Øker levetiden for bedriftens nettverk SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øker levetiden for bedriftens nettverk SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution"

Transkript

1 Øker levetiden for bedriftens nettverk SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution SYSTIMAX Structured Connectivity Solutions

2 Som du sannsynligvis vet, er nettverksytelsen avhengig av hvor flaskehalsen ligger. I øyeblikket er det ikke sikkert at flaskehalsen i nettverket ditt er utilstrekkelig båndbredde. Det kan være servere med for lite kraft, eller utdaterte arbeidsstasjoner. Det er imidlertid ingen hemmelighet at du er under konstant press for å tilby flere tjenester til flere brukere, samtidig som du skal håndtere nye applikasjoner og teknologier. I tillegg blir du bedt om å minimalisere risikoen for nedetid og feil, eller maksimalisere oppetiden for å si det på en annen måte, samtidig som konstnadene helst skal nedover. Du må bygge inn toleranse, installere systemer med høy ytelse og høy kvalitet, og samtidig beskytte mot usikker fremtidig utvikling innen teknologier, produkter og applikasjoner som kan kreve vesentlige (og kostbare) oppgraderinger. Denne risikoen kan bare håndteres gjennom et nøye utvalg av systemer der pålitelighet, skalerbarhet og fremtiden er tatt i betraktning. Dette gjelder spesielt for den kabelbaserte infrastrukturen. Du kan regne med at den kablingsløsningen som er i drift i dag vil ha for lav kapasitet i løpet av de neste fem årene. Hvorfor? Fordi: Dagens servere er morgendagens arbeidsstasjoner Hvert 5. år kan du legge til en null i Ethernet-hastigheten Kostnaden for båndbredde faller raskere enn pakkene i et dårlig designet nettverk. Prosessorkapasiteten vil fortsette å doble seg hver måned, samtidig som kostnadene faller Antall terabyte med data som flyttes og lagres i dagens nettverk vil tredobles de neste fem årene. Databehandling med høy ytelse, samarbeid mellom flere steder, og sanntids streaming av media vil overbelaste infrastrukturen i dagens nettverk i løpet av de neste fem årene. Den gode nyheten er at SYSTIMAX Solutions har svaret nå, på mange av morgendagens problemer. SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution

3 SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution 10 Gigabit kobberteknologi For å kunne møte det økende kravet om tilstrekkelig båndbredde, er IEEE 802.3an 10GBASE-T Task Force i ferd med å utvikle en 10 Gigabit Ethernet-standard for kobberbasert tvunnet parkabel. Vekst i båndbredde Trendene viser at migrasjonen av nettverkshastighet fra dagens 100 Mb/s (100 BASE-TX) mot 1000 Mb/s (1000 BASE-T) allerede er godt underveis. Spesielt vil vi nevne, at etter hvert som tettheten av og prosessorhastigheten for datamaskiner som er plassert i datasentre og bedriftsnettverk øker, vil også etterspørselen etter høyere datahastigheter ved knutepunkter for datatrafikken øke. I tillegg er det en økende etterspørsel etter strukturerte kablingsløsninger med høy ytelse som kan støtte båndbreddeintensive applikasjoner, som multimediepresentasjoner i sann tid, databasetilgang og lagring, DAK/DAP (CAD/CAM) og konvergens av tale, data og video. Etter hvert som datamaskintettheten og kravene til båndbredde øker, forventer vi at etterspørselen etter kostnadseffektive 10 Gigabit strukturerte kablingsløsninger med tvunnet parkabelteknologi vil øke. Videre, i dagens datamaskinmiljøer med høy båndbredde er det ikke uvanlig at flere applikasjoner kjører i forgrunnen, for eksempel: tekstbehandling, e-post, bildebehandling, Instant Messaging-program, medieavspilling, sanntidsmedia, videokonferanse og IP-telefoni (VoIP). Bakgrunnsoppgaver som virusskanning, programoppdateringer, systemovervåkning, kryptering, komprimering og proaktiv informasjonsorganisering skaper en ekstra belastning på båndbredden, som ikke så enkelt kan oppdages av sluttbrukeren. En annen pådriver for høyere datahastigheter er datasentre (som bruker SAN - Storage Area Networks), som først oppsto som et resultat av Internett-boomen og den økte etterspørselen etter Web-baserte vertstjenester. Deretter ble ytterligere vekst innen datasentre, stimulert av bekymringer for sikkerhet og forretningskontinuitet som følge av økt bevissthet om mulige interne og ytre trusler. De fleste av dagens bedrifter innser nødvendigheten av å ha lett tilgjengelige datalagringsmuligheter, for å beskytte virksomheten sin, og strategiene spenner fra redundant intern infrastruktur til ekstern datalagring. På grunn av den forventede kompleksiteten i elektronikken som trengs for å støtte 10GBASE-T, ble den opprinnelige målsetningen, som var å utvikle en standard for kategori 5e, forkastet, og den eksakte maksimumsavstanden over kabling som overholder minstekravene til kategori 6-kabling er i øyeblikket usikker. Den endelige obligatoriske målsetningen for prosjektet er minst 55 m til 100 m over kategori 6/Class E-kabling. I tillegg til detaljert karakteristikk av kablingskanalen opp til 500 MHz, ble en kritisk elektrisk parameter som kalles Alien Crosstalk (ANEXT), som er avgjørende for vellykket 10G-overføring, lagt til på listen over forslag til spesifikasjon av kanaldesign. Alien Crosstalk er uønsket koblingsstøy fra nærliggende kabler og kontakter inn i en gitt kabel eller koblingsenhet. Hvis ANEXT ikke minimaliseres, vil det gi redusert overføringsytelse og utilstrekkelig båndbredde for å sikre 10G-ytelse. I tillegg er det prosjekter underveis i kablingsstandarden som spesifikt tar sikte på å utvikle en forbedret kategori 6 - eller ny klasse E -spesifikasjon for kablingskanaler som er spesielt utarbeidet med en båndbredde som passer til IEEEkravene. Dette inkluderer forbedringer i innsettingstap og ANEXT-spesifkasjoner som støtter 10GBASE-T opp til 100 meter inkludert 4 koplingspunkter. For 10 Gigabit over kobber vil digitalt komprimerte linjekoder bli brukt til å gi høyere bithastigheter i en gitt båndbredde. Dagens forslag til linjekoder for 10 Gigabit over kobber krever en båndbredde på opptil 500 MHz. I tillegg vil det bli brukt flere kompensasjonsteknikker som utvider den utnyttbare båndbredden i systemet. Disse er: parallell overføring adaptiv utjevning (demping/innsettingstap) toveis overføring og kansellering av ekko (returtap) krysstale-kansellering (NEXT og FEXT) Den ene parameteren som det imidlertid ikke er mulig å kompensere for i elektronikken er ANEXT. Gjennombrudd i ANEXT-kanalytelsen, forbedring av innsettingstapet i kanalen og ekstrapolert ytelse til 500 MHz er noen av de viktigste elementene i den nye GigaSPEED X10D Solution. 1

4 SYSTIMAX Solutions Vitenskapen bak løsningen SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution SYSTIMAX Structured Connectivity Solutions er anerkjent over hele verden for sin kompromissløse innsats for å tilby verdens mest robuste, responsive og pålitelige nettverksinfrastruktur. Vi er stolte av å fortsette denne tradisjonen med den nyeste innovasjonen fra SYSTIMAX Labs. GigaSPEED X10D Solution er utviklet spesifikt med forbedret kabel- og kontaktytelse som skal støtte de kommende 10 Gigabit Ethernet-kravene. Gjennom bruk av patentsøkt teknologi og den vitenskapelige kompetanse til SYSTIMAX Labs, mener vi at GigaSPEED X10D Solution gir betydelig bedre kanalytelse, som sammen med nyskapende teknikker oppfyller de spesifikke kravene som 10 Gb/s stiller til det fysiske laget. GigaSPEED X10D Solution har støtte for neste generasjon ved å gi brukerne nesten dobbel båndbredde i forhold til dagens kategori 6 kablingskanal og ANEXT-ytelse under verst tenkelige installeringsforhold. GigaSPEED X10D Solution Øker den utnyttbare båndbredden i bedriften Øker maksimalytelsen i bedriften Øker den teknolgogiske nytten av kobber-utp Øker verdien av it-budsjettet Øker bedriftens levetid Fra toppen og ned - løsningens ytelse Den komplette kanalen SYSTIMAX GigaSPEED X10D, er utviklet som et ekstremt veltilpasset system. Den patenterte MDM-teknologien (Modal Dekomponerings Modellering) har satt SYSTIMAX Labs i stand til å kvantifisere og predikere fenomener i kanalen som følge av komplekse interaksjoner mellom kabel, patchekabler og kontakter, som det ikke er enkelt å oppdage med tradisjonell testingsteknologi. Utfordringen med å oppnå 10 Gb/s ytelse er møtt med avanserte verktøy for systemtesting, som løste komponentutfordringene og endte med SYSTIMAXgarantien for komplett kanalytelse. SYSTIMAX Labs brukte systemet med modal dekomponerings modellering (MDM) til å evaluere og modellere alle interaksjoner mellom komponentene. I tillegg har de introdusert variabler som ulik lednings- og kabellengder for å analysere systemet fullstendig, og forutse ytelsen for hele kanalen. Verktøyet modal dekomponerings modellering er avgjørende på to viktige områder i designet av 10G UTP-kanalen: 1. Et systemdesign og diagnostisk verktøy for utvidet frekvensytelse. 2. En modal strømningssimulator for måling av kanalbalanse, som brukes til å optimalisere produktdesign for å dempe Alien Crosstalk. Med det unike MDM-verktøyet kan SYSTIMAX Labs se både vanlig og differensialmodus-interferens i kablingen, og forbedre systemet slik at den minimaliseres. Designet av GigaSPEED X10D Solution er et stort skritt fremover for den totale systemytelsen. Alle komponentene har langt bedre ytelse mht. krysstale av alle typer, og representerer et gjennombrudd innen reduksjon av ANEXT og avanserte balanseegenskaper. Det unike 16-ports MDM-verktøyet er utviklet av SYSTIMAX Labs for å løse problemene i forbindelse med tradisjonell test- og måleteknologi. I tillegg til tradisjonelle parametre som innsettingstap, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, returtap, forsinkelse og forsinkelsesskjevhet, forenkler denne teknikken måling av høyfrekvent balanse, noe som alltid har vært en stor utfordring for kablingsindustrien. Dette har vist seg å være et avgjørende element for minimalisering av virkningene av ANEXT på GigaSPEED X10D-kanalen. 2

5 SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution Kundeaksept for GigaSPEED X10D Solution Områder som i første rekke kan dra nytte av GigaSPEED X10D Solution er: Datasentre De viktige pådriverne for vekst i datasentrene er: fortsatt vekst for Internett nye applikasjoner: e-handel, økonomiske transaksjoner og brukernes umettelige apetitt på informasjon og data eksplosjon av e-postbruk og multimediapresentasjoner, som har gått fra kilobyte til titalls megabyte sterk økning i implementering av tiltak for å sikre driftskontinuitet i en sikkerhetsbevisst verden, der bedriftene har funnet ut at det er helt nødvendig å beskytte sikkerhetskopierte data på grunn av muligheten for kommunikasjons-sammenbrudd som kan være katastrofale for virksomheten den digitale revolusjonen som holder etterspørselen etter mer og mer lagring svært sterk i overskuelig fremtid. Alt skal digitaliseres, spesielt bilder benyttet til sikkerhet, tale og video Med den eksplosive veksten i et svært båndbreddeintensivt miljø, kombinert med kostnadseffektiviteten ved 10 Gigabit UTP sammenlignet med fiber, antas det at det vil være stor etterspørsel etter 10 Gigabit UTP kablingssystemer i datasentre. SAN/NAS (Storage Area Networks/Network Attached Storage) 10 Gigabit Ethernet muliggjør kostnadseffektiv, høyhastighets infrastruktur for både nettverkstilkoblet lagring (NAS) og lagringsnettverk (SAN). Utviklingen av 10 Gigabit over kobber/utp vil gi en kostnadseffektiv løsning for installerte kanaler opp til 100 meter sammenlignet med tradisjonelle fiberbaserte teknologier. Applikasjoner som støttes av 10 Gigabit Ethernet i SAN er blant annet: driftskontinuitet/katastrofegjenoppretting ekstern sikkerhetskopiering lagring på forespørsel streaming media Tidlige brukere av ny teknologi Det vil være en etterspørsel etter 10 Gigabit UTPløsninger blant fremtidsrettede teknologiselskaper og institusjoner innen finans/bankvesen, helse/medisin, myndigheter (forsvar/forskning), utdanning (universiteter) og filmstudioer, etter hvert som de implementerer sine avanserte nettverksinfrastrukturer. Følgende applikasjoner antas å være pådrivere for etterspørselen etter 10 Gigabit Ethernet blant tidlige brukere av ny teknologi. Databehandling med høy ytelse: for å støtte båndbreddekrevende applikasjoner som streaming video, medisinsk bildebehandling, sentraliserte applikasjoner, avansert grafikk, visualiseringsteknologier og dataklynger. Samarbeid mellom flere geografiske steder: som gir konferansedeltakere mulighet til å skrive eller tegne på en blank tavle, koble seg til et nettsted, og kommunisere privat med konferanseverten eller en av de andre deltakerne. Streaming media: gjør det mulig å holde møter og pressekonferanser, demonstrere nye produkter, støtte markedsførings- og reklameaktiviteter, lære opp medarbeidere og gi brukerstøtte. I tillegg til de mer underholdende applikasjonene, som HDTV, video på forespørsel eller ekstreme Internettbaserte spill. Siden datapakkene som overføres for streaming media krever en uavbrutt bane mellom kilden og brukeren, vil båndbredden være den viktigste tilretteleggeren og akseleratoren for streaming media. Applikasjoner for korte stam-/stigenett under 100 meter Som et alternativ til fiber, kan mindre virksomheter sammen med små og mellomstore bedrifter (SMB), ha applikasjoner for korte stam-/stigenett for kjøring av data over 10 Gigabit UTP kablingssystemer med avstander opp til 100 m. På samme måte kan også større organisasjoner ha multiple antall fordelinger som åpner for applikasjoner for korte stam-/stigenett (dvs. krysskoblinger mellom etasje- eller bygningsdistribusjon), der 10 Gigabit UTP kablingssystemer er mer kostnadseffektive enn de fiberbaserte alternativene. 3

6 SYSTIMAX Solutions Produktporteføljen for GigaSPEED X10D GigaSPEED X10D-kabler GigaSPEED X10D-løsningen inkluderer en ny, unikt designet firepars UTP-kabel under navnet 91-serien (1091/2091/3091-kabler). GigaSPEED X10D Solution er designet for å levere en kanalytelse som overstiger ekstrapolerte kanalspesifikasjoner for kategori 6/Class E, samtidig som de tilfredsstiller de strenge ANEXT-kravene. Kabelen i 91-serien representerer en eksponensiell forbedring av problemet med alien crosstalk, noe som er muliggjort ved hjelp av patentsøkt høyteknologisk kabelkappeteknologi, ved å bruke en ribbestruktur på innsiden av kabelstrømpen. Dette forbedrer både kabelkjernesepareringen og kabelens fleksibilitet. En optimalisert vridningsløsning gir dessuten dramatisk forbedret ytelse ved hjelp av SYSTIMAX Labs Cable Twist Accuracy Technology (CTAT). Kablene er i tillegg optimalisert for bruk med kontakter for å minimalisere krysskoblingsstøy mellom parene i en kabel, og mellom kabler som ligger i nærheten av hverandre. Kablene i 91-serien har en rund, jevn form som forenkler håndterings- og termineringsprosessen. Kablene er designet for å tåle det SYSTIMAX Labs mener å være den mest krevende testkonfigurasjonen. Dette er en potenssumberegning av ANEXT-støyen fra 24 par fra 6 kabler som omslutter et par i kabelen under testen. Kabelen i 91-serien finnes i plenum-, ikke-plenum- og LSZH-versjoner (Low Smoke Zero Halogen). 91-serien er dessuten tilgjengelig i en rekke ulike farger, og kompatibel med frekvenser over 500 MHz, slik at den kan supportere båndbredde applikasjoner som opererer med 10 Gb/s. GigaSPEED X10D-patche-/dropkabler SYSTIMAX Solutions har utviklet nye patche-/ dropkabler og datauttak for bruk i begge ender av kanalen. Sammen med kabel- og patchepaneler, har SYSTIMAX Labs utarbeidet karakteristikker for ytelsen med disse ledningene i tusenvis av ulike kanalkonfigurasjoner ved hjelp av MDM-verktøyet. Dette gjør det mulig for teknikere å modellere enhver kombinasjon av kontakter, ledninger og kabellengder, og forsikre seg om at den garanterte ytelsen vil bli levert selv i de mest krevende installerte kanalkonfigurasjonene. Den ytelsessterke GS10E-serien med modulære patche-/dropkabler har et patentsøkt pluggdesign for forbedret rundt kabeltverrsnitt, med overlegne ANEXT-egenskaper. Sammen med en høypresisjons produksjonsprosess, gir dette den elektriske ytelsen som skal til for å levere GigaSPEED X10D Solution. GS10E-pluggen gir en dramatisk reduksjon i ytelsesvariasjoner gjennom et innovativt design. GigaSPEED X10D-kontakter Den nye informasjonskontakten MGS500, som er det siste resultatet av mange års kontinuerlig produktutvikling hos SYSTIMAX Labs, har patentsøkte teknikker for kansellering av og kompensasjon for krysstale. MGS500-kontakten, som brukes i hele kanalen, har vesentlig forbedret krysstalereduksjon som følge av nye kretskortmaterialer og kompensasjonsteknologi. I tillegg har nye materialer og bedre PWB-kompensasjon ført til førsteklasses ANEXT-demping. Dette unike kontaktdesignet er gjort mulig ved hjelp av CFPM-teknologi (Connector Field Pattern Modeling) fra SYSTIMAX Labs, kombinert med MDM-verktøy på systemnivå som bidrar til en drastisk reduksjon av kryssmodale effekter. GigaSPEED X10D patchepaneler SYSTIMAX Universal Modular Panel (UMP) er et 19-tommers panel med plass til opptil 24 MGS500 informasjonskontakter, for patching og sammenkobling i telekomskapet eller utstyrsrommet. Dette modulære konseptet muliggjør terminering i felten, eller bruk av preterminerte kabler for hurtig og pålitelig installasjon på stedet, noe som ofte kreves i datasenterapplikasjoner. Gjennom sin høye tetthet og mulighet til å integrere InstaPATCH preterminerte fibermoduler i samme modul, er UMP en ideell løsning for datasentre. SYSTIMAX UMP er en integrert del av SYSTIMAX SCS kobber- og fiberløsninger. Når den installeres sammen med MGS500 informasjonskontakter, GS10E modulære patch-/dropkabler og kabel i 91-serien, blir resultatet en enestående total kanalytelse. Disse innovasjonene innen kabel- og kontaktteknologi gir en ytelse som garantert oppfyller eller overstiger spesifikasjonene for Category 6/Class E når de ekstrapoleres til 500 MHz, i tillegg til at de reduserer ANEXT uten å ofre nytteverdi eller bakover-kompatibilitet. 4

7 SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution Kanalytelse for GigaSPEED X10D versus publisert Class E- og ny Class E -standard Elektrisk parameter Garanterte kanalmarginer iht. Garanterte kanalmarginer iht. ISO/IEC 11801:2002 Draft ISO/IEC Edition 2.1 Class E New Class E (1 250 MHz) (1 500 MHz) Innsettingstap 5 % 2 % NEXT 6 db 1 db PSNEXT 7,5 db 2,5 db ELFEXT 6 db 6 db PSELFEXT 8 db 8 db Returtap 3 db 0 db PSANEXT N/A 0 db GigaSPEED X10D Solution med 4 kontaktkanaler Tallene er gyldige ved enhver frekvens med sertifisert kanal som består av GigaSPEED X10D-kabel og -apparat. Utdrag fra den beste garantien i bransjen GigaSPEED X10D Solution understøttes av SYSTIMAX Solutions' 20-års utvidete produktgaranti og applikasjonsforsikring, som vi mener er den beste i bransjen. Vår applilkasjonsforsikring dekker en ekstremt omfattende blanding av applikasjoner, fra tale-, data- og videoapplikasjoner til avanserte systemer for bygningsadministrasjon fra noen av verdens ledende produsenter. Vi gir garanterte spesifikasjoner for kanalytelsen ikke gjennomsnittlig eller nominell slik mange andre gjør det, men garantert laveste (worst-case) kanalytelse og vi garanterer at din sertifiserte SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution vil oppfylle eller overgå disse spesifikasjonene i 20 år. GigaSPEED X10D Solution er så avansert at vi kan inkludere støtte for 10GBASE-T og til og med applikasjoner som ikke eksisterer ennå, i vår SYSTIMAX SCS 20-års utvidete produktgaranti og applikasjonsforsikring. Spesifikt gir vi garanti for enhver applikasjon som introduseres av anerkjente brukerstandarder eller brukerfora som angir aktuelle TIA/EIA 568B- eller ISO/IEC komponenter og kobling-/kanalspesifikasjoner for kabling. Fordelen med SYSTIMAX Bransjeledende kundestøtte Vi mener at SYSTIMAX Solutions er den eneste aktøren med den dybden, den anerkjennelsen og de verdensomspennende ressursene som skal til for å kunne gi kundestøtte der og når du trenger det, med en global salgsorganisasjon, fire nivåer av teknisk støtte og et nettverk av godt kvalifiserte BusinessPartner-representanter på alle kontinenter. Hver eneste sertifiserte installasjon av SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution utføres av våre sertifiserte BusinessPartner-representanter, slik at du og bedriften din kan være trygge på investeringen dere har gjort. Ifølge uavhengige bransjeundersøkelser er SYSTIMAX SCS det mest brukte kablingssystemet i verden i dag. Ifølge våre beste anslag blir det hver dag installert mer enn 1600 km med våre kabler, i mer enn 90 land. Hvorfor? Svaret er veldig enkelt. Vi lager de beste løsningene, og vi gir god service til kundene våre. GigaSPEED X10D Solution er utviklet av SYSTIMAX Labs, og sertifisert for å gi den samme kvaliteten, påliteligheten og ytelsen som våre andre bransjeledende kobber- og fiberløsninger. Hvis du vil lære mer om SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution, eller de mange andre innovative produktene og løsningene, kan du kontakte din SYSTIMAX Solutions representant. Vi vil med glede forklare hvordan vi har overgått forventningene til både store og små bedrifter over hele verden, og hvor raskt, enkelt og kostnadseffektivt vi kan gjøre det samme for deg. 5

8 2004 CommScope, Inc. Med enerett. Besøk vår hjemmeside eller kontakt din lokale SYSTIMAX Solutionsrepresentant eller SYSTIMAX BusinessPartner hvis du vil ha mer informasjon. SYSTIMAX Solutions er et varemerke for CommScope. Alle varemerker som er identifisert med symbolet eller er henholdsvis registrerte varemerker eller varemerker for CommScope. Dette dokumentet er utarbeidet kun for planleggingsformål, og det er ikke meningen at det skal modifisere eller være et supplement til noen spesifikasjoner eller garantier med tilknytning til SYSTIMAX Solutions sine produkter eller tjenester. 12/04 BR-B-3

fulle Potensiale utnytt ditt Investere eller ikke investere i Fibre channel over Ethernet (FcoE)? Veksten av ssd * Bransjenytt og mye annet

fulle Potensiale utnytt ditt Investere eller ikke investere i Fibre channel over Ethernet (FcoE)? Veksten av ssd * Bransjenytt og mye annet Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1025/2010 www.proact.no utnytt ditt fulle Potensiale Investere eller ikke investere i Fibre channel over

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

FITS Forebyggende vedlikehold

FITS Forebyggende vedlikehold FITS Forebyggende vedlikehold Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS forebyggende vedlikehold Innhold FV 1 Introduksjon... 1 FV 2 Oversikt... 1 FV 3 Implementeringsveiledning...

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Høy ytelse i sikre maskiner

Høy ytelse i sikre maskiner No.18 no Høy ytelse i sikre maskiner Technology & Trends 04. Integrert safety i motion 12. Ansiktsregistrering møter HMI 16. Rask datalogging 2 Høy ytelse i sikre maskiner No.18 Nye trender og utviklinger

Detaljer

Det digitale universet eksploderer

Det digitale universet eksploderer Nummer 1, april 2007 Det digitale universet eksploderer Også i denne utgaven: Intelligent Quality: EMC løser lagringsbehovet EDB Business Partner: 20.000 brukere med SecurID IDC-UNDERSØKELSE Siste nytt:

Detaljer

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS)

Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Lexmarks globale tjenester Lexmarks administrerte utskriftstjenester (MPS) Spesialtilpassede løsninger for å redusere kostnader og forbedre forretningsprosesser gjennom hele det globale foretaket. Kjøpere

Detaljer

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION STANDARDISERE DATASENTERET TEMA: AVGJØRENDE FORDELER MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, adm. dir. på Symantec: Et driftssikkert miljø kan bare bygges på policyer TEMA: STANDARDISERE DATASENTERET Trender, eksperttips,

Detaljer

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler:

Innledning. Vi skal nå ta for oss noe av det et LAN kan bestå av. Et lokalnett består normalt av følgende deler: Innledning "Et lokalnettverk er en fysisk sammenkobling av datamaskiner og -utstyr innenfor et begrenset område. Dette området kan være en bygning eller et begrenset antall bygninger. Et lokalnettverk

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN 14 H A R T I N G - Te k n o l o g i s k n y h e t s b u l l e t i n FOKUS: VERDI FOR KUNDEN Vindenergi Gjestebidrag fra ENERCON-gründer Aloys Wobben IT for automatisering Ett nettverk for alt Mikroteknologi

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet

Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Driftssikkerhet ved bruk av kritiske IT-systemer i helsevesenet Katastrofeberedskap og datalagring Versjon 1.0 15. september 2002 KITH Rapport 21/02 ISBN 82-7846-146-5 KITH-rapport Tittel Driftssikkerhet

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva kan vi gjøre for deg? Vi har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder! Hva kan vi gjøre for deg? Et utvalg kundereferanser Samarbeid er viktig Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

Trusler og trender juni 2003

Trusler og trender juni 2003 Trusler og trender juni 2003 Senter for informasjonssikring (SIS) SINTEF, 7465 Trondheim Tel: (+47) 73 59 29 40 Fax: (+47) 73 59 29 77 E-post: post@norsis.no Web: http://www.norsis.no Forord Senter for

Detaljer

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG

5STEG FOR Å RISIKOHÅNDTERING MYE MER ENN BARE IT SIKKERHET DE NYE TRUSLENE KAN SKADE TILLITEN TIL BEDRIFTER ALVORLIG CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, konsernsikkerhetsjef hos Saab: Et sikkerhetssenter gir Saab kortere ledetider og økt sikkerhet SYMANTEC MOBILE CENTER OF EXCELLENCE:

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1 MAGASINET 1 NYTT SAMARBEIDE GJØR VIDEOKONFERANSE LØSNINGER ENKELT FOR ALLE SIDE 20-21 MARS 2014 2014 blir et år preget av endringer SIDe 2 Drømmeskole her ville jeg vært elev! SIDe 16-17 FORVENTET MYE

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Nummer 2, Oktober 2008. Virtually Perfect. Les om EMCs løsninger hos Sparebanken Vest og EMGS

Nummer 2, Oktober 2008. Virtually Perfect. Les om EMCs løsninger hos Sparebanken Vest og EMGS Nummer 2, Oktober 2008 Virtually Perfect Les om EMCs løsninger hos Sparebanken Vest og EMGS Volume 2, September 2008 leder VIRTUELL VIRKELIGHET Virtually Perfect Forsidefoto: Saloprint A/S I it-bransjen

Detaljer