OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE"

Transkript

1 Periode: Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG Arkivsak/doknr.: 09/ I Sakstittel Lerviken båthavn - leieavtaler mm. Avsender Donatas Kazerskas 1-FE-611; 2-FA-P23; 3-TI-&01 Avtale om leie av båtplass i Lerviken båthavn, P22 TEA-TBR-SOW Arkivsak/doknr.: 13/ U Sakstittel Skilting gnr. 13 bnr og Uno-X Mottaker Brand Factory Norge as. Automat AS, Gamle Sokndalsvei 53 avd. Østfold 1-GBR-13/2412; 2-GBR-13/502; 3-FA-L42 Tillatelse til tiltak - Skilting gnr. 13 bnr Uno-X Automat AS, Gamle Sokndalsvei 53 TEA-TBY-ATI Arkivsak/doknr.: 13/ X Sakstittel Grensepåvisning gnr. 92 bnr. 15, gnr. 92 Mottaker bnr. 1 og 2 1-GBR-92/15; 2-GBR-92/1; 3-GBR-92/2; 4-FA-L34 TEA-TKO-JOM Situasjonskart etter retting Arkivsak/doknr.: 12/ U Sakstittel Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. Mottaker Statens kartverk 87 bnr FV 42 Sirdalsveien 1-GBR-87/12; 2-FA-L33 Melding til tinglysing TEA-TKO-HEG Arkivsak/doknr.: 10/ I Sakstittel Fasadeendring/oppussing gnr. 60 gnr. Avsender Byggmester Tom Vassvik Oddmund Asbjørnsen, Vassvik 1-GBR-60/192; Vedr. søknad om slamavskiller og spredegrøft gnr. 60 bnr 192 TEA-TBY-AHE2 Arkivsak/doknr.: 10/ U Sakstittel

2 Periode: Side 2 Mottaker Byggmester Tom Vassvik 1-GBR-60/192; TEA-TBY-AHE2 Fasadeendring/oppussing gnr. 60 gnr Oddmund Asbjørnsen, Vassvik Svar vedr. søknad om slamavskiller og spredegrøft gnr. 60 bnr 192 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Elevmappe 1--***-*** IOP - evaluering høsten 2012/våren 2013 KOA-OGB-AKO3 Arkivsak/doknr.: 11/ I Sakstittel Dok.dato: Elevmappe 1--***-*** Innkalling til samarbeidsmøte KOA-OGB-AKO3 Arkivsak/doknr.: 13/66-9 I Sakstittel Dok.dato: Elevmappe 1--***-*** Svar på søknad om godkjenning av KOA-KOS-THA spesialundervisning 2013/2014 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Ledig 46,48% stilling som sykepleier, natt, ved Lagård Bo- og Servicesenter, 2 Vest 1-FE-411 Søknad på stilling som helsefagarbeider - HOA-H2V-LNÆ arkivsaksnr: 13/1663 Sladding av navn på offentlig postliste. Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: / refusjon for barn fra andre kommuner - skole Svar på søknad om godkjenning av spesialundervisning 2013/2014 KOA-KOS-THA Arkivsak/doknr.: 08/ X Sakstittel Dok.dato: Husabø ungdomsskole - drift Mottaker Helge Waage; Anne-Grethe Woie; Eivind Galtvik; Hanne Karine Henriksen 1-FE-614; 2-FA-A20 Rapport etter tilsyn Husabø Ungdomsskole

3 Periode: Side 3 HOA-HOS-BJR Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Ledig 100% vikariat som fastlege i privat legepraksis 1-FE-412 Søknad på stilling som fastlege i privat HOA-HOS-BJR praksis - arkivsaksnr: 13/1544 Sladding av navn på offentlig postliste. Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Ledig 100% vikariat som lege ved Eigersund kommunale legekontor 1-FE-412 Søknad på vikariat som lege Eigersund HOA-HOS-BJR Sladding av navn på kommunale legekontor - arkivsaksnr: 13/1542 offentlig postliste. Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Ledig 100% vikariat som lege ved Eigersund kommunale legekontor 1-FE-412 Søknad på stilling som legevikar - HOA-HOS-BJR arkivsaksnr: 13/1542 Sladding av navn på offentlig postliste. Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Ledig 69,7% vikariat som sykepleier ved korttidsavdelingen 2 vest 1-FE-412 Søknad på stilling som sykepleier - HOA-H2V-LNÆ arkivsaksnr: 13/1631 Off.loven 25 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Kulturskolen - inntak 2013/2014 Søknad om opptak ved kulturskolen KOA-OMS-EBE Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Ledig 100% stilling som senterleder ved Kjerjaneset bo- og servicesenter 1-FE-411 Søknad på stilling som senterleder - HOA-HOS-NST arkivsaksnr: 13/15890 Sladding av navn på offentlig postliste. Arkivsak/doknr.: 12/ X Sakstittel Dok.dato: Hellvik skole - drift Mottaker Helge Waage;

4 Periode: Side 4 Anne-Grethe Woie; Eivind Galtvik; Svein Høyland 1-FE-614; 2-FA-A20 HOA-HOS-BJR Rapport etter tilsyn Hellvik skole Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Vannkraftutbygging i kommunen Avsender Høgskulen i Sogn og Fjordane 1-FA-S00 Spørrekjemaet til vannkraftundersøkelsen SEN-SPK-DKT Arkivsak/doknr.: 13/ X Sakstittel Skilting gnr. 13 bnr og Uno-X Mottaker Automat AS, Gamle Sokndalsvei 53 1-GBR-13/2412; 2-GBR-13/502; 3-FA-L42 TEA-TBY-ATI Godkjent reklameskilt Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Startlån ***-*** Søknad om startlån 2013 SEN-SØK-DEG2 Arkivsak/doknr.: 12/ U Sakstittel Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. Mottaker Rogaland Fylkeskommune 87 bnr FV 42 Sirdalsveien v/ Statens Vegvesen; Arne Werngren Lindland 1-GBR-87/12; 2-FA-L33 Oversendelse av avtale om grensejustering til signering TEA-TKO-HEG Arkivsak/doknr.: 13/ U Sakstittel kontrakter kommunale leiligheter Mottaker *** mm. Tildelingsbrev ; 3--***-*** TEA-TBE-LDR Arkivsak/doknr.: 12/ U Sakstittel Enebolig gnr. 7 bnr Frode og Mottaker Bjerkreim Trelast AS Kristine Mong Sæstad, Basthaugveien 15

5 Periode: Side 5 1-GBR-7/755; TEA-TBY-JAV Midlertidig brukstillatelse til gnr. 7 bnr. 755, Basthaugveien 15 Arkivsak/doknr.: 10/ U Sakstittel Fasadeendring/oppussing gnr. 60 gnr. Mottaker Byggmester Tom Vassvik Oddmund Asbjørnsen, Vassvik 1-GBR-60/192; Vedr. slamavskiller gnr. 60 bnr. 192 TEA-TBY-AHE2 Arkivsak/doknr.: 13/ U Sakstittel Veinavn innenfor reguleringsplan for Mottaker Stedsnavntjenesten på Saurdalen Vestlandet 1-FE- Skrivemåte av adressenavn TEA-TKO-JOM Arkivsak/doknr.: 11/ X Sakstittel Pasientjournaler fra kommunalt Mottaker legekontor i Oluf Løwolds gate i perioden FA-G21 Pasientjournaler SIT-SAR-WBA Arkivsak/doknr.: 07/ U Sakstittel Tilskudd/refusjon - lærlinger Mottaker Bjerkreim kommune 1-FE-233; 2-FA-A53 SIT-SAR-HUL Refusjon - utgifter temadag for lærlinger våren 2013 Arkivsak/doknr.: 10/ U Sakstittel Fasadeendring/oppussing gnr. 60 gnr. Mottaker Byggmester Tom Vassvik Oddmund Asbjørnsen, Vassvik 1-GBR-60/192; Godkjenning av grøft gnr. 60 bnr. 192 TEA-TBY-AHE2 Arkivsak/doknr.: 07/ I Sakstittel Dok.dato: Gatebruksplan for Kjeld Bugges Avsender Multiconsult AS gate/aarstadgaten 1-FA-Q80 Arbeidstegninger for kommentar, Kjeld TEA-TVU-JCO2 Bugges gate Arkivsak/doknr.: 07/ I Sakstittel Dok.dato: Gatebruksplan for Kjeld Bugges Avsender Multiconsult AS gate/aarstadgaten

6 Periode: Side 6 1-FA-Q80 TEA-TVU-JCO2 Veidmodell for Kjeld Bugges gate Arkivsak/doknr.: 07/ X Sakstittel Byggesaksjefen - delegert - planteknisk Mottaker utvalg 1-FA-L40; 2-FE-044 SIT-SPO-RAH Byggesakssjefen delegert Arkivsak/doknr.: 07/ U Mottaker Lund kommune 1-FE-233; 2-FA-A53 SIT-SAR-HUL Arkivsak/doknr.: 07/ U Mottaker Sokndal kommune 1-FE-233; 2-FA-A53 SIT-SAR-HUL Sakstittel Tilskudd/refusjon - lærlinger Refusjon - utgifter temadag for lærlinger våren 2013 Sakstittel Tilskudd/refusjon - lærlinger Refusjon - utgifter temadag for lærlinger våren 2013 Arkivsak/doknr.: 08/ U Sakstittel Ledningsnett Mottaker Fylkesmannen i Rogaland 1-FA-M00; 2-GBR-7/776 Oversikt over kommunalt ledningsnett i området ved Tengsareidveien TEA-TVA-ASK Arkivsak/doknr.: 13/ U Sakstittel Deling av grunneiendom gnr. 116 bnr. 2 Mottaker Olav Magne Tonstad fnr Trygve Egelandsdal, Egelandsdalen 1-GBR-116/2/26; 2-FA-L33 Vedrørende krav om tinglyst rett til adkomst/parkering TEA-TBY-AHE2 Arkivsak/doknr.: 12/ U Sakstittel Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 Mottaker 42 mottakere... 1-FE-011; 2-FE-012 Påminnelse om valgopplæring for stemmestyrene i forbindelse med SIT-SPO-MES Storingsvalget og Sametingsvalget 9. september 2013

7 Periode: Side 7 Arkivsak/doknr.: 12/ U Sakstittel Tilbud til beboer Mottaker *** Brev vedr. klage på saksomkostninger HOA-HOS-ABT2 Arkivsak/doknr.: 13/ U Sakstittel kontrakter kommunale leiligheter Mottaker *** mm. Tildelingsbrev ; 3--***-*** TEA-TBE-LDR Arkivsak/doknr.: 10/ I Sakstittel Fasadeendring/oppussing gnr. 60 gnr. Avsender Byggmester Tom Vassvik Oddmund Asbjørnsen, Vassvik 1-GBR-60/192; Vedr. slamavskiller gnr. 60 bnr. 192 TEA-TBY-AHE2 Arkivsak/doknr.: 08/ I Sakstittel Dok.dato: Personalmappe Avsender NAV Eigersund ; Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 3--***-*** KOA-OGB-AKO3 Arkivsak/doknr.: 12/702-5 I Sakstittel Dok.dato: Kjøp av del av kommunal eiendom gnr. 13 bnr FE-611; 2-TI-&55; 3-GBR-13/1944; 4-GBR-13/2671 TEA-TBE-HWA Retur av tinglyst dokument, skjøte på gnr 13 bnr Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Deling av grunneiendom gnr. 60 bnr Avsender Egersund Bygg og Trosavigveien 185, 187 tomteutvikling AS 1-GBR-60/61; 2-FA-L33 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 60 bnr Trosavigveien 185, 187 TEA-TBY-JAV Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel

8 Periode: Side 8 Dok.dato: Avsender Eigersund kommune 1-GBR-4/30; TEA-TBY-JAV Ledningstrase gnr. 4 bnr Eigersund kommune, Ytstebrødveien 339 Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 4 bnr Ytstebrødveien 339 Arkivsak/doknr.: 09/ U Sakstittel Personalmappe Mottaker *** Tjenestebevis ; 3--***-*** SEN-SPE-HUL2 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Avsender Stig Helleland Erlandsen grensejustering gnr. 46 bnr. 50 og 58 1-GBR-46/50; 2-GBR-46/58; 3-FA-L33 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - grensejustering gnr. 46 bnr. 50 og 58 TEA-TBY-JAV Arkivsak/doknr.: 13/666-2 I Sakstittel Dok.dato: Ytre Nodlandsvei Avsender Else Marie Ribland 1-FA-Q14 Vedr. opprydding ved Ytre Nodlandsvei TEA-TVU-JCO2 28 gnr. 20 bnr. 4 Arkivsak/doknr.: 09/ I Sakstittel Dok.dato: Utbygging av avløpsnett - Myklebust/Skadberg 1-FA-M00; 2-GBR-5/8 Retur av tinglyst erklæring på gnr. 5 bnr. 36 for rett til å legge ned nye vann og TEA-TVA-TÅK avløpslednger Arkivsak/doknr.: 11/ I Sakstittel Dok.dato: Utfylling i sjø gnr. 47 bnr Avsender Fylkesmannen i Rogaland Langholmen AS, Langholmen 1-GBR-47/816; Langholmen gnr. 47 bnr. 816 Eigersund kommune - Pålegg om opprydning TEA-TBY-JAV Arkivsak/doknr.: 09/ I Sakstittel Dok.dato: Tilsyn barnehager Avsender Fylkesmannen i Rogaland

9 Periode: Side 9 1-FA-A10; 2-TI-&58 KOA-KOS-KAL1 Avslutning av tilsyn med Eigersund kommune som barnehagemyndighet Arkivsak/doknr.: 12/ I Sakstittel Dok.dato: Kjøp av del av kommunal eiendom gnr. 45 bnr. 5 - Lagård/Egebakken 1-FE-611; 2-TI-&55; 3-GBR-45/5; 4-GBR-45/279 Retur av tinglyst dokument, skjøte gnr. 45 bnr. 279 TEA-TBE-HWA Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Søknader om humanitære, sosiale Avsender Egersund Musikkorps og kulturelle midler 1-FE-223; 2-FA-C80 Søknad om midler til nyttårskonsert 2014 KOA-KOS-NGH2 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: anmeldelser Avsender Rogaland politidistrikt 1-FA-X31; 2-TI-&03 Underretning til klager SEN-SST-KHE Arkivsak/doknr.: 13/ U Sakstittel kontrakter kommunale leiligheter Mottaker *** mm. Tildelingsbrev ; 3--***-*** TEA-TBE-LDR Arkivsak/doknr.: 08/ I Sakstittel Personalmappe Attester og vitnemål ; 3--***-*** SEN-SØK-TLO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Personalmappe

10 Periode: Side 10 Erklæring om taushetsplikt HOA-HLB-WHA Sladding av navn på offentlig postliste. Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Ferdigattest material/redskapslager gnr. Avsender Dalane Folkemuseum 45 bnr Sølvhagen 1 1-GBR-45/69; 2-FA-L45 Søknad om ferdigattest material/redskapslager gnr. 45 bnr. 69 TEA-TBY-JAV Arkivsak/doknr.: 07/ I Sakstittel Dok.dato: Personalmappe ; Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger 3--***-*** KOA-OHU-HKH Arkivsak/doknr.: 13/21-13 I Sakstittel Dok.dato: startlån og boligtilskudd Avsender Husbanken 1-FE-251; 2-FE-243 Behov for ytterligere tilskudd til tilpassing SEN-SØK-TLO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Helsedirektoratet - kampanjer høsten Avsender Helsedirektoratet FA-G11 Orientering om kampanjer høsten 2013 HOA-OHJ-SOG Arkivsak/doknr.: 12/ I Sakstittel Dok.dato: Klage på legevakt - tilsynssak Avslutning av tilsynssak HOA-HOS-BJR Arkivsak/doknr.: 11/ I Sakstittel Dok.dato: Kompetanseutvikling i Avsender Fylkesmannen i Rogaland barnehagesektoren 1-FE-430; 2-FE-223; 3-FA-A10 Kompetansehevingstiltak for assistenter i barnehagen KOA-KOS-THA

11 Periode: Side 11 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Klage på Egersund legevaktslege Oversendelse av sak til Statens helsetilsyn HOA-HOS-BJR Arkivsak/doknr.: 11/ I Sakstittel Dok.dato: Pasientjournaler fra kommunalt legekontor i Oluf Løwolds gate i perioden FA-G21 Fullmakt SIT-SAR-WBA Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 16 Avsender Adv. Espen Andersen fnr Kloppabekkveien 5 1-GBR-60/16/17; 2-FA-L33 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 60 bnr. 16 fnr Kloppabekkveien 5 TEA-TBY-JAV Arkivsak/doknr.: 13/ U Sakstittel Kulturskolen - inntak 2013/2014 Mottaker *** Søknad om opptak ved kulturskolen KOA-OMS-EBE Arkivsak/doknr.: 07/ I Sakstittel Dok.dato: Eierskifte mobilabonnement Avsender Ventelo Bedrift AS 1-FE-635 Eierskifteskjema - Fra Moi Bygg AS til SIT-SPO-LEB Eigersund kommune Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Avløsertilskudd ved sykdom m.v FE-243; 2-FA-V14 Søknad om avløysertilskudd ved sykdom mv til og med TEA-TLA-MRE Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr. 2672

12 Periode: Side 12 1-GBR-13/2672; TEA-TLA-SNO Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 60 bnr GBR-60/80; erverv av fast eiendom mv. gnr. 60 bnr. 80 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/2702; TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 07/ U Sakstittel Personalmappe Mottaker *** ; 3--***-*** erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr Ansettelsesbrev - midlertidig arbeidsavtale som renholder TEA-TBE-LDR Off.loven 25 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/2702; erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr 2702 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/2449; erverv av fast eiendom mv. gnr 13 bnr TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr. 2449

13 Periode: Side 13 1-GBR-13/2449; TEA-TLA-SNO erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 60 bnr GBR-60/310; erverv av fast eiendom mv. gnr 60 bnr. 310 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 60 bnr GBR-60/310; erverv av fast eiendom mv. gnr. 60 bnr. 310 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/2643; erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfriehet gnr. 60 bnr GBR-60/813; erverv av fast eiendom mv. gnr. 60 bnr. 813 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/2642; erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 101 bnr. 13

14 Periode: Side 14 Avsender Kartverket 1-GBR-101/13; TEA-TLA-SNO erverv av fast eiendom mv. gnr. 101 bnr. 13 Arkivsak/doknr.: 12/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr.8 bnr GBR-8/165; erverv av fast eiendom mv. gnr. 8 bnr. 165 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 12/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr.8 bnr GBR-8/165; erverv av fast eiendom mv. gnr. 8 bnr. 165 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 11/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 60 bnr. 70 og gnr. 60 bnr GBR-60/70; 2-GBR-60/57; erverv av fast eiendom mv. gnr. 60 bnr. 3-FA-V60; 70 og 57 4-TI-&18 TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 12/ I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/2670; erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 12/518-1 I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/726; erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr TEA-TLA-SNO

15 Periode: Side 15 Arkivsak/doknr.: 12/518-2 I Sakstittel Dok.dato: Konsesjonsfrihet gnr. 13 bnr GBR-13/726; erverv av fast eiendom mv. gnr. 13 bnr TEA-TLA-SNO Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2013 Søknad om parkeringstillatelse HOA-HLU-MAN Arkivsak/doknr.: 12/ U Sakstittel Fasadeendring gnr. 13 bnr Mottaker Kystbygg AS Tangveien 6 1-GBR-13/622; Vedr. svarfrist gnr. 13 bnr. 622 TEA-TBY-AHE2 Arkivsak/doknr.: 07/ I Sakstittel Dok.dato: Personalmappe Søknad om permisjon med lønn KOA-KOS-NGH2 Arkivsak/doknr.: 09/ I Sakstittel Dok.dato: Utbygging Hestnes - Rundevollsområdet Avsender Dalane energi IKS - kommunale tomter 1-FE-611; 2-TI-&55 Pristilbud for strømforsyning av trinn 1 i Hestnes utbyggingen TEA-TST-ABA1 Arkivsak/doknr.: 13/ I Sakstittel Dok.dato: Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen Avsender Skatteetaten 2013 for 1101 Eigersund kommune 1-FE-215 Rapport fra stedlig kontroll av SØK-SSK-DMY skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune 2013 Arkivsak/doknr.: 12/ U Sakstittel Utenlandske arbeidstakere ved Aker Mottaker Arbeidsdepartementet Solution Egersund 1-FE-232 Invitasjon til Eigersund kommune

16 Periode: Side 16 SEN-SIT-LEB Arkivsak/doknr.: 09/ U Sakstittel Husabø barnehage - samarbeidsutvalg - Mottaker Hege Egeland Jonsson; møteinnkallinger/-referater Sissel Lindø Hadland; Svein Ivar Midbrød 1-FA-A10; 2-FE-033; Innkalling til møte i samarbeidsutvalget fredag 6 sept TI-&17 KOA-OHH-AHO Arkivsak/doknr.: 13/ X Sakstittel Arbeidsmiljø Mottaker ***; ***; ***; *** 1-FE-440; 2-FE-600 Referat fra møte SEN-SPE-KHA Off.loven 23

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011.

Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 501/448 KOG/EILIE. Dok.dato: 31.08.2011. Klassering: 19/1 PBUL/STDAL. Dok.dato: 31.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.09.2011 nnhold: Ber om kartlegging av grensepunktene Gnr. 501 bnr. 448, Kastellveien 10 - Grensepåvisning -

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 29.09.08 29.09.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/00808-004 U Datert: 26.09.08 Arkiv: [U3] Saksbeh.: ADM-ADM-BH Til: [U3] Sak: SØKNAD OM RESSURER TIL SPEIALUNDERVISNING [U3] Dok: VEDTAK OM SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK FOR BARNEHAGEÅRET 2008/2009

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 17.02.2015-17.02.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 17.02.2015-17.02.2015 Side 1 OFFENTLG POTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE ide 1 Arkivsak/doknr. 15/185-2 akstittel Dok.dato 12.02.2015 Krav om økt stilling Kim Andre Haugan chei Arkivkode 1-FE-404 Vedr. krav om økt stilling Arkivsak/doknr.

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer