Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10"

Transkript

1 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Industri, Kontor og Lager Intelligent og Enkelt - Konvensjonelt eller adresserbart - Kablet eller trådløst - Automatiske funksjoner: - Selvtest - Følsomhetsjustering - Feilvarsling - Piper en piper alle - Avansert digital teknologi Icas AS Tel: 7 0

2 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design ucu: Innfelt i vegg eller påvegg Branndetektor 00-IDx: (x=o, I, T, OT, Re) O:Optisk, I: Ionisk, T: Termisk, Re: relesokkel OT: Multikriterie optisk/termisk EL-Nummer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr Re elnr 09 Power m/backup upu: montert i el-skap eller påvegg Enkel montering: Utstyret er tilpasset innfelt og påveggsmontasje. ledere fra Power upu til betjeningspanelet ucu ledere fra ucu til branndetektorer 00-IDx. Maks detektorer på systemet med 8 valgfrie sirener (8db) tilkoplet. (Ved flere detektorer bruk 00-Re sokkel og -leder). Betjening Universell utforming: Enkel betjening og signalisering fra detektorer og panel med lyd- og lyssignaler. All betjening fra normal betjeningshøyde. Aldri mer stå på stol og strekke seg mot taket. Egen panikknapp (manuell melder) som overstyrer tidsforsinkelsen på alarmreleet. Virker kun når anlegg er i alarm Avstill sirener i 0 min ved eventuell feilalarm, slår seg på automatisk. Tester sirener med egen testknapp som gir en spesiell lyd i min. Utganger: utgang (maks sirenetid 0 min.) Alarmrele (No/Nc/Com) som kan tidsjusteres (sek, //9min). Feilrele (No/Nc/Com) OC utgang som legges til 0V ved alarm. Sikkerhet: Selvkalibrerende følsomhet. Fluer/støv i kammer på detektoren varsles med gule blink. - og powerfeil varsles som feil. som fjernes varsles som feil. Moderne batteri og ladeteknologi gir t backup. Ladekrets kutter belastning før batteriet blir dårlig og tåler utladninger (ladesykluser). Integrasjon mot annet utstyr: Enkelt å integrere mot adresserbare brannvarsling- og KNX anlegg. - og sløyfeovervåking, batteri og power feil kan varsles til fellesanlegg. Ved ekstern alarm fra brannvarslingsanlegg, bruk de lokale sirenene i systemet.

3 ucu Brannsentral Enebolig med Utleiedel og felles varsling Systemet gjør: - Hver boenhet har eget lokalt system som også varsler den andre boenheten. - Alarm i bolig starter alarm i leilighet og motsatt. - Alarmrele mot den andre boenheten kan tidsforsinkes i sek///9min. - Avstill sirene i 0 minutter lokalt (maks sirenetid 0 min). - Detektor som er i alarm lyser fast rødt. Detektor som har vært i alarm blinker rødt. - Blir alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus. - Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable» ucu + upu = Microsentral komplett: -ledere -ledere Maks detektorer og max 8 tilkoplede sirener i et system. Power m/backup upu monteres i sikringskap eller i påveggsboks et passende sted. ucu monteres et sentralt sted i huset. Påveggsboks er tilgjengelig. Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx Installasjon som må gjøres i Bolig og Leilighet:. Det må installeres et anlegg i bolig og et i leilighet. Trekk ledere fra powerenheten (upu) til betjeningspanelet (ucu) i hver boenhet.. Trekk ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.. Kople til 0V, Kortslutt «J» med lask på upu og koble til detektorer og sirener. Installasjon mellom Bolig og Leilighet:. Trekk ledere mellom betjeningspanelene i hver boenhet og kople til. Innfelt/Påvegg montasje i bygning:. (ucu) og detektorer (00-Idx) er tilpasset standard veggboks. kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.. Powerenhet (upu) krever plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks. EL-Nummer Ett stk anlegg: ucu+upu elnr 000 med detektorer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr ucu-kappe elnr 08 Koplinger: Bolig Leilighet i bolig UCU- UCU- Alarmrele Com No Sir+ Sir- Alarmrele Com No Sir+ Sir- 0k 0k 00-Idx Ønskes overvåking av detektor i sløyfen, koples «-» inn på og ut fra. Forbindelse er i detektor. 00-Idx 00-Idx k k 00-Idx Maks stk 00-Idx detektorer m/8 tilkoplede sirener. Maks stk 00-Idx detektorer m/8 tilkoplede sirener.

4 ucu + upu = Microsentral komplett: ucu Brannsentral Rekkehus med lokal og felles varsling Systemet gjør: - Hver boenhet har eget lokalt system som også varsler den andre boenheten. - Alarm i en vilkårlig bolig starter alarm i de andre og motsatt. - ucu-rs8 har innebygget forsinkelse på min mot de andre boenhetene. - Alarmrele kan tidsforsinkes i sek///9min. - Avstill sirene i 0 minutter lokalt ved «avstill sirene» (maks sirenetid 0 min). - Detektor som er i alarm lyser fast rødt. Detektor som har vært i alarm blinker rødt. - Blir lokalt alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus. - Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable» -ledere -ledere Maks detektorer og max 8 tilkoplede sirener i et system. Power m/backup upu monteres i sikringskap eller i påveggsboks et passende sted. ucu m/ucu-rs8 modul monteres et sentralt sted i huset. Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx Installasjon som må gjøres i alle Boliger:. Det må installeres et anlegg hver boenhet.. Trekk ledere fra powerenheten (upu) til betjeningspanelet (ucu) i hver boenhet.. Trekk ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.. Kople til 0V, Kortslutt «J» med lask på upu og koble til detektorer og sirener. Installasjon mellom alle boliger:. Trekk minst ledere mellom betjeningspanelene i hver boenhet og kople til. Innfelt/Påvegg montasje i bygning:. (ucu) og detektorer (00-Idx) er tilpasset standard veggboks.. kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.. Powerenhet (upu) krever plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks. EL-Nummer Ett stk anlegg: ucu+upu elnr 000 UCU-rs8 med detektorer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr ucu-kappe elnr 08 Koplinger: Bolig Bolig Bolig ucu- ucu- ucu- Sir+ SiruCU-rs8 L L Sir+ SiruCU-rs8 L L Sir+ SiruCU-rs8 L L Bolig Max 00m Koples alle likt 00-Idx 00-Idx 00-Idx k 00-Idx k 00-Idx k Maks stk 00-IDx detektorer med 8 tilkoplede sirener. Maks stk 00-IDx detektorer med 8 tilkoplede sirener. Maks stk 00-IDx detektorer med 8 tilkoplede sirener.

5 ucu Brannsentral Leiligheter i Boligblokk med fellesanlegg Systemet gjør: - Hver leilighet har eget lokalt system, som også varsler fellesanlegget og derifra de andre leilighetene. - Alarmrele mot fellesanlegget kan tidsforsinkes i sek///9min. - Alarm på fellesanlegget kan starte alle sirener som er lokalt i leilighetene. - feil, fjerning av detektorer og sirener samt avstilling av anlegget varsles som feil til fellesanlegget - Blir alarmsignal borte (detektor er ikke lenger i alarm) går alarmrele tilbake til normalstatus. - Et system som har vært i alarm har holdekontakt (hukommelse), og må «nullstilles» ved å trykke «Disable» Leilighet: upu + ucu + 00-IDx -ledere -ledere Maks detektorer og max 8 tilkoplede sirener i en leilighet. Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx Power m/backup upu monteres i sikringskap eller i påveggsboks et passende sted. ucu monteres et sentralt sted i leilighetene. -ledere I/O modul Adressert anlegg Inn: Alarm Inn: Feil Ut: Flertråd/buskabel Brannsentral Fellesanlegg Installasjon som må gjøres i hver Leilighet:. Trekk ledere fra powerenheten (upu) til betjeningspanelet (ucu).. Trekk ledere fra betjeningspanel til branndetektorene.. Kople til ledere mot I/O-modulen.. Kople til 0V, Kortslutt «J» med lask på upu og koble til detektorer og sirener. Installasjon mellom Leilighet pg Fellesanlegget:. Trekk anbefalt kabel fra I/O-modulen til fellesanlegget og kople til kabel. Innfelt/Påvegg montasje i Leilighet:. (ucu) og detektorer (00-Idx) er tilpasset standard veggboks. kan leveres med egen tilpasset påveggskappe.. Powerenhet (upu) krever plasser i el-skapet, eller i en standard påveggboks. EL-Nummer Ett anlegg i leilighet: ucu+upu elnr 000 I/O-modul med detektorer: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr Fellesanlegg: x adresserbar sentral - sirener - detektorer Koplinger: Leilighet i boligblokk I/O ucu - Feilrele Com No Nc Alarmrele Com No Nc Sir+ Sir- Feilinngang Alarminng. I/O-modul utg. Brannsentral i fellesareal Fellesanlegg - Sentral, konvensjonell eller adresserbar - Branndetektorer - Manuelle meldere - r Ønskes ikke overvåking av detektor i sløyfen, koples «-» inn/ut på eller. Forbindelse er i detektor. 00-Idx k 00-Idx Maks 0 stk 00-Idx detektorer m/8 tilkoplede sirener.

6 Brannvarsling Konvensjonelt kablet til alle typer bygg Systemet passer til: Systemet gjør: - Mindre kontor og industribygg - EN- og EN- godkjent - Barnehager - sløyfer med maks detektorer - Omsorgsbygg - Alarm- og Feilrele (No/Nc/Com), uavhengig av sløyfe - Fellesarealer i bolighus - OCA/OCB utgang, går til 0V om hhv sløyfe A/B gir alarm. - Større eneboliger - Enkel å betjene for bruker - Andre bygg - Tilfredstiller krav til iht TEK0. Sentral IFP-. og branndetektorer 00-IDx Egenskaper til sentral: - sløyfer V/9V - Max detektorer per sløyfe - Potensialfritt rele No/Nc/C: - Alarmrele og Feilrele - utganger OCA/B (0V) - Egen «Avstill» sireneknapp - Deaktiver sløyfer - Feilvarsling ved: - Kortslutning/Brudd - Om detektor/sirene fjernes - Backup t (batteri ikke inkl) Brannsentral IFP-. Ytre mål i cm: B=0, H=0, B= -ledere ledere til sløyfe ledere til sirene -ledere Detektor m/integrert sirene 8db Type 00-IDx -ledere Maks detektorer per sløyfe med max tilkoplede sirener. Installasjon som må gjøres:. Sentral monteres på vegg og tilkoples 0VAC. Trekk ledere fra Sentralen (IFP-.) til brandetektorer (00-IDx).. Kople til ledere, to ledere til sløyfe +/- og to til sirene +/-. Kople til ende motstand (k7)på siste detektor på hver sløyfe.. Gjør dette på begge sløyfene/sonene. EL-Nummer En IFP-. sentral per anlegg: IFP-. elnr 087 Batteri V elnr 00 med detektorer m/integrert sirene: 00-IDI elnr IDO elnr IDT elnr IDOT elnr 009 Koplinger: IFP-. - Brannsentral B OCB Feilrele Com No Nc Alarmrele Com No Nc A +V OCA Feilutgang Alarmutgang Felles for sløyfe A og B Brannsentral i fellesareal Boder/kjeller/annet Ønskes ikke overvåking av detektor i sløyfen, koples «-» inn/ut på eller. Forbindelse er i detektor. 00-Idx k7 00-Idx Maks stk 00-Idx detektorer m/ tilkoplede sirener.

7 Brannvarsling Røykvarslere til bruk i boliger TEK0 krever: - Røykvarsler må tilkoples 0VAC. - Minst en varsler i hver etasje. - Ved flere enn en detektor må de sammenkoples kablet eller trådløst. - Lydkravet er minimum 0db på soverom med lukket mellomdører - Må minst dekke oppholdsrom, gang og kjøkkenregion samt teknisk rom. - Leilighet trengs ikke å koples mot fellesareal. Trådløs røkvarsler Chor-W med Chor-AC 0V sokkel - TEK0 Egenskaper til Chor-W: - Trådløs sammenkoplbar røkvarsler - Anbefalt maks 0 stk i en gruppe. - Optisk deteksjon - Drifter på 0V m/backupbatteri (TEK0). - Piper en piper alle (8db sirene). - Sender stoppsignal når alarm er over. - Chor-AC sokkel er tilpasset veggboks. - Påveggskappe bygger 8mm - Kan leveres m/sokkelplate tilpasset IIR-varsler Chor-W, trådløs optisk røykvarsler Mål i mm: D=0, H=0 (H=0 m/sokkel) Chor-AC, 0V sokkel Mål i mm: D=0, H=0 Chor-Kappe til AC-sokkel Mål i mm: D=0, H=8 Chor-SA, sokkel med plate som er tilpasset monteringsskinnen til IIR/IOR-serien. Mål i mm: D=0, H= Installasjon som må gjøres:. Veggboks monteres i tilfelle skjult anlegg - 0V trekkes til punktet.. Chor-AC sokkel monteres og koples til 0VAC - I tilfelle påveggmontasje, anskaff Chor-kappe - Velges kun 9V batteridrift behøves ikke Chor-AC sokkel.. Kople til Chor-W (eller Chor) - Lær opp Chor-W mot hverandre (kan gjøres i forkant av montering).. Sett detektor inn i sokkel El-nummer: Chor-W detektor elnr 097 Chor detektor elnr 0098 Chor-AC sokkel elnr 08 Chor-kappe elnr 00 Chor-AS sokkel elnr 00 IIR-SLi elnr 007 Frittstående Chor med Chor-AC 0V sokkel (TEK0), eller sammenkoplbar m/9v batteri Egenskaper til Chor: - Som frittstående røkvarsler i AC-sokkel - Som kablet sammenkoplbar med 9V batteri - Bruker standardsokkel, kappe unødvendig. - Anbefalt maks 0 stk i en kablet gruppe. - Optisk deteksjon - Piper en piper alle (8db sirene). - Chor-AC sokkel er tilpasset veggboks. - Påveggskappe bygger 8mm - Kan leveres m/sokkelplate tilpasset IIR-varsler Chor m/9v batteri, optisk røykvarsler Mål i mm: D=0, H=0 (H=00 m/sokkel) Chor-AC, 0V sokkel Mål i mm: D=0, H=0 Chor-Kappe til AC-sokkel Mål i mm: D=0, H=8 Chor-SA, sokkel med plate som er tilpasset monteringsskinnen til IIR/IOR-serien. Mål i mm: D=0, H= IIR-Sli med fastmontert «0-års batteri», frittstående røkvarsler Egenskaper til IIR-SLi: - Meget driftsikker og enkel all-round røkvarsler - Frittstående røkvarsler - Fastmontert batteri (levetid opptil 0 år). - 8db/m - Ionisk deteksjon deteksjon - Enkel monteringsskinne m/ skrue - Detekterer hurtigutviklende flammebranner og branner i elektriske og syntetiske artikler meget godt. IIR-SLi m/9v fastmontert batteri Mål i mm: L=0, B=7, H=8 Kopling og programmering:. Sett i batteri som vist på bilde. Ledning merket blå skal på batteriet.. Sorte ledningskontakter dyttes ned som vist på bilde og.. Sett varslere i «LRN» for opplæring (bilde ), følg vedlagt manual.. Vri detektor inn i sokkel Chor-AC sokkel og Chor-W Bilde Bilde Bilde

8 Brannvarsling for vanskelige miljøer Aspirasjonsdetektor Aspirasjonsdetektor: - Meget driftsikker og beregnet til bruk i vanskelige miljøer: - Landbruk/Driftsbygninger - Produksjonslokaler - Lagerhaller - Ishaller - Svømmehaller - Kirker - rørgater m/mm rør - x70m rør med reaksjonstid innen 0 sek, x00m innen 0 sek. - Kan koples med T-stykker, da er det x0m rør m/omtrentlige like rørlengder. - Dekker opptil 00m. (Radius 0m fra rørgate). IRS-, aspirasjonsdetektor Mål i cm; L=0, B=0, H= Aspirasjonsdetektor IRS- Egenskaper til IRS-: - Kan stå som frittstående enhet (EN-, EN-) - Kan tilkoples alarmsentraler, kablet eller trådløse - Potensialfrie releutganger (No) feil/alarm. - Bygge med trådløs alarmoverføring - Bygge ut med GSM varsling - Ionisk deteksjon - Modulært bygget, all service gjøres på stedet. - Tidsbegrenset avstillingsfunksjon - Bygge ut med fjernkontroll for midlertidig avstenging - Innebygget overspenningsvern (8kV) - Backupbatteri integrert i boksen - Bruk grovfilter og kondensflaske som standard. - Er beskyttet mot korrosjon - Kan utstyres med eksosrør med støydemper. - Bruker mm rør Startpakke: stk IRS- stk kondensflasker stk batteri stk endeplugger stk filterbokser 0 stk 90 graders bend stk sirene Antall av Rør og skjøtemoffer Aspirasjonssystemu/batteri Illustrerer en typisk startpakke Installasjon som må gjøres:. Installer en IRS- i det varmeste rommet - Reduserer kondensering. - Tenk på over/undertrykk.. Installer filterbokser og kondensflasker iht beskrivelse.. Monter rør og lag hull iht tabell. Monter sentral og alarmorganer etter behov. Kople til batteri og 0V - Systemet kalibrerer seg. Test anlegget med spesifisert testrøyk 7. Vedlikehold må gjøres minst en gang per år avhengig av miljø El-nummer: IRS-v elnr 0097 Batteri V/7Ah elnr 99 IRS-FB, filterboks elnr 0 Kondensflaske elnr 99 IRS- utbl.kit elnr 000 IRS- lyddemper elnr 00 IIR-Sli detektor elnr 007 Endeplugg elnr 00 Hesteskoklips (0 i pk) elnr 009 Låseklips (0 i pk) elnr 009 Bend 90 grader elnr 0089 Flexibend elnr 0090 Rør m lengder elnr 0088 Skjøtemoffer (0 i pk) elnr 009 Røkpenn for test elnr 08 Røkampull i flaske elnr 007 Utesirene, Flash-tone elnr Trådløs midlertidig avstilling: UC-8, V mottaker elnr 07 RC-8K, Fjernkontroll elnr 0 Trådløs alarmoverføring: JA-8M, trådløs sender elnr 00 UC-8, V mott. m/rele elnr 07 GD-0, GSM sender xi/u elnr 0

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas Microsentral ucu tilpasset Universell utforming og TEK0 for Bolig, Leiligheter og Blokker - Brukervennlig - Lokal kontroll i boenhet - Integrasjon mot: -

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Intelligent og Enkelt - Automatiske funksjoner:

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Industri, Kontor og Lager Intelligent og Enkelt

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Industri, Kontor og Lager Intelligent og Enkelt

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Industri, Kontor og Lager Intelligent og Enkelt

Detaljer

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10

Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK10 BRANNVARSLING Moderne Teknologi og Design Icas brannvarsling tilpasset Universell utforming og TEK0 for Boliger, Barnehager, Omsorgsbygg, Overnattingssteder Industri, Kontor og Lager Intelligent og Enkelt

Detaljer

BRANNVARSLING. BOLIGER Smarte løsninger NÆRING/INDUSTRI/LANDBRUK

BRANNVARSLING. BOLIGER Smarte løsninger NÆRING/INDUSTRI/LANDBRUK Alle miljøer BRANNVARSLING BOLIGER Smarte løsninger - Kablet - Trådløst - Sikkert - Enkelt - Elegant - Skalerbart - Sikringsskap - Flerboligløsninger NÆRING/INDUSTRI/LANDBRUK - El-tavler/sikringsskap -

Detaljer

TRÅDLØS KOMBI ALARM. m / GSM utringer 62 600 57

TRÅDLØS KOMBI ALARM. m / GSM utringer 62 600 57 TRÅDLØS KOMBI ALARM Startpakke er ferdig programmert og kan enkelt utvides ved behov. Kan styre lys og varme via GSM utringer. 16 doble trådløse adresser og 4 trådbaserte soner. Kan deles i to seksjoner.

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

500-IDx Branndetektor med sirene

500-IDx Branndetektor med sirene 00-IDx Branndetektor med sirene Fig. : Detektor 00-IDx, x: O=Optisk, I=Ionisk, T=Termisk OT=Optisk/Termisk Fig : Standardsokkel og slisse for å løsne detektor fra sokkel Beskrivelse ICAS Model 00-IDx (x:

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

BRANNSENTRAL IFP-2.32 EN54/CPD godkjent 1293-CPD MANUAL (Rev SR)

BRANNSENTRAL IFP-2.32 EN54/CPD godkjent 1293-CPD MANUAL (Rev SR) 1 BRANNSENTRAL IFP-2.32 EN54/CPD godkjent 1293-CPD-0372 MANUAL (Rev.261016SR) Innholdsliste 1. Beskrivelse...2 1.1. Oversikt på Ut/Innganger...2 1.2. Hvordan virker sentralen under og etter oppstart...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

- Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående

- Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående Icas sikrer! Røykvarslere for bolig - Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående Brann og innbrudssikring for hjem og hytte - Trådløs eller kabel - GSM oppringning - Styring av lys og

Detaljer

BRANNSENTRAL IFP-2.32/Alarmcentral Fire Water EN54/CPD godkjent 1293-CPD-0372 MANUAL

BRANNSENTRAL IFP-2.32/Alarmcentral Fire Water EN54/CPD godkjent 1293-CPD-0372 MANUAL BRANNSENTRAL IFP-./Alarmcentral Fire Water EN5/CPD godkjent 9-CPD-07 MANUAL Innholdsliste. Beskrivelse..... Oversikt på Ut/Innganger..... Hvordan virker sentralen under etter oppstart..... Enkel betjening

Detaljer

BRANNSENTRAL IFP-2.32 EN54/CPD godkjent 1293-CPD-0372 MANUAL

BRANNSENTRAL IFP-2.32 EN54/CPD godkjent 1293-CPD-0372 MANUAL BRANNSENTRAL EN54/CPD godkjent 129-CPD-072 MANUAL Innholdsliste 1. Beskrivelse...2 1.1. Oversikt på Ut/Innganger...2 1.2. Hvordan virker sentralen under etter oppstart... 1.. Enkel betjening ved alarm...

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

- Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående

- Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående Icas sikrer! Røykvarslere for bolig - Trådløst eller kabel - Med eller uten sentral - Frittstående Brann og innbrudssikring for hjem og hytte - Trådløs eller kabel - GSM oppringning - Styring av lys og

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral

Kopling av IRS-3 mot Alpha brannsentral Kopling av IRS3 mot Alpha brannsentral Alpha Sounders Alarm 4 Alarm 3 Alarm 2 Alarm 1 Feilvarsling Alarmrelè Inngang Utgang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1k Sløyfe sone A Sløyfe

Detaljer

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825

Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene Brukerveiledning Lisa røykvarsler INNHOLD Lisa røykvarsler: HMS art. nr. 020233 Bestillingsnr.: 1104825 Lisa røykvarsler med innebygd sirene... 1 Kjære kunde... 2 Sikkerhetsanvisninger...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet

Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet Montasje, vedlikehold og support av EFP Systemet 1.0 Tegninger av EFP Systemet montert i sikringsskap/tavle Bruk av Shunttrip koblet mot OV som bryterenhet Bruk av Shunttrip koblet mot automatsikring med

Detaljer

Brukermanual for trådløst strobelys

Brukermanual for trådløst strobelys Brukermanual for trådløst strobelys For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløst strobelys og sirene batteridrift MODELL: PXB-LwDC/1 El nummer 6230206 Trådløst strobelys og sirene PXB-LwDC/1

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brannsender audio BRANN9

Brannsender audio BRANN9 Brannsender audio BRANN9 Varenr. 1528 HMS-nr.: 233422 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2413A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Signalutstyr. Innhold. Gruppe 62

Signalutstyr. Innhold. Gruppe 62 Signalutstyr Innhold A Adgangskontroll 12 Alarmklokker11 Alarmoverføring 32 AlarmpakkerfraFriedland 34 Alarmsentraltilbehør 33 B BatterierAlarm 38 Batterier,foto 46 Batterier,miniceller 47 Batterier,oppladbarePHILIPS

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Brannsender BRANN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2302A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Brannsender BRANN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2302A1 Dato: Brannsender BRANN10 Varenr. 1517 HMS-nr.: 233421 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2302A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 Medfølgende kabel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TRÅDLØS SERIEKOBLET RØYKVARSLER Kommersiell referanse: 2103-002 Utviklet av CAVIUS Røykvarsleren er designet for private hjem, hytter, bobiler og campingvogner. Den anbefales ikke

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

FX komponenter 200 serie

FX komponenter 200 serie Installasjonsmanual FX komponenter serie Brann 9/8 65539 NO/ INSTALLASJON MANUAL FOR KOMPONENTER Intelligent / adresserbare komponenter serien Innhold GENERELLE INSTRUKSJONER... 3. KOMPONENT INSTALLASJON...

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer

AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer 990-095, Issue 2 March 2006 AVAX Analoge Adresserbare Alarmorganer EGENSKAPER Felles sokkel for alle enheter Kobles direkte på den analoge adresserbare sløyfen Enhetene byttes uten at kabling påvirkes

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Pakken inneholder 1. Betjeningspanel / Dørbryter Dette er styring s- enheten for Smart- Stopp systemet, som kommuniserer trådløst med de andre enhetene. Denne

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

VP-7NT. Trådløst alarmsystem

VP-7NT. Trådløst alarmsystem VP-7NT Trådløst alarmsystem Innholdsfortegnelse Side 1.0. Beskrivelse... 2 2.0. Installasjon... 3 3.0. Tilkobling til strømforsyning... 4 4.0. Signalisering av lavt batteri... 4 5.0. Servicenøkkel... 5

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 9V batteri MODELL: PXB-S100DC/10 El nummer 6230204 Det kan ta flere timer før flammer utløses

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2297B Dato: Audiodetektor LYD10 Varenr. 1499 HMS-nr.: 217357 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2297B Dato: 2016.07.12 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108

BRUKERMANUAL. Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 BRUKERMANUAL Analoge adresserbare systemer CAD-101,102,104,108 1- Sentralen 1.1- Oversikt...3,4 1.2- Betjeningsknapper...5 1.3- LED indikatorer...6,7 1.4- Adgangsnivå...7 2- Prosedyrer ved brannalarm og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Følgende informasjon er for installasjon eller omprogrammering av systemet. Det er beregnet for installatører og avanserte brukere, og bør leses før installasjon av systemet. INNHOLD

Detaljer

Kobling av IRS-3v3 med sirene og GD/04 2 soner

Kobling av IRS-3v3 med sirene og GD/04 2 soner X X Y Y GN V X X Y Y GN V X X Y Y GN V F I R E F LT V Kobling av IRS3v3 med sirene og G/0 Felles sone GSMoppringer, G0 T M R F I R E Kobling av IRS3v3 med sirene og G/0 soner spirasjonsdetektor, IRS3v3

Detaljer

PowerMax / PowerMax Pluss

PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax / PowerMax Pluss PowerMax PowerMax er det første systemet som kombinerer innbrudd, brann og trygghetsalarm i ett og samme system. Visonic Ltd., som produsere systemet, har mer 30 års erfaring

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible Spesialløsninger for borettslag/sameier n Pålitelige Servicevennlige Fleksible Brukervennlige Brann - hva kan skje? Våre løsninger gir ekstra trygghet i hverdagen Norge ligger på toppen når det gjelder

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning

Sprinkelalarm Esser. Installasjonsveiledning Sprinkelalarm Esser Installasjonsveiledning 1. Installasjon Novars utstyr er pakket for å kunne tåle de normale påkjenningene ved transport og lagring. Imidlertid må utstyret ikke utsettes for slag, ekstrem

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Røykvarslere med PGSA teknologi

Røykvarslere med PGSA teknologi Røykvarslere med PGA teknologi NYHET Bussystemer Røykvarslere med PGA-teknologi fra Hager Hagers sikkerhetsprinsipp: Den nyutviklede PGA-teknologien Feilpåvirkninger som støv eller elektriske impulser,

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand.

Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand. Tvedestrand, januar 2017 Avtale om områdebrannalarmanlegg på Lyngør, Tvedestrand. Formål: Formålet med avtalen er å få en raskest mulig varsling av brann for å hindre at hus i den verneverdige delen av

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Dør- og porttelefonsender DPS10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2301A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Dør- og porttelefonsender DPS10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2301A1 Dato: Varenr. 1516 HMS-nr.: 233423 Dør- og porttelefonsender DPS10 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2301A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 Medfølgende

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Audiodetektor LYD9. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2414A1 Dato: Audiodetektor LYD9 Varenr. 1527 HMS-nr.: 233426 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2414A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 Utvendig 3 Under lokket 4 Batteriet 4 3. Komme i gang 5

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR KJØKKENET homeguard Smokesense for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for kjøkken som er basert på såkalt

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P162A Bevegelsesdetektor, kablet P162B Bevegelsesdetektor, radio Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme

Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme Montering og drift Styreskap, PS2000Extreme Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Generelt Styreskapet, Modell PS2000 med kretskort rev F, benyttes for sikker styring og overvåking av alle PS-pumper.

Detaljer

Elvakt komfyr SE sensor

Elvakt komfyr SE sensor Elvakt komfyr SE sensor kontroller teknisk kontakt Bruker- og vedlikeholdsveiledning Elvakt komfyr SE sensor Sensor + kontroller/kontakt = KOMFYRVAKT Elvakt komfyr SE sensor kontroller teknisk kontakt

Detaljer

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9).

Brukerveiledning. Trådløs komfyrvakt. Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Versjon 2012-5.4 Brukerveiledning Trådløs komfyrvakt Innholdsfortegnelse: Side 2: Montering av komfyrvakten (punkt 1-3). Opplæring «parring» av komfyrvakten (punkt 4-9). Side 3: Side 4: Side 5: Side 6:

Detaljer