MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper"

Transkript

1 MONTASJEANVISNING Protecta Rørstruper 1 (4) Generell Produktbeskrivelse Protecta Rørstruper er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt samt stålrør med gjennomgående cellegummi og kan brukes i vegger av gips, mur og samt i dekker. Protecta Rørstruper leveres enten i standard størrelse tilpasset standard rørdiametre, eller som ruller á 25 meter i breddene 50 eller 75mm hvor man selv må påse at man benytter korrekt bredde og antall lag. Rørstruperen festes rundt de tekniske gjennomføringene med det påsittende klisteret, og arealet rundt rørstruperen tettes deretter med Protecta EX Gipsmørtel eller FR Brannplate. Brannklassifisering Tabell Produkt 25m rull Kabler og/eller plastrør i bunt samt stålrør m/cellegummi Produkt Standard Plastrør type PVC, PP og PE 50mm Rør Ø50mm EI mm Rør Ø75mm EI mm Rør Ø110mm EI mm Rør Ø125mm EI mm Rør Ø160mm EI mm Rør Ø200mm EI mm Rør Ø250mm EI mm Rør Ø315mm EI lag 75mm Bunt Ø160mm EI lag 50mm Stålrør Ø165mm EI 60 NB! Se detaljtegninger side 2 til 4 for anvisning om hvordan tettingene skal utføres. Se også montasjeanvisning for tettingsproduktet som benyttes da det kan kombineres med andre type gjennomføringer i store utsparinger. Test Standarder er testet i henhold til metoder og kriteria beskrevet i NS-EN :2009 Testreferanser: SINTEF B WF WF BRE A WF CHILT/RF06163 WF WF Illustrasjon Installasjon 1. I dekker monteres det vanligvis én rørstruper nederst i utsparingen, mens i vegger monteres det vanligvis en rørstruper i flukt med ytterkant av utsparingen. Se dog alle løsningene på side Hvis det benyttes rørstruper i 25 meters rull så må denne monteres i bredde og antall lag som beskrevet på side 2-4. Hvis det benyttes standard størrelser tilpasset standard rørdiametre, så er disse laget slik at maksimum brannmotstand oppnås. 3. Fest en passende rørstruper rundt de tekniske gjennomføringene med det påsittende klisteret så stramt som mulig, for å forhindre mest mulig åpning mellom rørstruperen og gjennomføringene. 4. Støp igjen utsparingen med Protecta EX Gipsmørtel med minimum samlet tykkelse på 100mm. Det kan i noen tilfeller benyttes Protecta EX Gipsmørtel i tykkelse 50mm, men brannmotstanden begrenses til EI Alternativt kan rørstruperen monteres i Protecta FR Brannplate. Skjær hullet rundt den tekniske gjennomføringen litt større, slik at rørstruperen kan skyves inn til midten av platen(e). Til slutt fuges igjen endekanten av rørstruperen med på begge yttersider. 6. Hvis den eksisterende åpningen mellom veggen eller dekket av mur eller og gjennomføringen er så smal at rørstruperen passer akkurat, kan den festes med å klebe den fast med. Det er da ikke behov for Gipsmørtel eller Brannplate, hvis det blir helt tett. I er må man heller utvide utsparingen. 7. Ved branntetting i sjaktvegger bestående av gips på kun én side, benyttes anvisningene for med rørstruper kun på siden med gipsplater. Man må da påse at sjaktveggene i alle etasjene branntettes på samme måte. 8. Ved branntetting av hulldekkeelementer så er løsning angitt i Byggdetalj pkt.32 med forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Protecta EX Gipsmørtel. Alternativt vil man oppnå samme brannmotstand for gjennomføringen om det i stedet benyttes tosidig branntetting. Utførelse av branntetting må være utført som angitt for dekker, dog da som tosidig branntetting der det er angitt ensidig branntetting. Protecta AS Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produkt- illustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun Standard konstruksjonsdetaljer for, veiledende, og siden Protecta AS ikke har noen kontroll over selve install- tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF Tlf asjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for klassifisering på de ferdige branntettinger. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver. (v.3.0)

