1ZSC AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual"

Transkript

1 1ZSC AAD no, rev. 4 Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

2 Opphavsrettslig beskyttet dokument Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig tillatelse fra oss, og innholdet må ikke gis videre til en tredjepart eller brukes til uautoriserte formål. Overtredelser vil bli anmeldt.

3 Sikkerhetsinformasjon Oppbevar manualen tilgjengelig for de ansvarlige for installasjon, vedlikehold og drift av gjennomføringen. Installasjon, vedlikehold og drift av en gjennomføring innebærer en rekke potensielle farer, inklusive, men ikke begrenset til, følgende: høytrykk livsfarlig spenning bevegelig maskineri tunge komponenter at man sklir, snubler eller faller Under arbeid med denne typen utstyr kreves det at spesialprosedyrer og instrukser følges. Unnlater man å følge instruksene, kan det føre til alvorlig personskade, død og/eller skade på produkt eller eiendom. I tillegg må alle gjeldende sikkerhetsprosedyrer følges, f.eks. lokale sikkerhetsregler og forskrifter og sikre arbeidsmetoder. Personalet må utvise god dømmekraft under installasjon, drift, vedlikehold og kassering av utstyret. Sikkerhet, som definert i manualen, innebærer to forhold: Følgende advarsler og merknader brukes i denne manualen: ADVARSEL Angir en farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås. Advarsler er begrenset til de aller farligste situasjonene. En advarsel angir også en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås. OBS Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre alvorlig personskade hvis den ikke unngås. Kan også brukes til å advare mot usikre metoder. Angir også en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på eiendom. INFO angir tilleggsinformasjon som hjelper deg å utføre det beskrevne arbeidet og sikre problemfri drift. 1. personskade eller død 2. skade på produkt eller eiendom (omfatter skade på gjennomføringen eller annen eiendom og redusert levetid for gjennomføringen) Sikkerhetsmerknader skal varsle personalet om fare for personskade, død eller skade på eiendom. De står i manualteksten like foran avsnittet hvor forholdet er beskrevet.

4

5 Innhold 1 Beskrivelse Konstruksjon Driftsforhold Mekanisk belastning Reservedeler Installasjon Verktøy Forbruksvarer Transport, lagring og håndtering Løfting fra kassen Løfting og montering Fast leder for tilkobling av bunnkontakten Innvendig terminal / tvunnet kabel Fast bunnkontakt Tilkobling av kabelsko til bunnkontakt og montering av skjerm på oljesiden Montering av utvendig terminal Jording av flens Ventetid før strømtilkobling Anbefalte tester før strømtilkobling Tetthetstest mellom transformator og gjennomføringens flens Tetthetstest av gjennomføringens utvendige terminal Måling av kapasitans og tan δ Kontroll av gjennomgangsmotstand Vedlikehold Anbefalt vedlikehold og tilsyn Rengjøring av isolatoroverflaten Måling av kapasitans og tan δ Kontroll for lokal overoppheting av koblinger med termovisjon (infrarødt kamera) Lekkasjekontroll Kassering etter endt levetid... 21

6

7 1 Beskrivelse 1.1 Konstruksjon GSB er en harpiksimpregnert papirgjennomføring for olje til luft. Gjennomføringen er bygd rundt et midtrør i aluminium som kondensatorkjernen er viklet rundt. Denne kjernen er viklet av kreppet papir med innsatser i aluminiumsfolie for kontroll av elektrisk belastning og er impregnert og herdet under vakuum for å få en partiell utladningsfri gjennomføring med lav tan δ (tapsfaktor). Etter herding bearbeides kondensatordelen maskinelt og påmonteres en flens og en isolator. Isolatoren er laget av et komposittmateriale. Åpningen mellom kondensatordelen og isolatoren fylles deretter med en isolerende gel. Utvendig terminal Toppdel Luftisolator, kompositt Som strømleder bruker GSB midtrøret som er støpt inn i kondensatorkjernen. Koblingen på oljesiden kan gjøres med en fast leder med bunnkontakt, en innvendig terminal for en fleksibel leder eller en fast bunnkontakt. Bunnkontakten leveres vanligvis med en endeskjerm. En alternativ bunnkontakt fås for bruk med en annen type endeskjerm. Det fås tapper i flere standardkonfigurasjoner for koblingen på luftsiden. Disse kan også spesialtilpasses for andre koblingsbehov. Monteringsflensen er støpt i en aluminiumslegering og har en flat pakningsflate. Det er en testplugg på flensen. Kondensatordelens ledende ytterlag er koblet til den isolerte testpluggen. Den beskyttende kappen må være montert under drift for å jorde ytterlaget til flensen. Den maksimale testspenningen er 2 kv og 50 Hz i 1 minutt. Den maksimale driftsspenningen er 600 V. En spenningsplugg, U r = 6 kv, og en testpluggadapter for permanent tilkobling fås som ekstrautstyr. Gjennomføringen er konstruert for montering i en vinkel som ikke overstiger 90 fra vertikalen. Komposittisolatorens standardfarge er lysegrå. Testplugg Monteringsflens Kondensatordel Bunnkontakt Fig. 1. Konstruksjonen til GSB-gjennomføringer. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 7

8 Pakning (O-ring) Trykkskrue Pakning (O-ring) Tapp Deksel Jordingsfjær Skivefjær Gjenge PR 22,5 (PG 16 iht. DIN 40430). Bevegelig. Fig. 2. Testplugg. Fig. 3. Testpluggadapter. 1.2 Driftsforhold Tabellen nedenfor viser tekniske standardspesifikasjoner for GSB-gjennomføringer. Overskrider forholdene verdiene nedenfor, kontakt ABB. Vanlige spesifikasjoner: Bruksområde: Transformatorer Klassifisering: Harpiksimpregnert, kapasitansgradert papirgjennomføring fylt med olje Omgivelsestemperatur: +40 til -40 C per temperaturklasse 2 iht. IEC (-60 C iht. GOST i relevante deler) Maks. høyde over havet på < 1000 m monteringsstedet: Regn- og fuktighetsnivå: 1 2 mm regn/min, horisontalt og vertikalt, iht. IEC , og 5 mm/min iht. IEEE Forurensingsnivå: I henhold til spesifisert krypeavstand og IEC Fyllingsmedium: Transformatorolje. Maks. daglig gjennomsnittlig oljetemperatur 90 C iht. IEC Maks. mediumtrykk: 100 kpa (overtrykk) Monteringsvinkel: Horisontal til vertikal Testplugg: Iht. IEEE potensialplugg av type A, spenningsplugg 6 kv som ekstrautstyr Kapasitans C 2 for testplugg: < 5000 pf Leder: Midtrør eller fleksibel leder Merking: I samsvar med IEC/IEEE 1.3 Mekanisk belastning Gjennomføringene er konstruert for følgende utkragerlast på midtpunktet av toppterminalen, i rett vinkel mot gjennomføringens akse. I akseretningen kan GSB-gjennomføringen motstå 20 kn kontinuerlig. Det maksimale tiltrekkingsmomentet på den utvendige terminalens tapp er 200 Nm. Tabell 1. Mekanisk belastning. Gjennomføring GSB Maks. utkragerdriftslast for vertikal montering kn Maks. utkragerdriftslast for horisontal montering kn Maks. utkragertestlast kn 245 2,8 2 5, ,2 2 6, ,3 2 6, , Reservedeler Ved omfattende skade på gjennomføringen anbefaler vi at den sendes tilbake til ABB for eventuell reparasjon og test. Enkeltdeler som er skadet eller forsvunnet under transport eller installasjon, kan bestilles fra ABB. 8 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

9 2 Installasjon 2.1 Verktøy løftestropper løfteverktøy, A sjakler, for hull med Ø 25 mm, for festing av løftestropper til gjennomføringens flens momentnøkkel for sekskantskruer, nøkkelvidde 16 mm (M10) og 13 mm (M8) talje for montering av gjennomføringen i en bestemt vinkel mykt underlag trekkline, A, for montering av fast leder stjernenøkkel, B, for montering av fast leder 2.2 Forbruksvarer vannfri vaselin, Mobilgrease 28 eller et annet smøremiddel som ikke er skadelig for transformatoroljen, til smøring av skruer som kommer i kontakt med transformatoroljen Mobilgrease 28 eller et annet egnet smøremiddel til å smøre og beskytte jordingsskruen og O-ring-pakningen på den utvendige terminalen Molykote 1000 eller et annet egnet smøremiddel til å smøre skruene som brukes til å oppnå kontakt og tetning på den utvendige terminalen 2.4 Løfting fra kassen OBS Bruk to rene løftestropper som vist i figuren nedenfor for å løfte gjennomføringen ut av kassen. Løftestroppene skal ikke festes rundt isolatoren ettersom dette kan skade værbeskyttelsene. Støtt opp gjennomføringen på de samme punktene som i kassen, dvs. på flensen og topphuset eller terminalpluggen, når den står på bakken. Den må ikke hvile på værbeskyttelsene. 2.3 Transport, lagring og håndtering På gjennomføringens oljeside er det montert et tetningsrør i metall som inneholder et tørkemiddel. Tetningsrøret beskytter oljesiden mot vannopptak. Det er viktig at tetningsrøret er montert under transport og lagring. Fuktighetssperren RIPCOAT kan fås som ekstrautstyr for ekstra beskyttelse under korttidslagring. Fig. 4. Løfting fra kassen. Beskytt gjennomføringen mot vann når den lagres utendørs. Kassen må ikke oppbevares der det er fare for at bakken kan bli våt og gjørmete ved kraftig regn. Beskytt kassen mot regn og snø med en presenning eller sett den under tak. Gjennomføringen kan transporteres og lagres i alle vinkler. Undersøk gjennomføringen nøye for eventuelle transportskader ved levering. Merk at gjennomføringen er rutinetestet i olje og at det kan være igjen litt olje. Vaselin brukes til å smøre gjenger, og ved noen temperaturer kan vaselin se ut som olje. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 9

10 2.5 Løfting og montering OBS Et mykt underlag, f.eks. en gummimatte eller en treplate, må legges under gjennomføringens bunn. Ikke løft i silikondelen av komposittisolatoren. Silikon- eller glassfiberrøret kan skades. Gjennomføringens vekt står på typeskiltet. Gjennomføringer kan løftes til vertikal posisjon som vist i fig. 5. Gjennomføringen leveres vanligvis med et tetningsrør i metall. Pass på at du ikke skader rørpakningen når du demonterer tetningsrøret. Løfteverktøyet skal plasseres som vist i fig. 6 for løfting til en bestemt vinkel. Gjennomføringer med komposittisolator skal ikke løftes i isolatoren. Midthullet i gjennomføringens leder og oljeenden under monteringsflensen skal rengjøres forsiktig og inspiseres før montering på transformatoren. En line eller fleksibel vaier med en M8-svivel trekkes gjennom midthullet og koblingsdelene på toppen som vist i fig. 10 ved bruk av fast leder, og som vist i fig. 15 ved bruk av fleksibel leder. Gjennomføringen er nå klar til å bli løftet opp på transformatoren. Tetningsrøret i metall, med pakning, tørkemiddel og fester, monteres igjen etter testing av transformatoren. Tiltrekkingsmoment 50 Nm. Det er viktig at gjennomføringen pakkes på samme måte som da den ble levert. Gjennomføringen skal festes i aksial og radial retning og sikres mot rotasjon ved hjelp av trestøtter. Kassen med gjennomføringen lukkes med skruer og plastremmer på ABBs fabrikk. Det anbefales å bruke skruer og plastremmer når kassen lukkes igjen etter testing av transformatoren. OBS Løfteøyet på løfteverktøyet skal være på linje med løfteøyet på flensen for å unngå at toppmutteren roterer og løsner. Løfteverktøy A Løfteverktøy A Talje Fig. 5. Heving av gjennomføring. Fig. 6. Heving av gjennomføring til en bestemt vinkel. 10 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

11 2.6 Fast leder for tilkobling av bunnkontakten Monteringen av den faste lederen skal utføres i henhold til fremgangsmåten nedenfor. Kontaktflatene må være rene. Delene under transformatordekselet holdes vanligvis fast i transportdekselet under transport, se fig Som vist i fig. 7 er temperaturkompensatoren plassert på toppen av gjennomføringens innerrør. Den øvre delen av den faste lederen trekkes gjennom gjennomføringen ved hjelp av trekklinen. Kompensatoren er unik for hver gjennomføringsstørrelse. 2. Hvis den faste lederen leveres med en ekstra kobling, f.eks. for å gjøre det mulig å fjerne et gjennomføringstårn for transport, skal den ekstra koblingshylsen låses med låsevæske (Loctite 242 og aktivator Loctite T 747) på stedet for å unngå at koblingen løsner utilsiktet ved senere demontering av lederen. Fig. 13 viser koblingene som er låst ved levering. Den faste lederen skal festes godt til koblingshylsene når disse monteres. 3. Linen, trukket gjennom gjennomføringen med kompensatoren, med skiven, mutteren og pipenøkkelen på plass, se fig. 10, brukes til å senke den øvre delen av den faste lederen til riktig posisjon for festing til gjengehylsen på den nedre delen, se fig Gjennomføringen senkes deretter ned i transformatoren med stram line. Gjennomføringer med fast leder leveres med et informasjonsark med målet (b-a) som ble målt på fabrikken, og tiltrekkingskraften. Hvis gjennomføringen ikke er standard, skal verdien være den som er oppgitt på dette informasjonsarket. Tiltrekkingsmomentet skal være mellom 70 og 140 Nm. Pass på at riktig kraft oppnås i den faste lederen. Mutteren skal trekkes til med én av de to følgende metodene: Kompensator OBS Hvis faste gjengetapper brukes til å feste gjennomføringens flens, anbefales det å bruke plasthylser på to eller tre av gjengetappene for å føre flensen og hindre avsliting av metallspon, som kan falle ned i transformatoren. Fast leder, øvre del 5. Fest gjennomføringen til transformatordekselet. 6. Skiven og mutteren festes med tiltrekkingsmetode A eller B, se fig. 11 og 12. Gjengene og mutteren smøres på ABBs fabrikk. Hvis mutteren ikke kan skrus lett på gjenget, smør gjenget forsiktig med Molykote Fjern overflødig Molykote med en klut. Trekkline Fig. 7. Fast leder. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 11

12 Tiltrekkingsmetode A 1. Trekk til mutteren med 10 Nm og mål avstanden (a) fra toppen av mutteren til toppen av gjenget. 2. Fortsett å trekke til mutteren til differansen mellom det første og det andre målet (a-b) svarer til verdien som er oppgitt i tabell 2. Hver omdreining tilsvarer en forlengelse på 2 mm. 3. Kontroller med en momentnøkkel at mutteren er trukket til med et tiltrekkingsmoment på over 70 og under 140 Nm. Tiltrekkingsmetode B Bruk en jekk til å trekke til den faste lederens gjenge med en kraft som svarer til verdien som er oppgitt i tabell 2. Trekk til mutteren for hånd og fjern jekken. Tabell 2. Type Differanse (b-a) (mm) Kraft med CT-forlengelse 0,3/0,6 (kn) GSB 245 7,0 36,0/34,5 GSB 362 8,5 37,5/36,1 GSB 420 9,5 38,0/36,5 GSB ,0 38,5/37,3 Holdes fast i transformatordeksel under transport Transformatortank Fast leder, nedre del Endeskjerm Bunnkontakt Viklingskobling Trekkline Fig. 8. Pipenøkkel Sekskantmutter M16 Gjennomføring løftet over transformator Skive Øvre del av fast leder, hengende i trekkline Løfteverktøy Gjengehylse for sammenføyning av øvre og nedre del av fast leder Sekskantskrue M10 Kompensator Fast leder Fig. 9. Fig ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

13 a b Fig. 11. Fig. 12. Låst med låsevæske (øvre gjenge) (Locktite 270) Ulåst ved levering (nedre gjenge) Låst med låsevæske (øvre gjenge) (Locktite 270) Ekstra kobling Ulåst ved levering (nedre gjenge) Skal låses med Locktite iht. trinn 2 i kapittel 2.6 ved installasjon på stedet. Fig. 13. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 13

14 2.7 Innvendig terminal / tvunnet kabel Monteringen av den tvunne kabelen skal utføres i henhold til fremgangsmåten nedenfor. Kontaktflatene må være rene. Oksidet på hardloddede terminaler skal børstes vekk. Hvis faste gjengetapper brukes til å feste gjennomføringens flens, anbefales det å bruke plasthylser på to eller tre av gjengetappene for å føre flensen og hindre avsliting av metallspon, som kan falle ned i transformatoren. Den innvendige terminalen, se fig. 14, hardloddes til den fleksible lederen på transformatorfabrikken. Den fleksible lederens lengde målt fra tetningsflaten på gjennomføringens flens skal være som oppgitt i tabell 3. Denne lengden skal legges til en ekstra lengde som er tilstrekkelig til å unngå overstrekking av den fleksible lederen under bruk. Gjennomføringen og transformatoren skal merkes for endelig oppstilling i samme posisjon. Grunnen til dette er at gjennomføringens lengde kan variere noe på grunn av toleransene. Tabell 3. Type Avstand fra flens til innvendig terminal (mm) GSB GSB GSB GSB Under transport kan den innvendige terminalen festes til blinddekselet. Ved oppstilling fjernes blinddekselet og terminalen løsnes. 1. Forsikre deg om at skjermadapteren sitter riktig etter transport og håndtering ved hjelp av fremgangsmåten for fast bunnkontakt i kapittel Strekk den tvunne kabelen med den hardloddede innvendige terminalen, som vanligvis er festet til dekkplaten. Unngå å lage løkker. 3. Slipp trekklinen ned i midthullet på gjennomføringen. 4. Løft gjennomføringen over åpningen. 5. Monter skjermen på skjermadapteren som beskrevet i trinn 5 og 6 i kapittel (type 1). Pass på at du plasserer den bredeste enden av skjermen mot gjennomføringen. 6. Fest trekklinen til den innvendige terminalen. 7. Senk gjennomføringen ned i transformatoren og led den tvunne kabelen ved å holde trekklinen stram. Hvis det er inspeksjonsåpninger nær gjennomføringene på transformatoren, skal disse åpnes under montering av gjennomføringen for å kontrollere at lederen føres riktig inn i gjennomføringen. 8. Hvis lederen er for kort eller altfor lang, må gjennomføringen løftes opp igjen og lederens lengde justeres. 9. Fest gjennomføringen til transformatordekselet. 10. Trekk trekklinen litt over den endelige posisjonen og monter den delte stoppringen i sporet. Senk deretter lederen på plass. Påse at stoppringen er i riktig posisjon. Fig. 15 og Løsne trekklinen forsiktig og fjern den. Fig Gå videre til kapittel 2.9 Montering av utvendig terminal. 14 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

15 Gjennomføring løftet over transformator Endeskjermadapter Trekkline Innvendig terminal med hardloddet fleksibel leder Endeskjerm Fig. 14. Delt stoppring Fig. 15. Fig. 16. Fig. 17. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 15

16 2.8 Fast bunnkontakt Den faste bunnkontakten monteres på ABBs fabrikk og krever ingen ytterligere justering. Vi anbefaler imidlertid å følge fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere at monteringen er korrekt etter transport og håndtering. 1. Kontroller at det er en avstand på 7 ± 0,5 mm mellom skiven på toppen av bunnkontakten og trekkringen, se fig Kontroller at tiltrekkingsmomentet på de seks skruene er 40 Nm Tilkobling av kabelsko til bunnkontakt og montering av skjerm på oljesiden Terminalen på oljesiden består av en bunnkontakt med fire gjengede hull for kabelsko. Monteringen av bunnkontakten avhenger av hvilket system som brukes, fast leder eller fast bunnkontakt, og er derfor beskrevet i det relevante kapitlet. Hvis den innvendige terminalen brukes, monteres endeskjermen med en adapter. Adapteren installeres på nøyaktig samme måte som den faste bunnkontakten, se kapittel 2.8. Det er to typer bunnkontakter. Forskjellen ligger i måten endeskjermen monteres til gjennomføringen på. Monteringen av de to typene er beskrevet nedenfor. Bunnkontakt av type 1 Standardbunnkontakten (type 1) er laget for enkel installasjon. Tilkobling av kabelsko og montering av skjerm utføres slik: 1. Monter bunnkontakten som beskrevet i kapittel 2.6 eller Plasser skjermen midlertidig som vist i fig. 19. Pass på at du plasserer den bredeste enden av skjermen mot gjennomføringen. 3. Hvis fast bunnkontakt brukes, senk gjennomføringen ned og fest den til transformatoren. 4. Koble kabelskoene til bunnkontakten. Tiltrekkingsmoment 68 ± 6 Nm. 5. Trykk skjermen forsiktig mot gjennomføringens flens. Trykk til topposisjonen er nådd. 6. Drei skjermen medurs cirka 20 grader og slipp opp. 7. Kontroller at endeskjermen er i låst posisjon. Bunnkontakt av type 2 for spesialtilpassede skjermer (bare for fast leder) Utformingen av spesialtilpassede skjermer skal alltid godkjennes av produsenten av gjennomføringen. Spesialbunnkontakten (type 2) har tre gjengede hull, M10, for festing av skjermen. Tilkobling av kabelsko og montering av skjerm på oljesiden utføres slik: 1. Skjermen kan monteres over eller under bunnkontakten, avhengig av hvilken type skjerm som brukes. Hvis den skal monteres over, plasseres den midlertidig over midtrøret. Hvis den skal monteres under, trekkes kabelskoene midlertidig gjennom endeskjermen. 2. Monter bunnkontakten. 3. Hvis fast bunnkontakt brukes, senk gjennomføringen ned og fest den til transformatoren. 4. Koble kabelskoene til bunnkontakten. Tiltrekkingsmoment 68 ± 6 Nm. 5. Fest skjermen til bunnkontakten med tre M10-skruer. 16 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

17 7 ± 0,5 Fig. 18. Fast bunnkontakt. Fig. 19. Tilkobling til bunnkontakt. Fig. 20. Monterte kabler og endeskjerm. Eksempel på montering av skjerm (over bunnkontakt) M10 (3 stk.) Ø 100 Ø 125 Fig. 21. Plassering av spesialtilpasset skjerm. Fig. 22. Hullmønster i bunnkontakt for spesialtilpasset skjerm. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 17

18 2.9 Montering av utvendig terminal Før tilkobling av lederklemmer må de utvendige terminalene i aluminium børstes nøye med en stålbørste og smøres med et kontaktmiddel eller vaselin. De innvendige kontaktflatene på utvendige terminaler i aluminium er kledd med tinn/sink og må derfor ikke børstes med stålbørste. Følgende må utføres for å oppnå riktig trykk og lav kontaktmotstand: 1. Rengjør kontakt- og pakningsflater grundig. 2. Smør O-ringen med Mobilgrease Monter låseringen, O-ringen og den utvendige terminalens tapp og skyv dem over lederrøret. En ekstra O-ring for endelig installasjon leveres med gjennomføringen. 4. Smør alle skruer på gjengene og under hodet med Molykote 1000 eller et annet egnet smøremiddel. 5. Sett inn og trekk til M10-skruene, med flat skive, som presser tappen mot lederrøret, den innvendige terminalen eller den øvre delen av den faste lederen, avhengig av hvilket system som brukes. Trekk til trinnvis til et endelig moment på 40 ± 4 Nm. 6. Sett inn M8-skruene, med konisk fjærskive og flat skive, som holder låseringen. Trekk dem til for å presse pakningen på plass. Trekk til vekselvis til et endelig moment på 20 ± 2 Nm. I begge tilfeller er det svært viktig å trekke til jevnt. Skruene skal altså trekkes til trinnvis, vekselvis på begge sider. Ikke børst innvendige kontaktflater med stålbørste! Fig. 23. Fig. 24. Toppskjerm for GSB 420. Ekstrautstyr for GSB 245 og GSB 362. Fig. 25. Toppskjerm for GSB 550. Fig. 26. Montering av toppskjerm. 18 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

19 2.10 Jording av flens Gjennomføringens flens har et gjenget M12-hull. Når du har trukket til skruene som fester gjennomføringen til transformatortanken, skal flensen jordes. Dette hindrer elektrisk utlading mellom gjennomføringens flens og transformatortanken under drift. Alternativ 1 Sett inn en smurt (Mobilgrease 28 anbefales) spiss stoppeskrue M12 (helst rustfritt stål A4-80). Trekk til med 40 Nm, slik at malingen på transformatortanken gjennombores til metallet under. Dette gir en elektrisk forbindelse mellom gjennomføringen og transformatortanken, slik at de holder samme spenning. Alternativ 2 Benytt en fleksibel kabel mellom M12-jordingshullet i gjennomføringens flens og et tilsvarende koblingspunkt i transformatoren. Smør skruen (Mobilgrease 28 anbefales) og trekk til M12-skruen i gjennomføringen med 40 Nm. Koble den andre enden av kabelen til transformatoren Ventetid før strømtilkobling Det kan være nødvendig å vente en stund før tilkobling av strøm for å unngå overslag eller delutladninger på grunn av luftbobler på gjennomføringens overflate. Velg en egnet fremgangsmåte nedenfor. Vakuumfylt transformator Ingen ventetid er nødvendig for gjennomføringen. Transformator fylt med avgasset olje Bruk en ren og tørr malerpensel til å fjerne overflatebobler ved montering. Vent seks timer før du tilkobler strøm. Transformator fylt med gassmettet olje Bruk en ren og tørr malerpensel til å fjerne overflatebobler ved montering. Vent 24 timer før du tilkobler strøm Anbefalte tester før strømtilkobling Følgende tester kan utføres for å sjekke gjennomføringens isolasjon, tetning og strømføring. Testene bør foretas etter montering, men før gjennomføringens utvendige terminal kobles til resten av strømkretsen i switchyard. 1. tetthetstest mellom transformator og gjennomføringens flens 2. tetthetstest av gjennomføringens utvendige terminal 3. måling av kapasitans og tan δ 4. kontroll av gjennomgangsmotstand Tetthetstest mellom transformator og gjennomføringens flens Flere ulike metoder kan brukes. Følg instruksene fra selskapet som er ansvarlig for oppstillingen. Tettheten til tetningen mellom transformatoren og gjennomføringens flens kan for eksempel enkelt testes ved hjelp av kritt eller papirremser når transformatoren fylles med olje Tetthetstest av gjennomføringens utvendige terminal Siden toppterminalen ofte er plassert over oljenivået til transformatorens ekspansjonssystem, er en lekkasje på dette stedet meget alvorlig siden vann da kan trenge inn i transformatorisolasjonen. Det anbefales derfor å utføre en tetthetstest etter montering, helst både med vakuum og overtrykk. Flere ulike metoder kan brukes. Følg instruksene fra selskapet som er ansvarlig for oppstillingen. Én mulig metode er sporgassmetoden: 1. Sporgass føres inn i midtrøret før den utvendige terminalen monteres. Transformatorens oljenivå skal være over gjennomføringens bunn, men under gjennomføringens flens. 2. Øk trykket i midtrøret ved å øke oljenivået så mye som mulig. 3. Bruk en gassdetektor (sniffer) til å søke etter gasslekkasjer ved pakningen. Transformator fylt med avgasset olje ved redusert oljenivå Gjenopprett oljenivået og vent 24 timer før du tilkobler strøm. For alle alternativene unntatt vakuumfylt transformator fylles midtrøret med olje opp til flenshøyde ved å åpne tetningssystemet til den utvendige terminalen for å slippe ut luft. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 19

20 Måling av kapasitans og tan δ OBS Siden C 2 normalt er relativt liten, må testpluggen aldri ha åpen krets når spenning tilføres gjennomføringen. Den skal alltid være jordet eller koblet til en ekstern impedans. Koblingen må ikke ødelegge gjennomføringen. Påse at pakningen sitter riktig med rundmutteren godt trukket til når det ikke utføres måling. Da er testpluggen beskyttet mot støv og vann. Etter montering anbefales en kapasitansmåling. Koble en målebru mellom den utvendige terminalen og testpluggen. Dette kan gjøres uten å fjerne gjennomføringen fra transformatoren siden gjennomføringen har en isolert testplugg, se fig. 2. Du finner mer informasjon i produktinformasjon , Gjennomføringsdiagnose og kondisjonering. Koble fra strømtilførselen til transformatoren, koble fra gjennomføringens utvendige terminal og fjern dekselet på testpluggen. Koble måleutstyret til testpluggen og målespenningskilden til gjennomføringens terminal. Kapasitansene C 1, mellom den utvendige terminalen og testpluggen, og C 2, mellom testpluggen og flensen, er oppgitt på typeskiltet. Den nominelle kapasitansen C 1 for ulike typer gjennomføringer er oppgitt i tabell 4. C 2 med testplugg avhenger i stor grad av de omgivende delene inne i transformatoren, og det er ikke mulig å gi en nominell verdi som gjelder for alle driftsforhold. Tabell 4. Nominell kapasitans C 1 i pf (produksjonstoleranse ± 10 %). C 2 bare til informasjon. Gjennomføring CT = 300 mm CT = 600 mm C 1 C 2 (testplugg) C 2 (spenningsplugg) C 1 C 2 (testplugg) C 2 (spenningsplugg) GSB < < GSB < < GSB < < GSB < < Kontroll av gjennomgangsmotstand Metoden for måling av gjennomgangsmotstand avhenger av transformatorens konstruksjon. Det vanligste er å tilføre en spenning fra gjennomføring til gjennomføring. Spenningsfallet fra utvendig terminal til utvendig terminal måles. Motstanden beregnes ved hjelp av Ohms lov: U = R I. (U: målt spenningsfall, I: gjennomgangsstrøm, R: total kretsmotstand.) Den totale gjennomgangsmotstanden er summen av transformatorviklingens motstand, lederens motstand og gjennomføringens leder- og kontaktmotstand. Den ekstra motstanden fra gjennomføringens leder skal ikke være mer enn 150 µω. Siden gjennomgangsmotstanden til høyspenningsviklingen i en vanlig krafttransformator er i størrelsesordenen 0,1 til 1 Ω, er dette en omtrentlig metode som bare kan brukes til å avdekke store feil i strømbanen, for eksempel avbrudd. Utilstrekkelig kontakt kan bare avdekkes ved hjelp av nøyaktig måling over hvert koblingspunkt eller ved å måle temperaturøkningen under drift med et infrarødt kamera (termovisjon). 20 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

21 3 Vedlikehold GSB-gjennomføringene er i prinsippet vedlikeholdsfrie regelmessig vedlikehold er ikke nødvendig. ADVARSEL Det må ikke utføres arbeid på gjennomføringen mens den er strømførende eller ujordet. 3.1 Anbefalt vedlikehold og tilsyn 1. rengjøring av isolatoroverflaten 2. måling av kapasitans og tan δ 3. kontroll for lokal overoppheting av koblinger med termovisjon (infrarødt kamera) 4. lekkasjekontroll Rengjøring av isolatoroverflaten Unngå å få løsemidler på gjennomføringens pakning og porselenkoblinger. Kompositt: Ved sterk tilsmussing kan det være nødvendig å rengjøre isolatoroverflaten av silikongummi. Dette gjøres ved å tørke over med en fuktig klut. Om nødvendig kan etylalkohol eller etylacetat brukes. Trikloretan og metylklorid anbefales ikke Måling av kapasitans og tan δ Se kapittel 2 Installasjon Kontroll for lokal overoppheting av koblinger med termovisjon (infrarødt kamera) Ved maksimal merkestrøm holder gjennomføringens utvendige terminal normalt en temperatur på ca C over luften i omgivelsene. Vesentlig høyere temperaturer, særlig ved lavere strømbelastning, kan være et tegn på dårlig forbindelse Lekkasjekontroll Foreta en visuell inspeksjon for oljelekkasjer mellom gjennomføringen og transformatorflensen ved rutinetilsyn av stasjonen. 3.2 Kassering etter endt levetid GSB-gjennomføringen leveres i en trekasse med et rør i rustfritt stål på oljesiden for fuktighetsbeskyttelse. Gjennomføringen består av følgende: Komposittisolatoren består av silikongummi på et rør av glassfiberforsterket epoksy. Mellom isolatoren og kondensatordelen er det silikongel, opptil 150 l for de største gjennomføringene. Den harpiksimpregnerte papirkondensatorkjernen består hovedsakelig av epoksy, kreppet papir og et innebygd lederrør i aluminium. Kjernen inneholder også mindre mengder aluminiumsfolie, gummiforsterket kork, gummitetninger, flettet kobbertråd (fortinnet), sølvlim og bly. Ved å knuse kjernen kan lederrøret tas ut og kildesorteres, mens resten av kjernen kan brennes i en egnet ovn. Den avtakbare flensen i støpt aluminium har en testplugg, låsering i aluminium, skruer i rustfritt stål og O-ringer i gummi. Løsne låseringen og skyv flensen av kondensatorkjernen. O-ringene som er montert på flensen, er enkle å fjerne. Den avtakbare testpluggen består av en hoveddel i epoksy, et deksel i aluminium, en kabel, kontakter i messing og O-ringer. Disse delene er enkle å ta av med unntak av den innebygde midtskruen i messing på hoveddelen. Denne skruen kan demonteres ved å knuse hoveddelen. 20 kv-spenningspluggen er fylt med cirka 2 dl silikongel. Denne gelen kan skrapes ut når flensen skilles fra kondensatordelen. Utvendige terminaler i kobber, messing eller lavt legert aluminium kan være belagt med for eksempel sølv, tinn, gull eller nikkel i lag med en tykkelse på opptil 20 µm. Skruene er laget av rustfritt stål, og O-ringene av gummi. Disse delene er enkle å ta av. Den faste lederen inneholder deler av aluminium, stål, messing og nylon. Bunnkontakten og den innvendige terminalen er laget av rent kobber, trekkringen og skruene er laget av messing. Endeskjermen er i epoksymalt aluminium, og O-ringene i gummi. Disse delene er enkle å ta av. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 21

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes! TROX Auranor

Detaljer

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009 Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 INNHOLD MOTTAK AV MASKINEN... 3 FORORD... 3 TEKNISKE DATA... 3 SYMBOLER I MANUALEN... 4 SYMBOLER PÅ MASKINEN... 5 KLARGJØRING AV

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer