D E N N O R S K E K I R K E S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D E N N O R S K E K I R K E S"

Transkript

1 D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR Årgang 61 Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger! Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger. Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer: Omsider blir det sommer! Sin lykke, fred og sommerfryd må yre fugler prise. I mark og skog fra nord til syd de jubler frem sin vise. Hør håpets klang i deres sang, i hymnen de lar kvede fra blomstereng og rede. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under! Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Kirkegjenstander Afrikamarked Shalomglimt Vi går til kirke 1

2 Postboks 20, 4401 Flekkefjord Red. komite: Bengt Aslaksen (BA) Ingeborg Haughom (kass) Reidun B Stordrange (red.) (RBS) Bjørg Vinterstø (annonser) Brit Jane Haugland (BJH) Anne Gerd Dankel Elin Larsen Bankgirokonto: Menighetsbladet For Den norske Kirke NYE TROSOPPLÆRINGS - MEDARBEIDERE I FLEKKEFJORD MENIGHET Som kjent slutter Reidulf Krossli Ljøkjell som barne- og ungdomsprest i Flekkefjord menighet for å bli sokneprest i Feda og Fjotland. Han blir etterfulgt av to damer, Randi Bø Osen i 60 % stilling, og Marie Lode i 100 % stilling. Begge begynner rundt skolestart. Her er bilder av de to, nærmere presentasjon følger i en senere utgave av menighetsbladet. Randi Bø Osen Bønneskole i Lyngdal Marie Lode Familier i bønn er tittelen på bønne skolen Bjørn Pedersen har i Lyngdal 25. til 29. september. Her settes fokus på bønn i familien. Alle har daglig forbindelse med andre mennesker bl.a. gjennom arbeid, skole, menighetet, naboer. Familien den viktigste misjonsmark er første emne. Bjørn Pedersen var den første heltidsansatte bønne pastor i en luthersk kirke. Nå kommer han til Lyngdal og har sin 4 bønneskole. Du er velkommen. Forsidefoto: Brit Jane Haugland Takk, o Gud, som enn en gang, gav oss sol og glede! Det gjør noe med oss når sommersolen kommer med sitt lys og varme. Varmen kryper inn i oss, og blir vi ikke da både litt snillere og vennligere, kanskje litt åpnere? Blir det ikke også litt mer varme i våre fellesskap? Men vi er ikke helt blinde for solens ulemper: Solen avslører alt støvet i stua, og ikke minst de uvaskede vinduene! Solbrent hud er vel også kjent for de fleste. Hjemme hos oss har vi nylig hatt besøk fra Afrika. Der de bor, søker man heller skyggen enn solplassen. Og i gbaya-stammen, som våre gjester tilhører, vil man helst ha kalde hjerter! Den som er hissig, sint og uforsonlig, har et varmt hjerte. Slike hjerter må kjøles ned, ved ritualer som gir forsoning og fred, og dermed kjølige, gode hjerter! Men våre gbaya-gjester er skjønt enige med oss om at solen er livgivende for mennesker og alt i naturen, at solens varme er nødvendig for vekst. På samme måte er Jesus vår sol og vårt lys. Han er livgivende, han gir vekst i liv og fellesskap. «Jesus, livets sol og glede», heter en salme vi synger i kirken. Hvis Jesus får omslutte deg med sitt lys, vil det gjøre noe med deg, noe godt. Ja, for noen blir det en livsforvandling. Omsluttet av lyset fra Jesus, kommer jeg nærmere Gud selv. Slik solen avslører støv og skitne vinduer, vil også lyset fra Jesus være avslørende. Mine feil og mine synder blir synlige, men også tilgitt av Guds nåde, når jeg oppdager dem og angrer. Da fører det til noe godt. Det er ikke lenge siden russen fór rundt her og spredte sine russekort. Vi på språklinjen på 70-tallet konkurrerte om å finne slående ordspill på engelsk til russekortet. På mitt russekort stod det: «Let the sun shine in. Let the Son shine in, too! (La solen skinne inn. La også Sønnen skinne inn!) Jeg tror jeg vil tenke litt på dette i sommer, når jeg på fine soldager setter meg ned og nyter solstrålene: At Jesus, Guds sønn, er livets sol og glede. At Herren vår Gud er sol og skjold, som det står i Salme 84. Jeg vil også tenke på det når velsignelsen lyses i gudstjenesten: Herren la sitt ansikt lyse over deg! Les nå gjerne salmen på forsiden av dette bladet en gang til! Les om hvilken sommer Gud skaper for oss, her på jord og siden i sitt oppstandelsesrike! Anne Gerd Dankel ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Anna Wahlsgt. 