2 DETALJTEGNINGER Protecta Rørstruper 2 (4) PLASTRØR OG BUNTER MED PLASTRØR OG/ELLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 EI 240 MUR OG BETONG DEKKER plassert nederst i støpen Gjennomføring Protecta EX Gipsmørtel fritt plassert i dekket Antall lag og type Protecta Rørtruper på 25 meter rull (alternativt standard størrelser) Type gjennomføringer 50mm 1 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI mm 1 lag 75mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI mm 2 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI mm 2 lag 75mm bredde Ø125mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm kabler og/eller plastrør i bunt EI mm 3 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PE eller FRIAPHON EI mm 7 lag 75mm bredde Ø200mm og Ø250mm plastrør PVC, PP eller PE EI mm 10 lag 75mm bredde Ø315mm plastrør PVC, PP eller PE EI 120 PLASTRØR OG BUNTER MED PLASTRØR OG/ELLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 EI 240 MUR OG BETONG DEKKER plassert midt i platen(e) Gjennomføring Protecta FR Brannplate fritt plassert i dekket Type Protecta FR Brannplate Antall lag og type Protecta Rørtruper på 25 meter rull (alternativt standard størrelser) Type gjennomføringer Dybde Gipsmørtel 1 x 60mm 2-S 1 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 60 2 x 50mm 1-S 1 lag 75mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 2 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 2 lag 75mm bredde Ø125mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm kabler og/eller plastrør i bunt EI x 50mm 1-S 3 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PE eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 7 lag 75mm bredde Ø200mm og Ø250mm plastrør PVC, PP eller PE EI x 50mm 1-S 10 lag 75mm bredde Ø315mm plastrør PVC, PP eller PE EI 120 Protecta EX Gipsmørtel dybde 100mm fritt plassert i dekket STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 120 MUR OG BETONG DEKKER 1 lag 50mm bredde plassert nederst i støpen Gjennomgående cellegummi med tykkelse 19mm STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI MUR OG BETONG DEKKER Stålrør Ø165mm Gjennomgående cellegummi med tykkelse 13-19mm Stålrør Ø165mm Protecta FR Brannplate 2-S fritt plassert i dekket 2 lag 50mm bredde plassert midt i platen Standard konstruksjonsdetaljer for, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF

3 DETALJTEGNINGER Protecta Rørstruper 3 (4) PLASTRØR OG BUNTER MED PLASTRØR OG/ELLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 EI 240 MUR OG BETONG VEGGER Gjennomføring plassert midt i støpen på begge sider av veggen Protecta EX Gipsmørtel på begge sider av veggen Antall lag og type Protecta Rørtruper på 25 meter rull (alternativt standard størrelser) Type gjennomføringer 2 x 50mm 1 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 60 2 x 50mm 1 lag 75mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 2 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 2 lag 75mm bredde Ø125mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm kabler og/eller plastrør i bunt EI x 50mm 3 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI x 50mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI x 75mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PE eller FRIAPHON EI x 50mm 7 lag 75mm bredde Ø200mm og Ø250mm plastrør PVC, PP eller PE EI x 50mm 10 lag 75mm bredde Ø315mm plastrør PVC, PP eller PE EI 120 PLASTRØR OG BUNTER MED PLASTRØR OG/ELLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 EI 240 MUR OG BETONG VEGGER Gjennomføring Protecta Rørstruper plassert midt i platene på begge sider Type Protecta FR Brannplate Protecta FR Brannplate 1-S av veggen Antall lag og type Protecta Rørtruper på 25 meter rull (alternativt standard størrelser) Type gjennomføringer Dybde Gipsmørtel 2 x 50mm 1-S 1 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 60 2 x 50mm 1-S 1 lag 75mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 2 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 2 lag 75mm bredde Ø125mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm kabler og/eller plastrør i bunt EI x 50mm 1-S 3 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PE eller FRIAPHON EI x 50mm 1-S 7 lag 75mm bredde Ø200mm og Ø250mm plastrør PVC, PP eller PE EI x 50mm 1-S 10 lag 75mm bredde Ø315mm plastrør PVC, PP eller PE EI 120 STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 MUR OG BETONG VEGGER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 MUR OG BETONG VEGGER Protecta EX Gipsmørtel dybde 100mm 2 lag 50mm bredde plassert midt i støpen Protecta FR Brannplate 1-S på begge sider av veggen Gjennomgående cellegummi med tykkelse 13-25mm Stålrør Ø165mm 2 lag 50mm bredde plassert midt i platene Stålrør Ø165mm Gjennomgående cellegummi med tykkelse 13-32mm Standard konstruksjonsdetaljer for, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF

4 DETALJTEGNINGER Protecta Rørstruper 4 (4) PLASTRØR OG BUNTER MED PLASTRØR OG/ELLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 EI GIPSVEGGER Gjennomføring av veggen plassert i flukt med ytterkant Protecta EX Gipsmørtel på begge sider av veggen Antall lag og type Protecta Rørtruper på 25 meter rull (alternativt standard størrelser) Type gjennomføringer 2 x 50mm 1 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 60 2 x 50mm 1 lag 75mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 2 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 2 lag 75mm bredde Ø125mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm kabler og/eller plastrør i bunt EI 2 x 50mm 3 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI 2 x 50mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI 2 x 75mm 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PE eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 7 lag 75mm bredde Ø200mm og Ø250mm plastrør PVC, PP eller PE EI 2 x 50mm 10 lag 75mm bredde Ø315mm plastrør PVC, PP eller PE EI PLASTRØR OG BUNTER MED PLASTRØR OG/ELLER KABLER BRANNMOTSTAND EI 60 EI GIPSVEGGER Gjennomføring av veggen plassert i flukt med ytterkant Type Protecta FR Brannplate Antall lag og type Protecta Rørtruper på 25 meter rull (alternativt standard størrelser) Type gjennomføringer Dybde Gipsmørtel 2 x 50mm 1-S 1 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 60 2 x 50mm 1-S 1 lag 75mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 1-S 2 lag 50mm bredde Ø110mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 1-S 2 lag 75mm bredde Ø125mm plastrør PVC, PP, PE, VP eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm kabler og/eller plastrør i bunt EI 2 x 50mm 1-S 3 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI 2 x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PVC, PP eller VP EI 2 x 50mm 1-S 4 lag 75mm bredde Ø160mm plastrør PE eller FRIAPHON EI 2 x 50mm 1-S 7 lag 75mm bredde Ø200mm og Ø250mm plastrør PVC, PP eller PE EI 2 x 50mm 1-S 10 lag 75mm bredde Ø315mm plastrør PVC, PP eller PE EI Protecta FR Brannplate 1-S av veggen STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 GIPSVEGGER STÅLRØR BRANNMOTSTAND EI 60 GIPSVEGGER Protecta EX Gipsmørtel dybde 25mm Protecta FR Brannplate 1-S av veggen 2 lag 50mm bredde i flukt med ytterkant Gjennomgående cellegummi med tykkelse 13-32mm 2 lag 50mm bredde i flukt med ytterkant Gjennomgående cellegummi med tykkelse 13-32mm Stålrør Ø165mm Stålrør Ø165mm Protecta Støpeplate Standard konstruksjonsdetaljer for, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF

5 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET 1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Handelsnavn 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Identifiserte bruksområder Passiv brannbeskyttelse 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firma Polyseam AS Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal Telefon E-Post Offisiell norsk oversettelse av forordning 453/2010 foreligger ikke til dags dato. Ifølge melding fra Klima- og forurensningsdirektoratets REACH-hjelp benyttes overskrifter og underoverskrifter fra svensk utgave (markert med *). Endringer gjøres ved første oppdatering etter at offisiell norsk oversettelse foreligger Nødnummer I nødsfall, kontakt giftinformasjon: ; Medisinsk nødhjelp: tel 113; brann: 110; Politi: 112 Ikke akutt giftinformasjon: SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering etter 1272/2008 Dette produktet er ikke klassificeret som farligt, vid vurdering i henhold til 1272/2008. Klassifisering etter 1999/45/EG Produktet er vurdert og ikke klassifisert som farlig Etikettinformasjon Etikettinformasjon enligt 1272/2008 Farepiktogrammer Signalord Faresetninger Etikettinformasjon enligt 1999/45/EG Se Avsnitt Andre farer. Sikkerhetsdatablad for Pipe Wraps/ FR Collar. Utgave Sid 1 av 6

6 SEKSJON 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNING OM INNHOLDSSTOFFER Produktet består av en blanding av forskellige faste stoffer Blandinger Merk at tabellen viser kjente farer for ingrediensene i ren form. Farene reduseres eller elimineres når de blandes eller spes ut, se Avsnitt 16d. Bestanddeler Klassifisering Konsentrasjon Substances being not classified according to the manufacturer - 100% ; - Forklaringer til ingrediensene og merkingen er angitt i Avsnitt 16e. Offisielle forkortelser er skrevet med normal stil. Med kursiv stil angis spesifikasjoner og/eller kompletteringer som har blitt brukt ved beregning av blandingens klassifisering, se Avsnitt 16b. Inneholder også komponent(er) som ikke er merkingspliktig(e). SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Ved innånding Ved inhalering av store mengder røyk, damp eller støv, skyll nese, munn og hals med vann. Om symptom oppstår, kontakt lege. Ved øyekontakt For sikkerhets skyld, skyll øyet med vann. Om symptom forekommer, kontakt lege. Ved hudkontakt Normal vask av huden anses som nok. Om symptom allikevel forekommer, kontakt lege. Ta av forurensede klær. Ved svelging Skyll nese, munn og svelg med vann. Ved svelging av større mengder, kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon om symptomer er ikke entydige eller mangler for dette produktet Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Symptomatisk behandling. SEKSJON 5: TILTAK VED BRANNSLUKNING 5.1. Slokkingsmidler Slokkes med vann, karbondioksid eller pulver Særlige eksponeringsfarer som skyldes selve stoffet eller stoffblandingen Brenner under utvikling av røyk som inneholder skadelige gasser (kulloksid og kulldioksid), og ved ufullstendig forbrenning, aldehyder og andre giftige, skadelige, irriterende eller farlige stoffer. Ikke brannfarlig. Produktet er ikke oksiderende Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper Ved brann, bruk uavhengig pusteapparat. SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Bruk passende allergitestede beskyttelseshansker. Støvfilter IIb (P2) kan behøves. Ved utslipp i råvann eller drikkevann, ta umiddelbart kontakt med redningsvesenet, telefon Ikke innånde produkten og unnvik kontakt med hud og øyne. 6.2 Miljømessige forholdsregler I de mengder som produkt er brukt kan det slippes ut i miljøet uten uheldige miljømessige konsekvenser. Utslipp skal rapporteres til brannvernet og miljøvernet Metoder for opprydding og rengjøring Samle forsiktig opp stoffet uten støvdannelse og lever det siden til avfallsforbrenning. Forurenset produktet skal sendes som kjemisk avfall, og bli erklært som ikke-farlig gods Referanse til andre seksjoner Sikkerhetsdatablad for Pipe Wraps/ FR Collar. Utgave Sid 2 av 6

7 SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtere substansen som potensielt helsefarlig. Produktet ska oppbevares slik at risiko for menneskers helse eller miljøet forhindres. Unngå kontakt med mennesker og dyr og slipp ikke produktet i følsom miljø. Spis, drikk og røyk ikke i rommet der dette produktet håndteres Særlig utforming av lagringsrom eller -beholdere inklusiv uforlikelige materialer Lagres tørt, ikke over normal romtemperatur. Oppbevares på et godt ventilert sted. 7.3 Særlige bruksområder. SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1. Kontrollparametere Nasjonale grenseverdier, Norge Alle ingredienser (se pkt. 3) savner hygieniske grenseverdier. 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen For forebyggelse av risikoer i arbeidet er det ikke nødvendig å ta noen spesielle hensyn til dette produktet utover de generelle kravene som følger av EU-direktiv 89/391 og nasjonal arbeidsmiljølovgivning. Øyebeskyttelse bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Vernehansker er normalt ikke nødvendig på grunn av egenskapene til dette produktet. Vernehansker kan være nødvendige på grunnlag av andre arbeidsforhold, f.eks. mekanisk risiko, temperaturforhold eller mikrobiologiske farer. Spesielt følsomme personer kan bruke hansker som er merket med "Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med angitt piktogram. Ånderettsvern er kun nødvendig i ekstreme jobbsituasjoner. Rådføre med framstilleren. Støvfilter IIb (P2) kan behøves. For begrensning av miljøeksponering, se Avsnitt 12. SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper a) Utseende Form: Fast stoff av uspesifisert form Farge: sort b) Lukt Svak lukt c) Luktterskel d) ph e) Smeltepunkt f) Kokepunkt/kokeområde g) Flammepunkt h) Fordampingshastighet i) Antennelighet (fast, gass) j) Øvre/nedre antendelse- eller eksplosjonsgrense k) Damptrykk l) Dampdensitet m) Relativ tetthet 1,1 kg/l n) Løselighet Vannløselighet Uoppløselig(<0.001%) o) Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann p) Selvantenningstemperatur q) Nedbrytingstemperatur r) Viskositet s) Eksplosjonsegenskaper t) Oksidasjonsegenskaper 9.2 Annen informasjon Ingen informasjon tilgjengelig Sikkerhetsdatablad for Pipe Wraps/ FR Collar. Utgave Sid 3 av 6

8 SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Produktet inneholder ingen stoffer som kan forårsake farlige reaksjoner under normale håndterings- og bruksforhold Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt under normale lagrings- og bruksforhold Risiko for farlige reaksjoner Ingen kjente farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Unngå oppvarming, gnister og åpne flammer Materialer som skal unngås Ikke angitt 10.6 Farlige spaltningsprodukter Ingen ved normale forhold. SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON Toksikologisk informasjon Generel eller uspesifik toksisitet Produktet er ikke klasset som giftig. Akutte virkninger Ikke klasset som akutt giftig stoff. Helseskadelighet Produktet er ikke klasset som helseskadelig. Giftighet ved gjentatt dose Såvidt vi vet har ingen kroniske effekter blitt rapportert for dette stoff. Kreftframkallende virkning Såvidt vi vet har ingen kreftfremkallende effekter blitt rapportert for for dette stoff. CMR-virkninger Til kunnskapen vår, har ingen mutagene, andre genetiske eller reproduksjonstoksiske effekter rapporterte for dette produktet. Sensibilisering Overømfintlighetsreaksjoner kan ikke utelukkes hos ømfintlige personer. Etsende og irriterende effekter Produktet er ikke etsende. Mild irritasjon kan ikke utelukkes hos følsomme individer. Synergisme og antagonisme Så vidt vi vet er ingen synergieffekter rapportert med dette produktet eller noen av innholdstoffene. Innvirkning på omdømme og andre psykologiske effekter Såvidt vi vet påvirker dette produkt ikke omdømmet vid den tiltenkte bruken. Virkninger på menneskelig mikroflora Innvirkning på den menneskelige mikroflora kan ikke påvises eller er ubetydelig. SEKSJON 12: MILJØOPPLYSNINGER Toksisitet Dette produktet er laget av lett nedbrytbare naturlige eller naturidentiske ingredienser i hovedsak fra fornybare kilder, med den globale miljøbelastningen kan betraktes som ubetydelig. I lokalmiljøet kan økologiske konsekvenser oppstå ved store utslipp Persistens og nedbrytbarhet Informasjon om persistens og nedbrytbarhet savnes, men det er ingen grunn til å tro at produktet ikke er nedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Informasjon om bioakkumulering savnes, men det er ikke grunn att frykte dette Mobilitet i jord Indikasjon på bevegelse i naturen er fraværende, men det er ingen grunn til å tro at produktet er miljøskadelige, på grunn av dette Resultater av PBT og vpvb vurdering Ingen kjemikaliesikkerhetsrapport har blitt utført Andre skadevirkninger Ikke angitt Sikkerhetsdatablad for Pipe Wraps/ FR Collar. Utgave Sid 4 av 6

9 SEKSJON 13: FJERNING AV AVFALL Egnede metoder for disponering av avfall Avfallshåndtering for produktet Produktet er ikke klassifiseret som farlig avfall. Ta også hensyn til lokale regler for avfallshåndtering. Se også Avfallsforskriften (FOR ). Gjenvinning av produktet Dette produkt gjenvinnes normalt ikke. Transport av avfallet Klasse J(0) - Ikke miljø- eller helseskadelig. SEKSJON 14: TRANSPORTINFORMASJON Dette produktet forventes kun å transporteres på vei eller med tog og er derfor kun vurdert ifølge regelverkene ADR/RID. Skulle annen transportmetode bli aktuell, ta kontakt med utgiveren av dette sikkerhetsdatabladet FN-nummer Ikke farlig gods Forsendelsesnavn Klasse 14.4 Emballasjegruppe 14.5 Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden SEKSJON 15: OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Forskrift/regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Kjemisk sikkerhetsvurdering Vurdering og kjemikaliesikkerhetsrapport henhold til 17/2006 Vedlegg I er ennå ikke gjort. SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER 16a. Informasjon om hvilke endringer som er gjort av den forrige versjonen Revisjoner av dokumentet Dette er den første utgave. 16b. Forklaring av forkortelser i sikkerhetsdatabladet Forklaringer til forkortelser i avsnitt 14 ADR Europeisk avtale vedrørende internasjonal transport av farlig gods på vei RID Reglementet for internasjonal transport av farlig gods med tog 16c. Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet Datakilder Primærdata for beregning av farene har først og fremst blitt hentet fra den offisielle europeiske klassifikasjonslisten, 1272/2008 Vedlegg I, oppdatert til Der slike oppgaver mangler,ble det i andre hånd brukt den dokumentasjonen som ligger til grunn for den offisielle klassifiseringen, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hånd ble informasjonen fra ansette internasjonale kjemikalieforetak brukt, og i fjerde fra annen tilgjengelig informasjon, f.eks. fra andre leverandørers sikkerhetsdatablader eller fra ideelle organisasjoner, der en ekspertbedømmelsen har blitt foretatt av kildens troverdighet. Hvis pålitelig informasjon ikke finnes til tross for dette, har farene blitt bedømt av ekspertise på grunnlag av kjente farer fra lignende stoffer, der prinsippene i 17/2006 og 1272/2008 har blitt fulgt. Sikkerhetsdatablad for Pipe Wraps/ FR Collar. Utgave Sid 5 av 6

10 Fulltekst for forskrifter som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet 453/2010 Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 17/2009 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) 1272/2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 17/ /45/EG Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger 89/391 Europaparlaments- og rådsdirektiv 89/391/EF 17/2006 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 17/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF Vedlegg I 16d. Metoder for å evaluere opplysningene i henhold til 1272/2008 Artikkel 9 brukt i klassifiseringen Beregningen av farene med denne blandingen er gjort som en samveid bedømmelse med hjelp av en ekspertbedømmelse i samsvar med 1272/2008 Vedlegg I, der all tilgjengelig informasjon som kan ha betydning for å fastsette farene med blandingen veies sammen, og i samsvar med 17/2006 Vedlegg XI. 16e. Lister over relevante R-setninger, faresetninger og sikkerhetssetninger 16f. Råd om passende opplæring for ansatte for å beskytte menneskers helse og miljøet Advarsel for feil bruk Dette produkt er ikke forventet å forårsake alvorlig skade på mennesker eller miljø, men framstilleren, distributøren eller leverandør kan ikke ta ansvar for uvanlig eller ulovlig bruk av produktet. Annen relevant informasjon Etikettinformasjon enligt 1999/45/EG Faresymbol R-setninger S-setninger Informasjon om dokumentet Dette sikkerhetsdatablad er utstedt av programmet KemRisk, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE Linköping, Sverige. Sikkerhetsdatablad for Pipe Wraps/ FR Collar. Utgave Sid 6 av 6

11 PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i prøvingsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og anvendelse med tilhørende monteringsanvisning imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet. Byggvarer: Produktansvarlig: Protecta AS Ravneveien 7, Linnestad Næringsområde, N-3174 Revetal Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet på en forskriftsmessig måte og at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende monterings- og bruksanvisning som er kontrollert av SINTEF NBL. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produkt eller være lett tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/ myndighet. Produktet skal merkes med SINTEF , i tillegg til produktnavn, produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet. Merkingen skal være lett synlig. Konstruksjonsdetaljer for produktet er beskrevet i Standard konstruksjonsdetaljer for, tilhørende Produktdokumentasjon SINTEF ". Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF NBL as, utgjør en formell del av godkjenningen. Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll, som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL as. Førstegangs utstedelse Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad. Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL as kan tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om endring ikke blir tatt til følge. Utstedt: Gyldig til: Asbjørn Østnor, Avd.sjef testing og dokumentasjon Jan P. Stensaas Fagansvarlig dokumentasjon SINTEF NBL as Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: E-post Besøksadresse: Tillerbruvegen 202 Telefaks: Internett: nbl.sintef.no Foretaksregister: NO MVA

12 SINTEF Side 2 av 3 Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SINTEF av Innehaver av godkjenningen Protecta AS Ravneveien 7, Linnestad Næringsområde, N-3174 Revetal 2. Produsent Polyseam Ltd., 3. Produktbeskrivelse Rørstruper bestående av et plastinnpakket grafittbasert varmeekspanderende materiale, tykkelse 1,8 mm. Bredde og antall lag tilpasset rørdiameter. Produktet leveres også i 25 m ruller i to bredder, 50 mm og 75 mm som testet/sertifisert. 4. Bruksområder Kan benyttes både på plastrør (PVC, PP, PE, VP og Friaphon), bunter med plastrør med eller uten kabler, og kabelbunter, samt stålrør med gjennomgående cellegummi. Rørstruperen støpes i veggen eller dekket ved å feste dem rundt de tekniske gjennomføringene med den påsittende klistrelappen. Kan også monteres i Protecta FR Brannplate eller tilsvarende produkter med samme egenskaper. 5. Egenskaper Tabell 1 og 2 viser brannmotstanden til gjennomføringer av plastrør, samt kabler og/eller plastrør i bunt. en er bestemt ved typeprøving som angitt i pkt. 7. kan brukes i vegger/ dekker der det er krav til tilsvarende brannmotstand EI i henhold til TEK. 6. Betingelser for bruk monteres i henhold til byggdetaljene som er vist i Standard konstruksjonsdetaljer for produktet tilhørende SINTEF NBL as produktdokumentasjon SINTEF I dekke monteres en rørstrupe i underkant, mens i vegg monteres en rørstrupe på hver side, bortsett fra der noe annet er angitt. Fig.1 Eksempel på bruk av. Tabell 1 i standard størrelser som gjennomføringstetting for plastrør, samt kabler og/eller plastrør i bunt (se fotnoter på neste side). 1) 2) 3) Type rørstruper (mm): Materiale og diameter: ) PVC, PP, PE, VP og Friaphon rør Ø 250 mm 2) PVC rør Ø mm 200 PVC rør Ø ) mm 2) PP rør Ø mm 110 PP rør Ø ) mm ) PE, VP og Friaphon rør Ø 250 mm ) PVC, PP, PE, VP og Friaphon rør Ø 250 mm Kabler og/eller ) plastrør i bunt Ø 160 mm Kabler og/eller ) plastrør i bunt Ø 160 mm Kabler og/eller ) plastrør i bunt Ø 160 mm Tykkelse/type brannskille: Gipsvegg 120 mm Gipsvegg 100 mm Gipsvegg 100mm Gipsvegg 120 mm (minutter) Støpt inn med Protecta EX Gipsmørtel, samme dybde på støp som bredde på rørstruper. Støpt inn med Protecta EX Gipsmørtel, total dybde 100 mm. Montert i Protecta FR Brannplate, ende fuget igjen på begge sider med Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: E-post Besøksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: Internet: nbl.sintef.no Foretaksregister: NO MVA SINTEF NBL as.

13 SINTEF Side 3 av 3 Tabell 2 Alternativ montasje med i ruller á 25 meter som festes i nødvendig antall lag og bredde som gjennomføringstetting for stålrør med cellegummi, plastrør, samt kabler og/eller plastrør i bunt. Antall lag x bredde 1) (mm) 2 x 50 1 x 50 1 x 75 2 x 50 2 x 75 3 x 75 4 x 75 7 x x 75 4 x 75 4 x 75 Materiale og diameter (mm) PVC, PP, PE, VP og Friaphon rør Ø 110 PVC, PP, PE, VP og Friaphon rør Ø 110 PVC, PP, PE, VP og Friaphon rør Ø 110 PVC, PP, PE, VP og Friaphon rør Ø 125 PVC, PP og VP rør Ø 160 PE og Friaphon rør Ø 160 PVC, PP og PE rør Ø200 og Ø 250 PVC, PP og PE rør Ø 315 PVC, PP og VP rør Ø 160mm Kabler og/eller plastrør i bunt Ø 160 Type brannskille og montasje 2) 25 mm støp på hver side av støpeplate 4) 50 mm støp eller tosidig i vegger med mørtel 3) eller 75 mm støp med mørtel3) 100mm støp eller 50mm støp med Protecta EX Gipsmørtel i -/ (minutter) 60 i og 60 i 60 i og 60 i 180 i 240 i 180 i 180 i 180 i 180 i 120 i 240 i 240 i Tabell 2 forts. Antall lag x bredde 1) (mm) 2 x 50 1 x 50 2 x 50 Materiale og diameter (mm) Stålrør Ø 165 med 13-25mm gjennomgående cellegummi Stålrør Ø 165 med 13-19mm gjennomgående cellegummi Stålrør Ø 165 med 19mm gjennomgående cellegummi 1) med. Type brannskille og montasje 2) 100mm støp ensidig i vegger 60 mm plate ensidig i dekker med Protecta FR Brannplate 2-S fuget igjen med Stålrør Ø 165 med mm gjennomgående cellegummi i -/ (minutter) 60 i 120 i i 2) 50 mm støp ensidig kan erstattes med 60 mm Protecta FR Brannplate 2-S, mens alle andre typer med støp kan erstattes med 2 x 50 mm Protecta FR Brannplate 1-S. Protecta FR Brannplate må forsegles med Protecta FR Akryl. 3) Protecta EX Gipsmørtel. 4) Protecta EX Støpeplate. 7. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på egenskaper som er dokumentert i følgende rapporter: SINTEF NBL as. Prøvingsrapport B av i henhold til EN :2004. Warrington fire. Prøvningsrapporter i henhold til NS-EN : o WF , datert o WF , datert o WF , datert o WF , datert o WF , datert Gyldighet: Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav, forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert. 9. Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Jan P. Stensaas, fagansvarlig, dokumentasjon, SINTEF NBL as, Trondheim. Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: E-post Besøksadresse Tiller Bru, Tiller Telefaks: Internet: nbl.sintef.no Foretaksregister: NO MVA SINTEF NBL as.

Protecta FR Akryl 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Protecta FR Akryl 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD EBO Branntetningsmasse I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 Erstatter blad

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-02-06 Erstatter blad utstedt 2012-06-25 SEKSJON

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-02 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / BLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-03 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

Powergas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Powergas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-26 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Powergas Leverandørens

Detaljer

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-26 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Mixgas Leverandørens

Detaljer

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige

Gasser /driv- Sievert AB Box 1366 SE-17126 SOLNA Sverige I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-12-17 Erstatter blad utstedt 2013-08-27 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Ultragas. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Ultragas Leverandørens

Detaljer

Butangas Andre navn eller synonymer

Butangas Andre navn eller synonymer I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2015-02-27 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Butangas Andre navn

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43

NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 NOR/310R0453.00T OJ L 133/10, p. 1-43 Commission Regulation (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer