8 kvalitetsleiligheter på flott utsiktstomt - Høy standard!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 kvalitetsleiligheter på flott utsiktstomt - Høy standard!"

Transkript

1 Stølsvegen 52 8 kvalitetsleiligheter på flott utsiktstomt - Høy standard! BRA 78m²/ 95m² Eierform: Selveier Prisant. Kr , ,- + omk.

2 Komfort og det lille ekstra... Velkommen til ditt nye hjem! Ønsker du eneboligens kvaliteter i leilighetens enkle hverdag? Her kommer 8 flotte leiligheter med gode og gjennomtenkte kvaliteter godt tilpasset terrenget. Her har virkelig kjøpers komfort samt det lille ekstra vært i utviklers tanker. Leilighetene ligger sentralt i et rolig og etablert boligområde i Arna. Fra leilighetene har du en flott utsikt over nærområdet, Arnavågen og vidden for å nevne noe. Alle leilighetene får vestvendt altan, hvor man kan nyte gode lys- og solforhold. Det er kort avstand til dagligvarebutikk, barnehager, skoler, fotballbane samt idrettsanlegg og treningssenter. Det er gangavstand til togstasjonen og Øyrane torg med det meste av servicetilbud.

3

4

5 Leilighetene leveres nøkkelferdige og med gjennomgående gode kvaliteter. Se leveransebeskjrivelse.

6

7 Gangavstand til togstasjonen og Øyrane torg. Området byr på flotte turområder, badesteder og skiløyper 15 min unna.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 NØKKELINFORMASJON STØLSVEGEN 52 Eierform Selveier Eiendomsbetegnelse GNR 287, BNR 94 OG 113, SNR 1-8 i BERGEN kommune. Areal 3- og 4-roms leiligheter med BRA fra 78 til 95 m². Følgende rom inngår i P-rom arealet: Alle rom innenfor leilighetens yttervegger med unntak av innvendig bod. Bruksareal (BRA) tilsvarer P-rom, men med tillegg av areal for innvendig bod. Det henvises til prisliste for P-rom areal for den enkelte leilighet. Bygning Byggemåte Bygningene oppføres med mur i bakkant mot terreng, resten av bygget oppføres i tre. Det henvises til utbyggers beskrivelse for ytterligere detaljer. Innhold 8 flotte leiligheter, alle med god utsikt, fordelt på 2 hus. Flotte bygg med en fantastisk beliggenhet og optimale sol- og lysforhold. Alle leilighetene er over ett plan. Standard Leilighetene leveres nøkkelferdige og med gjennomgående gode kvaliteter og høy standard. Alle oppholdsrom leveres med en-stavs eikeparkett som standardleveranse på gulv. Bad leveres med flislagte gulv, mens vegger i all hovedsak leveres som slette, malte gipsplater. Vegger på bad flislegges. Boligene leveres som lavenergiboliger med vannbåren varme og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det henvises til utbyggers leveransebeskrivelse for utførlig informasjon om den høye standarden. Oppvarming Alle leiligheter leveres med vannbåren varme i alle gulv. Energimerking Energiattest skal foreligge senest ved overtagelse av leilighetene. Det vil fremlegges energiattest for hver leilighet. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De aller fleste boliger vil få en karakter i den nedre delen av skalaen (E-G). Se for mer informasjon om energimerking av boliger. Byggeår 2015/2016 Område Beliggenhet Leilighetene ligger sentralt i et rolig og etablert boligområde i Arna. Fra leilighetene har du en flott utsikt over nærområdet, Arnavågen og vidden for å nevne noe. Alle leilighetene leveres med vestvendt altan, hvor man kan nyte gode lys- og solforhold. Det er kort avstand til dagligvarebutikk, barnehager, skoler, fotballbane samt idrettsanlegg og treningssenter. Det er gangavstand til togstasjonen og Øyrane torg med det meste av servicetilbud fordelt over mer en 40 butikker. Her finner du også helsetilbud som legekontor, tannlege, kiropraktor, regnskapskontor og alle bydelens kommunale servicekontor. 18

19 Gode bussforbindelser som blant annet tar deg til terminalen ved Arna Jernbanestasjon. Det er gode togforbindelser til Bergen sentrum med en reisetid på 7 minutter. Det er ca. 30 minutters kjøring med bil til Bergen sentrum med kulturtilbud, kaffebarer, kino og eksklusive butikker Leilighetene får også nærhet til store arbeidsplasser som Toro fabrikken, Asko, Øyrane Torg og Arna Stasjon. Området byr på flotte turområder, blant annet Arnanipa, Rambergsveien og i Reppardalen. Flotte badesteder som Leiren og Osavannet kan friste en sommersdag. Ca. 15 minutters kjøring til preparerte skiløyper på Gullbotn. Adkomst Kjør E16 fra Åsane mot Arna, og ta av i rundkjøringen mot venstre ned mot Øyrane Torg. Følg veien videre rett frem i neste rundkjøring, og ta til høyre i den neste rundkjøringen inn i Indre Arna vegen. Ta deretter første vei til venstre inn Stølsvegen, nr. 52 får du på høyre side. Tomt 1905 m² - Felles eiertomt fordelt på to bruksnummer. Prosjektet Stølsvegen føres opp på gnr. 287, bnr. 94 og 113 i 1201 Bergen kommune Tomtene vil totalt få 8 boliger fordelt over 2 etasjer og 2 bygningskropper samt carport med plass til 6 biler. Opparbeidede felles utearealer består av asfalt på parkeringsplasser, granitt i trapper og gangveier med kantstein ut mot plen. Gressplen med beplantning på resterende uteområder. Kunstgress på taket av Carport hvor det blir laget «golfputting» for felles hygge. Se egen utomhusplan. Parkering Alle enheter vil ha egen oppmerket parkeringsplass, noen i carport. I tillegg er det felles gjesteparkering. Parkeringsplasser blir asfalter. Se prisliste for oversikt parkering. Reguleringsforhold Eiendommen er regulert til boligformål i område for Bebyggelse og anlegg. Planid.: Reguleringsplan med bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Finnes også tilgjengelig på Bergen Kommunes hjemmesider. Vei, vann og kloakk Offentlig vei, vann og avløp ned til tomten. Privat stikkledning påkoblet offentlig nett. Økonomi Fellesutgifter Følgende poster vil normalt inngå i månedlige fellesutgifter: Forsikring, forretningsførsel, kabel-tv, felles strøm, vedlikehold av fellesarealer, snømåking med mer. Fellesutgiftene fordeles etter eierbrøken og bestemmes av sameiet. Det estimeres at fellesutgifter vil utgjøre mellom kr. 25,- og kr.30,- pr. mnd. pr. kvm. BRA. Det understrekes at dette er et foreløpig estimat og at endelig beløp kan avvike. Ligningsverdi Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for nærmere informasjon. Offentlige avgifter Offentlige avgifter vil bli beregnet av Bergen Kommune ved Kemneren når boligene står ferdig. Heftelser som skal følge eiendommen Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som fremgår av grunnboken. Grunnbokutskrift fås ved henvendelse til megler. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen. Seksjonen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser jf. lov om eierseksjoner. 19

20 Betalingsvilkår Det skal betales 10% av kjøpesum senest innen 10 dager etter at kjøpekontrakt er signert av begge parter. De resterende 90% av kjøpesum pluss vederlag for eventuelle endrings-/tilvalgsarbeider, samt omkostninger, skal betales ved overtakelse. Utbygger stiller garanti etter 12 i bustadoppføringslova. Dersom utbygger stiller garanti etter bustadoppføringslovas 47 kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til selger før overtagelse og tinglysing av skjøte. Omkostninger 1. Dok.avgift til staten: 2,5% av tomteverdi. Tomteverdi er satt til kr ,- pr bolig. Dok.avg. blir da kr ,- pr. bolig. 2. Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,- 3. Evt. tinglysingsgebyr for pantedok. kr. 525,- 4. Grunnboksutskrift kr. 206,- 5. Oppstartskapital sameiet kr. 50,- pr. kvm. BRA. Det henvises til egen prisliste for totalsum pr. bolig. Det tas forbehold om at avgiftsgrunnlaget godkjennes av Statens Kartverk Øvrige kjøpsforhold Visning Tomtevisninger som annonsert eller etter avtale med megler. Vi gjør oppmerksom på at man av sikkerhetshensyn ikke må ta seg inn på byggeplass uten etter avtale med megler eller utbygger. Overtagelse Med forbehold om tilstrekkelig salg er antatt ferdigstillelse for prosjektets 10 mnd. etter byggestart. Se prospekt og kjøpekontrakt for utfyllende informasjon. Viktig informasjon Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til salgstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger. Inventar som er merket med stiplete linjer medfølger ikke. Eventuelt inntegnede møbler er kun å anse som møbleringsforslag og møbler medfølger ikke Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende, eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og teknisk beskrivelse i den endelige kontrakt med kjøper, vil teknisk beskrivelse ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Sjakter og VVS føringer er ikke endelig inntegnet og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Vindusplasseringer og størrelser i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den videre detaljprosjekteringen. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil kunne forekomme. Renovasjon, forstøtningsmurer, fallsikringer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Leveranse av plen og vegetasjon vil kunne avvike i forhold til utomhusplan. Ved overtagelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Overtagelsen av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtagelse av seksjonene. Kjøper må akseptere at sameiets styre skal representere alle sameierne ved overtakelse av fellesarealene. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpetilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Ved eventuelt salg til selskaper vil kjøpekontrakt bli underlagt bestemmelsene i avhendingsloven. Salg til privatpersoner før prosjektet er ferdigstilt reguleres av bustadoppføringslova. Leiligheter som eventuelt er ledige etter ferdigstilt prosjekt selges etter bestemmelsene i avhendingsloven. Adgang til utleie Hver seksjon består av en boenhet. Dette er en selveiende eiendom og eiendommen kan fritt leies ut. 20

21 Ferdigattest / midl. brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar boligen. Konsesjon Kjøpere må signere egenerklæring om konsesjonsfritak ved kontraktsinngåelse. Kontakt Ansvarlig megler Hanne Handeland, Eiendomsmegler MNEF Mob Megler Fredrik Nesslin, Eiendomsmegler MNEF Mob Saksnr Utbygger Solid Boligutvikling AS v/kjetil Bjørnberg Vedlegg til salgsoppgaven 1. Kontraktsdokument 2. Leveransebeskrivelse 3. Plan- og fasadetegninger, 4. Nabolagsprofil 6. Reguleringsplan 7. Situasjonskart 8. Kjøpetilbud Budgivning Boligene i prosjektet selges til fast pris. Alle kjøpetilbud skal inngis skriftlig til megler. Kjøpetilbudet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver legitimere seg og fremlegge bekreftelse på finansiering..før kjøpetilbud sendes inn bør megler varsles på telefon. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at kjøpetilbud er mottatt. Kjøpetilbud som ikke er skriftlig vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud Selger må skriftlig akseptere kjøpetilbudet før aksept vil bli formidlet til budgiver. Meglerforetakets vederlag Meglers vederlag dekkes av selger og utgjør 1,25 % av salgssum pr. solgte enhet. Selger dekker forøvrig alle utgifter til markedsføring. 21

22 Beskrivelse av Stølsveien 52 Byggemåte: Etasjeskillere: Tak: Gulv: Vegger innvendig: Vegger utvendig: Vinduer: Husene blir bygget med 350 mm Termomur i bakkant mot terreng og med 5 cm isolert påforing på innersiden. Resten av bygget blir satt opp i 48x148 med Glava Exstreme isolasjon, deretter plast og 5 cm påforing med Glava Exstreme isolasjon og innvendig 13 mm gips. Disse blir i plasstøpt betong med GK himling under for å få plass til ventilasjon og deretter Gyproc Planum 13 mm gipsplater. Takkonstruksjonen blir oppbygd med Q-dekke og 5 cm Rockwool og diffsperre, deretter cm Rockwool før tekking med papp. Alle soverom, oppholdsrom blir det Boen Eik Andante 1 stavs Plank med v-fuge og matt lakk i størrelsen 180 mm bredde. Sparklet og malte flater med Jotun Lady på 13 mm Gyproc gips. Royalimpregnert kortfalset kledning i underetasje, farge brun. Og ferdigmalt kortfalset kledning i overetasje, farge egghvit. Alle vinduer og terrassedører er i utførelsen Wicona Aluminium, lakket. Tak innvendig: Sparklet og malte flater med Jotun Lady på 13 mm Gyproc Planum 13 mm gips. Oppvarming: Ventilasjon: Elektro: Rørutstyr: Lys innvendig: Lys utvendig: Det vil bli lagt vannbåren varme i alle gulv inne i leilighetene. Det blir balansert ventilasjon i alle rom med NIBE F750 Avtrekksvarmepumpe som tar seg av oppvarming til gulvvarme, ventilasjon av leilighet og varmtvann til forbruk. Lysbrytere og stikkontakter i utførelsen Elko Plus. Vegghengt toalett: Geberit Duofix med Duravit Starck 3 m/dempet sete. Betjeningsplate toalett: Sigma 20. Blandebatteri vasker: Grohe Eurocube. Blandebatteri kjøkken: Grohe Minta. Dusjbatteri og garnityr: Grohe Euphoria System 180. Levert av Consept Design som har beregnet lys for hver leilighet og som inkluderer beskrevet lyspakke. Levert av Consept Design og inkluderer lys på utearealer, samt garasje og boder. Vises på tegning. 22

23 Vaskerom/bad: Blir levert med 60x60 cm flis på vegger og gulv, med mosaikk i dusjsone. Fliser levert av Norflis/Norfloor. Baderomsinnredning blir levert av Linn Bad Type Ingrid med 120 cm skuffeseksjon og speil med integrert lys. Glassvegger i dusjsone fra Porsgrund Type Showerama. Kjøkken: Dører: Terrasse: Terrasse felles: Carport: Uteområder: Postkasser: Kjøkken blir bygget og montert av Wallø og Nilsen Interiørsnekkeri og tilpasset hver enkelt leilighet. I utførelsen Eik Finer eller lakket etter kundens ønske. Spesialtilpasset heltre eik benkeplate med underlimt vask fra Blanco. Hvitevarer er fra Miele, og inkluderer oppvaskemaskin, komfyr, platetopp, kjøleskap med frys. Ventilator fra Røros. Det vil bli levert innerdører fra Knudsen Dørfabrikk i kompakt utførelse med dempelist og lakkert i kundens ønskede farger, dørhåndtak fra R.Bergersen merke: Helsinki Kube. Ytterdør fra Swedoor, Serie Character, Type Cifro, Farge Antrasitt. Privat terrasse for hver leilighet blir fliset med 30x30 fliser fra Norflis/Norfloor. Glassrekkverk på øverste del av rekkverk. Over garasje vil det bli lagt kunstgress og «golfputting» for felles hygge. Glassrekkverk av type sidemontert helglass uten stolper. Carport vil bli bygget i 200 mm Termomur fra Jackon med fiberpusset overflate, takdekket blir betongelementer med isolasjon og påstøp, deretter tekking med papp før sand og kunstgress, lukkede boder i bakkant med dør og kodelås. Det vil bli lagt asfalt på alle bil områder, og granitt i alle trapper og gangveier med kantstein ut mot plen. Gressplen med beplanting på resterende områder. Kunstgress på taket av Carport. Det vil bli montert rustfrie stålpostkasser Merke Wehmeyer, Type Amrum på eget stativ på eiendommen. 23

24 Vedtekter for Sameiet Stølsvegen 52 GNR 287, BNR 94 OG Navn Sameiets navn er Sameiet Stølsvegen 52 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 287 bnr. 94 og 113 i Bergen kommune. Den enkelte sameier har eiendomsrett til sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til en eller flere boliger eller bruksenheter som vedkommende sameier har grunnboks hjemmel til. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt tilleggsdeler. Hoveddelen består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen, slik som angitt i begjæring om oppdeling i eierseksjoner. 3 Formål Sameiets formål er å forvalte sameiets anliggender, sikre sameiernes interesser og forestå administrasjon av sameiets eiendom. 3,1 Medlemskap Seksjonseierne i gnr. 287, bnr. 94 og 113 i Bergen kommune har rett og plikt til å være medlem av sameiet. Seksjonseierne er bundet av de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. 4 Fysisk bruk av eierseksjonene Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf 3. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 5 Juridiske disposisjoner Med de begrensninger som følger av disse vedtekter har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for bortleie av tilleggsdel til seksjon. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. Kjøpers parafering: 24

25 6 Ordinært sameiermøte Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Sameiers ektefelle, samboer eller annet husstands medlem har møte og talerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiver har talerett dersom sameiemøtet gir tillatelse til dette med alminnelig flertall. Ordinært sameiemøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet, og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Med innkallingen skal også følge styrets beretning med revidert regnskap. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiemøtet behandle: 1. Styrets årsberetning, 2. Styrets regnskap for foregående kalenderår, 3. Valg av styre. Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet. 7 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiemøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiemøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf 6. 8 Sameiermøtets vedtak Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjon stemmer i henhold til sameiebrøken. Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om blant annet: a) endring av vedtektene, b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, Kjøpers parafering: 25

26 c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet formål, g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum, h) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like, b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen, c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 14. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 9 Styret Sameiet skal ha et styre på 3 til 5 medlemmer som velges av sameiermøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiermøtet Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltingen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er tilstede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder, eller det styremedlem som i styreleders fravær leder møtet, dobbeltstemme. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. Kjøpers parafering: 26

27 10 Styrets adgang til å forplikte sameiet Det samlede styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret. 11 Ordensregler Sameiermøtet vedtar ordensregler med vanlig flertall. 12 Vedlikehold av bruksenheter Den enkelte sameier skal for egen regning holde sin bruksenhet forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan sameiermøtet med to tredjedels flertall beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiermøtet med tre fjerdedels flertall beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning. 13 Vedlikehold av fellesareal Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram for fellesarealer, som fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen. 14 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Som felleskostnader anses blant annet: a) eiendomsforsikring, jf 15, b) kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer, c) lys/oppvarming av fellesarealer d) kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer. e) kostnader til felles abonnement tv/internett løsning f) kostnader til drift og vedlikehold av heiser g) Kostnader til drift og vedlikehold av felles pumpestasjon 15 Betaling av felleskostnader Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser. Kjøpers parafering: 27

28 Den enkelte sameier skal innen den 1 i hver måned forskuddsvis innbetale et a kontobeløp, til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret, slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av akontobeløpet for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiernes side. 16 Ansvar utad Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlig etter sameiebrøkene. Den enkelte sameier hefter ikke for en annen sameiers andel av sameiets forpliktelser. Således blir den enkelte sameier fri ved å betale sin forholdsmessige del av kravet, selv om kreditor ikke får dekning av de øvrige sameiere. 17 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales. Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte sameier. 18 Panterett for sameiernes forpliktelser For krav mot en sameier som følger av sameierforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere panterett i den aktuelle sameiers seksjon. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt, innkommer begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom salget av eiendommen gjennom namsmyndighetene ikke gjennomføres uten unødig opphold. 19 Mislighold og fravikelse Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Parkering Hver av sameierne får tildelt biloppstillingsplass i carport eller utendørs parkering i henhold til kjøpekontrakt med vedlegg. De enkelte plasser merkes med leilighetsnummer. Det er HC-plasser. HC-plasser er tildelt til gitte boliger i henhold til kjøpekontrakt, men beboere med verifisert behov/krav på HC-plass har fortrinnsrett til disse plassene. Beboere som i utgangspunktet disponerer HC-plasser uten selv å tilfredsstille krav til HCplass plikter å fravike/bytte plass i slike tilfeller. Det er styret i sameiet som bestemmer hvilke plasser som må vike når behov oppstår. Kjøpers parafering: 28

29 21 Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner av 23 mai 1997 nr 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter. Som kjøper(e) av leilighet nr bekrefter jeg/vi herved å ha gjort meg/oss kjent med innholdet i vedtektene for Sameiet Stølsvegen 52 og at jeg/vi aksepterer disse. Bergen den, Navn Navn Kjøpers parafering: 29

30 VEGSTATUSKART Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Målestokk 1:3000 Gnr/Bnr 287/113 Dato: Adresse: Stølsvegen 52A m/flere Arna helseheim 18 Teigane Vallerhaugen 9 42 Indre Arna skole 4 1 1A Indre Arna-vegen A Stolen A 16 Vollavegen Stølsvegen ldresenter B Storelva Viadukt A Kvisbakken

31 NABOLAGSPROFIL STØLSVEGEN 52, 5260 INDRE ARNA TRANSPORT VARER/TJENESTER Bergen Flesland 24.6 km Bergen Arna 25.9 km 0.8 km Rokneholo 0.5 km Arna Idrettspark Ådnamarka fotballbane 0.6 km 1.3 km Øyrane Torg Xhibition SPORT SPESIELT ANBEFALT FOR Arna Treningssenter SATS Sandviken FAMILIER MED BARN ETABLERERE ELDRE 1.8 km 21.6 km 0.9 km 24.2 km Kiwi Indre Arna Spar Lone 0.7 km 5.8 km Boots apotek Arna Sandviken apotek 0.9 km 23 km Arna Vinmonopol Sletten Vinmonopol 0.9 km 20 km Kiwi Indre Arna Rema 1000 Øyranetorg 0.7 km 0.9 km Narvesen Øyrane Torg Nye Arnabua 0.9 km 7.9 km Shell/7-Eleven Øyrane Torg Arnatveit 0.9 km 1.7 km INDRE ARNA VURDERT AV 73 LOKALKJENTE SKOLER, BARNEHAGER NIVÅ 1-4 KL KLASSER /AVD 9 KL ELEVER /BARN 194 ÅDNAMARKA SKOLE GARNES SKULE 1.3 km 1-7 KL 14 KL km 8-10 KL 15 KL km ARNA YRKESSKULE km GARNES VIDEREG.SKULE - AVD. GARNESSTØLEN - 19 KL km ARNA KYRKJELYDS BARNEHAGE 2-5 ÅR 2 AVD km INDRE ARNA BARNEHAGE 0-6 ÅR km KIDSA ØYRANE 0-6 ÅR 2 AVD km GARNES UNGDOMSSKULE 8.3 OPPLEVD TRYGGHET VELDIG TRYGT KM 6.2 NABOSKAPET 14.2% 16.5% 23.3% 36.5% 17.9% 25.7% 20.5% 8.5% 8.0% 7.0% 16.6% 13.8% 15.2% 38.5% BEFOLKNING 37.9% HØFLIGE 7.2 KVALITET PÅ SKOLENE BRA Barn (0-12 år) Ungdom (13-18 år) Unge voksne (19-34 år) Voksne (35-64 år) Eldre (over 65 år) OMRÅDE PERSONER Kommune: Bergen HUSHOLDNINGER Bydel: Arna Grunnkrets: Indre Arna FOR KILDER OG ANNEN INFO OM NABOLAGSPROFIL SE NESTE SIDE. COPYRIGHT EIENDOMSPROFIL AS

32 TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN KOMMUNE BERGEN BYDEL ARNA GRUNNKRETS INDRE ARNA KIRKESOGN ARNA DEMOGRAFI ARNA KIRKE 0.5 KM 35% ER GIFT ØYRANE TORG 0.9 KM 29% ER BARNEFAMILIER ARNA BRANNSTASJON 1.2 KM 29% HAR HØYSKOLEUTDANNING KOMMUNEHUSET INDRE ARNA 1.4 KM 41% HAR INNTEKT OVER % EIER SIN EGEN BOLIG Indre Arna er et tettsted og senteret i bydelen Arna. Indre Arna er den delen av Arna med størst innbyggertall. Her ligger Arna stasjon mellom Ulrikstunnelen og Arnanipa (tunnel) på Bergensbanen og litt høyere oppe ligger Arna gamle stasjon på Gamle Vossebanen. Bussterminalen, Arna kirke samt handlesenteret Øyrane Torg ligger i bunnen av Arnavågen. I området finner vi også småbåthavnen og utløpet for Storelva/Arnaelva. Bebyggelsen i Indre Arna ligger i all hovedsak på østsiden av Arnadalen. Bydelssenteret i Arna ligger på Øyrane Torg. Arna er en bydel i Bergen kommune, og var en liten periode en egen kommune. Indre Arrna ligger sentralt til. Det tar syv minutter med jernbane gjennom Ulrikstunnelen inn til Bergen Jernbanestasjon. Med bil på E16 bruker man ca ti minutter til Åsane senter og tjue minutter til Bergen sentrum dersom man kjører igjennom Fløyfjellstunnelen. Ådna er den gamle uttalen av stedsnavnet Arna, denne formen er idag brukt i navnene Ådnamarka, Ådnavegen, Ådnatun og Ådnanipa. Navnet Arna kommer visstnok av "arinn" som betyr skjær, av de to små skjærene som ligger like ved Holmen i Arnavågen. 9% EIER HYTTE 53% HAR BOLIG PÅ OVER 120 KVM 62% AV BOLIGENE ER ELDRE ENN 20 ÅR 54% BOR I ENEBOLIG 79% AV EIENDOMMENE HAR PRIS OVER KR. 2,5 MILL INDRE ARNA VURDERT AV 73 LOKALKJENTE KVALITET PÅ BARNEHAGENE TRAFIKK 7,9 Dårlig Varierende Bra Veldig bra 8,0 Mye Trafikk STØYNIVÅET Trafikk til tider Lite trafikk GATEPARKERING 8,9 Støy dag og natt Støynivå om dagen Lite støynivå 8,4 Vanskelig VEDLIKEHOLD VEIER Varierende Vanskelig til tider Lett TURMULIGHETENE 6,9 Lite velholdt Nokså velholdt Godt velholdt 9,6 Kun langs veiene VEDLIKEHOLD HAGER På gang/sykkelveier Nærhet til skog og mark Bra Meget bra Bra Meget bra AKTIVITETSTILBUD 7,2 Lite velholdt Nokså velholdt 6,7 Godt velholdt Dårlig KOLLEKTIVTILBUD SHOPPINGUTVALG 7,7 Dårlig Ikke så bra Bra Veldig bra LIVSSTIL (INDRE ARNA GRUNNKRETS) AKTIVITETER: Kultur, mat og uteliv, sport INTERESSER: Musikk, politikk, IT, mat og drikke, fritid og reiser, helse og velvære, u-land, miljøvern RADIO & TV-VANER: Næringsliv, økonomi, debattprogrammer, kulturprogrammer, politikk, utenriksnyheter LESEVANER: Finansaviser/blader på papir og nett, IT-nyheter FORBRUK: Bøker, aviser, kino, uteliv, helsestudio, humanitære formål FERIEVANER: Bilferie, interrail, storbyferie, aktive ferier, temareiser, sightseeing BILMERKER: Toyota, Volkswagen, Suzuki, Volvo, Peugeot 6,7 Dårlig BOLIGMASSE ENEBOLIG 53.9% HYBEL/ANNET 12.6% 25.1% REKKEHUS 8.5% BLOKK INFORMASJON I NABOLAGSPROFIL ER HENTET FRA ULIKE KILDER OG DET KAN FOREKOMME FEIL ELLER MANGLER I DATAENE. DISTANSER ER BASERT PÅ KORTEST KJØRE-/GÅAVSTAND (*LUFTLINJE). VURDERINGENE FRA LOKALKJENTE ER INNHENTET PÅ NETTSTEDET NABOLAG.NO OG ER AGGREGERTE DATA BASERT PÅ SVAR INNENFOR ET GITT NABOLAG. LIVSSTILSBESKRIVELSENE ER LEVERT AV INSIGHTONE SOM HAR DELT NORGES BEFOLKNING INN I MOSAIC(TM)-GRUPPER ETTER DEMOGRAFISKE KJENNETEGN. DE ER BASERT PÅ OFFENTLIG STATISTIKK, I HOVEDSAK FRA SSB (STATISTISK SENTRALBYRÅ) SAMT SPØRREUNDERSØKELSER OM HOLDNINGER, FORBRUK, MEDIEVANER OSV. EIENDOMSPROFIL AS ELLER EMVEST - EIENDOMSMEGLER VEST HERLAND EIENDOM AS KAN IKKE HOLDES 32 ANSVARLIG FOR FEIL ELLER MANGLER I DATAENE. KILDE: INSIGHTONE, SSB 2014, NORSK EIENDOMSINFORMASJON 2012, NABOLAG.NO M.FL. COPYRIGHT EIENDOMSPROFIL AS 2015

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet.

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer

EDDA TERRASSE. Praktfulle leiligheter i hjertet av byen - Hubankfinansiering

EDDA TERRASSE. Praktfulle leiligheter i hjertet av byen - Hubankfinansiering EDDA TERRASSE Praktfulle leiligheter i hjertet av byen - Hubankfinansiering SELVEIERLEILIGHETER UNDER OPPFØRING Praktfulle leiligheter i hjertet av byen 13 praktfulle leiligheter, alle med terrasser og

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN

GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN GAMLEVEIEN 80 SALGSOPPGAVE FOR 6. SALGSTRINN INFO Ditt nye nabolag BEFOLKNINGEN Lørenskog 13 413 Lørenskog 33 308 Rolvsrud Sør 65 Rolvsrud Sør 714 Kommune: Lørenskog Grunnkrets: Rolvsrud Sør 34.7% 43.7%

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B 2 Illustrasjon avvik vil forekomme. Forandring fryder En gang vokste det eikeskog der Økernsenteret strekker sine atten etasjer mot himmelen. Ved åpningen i 1970 var det

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 Velkommen til Nyhavn Brygge Spenn på deg joggeskoene og start dagen med en joggetur i de grønne idylliske omgivelsene i Nyhavn, eller ta deg en forfriskende morgendukkert i sjøen

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03. VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.11 1 Sameiets navn Sameiets navn er Elvebredden Øvre Boligsameie

Detaljer

Del 2 prospekt Beiteløkka

Del 2 prospekt Beiteløkka Del 2 prospekt Beiteløkka Megleropplysninger Deklarasjon Tegninger Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Situasjonskart Vedtekter Budsjettforslag Husordensregler Prisliste Budskjema Forbrukerinformasjon

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie Prospekt Velkommen til Nermo På Nermo har vår familie gjennom 130 år vært vertskap for mennesker som vil slappe av og oppleve fjellet. Nermo Hotell er utviklet i takt med skiftende tider, og er i dag et

Detaljer

Haugbro Terrasse 98-124

Haugbro Terrasse 98-124 Haugbro Terrasse 98-124 1 Selger / utbygger: Foretak: Villa Utvikling AS Adresse: Mosseveien 207 Organisasjonsnummer: orgnr. 981602781 Ansvarlig megler: Joacim Johansen / Mobil: 93 49 43 26 Aveny Eiendomsmegling

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,-

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,- REISE 1 Nøkkelinformasjon Adresse: Prisantydning: Omkostninger: Reise Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Kr 18 722,- pr. leilighet Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer