1ZSC AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual"

Transkript

1 1ZSC AAD no, rev. 4 Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

2 Opphavsrettslig beskyttet dokument Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig tillatelse fra oss, og innholdet må ikke gis videre til en tredjepart eller brukes til uautoriserte formål. Overtredelser vil bli anmeldt.

3 Sikkerhetsinformasjon Oppbevar manualen tilgjengelig for de ansvarlige for installasjon, vedlikehold og drift av gjennomføringen. Installasjon, vedlikehold og drift av en gjennomføring innebærer en rekke potensielle farer, inklusive, men ikke begrenset til, følgende: høytrykk livsfarlig spenning bevegelig maskineri tunge komponenter at man sklir, snubler eller faller Under arbeid med denne typen utstyr kreves det at spesialprosedyrer og instrukser følges. Unnlater man å følge instruksene, kan det føre til alvorlig personskade, død og/eller skade på produkt eller eiendom. I tillegg må alle gjeldende sikkerhetsprosedyrer følges, f.eks. lokale sikkerhetsregler og forskrifter og sikre arbeidsmetoder. Personalet må utvise god dømmekraft under installasjon, drift, vedlikehold og kassering av utstyret. Sikkerhet, som definert i manualen, innebærer to forhold: Følgende advarsler og merknader brukes i denne manualen: ADVARSEL Angir en farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås. Advarsler er begrenset til de aller farligste situasjonene. En advarsel angir også en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås. OBS Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre alvorlig personskade hvis den ikke unngås. Kan også brukes til å advare mot usikre metoder. Angir også en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på eiendom. INFO angir tilleggsinformasjon som hjelper deg å utføre det beskrevne arbeidet og sikre problemfri drift. 1. personskade eller død 2. skade på produkt eller eiendom (omfatter skade på gjennomføringen eller annen eiendom og redusert levetid for gjennomføringen) Sikkerhetsmerknader skal varsle personalet om fare for personskade, død eller skade på eiendom. De står i manualteksten like foran avsnittet hvor forholdet er beskrevet.

4

5 Innhold 1 Beskrivelse Konstruksjon Driftsforhold Mekanisk belastning Reservedeler Installasjon Verktøy Forbruksvarer Transport, lagring og håndtering Løfting fra kassen Løfting og montering Fast leder for tilkobling av bunnkontakten Innvendig terminal / tvunnet kabel Fast bunnkontakt Tilkobling av kabelsko til bunnkontakt og montering av skjerm på oljesiden Montering av utvendig terminal Jording av flens Ventetid før strømtilkobling Anbefalte tester før strømtilkobling Tetthetstest mellom transformator og gjennomføringens flens Tetthetstest av gjennomføringens utvendige terminal Måling av kapasitans og tan δ Kontroll av gjennomgangsmotstand Vedlikehold Anbefalt vedlikehold og tilsyn Rengjøring av isolatoroverflaten Måling av kapasitans og tan δ Kontroll for lokal overoppheting av koblinger med termovisjon (infrarødt kamera) Lekkasjekontroll Kassering etter endt levetid... 21

6

7 1 Beskrivelse 1.1 Konstruksjon GSB er en harpiksimpregnert papirgjennomføring for olje til luft. Gjennomføringen er bygd rundt et midtrør i aluminium som kondensatorkjernen er viklet rundt. Denne kjernen er viklet av kreppet papir med innsatser i aluminiumsfolie for kontroll av elektrisk belastning og er impregnert og herdet under vakuum for å få en partiell utladningsfri gjennomføring med lav tan δ (tapsfaktor). Etter herding bearbeides kondensatordelen maskinelt og påmonteres en flens og en isolator. Isolatoren er laget av et komposittmateriale. Åpningen mellom kondensatordelen og isolatoren fylles deretter med en isolerende gel. Utvendig terminal Toppdel Luftisolator, kompositt Som strømleder bruker GSB midtrøret som er støpt inn i kondensatorkjernen. Koblingen på oljesiden kan gjøres med en fast leder med bunnkontakt, en innvendig terminal for en fleksibel leder eller en fast bunnkontakt. Bunnkontakten leveres vanligvis med en endeskjerm. En alternativ bunnkontakt fås for bruk med en annen type endeskjerm. Det fås tapper i flere standardkonfigurasjoner for koblingen på luftsiden. Disse kan også spesialtilpasses for andre koblingsbehov. Monteringsflensen er støpt i en aluminiumslegering og har en flat pakningsflate. Det er en testplugg på flensen. Kondensatordelens ledende ytterlag er koblet til den isolerte testpluggen. Den beskyttende kappen må være montert under drift for å jorde ytterlaget til flensen. Den maksimale testspenningen er 2 kv og 50 Hz i 1 minutt. Den maksimale driftsspenningen er 600 V. En spenningsplugg, U r = 6 kv, og en testpluggadapter for permanent tilkobling fås som ekstrautstyr. Gjennomføringen er konstruert for montering i en vinkel som ikke overstiger 90 fra vertikalen. Komposittisolatorens standardfarge er lysegrå. Testplugg Monteringsflens Kondensatordel Bunnkontakt Fig. 1. Konstruksjonen til GSB-gjennomføringer. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 7

8 Pakning (O-ring) Trykkskrue Pakning (O-ring) Tapp Deksel Jordingsfjær Skivefjær Gjenge PR 22,5 (PG 16 iht. DIN 40430). Bevegelig. Fig. 2. Testplugg. Fig. 3. Testpluggadapter. 1.2 Driftsforhold Tabellen nedenfor viser tekniske standardspesifikasjoner for GSB-gjennomføringer. Overskrider forholdene verdiene nedenfor, kontakt ABB. Vanlige spesifikasjoner: Bruksområde: Transformatorer Klassifisering: Harpiksimpregnert, kapasitansgradert papirgjennomføring fylt med olje Omgivelsestemperatur: +40 til -40 C per temperaturklasse 2 iht. IEC (-60 C iht. GOST i relevante deler) Maks. høyde over havet på < 1000 m monteringsstedet: Regn- og fuktighetsnivå: 1 2 mm regn/min, horisontalt og vertikalt, iht. IEC , og 5 mm/min iht. IEEE Forurensingsnivå: I henhold til spesifisert krypeavstand og IEC Fyllingsmedium: Transformatorolje. Maks. daglig gjennomsnittlig oljetemperatur 90 C iht. IEC Maks. mediumtrykk: 100 kpa (overtrykk) Monteringsvinkel: Horisontal til vertikal Testplugg: Iht. IEEE potensialplugg av type A, spenningsplugg 6 kv som ekstrautstyr Kapasitans C 2 for testplugg: < 5000 pf Leder: Midtrør eller fleksibel leder Merking: I samsvar med IEC/IEEE 1.3 Mekanisk belastning Gjennomføringene er konstruert for følgende utkragerlast på midtpunktet av toppterminalen, i rett vinkel mot gjennomføringens akse. I akseretningen kan GSB-gjennomføringen motstå 20 kn kontinuerlig. Det maksimale tiltrekkingsmomentet på den utvendige terminalens tapp er 200 Nm. Tabell 1. Mekanisk belastning. Gjennomføring GSB Maks. utkragerdriftslast for vertikal montering kn Maks. utkragerdriftslast for horisontal montering kn Maks. utkragertestlast kn 245 2,8 2 5, ,2 2 6, ,3 2 6, , Reservedeler Ved omfattende skade på gjennomføringen anbefaler vi at den sendes tilbake til ABB for eventuell reparasjon og test. Enkeltdeler som er skadet eller forsvunnet under transport eller installasjon, kan bestilles fra ABB. 8 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

9 2 Installasjon 2.1 Verktøy løftestropper løfteverktøy, A sjakler, for hull med Ø 25 mm, for festing av løftestropper til gjennomføringens flens momentnøkkel for sekskantskruer, nøkkelvidde 16 mm (M10) og 13 mm (M8) talje for montering av gjennomføringen i en bestemt vinkel mykt underlag trekkline, A, for montering av fast leder stjernenøkkel, B, for montering av fast leder 2.2 Forbruksvarer vannfri vaselin, Mobilgrease 28 eller et annet smøremiddel som ikke er skadelig for transformatoroljen, til smøring av skruer som kommer i kontakt med transformatoroljen Mobilgrease 28 eller et annet egnet smøremiddel til å smøre og beskytte jordingsskruen og O-ring-pakningen på den utvendige terminalen Molykote 1000 eller et annet egnet smøremiddel til å smøre skruene som brukes til å oppnå kontakt og tetning på den utvendige terminalen 2.4 Løfting fra kassen OBS Bruk to rene løftestropper som vist i figuren nedenfor for å løfte gjennomføringen ut av kassen. Løftestroppene skal ikke festes rundt isolatoren ettersom dette kan skade værbeskyttelsene. Støtt opp gjennomføringen på de samme punktene som i kassen, dvs. på flensen og topphuset eller terminalpluggen, når den står på bakken. Den må ikke hvile på værbeskyttelsene. 2.3 Transport, lagring og håndtering På gjennomføringens oljeside er det montert et tetningsrør i metall som inneholder et tørkemiddel. Tetningsrøret beskytter oljesiden mot vannopptak. Det er viktig at tetningsrøret er montert under transport og lagring. Fuktighetssperren RIPCOAT kan fås som ekstrautstyr for ekstra beskyttelse under korttidslagring. Fig. 4. Løfting fra kassen. Beskytt gjennomføringen mot vann når den lagres utendørs. Kassen må ikke oppbevares der det er fare for at bakken kan bli våt og gjørmete ved kraftig regn. Beskytt kassen mot regn og snø med en presenning eller sett den under tak. Gjennomføringen kan transporteres og lagres i alle vinkler. Undersøk gjennomføringen nøye for eventuelle transportskader ved levering. Merk at gjennomføringen er rutinetestet i olje og at det kan være igjen litt olje. Vaselin brukes til å smøre gjenger, og ved noen temperaturer kan vaselin se ut som olje. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 9

10 2.5 Løfting og montering OBS Et mykt underlag, f.eks. en gummimatte eller en treplate, må legges under gjennomføringens bunn. Ikke løft i silikondelen av komposittisolatoren. Silikon- eller glassfiberrøret kan skades. Gjennomføringens vekt står på typeskiltet. Gjennomføringer kan løftes til vertikal posisjon som vist i fig. 5. Gjennomføringen leveres vanligvis med et tetningsrør i metall. Pass på at du ikke skader rørpakningen når du demonterer tetningsrøret. Løfteverktøyet skal plasseres som vist i fig. 6 for løfting til en bestemt vinkel. Gjennomføringer med komposittisolator skal ikke løftes i isolatoren. Midthullet i gjennomføringens leder og oljeenden under monteringsflensen skal rengjøres forsiktig og inspiseres før montering på transformatoren. En line eller fleksibel vaier med en M8-svivel trekkes gjennom midthullet og koblingsdelene på toppen som vist i fig. 10 ved bruk av fast leder, og som vist i fig. 15 ved bruk av fleksibel leder. Gjennomføringen er nå klar til å bli løftet opp på transformatoren. Tetningsrøret i metall, med pakning, tørkemiddel og fester, monteres igjen etter testing av transformatoren. Tiltrekkingsmoment 50 Nm. Det er viktig at gjennomføringen pakkes på samme måte som da den ble levert. Gjennomføringen skal festes i aksial og radial retning og sikres mot rotasjon ved hjelp av trestøtter. Kassen med gjennomføringen lukkes med skruer og plastremmer på ABBs fabrikk. Det anbefales å bruke skruer og plastremmer når kassen lukkes igjen etter testing av transformatoren. OBS Løfteøyet på løfteverktøyet skal være på linje med løfteøyet på flensen for å unngå at toppmutteren roterer og løsner. Løfteverktøy A Løfteverktøy A Talje Fig. 5. Heving av gjennomføring. Fig. 6. Heving av gjennomføring til en bestemt vinkel. 10 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

11 2.6 Fast leder for tilkobling av bunnkontakten Monteringen av den faste lederen skal utføres i henhold til fremgangsmåten nedenfor. Kontaktflatene må være rene. Delene under transformatordekselet holdes vanligvis fast i transportdekselet under transport, se fig Som vist i fig. 7 er temperaturkompensatoren plassert på toppen av gjennomføringens innerrør. Den øvre delen av den faste lederen trekkes gjennom gjennomføringen ved hjelp av trekklinen. Kompensatoren er unik for hver gjennomføringsstørrelse. 2. Hvis den faste lederen leveres med en ekstra kobling, f.eks. for å gjøre det mulig å fjerne et gjennomføringstårn for transport, skal den ekstra koblingshylsen låses med låsevæske (Loctite 242 og aktivator Loctite T 747) på stedet for å unngå at koblingen løsner utilsiktet ved senere demontering av lederen. Fig. 13 viser koblingene som er låst ved levering. Den faste lederen skal festes godt til koblingshylsene når disse monteres. 3. Linen, trukket gjennom gjennomføringen med kompensatoren, med skiven, mutteren og pipenøkkelen på plass, se fig. 10, brukes til å senke den øvre delen av den faste lederen til riktig posisjon for festing til gjengehylsen på den nedre delen, se fig Gjennomføringen senkes deretter ned i transformatoren med stram line. Gjennomføringer med fast leder leveres med et informasjonsark med målet (b-a) som ble målt på fabrikken, og tiltrekkingskraften. Hvis gjennomføringen ikke er standard, skal verdien være den som er oppgitt på dette informasjonsarket. Tiltrekkingsmomentet skal være mellom 70 og 140 Nm. Pass på at riktig kraft oppnås i den faste lederen. Mutteren skal trekkes til med én av de to følgende metodene: Kompensator OBS Hvis faste gjengetapper brukes til å feste gjennomføringens flens, anbefales det å bruke plasthylser på to eller tre av gjengetappene for å føre flensen og hindre avsliting av metallspon, som kan falle ned i transformatoren. Fast leder, øvre del 5. Fest gjennomføringen til transformatordekselet. 6. Skiven og mutteren festes med tiltrekkingsmetode A eller B, se fig. 11 og 12. Gjengene og mutteren smøres på ABBs fabrikk. Hvis mutteren ikke kan skrus lett på gjenget, smør gjenget forsiktig med Molykote Fjern overflødig Molykote med en klut. Trekkline Fig. 7. Fast leder. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 11

12 Tiltrekkingsmetode A 1. Trekk til mutteren med 10 Nm og mål avstanden (a) fra toppen av mutteren til toppen av gjenget. 2. Fortsett å trekke til mutteren til differansen mellom det første og det andre målet (a-b) svarer til verdien som er oppgitt i tabell 2. Hver omdreining tilsvarer en forlengelse på 2 mm. 3. Kontroller med en momentnøkkel at mutteren er trukket til med et tiltrekkingsmoment på over 70 og under 140 Nm. Tiltrekkingsmetode B Bruk en jekk til å trekke til den faste lederens gjenge med en kraft som svarer til verdien som er oppgitt i tabell 2. Trekk til mutteren for hånd og fjern jekken. Tabell 2. Type Differanse (b-a) (mm) Kraft med CT-forlengelse 0,3/0,6 (kn) GSB 245 7,0 36,0/34,5 GSB 362 8,5 37,5/36,1 GSB 420 9,5 38,0/36,5 GSB ,0 38,5/37,3 Holdes fast i transformatordeksel under transport Transformatortank Fast leder, nedre del Endeskjerm Bunnkontakt Viklingskobling Trekkline Fig. 8. Pipenøkkel Sekskantmutter M16 Gjennomføring løftet over transformator Skive Øvre del av fast leder, hengende i trekkline Løfteverktøy Gjengehylse for sammenføyning av øvre og nedre del av fast leder Sekskantskrue M10 Kompensator Fast leder Fig. 9. Fig ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

13 a b Fig. 11. Fig. 12. Låst med låsevæske (øvre gjenge) (Locktite 270) Ulåst ved levering (nedre gjenge) Låst med låsevæske (øvre gjenge) (Locktite 270) Ekstra kobling Ulåst ved levering (nedre gjenge) Skal låses med Locktite iht. trinn 2 i kapittel 2.6 ved installasjon på stedet. Fig. 13. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 13

14 2.7 Innvendig terminal / tvunnet kabel Monteringen av den tvunne kabelen skal utføres i henhold til fremgangsmåten nedenfor. Kontaktflatene må være rene. Oksidet på hardloddede terminaler skal børstes vekk. Hvis faste gjengetapper brukes til å feste gjennomføringens flens, anbefales det å bruke plasthylser på to eller tre av gjengetappene for å føre flensen og hindre avsliting av metallspon, som kan falle ned i transformatoren. Den innvendige terminalen, se fig. 14, hardloddes til den fleksible lederen på transformatorfabrikken. Den fleksible lederens lengde målt fra tetningsflaten på gjennomføringens flens skal være som oppgitt i tabell 3. Denne lengden skal legges til en ekstra lengde som er tilstrekkelig til å unngå overstrekking av den fleksible lederen under bruk. Gjennomføringen og transformatoren skal merkes for endelig oppstilling i samme posisjon. Grunnen til dette er at gjennomføringens lengde kan variere noe på grunn av toleransene. Tabell 3. Type Avstand fra flens til innvendig terminal (mm) GSB GSB GSB GSB Under transport kan den innvendige terminalen festes til blinddekselet. Ved oppstilling fjernes blinddekselet og terminalen løsnes. 1. Forsikre deg om at skjermadapteren sitter riktig etter transport og håndtering ved hjelp av fremgangsmåten for fast bunnkontakt i kapittel Strekk den tvunne kabelen med den hardloddede innvendige terminalen, som vanligvis er festet til dekkplaten. Unngå å lage løkker. 3. Slipp trekklinen ned i midthullet på gjennomføringen. 4. Løft gjennomføringen over åpningen. 5. Monter skjermen på skjermadapteren som beskrevet i trinn 5 og 6 i kapittel (type 1). Pass på at du plasserer den bredeste enden av skjermen mot gjennomføringen. 6. Fest trekklinen til den innvendige terminalen. 7. Senk gjennomføringen ned i transformatoren og led den tvunne kabelen ved å holde trekklinen stram. Hvis det er inspeksjonsåpninger nær gjennomføringene på transformatoren, skal disse åpnes under montering av gjennomføringen for å kontrollere at lederen føres riktig inn i gjennomføringen. 8. Hvis lederen er for kort eller altfor lang, må gjennomføringen løftes opp igjen og lederens lengde justeres. 9. Fest gjennomføringen til transformatordekselet. 10. Trekk trekklinen litt over den endelige posisjonen og monter den delte stoppringen i sporet. Senk deretter lederen på plass. Påse at stoppringen er i riktig posisjon. Fig. 15 og Løsne trekklinen forsiktig og fjern den. Fig Gå videre til kapittel 2.9 Montering av utvendig terminal. 14 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

15 Gjennomføring løftet over transformator Endeskjermadapter Trekkline Innvendig terminal med hardloddet fleksibel leder Endeskjerm Fig. 14. Delt stoppring Fig. 15. Fig. 16. Fig. 17. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 15

16 2.8 Fast bunnkontakt Den faste bunnkontakten monteres på ABBs fabrikk og krever ingen ytterligere justering. Vi anbefaler imidlertid å følge fremgangsmåten nedenfor for å kontrollere at monteringen er korrekt etter transport og håndtering. 1. Kontroller at det er en avstand på 7 ± 0,5 mm mellom skiven på toppen av bunnkontakten og trekkringen, se fig Kontroller at tiltrekkingsmomentet på de seks skruene er 40 Nm Tilkobling av kabelsko til bunnkontakt og montering av skjerm på oljesiden Terminalen på oljesiden består av en bunnkontakt med fire gjengede hull for kabelsko. Monteringen av bunnkontakten avhenger av hvilket system som brukes, fast leder eller fast bunnkontakt, og er derfor beskrevet i det relevante kapitlet. Hvis den innvendige terminalen brukes, monteres endeskjermen med en adapter. Adapteren installeres på nøyaktig samme måte som den faste bunnkontakten, se kapittel 2.8. Det er to typer bunnkontakter. Forskjellen ligger i måten endeskjermen monteres til gjennomføringen på. Monteringen av de to typene er beskrevet nedenfor. Bunnkontakt av type 1 Standardbunnkontakten (type 1) er laget for enkel installasjon. Tilkobling av kabelsko og montering av skjerm utføres slik: 1. Monter bunnkontakten som beskrevet i kapittel 2.6 eller Plasser skjermen midlertidig som vist i fig. 19. Pass på at du plasserer den bredeste enden av skjermen mot gjennomføringen. 3. Hvis fast bunnkontakt brukes, senk gjennomføringen ned og fest den til transformatoren. 4. Koble kabelskoene til bunnkontakten. Tiltrekkingsmoment 68 ± 6 Nm. 5. Trykk skjermen forsiktig mot gjennomføringens flens. Trykk til topposisjonen er nådd. 6. Drei skjermen medurs cirka 20 grader og slipp opp. 7. Kontroller at endeskjermen er i låst posisjon. Bunnkontakt av type 2 for spesialtilpassede skjermer (bare for fast leder) Utformingen av spesialtilpassede skjermer skal alltid godkjennes av produsenten av gjennomføringen. Spesialbunnkontakten (type 2) har tre gjengede hull, M10, for festing av skjermen. Tilkobling av kabelsko og montering av skjerm på oljesiden utføres slik: 1. Skjermen kan monteres over eller under bunnkontakten, avhengig av hvilken type skjerm som brukes. Hvis den skal monteres over, plasseres den midlertidig over midtrøret. Hvis den skal monteres under, trekkes kabelskoene midlertidig gjennom endeskjermen. 2. Monter bunnkontakten. 3. Hvis fast bunnkontakt brukes, senk gjennomføringen ned og fest den til transformatoren. 4. Koble kabelskoene til bunnkontakten. Tiltrekkingsmoment 68 ± 6 Nm. 5. Fest skjermen til bunnkontakten med tre M10-skruer. 16 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

17 7 ± 0,5 Fig. 18. Fast bunnkontakt. Fig. 19. Tilkobling til bunnkontakt. Fig. 20. Monterte kabler og endeskjerm. Eksempel på montering av skjerm (over bunnkontakt) M10 (3 stk.) Ø 100 Ø 125 Fig. 21. Plassering av spesialtilpasset skjerm. Fig. 22. Hullmønster i bunnkontakt for spesialtilpasset skjerm. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 17

18 2.9 Montering av utvendig terminal Før tilkobling av lederklemmer må de utvendige terminalene i aluminium børstes nøye med en stålbørste og smøres med et kontaktmiddel eller vaselin. De innvendige kontaktflatene på utvendige terminaler i aluminium er kledd med tinn/sink og må derfor ikke børstes med stålbørste. Følgende må utføres for å oppnå riktig trykk og lav kontaktmotstand: 1. Rengjør kontakt- og pakningsflater grundig. 2. Smør O-ringen med Mobilgrease Monter låseringen, O-ringen og den utvendige terminalens tapp og skyv dem over lederrøret. En ekstra O-ring for endelig installasjon leveres med gjennomføringen. 4. Smør alle skruer på gjengene og under hodet med Molykote 1000 eller et annet egnet smøremiddel. 5. Sett inn og trekk til M10-skruene, med flat skive, som presser tappen mot lederrøret, den innvendige terminalen eller den øvre delen av den faste lederen, avhengig av hvilket system som brukes. Trekk til trinnvis til et endelig moment på 40 ± 4 Nm. 6. Sett inn M8-skruene, med konisk fjærskive og flat skive, som holder låseringen. Trekk dem til for å presse pakningen på plass. Trekk til vekselvis til et endelig moment på 20 ± 2 Nm. I begge tilfeller er det svært viktig å trekke til jevnt. Skruene skal altså trekkes til trinnvis, vekselvis på begge sider. Ikke børst innvendige kontaktflater med stålbørste! Fig. 23. Fig. 24. Toppskjerm for GSB 420. Ekstrautstyr for GSB 245 og GSB 362. Fig. 25. Toppskjerm for GSB 550. Fig. 26. Montering av toppskjerm. 18 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

19 2.10 Jording av flens Gjennomføringens flens har et gjenget M12-hull. Når du har trukket til skruene som fester gjennomføringen til transformatortanken, skal flensen jordes. Dette hindrer elektrisk utlading mellom gjennomføringens flens og transformatortanken under drift. Alternativ 1 Sett inn en smurt (Mobilgrease 28 anbefales) spiss stoppeskrue M12 (helst rustfritt stål A4-80). Trekk til med 40 Nm, slik at malingen på transformatortanken gjennombores til metallet under. Dette gir en elektrisk forbindelse mellom gjennomføringen og transformatortanken, slik at de holder samme spenning. Alternativ 2 Benytt en fleksibel kabel mellom M12-jordingshullet i gjennomføringens flens og et tilsvarende koblingspunkt i transformatoren. Smør skruen (Mobilgrease 28 anbefales) og trekk til M12-skruen i gjennomføringen med 40 Nm. Koble den andre enden av kabelen til transformatoren Ventetid før strømtilkobling Det kan være nødvendig å vente en stund før tilkobling av strøm for å unngå overslag eller delutladninger på grunn av luftbobler på gjennomføringens overflate. Velg en egnet fremgangsmåte nedenfor. Vakuumfylt transformator Ingen ventetid er nødvendig for gjennomføringen. Transformator fylt med avgasset olje Bruk en ren og tørr malerpensel til å fjerne overflatebobler ved montering. Vent seks timer før du tilkobler strøm. Transformator fylt med gassmettet olje Bruk en ren og tørr malerpensel til å fjerne overflatebobler ved montering. Vent 24 timer før du tilkobler strøm Anbefalte tester før strømtilkobling Følgende tester kan utføres for å sjekke gjennomføringens isolasjon, tetning og strømføring. Testene bør foretas etter montering, men før gjennomføringens utvendige terminal kobles til resten av strømkretsen i switchyard. 1. tetthetstest mellom transformator og gjennomføringens flens 2. tetthetstest av gjennomføringens utvendige terminal 3. måling av kapasitans og tan δ 4. kontroll av gjennomgangsmotstand Tetthetstest mellom transformator og gjennomføringens flens Flere ulike metoder kan brukes. Følg instruksene fra selskapet som er ansvarlig for oppstillingen. Tettheten til tetningen mellom transformatoren og gjennomføringens flens kan for eksempel enkelt testes ved hjelp av kritt eller papirremser når transformatoren fylles med olje Tetthetstest av gjennomføringens utvendige terminal Siden toppterminalen ofte er plassert over oljenivået til transformatorens ekspansjonssystem, er en lekkasje på dette stedet meget alvorlig siden vann da kan trenge inn i transformatorisolasjonen. Det anbefales derfor å utføre en tetthetstest etter montering, helst både med vakuum og overtrykk. Flere ulike metoder kan brukes. Følg instruksene fra selskapet som er ansvarlig for oppstillingen. Én mulig metode er sporgassmetoden: 1. Sporgass føres inn i midtrøret før den utvendige terminalen monteres. Transformatorens oljenivå skal være over gjennomføringens bunn, men under gjennomføringens flens. 2. Øk trykket i midtrøret ved å øke oljenivået så mye som mulig. 3. Bruk en gassdetektor (sniffer) til å søke etter gasslekkasjer ved pakningen. Transformator fylt med avgasset olje ved redusert oljenivå Gjenopprett oljenivået og vent 24 timer før du tilkobler strøm. For alle alternativene unntatt vakuumfylt transformator fylles midtrøret med olje opp til flenshøyde ved å åpne tetningssystemet til den utvendige terminalen for å slippe ut luft. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 19

20 Måling av kapasitans og tan δ OBS Siden C 2 normalt er relativt liten, må testpluggen aldri ha åpen krets når spenning tilføres gjennomføringen. Den skal alltid være jordet eller koblet til en ekstern impedans. Koblingen må ikke ødelegge gjennomføringen. Påse at pakningen sitter riktig med rundmutteren godt trukket til når det ikke utføres måling. Da er testpluggen beskyttet mot støv og vann. Etter montering anbefales en kapasitansmåling. Koble en målebru mellom den utvendige terminalen og testpluggen. Dette kan gjøres uten å fjerne gjennomføringen fra transformatoren siden gjennomføringen har en isolert testplugg, se fig. 2. Du finner mer informasjon i produktinformasjon , Gjennomføringsdiagnose og kondisjonering. Koble fra strømtilførselen til transformatoren, koble fra gjennomføringens utvendige terminal og fjern dekselet på testpluggen. Koble måleutstyret til testpluggen og målespenningskilden til gjennomføringens terminal. Kapasitansene C 1, mellom den utvendige terminalen og testpluggen, og C 2, mellom testpluggen og flensen, er oppgitt på typeskiltet. Den nominelle kapasitansen C 1 for ulike typer gjennomføringer er oppgitt i tabell 4. C 2 med testplugg avhenger i stor grad av de omgivende delene inne i transformatoren, og det er ikke mulig å gi en nominell verdi som gjelder for alle driftsforhold. Tabell 4. Nominell kapasitans C 1 i pf (produksjonstoleranse ± 10 %). C 2 bare til informasjon. Gjennomføring CT = 300 mm CT = 600 mm C 1 C 2 (testplugg) C 2 (spenningsplugg) C 1 C 2 (testplugg) C 2 (spenningsplugg) GSB < < GSB < < GSB < < GSB < < Kontroll av gjennomgangsmotstand Metoden for måling av gjennomgangsmotstand avhenger av transformatorens konstruksjon. Det vanligste er å tilføre en spenning fra gjennomføring til gjennomføring. Spenningsfallet fra utvendig terminal til utvendig terminal måles. Motstanden beregnes ved hjelp av Ohms lov: U = R I. (U: målt spenningsfall, I: gjennomgangsstrøm, R: total kretsmotstand.) Den totale gjennomgangsmotstanden er summen av transformatorviklingens motstand, lederens motstand og gjennomføringens leder- og kontaktmotstand. Den ekstra motstanden fra gjennomføringens leder skal ikke være mer enn 150 µω. Siden gjennomgangsmotstanden til høyspenningsviklingen i en vanlig krafttransformator er i størrelsesordenen 0,1 til 1 Ω, er dette en omtrentlig metode som bare kan brukes til å avdekke store feil i strømbanen, for eksempel avbrudd. Utilstrekkelig kontakt kan bare avdekkes ved hjelp av nøyaktig måling over hvert koblingspunkt eller ved å måle temperaturøkningen under drift med et infrarødt kamera (termovisjon). 20 1ZSC AAD no, rev. 4 Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB

21 3 Vedlikehold GSB-gjennomføringene er i prinsippet vedlikeholdsfrie regelmessig vedlikehold er ikke nødvendig. ADVARSEL Det må ikke utføres arbeid på gjennomføringen mens den er strømførende eller ujordet. 3.1 Anbefalt vedlikehold og tilsyn 1. rengjøring av isolatoroverflaten 2. måling av kapasitans og tan δ 3. kontroll for lokal overoppheting av koblinger med termovisjon (infrarødt kamera) 4. lekkasjekontroll Rengjøring av isolatoroverflaten Unngå å få løsemidler på gjennomføringens pakning og porselenkoblinger. Kompositt: Ved sterk tilsmussing kan det være nødvendig å rengjøre isolatoroverflaten av silikongummi. Dette gjøres ved å tørke over med en fuktig klut. Om nødvendig kan etylalkohol eller etylacetat brukes. Trikloretan og metylklorid anbefales ikke Måling av kapasitans og tan δ Se kapittel 2 Installasjon Kontroll for lokal overoppheting av koblinger med termovisjon (infrarødt kamera) Ved maksimal merkestrøm holder gjennomføringens utvendige terminal normalt en temperatur på ca C over luften i omgivelsene. Vesentlig høyere temperaturer, særlig ved lavere strømbelastning, kan være et tegn på dårlig forbindelse Lekkasjekontroll Foreta en visuell inspeksjon for oljelekkasjer mellom gjennomføringen og transformatorflensen ved rutinetilsyn av stasjonen. 3.2 Kassering etter endt levetid GSB-gjennomføringen leveres i en trekasse med et rør i rustfritt stål på oljesiden for fuktighetsbeskyttelse. Gjennomføringen består av følgende: Komposittisolatoren består av silikongummi på et rør av glassfiberforsterket epoksy. Mellom isolatoren og kondensatordelen er det silikongel, opptil 150 l for de største gjennomføringene. Den harpiksimpregnerte papirkondensatorkjernen består hovedsakelig av epoksy, kreppet papir og et innebygd lederrør i aluminium. Kjernen inneholder også mindre mengder aluminiumsfolie, gummiforsterket kork, gummitetninger, flettet kobbertråd (fortinnet), sølvlim og bly. Ved å knuse kjernen kan lederrøret tas ut og kildesorteres, mens resten av kjernen kan brennes i en egnet ovn. Den avtakbare flensen i støpt aluminium har en testplugg, låsering i aluminium, skruer i rustfritt stål og O-ringer i gummi. Løsne låseringen og skyv flensen av kondensatorkjernen. O-ringene som er montert på flensen, er enkle å fjerne. Den avtakbare testpluggen består av en hoveddel i epoksy, et deksel i aluminium, en kabel, kontakter i messing og O-ringer. Disse delene er enkle å ta av med unntak av den innebygde midtskruen i messing på hoveddelen. Denne skruen kan demonteres ved å knuse hoveddelen. 20 kv-spenningspluggen er fylt med cirka 2 dl silikongel. Denne gelen kan skrapes ut når flensen skilles fra kondensatordelen. Utvendige terminaler i kobber, messing eller lavt legert aluminium kan være belagt med for eksempel sølv, tinn, gull eller nikkel i lag med en tykkelse på opptil 20 µm. Skruene er laget av rustfritt stål, og O-ringene av gummi. Disse delene er enkle å ta av. Den faste lederen inneholder deler av aluminium, stål, messing og nylon. Bunnkontakten og den innvendige terminalen er laget av rent kobber, trekkringen og skruene er laget av messing. Endeskjermen er i epoksymalt aluminium, og O-ringene i gummi. Disse delene er enkle å ta av. Installasjons- og vedlikeholdsmanual GSB 1ZSC AAD no, rev. 4 21

2750 515-115 no, rev. 3. Transformatorgjennomføringer, type GSA-OA Installasjons- og vedlikeholdsmanual

2750 515-115 no, rev. 3. Transformatorgjennomføringer, type GSA-OA Installasjons- og vedlikeholdsmanual 2750 515-115 no, rev. 3 Transformatorgjennomføringer, type GSA-OA Installasjons- og vedlikeholdsmanual Opphavsrettslig beskyttet dokument Informasjonen i dette dokumentet er av en generell natur og omfatter

Detaljer

Gassisolert veggjennomføring, type GGFL Installasjons- og vedlikeholdsmanual

Gassisolert veggjennomføring, type GGFL Installasjons- og vedlikeholdsmanual 2770 501-8 no, Rev. 4 Gassisolert veggjennomføring, type GGFL Installasjons- og vedlikeholdsmanual Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig tillatelse fra oss, og innholdet må ikke gis videre til en

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser

Teknisk spesifikasjon. Filterimpedanser Jernbaneverket Teknisk spesifikasjon Filterimpedanser F.nr. : Utgave/versjon : 1/0 Utarbeidet av : JDMTK/ALR Dato utarbeidet : 14.08.98 Kontrollert av :... Dato kontrollert :... Godkjent av :... Dato godkjent

Detaljer

no, rev. 5. Gassisolert veggjennomføring, type GGFL Installasjons- og vedlikeholdsmanual

no, rev. 5. Gassisolert veggjennomføring, type GGFL Installasjons- og vedlikeholdsmanual 2770 501-8 no, rev. 5 Gassisolert veggjennomføring, type GGFL Installasjons- og vedlikeholdsmanual Opphavsrettslig beskyttet dokument Informasjonen i dette dokumentet er av en generell natur og omfatter

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Decenter Lifting Point (DLP)

Decenter Lifting Point (DLP) Decenter Lifting Point (DLP) NO Bruksanvisning Z769448 Rev. P11 Bruksanvisning - Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse

ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse ctc Excellent Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert utførelse Standard utførelse: NRF 344705 Mars 03 Tilleggsutstyr: Takgjennomføringer for Flatt tak Skråtak Vertikalt balansert røkrør i hvitlakkert

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse

Bruksanvisning. Excel EL/AL/OL/ADA/PAS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Tekniske data 2 2.0 Generelt 2 3.0 Begrensninger ved bruk 4 4.0 Kontroll av redskapet før og etter bruk 5 5.0 Sikkerhet 5 6.0 Merking 5 7.0 Oppbevaring 6 8.0

Detaljer

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d

Multi Tilhengerdrag. Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Multi Tilhengerdrag Monteringsanvisning 2005-07-07 38-150903d Beskrivelse VBG Multi Tilhengerdrag består av flere sidevanger, framdeler og bakre fester som monteres sammen med boltforbindelser. Delene

Detaljer

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING

Anborings- og hylsesystem. Brukerveiledning. Anborings- og hylsesystem. fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning Anborings- og hylsesystem fra EWE Armaturen GmbH & Co. KG BRUKERVEILEDNING 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Grunnleggende regler for anboring på hovedledninger...side Side 3 3

Detaljer

Rotating Lifting Point (RLP Version 2)

Rotating Lifting Point (RLP Version 2) Rotating Lifting Point (RLP Version 2) NO Bruksanvisning Z769446 Rev P13 Användarmanual Allmän informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme

Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme 3 1150 1750 W Elvarme 2 modeller Carboninfra IHC Gir behagelig, men intens varme Bruksområde Karboninfravarmeren IHC gir en skånsom/ direkte varme og med behagelig mykt lys er den ideell både for innendørsmiljøer,

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler GETEK

Tips til montering av solcellepaneler GETEK Tips til montering av solcellepaneler GETEK Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato 04.08.11 Erstatter : Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Tips til montering av solcellepaneler

Tips til montering av solcellepaneler Tips til montering av solcellepaneler Det finnes flere typer solcellepanler og flere løsninger for montering. At det ikke er noe standardsystem skyldes at behovene og mulighetene er svært ulike alt avhengig

Detaljer

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet!

Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe. Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Monteringsanvisning for Schiedel Permeter stålpipe Permeter stålpipe det enkle og rimelige alternativet! Februar 2009 Før du begynner: PLANLEGG Søknad om oppstilling skal ifølge Plan og Bygningslovens

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland.

Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Bruksanvisning Inkluderer sjakler produsert av Van Beest (Green Pin ) i Holland. Velg korrekt type og WLL (nominell arbeidsbelastning) for sjakkelen og korrekt WLL for det aktuelle bruksområdet. Husk å

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 12

Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 12 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 RUTINER...3 3 KONTROLL...4 3.1 Lager...4 3.2 Kontakter og kontaktvogge...4 3.3 Magnetisk krets...5 3.4 Skive og ledd...5 3.5 Ledningsføring

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14

installasjonsanvisning 11 kabelgrøft 13 lastskillebryter/effektbryter 13 anlegg med sikringer 14 ekstra sokkel 14 innholdsfortegnelse generell beskrivelse 3 1 kurs 3 2 kurs 4 3 kurs 4 4 kurs 5 håndtering 5 lagring 6 utpakking 7 kontroll av tilbehør 8 tekniske data 8 identifisering 9 installasjonsanvisning 11 kabelgrøft

Detaljer

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00

Monteringsanvisning. Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Monteringsanvisning Modulær funksjonssøyle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Apparatbeskrivelse I den modulære funksjonssøylen kan flere enkeltapprater installeres på veggen i et enhetlig design. Ved hjelp av

Detaljer

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil

Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Praktisk informasjon ved helfoliering av bil Innledning Vellykket helfoliering er avhengig av nøyaktig kunnskap om forholdene rundt og om bilen som skal folieres. Følgende spørsmål bør stilles og besvares:

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Monteringsog driftsinstruks. Pneumatisk aktuator type 3271 EB 8310 NO. Type Type Type 3271 med håndratt.

Monteringsog driftsinstruks. Pneumatisk aktuator type 3271 EB 8310 NO. Type Type Type 3271 med håndratt. Pneumatisk aktuator type 3271 Type 3271 Type 3271-5 Type 3271 med håndratt Type 3271-52 Fig. 1 Aktuatorer type 3271 Monteringsog driftsinstruks Utgave oktober 2004 Innhold Sikkerhetsinstrukser Innhold...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm

Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Monteringsanvising for dusjkabinett PERNILLE 90x90cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner 1. Godkjent person sikring Tåler noe snøbelastning 2. Manuell opprulling med sveiv eller tau hvor utrekkstanga føres med støttehjul 3. Hele presenningen trekkes manuelt ut med tau 4. Dekker ovale, runde

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179

BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 BRUKSINSTRUKS AB CHANCE TYPE C403-3179 For prøving av betjeningsstenger i våt eller tørr tilstand INTRODUKSJON AB Chance betjeningsstang tester er et transportabelt komplett utstyr for testing av betjeningsstenger.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer