Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter GOD ADVENT. Engelen bærer det gode budskap til oss: «I dag er det født dere en frelser" G L E D E L I G JUL!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter GOD ADVENT. Engelen bærer det gode budskap til oss: «I dag er det født dere en frelser" G L E D E L I G JUL!"

Transkript

1 Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/ årg. Engelen bærer det gode budskap til oss: «I dag er det født dere en frelser" GOD ADVENT G L E D E L I G JUL! Informasjon

2 2 TANKER Tanker foran siste jul som sokneprest i Vang Det stunder mot jul, og for meg er det ikke uten et visst vemod at jeg tar fatt på i de faste juleforberedelsene. På nyåret blir jeg pensjonist etter 24 år som sokneprest i Vang og 41 ½ års tjeneste i Den norske kirke. I disse årene har julehøytiden hatt en spesiell plass i min tjeneste som prest, og i Vang har den fått en egen glans. Det er i desember måned at vi har den store søkningen til våre kirker, flotte kirke - konserter, skoleavslutning før jul, og ikke minst til Julaften. Vang kirke, Hedmarks - katedralen, med to «fulle hus», mennesker i kirkebenkene. Her er det nok ikke så mange barn kanskje, men mange voksne som trofast kommer igjen år etter år, tradisjonen tro, med for - håpninger om noen fine fridager sammen med familien, og kanskje med noen tanker tilbake til sin egen barndom, hvor undringen og gleden funklet i øynene. Og «oppe i Vang» ligger selve Julekirken, vakkert flombelyst står den rødmalt blant snødekkede trær som hentet ut fra et gammelt julekort. Ute på kirkegården funkler de mange gravlysene og forsterker inntrykket av at den staslige tømmerkirken er sentrum i en nesten uvirkelig lysglans. Inne i kirken er det på julaften, bokstavelig talt, en fortettet stemning, menig - heten har oppmerksomheten rettet mot alteret med Betlehemsmotivet. Her ser vi Jesusbarnet hvile trygt i sin «moders favn», men med blikket vendt mot menigheten, en ypperlig illu - strasjon til julebudskapet. Det hører imidlertid med at om folk skal få et godt møte med kirken, trengs det også gode forberedelser og hardt arbeid. Jeg tenker med takknemlighet på gode medarbeidere, organister, kirketjenere og frivillige som har stilt opp og gitt av sitt beste. Stor takk også til korps og sangkrefter som har bidratt til den gode stemning, både før og under jule høytiden. Alt det jeg hittil har nevnt, blir å betrakte som et nødvendig rammeverk for at Julens vidunderbudskap skal få en verdig plass i feiringen vår. Som prest har jeg fått det privilegium å forkynne at: «Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss» - «Gud ble menneske» og ble i tidens fylde født av en jomfru, «svøpt og lagt i en krybbe», og ikke bare det, «det lille barn i Betlehem han ble en konge stor». Grundtvig sier det slik i salmen:» Kim, alle klokker», hvor det heter i andre verset: «Julen er kommet med, solverv for hjertene bange, jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange kommer fra Gud, bringer oss glederikt bud. Æren er Guds i det høye NOS 49,2. Bjørn Narverud

3 REDAKTØREN 3 Redaktørens spalte: Denne gangen overlater jeg spalten til en som var redaktør for ca år siden. Han samlet inn stoff og skrev det glade budskap om Ham som er den kristne juls sentrum. Det glade budskap som engelen kom med til oss. Se forsiden av bladet: Engelen bærer det gode budskap barnet som legen Lukas skrev om: Jesus blir født Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var lands - høvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Hilsen Lukas KS TELEFONER Sentralbord, kl : E-post: Kirkeverge Daniel Flugstad: Kirkevergens kontor, Anne Mette de Flon: Driftsleder Tommy Johansen: / Daglig leder Eli Brekne: Vang menighet Sokneprest i Vang, Bjørn Narverud: / Leder Vang menighetsråd, Ole Jacob Tomter: Hamar menighet Sokneprest i Hamar, Per Erik Stave Engdal: / Leder Hamar menighetsråd, Solveig Seem: Redaksjonskomite for kirkebladet: Jenny Solveig Aasbakk, Terje Gloppen, Håkon Solvang, Geir Bjørnar Smebye og Kåre Skagestad. Bladets adresse er Tlf Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Krisetelefon: Chat: Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider? Tlf: / Innleveringsfrist til neste nr.: 10. januar 2015

4 4 KIRKEVALG Kirkevalg 2015 Neste år skal det igjen velges nye menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Ved kirkevalg kan folk bruke stemmen sin til å få den kirken de ønsker seg. Det er de som stemmer ved kirkevalg som bestemmer hvilken retning kirken skal ta de neste fire årene. Du har mulighet til å påvirke menighetsrådsvalget allerede i nominasjons - prosessen ved å foreslå kandidater for nominasjonkomiteen. Dersom du ikke er fornøyd med nominasjonskomiteens liste kan du foreslå alternativ kandidatliste. Denne regelen om forholdstallsvalg er nytt ved kirkevalget i Dette gir velgerne stor innflytelse over valgalternativene. Du har også mulighet til å påvirke bispedømmerådsvalget i nominasjons - prosessen. Valg av bispedømmeråd er også et valg av nytt Kirkemøte. Kirkemøtet består hovedsaklig av de 11 valgte bispedømmeråd. Viktige kirkepolitiske spørsmål avgjøres av Kirkemøtet, og velgernes mulighet til å påvirke Kirkemøtets beslutninger går gjennom valg av bispdømmeråd. Nominasjonskomiteen som prioriterer kandidatlisten, har derfor en viktig rolle. Menighetsrådet kan ta i mot forslag på kandidater til nytt bispedømmeråd, og innen 15. januar 2015 foreslå inntil fire kandidater som er spurt, og har sagt seg villig til å motta valg. Dersom du ikke er fornøyd med nominasjonskomiteens liste, kan du fremme nye kandidater enten gjennom supplerende nominasjon eller med alternativ kandidatliste. Fra et tidligere valg i Vang menighet. Kandidatlistene skal være prioriterte med minst 40 % representasjon fra hvert kjønn og minst 20 % representasjon av kandidater under 30 år. Det skal oppnevnes nominasjonskomiteer som innen 1. mai presen - terer kandidatlistene for nye menighetsråd, og innen 1. mars kandidatlisten for nytt bispedømmeråd. Presentasjon av kandidatene og hva de mener om kirkeaktuelle spørsmål er viktig for å skape engasjement hos velgerne. God informasjon lokalt må prioriteres, samtidig som Kirkerådet vil komme med landsdekkende informasjon om at det er kirkevalg. Stemmerett har den som er medlem av Den norske kirke, som bor i soknet og som senest i det år det stemmes, vil ha fylt 15 år. Valgbar er den som har stemmerett ved valget, og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år. Kirkevalgene skjer samtidig med og i lokaler i umiddelbar nærhet av valg til kommunestyrer og fylkesting den 14. september. Dersom kommunen holder valg også 13. september, holdes det også kirkevalg denne dagen. Det er forhåndsstemming fra 10. august. Bispedømmekontoret har nedsatt et valg - team som arbeider med kirkevalget For eventuelle spørsmål er alle velkommen

