Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter GOD ADVENT. Engelen bærer det gode budskap til oss: «I dag er det født dere en frelser" G L E D E L I G JUL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter GOD ADVENT. Engelen bærer det gode budskap til oss: «I dag er det født dere en frelser" G L E D E L I G JUL!"

Transkript

1 Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/ årg. Engelen bærer det gode budskap til oss: «I dag er det født dere en frelser" GOD ADVENT G L E D E L I G JUL! Informasjon

2 2 TANKER Tanker foran siste jul som sokneprest i Vang Det stunder mot jul, og for meg er det ikke uten et visst vemod at jeg tar fatt på i de faste juleforberedelsene. På nyåret blir jeg pensjonist etter 24 år som sokneprest i Vang og 41 ½ års tjeneste i Den norske kirke. I disse årene har julehøytiden hatt en spesiell plass i min tjeneste som prest, og i Vang har den fått en egen glans. Det er i desember måned at vi har den store søkningen til våre kirker, flotte kirke - konserter, skoleavslutning før jul, og ikke minst til Julaften. Vang kirke, Hedmarks - katedralen, med to «fulle hus», mennesker i kirkebenkene. Her er det nok ikke så mange barn kanskje, men mange voksne som trofast kommer igjen år etter år, tradisjonen tro, med for - håpninger om noen fine fridager sammen med familien, og kanskje med noen tanker tilbake til sin egen barndom, hvor undringen og gleden funklet i øynene. Og «oppe i Vang» ligger selve Julekirken, vakkert flombelyst står den rødmalt blant snødekkede trær som hentet ut fra et gammelt julekort. Ute på kirkegården funkler de mange gravlysene og forsterker inntrykket av at den staslige tømmerkirken er sentrum i en nesten uvirkelig lysglans. Inne i kirken er det på julaften, bokstavelig talt, en fortettet stemning, menig - heten har oppmerksomheten rettet mot alteret med Betlehemsmotivet. Her ser vi Jesusbarnet hvile trygt i sin «moders favn», men med blikket vendt mot menigheten, en ypperlig illu - strasjon til julebudskapet. Det hører imidlertid med at om folk skal få et godt møte med kirken, trengs det også gode forberedelser og hardt arbeid. Jeg tenker med takknemlighet på gode medarbeidere, organister, kirketjenere og frivillige som har stilt opp og gitt av sitt beste. Stor takk også til korps og sangkrefter som har bidratt til den gode stemning, både før og under jule høytiden. Alt det jeg hittil har nevnt, blir å betrakte som et nødvendig rammeverk for at Julens vidunderbudskap skal få en verdig plass i feiringen vår. Som prest har jeg fått det privilegium å forkynne at: «Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss» - «Gud ble menneske» og ble i tidens fylde født av en jomfru, «svøpt og lagt i en krybbe», og ikke bare det, «det lille barn i Betlehem han ble en konge stor». Grundtvig sier det slik i salmen:» Kim, alle klokker», hvor det heter i andre verset: «Julen er kommet med, solverv for hjertene bange, jul, med Gudsbarnet i svøp under englenes sange kommer fra Gud, bringer oss glederikt bud. Æren er Guds i det høye NOS 49,2. Bjørn Narverud

3 REDAKTØREN 3 Redaktørens spalte: Denne gangen overlater jeg spalten til en som var redaktør for ca år siden. Han samlet inn stoff og skrev det glade budskap om Ham som er den kristne juls sentrum. Det glade budskap som engelen kom med til oss. Se forsiden av bladet: Engelen bærer det gode budskap barnet som legen Lukas skrev om: Jesus blir født Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var lands - høvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Hilsen Lukas KS TELEFONER Sentralbord, kl : E-post: Kirkeverge Daniel Flugstad: Kirkevergens kontor, Anne Mette de Flon: Driftsleder Tommy Johansen: / Daglig leder Eli Brekne: Vang menighet Sokneprest i Vang, Bjørn Narverud: / Leder Vang menighetsråd, Ole Jacob Tomter: Hamar menighet Sokneprest i Hamar, Per Erik Stave Engdal: / Leder Hamar menighetsråd, Solveig Seem: Redaksjonskomite for kirkebladet: Jenny Solveig Aasbakk, Terje Gloppen, Håkon Solvang, Geir Bjørnar Smebye og Kåre Skagestad. Bladets adresse er Tlf Produksjon: Dalby Grafisk, Hamar Krisetelefon: Chat: Kan du tenke deg å være frivillig medarbeider? Tlf: / Innleveringsfrist til neste nr.: 10. januar 2015

4 4 KIRKEVALG Kirkevalg 2015 Neste år skal det igjen velges nye menighetsråd og nytt bispedømmeråd. Ved kirkevalg kan folk bruke stemmen sin til å få den kirken de ønsker seg. Det er de som stemmer ved kirkevalg som bestemmer hvilken retning kirken skal ta de neste fire årene. Du har mulighet til å påvirke menighetsrådsvalget allerede i nominasjons - prosessen ved å foreslå kandidater for nominasjonkomiteen. Dersom du ikke er fornøyd med nominasjonskomiteens liste kan du foreslå alternativ kandidatliste. Denne regelen om forholdstallsvalg er nytt ved kirkevalget i Dette gir velgerne stor innflytelse over valgalternativene. Du har også mulighet til å påvirke bispedømmerådsvalget i nominasjons - prosessen. Valg av bispedømmeråd er også et valg av nytt Kirkemøte. Kirkemøtet består hovedsaklig av de 11 valgte bispedømmeråd. Viktige kirkepolitiske spørsmål avgjøres av Kirkemøtet, og velgernes mulighet til å påvirke Kirkemøtets beslutninger går gjennom valg av bispdømmeråd. Nominasjonskomiteen som prioriterer kandidatlisten, har derfor en viktig rolle. Menighetsrådet kan ta i mot forslag på kandidater til nytt bispedømmeråd, og innen 15. januar 2015 foreslå inntil fire kandidater som er spurt, og har sagt seg villig til å motta valg. Dersom du ikke er fornøyd med nominasjonskomiteens liste, kan du fremme nye kandidater enten gjennom supplerende nominasjon eller med alternativ kandidatliste. Fra et tidligere valg i Vang menighet. Kandidatlistene skal være prioriterte med minst 40 % representasjon fra hvert kjønn og minst 20 % representasjon av kandidater under 30 år. Det skal oppnevnes nominasjonskomiteer som innen 1. mai presen - terer kandidatlistene for nye menighetsråd, og innen 1. mars kandidatlisten for nytt bispedømmeråd. Presentasjon av kandidatene og hva de mener om kirkeaktuelle spørsmål er viktig for å skape engasjement hos velgerne. God informasjon lokalt må prioriteres, samtidig som Kirkerådet vil komme med landsdekkende informasjon om at det er kirkevalg. Stemmerett har den som er medlem av Den norske kirke, som bor i soknet og som senest i det år det stemmes, vil ha fylt 15 år. Valgbar er den som har stemmerett ved valget, og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år. Kirkevalgene skjer samtidig med og i lokaler i umiddelbar nærhet av valg til kommunestyrer og fylkesting den 14. september. Dersom kommunen holder valg også 13. september, holdes det også kirkevalg denne dagen. Det er forhåndsstemming fra 10. august. Bispedømmekontoret har nedsatt et valg - team som arbeider med kirkevalget For eventuelle spørsmål er alle velkommen

5 LEGENDEN OM JULELYSET / IVRIG 5 til å ta kontakt på telefon eller sende en e-post til Vel møtt til samarbeid om kirkevalget! Hilsen fra valgteamet ved Hamar bispedømmekontor Legenden om Julelyset PS. Menighetsrådene i Hamar og Vang er nå inne i sitt siste år av valgt 4-års periode, og det er kirkevalg neste høst. Leder og nest leder velges for ett år av gangen, og begge råd har gjenvalgt sine ledere. I Hamar menighetsråd er Solveig Seem leder og Jan Otto Langmoen nestleder. I Vang menighetsråd er Ole Jacob Tomter leder og Berit Hansen nestleder. Tradisjonen med å plassere lys i vinduene i desember stammer antagelig fra førkristen tid, som en del av vintersolfesten. Denne legenden viser hvordan den kristne kirke forandrer skikken til å representere lyset og freden i Kristus. Det var en gang for lenge siden, hos en skomaker og kona hans, som bodde i Østerrike. Selv om de var veldig fattige, delte de alltid det lille de hadde med andre. Hver aften satte de et lite lys i vinduet i den lille stua si, som et tegn på gjestfrihet for alle veifarende som måtte trenge ly for natten. Gjennom årene ble den lille landsbyen plaget av krig og hungersnød. Men som om en ukjent kraft vernet dem, led skomakeren og kona hans mindre enn de andre i landsbyen. Så en julekveld samlet landsbyboerne seg for å diskutere de vanskelige forholdene de levde under. "Det er noe spesielt med skomakeren og kona hans", sa en. "De slipper alltid unna ulykkene våre. Hva er det de gjør anner ledes enn oss andre?" "La oss sette lys i vinduene våre. Kanskje det er det som verner dem mot alt det vonde", sa en annen. Den natten ble det tent lys i alle vinduer i alle hjem, og så - før solen sto opp, kom en budbringeren med store nyheter til landsbyen: Det var fred! Da takket landsbyboerene Gud for å ha gitt dem fred, og sverget at de alltid skulle sette lys i vinduene på julaften. Og denne nydelige skikken spredte seg ut over verden. Hver julaften lyses verden opp med millioner av lys, med sitt budskap om kjærlighet, glede og fred. (Hentet fra msl.no) Jenny Barneklubben Ivrig En klubb for gutter og jenter, kl. Vi fortsetter med våre samlinger i 2015, i kirkestua ved Vang kirke, annenhver onsdag kl ! Siste møte før jul blir 3. desember. Følgende datoer før påske: 14. jan, 28. jan, 11. febr, 25. febr, 11. mars og 25. mars. Det blir hobbyaktiviteter, matlaging, lek, bibelfortellinger og sang. Kontaktperson Solveig B. Flenvold tlf Velkommen!

6 6 ANNONSER Vi leverer alt av matjord, sand, pukk og grus. Dine lokale elektrikere Hjellumsveien 96, 2322 RIDABU Telefon Telefax Minner ifrå Vang Årboka, siste årg. Kr. 150,- Tidl. årganger Kr. 50,- Åstdalen 1944 Kr. 100,- Vang historielag, tlf Advokat Per Anders Løvsletten, M.N.A. Mobil: Bistår i saker vedrørende skifte, testament, erstatning og fast eiendom. Bjørgedalen og Brynsåsen , e-post: 2317 HAMAR. Tlf Hamar Begravelsesbyrå A/S Jacobsens Begravelsesbyrå A/S Parkgt Hamar FAX Ordner alt ved kremasjoner og begravelser Annonsere i Kirkebladet Du leser nå det nye Kirkebladet for Vang og Hamar. Og her er det muligheter for å reklamere for din bedrift. Bladet sendes ut til alle husstander i Hamar kommune. Det skal utgis 5 nr. per år, og bladet produseres hos Dalby Grafisk i Hamar. Det er også der du kan henvende deg for å annonsere. Vi har to størrelser slik som i dette bladet. Ta kontakt med Britt, tlf: , Annonsepriser pr. år: For den minste blir prisen kr : og for de største kr For andre størrelser eller for annonse i et enkeltnummer lager vi en egen avtale. Benytt deg av denne muligheten til å profilere din bedrift, og du støtter samtidig Kirkebladet for Vang og Hamar. Takk for din annonse. Redaksjonen

7 ANNONSER 7 SPAR SANNERUD Birkebeinervegen, Hamar Tlf Ferskvarebutikken i Furnesveien Britt s fotterapi LOTTO TIPPING VIKINGLOTTO ODDSEN EXTRA Britt Sæther Autorisert fotterapeut med fordypning innen diabetes. Klukstuen omsorgssenter Timebestilling på tlf: (mandag, tirsdag og onsdag) Vi arrangerer og leverer til Dåp Bryllup Konfirmasjon Jubileer Minnestund Tlf Kirkekonsulenten Tlf Rådgiving, tilstandsanalyse Rådgiving, tilstandsanalyse og istandsetting og istandsetting Byggmester Einar Kristiansen AS Strandgt. 53, 2317 Hamar tlf NYBYGG REPARASJONER TAKTEKKING BRIT S FOTKLINIKK Samfunnshuset ILSENG Tlf priv Off. godkjent fotterapeut Brit K. Grandum KRINGLA BAKERI Gode og sunne bakevarer av høy kvalitet. Besøk vår kafe og utsalg i Torggt 11. Hamar. Vi kjører også ut varer på bestilling. Tlf: ALT I STEIN Gravmonumenter Omsliping Navntilføying Ridabu, Tlf Fax: Åpent: Man-fred , Tors. 9-18

8 8 ADOPTIVFORELDRE InorAdopts samarbeidsland ønsker seg kristne adoptivforeldre! InorAdopt er en norsk adopsjonsforening som har arbeidet siden 1981 for at foreldreløse barn eller barn uten omsorgspersoner kan få foreldre i Norge. Hovedmålsettingen til foreningen er at adopsjonsformidlingen alltid skal være til barnets beste. Media beskriver alt for ofte et dystert bilde av adopsjon. Det blir fokusert på lange ventetider og en omstendelig og kostbar byråkratisk prosess. En konsekvens av dette kan bli at mange par som er aktuelle for adopsjon skremmes fra å gå i gang, med det resultat at barn som allerede er født og trenger nye foreldre må vente forgjeves. InorAdopt har samarbeid med to land hvor et av kravene som stilles til adoptivsøkerne er at de har kristen tro! Dette gjelder Kenya og Taiwan. Kristin og Anita jobber som saksbehandlere for Taiwan. Her besøker de barnehjemmet som drives av CSS (Christian Salvation Service). Barn til adopsjon fra Kenya er fjerne fra 1-3 år gamle, mens barna fra Taiwan som trenger nye foreldre stort sett er under 1 år. For å bli godkjent for utenlandsadopsjon må aktuelle søkere oppfylle kravene som stilles i Norge. Enkelte land har i tillegg krav utover det norske myndigheter stiller. Les mer om hvilke krav som stilles i Norge for å bli godkjent som adoptivforeldre på Mer informasjon om InorAdopts samarbeidsland, krav og ventetid kan leses på nettsiden: InorAdopt er en humanitær, nøytralpolitisk, non-profitt organisasjon, og arbeider i samsvar med FN s barnekonvensjon av 20.november 1989 for barns rettigheter, og Haag-konvensjonen av InorAdopt er landsdekkende og samarbeider for tiden med Bulgaria, Kenya, Kina, Taiwan og Ungarn.

9 JULEPLATTE 9 Juleplatte i glass Siden 2011 har Det Norske Misjons - selskap (NMS) hvert år fått produsert en juleplatte i glass med ulike motiv knyttet til juleevangeliet. Årets motiv er De vise menn. Siste motiv i serien kommer i Dette er en flott måte å gi en gave til misjonsarbeidet på, samtidig som en får et unikt kunstverk laget av glasskunstner Astri Vadla Ravnås. PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,-. Kr 750,- av dette går direkte til NMS sitt verdensvide misjonsarbeid. Alle har diameter på 10 cm og hull til å kunne henges opp. Vi skaffer også de tidligere motivene i serien: Maria og Josef med Jesus i krybben, Englene, Hyrdene. gi få Kjøp unik glasskunst med julemotiv laget for Det Norske Misjonsselskap av kunstneren Astri Vadla Ravnås! Serien har fem motiv, alle 10 cm i diameter: Krybben (2011), englene (2012), hyrdene (2013), de vise menn ( ÅRETS MOTIV) og et misjonsmotiv (2015). Hver gang du ser på et av motivene, vet du at du har bidratt til verdig liv og varig håp for et medmenneske! ÅRETS JULEGAVE! PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,- TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,- BESTILLES hos NMS: eller Når du kjøper et motiv til kr 1000, går kr 750 direkte til NMS sitt verdensvide arbeid. nms.no/julegave TILBUD: Kjøp de fire første motivene samlet for kr 3500,- Sagt om juleplattene: Hver gang jeg ser på et av motivene, vet jeg at jeg har bidratt til verdig liv og varig håp for et medmenneske! Her er litt mer informasjon: Bestilles hos NMS: Tlf

10 10 NYE PRESTER, DIAKON OG MENIGHETSFORVALTER Nye prester i Vang Vang menighet får to nye prester innen kort tid. Ja, den ene er vel allerede på plass når dette leses. Yohannes Shanka er tilsatt som vikar for kapellan Arnesen som f.t. har permisjon, Yohannes er 47 år og er fra Etiopia. Han kom til Norge i Han har studert teo logi på Menighetsfakultetet og ble ordinert til prest i Oslo domkirke Han begynte i jobben 24. november. Irmelin Grimstad Bonden er tilsatt som sokneprest i Vang, Hun er 46 år. Irmelin vil være godt kjent i Hamar menighet der hun jobbet som kapellan i mange år før hun i 2008 ble tilsatt som Rådgiver ved Hamar bispedømmekontor. Hun ble ordinert i 1996 og jobbet først i Bjørgvin. Irmelin skal starte opp 1. mars. Vi ønsker begge prestene velkommen til tjeneste i Vang menighet. Til Vang menighet: Ta vel imot dem! Vi skal i første nr. av Kirkebladet i 2015 komme tilbake med en fyldigere presen tasjon av de 3 prestene som er tilsatt i våre to menigheter: Sara Moss som begynte tidligere i høst og så de to Vangsprestene Yohannes Shanka og Irmelin Grimstad Bonden. KS Ny diakon og menighetsforvalter Siv Engevik, ny diakon til Hamar og Vang Jeg er 49 år og kommer fra Oslo. De siste 18 årene har jeg bodd på Rena. Jeg bor sammen med mannen min Tore og våre to hunder. Vi har til sammen 5 barn i alderen 16 til 23 år som er fullt opptatt med studier på alle kanter. Vi har kjøpt oss tomt i Vang og gleder oss til å starte med husbygging og ikke minst flytte til Hamar. Jeg er veldig glad i åvære ute, og gå luftetur med hundene eller friluftsaktiviteter som kajakk, både bortover og nedover ski, og gå i fjellet. Men på et veldig "gjennomsnittlig" nivå, og aldri utenfor comfortsonen:) Glad i å trene generelt, og turn har alltid vært den store idretten for meg. Jeg har vært trener i mange år, men nå går det mest i yoga og treningssenter. Det å være diakon er en fantastisk jobb. Jeg kan bruke hele meg, og alle de flotte møtene med mennesker gjør at jeg hver dag lærer noe nytt. Møte med mennesker i alle livshendelser og som slipper meg inn i sine liv gjør meg ydmyk. Jeg gleder meg til å bli kjent med Hamar og Vang, både geografisk og menneskelig! Ny Menighetsforvalter, Solveig Byberg Flenvold Jeg kommer fra Målselv, men har nå bodd 16 år på Ingeberg. Jeg er 50 år og gift med Einar, og vi har to barn, Ragnhild og Henrik. I mange år har jeg jobbet som førskolelærer i barnehage, og ble etter hvert klar for nye utfordringer. Jeg gleder meg til å begynne som menighetsforvalter! Kirka og dens budskap er viktig i mitt liv, og jeg ønsker å være med å legge til rette for aktiviteter som gjør at folk i alle aldre kan finne sin plass i kirka.

11 JULEMESSE 11 O jul med din glede JULEMESSE i Storhamar kirke Lørdag 6. desember braker det løs igjen! Misjonsforeningene for Det Norske Misjonsselskap i Hamar og Hamar menighet samarbeider også i år om menighetens misjonsmesse. Fjorårets messe innbrakte ca kroner til barn og unge som lever i slummen i Bangkok. Også denne gangen går overskuddet uavkortet til prosjektene i Thailand Lovsangshjemmet, Daghjemmet i Bangkok og stipendordning for fattige ungdommer. Mange lever under svært vanskelig forhold, og disse prosjektene som er en del av Hamar menighets misjonsavtale, betyr virkelig en forskjell for mange barn og ung! Det blir salg av julebakst, håndarbeidsprodukter, julenek, fuglekasser, «biehotell» m.m. Det blir basarbord, åresalg og amerikansk auksjon, og selvsagt salg av mat og drikke også utendørs med speiderne. Damene er i gang. Julemessa begynner kl Kl blir det program hvor barn og unge fra menigheten deltar. Regionleder for NMS-Øst, Magne Mjærum taler. Julemessa avsluttes kl Vel møtt til en trivelig formiddag i Storhamar kirke der vi alle kan bidra til en bedre hverdag for de som lever i slummen i Bangkok. Ida Kristin Lie Hamar Brass Quintet har konsert i Hamar Domkirke 22. desember Konserten starter kl.21.00, den er gratis, noe den har vært i alle år. Vi spiller konserten for 37. gang. Medvirkende er: Bernt Olav Volungholen, baryton. Roger Andreassen, orgel, Hamar Brass Quintet (Karsten Dalsrud og Henning Børresen trompet, Trygve Hannevold waldhorn, Martin Fauchald trombone og Morten Sanner tuba).

12 12 SJØMANNSKYRKJA SJØMANNSKYRKJA I 150 ÅR 31.august 1864 samla Johan C.H. Stor - johann og sju vener seg i eit lysthus i Bergen. Resultatet av samtalene i lysthuset blei «Foreningen til Evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmede havne.» Storjohann hadde etter ei studie - reise i Skottland sett at det var eit stort behov for å gjera noko for sjøfolka. Livet på sjøen var hardt og farefullt og freistingane når dei kom i land i framande hamner var stort med kneiper og horehus. Stiftings - møtet i 1864 blei starten på ein eventyrleg innsats for sjøfolk og i seinare år for nordsjøarbeidarar, studentar, sydenturistar og næringslivsfolk. Hausten 1865 blei den første stasjonen opna i Leith i Skottland. Sjømannskyrkjene som etterkvart blei bygde rundt om i hamner i heile verda, blei både åndelege, sosiale og kulturelle møtestader. Her fann mange ein heim i dobbelt tyding. Eller for å seia det med Åsmund Olavsson Vinje «Borte fann eg heimen att.» I festskriftet for 50-årsjubileet i 1914 står det at «Storjohann påtog sig at reise til de vigtigste sjøsteder i vort land for at vække interesse for saken og paa ethvert sted om mulig at organisere arbeidet for at støtte denne. Den 15.september 1864 utsendte ogsaa bestyrelsen en skriftlig indbydelse med opfording til landets menigheter om at yde sine bidrag til gjerningens fremme. Saken vandt straks alminnelig tilslutning.» Men Storjohann kom også til innlandet og til Hamar. I boka til 125-årsjubileet for Hamar domkyrkje skriv Hans Anders Aschim:»Pastor Storjohann fikk gjennom sine hyppige besøk satt i gang en betydelig foreningsvirksomhet for Den Norske Sjømannsmisjon i menigheten.» Ein av dei som var med ved stiftinga av Sjømannsmisjonen, var skolebestyrer Ole Elias Holck som seinare blei skoledirektør i Hamar. Då Hamar krets av Sjømanns - misjonen (tilsvarar Hamar bispedøme i dag) blei skipa i 1890, blei Ole Elias Holck valt inn i det første kretsstyret saman med biskop A.M. Hille. I 1920 var det ca 60 sjømanns - misjonsforeningar i bispedømet. I dag er det 17 foreningar/vaffeltreff/fellesskap som er i sving og gjer ein fin innsats. Det betyr at neste år blir det 125 årsjubileum for den gamle kretsen som nå er blitt region. Det er 11 regionar i landet som tilsvarar dei 11 bispedøma i landet. 150-årsjubileet for Sjømannskyrkja har blitt feira grundig i år. I tillegg til jubileums - gudstenesta i Hamar domkyrkje 31.august, har det vore jubileumsgudstenester i Grymyr, Nordre Ål, Romedal, Øvre Rendal, Hof i Solør og i Etnedal. Bursdagfeiringa i Storhamar kyrkje 14.september blei svært vellukka med mykje folk(150) og eit variert og rikhaldig program. Det var ei feiande flott innleiing med Amazing Grace på sekkepipe og domprost Ole Elias Holck alias skolebestyrer Ole Elias Holck i lysthuset i Bergen. Anne Persdotter Flugstad og Fred Dalbakk hadde funne fram songar og forteljingar av Alf Prøysen som harmonerte med grunnverdiane til Sjømannskyrkja. Den nye styreformannen Kjell Nordstokke heldt ein engasjert tale og Brødrerøster deltok med song. Maken til kakebord som medlemer av Ulabrand og Hjemme borte foreninga i Ottestad hadde laga til, skal ein leita lenge etter! Ulabrand har sine møter i Storhamar kyrkje andre mandag i månaden. På samlingane våre er det alltid eit kåseri om eit tema som engasjerer. 13.okt hadde Sverre Gaarden

13 SOLBARN, JORDBARN 13 «Skråblikk på eldreomsorgen i Hamar.» Mange spørsmål og gode kommentarar etter foredraget. Vi serverer ferske rundstykke og vafler. Dessutan har vi informasjon om det som skjer både heime og ute. Kollekt og andakt hører også med. 10. november kåserer Conrad Krohn: Solbarn, jordbarn I 2005 kom det et verdifullt tilskudd til sanger og liturgier i kirken. Sangboken «Syng håp! Sanger og bønner i den verdensvide kirke» (IKO-Forlaget). Her var spennende melodier og tekster fra nær sagt hele kloden. Mange av sangene er oversatt til norsk spesielt for denne boken, en av dem er «Solbarn, jordbarn». Den traff umiddelbart, og ble et helt selvfølgelig valg for advents- og julereper - to aret til barnekoret Levende Lys det året. Siden brukte vi sangen hver julaften, enten som menighetssalme eller korsang. Salmen ble skrevet som en hilsen på jule - kortene fra forfatteren, en bestemor på New Zealand. Året var1994, det var økonomiske nedgangstider, og mange hadde det vanskelig. Hun klaget til presten over at salmene i kirken var så lite aktuelle for den virkeligheten folk levde i. Presten sa hun fikk gå hjem og skrive en sang selv, så hun gjorde det. «Salmen vokste ut av min tiltagende bekymring over at markedsverdiene nå skal diktere vårt samfunn og skape flere og flere tapere, både blant barn og voksne», sier forfatteren. Nå var hun ikke noen nybegynner i salmeskriving, Shirley Erena Murray. Hun har skrevet et betydelig antall salmer og sanger, og er oversatt til mange språk. «Star Child», som den heter på originalspråket, er visstnok den salmen som har spredd seg raskest rundt i verden. Den ble først utgitt av Metodistkirkens Global Praiseprosjekt, som samler og deler kristne sanger fra hele verden. Svenske Pär Harling introduserte den i Skandinavia, og salmeveteranen Eyvind Skeie står for den norske oversettelsen. «Hamar i fortid og nåtid.» På adventsmøte 8.desember kjem Kjersti Helland frå Beredskapsavdelinga i Sjømannskyrkja. Ho er forresten gift med den nye soknepresten i Ringsaker. Alle er velkomne til møta våre og vi startar kl Nils Kristian Lie «Solbarn, jordbarn» fikk en selvskreven plass i kirkens nye salmebok i Salmen har en enkel struktur. Versene er korte, konkrete og presenterer til dels brutale bilder i ordpar som beskriver ulike oppvekstvilkår for verdens barn. Ordene henter oss ut av julekomfortsonen og utfordrer oss, men formidler også tro og håp. Første og siste vers lukker alle barn og alle slags barn inn i juleevangeliet og håpet. Refrenget bærer bønn om at alle må bli sett og hørt, og at Jesus må komme med fred for alle. Melodien ble til under et døgn etter at komponisten, amerikanske Carlton Raymond Young, hadde mottatt julekortet fra Shirley Murray. Han er heller ingen nybegynner, men velkjent som blant annet lærer, forfatter, komponist, arrangør, dirigent og salmebok - redaktør i USA. Det er tydelig at komponisten er opptatt av teksten som formidles. Der ordene er korte og direkte, er også melodien det, og bildene i teksten reflekteres hele tiden av melodien. Den har enkle motiver som går i to trinn og små skalapassasjer, og melodi - temaet speiles i andre halvpart av versene. Melodien understreker teksten og løfter den. «Solbarn, jordbarn» er blitt en aktuell advents- og julesang for vår samtid, men også for tider som har vært og som skal komme. Den inneholder essensen av juleevangeliet: at Gud kom som et menneske midt blant oss og våre ulike liv. Se teksten til salmen på siste side. Eli Kristine Smebye

14 14 HYLLING AV HAMAR BISPEDØMME Fullsatt Vangkirke hyllet Hamar Bispedømme disse satt en strykegruppe fra Innlandet filharmoniske orkester. På galleriet satt selvfølgelig Vangs egen organist Johan Marin Røsand samt en blåsergruppe. Med domkantor Trond Våge som dirigent var tone - følget for artister og publikum godt sikret. "Oppå himmelen" ljomet det fra Vang kirke 24. september, til glitrende trekkspill - akkompagnement av Odd Nordstoga. En flott måte å hylle et bispedømme med stor takhøyde og romslighet. Nå stod jo ikke Odd Nordstoga på pro - grammet, men da Sigvart Dagsland samme dag måtte melde sykdomsforfall, var Odd Nordstoga den beste vikaren man kunne fått i denne sammenhengen. Hans start replikk "Beklager at jeg ikke har rukket å øve for å synge som Sigvart", slo an kontakten med publikum. Han formidlet sitt budskap med sjarm og inderlighet. Sjelden kan man opp - leve trekkspill og sang i et slikt samspill, av samme person. Han fridde til sitt publikum med sin allsang Oppå himmelen og responsen uteble ikke. Slik allsang er det dessverre sjelden vi opplever i våre kirker. Mange artister ga stor spennvidde Det var mange som bidro under konserten. Fra starten sto et kjempekor oppstilt, sammensatt av Våler kantori, Ringsaker kantori, Cantate Domino og Hamar Dom - kor. De var godt samkjørte, til tross for at de hadde startet øvingen hver for seg. Foran Fra Toten kom sangeren Benedicte Narum Jensen, kjent fra gruppen Narum. Hun ga et varmt bilde av sin bestemor som introduksjon til sitt sangvalg. Det passet godt inn da Odd Nordstoga litt tidligere hadde sunget sin farfar-vise. Anna Sundstrøm Otervik sang slik vi kjenner henne og Tom S. Lund fra Elverum viste at en enkel gitar kan fylle et kirkerom med elegante tolkninger av Jørgen Hattemaker og Du skal få en dag i morra. Trond Våge og Frida Ånnevik. Frida Ånnevik, den mest lokale artisten, har vokst opp noen steinkast fra kirken og bidro med flere sanger. Etter sin egen tolkning av Lille måltrost sang hun sangen om gamlepresten Øystein Hovden, skrevet av hennes far Tor Karseth. Den fikk de fleste

15 BESØKSVENN MED HUND 15 til å trekke på smilebåndet og nikke samtykkende. Det må også nevnes at Hamars egen biskop Solveig Fiske ønsket velkommen og til slutt takket alle medvirkende med roser, etter at Lise Holland hadde styrt programmet med sikker hånd og gode verbalinnslag. Tekst og foto: Geir Bjørnar Smebye Besøksvenn med hund Nytt tilbud fra Røde Kors til de som ønsker nærkontakt med dyr. Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og mot - virke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg. Det kan bedre humøret og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det. Dyr kan også virke kontakt - skapende og fremme et godt miljø. Besøksvenn med hund er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøks tjeneste. Røde Kors rekrutterer frivillige som er interessert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon eller brukere som bor hjemme. Disse besøksvennene får spesiell opplæring for besøkshunder, i tillegg til den tradisjonelle opplæringen Røde Kors krever av alle sine frivillige besøksvenner. Røde Kors sam arbeider med bl.a. sykehjem som ønsker denne aktivi - teten for sine beboere velkommen. Eieren har ansvar for hunden. Alle besøksvenner i Røde Kors må gjennomføre et eget kurs for å bli godkjent besøksvenn. Det spesielle kurset som alle besøksvenner med hund må gjennomgå er over 32 timer, fordelt over to helger. Kurset består av introduksjon til hundens adferd og språk, læringsteori, praktisk trening og risikohåndtering. Det er viktig at hunden er trygg, rolig og sosial. For at hunden skal Oddvar Dufseth fra Vang med Dorthe og Mette Sandbakken fra Hamar med Arko utenfor kurslokalet i Gausdal. fungere godt på et sykehjem er det viktig at den er sosialisert, har gode og trygge signaler som eier kjenner godt, og kan lese i uvante situasjoner. I mange distrikter har aktivi teten pågått i noen år, men i Hedmark er den helt ny. Hamar Røde Kors og Vang Røde Kors er først ute i Hedmark og hadde med hver sin deltaker på kurs i Gausdal helgen oktober. Men det er ennå for tidlig å gå ut med noen markedsføring av aktiviteten, for deltakerne må delta på neste kurshelg som er i slutten på januar Kurshelgen avsluttes med en test der hund og fører forhåpentligvis blir godkjent for å opptre på egenhånd overfor brukere som ønsker besøk av ekvipasjen. Oddvar Dufseth

16 16 BARNESIDE Barneside v/jenny Hei på deg! Her kommer litt småstoff igjen, som er ment for dere yngste i menighetene våre. Ettersom vi er ved starten på adventstida, vil nok bladet handle en del om advent og jul. vi skal snart feire Jesu fødselsdag og høre om Josef og Maria, som skulle bli foreldre til verdens frelser. Vi skal synge alle de fine julesangene våre, og høre om krybben i stallen, stjerna på himmelen og de tre vise menn, om gull, røkelse og myrra. I dette bladet kan du lese Juleevangeliet, som handler om nettopp dette store underet som hendte for over 2000 år siden. Jesus kom til verden som Guds sønn, men også som menneske. Derfor vet han hvordan vi mennesker har det, og han forstår oss når vi snakker med ham om alle ting. Dersom ingen andre har tid til å lytte, så si det til Jesus. Han er der, alltid. Alle vi i redaksjonen ønsker deg og familien din en velsignet god jul. På Jesu tid levde det ikke så mange mennesker på jorden som nå. Ingen vet helt sikkert hvor mange, men cirka millioner, i dag er vi ca. 30 ganger så mange med 7 milliarder! De som kjente Jesus mens han levde, var opptatt av å fortelle om alt det fine han sa og gjorde. Det måtte de fortelle hverandre muntlig og mens de sto inntil hverandre, for det fantes ikke aviser, telefon, e-post eller face-book på den tiden! Omtrent 50 år etter at Jesus ble født, altså ca. 20 år etter at han døde, skrev Markus, en av vennene til Jesus ned de første fortellingene om ham. Det er viktig at vi også fortsetter å fortelle om det vi har hørt om Jesus. Bokomtale Jeg er så glad hver julekveld av Francesca Crespiy er en høytidsstemt barnebok med et utvalg av de mest kjente julesalmene. Til sammen presenteres seks julesanger akkompagnert av vakre bilder som folder seg ut og kan bevege seg. ICO forlaget Pris: 188,-

17 BARNESIDE 17 Hvilke kjente julesanger er disse strofene hentet fra?.. «da lyste stjernen».. «daler ned i skjul».. «og høyt i toppen».. «og puste på ei stund» Ordpussel Kan du finne 12 ord som finnes i Juleevangeliet i rutene under? A K R Y B B E N M S T J E R N E N A B E T L E H E M N B N J O S E F A N C G F G H S I R T J E S U S E J I A D L S T A L L A L H E R B E R G E L E N F R E L S E R Du kan godt bruke «fasiten» under, eller du kan prøve å finne ordene uten å se på løsningen. Gullkorn fra barnemunn «Jeg er så glad for at jeg ble født av mamma og pappa, det må være fælt å bli født av noen man ikke kjenner.» «Da det ble julaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev Alf Prøysen Julekveldsvisa.» «I gamle dager brukte de foldeskjørt. Nå er det gått av moten, men presten bruker det fortsatt rundt halsen» Hvordan sier folk i andre land "God jul" eller «God jul og godt nytt år» til hverandre? Her ser du hvordan julehilsener framsies noen andre steder på kloden: Arabisk: I'd Milad Said Oua Sana Saida Kinesisk (mandarin): Kung His Hsin Nien bing Churchill Chen Tan Engelsk: Merry Christmas and a Happy New Year Finsk: Hyvaa joulua Fransk: Joyeux Noel Tysk: Froehliche Weihnachten Islandsk: Gledelig Jol Italiensk: Buone Feste Natalizie Polsk: Wesolych Swiat Bozego Novodzebia Russisk: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom Samisk: Buorrit Juovllat Spansk: Feliz Navidad Svensk: God jul och Ett Gott Nytt År Vietnamesisk: Chung Mung Giang Sinh Løsninger: Finn riktig skygge: Figur E Kjente julesanger: Jeg er så glad hver julekveld, Glade jul, hellige jul, Du grønne, glitrende tre, god dag, Julekveldsvisa Ordpussel: BETLEHEM, JESUS, JOSEF, MARIA, ENGELEN, KRYBBEN, MANNTALL, ESEL, FRELSER, STJERNEN, HERBERGE, STALL

18 18 DIVERSE SLUSH-kurs i Vang Helga September arrangerte Tros - opplæringsutvalget i Vang SLUSH-kurs for gutter og jenter i alderen år. SLUSH står for Sprell Levende Unge Søndagsskole Hjelpere. Hilde Vatnar Olsen (søndagsskolekonsulent i Hedmark) og hennes datter Ingrid, stod for kursingen der 10 forventningsfulle unge hadde meldt sin interesse. Og ungene ble selv følgelig møtt med en forfriskende slush! Drama, forming, aktiviteter og samlinger med lystenning og bibelfortellinger bidro til at dette ble en minnerik og lærenyttig helg. Salmesang i Vang I og med at det ble utgitt ny salmebok for et år siden, har vi startet med salmekvelder i Vang. Dette for at vi sammen skal bli kjent med den nye salmeboka vår. Synge de kjente salmene, men også lære noen nye. Vårt håp er at disse kveldene skal være for alle generasjoner, og i oktober var to av konfirmantene våre med. Salmekveldene skal være annenhver Håper kurset ga inspirasjon til å være med å lede søndagsskolen vår. Alle deltakerne vil få hvert sitt kursbevis Trine Helen Kristiansen måned, og rullere mellom kirkene våre. Neste salmekveld blir onsdag 3. desember, kl 19.00, i Øvre Vang kirke. Øvre Vang sangkor deltar denne gangen, og Johan Martin Røsand spiller. Denne gangen blir det advents- og julesalmer som står i sentrum. Velkommen til både store og små. Torill Berg Fønix har fått ny bil! Heldig for dem tenker du, men dette kan også være kjekt for andre. Fønix er Hamartiltakenes bruktbutikk, og den holder til Grønnegata litt ovenfor Knutstad Holen. Her finnes flere godbiter, men siste nytt er altså at det er anskaffet en bil som tar på seg oppdrag. Det kan være transport i forbindelse med flytting, kjøring til avfallsplass eller hjemkjøring av dine nyanskaffelser. Bilen brukes selvsagt også til henting av møbler og ting som skal selges i butikken. Slik henting er gratis, men et ordninært transportoppdrag må du betale litt for. Dersom du trenger hjelp eller vil vite mer om dette, kan du ta kontakt med Tomas på tlf Ida Kristin Lie

19 ANNONSER 19 Hamarkan AS Snekker Renhold Aut. regnskapsførerselskap 2323 Ingeberg Tlf Lopper hentes året rundt til vårt store loppemarked i oktober. Pengene fra klubbens arbeid går 100% til humanitært arbeid, støtte til barn og unge i bygda, samt tiltak for eldre og trengende. Send oss gjerne en om du lurer på noe om vårt arbeid eller om du ønsker medlemskap. Lions Club Vang Til tjeneste! - Tlf: MERCEDES OG PEUGEOT Hedmark og Oppland AS Tlf BUSTERUD TREVARE AS 2323 Ingeberg Tlf Todderudveien Ridabu Tlf.: Fax: Optiker Stein Johannesen M.N.O.F. Kirkegaten 3, 2317 HAMAR Tlf Trenger De en elektrikerforbindelse? Tlf.: Fax: Døgnvakt: A L T I G L A S S Tommelstad Gård, 2318 Hamar Tlf Døgnvakt

20 20 FØRADVENTSKONSERT Føradventskonsert i Vang kirke torsdag 27. november kl 19.00! Det blir en stemningsfull, storslagen og meget variert korkonsert; litt for enhver smak! Vi får høre hele det store og meget dyktige Toneheimkoret som alene er 160 flotte unge sangere, og det er høy klasse over det de framfører! Og så løfter de det enda et hakk ved også å levere noe fra Toneheims kammerkor som vil vise fram sine store sangtalenter! I år vil Hamar gospelkor delta med noe nytt og noe velkjent! Koret har nå gjennom trefire års levetid utviklet seg mye, og det låter virkelig flott og svinger godt! Koret har også flere meget dyktige solister som løfter det allerede flotte koret flere hakk! Hamar SoulChildren representerer de yngste, med rundt 45 barn fra klasse, og startet opp i august Det blir spennende å høre deres bidrag! Sist men absolutt ikke minst vil mannskoret Brødrerøster bidra. Dette er en herlig samling ca. 20 voksne og godt voksne menn som sjarmerte alle i senk ved fjorårets konsert. Det vil også bli et par fellessanger hvor også publikum får være del av dette enorme sangkoret - rundt sangere deltar totalt! En av kommentarene fra i fjor: - "Vær så snill å la dette bli en tradisjon." Fjorårets ubetingede suksess gjorde at Vang Kirkemusikk hadde lyst til å ta initiativ til selv å "synge inn adventa", sette startskuddet selv for oss som har tilhørighet lokalt, og som kjenner på at det er litt "vår" kirke. Konserten, som får preg av både advent, jul og vinter og litt annet, har Heidi Granlund fra Toneheim som konferansier, organist Johan Martin Røsand er ved orgelet. Det er Vang Kirkemusikk ved leder Rita Fæster som er arrangør. Billettene vil koste kr 50,-. Gratis for barn til og med grunnskolen. Kom og gled dere sammen med glade korsangere! Velkommen! Rita Fæster Hamar gospelkor. Hamar SoulChildren.

21 Ny messehagel til Domkirken NY MESSEHAGEL 21 Det var et høytidelig øyeblikk i Hamar Domkirke da tekstilkunstneren Åse Frøyshov kunne trekke domkirkens nye messehagel over hodet på domprost Leif Jørn Hvidsteen. Domkirken har nå mottatt den første av i alt 4 nye messehagler som Frøyshov har i produksjon. Plagget som ble overrakt under Gudstjenesten den 19. oktober er holdt i grønntoner. To av de tre kommende messehaglene skal ha rød bunnfarge, og den fjerde skal også være grønn. De grønne plaggene skal brukes i perioden mellom pinse og advent, mens de røde skal benyttes i pinsen og enkelte andre helligdager. Stolte og glade: Domprost Leif Jørn Hvitsten sammen men kunstneren Åse Frøyshov. Plagget er utformet i et abstrakt uttrykk. Kunstneren vil gjennom uttrykket la den enkelte betrakter oppleve kunstverket på sin måte. I utformingen av messehagelen har Åse Føyshov tatt utgangspunkt i domkirkens symboler. Henrik Sørensens altertavle har vært et inspirasjonspunkt for kunstneren, noe som sees tydelig på messehagelens bakside, der altertavlens kors kan gjenkjennes. Talerstolens akkantusskurd er et av de andre symbolene Frøyshov har latt seg inspirere av til broderiene som består av nær enkeltsting. Stoffet som er brukt, var ifølge Frøyshov svært vanskelig å finne. Etter på det nærmeste å ha reist Europa rundt, fant hun det nydelige silkestoffet i en villa i Arnstein Arnebergs vei i Oslo. Et pussig sammentreff er at arkitekt Arnstein Arneberg blant annet er kjent for å ha stått for den arkitektoniske utformingen av Hamar Domkirke under restaureringen på 50 tallet. Åse Frøyshov avsluttet sin presentasjon av den nye messehaglen med å vise til sin barndoms møte med domkirken et møte hun har hatt med seg hele livet og som har vært med på å gi inspirasjon til det flotte kunstverket hun nå har overrakt til Hamar menighet. Terje Gloppen Faktaboks: Messehagelen er en liturgisk over - bekledning, en kort, ermeløs, fargerik kappe (også på folkemunne kalt «prestesmekke») som er åpen i sidene, som brukes av prester under natt - verden og høytider. (Kilde: wikipedia)

22 22 NY BOK Ny bok oppsummerer Hamar bispedømmes 150 år Boken om Hamar bispedømme gjennom 150 år har fått et tiltalende utseende. Under presentasjonen jublet Biskop Solveig Fiske: Bispedømmets hukommelse er nå samlet mellom to permer. Boka styrker bispedømmets røtter og skaper fremtidsblikk for evangeliets blivende vilje. Verket er først og fremst en bok om alt trofast arbeid og utholdenhet i menighetene for å formidle det livgivende budskapet evangeliet gir. Biskopen viste en frydefull glede over den 420-siders boka som veier 1,4 kg og som er Hamar bispedømme sin gave til seg selv i jubileumsåret. Arne Bakken er pilegrimsprest i Hamar bispedømme og har vært redaktør for utgivelsen. En av kirkens nestorer, Knut Andresen har vært medredaktør for en samling av både historiske artikler og artikler som reflekterer over hvilken rolle Hamar bispedømme har hatt i utviklingen av Den Norske kirken. Boka inneholder mange historier som setter Hamar bispedømme inn i viktige samfunnskontekster. Boka åpner med historien om Halvor Folkestad som var den første biskopen i Hamar bispedømme. Han var biskop fra Oscar II var konge i Folkestads bispeperiode, og Folkestad fungerte som kongens «personlige» biskop og sjelesørger. Boka inneholder også historien om de tre Hillene; Arnoldus Marius, Henrik og Georg som alle har vært biskop i Hamar bispedømme. Av andre artikler som forteller mye om kirkens og religionens plass i samfunnet finns «Misjon og menighet» og «Kirken lever lokalt» - en artikkel som gjør en kvantitativ oppsummering bl.a. av kirkens anlegg og aktiviteter i bispedømmet. Boka forteller også historiene om Hamar bispedømmes rolle som utfordrer til kirkens etablerte sannheter, både når det gjelder synet på kvinnelige prester, homofile og lesbiske geistlige og på ekteskap mellom likekjønnede. Terje Gloppen KAY GARTNERI Blomster til alle anledninger. Tlf Ingeberg Tlf GODKJENT FOR ANSVARSRETT Tlf Ønsker du å annonsere? Ta kontakt med Britt, tlf Jeg setter opp annonsen for deg. Annonsepriser pr. år: 1/14 del side: kr ,- 1/7 del side: kr ,-

23 KONSERTER 23 Konserter i Hamar og Vang Sted, dato og kl. slett. Artist Info Vang kirke Hamar gospelkor, Føradventskonsert 27. november kl Brødrerøster, Soul-Children, Bill. kr.50,-. Barn i Toneheim kammerkor grunnskolealder, gratis. og Toneheim skolekor. Arr. Vang kirkemusikk Vang kirke Konsert med Kammerkoret 5. desember kl Collegium Vocale Hamar domkirke Hamar domkors advents- Knut Kippersund Nesdal og 7. desember kl konsert Kristine Våge medvirker Hamar domkirke Bach på Hedmarken, orgel- 13. desember kl konsert med Trond Våge Storhamar kirke Christmas Carols med Vi synger engelske 16. desember kl Ian Watering julesanger Storhamar kirke Julekonsert med Storhamar 17. desember kl bl. Kor og HEBU Hamar domkirke Julekonsert med Hamar 19. desember kl musikkorps Øvre Vang kirke Vi synger julen inn i Øvre Arr.: Vang kirkemusikk 21. desember kl Vang kirke med lokale korps og kor Vang kirke Vi synger julen inn i Vang Arr.: Vang kirkemusikk 21. desember kl kirke med lokale korps og kor Hamar domkirke «Det kimer nu til julefest» 22. desember kl med Hamar Brass Quintet Vang kirke Konsert med Vang Følg med i avisene på 10. eller 11. januar 2015 sangforening hvilken dato det blir. Hamar domkirke Jubileumskonsert for Medvirkende: 18. januar kl organisten og komponisten Mons Michael Thommesen, Leif Solberg. Trond Våge m.fl. Vang kirke Elevkonsert Hamar kultur- Arr.: Vang kirkemusikk 25. januar kl skole, Musikklinja ved Stange videregående skole og Toneheim folkehøgskole Vang kirke Saxofonkonsert Arr.: Vang kirkemusikk 01. februar kl Hamar domkirke Bach på Hedmarken, orgel- 7. februar kl konsert med Trond Våge Vang kirke Orgelklang i Vang, konsert 15. februar kl. 1800

24 24 SLEKTERS GANG S L E K T E R S G A N G Døpte i Hamar menighet i perioden til Adele Bratlie Olsen Hedda Sterud Klock Silje Skår Sørlunden Lotta Alme Bjerke-Narud Ida Hagen Borgen Theo Helland Mathilde Johansen Erik Myhre Svanheim Luna Tingvold Lilly Langseth Vangen Maria Kleiven Magnussen Hedda Sveen Leander Synstad Andreas Konstatin Chrissafopoulos Marlon Walstrand Moen Liam Moen Spikkerud Noah Moen Spikkerud Odin Livden Johnsgård, Tynset kirke Anabella Behnoud Henrik Espe-Skjetne Lotte Michaelsen Elias Bola Ottinsen Døpte i Vang menighet i perioden til Marielle Enger Ole Hoås Hedda Wahl-Eriksen Sondre Kristiansen Gjørslie Filip Alvsåker Mathiesen, Olsvik kirke, Bergen David Alvsåker Mathiesen, Olsvik kirke, Bergen Martin Åsvestad Sigrid Dufseth Even Kløvstad Nybakken Vetle Alexander Myhr Agnes Løvbak Rognlidalen Axel Lundqvist-Olssen Jeppe Østeraas Nikolaisen Lilly Langseth Vangen, Hamardomen Matheo Hoelstad Hansen Herman Rognstad Lillevold Elias Frang Østigård Hedda Sveen, Hamar domkirke Cornelius Østberg Vartomten Anton Dyrkoren Schjerve Imre Mortensholm Karset Agathe Hafsal Kvensjø Julia Norin Bakken Hannah Linnea Westgårdsrønningen, Løten kirke Vigde i Hamar menighet i perioden til Mona Kristiansen Larsen og Pål Larsen Silje Trøen og Lars André Jensen Karina Hagen og Vegard Stengel Lunde Camilla Strand og Jørgen Aastorp Andersen Ingrid Hannestad og Arne Sveen Mona Lisa Liaklev og Tormod Henriksen Elise Vold Fangberget og Andreas Reiten Westhagen Julie Erika Lorch-Falch og Peter Chrissfopoulos

25 SLEKTERS GANG 25 Vigde i Vang menighet i perioden til Guri Veiseth og Olve Sæhlie Mona Furulund og Kay Ove Berg Kristin Djupdal og Thor Stian Olstad Heg Brenden og Therese Ski (Forbønn for borgerlig inngått ekteskap) Døde i Hamar menighet i perioden til Tove Omberg Åse Helene Øverås Dagmar Anita Hoel Johannes Pedersen Marit Synstad Borgny Svanøe-Hafstad John Henry Eliassen Werner Mellbye Roger Nielsen Willy Ørnulf Tollefsen Tor Fredriksen Bjørn Ottar Gulbrandsen Maud Astrid Folde Walborg Nafstad Astrid Aloy Solveig Eva Bjørneby Kirsten Larsen Harry Georg Kjelstad Rolf Arnold Mellum Lillian Sanding Solvor Rullestad Eva Arosenius Egil Rusten Tor Henning Støldal Geir Mikkelsen Lilly Coldevin Merete Haug Lars L Wolla Gudrun Marie Paulsen Arvid Stensrud Rolf Skyrud Ingerid Mellembakken Døde i Vang menighet i perioden til Sissel Aaboen Mary Kristiansen Henry Søberg Holsten Helge Dobloug Willy Ørnulf Tollefsen Roger Nordsveen Even Rosenberg Karen Grønvold Gunvor Magnussen Jan Gunnar Galaasen Unn Øynes Olav Lund Nikolai Berge Alf Engh Kirken på nett: og

26 26 MESSELISTE VI MØTES I KIRKEN Søndag Tekst Domkirken Vang kirke Storhamar Øvre Vang Annet Dato Kl Kl kl kirke kirke kl. 11 kl Matt Hamardomen 25, , Engdal Speidergudstj Luk Hvidsten Narverud Moss Skagestad 4,16-22a Dåp, nattv. Lys våken Nattv. Familie- Innsett. Lys våken gudstjeneste, kap. Shanka. dåp, Kirkekaffe 4-årsbok Kor Hvidsten Narverud Engdal 15,50-57 Nattv. Familie- Nattv. gudstjeneste, dåp, 4-årsbok. Søndagsskole Luk Engdal Shanka Moss 3,7-18 Dåp, nattv. Dåp Nattv Luk Zani Narverud Moss Narverud 1,39-45 Nattv. Kl Kl «Vi synger julen «Vi synger julen inn» inn»

27 MESSELISTE 27 For gudstjenester og konserter: Følg med på hjemmesiden og på kunngjøring i avisene. Menighetenes hjemmeside, Der blir det også informert om det som skjer Luk Shanka Narverud Hamardomen 2,1-20 Julaftens- Julaftens- Julaftens- Julaftens- Julaftensgudstj. gudstj , gudstj , gudstj , gudstj , Matt Hvidsten Narverud Shanka 10,16-22 Høytidsgudstj. Høytidsgudstj. Høytidsgudstj Engdal Høytidsgudstj Moss Dåp, nattv Joh Narverud 14,27 Messe v/årets slutt. Kl Luk Gudstj. Shanka Gudstj. 2,40-52 Nattv. Dåp Nattv Mark Gudstj. Narverud Gudstj. Shanka 1,3-11 Nattv. Nattv. Dåp Joh Gudstj. Narverud Gudstj. 4,4-26 Nattv. Avskjed soknepr. Nattv. Narverud Joh Gudstj. Shanka Gudstj. Narverud 9,1-7,35b-38 Nattv. Nattv Mark Gudstj. Gudstj. Gudstj. 4,26-34 Nattv. Nattv Mark Gudstj. Gudstj. Gudstj. Gudstj. 9,2-13 Nattv. Nattv Joh Gudstj. Gudstj. Gudstj. 12,20-33 Nattv. Nattv.

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken

Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken Forsidebilde: Julekrybben i Domkirken gudstjenester desember 2009 Tirsdag 1. desember Vandregudstjeneste Søndag 6. desember 17.00 Markering av verdens HIV/AIDS dag. Fakkeltog fra Rådhuset til Domkirken.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og går kronologisk med klokken. God vandring! ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 26 Men da Elisabet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN Innhold I TÅRNET... 2 O HØYE BARN... 2 ADVENTSKRANSEN GRØNN OG RUND... 3 ADVENTSVERS... 3 OVER SOL OG OVER STJERNE... 4 DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ... 5 MARIA VAR EN MØY

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

BJØRNENYTT JANUAR 2014

BJØRNENYTT JANUAR 2014 BJØRNENYTT JANUAR 2014 Nytt år, nye muligheter! Velkommen tilbake etter en forhåpentligvis hyggelig og avslappende ferie! Her følger en liten evaluering av jula her på Bjørnehula: Målet for våre juleforberedelser

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Periodereferat FSK uke 48-52

Periodereferat FSK uke 48-52 Periodereferat FSK uke 48-52 Turer: I denne perioden har det blitt turer til litt forskjellige steder. Været (snø)har utfordret oss noen ganger så da har vi valgt å spise i barnehagen og gått en tur i

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr januar mars G N E T Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 11. januar - 31. mars. 2013 V E L S I G N E T P Å S K E 1 Korpsnytthilsen 13 «Og nå, dere som sier: I dag eller i morgen drar vi til den eller

Detaljer

D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser

D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser God jul og et velsignet godt nytt år! Kirkenytt Menighetsblad for Metodistkirken i Drammen N r. 3 2 0 1 7 D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Fagplan i RLE 1. trinn

Fagplan i RLE 1. trinn Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Uttrykke tanker om godt og ondt og gi respons på andres tanker. Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis sentrale

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer