Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr Årgang 64 Opplag 6750

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750"

Transkript

1 Askim Nr Årgang 64 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» Luk. 2, 1-14

2 Kirkespeilet På TV hver morgen i juleferien kan barn og voksne sammen se bibelfortellinger om julens egentlige budskap Geir Braadlie Sokneprest I år kommer julen i beste sendetid! Takket være Søndagsskolen og Tårnagentene. Hver morgen i juleferien kan barn og voksne sammen se denne nye storsatsningen på NRK TV! Bibelfortellinger om julens egentlige budskap formidlet i påkostet utgave med noen av Norges beste skuespillere i spissen. Samt en gjeng barn: Tårnagentene; som har en hemmelig klubb i et kirketårn! Det er bare å stå tidlig opp for store og små og benke seg foran TVen. Det er bare å begynne å glede seg! Det gjør jeg! For i en tid der tydelig formidlet tro, og da særlig kristen tro, i det offentlige rom, sees på som en fare for rikets sikkerhet, og i hvert fall som en trussel mot vårt flerkulturelle og moderne samfunn, er det en begivenhet av dimensjoner at NRK har tatt imot denne flotte julegaven fra Søndagsskolen og TVInter, og at vår største TV-kanal vil gi denne gaven videre til det norske folk. Derfor vil jeg ikke la det gå upåaktet hen! Og det skal vi her i Askim menighet heller ikke gjøre: I forbindelse med denne juleserien er det også skrevet en helt ny julesang. Den skal vi som menighet få synge sammen denne julen. Vi skal øve oss i noen samlinger i adventstiden og så la den bli introdusert for hele folket på selve julaften! Og ikke nok med det: Tårnagentene er ikke bare en TV satsning! For Søndagsskolen innbyr også alle landets menigheter til å arrangere Tårnagenthelg i sin kirke. Og de håper på at mer enn åtteåringer skal komme til et kirketårn i sin nærhet i januar Så også her i Askim! Det kan du lese mer om et annet sted i Menighetsbladet. Med dette anbefaler jeg julen i beste sendetid. Både på TV og helt live i kirken. Fyll TV stuen hver morgen og fyll kirken på julaften! Her er det plass for alle! Riktig god jul! Geir Braadlie Sokneprest TRANSPORT TIL KIRKEN? Hvis du trenger transport for å komme deg til kirken, ring og gjør en avtale om henting. Side 2 - Askim menighetsblad

3 DA DE SÅ STJERNEN v/biskop Helga Haugland Byfuglien Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi mennesker frelse, håp og nytt liv leve er å være underveis, både i bokstavelig Å og overført betydning. Ved Gardermoen er det plassert en vakker stjerne som er blitt et kjent landemerke. Stjernen som lyser opp på vinterhimmelen, skinner både for de som er på vei ut og for de som er på veien hjem. I julens fortelling har stjernen over Betlehem en viktig plass, og vi synger om denne stjernen i flere av våre kjære julesanger. Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt for mer enn 2000 år siden, ble en ledestjerne som viste veien til stallen der Frelseren var født. Den førte de kloke fra øst til Jesus. Jesus som verdens lys er et vakkert og meningsfylt bilde inn i julefeiringen. Julen er en lysfest. Vi tenner også lys ved livets ytterpunkter. Når små barn bæres til dåp, tenner vi dåpslys. Når døden rammer, trøstes og varmes vi med levende lys. Når en av våre kjære har blitt fulgt til graven, tenner vi lys på kirkegården. Disse lysene minner oss om han som kom som et lys til verden og som omslutter oss alle våre dager. Han gir oss håp også i mørket. Vi er stadig underveis gjennom livet, noen ganger på vei ut, andre ganger på vei hjem. De tre vise fra fremmed land ble fylt med jublende glede da de så stjernen, for da visste de at de hadde funnet frem. Nå er det vi som er på vei. Jesus som er verdens lys, er til å stole på under vandringen. Det er trygt å følge han. Han leder oss så vi kommer frem, til den store gleden. God jul! Da de så stjernen,ble de fylt av jublende glede. Matt. 2:10 Det er mye som drar i oss. Der er sterke krefter som forsøker å lokke oss i ulike retninger. Rundt juletider kan det være vel verdt å tenke gjennom hva vi trekkes mot og hvilke stjerner vi vil følge. I julefortellingen var det ikke stjernen i seg selv som var det viktige, men hvem stjernen ledet til. Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi mennesker frelse, håp og nytt liv. Askim menighetsblad - Side 3

4 SKOMAKER N PÅ ASKIMTORGET Nabil Saman Eissa - 48 år - gift - 4 barn - bor i Askim - tilhører Statskirken Innehaver av Fiks & Fil på Askimtorget. Her utfører Nabil reparasjoner av fottøy og klær. Han lager dør- og postkasseskilt samt filing av nøkler. Firmaet ble etablert for 8 år siden. Nabil og familien kom fra Irak til Norge i år En kort periode bodde familien på Nesoddtangen, - for så å flytte til Sørumsand. For 5 år siden bosatte de seg i Askim. Her hadde Nabil 3 år tidligere etablert firmaet sitt. Dermed ble det slutt på pendlingen Sørumsand Askim. Side 4 - Askim menighetsblad I Irak jobbet Nabil som gullsmed og skredder. Etter at han kom til Norge deltok han i en praktisk opplæring i skomakeryrket. Trives du i Norge med tanke på klima? Savner du varmen? Ja, jeg trives godt i Norge. I Irak er det også fire årstider, - men det er mye kaldere her. Jeg savner varmen. I ditt yrke som skomaker møter du mennesker hver dag. Hvordan opplever du menneskene i Askim og Askim som sted å bo? Alle er hyggelige mennesker. Askim er et veldig bra sted å bo, - spesielt når man har barn. Servicen i Askim kommune er veldig bra!

5 Hva betyr jula for deg? Julebudskapet er viktig. Jula betyr Jesus Kristus, Maria og Josef. Jula betyr alt, - det betyr liv. Juletradisjoner? I Irak, i den ortodokse tradisjon er kirken det viktigste i jula. Familie og venner besøker hverandre for å ønske god jul. Julegaver gis bare til barn. Min familie følger tradisjoner både fra Irak og Norge, men flest norske tradisjoner i dag. Vi faster på julaften, - som er en tradisjon fra Irak. Tradisjonell norsk julemiddag med blant annet ribbe spiser vi 1. juledag. Ønsker og håp for framtida? Fred i verden og at familien får et godt liv videre i framtida Askim menighetsblad - Side 5

6 MIN SANG Takk til salmedikter Svein Ellingsen frykt, i dødens tortur og terror, og i alle slags motgang og nød. For slike hjerter er Salmenes bok en sang full av sødme og glede fordi den synger om og proklamerer Messias. Svein Ellingsen Man kan ikke håpe, i en kort artikkel, å yte noen slags rettferdighet overfor den store innsats Svein Ellingsen har gjort for den moderne norske salme eller den salmeskatt han har gitt oss. Men det er en ære og en glede å få lov til å takke for så mange salmer som vi har lært å sette så stor pris på, og som vi er blitt så glad i. Luther må vel ta mye av hovedansvaret for den tradisjonen med menighetssang som spredte seg til de protestantiske kirker etter reformasjonen. Men Luther var samtidig, i likhet med mange av sine samtidige, engstelig for at de vakre toner og de melodiøse verselinjer skulle ta fokus vekk fra tekstenes meningsinnhold. I skriftet Davids siste ord fra 1543, en kommentar til begynnelsen av 2. Samuelsbok, kapittel 23, hvor David i datidens oversettelse, omtaler seg selv som Israels liflige sanger, kommenterer Luther: Når David bruker ordet liflig, tenker han ikke bare på salmenes sødme og sjarme fra et grammatisk og musikalsk synspunkt, på kunstneriske og vellydende ord, på melodiøs sang og noter, på vakker tekst og vakker tone; men han refererer i langt høyere grad til den teologien som de inneholder, til den åndelige mening. Det er den som gjør salmene skjønne og liflige, de er en trøst for alle bedrøvede og fordervede samvittigheter, fanget i syndens For reformatoren Luther var selvsagt teologien viktig; han har da også en tendens til å finne hovedpunktene i sitt teologiske program i samtlige salmer han kommenterer. Men også i vår tid ønsker vi at salmen både skal være vakker, og si ting på en måte som virker slående og ny, og samtidig henspille på eller endog åpenbare for oss, dype sannheter om menneskelivet og vår kristne tro. Det er ingen tvil om at nettopp Salmenes Bok har hatt meget stor betydning for Ellingsens salmediktning. Han skal da også selv ha sagt: Det vi driver med er bare en parafrase av Salmenes Bok. (Odd Jarle Eidners avhandling om Ellingsen, 1985). For en som selv har arbeidet med Salmenes Bok under Reformasjonen, er det en spesiell glede å se disse klare forbindelseslinjene. Svein Ellingsens salmer har nettopp mange av de kvaliteter vi forbinder med de bibelske salmene. Han har evnen til å finne tilsynelatende enkle uttrykk som samtidig er slående og inviterer til en ny synsvinkel på et aspekt av menneske- og troslivet. Særlig hans førstelinjer er kjent for å gi et slående og pregnant uttrykk som ligger godt i munnen, og som er lette å huske; bare tenk på Mørket omkring oss er mørket før daggry, eller Fylt av glede over livets under, eller Noen må våke i verdens natt eller Vi rekker våre hender frem / som tomme skåler, Vær sterk, min sjel, i denne tid, Nu åpner Savnet sine øde vidder og mange, mange flere. Noen ganger bruker han slike pregnante linjer som omkved, andre ganger kan han variere dem gjennom diktet, eller gjenta førstelinjen i siste strofe. Slik får salmene struktur og sammenheng, og det er helt åpenbart at Ellingsen legger stor vekt på salmens oppbygning. På samme måte som i de bibelske salmene er han også en mester i å bygge opp salmen rundt noen sentrale paralleller og kontraster. Han har skapt salmer som det er lett for den moderne menighet og for enkeltmennesket å identifisere seg med. Side 6 - Askim menighetsblad

7 Innenfor engelsk litteratur ser vi hvordan Shakespeare er enda mer populær i dag enn for 400 år siden. Det skrives også mer om Shakespeare enn noen gang, og grunnen til det er at hver ny generasjon må tolke skuespillene i lys av sin samtid. Slik også med oss når vi skal gi uttrykk for vårt forhold til det kristne budskapet og hvordan det griper inn i vår hverdag. Hver ny generasjon må finne sitt uttrykk. Det betyr ikke at vi skal kaste vrak på den gamle salmeskatten; det er den tradisjonen vi hviler på og bygger videre på. Men vi må finne vårt eget både språklige og melodiske uttrykk. Dikterne blant oss må hjelpe oss til å sette ord på det kristne budskapet slik at det kan bli levendegjort for oss i dag. Det er nettopp her Ellingsen kommer inn som den tradisjonsbevarende nyskaperen. Den finske biskopen Olle Nivenius har definert salmen slik: En sång för kollektivt bruk i menigheten, men med den individuella upplevelsens företecken: en förkunnelse av det kristna budskapet, men inte bara dogmatik på vers; ett trosvitnesbörd av lugn allmängiltighet, men framburet med ett personligt tonfall. (Sitert etter Eidner.) Det er så man kunne tro at det var ment som en karakteristikk av Ellingsens salmer! Ellingsen taler sant om den menneskelige situasjonen. Det er lett å identifisere seg med hans salmer, for vi møter en dikter som er personlig, som taler om sin tvil, sin nød og sjelekval på en måte som vi kan ta til oss, men som samtidig gir oss mulighet til å gi uttrykk for glede og trosvisshet. I Ellingsens diktning, har det vært sagt, er hele tilværelsen rammet inn av Guds nærvær. (Eidner s. 65) Ingen er lenger alene på jorden i Svein Ellingsens salmer, også slik han beskriver den Gud som søker oss i en salme fra 1976 med melodi av Harald Herresthal: Det er en røst som uopphørlig søker. Det er en røst som uopphørlig søker å nå vårt redde hjerte med sitt kall. En utstrakt hånd fra en usynlig verden vil reise oss fra nederlag og fall. Vi skal få leve i Guds nådes livs-rom, hvor alt er tilgitt, slettet ut og glemt! Vi skal få tro: Det finnes ingen fortid, i dette Nu er livets gave gjemt. Det er det valg vi gjør i dag som teller! Gud spør oss aldri om den vei vi gikk. Hans spørsmål gjelder denne dag og time: Hvor står du nå, i dette øyeblikk? Å, hvilken frihet vi blir kalt til, Herre, når vi blir grepet av ditt ord, din hånd! La våre egne håp og drømmer briste og gi oss liv og fremtid ved din Ånd. Denne salmen har dessverre ikke funnet nåde hos salmebokkomiteen. Tenk, når vi får oppleve lyse sommerdager, å få synge sommersalmen fra 2003 med melodi av Egil Hovland: Nå er hver dag og time fylt av sommer! Vi vil takke Svein Ellingsen for at han har gitt oss en stemme vi kan istemme, et uttrykk vi kan uttrykke oss gjennom og salmer som beriker vårt kristenliv og vår gudstjeneste! Ingen kunne passe bedre som det første æresmedlem av Norsk Hymnologisk Forening! Einar Bjorvand Årets julegave!!! Norske pionerer i sju verdensdeler av Torbjørn Greipsland, Askim. Kan kjøpes i bokhandelen eller fra forlaget. Se Mobil Valgerd Svarstad Haugland: Svært interessante og spanande historier!! Askim menighetsblad - Side 7

8 barnesiden Fra barnemunn: Når det er jul feirer vi med surkål at Jesus ble født mellom en krybbe og et esel. Vitser og gåter: Da det ble julaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev Alf Prøysen Julekveldsvisa. En god preken har en god begynnelse og en god slutt. Og de to skal komme så nær hverandre som mulig. Hva sa roboten første gang den så en bensinpumpe? Svar: Ta finger n ut av øret når jeg snakker til deg! Hvem har et øye men kan ikke se? Svar: Nålen Side 8 - Askim menighetsblad

9 JULAFTEN ALENE ELLER SAMMEN MED ANDRE? Julaften er årets fellesskapshøytid fremfor noen. Derfor kan det for noen oppstå vonde følelser hvis man ikke har noen å feire denne kvelden sammen med. Tårnagenthelg 29. og 30. januar 2011 for alle barn som blir 8 år i 2011 Vi ønsker med Tårnagenthelgen: Å samle alle 8-åringene i Norge i kirken! At de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for én eller flere personer i lokalmiljøet. At bibelfortellingene slik knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag. At 8-åringene skal oppleve spenningen knyttet til bibelfortellingen, kirkehuset og fellesskapet så sterkt at de ønsker å bli en tårnagent og at de vil delta i andre trosopplæringstiltak. At barneledere fra ulike sammenhenger kan gjøre dette sammen! Bakgrunn Denne julen vil Barne-TV serien om Tårnagentene vises på NRK. Silje, Markus og Bendik har en spennende klubb de kaller Tårnagentene. Klubbmøtene holdes i tårnet i den gamle kirken. Nå har de tatt på seg et oppdrag med å hjelpe folk å finne julegaver. Like før jul blir de innviet i en gammel hemmelighet som har fulgt kirketårnet i århundrer. Hemmeligheten hjelper agentene å forflytte seg i tid og møte personene i julefortellingen. De får høre at en fare truer Jesusbarnet og blir bedt om å passe på. Samtidig skjer det mystiske ting på hjemmebane I Askim har vi siden 2002 hatt et samarbeid mellom Frivilligsentralen, Kirken, Frelsesarmeen og noen uavhengige frivillige ildsjeler om å arrangere julaften sammen med dem som ønsker et slikt fellesskap. P.g.a velvillig støtte fra næringsliv og organisasjoner, ikke minst Smaalenene hotell som spanderer middagen, kan vi invitere til selskap også i år. I år vil juleselskapet finne sted i Askim Frivilligsentral i Skolegata 26, fra kl Vi spiser god, tradisjonsrik julemat, synger, går rundt juletreet og hører de kjente julefortellingene. Hvis du ønsker å være med, er det fint om du melder fra innen tirsdag 21. desember. Hvis du trenger hjelp av praktisk eller sosial art, må du gjerne ha med deg en ledsager. Spørsmål og påmelding til Frivilligsentralen, v/ Lill Pedersen, tlf eller Menighetskontoret v/ diakon Jan Mathisen, tlf ROMJUL PÅ KIRKEKROA Kirkekroa vil ha ordinær åpningstid tirsdag torsdag i romjula. Fire uker etter at serien er sendt på NRK kan barna altså selv få oppleve å være Tårnagenter, løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet, - der det er mulig. Alle barn i Askim som blir 8 år i 2011 kan melde seg på Har du spørsmål ring til kontoret eller Nanna Engeseth Askim menighetsblad - Side 9

10 KONSERTER ASKIM KIRKE Den tradisjonelle julekonserten Søndag 5. desember, kl 1700 Da er det den tradisjonelle julekonserten i Askim kirke, med lokale sang- og musikkrefter. I år medvirker Askim Pikekor (dirigent Anne-Grethe Lindeløff), Askim Janitsjar (dirigent Lars Martin Hurrød), Askim Blanda Kor (dirigent Mette Østby), koret Aquarius (dirigent Birgit Westgård) og vokalgruppen The Stemmer (ledet av Sølvi Hansen). Det blir andakt ved sokneprest Geir Braadlie, og organist Gunn Randi Leite deltar på piano og orgel. Det er gratis inngang, men det blir anledning til å gi en gave ved utgangen til dekning av utgifter. Vi håper mange vil finne veien til kirken denne kvelden. Velkommen til å lytte til god julemusikk, komme i julestemning og til å synge med selv på noen av julens salmer og sanger. INDRE ØSTFOLD KAMMERKOR: BAROKK JUL Lørdag 18. desember, kl 1900 Indre Østfold Kammerkor (dirigent Dag Jansson) med barokkorkesteret Pro Musica Antiqua (ledet av barokkspesialisten Hans Olav Gorset) inviterer til konsertprosjekt med musikk av Marc- Antoine Charpentier (han med eurovisjonens kjenningsfanfare!). Hovedverket vil være komponistens Messe de minuit de Noël, en klassisk messe som er basert på tradisjonelle franske julesanger. I tillegg vil koret fremføre tre av Charpentiers julemotetter for kor og orkester. Det som kjennetegner den franske barokken, er den lekende og dansende karakteren. Den er tonalt relativt ukomplisert, men den skal synges med stor stilsikkerhet for å bli fin. Orkesteret Pro Musica Antiqua består av to fløyter, to fioliner, bratsj, cello og cembalo. Billetter: Ved inngangen kr 230, ungdom gratis. Forhåndssalg (bl.a. på Synsam i Jernbanegt, Askim) kr 200. Se for øvrig på no for mer info. Alle er hjertelig velkommen! ASKIM KAPELL JULEKONSERT MED KULTURSKOLEN OG INNVIELSE AV ORGELET Onsdag 8. desember, kl Det har i en årrekke pågått en diskusjon om orgelet i Askim kapell (som er bygget på 1960-tallet). Lenge var man innstilt på at det skulle byttes ut, til fordel for et helt nytt, enten mekanisk eller digitalt instrument. I fjor landet imidlertid Menighetsrådet på avgjørelsen om å totalrestaurere det opprinnelige orgelet. Det er Orgelbaumeister Matthias Becker fra Fredrikstad som har hatt ansvaret for restaureringen, og arbeidet ble fullført i november. Askim menighet gleder seg over dette, og vi vil markere gjenåpningen av orgelet med en konsert onsdag 8. desember kl Denne konserten blir et samarbeid med Kulturskolen i Askim, som legger en av julekonsertene sine til denne dagen og anledningen. To av de organistene som har jobbet i Askim tidligere, Vidar Hansen (jobber nå i Eidsberg) og Åse Igland Berg (jobber nå i Horten), vil også delta. Dessuten deltar nåværende organist Gunn Randi Leite. Vi håper at mange setter av dagen, og vi ønsker dere hjertelig velkommen til konsert! KIRKEKROA Torsdag 9. desember, kl Velkommen til årets siste Krokonsert! Alexander Hermansen presenterer julesanger og andre sanger, og dette er et samarbeid mellom Askim Menighet og Den kulturelle spaserstokken i Askim kommune. Torsdag 27. januar 2011, kl Velkommen til årets første Krokonsert! Konserten blir ved Solfrid Leinebø Seljås, som presenterer og synger nye salmer og sanger. Hun tar utgangspunkt i det nye salmebokforslaget som kom i Gunn Randi Leite spiller piano, og det blir som vanlig allsang. Velkommen! Side 10- Askim menighetsblad

11 RETTFERDIGHET ELLER VELDEDIGHET? Ved å velge fairtrademerkede produkter, er du med på å gi et viktig bidrag i kampen for en mer rettferdig verden. fattigste menneskene i verden. Merkeordningen koordineres av Fairtrade Max Havelaar Norges sekretariat, og samler Kirken, humanitære organisasjoner, kvinnegrupper, lokallag, frivillige, stiftere, butikker og forhandlere til innsats for å gjøre Fairtrade-merket kjent! Millioner av landløse arbeidere og småprodusenter nektes det de burde ha krav på: Nok til å fø familiene sine, sende barna på skole og det lille ekstra til å investere i bærekraftig utvikling. Det er klart at fordelene ved internasjonal handel ikke er like tydelige for alle mennesker i verden. Tilgang til markeder og informasjon er vanskelig for småbønder, og dette fører til at mange av disse småprodusentene blir mer og mer avhengig av mellommenn. I nedgangstider mister mange jorden sin og dermed levebrødet sitt. På samme måte er det mange plantasjearbeidere som ikke får nyte godt av økende verdenshandel. Mange må leve med lave lønninger, utrygge arbeidsforhold og dårlige levekår. Ofte mangler de retten til å gå sammen i fagforeninger for å forsvare sine rettigheter og muligheten til å delta i avgjørelser som påvirker deres egne liv på plantasjen. Vi trenger ikke veldedighet, vi er ikke tiggere. Hvis vi får en anstendig pris for kaffen vår kan vi klare oss uten veldedighet Isaías Martínez, UCIRI, Mexico Fairtrade-merket (over) er den eneste uavhengige merkeordningen som garanterer at maten du kjøper lever opp til internasjonalt anerkjente standarder for etisk handel. Takket være arbeidet til Fairtrade s støttespillere kjenner rundt 30 % av Norges befolkning til merkeordningen, men bare 4 % kjøper produktene ofte. Mer enn produsenter og deres familier får allerede bedre levekår gjennom ordningen men det ar mange flere som venter på at større etterspørsel fra forbrukere vil gjøre det mulig for dem å selge produktene sine på Fairtrade-markedet. Kirken har alltid vært blant Fairtrade s viktigste støttespillere, og det finnes en rekke muligheter til å øke oppmerksomheten rundt Fairtrademerket og hvilken virkning det å kjøpe Fairtrademerkede produkter kan ha for noen av de Bønn for handlekraftighet Se på hendene dine Gud skapte dem med en hensikt Se berøringen og nytten Vi skal bruke dem til å gjøre Guds arbeid Se på føttene dine Gud skapte dem med en hensikt Se retningen og eksempelet Vi skal bruke dem til å gjøre Guds arbeid Se inn i hjertet ditt Gud skapte det med en hensikt Se kjærligheten og besluttsomheten Vi skal bruke det til å gjøre Guds arbeid Se på korset Gud skapte det med en hensikt Se Guds sønn, Frelseren Vi skal følge ham i Guds arbeid Se på vår verden Gud skapte den med en hensikt Se hvor Gud ber deg tjene Ham Vi skal gå ut og gjøre Guds arbeid Måtte den Gud som elsker deg uendelig lede deg fra tro til handling Amen Peter Graystone, Christian Aid Askim menighetsblad -Side 11

12 HER ER LEDIG ANNONSEPLASS Optikk Annonsepriser: 4,5 cm x 3,0 cm kr. 800,9,0 cm x 3,0 cm kr ,9,0 cm x 4,3 cm kr ,- Synssenteret Askim AS Askim Torget, Tlf Bruk gode merker i skotøy! Vammaveien 13, 1830 Askim Eidsbergveien 3, 1830 Askim Tlf Tlf Askim Servicesenter AS BENSIN - SERVICE - REKVISITA BILVASK - TILHENGERUTLEIE - DEKK Tlf.: Trøgstadvn Askim DIN INTERIØRBUTIKK Eidsbergveien Askim HER ER LEDIG ANNONSEPLASS HAUGOMSENTERET ASKIM Tlf Askim Begravelsesbyrå Telefon , Fax.: P.box 274, 1802, Askim. Besøksadr. Hovsvn. 8 Barnedåp - Konfirmasjon Bryllup - Jubileum Minnesamvær Smaalenene Hotell AS, Vammavn. 25, 1830 Askim. Tlf e-post: Bestilling av nye monumenter. Navnetilføyelse i gamle steiner. Stor innendørs utstilling. Ellers alt i stein. Granitt, marmor og skifer Åpningstider: Man.- fre Lør Eidsbergv Tlf: ASKIM - Fax: ØSTFOLD AS Regnskap - lønn - rådgivning Tlf Side 12- Askim menighetsblad HAUGOMSENTERET 8-22 (20)

13 Galleri GRAFF Adr. Storgaten 3, 1830 ASKIM Tlf Fax G-Sport Askim Henstad Allè 3C 1809 Askim Telefon: E-post: Telefon: Bruden i Sentrum Antrekk til bryllup og fest Jernbanegata Askim Tlf: Mob: ALT I MALING, TAPETSERING OG GULVBELEGG Enevold Thømts gate 3, 1809 ASKIM Mail: Arne Hasle A/S Båter og julenisser HER ER LEDIG ANNONSEPLASS Annonsepriser: 4,5 cm x 3,0 cm kr. 800,9,0 cm x 3,0 cm kr ,9,0 cm x 4,3 cm kr ,- Jernbanegata 12, 1830 Askim Telefon: Telefaks: Storgata 7, Askim Fast givertjeneste til Askim Menighet Askim Menighet støtter ulike prosjekter som ungdomsarbeid, diakoni, og Kirkekroa. Kan du tenke deg å bli fast giver? Du kan selvfølgelig bestemme beløpets størrelse selv og hvor ofte du vil betale. Beløpet er fradragsberettiget på selvangivelsen. Ta kontakt med menighetskontoret ved besøk eller på tlf hvis dette er av interesse. Tusen takk for ditt bidrag. Økonomiutvalget i Askim Menighet Askim menighetsblad -Side 13

14 Kirke fakta Askim menighetskontor Kirkegata 31, 1830 Askim Kontortid: , alle hverdager Tel: Faks: E-post: askim.kommune.no Bankkonto: ukirkeverge Bjørn Hasselgård, , askim.kommune.no usokneprest Geir Braadlie, , kommune.no ukapellan Kjell Halvard Flø, , askim.kommune.no udiakon Jan Mathisen, , askim.kommune.no ukantor, Gunn Randi Leite, , uungdomsarbeider ubarne- og familiearbeider Nanna Engeseth, , ubarne- og ungdomsarbeider Kristian Koppang, uaskim menighets barnehage, Styrer Lill Tove Solmyr uleder Askim Menighetsråd/ Fellesråd Svein M. Køhn, uredaktører: Anne Lise Borgersrud og Irene Smidt Brustad, , annelise.borgersrud. og irene. KIRKEVERGEN INFORMERER På kirkegårdens lager står det nå mange gravminner. Det er på tide å foreta en opprydding. Vi ber alle som mener de har et gravminne stående ta kontakt med oss innen 1. april Hører vi ikke noe innen fristen vil steinene bli destruert. I henhold til Vedtekter for Kirkegården i Askim er det ikke tillatt med beplantning eller å sette opp gjenstander på siden og bak gravminnene. Vi ber de ansvarlige for gravstedene å fjerne beplantning/gjenstander som ikke er i henhold til vedtektene så snart som mulig. Kirkegårdsbetjeningen vil våren 2011 fjerne ulovlig beplantning og gjenstander. Ved spørsmål, - kontakt gjerne menighetskontoret på telefon GI DIN STØTTE TIL ASKIM MENIGHETSBLAD! Askim menighetsblad deles ut gratis til alle husstander i Askim. Vi vet at bladet blir lest av mange og får reaksjon på om bladet uteblir. Vi synes det er flott at vi har et menighetsblad som når ut. Som mange andre sliter også menighetsbladet med økonomien, og en gave er veldig kjærkommen. Synes du bladet er fint å få i postkassa? Send oss noen kroner slik at vi fremdeles kan dele ut bladet gratis. Benytt gjerne vedlagte giro, eller bruk nettbank eller lignende. Hvis noe annet enn vedlagte giro benyttes vær vennlig og merk giroen med gave til menighetsbladet eller Internkonto En stor takk til de som gir en gave til Askim menighetsblad! Hilsen redaksjonen Side 14- Askim menighetsblad

15 DØPTE: (i Askim Kirke hvis ikke annet er skrevet) Nicklas Madsen Evenby, Båstad Kirke Michael Nerdrum Brendstuen, Hobøl Kirke Hedvig Haugen Kristine Glomvik Dahler Amelia Elisabeth Ellingjord Ellinor Lene Munthe Kolstad Robin Kazakevicius Larsen Maria Helén Riiser Aksel Skaug Viktor Skaug Theo Strand-Haug Johannes Sandvig Espenes Emrik Matheo Furuseth Sebastian Frydenlund Kristiansen Oda Marie Skaar-Stokkebæk Erika-Marie Johansson Bekkelund Nora Fjellås Hansen Stine Marie Sehlin Lunner Kirke Davy Tor Waaler Mari Kirke VIGDE: Anniken Haug og Igor Jorganovic Kristin Marie Teglborg og Audun Elias Würgler Marianne Solåt Solbakken og Ronny Buer Solvang Oksana Artyushyna og Frank Raymond Finstad DØDE: Aslaug Jorun Berglund Sidsel Mathisen Rolf Henry Martinsen Kjell Karlsen Harald Lier Esther Margrete Lindstrøm Helga Johansen Ingebjørg Halstvedt Jan Thoresen Asbjørg Sylvia Nygaard Gunnar Westbye Anne Lise Melleby Chistina Sire Rolf Gundersen Frank Reidar Andersen Astrid Synøve Biltvedt Hans Jørgen Hansen Thea Bergene Knut Halvorsrud Tom Fredrik Johansen Eirin Neple Jan Petter Fristad Rudolph HJELP I SORG Har du mistet en som stod deg nær og har behov for å snakke med noen, ta kontakt med Soknediakon Jan Mathisen, tlf Du kan få tilbud om individuell samtale og/eller deltakelse i sorggruppe. Første torsdag hver måned kl , er det åpent samtaletilbud for sørgende på Palliativ enhet på Løkentunet. Askim menighetsblad -Side 15

16 Kirkeplakaten Jultrefester 28. desember, kl på Normisjon Arr. Askim Barnegospel, Askim Soul Children og Søndagsskolen Alle er hjertelig velkommen! Søndag 2. jan. 2011, kl på Grøtvedt Menighetssenter Arr. Askim Menighet og NMS. Alle er hjertelig velkommen! VI ØNSKER ALLE EN GOD OG VELSIGNET JULEHØYTID! Søndag 5. desember - 2.s.i advent Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp. Offer: Askim Menighet. Kl Askim Kirke Den tradisjonelle julekonserten. Onsdag 8. desember Kl Askim kapell Julekonsert med Kulturskolen og innvielse av orgelet. Torsdag 9. desember Kl Kirkekroa Konsert m/alexander Hermansen. Søndag 12. desember - 3.s.i. advent Gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp / Nattverd. Offer: Normisjon Internasjonalt Løkentunet Andaktssamling v/geir Braadlie. Søndag 19. desember - 4.s.i. advent Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Nattverd. Offer: Askim Menighet / Diakoni. 24. desember - Julaften Løkentunet Andaktssamling v/kjell Halvard Flø Askim Kirke Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Askim Soul Children, sang. Offer: Kirkens Nødhjelp, Diakoni og Misjonsprosjektet Askim Kirke Gudstjeneste v/geir Braadlie. Askim Barnegospel, sang. Offer: Kirkens Nødhjelp, Diakoni og Misjonsprosjektet Askim Kirke Gudstjeneste v/geir Braadlie. Ungdomskoret Svaret, sang. Offer: Kirkens Nødhjelp, Diakoni og Misjonsprosjektet. Lørdag 25. desember - Juledag Høytidsgudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og Nattverd. Offer: Det Norske Misjonsselskap. 31. desember - Nyttårsaften Askim Kapell Minnegudstjeneste v/kjell Halvard Flø og Jan Mathisen Askim Kirke Midnatsmesse v/ Kjell Halvard Flø. Søndag 2. januar - Kr. åpenb. dag Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp og nattverd Grøtvedt Menighetssenter Juletrefest. Søndag 9. januar - 1. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneeste v/geir Braadlie. Dåp og nattverd. Søndag 16. januar - 2. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og nattverd Løkentunet Andaktssamling. Søndag 23. januar - 3. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp og Nattverd Skansehytta Sportsandakt. Torsdag 27. januar Kl Kirkekroa Konsert m/solfrid Leinebø Seljås og Gunn Randi Leite. Søndag 30. januar - 4. s.e. Kr. Åp. Barnas gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og Nattverd Askim Kirke Fellesmøte v/gunnar Prestegård. Søndag 6. februar - 5. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og Nattverd Løkentunet Andaktssamling. Søndag 13. febr. - Vingårdssøndag Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp og Nattverd. HILSEN ASKIM MENIGHET Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk www. askimmenighet.no

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken...

Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken... Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy God jul! Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken... Se side 4 og 5. Nr. 6-2010 Desember 2010 - februar 2011 38. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Askim Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Nr 3-2014 Årgang 68 Opplag 6850 Menighetsblad Kirke speilet MER HIMMEL PÅ JORDEN. Mer himmel på jorden. Velkommen til å ta imot og dele! Slik

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN Nr. 7 2014 TEMA O jul med din reiseglede ABERDEEN Basar, båtbesøk og baking Helenes jul For å finne julestemningen må man først finne freden i seg selv, sier artisten Helene Bøksle. PLUSS! LONDON INGVILD

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 24. årgang november/desember 2010 Da de så stjernen... AV BISKOP HELGA HAUGLAND BYFUGLIEN KORET I SØNDRE ENNINGDAL

Detaljer

Domkirken i Sentrum. Advent og jul 2014. Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices.

Domkirken i Sentrum. Advent og jul 2014. Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices. Domkirken i Sentrum Advent og jul 2014 DEN NORSKE KIRKE Fredrikstad Domkirke Konserter i domkirken: Mandag 24.november kl. 20 Oslo Voices. Søndag 30. november kl. 19 Fredrikstad musikkråds tradisjonelle

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Frykt ikke! BISKOPENS JULEHILSEN: Julebetraktning julen 2013

Frykt ikke! BISKOPENS JULEHILSEN: Julebetraktning julen 2013 Domkirken i Sentrum Av innholdet: Barne- og ungdomskoret og Dan René på tur i London og St. Paul Biskopens julehilsen Advent- og julestoff Domkorets italiatur Besøk fra Bácsfalu Domkirkens pensjonisttur

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no www.ungihedrum.no www.kirkenorge.no HEDRUM menighetsblad Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter Innhold: 2 - Redaksjon, Menighetskontor, Ansatte 3 - Andakt: Han har et godt rykte 5 - Nattverdsett til Kvelde sykehjem 6 - Kveldeprisen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9

Sør for elva. Myldremesse Per Arne Dahl. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014. s 16 s 9 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 4-2014 s 6 s 16 s 9 Møt Jon Mihle Myldremesse Julebetraktning av biskop Per Arne Dahl s 6 Hva er de viktigste ordene i språket vårt? Mjøndalen

Detaljer