Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr Årgang 64 Opplag 6750

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750"

Transkript

1 Askim Nr Årgang 64 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» Luk. 2, 1-14

2 Kirkespeilet På TV hver morgen i juleferien kan barn og voksne sammen se bibelfortellinger om julens egentlige budskap Geir Braadlie Sokneprest I år kommer julen i beste sendetid! Takket være Søndagsskolen og Tårnagentene. Hver morgen i juleferien kan barn og voksne sammen se denne nye storsatsningen på NRK TV! Bibelfortellinger om julens egentlige budskap formidlet i påkostet utgave med noen av Norges beste skuespillere i spissen. Samt en gjeng barn: Tårnagentene; som har en hemmelig klubb i et kirketårn! Det er bare å stå tidlig opp for store og små og benke seg foran TVen. Det er bare å begynne å glede seg! Det gjør jeg! For i en tid der tydelig formidlet tro, og da særlig kristen tro, i det offentlige rom, sees på som en fare for rikets sikkerhet, og i hvert fall som en trussel mot vårt flerkulturelle og moderne samfunn, er det en begivenhet av dimensjoner at NRK har tatt imot denne flotte julegaven fra Søndagsskolen og TVInter, og at vår største TV-kanal vil gi denne gaven videre til det norske folk. Derfor vil jeg ikke la det gå upåaktet hen! Og det skal vi her i Askim menighet heller ikke gjøre: I forbindelse med denne juleserien er det også skrevet en helt ny julesang. Den skal vi som menighet få synge sammen denne julen. Vi skal øve oss i noen samlinger i adventstiden og så la den bli introdusert for hele folket på selve julaften! Og ikke nok med det: Tårnagentene er ikke bare en TV satsning! For Søndagsskolen innbyr også alle landets menigheter til å arrangere Tårnagenthelg i sin kirke. Og de håper på at mer enn åtteåringer skal komme til et kirketårn i sin nærhet i januar Så også her i Askim! Det kan du lese mer om et annet sted i Menighetsbladet. Med dette anbefaler jeg julen i beste sendetid. Både på TV og helt live i kirken. Fyll TV stuen hver morgen og fyll kirken på julaften! Her er det plass for alle! Riktig god jul! Geir Braadlie Sokneprest TRANSPORT TIL KIRKEN? Hvis du trenger transport for å komme deg til kirken, ring og gjør en avtale om henting. Side 2 - Askim menighetsblad

3 DA DE SÅ STJERNEN v/biskop Helga Haugland Byfuglien Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi mennesker frelse, håp og nytt liv leve er å være underveis, både i bokstavelig Å og overført betydning. Ved Gardermoen er det plassert en vakker stjerne som er blitt et kjent landemerke. Stjernen som lyser opp på vinterhimmelen, skinner både for de som er på vei ut og for de som er på veien hjem. I julens fortelling har stjernen over Betlehem en viktig plass, og vi synger om denne stjernen i flere av våre kjære julesanger. Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt for mer enn 2000 år siden, ble en ledestjerne som viste veien til stallen der Frelseren var født. Den førte de kloke fra øst til Jesus. Jesus som verdens lys er et vakkert og meningsfylt bilde inn i julefeiringen. Julen er en lysfest. Vi tenner også lys ved livets ytterpunkter. Når små barn bæres til dåp, tenner vi dåpslys. Når døden rammer, trøstes og varmes vi med levende lys. Når en av våre kjære har blitt fulgt til graven, tenner vi lys på kirkegården. Disse lysene minner oss om han som kom som et lys til verden og som omslutter oss alle våre dager. Han gir oss håp også i mørket. Vi er stadig underveis gjennom livet, noen ganger på vei ut, andre ganger på vei hjem. De tre vise fra fremmed land ble fylt med jublende glede da de så stjernen, for da visste de at de hadde funnet frem. Nå er det vi som er på vei. Jesus som er verdens lys, er til å stole på under vandringen. Det er trygt å følge han. Han leder oss så vi kommer frem, til den store gleden. God jul! Da de så stjernen,ble de fylt av jublende glede. Matt. 2:10 Det er mye som drar i oss. Der er sterke krefter som forsøker å lokke oss i ulike retninger. Rundt juletider kan det være vel verdt å tenke gjennom hva vi trekkes mot og hvilke stjerner vi vil følge. I julefortellingen var det ikke stjernen i seg selv som var det viktige, men hvem stjernen ledet til. Jesus kom til jorden som verdens lys. Han ville gi mennesker frelse, håp og nytt liv. Askim menighetsblad - Side 3

