Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Robotplenklipper. Brukermanual. Originale bruksinstruksjoner (NO) RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A"

Transkript

1 Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 DOC6011A

2 Robomow RS-modeller - EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery operated Robotic Lawn Mower model: Robomow RS-modeller (with Base Station) F. Robotics Acquisitions Ltd. declares under sole responsibility that the products identified above conform to the Directives below: - Machinery Directive 2006/42/EC Standards referenced: EN ISO 12100: EMC Directive 2004/108/EC Standards referenced: EN :2011. EN :2008. EN :2006. EN : Noise Directive 2000/14/EC Standards referenced: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094: RoHS Directive 2011/65/EU. Technical file representative: Herr Gerome De Schutter Friendly Robotics BV. Adresse: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Nederland. I hereby declare that the above product conforms to the requirements as specified above. Shai Abramson Senior VP R&D F. Robotics Acquisitions Ltd. Israel 26 November 2013 Produktene er produsert av F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). CE godkjente. Friendly Robotics, 2014-A. Alle rettigheter reservert. Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, reproduseres, overføres elektronisk eller oversettes uten skriftlig samtykke fra Friendly Robotics. Produkt, produktspesifikasjoner og dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Velkommen til en verden av hjemmerobotikk med Friendly Robotics sin Robomow! Takk for at du kjøpte dette produktet. Vi vet at du vil nyte den ekstra fritiden du får når du lar Robomow klippe plenen din. Når den er satt opp og brukes riktig, vil Robomow operere trygt på plenen din og gi deg en kvalitet få gressklippere kan måle seg med. Du vil bli imponert over resultatet og best av alt, Robomow gjorde jobben for deg. VIKTIG! På følgende sider finner du viktig informasjon om sikkerhet og driftsinstrukser. Vennligst les og følg alle instruksjonene i denne håndboken. Les nøye gjennom og gjennomgå alle sikkerhetsinstrukser,advarsler og forsiktighetsregler i denne håndboken. Unnlatelse av å lese og følge disse instrukser, advarsler og forsiktighetsregler som kan medføre til alvorlig skade eller død på personer og dyr eller skader på personlig eiendom. I

3 Innledning Definisjon av advarsel symboler Dette er symbolene på Robomow ;Les nøye gjennom de før bruk av Robomow. FARE! Skarpe roterende blader. Hold hender og føtter borte. Alvorlig skade kan forekomme. Forsiktig - Ikke berør roterende blad(er) NO Sikkerhetvarslel symbol - ADVARSEL - Dette er en farlig kraftverktøy. Vær forsiktig når du bruker Robomow og følg alle sikkerhetsregler og advarsler. 2. Les Drift & Sikkerhetshåndboken Les brukerinstruksene før du bruker Robomow. 3. Farer som flygende objekter som kastes ut - Hele kroppen er eksponert. Vis forsiktighet. 4. Hold deg på trygg avstand fra Robomow under drift. Hold folk, særlig barn, kjæledyr og tilskuere på trygg avstand fra området hvor Robomow opererer i. 5. Avkutting av tær eller fingre Roterende klippeblad. Fare for skade på grunn av roterende skjæreblad. Hold hender og føtter borte og forsøk ikke å løfte Robomow under drift. 6. Bruk deaktiveringsenheten ved vedlikehold eller før du løfter Robomow. 7. Ikke sitt på Robomow. Ikke kast Robomow eller deler fra den som usortert kommunalt avfall den bør kastes som helhet. VARSLING! Dette advarselsymbolet vil bli funnet på flere sider i denne håndboken. Det er ment for å markere en viktig sikkerhetsfunksjon, advarsel eller forsiktighets melding. Vær spesielt oppmerksom på disse områdene og vær sikker på at du fullt ut forstår meldingen før du fortsetter. II

4 Robomow RS-modeller Sikkerhetsadvarsler og forsiktighetsregler Bruk 1. Les denne Drifts-og sikkerhetshåndboken nøye og gjør deg kjent med funksjonene og riktig bruk av Robomow før bruk av Robomow. 2. La aldri barn eller andre som ikke kjenner til disse bestemmelsene bruke Robomow. 3. Aldri klipp plenen mens folk, spesielt barn, eller kjæledyr i nærheten. 4. Det er anbefalt å bruke Child Lock (barnesikring) eller Anti-Theft (tyverisikring 4 PIN kode) funksjonen, for å hindre at barn eller folk som ikke er kjent med Robomow en skal bruke den. 5. La aldri Robomow bli brukt uten tilsyn med mindre området er helt inngjerdet og det er ingen tilgang for folk til å komme inn på plenen. 6. Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer for andre personer eller deres eiendom. 7. Bruk beskyttelsesbriller og hansker når du installerer kantledningen og fester pluggene til kantledningen. Fest alle pluggene skikkelig for å forhindre at noen snubler i dem. 8. Sørg for å legge ut og installere kantledningen i henhold til instruksjonene. 9. Inspisere området klippet av Robomow og fjerne steiner, pinner, ledninger, bein og andre gjenstander, en gang i uken. Objekter truffet av knivene kan bli kastet ut og forårsake alvorlige skader på mennesker 10. Ved unormale vibrasjoner, stanse klipperen, slå av sikkerhetsbryteren og sjekk for eventuelle skader av bladet. Skift ut slitte eller skadde kniver for å bevare balansen. Tilkall assistanse hvis vibrasjonene vedvarer. 11. Hold hender og føtter unna knivene og andre bevegelige deler. 12. Slå alltid av sikkerhetsbryteren før du løfter klipperen, eller utfører justeringer. Ikke rør bladene før de har stanset helt 13. Forsøk aldri å reparere eller justere klipperen mens det er i drift. 14. La ikke maskinen stå på uten tilsyn når du programmerer den automatiske tidsplanen hvis du vet at det er dyr, barn eller personer i nærheten. 15. Bruk ikke Robomow for noen formål foruten det den er tilsiktet for. 16. Ikke bruk Robomow hvis noen sikkerhetsfunksjoner eller enheter er skadet eller ubrukelig. 17. Aldri tillate noen å sitte på klipperen. 18. Advarsel! Når det er fare for tordenvær, koble kantledningen fra ladestasjonen / kantsenderen og Powerbox 230V/120V-kontakten fra stikkontakten. 19. Behold alle beskyttere, skjold, sikkerhetsutstyr og sensorer på plass. Reparere eller erstatte ødelagte deler, inkludert emblemer. Ikke bruk Robomow hvis noen deler er skadet eller er slitte. 20. Aldri løft opp eller bære maskinen mens motoren er i gang. 21. Elektrisk Støtfare! Koble Powerbox fra stikkontakten før du er i kontakt med ladestasjonens ladekontakter (pins). 22. Send sikkert å flytte fra eller innenfor arbeidsområdet: 1. Bruk fjernkontrollen (tilgjengelig som tilbehør) for å kjøre den fra sted til sted. 2. I tilfeller av ulike høydenivåer, slå av Sikkerhetsbryteren og bær klipperen i håndtaket. 3. Ved lang transport med bil er det er nødvendig å fjerne sikringen. Bruke Fjernstyringen (Manuell Klipping) 23. Anbefales å klippe på dagtid for å unngå å klippe i vått gress 24. Ikke bruk Robomow uten fottøy eller åpne sandaler og vær forsiktig hvor du plasserer bena dine. 25. Vær ytterst forsiktig når du rygger klipperen mot deg. 26. Slå alltid av motoren i henhold til instruksjonene med føttene godt unna knivene. 27. Ikke klipp manuelt i skråninger høyere enn 15 eller der et solid fotfeste ikke mulig. Vedlikehold 28. Slå alltid av Sikkerhetsbryteren på Robomow i følgende tilfeller: før du fjerner blokkeringen / kontroll / rengjøring /-Reparasjoner på Robomow, eller ved bladskifte. 29. Slå alltid av sikkerhetsbryteren hvis du merker at Robomow begynner å vibrere unormalt 30. Bruk kraftige hansker ved inspeksjon eller vedlikehold av knivene. III

5 Innledning 31. Skift ut slitte eller skadde sikkerhetsdeler. 32. Bruk bare det originale utstyret og tilbehør. Det blir ikke tillatt å modifisere Robomow sitt originale design.. Alle modifikasjoner er på eget ansvar. 33. Vedlikehold / service av Robomow skal være i henhold til produsentens instruksjoner. 34. Batteripakken inneholder elektrolytter. Ved en elektrolyttlekkasje må følgende gjøres: - Hudkontakt: Vask de berørte områdene umiddelbart med rikelige mengder vann og såpe. - Øyekontakt: Skyll øynene umiddelbart med rikelige mengder rent vann i minst 15 minutter uten å gni. - Søk medisinsk hjelp. 35. Forsikre deg om at batteripakken er ladet opp ved hjelp av riktig lader som anbefalt av produsenten. Uriktig bruk kan resultere i elektrisk sjokk, overoppheting eller lekkasje av etsende væske fra batteriet. Produkt Sluttbruker 36. Robomow'n, inkludert tilbehør, skal kastes separat på slutten av levetiden for å hindre at elektrisk avfall og elektronisk utstyr havner i deponi, for å fremme gjenbruk, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr i den hensikt å bevare, beskytte og forbedre kvaliteten på miljøet, beskytte menneskers helse og utnytte naturressursene varsomt og rasjonelt. 37. Ikke kast Robomow eller noe av tilbehøret (inkludert Powerbox, ladestasjon og kantsenderen) som usortert avfall - det skal kastes separat. 38. Spør din lokale distributør / forhandler om retur og innsamlingssystemer er tilgjengelige. 39. Ikke kast batteriesken på åpen ild og kast ikke brukte batterier i husholdningsavfallet. Batteriet må bli kastet, resirkulert eller avhentet på en miljøbestemt sunn måte. NO Robomow sikkerhetsfunksjoner 1. Barnesikring Denne funksjonen forhindrer at barn eller andre som ikke er kjent med klipperen, bruker den. 2. Tyverisikring/Sikkerhet Tyverisikring funksjonen gir brukeren en sikringsfunksjon som vil forhindre noen fra å bruke eller kjøre Robomow uten at de har den gyldige innloggingskoden. Du blir bedt om å lage en personlig firesifret kode som blir din personlige sikkerhetskode. 3. Løftesensor I det gressklipperen blir løftet fra sin posisjon på bakken under klippedrift, vil bladene straks slutte å rotere. 4. Tiltsensor I tilfelle klipperen løftes opp mot en vertikal posisjon vil bladet stoppe umiddelbart og Robomow vil advare om det. 5. Sensor Utstyrte Støtfangere Støtfangeren er utstyrt med sensor som aktiveres når klipperen treffer en solid, fast gjenstand. Når støtfangersensoren er aktivert, vil klipperen stoppe rotasjonen av bladene umiddelbart, vil stoppe bevegelsen i den retningen og reversere seg bort fra hindringen. 6. Nødstans knapp STO - bryteren er plassert på bærehåndtaket. Trykkes det på denne knappen eller løftes håndtaket når som helst under drift, vil klipperen stoppe all bevegelse og rotasjon av bladene umiddelbart. 7. Sikkerhetsbryter Denne er plassert under støtfangerdøren, på høyre side av Robomow (når du står bak klipperen). Slås sikkerhetsbryteren av, opphører driften av Robomow. Det er nødvendig å slå den av før du løfter Robomow og før vedlikehold utføres. 8. Hovedsikring Plassert på baksiden av Robomow. Fjernes hovedsikringen, stopper Robomow. Det er nødvendig å fjerne sikringen før transport og før reparasjon (utskifting av deler) blir utført. 9. Forseglede batterier batteriene som driver Robomow er komplett tette og vil ikke lekke noen type væsker, uansett posisjon. 10. Ladestasjon / kantbryter og kantledning Robomow kan ikke operere uten at en kantledning er installert og aktivert gjennom ladestasjonen / kantsenderen. Hvis kantbryteren blir slått av eller slutter å fungere vil Robomow stoppe. IV

6 Robomow RS-modeller Hvordan Robomow fungerer for deg Utfør en engangsprosess før du bruker Robomow for første gang. Detaljerte instruksjoner finnes på de følgende kapitlene] Du vil installere en ledning rundt hele plenen og rundt verneområdene innenfor plenens område. Små plugger følger med din Robomow. Disse vil du bruke til å feste kantledningen ned I bakken, under gresset. Kantledningen vil etter hvert forsvinne, ettersom gresset vokser over. Du vil plassere en ladestasjon og en Power box langs kantledningen. De gjennomfører to grunnleggende funksjoner: o De genererer et meget lavt spenningssignal langs kantledningen. o De lader Robomows batterier. Etter å ha fullført installasjonen av kantledningen, ladestasjonen, og power box en, og å gjennomføring førstegangs oppsettet, vil Robomow gjøre all klippingen for deg, hele sesongen! Kantledning Ladestasjon Plugg Power Box Robomow klipper, du slipper! Robomow forlater ladestasjonen på den satte klippe tiden. Robomow klipper plenen og kjører tilbake til ladestasjonen for å bli ladet og klar for sin neste klipping. Så snart Robomow kjører ut for klipping, utløser ladestasjonen automatisk et spesielt signal. Dette signalet skaper en virtuell vegg, synlig bare for Robomow. Dette signalet holder Robomow innenfor plenens grenser og hindrer den fra å komme inn i områder den ble programmert til å hoppe over eller beskytte. Ladestasjon og Powerbox : - Genererer signal langs kantledningen. - Lader batteriene til Robomow. Store trær : Robomow er tillatt å støte inn i dem. På denne størrelsen krever objektene ikke en kantledning rundt dem. Robomow oppdager signalet og forandrer retning når den når kantledningen Kantledningen er som en virtuell vegg, synlig bare for Robomow Tre som blir omgitt av en, grøft eller blomstereng krever en kantledning omkring det. V

7 Innledning Operation Method Robomow er en robotplenklipper designet for å klippe og vedlikeholde din plen av seg selv. Enkel engangsinstallasjon - Robomow krever en enkel engangsinstallasjon som lett kan gjøres av brukeren. Robomow recognizes the wire using special sensors, and makes sure it always stays inside the designated area.robomow kjenner igjen kantledningen ved å bruke spesielle sensorer, noe som garanterer at den holder seg innenfor det valgte området. Essential accessories are supplied with the product.nødvendig tilbehør er vedlagt. Virkemåte - Robomow klipper plenen automatisk. Den veksler kontinuerlig mellom klipping og lading. - Den forlater ladestasjonen av seg selv og klipper plenen. -- Kantklipping - Ulikt andre robotplenklippere har Robomow en egen kantmodus hvor den følger kantledningen for full dekning av plenkantene. Robomow er den eneste robotplenklipperen som klipper på utsiden av hjulene sine. - Søk etter ladestasjonen - Robomow begynner å søke etter ladestasjonen når batterikapasiteten blir for lav. Den klipper ikke når den søker etter ladestasjonen. - Robomow vil da lades opp igjen og fortsette klippingen ved behov. Den vil fortsette å klippe til den har fullført klippetiden for din plen (basert på området du har stilt den inn på). - Når den har fullført klipping av hele området (én klippesyklus) vil Robomow forbli i ladestasjonen til den neste klippesyklusen starter. - Robomow utfører to klippesykluser per uke for at din plen skal se sunn og velstelt ut. Hvis din plen krever mer tid til vedlikehold kan du enkelt justere tiden Robomow klipper i hver klippesyklus. - Kontrollpanelet på toppen av Robomow er hvor du styrer klipperen og dens innstillinger. - Solid klippesystem - Robomows ekstra skarpe blader gjør det mulig å bruke den til sesongens først klipp når gresset er relativt høyt. - Tilgjengelighet - Klippebredden til Robomow (28 cm) og det solide klippesystemet bidrar til at Robomow utfører jobben raskt og lar plenen din være tilgjengelig for MER LAWN TID FREE TIL Å KOSE TO ENJOY SEG familiens bruk. En fjernkontroll er tilgjengelig som tilbehør og brukes til å kjøre Robomow til en annen sone om nødvendig. Den blir også brukt til å klippe små gresstuster som ikke kan nås i automatisk modus. Gressirkulering - Robomow klipper gresset i svært små biter som blir begravd i plenens røtter hvor de dekomposteres og brukes som naturlig gjødsel. Klippet gress inneholdet % vann og frigjør verdifull næring som føres tilbake til jorda. Dette er den naturlige formen for resirkulering av gress. Robomow-appen Gjør det mulig å styre Robomow på en brukervennlig og intuitiv måte samt åpner opp for flere menyvalg og funksjoner som ikke er tilgjengelige gjennom kontrollpanelet på klipperen. Robomow-appen kan lastes ned fra App Store. 3G 9:41 AM Robomow-appen er kompatibel med smarttelefoner og nettbrett som 100% 12 bruker ett av følgende operativsystem: Android (Google) eller ios (Apple). Den mobile enheten må ha Bluetooth Low Energy (BLE) merket som Bluetooth SMART. EDGE & SCAN HOME SCAN Følgende mobile enheter har BLE: Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 og Note II. Apples iphone 4S, iphone 5, ipad (tredje og fjerde generasjon), ipad Mini og andre. HTC One, One X+ og Droid DNA For å laste ned Robomow-appen kan du bruke din mobile enhet til å scanne QRkoden til høyre eller laste den ned fra App Store. STOP 04:26 Scanning NO VI

8 for RS models Robomow RS-modeller Hva er i Esken Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 35cm (14 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Robomow 6 Drifts-og sikkerhetshåndbok 11 Skjøteledning 20 meter, lavspenningskabel Powerbox 2 Kantledning Brukes til å lage en virtuell vegg for Robomow 7 DVD Montering og bruk 12 Brukes til å aktivere/ deaktivere automatisk start etter behov. Indikerer stats for Robomow'n om den lader eller klipper, og kantledningens tilstand. 3 Plugger Benyttes for å feste kantledningen til bakken. 8 RoboLinjal Brukes for å vise avstanden for kantledningen fra plenens kant. 13 Veggbeslag Brukes for å feste Powerbox'n til f.eks. en vegg (inkludert skruer og plugger). 4 Skjøtehylse Brukes for skjøting av kantledningen (ved behov) 9 Montert ladestasjon Brukes av Robomow for å parkere og lade når den ikke klipper. 14 Mal Brukes for å installere en smal passasje 5 Tilkopplingsplugg kantledning Brukes til å koble kantledningen til ladestasjonen. 10 Ladestasjonens festeplugger Benyttes for å feste ladestasjonen til bakken. 15 Fjernkontroll (følger kun med RS630). Brukes til manuell kjøring og klipping hvor som helst. VII

9 Innledning Hoveddeler Robomow 1. Operasjonslampe 2. Støtfanger med berøringsfølsomme sensorer 3. STO-knapp / Bærehåndtak 4. Betjeningspanel 2 1 Under motorlokket Støtfangerdør 2. Klippehøyde indikator 3. Klippejusteringsknapp 4. Sikkerhetsbryter NO Ladestasjon Ladestasjonshode (Lader adapter) 4 2. Ladestasjonsplate 3. Hjulplater 2 stk Festeplugger 6 stk. 1 2 Powerbox Ladeindikator 2. PÅ/AV knapp (automatisk start). 3. Operasjonsindikator 4. Kantledningsindikator VIII

10 Robomow RS-modeller Kapittel 1 Planlegg på forhånd... 1 Planlegg utlegging av kantledningen... 1 Plentyper: Hvordan ser plenen din ut?... 1 Plentype «Separerte Soner»... 3 Velg plassering av ladestasjonen... 4 Velg plassering for Powerbox... 5 Planlegg plassering av kantledning... 5 Kapittel 2 Første installasjon... 7 Utlegging av kantledningen... 7 Særtilfeller ved utlegging av kantledningen... 8 Separerte soner...11 Feste kantledningen til bakken Tilbake til ladestasjonen Fullføre utlegging av kantledningen Montering av ladestasjonen Plassering av ladestasjonen Innstallere Powerbox'n På området Powerbox'n er plassert: Kapittel 3 Klargjøre Robomow Juster klippehøyden Sett inn sikringen Engangsinnstallasjon (steg for steg) Etter installasjonen er fullført Kapittel 4 Robomow Drift Automatisk drift Menystruktur Plenalternativer Klippealternativer Manuell drift Kapittel 5 Bruke powerbox Powerbox alarmer Skru summer På/Av Deaktivere automatisk drift Kapittel 6 Lading Lading innenfor sesongen Lading utenfor sesongen Kapittel 7 Feilsøking Tekst feilmeldinger Feilmeldinger og korrigerende tiltak Andre problemer Kapittel 8 Spesifikasjoner Kapittel 9 Vedlikehold og lagring Vedlikehold av klippeaggregatet Vedlikehold av bladene Kassering av den gamle batteriesken Skjøte kantledningen Vedlikehold av ladestasjonsområdet Vinterlagring av gressklipperen Kapittel 10 Tilbehør Kapittel 11 Tips for vedlikehold av plenen din Begrenset garanti IX

11 Forhåndsplanlegging Kapittel 1 Planlegg på forhånd Det er enkelt å klargjøre plenen din for Robomow. Likevel, ettersom hver plen er unik, anbefaler vi deg å bli kjent med konfigureringen før du faktisk lager det perfekte oppsettet for plenen din. Vennligst se installasjonsvideoen på Robomow DVD' en. Denne videoen vil lede deg gjennom hele installasjonsprosessen. Vennligst les gjennom hele Planlegge på forhånd kapittelet før du starter oppsettet. Det vil veilede deg i å finne de beste stedene for ladestasjonen og Powerbox en samt kantledningen. 1.1 Planlegg utlegging av kantledningen Kantledningen fungerer som en «usynlig vegg» for Robomow. Den avgrenser plenens soner og spesifikke områder der du ikke vil at Robomow skal klippe. Kantledningen er festet til bakken med små plugger som medfølger Robomow. Etter en kort stund vil kantledningen bli usynlig under veksten av nytt gress. Så snart Robomow begynner å jobbe blir det utløst et signal som går langs kantledningen. Dette signalet holder Robomow innenfor dens grenser og vekk fra forhåndsinnstilte avgrensede områder. NO 1.2 Plentyper: Hvordan ser plenen din ut? Det er 3 grunnleggende typer plen: Noen plener er kombinasjoner av mer enn en type. Din første oppgave er å fastsette hvilken type plen du har. Bare hovedsone Bare hovedsone Robomow vil enkelt klippe denne plenen innenfor dens fastsatte grenser. Hovedsone + Delsoner Robomow klipper hovedsonen og automatisk forflytte seg til delsonen(e). Hovedsone Delsone Separate soner Robomow vil klippe hver sone separat. Dens bevegelser mellom soner er begrenset. Videre, vil du på forhånd planlegge hvordan flytte Robomow fra et område til et annet «Bare hovedsone» - plentype «Bare hovedsone» - plen består av et helt område. Det har ikke ingen delsone og ingen separate soner. Hvis du svarer «ja» til de alle de følgende spørsmålene, er plenen din en «Bare hovedsone» plentype: UU Er gressområdet ditt en kontinuerlig sone? Og : UU Er alle områder av din plen brede nok for Robomow å navigere igjennom? (Mer enn 4-5 meter bred på dens smaleste punkt). Robomow vil automatisk forlate ladestasjonen for å klippe gresset ditt. Hovedsone Bare hovedsone Minst 4-5 meter bred Separat sone 1

12 Robomow RS-modeller Hvis plenen din ikke passer denne beskrivelsen, les de neste kapitlene for å finne plentypen din. Hvis plenen din er «Bare hovedsone», kan du hoppe over 1.4 dette kapittelet for å fastsette ladestasjonens plassering. Smal passasje HovedSone + delsone(r) - plentype Denne typen plen består av mer enn en sone og disse sonene blir forbundet av en passasje. Passasjen kan være relativt smal, men må være bred nok til at Robomow kan kjøre igjennom. I denne typen plener vil Robomow kunne kjøre fra en sone til det andre i rekkefølge for å kunne klippe hele det området. Hvis du svarer «ja» til alle de følgende spørsmålene er din plen en «Hovedsone + delsone(r)» - plentype: Delsone Hovedsone Hovedsone Hovedsone + Delsone med en smal passasje UU Er gressområdet ditt ett kontinuerlig område? UU Er deler av plenen din separert fra hovedsonen? UU UU Er det en smal passasje som er bred nok for Robomow å kjøre igjennom mellom disse sonene: 1,2 5 meter? Er denne smale passasjen fast, plant og jevnt (ikke steinete, sandfyllt eller forhøyet)? For eksempel : gressområde, fortau, fast sti, hardpakkete jorder. Slike ytterligere områder kalles delsoner. Du vil instruere Robomow til å kjøre gjennom den smale passasjen for å komme seg til en delsone. Den vil klippe både hovedsonen og dens delsone(r),en sone om gangen. Hvis din plen ikke passer til denne beskrivelsen, så hopp til neste avsnitt 1.3 av dette kapittelet: «Separate soner». For å kunne sjekke at Robomow kjører inn i delsonen og tilbake, må vi undersøke plenområdet ytterligere: P P Hva er bredden av den smale passasjen? 1,2 2 m Hvis passet er 1,2 2 m bred Hvis passasjen er 2 5 m bred Under innstillingen av Kantledningen: Du vil bruke en enkel mal som medfølger din Robomow. Denne vil lede kantledningen gjennom passasjeområdet. (Se avsnitt side 9). I løpet av utlegging av kantledningen: Du vil installere kantledningen som i en regulær hovedsone - plentype. Robomow kan navigere gjennom passasjen uten spesielle kantledningsinnstillinger. Hovedsone Hovedsone 2 5 m I løpet av engangsinstallasjonen: Du vil sette Robomow til å arbeide i delsone-modus. I løpet av engangsinstallasjonen: Du vil sette Robomow til å arbeide i delsone - modus. (Se side 23). Hovedsone Hovedsone (Se side 23). 2

13 Forhåndsplanlegging Hvis passasjen er mindre enn 1,2 m bred, installer plensonene som separate soner. Se neste avsnitt 1.3. Hvis passasjen er mer enn 5 m bred, installeres plenen som «Bare hovedsone» type. Se forrige avsnitt «Bare hovedsone». Fortsett å lese neste avsnitt (Separerte soner), siden plenen din kan være en kombinasjon av mer enn en type. 1.3 Plentype «Separerte Soner» Plen type «separerte soner» består plentypen av to eller flere soner som er ikke forbundet. Robomow kan ikke kjøre mellom disse sonene. Separat sone Separat sone NO Hvis du svarer «ja» på minst ett av spørsmålene går plenen din under typen «Separerte Soner». UU UU UU Er plenen din omgitt av gjerder, fortau, eller andre objekt som Robomow ikke kan passere? Eller : Er plenen din separert fra en grussti eller lignende underlag som kan skade bladene på klipperen? Eller : Blir soner av plenen din forbundet av en passasje som er altfor smal for Robomow til å kjøre igjennom: Mindre enn 1,2 meter i bredde? Eller : UU Ligger plenen din på et lavere eller høyere nivå? Hvis noen av beskrivelsene ovenfor passer til plenen din blir Robomow satt til å arbeide i Separate Soner. Hovedsone Hovedsone Separat(e) Sone(r) Hvis plenen din ikke passer noen av disse beskrivelsene, er det sannsynlig at du enten har en«bare hovedsone» eller «Hovedsone + delsone» type. Hopp over til avsnitt 1.4 En plen kan bestå av opp til 2 Separerte Soner. Klipper må bli båret eller bli kjørt til dette området manuelt. Alle disse 3 typene kan være i en kombinasjon av mer enn en type plen En adskilt sone som kan bli fullstendig klippet i én klipp Hvis mulig kan det separerte området koples til hovedområdets Kantledning. Eller, sonen må ha egen separat kantledning,da må egen kantsender brukes (valgfritt tilbehør). Separat sone mindre enn 200 m² Ladestasjon 2 kantledninger under samme plugg 3

14 Robomow RS-modeller Eller : En adskilt sone som krever mer enn én klipp for å fullføre klippingen av området. Separate soner større enn 200 m² Valgfri Powerbox & ladestasjon Et slikt stort separert område trenger en separat operasjon for klipperen. En ekstra LadeStasjon (valgfritt tilbehør) bør bli installert i det ytterligere området. Hovedpowerbox & ladestasjon 1.4 Velg plassering av Ladestasjonen Robomow'ens Ladestasjon er plassert langs kantledningen. Dette er hvor ledningens «sløyfer» begynner og ender. Ladestasjonen og powerbox`en har to hovedfunksjoner : De genererer et lite signal langs kantledningen (meget lav spenning), som tjener som en «usynlig vegg» som avgrenser plenen for Robomow. De lader batteriene til Robomow. Etter engangsinnstallasjonen for kantledingen og ladestasjonen blir det satt opp en ukentlig plan. Det er da Robomow begynner å klippe plenen din for hele sesongen. Robomow vil forlate ladestasjonen på dag og tid i henhold til ukeprogram for din plen. Den klipper plenen og returnerer til ladestasjonen for opplading Ta i betraktning følgende for å velge den beste plasseringen: P P Plasser ikke ladestasjonen innenfor 3 meter etter et hjørne. Min. 3 m etter hjørne Ladestasjonen bør være nær nok (20 m) til en veggstikk-kontakt (230V/120V). Hvis plenen har mer enn en sone, setter du ladestasjonen innenfor den største sonen. Gjør ladestasjonen usynlig fra gaten. Ladesttasjon plassering Foretrekk en skyggefull flekk. Dette vil forlenge levetiden for batteriene. Ladesone Plasser ladestasjonen på et relativt jevnt underlag. Ikke plasser den på en skråning. Plassere ladestasjonen vekk fra sprinklerhoder. Hovedsone Sone A 4

15 Forhåndsplanlegging 1.5 Velg plassering for Powerbox Powerbox'en blir koplet til ladestasjonen. Velg ut en passende plassering for Powerbox'en for veggmontering nær stikk-kontakten. Robomow'ens 20 m lange skjøteledning blir koplet til Powerbox'en. Lengden på kabelskjøten må ikke bli forandret. Veggmontert Powerbox Max 20 m (65 fot). Powerbox'en egner seg best for plassering utendørs. Likevel bør den bli plassert på et beskyttet, tørt og godt ventilert sted. Powerbox'en bør ikke bli utsatt for sollys eller regn. 20 m skjøtekabel (lav spenning) 1.6 Planlegg Plassering av Kantledningen Objekter på Plenen Objekt slikt som blomsterbed, dammer, eller små trær kan bli beskyttet ved å sette opp «omkretsøyer». NO Omkretsøyer er avgrensete områder av plenen hvor Robomow ikke går inn. Hindringer som er vertikale, relativt faste, og høyere enn 15 centimeter, slik som trær, kantstein eller gjerde osv, trenger ikke grenser. Robomow vil snu når det kolliderer med disse hindringene. Imidlertid for den mildeste og mest stille driften foretrekker du kanskje å sette opp omkretsøyer omkring alle markerte objekter i det arbeidsområdet, men dette er ingen nødvendighet I Plenskråning 35% Hvis områder med hindringer er gruppert tett sammen, bør de bli avgrenset med en enkel, kontinuerlig omkretsøy. I Plenskråning Kanledningskråning Skråninger Plassering av kanledningen i en Skråning Kantledningen kan plasseres i en skråning med en stigning på ikke mer enn 10% (0.35 fot økning per 3.3 fot) ADVARSEL! Hvis kantledningen er lagt i en skråning brattere enn 15%,kan det fårårsake at klipperen spinner, spesielt når gresser er vått, og kan da skli utenfor kantledning Imidlertid hvis det er en barriere (f.eks. gjerde eller vegg) som kan forhindre klipperen fra å glippe av, kan kantledningen settes på den skråningen. Kantledningskråning 10% I Plenskråning Robomow kan klippe områder innenfor arbeidsområdet i skråningen opp til 35% (1,1 stigning pr. 3,3 ft). Tips : Hvis klipperen vipper av grunnen mens den klipper en skråning er det altfor bratt. Ekskluder dette bratte området fra klippeområdet til Robomow. 100 cm Hvordan kalkulere skråningen på plenen din? Lengde 35 cm (Høyde) 100 cm (Lengde) = 35% (Skråning) Max 35% skråning 35 cm Høyde 5

16 Robomow RS-modeller Avstander fra Kant (Basseng, Klipper, osv.) Robolinjalen blir brukt til å måle avstanden fra kanten og til der hvor kantledningen skal ligge Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) for RS models I visse tilfeller i nærheten av vann slik som bassenger og dammer eller store høydeforskjeller slik som klipper, er det påkrevd å lage en større avstand fra kanten (se Avsnitt 2.3). 6

17 .את כל הדברים שכתובים כאן בסימני קריאה עדיף לעצב כמו שעשינו בחוברות הקודמות. המסגרת קצת בולטת מיד והיא מציגה למשתמש תמונה שכאילו יש הרבה מלכודות בתהליך Kapittel 2 Første installasjon Engangsinstallasjon Før du starter anbefales det: Å feste pluggene i bakken. For å gjøre denne oppgaven enklere anbefales det at du klipper plenen din og vanner den før start. Klargjøring Sørg for å ha alle nødvendige deler tilgjengelige. Ha esken til Robomow tilgjengelig. I tillegg trenger du følgende verktøy: En hammer, lite skrujern og en kombinasjonstang. Hammer Et lite skrujern Kombinasjonstang 2.1 Utlegging av Kantledningen Før du starter med å legge ut kantledningen bør ha du en plan for plasseringen av ladestasjonen.. Planen din bør ta i betrakting følgende (se avsnitt ) : UU Hvilken type plenområde forbereder du? (Bare Hovedsone / Hoved + delsoner / Separate Soner / kombinasjon av typene). UU Er det beskyttede eller ekskluderte områder på plenen? (OmkretsØyer). UU Er det noen skråninger som Robomow burde unngå? UU Er det bassengkanter, dammer, skråning osv, som trenger ekstra avstand fra kantledningen? NO Minimum. 3 m fra alle hjørner Startpunkt : Kantledning på ladestasjonsområde. Plasser ladestasjonen, i følge planen din, med fronten vendt mot urviseren mot kanten. c Plasser ikke Ladetasjonen innenfor 3 m av et hjørne Velg ledningsrullen med en grønn kontakt festet til enden. De andre rullene har ikke kontakt i enden. Dra koplingsstykket og litt ledning, koplet til det, ut av plastdekket. c Ikke fjern plasten på kantledningen. Plastdekket er dispenser for Kantledningen. Fest begynnelsen av ledningen til grunnen hvor ladestasjonen vil bli plassert. Plugger medfølger Robomow esken. Trekk ut 30 cm ledning og la den ligge løs nær ladestasjonen. Senere, på slutten av innstalleringen, vil denne delen av ledningen slutte sløyfen til kantledingen. Start med å legge kantledningen i motsatt retning av klokken. Fortsett med å trekke kantledningen ut av plasten og legg den løst mens du spaserer langs kanten av plenen. Kantledning ikke fjern plastdekket Tillat 30 cm startpunkt c Hvis du kommer til noen områder /objekter som trenger spesielle grenser, sjekk at du forsiktig legger kantledningen som påkrevd. De neste avsnittene omhandler slike særtilfeller. Legg ut kantledningen mot urviseren 7

18 for RS models Narrow Pass 14cm (5.5 ) for RS models Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Narrow Pass 14cm (5.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Robomow RS-modeller Legge ut kantledningen Kantledningen er sikret til grunnen med pluggene som medfølger Robomow. Sett ned plugger for hver meter og på hjørner. Fest et minimum antall plugger på dette tidlige tidspunktet. Senere etter å ha testet oppsettet av kantledningen kan du feste resten av pluggene. Etter å ha spolt ut deler av kantledningen, før pluggene er festet, bruk Robomalen for å fastsette avstanden fra kantledningen til plen kanten eller hindringer. Robomalen medfølger Robomow UU Hvis kanten er en skråning (Max 15% er tillatt) eller en vegg er avstanden fra kanten 40 cm. UU Hvis kanten er et flatt område eller en klippe er avstanden fra kanten 32 cm. Hvis det er en hard hindring (som ikke trenger beskyttelse som en kantøy) nær kanten bør kantledningen være minst 1 m på avstand fra den. Hvis kanten ikke er en vegg, et gjerde eller annen hindring - vil du muligens flytte kantledningen nærmere kanten.prøv denne korte avstanden før pluggene festes til bakken. Oppretthold en 45 s vinkel i alle venstrevendte hjørner når du legger kantledningen langs kanten. Det er ikke nødvendig å opprettholde 45 s vinkel på høyrevendte hjørner langs kanten. Det er ikke nødvendig å opprettholde 45 s vinkel langs hjørner av en øy innenfor plenen (eksempel : rundt et svømmebasseng). Fortsett å legge ledningen i henhold til planen din.gradvis dra kantledningen ut av dens dispenser og legg den løst mens du beveger deg i en retning Mot urviseren. Område utenfor kantledningen har en vegg som et beskyttende objekt. 40 cm 32 cm 90 O 45 O Skråning - Max 15%. 40 cm Kantledning Område utenfor kant samme grunnleggende nivå og fri for beskyttede objekter 2.2 Særtilfeller ved utlegging av kantledningen Omkretsøyer Fortsett med å spole ut kantledningen mens du beveger deg vekk fra kanten mot det beskyttede objektet. Fest kantledningen rundt det beskyttede objektet i en retning med urviseren. Kantledning posisjon 2 kantledninger under samme plugg Kantledning Instruksjoner for oppsett: Med urviseren rundt hindringer Min. avstand mellom øyer : 1,5 m Ellers demarker felles som en øy. 90 O 90 O 45 O 45 O 8

19 .צילום של הטמפלייט Engangsinstallasjon Anbefalt avstand mellom omkretsøyer og kantledinger: Oppretthold minst 1,5 m mellom omkretsøyer og kantledning. Oppretthold minst 1,5 m mellom kantledininger som går rundt øyer til øyer. c ADVARSEL: Å legge kantledningen i retning mot urviseren rundt hindringene vil forårsake klipperen å kjøre inn i øyer. Fullfør med å avgrense øyer og gå tilbake der du forlot plenkanten. Kantledningene som leder til øyer bør være parallelle og i kontakt med hverandre. Fest derfor begge kantledningene sammen til og fra øyer med de samme pluggene Robomow vil ikke gjenkjenne disse to kantledningene. Den vil klippe over dem som om de ikke finnes. Robomow vil gjenkjenne den enkle blokkerte kantledningen rundt kantøyer og vil ikke gå inn i dette området. Minimum diameter av en øy bør være 90 cm.. Hvis beskyttede objekter gruppert nært sammen, lag da en enkel kontinuerlig kantøy. Minimumsavstanden for kantledningen fra det beskyttede området bør være 32 cm. Hvis de beskyttede objektene er altfor nære kanten så sjalt dem ut av klippeområdet. Kantøy - Min. 90 cm NO Legge smal passasje En passasje forbinder to større soner av plenen. Dette passet kan være smalt, men må være bredt nok til at Robomow kan passere gjennom det. Passasjen må være minst 1,2 m bred for at Robomow kan passere. Robomow vil følge kantledningen mens den kjører mellom hovedsonen og undersonen. Men, mens den klipper hver enkelt sone vil den ikke krysse denne passasjen. Hvis passasjen er bredere enn 2 m. er det IKKE behov for noen spesiell innstilling av kantledningen. Bare inkluder begge passasjene og delsonen i området som blir dekket av kantledningen. Hvis passasjen er smal: 1,2 2 m. -må du sette en spesiell kantledningskonfigurasjon for å kunne lede Robomow inn og ut av passasjen. 32 cm En spesialmal leveres med Robomow. Den ligger innpakket på toppen av klipperen i esken. Du bruker denne malen til å legge den smale passasjen. Denne spesielle innstillingen av kantledningen vil lede Robomow direkte inn i den smale passasjen. Det bør være en 40 cm avstand mellom kantledningen og inngangen til passasjen. Stopp midlertidig prosessen med utleggingen av kantledningen for å klargjøre begynnelsen på den smale passasjen. 9

20 END 5 7 Robomow RS-modeller Legg malen på bakken ved inngangen på den smale passasjen: Legge malen END START 56 B1 4 2 Pilen peker mot inngangen til den smale passasjen, i retningen av delsonen. Delsone Hovedsone B1 Sett for hånd (halvveis inn) 7 plugger inn i de 7 nummererte hullene 1 7. Løft malen opp slik at pluggene er lagt løst stukket ned i grunnen. Starte oppsett av passasje i delsonen Tilføy 1 7 pinner END Delsone START Hovedsone Legg kantledningen gjennom de fire nummererte høyre-sidede pluggene. 1 4 Hold ledningen rundt hver plugg 1, 2, 3, 4 mens du presser pluggen hele veien ned i grunnen. Fest plugg 5 7 stående halvveis ute. De skal festes til Kantledningen senere. Fortsett med å legge kantledingen gjennom passasjen mot undersonen: Tred kantledningen gjennom 1 4 pluggene Delsone Rett linje med en minimumsavstand på 45 centimeter fra passasjen på høyre kant. Hovedsone Stopp midlertidig på slutten av passeringen for å legge den andre slutten av den smale passasjen. Snu malen og legg det på bakken B1 Det bør være 40 centimeters avstand mellom kantledningen på delssonen til utgangen av passasjen. Vend malen og legg den på bakken ved inngangen til undersonen: START Fest plugg Pilen peker mot delsonen. Press (med håndkraft) 7 plugger ned i 7 hull, nummerert 1 7. Hovedsone Delsone Løft malen opp slik at pluggene ligger løst stukket ned i bakken. Før kantledningen gjennom 1 3 plugger Før kantledningen gjennom de tre pluggene til høyre nummerert 1 3. Tvinn ledningen rundt hver av pluggene 1, 2, 3 mens du presser pluggene helt ned i bakken. Hovedsone Delsone 10

Drift & Sikkerhetshåndbok

Drift & Sikkerhetshåndbok Drift & Sikkerhetshåndbok RS MODELLER Www.robomow.com/Www.robomow.eu DOC6011A Innledning - EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box

Detaljer

Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper. Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 MS1000 / MS1800. Www.robomow.com/Www.robomow.

Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper. Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 MS1000 / MS1800. Www.robomow.com/Www.robomow. Originale bruksinstruksjoner (NO) Robotplenklipper Brukermanual RS612 / RS622 / RS630 MS1000 / MS1800 Www.robomow.com/Www.robomow.eu DOC6011A Robomow RS-modeller - EU Declaration of Conformity Manufacturer:

Detaljer

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Innledning EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Detaljer

Drift & Sikkerhetshåndbok

Drift & Sikkerhetshåndbok Drift & Sikkerhetshåndbok Originale bruksinstruksjoner (NO) RS615, RS625, RS635 MS1500, MS2500 2016A Robomow S-modeller - EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar

Detaljer

Original bruksanvisning (NO) Robotgressklipper. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brukerhåndbok

Original bruksanvisning (NO) Robotgressklipper. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brukerhåndbok Original bruksanvisning (NO) Robotgressklipper RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Innledning og sikkerhet... 3 1.1 Innledning......

Detaljer

Original bruksanvisning (NO) Robotgressklipper. RC304 / RC306 / RC312 TC300 / TC500 / TC1000 MC300 / MC500 / MC1000 Brukerhåndbok

Original bruksanvisning (NO) Robotgressklipper. RC304 / RC306 / RC312 TC300 / TC500 / TC1000 MC300 / MC500 / MC1000 Brukerhåndbok Original bruksanvisning (NO) Robotgressklipper RC304 / RC306 / RC312 TC300 / TC500 / TC1000 MC300 / MC500 / MC1000 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sikkerhet... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Drift & Sikkerhetshåndbok

Drift & Sikkerhetshåndbok Drift & Sikkerhetshåndbok Originale bruksinstruksjoner (NO) RC304, RC308, RC312 MC400, MC800, MC1200 2016A Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Innledning og sikkerhet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Definisjoner

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper.

Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOK Nå smiler gressplenen din igjen Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordeler GENERELLE FORDELER MED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din gressplen, mens du slapper

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper

Vi lanserer robotklipperen. Honda Miimo. en ekte sitteklipper Vi lanserer robotklipperen Honda Miimo en ekte sitteklipper NYHET! Robotklipperen Honda Miimo Honda Miimo er en helt nyutviklet robotklipper med en mengde unike egenskaper. Honda Miimo har ekstra kraftige

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08

DEUTSCH. Multiclip 46 El 8211-0229-08 DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet!

GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160. SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! GARDENA ROBOTGRESSKLIPPER R40Li/R70Li/R160 SLIK KLIPPER VI PLENEN I DAG Fullstendig avslappet! LA GRESSKLIPPEREN GJØRE JOBBEN FOR DEG La robotgressklipperen klippe for deg Funksjonsprinsippet. Egnet for

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300

Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Brukerveiledning Elektrisk plenraker GT-LR01-300 Innhold Beregnet bruk Forsiktighetsregler Montering Bruk Vedlikehold Problemløsing Miljøbeskyttelse Teknisk data Garanti EC samsvarerklæring Beregnet

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager

Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Bullard POWERHOUSE Ladestasjon Bruker Manual Til bruk sammen med Bullard Thermal Imager Powerhouse ladestasjon er en perfekt partner til din T3 Thermal Imager. Designet for sikker oppbevaring og lading

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Den smarte veien til en velpleiet gressplen

Den smarte veien til en velpleiet gressplen Plei plenen Den smarte veien til en velpleiet gressplen Bosch Indego robotklipper med effektiv «Logicut TM»-navigasjon og automatisk kartlegging for rask og enkel installasjon og effektiv klipping i logiske

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Readable bladvender... 1 1. Deler til Readable... 2 2. Hvordan sette inn en bok... 4 3. Å arbeide med Readable... 8 3.1. Manuell

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer