fēnix 2 Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fēnix 2 Brukerveiledning"

Transkript

1 fēnix 2 Brukerveiledning Mars _0A Trykt i Taiwan

2 Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet. Garmin, Garmin logoen, Auto Lap, Auto Pause, TracBack og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ANT+, BaseCamp, chirp, fēnix, Garmin Connect, Garmin Express, HRM-Run, tempe, Vector og VIRB er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. The Cooper Institute, samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerte eller uregistrerte varemerker for Firstbeat Technologies Ltd. Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for Apple Inc. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Produktet er sertifisert for ANT+. Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på

3 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Lade enheten... 1 Taster... 1 Låse tastene... 1 Vise datasidene... 1 Starte en aktivitet... 1 Stoppe en aktivitet... 1 Støtte og oppdateringer... 1 Konfigurere Garmin Express... 2 Veipunkter, ruter og spor... 2 Veipunkter... 2 Opprette et veipunkt... 2 Navigere til et veipunkt... 2 Finne et veipunkt etter navn... 2 Endre søkeområdet... 2 Redigere et veipunkt... 2 Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon... 2 Projisere et veipunkt... 2 Slette et veipunkt... 2 Slette alle veipunkter... 2 Ruter... 2 Opprette en rute... 2 Endre et rutenavn... 2 Redigere en rute... 2 Vise en rute på kartet... 3 Slette en rute... 3 Reversere en rute... 3 Spor... 3 Lagre et spor... 3 Opprette et spor fra en lagret aktivitet... 3 Vise detaljer om sporet... 3 Slette et spor... 3 Sende og motta data trådløst... 3 Garmin Adventures... 3 Navigasjon... 3 Navigere til et bestemmelsessted... 3 Navigere med Sight 'N Go... 3 Kompass... 3 Navigere med kompasset... 3 Kart... 4 Panorere og zoome på kartet... 4 Navigere til startpunktet... 4 Høydemåler og barometer... 4 Markere og starte navigasjon til en MOB-posisjon (Mann over bord)... 4 Geocacher... 4 Laste ned geocacher... 4 Navigere til en geocache... 4 Logge forsøk... 4 chirp... 4 Finne en geocache med en chirp... 4 Aktiviteter... 4 Ski... 5 Alpint eller snøbrett... 5 Se skiturene dine... 5 Trekking... 5 Gå tur... 5 Løping... 5 Ta en løpetur... 5 Sykling... 5 Legge ut på tur... 5 Svømming... 5 Legge på svøm i et basseng... 5 Legge på svøm i åpent vann... 6 Svømmeterminologi... 6 Multisport... 6 Starte en multisportaktivitet... 6 Redigere en multisportaktivitet... 6 Treningsøkter... 6 Følge en treningsøkt fra Internett... 6 Starte en treningsøkt... 6 Innendørsaktiviteter... 6 Starte en innendørsaktivitet... 6 Bruke historikk... 6 Trening... 7 Garmin Connect... 7 Konfigurere brukerprofilen... 7 Treningsmål... 7 Om pulssoner... 7 Om permanente idrettsutøvere... 7 Løpsdynamikk... 7 Trene med løpsdynamikk... 7 Data og målere for løpsdynamikk... 8 Tips for manglende data om løpsdynamikk... 8 Om kondisjonsberegninger... 8 Få kondisjonsberegning... 8 Standardverdier for kondisjonsberegning... 8 Nedtrappingsvarsling... 9 Slå på nedtrappingsvarslingen... 9 Vise nedtrappingstiden... 9 Om Training Effect... 9 Vise antatte løpstider... 9 Bruke Virtual Partner... 9 Bruksområder Klokke Stille inn alarmen Endre lyden på alarmklokken Starte nedtellingstidtakeren Bruke stoppeklokken Legge til en tilpasset tidssone Redigere en tilpasset tidssone Beregne størrelsen på et område Vise almanakkene VIRB Remote Kontrollere et VIRB actionkamera Tilpasse enheten Aktivitetsinnstillinger Tilpasse datasidene Varsler Bruke Auto Pause Auto Lap UltraTrac D-hastighet og -avstand Sensorinnstillinger Kompassinnstillinger Innstillinger for høydemåleren Bluetooth tilkoblede funksjoner Parkoble smarttelefonen med fēnix 2 enheten Generelle innstillinger Skjerminnstillinger Tidsinnstillinger Endre måleenhetene Systeminnstillinger Tilpasse holdtasten Kartinnstillinger Innstillinger for posisjonsformat Tilpasse hovedmenyen Innholdsfortegnelse i

4 Nullstille enheten til fabrikkinnstillingene Sensorer med ANT Parkoble ANT+ sensorer tempe Sette på pulsmåleren Tips for unøyaktige pulsdata Fotsensor Angi modus for fotsensor Kalibrere fotsensoren Bruke en valgfri pedalfrekvenssensor for sykkel Informasjon om enheten Vise enhetsinformasjon Ta vare på enheten Rengjøre enheten Spesifikasjoner Batteriinformasjon Ta vare på pulsmåleren Spesifikasjoner for HRM-Run Batterier som kan byttes ut av brukeren Skifte batteriet i pulsmåleren Databehandling Filtyper Koble fra USB-kabelen Slette filer Feilsøking Nullstille enheten Maksimere batterilevetiden Få mer informasjon Tillegg Datafelter Lisensavtale for programvare Indeks...21 ii Innholdsfortegnelse

5 Innledning ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Lade enheten MERKNAD Tørk godt av kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen. 1 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten på en datamaskin. 2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt. 3 Juster venstre side av ladeholderen À etter sporet på venstre side av enheten. 4 Juster den hengslede siden av laderen Á etter kontaktene på baksiden av enheten. Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde. 5 Lad enheten helt opp. Taster À LIGHT Á START STOP Â BACK LAP Velg for å slå bakgrunnslyset av og på. Hold inne for å slå enheten av og på eller for å låse tastene. Velg for å starte eller stoppe en aktivitet. Velg for å velge at alternativ på en meny. Velg for å gå tilbake til den forrige siden. Velg for å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av en aktivitet. Ã DOWN Velg for å bla gjennom datasider, alternativer, meldinger og innstillinger. Velg for å lese en lang melding eller et langt varsel. Hold nede for å markere et veipunkt. Ä UP MENU Velg for å bla gjennom datasider, alternativer, meldinger og innstillinger. Velg for å avvise en kort melding eller et kort varsel. Hold inne for å vise hovedmenyen. Låse tastene Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk. 1 Velg datasiden du vil vise mens tastene er låst. 2 Hold inne LIGHT i to sekunder, og velg Lås for å låse tastene. 3 Hold inne LIGHT i to sekunder for å låse opp tastene. Vise datasidene Med datasider som kan tilpasses, kan du raskt få tilgang til sanntidsdata fra interne og tilkoblede sensorer. Når du starter en aktivitet, vises det flere datasider. Gå til klokkesiden eller en hvilken som helst dataside, og velg UP eller DOWN for å bla gjennom datasidene. Starte en aktivitet Når du starter en aktivitet som krever GPS, aktiveres GPS automatisk. Når du stopper aktiviteten, deaktiveres GPS, og enheten aktiverer en strømsparende modus. 1 Velg START. 2 Velg en aktivitet. 3 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra informasjon. 4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+ sensorene. 5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens enheten innhenter satellittsignaler. 6 Velg START for å starte tidtakeren. MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter tidtakeren. Stoppe en aktivitet MERK: Enkelte alternativer er ikke tilgjengelig for enkelte aktiviteter. 1 Velg STOP. 2 Velg et alternativ: Hvis du vil nullstille aktiviteten, velger du Nullstill. Dette nullstiller tidtakeren og fjerner alle registrerte data fra da du startet aktiviteten. Hvis du vil registrere en runde, velger du Runde. Hvis du vil følge sporet tilbake til startpunktet for aktiviteten, velger du TracBack. Hvis du vil fortsette aktiviteten, velger du Fortsett. Hvis du vil lagre aktiviteten og aktivere strømsparende modus, velger du Lagre. Hvis du vil forkaste aktiviteten og aktivere strømsparende modus, velger du Forkast. Hvis du vil stanse aktiviteten midlertidig og fortsette senere, velger du Fortsett senere. Støtte og oppdateringer Garmin Express gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for enheten. Produktregistrering Produktveiledninger Innledning 1

6 Programvareoppdateringer Kartoppdateringer Kjøretøy, stemmer og andre tillegg Konfigurere Garmin Express 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. 2 Gå til 3 Følg instruksjonene på skjermen. Veipunkter, ruter og spor Veipunkter Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på enheten. Opprette et veipunkt Du kan lagre gjeldende posisjon som et veipunkt. 1 Hold inne DOWN. 2 Velg et alternativ: Hvis du vil lagre veipunktet uten endringer, velger du Lagre. Hvis du vil gjøre endringer i veipunktet, velger du Rediger, utfører endringene og velger Lagre. Navigere til et veipunkt 1 Velg START > Naviger > Veipunkter. 2 Velg et veipunkt. Finne et veipunkt etter navn 1 Velg START > Naviger > Veipunkter > Stav søk. 2 Velg UP, DOWN og START for å angi hele eller deler av veipunktnavnet. 3 Velg Ferdig. 4 Velg veipunktet. Endre søkeområdet 1 Velg START > Naviger > Veipunkter > Søk i nærheten. 2 Velg et alternativ: Velg Veipunkter for å søke i nærheten av et veipunkt. Velg Byer for å søke i nærheten av en by. Velg Gjeldende posisjon for å søke i nærheten av gjeldende posisjon. Redigere et veipunkt Du må opprette et veipunkt før du kan redigere det. 2 Velg Brukerdata > Veipunkter. 3 Velg et veipunkt. 4 Velg Rediger. 5 Velg elementet som skal redigeres, for eksempel navnet. 6 Velg UP, DOWN og START for å angi tegn. 7 Velg Ferdig. Forbedre nøyaktigheten til en veipunktposisjon Du kan finjustere posisjonen til et veipunkt for å oppnå bedre nøyaktighet. Når du beregner gjennomsnittet, gjør enheten flere avlesninger av samme posisjon og bruker gjennomsnittsverdien for å gi bedre nøyaktighet. 2 Velg Brukerdata > Veipunkter. 3 Velg et veipunkt. 4 Velg Gjennomsnittlig avstand. 5 Flytt til veipunktposisjonen. 6 Velg Start. 7 Følg instruksjonene på skjermen. 8 Når eksempelsikkerheten når 100 %, velger du Lagre. Du får best resultat hvis du samler fire til åtte eksempler for veipunktet og venter minst 90 minutter mellom eksemplene. Projisere et veipunkt Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon. 2 Velg Verktøy > Projiser veipunkt. 3 Følg instruksjonene på skjermen. Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn. Slette et veipunkt 2 Velg Brukerdata > Veipunkter. 3 Velg et veipunkt. 4 Velg Slett > Ja. Slette alle veipunkter 2 Velg Innstillinger > System > Nullstill > Alle veipunkter. Ruter En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til det endelige bestemmelsesstedet. Opprette en rute 2 Velg Brukerdata > Ruter > Opprett ny. 3 Velg Første punkt. 4 Velg en kategori. 5 Velg det første punktet på ruten. 6 Velg Neste punkt. 7 Gjenta trinn 4 6 til ruten er fullstendig. 8 Velg Ferdig for å lagre ruten. Endre et rutenavn 2 Velg Brukerdata > Ruter. 3 Velg en rute. 4 Velg Gi nytt navn. 5 Velg UP, DOWN og START for å angi tegn. 6 Velg Ferdig. Redigere en rute 2 Velg Brukerdata > Ruter. 3 Velg en rute. 4 Velg Rediger. 5 Velg et punkt. 6 Velg et alternativ: Hvis du vil vise punktet på kartet, velger du Kart. Hvis du vil endre rekkefølgen på punktene på ruten, velger du Flytt opp eller Flytt ned. Hvis du vil legge til et nytt punkt på ruten, velger du Sett inn. Det ekstra punktet settes inn før punktet du redigerer. 2 Veipunkter, ruter og spor

7 Hvis vil legge til et punkt på slutten av ruten, velger du Neste punkt. Hvis du vil fjerne punktet fra ruten, velger du Fjern. Vise en rute på kartet 2 Velg Brukerdata > Ruter. 3 Velg en rute. 4 Velg Se på kart. Slette en rute 2 Velg Brukerdata > Ruter. 3 Velg en rute. 4 Velg Slett > Ja. Reversere en rute 2 Velg Brukerdata > Ruter. 3 Velg en rute. 4 Velg Snu. Spor Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen inneholder informasjon om punkter langs den registrerte banen, blant annet klokkeslett, posisjon og høyde for hvert punkt. Enheten registrerer et spor automatisk under en aktivitet som bruker GPS. Når du lagrer en aktivitet som bruker GPS, lagrer enheten sporet som en del av aktiviteten. Lagre et spor 1 Når du er ferdig med en aktivitet som bruker GPS, velger du STOP > Lagre. 2 Opprett et spor fra den lagrede aktiviteten (Opprette et spor fra en lagret aktivitet). Opprette et spor fra en lagret aktivitet Du kan opprette et spor fra en lagret aktivitet. Dette gjør at du kan dele sporet trådløst med andre kompatible Garmin enheter. 2 Velg Historikk > Aktiviteter. 3 Velg en aktivitet. 4 Velg Lagre som spor. Vise detaljer om sporet 2 Velg Brukerdata > Spor. 3 Velg et spor. 4 Velg Se på kart. Begynnelsen og slutten på sporet markeres med flagg. 5 Velg BACK > Detaljer. 6 Bruk UP og DOWN for å vise informasjon om sporet. Slette et spor 2 Velg Brukerdata > Spor. 3 Velg et spor. 4 Velg Slett > Ja. Sende og motta data trådløst Du må være innenfor 3 m (10 fot) fra en kompatibel Garmin enhet før du kan dele data trådløst. Enheten kan sende eller motta data når den er koblet til en annen kompatibel enhet. Du kan dele veipunkter, geocacher, ruter og spor trådløst. 2 Velg Brukerdata > Del data > Enhet til enhet. 3 Velg Send eller Motta. 4 Følg instruksjonene på skjermen. Garmin Adventures Du kan opprette utendørseventyr for å dele reisene dine med familie, venner og fellesskapet Garmin. Du kan gruppere beslektede elementer sammen til en eventyrlig opplevelse. Du kan for eksempel opprette et utendørseventyr for den siste fotturen du var på. Utendørseventyret kan bestå av sporloggen til turen, bilder fra turen og geocacher du fant. Du kan opprette og administrere utendørseventyrene med BaseCamp. Du finner mer informasjon på Navigasjon Du kan navigere til en rute, et spor, et veipunkt, en geocache eller andre posisjoner som er lagret på enheten. Du kan bruke kartet eller kompasset til å navigere til bestemmelsesstedet. Navigere til et bestemmelsessted Du kan navigere til veipunkter, spor, ruter, geocacher, POIer og GPS-koordinater. Du kan også navigere ved hjelp av TracBack eller Sight 'N Go. 1 Velg START > Naviger. 2 Velg en type destinasjon. 3 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon. Enheten viser informasjon om neste veipunkt. 4 Velg UP eller DOWN for å vise flere navigasjonsdatasider (Vise datasidene). Navigere med Sight 'N Go Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet. 1 Velg START > Naviger > Sight 'N Go. 2 Pek det øverste merket på kanten mot et objekt. 3 Velg START > Angi kurs. 4 Naviger ved hjelp av kompasset (Navigere med kompasset). 5 Velg DOWN for å vise kartet (valgfritt). Kompass Enheten har et kompass med tre akser og automatisk kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt (Kompassinnstillinger). Navigere med kompasset Du kan bruke kompasset for å navigere til neste veipunkt. Navigasjon 3

8 1 Mens du navigerer kan du velge DOWN for å vise kompassiden. De to avmerkingene på kanten av skjermen fungerer som en peilemarkør, som angir retningen til neste veipunkt. 2 Vend merket over enhetsskjermen slik at det peker i retningen du er vendt mot. Merket angir reiseretningen. 3 Orienter deg selv slik at peilepekeren er på linje med merket på enheten. 4 Fortsett i denne retningen til du kommer frem til destinasjonen. Kart viser posisjonen din på kartet. Når du forflytter deg, beveger ikonet seg og etterlater en sporlogg (sti). Veipunktnavn og - symboler vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet. Kartnavigasjon (Panorere og zoome på kartet) Kartinnstillinger (Kartinnstillinger) Panorere og zoome på kartet 1 Velg UP for å vise kartet mens du navigerer. 2 Hold nede MENU. 3 Velg Panorer/zoom. 4 Velg et alternativ: Velg START for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome. Velg UP og DOWN for å panorere eller zoome på kartet. Velg BACK for å avslutte. Navigere til startpunktet Du kan navigere tilbake til startpunktet for sporet eller aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS. Velg STOP > TracBack under en aktivitet. Gjeldende posisjon À, sporet du skal følge Á og sluttpunktet  vises på kartet. Høydemåler og barometer Enheten inneholder en intern høydemåler og et barometer. Enheten samler kontinuerlig inn data for høydemåler og barometer, selv i strømsparende modus. Høydemåleren viser beregnet høyde basert på endringer i trykk. Barometeret viser data for trykk i omgivelsene basert på fast høyde der hvor høydemåleren ble kalibrert sist (Innstillinger for høydemåleren). Markere og starte navigasjon til en MOBposisjon (Mann over bord) Du kan lagre en MOB-posisjon (Mann over bord) og automatisk begynne å navigere til den. TIPS: Du kan tilpasse holdefunksjonen for tasten DOWN slik at du får rask tilgang til MOB-funksjonen (Tilpasse holdtasten). 2 Velg Verktøy > MOB. Geocacher En geocache er som en skjult skatt. Geocaching er når du leter etter skjulte skatter ved hjelp av GPS-koordinater som er lagt ut på Internett av de som skjulte geocachen. Laste ned geocacher 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. 2 Gå til 3 Opprett eventuelt en konto. 4 Logg på. 5 Følg instruksjonene på skjermen for å finne og laste ned geocacher til enheten. Navigere til en geocache Du må laste ned en geocache til enheten før du kan navigere til en geocache. Du finner mer informasjon på /geocaching. Navigasjon til en geocache fungerer på samme måte som navigasjon til andre posisjoner (Navigere til et bestemmelsessted). Logge forsøk Du kan logge resultatene etter at du har forsøkt å finne en geocache. 2 Velg Brukerdata > Geocache > Logg forsøk. 3 Velg Funnet, Ikke funnet eller Ikke prøvd. 4 Velg et alternativ: Hvis du vil begynne å navigere til geocachen nærmest deg, velger du Finn neste. Hvis du vil avslutte loggingen, velger du Ferdig. chirp En chirp er et lite tilbehør fra Garmin som programmeres og legges igjen i en geocache. Du kan bruke enheten til å finne en chirp i en geocache. Du finner mer informasjon om chirp i brukerveiledningen for chirp på Finne en geocache med en chirp 2 Velg Innstillinger > Sensorer > chirp. 3 Velg START > Naviger > Geocache. 4 Vent mens enheten finner satellittene. 5 Velg en geocache, og velg chirp for å vise detaljer om chirp mens du navigerer. 6 Velg Gå, og naviger til geocachen (Navigere til et bestemmelsessted). Det vises en melding når du er innenfor 10 m (33 fot) fra geocachen som inneholder en chirp enhet. Aktiviteter Enheten kan brukes til en rekke ulike treningsaktiviteter, både utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og registrerer enheten data om aktiviteten. Du kan lagre aktiviteter og dele dem med Garmin Connect fellesskapet. Enheten fungerer på ulike måter avhengig av aktiviteten. Datasider, registrerte data og menyalternativer vises kanskje ulike avhengig av aktiviteten. 4 Geocacher

9 Ski Alpint eller snøbrett Du bør lade enheten helt opp før du skal stå på ski eller snøbrett (Lade enheten). 1 Velg START > Ski-brett. 2 Vent mens enheten finner satellittene. 3 Velg START for å starte tidtakeren. Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. 4 Start aktiviteten. Funksjonen for automatisk tur er slått på som standard. Denne funksjonen registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelser. Auto Pause funksjonen er slått på som standard (Bruke Auto Pause). Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å renne utfor og når du går på skiheisen. 5 Start eventuelt å renne utfor for å starte tidtakeren på nytt. 6 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre. Se skiturene dine Enheten registrer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett. Du kan vise turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang. 1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet. 2 Hold nede MENU. 3 Velg Vis løp. 4 Velg UP og DOWN for å vise detaljer om siste tur, gjeldende turer og totalt antall turer. Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet, gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning. Trekking Gå tur Du bør lade enheten helt opp før du går tur (Lade enheten). 1 Velg START > Fotvandring. 2 Vent mens enheten finner satellittene. 3 Gå ut på tur. Enheten registrerer et spor mens du går. 4 Når du vil ta en pause eller stanse enhetens sporing midlertidig, velger du STOP > Fortsett senere. Enheten lagrer status for gåturen og aktiverer strømbesparende modus. 5 Velg START > Fortsett for å fortsette sporingen. 6 Når du er ferdig med å gå tur, velger du STOP > Lagre. Løping Ta en løpetur Du bør lade enheten helt opp før du drar ut på løpetur (Lade enheten). Før du bruker en ANT+ sensor for løpeturen, må du parkoble sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer). 1 Ta på deg ANT+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller pulsmåler (valgfritt). 2 Velg START > Løping. 3 Velg et alternativ: Hvis du vil bruke parkoblede ANT+ sensorer, venter du til enheten har koblet til sensorene. Hvis du vil hoppe over søk etter ANT+ sensorer, velger du Hopp over. 4 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter. Tidtakerskjermbildet vises. 5 Velg START for å starte tidtakeren. 6 Ta en løpetur. 7 Velg LAP for å registrere runder (valgfritt). 8 Velg UP og DOWN for å vise flere datasider (valgfritt). 9 Når du fullfører løpeturen, velger du STOP > Lagre for å lagre løpeturen. Et sammendrag vises. Sykling Legge ut på tur Du bør lade enheten helt opp før du legger ut på tur (Lade enheten). Før du bruker en ANT+ sensor for sykkelturen, må du parkoble sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer). 1 Ta på deg ANT+ sensorene, for eksempel en pulsmåler (valgfritt). 2 Velg START > Sykling. 3 Velg et alternativ: Hvis du vil bruke parkoblede ANT+ sensorer, venter du til enheten har koblet til sensorene. Hvis du vil hoppe over søk etter ANT+ sensorer, velger du Hopp over. 4 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter. 5 Velg START for å starte tidtakeren. Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. 6 Start sykkeltur. 7 Velg UP og DOWN for å vise flere datasider (valgfritt). 8 Når du er ferdig med sykkelturen, kan du velge STOP > Lagre. Svømming MERKNAD Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig. MERK: Enheten kan ikke registrere pulsdata når du svømmer. Legge på svøm i et basseng Du bør lade enheten helt opp før du legger på svøm (Lade enheten). 1 Velg START > Svømming > Basseng. 2 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse. 3 Velg START for å starte tidtakeren. Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. 4 Begynn å svømme. Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder automatisk. 5 Velg UP og DOWN for å vise flere datasider (valgfritt). 6 Når du hviler, velger du LAP for å sette tidtakeren på pause. 7 Velg LAP for å starte tidtakeren på nytt. 8 Når du er ferdig med å svømme, kan du velge STOP > Lagre. Aktiviteter 5

10 Legge på svøm i åpent vann Du bør lade enheten helt opp før du legger på svøm (Lade enheten). 1 Velg START > Svømming > Åpent vann. 2 Vent mens enheten finner satellittene. 3 Velg START for å starte tidtakeren. Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. 4 Begynn å svømme. 5 Velg LAP for å registrere et intervall (valgfritt). 6 Velg UP og DOWN for å vise flere datasider (valgfritt). 7 Når du er ferdig med å svømme, kan du velge STOP > Lagre. Svømmeterminologi Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget. Intervall: Én eller flere lengder. En ny intervall starter etter at du har hvilt deg. Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på, gjennomfører en komplett runde. Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én lengde pluss antall svømmetak for den lengden. Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum. Multisport Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteten. Under en multisportsaktivitet kan du skifte mellom aktiviteter og fortsatt se total tid og avstand. Du kan for eksempel skifte fra sykling til løping og vise den totale tiden og avstanden for sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten. Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke multisportsaktiviteten som er konfigurert som standard, til et standardtriatlon. Starte en multisportaktivitet 1 Velg START > Multisport > START. 2 Vent mens enheten finner satellittene. 3 Velg START for å starte tidtakeren. Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. 4 Start den første aktiviteten. 5 Velg LAP for å gå over i neste aktivitet. Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstidene. 6 Velg eventuelt LAP for å starte neste aktivitet. 7 Velg UP og DOWN for å vise flere datasider (valgfritt). 8 Når du har fullført den siste aktiviteten, kan du velge STOP > Lagre. Redigere en multisportaktivitet 1 Velg START > Multisport > DOWN. 2 Velg en aktivitet. 3 Gjenta trinn 2 til multisportaktiviteten er fullstendig. 4 Velg Ferdig. 5 Velg Ja for å slå på overganger, eller Nei for å slå de av. Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstidene. Treningsøkter Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra Garmin Connect, og overføre dem til enheten. Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect. Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på enheten. Følge en treningsøkt fra Internett Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin Connect). 1 Koble enheten til datamaskinen. 2 Gå til 3 Opprett og lagre en ny treningsøkt. 4 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen. 5 Koble fra enheten. Starte en treningsøkt Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect før du kan starte en treningsøkt. 1 Velg START > Treningsøkt. 2 Velg en treningsøkt. 3 Velg eventuelt en aktivitetstype. 4 Velg START. Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av treningsøkten, målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata. Innendørsaktiviteter fēnix 2 enheten kan brukes til innendørstrening, slik som løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS slås av for innendørsaktiviteter. Når GPS er av, beregnes hastighet, avstand og pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten. Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet, avstand og pedalfrekvens blir bedre etter at du har tatt et par løpeturer utendørs med GPS. Starte en innendørsaktivitet 1 Velg START > Innendørs. 2 Velg en aktivitet. 3 Vent mens enheten kobler til ANT+ sensorene. 4 Velg START for å starte tidtakeren. Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går. 5 Start aktiviteten. Bruke historikk Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten. 2 Velg Historikk. 3 Bla oppover eller nedover for å vise lagrede aktiviteter. 4 Velg en aktivitet. 5 Velg et alternativ: Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten, velger du Gå. Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du Detaljer. Hvis du vil vise aktiviteten på kartet, velger du Se på kart. Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten, i motsatt retning, velger du TracBack. Hvis du vil lagre aktiviteten som et spor som kan brukes til navigasjon, velger du Lagre som spor (Opprette et spor fra en lagret aktivitet). Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du Slett. 6 Aktiviteter

11 Trening Garmin Connect Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming, villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto på Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker. Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente kalorier, pedalfrekvens, VO2 maks, løpsdynamikk, kart sett ovenfra, tempo- og hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter. MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør som pulsmåler. Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn en av de daglige treningsplanene. Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger til aktivitetene dine på sosiale nettverk. Konfigurere brukerprofilen Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt og pulssone (Angi pulssoner). Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata. 2 Velg Innstillinger > Brukerprofil. 3 Velg et alternativ. Treningsmål Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende prinsippene. Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på treningsøkten. Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den kardiovaskulære kapasiteten og styrken din. Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå overtrening og redusere faren for skader. Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen (Pulssoneberegninger) for å finne frem til den beste pulssonen for treningsmålene dine. Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls er 220 minus alderen din. Om pulssoner Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av den maksimale pulsen din. Angi pulssoner Du må konfigurere brukerprofilen for trening før enheten kan fastslå pulssoner (Konfigurere brukerprofilen). Du kan justere pulssonene manuelt etter dine egne treningsmål. 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Puls > Pulssoner. 3 Angi høyeste og minste puls for sone 5. 4 Angi minste puls for sonen 4 til 1. Høyeste puls for hver sone er basert på minste puls for den forrige sonen. Hvis du for eksempel angir 167 som minste puls for sone 5, bruker enheten 166 som høyeste puls for sone 4. Pulssoneberegninger Sone % av makspuls Oppfattet anstrengelse % Avslappet, jevnt tempo, rytmisk pust % Komfortabelt tempo, litt tyngre pust, mulig å holde en samtale i gang % Moderat tempo, vanskeligere å holde en samtale i gang % Høyt tempo og litt ubehagelig, vanskelig å puste % Spurtetempo, ikke mulig over lengre tid, vanskelig å puste Fordeler Aerob trening på begynnernivå, reduserer stress Grunnleggende kardiovaskulær trening, bra nedtrappingstempo Forbedret aerob kapasitet, optimal kardiovaskulær trening Forbedret anaerob kapasitet og terskel, økt hastighet Anaerob og muskulær utholdenhet, økt kraft Om permanente idrettsutøvere En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre. Løpsdynamikk Du kan bruke en kompatibel fēnix 2 enhet paret med HRM-Run tilbehøret for å få tilbakemelding i sanntid om løpestilen. Hvis fēnix 2 enheten ble levert med HRM-Run tilbehøret, er enhetene allerede paret. HRM-Run tilbehøret har en innebygd akselerasjonsmåler som måler torsobevegelse for å beregne tre statistikker for løpingen, pedalfrekvens, vertikal svingning og tid med bakkekontakt. MERK: HRM-Run tilbehøret er kompatibelt med flere ANT + treningsprodukter og kan vise pulsdata når det er paret. Funksjonene for løpsdynamikk er bare tilgjengelige på enkelte Garmin enheter. Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt. Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre kombinert). Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i løpsbevegelsen. Det viser vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt. Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i millisekunder. MERK: Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går. Trene med løpsdynamikk Før du kan se løpsdynamikk, må du ta på HRM-Run tilbehøret og pare det med enheten (Parkoble ANT+ sensorer). Hvis fēnix 2 enheten ble levert med HRM-Run tilbehør, er enhetene allerede paret. Trening 7

12 Når du har paret et HRM-Run tilbehør med enheten, blir siden med løpsdynamikkdata synlig når du løper. 1 Ta en løpetur med HRM-Run sensor (Ta en løpetur). 2 Velg DOWN for å bla til siden med løpsdynamikkdata, der du kan se målingene dine. Den primære målingen vises i det øverste feltet på datasiden. Målerposisjonen korresponderer med den primære målingen. 3 Hold nede MENU, og velg feltet som skal vises som den primære målingen. Data og målere for løpsdynamikk Skjermen for løpsdynamikk viser en måler for den primære målingen. Du kan vise pedalfrekvens, vertikal oscillasjon eller tid med bakkekontakt som den primære målingen. Måleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Sonene er basert på prosentiler. Garmin har samlet inn data om løpere med ulike ferdighetsnivåer. Dataverdiene i sone fire og fem er typiske for mindre erfarne eller langsommere løpere. Dataverdiene i sone en, to og tre er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mindre erfarne løpere har ofte lengre tid med bakkekontakt, høyere vertikal oscillasjon og lavere skrittfrekvens enn mer erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt saktere skrittfrekvens og litt høyere vertikal oscillasjon. Gå til hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping. Sone Prosentil i sone Pedalfrekvensområ Område for vertikal oscillasjon Område for tid med bakkekontakt de À >95 >185 spm <6,7 cm <208 ms Á spm 6,7 8,3 cm ms  spm 8,4 10,0 cm ms à spm 10,1 11,8 cm ms Ä >5 <151 spm >11,8 cm >305 ms Tips for manglende data om løpsdynamikk Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse tipsene. Forsikre deg om at du har HRM-Run tilbehøret. HRM-Run tilbehøret har på forsiden av modulen. Par HRM-Run tilbehøret med fēnix 2 igjen, i henhold til instruksjonene. Hvis dataene for løpsdynamikk vises med null, kontrollerer du at modulen HRM-Run er festet med riktig side opp. MERK: Tid med bakkekontakt vises bare mens du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går. Om kondisjonsberegninger Du kan bruke Garmin enheten parkoblet med pulsmåleren til å vise beregnet kondisjon. Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form. Kondisjonsberegninger er gitt og støttes av Firstbeat Technologies Ltd. Få kondisjonsberegning Før du kan vises kondisjonsberegningen, må du pare pulsmåleren med fēnix 2 enheten (Parkoble ANT+ sensorer) og løpe i minst 10 minutter. For å få best resultat bør du fullføre profilen (Konfigurere brukerprofilen) og angi maksimal puls (Angi pulssoner). MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper. 2 Velg Kondisjon. Skjermen for kondisjonsberegning viser kondisjonsberegningen din som et tall og en posisjon på måleren. À Á Â Ã Ä Overlegent Utmerket Bra OK Svakt Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av The Cooper Institute. Du finner mer informasjon i tillegget (Standardverdier for kondisjonsberegning) og på Standardverdier for kondisjonsberegning Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn. 8 Trening

13 Menn Prosentil Overlegent 95 55, ,5 48,9 45,7 42,1 Utmerket 80 51,1 48,3 46,4 43,4 39,5 36,7 Bra 60 45, ,4 39,2 35,5 32,3 OK 40 41,7 40,5 38,5 35,6 32,3 29,4 Svakt 0 40 <41,7 <40,5 <38,5 <35,6 <32,3 <29,4 Kvinner Prosentil Overlegent 95 49,6 47,4 45,3 41,1 37,8 36,7 Utmerket 80 43,9 42,4 39,7 36, ,9 Bra 60 39,5 37,8 36, ,1 OK 40 36,1 34, ,1 27,5 25,9 Svakt 0 40 <36,1 <34,4 <33 <30,1 <27,5 <25,9 Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på Nedtrappingsvarsling Training Effect Beskrivelse Du kan bruke Garmin enheten parkoblet med pulsmåleren for å vise hvor mye tid som gjenstår før du er klar til en ny, hard treningsøkt. Funksjonen for nedtrappingsvarsling inkluderer nedtrappingstid og kontroll av nedtrapping Teknologien for nedtrappingsvarslingen leveres og støttes av Firstbeat Technologies Ltd. Kontroll av nedtrapping: Nedtrappingskontrollen viser i sanntid tilstanden til nedtrappingen i løpet av de første par minuttene av en løpetur. Nedtrappingstid: Nedtrappingstiden vises umiddelbart etter en løpetur. Tidtakeren teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard treningsøkt. 2,0 2,9 Opprettholder kondisjonen. Slå på nedtrappingsvarslingen Før du kan bruke funksjonen for nedtrappingsvarsling må du ta på deg pulsmåleren og pare den med enheten (Parkoble ANT + sensorer). Hvis fēnix 2 ble levert med en pulsmåler, er enheten allerede paret. For å få best resultat bør du fullføre profilen (Konfigurere brukerprofilen) og angi maksimal puls (Angi pulssoner). 2 Velg Nedtrappingsvarsling > Aktiver. 3 Ta en løpetur. En kontroll av nedtrapping dukker opp og viser deg status for nedtrapping i sanntid, i løpet av de første minuttene av løpeturen. 4 Velg Lagre etter løpeturen. Nedtrappingstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og minimumstiden er 6 timer. Vise nedtrappingstiden Før du kan vise nedtrappingstiden, må du aktivere nedtrappingsvarslingen. 2 Velg Nedtrappingsvarsling. Nedtrappingstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og minimumstiden er 6 timer. Om Training Effect Training Effect måler hvordan en aktivitet påvirker kondisjonen din. Training Effect samles opp under aktiviteten. Etter hvert som det er fremgang i treningen, vil verdien for Training Effect øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har forbedret formen din. Training Effect fastsettes av informasjonen i brukerprofilen din, pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten. Det er viktig å vite at Training Effect-tallene dine (1,0 5,0) kan virke unormalt høye de første løpeturene. Det kan hende du må utføre flere aktiviteter før enheten lærer kondisjonen din. 1,0 1,9 Bidrar til nedtrappingen (korte aktiviteter). Forbedrer utholdenheten med lengre aktiviteter (mer enn 40 minutter). 3,0 3,9 Forbedrer kondisjonen din hvis det gjentas som del av det ukentlige treningsprogrammet. 4,0 4,9 Stor forbedring av kondisjonen ved 1 2 økter i uken med tilstrekkelig nedtrappingsstid. 5,0 Bidrar til midlertidig overbelastning med stor forbedring. Tren opp til dette nummeret, men vær forsiktig. Krever flere restitusjonsdager. Training Effect-teknologien leveres og støttes av Firstbeat Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på Vise antatte løpstider Før du kan vise antatte løpstider må du ta på deg pulsmåleren og pare den med enheten (Parkoble ANT+ sensorer). Hvis fēnix 2 ble levert med en pulsmåler, er enheten allerede paret. For å få best resultat bør du fullføre profilen (Konfigurere brukerprofilen) og angi maksimal puls (Angi pulssoner) Enheten bruker kondisjonsberegningen (Om kondisjonsberegninger) og publiserte datakilder til å gi en måltid basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen antar at du har fullført riktig trening for løpet. MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper. 1 Ta på deg pulsmåleren og ta deg en løpetur. 2 Hold nede MENU. 3 Velg Kondisjon. 4 Velg DOWN for å vise skjermbildet for antatt løpstid. Enheten viser beregnede løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Bruke Virtual Partner Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe deg med å nå målene dine. 2 Velg Innstillinger > Aktivitet. 3 Velg en aktivitet. Virtual Partner er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter. 4 Velg Virtual Partner. 5 Velg Angi tempo eller Angi hastighet. 6 Start aktiviteten. 7 Velg UP eller DOWN for å bla til Virtual Partner skjermen og se hvem som leder. Trening 9

14 Klokke Bruksområder Stille inn alarmen 2 Velg Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm. 3 Velg START, UP, og DOWN for å angi tiden. 4 Velg Én gang, Daglig eller Ukedager. Endre lyden på alarmklokken 2 Velg Innstillinger > Generelt > Lyder > Alarmklokke. 3 Velg Tone, Vibrasjon, Tone og vibrasjon eller Bare melding. Starte nedtellingstidtakeren 2 Velg Klokke > Tidtaker. 3 Velg START, UP, og DOWN for å angi tiden. 4 Velg eventuelt Varsel, og velg en varslingstype. 5 Velg Start. Bruke stoppeklokken 1 Hold nede START. 2 Velg Klokke > Stoppeklokke. 3 Velg Start. Legge til en tilpasset tidssone 2 Velg Klokke > Alternative soner > Legg til sone. 3 Velg tidssone. Datasiden for alternative soner aktiveres automatisk (Datasider). Redigere en tilpasset tidssone 2 Velg Klokke > Alternative soner. 3 Velg tidssone. 4 Velg et alternativ: Hvis du vil endre tidssone, velger du Rediger sone. Hvis du vil tilpasse navnet på tidssonen, velger du Rediger etikett. Beregne størrelsen på et område Du må innhente satellitter før du kan beregne størrelsen på et område. 2 Velg Verktøy > Områdeberegning. 3 Gå rundt omkretsen av området. 4 Velg STOP for å beregne området. 5 Velg et alternativ: Velg Lagre spor, angi et navn, og velg Ferdig. Velg Endre enheter for å konvertere målinger av området til en annen måleenhet. Velg BACK for å avslutte uten å lagre. Vise almanakkene Du kan vise almanakkinformasjon for sol og måne og jakt og fiske. 2 Velg et alternativ: Hvis du vil vise informasjon om soloppgang, solnedgang, måne opp og måne ned, velger du Verktøy > Sol og måne. Hvis du vil vise de antatte beste tidene for jakt og fiske, velger du Verktøy > Jakt & fiske. 3 Velg eventuelt UP eller DOWN for å vise en annen dag. VIRB Remote Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet på avstand. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera på Kontrollere et VIRB actionkamera Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen VIRB, må du aktivere fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. 1 Slå på VIRB kameraet. 2 På fēnix 2 enheten holder du inne MENU. 3 Velg VIRB-fjernkontroll. 4 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet. 5 Velg et alternativ: Velg START for å ta opp video. Videotelleren vises på fēnix 2 skjermen. Velg DOWN for å stoppe videoopptak. Velg UP for å ta et bilde. Tilpasse enheten Aktivitetsinnstillinger Med disse innstillingene kan du tilpasse hver aktivitet etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper. Hold nede MENU, velg Innstillinger > Aktivitet og velg deretter en aktivitet. Datasider: Lar deg vise eller skjule datasider for den valgte aktiviteten (Tilpasse datasidene). Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for den valgte aktiviteten. Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap-funksjonen (Auto Lap ). Automatisk løp: Angir at enheten skal oppdage skiturer automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren. Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi (Bruke Auto Pause). 3D-hastighet: Angir at enheten skal beregne hastigheten din ved hjelp av både høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken (3D-hastighet og -avstand). 3D-avstand: Angir at enheten skal beregne den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av både høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken. Dataregistrering: Angir modus og intervall for dataregistrering. GPS-modus: Angir modus for GPS-antennen (UltraTrac). Fotsensorhastighet: Angir at enheten skal beregne hastigheten din ved hjelp av fotsensoren i stedet for GPS. Sykkelhastighet: Angir at enheten skal beregne hastigheten din ved hjelp av pedalfrekvenssensoren i stedet for GPS. Bassenglengde: Angir bassenglengden ved svømming i basseng (Legge på svøm i et basseng). Hviletid: Aktivere hviledatasiden for svømming i basseng. 10 Bruksområder

15 Registrering av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng. Nullstill: Gjenoppretter fabrikkinnstillingene for den valgte aktiviteten. I menyen: Viser eller skjuler den valgte aktiviteten i aktivitetsmenyen. Tilpasse datasidene Du kan vise, skjule og endre rekkefølgen på datasider for hver aktivitet. Du kan også redigere datafeltene for enkelte datasider. 2 Velg Innstillinger > Aktivitet. 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse. 4 Velg Datasider. 5 Velg Legg til side, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en ny side (valgfritt). 6 Velg en side for å redigere datafeltene. 7 Velg et alternativ: Velg Rediger, og endre datafeltene. Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre rekkefølgen på datasidene. Velg Slett for å fjerne datasiden fra sideløkken. Datasider Noen datasider er bare tilgjengelige for bestemte aktiviteter, og noen datasider krever at du parer enheten med en ANT+ sensor (Parkoble ANT+ sensorer). Minimum, maksimum og kartdata beregnes fra tiden når du startet aktiviteten. MERK: Kroppstemperaturen påvirker temperaturavlesningen. Du får en mer nøyaktig temperaturavlesning hvis du tar av deg enheten og venter i 20 til 30 minutter. Dataside Beskrivelse ANT+ sensor Aktiviteter 1 felt Viser ett konfigurerbart datafelt. 2 felter Viser to konfigurerbare datafelt. 3 felter Viser tre konfigurerbare datafelter. Høydemåler Barometer Kompass Temperatur Viser gjeldende, minimum og maksimum høyde samt et diagram over høydehistorikk. Viser gjeldende, minimum og maksimum barometertrykk samt et diagram over historikk for barometertrykk. Viser kompasset med reiseretning øverst. Viser gjeldende, minimum og maksimum temperatur samt et diagram over temperaturhistorikk. Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen tempe (valgfritt) Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle Kart Viser kartet. Ingen Alle unntatt svømming i basseng Puls Viser gjeldende, minimum og maksimum puls samt et diagram over pulshistorikk. (krever pulsmåler) Alle Dataside Beskrivelse ANT+ sensor Aktiviteter Pedalfrekvens Kraft Viser gjeldende, minimum og maksimum pedalfrekvens samt et diagram over pedalfrekvenshistorikk. Viser gjeldende, minimum og maksimum generert kraft samt et diagram over krafthistorikk. Virtual Partner Viser Virtual Partner siden (Bruke Virtual Partner ). Løpsdynamikk Viser informasjon om løpsdynamikk (Løpsdynamikk). Alternative soner Dobbelt rutenett Hvile Tid Gjeldende løp Totalt antall løp Treningsøkter Viser alternative soner (Legge til en tilpasset tidssone). Viser GPSkoordinatene dine. Viser hviletid mens du svømmer. Viser dato og klokkeslett. Viser data om gjeldende skitur. Viser data om totale skiturer for gjeldende aktivitet. Viser mål og ytterligere data for gjeldende trinn i treningsøkten. Fotsensor, pedalfrekvenssensor for sykkel, kraftsensor, Vector, HRM-Run (valgfritt) Kraftsensor, Vector Ingen HRM-Run (obligatorisk) Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Løping, sykling, egendefinert Sykling, egendefinert Løping, sykling, egendefinert Løping, egendefinert Alle Alle Svømming i basseng Alle Alpint eller snøbrett Alpint eller snøbrett Treningsøkt, egendefinert Varsler Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige varsler. Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang. Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde. Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg når enheten er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm. Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt. Varselnavn Varseltype Beskrivelse Batteri Hendelse Du kan angi et varsel om lavt batterinivå. Pedalfrekvens Område Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for pedalfrekvens. Kalorier Avstand Hendelse, regelmessig Hendelse, regelmessig Du kan angi antall kalorier. Du kan angi et intervall, en tilpasset avstand fra destinasjonen, eller en tilpasset avstand hvis du avviker fra et spor eller en rute. Tilpasse enheten 11

16 Varselnavn Varseltype Beskrivelse Høyde Hendelse, område, regelmessig Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde. Du kan også angi at enheten skal varsle deg når du beveger deg en angitt verdi oppover eller nedover i høyden. Puls Område Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge soneendringer. Se Om pulssoner og Pulssoneberegninger. Navigasjon ankomst Hendelse Du kan angi varsler for når du når veipunkter eller destinasjonen for et spor eller en rute. Tempo Område Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo. Strøm Område Du kan angi høyeste eller laveste strømnivå. Nærhet Regelmessig Se Angi en nærhetsalarm. Hastighet Område Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet. Tid Hendelse, regelmessig Du kan angi et intervall, en tilpasset tid til solnedgang eller et tilpasset tidspunkt fra beregnet ankomsttid. Angi et varsel 2 Velg Innstillinger > Aktivitet. 3 Velg en aktivitet. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter. 4 Velg Varsler. 5 Velg varselnavnet. 6 Velg eventuelt typen varsel. 7 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller angi en tilpasset verdi for varselet. 8 Slå på varselet om nødvendig. For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises en melding hver gang du går over eller under området som er angitt (verdiene for minimum og maksimum). Angi en nærhetsalarm Nærhetsalarmer varsler deg når du befinner deg innenfor et angitt område fra en bestemt posisjon. 2 Velg Innstillinger > Aktivitet. 3 Velg en aktivitet. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter. 4 Velg Varsler > Nærhet > Rediger > Opprett ny. 5 Velg en posisjon. 6 Angi en radius. 7 Velg Ferdig. Bruke Auto Pause Du kan bruke Auto Pause til automatisk å stoppe tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe. MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge tidtakeren er stanset eller satt på pause. 2 Velg Innstillinger > Aktivitet. 3 Velg en aktivitet. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter. 4 Velg Auto Pause. Auto Lap Markere runder etter avstand Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer). 2 Velg Innstillinger > Aktivitet. 3 Velg en aktivitet. MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter. 4 Velg Auto Lap. 5 Velg en avstand. Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden for runden. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på toner (Generelle innstillinger). Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de viser ytterligere rundedata (Tilpasse datasidene). UltraTrac Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPSmodus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid, men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige sensordataoppdateringer. Standardintervallet mellom sporpunktene er ett punkt i minuttet. Du kan justere intervallet. 3D-hastighet og -avstand Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing, klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling. Sensorinnstillinger Du kan kalibrere og tilpasse det interne kompasset (Kompassinnstillinger). Du kan kalibrere og tilpasse den interne barometriske høydemåleren (Innstillinger for høydemåleren). Du kan pare og tilpasse ANT+ sensorer (Sensorer med ANT+). Kompassinnstillinger Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer > Kompass. Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som grader eller milliradianer. Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (Angi nordreferansen). Modus: Angir om kompasset skal bruke en kombinasjon av GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av). Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompassensoren manuelt (Kalibrere kompasset). Angi nordreferansen Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen. 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Kompass > Nordreferanse. 12 Tilpasse enheten

17 3 Velg et alternativ: Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du Faktisk. Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du Magnetisk. Hvis du vil angi nord for rutenett (000º) som retningsreferanse, velger du Rutenett. Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du Bruker, angir det magnetiske avviket og velger Ferdig. Kalibrere kompasset MERKNAD Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer. Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt. 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Kompass > Kalibrer > Start. 3 Følg instruksjonene på skjermen. Innstillinger for høydemåleren Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler. Automatisk kalibrering: Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv hver gang du slår på GPS-sporing. Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler manuelt. Kalibrere den barometriske høydemåleren Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte havnivåtrykket. 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Høydemåler. 3 Velg et alternativ: Velg Automatisk kalibrering > Ved start for å kalibrere automatisk ved startpunktet for GPS. Velg Automatisk kalibrering > Kontinuerlig for å kalibrere automatisk ved regelmessige oppdateringer for GPS-kalibrering. Velg Kalibrer for å angi gjeldende høyde eller havnivåtrykk. Bluetooth tilkoblede funksjoner fēnix 2 enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible smarttelefoner. Enkelte funksjoner krever at du installerer Garmin Connect Mobile eller BaseCamp Mobile på smarttelefonen. Du finner mer informasjon på /apps. Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på fēnix 2 enheten. LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin Connect. Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å registrere den. Aktivitetsgjennomgang i BaseCamp Mobile: Gjør det mulig å sende aktiviteter til smarttelefoner som kjører programmet BaseCamp Mobile. Du kan vise aktivitetene, inkludert data for spor og sensor, i programmet. Nettskylagring i BaseCamp Mobile: Gjør det mulig å sikkerhetskopiere lagrede aktiviteter til Garmin Cloud kontoen med BaseCamp Mobile. Nedlastinger av utendørseventyr: Gjør det mulig å bla gjennom utendørseventyr i programmet BaseCamp Mobile og sende dem til enheten. Parkoble smarttelefonen med fēnix 2 enheten MERK: Enheten kan ikke kobles til ANT+ sensorer mens Bluetooth trådløs teknologi er aktivert. 1 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna fēnix 2 enheten. 2 På fēnix 2 enheten holder du inne MENU. 3 Velg Innstillinger > Bluetooth. 4 Gjør ett av følgende: Hvis dette er første gang du har parkoblet en telefon med enheten, velger du OK. Hvis du har parkoblet med enheten med en annen telefon tidligere, velger du Par mobilenhet. 5 På smarttelefonen går du til menyen Bluetooth innstillinger og søker etter enheter i nærheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til smarttelefonen. 6 Velg fēnix 2 enheten blant listen av enheter i nærheten. Det vises et passord på fēnix 2 skjermen. 7 Angi passordet på smarttelefonen. 8 På fēnix 2 enheten velger du Alltid på, I aktivitet eller Ikke i aktivitet og velger OK. Enheten aktiverer/deaktiverer Bluetooth trådløs teknologi automatisk basert på valget ditt. 9 Velg Vis eller Skjul for å vise eller skjule smarttelefonvarsler på fēnix 2 skjermen. 10Gå til og last ned programmet Garmin Connect Mobile eller programmet BaseCamp Mobile app til smarttelefonen (valgfritt). Generelle innstillinger Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System. Lyder: Her kan du slå tastetoner av og på, og angi vibrasjonsinnstillinger for ulike enhetsvarsler. Visning: Her kan du endre innstillingene for bakgrunnslys og kontrast. Tid: Angir dato, klokkeslett og tidssone. Språk: Angir språket på enhetsgrensesnittet. Enheter: Angir måleenhetene som dataene vises i. Skjerminnstillinger Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Generelt > Visning. Bakgrunnslys: Angir nivået på bakgrunnslyset og hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av. Kontrast: Angir skjermkontrasten. Tidsinnstillinger Hold nede MENU, og velg Innstillinger > Generelt > Tid. Tidsside: Gjør det mulig å tilpasse utseendet for klokkeslettet. Tilpasse enheten 13

18 Format: Gjør det mulig å velge 12- eller 24-timers visningsformat. Tidssone: Gjør det mulig å velge tidssone for enheten. Du kan velge Automatisk for å angi tidssonen automatisk ut fra GPS-posisjonen. Endre måleenhetene Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde, dybde, temperatur og trykk. 2 Velg Innstillinger > Generelt > Enheter. 3 Velg en målingstype. 4 Velg en måleenhet. Systeminnstillinger Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System. WAAS: Angir at enheten skal bruke WAAS GPS-signaler (Wide Area Augmentation System). Du finner mer informasjon om WAAS på Holdtaster: Gjør det mulig å tilpasse holdefunksjonen til DOWN-tasten. USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus eller Garmin-modus når den er koblet til en datamaskin. Kart: Gjør det mulig å endre kartutseendet. Posisjonsformat: Angir posisjonsformat, datum og sfæroide som brukes til å beregne GPS-koordinater. Meny: Gjør det mulig å tilpasse elementene som vises på hovedmenyen. Nullstill: Gjør det mulig å nullstille brukerdata og innstillinger. Om: Viser informasjon om enhet, programvare og lisens. Tilpasse holdtasten Gjør det mulig å tilpasse holdefunksjonen til DOWN-tasten. Som standard merkes det av et veipunkt når du holder nede DOWN. 2 Velg Innstillinger > System > Holdtaster > Hold Ned. 3 Velg en funksjon. Kartinnstillinger Hvis du vil åpne kartinnstillingene, holder du nede MENU og velger Innstillinger > System > Kart. Orientering: angir hvordan kartet vises på siden. Nord opp angir hvordan kartet viser nord øverst på siden. Spor opp viser den gjeldende reiseretningen mot toppen av siden. Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk på kartet. Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt. Punkter: Angir zoomnivå for punkter på kartet. Sporlogg: Gjør det mulig å vise eller skjule spor på kartet. Gå til linje: Gjør det mulig å velge hvordan kursen vises på kartet. Kartfarger: Gjør det mulig å velge om land- eller vannområder er uthevet på kartet. Innstillinger for posisjonsformat MERK: Ikke endre posisjonsformatet eller kartdatumkoordinatsystemet med mindre du bruker et kart eller sjøkart som angir et annet posisjonsformat. Hold nede MENU, og velg Innstillinger > System > Posisjonsformat. Format: Angir posisjonsformatet som en gitt posisjonsavlesning skal vises i. Datum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet etter. Sfæroide: Viser koordinatsystemet som enheten bruker. Standard koordinatsystem er WGS 84. Tilpasse hovedmenyen Du kan legge til, slette eller flytte elementer på hovedmenyen. 2 Velg Innstillinger > System > Meny. 3 Velg et menyelement. 4 Velg et alternativ: Velg Flytt opp eller Flytt ned for å endre elementets posisjon på listen. Velg Fjern for å slette et element fra listen. Velg Sett inn for å legge til et nytt element i listen. Nullstille enheten til fabrikkinnstillingene Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene. 2 Velg Innstillinger > System > Nullstill > Alle innstillinger. Sensorer med ANT+ Enheten er kompatibel med følgende trådløst ANT + tilleggsutstyr. Pulsmåler, blant annet HRM-Run (Sette på pulsmåleren) Hastighets- og pedalfrekvenssensor for sykkel (Bruke en valgfri pedalfrekvenssensor for sykkel) Fotsensor (Fotsensor) Kraftsensor, blant annet Vector tempe trådløs temperatursensor (tempe) Du finner mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av tilleggssensorer på Parkoble ANT+ sensorer Før du kan parkoble ANT+ sensorer, må Bluetooth trådløs teknologi være avslått (Parkoble smarttelefonen med fēnix 2 enheten). Første gang du kobler en sensor til enheten ved hjelp av ANT + trådløs teknologi må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde. MERK: Hvis det fulgte en pulsmåler med enheten, er pulsmåleren allerede parkoblet til enheten. 1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du på deg pulsmåleren (Sette på pulsmåleren). Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den på. 2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren 3 m (10 fot). MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene. 3 Hold nede MENU. 4 Velg Innstillinger > Sensorer. 5 Velg sensoren. 6 Velg Nytt søk. Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er paret med enheten. Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt. tempe tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for 14 Sensorer med ANT+

19 omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise temperaturdata fra tempe. Sette på pulsmåleren MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette trinnet. Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystplaten. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten. 1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen. Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med rett side opp. 2 Fukt elektrodene Á på baksiden av stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og senderen. 3 Hvis pulsmåleren har en kontaktlapp Â, fukter du kontaktlappen. 4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen à til løkken Ä. Logoene for Garmin skal være med høyre side opp. 5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren (3 m eller 10 fot). Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på. TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige pulsdata). Tips for unøyaktige pulsdata Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips. Påfør fukt på elektrodene og kontaktlappen på nytt. Du kan bruke vann, spytt eller elektrodegel. Stram stroppen rundt brystet. Varm opp i 5 10 minutter. Vask stroppen etter hver syvende bruk (Ta vare på pulsmåleren). Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt t-skjorten hvis det er passende for aktiviteten. Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren, kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene. Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren. Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter. Bytte ut batteriet (Skifte batteriet i pulsmåleren). Fotsensor Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som pulsmåleren). Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer av batterilevetiden. Angi modus for fotsensor Du kan angi at enheten skal bruke data fra fotsensoren og ikke GPS til å beregne tempo og avstand. 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Fotsensor. 3 Velg et alternativ: Velg Innendørs når du trener innendørs uten GPS. Velg Alltid på når du trener utendørs, når du har svakt GPS-signal, eller når du mister satellittsignaler. Kalibrere fotsensoren Det er valgfritt å kalibrere fotsensoren, men det kan forbedre nøyaktigheten. Du kan justere kalibreringen på tre måter: avstand, GPS og manuelt. Kalibrere fotsensoren etter avstand Du må pare enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT+ sensorer). Fotsensoren bør kalibreres ved å bruke det indre feltet av et reguleringsspor eller en nøyaktig avstand for å få best mulig resultat. Et reguleringsspor (2 runder = 800 m eller 0,5 miles) er mer nøyaktig enn en tredemølle. 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Fotsensor > Kalibrer > Avstand. 3 Velg Start for å begynne registreringen. 4 Løp eller gå 800 m eller 0,5 miles. 5 Velg Stopp. Kalibrere fotsensoren etter GPS Du må innhente GPS-signaler og pare enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT + sensorer). 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Fotsensor > Kalibrer > GPS. 3 Velg Start for å begynne registreringen. 4 Løp eller gå ca. 1 km eller 0,62 miles. Enheten gir deg beskjed når du har beveget deg langt nok. Kalibrere fotsensoren manuelt Du må pare enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (Parkoble ANT+ sensorer). Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et Sensorer med ANT+ 15

20 annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva kalibreringsfaktoren er. 2 Velg Innstillinger > Sensorer > Fotsensor > Kalibrer > Manuell. 3 Juster kalibreringsfaktoren: Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren. Hvis avstanden er for lang, reduserer du kalibreringsfaktoren. Bruke en valgfri pedalfrekvenssensor for sykkel Du kan bruke en kompatibel sensor for pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten. Par sensoren med enheten (Parkoble ANT+ sensorer). Oppdater informasjonen for brukerprofilen for trening (Konfigurere brukerprofilen). Legg ut på tur (Legge ut på tur). Informasjon om enheten Vise enhetsinformasjon Du kan vise enhets-iden, programvareversjonen og lisensavtalen. 2 Velg Innstillinger > System > Om. Ta vare på enheten MERKNAD Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten. Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler som kan skade plastdeler og finish. Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid. Unngå å trykke på tastene under vann. Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid. Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade. Rengjøre enheten 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel. 2 Tørk av. Spesifikasjoner Batteritype Batterilevetid Vanntetthetsvurdering Driftstemperaturområde Radiofrekvens/protokoll 500 mah lithiumionbatteri Opptil 5 uker 5 ATM* Fra -20 til 50 ºC (fra -4 til 122 ºF) 2,4 GHz ANT+ trådløs teknologi Smart-enhet med Bluetooth *Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på Batteriinformasjon Faktisk batterilevetid avhenger av hvor mye du bruker GPSfunksjonen, enhetens sensorer, trådløse sensorer (tilleggsutstyr) og bakgrunnslyset. Batterilevetid Modus 16 timer Normal GPS-modus 50 timer UltraTrac GPS-modus med sendeavspørringsintervall på ett minutt Opptil 5 uker Klokkemodus Ta vare på pulsmåleren MERKNAD Ta av modulen før du rengjør stroppen. Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data. Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker stroppen, på Skyll stroppen etter hver bruk. Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk. Ikke kjør stroppen i tørketrommel. Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den. Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når den ikke er i bruk. Spesifikasjoner for HRM-Run Batteritype Batterilevetid Vanntetthetsvurdering CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren 1 år (1 time per dag) 3 ATM* MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata når du svømmer. Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 C (fra -4 til 140 F) Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz *Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner mer informasjon på Batterier som kan byttes ut av brukeren ADVARSEL Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn. Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri, må du ta kontakt med lege. Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale. Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se FORSIKTIG Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal resirkulere batterier. Skifte batteriet i pulsmåleren 1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på baksiden av modulen. 2 Fjern dekselet og batteriet. 3 Vent i 30 sekunder. 4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp. 16 Informasjon om enheten

fēnix 3 Brukerveiledning

fēnix 3 Brukerveiledning fēnix 3 Brukerveiledning Mars 2015 Trykt i Taiwan 190-01840-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

epix Brukerveiledning

epix Brukerveiledning epix Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01753-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT hurtigstartveiledning November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Innledning advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

fēnix Brukerveiledning

fēnix Brukerveiledning fēnix Brukerveiledning August 2012 190-01507-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

tactix Brukerveiledning

tactix Brukerveiledning tactix Brukerveiledning September 2013 190-01652-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Forerunner 620 Brukerveiledning

Forerunner 620 Brukerveiledning Forerunner 620 Brukerveiledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01631-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Forerunner. 920XT Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-38_0B

Forerunner. 920XT Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-38_0B Forerunner 920XT Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01765-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

Forerunner 220 Brukerveiledning

Forerunner 220 Brukerveiledning Forerunner 220 Brukerveiledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01632-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

quatix Brukerveiledning

quatix Brukerveiledning quatix Brukerveiledning April 2013 190-01594-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

vívoactive Brukerveiledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-38_0A

vívoactive Brukerveiledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-38_0A vívoactive Brukerveiledning Februar 2015 Trykt i Taiwan 190-01749-38_0A Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Parkoble smarttelefonen... 1 Lade enheten... 1 Oversikt over enheten...1 Ikoner... 1 Tips for

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Reise mededge Brukerveiledning

Reise mededge Brukerveiledning Reise mededge Brukerveiledning Juni 2013 190-01605-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Approach G10. Brukerveiledning

Approach G10. Brukerveiledning Approach G10 Brukerveiledning Februar 2016 190-01986-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

Garmin Swim Brukerveiledning

Garmin Swim Brukerveiledning Garmin Swim Brukerveiledning September 2012 190-01453-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE brukerveiledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913)

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Approach G7 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE brukerveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE 2010-2013 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

Edge. 810 Brukerveiledning. September 2013 190-01510-38_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brukerveiledning. September 2013 190-01510-38_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brukerveiledning September 2013 190-01510-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Approach G8 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig informasjon

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

Alpha 100 med T 5 Brukerveiledning

Alpha 100 med T 5 Brukerveiledning Alpha 100 med T 5 Brukerveiledning Juli 2014 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brukerveiledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0B

Alpha. 100 med T5/T5 mini. Brukerveiledning. Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0B Alpha 100 med T5/T5 mini Brukerveiledning Juli 2015 Trykt i Taiwan 190-01771-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan

FR70 hurtigstartveiledning. Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan FR70 hurtigstartveiledning Desember 2012 190-01373-58_0B Trykt i Taiwan Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Edge. 510 Brukerveiledning

Edge. 510 Brukerveiledning Edge 510 Brukerveiledning Januar 2013 190-01531-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

APPROACH X10. Brukerveiledning

APPROACH X10. Brukerveiledning APPROACH X10 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

Oregon 600-serien Brukerveiledning

Oregon 600-serien Brukerveiledning Oregon 600-serien Brukerveiledning April 2013 190-01552-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

Approach S20. Brukerveiledning

Approach S20. Brukerveiledning Approach S20 Brukerveiledning Januar 2016 190-01989-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

brukerveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

brukerveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT brukerveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT 2009 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

brukerveiledning F O R E R U N N E R 1 1 0

brukerveiledning F O R E R U N N E R 1 1 0 brukerveiledning F O R E R U N N E R 1 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397

Detaljer

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

brukerveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING brukerveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen

Detaljer

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning

Garmin Index smartvekt. Brukerveiledning Garmin Index smartvekt Brukerveiledning September 2016 190-01959-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Forerunner 225. Brukerveiledning. Mai 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 225. Brukerveiledning. Mai 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 225 Brukerveiledning Mai 2015 Trykt i Taiwan 190-01887-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Garmin Swim Brukerveiledning

Garmin Swim Brukerveiledning Garmin Swim Brukerveiledning April 2016 Trykt i Taiwan 190-01453-38_0E Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Varia Vision. Brukerveiledning

Varia Vision. Brukerveiledning Varia Vision Brukerveiledning Februar 2016 190-02013-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

EDGE 800. brukerveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. brukerveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 brukerveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne

Detaljer

GPSMAP 64 Brukerveiledning

GPSMAP 64 Brukerveiledning GPSMAP 64 Brukerveiledning April 2014 190-01702-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

Forerunner 25. Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A

Forerunner 25. Brukerveiledning. August 2015 Trykt i Taiwan _0A Forerunner 25 Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01902-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

VÍVOFIT JR. 2. Brukerveiledning

VÍVOFIT JR. 2. Brukerveiledning VÍVOFIT JR. 2 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

brukerveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

brukerveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT brukerveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf.

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer