Offentlig journal. Svar på samhandlingsavvik E190/ pasient ***** ***** ***** 2020/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på samhandlingsavvik E190/ pasient ***** ***** ***** 2020/ /"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på samhandlingsavvik E190/ pasient ***** ***** ***** Avviksskjema Samhandlingsavvik E190/2020 Sykehuset Levanger 2020/ /2020 MERÅKER KOMMNE Svar på samhandlingsavvik E199/2020 Avviksskjema samhandlingsavvik E199/2020 Sykehuset Levanger 2020/ / SNÅSA KOMMNE SENTRALADMNSTRASJON Tilbud om 100 % som konstituert overlege ved Gyn/føde, Sykehuset Levanger 2020/ / Liubov Glushkova Tilbud om 40 % fast ansettelse som assistent ved Kjøkkenet, Sykehuset Levanger iht. AML 14-9, / / Freshta Bahram Side: 1 av 20

2 Status forsyning HMN Oversender rapport lagerbeholdning og estimert varighet for smittevernsutstyr med videre Pandemi korona Forsyningssituasjonen / / / HELSE MDT-NORGE RHF Bekreftelse på mottatt melding ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2020/ /2020 Steinkjer kommune 16. november - nvitasjon til Webinar om ernæringsbehandling ved kreft 2020 Legemiddelinvitasjoner - konferanser ansatte / / / Fresenius Kabi Norge AS 2. og 3. desember nvitasjon "LS-N & LER-N Educational meeting SMA" - Virtuelt 2020 Legemiddelinvitasjoner - konferanser ansatte / / / Biogen Norway AS Side: 2 av 20

3 Søknad om ulønnet permisjon 2020/ /2020 Ragnhild Molnes Kvalitetskontroll av volumtall for 2020 til Velg behandlingsted - Korrigert fil Kvalitetskontroll av volumtall for / / HELSEDREKTORATET Signert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag Revidert samarbeidsavtale med retningslinjer mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag / / / Snåsa kommune Månedsrapportering HNT pr oktober 2020 Månedsrapportering / / /2020 HELSE MDT-NORGE RHF Side: 3 av 20

4 nnsynsbegjæring i helseforetakets arkivplan nnsynsbegjæring i Helse Nord-Trøndelag arkivplan 2020/ / Per Olsen Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på somatiske sykehus - Pasopp-undersøkelsen Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på somatiske sykehus - Pasopp-undersøkelsen / / / FOLKEHELSENSTTTTET Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding - barn ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** 2020/ /2020 Steinkjer kommune Påminnelse om innspill til Helse Midt-Norges revisjonsprogram nnspill til revisjonsprogram 2020/ /2020 HELSE MDT-NORGE RHF Side: 4 av 20

5 Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** 2020/ /2020 NAV nn-trøndelag tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Renholder Sykehuset Namsos Eiendomsavdelingen, Seksjon renhold - st. ref / / Eiendomsavdelingen Anmodning om spesialisterklæring 2020/ /2020 NAV nn-trøndelag tlevering av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** / / /2020 FREMTND FORSKRNG AS Side: 5 av 20

6 tlysning - WebCruiter annonse korrigert Tilsettingssak: Autorisert sykepleier. Sengepost H3, Klinikk for kirurgi, Sykehuset Namsos - st. ref / /2020 H3 tlevering av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2020/ /2020 FREMTND LVSFORSKRNG AS tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Sykepleier Gyn/Føde Levanger, Klinikk for kvinne, barn og familie - st. ref / / Gyn/Føde Levanger Søknad om permisjon 2020/ /2020 Erika Bakkan Side: 6 av 20

7 tlevering av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2020/ /2020 FREMTND FORSKRNG AS Søknad om permisjon 2020/ /2020 Trude Fuglem Takker ja til 17,3 % helgestilling 2020/ /2020 Ola Kløvjan Søknad om utdanningspermisjon overleger etter 4.2 i overenskomst med DNLF 2020/ /2020 Bård Haugnes Side: 7 av 20

8 Pålegg om utlevering av opplysninger til barneverntjenesten - barn ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** 2020/ /2020 NAMSOS KOMMNE Spørsmål vedrørende sykepenger Personalmappe A - ***** ***** ***** ***** 2020/ / P2 Offl. 13, 1. jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 NAV VÆRNES Spørsmål vedrørende sykepenger Personalmappe A - ***** ***** ***** 2020/ / P2 Offl. 13, 1. jmf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 NAV nn-trøndelag Begjæring om begrensning i innsyn av opplysninger i pasientjournal 2020/ /2020 ***** Side: 8 av 20

9 Nasjonal avtale - Endring uke 46 - Samlefil Nasjonale avtaler Samlefil /27 A 2020/ /2020 Offl. 23, 3. ledd SYKEHSNNKJØP HF Erstatningssak 2020/ Avslag på erstatningssøknad - N-sak - Sykehuset Levanger / / /2020 NORSK SENTSKADEERSTATNNG desember nvitation til webinar fra medicinalfirmaet CB /Epilepsi : Anti-epileptics: starting, monitoring and stopping 2020 Legemiddelinvitasjoner - konferanser ansatte / / /2020 CB Nordic A/S Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold - 20 % 2020/ /2020 KajaTvervåg Side: 9 av 20

10 Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold - 20 % ***** 2020/ /2020 Tor Oddvar Aasen Svar på forespørsel om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** 2020/ /2020 NAV VÆRNES Svar på forespørsel om legeerklæring - ***** ***** ***** ***** 2020/ /2020 NAV Midtre Namdal Takker ja til utvidet 80 % fast ansettelse ***** 2020/ /2020 Gunnhild Eggen Vatne Side: 10 av 20

11 Melding om adresseendring - pasient ***** ***** ***** Midlertidig adresseendring - vergefullmakt 2020/ /2020 ***** Oversendelse av opplysninger til barneverntjenesten barn ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2020/ / LEVANGER KOMMNE BARNEVERNSSEKSJONEN Oppsigelse 2020/ / Arnstein Hegge Anmodning om epikrise 2020/ / NVERSTETSSYKEHSET NORD-NORGE HF Side: 11 av 20

12 Søknad om permisjon ***** 2020/ / Marianne Zahl Jenssen Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold % ***** 2020/ /2020 Thea Sende versen Endring av kontaktinformasjon med vergefullmakt adresseendring med vergefullmakt 2020/ /2020 ***** Arbeidsavtale % - MP - lege i spesialisering 2/3 2020/ /2020 da Sollie Side: 12 av 20

13 Arbeidsavtale % - MV - ergoterapeut ***** 2020/ /2020 Lone Størset Veimo Oversendelse av skjema om midlertidig adresseendring midlertidig adresseendring 2020/ /2020 ***** Endringsmelding Forlengelse av tilsettingsforhold - 50 % ***** 2020/ /2020 ngrid Sofie Tømmermo-Reitan Endringsmelding Endring av tilsettingsforhold - 90 % ***** ***** 2020/ /2020 Karl Arne Hildrum Olsen Side: 13 av 20

14 Endringsmelding Endring av tilsettingsforhold - 20 % ***** 2020/ /2020 Kristine Haugan Halseth Oversendelse av journalopplysninger 2020/ /2020 ***** Arbeidsavtale % - MV - lege i spesialisering 2/3 2020/ /2020 Ragnar Nordvoll Oppfølging - Anmodning om opplysninger Pasient ***** ***** ***** / / /2020 LEVANGERADVOKATENE ANS Side: 14 av 20

15 Bekreftelse på midlertidig adresseendring for pasient ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** - midlertidig adresseendring 2020/ /2020 ***** Anmodning om legeerklæring 2020/ /2020 FREMTND FORSKRNG AS tlevering av journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** 2020/ /2020 FREMTND FORSKRNG AS Svar på anmodning om journalinnsyn Pasient ***** ***** ***** 2020/ /2020 ***** Side: 15 av 20

16 Anmodning om spesialisterklæring 2020/ /2020 NAV nn-trøndelag Anmodning om journalinnsyn 2020/ /2020 ***** nformasjon om de nasjonale mat og drikkeavtalene - uke 46 De nasjonale mat og drikkeavtalene /645 A 2020/ /2020 Offl. 23, 3. ledd SYKEHSNNKJØP HF tlysning - WebCruiter annonse Tilsettingssak: Avdelingsleder sykepleietjenesten Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger - st. ref / / Medisinsk avdeling Levanger Side: 16 av 20

17 Remittering lån november Periodisering og remittering av lån 2020/ /2020 HELSE MDT-NORGE RHF Anmodning om granskning av Vettewinkel Pasient ***** ***** 2020/ /2020 ***** Arbeidsavtale VK - T - hjelpepleier 2020/ /2020 Vivian Gjerde Orientering om evaluering av antigen hurtigtest og bruk under utbrudd Antigen hurtigtester for covid / /2020 HELSEDREKTORATET Side: 17 av 20

18 nnkalling til drøftingsmøte etter AML / /2020 Off.l. 13, jfr fvl 13 1.ledd nr. 1 ***** Erstatningssak 2020/ Anmodning om opplysninger fra ***** - N-sak - Sykehuset Levanger / / /2020 NORSK SENTSKADEERSTATNNG Takker ja til 20 % vikariat som sykepleierstudent ved Barneavdelingen, Sykehuset Levanger ***** 2020/ /2020 Naima Adan Abdi Takker ja til stilling som - Lege i spesialisering del 1 - Sykehuset Levanger - Referansenr Tilsettingssak - Lege i spesialisering del 1 - Sykehuset Levanger - Referansenr / /2020 Roya Hedayati Side: 18 av 20

19 Gilenya - fingolimod - Oppdaterte anbefalinger for å redusere risikoen for legemiddelindusert leverskade 2020 Sikkerhetsinformasjon i samarbeid med Statens legemiddelverk / / /2020 NOVARTS NORGE AS Søknad om artikkelhonorar Søknad om artikkelhonorar - Solfrid Romundstad 2020/ /2020 Solfrid Romundstad Arbeidsavtale VK L - T - sykepleierstudent ***** 2020/ /2020 Astrid Rolin Våge Arbeidsavtale VK L - T - ingen kode 2020/ /2020 Stine Pedersen Side: 19 av 20

20 Arbeidsavtale % - F - sykepleier 2020/ /2020 van Samdal Tildeling av student - hovedpraksis vår profesjonsstudiet i psykologi Profesjonsstudiet i psykologi - hovedpraksis vår / / NORGES TEKNSK-NATRVTENSKALGE NVERSTET NTN Side: 20 av 20

Offentlig journal. Svar på klage på avslag av henvisning 2019/ / Anmodning om journalinnsyn

Offentlig journal. Svar på klage på avslag av henvisning 2019/ / Anmodning om journalinnsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.10.2019 Svar på klage på avslag av henvisning 2019/3205-3 33321/2019 Anmodning om journalinnsyn 2019/3532-2 33454/2019 Anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2012/ /

Offentlig journal. Bekreftelse på oppsigelse 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.07.2019 Bekreftelse på oppsigelse Arbeidsforhold 2012/1338-37 23111/2019 03.07.2019 Birgitta Trelstad Næsbø Anmodning

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref / /

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2019 Tilbud om stilling: Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref. 4093937323 Avdelingsleder Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn pasient ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn pasient ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2019 Anmodning om journalinnsyn pasient 2019/2943-2 28554/2019 02.09.2019 Anmodning om utskrift av pasientjournal pasient

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig svar - spesialisterklæring 2017/ /

Offentlig journal. Midlertidig svar - spesialisterklæring 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.01.2019 Midlertidig svar - spesialisterklæring 2017/2088-4 38350/2018 27.11.2018 NAV Familie- og pensjonsytelser

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ /

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.10.2019 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging 2013/1807-16 31273/2019 A Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 nformasjon

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.09.2019 Søknad om redusert arbeidstid 2012/2132-34 22314/2019 27.06.2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Svar på avviksmelding

Detaljer

Offentlig journal. Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ / Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ /2017

Offentlig journal. Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ / Vurderingsbrev operasjonsbord 2016/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.12.2017 Vurderingsbrev operasjonsbord Operasjonsbord/stol ØNH 2016/1394-8 4490/2017 06.02.2017 Svas AS, Dico AS og

Detaljer

Offentlig journal. Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/ /

Offentlig journal. Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.09.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2018 Påminnelse - Anmodning om journalopplysninger 2018/1805-5 29226/2018 10.09.2018 Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ / Svar på oppsigelse av stilling

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ / Svar på oppsigelse av stilling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 2012/6800-11 40962/2018 18.12.2018

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av 67 % av stillingen. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3229-6 21994/2014 27.08.2014 09.09.

Offentlig journal. Oppsigelse av 67 % av stillingen. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3229-6 21994/2014 27.08.2014 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2014 Oppsigelse av 67 % av stillingen Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3229-6 21994/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2018/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.09.2019 Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling Prosjekt - VR i behandling av sosial

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om utvidet 80 % (5 % nytt) fast stilling som sykepleier ved Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om utvidet 80 % (5 % nytt) fast stilling som sykepleier ved Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2018 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2016/1930-15 35414/2018 05.11.2018 ngvild Løvaas

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fleksibel arbeidstid 2013/ / Anmodning om journalopplysninger

Offentlig journal. Svar på søknad om fleksibel arbeidstid 2013/ / Anmodning om journalopplysninger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.04.2019 Svar på søknad om fleksibel arbeidstid Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2442-24 10207/2019

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som kvalitetsrådgiver ved Avdeling for fag og teknologi, ref

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som kvalitetsrådgiver ved Avdeling for fag og teknologi, ref Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2019 Erstatningssak: 2019/03666 - Oversendelse av dokumentasjon ***** - Sykehuset Levanger 2019/1741-5 20940/2019

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning som spesialergoterapeut 2013/ /

Offentlig journal. Søknad om godkjenning som spesialergoterapeut 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2018 Søknad om godkjenning som spesialergoterapeut Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/3115-16 37650/2018 21.11.2018

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2019 Anmodning om journalopplysninger vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** asient ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger 2019/ / Leger under spesialisering - egenerklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2019 Anmodning om journalopplysninger 2019/2724-2 25753/2019 01.08.2019 Sparebank 1 Forsikring AS Leger under spesialisering

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Innvilget uførepensjon

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2013/ / Innvilget uførepensjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2016 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1440-4 30661/2016

Detaljer

Tilbud om midlertidig 17,3 % stilling som pleieassistent ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: Dok.dato:

Tilbud om midlertidig 17,3 % stilling som pleieassistent ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.08.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2016 Tilbud om midlertidig 17,3 % stilling som pleieassistent ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/211-2 1753/2014 16.01.2014 29.01.2014

Offentlig journal. Anmodning om journalopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2014/211-2 1753/2014 16.01.2014 29.01.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.01.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2014 Anmodning om journalopplysninger 2014/211-2 1753/2014 ***** 16.01.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.01.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid ***** 2012/5354-33 2696/2019 17.01.2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr.

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om stilling : 100 % vikariat som Lege i spesialisering ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger

Dok.dato: Tilbud om stilling : 100 % vikariat som Lege i spesialisering ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2016 nnhold: nformasjon om sykepengerettigheter etter fylte 67 år ***** ***** 2012/3229-9 37458/2016 23.11.2016

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2017 Svar på søknad om permisjon Arbeidsforhold 2012/3346-24 24688/2017 04.08.2017 Marthe Halsan Liff nnkalling

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn 2018/ / Anmodning om spesialisterklæring 2018/ /2018

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn 2018/ / Anmodning om spesialisterklæring 2018/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.09.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.09.2018 Anmodning om journalinnsyn asient 2018/2631-2 27548/2018 27.08.2018 Anmodning om spesialisterklæring asient

Detaljer

Offentlig journal. Deres ektefelles bortgang 2012/ /

Offentlig journal. Deres ektefelles bortgang 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2017 Deres ektefelles bortgang ***** ***** 2012/2887-3 22430/2017 06.07.2017 Robert Williamsen Tilbud på stilling

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon 2012/ /

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.05.2019 Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal ambulansestasjon ***** 2012/2434-29 17204/2019

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ /

Offentlig journal. Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.01.2017 Tilbud om 100 % vikariat som ambulansearbeider ved Stjørdal Ambulanse Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2015/2085-18

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold 2012/3746-17 27580/2019 23.08.2019 Siv Merete Sørholt Re-engasjement

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2019/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2019 Svar på søknad om godkjenning av forskningsprosjekt - andre gangs behandling Prosjekt - Høysensitiv Troponin for rask

Detaljer

Offentlig journal. Retur av forespørsel 2018/ / NPE sak - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /2019

Offentlig journal. Retur av forespørsel 2018/ / NPE sak - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.01.2019 Retur av forespørsel tbetalinger etter direkte oppgjørsordning - L-takster 2018/3590-5 38868/2018 30.11.2018

Detaljer

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse

Offentlig journal. Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat 2017/ / Anmodning om legeuttalelse Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.12.2017 Svar på spørsmål om kvalitet på tilpasning av høreapparat Tilpasning av høreapparat 2017/2934-2 27713/2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid 2015/ /

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2019 Søknad om redusert arbeidstid 2015/2272-24 11773/2019 26.03.2019 Anne Beate Kolbu Tilbud om ferievikariat

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.06.2019 Vergefullmakt - Vergefullmakt 2017/1354-80 13093/2019 04.04.2019 Bekreftelse på oppsigelse Arbeidsforhold

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Tilbakemelding Oppfølging av Dokument 3:2 ( ) Helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser

Dok.dato: Dok.dato: Tilbakemelding Oppfølging av Dokument 3:2 ( ) Helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.04.2019 Tilbud om ny funksjon som fagutviklingssykepleier ved Medisin B, Sykehuset Levanger Arbeidsforhold *****

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.07.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1808-30 23529/2019

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om journalopplysninger 2017/ / Lønnsendring / /2017

Offentlig journal. Svar på anmodning om journalopplysninger 2017/ / Lønnsendring / /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.09.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2017 Svar på anmodning om journalopplysninger Pasient 2017/1271-2 13378/2017 24.04.2017 Eika Forsikring AS Lønnsendring

Detaljer

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA

Offentlig journal. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 NA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2015 Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015 - pas. ***** ***** ***** ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen E85/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding fra Levanger Kommune 2019/ / Svar på søknad om permisjon

Offentlig journal. Svar på avviksmelding fra Levanger Kommune 2019/ / Svar på søknad om permisjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2019 Svar på avviksmelding fra Levanger Kommune Avviksmelding Samhandlingsavvik E139/2019 LE 2019/2590-3 26699/2019

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av helseopplysninger 2018/ /

Offentlig journal. Innhenting av helseopplysninger 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.11.2018 nnhenting av helseopplysninger asient 2018/3576-2 34240/2018 SpareBank 1 Livsforsikring AS Oppsigelse av

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos - st. ref / /2019

Offentlig journal. Tilbud om stilling: Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos - st. ref / /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2019 Tilbud om stilling: Lege i spesialisering Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos - st. ref. 4004587672 Lege

Detaljer

Offentlig journal. Endring av ny leiekontrakts forside 2015/ / Svar på søknad om redusert arbeidstid

Offentlig journal. Endring av ny leiekontrakts forside 2015/ / Svar på søknad om redusert arbeidstid Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.10.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2017 Endring av ny leiekontrakts forside Snåsa Ambulansestasjon - Dokumenter leieforhold 2015/955-2 22292/2017

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.01.2015 Søknad om redusert arbeidstid 2012/2228-10 605/2015 06.01.2015 Kristin Svendgård-Roe Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2013/ /

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert arbeidstid 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.07.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2019 Svar på søknad om redusert arbeidstid Arbeidsforhold 2013/3429-30 24820/2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr.

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Innkalling til drøftingsmøte

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/ / Innkalling til drøftingsmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.01.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.01.2017 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2016/1844-4 352/2017 04.01.2017 D Off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat Med H / /2017

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat Med H / /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.05.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2017 Tilbud om ferievikariat Med H 2017 Ferievikarer pleiepersonell - Sykehuset Levanger - st. ref. 3288043530

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsendring / / Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 3.

Offentlig journal. Lønnsendring / / Innkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag 3. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.9.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2017 Lønnsendring 2017 2012/4499-38 28624/2017 11.09.2017 Arvid Fikseaunet nnkalling til styremøte for Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak 2018/ Oversendelse av dokumentasjon 2018/ /

Offentlig journal. Erstatningssak 2018/ Oversendelse av dokumentasjon 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.12.2018 Erstatningssak 2018/04302 - Oversendelse av dokumentasjon 2018/1841-4 18796/2018 04.06.2018 Norsk Pasientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/ /

Offentlig journal. Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.07.2017 Svar på klage på avslag om helsehjelp 2017/2446-5 23744/2017 Anmodning om journalinnsyn ang. Pasient 2017/2261-2

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om vikariat ved Med H 2016/ /

Offentlig journal. Tilbud om vikariat ved Med H 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.02.2019 Tilbud om vikariat ved Med H Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2016/1759-17 4508/2019 31.01.2019 Even

Detaljer

Dok.dato: 16.07.2014. Administrativt vedtak - funksjon som turnusansvarlig, Fysio- og ergoterapiavdelingen, Sykehuset Namsos. Dok.dato: 22.07.

Dok.dato: 16.07.2014. Administrativt vedtak - funksjon som turnusansvarlig, Fysio- og ergoterapiavdelingen, Sykehuset Namsos. Dok.dato: 22.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.08.2014 Fortsatt midlertidig redusert arbeidstid Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/4323-4 19177/2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 40 % vikariat som ambulansearbeider ved Steinkjer ambulanse 2014/ /

Offentlig journal. Tilbud om 40 % vikariat som ambulansearbeider ved Steinkjer ambulanse 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2018 Tilbud om 40 % vikariat som ambulansearbeider ved Steinkjer ambulanse Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/3614-9

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som overlege i radiologi ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger. Dok.

Dok.dato: Tilbud om 100 % fast ansettelse som overlege i radiologi ved Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Levanger. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.06.2019 Oppsigelse LS-stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2013/3082-38 18852/2019 31.05.2019 Bjarne Alstad-Valheim

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2018 Anmodning om journalinnsyn vedrørende ***** ***** ***** ***** ***** 2018/3362-2 32032/2018 05.10.2018 *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/ /

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Tilbud om midlertidig stilling ved Avdeling for bildediagnostikk 2017/1790-8 26015/2017 21.08.2017 Maren

Detaljer

Dok.dato: Tilbud om stilling: Psykologspesialist/psykolog Akuttpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos - st. ref Dok.

Dok.dato: Tilbud om stilling: Psykologspesialist/psykolog Akuttpsykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos - st. ref Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.12.2018 nnhold: Anmodning om pasientopplysninger Pasient 2018/4152-2 40115/2018 Gjensidige Forsikring ASA nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - Pasient ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - Pasient ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2019 Tilbakemelding om mistenkt bivirkning - 2018-2019 Melding om bivirkning av legemidler - RELS Midt-Norge 2018/223-27

Detaljer

Dok.dato: 01.07.2014. Dok.dato: 02.07.2014

Dok.dato: 01.07.2014. Dok.dato: 02.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.07.2014 Svar på søknad om redusert arbeidstid 2012/6064-16 17698/2014 01.07.2014 Heidi Totsås Svar på søknad om videre

Detaljer

Sakstittel: Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Namsos - st. ref.

Sakstittel: Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Namsos - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.07.2017 Svar på: Takker ja til stilling Spesialsykepleier/sykepleier Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon

Detaljer

Offentlig journal. Foreldrepermisjon 2014/ / Evaluering av ForBedring / /

Offentlig journal. Foreldrepermisjon 2014/ / Evaluering av ForBedring / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.10.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.10.2018 Foreldrepermisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2014/2313-28 27485/2018 27.08.2018 Stine Gerhardsen Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013

Dok.dato: 25.09.2013. Dok.dato: 04.10.2013. Dok.dato: 04.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.10.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2013 Erstatnigssak - Pasient ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/2885-3 24484/2013 Norsk

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.03.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2019 Søknad om permisjon 2014/3582-19 8830/2019 05.03.2019 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 ***** Oppsigelse av deler

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/3300-2 23942/2013 18.09.2013 19.09.2013

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/3300-2 23942/2013 18.09.2013 19.09.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.09.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.09.2013 Anmodning om opplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2013/3300-2 23942/2013 Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Offentlig journal. Kartlegging av behandlingstilbudet for pengespillavhengighet - pasienter med Parkinson sykdom 2018/ /

Offentlig journal. Kartlegging av behandlingstilbudet for pengespillavhengighet - pasienter med Parkinson sykdom 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2018 Kartlegging av behandlingstilbudet for pengespillavhengighet - pasienter med Parkinson sykdom Kartlegging

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling 2012/ / Svar på søknad om permisjon 2012/ /2019

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling 2012/ / Svar på søknad om permisjon 2012/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2019 Svar på søknad om redusert stilling 2012/2893-45 832/2019 08.01.2019 Åse Stenkjær Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Tilbud om inntil 100 % ferievikariat som miljøarbeider ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: Dok.dato:

Tilbud om inntil 100 % ferievikariat som miljøarbeider ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.04.2019 Tilbud om inntil 100 % ferievikariat som miljøarbeider ved Seksjon akuttbehandling, Sykehuset Levanger Arbeidsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Permisjonssøknad 2015/ / Tilbud om helgestilling og ferievikariat ved Med H 2019/2020.

Offentlig journal. Permisjonssøknad 2015/ / Tilbud om helgestilling og ferievikariat ved Med H 2019/2020. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2019 Permisjonssøknad Arbeidsforhold 2015/1059-27 19980/2019 Marit Kolberg Tilbud om helgestilling og ferievikariat

Detaljer

Offentlig journal. Krav om fast stilling ihht Arbeidsmiljølovens 14-9 (6) 2015/ / Svar på avviksmelding

Offentlig journal. Krav om fast stilling ihht Arbeidsmiljølovens 14-9 (6) 2015/ / Svar på avviksmelding Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2019 Krav om fast stilling ihht Arbeidsmiljølovens 14-9 (6) 2015/2298-47 8613/2019 01.03.2019 Delta i Helse Nord-Trøndelag

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ /

Offentlig journal. Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** 2018/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2018 Anmodning om journalinnsyn ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2018/3674-2 34663/2018 31.10.2018 ***** Oversendelse

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10 20278/2014 05.08.

Offentlig journal. Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10 20278/2014 05.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.08.2014 Tilbud om 80 % vikariat som sykepleier ved RKSF Levanger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/406-10

Detaljer

Dok.dato: 24.03.2014. Dok.dato: 24.03.2014. Dok.dato: 24.03.2014

Dok.dato: 24.03.2014. Dok.dato: 24.03.2014. Dok.dato: 24.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.05.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2014 Tilbud om funksjon som fagutvikler Gyn/Føde NA Stilling: Funksjon fagutvikling og jordmorfaglig ansvarlig

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding til Levanger Kommune. Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015 02.09.

Offentlig journal. Svar på avviksmelding til Levanger Kommune. Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.09.2015 Svar på avviksmelding til Levanger Kommune Avviksskjema - Samarbeidsavtalen E110/2015 LE 2015/2913-3 25962/2015

Detaljer

Dok.dato: 13.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015

Dok.dato: 13.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015. Dok.dato: 28.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.09.2015 Anmodning om journalinnsyn 2015/2850-2 23786/2015 ***** 13.08.2015 Endring i lønn Arbeidsforhold ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011

Offentlig journal. Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2011 Svar i forbindelse med forsikringssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/584-7 29312/2011 25.11.2011 Advokatfirma

Detaljer

Offentlig journal. Videreutdanning i veiledningspedagogikk - endring av stilling 2013/ /

Offentlig journal. Videreutdanning i veiledningspedagogikk - endring av stilling 2013/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2016 Videreutdanning i veiledningspedagogikk - endring av stilling ***** 2013/3631-7 24896/2016 Beate Kristin

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 2. mai / / Arbeidsavtale 2012/ /2019

Offentlig journal. Innkalling til møte i Brukerutvalget 2. mai / / Arbeidsavtale 2012/ /2019 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2019 nnkalling til møte i Brukerutvalget 2. mai 2019 2019 Brukerutvalget - Møter 2019/369-6 13602/2019 25.04.2019

Detaljer

Offentlig journal. Krav om fast ansettelse 2015/ / Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Krav om fast ansettelse 2015/ / Anmodning om journalopplysninger - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.08.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2019 Krav om fast ansettelse 2015/2085-40 8625/2019 01.03.2019 Fagforbundet Sykehuset Levanger Anmodning om journalopplysninger

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2018/ / Krav om kompetansetillegg

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2018/ / Krav om kompetansetillegg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2018 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** 2018/892-4 34256/2018

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding fra Levanger kommune 2018/ / Svar på avviksmelding fra Snåsa kommune

Offentlig journal. Svar på avviksmelding fra Levanger kommune 2018/ / Svar på avviksmelding fra Snåsa kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2018 Svar på avviksmelding fra Levanger kommune Avviksskjema Samarbeidsavtalen E 141/2018 LE 2018/2531-3 28999/2018

Detaljer

Sakstittel: Ferievikarer Pleiepersonell Sykehuset Levanger og Namsos 2019 Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref Dok.dato:

Sakstittel: Ferievikarer Pleiepersonell Sykehuset Levanger og Namsos 2019 Helse Nord-Trøndelag HF - st. ref Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2019 Tilbud om stilling: Ferievikarer Pleiepersonell Sykehuset Namsos 2019 - st. ref. 3985902269 Ferievikarer

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om 56 % vikariat som ambulansearbeider ved Levanger ambulansestasjon 2014/ /

Offentlig journal. Tilbud om 56 % vikariat som ambulansearbeider ved Levanger ambulansestasjon 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.01.2019 Tilbud om 56 % vikariat som ambulansearbeider ved Levanger ambulansestasjon Arbeidsforhold 2014/3783-39 1375/2019

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attførings-/uførepensjon 2012/ / Leger under spesialisering - Egenerklæring

Offentlig journal. Søknad om attførings-/uførepensjon 2012/ / Leger under spesialisering - Egenerklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.11.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2016 Søknad om attførings-/uførepensjon ***** 2012/3701-12 34025/2016 25.10.2016 P Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2014 Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 nderøy

Detaljer

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05.

Offentlig journal. Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom. Personal ***** ***** ***** 2006/3260-8 11103/2011 13.05.2011 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.05.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2011 Stopp av sykelønn i forbindelse med ett års sykdom P 2006/3260-8 11103/2011 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 *****

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte 2012/ / Takker ja til stilling 2017/ /

Offentlig journal. Innkalling til møte 2012/ / Takker ja til stilling 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.09.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.09.2017 nnkalling til møte Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/5085-29 19503/2017 14.06.2017 P Off.l. 13

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsendring 2016/ /

Offentlig journal. Lønnsendring 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.01.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.01.2019 Lønnsendring Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2016/4119-11 1779/2019 Stine Aune Løseth Tilbud om stilling:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om utvidet 100 % (25 % nytt) fast stilling ved Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger 2012/ /2018

Offentlig journal. Tilbud om utvidet 100 % (25 % nytt) fast stilling ved Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger 2012/ /2018 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.11.2018 Tilbud om utvidet 100 % (25 % nytt) fast stilling ved Seksjon Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger *****

Detaljer

Offentlig journal. Svar på anmodning om journalopplysninger 2016/ /

Offentlig journal. Svar på anmodning om journalopplysninger 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.09.2016 Svar på anmodning om journalopplysninger 2016/1970-2 19354/2016 07.06.2016 ***** Avviksskjema Samarbeidsavtalen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/ / Oppsigelse 2012/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/ / Oppsigelse 2012/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.07.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.07.2017 Svar på søknad om permisjon fra fast stilling 2016/1282-12 4569/2017 07.02.2017 Astrid Alfnes Larsen Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Innsynsbegjæring i tvangsprotokoll og avviksmeldinger BUP Levanger 2017/ /

Offentlig journal. Innsynsbegjæring i tvangsprotokoll og avviksmeldinger BUP Levanger 2017/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.10.2018 nnsynsbegjæring i tvangsprotokoll og avviksmeldinger BP Levanger nnsynsbegjæring - BP Sykehuset Levanger

Detaljer

Offentlig journal. Klage på forsinkelse i levering av pakke - postens saksnummer / /

Offentlig journal. Klage på forsinkelse i levering av pakke - postens saksnummer / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.07.2017 Klage på forsinkelse i levering av pakke - postens saksnummer 08833903 Klage på forsinkelse ved pakkelevering

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 27.02.2014

Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 27.02.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 Sykepengerettigheter - Varsel om maksdato for utbetaling av sykepenger Oppfølging ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 14.11.2014. Dok.dato: 18.11.2014. Dok.dato: 21.11.2014

Dok.dato: 14.11.2014. Dok.dato: 18.11.2014. Dok.dato: 21.11.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2014 Administrativt tilbud - Rådgiver 40 % stilling i 6 måneder fra 01.12.14, Helse Nord-Trøndelag HF Arbeidsforhold

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ /

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2012/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.11.18, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.11.2018 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/5898-9

Detaljer

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2019/ / Svar på søknad om permisjon

Offentlig journal. Informasjon vedrørende sykepenger - veien videre 2019/ / Svar på søknad om permisjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.09.2019 nformasjon vedrørende sykepenger - veien videre Oppfølging 2019/350-3 28228/2019 29.08.2019 A Svar på søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende søknad om bidrag for vitenskapelig publisering 2015/4088-2 36179/2015 23.11.2015 26.05.

Offentlig journal. Tilbakemelding vedrørende søknad om bidrag for vitenskapelig publisering 2015/4088-2 36179/2015 23.11.2015 26.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.05.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.05.2016 Tilbakemelding vedrørende søknad om bidrag for vitenskapelig publisering 2015 Søknad om artikkelhonorar 2015/4088-2

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.7.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.07.2017 Anmodning om journalopplysninger asient ***** ***** ***** 2017/2578-2 23810/2017 20.07.2017 S ***** Tilbud

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling : 50 % fast stilling som intensivsykepleier ved MOA, Sykehuset Levanger 2017/ /2017

Offentlig journal. Tilbud om stilling : 50 % fast stilling som intensivsykepleier ved MOA, Sykehuset Levanger 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.12.17, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.01.2018 Tilbud om stilling 3591940845: 50 % fast stilling som intensivsykepleier ved MOA, Sykehuset Levanger Spesialsykepleier/sykepleier

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS 2019/ /

Offentlig journal. Søknad om tilskudd til etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS 2019/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.04.19, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.04.2019 Søknad om tilskudd til etablering av hørselssentral ved Værnesregionen DMS Etablering av hørselssentral ved

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2986-6 29387/2015 29.09.2015 08.10.

Offentlig journal. Svar på søknad om redusert stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2986-6 29387/2015 29.09.2015 08.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.10.2015 Svar på søknad om redusert stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2986-6 29387/2015 29.09.2015

Detaljer