ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 08:30 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 08:30 -"

Transkript

1 ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik Hyllvang Leder S Gunveig Eggen Nestleder H Ralf Edstrøm Medlem S Lage Trangsrud Medlem AP May Pettersen Medlem AP Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Håvard Haug Rådmann Underskrifter 1

2 Orienteringer / drøftinger: - Elgå skole - salg - Nasjonalparkforvalter - Fulufjellet - Kommunereformprosessen - Anbud -asyl - Barnevern, interkommunalt samarbeid Trysil - Etablering for psykisk utviklingshemmede, døgnbemanning, - Rådet for nasjonalparkkommuner og -landsbyer, valg PS 15/46 Referatsaker Referatene tas til etterretning. PS 15/47 Motorferdsel i utmark 6 - Femund Hytter Eiendom AS vassdrag av med senere endringer, 6, samt forskrift for skiløypenettet i Engerdal kommune gis Femund hytter eiendom AS 2440 Engerdal, tillatelse til å kjøre beltegående ATV reg. nr.: HA 3341 for oppkjøring av skiløype ved Hovden hyttefelt. 2. Trase: I henhold til søknad. Fra Hovden hyttefelt (1 A) og inn på det eksisterende løypenett. 7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen May Pettersen ba om få sin habilitet vurdert og fratrådte ved habilitetsbehandlingen. Ingen vara møtte i hennes sted. May Pettersen ble enstemmig kjent inhabil ( jfr. Fvl 6 (1) b ) og fratrådte ved realitetsbehandling av saken. Ingen vara møtte i hennes sted. 2

3 Votering: vassdrag av med senere endringer, 6, samt forskrift for skiløypenettet i Engerdal kommune gis Femund hytter eiendom AS 2440 Engerdal, tillatelse til å kjøre beltegående ATV reg. nr.: HA 3341 for oppkjøring av skiløype ved Hovden hyttefelt. 2. Trase: I henhold til søknad. Fra Hovden hyttefelt (1 A) og inn på det eksisterende løypenett. 7. Det henstilles til å kjøre færrest mulig turer. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen PS 15/48 Motorferdsel i utmark 6 - Kåre Egil Kvilten vassdrag av med senere endringer, 6, gis Kåre Egil Kvilten 2443 Drevsjø, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: HV 6363 for transport av bagasje og utstyr til seter ved Gunnasjøen. Tillatelsen gjelder også for eventuell ektefelle og barn. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Fra Elgåveien videre langs Gunnarsjøveien og inn til seter ved Gunnarsjøen. 3

4 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen vassdrag av med senere endringer, 6, gis Kåre Egil Kvilten 2443 Drevsjø, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: HV 6363 for transport av bagasje og utstyr til seter ved Gunnasjøen. Tillatelsen gjelder også for eventuell ektefelle og barn. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Fra Elgåveien videre langs Gunnarsjøveien og inn til seter ved Gunnarsjøen. 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen PS 15/49 Motorferdsel i utmark 6 - Håkon Jostein Elvheim vassdrag av med senere endringer, 6, gis Håkon Jostein Elvheim, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: KB 6127 for transport av bagasje og utstyr til Rausandodden. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Gjermundsvika kortest vei over Femunden til hytte på Rausandodden. 4

5 7. Noe av kjøringen vil foregå innenfor Bjørnberga og Isteren naturreservat hvor Fylkesmannen i Hedmark er forvaltningsmyndighet. For denne kjøringen gjelder denne tillatelsen kun dersom Fylkesmannen i Hedmark har gitt tillatelse til kjøring innenfor naturreservatet. 8. Tillatelsen gjelder for inntil 4 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen vassdrag av med senere endringer, 6, gis Håkon Jostein Elvheim, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: KB 6127 for transport av bagasje og utstyr til Rausandodden. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Gjermundsvika kortest vei over Femunden til hytte på Rausandodden. 7. Noe av kjøringen vil foregå innenfor Bjørnberga og Isteren naturreservat hvor Fylkesmannen i Hedmark er forvaltningsmyndighet. For denne kjøringen gjelder denne tillatelsen kun dersom Fylkesmannen i Hedmark har gitt tillatelse til kjøring innenfor naturreservatet. 5

6 8. Tillatelsen gjelder for inntil 4 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen PS 15/50 Motorferdsel i utmark 6 - Knut Henning Jerner vassdrag av med senere endringer, 6, gis Knut Henning Jerner 0781 Oslo, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: HU 4354 for transport av bagasje og utstyr til hytte ved Trollfjordtjønna i Trysil kommune. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Fra Røsetervegen langs ubrøyta seterveg til kommunegrensa til Trysil. 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen Det gis tillatelse til 1 tur, tur/retur per sesong for transport av ved og utstyr til hytte ved Litlrøsjøen i Trysil kommune. Trase: Fra Røsetra og korteste mest hensynsfulle veg i forhold til viltet til kommunegrensa til Trysil ved Litlrøsjøen. 9. Denne tillatelsen gjelder kun for kjøring i Engerdal kommune. vassdrag av med senere endringer, 6, gis Knut Henning Jerner 0781 Oslo, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: HU 4354 for transport av bagasje og utstyr til 6

7 hytte ved Trollfjordtjønna i Trysil kommune. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Fra Røsetervegen langs ubrøyta seterveg til kommunegrensa til Trysil. 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen Det gis tillatelse til 1 tur, tur/retur per sesong for transport av ved og utstyr til hytte ved Litlrøsjøen i Trysil kommune. Trase: Fra Røsetra og korteste mest hensynsfulle veg i forhold til viltet til kommunegrensa til Trysil ved Litlrøsjøen. 9. Denne tillatelsen gjelder kun for kjøring i Engerdal kommune. PS 15/51 Motorferdsel i utmark 6 - Joachim Jerner vassdrag av med senere endringer, 6, gis Joachim Jerner 7036 Trondheim, avslag på søknad om å kjøre snøscooter for transport av bagasje og utstyr til hytte i Rødsetervegen 195 i Trysil vassdrag av med senere endringer, 6, gis Joachim Jerner 7036 Trondheim, avslag på søknad om å kjøre snøscooter for transport av bagasje og utstyr til hytte i Rødsetervegen 195 i Trysil 7

8 PS 15/52 Motorferdsel i utmark 6 - Hylleråsen Fiskeforening 1. I henhold til nasjonal forskrift for bruk av motoriserte kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av med sener endringer, 6, gis Hylleråsen Fiskeforening v/roar Hyllvang, 2440 Engerdal, tillatelse til kjøring med snøscooter i forbindelse med frakt av ved og tilsyn av foreningens bu i Rødalen, samt tilsyn av gapahuker ved Stortjønna, Bufloen og Holmfloen. Tillatelsen gjelder for inntil 1 snøscooter av gangen for følgende personer: Roar Hyllvang (reg. nr.: JA 1495), Arne Lund (reg. nr.: PA 4765), Tor Rønning (reg. nr.: HD 3762), og Øyvind Rismyhr (reg. nr.: HC 9227). Personer kan følge med dersom det er plass sammen med ved som skal fraktes til bu i Rødalen. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Etter seterveg inn til Lillerøåsen og videre korteste/mest hensynsfulle trase i forhold til viltet og naturmiljøet. 3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til og skal medbringes under 5. Tillatelsen innskrenker ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring finner sted. 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur per sesong. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen Formannskapet fremmet følgende endringsforslag: Pkt 1: «for inntil 1 snøscooter av gangen» strykes. Pkt 7, følgende tillegg: «Dersom flere kjører sammen regnes hver scooter som en tur.» Votering: Rådmannens forslag med formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt. 1. I henhold til nasjonal forskrift for bruk av motoriserte kjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av med sener endringer, 6, gis Hylleråsen Fiskeforening v/roar Hyllvang, 2440 Engerdal, tillatelse til kjøring med snøscooter i forbindelse med frakt av ved og tilsyn av foreningens bu i Rødalen, samt tilsyn av gapahuker ved Stortjønna, Bufloen og Holmfloen. Tillatelsen gjelder for følgende personer: Roar Hyllvang (reg. nr.: 8

9 JA 1495), Arne Lund (reg. nr.: PA 4765), Tor Rønning (reg. nr.: HD 3762), og Øyvind Rismyhr (reg. nr.: HC 9227). Personer kan følge med dersom det er plass sammen med ved som skal fraktes til bu i Rødalen. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Etter seterveg inn til Lillerøåsen og videre korteste/mest hensynsfulle trase i forhold til viltet og naturmiljøet. 3. Tillatelsen gjelder på godt snøføre fra dags dato til og skal medbringes under 5. Tillatelsen innskrenker ikke grunneiers rett til å begrense eller forby motorferdsel på egen eiendom. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring finner sted. 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur per sesong. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen Dersom flere kjører sammen regnes hver scooter som en tur. PS 15/53 Motorferdsel i utmark 6 - Sofia Madelene Sjödén vassdrag av med senere endringer, 6, avslås søknad fra Sofia Madelen Sjödé, om tillatelse til å kjøre snøscooter for transport av bagasje og utstyr til Rövika,Sylen. vassdrag av med senere endringer, 6, avslås søknad fra Sofia Madelen Sjödé, om tillatelse til å kjøre snøscooter for transport av bagasje og utstyr til Rövika,Sylen. PS 15/54 Motorferdsel i utmark 6 - Bjørn Brenna vassdrag av med senere endringer, 6, gis Bjørn Brenna 2443 Drevsjø, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: VV 1891 for transport av bagasje og utstyr til Luvhøsetra. 9

10 Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. 2. Trase: Kvilten - Fjellveien- Luvhøsetra, alternativt Kvilten - Lortseterveien- Luvhøsetra (ved dårlig vær) 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag til pkt 1: «Tillatelsen gjelder også for eventuell ektefelle /samboer og barn» Votering: Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag enstemmig vedtatt. vassdrag av med senere endringer, 6, gis Bjørn Brenna 2443 Drevsjø, tillatelse til å kjøre snøscooter reg. nr.: VV 1891 for transport av bagasje og utstyr til Luvhøsetra. Personer kan følge med dersom det er plass sammen med utstyr og bagasje. Kjelke er påbudt. Tillatelsen gjelder også for eventuell ektefelle /samboer og barn. 2. Trase: Kvilten - Fjellveien- Luvhøsetra, alternativt Kvilten - Lortseterveien- Luvhøsetra (ved dårlig vær) 10

11 7. Tillatelsen gjelder for inntil 8 turer tur/retur. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før start for hver tur, og leveres kommunen innen PS 15/55 Motorferdsel i utmark 6 - Kai Joar Hanssen vassdrag av med senere endringer, 6, gis Kai Joar Hanssen 2420 Trysil, tillatelse til å benytte minitraktor og elghenger i forbindelse med utkjøring av ved. 2. Trase: Vedlagt kart der traseene er inntegnet. Fra vedfeltet og korteste / mest hensynsfulle trase i forhold til viltet og naturmiljøet til veg, eller den trase SB Skog / grunneier spesifiserer vedutvisning. Så langt det er hensiktsmessig skal eksisterende kjørespor benyttes. 3. Tillatelsen gjelder i perioden dags dato , og skal medbringes under eiendom. 6. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted. 7. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne vassdrag av med senere endringer, 6, gis Kai Joar Hanssen 2420 Trysil, tillatelse til å benytte minitraktor og elghenger i forbindelse med utkjøring av ved. 2. Trase: Vedlagt kart der traseene er inntegnet. Fra vedfeltet og korteste / mest hensynsfulle trase i forhold til viltet og naturmiljøet til veg, eller den trase SB Skog / grunneier spesifiserer vedutvisning. Så langt det er hensiktsmessig skal eksisterende kjørespor benyttes. 3. Tillatelsen gjelder i perioden dags dato , og skal medbringes under 11

12 eiendom. 6. Grunneiers tillatelse skal derfor innhentes før kjøring kan finne sted. 7. Ved ureglementert kjøring eller hvis grunnlaget for dispensasjonen faller bort, vil denne PS 15/56 Søknad om dispensasjon - oppføring av anneks - 165/157 Kopparleden 970, Drevsjø - Odd Arne Kragebøl 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknaden fra Odd Arne Kragebøl om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av gammelt baksthus/bryggerhus og oppføring av anneks på sin eiendom 165/157 Kopparleden 970. Bebygd areal for annekset skal være lik eksisterende bygning. 2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven Det omsøkte tiltaket vil ikke komme i konflikt med bestemmelsene i denne loven. 3. Dersom det i forbindelse med arbeidet i marken oppdages automatisk fredede kulturminner skal arbeides stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. 4. Dispensasjonen føres i planregisteret, jfr. kart- og planforskriften. Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 12, pkt. g. 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknaden fra Odd Arne Kragebøl om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av gammelt baksthus/bryggerhus og oppføring av anneks på sin eiendom 165/157 Kopparleden 970. Bebygd areal for annekset skal være lik eksisterende bygning. 2. Søknaden er vurdert etter naturmangfoldloven Det omsøkte tiltaket vil ikke komme i konflikt med bestemmelsene i denne loven. 3. Dersom det i forbindelse med arbeidet i marken oppdages automatisk fredede kulturminner skal arbeides stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. 4. Dispensasjonen føres i planregisteret, jfr. kart- og planforskriften. Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 12, pkt. g. PS 15/57 Engerdal sentrum - sentrumsutvikling - videreføring av engasjement 12

13 For å sluttføre prosjektet Engerdal i sentrum forlenges prosjektet fram til 1/ Det engasjeres prosjektleder tilsvarende 20% stilling i perioden basert på fremlagte budsjett. Kostnader til prosjektledelse på kr ,- dekkes ved bruk av bundet driftsfond konto Engerdal i sentrum. Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 14 (hasteparagrafen) For å sluttføre prosjektet Engerdal i sentrum forlenges prosjektet fram til 1/ Det engasjeres prosjektleder tilsvarende 20% stilling i perioden basert på fremlagte budsjett. Kostnader til prosjektledelse på kr ,- dekkes ved bruk av bundet driftsfond konto Engerdal i sentrum. Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 14 (hasteparagrafen) PS 15/58 Planstrategi med planprogram for kommuneplanen Grunnlaget for oppstart av arbeidet med planstrategi i Engerdal kommune med framdriftsplan vedtas. Det engasjeres prosjektleder for planstrategiarbeidet for perioden basert på fremlagte budsjett som forutsetter innvilgelse av søknaden om tilskudd på kr fra Hedmark fylkeskommune. Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 11 og 12.. Grunnlaget for oppstart av arbeidet med planstrategi i Engerdal kommune med framdriftsplan vedtas. Det engasjeres prosjektleder for planstrategiarbeidet for perioden basert på fremlagte budsjett som forutsetter innvilgelse av søknaden om tilskudd på kr fra Hedmark fylkeskommune. Saken er behandlet i henhold til delegeringsreglementets 11 og 12.. PS 15/59 Søknad om medfinansiering til Interreg prosjektet Scandinavian Mountains - Trysil kommune 1. Engerdal kommune deltar i Interreg prosjektet Scandinavian Mountains

14 2. Engerdal kommune benytter de avsatte midlene jf. kommunestyrevedtak , kr ,-, til å dekke sin andel for 2015 og Rådmannen legger inn en videre finansiering av «SITE II» i næringsfondets årsbudsjett for 201 Formannskapet fremmet følgende endringsforslag: Pkt 3 endres til: Årene finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond på kr ,-. Votering: Rådmannens forslag med formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet : 1. Engerdal kommune deltar i Interreg prosjektet Scandinavian Mountains Engerdal kommune benytter de avsatte midlene jf. kommunestyrevedtak , kr ,-, til å dekke sin andel for 2015 og Årene finansieres ved bruk av generelt disposisjonsfond på kr ,-. PS 15/60 Godkjenning av låneopptak - startlån fra Husbanken for videretildeling 2015 Engerdal kommune godkjenner innlån av husbankmidler (startlån), stort kroner for videre utlån til privatpersoner i Renten skal være flytende og til enhver tid følge rentenivået i Den norske stats Husbank. Innstilling i Formannskapet : Engerdal kommune godkjenner innlån av husbankmidler (startlån), stort kroner for videre utlån til privatpersoner i Renten skal være flytende og til enhver tid følge rentenivået i Den norske stats Husbank. PS 15/61 Avsluttet byggeregnskap i forbindelse med oppgradering og utvidelse av kontorene for Departementenes Servicesenter i Engerdal - SSIE Rådmannens forslag til innstilling: 1. De totale byggekostnadene i forbindelse med nye og ombygde lokaler for SSIE på kr ,- inkl. m.v.a. godkjennes. Lage Trangsrud ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte ved habilitetsbehandlingen. Ingen vara møtte i hans sted. Lage Trangsrud ble enstemmig kjent inhabil ( jfr. Fvl 6 (2) ) og fratrådte ved realitetsbehandling av saken. Ingen vara møtte i hans sted. 14

15 Votering: Innstilling i Formannskapet : 1. De totale byggekostnadene i forbindelse med nye og ombygde lokaler for SSIE på kr ,- inkl. m.v.a. godkjennes. PS 15/62 Oppnevning av styre - Engerdal Frivilligsentral Rådmannens forslag til innstilling: 1. Som politisk representant for styret til Engerdal Frivilligsentral (heretter kalt styret) velges. Som stedfortreder velges. Valget følger kommunestyreperioden. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne administrativ representant til styret. Dette gjøres ved at det tilføyes flg.pkt. i Delegasjonsreglement, del A, 18: g) Oppnevne administrativ representant til styret for Engerdal Frivilligsentral (jfr. k-sak 13/89). 3. Styrets administrative representant oppnevnes som leder for styret. 4. Daglig leder for frivilligsentralen er sekretær for styret. 5. De frivillige organisasjonene velger selv sin representant og vararepresentant til styret. Det anmodes om at disse velges med en funksjonstid på minst et år. 6. Styremøter godtgjøres i samsvar med 1m (p.t kr 350.-) i Gebyrregulativet for Engerdal Kommune. Dette innarbeides ved neste revidering. I tillegg godtgjøres styremedlemmene for reise i samsvar med Statens regulativ. Lars Erik Hyllvang fremmet følgende tilleggsforslag pkt 1: Som politisk representant for styret til Engerdal Frivilligsentral velges: Ralf Edstrøm. Som stedfortreder velges May Pettersen. Votering: Rådmannens forslag med Lars Erik Hyllvangs tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet : 1. Som politisk representant for styret til Engerdal Frivilligsentral (heretter kalt styret) velges : Ralf Edstrøm. Som stedfortreder velges May Pettersen. Valget følger kommunestyreperioden. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne administrativ representant til styret. Dette gjøres ved at det tilføyes flg. pkt. i Delegasjonsreglement, del A, 18: g) Oppnevne administrativ representant til styret for Engerdal Frivilligsentral (jfr. k-sak 13/89). 15

16 3. Styrets administrative representant oppnevnes som leder for styret. 4. Daglig leder for frivilligsentralen er sekretær for styret. 5. De frivillige organisasjonene velger selv sin representant og vararepresentant til styret. Det anmodes om at disse velges med en funksjonstid på minst et år. 6. Styremøter godtgjøres i samsvar med 1m (p.t kr 350.-) i Gebyrregulativet for Engerdal Kommune. Dette innarbeides ved neste revidering. I tillegg godtgjøres styremedlemmene for reise i samsvar med Statens regulativ. PS 15/63 Kartlegging av bredbånd og mobildekning i Engerdal kommune - engasjement av konsulent Rådmannens forslag til innstilling: 1. I forbindelse med arbeidet med kartlegging av bredbånds- og mobildekning, herunder utarbeidelse av søknad på vegne av Engerdal kommune om statlige midler som forvaltes av Post og Teletilsynet, gis rådmannen fullmakt til å engasjere konsulentbistand innenfor rammen av kr Utgiftene belastes disposisjonsfondet. Votering: Saken ble behandlet etter hasteparagrafen (Kl 13), jfr. delegeringsreglementets I forbindelse med arbeidet med kartlegging av bredbånds- og mobildekning, herunder utarbeidelse av søknad på vegne av Engerdal kommune om statlige midler som forvaltes av Post og Teletilsynet, gis rådmannen fullmakt til å engasjere konsulentbistand innenfor rammen av kr Utgiftene belastes disposisjonsfondet. 3. Saken er behandlet etter hasteparagrafen (Kl 13), jfr. delegeringsreglementets 14. Møtet slutt Rett utskrift bekreftes Lars Erik Hyllvang ordfører 16

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset - Enger Dato: Tidspunkt: 14:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset - Enger Dato: Tidspunkt: 14:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset - Enger Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 14:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Enger Dato: Tidspunkt: 15:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Enger Dato: Tidspunkt: 15:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Enger Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 15:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik Hyllvang Leder S Tor Erik Skramstad

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset - Enger Dato: Tidspunkt: 09:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset - Enger Dato: Tidspunkt: 09:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset - Enger Dato: 15.09.2016 Tidspunkt: 09:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Johnsgård Turistsenter Dato: Tidspunkt: 10:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Johnsgård Turistsenter Dato: Tidspunkt: 10:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Johnsgård Turistsenter Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 31.05.2017 Tid: Oppmøte utenfor Folldal Næringspark («Gulhuset») kl.10:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09.00-12.00 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2010 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 09:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 09:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Kommunehuset Enger Dato: 17.10.2016 Tidspunkt: 09:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik Hyllvang

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll Stor-Elvdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Terje Andreas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: Tid: RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 07.12.2016 Tid: 09.45 11.30 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 09:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 09:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 09:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.01.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl.13.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.02.2009 Tid: kl. 8.30 Sted: OS KOMMUNEHUS, OPPISTUGGU Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Ingen Andre: Forfall: rådmann Anne Lise Trøen

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Femundshytten Dato: Tidspunkt: 11:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Femundshytten Dato: Tidspunkt: 11:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Femundshytten Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 11:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik Hyllvang Leder S Vegard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 0900-1300 Orienteringer: Orientering og dialog vedrørende omstillingsprosess ved Alvdal ungdomsskole v/

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 08:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 08:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 07.03.2017 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Fjellheimen leirskole, Dato: Tidspunkt: 09:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Fjellheimen leirskole, Dato: Tidspunkt: 09:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Fjellheimen leirskole, Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 09:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

ojrv; " i;.ctttf åå* 'fina

ojrv;  i;.ctttf åå* 'fina Il, RENDALENKoMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ojrv; " i;.ctttf åå* 'fina i' Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen/kommunestyresalen) Møtedato: 18.01.2017 Tid: 09:0O-l3.30 Til stede i møtet: Funksjon Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. f( :(+44v1(i r+t + - rert 13, RENDALEN KOMMUNE 17) MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET f( :(+44v1(i r+t + - rert +34,_ 4.1$4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.10 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.02.2007 Tid: kl. 12.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid Skaug Bersvend Salbu Christian

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 05.07.2017 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Joar Wassnes Fungerende

Detaljer

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. innkalte: Tid: 09:00-15:30. bestemt på møtet. Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. innkalte: Tid: 09:00-15:30. bestemt på møtet. Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00-15:30 innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Nestleder Leif Vingelen Medlem Trond

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2014 Tid: 0830 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Femund Fjellstue Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Femund Fjellstue Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Femund Fjellstue Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik Hyllvang Leder S Ralf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2016 Tid: 0900 1530 I forkant av møtet, ble følgende program gjennomgått: Statens vegvesen sitt møte med formannskap,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.2012 Tid: 10.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Forfall Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kvikne skole og barnehage Møtedato: 02.03.2017 Tid: 09:00 Kl. 13.00 Besøk hos Visbook og Findmysheep Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.11.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll Stor-Elvdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 13:15-14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Terje Andreas

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Befaring formannskapssak 56/16 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Befaring formannskapssak 56/16 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 09:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 09:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 07.11.2016 Tidspunkt: 09:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for landbruk og utmark Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 11:00-13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalget for landbruk og utmark Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 11:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for landbruk og utmark Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 11:00-13:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Silje Østerås

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET MØTEPROTOKOLL 10. JUNI 2015 Møtested: Vega Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: kl. 16:00-17:00 Til stede nasjonalparkstyret: Navn Ole Martin Norderhaug Eva Løken Dag Rønning Representanter Trysil kommune (styreleder)

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.03.2015 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om temakart KP Tynset Etter vedtaksmøte i formannskap og fondsstyre: Besøk Tynset

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll Stor-Elvdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 06.09.2017 Tidspunkt: 10:25-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Terje Andreas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 19:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SØKNAD FRA NÆRINGSFONDET TIL OMBYGGING,OPPUSSING AV KONTORLOKALER TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.12.2007 Tid: Kl. 15.00 (Møtet startet kl. 16.45, etter avsluttet kommunestyremøte) BEHANDLEDE SAKER Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2017 Tid: 09:00-13:00 Orienteringer: Tidspunkt for møtestart formannskap, settes til kl 08.00. Klage på disp. Sak.

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09:

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll. Hovedutvalg for utvikling og drift. Møtested: Møterom 1 Møtetid: ,kl. 09: MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 11.06.2014,kl. 09:00 16.30 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

Møteprotokoll. Leder Berndtsson Liv Johanne Næsheim Nestleder Aase Sundet Medlem Arne Kristian Winge Ragnhild Lillebo Medlem Nelly Elgåen

Møteprotokoll. Leder Berndtsson Liv Johanne Næsheim Nestleder Aase Sundet Medlem Arne Kristian Winge Ragnhild Lillebo Medlem Nelly Elgåen ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 10:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Inger Anne Holm

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne Erichsen Leder MDG Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg Møtested: Ordførers møterom, Rådhuset Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: 09:00-10:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Rokne

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Geir Byggstøyl, Arne Hagetrø,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 16.09.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen - Kommunehuset Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09:00 - kl. 12:00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik, Arne Hagetrø,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tynset sykehus (Storstua, nedre brakke) Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 10.00 - kl.14.00 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Karin Wiik,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling

Hovedutvalg for samfunnsutvikling Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.04.2017 Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:00-09:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Ordfører ba om å få ta med 2 tilleggssaker, dette var det ingen innvendinger i mot:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Ordfører ba om å få ta med 2 tilleggssaker, dette var det ingen innvendinger i mot: VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET c,"4- t1v+ill,w 4'4. 1fl74 -±iptch ti Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.03.2015 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda Vefsn kommune Møtested: Rådhuset, møterom Øyfjell Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Motorferdselsnemnda Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Larsen Cathrine Markussen John Luktvasslimo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: Kl.. 09.00 Drøfting av budsjettprosess, evt bestillinger til administrasjonen og presentasjon av utfordringer

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 19:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 19:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET VRENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET tivtkeli) +A ttl, i i/k! 4f Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 05.09.2013 Tid: Kl. 09.00 - kl. 15.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 15:00 18:30 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 14.09.2015 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 30.08.2012 Tid: Kl. 10.30 (ordinært møte). Møtet sluttet kl. 12.45 Formannskapets medlemmer møtte til intervju

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2005 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 08.12.2011 Tid: Kl. 09.30 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Astrid Bakken, Arne Hagetrø,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk Dato: 23.08.2007 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNETYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2005 Tid: kl.09.00 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Tittel 0069/05 OPPFØRING AV BADSTUE PÅ GNR. 20

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.04.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Arnhild Gorsetbakk, Narinder Singh, Ragnhild Kulbrandstad

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig dokument. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 10:30 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig dokument Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2016 Tid: 09:00 10:30 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Gustav Kalager

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg., Kommunehuset Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.08.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 54i11. LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 kyrendalen KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET +.1Vt" rire- 54i11 LeF5) X.1 tr$-ctj +2-4 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.04.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 10.30 Til stede i møtet: Medlemmer:

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skrivargarden, Drevsjø, Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 0900 Orienteringer Årshjul Ny avdeling barnehage PRO Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om vei- og adresseringsprosjektet i Tynset kommune Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Forfall: Bersvend Salbu Borgar Valle TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Sven Moren salen, Trysil Folkebibliotek Dato: Tidspunkt: 08:30 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Sven Moren salen, Trysil Folkebibliotek Dato: Tidspunkt: 08:30 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Sven Moren salen, Trysil Folkebibliotek Dato: 30.08.2016 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad:

TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested Møtedato Tid Til stede på møtet: Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Befaring Godtlandsfloen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. :+ra" ,:?Ir+ (312.4 rjaril?

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. :+ra ,:?Ir+ (312.4 rjaril? kyrendalen KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET :+ra",:?ir+ (312.4 rjaril? I'Çatkh +1VittSS.4i41 Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.01.2014 Tid: Kl. 09.00 - kl. 12.15 Til stede i møtet:

Detaljer

Forskrift for skiløypenettet i Engerdal kommune

Forskrift for skiløypenettet i Engerdal kommune Forskrift for skiløypenettet i Engerdal kommune I henhold til 3e i forskrift for motorkjøretøyer i utmark og vassdrag av 15. mai 1988 med senere endringer kan kommunestyret gi bestemmelser om kjøring,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid Skaug Berit N. Moen Grete Negård Per Hermann

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.15.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.15.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl.15.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Oddveig Fossum Mari Morønning Astrid Skaug Bersvend

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 10:00 -

ENGERDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: Tidspunkt: 10:00 - ENGERDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Enger Dato: 12.12.2014 Tidspunkt: 10:00 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Lars Erik

Detaljer