5 Tirsdag Fredag Kl Mandag Stengt Kontortelefon i åpningstiden kontor: Kirkeverge Stein J. Rafoss, Hålandsbk Dgl. Leder Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda Adm.leder Åse Dannevig Moi, Eidsodden Sekretær Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn Soknediakon Oddrun F. Rudrud, 4432 Hidrasund Post til menighetsrådet sendes til: Postboks 20, 4401 Flekkefjord Fellesrådets hjemmeside: Flekkefjord menighet: Prost og menighetsprest Hilde Sirnes, Parkgt.1, 4400 Flekkefjord Sokneprest John Olav Dankel, Lyngvn Barne- og ungdomsprestreidulf K. Ljøkjell, Solheiv. 27, 4580 Lyngdal Organist Geir Kalleberg, Gråsteinv Kirketjener Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv Hidra menighet: Sokneprest, Nesbakken Organist Kjell Gierstae, Idrettsveien Kirketjener Inger Lise Ulland Leder i menighetsrådet Kari Steinberg Johansen D I A KO N E N S H J Ø R N E Hvorfor ikke meg? Men hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet vårt og hver kveld stoppe på gevinst? Hvem sa det?hvor hadde vi det fra? Hvem sa at livet vårt skulle være lett å bygge ferdig? Atmursteinenevarfirkantedeballongersomføkpåplassav seg selv? Hvem sa det?hvor hadde vi det fra? Det var piller for alt: nerver, vedvarende hoste og anemi. Men hvem sa at snarveiene støtt var kjørbare? At fjellovergangene aldri snødde til? Og at nettopp vi aldri skulle stå fast i tunnelen? Ja hvem sa det?hvor i all verden hadde vi det fra? Det er Kolbein Falkeid som skriver dette i et dikt, og det tror jeg vi er flere som trenger å bli minnet om. Det er ikke alle som har det godt, det er ikke selvsagt at det alltid går godt for oss. M I N S A L M E V/ PA U L DA A S VA N D AMAZING GRACE. O, nåde stor og underfull som fant meg i min synd. Så svak jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før var blind. Guds nåde tok den angsten bort, som synden hadde skapt. Hvor det var rikt, hvor det var stort for meg som var fortapt. Jeg glemmer aldri første gang, da jeg fikk vende om. Da brøt den nye sangen frem da jeg til troen kom. O, nåde stor og underfull som fant meg i min synd. Så svak jeg var, men ved Guds ord, jeg ser som før var blind. Den forunderlige nåden! Er det noe nåden er så er det nettopp det! Å motta noe totalt ufortjent. Nedlagt i oss er tanken om at vi må gjøre oss fortjent for å kunne motta!! Amazing Grace bryter med alle de tankene der. Nåden Likevel kan vi alle være med å gjøre en forskjell for enkeltmennesker om vi stopper opp, ser og lytter. Om vi er nær et annet menneske, kan vi nok ikke ta bort smerten, men et nærver kan gi lindring og håp. Med gode ønsker for sommeren fra Oddrun er og blir ufortjent. Teksten er skrevet av John Newton. Prest og poet levde fra 1725 til 1807.Budskapet Newton ønsker å formidle er enkelt og rett frem: Tilgivelse og forsoning er tilgjengelig og mulig for alle. Det er utrolig å tenke at min fortid er borte, når det gjelder mitt forhold til Gud. Nåden forteller meg at når Gud tilgir så setter Han en strek over mine feil mine mangler mine fall kort sagt alt stryker Han ut. Newton vokste opp uten noen særlig religiøs tilknytning. Tidlig ble han tvangsvervet til Royal Navy. Han forble som sjømann og tok også del i slavehandel. I en forferdelig stormnatt ropte han om hjelp fra Gud, og der og da startet hans religiøse oppvåkning. Han forlot slavehandelen, begynte å studere teologi. Ordinert som prest i den engelske kirke i Han skrev mange salmer men Amazing Grace er uten tvil den mest kjente. Den skildrer hvordan Gud nettopp gjennom nåden er i stand til å gi oss alle en ny start et nytt liv. Jeg var tapt, men nå er jeg funnet. Jeg var blind men nå ser jeg! Nåden er slik at vi forstår ikke hva den er før vi virkelig trenger den. Da er den ikke lenger et teologisk begrep men fyller et behov. Det fantastiske er jo at nåden koster intet for den som mottar den men koster alt for den som gir den. Stadig minner denne sangen meg om to linjer fra et dikt av den danske presten Johannes Møllehave, som han kaller NÅDE: Nåde er når man har mistet alt å få alt tilbake! Les deg glad og takknemlig! 3

3 I FOKUS I fokus" inviteres leserne av menighetsbladet til å skrive om ting dere er opptatt av. Tegn i tiden De siste månedene, ja nesten hele det siste året, har vi nesten daglig våknet opp til nyheter om opprør, vold, tortur og drap i Syria. Til å begynne med var byen Homs senteret for opprøret og for størstedelen av alle hendelsene, men i den senere tid har vi hørt om stadig flere hendelser og sammenstøt i Damaskus. Det virker ikke som om det er noen snarlig løsning i vente for et hardt presset folk som lever under svært vanskelige kår. Nyhetsbildene fra Damaskus bringer tankene inn på det som står i Jesaja 17: Damaskus og Efraim skal falle 1 Domsord mot Damaskus. Se, nå er det ute med Damaskus! Byen skal bli til en ruinhaug. HILSEN FRA NORD PINSEDAGSMESSE I KULING Det er pinsedag. En dag som er så hellig her på øya at det ikke går ferge verken til eller fra hele dagen. I morgen er det vanlig søndagsrute. Heller ikke til mye hjelp for den som vil i kirke. Så vi har tilhørt Norges største menighet, radiomenigheten, på pinsedagen i år. Sittet ute i solskinn og liten kuling på terrassen mot aust, og latt Dønnamann og De syv søstre, blå fjell kledt i kvit sny, med irrgrønne grasbakker rikt spettet med smørgule bekkeblom, være altertavle. Ingen sauer og lam fra Dønna foreløpig. De kommer med ferga på tirsdag. Det blir en livsglad fest med jubelbrek og gloriadans når de firbeinte slipper ut av 2 Byene omkring Aroer blir forlatt; buskaper kan roe seg der uten at noen skremmer dem bort. 3 Efraim skal miste sin faste borg og Damaskus sitt kongedømme. Resten av Aram skal ikke ha større ære enn Israel, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. Damaskus er som vi alle vet hovedstaden i Syria, og det er kun få uker siden det ble rapportert om eksplosjoner nær regjeringskvarteret i Damaskus. Slike nyheter, og slike tanker kan virke skremmende på mange. Man skal være forsiktig med bastant å hevde at det som nå skjer er oppfyllelsen av en bibelsk profeti. Samtidig vet vi at vi lever i «nådetiden» og at en dag vil bibelens profetier gå i oppfyllelse. La oss derfor være våkne og holde fast på Guds ord og gå i bønn til Ham. Uansett behøver vi ikke frykte for framtiden, for Jesus har selv sagt: «Se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende». BJH traktortilhengeren. Men i dag har vi vært i Trondenes nær Harstad, og både han Ola Bræmnes og han Pætter Dass har vært i fokus som det høver seg i nord. Vi har hørt hvordan biskop Jon og mennene hans sang messe straks de kom i land og fikk rigga seg alter, og hvordan man har fortsatt med det på samme plass i snart tusen år. Og at kirka er ei Nikolaus-kirke, vigd til St. Nilolaus som er helgen for sjøfarende og pilgrimer. Det gjelder jo strengt tatt alle på livets vei, som berøres og beveges av Den hellige Ånd. Har altså sittet andektig her på Helgeland og lyttet til flott messe fra Trondenes minst femti mil lenger nord, iblandet lokale skrik fra den artsrike skaren som haster over oss i alle retninger under himmelen. Og båret Flekkefjord Kirke i vårt indre. Syns vi har hørt trompetsolo fra kirketårnet på vei nedover mot byen, John Olav holde messe, organisten spille og Menighetskoret synge - med Synnøve som solist. Nattverd og høytid. Kjente fjes og varme smil hvor en vender seg, kjære lyttende rygger og nakker forover i benkeradene. Misjonsdamer og konfirmanter. Vi er mange! I sør og nord og øst og vest! Vi er lemmer på det samme Kristi legeme, medlemmer av det samme store varme fellesskapet. Guds menighet er jordens største under! Grete Bjerke GLIMT FRA PINSEGUDSTJENESTEN I FLEKKEFJORD KIRKE Verdifulle gjenstander i Flekkefjord og Hidra kirker Denne gangen omtaler vi sjuarmet lysestake i og Hidra kirke. Først generelt i form av ulike assosiasjoner mange forhåpentligvis kan kjenne seg igjen i. Noen vil tenke at en sjuarmet lysestake symboliserer skapelsesberetningen, de sju dager, andre vil automatisk tenke at dette er noe kirkelig som andre sysler med og det slett ikke umulig at en og annen tenker advent. Alle er inne på noe. Men kanskje er det slik at de færreste av oss tenket på at sjuarmet lysestake opprinnelig var en gullstake med lamper som bl.a. er beskrevet i 2.Mos 25, Romerne erobret Jerusalem i 7o e.kr. de stjal eller røvet lysestaken som ble ført til Roma hvor den er avbildet som relieff på Titus` triumfbue. I dag er etterligninger av lysestaken vanlig utstyr i kristne kirker. En dramatisk historie som ikke blir mindre spennende om vi nevner at sjuarmet lysestake er symbol i Israels riksvåpen, at det i dag er ca 13,3 mill jøder, hvorav ca 5, 5 mill bor i Israel og 5, 3 mill bor i USA. Videre på listen finner vi at Frankrike har jøder og at antall jøder bosatt i Norge kommer på 15. plass i oversikten i gruppen «andre land» : Hvis vi filosoferer videre over jødedom og kristendom, språk, etnisitet, kjente jøder og jøder i Norge, konvertering og Norges politiske Egil Osmundsen har ønsket å få inn salme 73 i menighetsbladet. Vi bringer her fire utvalgte vers, men oppfordrer leserne til å lese hele salmen. Denne er og har vært til stor trøst og oppmuntring for Egil. Salme 73 Jeg blir alltid hos deg En salme av Asaf. 23 Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. 24 Du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. rolle som fredsmekler er det stoff nok til mange liv og bøker. Er det ikke dette som nettopp er kristendommens vesen: Gi refleksjoner over eget liv, bidra til gnist, tro og håp? Være en motpol til det en journalist i «Aftenposten» nettopp hadde som overskrift på sin omtale at mange av dagens realityprogrammer : «Gi oss vårt daglige vås». 7 armet messingstake Hidra kirke Denne er den eldste av to, laget i messing og datert Kystens kvinner har alltid vært aktive og tatt ansvar og dette var en gave fra kvinner på Hidra til kirkens 75- års jubileum 15.nov Den beskrives som tung, massiv og støpt nesten så vi kan se for oss giverne! 7 armet lysestake i Fra gullsmed P.I. Persen Beskrives som enkel og funksjonell, materialet sølv, teknikken er vanlig korpusarbeid. Et eksempel på noen som bryr seg om kirken og som ønsker å bidra til et fellesskap som åpnes for flere. Ingen store fakter, enkle ord som det er stort hjertelag bak, og en gjenstand som symboliserer dette. Hidra menighetsråd 25 Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. 26 Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig min klippe og min del. Menighetsrådet består av: Knut Ulland, Kari Steinberg Johansen; Claudia Weissflog; Geir Kalleberg, Arne Skage Jr og Sr spiller Fam Urke Berrefjord med dåpsbarnet Knut. Grethe Lene Larsen; Janet Syvertsen; Bente Åsly Hanssen; Helene Egeland og presten. til kirkekaffen ute i sola. 4 5

4 Verken sola eller varmen viste sine afrikanske sider 2 juni. Likevel var det god stemning og stor entusiasme i gågaten utenfor kirken. Menigheten hadde da sitt årlige marked der byens befolkning har anledning til å kjøpe kunsthåndtverk fra Afrika. I tillegg til salget var det aktiviteter for små og litt større. Det sørger speiderne for. I år som i fjor sto de for fine aktiviteter for barna, noe av det mest populære var brød på pinne og pølse steiking. Friluftsaktivitetene slutter aldri å engasjere ser det ut til. Speiderne var også aktive på innsamlingsfronten. Hele 2700kr. klarte de å samle inn. Kjempefint! Hvert år har vi kulturinnslag. Earling Nicolaisen og Juliane Senland holdt en utrolig fin konsert. De som fant veien inn i kirkerommet fikk en vakker opplevelse. Juliane har en varm og fyldig stemme som gir innhold og mening til det hun synger, Earling imponerte både på flygel og orgel Fantastisk at vi har to så flotte musikere som vil gi en konsert i gave til prosjektet. AFRIKAMARKED Misjonselskap. Vi har valgt å støtte et prosjekt på nord øst - kysten av Madagaskar som heter Shalom og har forpliktet oss på å gi kr i året til dette prosjektet. Konkret går pengene til noen isolerte landsbyer i Mosambique kanalen på Madagaskar. Prosjektpengene vi samler inn blir brukt til reint vann, skole, helsetjenester og kirkebygging. Det medvirker til at mennesker får en bedre kvalitet på livet sitt. Reint vann er grunnleggende for at små og store får beholde helsa. Mange sykdommer som fører til at barn dør har sammenheng med at de ikke har reint vann. Å ha en sykestue med sykepleier i landsbyen er heller ingen selvfølge. Nå blir folk behandlet når de blir syke. Mange menneskeliv blir spart på grunn av det. Skolegang gjør noe med selvfølelsen til mennesker. Å kunne lese er noe av det som gjør at du kan oppfatte deg som et uavhengig menneske. Møtet med tro og kirke betyr svært mye for mange. Å være i et menighetsfellesskap er å leve i en sammenheng der det er noen som ser deg og bryr seg om deg. Vi i menigheten i Flekkefjord er glade og takknemmelig for at vi har anledning til å bidra til et prosjekt som gjør en forskjell for mennesker. Vi vil også takke alle dere som deltok og som handlet på markedet. Vi fikk inn kroner denne for middagen. Stor takk til alle! Grete Sand Shalom-glimt fra misjonsprosjektet i Flekkefjord Menighet Trond Henrik og Ingjerd Sand sammen med sine to barn. Her kommer en varm hilsen fra oss fire på Madagaskar! Vi gleder oss over å være en del av Flekkefjord menighets arbeid! Takk for engasjementet og omsorgen dere viser oss. Det betyr uendelig mye! Vi skulle gjerne ha vært sammen med dere på småbydagene og misjonsmarkedet, men fikk det dessverre ikke til i år. Vi jobber for tiden mye med det nye senteret som vokser frem her på Shalom-tunet i Mahajanga. Til nå har det meste av det evangeliserende arbeidet til Shalom konsentrert seg om små kristne fellesskap langt ute på landsbygda. Nå bygger vi et dialog- og kompetansesenter der folk fra menigheter rundt på hele Madagaskar kan komme på kurs og få solid undervisning om forholdet mellom kristen tro og islam. På den måten ønsker vi å gi større trygghet i egen tro og i hvordan man kan dele sin tro med muslimske venner og naboer. Flere av bygningene er ferdig og Bilde: Hovedbygningen på senteret med konferansesal, bibliotek, grupperom og kontor. Vi takker alle annonsørene for støtten! Flekkefjord Sparebank Djuvik Blomster Rema 1000 Lindelands Elektriske Fargerike Flekkefjord as Martin Jensen Kiwi Ulland as Jernia Jan G. Axelsen Horjen Libris Penny Lane Brødrene Søyland as Hegland Trykk as Thv. Rafoss Egenes Brannteknikk as G-sport Flekkefjord Regnskap-Service as Presteruds eftf. Travelnet Reisekilden Flekkefjord Begravelsesbyrå P.I. Peersen Landes Begravelsesbyrå as Parat Halvorsen as COOP Prix Dydland as Bilde: Kunnskap og gjensidig og gjensidig respekt er viktige respekt elementer erfor å kunne leve fredfullt sammen og for å kunne dele sin tro. Avisen Agder viktige elementer for å kunne leve fredfullt sammen og for å kunne dele sin tro. Dyrli Rør as Kristiansen & Selmer-Olsen Modalsli Rør as staben jobber med å lage klar planene Leiknys Salong Dagens morsomste innslag sto Hollenderbyens Dannede for undervisningen og kursene vi skal Kulør Sirnes Farge & Interiør as Duer for. De er flinke og rutinerte sangere med et fint starte med til høsten. Vi håper å starte SR synsrådgivning as repetoar og stor sangglede. De formidler livsglede og med tre kurs pr år, hvert på tre måneder og med ca 30 studenter på hvert humør. Mange takk for innsatsen til dere! Fruenes Hus, Hidra Grunnen til at vi har dette markedet er at Flekkefjord Halvorsen Rør as kurs. Menigheten har inngått en prosjektavtale med Det Norske I tillegg til å drive kurs- og undervisning på Shalom senteret, vil det også Reklamebyrået Idè Osm. W. Larsen, Rasvåg være utleiedrift, særlig i ferie - Flekkefjord Elektro AS periodene. Mahajanga er en kystby Moi Rør AS der mange gassere liker å ha feriene Andersens Emballasje og Design as sine, og vi håper på å kunne bruke Sparebank 1 SR-Bank stedet til å både overnatting, A-frisør leiropphold og andre konferanser. Flekkefjord Trafikkskole Det er spennende å være med å Bruhjell & Laupstad bygge opp dette senteret fra starten Flekkefjord Dyreklinikk av, både med byggearbeidet og Andersen og Snerthammer AS innholdet. Vi har stor tro på at det Toyota Flekkefjord AS kommer til å bli til velsignelse for mange. Takk for deres støtte og Felleskjøpet Flekkefjord Sparebanken Pluss Flekkefjord menighets høstmesse forbønn både for Shalom-arbeidet og Bilde: Hovedbygningen på senteret med konferansesal, bibliotek, grupperom og kontor. Hovedbygningen på senteret med for oss som familie! Vi sees i august! Tveit Elektro arrangeres i år lørdag 27. oktober. Høstmessa er, som før, til inntekt for stillinger innen trosopplæring i Flekkefjord menighet. konferansesal, bibliotek, grupperom og Varme hilsener fra Trond Henrik og Sven Kvia As HOLD AV DAGEN ALLEREDE NA! kontor. Ingjerd Sand Lister Advokatene AS Apotek 1 Flekkefjord 6 7

5 Vi går til kirke 24. juni -4.s. i treenighetstiden Matt.16,24-27 Gudstjeneste.. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet 1. juli 5.s. i treenighetstiden Matt 7, Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 8. juli. 6.s. i treenighetstiden Matt 16,13-20 Hidra kirke kl Gudstjeneste.. Offer til misjonsprosjektet. 15. juli 7.s. i treenighetstiden Luk 19,1-10. Vi støtter opp om ettermiddagsmøtet i Sarons dal kl. 15. For skyss: Tlf juli 8.s. i treenighetstiden Mark 12,37b-44 Gudstjeneste. Knut Sand Bakken. Nattverd. Offer til Normisjon Hidra kirke kl. 18 Sommergudstjeneste. Knut Sand Bakken. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 29. juli 9.s. i treenighetstiden Joh 8,2-11 Fiskebrygge i Flekkefjord kl. 11: Felleskirkelig Laksefestivalgudstj. Paul Daasvand. Offer til Bibelselskapet. Ved regn: I kirken 5. august 10.s. i treenighetstiden Matt 18, Offer til menighetsarbeidet. 12. august 11.s. i treenighetstiden Mark 2,23-28 Misjonsgudstjeneste. John Olav Dankel. Ingjerd B. Sand og Trond H. Sand, våre utsendinger til Madagaskar. Nattverd. Offer til misjonsprosjektet. 19. august 12.s. i treenighetstiden Luk 8,1-3 Offer til menighetsarbeidet 26. august 13.s. i treenighetstiden Luk 12,41-48 Offer til menighetsarbeidet Onsdag 29. august kl. 18 Samtalegudstjeneste. Hilde Sirnes 2. september -Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 Løslotta, Flekkefjord kl. 11 Friluftsgudstjeneste. Hilde Sirnes. FOT og Speiderne blir med. Offer til Søndagsskolen. Ved dårlig vær blir gudstj. i kirken. Lørdag 8. september kl. 14 Offer til ungdomsarbeidet 9. sept. 15.s. i treenighetstiden Luk 10,38-42 Offer til ungdomsarbeidet. Torsdag 13.sept. Hidra kirke kl. 18 Samtalegudstjeneste. Lørdag 15. sept. kl. 14 Offer til ungdomsarbeidet. 16. sept. 16.s. i treenighetstiden Matt 5,10-12 Offer til Normisjon Konfirmasjonsgudstjeneste. 23. sept. 17.s. i treenighetstiden Luk 7,11-17 Familiegudstjeneste. Hilde Sirnes. Bok til 4-åringer. Offer til barnearbeidet. 30. sept. 18.s. i treenighetstiden Matt 8,5-13 Offer til Israelsmisjonen Med forbehold om endringer Døpte Flekkefjord Matheo Olsen Bringsli Isak Glendrange Amalie Stene Sonesen Amanda Larsen Østebø Eira Dybvik Moen Henrik Drivdal Grønsund Tia Nedrejord «Leah Malèn Tesdal Angela Christelle Kvanvik «Tuva Liland Egeland Knut Urke Berrefjord Døpte Hidra Isak Larsen Fidje «Ronja Ringsbye Nicolay Meland Robinson Oline Reinsnes Vigde Flekkefjord Lao Yunyi og Steven Andreas Harbakk Tønnessen Vi i redaksjonen ønsker alle lesere en god sommer! Stoff til neste blad som kommer ut til 24. september må være levert redaksjonen innen 27. august. Hegland Trykk as Døde Flekkefjord Arild Olaf Jacobsen Tordis Olsen Roar Tellenes Dagny Jonassen Per Nedland Rolf Salvesen Esther Glendrange Kåre Tønnessen Døde Hidra Georg Aksel Ulland Toralf Arne Jakobsen

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

D E N N O R S K E K I R K E S

D E N N O R S K E K I R K E S D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 2 2012 Årgang 61 I den stille klare morgen som når dagen travlest er Og ved soleglad med kveldens milde vind I den tause midnattstime

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen.

Solfrid Molland. Guttorm Guttormsen. PORSGRUNN Nr. 2 - Mars 2013 e.kr.f. Intervju med Thorleif Leifsen Thorleif Leifsen skal lede den nyetablerte byggekomiteen for Østre Porsgrunn kirke - Jeg gleder meg til å starte arbeidet med den nye kirken

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Gud, gjør døren inn i. denne kirken vid. nok til å ta imot. alle som trenger. kjærlighet og. fellesskap.

Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Gud, gjør døren inn i. denne kirken vid. nok til å ta imot. alle som trenger. kjærlighet og. fellesskap. SANNIAL MENIGHETSBLA OG H MENIGHETSBLA JUNI SEPTEMBER 010014 NR. NR. 3 74. ÅRGANG Gud, gjør døren inn i denne kirken vid nok til å ta imot alle som trenger Konfirmasjon kjærlighet og fellesskap side5 Ingebjørg

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010. Foto: Lars Anders Mathisen 44. årgang. Nr. 4. Desember 2010 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Lars Anders Mathisen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.:

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Røa Vel feirer 100-årsjubileum Første helga i september blir det feiring tre dager til ende i Røa sentrum.

Detaljer