4 SKOMAKER N PÅ ASKIMTORGET Nabil Saman Eissa - 48 år - gift - 4 barn - bor i Askim - tilhører Statskirken Innehaver av Fiks & Fil på Askimtorget. Her utfører Nabil reparasjoner av fottøy og klær. Han lager dør- og postkasseskilt samt filing av nøkler. Firmaet ble etablert for 8 år siden. Nabil og familien kom fra Irak til Norge i år En kort periode bodde familien på Nesoddtangen, - for så å flytte til Sørumsand. For 5 år siden bosatte de seg i Askim. Her hadde Nabil 3 år tidligere etablert firmaet sitt. Dermed ble det slutt på pendlingen Sørumsand Askim. Side 4 - Askim menighetsblad I Irak jobbet Nabil som gullsmed og skredder. Etter at han kom til Norge deltok han i en praktisk opplæring i skomakeryrket. Trives du i Norge med tanke på klima? Savner du varmen? Ja, jeg trives godt i Norge. I Irak er det også fire årstider, - men det er mye kaldere her. Jeg savner varmen. I ditt yrke som skomaker møter du mennesker hver dag. Hvordan opplever du menneskene i Askim og Askim som sted å bo? Alle er hyggelige mennesker. Askim er et veldig bra sted å bo, - spesielt når man har barn. Servicen i Askim kommune er veldig bra!

5 Hva betyr jula for deg? Julebudskapet er viktig. Jula betyr Jesus Kristus, Maria og Josef. Jula betyr alt, - det betyr liv. Juletradisjoner? I Irak, i den ortodokse tradisjon er kirken det viktigste i jula. Familie og venner besøker hverandre for å ønske god jul. Julegaver gis bare til barn. Min familie følger tradisjoner både fra Irak og Norge, men flest norske tradisjoner i dag. Vi faster på julaften, - som er en tradisjon fra Irak. Tradisjonell norsk julemiddag med blant annet ribbe spiser vi 1. juledag. Ønsker og håp for framtida? Fred i verden og at familien får et godt liv videre i framtida Askim menighetsblad - Side 5

6 MIN SANG Takk til salmedikter Svein Ellingsen frykt, i dødens tortur og terror, og i alle slags motgang og nød. For slike hjerter er Salmenes bok en sang full av sødme og glede fordi den synger om og proklamerer Messias. Svein Ellingsen Man kan ikke håpe, i en kort artikkel, å yte noen slags rettferdighet overfor den store innsats Svein Ellingsen har gjort for den moderne norske salme eller den salmeskatt han har gitt oss. Men det er en ære og en glede å få lov til å takke for så mange salmer som vi har lært å sette så stor pris på, og som vi er blitt så glad i. Luther må vel ta mye av hovedansvaret for den tradisjonen med menighetssang som spredte seg til de protestantiske kirker etter reformasjonen. Men Luther var samtidig, i likhet med mange av sine samtidige, engstelig for at de vakre toner og de melodiøse verselinjer skulle ta fokus vekk fra tekstenes meningsinnhold. I skriftet Davids siste ord fra 1543, en kommentar til begynnelsen av 2. Samuelsbok, kapittel 23, hvor David i datidens oversettelse, omtaler seg selv som Israels liflige sanger, kommenterer Luther: Når David bruker ordet liflig, tenker han ikke bare på salmenes sødme og sjarme fra et grammatisk og musikalsk synspunkt, på kunstneriske og vellydende ord, på melodiøs sang og noter, på vakker tekst og vakker tone; men han refererer i langt høyere grad til den teologien som de inneholder, til den åndelige mening. Det er den som gjør salmene skjønne og liflige, de er en trøst for alle bedrøvede og fordervede samvittigheter, fanget i syndens For reformatoren Luther var selvsagt teologien viktig; han har da også en tendens til å finne hovedpunktene i sitt teologiske program i samtlige salmer han kommenterer. Men også i vår tid ønsker vi at salmen både skal være vakker, og si ting på en måte som virker slående og ny, og samtidig henspille på eller endog åpenbare for oss, dype sannheter om menneskelivet og vår kristne tro. Det er ingen tvil om at nettopp Salmenes Bok har hatt meget stor betydning for Ellingsens salmediktning. Han skal da også selv ha sagt: Det vi driver med er bare en parafrase av Salmenes Bok. (Odd Jarle Eidners avhandling om Ellingsen, 1985). For en som selv har arbeidet med Salmenes Bok under Reformasjonen, er det en spesiell glede å se disse klare forbindelseslinjene. Svein Ellingsens salmer har nettopp mange av de kvaliteter vi forbinder med de bibelske salmene. Han har evnen til å finne tilsynelatende enkle uttrykk som samtidig er slående og inviterer til en ny synsvinkel på et aspekt av menneske- og troslivet. Særlig hans førstelinjer er kjent for å gi et slående og pregnant uttrykk som ligger godt i munnen, og som er lette å huske; bare tenk på Mørket omkring oss er mørket før daggry, eller Fylt av glede over livets under, eller Noen må våke i verdens natt eller Vi rekker våre hender frem / som tomme skåler, Vær sterk, min sjel, i denne tid, Nu åpner Savnet sine øde vidder og mange, mange flere. Noen ganger bruker han slike pregnante linjer som omkved, andre ganger kan han variere dem gjennom diktet, eller gjenta førstelinjen i siste strofe. Slik får salmene struktur og sammenheng, og det er helt åpenbart at Ellingsen legger stor vekt på salmens oppbygning. På samme måte som i de bibelske salmene er han også en mester i å bygge opp salmen rundt noen sentrale paralleller og kontraster. Han har skapt salmer som det er lett for den moderne menighet og for enkeltmennesket å identifisere seg med. Side 6 - Askim menighetsblad

7 Innenfor engelsk litteratur ser vi hvordan Shakespeare er enda mer populær i dag enn for 400 år siden. Det skrives også mer om Shakespeare enn noen gang, og grunnen til det er at hver ny generasjon må tolke skuespillene i lys av sin samtid. Slik også med oss når vi skal gi uttrykk for vårt forhold til det kristne budskapet og hvordan det griper inn i vår hverdag. Hver ny generasjon må finne sitt uttrykk. Det betyr ikke at vi skal kaste vrak på den gamle salmeskatten; det er den tradisjonen vi hviler på og bygger videre på. Men vi må finne vårt eget både språklige og melodiske uttrykk. Dikterne blant oss må hjelpe oss til å sette ord på det kristne budskapet slik at det kan bli levendegjort for oss i dag. Det er nettopp her Ellingsen kommer inn som den tradisjonsbevarende nyskaperen. Den finske biskopen Olle Nivenius har definert salmen slik: En sång för kollektivt bruk i menigheten, men med den individuella upplevelsens företecken: en förkunnelse av det kristna budskapet, men inte bara dogmatik på vers; ett trosvitnesbörd av lugn allmängiltighet, men framburet med ett personligt tonfall. (Sitert etter Eidner.) Det er så man kunne tro at det var ment som en karakteristikk av Ellingsens salmer! Ellingsen taler sant om den menneskelige situasjonen. Det er lett å identifisere seg med hans salmer, for vi møter en dikter som er personlig, som taler om sin tvil, sin nød og sjelekval på en måte som vi kan ta til oss, men som samtidig gir oss mulighet til å gi uttrykk for glede og trosvisshet. I Ellingsens diktning, har det vært sagt, er hele tilværelsen rammet inn av Guds nærvær. (Eidner s. 65) Ingen er lenger alene på jorden i Svein Ellingsens salmer, også slik han beskriver den Gud som søker oss i en salme fra 1976 med melodi av Harald Herresthal: Det er en røst som uopphørlig søker. Det er en røst som uopphørlig søker å nå vårt redde hjerte med sitt kall. En utstrakt hånd fra en usynlig verden vil reise oss fra nederlag og fall. Vi skal få leve i Guds nådes livs-rom, hvor alt er tilgitt, slettet ut og glemt! Vi skal få tro: Det finnes ingen fortid, i dette Nu er livets gave gjemt. Det er det valg vi gjør i dag som teller! Gud spør oss aldri om den vei vi gikk. Hans spørsmål gjelder denne dag og time: Hvor står du nå, i dette øyeblikk? Å, hvilken frihet vi blir kalt til, Herre, når vi blir grepet av ditt ord, din hånd! La våre egne håp og drømmer briste og gi oss liv og fremtid ved din Ånd. Denne salmen har dessverre ikke funnet nåde hos salmebokkomiteen. Tenk, når vi får oppleve lyse sommerdager, å få synge sommersalmen fra 2003 med melodi av Egil Hovland: Nå er hver dag og time fylt av sommer! Vi vil takke Svein Ellingsen for at han har gitt oss en stemme vi kan istemme, et uttrykk vi kan uttrykke oss gjennom og salmer som beriker vårt kristenliv og vår gudstjeneste! Ingen kunne passe bedre som det første æresmedlem av Norsk Hymnologisk Forening! Einar Bjorvand Årets julegave!!! Norske pionerer i sju verdensdeler av Torbjørn Greipsland, Askim. Kan kjøpes i bokhandelen eller fra forlaget. Se Mobil Valgerd Svarstad Haugland: Svært interessante og spanande historier!! Askim menighetsblad - Side 7

8 barnesiden Fra barnemunn: Når det er jul feirer vi med surkål at Jesus ble født mellom en krybbe og et esel. Vitser og gåter: Da det ble julaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev Alf Prøysen Julekveldsvisa. En god preken har en god begynnelse og en god slutt. Og de to skal komme så nær hverandre som mulig. Hva sa roboten første gang den så en bensinpumpe? Svar: Ta finger n ut av øret når jeg snakker til deg! Hvem har et øye men kan ikke se? Svar: Nålen Side 8 - Askim menighetsblad

9 JULAFTEN ALENE ELLER SAMMEN MED ANDRE? Julaften er årets fellesskapshøytid fremfor noen. Derfor kan det for noen oppstå vonde følelser hvis man ikke har noen å feire denne kvelden sammen med. Tårnagenthelg 29. og 30. januar 2011 for alle barn som blir 8 år i 2011 Vi ønsker med Tårnagenthelgen: Å samle alle 8-åringene i Norge i kirken! At de gjennom bibelfortellinger og utforsking av kirkehus og klokketårn sammen skal løse oppdrag og mysterier. At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for én eller flere personer i lokalmiljøet. At bibelfortellingene slik knyttes konkret til handling og 8-åringenes hverdag. At 8-åringene skal oppleve spenningen knyttet til bibelfortellingen, kirkehuset og fellesskapet så sterkt at de ønsker å bli en tårnagent og at de vil delta i andre trosopplæringstiltak. At barneledere fra ulike sammenhenger kan gjøre dette sammen! Bakgrunn Denne julen vil Barne-TV serien om Tårnagentene vises på NRK. Silje, Markus og Bendik har en spennende klubb de kaller Tårnagentene. Klubbmøtene holdes i tårnet i den gamle kirken. Nå har de tatt på seg et oppdrag med å hjelpe folk å finne julegaver. Like før jul blir de innviet i en gammel hemmelighet som har fulgt kirketårnet i århundrer. Hemmeligheten hjelper agentene å forflytte seg i tid og møte personene i julefortellingen. De får høre at en fare truer Jesusbarnet og blir bedt om å passe på. Samtidig skjer det mystiske ting på hjemmebane I Askim har vi siden 2002 hatt et samarbeid mellom Frivilligsentralen, Kirken, Frelsesarmeen og noen uavhengige frivillige ildsjeler om å arrangere julaften sammen med dem som ønsker et slikt fellesskap. P.g.a velvillig støtte fra næringsliv og organisasjoner, ikke minst Smaalenene hotell som spanderer middagen, kan vi invitere til selskap også i år. I år vil juleselskapet finne sted i Askim Frivilligsentral i Skolegata 26, fra kl Vi spiser god, tradisjonsrik julemat, synger, går rundt juletreet og hører de kjente julefortellingene. Hvis du ønsker å være med, er det fint om du melder fra innen tirsdag 21. desember. Hvis du trenger hjelp av praktisk eller sosial art, må du gjerne ha med deg en ledsager. Spørsmål og påmelding til Frivilligsentralen, v/ Lill Pedersen, tlf eller Menighetskontoret v/ diakon Jan Mathisen, tlf ROMJUL PÅ KIRKEKROA Kirkekroa vil ha ordinær åpningstid tirsdag torsdag i romjula. Fire uker etter at serien er sendt på NRK kan barna altså selv få oppleve å være Tårnagenter, løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, klokkene og kirketårnet, - der det er mulig. Alle barn i Askim som blir 8 år i 2011 kan melde seg på Har du spørsmål ring til kontoret eller Nanna Engeseth Askim menighetsblad - Side 9

10 KONSERTER ASKIM KIRKE Den tradisjonelle julekonserten Søndag 5. desember, kl 1700 Da er det den tradisjonelle julekonserten i Askim kirke, med lokale sang- og musikkrefter. I år medvirker Askim Pikekor (dirigent Anne-Grethe Lindeløff), Askim Janitsjar (dirigent Lars Martin Hurrød), Askim Blanda Kor (dirigent Mette Østby), koret Aquarius (dirigent Birgit Westgård) og vokalgruppen The Stemmer (ledet av Sølvi Hansen). Det blir andakt ved sokneprest Geir Braadlie, og organist Gunn Randi Leite deltar på piano og orgel. Det er gratis inngang, men det blir anledning til å gi en gave ved utgangen til dekning av utgifter. Vi håper mange vil finne veien til kirken denne kvelden. Velkommen til å lytte til god julemusikk, komme i julestemning og til å synge med selv på noen av julens salmer og sanger. INDRE ØSTFOLD KAMMERKOR: BAROKK JUL Lørdag 18. desember, kl 1900 Indre Østfold Kammerkor (dirigent Dag Jansson) med barokkorkesteret Pro Musica Antiqua (ledet av barokkspesialisten Hans Olav Gorset) inviterer til konsertprosjekt med musikk av Marc- Antoine Charpentier (han med eurovisjonens kjenningsfanfare!). Hovedverket vil være komponistens Messe de minuit de Noël, en klassisk messe som er basert på tradisjonelle franske julesanger. I tillegg vil koret fremføre tre av Charpentiers julemotetter for kor og orkester. Det som kjennetegner den franske barokken, er den lekende og dansende karakteren. Den er tonalt relativt ukomplisert, men den skal synges med stor stilsikkerhet for å bli fin. Orkesteret Pro Musica Antiqua består av to fløyter, to fioliner, bratsj, cello og cembalo. Billetter: Ved inngangen kr 230, ungdom gratis. Forhåndssalg (bl.a. på Synsam i Jernbanegt, Askim) kr 200. Se for øvrig på no for mer info. Alle er hjertelig velkommen! ASKIM KAPELL JULEKONSERT MED KULTURSKOLEN OG INNVIELSE AV ORGELET Onsdag 8. desember, kl Det har i en årrekke pågått en diskusjon om orgelet i Askim kapell (som er bygget på 1960-tallet). Lenge var man innstilt på at det skulle byttes ut, til fordel for et helt nytt, enten mekanisk eller digitalt instrument. I fjor landet imidlertid Menighetsrådet på avgjørelsen om å totalrestaurere det opprinnelige orgelet. Det er Orgelbaumeister Matthias Becker fra Fredrikstad som har hatt ansvaret for restaureringen, og arbeidet ble fullført i november. Askim menighet gleder seg over dette, og vi vil markere gjenåpningen av orgelet med en konsert onsdag 8. desember kl Denne konserten blir et samarbeid med Kulturskolen i Askim, som legger en av julekonsertene sine til denne dagen og anledningen. To av de organistene som har jobbet i Askim tidligere, Vidar Hansen (jobber nå i Eidsberg) og Åse Igland Berg (jobber nå i Horten), vil også delta. Dessuten deltar nåværende organist Gunn Randi Leite. Vi håper at mange setter av dagen, og vi ønsker dere hjertelig velkommen til konsert! KIRKEKROA Torsdag 9. desember, kl Velkommen til årets siste Krokonsert! Alexander Hermansen presenterer julesanger og andre sanger, og dette er et samarbeid mellom Askim Menighet og Den kulturelle spaserstokken i Askim kommune. Torsdag 27. januar 2011, kl Velkommen til årets første Krokonsert! Konserten blir ved Solfrid Leinebø Seljås, som presenterer og synger nye salmer og sanger. Hun tar utgangspunkt i det nye salmebokforslaget som kom i Gunn Randi Leite spiller piano, og det blir som vanlig allsang. Velkommen! Side 10- Askim menighetsblad

11 RETTFERDIGHET ELLER VELDEDIGHET? Ved å velge fairtrademerkede produkter, er du med på å gi et viktig bidrag i kampen for en mer rettferdig verden. fattigste menneskene i verden. Merkeordningen koordineres av Fairtrade Max Havelaar Norges sekretariat, og samler Kirken, humanitære organisasjoner, kvinnegrupper, lokallag, frivillige, stiftere, butikker og forhandlere til innsats for å gjøre Fairtrade-merket kjent! Millioner av landløse arbeidere og småprodusenter nektes det de burde ha krav på: Nok til å fø familiene sine, sende barna på skole og det lille ekstra til å investere i bærekraftig utvikling. Det er klart at fordelene ved internasjonal handel ikke er like tydelige for alle mennesker i verden. Tilgang til markeder og informasjon er vanskelig for småbønder, og dette fører til at mange av disse småprodusentene blir mer og mer avhengig av mellommenn. I nedgangstider mister mange jorden sin og dermed levebrødet sitt. På samme måte er det mange plantasjearbeidere som ikke får nyte godt av økende verdenshandel. Mange må leve med lave lønninger, utrygge arbeidsforhold og dårlige levekår. Ofte mangler de retten til å gå sammen i fagforeninger for å forsvare sine rettigheter og muligheten til å delta i avgjørelser som påvirker deres egne liv på plantasjen. Vi trenger ikke veldedighet, vi er ikke tiggere. Hvis vi får en anstendig pris for kaffen vår kan vi klare oss uten veldedighet Isaías Martínez, UCIRI, Mexico Fairtrade-merket (over) er den eneste uavhengige merkeordningen som garanterer at maten du kjøper lever opp til internasjonalt anerkjente standarder for etisk handel. Takket være arbeidet til Fairtrade s støttespillere kjenner rundt 30 % av Norges befolkning til merkeordningen, men bare 4 % kjøper produktene ofte. Mer enn produsenter og deres familier får allerede bedre levekår gjennom ordningen men det ar mange flere som venter på at større etterspørsel fra forbrukere vil gjøre det mulig for dem å selge produktene sine på Fairtrade-markedet. Kirken har alltid vært blant Fairtrade s viktigste støttespillere, og det finnes en rekke muligheter til å øke oppmerksomheten rundt Fairtrademerket og hvilken virkning det å kjøpe Fairtrademerkede produkter kan ha for noen av de Bønn for handlekraftighet Se på hendene dine Gud skapte dem med en hensikt Se berøringen og nytten Vi skal bruke dem til å gjøre Guds arbeid Se på føttene dine Gud skapte dem med en hensikt Se retningen og eksempelet Vi skal bruke dem til å gjøre Guds arbeid Se inn i hjertet ditt Gud skapte det med en hensikt Se kjærligheten og besluttsomheten Vi skal bruke det til å gjøre Guds arbeid Se på korset Gud skapte det med en hensikt Se Guds sønn, Frelseren Vi skal følge ham i Guds arbeid Se på vår verden Gud skapte den med en hensikt Se hvor Gud ber deg tjene Ham Vi skal gå ut og gjøre Guds arbeid Måtte den Gud som elsker deg uendelig lede deg fra tro til handling Amen Peter Graystone, Christian Aid Askim menighetsblad -Side 11

12 HER ER LEDIG ANNONSEPLASS Optikk Annonsepriser: 4,5 cm x 3,0 cm kr. 800,9,0 cm x 3,0 cm kr ,9,0 cm x 4,3 cm kr ,- Synssenteret Askim AS Askim Torget, Tlf Bruk gode merker i skotøy! Vammaveien 13, 1830 Askim Eidsbergveien 3, 1830 Askim Tlf Tlf Askim Servicesenter AS BENSIN - SERVICE - REKVISITA BILVASK - TILHENGERUTLEIE - DEKK Tlf.: Trøgstadvn Askim DIN INTERIØRBUTIKK Eidsbergveien Askim HER ER LEDIG ANNONSEPLASS HAUGOMSENTERET ASKIM Tlf Askim Begravelsesbyrå Telefon , Fax.: P.box 274, 1802, Askim. Besøksadr. Hovsvn. 8 Barnedåp - Konfirmasjon Bryllup - Jubileum Minnesamvær Smaalenene Hotell AS, Vammavn. 25, 1830 Askim. Tlf e-post: Bestilling av nye monumenter. Navnetilføyelse i gamle steiner. Stor innendørs utstilling. Ellers alt i stein. Granitt, marmor og skifer Åpningstider: Man.- fre Lør Eidsbergv Tlf: ASKIM - Fax: ØSTFOLD AS Regnskap - lønn - rådgivning Tlf Side 12- Askim menighetsblad HAUGOMSENTERET 8-22 (20)

13 Galleri GRAFF Adr. Storgaten 3, 1830 ASKIM Tlf Fax G-Sport Askim Henstad Allè 3C 1809 Askim Telefon: E-post: Telefon: Bruden i Sentrum Antrekk til bryllup og fest Jernbanegata Askim Tlf: Mob: ALT I MALING, TAPETSERING OG GULVBELEGG Enevold Thømts gate 3, 1809 ASKIM Mail: Arne Hasle A/S Båter og julenisser HER ER LEDIG ANNONSEPLASS Annonsepriser: 4,5 cm x 3,0 cm kr. 800,9,0 cm x 3,0 cm kr ,9,0 cm x 4,3 cm kr ,- Jernbanegata 12, 1830 Askim Telefon: Telefaks: Storgata 7, Askim Fast givertjeneste til Askim Menighet Askim Menighet støtter ulike prosjekter som ungdomsarbeid, diakoni, og Kirkekroa. Kan du tenke deg å bli fast giver? Du kan selvfølgelig bestemme beløpets størrelse selv og hvor ofte du vil betale. Beløpet er fradragsberettiget på selvangivelsen. Ta kontakt med menighetskontoret ved besøk eller på tlf hvis dette er av interesse. Tusen takk for ditt bidrag. Økonomiutvalget i Askim Menighet Askim menighetsblad -Side 13

14 Kirke fakta Askim menighetskontor Kirkegata 31, 1830 Askim Kontortid: , alle hverdager Tel: Faks: E-post: askim.kommune.no Bankkonto: ukirkeverge Bjørn Hasselgård, , askim.kommune.no usokneprest Geir Braadlie, , kommune.no ukapellan Kjell Halvard Flø, , askim.kommune.no udiakon Jan Mathisen, , askim.kommune.no ukantor, Gunn Randi Leite, , uungdomsarbeider ubarne- og familiearbeider Nanna Engeseth, , ubarne- og ungdomsarbeider Kristian Koppang, uaskim menighets barnehage, Styrer Lill Tove Solmyr uleder Askim Menighetsråd/ Fellesråd Svein M. Køhn, uredaktører: Anne Lise Borgersrud og Irene Smidt Brustad, , annelise.borgersrud. og irene. KIRKEVERGEN INFORMERER På kirkegårdens lager står det nå mange gravminner. Det er på tide å foreta en opprydding. Vi ber alle som mener de har et gravminne stående ta kontakt med oss innen 1. april Hører vi ikke noe innen fristen vil steinene bli destruert. I henhold til Vedtekter for Kirkegården i Askim er det ikke tillatt med beplantning eller å sette opp gjenstander på siden og bak gravminnene. Vi ber de ansvarlige for gravstedene å fjerne beplantning/gjenstander som ikke er i henhold til vedtektene så snart som mulig. Kirkegårdsbetjeningen vil våren 2011 fjerne ulovlig beplantning og gjenstander. Ved spørsmål, - kontakt gjerne menighetskontoret på telefon GI DIN STØTTE TIL ASKIM MENIGHETSBLAD! Askim menighetsblad deles ut gratis til alle husstander i Askim. Vi vet at bladet blir lest av mange og får reaksjon på om bladet uteblir. Vi synes det er flott at vi har et menighetsblad som når ut. Som mange andre sliter også menighetsbladet med økonomien, og en gave er veldig kjærkommen. Synes du bladet er fint å få i postkassa? Send oss noen kroner slik at vi fremdeles kan dele ut bladet gratis. Benytt gjerne vedlagte giro, eller bruk nettbank eller lignende. Hvis noe annet enn vedlagte giro benyttes vær vennlig og merk giroen med gave til menighetsbladet eller Internkonto En stor takk til de som gir en gave til Askim menighetsblad! Hilsen redaksjonen Side 14- Askim menighetsblad

15 DØPTE: (i Askim Kirke hvis ikke annet er skrevet) Nicklas Madsen Evenby, Båstad Kirke Michael Nerdrum Brendstuen, Hobøl Kirke Hedvig Haugen Kristine Glomvik Dahler Amelia Elisabeth Ellingjord Ellinor Lene Munthe Kolstad Robin Kazakevicius Larsen Maria Helén Riiser Aksel Skaug Viktor Skaug Theo Strand-Haug Johannes Sandvig Espenes Emrik Matheo Furuseth Sebastian Frydenlund Kristiansen Oda Marie Skaar-Stokkebæk Erika-Marie Johansson Bekkelund Nora Fjellås Hansen Stine Marie Sehlin Lunner Kirke Davy Tor Waaler Mari Kirke VIGDE: Anniken Haug og Igor Jorganovic Kristin Marie Teglborg og Audun Elias Würgler Marianne Solåt Solbakken og Ronny Buer Solvang Oksana Artyushyna og Frank Raymond Finstad DØDE: Aslaug Jorun Berglund Sidsel Mathisen Rolf Henry Martinsen Kjell Karlsen Harald Lier Esther Margrete Lindstrøm Helga Johansen Ingebjørg Halstvedt Jan Thoresen Asbjørg Sylvia Nygaard Gunnar Westbye Anne Lise Melleby Chistina Sire Rolf Gundersen Frank Reidar Andersen Astrid Synøve Biltvedt Hans Jørgen Hansen Thea Bergene Knut Halvorsrud Tom Fredrik Johansen Eirin Neple Jan Petter Fristad Rudolph HJELP I SORG Har du mistet en som stod deg nær og har behov for å snakke med noen, ta kontakt med Soknediakon Jan Mathisen, tlf Du kan få tilbud om individuell samtale og/eller deltakelse i sorggruppe. Første torsdag hver måned kl , er det åpent samtaletilbud for sørgende på Palliativ enhet på Løkentunet. Askim menighetsblad -Side 15

16 Kirkeplakaten Jultrefester 28. desember, kl på Normisjon Arr. Askim Barnegospel, Askim Soul Children og Søndagsskolen Alle er hjertelig velkommen! Søndag 2. jan. 2011, kl på Grøtvedt Menighetssenter Arr. Askim Menighet og NMS. Alle er hjertelig velkommen! VI ØNSKER ALLE EN GOD OG VELSIGNET JULEHØYTID! Søndag 5. desember - 2.s.i advent Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp. Offer: Askim Menighet. Kl Askim Kirke Den tradisjonelle julekonserten. Onsdag 8. desember Kl Askim kapell Julekonsert med Kulturskolen og innvielse av orgelet. Torsdag 9. desember Kl Kirkekroa Konsert m/alexander Hermansen. Søndag 12. desember - 3.s.i. advent Gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp / Nattverd. Offer: Normisjon Internasjonalt Løkentunet Andaktssamling v/geir Braadlie. Søndag 19. desember - 4.s.i. advent Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Nattverd. Offer: Askim Menighet / Diakoni. 24. desember - Julaften Løkentunet Andaktssamling v/kjell Halvard Flø Askim Kirke Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Askim Soul Children, sang. Offer: Kirkens Nødhjelp, Diakoni og Misjonsprosjektet Askim Kirke Gudstjeneste v/geir Braadlie. Askim Barnegospel, sang. Offer: Kirkens Nødhjelp, Diakoni og Misjonsprosjektet Askim Kirke Gudstjeneste v/geir Braadlie. Ungdomskoret Svaret, sang. Offer: Kirkens Nødhjelp, Diakoni og Misjonsprosjektet. Lørdag 25. desember - Juledag Høytidsgudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og Nattverd. Offer: Det Norske Misjonsselskap. 31. desember - Nyttårsaften Askim Kapell Minnegudstjeneste v/kjell Halvard Flø og Jan Mathisen Askim Kirke Midnatsmesse v/ Kjell Halvard Flø. Søndag 2. januar - Kr. åpenb. dag Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp og nattverd Grøtvedt Menighetssenter Juletrefest. Søndag 9. januar - 1. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneeste v/geir Braadlie. Dåp og nattverd. Søndag 16. januar - 2. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og nattverd Løkentunet Andaktssamling. Søndag 23. januar - 3. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp og Nattverd Skansehytta Sportsandakt. Torsdag 27. januar Kl Kirkekroa Konsert m/solfrid Leinebø Seljås og Gunn Randi Leite. Søndag 30. januar - 4. s.e. Kr. Åp. Barnas gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og Nattverd Askim Kirke Fellesmøte v/gunnar Prestegård. Søndag 6. februar - 5. s.e. Kr. Åp. Gudstjeneste v/geir Braadlie. Dåp og Nattverd Løkentunet Andaktssamling. Søndag 13. febr. - Vingårdssøndag Gudstjeneste v/kjell Halvard Flø. Dåp og Nattverd. HILSEN ASKIM MENIGHET Følg med på hva som skjer i Askim Menighet? Sjekk www. askimmenighet.no

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi!

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi! Lysmesse 2015 Inngang Preludium/Inngang: Konfirmantene kommer inn i to rekker med utente lys og ikledd kapper, går opp midtgangen. Foran alteret deler de seg og går ut til høyre og venstre side. Konfirmantene

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER

DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER Det var neppe noe herberge i Betlehem, så Jesus ble født i en stall. Slik kan også gleden over Frelseren fødes i selv det enkleste hjerte. Hva med neste generasjon?

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer

Advent i Eplekarten. Et lite blikk på det som skjer Advent i Eplekarten 2013 Et lite blikk på det som skjer Kjære alle foreldre, I adventstiden ønsker vi å skape en rolig og god atmosfære, fylt med forventninger til det som skal komme. Vi prøver å ikke

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER Uke/ Dag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3 4 SOFIA 1ÅR MØTEDAG HUSK STOR MATPAKKE 5 VARM MAT GRUPPER 6 TUR TIL SENTRUM FOR Å SE JULELYS 7 FØRJULSKOS 10 11 12 13 14 MØTEDAG

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge

Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Inspirasjons- og informasjonshefte fra St. Georgs Gildene i Norge Fredslys-flammen fra Betlehem er: en gave et lys for fellesskap et lys for forståelse et lys for fred og vennskap et lys for nødlidende

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har Maxiklubben vært i turnhallen hver onsdag. Dette er noe de fleste barna gleder seg til hele uka, altså ukens høydepunkt. Maxiklubben har også denne måneden hatt

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer