Selskapsbrosjyre. Boon Edam AS Arnstein Arnebergsvei 30 N-1366 Lysaker Norge. T E I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapsbrosjyre. Boon Edam AS Arnstein Arnebergsvei 30 N-1366 Lysaker Norge. T +47 67103340 E info@boonedam.no I www.boonedam.no"

Transkript

1

2 Selskapsbrosjyre Boon Edam AS Arnstein Arnebergsvei 30 N-1366 Lysaker Norge T E

3 Byene våre er i stadig endring. Måtene vi arbeider på er i endring. Bygningene våre er i endring.

4 nngangen som et Møtested Royal Boon Edam er din komplette servicepartner når det gjelder administrasjon av inngangen. Selskapet tilbyr ekspertise, service og et fullstendig utvalg av inngangsløsninger. Dagens arbeidsmiljøer blir stadig mer dynamiske, og inngangen til en bygning er blitt innfallsporten til den besøkendes mål: nngangen til et sykehus er det første trinnet på veien mot restitusjon og god helse. nngangen til bygningen der du jobber, er innfallsporten til personlig oppfyllelse. Flyplassterminalen er innfallsporten til hvile og avslapping på ferie. Handlesenteret er innfallsporten til fornøyelse og ny garderobe. Ved inngangen lar besøkende den offentlige verden bli igjen utenfor og fordyper seg i din verden. Det er et mobilitetssenter der veiene krysses for besøkende med forskjellige mål. Visjon Dagens globale og dynamiske arbeidsmiljø blir stadig mer mobile, og det er større etterspørsel etter smarte og sikre inngangsløsninger som får brukerne til å føle seg velkommen. Slike avanserte inngangsløsninger kaller vi mobilitetssentre. Mål Ut fra erfaringen vi har tilegnet oss gjennom årenes løp har vi som mål å utvikle verdens mest avanserte, nyskapende og funksjonelle inngangsløsninger. Dette ønsker vi å oppnå ved å ha fokus på skreddersydde løsninger, som kan brukes av kundene våre, og kundene deres.

5 Titanic Museum, Belfast, rland Fokus På Kundene Royal Boon Edam er en ledende aktør på det globale markedet for inngangsløsninger. Vi har hoverkvarter i Nederland, 140 års teknisk erfaring og har skaffet oss omfattende ekspertise innen administrasjon av menneskestrømmer gjennom kontorbygninger, flyplasser, sykehus, hoteller og alle andre typer bygninger. Vi fokuserer på å gi kundene våre, og kundene deres, en optimal opplevelse. Ved å samarbeide med deg - kunden vår - bidrar vi til å kartlegge nøyaktig hvilke krav som stilles til et inngangsparti i bygningen din. Deretter utvikler vi en løsning som er skreddersydd for dine behov på tre viktige områder: bærekraftighet, sikkerhet og service. Global Miljøpåvirkning Vi har et distribusjonsnettverk over hele verden, så vi kan tilby produktene og tjenestene våre hvor som helst, når som helst. Vi har fabrikker i Kina, Nederland og USA og kan dermed produsere så nært markedene våre som mulig, og sørge for kort transport av produktene. Et nettverk bestående av 20 datterselskaper i Europa, Asia og Nord- og Sør-Amerika samt distributører i mer enn 55 andre land kombinerer Royal Boon Edams globale ekspertise med detaljerte kunnskaper om lokale markedskrav. Burj Khalifa, Dubai, De Forente Arabiske Emirater The Shard, London, Storbritannia Rembrandtoren, Amsterdam, Nederland nternational Commerce Centre, Hong Kong

6 Historikk Boon Edam ble etablert som et lite snekkerforetak i Amsterdam i 1873, som produserte sin første karuselldør i Den første tiden av driften var snekring virksomhetens hovedgeskjeft. Helt fra starten av var vi svært opptatt av å lytte til og samarbeide med kundene for å kunne utarbeide skreddersydde løsninger. På 1940-tallet hadde Boon Edam utviklet seg til en blomstrende virksomhet, som fortsatt ble eid av grunnleggerens sønn. Da tredjegenerasjon av Boon-slekten ikke ønsket å overta familieforetaket, tok Huber-familien over virksomheten. Under deres ledelse flyttet Boon Edam til Edam, nord-øst for Amsterdam, og et globalt distribusjonsnettverk ble opprettet. Ved inngangen av det 21. århundret er Boon Edam fortsatt et familieforetak som nå drives av tredjegenerasjon av Huber-familien. Fokuset på kundens ønsker og behov er stadig kjernen i bedriftskultur vår - mer enn noen gang før tildelte dronning Beatrix selskapet kongelig status for sitt engasjement og pågangsmot, slik at vi nå kan titulere oss Royal Boon Edam.

7

8 Bærekraftighet For å kunne ta vare på miljøet for morgendagens generasjoner må vi revurdere måten vi har bygget opp samfunnet vårt på. Tradisjonelle bygnin ger og byggemetoder har høyt karbonforbruk og påvirker miljøet i stor grad. Som et familie foretak synes vi det er viktig at barna våre og barna deres får en mulighet til å fortsette arbeidet vårt. Vi er stolte over å være en ledende aktør på det globale markedet for den mest miljøven n lige inngangsløsningen som finnes: karuselldøren. Denne markedsposisjonen gir oss imid lertid også ansvaret for å videreutvikle bære kraftighetstiltakene våre ytterligere. Bærekraftig bygging for en bærekraftig verden Når det er mulig, bruker vi resirkulerte eller resirkulerbare materialer i produksjonsprosessen. Avfallsmaterialene blir sortert og resirkulert eller avhendet på de mest miljøvennlige måtene tok vi i bruk en ny teknikk for pulverbelegging, som innbefatter bruk av zirkonium. Denne prosessen gir de samme kvalitetsresultatene, men utgjør en langt mindre miljøpåvirkning. Avfallsmaterialene fra den tradisjonelle pulverbeleggingsprosessen måtte avhendes som spesialavfall, men med den nye teknikken kan avfallet avhendes rett i kloakken etter PH-testing, uten at dette skader miljøet. Erfaringen vår med miljøvennlige inngangsløsninger i byggebransjen gjør at vi også kan være en god partner for personer som ønsker å gjøre bygningene sine mer bærekraftige. Vi kan gi nøyaktig informasjon om hvordan karuselldøre ne og sikkerhetsinngangene våre kan resirkule res. Denne informasjonen kan brukes for å sertifisere en bygning i henhold til miljøstandarder som LEED eller BREEAM. Programvaren vår for bereg ning av energibesparelser er vitenskapelig utvik let, og kan i tillegg brukes for å beregne miljøfordelene karuselldører gir i forhold til tradisjonelle skyve- eller slagdører. Programmet kombinerer den mest relevante informasjonen for bygningen med informasjon om lokale værforhold fra anerkjente værstasjoner, og foretar en nøyaktig og detaljert beregning for din bestemte situasjon.

9 Bærekraftig Bygningsdesign Bygningsdesignet kan påvirke strømforbruket i stor grad og dermed kostnadene som er forbundet med å eie en bygning. varme klima kan fjell, trær eller andre bygninger gi skygge fra solen som varmer opp vinduene i bygningen. kaldere klima kan vinduer som vender mot sør, fange opp alle solstrålene - den optimale varmekilden - for å varme personene bak vinduene. tillegg kan et mørkt tak bli opptil 39 C varmere enn et lyst tak, og noe av denne varmen blir da overført til rommet under taket. Disse enkle faktorene kan bidra til å begrense strømmengden som trengs for å regülere luften i en bygning. Når man har oppnådd et behagelig inneklima, forsvinner mye av denne luften ut igjen. Så mye som prosent av det totale lufttapet i en godt isolert bygning skjer gjennom og rundt dører og vinduer. Oppvarmings- eller avkjølingssystemer må derfor arbeide kontinuerlig for å opprettholde en jevn temperatur. Spesielt dører lager et hull i bygningens skall hver gang en besøkende går inn i eller forlater bygningen, og dermed forsvinner store mengder kondisjonert luft ut. Karusell dører sørger for at åtte ganger mindre luft går tapt enn med tradisjonelle skyve- eller slagdører. Karuselldører Karuselldøren ble oppfunnet sent på 1800-tallet for å holde snø, vind eller regn ute av bygningers inngangsparti. Ytterligere fordeler som ble nevnt i den opprinnelige patenten av Theophilus van Kannel, var at vinden ikke lenger kunne blåse opp døren, og støy fra gaten ble holdt ute. På denne tiden var bærekraftighet ikke ennå blitt det store temaet det er i dag, og Theophilus van Kannel var ennå ikke klar over hvilken effekt oppfinnel sen hans kom til å få for bygningers miljøpåvirk ning. Prinsippet for karuselldører alltid åpen, alltid lukket er enkelt. Takket være karuselldørenes dørvinger kan nå besøkende gå inn i en bygning uten å bryte bygningens forsegling. Ettersom den kalde uteluften ikke fyker inn og forstyrrer den kondisjonerte inneluften, kan man spare strøm på å kondisjonere den nye luften. Dette kan redusere bygningens miljøpåvirkning i stor grad.

10 Sikkerhet og Tilgjengenlighet Sikkerhet Som et mobilitetssenter fungerer inngangsløsningen ikke bare som inngang og utgang for besøkende. Den er også hovedpunktet der forskjellige menneskegrupper administreres og skilles etter behov. Folk går gjennom dørene hele dagen. Noen trenger adgang til alle områdene av bygningen, mens andre bare til en begrenset del. Det må garanteres både for sikkerheten til de sensitive områdene av en bygning og den personlige sikkerheten til de besøkende. Administrasjon av Menneskestrømmer Gjennom en Bygning den moderne forretningsverden som stadig er i endring, er den tradisjonelle arbeidsdagen erstattet med en kultur der folk arbeider 24 timer i døgnet, sju dager i uken. De nye arbeids forholdene gjør det vanskelig å holde oversikt over hvem som er i bygningen, hvor og når, selv om denne informasjonen er viktig i en nødsituasjon. Sikkerhetsdører og sluser, hurtigporter, adgangssperrer med tre armer og adgangsporter aktiveres av et autorisasjonssignal fra et adgangskontrollsystem. Det betyr at brukerne først må skanne et D-kort eller bruke et fingeravtrykk for å få adgang til visse områder av en bygning. Den skannede informasjonen fra de sikrede inngangsløsningene i en bygning kan lagres og analyseres for å finne ut nøyaktig hvem som er i bygningen og hvor de befinner seg. Når denne informasjonen blir samlet inn over lengre tid, kan den bli brukt for å finne ut hvilke områder av en bygning som blir brukt aller mest, og hva som er den mest brukte navigeringsruten til disse områdene. Med denne informasjonen kan man lage spesifikke service- og vedlikeholdsplaner i tillegg til nøyaktig tilpassede forbedringer av rom og bygninger.

11 Service helt fra unnfangelsen og til vedlikeholdet i etterkant Service Med 140 års erfaring har vi lært mye om hva det er som gjør et inngangsparti funksjonelt. Vi ønsker å dele denne kunnskapen med kundene våre gjennom personlig service helt fra den første unnfangelsesfasen av byggeprosessen, til selve monteringen, samt servicen og vedlikeholdet i etterkant. Designe den Perfekte nngang Byggeforskrifter, sikkerhetsretningslinjer og tilgjengelighetskrav varierer fra land til land. De lokale kontorene våre er fullstendig oppdatert på de siste endringene i lokale forskrifter, og du kan få råd og støtte når du skal integrere disse faktorene i designen og formålet med inngangen din. Boon Edam kan gi ytterligere støtte gjennom designprosessen. Vi har CAD-tegninger og spesifikasjonstekster for alle inngangsløsningene våre. tillegg er vi den første produsenten av karuselldører som lanserer BM-objekter i Revit for karuselldørene våre. Disse objektene er tilgjengelige for Tourniket, Crystal Tourniket, Tournex og Duotour. Produksjon og Montering Gjennom det interne opplæringsprogrammet vårt - Boon Edam University - kan vi sikre at alle våre ansatte har fått god opplæring. Monteringsog vedlikeholdspersonellet vårt må følge regelmessig opplæring for å holde seg oppdatert på de siste forbedringene innen teknologi og inngangsløsninger. De kan derfor løse de fleste uventede problemer umiddelbart, og sikre at prosjekter blir fullført med minst mulig bry.

12 Service og Vedlikehold Kontinuerlig drift er svært viktig når hundretusenvis av besøkende skal gå gjennom en port hver dag. Regelmessig service og vedlikehold kan forhindre at det oppstår uventede problemer med portene og programvaren. Boon Edams globale servicenettverk har sett hvilken innvirkning lokale forhold har på slitasjen på inngangsløsningene og kan tilby service- og vedlikeholdskontrakter som er skreddersydd for de aktuelle forholdene. Levetidsadministrasjon Bygninger er designet for å vare et helt liv. Det er også inngangsløsningene våre. Kravene til innganger endres i takt med at måten vi arbeider og lever på også endres etter hvert som regler og forskrifter blir oppdatert og teknologier blir videreutviklet. Boon Edam tilbyr et utvalg tjenester som sørger for at inngangen videreutvik les og forblir oppdatert. Oppgraderingspakkene våre oppdaterer teknologien i inngangen din til de nyeste bærekraftighetsstandardene eller sikkerhetsretningslinjene. Disse pakkene består av en rekke teknologiske forbedringer som kan installeres separat eller kombinert, for å tilby skreddersydde løsninger for alle bygninger. Vi kan også gi råd vedrørende mer omfattende opp graderingsprosjekter som fører til store endrin ger i måten en bygning blir brukt på, for eksempel oppgradering av inngangens sikkerhet eller økning av inngangens kapasitet.

13 Vi er stolte af fortiden vår og spente på hva femtiden vil bringe Niels Huber Lourens Beijer Styremedlemmene Våre Niels Huber Eier av og administrerende direktør i Royal Boon Edam nternational B.V. Lourens Beijer Kommersiell sjef i Royal Boon Edam nternational B.V. Mark Dingerdis Teknisk sjef i Royal Boon Edam nternational B.V. Graham Mabb Økonomisjef i Royal Boon Edam nternational B.V. Mark Dingerdis Graham Mabb

14 Våre Kontorer i Verden Australia Boon Edam Australia Pty Ltd. E Belgia Boon Edam BVBA T +32 (0) E Danmark Boon Edam Denmark T E Frankrike Boon Edam S.A.S. T +33 (0) E Hong Kong Boon Edam Hong Kong Ltd. T E ndia Boon Edam Entrance Technology (ndia) Private Ltd. T +91 (0) E rland Boon Edam reland Ltd T +353 (0) E talia Boon Edam talia S.r.l. T E Kina Beijing Boon Edam Entrance Technology Co. Ltd. T +86 (0) E Latin-Amerika Boon Edam nc. T E Midtøsten Boon Edam Middle East FZE T E Nederland Royal Boon Edam nternational B.V. T +31 (0) E Boon Edam Nederland B.V. T +31 (0) E Boon Edam B.V. T +31 (0) E Boon Edam Global Export B.V. T +31 (0) E Norge Boon Edam AS T +47 (0) E Russland Boon Edam LLC T +7 (0) E Sørøst-Asia Boon Edam South East Asia Sdn. Bhd. T E Storbritannia Boon Edam Ltd. T +44 (0) E Sverige Boon Edam Sweden AB T +46 (0) E Tyskland Boon Edam GmbH T +49 (0) E USA Boon Edam nc. T E Boon Edam har en policy om kontinuerlig foredling og forbedring, og derfor forbeholder vi oss retten til å endre design og detaljer når som helst. Version CB-BEAS

15

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker.

Boon Edam har 140 års erfaring med å levere estetiske, miljøvennlige og effektive inngangsløsninger, og kan realisere nesten alle ønsker. Karuselldører En inngang utgjør innfallsporten for den besøkende og er samtidig et lite trafikknutepunkt i seg selv. Inngangen er den første kontakten en person har med en bygning. Den er bygningens kontaktpunkt

Detaljer

Rotasjonssperrer Resepsjonsområde er i de fleste bygg innfallsporten til den besøkende. Det er også der strømmen av besøkende og ansatte håndteres. Rotasjonssperrer er en pålitelig og effektiv metode for

Detaljer

Smaken av kvalitet over hele verden

Smaken av kvalitet over hele verden Smaken av kvalitet over hele verden NØKKELEN TIL SUKSESS Bravilor Bonamat er en familiebedrift som ble grunnlagt for over 65 år siden. Innovative ideer, avansert teknologi, kvalitet og egen produksjon

Detaljer

CRAMO. utleieselskap

CRAMO. utleieselskap CRAMO et moderne utleieselskap Leieløsninger gir større fleksibilitet og lavere risiko I Cramo nøler vi ikke med å innrømme at vi har store ambisjoner. Vi har som mål å bli markedsledende i alle våre hjemmemarkeder.

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business I SuperOffice-ånd SuperOffice var CRM Customer Relationship Management lenge før CRM ble det moteordet det er i dag. Vi var det første selskapet som så verdien

Detaljer

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette adkomstløsninger for distribusjon- og logistikkbedrifter ASSA ABLOY Entrance Systems Vår terminal i Nuremburg er et stort kjøleskap. Etter at ASSA ABLOY Entrance Systems begynte å gjøre jevnlig

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre verdiskapende elementer som gjør det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014

høyere EffEktivitEt StøRRE besparelser 2013 / 2014 bolig // varme- OG kjølesystem 2013 / 2014 høyere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og KJØLEsystem 2013 / 2014 NYHET 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Innhold Panasonic utvikler inneklimaet for fremtiden...4 Pålitelighet FAKTA...6

Detaljer

Energi & ventilasjon Virksomhet innen eiendomsbransjen...24 HPC 1000...25

Energi & ventilasjon Virksomhet innen eiendomsbransjen...24 HPC 1000...25 hoist TECHNOLOGY AS Firmapresentasjon 2011 Innhold Forretningsidé Firmapresentasjon Forretningsidé...2 2010 - økonomi...3 Historie...3 Utvikling gjennom årets løp...4 Kommentar fra administrerende direktør...5

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating

Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014. Scandinavian Business Seating Making the world a better place to sit ÅRSRAPPORT 2014 Scandinavian Business Seating VISJON Å gjøre verden til et bedre sted å sitte MISJON Å tilby de beste sitteløsninger for det arbeidende menneske 2014

Detaljer

IKEA-konsernet Bærekraftsrapport, sammendrag FY13

IKEA-konsernet Bærekraftsrapport, sammendrag FY13 IKEA-konsernet Bærekraftsrapport, sammendrag FY13 0 2 BÆREKRAFTSRAPPORT, SAMMENDRAG FY13 Innhold 0 3 KORT OM ÅRET 0 4 NOEN ORD FRA PETER 0 5 NOEN ORD FRA STEVE 0 6 ET MER BÆREKRAFTIG LIV I HJEMMET 07.

Detaljer

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger,

Atea er en av Nordens største forhandlere av Telepresenceløsninger, Vi i Atea har hatt gleden av å samarbeide med Tandberg og Cisco i mange år. Det er derfor med stor glede og forventning vi ser frem til det videre samarbeidet nå som alt samles under Cisco-paraplyen. Cisco

Detaljer

åpent kontorlandskap?

åpent kontorlandskap? i n s p i r eby YOU dy E n s a m l i n g a v a k u s t i s k i n t e r i ø r d e s i g n Kan de ansatte endelig bli fornøyd med åpent kontorlandskap? Inneklima et intervju med inneklimaekspert Geo Clausen

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

SIKA NORGE AS ALT OM OSS

SIKA NORGE AS ALT OM OSS ALT OM OSS OM SIKA Sika er et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Sveits. MILJØ Å kunne dokumentere at emisjonene fra produktene under herding er lavest mulig betyr alt for allergikere og astmatikere.

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS

ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS F O K U S NR. ET MAGASIN FRA RICOH NORGE AS 3 2010 UMB og Ricoh - en suksesshistorie Total Green Office Solution Kvalitet,lønnsomhet og miljøbevisthet - tre ting på én gang! Business Driver Program Pick

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

KONE-heiser for boligbygninger

KONE-heiser for boligbygninger KONE-heiser for boligbygninger Din pålitelige heispartner for boligbygninger Med over 100 års erfaring i heis- og rulletrappbransjen er KONE en partner du kan stole på når det gjelder å sikre smidig People

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO

BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO BYGG UT MEd FLYTTBARE LOKALER FRA CRAMO FLYTTBARE LOKALER ER MER INTELLIGENTE HUS. innhold s.4 Når det er på tide å vokse, voks med Cramo s.7 Flyttbare lokaler til skoler s.8 Flyttbare lokaler til barnehager

Detaljer