Øker levetiden for bedriftens nettverk SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øker levetiden for bedriftens nettverk SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution"

Transkript

1 Øker levetiden for bedriftens nettverk SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution SYSTIMAX Structured Connectivity Solutions

2 Som du sannsynligvis vet, er nettverksytelsen avhengig av hvor flaskehalsen ligger. I øyeblikket er det ikke sikkert at flaskehalsen i nettverket ditt er utilstrekkelig båndbredde. Det kan være servere med for lite kraft, eller utdaterte arbeidsstasjoner. Det er imidlertid ingen hemmelighet at du er under konstant press for å tilby flere tjenester til flere brukere, samtidig som du skal håndtere nye applikasjoner og teknologier. I tillegg blir du bedt om å minimalisere risikoen for nedetid og feil, eller maksimalisere oppetiden for å si det på en annen måte, samtidig som konstnadene helst skal nedover. Du må bygge inn toleranse, installere systemer med høy ytelse og høy kvalitet, og samtidig beskytte mot usikker fremtidig utvikling innen teknologier, produkter og applikasjoner som kan kreve vesentlige (og kostbare) oppgraderinger. Denne risikoen kan bare håndteres gjennom et nøye utvalg av systemer der pålitelighet, skalerbarhet og fremtiden er tatt i betraktning. Dette gjelder spesielt for den kabelbaserte infrastrukturen. Du kan regne med at den kablingsløsningen som er i drift i dag vil ha for lav kapasitet i løpet av de neste fem årene. Hvorfor? Fordi: Dagens servere er morgendagens arbeidsstasjoner Hvert 5. år kan du legge til en null i Ethernet-hastigheten Kostnaden for båndbredde faller raskere enn pakkene i et dårlig designet nettverk. Prosessorkapasiteten vil fortsette å doble seg hver måned, samtidig som kostnadene faller Antall terabyte med data som flyttes og lagres i dagens nettverk vil tredobles de neste fem årene. Databehandling med høy ytelse, samarbeid mellom flere steder, og sanntids streaming av media vil overbelaste infrastrukturen i dagens nettverk i løpet av de neste fem årene. Den gode nyheten er at SYSTIMAX Solutions har svaret nå, på mange av morgendagens problemer. SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution

3 SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution 10 Gigabit kobberteknologi For å kunne møte det økende kravet om tilstrekkelig båndbredde, er IEEE 802.3an 10GBASE-T Task Force i ferd med å utvikle en 10 Gigabit Ethernet-standard for kobberbasert tvunnet parkabel. Vekst i båndbredde Trendene viser at migrasjonen av nettverkshastighet fra dagens 100 Mb/s (100 BASE-TX) mot 1000 Mb/s (1000 BASE-T) allerede er godt underveis. Spesielt vil vi nevne, at etter hvert som tettheten av og prosessorhastigheten for datamaskiner som er plassert i datasentre og bedriftsnettverk øker, vil også etterspørselen etter høyere datahastigheter ved knutepunkter for datatrafikken øke. I tillegg er det en økende etterspørsel etter strukturerte kablingsløsninger med høy ytelse som kan støtte båndbreddeintensive applikasjoner, som multimediepresentasjoner i sann tid, databasetilgang og lagring, DAK/DAP (CAD/CAM) og konvergens av tale, data og video. Etter hvert som datamaskintettheten og kravene til båndbredde øker, forventer vi at etterspørselen etter kostnadseffektive 10 Gigabit strukturerte kablingsløsninger med tvunnet parkabelteknologi vil øke. Videre, i dagens datamaskinmiljøer med høy båndbredde er det ikke uvanlig at flere applikasjoner kjører i forgrunnen, for eksempel: tekstbehandling, e-post, bildebehandling, Instant Messaging-program, medieavspilling, sanntidsmedia, videokonferanse og IP-telefoni (VoIP). Bakgrunnsoppgaver som virusskanning, programoppdateringer, systemovervåkning, kryptering, komprimering og proaktiv informasjonsorganisering skaper en ekstra belastning på båndbredden, som ikke så enkelt kan oppdages av sluttbrukeren. En annen pådriver for høyere datahastigheter er datasentre (som bruker SAN - Storage Area Networks), som først oppsto som et resultat av Internett-boomen og den økte etterspørselen etter Web-baserte vertstjenester. Deretter ble ytterligere vekst innen datasentre, stimulert av bekymringer for sikkerhet og forretningskontinuitet som følge av økt bevissthet om mulige interne og ytre trusler. De fleste av dagens bedrifter innser nødvendigheten av å ha lett tilgjengelige datalagringsmuligheter, for å beskytte virksomheten sin, og strategiene spenner fra redundant intern infrastruktur til ekstern datalagring. På grunn av den forventede kompleksiteten i elektronikken som trengs for å støtte 10GBASE-T, ble den opprinnelige målsetningen, som var å utvikle en standard for kategori 5e, forkastet, og den eksakte maksimumsavstanden over kabling som overholder minstekravene til kategori 6-kabling er i øyeblikket usikker. Den endelige obligatoriske målsetningen for prosjektet er minst 55 m til 100 m over kategori 6/Class E-kabling. I tillegg til detaljert karakteristikk av kablingskanalen opp til 500 MHz, ble en kritisk elektrisk parameter som kalles Alien Crosstalk (ANEXT), som er avgjørende for vellykket 10G-overføring, lagt til på listen over forslag til spesifikasjon av kanaldesign. Alien Crosstalk er uønsket koblingsstøy fra nærliggende kabler og kontakter inn i en gitt kabel eller koblingsenhet. Hvis ANEXT ikke minimaliseres, vil det gi redusert overføringsytelse og utilstrekkelig båndbredde for å sikre 10G-ytelse. I tillegg er det prosjekter underveis i kablingsstandarden som spesifikt tar sikte på å utvikle en forbedret kategori 6 - eller ny klasse E -spesifikasjon for kablingskanaler som er spesielt utarbeidet med en båndbredde som passer til IEEEkravene. Dette inkluderer forbedringer i innsettingstap og ANEXT-spesifkasjoner som støtter 10GBASE-T opp til 100 meter inkludert 4 koplingspunkter. For 10 Gigabit over kobber vil digitalt komprimerte linjekoder bli brukt til å gi høyere bithastigheter i en gitt båndbredde. Dagens forslag til linjekoder for 10 Gigabit over kobber krever en båndbredde på opptil 500 MHz. I tillegg vil det bli brukt flere kompensasjonsteknikker som utvider den utnyttbare båndbredden i systemet. Disse er: parallell overføring adaptiv utjevning (demping/innsettingstap) toveis overføring og kansellering av ekko (returtap) krysstale-kansellering (NEXT og FEXT) Den ene parameteren som det imidlertid ikke er mulig å kompensere for i elektronikken er ANEXT. Gjennombrudd i ANEXT-kanalytelsen, forbedring av innsettingstapet i kanalen og ekstrapolert ytelse til 500 MHz er noen av de viktigste elementene i den nye GigaSPEED X10D Solution. 1

4 SYSTIMAX Solutions Vitenskapen bak løsningen SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution SYSTIMAX Structured Connectivity Solutions er anerkjent over hele verden for sin kompromissløse innsats for å tilby verdens mest robuste, responsive og pålitelige nettverksinfrastruktur. Vi er stolte av å fortsette denne tradisjonen med den nyeste innovasjonen fra SYSTIMAX Labs. GigaSPEED X10D Solution er utviklet spesifikt med forbedret kabel- og kontaktytelse som skal støtte de kommende 10 Gigabit Ethernet-kravene. Gjennom bruk av patentsøkt teknologi og den vitenskapelige kompetanse til SYSTIMAX Labs, mener vi at GigaSPEED X10D Solution gir betydelig bedre kanalytelse, som sammen med nyskapende teknikker oppfyller de spesifikke kravene som 10 Gb/s stiller til det fysiske laget. GigaSPEED X10D Solution har støtte for neste generasjon ved å gi brukerne nesten dobbel båndbredde i forhold til dagens kategori 6 kablingskanal og ANEXT-ytelse under verst tenkelige installeringsforhold. GigaSPEED X10D Solution Øker den utnyttbare båndbredden i bedriften Øker maksimalytelsen i bedriften Øker den teknolgogiske nytten av kobber-utp Øker verdien av it-budsjettet Øker bedriftens levetid Fra toppen og ned - løsningens ytelse Den komplette kanalen SYSTIMAX GigaSPEED X10D, er utviklet som et ekstremt veltilpasset system. Den patenterte MDM-teknologien (Modal Dekomponerings Modellering) har satt SYSTIMAX Labs i stand til å kvantifisere og predikere fenomener i kanalen som følge av komplekse interaksjoner mellom kabel, patchekabler og kontakter, som det ikke er enkelt å oppdage med tradisjonell testingsteknologi. Utfordringen med å oppnå 10 Gb/s ytelse er møtt med avanserte verktøy for systemtesting, som løste komponentutfordringene og endte med SYSTIMAXgarantien for komplett kanalytelse. SYSTIMAX Labs brukte systemet med modal dekomponerings modellering (MDM) til å evaluere og modellere alle interaksjoner mellom komponentene. I tillegg har de introdusert variabler som ulik lednings- og kabellengder for å analysere systemet fullstendig, og forutse ytelsen for hele kanalen. Verktøyet modal dekomponerings modellering er avgjørende på to viktige områder i designet av 10G UTP-kanalen: 1. Et systemdesign og diagnostisk verktøy for utvidet frekvensytelse. 2. En modal strømningssimulator for måling av kanalbalanse, som brukes til å optimalisere produktdesign for å dempe Alien Crosstalk. Med det unike MDM-verktøyet kan SYSTIMAX Labs se både vanlig og differensialmodus-interferens i kablingen, og forbedre systemet slik at den minimaliseres. Designet av GigaSPEED X10D Solution er et stort skritt fremover for den totale systemytelsen. Alle komponentene har langt bedre ytelse mht. krysstale av alle typer, og representerer et gjennombrudd innen reduksjon av ANEXT og avanserte balanseegenskaper. Det unike 16-ports MDM-verktøyet er utviklet av SYSTIMAX Labs for å løse problemene i forbindelse med tradisjonell test- og måleteknologi. I tillegg til tradisjonelle parametre som innsettingstap, NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, returtap, forsinkelse og forsinkelsesskjevhet, forenkler denne teknikken måling av høyfrekvent balanse, noe som alltid har vært en stor utfordring for kablingsindustrien. Dette har vist seg å være et avgjørende element for minimalisering av virkningene av ANEXT på GigaSPEED X10D-kanalen. 2

5 SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution Kundeaksept for GigaSPEED X10D Solution Områder som i første rekke kan dra nytte av GigaSPEED X10D Solution er: Datasentre De viktige pådriverne for vekst i datasentrene er: fortsatt vekst for Internett nye applikasjoner: e-handel, økonomiske transaksjoner og brukernes umettelige apetitt på informasjon og data eksplosjon av e-postbruk og multimediapresentasjoner, som har gått fra kilobyte til titalls megabyte sterk økning i implementering av tiltak for å sikre driftskontinuitet i en sikkerhetsbevisst verden, der bedriftene har funnet ut at det er helt nødvendig å beskytte sikkerhetskopierte data på grunn av muligheten for kommunikasjons-sammenbrudd som kan være katastrofale for virksomheten den digitale revolusjonen som holder etterspørselen etter mer og mer lagring svært sterk i overskuelig fremtid. Alt skal digitaliseres, spesielt bilder benyttet til sikkerhet, tale og video Med den eksplosive veksten i et svært båndbreddeintensivt miljø, kombinert med kostnadseffektiviteten ved 10 Gigabit UTP sammenlignet med fiber, antas det at det vil være stor etterspørsel etter 10 Gigabit UTP kablingssystemer i datasentre. SAN/NAS (Storage Area Networks/Network Attached Storage) 10 Gigabit Ethernet muliggjør kostnadseffektiv, høyhastighets infrastruktur for både nettverkstilkoblet lagring (NAS) og lagringsnettverk (SAN). Utviklingen av 10 Gigabit over kobber/utp vil gi en kostnadseffektiv løsning for installerte kanaler opp til 100 meter sammenlignet med tradisjonelle fiberbaserte teknologier. Applikasjoner som støttes av 10 Gigabit Ethernet i SAN er blant annet: driftskontinuitet/katastrofegjenoppretting ekstern sikkerhetskopiering lagring på forespørsel streaming media Tidlige brukere av ny teknologi Det vil være en etterspørsel etter 10 Gigabit UTPløsninger blant fremtidsrettede teknologiselskaper og institusjoner innen finans/bankvesen, helse/medisin, myndigheter (forsvar/forskning), utdanning (universiteter) og filmstudioer, etter hvert som de implementerer sine avanserte nettverksinfrastrukturer. Følgende applikasjoner antas å være pådrivere for etterspørselen etter 10 Gigabit Ethernet blant tidlige brukere av ny teknologi. Databehandling med høy ytelse: for å støtte båndbreddekrevende applikasjoner som streaming video, medisinsk bildebehandling, sentraliserte applikasjoner, avansert grafikk, visualiseringsteknologier og dataklynger. Samarbeid mellom flere geografiske steder: som gir konferansedeltakere mulighet til å skrive eller tegne på en blank tavle, koble seg til et nettsted, og kommunisere privat med konferanseverten eller en av de andre deltakerne. Streaming media: gjør det mulig å holde møter og pressekonferanser, demonstrere nye produkter, støtte markedsførings- og reklameaktiviteter, lære opp medarbeidere og gi brukerstøtte. I tillegg til de mer underholdende applikasjonene, som HDTV, video på forespørsel eller ekstreme Internettbaserte spill. Siden datapakkene som overføres for streaming media krever en uavbrutt bane mellom kilden og brukeren, vil båndbredden være den viktigste tilretteleggeren og akseleratoren for streaming media. Applikasjoner for korte stam-/stigenett under 100 meter Som et alternativ til fiber, kan mindre virksomheter sammen med små og mellomstore bedrifter (SMB), ha applikasjoner for korte stam-/stigenett for kjøring av data over 10 Gigabit UTP kablingssystemer med avstander opp til 100 m. På samme måte kan også større organisasjoner ha multiple antall fordelinger som åpner for applikasjoner for korte stam-/stigenett (dvs. krysskoblinger mellom etasje- eller bygningsdistribusjon), der 10 Gigabit UTP kablingssystemer er mer kostnadseffektive enn de fiberbaserte alternativene. 3

6 SYSTIMAX Solutions Produktporteføljen for GigaSPEED X10D GigaSPEED X10D-kabler GigaSPEED X10D-løsningen inkluderer en ny, unikt designet firepars UTP-kabel under navnet 91-serien (1091/2091/3091-kabler). GigaSPEED X10D Solution er designet for å levere en kanalytelse som overstiger ekstrapolerte kanalspesifikasjoner for kategori 6/Class E, samtidig som de tilfredsstiller de strenge ANEXT-kravene. Kabelen i 91-serien representerer en eksponensiell forbedring av problemet med alien crosstalk, noe som er muliggjort ved hjelp av patentsøkt høyteknologisk kabelkappeteknologi, ved å bruke en ribbestruktur på innsiden av kabelstrømpen. Dette forbedrer både kabelkjernesepareringen og kabelens fleksibilitet. En optimalisert vridningsløsning gir dessuten dramatisk forbedret ytelse ved hjelp av SYSTIMAX Labs Cable Twist Accuracy Technology (CTAT). Kablene er i tillegg optimalisert for bruk med kontakter for å minimalisere krysskoblingsstøy mellom parene i en kabel, og mellom kabler som ligger i nærheten av hverandre. Kablene i 91-serien har en rund, jevn form som forenkler håndterings- og termineringsprosessen. Kablene er designet for å tåle det SYSTIMAX Labs mener å være den mest krevende testkonfigurasjonen. Dette er en potenssumberegning av ANEXT-støyen fra 24 par fra 6 kabler som omslutter et par i kabelen under testen. Kabelen i 91-serien finnes i plenum-, ikke-plenum- og LSZH-versjoner (Low Smoke Zero Halogen). 91-serien er dessuten tilgjengelig i en rekke ulike farger, og kompatibel med frekvenser over 500 MHz, slik at den kan supportere båndbredde applikasjoner som opererer med 10 Gb/s. GigaSPEED X10D-patche-/dropkabler SYSTIMAX Solutions har utviklet nye patche-/ dropkabler og datauttak for bruk i begge ender av kanalen. Sammen med kabel- og patchepaneler, har SYSTIMAX Labs utarbeidet karakteristikker for ytelsen med disse ledningene i tusenvis av ulike kanalkonfigurasjoner ved hjelp av MDM-verktøyet. Dette gjør det mulig for teknikere å modellere enhver kombinasjon av kontakter, ledninger og kabellengder, og forsikre seg om at den garanterte ytelsen vil bli levert selv i de mest krevende installerte kanalkonfigurasjonene. Den ytelsessterke GS10E-serien med modulære patche-/dropkabler har et patentsøkt pluggdesign for forbedret rundt kabeltverrsnitt, med overlegne ANEXT-egenskaper. Sammen med en høypresisjons produksjonsprosess, gir dette den elektriske ytelsen som skal til for å levere GigaSPEED X10D Solution. GS10E-pluggen gir en dramatisk reduksjon i ytelsesvariasjoner gjennom et innovativt design. GigaSPEED X10D-kontakter Den nye informasjonskontakten MGS500, som er det siste resultatet av mange års kontinuerlig produktutvikling hos SYSTIMAX Labs, har patentsøkte teknikker for kansellering av og kompensasjon for krysstale. MGS500-kontakten, som brukes i hele kanalen, har vesentlig forbedret krysstalereduksjon som følge av nye kretskortmaterialer og kompensasjonsteknologi. I tillegg har nye materialer og bedre PWB-kompensasjon ført til førsteklasses ANEXT-demping. Dette unike kontaktdesignet er gjort mulig ved hjelp av CFPM-teknologi (Connector Field Pattern Modeling) fra SYSTIMAX Labs, kombinert med MDM-verktøy på systemnivå som bidrar til en drastisk reduksjon av kryssmodale effekter. GigaSPEED X10D patchepaneler SYSTIMAX Universal Modular Panel (UMP) er et 19-tommers panel med plass til opptil 24 MGS500 informasjonskontakter, for patching og sammenkobling i telekomskapet eller utstyrsrommet. Dette modulære konseptet muliggjør terminering i felten, eller bruk av preterminerte kabler for hurtig og pålitelig installasjon på stedet, noe som ofte kreves i datasenterapplikasjoner. Gjennom sin høye tetthet og mulighet til å integrere InstaPATCH preterminerte fibermoduler i samme modul, er UMP en ideell løsning for datasentre. SYSTIMAX UMP er en integrert del av SYSTIMAX SCS kobber- og fiberløsninger. Når den installeres sammen med MGS500 informasjonskontakter, GS10E modulære patch-/dropkabler og kabel i 91-serien, blir resultatet en enestående total kanalytelse. Disse innovasjonene innen kabel- og kontaktteknologi gir en ytelse som garantert oppfyller eller overstiger spesifikasjonene for Category 6/Class E når de ekstrapoleres til 500 MHz, i tillegg til at de reduserer ANEXT uten å ofre nytteverdi eller bakover-kompatibilitet. 4

7 SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution Kanalytelse for GigaSPEED X10D versus publisert Class E- og ny Class E -standard Elektrisk parameter Garanterte kanalmarginer iht. Garanterte kanalmarginer iht. ISO/IEC 11801:2002 Draft ISO/IEC Edition 2.1 Class E New Class E (1 250 MHz) (1 500 MHz) Innsettingstap 5 % 2 % NEXT 6 db 1 db PSNEXT 7,5 db 2,5 db ELFEXT 6 db 6 db PSELFEXT 8 db 8 db Returtap 3 db 0 db PSANEXT N/A 0 db GigaSPEED X10D Solution med 4 kontaktkanaler Tallene er gyldige ved enhver frekvens med sertifisert kanal som består av GigaSPEED X10D-kabel og -apparat. Utdrag fra den beste garantien i bransjen GigaSPEED X10D Solution understøttes av SYSTIMAX Solutions' 20-års utvidete produktgaranti og applikasjonsforsikring, som vi mener er den beste i bransjen. Vår applilkasjonsforsikring dekker en ekstremt omfattende blanding av applikasjoner, fra tale-, data- og videoapplikasjoner til avanserte systemer for bygningsadministrasjon fra noen av verdens ledende produsenter. Vi gir garanterte spesifikasjoner for kanalytelsen ikke gjennomsnittlig eller nominell slik mange andre gjør det, men garantert laveste (worst-case) kanalytelse og vi garanterer at din sertifiserte SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution vil oppfylle eller overgå disse spesifikasjonene i 20 år. GigaSPEED X10D Solution er så avansert at vi kan inkludere støtte for 10GBASE-T og til og med applikasjoner som ikke eksisterer ennå, i vår SYSTIMAX SCS 20-års utvidete produktgaranti og applikasjonsforsikring. Spesifikt gir vi garanti for enhver applikasjon som introduseres av anerkjente brukerstandarder eller brukerfora som angir aktuelle TIA/EIA 568B- eller ISO/IEC komponenter og kobling-/kanalspesifikasjoner for kabling. Fordelen med SYSTIMAX Bransjeledende kundestøtte Vi mener at SYSTIMAX Solutions er den eneste aktøren med den dybden, den anerkjennelsen og de verdensomspennende ressursene som skal til for å kunne gi kundestøtte der og når du trenger det, med en global salgsorganisasjon, fire nivåer av teknisk støtte og et nettverk av godt kvalifiserte BusinessPartner-representanter på alle kontinenter. Hver eneste sertifiserte installasjon av SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution utføres av våre sertifiserte BusinessPartner-representanter, slik at du og bedriften din kan være trygge på investeringen dere har gjort. Ifølge uavhengige bransjeundersøkelser er SYSTIMAX SCS det mest brukte kablingssystemet i verden i dag. Ifølge våre beste anslag blir det hver dag installert mer enn 1600 km med våre kabler, i mer enn 90 land. Hvorfor? Svaret er veldig enkelt. Vi lager de beste løsningene, og vi gir god service til kundene våre. GigaSPEED X10D Solution er utviklet av SYSTIMAX Labs, og sertifisert for å gi den samme kvaliteten, påliteligheten og ytelsen som våre andre bransjeledende kobber- og fiberløsninger. Hvis du vil lære mer om SYSTIMAX GigaSPEED X10D Solution, eller de mange andre innovative produktene og løsningene, kan du kontakte din SYSTIMAX Solutions representant. Vi vil med glede forklare hvordan vi har overgått forventningene til både store og små bedrifter over hele verden, og hvor raskt, enkelt og kostnadseffektivt vi kan gjøre det samme for deg. 5

8 2004 CommScope, Inc. Med enerett. Besøk vår hjemmeside eller kontakt din lokale SYSTIMAX Solutionsrepresentant eller SYSTIMAX BusinessPartner hvis du vil ha mer informasjon. SYSTIMAX Solutions er et varemerke for CommScope. Alle varemerker som er identifisert med symbolet eller er henholdsvis registrerte varemerker eller varemerker for CommScope. Dette dokumentet er utarbeidet kun for planleggingsformål, og det er ikke meningen at det skal modifisere eller være et supplement til noen spesifikasjoner eller garantier med tilknytning til SYSTIMAX Solutions sine produkter eller tjenester. 12/04 BR-B-3

SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution Resultatet av en kompromissløs jakt på det perfekte

SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution Resultatet av en kompromissløs jakt på det perfekte SYSTIMAX GigaSPEED XL Solution Resultatet av en kompromissløs jakt på det perfekte SYSTIMAX Structured Connectivity Solutions www.systimax.com En undersøkelse viser at 79 % av de ansatte bruker et bedriftsnettverk.

Detaljer

Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009

Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009 Strukturert kabling med fokus på kabling for 10Gigabit Ethernet 09.12.2009 Kurt-Even Kristensen kkn@cowi.no 1 Referansemodell OF Områdefordeler BF Bygningsfordeler EF Etasjefordeler CP Konsolideringspunkt,

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

NCS 125D NCS 250E SYSTEMGARANTI

NCS 125D NCS 250E SYSTEMGARANTI NCS 125D NCS 250E SYSTEMGARANTI SYSTEMGARANTI FOR NCS 125D OG NCS 250E 1.0 Generelt om systemgaranti Garantibestemmelsene for bygningsinterne NCS kablingssystemer gjelder for : I Kanal, klasse D ll Kanal,

Detaljer

Norske produkter og kompetanse satt i system

Norske produkter og kompetanse satt i system -Norwegian Cabling System Markedets mest fleksible og robuste system NCS er et kablingsystem utviklet av Lanse i samarbeid med norske produsenter med international spisskompetanse. Komponenter fra Telesafe

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Teknisk informasjon Toshiba og Intel Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Ved hjelp av Intel Centrino Duo mobil teknologi har Toshiba utviklet nye bærbare

Detaljer

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET.

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. 2 ledere overalt. 128 brukere pr. stiger. 2 dørtablå pr. stiger. 32 stigere. 4.096 brukere. 4 felles

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis:

Toshiba EasyGuard i praksis: Toshiba EasyGuard i praksis Toshiba EasyGuard i praksis: Tecra A5 Opplev et nytt nivå av mobil produktivitet Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker forretningsbrukeres behov for

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon i prosessindustrien Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler Effektiv krysskobling og distribusjon av signaler i prosessindustrien Spar penger og

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet

AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet AEGIS-belysning fra Bosch Belysning for trygghet og sikkerhet 2 AEGIS-belysning AEGIS-belysning Belysning for trygghet og sikkerhet patentanmeldt Constant Light-teknologi som kompenserer for svekket lampeytelse

Detaljer

- kommunikasjon for framtiden

- kommunikasjon for framtiden - kommunikasjon for framtiden Takk for tilliten! Det er med glede og stolthet vi kan se tilbake på 20 år som kvalitetsleverandør av produkter, systemer og kompetanse innen tele- og datakommunikasjon. Vi

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display

Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT Digitale Display Bilag 3 Del 1 Kundens tekniske løsning Avtalereferanse: NT-0860-14 Digitale Display VERSJON : 10 DATO: 19.12.2014 Side 1 av 6 Bilag 3 Del 1 NT-0860-14 Digitale Display Innholdsfortegnelse Innhold 1 INFORMASJON

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Nordens ledende vikarsystem.

Nordens ledende vikarsystem. Nordens ledende vikarsystem. Bra å vite om bedriften. Intelliplan utvikler, selger og forvalter forretningssystemer. Våre kunder er bedrifter og organisasjoner som har behov for et komplett verktøy som

Detaljer

Lanse 3-Play AS ivaretar salg og distribusjon av Telesafe-produkter på det norske markedet.

Lanse 3-Play AS ivaretar salg og distribusjon av Telesafe-produkter på det norske markedet. Telesafe har i over 30 år vært kjent for sine innovative løsninger innenfor strukturerte kablingssystemer. Etter at Telesafe AS i 2003 ble fusjonert med ELKO AS, har utviklingen av nye Telesafe produkter

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

ELKO nettverksguide. Komplett guide til systemer og utstyr for 250 og 125 MHz nettverk. Rev. 02.06. 1.2.158.B.30000.02.06.S&J/Schultz Grafisk

ELKO nettverksguide. Komplett guide til systemer og utstyr for 250 og 125 MHz nettverk. Rev. 02.06. 1.2.158.B.30000.02.06.S&J/Schultz Grafisk ELKO nettverksguide Komplett guide til systemer og utstyr for 250 og 125 MHz nettverk 1.2.158.B.30000.02.06.S&J/Schultz Grafisk Rev. 02.06 Kurs og sertifisering ELKO arrangerer introduksjons- og sertifiseringskurs

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd 2 Ledende innen førsteklasses lyd Avansert lydekspertise Med mer enn 60 års erfaring innen utforming og utvikling av elektroakustisk teknologi er Bosch

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

LAN løsninger for fiber til kontoret (FTTO)

LAN løsninger for fiber til kontoret (FTTO) LAN løsninger for fiber til kontoret (FTTO) Nexans Cabling Solutions NCS Kompetansesentre. LAN Connectivity & Advanced Networking Solutions Buizingen, Belgium State of the art LAN products Intelligent

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV KOMMUNIKASJONSMODULEN 3G IP

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV KOMMUNIKASJONSMODULEN 3G IP INSTALLASJON OG TILKOBLING AV KOMMUNIKASJONSMODULEN 3G IP GENERELT Modulen 3G IP gjør det mulig å foreta Visio IP-anrop fra Video-panelet i Intratone-serien. Hver beboer kan kommunisere, samtidig som de

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Raufoss Ammunisjonsfabrikker Prosjekter 2012 Raufoss Ammunisjonsfabrikker Målsettingen er å utnytte teknologi- og industrikompetansen i Raufossmiljøet til å bli en ledende internasjonal aktør innen avanserte våpensikringssystemer.

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike Moderne bredbåndsnett i Hole og Ringerike Lysveien Den nye Europaveien i Norge heter ikke E18. Den har ikke 100 kilometer i timen som fartsgrense. Den nye Europaveien har en konstant fartsgrense på over

Detaljer

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere

Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere Testing av øreproppens passform har aldri vært enklere DOC2475 NO En personlig opplæring i bruk av ørepropper som hørselsvern inkluderer test av brukerens egne øreproppers passform, samt tilbyr et utvalg

Detaljer

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG

2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 2015 GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT SAMMENDRAG 1 SAMMENDRAG INNLEDNING: GLOBAL THREAT INTELLIGENCE REPORT 2015 De siste årene har sikkerhetsbransjen med rette fokusert mye på Advanced Persistent Threats

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Fiberoptisk kvalitet Standardene som sikrer at signalene kommer fram.

Fiberoptisk kvalitet Standardene som sikrer at signalene kommer fram. www.foss-as.no Fiberoptisk kvalitet Standardene som sikrer at signalene kommer fram. INNLEDNING Verden går bare en vei når det gjelder elektronisk kommunikasjon: mot høyere og høyere datarater. 10Gbit/s

Detaljer

Optisk lesing av en lottokupong

Optisk lesing av en lottokupong Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag IAD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning Laboppgave nr 4 Optisk lesing av en lottokupong Halden 22.10.2012 17.10.12 Mindre revisjon Log

Detaljer

Advanced Networking Solutions (ANS)

Advanced Networking Solutions (ANS) Advanced Networking Solutions (ANS) Nexans ANS har utviklet, produsert og solgt aktiv systemteknologi i mer enn 25 år Del av det globale Nexans-konsernet Hard- og softwareutvikling i Tyskland Produktene

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker

Jungheinrich JungSTARs. 4-stjerners brukttrucker Jungheinrich JungSTARs 4-stjerners brukttrucker Er du på jakt etter en profesjonelt oppusset truck? Vi utfører presisjonsarbeid ned til minste detalj! Jungheinrich JungSTARs står for presisjonsarbeid.

Detaljer

Optisk lesing av en lottokupong

Optisk lesing av en lottokupong Høgskolen i Østfold Avdeling for informasjonsteknologi Fag IAD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning Laboppgave nr 4 Optisk lesing av en lottokupong Halden 20.10.2011 17.10.11 Mindre revisjon Log

Detaljer

Klargjøring av begreper

Klargjøring av begreper Akkrediteringsdagen 2015 Fleksibel akkreditering Anne Grændsen agr@akkreditert.no Klargjøring av begreper Akkreditering formell anerkjennelse av at organisasjonen (CAB) har kompetanse til å utføre spesifiserte

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring

FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring FITS Tilgjengelighets- og kapasitetsstyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS tilgjengelighets- og kapasitetsstyring Innhold TKS 1 Introduksjon... 1 TKS 2 Oversikt...

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Anurag Shukla Head of Network- and Technology Strategy Broadnet AS Asle Bøyum Head of fixed Network Huawei Norway AS Kobberns utvikling de siste 23 årene 2016 Utskutt

Detaljer

iloq Digitalt låsesystem. Uten batterier.

iloq Digitalt låsesystem. Uten batterier. iloq Digitalt låsesystem. Uten batterier. iloq S10 Uleåborg musikcenter iloq S10 LM Engströms gymnasium Huset Tirkkosen talo Posten hovedpostkontoret i Uleåborg Aktiebostadsbolaget Haukka Helsingfors kyrkliga

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband

Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband Ko01 Felles kablingssystemer og telesamband I disse oppdragene skal du utføre nødvendig kabling og kobling for telesamband tilknyttet en hussentral. Telesambandet skal kobles opp og testes. Oppgaven er

Detaljer

Bosch Plena Public Addressog talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet

Bosch Plena Public Addressog talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet Bosch Plena Public Addressog talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet 2 Bosch Plena Public Address- og talevarslingssystem Den raskeste veien til sikkerhet Bosch Plena Public Address- og talevarslingssystemserien

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Touchdown. Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Prøv den nå!

Touchdown. Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Prøv den nå! Touchdown. Prøv den nå! Besøk touch.devi.no og prøv den virtuelle DEVIreg Touch, en 1:1 kopi av denne unike termostaten! Smart. Enkel. Pålitelig. DEVIreg Touch. Glem alt du vet fra før. Intelligent solutions

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette?

Trådløse Systemer. Arild Trobe Engineering Manager. Trådløse Systemer for å løse.. dette? Trådløse Systemer Arild Trobe Engineering Manager 1 Trådløse Systemer for å løse.. dette? 2 Trådløse systemer Hvorfor? 3 3. DELT TOPOLOGI 4 6 LAN WLAN (802.11X) ZigBee Bluetooth PAN WMAN (802.16) (802.20)

Detaljer

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu

IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu IT Operations Cisco Partner Day, Fornebu 09.05.2014 Do it once, do it right. Elisabeth Larsen, IT Operations Manager Innhold Oversikt Utfordringer Fremtiden Valget Sammendrag Om Get Get er Norges mest

Detaljer

DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger

DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger DataTuff Industrielle Ethernet Løsninger Den beste løsningen for din industrielle Ethernet installasjon fra styreskap til maskin. Guide til hvordan du finner den optimale teknologien for dine behov. Vær

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM

PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM PRODUKTUTVIKLING - VEIKARTPRIORITERINGER PPM Vi er i ferd med å bygge opp en ny virksomhet, og i den forbindelse er din fortsatte støtte viktig for oss. Vårt umiddelbare fokus er å få hovedfunksjonene

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

La samtalen begynne.

La samtalen begynne. La samtalen begynne. Restaurant? Forsamlinger? Bilkjøring? Ikke noe problem. Demper støy. Bevarer tale. Støy er ikke noe problem med den nye S Series iq. Først eliminerte vi feedback. Med S Series iq har

Detaljer

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010

Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 TENK FØR DU SKRIVER UT Spesifikasjoner SMART Bridgit 2010 Versjon 4.0 Produktbeskrivelse SMART Bridgit -programvaren er et kostnadseffektivt klient/server-program, som gjør det enkelt å planlegge møter

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling.

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Gå der ingen har gått tidligere. Bytt nå og opplev de nye Evolution barrieremaskinene inspirert av Pullman. Electrolux Professional Electrolux Excellence From customer insight

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401)

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Innhold Innhold i pakken....................................... 3 Maskinvarefunksjoner................................... 4 Lampebeskrivelser......................................

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite

STYRKEN I ENKELHET. Business Suite STYRKEN I ENKELHET Business Suite TRUSSELEN ER REEL Nettbaserte trusler mot virksomheten din er reele uansett hva du driver med. Hvis du har data eller penger, er du et mål. Antall sikkerhetshendelser

Detaljer

KVALITET VARER LENGER...

KVALITET VARER LENGER... KVALITET VARER LENGER... P R O D U K T K A T A L O G Produktoversikt Innledning...3-5 Gjerde 250...6-7 Gjerde 805...8-9 Gjerde 1203...10-11 Gjerde 1500...12-13 Gjerde 1603...14-15 Gjerde 2003...16-17 Ekstrautstyr...18

Detaljer

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch NO Drevet av LØSNINGER Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch Alt du trenger til styreenhetsdiagnose Den nye generasjonen diagnosetestere fra Bosch, som modulen

Detaljer