MÅNEDSBLADET N Y TT F R A SJØMANNSKIRKEN I L O N D O N V ÅR/SOMMER 1 /2014 ÅRGANG 7 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅNEDSBLADET N Y TT F R A SJØMANNSKIRKEN I L O N D O N V ÅR/SOMMER 1 /2014 ÅRGANG 7 7"

Transkript

1 MÅNEDSBLADET N Y TT F R A SJØMANNSKIRKEN I L O N D O N V ÅR/SOMMER 1 /2014 ÅRGANG 7 7 T E M A : J U B I L E U M S j ø m a n n S k i r k e n å r g r u n n l o v S j u b i l e e t K U N S T I K I R K E R O M M E T : v e l S i g n e l S e a v k r i S t u S - i k o n k i r k e S k i p e t S t. o l a v

2 S p e a k e r S c o r n e r D e t e r i k k e o r D Det er ikke ord for dine henders mirakler du lar milliardene fødes og ikke to mennesker er like du forvandler algene til øgler ga fiskene vinger slangene ben og menneskene kunnskap om godt og ondt at de kunne se seg selv du bygget store skip som reiste langt ut i verdensrommet du steg ned på jorden og ble ett med alt du skapte fødsel lidelse kjærlighet og død dine ord ble stående i årtusener og sådde evigheten som en drøm i våre hjerter f i n n b j ø r n S e t h ( ) f r a «l o g o S» vi er godt i gang med det store jubileumsåret for norge, og når disse linjer leses, nærmer vi oss 17. mai. vi feirer 200-årsjubileet for undertegningen av grunnloven i år. 17. mai 1814 ble den nye norske grunnloven undertegnet av medlemmene av riksforsamlingen på eidsvoll var et høydramatisk år for norge. vi startet året som en del av Danmark, noen vår- og sommermåneder forsøkte vi å bli selvstendige, og på ettersommeren havnet vi i en ny union med Sverige. vi lyktes ikke å bli helt selvstendige, stormaktene tillot ikke det, men vi fikk beholde vår grunnlov. norge fikk en mye mer selvstendig stilling i forhold til Sverige enn vi hadde hatt til Danmark. vi hadde vår egen regjering, og vi kunne i stor grad styre våre egne saker. Den nye grunnloven var på mange områder ganske liberal og til dels radikal. på andre områder var den ikke så tolerant: Det var lite aksept for trossamfunn utenfor Den norske kirke, og jøder og jesuitter var eksplisitt forbudt i norge. jødeforbudet falt i 1851, men det gikk mer enn 100 år før forbudet mot jesuitter ble fjernet i Det er under 50 år siden. for oss nordmenn som anser oss som tolerante, er det fakta til ettertanke. i det moderne norge skal det være plass for ulike religioner og livssyn. Slik skal det være i et demokratisk samfunn. vi som utgjør Den norske kirke, er bevisst på at vi ikke er eneste tillatte livssynssamfunn. i tiårene etter 1814 sydet og kokte det i det norske samfunnet. nordmenn bygde landet på mange ulike måter. vi fikk et blomstrende mangfold av frivillige organisasjoner. De politiske partiene ble dannet. kirkelivet organiserte seg i et mangfold av organisasjoner og bevegelser. kulturlivet blomstret, og på alle kanter lette man etter måter å uttrykke det at vi var norske på. Sjømannskirken er en del av denne fortellingen om det nye norge: j u b e l å r e t Sjømannskirken er en del av fortellingen om det nye norge etter 1814 i 2014 markerer vi nemlig et annet jubileum også. Det er 150 år siden Sjømannskirken norsk kirke i utlandet ble grunnlagt i bergen. her i london markerer vi dette jubileet til høsten. Sjømannskirken ble etablert for første gang i london i 1868, og den gamle, norske menigheten som hadde eksistert i byen siden 1690-tallet, fikk nytt liv da den energiske sjømannsprest Storjohann kom til london. Siden det har vi vært her i Sørøst-london, nær de gamle dokkene, og nær de nye finansinstitusjonene i byen. på St. olav s Square har kirken ligget siden 1927, og vi tror vi fortsatt kan si at norge ligger sør for themsen. jeg vil også, på egnes og kirkens vegne, rette en hjertelig takk til medlemmene av onsdagsklubben. Denne kvinneforeningen har tjent kirken trofast gjennom mange tiår, og har bidratt til basaren og på mange andre måter. alle dagens medlemmer av onsdagsklubben er også medlemmer av kvinneforeningen. De har nå bestemt å avslutte sitt arbeid. hjertelig takk til dere alle i onsdagsklubben for verdifull innsats gjennom så mange år. velkommen til Sjømannskirken, både til 17. maifeiring, og senere på året, jubileumsfeiring for Sjømannskirken. Sjømannskirken er dessuten til for deg hele året. velkommen innom! vennlig hilsen torbjørn holt Sjømannsprest/daglig leder M Å N E D S B L A D E T kirkeblad for Sjømanns kirken i london, St. olavs kirke. bladet kommer ut med fire nummer per år. opplag: kontingent 25, inkluderer støttemedlemskap. Redaksjon: torbjørn holt (ansv. red.), ragnhild meland (red.), Dan eliassen, bjarte valen Grafisk design: Dan eliassen kirkens adresse: 1 St. olavs Square, albion Street, rotherhithe, london Se16 7jb Reg. charity nr Telefon/kontakt: t l f : f a x : m o b : torbjørn holt Åpningstider: mandag og tirsdag stengt onsdag, torsdag, fredag lørdag Søndag Slik finner du kirken: b u S S : fra sentrum: 188. fra Waterloo: 381. fra liverpool Street og london bridge: 47. u n D e r g r u n n : jubilee line til canada Water eller bermondsey Station. o v e r g r o u n D : til rotherhithe Station. r u t e i n f o: Kontonummer n o r g e: u k: Sort code: m å n e D S b l a D e t 3

3 S j ø m a n n S k i r k e n i S t o r b r i t a n n i a i n n h o l D k i r k e n y t t 3 Speaker s corner 5 Kirkenytt: nytt fra kirken 6 kirkeskipet St. olav 8 velsignelse av ikon torbjørn holt Sjømannsprest Daglig leder thomas Wagle Sjømannsprest kapellan ingrid ims Studentprest Storbritannia og irland Steen buus-jensen administrasjonsleder 10 Fotoreportasje: Glimt fra livet på kirken 12 Kirkekalender & program vår/sommer/høst Tema: Jubileum tidenes 17. maifeiring i london 16 Sjømannskirken fyller 150 år 18 lansering av frimerke i london Wenche jensen husmor britt bagnold Sekretær ragnhild meland informasjonsansvarlig astrid Sandvand Dahlen menighetspedagog 19 roalds spalte 20 bokhjørnet 21 in memoriam 22 annonser/reklame håvard Sandvand Dahlen Diakonal medarbeider liz Dean vaktmester mattis moviken assistent n y t t f r a k i r k e n få månedsbladet i posten Du kan abonnere på månedsbladet. i 2014 blir det to nummer. Send din adresse til anbefalt dona sjon for abonnement er 25. i tillegg lages en bok om kirken. nyhetsbrev hver uke sender vi ut et elektronisk nyhetsbrev. Du melder deg på via vår nettside. klikk på «motta nyhetsbrev» på forsiden under bildet og skriv inn din e-postadresse. Sjømannskirken på facebook vi er på facebook! Du finner oss på Sjømannskirken i London. trykk «like» og du får informasjon om hva som skjer på kirken. hjelp oss å Dokumentere livet på kirken vi er i gang med å lage en liten bok om Sjømannskirken i london. Den skal inneholde en historisk, men også en dagsaktuell fremstilling av livet på sjømannskirken. vi ønsker at boken skal inneholde mange bilder. og det er her vi trenger din hjelp. Send oss bilder du har fra Sjømannskirken! bilder fra spesielle anledninger er selvfølgelig interessant, men like så viktig er de hverdagslige bildene: bilder fra kjøkkenet, fra hagen, fra aktiviteter og foreningsliv på kirken, for å nevne noe. Send bildene til kirken, enten på e-post til eller per post til: the norwegian church in london 1 St. olav s Square, albion Street, london Se16 7jb frist: vi bør ha bildene så raskt som mulig, og senest 30. juni originaler returneres selvfølgelig hvis ønskelig. Stabsnytt menighetspedagog astrid Sandvand Dahlen er i fødselspermisjon frem til etter sommeren, og vil fra høsten av være tilbake i 60 prosent stilling. mattis moviken vikarierer i stillingen frem til sommeren vi viderefører modellen med lokalansatte vikarer i ettåringsstillingen også neste skoleår. konfirmantleirer våren 2014 gjennomfører vi ti konfirmantleire på Sjømannskirken. to av leirene er for Sjømannskirkens egne konfirmanter, både konfirmantene våre her i london, og konfirmanter fra kirkene overalt i europa. De andre åtte leirene er for konfirmanter fra menigheter i norge. til sammen har rundt 500 ungdommer pluss ledere vært her denne våren. leirene er programmessig svært vellykkede, og populære blant deltakerne. i tillegg gir de gode inntekter for kirken vår. gudstjenester i -området Dette siste skoleåret har vi hatt månedlige gudstjenester i esher. fra høsten av flyttes disse gudstjenestene til christ church i, like ved den norske skolen. alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste og kirkekaffe/kveldsmat. St. olav s Square plassen foran kirken vil gjennomgå en stor oppgradering høsten i mange år har vi arbeidet med å få en løsning med det tidligere offentlige toalettet på plassen, som i mer enn 10 år har stått som ruin med en skjemmende sort vegg rundt. Det er nå gjennomført en kommunal ekspropriasjonsprosess, og tomten vil med det første fylles igjen og veggene fjernes. vi vil videre anlegge en helt ny plass foran kirken, som vil gi det fredede kirkebygget en verdigere ramme, og vil gi oss en stor og tjenlig uteplass til kirkens ulike arrangementer. arbeidet med plassen forventes å bli avsluttet i løpet av siste del av 2014 eller tidlig i tur til israel, palestina og jordan kirken arrangerer i samarbeid med rådet for lutherske kirker i Storbritannia en reise til Det hellige land og jordan i perioden 26. september til 5. oktober torbjørn holt er en av reiselederne. alle er velkomne til å delta. turspråket blir engelsk. vi vil besøke de viktigste hellige stedene i jerusalem, betlehem og i galilea og vi vil dra til Dødehavet, massada og jeriko. vi vil besøke en palestinsk flyktningeleir, og se det nasjonale holocaustmonumentet yad vashem. Det blir møter med religiøse ledere, og turdeltakerne vil få innsikt i politiske og religiøse utfordringer i regionen. Den siste helgen vil vi besøke oldtidsbyen petra, amman og romerbyen jerash i jordan. fullstendig program og priser vil foreligge i januar interesserte kan kontakte torbjørn holt på e- post eller mobil for nærmere informasjon. 4 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 5

4 k i r k e n y t t fregatten St. Olav har hengt i Sjømannskirken i london siden åpningen i kirkeskip er vanlig i nordiske kirker og den symbolske betydningen gjør at den passer ekstra godt i en Sjømannskirke. k i r k e S k i p e t S t. o l a v T E K S T to r b j ø r n h o lt F OTO r a g n h i l D m e l a n D I anledning Sjømannskirkens 150-årsjubileum inviterer vi til J U B I L E U M S H E L G O K T O B E R Fredag 17. oktober kl Jubileumsfest med reker Velkommen til en kveld med god mat, underholdning, taler og musikk. Åpent for alle Lørdag 18. oktober kl 10 og utover Familiedag opplegg for barna med historisk tema. I samarbeid med lørdagsskolen. Aktiviteter for alle aldersgrupper 1 7. M A I I S J Ø M A N N S K I R K E N Å R S J U B I L E U M 11.00: 17. mai-gudstjeneste Salg av vafler og kaffe etter gudstjenesten. Statsråd Monica Mæland og lokal MP Simon Hughes deltar : 17. maitog og program I Southwark Park rett ved kirken Salg av lunsj, pølser og brus 19.00: Nasjonaldagsfest med tradisjonsmat og bløtekake Det blir taler, musikk og underholdning 20 ( 10). Barn under 10 år gratis V E L K O M M E N T I L S J Ø M A N N S K I R K E N P Å 1 7. M A I! Påmelding og betaling via våre nettsider eller ved å ringe kirken Svært mange nordiske kirker har skutemodeller hengt opp i kirkens skip. Denne skikken er mindre vanlig i england, men det finnes eksempler også her. også Sjømannskirken i london har en slik skutemodell, det er en fregatt, som er et marinefartøy. Det at fartøyet er militært, ser vi av rekken av kanoner langs rekken på begge sider. begrepet «en bredside» som ofte brukes for å beskrive når noen får en skikkelig overhaling, kommer fra marinespråket, og brukes når hele kanonrekken på et marinefartøy fyres av samtidig. Skipet brukes som symbol i mange sammenhenger i bibelen og i kristen tradisjon. Det første eksemplet er noahs ark, skipet som ble bygget for å redde dyrerasene og menneskeslekten fra den ødeleggende storflommen. arken sees også som et bilde på kirken, som frelser de troende fra undergangen. Skipsmodellen i kirken seiler mot øst, mot alteret, mot soloppgangen, i retning jesu oppstandelse, i retning himmelen. ordet «orientere» betegner denne bevegelsen mot øst, å vende seg mot øst, mot orienten. Som menighet og kirke seiler vi gjennom livet sammen, mot himmelen, mot vårt sanne hjemland. kirkefaderen augustin ( ) skrev følgende i en av bøkene sine: «Sjelene som reiser gjennom verden, reiser i en båt. og denne båten er kirken.» masten på skipet symboliserer korset. mastene i oldtiden hadde bare én tverrbjelke, og korsformen var tydelig. Det er jesus selv som står ved roret. alle troende er besetning, ikke passasjerer. vi kalles til å medvirke aktivt. Skipsmodellen vår, fregatten St. Olav, er en gave fra skipsreder h. Westfal larsen i bergen, og ble gitt til kirken ved åpningen i Søndag 19. oktober kl og utover Festgudstjeneste med festkirkekaffe. Olavskoret deltar Historisk vandring 6 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 7

5 k i r k e n y t t k i r k e n y t t Pantokrator betyr «Allherskeren» og viser at Kristus er både Skaper, Frelser og Dommer. Ikoner er malt etter helt bestemte regler og alle elementer har en symbolsk betydning. Den røde tunikaen og den blå kappen symboliserer Kristi to naturer den guddommelige og den menneskelige. Båndet over høyre skulder symboliserer høy embetsstatus (en levning fra det romerske keiserhoff). Kristus velsigner med høyre hånd. De tre fingrene som er samlet i en trekant refererer til Treenigheten, mens de to kryssede fingrene symboliserer både Kristi to naturer og døden på korset. I venstre hånd holder han evangelieboka. Glorien symboliserer en helliggjort tilstand og de greske bokstavene i glorien betyr «den værende» eller «den som alltid er». Bokstavene IC XC er første og siste bokstav i navnet Jesus Kristus. v e l S i g n e l S e a v i k o n T E K S T O G F OTO r a g n h i l D m e l a n D 16. mars i år kunne vi stolt invitere familien næss. De har, til minne om helge næss, gitt et ikon i gave til kirken. helge næss var en trofast kirkegjenger og støttespiller i Sjømannskirken i london gjennom mange år. 16. mars 2014 var enken etter helge, pauline næss, hans barn og barnebarn til stede for å overvære velsignelsen av ikonet. i følge tradisjonen skal ikoner velsignes av en prest før de tas i bruk. biskop av Southwark, christopher chessun, var spesielt invitert for å gjøre dette. Det er et vakkert ikon og det vil henge sentralt plassert i kirkerommet. Det er malt av den norske ikonmaleren Solrunn nes. hun har tidligere hatt en ikonutstilling i Sjømannskirken i london, og kirken har fra før to ikoner av samme kunstner. om ikoners betydning sier hun: jeg ser på denne kunsten som en universell kunst, og den inkluderer alle som ønsker å nærme seg den. Det jeg gjerne vil formidle, er et glimt av det hellige, nettopp av den mystiske dimensjonen ved kristentroen. Den har mange sider som kan utvikles rent intellektuelt, og det er i og for seg både interessant og nødvendig. men jeg sporer i dag et behov for dypere verdier enn det å få alle ting forklart. et bilde er jo alltid samtidig. på kort tid får du et sterkt inntrykk av en sannhet. her dreier det seg om åndelige sannheter som har fått en visuell form. ikonet som kirken har fått, bærer tittelen «pantokrator» som betyr «allherskeren». motivet er et sentralt ikonmotiv og henger gjerne sammen med et guds mor og barn-motiv, slik det også vi gjøre i Sjømannskirken i london. Gave: familien næss har gitt et ikon i gave til kirken. De overvar den høytidelige begivenheten da ikonet ble velsignet for å kunne tas i bruk. 8 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 9

6 f o t o r e p o r t a S j e f o t o r e p o r t a S j e F O T O R E P O R T A S J E g l i m t f r a l i v e t p å k i r k e n 1: 17. mai 2013 i Southwark park. prinsesse märtha louise i bakgrunnen med to av sine døtre. foto: Dan eliassen. 2: 17. mai 1903 i Den norske klub. 3: 17. mai 1971 på Duke of york s Square. 4: kvinneforeningen hyllet i april reidun harvey i anledning hennes 90-årsdag. 5: god mat og god prat på seniortreff. anne bergstrøm (kokk) disket opp med hjemmelaget karamellpudding. 6 & 7: bondegårdstur med lørdagsskolen og byggeklossen. 22. mars dro store og små til Surrey Docks farm like ved kirken. Dyrenavn, dyrelyder, sanger og fakta om dyr sto på timeplanen. barna og ungdommene fikk også prøve å lage smør og kare ull. Det slo godt an blant asfaltbarna fra london. 8: en av de ansatte ved Sjømannskirken har gått drastisk til verks og vil for alltid være preget av tiden som ansatt her... gjett hvem! 10 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 11

7 p r o g r a m f o r v å r / S o m m e r / h ø S t S J Ø M A N N S K I R K E N I L O N D O N hver søndag serverer vi lunsj på kirkekaffen, i tillegg til vafler og kaffe selvfølgelig! hver søndag ringer vi inn til gudstjeneste kl. 11. Én gang i måneden er det familiegudstjeneste. på mandager er det baby- og barnesang i christ church i. kvinneforeningen har eksistert siden 1885, og er den eldste norske kvinneforening i utlandet. Spiller du fotball? kirken har sitt eget fotballag som møtes en gang i uken. Seniorlunsj er for de godt voksne. mat, litt underholdning og ikke minst god prat rundt bordet! hver fredag møtes foreldre med barn under skolealder til sangstund, vafler, lek og moro! vil du at barna dine skal lære norsk? lørdagsskolen gir undervisning i norsk språk og kultur. Kvinneforeningen møtes første og tredje torsdag i måneden kl. 12. foreningen har deilig servering og et variert program på møtene sine, og det arrangeres enkelte turer. kvinneforeningen jobber også hele året med julebasaren, som avholdes tredje helg i november. nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen! Seniorlunsj et par ganger i halvåret samles seniorene, både kvinner og menn, til god mat og god prat på kirken. Det serveres varm lunsj, kaffe og vafler. etter maten er det litt program musikk, dikt, sang eller lignende. Fotball Sjømannskirken har et eget fotballag som heter The Norwegian Church. ta kontakt med håvard Sandvand Dahlen hvis du har lyst til å spille fotball: Olavskoret Sjømannskirken i london fikk våren 2012 sitt eget klassiske kirkekor. olavskoret er et liturgisk kor som deltar på gudstjenesten en gang i måneden. repertoaret er klassisk. har du lyst til å være med? ta kontakt med astrid: Småbarnstreff hver fredag kl møtes barn og foreldre til småbarnstreff i kirken. vi synger norske barnesanger, leser norske bøker, leker, spiser lunsj og koser oss med vafler. Lørdagsskole og Byggeklossen elever samles annenhver lørdag til norskundervisning. elevene er fordelt i klasser etter nivå og alder. i pausen serveres vafler, saft og kaffe. foreldrene hygger seg gjerne på leseværelset med prat og norske aviser mens undervisningen pågår. «byggeklossen» er vår lekegruppe for barn under skolealder. Studentmiddager/Open Mic-night er du norsk student i london? eller er du ung yrkesaktiv? Da er dette noe du bør få med deg. flere ganger i semesteret inviterer vi til middager og open micnights på kirken. følg med på våre facebook/nettsider for mer informasjon. Småbarnssang og familiekor i hver mandag arrangerer vi familiekor og småbarnssang i christ church i. Samlingene ledes av astrid Sandvand Dahlen (menighets- og sangpedagog). ta kontakt for mer informasjon og påmelding: Gudstjenester hver søndag klokken feirer vi gudstjeneste på Sjømannskirken i london. gudstjenesten er hjertet i vårt arbeid. Det er alltid nattverd på våre gudstjenester. vi prøver å ha søndagsskole hver søndag når det ikke er familiegudstjeneste. ca. én gang i måneden er det gudstjeneste i christ church i kl Familiegudstjenester en gang i måneden har vi familiegudstjeneste. vi har som mål at Sjømannskirken skal være et godt sted å være for barnefamilier, og familiegudstjenester er en viktig del av dette. vi ønsker at barna skal delta mest mulig i gudstjenesten, de kan for eksempel lese bønner, tenne lys etc. ta kontakt hvis du vil at ditt barn skal få oppgaver! Kirkekaffe og kirkelunsj etter gudstjenesten serverer vi alltid kirkekaffe med vafler og kaker. Du kan også kjøpe lunsj. kiosken er åpen under kirkekaffen, og selger norsk mat og sjokolade. Vil du ha besøk? en viktig del av vår virksomhet er å dra på hjemmebesøk og sykehusbesøk. ta kontakt med sjømannsprest thomas Wagle for å gjøre en avtale. Åpningstider mandag og tirsdag stengt. onsdag, torsdag og fredag lørdag og søndag august: åpent søndager M A I Tor gudstjeneste, frigjøringsdagen Søn gudstjeneste Søn kirkens årsmøte Tor kvinneforening Lør 17. grunnlovsdagen. Se eget program Søn gudstjeneste Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Tor gudstjeneste. kristi himmelfartsdag. Tor Seniorlunsj Tor søn 1. juni pilegrimsvandring Fre Småbarnstreff J U N I Søn gudstjeneste Tors kvinneforening. Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn pinsedag. konfirmasjonsgudstjeneste Ons onsdagsklubb Tor Skrivesirkel Fre Småbarnstreff Søn familiegudstjeneste Søn familiegudstjeneste i esher Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole, St. hansfeiring med barnekonsert Søn gudstjeneste Ons onsdagsklubb Tor Seniorlunsj Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste J U L I Fre 4. Søn 6. Fre 11. Søn 13. Fre 18. Søn 20. Søn Småbarnstreff gudstjeneste Småbarnstreff gudstjeneste Småbarnstreff gudstjeneste gudstjeneste A U G U S T Søn gudstjeneste Søn gudstjeneste. Søn gudstjeneste Søn gudstjeneste forøvrig er kirken stengt i august S E P T E M B E R Man 1. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Man 8. barnesang/kor i Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste Man 15. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn familiegudstjeneste Søn familiegudstjeneste christ church Man 22. barnesang/kor i Ons open mic-night Tor Seniorlunsj Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste Man 29. barnesang/kor i O K T O B E R Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Man 6. barnesang/kor i Fre Småbarnstreff Søn familiegudstjeneste 4-årsbok Man 13. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Jubileumshelg: Fre 17. jubileumsfest Lør 18. lørdagsskole og barnas dag Søn 19. festgudstjeneste, lunsj og historisk vandring se forøvrig eget program Man 20. Ons 22. Fre 24. barnesang/kor i Studentmiddag Småbarnstreff Søn 26. Søn 26. Tor 30. Fre gudstjeneste gudstjeneste i christ church Seniorlunsj Småbarnstreff N O V E M B E R Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Man 3. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste. remembrance Sunday Man 10. barnesang/kor i Ons 12. open mic-night Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn familiegudstjeneste Søn familiegudstjeneste christ church Man 17. barnesang/kor i Tor kvinneforening Julebasar: Fre søn 23. november Søn basargudstjeneste Man 24. barnesang/kor i Tor Seniorlunsj Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn familiegudstjeneste lysvåken Søn familiegudstjeneste christ church for oppdatert og utfyllende informasjon, se våre nettsider: få nyhetsmail fra Sjømannskirken hver onsdag. meld deg på via nettsiden (se over). følg oss på facebook: Sjømannskirken i London

8 T E M A : j u b i l e u m T E M A : j u b i l e u m Spesiell feiring: årets 17. maifeiring i london vil bli helt spesiell. i år vil vi ha et utvidet program og en rekke ekstra aktiviteter. årets 17. mai vil bli en stor fest, sier formann i 17. mai-komitéen, kyrre haugen, som forventer fire tusen nordmenn til Southwark park. t i D e n e S 1 7. m a i f e i r i n g i l o n D o n T E K S T O G F OTO b j a rt e va l e n vi skal danne verdens lengste 17. mai-tog utenfor norges grenser, smiler formann i 17. mai-komitéen kyrre haugen. 200 år etter at christian magnus falsen forfattet utkastet til det som skulle bli norges grunnlov, har haugen og 17. mai-komitéen jobbet utrettelig for at den historiske markeringen i år skal bli en som aldri går i glemmebøkene. årets 17. mai-feiring vil bli en eneste lang fest, forklarer haugen til Månedsbladet. her skal være noe for alle aldersgrupper. Dette skal bli en fest for alle Planlagt siden september utallige timer og måneder med planlegging har gått med til å spikre alle detaljene i programmet for årets 17. mai-feiring i london. Siden nasjonaldagen i år passende nok faller på en lørdag, forventer haugen at det vil bli svært folksomt i Southwark park. når 17. mai faller på en ukedag er det vanligvis rundt to tusen mennesker i parken. Da prinsesse märtha louise og familien var med på feiringen i fjor, var det på en fredag og rundt tre tusen mennesker hadde tatt turen til Southwark. i år regner vi med at det blir over fire tusen mennesker her, men så blir det da også en helt spesiell markering i år, sier haugen. allerede tidlig i høst begynte det møysommelige arbeidet med å få på plass bitene i det store 17. mai-puslespillet for haugen og komitéen. Det er klart det blir ekstra spesielt siden det er 200 års-markering i år. vi legger opp til en ekstra storstilt feiring, men det har også krevd mye arbeid og planlegging. vanligvis har vi et budsjett på pund, men i år har alle de ekstra aktivitetene gjort at vi har økt budsjettet til pund, altså mer enn en tredobling, forklarer haugen. lederen av 17. mai-komitéen understreker at det ikke ville vært mulig uten en fantastisk støtte fra næringslivet. uten den velvilligheten vi har møtt fra næringslivet hadde vi neppe fått dette til. vi har allerede fått inn over pund i ren sponsorstøtte og vi har tidligere år vært edruelige med pengebruken slik at vi har pund på bok som kommer svært godt med i år, forklarer haugen. 17. mai-komitéens leder har likevel en ekstra oppfordring til alle som legger turen til Southwark park. vi håper å få solgt så mange lodd som mulig. Det er en fin måte for alle å støtte det videre arbeidet på og det utgjør en svært viktig inntektskilde for oss. Dessuten kan vi skilte med veldig fine premier, blant annet en tur med hurtigruten fra bergen til kirkenes for to personer som hovedpremie, forteller haugen. Noe for alle vanligvis starter selve feiringen i Southwark park ved 13-tiden om ettermiddagen, men i år flyttes den tradisjonelle flaggheisingen ved Den norske skolen til parken, og dermed begynner programmet så tidlig som vi har fått inn en flaggstang ens ærend til denne dagen og vi håper at mange vil være på plass i parken allerede på morgenkvisten. i tillegg blir det champagne-frokost med røkelaks, eggerøre, champagne og frukt til en rimelig penge som Scandinavian kitchen står for. her må man melde seg på til 17. mai-komitéen, men det er åpent for alle, understreker haugen. i år er det bodø paradekorps og fikkan skolekorps som skal sørge for å akkompagnere allsangen av både nasjonalsang såvel som andre tradisjonelle musikalske innslag som hører 17. mai til. i tillegg har vi fått spellemannsprisvinner onkel tuka til å opptre. Det samme skal mathea-mari glittenberg som er kjent både fra Norske Talenter på tv 2 og Annie-musikalen på folketeateret i oslo. Dessuten kommer synthpopbandet Casiokids som jeg tipper blir et veldig populært innslag blant ungdommen, smiler haugen. Det blir også innslag av folkedans og folkemusikk. vi har bevisst valgt å sette sammen et program som favner bredt. her skal være noe for alle aldersgrupper. Dette skal bli en fest for alle, forklarer haugen. Trenger hjelp på dagen årets hovedtaler er næringsminister monica mæland, mens årets æresgjest er norges udiskutabelt morsomste lege, trond-viggo torgersen. vi har lagt opp til at det skal være underholdning hele dagen, og det er mange som har vært i sving for å få denne kabalen til å gå opp. men dersom det er noen som melder seg frivillig til å jobbe noen timer dugnad på selve nasjonaldagen, så er vi svært takknemlige. vi trenger hjelp i salgsbodene, hjelp til rydding av søppel og en del forefallende arbeid, forklarer haugen. han legger ikke skjul på at planleggingen av årets markering har tatt svært mye tid, men legger samtidig til at det har vært både lærerikt og givende. etter fire år som leder av 17. mai-komitéen takker han imidlertid for seg etter årets arrangement. kjernen av komitéen som nå har vært med de siste fire årene takker for seg. Det har vært en flott erfaring å ta med seg og det har vært veldig artig, men nå er det på tide å overlate stafettpinnen til nye ildsjeler, smiler haugen. notis: 17. mai-komitéen ønsker å takke næringslivet for støtten i forbindelse med årets arrangement. en spesiell takk til Statoil, Dnb, e.on e&p, aker Solutions, Statkraft, Det norske oljeselskap, Dnv gl, hurtigruten og Danske bank. Du finner fullt program for feiringen i Southwark park på nettsidene til 17. mai-komitéen: ønsker du å lese mer om da den norske grunnloven ble til og hvordan grunnlovsjubileet skal feires i norge? gå til denne nettsiden: 14 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 15

9 T E M A : j u b i l e u m T E M A : j u b i l e u m S j ø m a n n S k i r k e n f y l l e r å r t e k S t S J Ø M A N N S K I R K E N f oto A R K I V (forrige side:) en byggekomité ble nedsatt i 1922, men først 24. juni 1926 ble grunnstenen til Sjømannskirken i rotherhithe lagt ned, av daværende kronprins olav. nesten på dagen ett år senere, 26. juni 1927, var kronprins olav tilstede igjen ved innvielsen av St. olavs kirke. (over:) Skoleskipet Gann legger ut på jubileumscruise i forbindelse med 150- årsjubiléet. etter planen ankommer skipet london i begynnelsen av august. følg med på våre nettsider for nøyaktig dato. i år er det 150 år siden Sjømannskirken ble grunnlagt. jubiléet skal markeres verden over. De fleste arrangementene i forbindelse med jubiléet vil markeres i bergen, hvor Sjømannskirken ble grunnlagt i men ved alle sjømannskirkene vil bursdagsbarnet markeres. 31. august, på dagen 150 år etter stiftelsen, blir det jubileumsgudstjenester i samtlige norske domkirker. hans majestet kongen har takket ja til å delta i bergen domkirke, det er vi veldig glade for. biskop i bjørgvin, halvor nordhaug, vil også være med på gudstjenesten. kong harald er Sjømannskirkens «høye beskytter», som også hans far og farfar var. Den norske kongefamilien har alltid hatt et nært forhold til sjømannskirkene, og flere av kirkene bærer kongelige navn. Grunnlagt av Storjohan Det begynte i et lysthus i bergen, 31. august ti menn startet opp «foreningen til evangeliets forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede havne» på initiativ fra cand.theol. johan cordt harmens Storjohann. under et studieopphold i Skottland hadde Storjohann kommet i kontakt med norske sjøfolk i leith, og fikk øynene opp for at disse menneskene trengte oppfølging fra sin hjemlige kirke. høsten 1865 ble den første stasjonen åpnet, i nettopp leith. ved siden av regulære gudstjenester og kirkelige handlinger, ble det helt fra starten lagt vekt på skipsbesøk, husbesøk og sykebesøk. i tilknytning til kirkerommet ble det etablert «leseværelser» der man arrangerte fester, og der sjøfolk kunne lese bøker og aviser og skrive hjem. i takt med endringen i det norske samfunn har driften endret seg, og i dag henvender Sjømannskirken seg til alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor norges grenser. Stadig mer av tiden tilbringes utenfor kirkebygningene og områder med diakonale utfordringer prioriteres. alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse, og en rekke kirker utfører også bryllup. Hjertevarme og historisk tidslinje lørdag 30. august arrangeres den store hjertevarme-aksjonen, og over hele verden vil nordmenn bli møtt med vaffelhjerter og glade medarbeidere og frivillige i oransje t-skjorter. Sjømannskirken lager også en digital, historisk tidslinje på nett, som dermed vil være tilgjengelig for alle. bakgrunnen for å gjøre dette digitalt, i stedet for en mer tradisjonell løsning med en historiebok, er at den slik blir tilgjengelig for alle. Det gir dessuten rom for flere bilder enn i en bok, og ikke minst muligheter for filmer fra sjømannskirkehistorien. noen unge historikere har fått gå gjennom Sjømannskirkens arkiver og formidler historien med sitt blikk. tusenvis av bilder er scannet og lagret, og settes sammen digitalt, slik at man kan gå inn på alle kirker siden oppstarten, se på bilder og film, lese fortellinger på gitte årstall og finne fordypende artikler. Jubileumscruise Seilregattaen tall Ships races avsluttes i bergen 26. juli med en økumenisk gudstjeneste om bord i seilskipet Statsraad Lehmkuhl. etter gudstjenesten kaster skoleskipet Gann loss fra bergen og legger ut på et sjø- mannskirkecruise i nordsjøbassenget. Det tidligere hurtigruteskipet tar passasjerene med til både den første og den sist etablerte sjømannskirken, begge i Skottland; leith og aberdeen. i edinburgh inviterer generalkonsulatet passasjerene på mottakelse, før vi seiler videre til london, rotterdam og hamburg. Sjømannskirken i rotterdam feirer sitt 100-årsjubileum i år. Det blir med andre ord mye historie og kultur for de som blir med på dette jubileumscruiset, både til lands og til vanns. J U B I L E U M S P R O G R A M 25. juli - 4. august: Jubileumscruise Det tidligere hurtigruteskipet Gann drar på sjømannskirkecruise i nordsjøbassenget, med start i Stavanger. passasjerene får blant annet oppleve den første sjømannskirken i leith og sjømannskirkene i aberdeen, london, rotterdam og hamburg, i tillegg til kultur og andre opplevelser om bord. 26. juli: tall Ships race avsluttes i bergen, med økumenisk gudstjeneste om bord i seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Sjømannskirken bidrar til gudstjenesten. etterpå fortsetter jubileumscruiset, retning aberdeen, via en oljerigg august: Sjømannskirkens generalforsamling på hotell ørnen i bergen. 29. august: Stor jubileumsforestilling i ole bull Scene i bergen. åpent for alle. 30. august: offisiell åpning av jubileumsutstilling på bergens Sjøfartsmuseum, med bl.a. en rekke gjenstander som nå er lagret på Sjømannskirkens hovedkontor. årets hjertevarmeaksjon: Sjømannskirken vil møte publikum på gater og torg med nystekte vafler i bergen, norge og resten av verden. festmiddag i håkonshallen for innbudte gjester. 31. august: jubileumsgudstjeneste i samtlige norske domkirker. hans majestet kongen deltar i bergen domkirke. I slutten av november: Stor avslutningsfest i oslo, med oppsummering av jubileumsperioden. åpent for alle. 16 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 17

10 T E M A : j u b i l e u m a n n o n S e r o a l D S S p a l t e liv randi mauseth og jenny-karin Shury disket opp med vafler i anledning lanseringen av vaffel-frimerket. l a n S e r i n g a v f r i m e r k e i l o n D o n rett før jul var frimerkedirektør i posten, halvor fasting, i london for å avduke et Sjømannskirke-frimerke. Det er første i gang i historien at posten har en frimerkelansering utenfor landets grenser. Det var naturlig å bryte barrieren denne gangen, og kirken i london er et flott sted for denne begivenheten, sier frimerkedirektør halvor fasting. frimerket er laget i anledning Sjømannskirkens 150-årsjubileum i Det har en verdi på 15 kr og trykkes i et opplag på 15 millioner frimerker og har vært i salg siden 2. januar frimerkedirektøren forteller at valget av motiv falt ganske naturlig, nemlig en vaffel, som er Sjømannskirkens varemerke både i norge og i Sjømannskirkene i utlandet. vi er glade for at posten hedrer Sjømannskirken på denne måten. vaffelhjertet er et godt symbol på den hjertevarmen Sjømannskirken T E K S T r a g n h i l D m e l a n D F OTO j ø r n m i c h a l S e n ønsker å møte mennesker med, sier kommunikasjonssjef i Sjømannskirken, linn mevold Skogheim. frimerket ble avduket av sjømannsprest torbjørn holt, med nrks reporter tilstede. og serveringen, det var naturligvis vafler. Sjømannskirken i Londons vaffeloppskrift: 3 egg 1 dl sukker 2 ½ dl fløte 5 dl melk 500 g mel 1 ts bakepulver ½ ts kardemomme (ev. litt vaniljesukker) H J E R T E L I G T A K K! Dr. Christer Jørgensen og Fru Marianne Jørgensen ønsker å takke sponsorene for krigsseilerne i London og Liverpool for deres gavmildhet i årene da Ole Jørgensen ( ) arrangerte lunsjer for veteranene. Andreas Ugland and Sons Ugland International Holdings PLC Birk Consultants Ltd: Abraham Odfjell Christiania Bank (Nordea) Capital Ltd: Peder Smedvig og Peder Smedvig AS Cronos Containers Ltd Den Norske Bank; Dnb NOR Bank Den Norske Krigsforsikring for Skib Det Norske Veritas AS (Norway) Norges Rederiforbund Fred Olsen og Co Frontline Ltd (Management AS) Gootass-Larsen Rederi Hazel Shipping Ltd Jebsen Ships Management Herr Arne Mansaker Oslo Internasjonale Sjømannshjems Fond Rasmussens Gruppen AS Statoil UK Ltd Herr Sigvald Bergesen d.y. Siem Industries Inc. Benevolent Fond Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Westfal-Larsen Rederi Wilhelm Wilhelmsen Rederi Lenvik kommune Tranøy kommune Vi vil dessuten framføre en varm takk til følgende ambassadører ved Den kongelige norske ambassade i London: Kjell Colding, Tarald Brautaset, Bjarne Lindstrøm, Kim Traavik, samt Den Norske Kirken i London, i særdeleshet sjømannsprest og daglig leder Torbjørn Holt og hans medarbeidere. e n y o r k S h i r e m a n n S o m o p p D a g e t S i n e v i k i n g e r ø t t e r T E K S T O G F OTO roa l D f p e t t e r S e n mark Shury-Smith er et kjent ansikt i vår menighet. Sammen med sin kone angela og deres tre døtre kommer han ofte til høymessene på søndagene. mark er svigersønn til gerry og jenny karin Shury som har gjort mye godt arbeid for vår kirke i mange år. angela arbeider nå på university of Surrey i guildford, hvor hun underviser i oversettelse fra norsk til engelsk. hun oversetter også norske bøker til engelsk. mark er engelsk, men han og hans familie snakker godt norsk. mark er født og oppvokst i mirfield i yorkshire, hvor han vokste opp sammen med sin bror og søster i et godt kristen hjem. hans far var metodist og hans mor katolikk. Der gikk han på folkeskole og tok videregående skolegang. pensumet inkluderte også landbruksfag og stell og pass av dyr, noe som er litt uvanlig i england. Senere studerte mark fysikk på oxford university i tre år, og han gikk ut med en bachelor of arts with honours-grad. under studietiden var det ikke bare lesing og studier, men også mye sport. mark var en ivrig rugbyspiller, roer og karateutøver. marks første jobb etter studiene var i et tekstilfirma som lagde klær til marks & Spencer i Derby, men etter hvert ble importen av billige klær fra kina stigende og etterspørselen etter engelske klær synkende. fordi kostnadene her er mye høyere enn i kina kunne ikke Derbyfirmaet konkurrere lenger og mark bestemte seg for å dra til london for å prøve noe annet. i london var han så heldig å få ansettelse i en investeringsbank i city of london. Senere, i 1991, arbeidet han for j.p. morgan, en velkjent stor internasjonal bank, som computer programmer, et studie han hadde fullført i ettertid. Det var på denne tiden han giftet seg med angela som han hadde truffet ved oxford university hvor hun også studerte. på grunn av angela begynte mark å interessere seg for norge og vikinghistorie, og det var også slik han begynte å besøke vår kirke. mark arbeider nå som project manager hos hsbc. i sin fritid liker han å tilbringe mye tid sammen med familien, men han er fremdeles interessert i sport. Det er nå kajakk som er hans store lidenskap, noe han fattet interesse for gjennom mange år med familieferier i norge. mark er en god familiefar og en god, trofast kirkegjenger, en riktig hyggelig mann å ha i vår menighet. roald f pettersen er fast bidragsyter i månedsbladet 18 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 19

11 b o k h j ø r n e t a n n o n S e i n m e m o r i a m «N W» a n b e f a l e l S e S v e r D i g r o m a n o m D e t m u l t i k u l t u r e l l e l o n D o n T E K S T m ay- h i l D e a k S e l S e n Zadie Smith hadde stor suksess med sin debut Hvite tenner (2000). etter at NW ble utgitt i 2012, har hun blitt referert til som vår tids Dickens. handlingen er lagt til Willesden og kilburn high road i nordvest london, og som tidligere beboer i dette området, har bøkene vært til stor underholdning. Zadie Smith beskriver et rått, multikulturelt london. fortellerstilen våger mye og er til tider utfordrende, men full av humor og treffende beskrivelser av en unik bydel i london. her møter vi lokale dialekter, bussruter, ansikter, monumenter og gatenavn. i NW er venninnene leah og natalie i sentrum. begge sliter med å forene sin egen identitet med drømmer om å komme seg opp og fram. hva er røtter, og hvordan bevarer man sin identitet når en foretar en klassereise? NW drøfter temaer som lojalitet, etnisitet, tilhørighet, tilpasning og integrering, og gir oss et unikt tidsbilde av vår tids multikulturelle london. vi møter en brutal og komplisert, men også vakker hverdag. Zadie Smith utfordrer medmennesket og vår betydning for hverandre på en glimrende måte. anbefales! B E I N G A N G L O - N O R D I C Going to live or work in another country is a lifechanging experience and today there are around 75,000 Nordic citizens who have made the journey across the North Sea to make a new life in the UK. The statistics and the facts and figures around emigration and immigration are very dramatic, but the really interesting bit is the individual, personal experiences, the stories people have to tell about what making that move was like for them. Immigration is a dirty word for some people in the UK just now, but we believe that it should be celebrated and enjoyed. Because Scandinavians assimilate so easily and so well, the experience of being Anglo-Nordic tends not to get talked about, but being Anglo-Nordic is something quite distinctive, so what is it like? How has it been for you? What stories or observations do you have to share? We ll be sharing these stories using the latest virtual world technology to create an online world dedicated to being Anglo-Nordic. We would like to hear from you, whatever your situation and whatever your thoughts and experiences, positive or negative, funny or serious. Nordic people are great storytellers, and we love reading about what others in the same boat (literally!) as ourselves have experienced. So please share your stories at and we ll get back to you. Thank you! m i n n e o r D a a S e D o t Z l e r W a l k e r T E K S T to r b j ø r n h o lt aase Dotzler Walker døde 28. mars 2014 etter lengre tids kreftsykdom, og ble begravet fra Sjømannskirken 8. april aase kom til england første gang i 1960, med lastebåt over fra barndommens og ungdommens bergen. etter barne- og ungdomsår i bergen, engelskartium fra fana gymnas og fysioterapiutdannelse fra oslo, var aase klar for nye utfordringer i et nytt land. i første omgang jobbet hun på sykehus i ascot i to år. etter et kortere opphold i bergen, innså hun at hun var så bitt av englandsbasillen at hun måtte tilbake. Den første tiden bodde hun på kfuk-hjemmet, og siden ble det jobb i ilford. ved siden av jobben var hun aktiv i idrett, og mannen Don traff hun i dykkerklubben. Don og aase fikk tre barn sammen, og barnebarn har kommet til etter hvert. aase opplevde de to kulturene som en berikelse. hun dro hjem til norge, og hjem igjen til england etterpå. familien har hytte på kvamskogen utenfor bergen, og de tilbrakte mange deilige ferier der. Så lenge aase arbeidet full tid, var det ikke så mye tid til å være aktiv på Sjømannskirken. Da barna bodde hjemme, var de aktive i den engelske lokalmenigheten. hun traff etter hvert venner som hadde barna på lørdagsskolen, og midt på åttitallet begynte hun i onsdagsklubben. noen år jobbet hun like nord for themsen, og i den perioden spiste hun lunsj på kirken av og til. Da barna flyttet hjemmefra, begynte hun å gå fast på gudstjenestene i Sjømannskirken, og det fortsatte hun med resten av livet. hun ble etter hvert sterkt engasjert både i kvinneforeningen og i arbeidet med julebasaren. Da hun ble syk i fjor vår, var hun leder av kvinneforeningen. hun fikk gleden av å være med på turen til isle of man som hun selv hadde planlagt for kvinneforeningen. hun fortsatte å delta aktivt på gudstjenester og møter i kvinneforeningen inntil de siste ukene før hun døde. Siste gang jeg så aase, fikk vi Det er et anledning til å feire nattverd sammen ved sykesengen hjemme hos aase. aase etterlater seg et stort tomrom i Sjømannskirken. Det er et understatement å beskrive aase som en nøkkelperson. hun var en bærebjelke i miljøet på kirken, og en sentral og naturlig lederskikkelse i kvinneforeningen og i kirken. med sin tydelighet kombinert med omsorg, var hun en svært konstruktiv støttespiller for meg og staben på kirken. vi forbinder aase med så mange gode ting. hundrevis av kransekaker kom fra aases hånd gjennom årene, og satte en spiss på så mange høytider og fester i hjem og i kirke. aase vil bli savnet av oss alle. Disse linjer skrives i påskehelgen. Det sies av og til at den kristne kirke er den eneste organisasjon som aldri mister et medlem gjennom døden. i det håpet tok vi farvel med aase på kirken 8. april. våre tanker går til Don og barna i denne tiden med sorg og savn. vi lyser fred over aases gode minne, og takker gud for alt aase fikk bety for så mange. understatement å beskrive aase som en nøkkelperson 20 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 21

12 S a m a r b e i D S p a r t n e r e Vi flytter dine ansatte til og fra Norge! For mer informasjon besøk oss på eller send en e-post til: eller S t ø t t e a n n o n S e r «jeg støtter Sjømannskirken i london» (anonym) «jeg støtter Sjømannskirken i london» (anonym) ønsker du å annonsere i månedsbladet? kontakt Sjømannskirken for mer informasjon: THØR: LÖVES BRUNOST HE JUST DÖESN T LIKE TØ SHØW IT. Brunost, Mills Kaviar, Solo and Kvikklunsj and more: The UK s biggest supplier of Norwegian foods. Buy online or pop into the cafe & shop Scandinavian Kitchen 61 Great Titchfield Streetet London W1W 7PP GOOD FOOD WITH LOVE FROM SCANDINAVIA 22 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 23

13 Vi bor i utlandet. Skatterapportene e fra Nordea gjør det enklere ere å forberede ede selvangivelsen. velsen. Nordeas skatterapporter er utviklet for å hjelpe deg når du forbereder selvangivelser velser til myndighetene. ne. Våre skatterap- porter forenkler ferdigstillelsen illelsen av selvangivelsen, selv for komplekse kontostrukturer, og gir deg og dine rådgivere en klar oversikt over dine skatteforpliktelser. Sammen med vårt nettverk av eksterne spesialister hjelper er formuerådgiverne våre deg med å vurdere din egen situasjon og utarbeide en plan for forvaltningen av midlene dine på en måte som ivaretar nåværende og forventede fremtidige behov. En rådgiver, mange spesialister - gjør det mulig.

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014?

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014? Avsender Sjømannskirken i København Ved Mønten 9 2300 København S Danmark KONTAKT 3/2014 Sjømannskirken København Tema: Sjømannskirken 150 år Vil du abonnere, annonsere eller bidra med noe til Kirkebladet

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 3 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Marit Doucet... s. 6 8 Konfirmanter 2010-2011 2011... s. 18 19 19 Julemarkedet 11.-13. 13. november...

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer

TEXAS NYTT. Les om norske kvinner i Houston på side 14. Les om livet til fam. Lægreid på side 9. Sjømannskirken i Houston Nr.

TEXAS NYTT. Les om norske kvinner i Houston på side 14. Les om livet til fam. Lægreid på side 9. Sjømannskirken i Houston Nr. TEXAS NYTT Sjømannskirken i Houston Nr. 1 2010 Årgang 42 Les om livet til fam. Lægreid på side 9 Les om norske kvinner i Houston på side 14 Kirkens adresse The Norwegian Seamen's Church 4309 Young Street,

Detaljer

Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503

Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503 Belgique-België P.P. 1410 WATERLOO 1 6/1751 P 409503 Livet er i konstant forandring. Noen ganger er forandringene store. Mange har flyttet i sommer, noen til Norge, andre til Belgia. Her har det vært store

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 GRATIS. Tidligere GC-prest åpner ny kirke s.

La Gaviota. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 GRATIS. Tidligere GC-prest åpner ny kirke s. La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2010 Vårdugnad s. 6 Konfirmasjon og Londontur s. 9 Tidligere GC-prest åpner ny kirke s. 14 Dagen skinner i gresset

Detaljer

LaGaviota. Annerledes beauty. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2014 Årgang 11. Hans Inge Fagervik

LaGaviota. Annerledes beauty. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2014 Årgang 11. Hans Inge Fagervik LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2014 Årgang 11 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwgian Church Annerledes beauty Hans

Detaljer

Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s.

Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s. TEXAS NYTT Nr. 3 2014 Årgang 46 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s. 20 Tanker i tiden Frakoblet -

Detaljer

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Nr. 1 2011 54. årgang Kirkens økonomi under dobbelt press 4 På kjærlighetens vinger 6 Se bilder fra julefeiringen i kirken 10-11 Vår visjon: Gi

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 4 2014 Årgang 46

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 4 2014 Årgang 46 TEXAS NYTT Nr. 4 2014 Årgang 46 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Portrett: Marianne Skjerping Kroken... s. 6 Avskjed med Kari Danielsen... s. 10 Advent og jul på Sjømannskirken... s. 17 Tanker

Detaljer

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge.

Merkeåret Grunnloven fyller 200 år i år, og i 1814 var Kirken en svært viktig brikke i det storpolitiske spillet om et uavhengig Norge. + refleks Menighetsblad for Søreide kirke -1. Årgang 4 Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Vel blåst, Søreide 40 år er ikke det aller rundeste jubileet, men for Søreide menighet var det vel

Detaljer

Kirkens nøkkelpersoner

Kirkens nøkkelpersoner Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 1 - f e b r u a r 2 0 1 4-7 2. Å R G A N G Kirkens nøkkelpersoner Ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under et kar; nei, en setter det i en stake,

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Sjømannskirken i Houston

Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 1 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Jostein og Sonia Mykletun... s. 6-8 Nye barnesider... s. 11 Kirkens årsmøte 3. april... s. 14 Tanker i

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2011 Årgang 43 NYE NYE

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2011 Årgang 43 NYE NYE TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 2 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Om gutta i Katy... s. 6-8 Helt Texas... s. 12 Sommer og høst på Sjømannskirken... s. 14 Tanker i tiden Kom mai du skjønne

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47

TEXAS NYTT Nr. Sjømannskirken i Houston. 2 2015 Årgang 47 TEXAS NYTT Nr. 2 2015 Årgang 47 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Fri som fuglen! Småfly i Houston... s. 6 Avskjedsintervju med Karianne og Oddbjørn.. s. 14 Fugletitting på Bolivar Peninsula...

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2009

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2009 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2009 Hjå deg Når timane renn som vatn mot hav, då grip eg om handa di, Far Og kvilar meg nær din vernande famn. Eg

Detaljer