5 LEGENDEN OM JULELYSET / IVRIG 5 til å ta kontakt på telefon eller sende en e-post til Vel møtt til samarbeid om kirkevalget! Hilsen fra valgteamet ved Hamar bispedømmekontor Legenden om Julelyset PS. Menighetsrådene i Hamar og Vang er nå inne i sitt siste år av valgt 4-års periode, og det er kirkevalg neste høst. Leder og nest leder velges for ett år av gangen, og begge råd har gjenvalgt sine ledere. I Hamar menighetsråd er Solveig Seem leder og Jan Otto Langmoen nestleder. I Vang menighetsråd er Ole Jacob Tomter leder og Berit Hansen nestleder. Tradisjonen med å plassere lys i vinduene i desember stammer antagelig fra førkristen tid, som en del av vintersolfesten. Denne legenden viser hvordan den kristne kirke forandrer skikken til å representere lyset og freden i Kristus. Det var en gang for lenge siden, hos en skomaker og kona hans, som bodde i Østerrike. Selv om de var veldig fattige, delte de alltid det lille de hadde med andre. Hver aften satte de et lite lys i vinduet i den lille stua si, som et tegn på gjestfrihet for alle veifarende som måtte trenge ly for natten. Gjennom årene ble den lille landsbyen plaget av krig og hungersnød. Men som om en ukjent kraft vernet dem, led skomakeren og kona hans mindre enn de andre i landsbyen. Så en julekveld samlet landsbyboerne seg for å diskutere de vanskelige forholdene de levde under. "Det er noe spesielt med skomakeren og kona hans", sa en. "De slipper alltid unna ulykkene våre. Hva er det de gjør anner ledes enn oss andre?" "La oss sette lys i vinduene våre. Kanskje det er det som verner dem mot alt det vonde", sa en annen. Den natten ble det tent lys i alle vinduer i alle hjem, og så - før solen sto opp, kom en budbringeren med store nyheter til landsbyen: Det var fred! Da takket landsbyboerene Gud for å ha gitt dem fred, og sverget at de alltid skulle sette lys i vinduene på julaften. Og denne nydelige skikken spredte seg ut over verden. Hver julaften lyses verden opp med millioner av lys, med sitt budskap om kjærlighet, glede og fred. (Hentet fra msl.no) Jenny Barneklubben Ivrig En klubb for gutter og jenter, kl. Vi fortsetter med våre samlinger i 2015, i kirkestua ved Vang kirke, annenhver onsdag kl ! Siste møte før jul blir 3. desember. Følgende datoer før påske: 14. jan, 28. jan, 11. febr, 25. febr, 11. mars og 25. mars. Det blir hobbyaktiviteter, matlaging, lek, bibelfortellinger og sang. Kontaktperson Solveig B. Flenvold tlf Velkommen!

6 6 ANNONSER Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Minner ifrå Vang Årboka, siste årg. Kr. 150,- Tidl. årganger Kr. 50,- Åstdalen 1944 Kr. 100,- Vang historielag, tlf Advokat Per Anders Løvsletten, M.N.A. Mobil: Bistår i saker vedrørende skifte, testament, erstatning og fast eiendom. Bjørgedalen og Brynsåsen , e-post: 2317 HAMAR. Tlf Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens Begravelsesbyrå A/S Parkgt Hamar FAX Ordner alt ved kremasjoner og begravelser Annonsere i Kirkebladet Du leser nå det nye Kirkebladet for Vang og Hamar. Og her er det muligheter for å reklamere for din bedrift. Bladet sendes ut til alle husstander i Hamar kommune. Det skal utgis 5 nr. per år, og bladet produseres hos Dalby Grafisk i Hamar. Det er også der du kan henvende deg for å annonsere. Vi har to størrelser slik som i dette bladet. Ta kontakt med Britt, tlf: , Annonsepriser pr. år: For den minste blir prisen kr : og for de største kr For andre størrelser eller for annonse i et enkeltnummer lager vi en egen avtale. Benytt deg av denne muligheten til å profilere din bedrift, og du støtter samtidig Kirkebladet for Vang og Hamar. Takk for din annonse. Redaksjonen

7 ANNONSER 7 SPAR SANNERUD Birkebeinervegen, Hamar Tlf Ferskvarebutikken i Furnesveien Britt s fotterapi LOTTO TIPPING VIKINGLOTTO ODDSEN EXTRA Britt Sæther Autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes. Klukstuen omsorgssenter Timebestilling på tlf: (mandag, tirsdag og onsdag) Vi arrangerer og leverer til Dåp Bryllup Konfirmasjon Jubileer Minnestund Tlf Kirkekonsulenten Tlf Rådgiving, tilstandsanalyse Rådgiving, tilstandsanalyse og istandsetting og istandsetting Byggmester Einar Kristiansen AS Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf NYBYGG REPARASJONER TAKTEKKING BRIT S FOTKLINIKK Samfunnshuset ILSENG Tlf priv Off. godkjent fotterapeut Brit K. Grandum KRINGLA BAKERI Gode og sunne bakevarer av høy kvalitet. Besøk vår kafe og utsalg i Torggt 11. Hamar. Vi kjører også ut varer på bestilling. Tlf: ALT I STEIN Gravmonumenter Omsliping Navntilføying Ridabu, Tlf Fax: Åpent: Man-fred , Tors. 9-18

8 8 ADOPTIVFORELDRE InorAdopts samarbeidsland ønsker seg kristne adoptivforeldre! InorAdopt er en norsk adopsjonsforening som har arbeidet siden 1981 for at foreldreløse barn eller barn uten omsorgspersoner kan få foreldre i Norge. Hovedmålsettingen til foreningen er at adopsjonsformidlingen alltid skal være til barnets beste. Media beskriver alt for ofte et dystert bilde av adopsjon. Det blir fokusert på lange ventetider og en omstendelig og kostbar byråkratisk prosess. En konsekvens av dette kan bli at mange par som er aktuelle for adopsjon skremmes fra å gå i gang, med det resultat at barn som allerede er født og trenger nye foreldre må vente forgjeves. InorAdopt har samarbeid med to land hvor et av kravene som stilles til adoptivsøkerne er at de har kristen tro! Dette gjelder Kenya og Taiwan. Kristin og Anita jobber som saksbehandlere for Taiwan. Her besøker de barnehjemmet som drives av CSS (Christian Salvation Service). Barn til adopsjon fra Kenya er fjerne fra 1-3 år gamle, mens barna fra Taiwan som trenger nye foreldre stort sett er under 1 år. For å bli godkjent for utenlandsadopsjon må aktuelle søkere oppfylle kravene som stilles i Norge. Enkelte land har i tillegg krav utover det norske myndigheter stiller. Les mer om hvilke krav som stilles i Norge for å bli godkjent som adoptivforeldre på Mer informasjon om InorAdopts samarbeidsland, krav og ventetid kan leses på nettsiden: InorAdopt er en humanitær, nøytralpolitisk, non-profitt organisasjon, og arbeider i samsvar med FN s barnekonvensjon av 20.november 1989 for barns rettigheter, og Haag-konvensjonen av InorAdopt er landsdekkende og samarbeider for tiden med Bulgaria, Kenya, Kina, Taiwan og Ungarn.

9 JULEPLATTE 9 Juleplatte i glass Siden 2011 har Det Norske Misjons - selskap (NMS) hvert år fått produsert en juleplatte i glass med ulike motiv knyttet til juleevangeliet. Årets motiv er De vise menn. Siste motiv i serien kommer i Dette er en flott måte å gi en gave til misjonsarbeidet på, samtidig som en får et unikt kunstverk laget av glasskunstner Astri Vadla Ravnås. PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,-. Kr 750,- av dette går direkte til NMS sitt verdensvide misjonsarbeid. Alle har diameter på 10 cm og hull til å kunne henges opp. Vi skaffer også de tidligere motivene i serien: Maria og Josef med Jesus i krybben, Englene, Hyrdene. gi få Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for Det Norske Misjonsselskap av kunstneren Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv, alle 10 cm i diameter: Krybben (2011), englene (2012), hyrdene (2013), de vise menn ( ÅRETS MOTIV) og et misjonsmotiv (2015). Hver gang du ser på et av motivene, vet du at du har bidratt til verdig liv og varig håp for et medmenneske! ÅRETS JULEGAVE! PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,- TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,- BESTILLES hos NMS: eller Når du kjøper et motiv til kr 1000, går kr 750 direkte til NMS sitt verdensvide arbeid. nms.no/julegave TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,- Sagt om juleplattene: Hver gang jeg ser på et av motivene, vet jeg at jeg har bidratt til verdig liv og varig håp for et medmenneske! Her er litt mer informasjon: Bestilles hos NMS: Tlf

10 10 NYE PRESTER, DIAKON OG MENIGHETSFORVALTER Nye prester i Vang Vang menighet får to nye prester innen kort tid. Ja, den ene er vel allerede på plass når dette leses. Yohannes Shanka er tilsatt som vikar for kapellan Arnesen som f.t. har permisjon, Yohannes er 47 år og er fra Etiopia. Han kom til Norge i Han har studert teo logi på Menighetsfakultetet og ble ordinert til prest i Oslo domkirke Han begynte i jobben 24. november. Irmelin Grimstad Bonden er tilsatt som sokneprest i Vang, Hun er 46 år. Irmelin vil være godt kjent i Hamar menighet der hun jobbet som kapellan i mange år før hun i 2008 ble tilsatt som Rådgiver ved Hamar bispedømmekontor. Hun ble ordinert i 1996 og jobbet først i Bjørgvin. Irmelin skal starte opp 1. mars. Vi ønsker begge prestene velkommen til tjeneste i Vang menighet. Til Vang menighet: Ta vel imot dem! Vi skal i første nr. av Kirkebladet i 2015 komme tilbake med en fyldigere presen tasjon av de 3 prestene som er tilsatt i våre to menigheter: Sara Moss som begynte tidligere i høst og så de to Vangsprestene Yohannes Shanka og Irmelin Grimstad Bonden. KS Ny diakon og menighetsforvalter Siv Engevik, ny diakon til Hamar og Vang Jeg er 49 år og kommer fra Oslo. De siste 18 årene har jeg bodd på Rena. Jeg bor sammen med mannen min Tore og våre to hunder. Vi har til sammen 5 barn i alderen 16 til 23 år som er fullt opptatt med studier på alle kanter. Vi har kjøpt oss tomt i Vang og gleder oss til å starte med husbygging og ikke minst flytte til Hamar. Jeg er veldig glad i åvære ute, og gå luftetur med hundene eller friluftsaktiviteter som kajakk, både bortover og nedover ski, og gå i fjellet. Men på et veldig "gjennomsnittlig" nivå, og aldri utenfor comfortsonen:) Glad i å trene generelt, og turn har alltid vært den store idretten for meg. Jeg har vært trener i mange år, men nå går det mest i yoga og treningssenter. Det å være diakon er en fantastisk jobb. Jeg kan bruke hele meg, og alle de flotte møtene med mennesker gjør at jeg hver dag lærer noe nytt. Møte med mennesker i alle livshendelser og som slipper meg inn i sine liv gjør meg ydmyk. Jeg gleder meg til å bli kjent med Hamar og Vang, både geografisk og menneskelig! Ny Menighetsforvalter, Solveig Byberg Flenvold Jeg kommer fra Målselv, men har nå bodd 16 år på Ingeberg. Jeg er 50 år og gift med Einar, og vi har to barn, Ragnhild og Henrik. I mange år har jeg jobbet som førskolelærer i barnehage, og ble etter hvert klar for nye utfordringer. Jeg gleder meg til å begynne som menighetsforvalter! Kirka og dens budskap er viktig i mitt liv, og jeg ønsker å være med å legge til rette for aktiviteter som gjør at folk i alle aldre kan finne sin plass i kirka.

11 JULEMESSE 11 O jul med din glede JULEMESSE i Storhamar kirke Lørdag 6. desember braker det løs igjen! Misjonsforeningene for Det Norske Misjonsselskap i Hamar og Hamar menighet samarbeider også i år om menighetens misjonsmesse. Fjorårets messe innbrakte ca kroner til barn og unge som lever i slummen i Bangkok. Også denne gangen går overskuddet uavkortet til prosjektene i Thailand Lovsangshjemmet, Daghjemmet i Bangkok og stipendordning for fattige ungdommer. Mange lever under svært vanskelig forhold, og disse prosjektene som er en del av Hamar menighets misjonsavtale, betyr virkelig en forskjell for mange barn og ung! Det blir salg av julebakst, håndarbeidsprodukter, julenek, fuglekasser, «biehotell» m.m. Det blir basarbord, åresalg og amerikansk auksjon, og selvsagt salg av mat og drikke også utendørs med speiderne. Damene er i gang. Julemessa begynner kl Kl blir det program hvor barn og unge fra menigheten deltar. Regionleder for NMS-Øst, Magne Mjærum taler. Julemessa avsluttes kl Vel møtt til en trivelig formiddag i Storhamar kirke der vi alle kan bidra til en bedre hverdag for de som lever i slummen i Bangkok. Ida Kristin Lie Hamar Brass Quintet har konsert i Hamar Domkirke 22. desember Konserten starter kl.21.00, den er gratis, noe den har vært i alle år. Vi spiller konserten for 37. gang. Medvirkende er: Bernt Olav Volungholen, baryton. Roger Andreassen, orgel, Hamar Brass Quintet (Karsten Dalsrud og Henning Børresen trompet, Trygve Hannevold waldhorn, Martin Fauchald trombone og Morten Sanner tuba).

12 12 SJØMANNSKYRKJA SJØMANNSKYRKJA I 150 ÅR 31.august 1864 samla Johan C.H. Stor - johann og sju vener seg i eit lysthus i Bergen. Resultatet av samtalene i lysthuset blei «Foreningen til Evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmede havne.» Storjohann hadde etter ei studie - reise i Skottland sett at det var eit stort behov for å gjera noko for sjøfolka. Livet på sjøen var hardt og farefullt og freistingane når dei kom i land i framande hamner var stort med kneiper og horehus. Stiftings - møtet i 1864 blei starten på ein eventyrleg innsats for sjøfolk og i seinare år for nordsjøarbeidarar, studentar, sydenturistar og næringslivsfolk. Hausten 1865 blei den første stasjonen opna i Leith i Skottland. Sjømannskyrkjene som etterkvart blei bygde rundt om i hamner i heile verda, blei både åndelege, sosiale og kulturelle møtestader. Her fann mange ein heim i dobbelt tyding. Eller for å seia det med Åsmund Olavsson Vinje «Borte fann eg heimen att.» I festskriftet for 50-årsjubileet i 1914 står det at «Storjohann påtog sig at reise til de vigtigste sjøsteder i vort land for at vække interesse for saken og paa ethvert sted om mulig at organisere arbeidet for at støtte denne. Den 15.september 1864 utsendte ogsaa bestyrelsen en skriftlig indbydelse med opfording til landets menigheter om at yde sine bidrag til gjerningens fremme. Saken vandt straks alminnelig tilslutning.» Men Storjohann kom også til innlandet og til Hamar. I boka til 125-årsjubileet for Hamar domkyrkje skriv Hans Anders Aschim:»Pastor Storjohann fikk gjennom sine hyppige besøk satt i gang en betydelig foreningsvirksomhet for Den Norske Sjømannsmisjon i menigheten.» Ein av dei som var med ved stiftinga av Sjømannsmisjonen, var skolebestyrer Ole Elias Holck som seinare blei skoledirektør i Hamar. Då Hamar krets av Sjømanns - misjonen (tilsvarar Hamar bispedøme i dag) blei skipa i 1890, blei Ole Elias Holck valt inn i det første kretsstyret saman med biskop A.M. Hille. I 1920 var det ca 60 sjømanns - misjonsforeningar i bispedømet. I dag er det 17 foreningar/vaffeltreff/fellesskap som er i sving og gjer ein fin innsats. Det betyr at neste år blir det 125 årsjubileum for den gamle kretsen som nå er blitt region. Det er 11 regionar i landet som tilsvarar dei 11 bispedøma i landet. 150-årsjubileet for Sjømannskyrkja har blitt feira grundig i år. I tillegg til jubileums - gudstenesta i Hamar domkyrkje 31.august, har det vore jubileumsgudstenester i Grymyr, Nordre Ål, Romedal, Øvre Rendal, Hof i Solør og i Etnedal. Bursdagfeiringa i Storhamar kyrkje 14.september blei svært vellukka med mykje folk(150) og eit variert og rikhaldig program. Det var ei feiande flott innleiing med Amazing Grace på sekkepipe og domprost Ole Elias Holck alias skolebestyrer Ole Elias Holck i lysthuset i Bergen. Anne Persdotter Flugstad og Fred Dalbakk hadde funne fram songar og forteljingar av Alf Prøysen som harmonerte med grunnverdiane til Sjømannskyrkja. Den nye styreformannen Kjell Nordstokke heldt ein engasjert tale og Brødrerøster deltok med song. Maken til kakebord som medlemer av Ulabrand og Hjemme borte foreninga i Ottestad hadde laga til, skal ein leita lenge etter! Ulabrand har sine møter i Storhamar kyrkje andre mandag i månaden. På samlingane våre er det alltid eit kåseri om eit tema som engasjerer. 13.okt hadde Sverre Gaarden

