygget, all service gjøres på stedet. - Tidsbegrenset avstillingsfunksjon - Bygge ut med fjernkontroll for midlertidig avstenging - Innebygget overspenningsvern (8kV) - Backupbatteri integrert i boksen - Bruk grovfilter og kondensflaske som standard. - Er beskyttet mot korrosjon - Kan utstyres med eksosrør med støydemper. - Bruker mm rør Startpakke: stk IRS- stk kondensflasker stk batteri stk endeplugger stk filterbokser 0 stk 90 graders bend stk sirene Antall av Rør og skjøtemoffer Aspirasjonssystemu/batteri Illustrerer en typisk startpakke Installasjon som må gjøres:. Installer en IRS- i det varmeste rommet - Reduserer kondensering. - Tenk på over/undertrykk.. Installer filterbokser og kondensflasker iht beskrivelse.. Monter rør og lag hull iht tabell. Monter sentral og alarmorganer etter behov. Kople til batteri og 0V - Systemet kalibrerer seg. Test anlegget med spesifisert testrøyk 7. Vedlikehold må gjøres minst en gang per år avhengig av miljø El-nummer: IRS-v elnr 0097 Batteri V/7Ah elnr 99 IRS-FB, filterboks elnr 0 Kondensflaske elnr 99 IRS- utbl.kit elnr 000 IRS- lyddemper elnr 00 IIR-Sli detektor elnr 007 Endeplugg elnr 00 Hesteskoklips (0 i pk) elnr 009 Låseklips (0 i pk) elnr 009 Bend 90 grader elnr 0089 Flexibend elnr 0090 Rør m lengder elnr 0088 Skjøtemoffer (0 i pk) elnr 009 Røkpenn for test elnr 08 Røkampull i flaske elnr 007 Utesirene, Flash-tone elnr Trådløs midlertidig avstilling: UC-8, V mottaker elnr 07 RC-8K, Fjernkontroll elnr 0 Trådløs alarmoverføring: JA-8M, trådløs sender elnr 00 UC-8, V mott. m/rele elnr 07 GD-0, GSM sender xi/u elnr 0

- Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående

- Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående Icas sikrer! Røykvarslere for bolig - Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående Brann og innbrudssikring for hjem og hytte - Trådløs eller kabel - GSM oppringning - Styring av lys og

Detaljer

500-IDx Branndetektor med sirene

500-IDx Branndetektor med sirene 00-IDx Branndetektor med sirene Fig. : Detektor 00-IDx, x: O=Optisk, I=Ionisk, T=Termisk OT=Optisk/Termisk Fig : Standardsokkel og slisse for å løsne detektor fra sokkel Beskrivelse ICAS Model 00-IDx (x:

Detaljer

SVAKSTRØMSMATERIELL. ORBIT 6 BOLIGALARM s. 62.8. IMC-M BRANNSENTRAL s. 62.9. RØYKVARSLERE s. 62.10-11. DØRKLOKKER s. 62.12-15

SVAKSTRØMSMATERIELL. ORBIT 6 BOLIGALARM s. 62.8. IMC-M BRANNSENTRAL s. 62.9. RØYKVARSLERE s. 62.10-11. DØRKLOKKER s. 62.12-15 SVAKSTRØMSMATERIELL 62 TRÅDLØS HJEMMEALARM, TILBEHØR s. 62.2-4 TRÅDLØS HJEMMEALARM, TILBEHØR s. 62.5-6 ORBIT 6 BOLIGALARM s. 62.8 IMC-M BRANNSENTRAL s. 62.9 RØYKVARSLERE s. 62.10-11 DØRKLOKKER s. 62.12-15

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Talevarsling. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Talevarsling Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk elektronisk versjon februar 203 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - nordisk versjon nov 204 Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdeteksjon 3 Aspirasjon

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

BRANN. Brannvarslere og tilbehør. Trådløse og optiske røykvarslere Varmedetektor Gassalarm Fjernkontroll Strobelys

BRANN. Brannvarslere og tilbehør. Trådløse og optiske røykvarslere Varmedetektor Gassalarm Fjernkontroll Strobelys BRANN Brannvarslere og tilbehør Trådløse og optiske røykvarslere Varmedetektor Gassalarm Fjernkontroll Strobelys 2014-201 HVORFOR VELGE PROXLL? I Proxll er vi opptatt av å gi våre kunder optimale løsninger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

IQ8Quad branndeteksjon og varsling

IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad branndeteksjon og varsling IQ8Quad med Delta systemet n Sikkerhet og teknologi hånd i hånd n Fire funksjoner; én enhet: detektor, summer, blitslys og talevarsling n Trådbundet og trådløst IQ8Quad

Detaljer

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet

Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Installasjonshåndboka brannalarm utg. 6 - inneholder produktinformasjon kun for det norske markedet Generelle installasjonsregler IQ8Quad (adresserbart) Talevarsling BSX 100 og ECO1000 detektorer (konvensjonelt)

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon...

Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 Installasjon...7 Daglig bruk...14 Oppsett...17 Utvide systemet...18 Annen informasjon... - 1 - MLO52700 Innhold Beskrivelse...3 AZOR pakken inneholder...4 AZ-10K GSM alarmenhet...4 AZ-10D RFID kortleser...5 AZ-10M magnetkontakt for dører og vinduer...5 AZ-10P bevegelsesdetektor...6 Installasjon...7

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

Trådløse sikkerhetsprodukter. Trådløse sikkerhetsprodukter

Trådløse sikkerhetsprodukter. Trådløse sikkerhetsprodukter Trådløse sikkerhetsprodukter Trådløse sikkerhetsprodukter PowerMax Plus trådløs alarmsentral PowerMax Plus grunnpakke inneholder: Sentral/trafo 1 Next PIR 1 magnetkontakt (MCT-302) 1 fjernkontroll (MCT-234)

Detaljer

Produktoversikt Smart-House styresystem

Produktoversikt Smart-House styresystem Produktoversikt Smart-House styresystem CARLO GAVAZZI AS PB 215 NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: firmapost@gavazzi.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Elektronikkatalog 2010/2011

Elektronikkatalog 2010/2011 Elektronikkatalog 2010/2011 Innhold 2x200 GLE I 19 Romtermostat 16A 35 Kapittel 1 300GLI/8A dim/br. RS 20 Gulvtermostat 16A 35 600GLE/I Plus/RS 20 Tregulvtermostat 16A 36 Teknisk info side 400 GLE/I Komfort

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring

ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless Trådløs og elegant lysstyring ELKO Wireless lysstyring Tenk deg at lysbryteren kan festes der du vil, for eksempel på glass, mur eller laftet tømmer. Du behøver ikke ta hensyn til at kabler

Detaljer

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1

POWERMAX+ Installatør Veiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467IP 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installatør Veiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...3 2. SPESIFIKASJONER...3 2.1 Generelle Data...3 2.2 RF Seksjon...3 2.3 Tekniske Data...3 2.4 Kommunikasjon...4

Detaljer