kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr Årgang 58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58"

Transkript

1 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr Årgang 58 Illustrasjoner fra Sweet Publishing Først var Gud og Jesus oppi Himmelen. Så skapte han jordå og alle menneskene og alle dyrå og alt. Så gjorde menneskene så mye dumt at Jesus måtte bli et menneske og dø på korset for dei. Jesus tilgir synderne våre når me har gjort noe galt. Så blir me venner igjen. Det lærte me på dåpsskolen! Jenny (6 år)

2 Andakt Montasje: ba1969 på sxc.hu Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes Leiknes Nag Telefon: I redaksjonen: Geir Styve, Jorunn Møksvold og Klara Børseth Tips og stoff sendes til Webutgave av bladet på karmøy.menighetsblad.no Kjerkebla kommer: 3/4, 12/6, 25/9, 11/12 Grafisk utforming: Mediamannen Trykking: HBO Distribusjon: Martin Nilsen mobil: GI EN GAVE TIL KJERKEBLA: Postgiro: Postadresse: 2 Olaug Vikingstad er 57 år og bor på Vikingstad. Hun er gift med Jon-Matias og har to barn og et barnebarn. Har vært sauebonde i 25 år og engasjert i ulike verv og oppgaver. (Foto: Privat) 4260 TORVASTAD Ta imot! Noen ganger blir vi stoppet litt på livsveien og der er jeg nå for tiden. Har de siste syv ukene hatt god tid til tanker og også kanskje tanker om meningen med livet. Da først og fremst mitt eget men om mulig kan også du kjære Torvastadbu/medmenneske bli med meg inn i tanken. Gud er god, det er jeg helt sikker på og Han er mektig og kjærlig, ja som en Far for sine barn. Jeg har sagt ifra meg mange verv nå og det er gjort med en del vemod. Men jeg kjenner at plutselig så betyr de ikke det de ville ha gjort for bare syv uker siden, så rart eller? Jeg har noen dager med ganske heftige smerter, men de er til å leve med og ikke til å dø av. Da kjenner jeg at UTEN GUD ville jeg garantert IKKE ha villet leve. Det er alvorlig men sant. Det eneste vi virkelig er helt sikre på i dette livet er jo nettopp dette at en dag skal vi alle dø og da skal vi stå ansikt til ansikt med Gud. Da blir det kun EN ting som betyr noe: og det er at jeg og også du som leser dette Servicetorg Karmøy Telefon: Spørsmål om dåp og konfirmasjon, vielse eller gravferd. Servicetorget er også sentralbord for alle ansatte. Torvastad menighet: Kontor: Torvastad Kulturhus Tlf Fax Kontortid: Tirs - fre Sokneprest: Geir Styve Tlf. privat: , Mobil: E-post: Menighetsprest/administrativ leder: Arnfred Lunde Tlf. privat: , Mobil: E-post: Kantor: Nils Einar Helland Tlf. privat: , Mobil: E-post: Kantor: Ingrid E B Tobiassen Mobil: har et avklart forhold til det som VIRKE- LIG betyr noe. Og det er om VI tror at Gud sendte sin sønn til jorden for å gi oss EVIG liv. For noen av oss er dette det vanskelig både snakke om og kanskje også å tenke på. Men vi burde alle gjøre nettopp det. For en dag! Ja da er det meg/deg. Da Geir prest spurte meg om jeg ville skrive en andakt så spurte jeg om det skulle være et tema? Det kloke svaret var: skriv om der DU er i livet akkurat nå det pleier å nå inn, sa han. Så håper jeg og ber om at akkurat DU som nå leser dette, at det TRAFF deg midt i hjertet. Og SÅ hardt at du kjenner etter. Stopper opp litt og tar DIN avgjørelse. Det gjelder faktisk LIVET det EVIGE livet. Dere får ALLE en god og varm klem ifra meg. Til slutt vil jeg hilse med; 2.Kor 13 vers 11 der står det. For øvrig, søsken gled dere! Ta imot både rettleding og oppmuntring! Vis enighet, hold fred, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere. Trosopplæringsmedarbeider: Oddbjørg Haugen Øygarden Tlf kontor: Epost: Kirketjener: Sonny Torvestad Tlf , Mobil: E-post: Kirkegårdsarbeider: John Terje Hagland Mobil: Leder i menighetsrådet: Svein Erik Haugen Tlf. privat: E-post: REDAKTØRENS HJØRNE Min først jobb var som nettjournalist i trosopplæringssekretariatet til Kirkerådet. Fra Kirkens hus i Oslo fulgte vi med på forsøksprosjektene som i 2005 var godt i gang. Prosjekter ble satt i gang lokalt, regionalt og nasjonalt. Jeg husker at jeg var på besøk i Udlandkirka hos Skåre menighet som i tillegg til Norheim menighet var tidlig ute her i distriktet. Trosopplæringsreformen var erfaringsbasert og ble grundig evaluert underveis. Det ble rapportert om tiltak, f.eks. babysang; hvor stor prosentvis oppslutning det var blant de døpte, hvilket utstyr man trengte, hvor mange frivillige som var involvert, kjønnsfordeling osv. Dette har resultert i materiell og en stor ressursbank som man kan finne inspirasjon i. Det har vært mye snakk om tildelinger og penger. På den andre siden har det vært snakk om krav og mål. Oppsummeringen blir at man er helt avhengig av frivillige og alltid kan strekke seg mot å få til mer undervisning og tilhørighetsskapende opplevelser for alle døpte. På Torvastad er vi godt i gang, la oss alle støtte opp om det! TROSOPPLÆRINGSREFORMEN Vedtatt av Stortinget 27. mai mill kroner bevilget gjennom en opptrappingsplan: - Femårig prosjektfase Årlig tildeling prostivis I 2013 er den årlige tildelingen 315 millioner kroner og når ut til alle menigheter. Alle døpte skal få 315 timer trosopplæring før de er 19 år. Det tilsvarer antallet timer kristendomsundervisning som er tatt ut av skolen etter at KRL og RLE ble innført som livssynsfag. Andre trossamfunn får tilsvarende tildeling i forhold til antall medlemmer i målgruppen. Ser du at logoens budskap er å formidle tro, håp og kjærlighet? Ankeret er nok vanskelig å se, men det består av korset og de tre nederste prikkene til hjertet! trosopplæring i den norske kirke Læring er en sentral dimensjon ved det å være kristen og å være kirke. Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatsingsområder. Det utvikles en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av. På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpte til. Slik hører trosopplæring sammen med dåpen. Enheten av dåp og tro kan være en uuttømmelig ressurs til å tolke og møte livets gode og vanskelige tider. På den andre side vil nye livserfaringer åpne for ny innsikt i det mangfold som den kristne dåp rommer. Gjennom hverdagsritualer, høytidsfeiring KJERKEBLA VINTER 2014 og markering av livets viktige tider kan hjem og menighet stå sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og dåpen i lys av livet. Trosopplæring er en danningsprosess der oppdragelse, undervisning, tradisjonsformidling og kristen praksis spiller sammen. Opplæringen bærer preg av lokalt tilpasset totalformidling der kunnskap og opplevelser knyttes sammen i fellesskapslæring i menighet og hjem. Tilbud til alle døptetrosopplæringen skal rette seg mot bredden av de døpe i årskullene og være tilrettelagt for den enkelte, uavhengig av funksjonsnivå og livssituasjon. Kirkens trosopplæring vektlegger at kristne med ulik kulturell tilhørighet kan ta del i menighetens tilbud. (kirken.no) «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Misjonsbefalingen fra Jesus i Matteus ) 3

3 Nils Einar Helland, kantor KJERKEBLA VINTER 2014 Min rolle er å være rådgiver ang. salmevalg på de ulike alderstrinnene. Det er viktig at salmene har et sant bibelsk innhold, og slik tekstlig og musikalsk kvalitet at barna/ungdommene kan og vil synge dem igjen og igjen. (jfr. Måne og sol) Uten opplæring har barnedåp ingen berettigelse. Det er kjennskap til Jesus og hans ord som skaper tro, en tro som kan bære mennesket gjennom hele livet. Anita Grønningen Jeg er dirigent og leder for tensingkoret Good News som har øvelse hver fredag. For at det kan bli lagt et godt grunnlag slik at ungdommene våre kan få leve i tro senere i livet. Inger Hausken Som speiderleder bidrar jeg til trosopplæringen i Torvastad. I tråd med KFUK-KFUM-speidernes og kirkens verdier. Trosopplæring er viktig for at de som er døpt skal få lære om Jesus og om den kristne tro. Marit Utvik Jeg er med i Trosopplæringsutvalget som utarbeider planer for arbeidet. Jeg er også en av voksenlederne i Klubb78 som samles annenhver tirsdagskveld. For å gi barna dåpsopplæring og basiskunnskaper om den kristne tro. Kirken må gi barna kunnskapene og bibelfortellingene vi tidligere fikk i skolen. Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen, kantor Som kantor har eg medansvar for ein viktig trusopplæringsarena, nemlig gudstenesta (i tillegg til nokre av trusopplæringstiltaka som t.d. krybbevandring). I gudstenesta kan små og store få trusopplæring samstundes som ein er ein fullverdig deltakar. Gudstenesta kan gje oss erfaringar av Gud og det heilage som det ville vera vanskeleg å få forklart på anna måte enn gjennom det at ein får oppleva og delta sjølv. Som kantor får eg vera med på både det å forkynna og teikna eit bilete av Gud, og å legga til rette for at kyrkjelyden kan uttrykka sine lovsongar og bøner, gjennom salmeval og musikk. Eg trur det er viktig at me kristne veit kva me trur på, slik at me ikkje blir rotlause og lar oss driva med straumen hit og dit. Å gje barn og unge kunnskap, og ikkje minst erfaringar, med bibeltekstar, salmar/songar, gudstenestefeiring m.m. er å gje dei ein skatt som varer livet ut (og inn i æva!). Ein gjev dei noko å styra etter. Me må hugsa at det me gjev borna er det dei sit att med når dei vert riktig gamle, det må vera noko av kvalitet! Jeg er voksenleder i Torvastad Barnegospel. For å introdusere barna for de kristne verdiene. 4 Marianne Førre Laura Sandvik, vikarierende menighetspedagog Hvilken rolle har du i trosopplæringen på Torvastad? Jeg er leder i Trosopplæringsutvalget. Trosopplæring er veldig viktig fordi Kirken har et oppdrag om å skape disipler ved å lære barna å holde alt Jesus har befalt. Trosopplæring vekker og styrker troen, gir kjennskap til den treenige Gud og ikke minst utfordrer til engasjement og deltakelse i kirken og samfunnslivet. Arnfred Lunde menighetsprest Hvorfor er trosopplæring viktig? Når vi vet at de fleste utvikler og tar sine viktigste religiøse avgjørelser før de er 18 år, - så er trosopplæringen utrolig viktig nettopp i denne fasen av livet. Å gi barna en kristen tro som kan vare ut resten av livet, - tenker jeg er noe av det viktigste og flotteste vi kan gjøre som menighet! Tekst og foto: JLN BABYSANG, FOR DEM UNDER ETT ÅR Asbjørn Nordahl (8,5 mnd) og Lotte Wiestad Steinsnes (8 mnd) er blant deltakerne på Babysang som startet opp etter nyttår. En gang i uken samles de på Ungdomshuset til sangskatter, fellesskap og en liten matbit. Neste pulje starter opp 28. mars Meld deg på via 5

4 TROSOPPLÆRING PÅ TORVASTAD Den naturlige oppfølgingen av dåpen Trosopplæringsutvalget består nå av Laura Sandvik (leder) Arnfred Lunde, Oddbjørg Øygarden, Janne Storesund og Marit Utvik KJERKEBLA VINTER 2014 Opplæring i kristen tro vil påvirke hele livet vårt både hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Det er viktig å drive trosopplæring, fordi troen kommer av det en hører og det en hører må være det samme som Gud sier. Etter hvert merker vi at troen vokser, og vi tørr å ta nye skritt i tillit til Gud. Vi blir kjent med hvordan Jesus kan være til hjelp for oss i både liv og død, medgang og motgang. Den store nyheten om at Gud har en redningsplan for alle mennesker, uansett hva vi har gjort må alle få høre. Dessuten trenger vi alle å forstå at jeg er en av dem som skal gi nyheten videre. Trosopplæringsplanen vår: Gjennom punktuelle og kontinuerlige tiltak får barna på Torvastad erfaringer i menigheten og blir kjent med sin kristne tro: Selv om trosopplæring er borte fra skolen og kirken har fått midler betyr det ikke at kirken står alene om trosopplæringen. Ordet «trosopplæring» høres kanskje litt høytidelig ut, men om du leser en bok med bibelfortellinger, eller om du synger en kveldsbønn for barnet ditt, så er det trosopplæring. Den største arenaen for trosopplæring er i hjemmet. Kirken har ansvar for at det finnes en systematisk og helhetlig plan for trosopplæring i menigheten. Her er frivillige organisasjoner innen barne- og ungdomsarbeid som KFUK-KFUM sentrale på Torvastad, sammen med etablerte tilbud i kirka som fireårsbok og konfirmasjonsopplæring. Lokalt planarbeid I 2009 kom den sentrale trosopplæringsplanen «Gud gir vi deler» som erstattet Plan for dåpsopplæring (1991) og Plan for konfirmasjonstiden (1998). Torvastad menighet etablerte trosopplæringsutvalg og kom raskt i gang med å lage lokale planer og har også hatt ansatte i arbeidet med trosopplæring. På menighets- 6 kontoret finner vi en hel vegg med oversikt over tiltak og tilbud i menigheten. Det har vært viktig å kartlegge hvilke tilbud som finnes og hvordan dette kan utvikles til en systematisk og helhetlig plan for trosopplæring til alle døpte. Nye tilbud De siste årene har vi sett nye tilbud både av punktuelle tiltak som konsert med Jarle Waldemar, LysVåken og Tårnagenter men også Babysang, Lekefrokost, Dåpsskole for 1., 2. og 3. klasse og KodeB som går over flere samlinger. Dette føyer seg fint inn i rekken sammen med jule- og påskevandringer og kor og speiderarbeid. JLN Menighetspedagog Oddbjørg Haugen Øygarden VÅR LOKALE PLAN Målet med trosopplæringsplanen på Torvastad er at de skal få lyst til å leve i tro, håp og kjærlighet til Gud og mennesker rundt seg. Det er satt opp ulike tiltak som skal nå forskjellige aldersgrupper. Vi ønsker at barna og ungdommene våre skal være medvirkende i alt vi gjør. Tiltakene inviterer til sang, bønn, samtale, undring, spørsmål og kreative aktiviteter som utfordrer deltakerne til selv å engasjere seg. Mange av tiltakene inkluderer gudstjenestedeltakelse der alle deltakerne skal ha en oppgave. Vi har brukt større barn som ledere for små barn. Foreldrene har et ansvar for trosopplæring- sammen med kirka. I aldersgruppa 0-4 år er tiltakene lagt opp slik at barna og foresatte kommer sammen til kirka. Det som skjer på samlingene i kirka skal være noe som lett kan overføres til hjemmet. Vi har dåpsbesøkere som kommer på dåpsdagen med bok som kan brukes i hjemmet. Ellers har vi god og tydelig informasjon til hjemmet om hva det er vi inviterer barna til. Vi ønsker å skape trygghet for foresatte ved å ha gode rutiner. Mange av tiltakene inviterer foreldrene til gudstjeneste eller avsluttende samling. Vi håper at dette skal inspirere foreldrene til å involvere seg og snakke med barna sine om det de opplever på samlingene våre. Vi spør også foreldrene om å bidra som ledere på de ulike tiltakene. Illustrasjoner: Elisabeth Moseng 0 1 Dåpssamtale Babysang Størst av alt er kjærligheten Størst av alt er tittelen på kirkens trosopplæringsreform. «Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1. Kor. 13,13. Kjærligheten er det sentrale verdibegrep som beskriver både hvordan Gud er og hvordan vi utfordres til å møte hverandre. For kirken skal denne grensesprengende kjærlighet være dens grunnleggende verdi. Størst av alt er barnet En gang disiplene kranglet om å være størst tok Jesus et lite barn og stilte det midt iblant dem, la armene om det og sa til dem: Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor. Luk. 9,48. Kirkens arbeid skal kjennetegnes av dette synet på barnet og den unge. 2 3 Besøk på ett-, to- og treårs dåpsdag Kor og lek Lekefrokost årsbok Dåp Påskevandringer Julevandringer Torvastad barnegospel Trosopplæring før i tiden Det er alltid spennende og interessant å høre når noen forteller om hvordan de hadde det før i tiden. Dette gjelder også trosopplæring. Det startet med søndagskolen. Alle barna, gikk dit. På Torvastad hadde vi tre bedehus. Nordheim, Hauge og Håland. Søndagskole hadde alle tre. Selv om ungene ofte brukte halve dagen på å komme seg att og fram, var det en selvfølge å gå hit. Personen jeg snakket med, begynte på skolen i I den tiden, var det som regel damer som var lærere i småskolen. Læreren på Hauge da, var en person som nesten levendegjorde bibelhistoriene, når de ble fortalt. Det var skole annenhver dag, og hver skoledag startet med en time kristendom. Videre oppover skoletrinnene, hadde de og kristendomsundervisning, og hver dag startet med andakt. Det å lære utenat var også en selvfølge da. Både salmevers og skriftsteder fra nye testamentet, og de måtte fremføres i klassen. Trosopplæringen var obligatorisk i 7 8 år av skolegangen. Dåpsskole I Dåpsskole II Tårnagenter Speider Korus Se hele planen på Konfirmasjonsundervisningen var nokså lik den vi har i dag. Bortsett fra at den startet om våren og varte til september. Da var det konfirmasjon på Torvastad før. De hadde jentelag på Ungdomshuset, og guttelag på Håland og Hauge bedehus, som ble drevet på kristent grunnlag. Hovedgrunnen til at stort sett alle samlet seg her, var nok at det var ikke noen andre tilbud til barn og unge. Skulle man treffe venner, var det å gå på søndagskole, jentelaget og bedehus. Stort sett alle barn fra første klasse og oppover, gikk her. Noen få reiste til byen for å gå på Frelses Armeen. Et vers som ble lært utenat, vil hun dele med alle: Du som freden meg forkynner, Du en frelser jeg en synder Du med nåden, jeg med skammen. Å hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. KB 7

5 KJERKEBLA VINTER 2014 smart marine Aut. pianostemmer Telefon: SMART-Handel as smart marine as BØ vest 4262 avaldsnes tlf Nyttårsfest på ungdomshuset I år var det felles nyttårsfest for ungdomsklubbene på Avaldsnes og Torvastad. 85 ungdommer var samlet fra kl og ut i de tidlige morgentimer 1.nyttårsdag. Festen begynte med velkomst i storesalen før alle fikk sette seg rundt et flott dekket bord i spisesalen. På menyen var det kalkun, poteter og saus og til dessert var det gele og sjokoladepudding. Etter maten var det minikonsert med gruppa Palm Face. Vi gikk i fakkeltog til kjerka for å delta på gudstjenesten der. Vel tilbake på ungdomshuset var det nedtelling til midnatt og spretting av konfetti, før vi kunne gå ut for å se på rakettoppskytingen. I mens ble det satt fram godteri og chips som vi koste oss med resten av natta. Det var underholdning med leker, sketsjer og utdeling av priser som «Årets...» ved Casper, Sigmund med medhjelpere. Det ble en fin kveld der alle koste seg og hadde det kjekt! Neste år blir det fest på Karmel på Avaldsnes. En stor takk til Cecilie Lie som hjalp oss med festen! Andrea Vikingstad Leder: Bjørn Pedersen Et lite utdrag fra årsmeldingen 2013, her fra arrangementer: Torsdagsmiddager Det ble arrangert 5 torsdags middager våren Inger Vikingstad lagde maten og mange ivrige hjelpere var med og ryddet og vasket opp. Positivt og populært tiltak som var godt besøkt. 17. Mai frokost 17-maifrokost 2013 ble også dette året gjennomført med stor glede Sommermarkedet Sommermarkedet 2013 er et tradisjonsrikt arrangement hvor mange mennesker er aktivisert og hvor ting skjer i løpet av knappe tre timer. Markedet arrangeres i begynnelsen av juni og i år gikk arrangementet av stabelen lørdag 8. juni. Sommermarkedet er et møtested for folk flest, der alle bidrar og hvor fellesskap skapes. Høstbasar Høstbasaren var siste fredagen i september. Programmet var som vanlig med forhåndssalg av lodder gjennom KM-ringene og Good News, vanlige loddbøker, åresalg og lynlodder. Ellers var det sang av Korus og Good News, og andakt ved Jon Ådnøy. Kafeen tok forbundsringen til Elisabeth Syvertsen seg av. Det var god oppslutning om basaren som også gav god inntekt til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Pepperkakebygd Opplegget var en del av julemarkedet. Det er viktig å fornye våre arrangement litt fra år til år og dette var en del av en slik fornyelse. Folk legger merke til oss, hva skjer på Torvastad? Noen aktiviteter i oktober og november fikk oppslag i avisa og journalisten Vestvik ble imponert over dugnadsfellesskapet på Torvastad og hans begrep Jeg er en Torvastadbu ble en slager! Torvastad KM er bygget opp av frivillige innsats og glad dugnadsånd. Villige hender er med på å bygge gode fellesskap og legge grunnlaget for at vi fremdeles har et stort og aktivt barne- og ungdomsarbeid. Julemarked Julemarkedet ble arrangert i god tradisjon med kafe, salg av julekranser, bakverk osv. Lykkehjul med ferske kransekaker var populært som vanlig. I forbindelse med julemarkedet ble det også solgt julekalendere, ca 450 stk. Som i tidligere år stilte butikker på Oasen opp med flotte premier for hver av adventsdagene. Juletrefest Juletrefesten fant sted på ungdomshuset 3.juledag kl 17 som vanlig. Med 70 glade mennesker ble det både mye sang og moro. Torvastad Barnegospel opptrådte, det var allsang, kaffe og kaker, nissen kom på besøk med godteposer til barna, og det hele avsluttet med at vi gikk rundt juletreet Maldalshytta Vi hadde håpet på en avklaring ang. kjøp av tomten i Maldal i løpet av dette 2013, men prosessen stoppet opp pga av helsemessige forhold hos nåværende eier. Men vi håper å få begynt på dette i Ellers er naustet gjort ferdig, vi har kjøpt inn en fin brukt båt som egner seg godt, vi har tettet lekkasje ved pipa og gjort litt forefallende arbeid. Kulturhuskomite I forbindelse med etableringen av Torvastad Skole og Kultursenter på Håland vurderer kommunen fremtidig anvendelse av Kulturhuset. I møte med Eiendomsavdelingen i kommunen har vi fått bekreftet at salg er mest sannsynlig, ref. Gamlehjemmet, hvis det ikke blir en politisk beslutning om annen anvendelse av huset. Det har vært kontakt med politikere og slik vi erfarer, vet de fleste av disse hvilke planer og ønsker vi har for huset. Torvastad KFUK KFUM mener at Kulturhuset fortsatt bør være et hus for bygda når skolen står ferdig i juli Derfor har vi tatt kontakt med øvrige brukere av Torvastad Kulturhus for å høre om deres planer. Tilbakemeldingene viser at dette enda ikke har vært et tema hos de fleste brukerne. Samtidig antyder flere at man godt kan tenke seg fortsatt å ha tilhold på Kulturhuset, enten det blir i kommunal regi eller at andre overtar. Vi vil nå kalle inn til et møte med brukerne og forberede møte med kommunen. Komite: Håkon Areklett og Truls Gautesen har vært et godt år. Når jeg leser gjennom årsmeldingen ført i pennen av våre dyktige ledere, fylles jeg av mange følelser. Varme, ydmykhet, glede, takknemlighet og stolthet. Vi får til mye sammen. Det er et hav av engasjement og energi som legges ned i arbeidet for denne ene viktige saken, å gi barn og unge et miljø, en sammenheng som gir trygghet, som gir utfordringer, som gir modenhet og mot, og en kristen plattform å bygge livet sitt på. Ingenting gleder meg mer enn når jeg etter mange år treffer igjen ungdom nå som voksne, som har gjort bevisste valg i livet. Unge som forstår hvilke verdier som er oppbyggende og bidrar til å forme et godt samfunn. Vi kan ikke tvinge moral, verdier og kristen tro på barn og unge. Men vi kan gi dem den plattformen de trenger for selv å kunne gjøre gode valg i livet sitt. Derfor tror jeg på det arbeidet vi gjør. Noen er god til å tilrettelegge, noen er god til å se alle, noen er god til å formidle Guds ord, noen er god til å vise at de er der for deg, noen er god til å stille spørsmål, - alle har vi gode egenskaper eller gaver som kan brukes i arbeidet. La oss bruke evnene våre og skape en god framtid også for de neste generasjonene. Takk 2013, velkommen 2014, vi er klare til innsats. Bjørn Pedersen, Leder. 8 9

6 2.490,- biltraller, maskinhengere, tipphengere, båthengere, universalhengere og livdyrhengere. KONTAKT OSS FOR PRISER OG TILBUD! Hagia Karmøy A/S Bønesveien 70, Torvestad,tlf Åpningstider: A LO K AL NK EI N KT BA E KARMØY Mandag-fredag Torsdag Lørdag 9-14 TORVASTAD Telefon Telefax Tlf Smørbrød, kaker og koldtbord Leveres på døren! Margrethes Catering 4260 Torvastad Margrete Munthe Tlf Lorentz Storesund & Sønner Oljebunkers Tlf Storesund 4260 Torvastad Tannlege Tannlege SivStoresund Storesund Siv Tlf.: 61 Tlf.: Tannlege Advokatfirmaet Talmo, Lauvås, Lund AnnaKvamme, Benedicte Pugerud Eriksen & Holstad DA E S TA ke te r ø k iø kj r RI D F Tlf.: n & in FRIESTAD KJØKKEN & INTERIØR AS Postboks Åkrehamn Tlf Fax OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN - Norheim Trappeverksted A.S. Norheimstunet 63 - Tlf Torvastad Stein a.s Gravmonumenter Vedlikehold på kirkegårder Påføring av navn Telefon Mobil MASKIN & TRANSPORT Storasundsv Torvastad Tel.: Fax: Mobil: Anlegg - stykkgods - semitransport Alt innen VVS Bademøbler m.m SKUDENESHAVN Karmøy BEGRAVELSESBYRÅ Normisjon Begravelsesbyrå Døgnvakt: Telefon JosteinHøyvik Høyvik Jostein Telefon Tlf Malvin Haga Dag Ferkingstad Vister Lars Haga Lars Hansen Mobil Tlf Telefon Tlf Vi ord ne r al t d e t p rak t i sk e! T I L TJ ENES T E I MER ENN 3 5 Å R I K ARM ØY E-post: T IL TJE NE ST E I M E R E NN 30 ÅR I K ARM ØY A n l e g g s g a tr n e r o g e n t r e p r e n ø r 10 Bø Vest, postboks Avaldsnes Bjørgeveien 59, 4260 Torvastad Tlf / Graving Betongarbeid Naturstein Strandgt Tlf Epost. Telefaks Vi ordner alt ved begravelser og bisettelser i byen og distriktet 4.290,- KJERKEBLA VINTER 2014 BØTOPPEN HJELPESENTRAL Hagia Haugesund A/S Karmsundgaten 178, vis a vis stadion, tlf NYE ÅPNINGSTIDER: Mandag onsdag HAUGESUND Bøtoppen har nå ettorsdag ønske om å starte opp et nytt prosjekt fredag Lørdag som vil hete «Bøtoppen Hjelpesentral». Det vil gå ut på at barn/unge gir praktisk hjelp til eldre/uføre/pensjonister som kan trenge en hjelpende hånd. Bøtoppen er en del av Vågen læringssenter som også innbefatter Holmen og Tårnet skole i Kopervik. Elevene ved Bøtoppen får tilbud om et mer praktisk retter tilbud enn det vanlig skole ofte gir. De har fokus på å gi elevene varig ballast til å forberede dem på voksenlivet. Dette gjøres ved å hjelpe dem med å tilegne seg faglig og sosial kompetanse. Hovedmålet er å gi elevene en mestringsarena som gir dem selvtillit for så å lettere gjennomføre ordinær skolegang. Aktivitene ved Bøtoppen kan deles inn i tre hovedarenaer: Friluftsliv og arbeid i skogen De drar ut i Bjørgene og sager ned trær, frakter dem til Bøtoppen med bil og tilhenger, hvor de videre kapper trærne opp til ved og putter dem i sekker, klar for tørking. Det er mulig å bestille ved, og dersom du kjøper, vil de være behjelpelige med å frakte -og bære inn veden for deg. De har også jobb for Karmøy kommune for å holde stier og veier i Bjørgene ryddige og åpne for ferdsel. I Bjørgene drifter de også en egen lavvo de besøker flittig. Gårdsdrift og dyrehold Hovedarbeidet med dyr på Bøtoppen er sauehold, men i tillegg har de høns og haner, duer, vaktler, hest, hund, lama og kaniner. Det er elevene som har det daglige ansvaret for stellet av disse. Ellers deltar de på jobber på og rundt gården gjennom hele året. En nyvinning er at de er i ferd med å starte opp salg av vaktelegg. pen Hjelpesentral». Det vil gå ut på at barn/unge gir praktisk hjelp til eldre/ uføre/pensjonister som kan trenge en hjelpende hånd. Dette være seg alt fra små enkle småreperasjoner, tilkjøring av f.eks ved, fjerning av greiner evt. Småtrær, enkle flytteoppdrag, datahjelp osv. Tilbudet vil være gratis, da målsetningen ved prosjektet er å lære elevene om det å være et medmenneske, lære å hjelpe uten å få lønn. I tillegg ligger et ønske om å skape kontakt på tvers av generasjoner, så dersom noen ønsker å invitere inn til en god prat, vil dette bli satt pris på. Elevene ser fram til å høre fra dere, og så ringer de deg for nærmere avtale når det passer å komme. Tekst og foto: JM For kontakt med Bøtoppen Hjelpesentral, ring: Kristian viser frem «Bøtoppens stolthet», den flotte hanen. Trærne er fraktet fra Bjørgene. Martin tar ansvar for at veden blir kuttet opp, og Kristian pakker veden i sekker. Martin har lagd sin første teine som han vil teste ut på krabbefiske i sommer. Sjøfriluftsliv og fiske Her får elevene lage sitt eget fiskeoppheng til sluk og pilk, som de deretter bruker til å fiske med. Når været tillater det, drar de ut med snekka og prøver fiskelykken. De lager også sine egne krabbeteiner, hvor de bygger etter en modell de har fått fra en erfaren krabbefisker. Ut over dette bedriver ellers det meste av fiske og fangst i og langs sjøen. Gratis hjelpesentral Bøtoppen har nå et ønske om å starte opp et nytt prosjekt som vil hete «Bøtop- Martin og Kristian er fornøyde med framgangen av vedpakkingen. Kristian er en ivrig hobbyfisker og innehar masse kunnskap om hvilke fiskeoppheng som fanger de ulike fiskesortene. 11

7 1964 Redigert av Ingmar Areklett Torvastad idrettslag Telefon Hålandsveien TORVASTAD Epost: Bilde av en ny alterduk prydet forsiden av januarnummeret i Den ble omtalt som julegaven til menigheten siden den var tatt i bruk på julaften. 78 år gamle Karen Vikingstad hadde hatt hovedansvaret med å sy den. Karen var meget praktisk. På større samlinger på Ungdomshuset hadde hun ofte ansvaret for å koke kaffen. Nyttårsfesten på Ungdomshuset ved overgangen hadde sin parallell 50 år tidligere: Da var 125 unge samlet ved stilig pynta bord og lokale og program med både alvor og gaman og flokken var tilstades ved midnattsmessa. En tradisjonell fest i 1964 var Helselagets julefest for gamle på Heimen. I referatet het det at formannen Hanna Steinstø ledet den på en fin måte, soknepresten hadde andakt og lærer Hellebust, som også var bibliotekar, leste et stykke. Torvastad blandakor med dirigent Bjarne Blom Torvastad Arena er underveis! Kalstø hadde flere sangavdelinger. God bevertning og gang rundt treet hørte med. En av pensjonærene, Johannes Grønningen på 95 år, takket for arrangementet. Torvastad sokneråd gjenvalgte Arne Christiansen som formann og Gustav Håstø til nestformann. Kasserer ble Knut Skjølingstad. Vi går nå inn i en ny travel periode der vi skal skaffe flere kr for å klare finansieringen og en forsvarlig drift av flerbrukshallen. Det er mange dyktige og kreative innbyggere i bygda vår. Er du en av dem og har lyst til å bidra i prosessen videre, ta kontakt med styret. Her er noen av de områdene vi skal jobbe med i 2014: Inntekter, drift, HMS, åpning, utsmykning. Er dette noe for deg? Kom og bli med! Tomtearbeidet til flerbrukshallen er godt i gang. Mye av tomta ligger på fjell så det blir sprengning om ikke så lenge. I februar meldte bladet at Mandius Reksten var død 70 år gammel, få år etter han hadde reist fra bygda. Reksten kom til Torvastad i 1921 som lærer og klokker. De siste 10 yrkesaktive årene var han skoleinspektør. I hele 40 år arbeidet han i skole og Sakset fra se også fb.com/torvastadarena 12 kirke i Torvastad samtidig som han var aktiv i frivillig arbeid. Han kjente seg heime i Torvastad. Her hadde han ein stor veneflokk, - ikkje minst av førverande elevar. Her var også dei rikaste minne frå samvær med gilde menneske, og frå eit særmerkt bygdemiljø, skrev Birger Kjetland i minneordene. Reksten fikk kongens fortjenstmedalje. BYGDAUTVALGET Leder er Ivar Kornbrekk Tlf: , epost Alle som har saker de ønsker at Bygdeutvalget skal arbeide med kan å ta kontakt med utvalgets leder Vi skal nå starte arbeidet med detaljprosjektering, byggemelding osv. Byggestart på selve idrettshallen blir sommer/høst 2014 Torvastad Arena Mandag 13. januar ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i Torvastad idrettslag. Etter et enstemmig vedtak, har klubben bevilget de pengene som manglet for at Torvastad Arena skal bli en realitet. Vi mener at denne hallen vil være med å bidra til at bygdas barn og unge får et enda bredere og bedre tilbud. Vi vil benytte anledningen til å takke styret i Torvastad Arena for den glimrende jobben de har gjort for å få til en flerbrukshall i bygda. anne Storesund Vågen, leder TRENINGSTIDER IDRETTSSKOLEN 2014 Fra januar 2014 har vi følgende treningstider inne i gymsalene for barna i alderen 4-10 år. GYMSAL HAUGE Kl. MAN TIR ONS TOR FRE G/J G 2006 GYMSAL HÅLAND Kl. MAN TIR ONS TOR FRE G/J 2009 G/J 2010 G 2004 G/J J 2005 Innebandy J 2006 G/J Innebandy G/J I 2014 ønsker vi barn som er født i år 2010 velkommen i idrettsskolen, første trening for disse var tirsdag 28. januar. Treningstiden for dette laget er tirsdager klokken inne i gymsalen på Håland skole. Vi håper at flest mulig fra dette kullet ønsker å være med. For å få til et godt tilbud for disse barna er vi avhengig av å få med engasjerte foreldre/foresatte som kan gjøre en frivillig innsats. Minner om TORVALL som arrangeres 10 mai. På denne dagen er det forventet at alle lag i idrettskolen deltar, samt at foreldre/ foresatte bidrar med diverse dugnadsarbeid. ÅRSMØTE i Torvastad idrettslag Velkommen til ordinært årsmøte i Torvastad idrettslag avholdes mandag 10.mars kl I tillegg til ordinære årsmøtesaker, skal vi denne kvelden avgjøre hva som skal gjøres med skogområdet mellom kunstgrasbanen og tennisbanen. Innføring av treningsavgift for alle aktive utøvere i tillegg til medlemskontingent skal også diskuteres. Ellers kan alle medlemmer komme med forslag til årsmøte, men disse må leveres inn senest 14 dager før årsmøtet. ARKIVET: Idrettslaget stiftet i 1945 Torvastad Turn- og Idrettslag ble stiftet i 1945, og det betyr at vi neste år kan feire 70 års-jubileum. Derfor vil vi (forhåpentligvis) i hvert «Kjerkebla» framover trekke fram gamle minner fra vårt rikholdige arkiv. Vi begynner med oppstarten i 1945: Ca 60 ungdommer var samlet på Ungdomshuset mandag 6.aug for å blåse liv i idrettsarbeidet i bygda etter krigen. Første formann ble Peder M. Storesund eller «Per Post» som bygdas trofaste landpostbud ble kalt. Han hadde for øvrig allerede i 1932 vært med på å stifte Sportsklubben Nord. Peder M. Storesund Som varaformann i Torvastad fikk han med seg Olav «Bakaren» Johanson som på 25-årasfesten i 1970 ble klubbens første æresmedlem. Styret bestod ellers av Einar Stange (kasserer), Jakob K. Torvestad (sekretær),lars W. Hausken (oppmann friidrett) Oddvar Husby (fotball) og Kornelius P. Stange (turn). Betingelsene for å bli medlem var at man hadde fylt 16 år og var bosatt i Torvastad kommune. Dessuten burde man ha en god omtale i bygda. Forløperne Men idrettslaget hadde en forløper i 1940 da 46 ungdommer 5.nov. tegnet medlemskap i et lag som hadde turn og friidrett på programmet. Første formann ble Kristian Hausken og han hadde med seg Johannes Nilsen(kasserer), Henning Storesund(sekretær), Magne Torvestad (materialforvalter) og Bård Velde(styremedlem) Det ble drevet apparatturn (hest og bukk) og linjegymnastikk på Ungdomshuset, og dessuten ble det spadd opp en hoppegrop utenfor huset slik at en kunne hoppe lengde. Opptil 70 deltok på trening denne første krigshøsten, men så ble som kjent aktiv idrett nedlagt. Lagets foreningskonto på hele 1340 kr ble overført til privatkontoene til Kornelius P. Stange og Lars R. Hausken fordi man var redd for at Nasjonal Samling(NS) skulle beslaglegge kontoen. Disse pengene ble etter krigen overført det nye idrettslaget og ble blant annet brukt som startkapital for opparbeidelse av Hålandsbanen. Forløperen for idrettslaget innen fotball var klubben «Fjell» som drev litt illegalt med fotball under krigen. Fotballklubben «Stegg» i Salhus ble innlemmet i laget vårt i 1946, og først da kunne vi bli opptatt i Fotballkretsen og Norges Fotballforbund. CH 13

8 Samlinger om Guds ord Lars Andreas Oftedahl Christen Mølbach Asgaut Olsen Regelstad Peder Valentin Rosenkilde Markering av grunnlovjubiléet I år er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov og ble egen stat i union med Sverige. Det vil bli markert på gudstjenesten 23. februar samtidig med resten av landet. Bakgrunnen for at denne datoen er valgt, er at prins Christian Fredrik ville at alle skulle samles i kirkene på bededagsgudstjenesten 25.februar Derfor er det naturlig at jubiléet markeres i kirkene. Av de ca.430 valgfullmaktene som kom til Eidsvoll, kom drøyt 350 fra kirkevalgene. På bededagsgudstjenesten fikk de fremmøtte høre at prinsen hadde overtatt styret av landet. Etter selve gudstjenesten var over, avla de ed og valgte valgmenn som igjen skulle velge representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll. Det var 88 valgmenn som møtte i Stavanger. To av dem var fra Torvastad, som den gang omfattet både Norheim og Haugesund. Det var H. A. Norem og Hans Tømmerdahl. Vinteren 1814 var en dramatisk tid der Norge var en brikke i stormaktenes spill. Danmark- Norge hadde havnet på den tapende side i Napoleonskrigene, og Danmark måtte avstå Norge til den svenske kongen. Det var en av betingelsene ved fredsavtalen i Kiel. Dette reflekteres i fullmakten fra Torvastad som skulle tas med til Eidsvoll. Der blir det uttrykt misnøye med at båndene mellom Danmark og Norge på en «rænkefuld og voldsom Maade er bleven opløst og tilintetgiordt,» men at de samtidig er glade og takknemlige for prinsens «Bereedvillighed, at komme Riget og Nationen til Hielp i nærværende critiske Tidspunkt». Fullmakten var ført i pennen av sokneprest Adam Jalles og ble underskrevet av både ham, John Johnsen Haaland, Mathias Moxem, Lars Jacobsen Thorvestad og Christian Knudsen Fæøen 18.mars. 10.april 1814 møtte 112 valgte representanter på Eidsvoll. Av disse var 14 prester og 7 andre geistlige, så kirken var godt representert også her. Fra Stavanger Amt møtte sokneprest i Rennesøy Lars Andreas Oftedahl, kjøpmann i Egersund Christen Mølbach og gårdbruker på Finnøy Asgaut Olsen Regelstad. For Stavanger by møtte konsul Peder Valentin Rosenkilde. Sammen var de med på å utarbeide vår grunnlov. Det er det grunn til å markere. Gudstjenesten i Torvastad 23.februar blir en fellesgudstjeneste med Norheim der vi vil engasjere unge og eldre fra både kirke og samfunnsliv. Noen av de samme bibeltekstene som ble brukt i 1814 vil brukes samt salmene Herre Gud, ditt dyre navn og ære og Gud signe vårt dyre fedreland som vil brukes over hele landet denne søndagen. Edvard Hoem har forfattet både prolog, samlingsbønn og forbønn. Årets 17.maifeiring vil også bære preg av jubiléet, men i nå satser vi i første omgang på at denne gudstjenesten blir en verdig markering og håper på godt oppmøte denne søndagen. Musikk og meditasjon i Torvastad kirke Onsdag 12. mars kl Denne andre onsdagen i fastetiden går vi tett på noen av de som fulgte Jesus den siste delen av veien til korset, gjennom lesninger, bønner, salmer og musikk. Medvirkende: Kjellaug Areklett, Ingrid Berg Tobiassen og Nils Einar Helland. i glede og sorg: DØPTE: Oliver Nordahl Våge Ariana Allendes GRAVLAGTE: Turid Alice Dommersnes Leiv Steinstø GAVER: ABR SENTERET MENIGHETSARBEIDET TORV. KFUK KFUM MENIGHETSARBEIDET KIRKESTUE KIRKENS NØDHJELP SJØMANNSKIRKEN NLM 4265 FEØY: KRISTEN MUSLIMMISJON Torvastad Familiegudstjeneste m/dåp v/geir Styve og Laura Sandvik. Offer til Det norske Bibelselskap. NT 5.klassinger. Korus deltar. Håland Årsmøte Håland bedehus Hauge Årsmøte Hauge bedehus Torvastad Fellesgudstjeneste m/dåp og nattverd v/styve. Offer til Den norske Israelsmisjon Markering av grunnlovs-jubileum Håland Møte v/den indre sjømannsmisjon Norheim Fellesgudstjeneste v/clementsen Torvastad Fastegudstjeneste Askeonsdag m/skriftemål v/styve. Offer til Kirkens SOS Haugesund Torvastad Gudstjeneste m/dåp og nattverd v/styve. Offer til Torvastad menighet. Årsmøte og kirkemiddag Hauge Møte v/nlm Torvastad Musikk og meditasjon i fastetid v/helland og Tobiassen Storasund Grendahusgudstjeneste m/nattverd v/lunde. Offer til Norges KFUK-KFUM Hauge Møte v/normisjon Torvastad Familiegudstjeneste m/dåp v/styve. Offer til Torvastad KFUK-KFUM Torvastad barnegospel Håland Møte v/nms Torvastad Gudstjeneste m/nattverd. Offer til Normisjon Hauge Møte v/nlm Storasund Grendahusgudstjeneste v/styve. Offer til Torvastad menighet Håland Møte v/nlm Litt statistikk for Torvastad menighet 2013: Vi har lagt nok et år bak oss, og statistikken for fjoråret er nylig sendt til prost og biskop. Tallene vil bli nærmere presentert i årsmeldingen som legges frem før årsmøtet 9. mars, men vi kan jo dele noen av dem også her i Kjerkebla. De viser at det er en gledelig utvikling i antall vielser. Mens det de foregående år var henholdsvis 7, 9 og 7 vielser, hadde vi i 2013 hele 12. Tallet på gudstjenestedeltakere har gått den andre veien, da vi i fjor var 896 færre enn året før. Men nedgangen er ikke så dramatisk som det det kan synes. Den skyldes nok at vi i 2013 hadde fire færre gudstjenester enn i En av gudstjenestene vi ikke hadde i fjor var skolegudstjenesten med Bø ungdomsskole. Den har Torvastad og Avaldsnes hvert sitt år siden den har elever fra begge menighetene. Alene utgjør den ca.360 deltakere. I fjor falt også gudstjenesten på Kristi himmelfartsdag ut. I tillegg var det en gudstjeneste mindre på grendahuset og en friluftsgudstjeneste mindre, men de to siste betyr mindre for totalt antall gudstjenestedeltakere siden vi var i kirken i stedet. Friluftsgudstjenesten på Krosshaug som gikk ut har vært et samarbeid med Avaldsnes. Hovedgrunnen at den gikk ut er at med de mange fellesgudstjenestene med Norheim på sommeren, må vi sørge for at det fremdeles blir god anledning til dåp i Torvastad. I 2013 var 8 færre til dåp og 9 færre til konfirmasjon enn året før. Det viser også igjen i statistikken. I tallene er det også mye å glede seg over. Ikke minst at flere at tiltakene blant barn og unge går så de suser. Det er også gledelig at det i fjor var 236 flere til nattverd i forhold til året før. Vi har ikke noe oversikt over hvilke aldersgrupper som kommer, men det kan synes som det nå er flere barn og unge til nattverd. Det gir håp for fremtiden. gs Nye samtalegrupper for mennesker i sorg og vanskelige livssituasjoner Det startes nå opp nye samtalegrupper på Haugalandet: - Gruppe for enker og enkemenn, oppstart februar/mars, kontaktperson Else Egenberg. - Gruppe for foreldre som har mistet store barn, oppstart februar, kontaktperson Arve Dalby. - Gruppe for kvinner som har opplevd overgrep, oppstart mars, kontaktperson Kjersti H. Lofthus. Annonse om gruppene sto i HA lørdag 18. januar. Ta kontakt med eller dersom du ønsker å være med.

9 Avsender: Torvastad Menighet 4260 Torvastad «Kirken er et skip som seiler gjennom denne verden. Herren er styrmann, de troende besetning. Masten er korset, seilet den evangeliske tro, drivkraften er Den hellige ånd. Dreve av Ham seiler kirken inn i Paradisets og det evige livs havn. Guds ord er kompass, håpet anker, bønnen ankertau og Guds trofasthet ankergrunn» Johannes Chrysostomos Illustrasjon: Inger Lise Belsvik

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer