POSTLISTE. Dokumenter registrert:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010"

Transkript

1 Lnr: 224/10 Regdato: Arkivkode:V07 Saksnr: 10/78-1 Dok.type: /I Gradering: Reindriftsforvaltningen SPERREGJERDE - MELLOM IFJORD-DARJOHKA - DISTRIKT 9 OG 13 - KRAV OM TILLEGGSUTREDNING (KOPI AV BREV TIL DISTRIKT 13) Lnr: 225/10 Regdato: Arkivkode:X2 Saksnr: 10/79-1 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Finnmark SAMFUNNSSIKKERHET- OG BEREDSKAPSARBEID FORVENTNINGER Lnr: 226/10 Regdato: Arkivkode:44 &58 Saksnr: 09/888-3 Dok.type: /I Gradering: Arbeidstilsynet VEDTAK OM PÅLEGG Lnr: 227/10 Regdato: Arkivkode:M5 &50 Saksnr: 10/80-1 Dok.type: /I Gradering: Koppmolla As OPPSIGELSE AV SØPPELABONNEMENT Lnr: 228/10 Regdato: Arkivkode:614 Saksnr: 10/81-1 Dok.type: /I Gradering: Arnulf Pettersen MELDING OM TILTAK - BYGGING AV GARASJE Lnr: 230/10 Regdato: Arkivkode:420 Saksnr: 10/46-6 Dok.type: /I Gradering: Je-Ann H. Nillos SØKNAD PÅ STILLING SOM HJELPEPLEIER Lnr: 231/10 Regdato: Arkivkode:C52 Saksnr: 10/82-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORF//MAN Journalenhet: Gamvik Museums- og Historielag REPARASJON/SIKRING AV SEIHESJE VED GAMVIK MUSEUM Lnr: 232/10 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 09/828-2 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Finnmark TILSKUDD KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER RAPPORTERINGSRUTINER 2009-TILSK. SØKNADSFRIST Lnr: 233/10 Regdato: Arkivkode:573 *** Saksnr: 10/83-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 NAV REDUKSJON AV UFØREGRAD Lnr: 234/10 Regdato: Arkivkode:231 Saksnr: 09/821-3 Dok.type: /I Gradering: Nordkyn Seafood AS FEIL BELASTNING AV RENOVASJONSAVGIFT

2 Lnr: 235/10 Regdato: Arkivkode:46 *** Saksnr: 10/84-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Helena Lunkka SØKNAD OM PERMISJON OG STIPEND Lnr: 236/10 Regdato: Arkivkode:471 Saksnr: 10/85-1 Dok.type: /I Gradering: Hannele Isotalus OPPSIGELSE AV STILLING - SYKEPLEIER Lnr: 237/10 Regdato: Arkivkode:F05 *** Saksnr: 10/86-1 Dok.type: /I Gradering:x5 Ofl 5 Pedagogisk - psykologisk distriktskontor VIDEREFØRING AVLASTNINGSTILBUD Lnr: 238/10 Regdato: Arkivkode:461 *** Saksnr: 10/88-1 Dok.type: /I Gradering:x5 Ofl 5 NAV UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN Lnr: 239/10 Regdato: Arkivkode:G32 *** Saksnr: 10/89-1 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 ******************** *************************************************************************** Lnr: 240/10 Regdato: Arkivkode:14 &30 Saksnr: 10/90-1 Dok.type: /I Gradering: Berlevåg kommune PLANSTRATEGI FOR BERLEVÅG KOMMUNE Lnr: 241/10 Regdato: Arkivkode:K22 &00 Saksnr: 10/91-1 Dok.type: /I Gradering: Norges Vassdrags- og energidirektorat INFORMASJON OM LOKALE ENERGIUTREDNINGER ENDRINGER I FORSKRIFT OM ENERGIUTREDNINGER OG SAMORDNING MED KLIMA- OG ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNENE Lnr: 242/10 Regdato: Arkivkode:223 Saksnr: 09/822-7 Dok.type: /I Gradering: Odd Næss UTBETALING AV TILSKUDD - SKJÅNESPAKKA Lnr: 243/10 Regdato: Arkivkode:M77 &00 Saksnr: 10/92-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RAD/IKT/HKH Journalenhet: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap FASTSETTELSE AV FORSKRIFT - ENDRING AV FORSKRIFT 26.JUNI 2002 NR. 922 HÅNDTERING AV EKSPLOSJONSFARLIG STOFF Lnr: 244/10 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 10/93-1 Dok.type: /I Gradering: Kystverket Troms og Finnmark ORIENTERING OM SØKNAD - STATSTILSKUDD KAP POST 60 FOR 2011

3 Lnr: 245/10 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 10/94-1 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Finnmark FORSKUDD STATSTILSKUDD - DRIFT AV BARNEHAGER 1. KV Lnr: 246/10 Regdato: Arkivkode:223 Saksnr: 10/95-1 Dok.type: /I Gradering: Nordkyn Fotballklubb MIDLER TIL NORDKYN FOTBALLKLUBB Lnr: 247/10 Regdato: Arkivkode:U62 Saksnr: 10/96-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORF//MAN Journalenhet: Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartement ETABLERING AV VINMONOPOLUTSALG Lnr: 248/10 Regdato: Arkivkode:28 Saksnr: 10/97-1 Dok.type: /I Gradering: MIDT FINNMARK IUA IUA MIDT FINNMARK. ÅRSREGNSKAP 2009 Lnr: 249/10 Regdato: Arkivkode:K23 Saksnr: 10/98-1 Dok.type: /I Gradering: Klima og Forurensningsdirektoratet INFORMASJON OM GRUNNFORURENSNING I MATRIKKELEN Lnr: 250/10 Regdato: Arkivkode:243 Saksnr: 10/99-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RAD/KULT/BERG Journalenhet: Det Kongelige Kulturdepartement SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - FORSLAG TIL NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING - HØRING Lnr: 251/10 Regdato: Arkivkode:233 Saksnr: 10/100-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RAD/KULT/BERG Journalenhet: Nordkyn Kraftlag A/L ØKONOMISK STØTTE TIL LAG OG FORENINGER - "KULTURMIDLER" Lnr: 252/10 Regdato: Arkivkode:B02 &74 Saksnr: 10/101-1 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Finnmark TIMER TIL OPPLÆRING I FINSK SOM ANDRESPRÅK SKOLEÅRET 2010/11 Lnr: 253/10 Regdato: Arkivkode:223 Saksnr: 10/102-1 Dok.type: /I Gradering: Skjånesfondet SØKNAD OM STØTTE - SKJÅNESFONDET Lnr: 254/10 Regdato: Arkivkode:223 Saksnr: 10/102-2 Dok.type: /I Gradering: Husstyret for internatet SØKNAD OM STØTTE - SKJÅNESFONDET

4 Lnr: 255/10 Regdato: Arkivkode:223 Saksnr: 10/102-3 Dok.type: /I Gradering: I.L. Daggry SØKNAD OM STØTTE - SKJÅNESFONDET Lnr: 256/10 Regdato: Arkivkode:G10 Saksnr: 10/103-1 Dok.type: /I Gradering: Finnmark Fylkeskommune FOLKEHELSEARBEIDET I FINNMARK FRA LOKALE OG REGIONALT PARTNERSKAP Lnr: 257/10 Regdato: Arkivkode:440 Saksnr: 10/104-1 Dok.type: /I Gradering: NAV Finnmark MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Lnr: 258/10 Regdato: Arkivkode:440 *** Saksnr: 10/104-2 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 NAV Finnmark MEDARBEIDERUNDERSØKELSE SKJEMA Lnr: 259/10 Regdato: Arkivkode:A02 Saksnr: 10/105-1 Dok.type: /I Gradering: Fylkesmannen i Finnmark UTLYSNING AV STUDIEHJEMMEL I FINSK/KVENSK SKOLEÅRET 2010/11 Lnr: 427/10 Regdato: Arkivkode:241 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Ann-Mari Horn Johansen Lnr: 428/10 Regdato: Arkivkode:241 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Erika Tomassen Lnr: 429/10 Regdato: Arkivkode:241 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Frank Jensen Lnr: 430/10 Regdato: Arkivkode:241 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Dagfinn Jensen Lnr: 431/10 Regdato: Arkivkode:241 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Ulricke Alette Mathisen

5 Lnr: 432/10 Regdato: Arkivkode:241 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Øyvår Nordstrand Lnr: 433/10 Regdato: Arkivkode:241 Saksnr: 10/ Dok.type: /I Gradering: Vanja Olsen

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1110-5 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR 25/71 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Dok.beskr: ANG. OPPMÅLING SFORRETNING - GBNR. 25/71 Saksnr: 11/1110-6 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 04.02.2013-08.02.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 431/13 Regdato:04.02.2013 Arkivkode:NAVN Vei Saksnr: 13/7-4 Dok.type: /I Gradering: ANMERKNING TIL SØKNAD - OMBYGGING AV LANDBRUKSVEI GNR 10 BNR 1-3 KROKTJERNVEIEN NORDRE HALLESBY Lnr: 432/13 Regdato:04.02.2013

Detaljer

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS Lnr: 303/12 Regdato:22.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Navn: Verneombud kommunehuset, rådmannen Dok.beskr: VERNERUNDE KOMMUNEHUSET - HANDLINGSPLAN -

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13

POSTLISTE. Lnr: 1607/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:GN/BN 13/4. Saksnr: 12/850-5 Dok.type: /I Gradering: U. offh. 13 Lnr: 1602/13 Regdato:19.02.2013 Arkivkode:419 *** Saksnr: 13/129-9 Dok.type: /I Gradering:252 25 Saksb: RÅD/STAB/ETSR Dok.beskr: ST. 09/2013: FORMANN, UTESEKSJONEN 100 % Lnr: 1606/13 Regdato:19.02.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 05.05.2014-09.05.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1230/14 Regdato:05.05.2014 Arkivkode:NAVN Personal Saksnr: 14/173-1 Dok.type: /I Gradering: Saksb: VSKOLE//POP SEN Anne Merete Aspestrand Dok.beskr: OPPSIGELSE AV LÆRERSTILLING Lnr: 1231/14 Regdato:05.05.2014

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 1699/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-38 Dok.type: /U Gradering: Lnr: 1494/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:210 Saksnr: 12/833-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/ØKO/BKRJ SEN Navn: Sørreisa Frivilligsentral Dok.beskr: ATTESTASJON Lnr: 1652/13 Regdato:21.02.2013 Arkivkode:073

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.04.2012-27.04.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, IS I Journalenhet: Lnr: 1343/12 Regdato:24.04.2012 Arkivkode:520 Saksnr: 09/616-13 Dok.type: /I Gradering: Saksb: ORG ØK//AKJ SEN NAV Internationalt Dok.beskr: AVGIFT TIL FOLKETRYGDEN - ÅRSAVREGNING FOR 2009 Lnr: 1350/12

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 287/15 Regdato:23.02.2015 Arkivkode:D35 Saksnr: 13/461-18 Dok.type: /U Gradering: Dalheim Dok.beskr: GRUNNEIER ADKOMSTVEI Lnr: 352/15 Regdato:24.02.2015 Arkivkode:400 Saksnr: 14/614-8 Dok.type: /U

Detaljer

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE45. Dokumenter registrert: 04.11.2013-10.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3505/13 Regdato:07.11.2013 Arkivkode:***** Saksnr: 13/299-3 Dok.type: /I Gradering:130 Ofl 13 Saksb: TEK/NÆR//WL SEN Dok.beskr: TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM - UTBETALING Lnr: 4740/13 Regdato:08.11.2013

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 19.12.2011-19.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 11320/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-3 Dok.type: /U Gradering: Økonomi og personalkontoret ÅRLIGE ERSTATNINGER 2011 Lnr: 11322/11 Regdato:19.12.2011 Arkivkode:271 Saksnr: 11/2303-4

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.04.2013-02.04.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 2964/13 Regdato:02.04.2013 Arkivkode:C03 Saksnr: 12/1499-26 Dok.type: /U Gradering: Buvik seniordansering TILSKUDD TIL AKTIVITETER I REGI AV SENIORDANSERINGENE UNDER VINTERKULTURUKA 2013 Lnr: 2967/13

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 02.12. 03.12.2014 Lnr: 13905/14 Regdato:03.12.2014 Arkivkode:411 *** Saksnr: 14/1949-8 Dok.type: /U Gradering: Offl 25 Saksb: BOAK//BH Journalenhet:SEN

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.05.2015-31.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5642/15 Regdato:31.05.2015 Saksnr: 14/2131-77 Dok.type: /U Gradering: Anleggstjenester AS UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN REFERAT FRA MØTE OM TILLEGGSARBEID 12.05.15 Lnr: 5705/15

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 12/30-59 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR DNB Eiendom AS Dok.beskr: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - GBNR. 84/5 ESKIL GRØTHE TINGLYST 01.10.12 Saksnr: 12/30-72 Regdato:10.10.2012

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.10.2012-10.10.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7940/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:PA PA Saksnr: 12/62-62 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Linda Øyen Skistad ARBEIDSBEKREFTELSE LINDA ØYEN SKISTAD Lnr: 8637/12 Regdato:10.10.2012

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.02.2011 nnhold: Svar på søknad om bytte av skole for Elevmappe - U E 2010/2491-6 17759/2010 20.12.2010 nnhold:

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 30.11.06 30.11.06 for Felles Lyngen kommune J.nr: 06/01276-005 U Datert: 28.11.06 Arkiv: 78/25 L33 Saksbeh.: ADMI-ADMI-EAS Til: Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Reindriftsforvaltningen i Troms - Sametinget / Sámediggi - Troms fylkes v/kulturetaten

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 03.09.2013-03.09.2013. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8258/13 Regdato:03.09.2013 Arkivkode:C30 Saksnr: 13/520-6 Dok.type: /U Gradering: Barnahagene i Skaun HUSENE PÅ BRONSELURBERGET OG KATTA OG SVINET - PROGRAMOVERSIKT FOR KULTURBESØK HØSTEN 2013 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 04.08.2015-04.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 13/7456-69 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: RTW AS Dok.beskr: Delegert behandling - ulovlig forhold på eiendommen Fredlygården, gnr/bnr 95/5. Pålegg om retting og pålegg tvangsmulkt.

Detaljer