13 SOLBARN, JORDBARN 13 «Skråblikk på eldreomsorgen i Hamar.» Mange spørsmål og gode kommentarar etter foredraget. Vi serverer ferske rundstykke og vafler. Dessutan har vi informasjon om det som skjer både heime og ute. Kollekt og andakt hører også med. 10. november kåserer Conrad Krohn: Solbarn, jordbarn I 2005 kom det et verdifullt tilskudd til sanger og liturgier i kirken. Sangboken «Syng håp! Sanger og bønner i den verdensvide kirke» (IKO-Forlaget). Her var spennende melodier og tekster fra nær sagt hele kloden. Mange av sangene er oversatt til norsk spesielt for denne boken, en av dem er «Solbarn, jordbarn». Den traff umiddelbart, og ble et helt selvfølgelig valg for advents- og julereper - to aret til barnekoret Levende Lys det året. Siden brukte vi sangen hver julaften, enten som menighetssalme eller korsang. Salmen ble skrevet som en hilsen på jule - kortene fra forfatteren, en bestemor på New Zealand. Året var1994, det var økonomiske nedgangstider, og mange hadde det vanskelig. Hun klaget til presten over at salmene i kirken var så lite aktuelle for den virkeligheten folk levde i. Presten sa hun fikk gå hjem og skrive en sang selv, så hun gjorde det. «Salmen vokste ut av min tiltagende bekymring over at markedsverdiene nå skal diktere vårt samfunn og skape flere og flere tapere, både blant barn og voksne», sier forfatteren. Nå var hun ikke noen nybegynner i salmeskriving, Shirley Erena Murray. Hun har skrevet et betydelig antall salmer og sanger, og er oversatt til mange språk. «Star Child», som den heter på originalspråket, er visstnok den salmen som har spredd seg raskest rundt i verden. Den ble først utgitt av Metodistkirkens Global Praiseprosjekt, som samler og deler kristne sanger fra hele verden. Svenske Pär Harling introduserte den i Skandinavia, og salmeveteranen Eyvind Skeie står for den norske oversettelsen. «Hamar i fortid og nåtid.» På adventsmøte 8.desember kjem Kjersti Helland frå Beredskapsavdelinga i Sjømannskyrkja. Ho er forresten gift med den nye soknepresten i Ringsaker. Alle er velkomne til møta våre og vi startar kl Nils Kristian Lie «Solbarn, jordbarn» fikk en selvskreven plass i kirkens nye salmebok i Salmen har en enkel struktur. Versene er korte, konkrete og presenterer til dels brutale bilder i ordpar som beskriver ulike oppvekstvilkår for verdens barn. Ordene henter oss ut av julekomfortsonen og utfordrer oss, men formidler også tro og håp. Første og siste vers lukker alle barn og alle slags barn inn i juleevangeliet og håpet. Refrenget bærer bønn om at alle må bli sett og hørt, og at Jesus må komme med fred for alle. Melodien ble til under et døgn etter at komponisten, amerikanske Carlton Raymond Young, hadde mottatt julekortet fra Shirley Murray. Han er heller ingen nybegynner, men velkjent som blant annet lærer, forfatter, komponist, arrangør, dirigent og salmebok - redaktør i USA. Det er tydelig at komponisten er opptatt av teksten som formidles. Der ordene er korte og direkte, er også melodien det, og bildene i teksten reflekteres hele tiden av melodien. Den har enkle motiver som går i to trinn og små skalapassasjer, og melodi - temaet speiles i andre halvpart av versene. Melodien understreker teksten og løfter den. «Solbarn, jordbarn» er blitt en aktuell advents- og julesang for vår samtid, men også for tider som har vært og som skal komme. Den inneholder essensen av juleevangeliet: at Gud kom som et menneske midt blant oss og våre ulike liv. Se teksten til salmen på siste side. Eli Kristine Smebye

14 14 HYLLING AV HAMAR BISPEDØMME Fullsatt Vangkirke hyllet Hamar Bispedømme disse satt en strykegruppe fra Innlandet filharmoniske orkester. På galleriet satt selvfølgelig Vangs egen organist Johan Marin Røsand samt en blåsergruppe. Med domkantor Trond Våge som dirigent var tone - følget for artister og publikum godt sikret. "Oppå himmelen" ljomet det fra Vang kirke 24. september, til glitrende trekkspill - akkompagnement av Odd Nordstoga. En flott måte å hylle et bispedømme med stor takhøyde og romslighet. Nå stod jo ikke Odd Nordstoga på pro - grammet, men da Sigvart Dagsland samme dag måtte melde sykdomsforfall, var Odd Nordstoga den beste vikaren man kunne fått i denne sammenhengen. Hans start replikk "Beklager at jeg ikke har rukket å øve for å synge som Sigvart", slo an kontakten med publikum. Han formidlet sitt budskap med sjarm og inderlighet. Sjelden kan man opp - leve trekkspill og sang i et slikt samspill, av samme person. Han fridde til sitt publikum med sin allsang Oppå himmelen og responsen uteble ikke. Slik allsang er det dessverre sjelden vi opplever i våre kirker. Mange artister ga stor spennvidde Det var mange som bidro under konserten. Fra starten sto et kjempekor oppstilt, sammensatt av Våler kantori, Ringsaker kantori, Cantate Domino og Hamar Dom - kor. De var godt samkjørte, til tross for at de hadde startet øvingen hver for seg. Foran Fra Toten kom sangeren Benedicte Narum Jensen, kjent fra gruppen Narum. Hun ga et varmt bilde av sin bestemor som introduksjon til sitt sangvalg. Det passet godt inn da Odd Nordstoga litt tidligere hadde sunget sin farfar-vise. Anna Sundstrøm Otervik sang slik vi kjenner henne og Tom S. Lund fra Elverum viste at en enkel gitar kan fylle et kirkerom med elegante tolkninger av Jørgen Hattemaker og Du skal få en dag i morra. Trond Våge og Frida Ånnevik. Frida Ånnevik, den mest lokale artisten, har vokst opp noen steinkast fra kirken og bidro med flere sanger. Etter sin egen tolkning av Lille måltrost sang hun sangen om gamlepresten Øystein Hovden, skrevet av hennes far Tor Karseth. Den fikk de fleste

15 BESØKSVENN MED HUND 15 til å trekke på smilebåndet og nikke samtykkende. Det må også nevnes at Hamars egen biskop Solveig Fiske ønsket velkommen og til slutt takket alle medvirkende med roser, etter at Lise Holland hadde styrt programmet med sikker hånd og gode verbalinnslag. Tekst og foto: Geir Bjørnar Smebye Besøksvenn med hund Nytt tilbud fra Røde Kors til de som ønsker nærkontakt med dyr. Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og mot - virke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg. Det kan bedre humøret og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det. Dyr kan også virke kontakt - skapende og fremme et godt miljø. Besøksvenn med hund er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøks tjeneste. Røde Kors rekrutterer frivillige som er interessert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon eller brukere som bor hjemme. Disse besøksvennene får spesiell opplæring for besøkshunder, i tillegg til den tradisjonelle opplæringen Røde Kors krever av alle sine frivillige besøksvenner. Røde Kors sam arbeider med bl.a. sykehjem som ønsker denne aktivi - teten for sine beboere velkommen. Eieren har ansvar for hunden. Alle besøksvenner i Røde Kors må gjennomføre et eget kurs for å bli godkjent besøksvenn. Det spesielle kurset som alle besøksvenner med hund må gjennomgå er over 32 timer, fordelt over to helger. Kurset består av introduksjon til hundens adferd og språk, læringsteori, praktisk trening og risikohåndtering. Det er viktig at hunden er trygg, rolig og sosial. For at hunden skal Oddvar Dufseth fra Vang med Dorthe og Mette Sandbakken fra Hamar med Arko utenfor kurslokalet i Gausdal. fungere godt på et sykehjem er det viktig at den er sosialisert, har gode og trygge signaler som eier kjenner godt, og kan lese i uvante situasjoner. I mange distrikter har aktivi teten pågått i noen år, men i Hedmark er den helt ny. Hamar Røde Kors og Vang Røde Kors er først ute i Hedmark og hadde med hver sin deltaker på kurs i Gausdal helgen oktober. Men det er ennå for tidlig å gå ut med noen markedsføring av aktiviteten, for deltakerne må delta på neste kurshelg som er i slutten på januar Kurshelgen avsluttes med en test der hund og fører forhåpentligvis blir godkjent for å opptre på egenhånd overfor brukere som ønsker besøk av ekvipasjen. Oddvar Dufseth

16 16 BARNESIDE Barneside v/jenny Hei på deg! Her kommer litt småstoff igjen, som er ment for dere yngste i menighetene våre. Ettersom vi er ved starten på adventstida, vil nok bladet handle en del om advent og jul. vi skal snart feire Jesu fødselsdag og høre om Josef og Maria, som skulle bli foreldre til verdens frelser. Vi skal synge alle de fine julesangene våre, og høre om krybben i stallen, stjerna på himmelen og de tre vise menn, om gull, røkelse og myrra. I dette bladet kan du lese Juleevangeliet, som handler om nettopp dette store underet som hendte for over 2000 år siden. Jesus kom til verden som Guds sønn, men også som menneske. Derfor vet han hvordan vi mennesker har det, og han forstår oss når vi snakker med ham om alle ting. Dersom ingen andre har tid til å lytte, så si det til Jesus. Han er der, alltid. Alle vi i redaksjonen ønsker deg og familien din en velsignet god jul. På Jesu tid levde det ikke så mange mennesker på jorden som nå. Ingen vet helt sikkert hvor mange, men cirka millioner, i dag er vi ca. 30 ganger så mange med 7 milliarder! De som kjente Jesus mens han levde, var opptatt av å fortelle om alt det fine han sa og gjorde. Det måtte de fortelle hverandre muntlig og mens de sto inntil hverandre, for det fantes ikke aviser, telefon, e-post eller face-book på den tiden! Omtrent 50 år etter at Jesus ble født, altså ca. 20 år etter at han døde, skrev Markus, en av vennene til Jesus ned de første fortellingene om ham. Det er viktig at vi også fortsetter å fortelle om det vi har hørt om Jesus. Bokomtale Jeg er så glad hver julekveld av Francesca Crespiy er en høytidsstemt barnebok med et utvalg av de mest kjente julesalmene. Til sammen presenteres seks julesanger akkompagnert av vakre bilder som folder seg ut og kan bevege seg. ICO forlaget Pris: 188,-

17 BARNESIDE 17 Hvilke kjente julesanger er disse strofene hentet fra?.. «da lyste stjernen».. «daler ned i skjul».. «og høyt i toppen».. «og puste på ei stund» Ordpussel Kan du finne 12 ord som finnes i Juleevangeliet i rutene under? A K R Y B B E N M S T J E R N E N A B E T L E H E M N B N J O S E F A N C G F G H S I R T J E S U S E J I A D L S T A L L A L H E R B E R G E L E N F R E L S E R Du kan godt bruke «fasiten» under, eller du kan prøve å finne ordene uten å se på løsningen. Gullkorn fra barnemunn «Jeg er så glad for at jeg ble født av mamma og pappa, det må være fælt å bli født av noen man ikke kjenner.» «Da det ble julaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev Alf Prøysen Julekveldsvisa.» «I gamle dager brukte de foldeskjørt. Nå er det gått av moten, men presten bruker det fortsatt rundt halsen» Hvordan sier folk i andre land "God jul" eller «God jul og godt nytt år» til hverandre? Her ser du hvordan julehilsener framsies noen andre steder på kloden: Arabisk: I'd Milad Said Oua Sana Saida Kinesisk (mandarin): Kung His Hsin Nien bing Churchill Chen Tan Engelsk: Merry Christmas and a Happy New Year Finsk: Hyvaa joulua Fransk: Joyeux Noel Tysk: Froehliche Weihnachten Islandsk: Gledelig Jol Italiensk: Buone Feste Natalizie Polsk: Wesolych Swiat Bozego Novodzebia Russisk: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom Samisk: Buorrit Juovllat Spansk: Feliz Navidad Svensk: God jul och Ett Gott Nytt År Vietnamesisk: Chung Mung Giang Sinh Løsninger: Finn riktig skygge: Figur E Kjente julesanger: Jeg er så glad hver julekveld, Glade jul, hellige jul, Du grønne, glitrende tre, god dag, Julekveldsvisa Ordpussel: BETLEHEM, JESUS, JOSEF, MARIA, ENGELEN, KRYBBEN, MANNTALL, ESEL, FRELSER, STJERNEN, HERBERGE, STALL

18 18 DIVERSE SLUSH-kurs i Vang Helga September arrangerte Tros - opplæringsutvalget i Vang SLUSH-kurs for gutter og jenter i alderen år. SLUSH står for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. Hilde Vatnar Olsen (søndagsskolekonsulent i Hedmark) og hennes datter Ingrid, stod for kursingen der 10 forventningsfulle unge hadde meldt sin interesse. Og ungene ble selv følgelig møtt med en forfriskende slush! Drama, forming, aktiviteter og samlinger med lystenning og bibelfortellinger bidro til at dette ble en minnerik og lærenyttig helg. Salmesang i Vang I og med at det ble utgitt ny salmebok for et år siden, har vi startet med salmekvelder i Vang. Dette for at vi sammen skal bli kjent med den nye salmeboka vår. Synge de kjente salmene, men også lære noen nye. Vårt håp er at disse kveldene skal være for alle generasjoner, og i oktober var to av konfirmantene våre med. Salmekveldene skal være annenhver Håper kurset ga inspirasjon til å være med å lede søndagsskolen vår. Alle deltakerne vil få hvert sitt kursbevis Trine Helen Kristiansen måned, og rullere mellom kirkene våre. Neste salmekveld blir onsdag 3. desember, kl 19.00, i Øvre Vang kirke. Øvre Vang sangkor deltar denne gangen, og Johan Martin Røsand spiller. Denne gangen blir det advents- og julesalmer som står i sentrum. Velkommen til både store og små. Torill Berg Fønix har fått ny bil! Heldig for dem tenker du, men dette kan også være kjekt for andre. Fønix er Hamartiltakenes bruktbutikk, og den holder til Grønnegata litt ovenfor Knutstad Holen. Her finnes flere godbiter, men siste nytt er altså at det er anskaffet en bil som tar på seg oppdrag. Det kan være transport i forbindelse med flytting, kjøring til avfallsplass eller hjemkjøring av dine nyanskaffelser. Bilen brukes selvsagt også til henting av møbler og ting som skal selges i butikken. Slik henting er gratis, men et ordninært transportoppdrag må du betale litt for. Dersom du trenger hjelp eller vil vite mer om dette, kan du ta kontakt med Tomas på tlf Ida Kristin Lie

19 ANNONSER 19 Hamarkan AS Snekker Renhold Aut. regnskapsførerselskap 2323 Ingeberg Tlf Lopper hentes året rundt til vårt store loppemarked i oktober. Pengene fra klubbens arbeid går 100% til humanitært arbeid, støtte til barn og unge i bygda, samt tiltak for eldre og trengende. Send oss gjerne en om du lurer på noe om vårt arbeid eller om du ønsker medlemskap. Lions Club Vang Til tjeneste! - Tlf: MERCEDES OG PEUGEOT Hedmark og Oppland AS Tlf BUSTERUD TREVARE AS 2323 Ingeberg Tlf Todderudveien Ridabu Tlf.: Fax: Optiker Stein Johannesen M.N.O.F. Kirkegaten 3, 2317 HAMAR Tlf Trenger De en elektrikerforbindelse? Tlf.: Fax: Døgnvakt: A L T I G L A S S Tommelstad Gård, 2318 Hamar Tlf Døgnvakt

20 20 FØRADVENTSKONSERT Føradventskonsert i Vang kirke torsdag 27. november kl 19.00! Det blir en stemningsfull, storslagen og meget variert korkonsert; litt for enhver smak! Vi får høre hele det store og meget dyktige Toneheimkoret som alene er 160 flotte unge sangere, og det er høy klasse over det de framfører! Og så løfter de det enda et hakk ved også å levere noe fra Toneheims kammerkor som vil vise fram sine store sangtalenter! I år vil Hamar gospelkor delta med noe nytt og noe velkjent! Koret har nå gjennom trefire års levetid utviklet seg mye, og det låter virkelig flott og svinger godt! Koret har også flere meget dyktige solister som løfter det allerede flotte koret flere hakk! Hamar SoulChildren representerer de yngste, med rundt 45 barn fra klasse, og startet opp i august Det blir spennende å høre deres bidrag! Sist men absolutt ikke minst vil mannskoret Brødrerøster bidra. Dette er en herlig samling ca. 20 voksne og godt voksne menn som sjarmerte alle i senk ved fjorårets konsert. Det vil også bli et par fellessanger hvor også publikum får være del av dette enorme sangkoret - rundt sangere deltar totalt! En av kommentarene fra i fjor: - "Vær så snill å la dette bli en tradisjon." Fjorårets ubetingede suksess gjorde at Vang Kirkemusikk hadde lyst til å ta initiativ til selv å "synge inn adventa", sette startskuddet selv for oss som har tilhørighet lokalt, og som kjenner på at det er litt "vår" kirke. Konserten, som får preg av både advent, jul og vinter og litt annet, har Heidi Granlund fra Toneheim som konferansier, organist Johan Martin Røsand er ved orgelet. Det er Vang Kirkemusikk ved leder Rita Fæster som er arrangør. Billettene vil koste kr 50,-. Gratis for barn til og med grunnskolen. Kom og gled dere sammen med glade korsangere! Velkommen! Rita Fæster Hamar gospelkor. Hamar SoulChildren.

21 Ny messehagel til Domkirken NY MESSEHAGEL 21 Det var et høytidelig øyeblikk i Hamar Domkirke da tekstilkunstneren Åse Frøyshov kunne trekke domkirkens nye messehagel over hodet på domprost Leif Jørn Hvidsteen. Domkirken har nå mottatt den første av i alt 4 nye messehagler som Frøyshov har i produksjon. Plagget som ble overrakt under Gudstjenesten den 19. oktober er holdt i grønntoner. To av de tre kommende messehaglene skal ha rød bunnfarge, og den fjerde skal også være grønn. De grønne plaggene skal brukes i perioden mellom pinse og advent, mens de røde skal benyttes i pinsen og enkelte andre helligdager. Stolte og glade: Domprost Leif Jørn Hvitsten sammen men kunstneren Åse Frøyshov. Plagget er utformet i et abstrakt uttrykk. Kunstneren vil gjennom uttrykket la den enkelte betrakter oppleve kunstverket på sin måte. I utformingen av messehagelen har Åse Føyshov tatt utgangspunkt i domkirkens symboler. Henrik Sørensens altertavle har vært et inspirasjonspunkt for kunstneren, noe som sees tydelig på messehagelens bakside, der altertavlens kors kan gjenkjennes. Talerstolens akkantusskurd er et av de andre symbolene Frøyshov har latt seg inspirere av til broderiene som består av nær enkeltsting. Stoffet som er brukt, var ifølge Frøyshov svært vanskelig å finne. Etter på det nærmeste å ha reist Europa rundt, fant hun det nydelige silkestoffet i en villa i Arnstein Arnebergs vei i Oslo. Et pussig sammentreff er at arkitekt Arnstein Arneberg blant annet er kjent for å ha stått for den arkitektoniske utformingen av Hamar Domkirke under restaureringen på 50 tallet. Åse Frøyshov avsluttet sin presentasjon av den nye messehaglen med å vise til sin barndoms møte med domkirken et møte hun har hatt med seg hele livet og som har vært med på å gi inspirasjon til det flotte kunstverket hun nå har overrakt til Hamar menighet. Terje Gloppen Faktaboks: Messehagelen er en liturgisk over - bekledning, en kort, ermeløs, fargerik kappe (også på folkemunne kalt «prestesmekke») som er åpen i sidene, som brukes av prester under natt - verden og høytider. (Kilde: wikipedia)

22 22 NY BOK Ny bok oppsummerer Hamar bispedømmes 150 år Boken om Hamar bispedømme gjennom 150 år har fått et tiltalende utseende. Under presentasjonen jublet Biskop Solveig Fiske: Bispedømmets hukommelse er nå samlet mellom to permer. Boka styrker bispedømmets røtter og skaper fremtidsblikk for evangeliets blivende vilje. Verket er først og fremst en bok om alt trofast arbeid og utholdenhet i menighetene for å formidle det livgivende budskapet evangeliet gir. Biskopen viste en frydefull glede over den 420-siders boka som veier 1,4 kg og som er Hamar bispedømme sin gave til seg selv i jubileumsåret. Arne Bakken er pilegrimsprest i Hamar bispedømme og har vært redaktør for utgivelsen. En av kirkens nestorer, Knut Andresen har vært medredaktør for en samling av både historiske artikler og artikler som reflekterer over hvilken rolle Hamar bispedømme har hatt i utviklingen av Den Norske kirken. Boka inneholder mange historier som setter Hamar bispedømme inn i viktige samfunnskontekster. Boka åpner med historien om Halvor Folkestad som var den første biskopen i Hamar bispedømme. Han var biskop fra Oscar II var konge i Folkestads bispeperiode, og Folkestad fungerte som kongens «personlige» biskop og sjelesørger. Boka inneholder også historien om de tre Hillene; Arnoldus Marius, Henrik og Georg som alle har vært biskop i Hamar bispedømme. Av andre artikler som forteller mye om kirkens og religionens plass i samfunnet finns «Misjon og menighet» og «Kirken lever lokalt» - en artikkel som gjør en kvantitativ oppsummering bl.a. av kirkens anlegg og aktiviteter i bispedømmet. Boka forteller også historiene om Hamar bispedømmes rolle som utfordrer til kirkens etablerte sannheter, både når det gjelder synet på kvinnelige prester, homofile og lesbiske geistlige og på ekteskap mellom likekjønnede. Terje Gloppen KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT Tlf Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med Britt, tlf Jeg setter opp annonsen for deg. Annonsepriser pr. år: 1/14 del side: kr ,- 1/7 del side: kr ,-

23 KONSERTER 23 Konserter i Hamar og Vang Sted, dato og kl. slett. Artist Info Vang kirke Hamar gospelkor, Føradventskonsert 27. november kl Brødrerøster, Soul-Children, Bill. kr.50,-. Barn i Toneheim kammerkor grunnskolealder, gratis. og Toneheim skolekor. Arr. Vang kirkemusikk Vang kirke Konsert med Kammerkoret 5. desember kl Collegium Vocale Hamar domkirke Hamar domkors advents- Knut Kippersund Nesdal og 7. desember kl konsert Kristine Våge medvirker Hamar domkirke Bach på Hedmarken, orgel- 13. desember kl konsert med Trond Våge Storhamar kirke Christmas Carols med Vi synger engelske 16. desember kl Ian Watering julesanger Storhamar kirke Julekonsert med Storhamar 17. desember kl bl. Kor og HEBU Hamar domkirke Julekonsert med Hamar 19. desember kl musikkorps Øvre Vang kirke Vi synger julen inn i Øvre Arr.: Vang kirkemusikk 21. desember kl Vang kirke med lokale korps og kor Vang kirke Vi synger julen inn i Vang Arr.: Vang kirkemusikk 21. desember kl kirke med lokale korps og kor Hamar domkirke «Det kimer nu til julefest» 22. desember kl med Hamar Brass Quintet Vang kirke Konsert med Vang Følg med i avisene på 10. eller 11. januar 2015 sangforening hvilken dato det blir. Hamar domkirke Jubileumskonsert for Medvirkende: 18. januar kl organisten og komponisten Mons Michael Thommesen, Leif Solberg. Trond Våge m.fl. Vang kirke Elevkonsert Hamar kultur- Arr.: Vang kirkemusikk 25. januar kl skole, Musikklinja ved Stange videregående skole og Toneheim folkehøgskole Vang kirke Saxofonkonsert Arr.: Vang kirkemusikk 01. februar kl Hamar domkirke Bach på Hedmarken, orgel- 7. februar kl konsert med Trond Våge Vang kirke Orgelklang i Vang, konsert 15. februar kl. 1800

24 24 SLEKTERS GANG S L E K T E R S G A N G Døpte i Hamar menighet i perioden til Adele Bratlie Olsen Hedda Sterud Klock Silje Skår Sørlunden Lotta Alme Bjerke-Narud Ida Hagen Borgen Theo Helland Mathilde Johansen Erik Myhre Svanheim Luna Tingvold Lilly Langseth Vangen Maria Kleiven Magnussen Hedda Sveen Leander Synstad Andreas Konstatin Chrissafopoulos Marlon Walstrand Moen Liam Moen Spikkerud Noah Moen Spikkerud Odin Livden Johnsgård, Tynset kirke Anabella Behnoud Henrik Espe-Skjetne Lotte Michaelsen Elias Bola Ottinsen Døpte i Vang menighet i perioden til Marielle Enger Ole Hoås Hedda Wahl-Eriksen Sondre Kristiansen Gjørslie Filip Alvsåker Mathiesen, Olsvik kirke, Bergen David Alvsåker Mathiesen, Olsvik kirke, Bergen Martin Åsvestad Sigrid Dufseth Even Kløvstad Nybakken Vetle Alexander Myhr Agnes Løvbak Rognlidalen Axel Lundqvist-Olssen Jeppe Østeraas Nikolaisen Lilly Langseth Vangen, Hamardomen Matheo Hoelstad Hansen Herman Rognstad Lillevold Elias Frang Østigård Hedda Sveen, Hamar domkirke Cornelius Østberg Vartomten Anton Dyrkoren Schjerve Imre Mortensholm Karset Agathe Hafsal Kvensjø Julia Norin Bakken Hannah Linnea Westgårdsrønningen, Løten kirke Vigde i Hamar menighet i perioden til Mona Kristiansen Larsen og Pål Larsen Silje Trøen og Lars André Jensen Karina Hagen og Vegard Stengel Lunde Camilla Strand og Jørgen Aastorp Andersen Ingrid Hannestad og Arne Sveen Mona Lisa Liaklev og Tormod Henriksen Elise Vold Fangberget og Andreas Reiten Westhagen Julie Erika Lorch-Falch og Peter Chrissfopoulos

25 SLEKTERS GANG 25 Vigde i Vang menighet i perioden til Guri Veiseth og Olve Sæhlie Mona Furulund og Kay Ove Berg Kristin Djupdal og Thor Stian Olstad Heg Brenden og Therese Ski (Forbønn for borgerlig inngått ekteskap) Døde i Hamar menighet i perioden til Tove Omberg Åse Helene Øverås Dagmar Anita Hoel Johannes Pedersen Marit Synstad Borgny Svanøe-Hafstad John Henry Eliassen Werner Mellbye Roger Nielsen Willy Ørnulf Tollefsen Tor Fredriksen Bjørn Ottar Gulbrandsen Maud Astrid Folde Walborg Nafstad Astrid Aloy Solveig Eva Bjørneby Kirsten Larsen Harry Georg Kjelstad Rolf Arnold Mellum Lillian Sanding Solvor Rullestad Eva Arosenius Egil Rusten Tor Henning Støldal Geir Mikkelsen Lilly Coldevin Merete Haug Lars L Wolla Gudrun Marie Paulsen Arvid Stensrud Rolf Skyrud Ingerid Mellembakken Døde i Vang menighet i perioden til Sissel Aaboen Mary Kristiansen Henry Søberg Holsten Helge Dobloug Willy Ørnulf Tollefsen Roger Nordsveen Even Rosenberg Karen Grønvold Gunvor Magnussen Jan Gunnar Galaasen Unn Øynes Olav Lund Nikolai Berge Alf Engh Kirken på nett: og

26 26 MESSELISTE VI MØTES I KIRKEN Søndag Tekst Domkirken Vang kirke Storhamar Øvre Vang Annet Dato Kl Kl kl kirke kirke kl. 11 kl Matt Hamardomen 25, , Engdal Speidergudstj Luk Hvidsten Narverud Moss Skagestad 4,16-22a Dåp, nattv. Lys våken Nattv. Familie- Innsett. Lys våken gudstjeneste, kap. Shanka. dåp, Kirkekaffe 4-årsbok Kor Hvidsten Narverud Engdal 15,50-57 Nattv. Familie- Nattv. gudstjeneste, dåp, 4-årsbok. Søndagsskole Luk Engdal Shanka Moss 3,7-18 Dåp, nattv. Dåp Nattv Luk Zani Narverud Moss Narverud 1,39-45 Nattv. Kl Kl «Vi synger julen «Vi synger julen inn» inn»

27 MESSELISTE 27 For gudstjenester og konserter: Følg med på hjemmesiden og på kunngjøring i avisene. Menighetenes hjemmeside, Der blir det også informert om det som skjer Luk Shanka Narverud Hamardomen 2,1-20 Julaftens- Julaftens- Julaftens- Julaftens- Julaftensgudstj. gudstj , gudstj , gudstj , gudstj , Matt Hvidsten Narverud Shanka 10,16-22 Høytidsgudstj. Høytidsgudstj. Høytidsgudstj Engdal Høytidsgudstj Moss Dåp, nattv Joh Narverud 14,27 Messe v/årets slutt. Kl Luk Gudstj. Shanka Gudstj. 2,40-52 Nattv. Dåp Nattv Mark Gudstj. Narverud Gudstj. Shanka 1,3-11 Nattv. Nattv. Dåp Joh Gudstj. Narverud Gudstj. 4,4-26 Nattv. Avskjed soknepr. Nattv. Narverud Joh Gudstj. Shanka Gudstj. Narverud 9,1-7,35b-38 Nattv. Nattv Mark Gudstj. Gudstj. Gudstj. 4,26-34 Nattv. Nattv Mark Gudstj. Gudstj. Gudstj. Gudstj. 9,2-13 Nattv. Nattv Joh Gudstj. Gudstj. Gudstj. 12,20-33 Nattv. Nattv.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Kirkebladet en bro mellom Hamar og Vang menigheter. Informasjon. Nr 1/2014. 1. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Kirkebladet en bro mellom Hamar og Vang menigheter. Informasjon. Nr 1/2014. 1. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2014. 1. årg. Kirkebladet en bro mellom Hamar og Vang menigheter Informasjon 2 TANKER Tanker Å begynne med nye oppgaver når pensjonsalderen er kommet, oppleves

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk

Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk Informasjon Vang Menighetsblad Nr 1/2014. 71. årg. Vinterprakt Maleri av Jenny S. Aasbakk ANDAKT: TANKER OM FRED Hold fred! «Hold fred med hverandre!» Slik skriver Paulus i Tess.5,13. Det står: Det er

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Med ønske om en velsignet advents- og juletid

Med ønske om en velsignet advents- og juletid Informasjon Vang Menighetsblad Nr 5/2013. 70.årg. Med ønske om en velsignet advents- og juletid Foto: Nicolas Kippenbroeck ANDAKT: Julehilsen fra Hamar biskop Mens Kvirinius var landshøvding i Syria Det

Detaljer

I livet står vi foran valg

I livet står vi foran valg Informasjon Vang Menighetsblad Nr 2/2014. 71. årg. I livet står vi foran valg TANKER OM DEN STILLE UKE Den stille uke påske Ferie, fritid. Kanskje skal også jeg på skitur en av helligdagene i den stille

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Storhamar kirke 1975-2015. Informasjon. Nr 3/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 3/2015. 2. årg. Storhamar kirke 1975-2015 Informasjon 2 PINSETIDEN Språkunder Vi har feiret pinse for en tid tilbake, i kirken kaller vi hele tiden fra pinse til

Detaljer

Nr. 4 Desember 2014 79. årgang. Foto: Hans Olav Smedsrud. Lunde kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 4 2014

Nr. 4 Desember 2014 79. årgang. Foto: Hans Olav Smedsrud. Lunde kirke. Menighetsbladet for nordre land nr. 4 2014 Nr. 4 Desember 2014 79. årgang Lunde kirke Menighetsbladet for nordre land nr. 4 2014 Foto: Hans Olav Smedsrud KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka Sokneprest i Nordre Land: Knut

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 5 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 5 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 5-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 5 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Side 1 Menighetsbladet

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Rolvsøy. Velsignet Julehøytid. menighetsblad. Les om... - Ny sokneprest i Rolvsøy - Menighetsbladet 100 år i år - Konfirmantarbeidet

Rolvsøy. Velsignet Julehøytid. menighetsblad. Les om... - Ny sokneprest i Rolvsøy - Menighetsbladet 100 år i år - Konfirmantarbeidet Desember 2013 Årgang 78 - nr 4 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Ny sokneprest i Rolvsøy - Menighetsbladet 100 år i år - Konfirmantarbeidet Menighetsmøte om ny salmebok se side 2 Velsignet Julehøytid Rolvsøy

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 November 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 8 November 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 8 November 2013 Årg. 62 Foto: Hans Th. Lundeby Syng deg glad! Advent og julehøytid er kanskje den tiden på året da vi nordmenn aller mest gleder oss over sang. Enten det er ved å

Detaljer

side 4-5 side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank IDEALISTISK HÅNDVERKER I MUSIKK! NR.

side 4-5 side 16 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank IDEALISTISK HÅNDVERKER I MUSIKK! NR. HVA SKJER I PÅSKEN? KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, HELLE, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA NR. 4 DESEMBER 2011 NR. 1 APRIL 2009 side 16 IDEALISTISK HÅNDVERKER I MUSIKK! FOTO:

Detaljer

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg.

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg. Nr. 4 2014 58. årg. I krubba låg ein liten gutt så fresk og rein og go, og mor hans dreiv og stelte n og far hass sto og lo, og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå og bar med seg små lam-onger som

Detaljer

God Jul og godt nytt år!

God Jul og godt nytt år! Informasjon God Jul og godt nytt år! Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 3. 2011 51. årgang Vi har fått ny Bibel! På aldershjem i Ukraina Fargerikt på Fåberg 2 Andakten «Ære være Gud i det høyeste,

Detaljer

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 28. årgang november/desember 2014 Kimer I klokker Kimer I klokker, ja kimer før dag i det dunkle. Tindrer I stjerner,

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad Tårnklang Gledelig Jul Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 04-2009 Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin

Detaljer

Avåtell forbereder seg på advent og jul - side 4 og 5 X-mas, bare mas eller noe helt annet? - side 3 Jul i Kamerun - side 6 Musikknytt - side 8-10

Avåtell forbereder seg på advent og jul - side 4 og 5 X-mas, bare mas eller noe helt annet? - side 3 Jul i Kamerun - side 6 Musikknytt - side 8-10 www.stangemenighet.no Nr. 4 2014 67. årgang AVÅTELL. Foto: Tove Krattebøl Avåtell forbereder seg på advent og jul - side 4 og 5 X-mas, bare mas eller noe helt annet? - side 3 Jul i Kamerun - side 6 Musikknytt

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 5 DESEMBER 2012 39. Årgang Menighetsbladet ønsker sine trofaste lesere en riktig god jul, og håper dere slutter opp om arrangementene som er lagt før, under og etter julehøytiden.

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET

NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET NR. 4 Julen 2008 13. ÅRG. NYTT FRA MJØNDALEN MENIGHET Side 6-7 Kristuskransen Side 10 Mye godt julestoff å lese Kommunikasjonskurs Side 12 Foto: Knut Johan Finquist Velsignet julehøytid! Hemmeligheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsblad. Temanummer: Forventninger. for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter. Med forventning og håp. Tips til alternative gaver.

Menighetsblad. Temanummer: Forventninger. for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter. Med forventning og håp. Tips til alternative gaver. Menighetsblad Nr. 2-1. årgang 2014 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Med forventning og håp. Tips til alternative gaver. Da Ringsakkjerka ble bygget. Temanummer: Forventninger Hverdagslivet

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2012 65. årgang Vi ønsker våre lesere en velsignet jul! Foto: Gunnar Hellum

www.stangemenighet.no Nr. 4 2012 65. årgang Vi ønsker våre lesere en velsignet jul! Foto: Gunnar Hellum Nr. 4 2012 65. årgang www.stangemenighet.no Foto: Gunnar Hellum Vi ønsker våre lesere en velsignet jul! Oss kristne imellom leder Det er godt å dele ting med andre. I dagens samfunn er man opptatt av tilhørighet

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. En velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år. ønskes alle våre lesere fra redaksjonen i Smøla Kirkeblad

SMØLA KIRKEBLAD. En velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år. ønskes alle våre lesere fra redaksjonen i Smøla Kirkeblad SMØLA KIRKEBLAD K IRKEBLAD FOR S MØLA NR. 4-2012 56. ÅRGANG Foto: Wigdis Wollan Edøy gamle kirke En velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år ønskes alle våre lesere fra redaksjonen i Smøla Kirkeblad

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 3. 2015 55. årgang Foto: Sverre Asbjørnsen

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 3. 2015 55. årgang Foto: Sverre Asbjørnsen vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 3. 2015 55. årgang Foto: Sverre Asbjørnsen 2 Vår Fedrearv Livets gang og årets rytme Sommeren er på hell, det er skolestart og et nytt semester starter.

Detaljer