MÅNEDSBLADET N Y TT F R A SJØMANNSKIRKEN I L O N D O N V ÅR/SOMMER 1 /2014 ÅRGANG 7 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅNEDSBLADET N Y TT F R A SJØMANNSKIRKEN I L O N D O N V ÅR/SOMMER 1 /2014 ÅRGANG 7 7"

Transkript

1 MÅNEDSBLADET N Y TT F R A SJØMANNSKIRKEN I L O N D O N V ÅR/SOMMER 1 /2014 ÅRGANG 7 7 T E M A : J U B I L E U M S j ø m a n n S k i r k e n å r g r u n n l o v S j u b i l e e t K U N S T I K I R K E R O M M E T : v e l S i g n e l S e a v k r i S t u S - i k o n k i r k e S k i p e t S t. o l a v

2 S p e a k e r S c o r n e r D e t e r i k k e o r D Det er ikke ord for dine henders mirakler du lar milliardene fødes og ikke to mennesker er like du forvandler algene til øgler ga fiskene vinger slangene ben og menneskene kunnskap om godt og ondt at de kunne se seg selv du bygget store skip som reiste langt ut i verdensrommet du steg ned på jorden og ble ett med alt du skapte fødsel lidelse kjærlighet og død dine ord ble stående i årtusener og sådde evigheten som en drøm i våre hjerter f i n n b j ø r n S e t h ( ) f r a «l o g o S» vi er godt i gang med det store jubileumsåret for norge, og når disse linjer leses, nærmer vi oss 17. mai. vi feirer 200-årsjubileet for undertegningen av grunnloven i år. 17. mai 1814 ble den nye norske grunnloven undertegnet av medlemmene av riksforsamlingen på eidsvoll var et høydramatisk år for norge. vi startet året som en del av Danmark, noen vår- og sommermåneder forsøkte vi å bli selvstendige, og på ettersommeren havnet vi i en ny union med Sverige. vi lyktes ikke å bli helt selvstendige, stormaktene tillot ikke det, men vi fikk beholde vår grunnlov. norge fikk en mye mer selvstendig stilling i forhold til Sverige enn vi hadde hatt til Danmark. vi hadde vår egen regjering, og vi kunne i stor grad styre våre egne saker. Den nye grunnloven var på mange områder ganske liberal og til dels radikal. på andre områder var den ikke så tolerant: Det var lite aksept for trossamfunn utenfor Den norske kirke, og jøder og jesuitter var eksplisitt forbudt i norge. jødeforbudet falt i 1851, men det gikk mer enn 100 år før forbudet mot jesuitter ble fjernet i Det er under 50 år siden. for oss nordmenn som anser oss som tolerante, er det fakta til ettertanke. i det moderne norge skal det være plass for ulike religioner og livssyn. Slik skal det være i et demokratisk samfunn. vi som utgjør Den norske kirke, er bevisst på at vi ikke er eneste tillatte livssynssamfunn. i tiårene etter 1814 sydet og kokte det i det norske samfunnet. nordmenn bygde landet på mange ulike måter. vi fikk et blomstrende mangfold av frivillige organisasjoner. De politiske partiene ble dannet. kirkelivet organiserte seg i et mangfold av organisasjoner og bevegelser. kulturlivet blomstret, og på alle kanter lette man etter måter å uttrykke det at vi var norske på. Sjømannskirken er en del av denne fortellingen om det nye norge: j u b e l å r e t Sjømannskirken er en del av fortellingen om det nye norge etter 1814 i 2014 markerer vi nemlig et annet jubileum også. Det er 150 år siden Sjømannskirken norsk kirke i utlandet ble grunnlagt i bergen. her i london markerer vi dette jubileet til høsten. Sjømannskirken ble etablert for første gang i london i 1868, og den gamle, norske menigheten som hadde eksistert i byen siden 1690-tallet, fikk nytt liv da den energiske sjømannsprest Storjohann kom til london. Siden det har vi vært her i Sørøst-london, nær de gamle dokkene, og nær de nye finansinstitusjonene i byen. på St. olav s Square har kirken ligget siden 1927, og vi tror vi fortsatt kan si at norge ligger sør for themsen. jeg vil også, på egnes og kirkens vegne, rette en hjertelig takk til medlemmene av onsdagsklubben. Denne kvinneforeningen har tjent kirken trofast gjennom mange tiår, og har bidratt til basaren og på mange andre måter. alle dagens medlemmer av onsdagsklubben er også medlemmer av kvinneforeningen. De har nå bestemt å avslutte sitt arbeid. hjertelig takk til dere alle i onsdagsklubben for verdifull innsats gjennom så mange år. velkommen til Sjømannskirken, både til 17. maifeiring, og senere på året, jubileumsfeiring for Sjømannskirken. Sjømannskirken er dessuten til for deg hele året. velkommen innom! vennlig hilsen torbjørn holt Sjømannsprest/daglig leder M Å N E D S B L A D E T kirkeblad for Sjømanns kirken i london, St. olavs kirke. bladet kommer ut med fire nummer per år. opplag: kontingent 25, inkluderer støttemedlemskap. Redaksjon: torbjørn holt (ansv. red.), ragnhild meland (red.), Dan eliassen, bjarte valen Grafisk design: Dan eliassen kirkens adresse: 1 St. olavs Square, albion Street, rotherhithe, london Se16 7jb Reg. charity nr Telefon/kontakt: t l f : f a x : m o b : torbjørn holt Åpningstider: mandag og tirsdag stengt onsdag, torsdag, fredag lørdag Søndag Slik finner du kirken: b u S S : fra sentrum: 188. fra Waterloo: 381. fra liverpool Street og london bridge: 47. u n D e r g r u n n : jubilee line til canada Water eller bermondsey Station. o v e r g r o u n D : til rotherhithe Station. r u t e i n f o: Kontonummer n o r g e: u k: Sort code: m å n e D S b l a D e t 3

3 S j ø m a n n S k i r k e n i S t o r b r i t a n n i a i n n h o l D k i r k e n y t t 3 Speaker s corner 5 Kirkenytt: nytt fra kirken 6 kirkeskipet St. olav 8 velsignelse av ikon torbjørn holt Sjømannsprest Daglig leder thomas Wagle Sjømannsprest kapellan ingrid ims Studentprest Storbritannia og irland Steen buus-jensen administrasjonsleder 10 Fotoreportasje: Glimt fra livet på kirken 12 Kirkekalender & program vår/sommer/høst Tema: Jubileum tidenes 17. maifeiring i london 16 Sjømannskirken fyller 150 år 18 lansering av frimerke i london Wenche jensen husmor britt bagnold Sekretær ragnhild meland informasjonsansvarlig astrid Sandvand Dahlen menighetspedagog 19 roalds spalte 20 bokhjørnet 21 in memoriam 22 annonser/reklame håvard Sandvand Dahlen Diakonal medarbeider liz Dean vaktmester mattis moviken assistent n y t t f r a k i r k e n få månedsbladet i posten Du kan abonnere på månedsbladet. i 2014 blir det to nummer. Send din adresse til anbefalt dona sjon for abonnement er 25. i tillegg lages en bok om kirken. nyhetsbrev hver uke sender vi ut et elektronisk nyhetsbrev. Du melder deg på via vår nettside. klikk på «motta nyhetsbrev» på forsiden under bildet og skriv inn din e-postadresse. Sjømannskirken på facebook vi er på facebook! Du finner oss på Sjømannskirken i London. trykk «like» og du får informasjon om hva som skjer på kirken. hjelp oss å Dokumentere livet på kirken vi er i gang med å lage en liten bok om Sjømannskirken i london. Den skal inneholde en historisk, men også en dagsaktuell fremstilling av livet på sjømannskirken. vi ønsker at boken skal inneholde mange bilder. og det er her vi trenger din hjelp. Send oss bilder du har fra Sjømannskirken! bilder fra spesielle anledninger er selvfølgelig interessant, men like så viktig er de hverdagslige bildene: bilder fra kjøkkenet, fra hagen, fra aktiviteter og foreningsliv på kirken, for å nevne noe. Send bildene til kirken, enten på e-post til eller per post til: the norwegian church in london 1 St. olav s Square, albion Street, london Se16 7jb frist: vi bør ha bildene så raskt som mulig, og senest 30. juni originaler returneres selvfølgelig hvis ønskelig. Stabsnytt menighetspedagog astrid Sandvand Dahlen er i fødselspermisjon frem til etter sommeren, og vil fra høsten av være tilbake i 60 prosent stilling. mattis moviken vikarierer i stillingen frem til sommeren vi viderefører modellen med lokalansatte vikarer i ettåringsstillingen også neste skoleår. konfirmantleirer våren 2014 gjennomfører vi ti konfirmantleire på Sjømannskirken. to av leirene er for Sjømannskirkens egne konfirmanter, både konfirmantene våre her i london, og konfirmanter fra kirkene overalt i europa. De andre åtte leirene er for konfirmanter fra menigheter i norge. til sammen har rundt 500 ungdommer pluss ledere vært her denne våren. leirene er programmessig svært vellykkede, og populære blant deltakerne. i tillegg gir de gode inntekter for kirken vår. gudstjenester i -området Dette siste skoleåret har vi hatt månedlige gudstjenester i esher. fra høsten av flyttes disse gudstjenestene til christ church i, like ved den norske skolen. alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste og kirkekaffe/kveldsmat. St. olav s Square plassen foran kirken vil gjennomgå en stor oppgradering høsten i mange år har vi arbeidet med å få en løsning med det tidligere offentlige toalettet på plassen, som i mer enn 10 år har stått som ruin med en skjemmende sort vegg rundt. Det er nå gjennomført en kommunal ekspropriasjonsprosess, og tomten vil med det første fylles igjen og veggene fjernes. vi vil videre anlegge en helt ny plass foran kirken, som vil gi det fredede kirkebygget en verdigere ramme, og vil gi oss en stor og tjenlig uteplass til kirkens ulike arrangementer. arbeidet med plassen forventes å bli avsluttet i løpet av siste del av 2014 eller tidlig i tur til israel, palestina og jordan kirken arrangerer i samarbeid med rådet for lutherske kirker i Storbritannia en reise til Det hellige land og jordan i perioden 26. september til 5. oktober torbjørn holt er en av reiselederne. alle er velkomne til å delta. turspråket blir engelsk. vi vil besøke de viktigste hellige stedene i jerusalem, betlehem og i galilea og vi vil dra til Dødehavet, massada og jeriko. vi vil besøke en palestinsk flyktningeleir, og se det nasjonale holocaustmonumentet yad vashem. Det blir møter med religiøse ledere, og turdeltakerne vil få innsikt i politiske og religiøse utfordringer i regionen. Den siste helgen vil vi besøke oldtidsbyen petra, amman og romerbyen jerash i jordan. fullstendig program og priser vil foreligge i januar interesserte kan kontakte torbjørn holt på e- post eller mobil for nærmere informasjon. 4 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 5

4 k i r k e n y t t fregatten St. Olav har hengt i Sjømannskirken i london siden åpningen i kirkeskip er vanlig i nordiske kirker og den symbolske betydningen gjør at den passer ekstra godt i en Sjømannskirke. k i r k e S k i p e t S t. o l a v T E K S T to r b j ø r n h o lt F OTO r a g n h i l D m e l a n D I anledning Sjømannskirkens 150-årsjubileum inviterer vi til J U B I L E U M S H E L G O K T O B E R Fredag 17. oktober kl Jubileumsfest med reker Velkommen til en kveld med god mat, underholdning, taler og musikk. Åpent for alle Lørdag 18. oktober kl 10 og utover Familiedag opplegg for barna med historisk tema. I samarbeid med lørdagsskolen. Aktiviteter for alle aldersgrupper 1 7. M A I I S J Ø M A N N S K I R K E N Å R S J U B I L E U M 11.00: 17. mai-gudstjeneste Salg av vafler og kaffe etter gudstjenesten. Statsråd Monica Mæland og lokal MP Simon Hughes deltar : 17. maitog og program I Southwark Park rett ved kirken Salg av lunsj, pølser og brus 19.00: Nasjonaldagsfest med tradisjonsmat og bløtekake Det blir taler, musikk og underholdning 20 ( 10). Barn under 10 år gratis V E L K O M M E N T I L S J Ø M A N N S K I R K E N P Å 1 7. M A I! Påmelding og betaling via våre nettsider eller ved å ringe kirken Svært mange nordiske kirker har skutemodeller hengt opp i kirkens skip. Denne skikken er mindre vanlig i england, men det finnes eksempler også her. også Sjømannskirken i london har en slik skutemodell, det er en fregatt, som er et marinefartøy. Det at fartøyet er militært, ser vi av rekken av kanoner langs rekken på begge sider. begrepet «en bredside» som ofte brukes for å beskrive når noen får en skikkelig overhaling, kommer fra marinespråket, og brukes når hele kanonrekken på et marinefartøy fyres av samtidig. Skipet brukes som symbol i mange sammenhenger i bibelen og i kristen tradisjon. Det første eksemplet er noahs ark, skipet som ble bygget for å redde dyrerasene og menneskeslekten fra den ødeleggende storflommen. arken sees også som et bilde på kirken, som frelser de troende fra undergangen. Skipsmodellen i kirken seiler mot øst, mot alteret, mot soloppgangen, i retning jesu oppstandelse, i retning himmelen. ordet «orientere» betegner denne bevegelsen mot øst, å vende seg mot øst, mot orienten. Som menighet og kirke seiler vi gjennom livet sammen, mot himmelen, mot vårt sanne hjemland. kirkefaderen augustin ( ) skrev følgende i en av bøkene sine: «Sjelene som reiser gjennom verden, reiser i en båt. og denne båten er kirken.» masten på skipet symboliserer korset. mastene i oldtiden hadde bare én tverrbjelke, og korsformen var tydelig. Det er jesus selv som står ved roret. alle troende er besetning, ikke passasjerer. vi kalles til å medvirke aktivt. Skipsmodellen vår, fregatten St. Olav, er en gave fra skipsreder h. Westfal larsen i bergen, og ble gitt til kirken ved åpningen i Søndag 19. oktober kl og utover Festgudstjeneste med festkirkekaffe. Olavskoret deltar Historisk vandring 6 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 7

5 k i r k e n y t t k i r k e n y t t Pantokrator betyr «Allherskeren» og viser at Kristus er både Skaper, Frelser og Dommer. Ikoner er malt etter helt bestemte regler og alle elementer har en symbolsk betydning. Den røde tunikaen og den blå kappen symboliserer Kristi to naturer den guddommelige og den menneskelige. Båndet over høyre skulder symboliserer høy embetsstatus (en levning fra det romerske keiserhoff). Kristus velsigner med høyre hånd. De tre fingrene som er samlet i en trekant refererer til Treenigheten, mens de to kryssede fingrene symboliserer både Kristi to naturer og døden på korset. I venstre hånd holder han evangelieboka. Glorien symboliserer en helliggjort tilstand og de greske bokstavene i glorien betyr «den værende» eller «den som alltid er». Bokstavene IC XC er første og siste bokstav i navnet Jesus Kristus. v e l S i g n e l S e a v i k o n T E K S T O G F OTO r a g n h i l D m e l a n D 16. mars i år kunne vi stolt invitere familien næss. De har, til minne om helge næss, gitt et ikon i gave til kirken. helge næss var en trofast kirkegjenger og støttespiller i Sjømannskirken i london gjennom mange år. 16. mars 2014 var enken etter helge, pauline næss, hans barn og barnebarn til stede for å overvære velsignelsen av ikonet. i følge tradisjonen skal ikoner velsignes av en prest før de tas i bruk. biskop av Southwark, christopher chessun, var spesielt invitert for å gjøre dette. Det er et vakkert ikon og det vil henge sentralt plassert i kirkerommet. Det er malt av den norske ikonmaleren Solrunn nes. hun har tidligere hatt en ikonutstilling i Sjømannskirken i london, og kirken har fra før to ikoner av samme kunstner. om ikoners betydning sier hun: jeg ser på denne kunsten som en universell kunst, og den inkluderer alle som ønsker å nærme seg den. Det jeg gjerne vil formidle, er et glimt av det hellige, nettopp av den mystiske dimensjonen ved kristentroen. Den har mange sider som kan utvikles rent intellektuelt, og det er i og for seg både interessant og nødvendig. men jeg sporer i dag et behov for dypere verdier enn det å få alle ting forklart. et bilde er jo alltid samtidig. på kort tid får du et sterkt inntrykk av en sannhet. her dreier det seg om åndelige sannheter som har fått en visuell form. ikonet som kirken har fått, bærer tittelen «pantokrator» som betyr «allherskeren». motivet er et sentralt ikonmotiv og henger gjerne sammen med et guds mor og barn-motiv, slik det også vi gjøre i Sjømannskirken i london. Gave: familien næss har gitt et ikon i gave til kirken. De overvar den høytidelige begivenheten da ikonet ble velsignet for å kunne tas i bruk. 8 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 9

6 f o t o r e p o r t a S j e f o t o r e p o r t a S j e F O T O R E P O R T A S J E g l i m t f r a l i v e t p å k i r k e n 1: 17. mai 2013 i Southwark park. prinsesse märtha louise i bakgrunnen med to av sine døtre. foto: Dan eliassen. 2: 17. mai 1903 i Den norske klub. 3: 17. mai 1971 på Duke of york s Square. 4: kvinneforeningen hyllet i april reidun harvey i anledning hennes 90-årsdag. 5: god mat og god prat på seniortreff. anne bergstrøm (kokk) disket opp med hjemmelaget karamellpudding. 6 & 7: bondegårdstur med lørdagsskolen og byggeklossen. 22. mars dro store og små til Surrey Docks farm like ved kirken. Dyrenavn, dyrelyder, sanger og fakta om dyr sto på timeplanen. barna og ungdommene fikk også prøve å lage smør og kare ull. Det slo godt an blant asfaltbarna fra london. 8: en av de ansatte ved Sjømannskirken har gått drastisk til verks og vil for alltid være preget av tiden som ansatt her... gjett hvem! 10 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 11

7 p r o g r a m f o r v å r / S o m m e r / h ø S t S J Ø M A N N S K I R K E N I L O N D O N hver søndag serverer vi lunsj på kirkekaffen, i tillegg til vafler og kaffe selvfølgelig! hver søndag ringer vi inn til gudstjeneste kl. 11. Én gang i måneden er det familiegudstjeneste. på mandager er det baby- og barnesang i christ church i. kvinneforeningen har eksistert siden 1885, og er den eldste norske kvinneforening i utlandet. Spiller du fotball? kirken har sitt eget fotballag som møtes en gang i uken. Seniorlunsj er for de godt voksne. mat, litt underholdning og ikke minst god prat rundt bordet! hver fredag møtes foreldre med barn under skolealder til sangstund, vafler, lek og moro! vil du at barna dine skal lære norsk? lørdagsskolen gir undervisning i norsk språk og kultur. Kvinneforeningen møtes første og tredje torsdag i måneden kl. 12. foreningen har deilig servering og et variert program på møtene sine, og det arrangeres enkelte turer. kvinneforeningen jobber også hele året med julebasaren, som avholdes tredje helg i november. nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen! Seniorlunsj et par ganger i halvåret samles seniorene, både kvinner og menn, til god mat og god prat på kirken. Det serveres varm lunsj, kaffe og vafler. etter maten er det litt program musikk, dikt, sang eller lignende. Fotball Sjømannskirken har et eget fotballag som heter The Norwegian Church. ta kontakt med håvard Sandvand Dahlen hvis du har lyst til å spille fotball: Olavskoret Sjømannskirken i london fikk våren 2012 sitt eget klassiske kirkekor. olavskoret er et liturgisk kor som deltar på gudstjenesten en gang i måneden. repertoaret er klassisk. har du lyst til å være med? ta kontakt med astrid: Småbarnstreff hver fredag kl møtes barn og foreldre til småbarnstreff i kirken. vi synger norske barnesanger, leser norske bøker, leker, spiser lunsj og koser oss med vafler. Lørdagsskole og Byggeklossen elever samles annenhver lørdag til norskundervisning. elevene er fordelt i klasser etter nivå og alder. i pausen serveres vafler, saft og kaffe. foreldrene hygger seg gjerne på leseværelset med prat og norske aviser mens undervisningen pågår. «byggeklossen» er vår lekegruppe for barn under skolealder. Studentmiddager/Open Mic-night er du norsk student i london? eller er du ung yrkesaktiv? Da er dette noe du bør få med deg. flere ganger i semesteret inviterer vi til middager og open micnights på kirken. følg med på våre facebook/nettsider for mer informasjon. Småbarnssang og familiekor i hver mandag arrangerer vi familiekor og småbarnssang i christ church i. Samlingene ledes av astrid Sandvand Dahlen (menighets- og sangpedagog). ta kontakt for mer informasjon og påmelding: Gudstjenester hver søndag klokken feirer vi gudstjeneste på Sjømannskirken i london. gudstjenesten er hjertet i vårt arbeid. Det er alltid nattverd på våre gudstjenester. vi prøver å ha søndagsskole hver søndag når det ikke er familiegudstjeneste. ca. én gang i måneden er det gudstjeneste i christ church i kl Familiegudstjenester en gang i måneden har vi familiegudstjeneste. vi har som mål at Sjømannskirken skal være et godt sted å være for barnefamilier, og familiegudstjenester er en viktig del av dette. vi ønsker at barna skal delta mest mulig i gudstjenesten, de kan for eksempel lese bønner, tenne lys etc. ta kontakt hvis du vil at ditt barn skal få oppgaver! Kirkekaffe og kirkelunsj etter gudstjenesten serverer vi alltid kirkekaffe med vafler og kaker. Du kan også kjøpe lunsj. kiosken er åpen under kirkekaffen, og selger norsk mat og sjokolade. Vil du ha besøk? en viktig del av vår virksomhet er å dra på hjemmebesøk og sykehusbesøk. ta kontakt med sjømannsprest thomas Wagle for å gjøre en avtale. Åpningstider mandag og tirsdag stengt. onsdag, torsdag og fredag lørdag og søndag august: åpent søndager M A I Tor gudstjeneste, frigjøringsdagen Søn gudstjeneste Søn kirkens årsmøte Tor kvinneforening Lør 17. grunnlovsdagen. Se eget program Søn gudstjeneste Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Tor gudstjeneste. kristi himmelfartsdag. Tor Seniorlunsj Tor søn 1. juni pilegrimsvandring Fre Småbarnstreff J U N I Søn gudstjeneste Tors kvinneforening. Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn pinsedag. konfirmasjonsgudstjeneste Ons onsdagsklubb Tor Skrivesirkel Fre Småbarnstreff Søn familiegudstjeneste Søn familiegudstjeneste i esher Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole, St. hansfeiring med barnekonsert Søn gudstjeneste Ons onsdagsklubb Tor Seniorlunsj Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste J U L I Fre 4. Søn 6. Fre 11. Søn 13. Fre 18. Søn 20. Søn Småbarnstreff gudstjeneste Småbarnstreff gudstjeneste Småbarnstreff gudstjeneste gudstjeneste A U G U S T Søn gudstjeneste Søn gudstjeneste. Søn gudstjeneste Søn gudstjeneste forøvrig er kirken stengt i august S E P T E M B E R Man 1. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Man 8. barnesang/kor i Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste Man 15. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn familiegudstjeneste Søn familiegudstjeneste christ church Man 22. barnesang/kor i Ons open mic-night Tor Seniorlunsj Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste Man 29. barnesang/kor i O K T O B E R Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Man 6. barnesang/kor i Fre Småbarnstreff Søn familiegudstjeneste 4-årsbok Man 13. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Jubileumshelg: Fre 17. jubileumsfest Lør 18. lørdagsskole og barnas dag Søn 19. festgudstjeneste, lunsj og historisk vandring se forøvrig eget program Man 20. Ons 22. Fre 24. barnesang/kor i Studentmiddag Småbarnstreff Søn 26. Søn 26. Tor 30. Fre gudstjeneste gudstjeneste i christ church Seniorlunsj Småbarnstreff N O V E M B E R Lør lørdagsskole Søn gudstjeneste Man 3. barnesang/kor i Tor kvinneforening Fre Småbarnstreff Søn gudstjeneste. remembrance Sunday Man 10. barnesang/kor i Ons 12. open mic-night Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn familiegudstjeneste Søn familiegudstjeneste christ church Man 17. barnesang/kor i Tor kvinneforening Julebasar: Fre søn 23. november Søn basargudstjeneste Man 24. barnesang/kor i Tor Seniorlunsj Fre Småbarnstreff Lør lørdagsskole Søn familiegudstjeneste lysvåken Søn familiegudstjeneste christ church for oppdatert og utfyllende informasjon, se våre nettsider: få nyhetsmail fra Sjømannskirken hver onsdag. meld deg på via nettsiden (se over). følg oss på facebook: Sjømannskirken i London

8 T E M A : j u b i l e u m T E M A : j u b i l e u m Spesiell feiring: årets 17. maifeiring i london vil bli helt spesiell. i år vil vi ha et utvidet program og en rekke ekstra aktiviteter. årets 17. mai vil bli en stor fest, sier formann i 17. mai-komitéen, kyrre haugen, som forventer fire tusen nordmenn til Southwark park. t i D e n e S 1 7. m a i f e i r i n g i l o n D o n T E K S T O G F OTO b j a rt e va l e n vi skal danne verdens lengste 17. mai-tog utenfor norges grenser, smiler formann i 17. mai-komitéen kyrre haugen. 200 år etter at christian magnus falsen forfattet utkastet til det som skulle bli norges grunnlov, har haugen og 17. mai-komitéen jobbet utrettelig for at den historiske markeringen i år skal bli en som aldri går i glemmebøkene. årets 17. mai-feiring vil bli en eneste lang fest, forklarer haugen til Månedsbladet. her skal være noe for alle aldersgrupper. Dette skal bli en fest for alle Planlagt siden september utallige timer og måneder med planlegging har gått med til å spikre alle detaljene i programmet for årets 17. mai-feiring i london. Siden nasjonaldagen i år passende nok faller på en lørdag, forventer haugen at det vil bli svært folksomt i Southwark park. når 17. mai faller på en ukedag er det vanligvis rundt to tusen mennesker i parken. Da prinsesse märtha louise og familien var med på feiringen i fjor, var det på en fredag og rundt tre tusen mennesker hadde tatt turen til Southwark. i år regner vi med at det blir over fire tusen mennesker her, men så blir det da også en helt spesiell markering i år, sier haugen. allerede tidlig i høst begynte det møysommelige arbeidet med å få på plass bitene i det store 17. mai-puslespillet for haugen og komitéen. Det er klart det blir ekstra spesielt siden det er 200 års-markering i år. vi legger opp til en ekstra storstilt feiring, men det har også krevd mye arbeid og planlegging. vanligvis har vi et budsjett på pund, men i år har alle de ekstra aktivitetene gjort at vi har økt budsjettet til pund, altså mer enn en tredobling, forklarer haugen. lederen av 17. mai-komitéen understreker at det ikke ville vært mulig uten en fantastisk støtte fra næringslivet. uten den velvilligheten vi har møtt fra næringslivet hadde vi neppe fått dette til. vi har allerede fått inn over pund i ren sponsorstøtte og vi har tidligere år vært edruelige med pengebruken slik at vi har pund på bok som kommer svært godt med i år, forklarer haugen. 17. mai-komitéens leder har likevel en ekstra oppfordring til alle som legger turen til Southwark park. vi håper å få solgt så mange lodd som mulig. Det er en fin måte for alle å støtte det videre arbeidet på og det utgjør en svært viktig inntektskilde for oss. Dessuten kan vi skilte med veldig fine premier, blant annet en tur med hurtigruten fra bergen til kirkenes for to personer som hovedpremie, forteller haugen. Noe for alle vanligvis starter selve feiringen i Southwark park ved 13-tiden om ettermiddagen, men i år flyttes den tradisjonelle flaggheisingen ved Den norske skolen til parken, og dermed begynner programmet så tidlig som vi har fått inn en flaggstang ens ærend til denne dagen og vi håper at mange vil være på plass i parken allerede på morgenkvisten. i tillegg blir det champagne-frokost med røkelaks, eggerøre, champagne og frukt til en rimelig penge som Scandinavian kitchen står for. her må man melde seg på til 17. mai-komitéen, men det er åpent for alle, understreker haugen. i år er det bodø paradekorps og fikkan skolekorps som skal sørge for å akkompagnere allsangen av både nasjonalsang såvel som andre tradisjonelle musikalske innslag som hører 17. mai til. i tillegg har vi fått spellemannsprisvinner onkel tuka til å opptre. Det samme skal mathea-mari glittenberg som er kjent både fra Norske Talenter på tv 2 og Annie-musikalen på folketeateret i oslo. Dessuten kommer synthpopbandet Casiokids som jeg tipper blir et veldig populært innslag blant ungdommen, smiler haugen. Det blir også innslag av folkedans og folkemusikk. vi har bevisst valgt å sette sammen et program som favner bredt. her skal være noe for alle aldersgrupper. Dette skal bli en fest for alle, forklarer haugen. Trenger hjelp på dagen årets hovedtaler er næringsminister monica mæland, mens årets æresgjest er norges udiskutabelt morsomste lege, trond-viggo torgersen. vi har lagt opp til at det skal være underholdning hele dagen, og det er mange som har vært i sving for å få denne kabalen til å gå opp. men dersom det er noen som melder seg frivillig til å jobbe noen timer dugnad på selve nasjonaldagen, så er vi svært takknemlige. vi trenger hjelp i salgsbodene, hjelp til rydding av søppel og en del forefallende arbeid, forklarer haugen. han legger ikke skjul på at planleggingen av årets markering har tatt svært mye tid, men legger samtidig til at det har vært både lærerikt og givende. etter fire år som leder av 17. mai-komitéen takker han imidlertid for seg etter årets arrangement. kjernen av komitéen som nå har vært med de siste fire årene takker for seg. Det har vært en flott erfaring å ta med seg og det har vært veldig artig, men nå er det på tide å overlate stafettpinnen til nye ildsjeler, smiler haugen. notis: 17. mai-komitéen ønsker å takke næringslivet for støtten i forbindelse med årets arrangement. en spesiell takk til Statoil, Dnb, e.on e&p, aker Solutions, Statkraft, Det norske oljeselskap, Dnv gl, hurtigruten og Danske bank. Du finner fullt program for feiringen i Southwark park på nettsidene til 17. mai-komitéen: ønsker du å lese mer om da den norske grunnloven ble til og hvordan grunnlovsjubileet skal feires i norge? gå til denne nettsiden: 14 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 15

9 T E M A : j u b i l e u m T E M A : j u b i l e u m S j ø m a n n S k i r k e n f y l l e r å r t e k S t S J Ø M A N N S K I R K E N f oto A R K I V (forrige side:) en byggekomité ble nedsatt i 1922, men først 24. juni 1926 ble grunnstenen til Sjømannskirken i rotherhithe lagt ned, av daværende kronprins olav. nesten på dagen ett år senere, 26. juni 1927, var kronprins olav tilstede igjen ved innvielsen av St. olavs kirke. (over:) Skoleskipet Gann legger ut på jubileumscruise i forbindelse med 150- årsjubiléet. etter planen ankommer skipet london i begynnelsen av august. følg med på våre nettsider for nøyaktig dato. i år er det 150 år siden Sjømannskirken ble grunnlagt. jubiléet skal markeres verden over. De fleste arrangementene i forbindelse med jubiléet vil markeres i bergen, hvor Sjømannskirken ble grunnlagt i men ved alle sjømannskirkene vil bursdagsbarnet markeres. 31. august, på dagen 150 år etter stiftelsen, blir det jubileumsgudstjenester i samtlige norske domkirker. hans majestet kongen har takket ja til å delta i bergen domkirke, det er vi veldig glade for. biskop i bjørgvin, halvor nordhaug, vil også være med på gudstjenesten. kong harald er Sjømannskirkens «høye beskytter», som også hans far og farfar var. Den norske kongefamilien har alltid hatt et nært forhold til sjømannskirkene, og flere av kirkene bærer kongelige navn. Grunnlagt av Storjohan Det begynte i et lysthus i bergen, 31. august ti menn startet opp «foreningen til evangeliets forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede havne» på initiativ fra cand.theol. johan cordt harmens Storjohann. under et studieopphold i Skottland hadde Storjohann kommet i kontakt med norske sjøfolk i leith, og fikk øynene opp for at disse menneskene trengte oppfølging fra sin hjemlige kirke. høsten 1865 ble den første stasjonen åpnet, i nettopp leith. ved siden av regulære gudstjenester og kirkelige handlinger, ble det helt fra starten lagt vekt på skipsbesøk, husbesøk og sykebesøk. i tilknytning til kirkerommet ble det etablert «leseværelser» der man arrangerte fester, og der sjøfolk kunne lese bøker og aviser og skrive hjem. i takt med endringen i det norske samfunn har driften endret seg, og i dag henvender Sjømannskirken seg til alle nordmenn som oppholder seg for en kortere eller lengre periode utenfor norges grenser. Stadig mer av tiden tilbringes utenfor kirkebygningene og områder med diakonale utfordringer prioriteres. alle sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse, og en rekke kirker utfører også bryllup. Hjertevarme og historisk tidslinje lørdag 30. august arrangeres den store hjertevarme-aksjonen, og over hele verden vil nordmenn bli møtt med vaffelhjerter og glade medarbeidere og frivillige i oransje t-skjorter. Sjømannskirken lager også en digital, historisk tidslinje på nett, som dermed vil være tilgjengelig for alle. bakgrunnen for å gjøre dette digitalt, i stedet for en mer tradisjonell løsning med en historiebok, er at den slik blir tilgjengelig for alle. Det gir dessuten rom for flere bilder enn i en bok, og ikke minst muligheter for filmer fra sjømannskirkehistorien. noen unge historikere har fått gå gjennom Sjømannskirkens arkiver og formidler historien med sitt blikk. tusenvis av bilder er scannet og lagret, og settes sammen digitalt, slik at man kan gå inn på alle kirker siden oppstarten, se på bilder og film, lese fortellinger på gitte årstall og finne fordypende artikler. Jubileumscruise Seilregattaen tall Ships races avsluttes i bergen 26. juli med en økumenisk gudstjeneste om bord i seilskipet Statsraad Lehmkuhl. etter gudstjenesten kaster skoleskipet Gann loss fra bergen og legger ut på et sjø- mannskirkecruise i nordsjøbassenget. Det tidligere hurtigruteskipet tar passasjerene med til både den første og den sist etablerte sjømannskirken, begge i Skottland; leith og aberdeen. i edinburgh inviterer generalkonsulatet passasjerene på mottakelse, før vi seiler videre til london, rotterdam og hamburg. Sjømannskirken i rotterdam feirer sitt 100-årsjubileum i år. Det blir med andre ord mye historie og kultur for de som blir med på dette jubileumscruiset, både til lands og til vanns. J U B I L E U M S P R O G R A M 25. juli - 4. august: Jubileumscruise Det tidligere hurtigruteskipet Gann drar på sjømannskirkecruise i nordsjøbassenget, med start i Stavanger. passasjerene får blant annet oppleve den første sjømannskirken i leith og sjømannskirkene i aberdeen, london, rotterdam og hamburg, i tillegg til kultur og andre opplevelser om bord. 26. juli: tall Ships race avsluttes i bergen, med økumenisk gudstjeneste om bord i seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Sjømannskirken bidrar til gudstjenesten. etterpå fortsetter jubileumscruiset, retning aberdeen, via en oljerigg august: Sjømannskirkens generalforsamling på hotell ørnen i bergen. 29. august: Stor jubileumsforestilling i ole bull Scene i bergen. åpent for alle. 30. august: offisiell åpning av jubileumsutstilling på bergens Sjøfartsmuseum, med bl.a. en rekke gjenstander som nå er lagret på Sjømannskirkens hovedkontor. årets hjertevarmeaksjon: Sjømannskirken vil møte publikum på gater og torg med nystekte vafler i bergen, norge og resten av verden. festmiddag i håkonshallen for innbudte gjester. 31. august: jubileumsgudstjeneste i samtlige norske domkirker. hans majestet kongen deltar i bergen domkirke. I slutten av november: Stor avslutningsfest i oslo, med oppsummering av jubileumsperioden. åpent for alle. 16 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 17

10 T E M A : j u b i l e u m a n n o n S e r o a l D S S p a l t e liv randi mauseth og jenny-karin Shury disket opp med vafler i anledning lanseringen av vaffel-frimerket. l a n S e r i n g a v f r i m e r k e i l o n D o n rett før jul var frimerkedirektør i posten, halvor fasting, i london for å avduke et Sjømannskirke-frimerke. Det er første i gang i historien at posten har en frimerkelansering utenfor landets grenser. Det var naturlig å bryte barrieren denne gangen, og kirken i london er et flott sted for denne begivenheten, sier frimerkedirektør halvor fasting. frimerket er laget i anledning Sjømannskirkens 150-årsjubileum i Det har en verdi på 15 kr og trykkes i et opplag på 15 millioner frimerker og har vært i salg siden 2. januar frimerkedirektøren forteller at valget av motiv falt ganske naturlig, nemlig en vaffel, som er Sjømannskirkens varemerke både i norge og i Sjømannskirkene i utlandet. vi er glade for at posten hedrer Sjømannskirken på denne måten. vaffelhjertet er et godt symbol på den hjertevarmen Sjømannskirken T E K S T r a g n h i l D m e l a n D F OTO j ø r n m i c h a l S e n ønsker å møte mennesker med, sier kommunikasjonssjef i Sjømannskirken, linn mevold Skogheim. frimerket ble avduket av sjømannsprest torbjørn holt, med nrks reporter tilstede. og serveringen, det var naturligvis vafler. Sjømannskirken i Londons vaffeloppskrift: 3 egg 1 dl sukker 2 ½ dl fløte 5 dl melk 500 g mel 1 ts bakepulver ½ ts kardemomme (ev. litt vaniljesukker) H J E R T E L I G T A K K! Dr. Christer Jørgensen og Fru Marianne Jørgensen ønsker å takke sponsorene for krigsseilerne i London og Liverpool for deres gavmildhet i årene da Ole Jørgensen ( ) arrangerte lunsjer for veteranene. Andreas Ugland and Sons Ugland International Holdings PLC Birk Consultants Ltd: Abraham Odfjell Christiania Bank (Nordea) Capital Ltd: Peder Smedvig og Peder Smedvig AS Cronos Containers Ltd Den Norske Bank; Dnb NOR Bank Den Norske Krigsforsikring for Skib Det Norske Veritas AS (Norway) Norges Rederiforbund Fred Olsen og Co Frontline Ltd (Management AS) Gootass-Larsen Rederi Hazel Shipping Ltd Jebsen Ships Management Herr Arne Mansaker Oslo Internasjonale Sjømannshjems Fond Rasmussens Gruppen AS Statoil UK Ltd Herr Sigvald Bergesen d.y. Siem Industries Inc. Benevolent Fond Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Westfal-Larsen Rederi Wilhelm Wilhelmsen Rederi Lenvik kommune Tranøy kommune Vi vil dessuten framføre en varm takk til følgende ambassadører ved Den kongelige norske ambassade i London: Kjell Colding, Tarald Brautaset, Bjarne Lindstrøm, Kim Traavik, samt Den Norske Kirken i London, i særdeleshet sjømannsprest og daglig leder Torbjørn Holt og hans medarbeidere. e n y o r k S h i r e m a n n S o m o p p D a g e t S i n e v i k i n g e r ø t t e r T E K S T O G F OTO roa l D f p e t t e r S e n mark Shury-Smith er et kjent ansikt i vår menighet. Sammen med sin kone angela og deres tre døtre kommer han ofte til høymessene på søndagene. mark er svigersønn til gerry og jenny karin Shury som har gjort mye godt arbeid for vår kirke i mange år. angela arbeider nå på university of Surrey i guildford, hvor hun underviser i oversettelse fra norsk til engelsk. hun oversetter også norske bøker til engelsk. mark er engelsk, men han og hans familie snakker godt norsk. mark er født og oppvokst i mirfield i yorkshire, hvor han vokste opp sammen med sin bror og søster i et godt kristen hjem. hans far var metodist og hans mor katolikk. Der gikk han på folkeskole og tok videregående skolegang. pensumet inkluderte også landbruksfag og stell og pass av dyr, noe som er litt uvanlig i england. Senere studerte mark fysikk på oxford university i tre år, og han gikk ut med en bachelor of arts with honours-grad. under studietiden var det ikke bare lesing og studier, men også mye sport. mark var en ivrig rugbyspiller, roer og karateutøver. marks første jobb etter studiene var i et tekstilfirma som lagde klær til marks & Spencer i Derby, men etter hvert ble importen av billige klær fra kina stigende og etterspørselen etter engelske klær synkende. fordi kostnadene her er mye høyere enn i kina kunne ikke Derbyfirmaet konkurrere lenger og mark bestemte seg for å dra til london for å prøve noe annet. i london var han så heldig å få ansettelse i en investeringsbank i city of london. Senere, i 1991, arbeidet han for j.p. morgan, en velkjent stor internasjonal bank, som computer programmer, et studie han hadde fullført i ettertid. Det var på denne tiden han giftet seg med angela som han hadde truffet ved oxford university hvor hun også studerte. på grunn av angela begynte mark å interessere seg for norge og vikinghistorie, og det var også slik han begynte å besøke vår kirke. mark arbeider nå som project manager hos hsbc. i sin fritid liker han å tilbringe mye tid sammen med familien, men han er fremdeles interessert i sport. Det er nå kajakk som er hans store lidenskap, noe han fattet interesse for gjennom mange år med familieferier i norge. mark er en god familiefar og en god, trofast kirkegjenger, en riktig hyggelig mann å ha i vår menighet. roald f pettersen er fast bidragsyter i månedsbladet 18 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 19

11 b o k h j ø r n e t a n n o n S e i n m e m o r i a m «N W» a n b e f a l e l S e S v e r D i g r o m a n o m D e t m u l t i k u l t u r e l l e l o n D o n T E K S T m ay- h i l D e a k S e l S e n Zadie Smith hadde stor suksess med sin debut Hvite tenner (2000). etter at NW ble utgitt i 2012, har hun blitt referert til som vår tids Dickens. handlingen er lagt til Willesden og kilburn high road i nordvest london, og som tidligere beboer i dette området, har bøkene vært til stor underholdning. Zadie Smith beskriver et rått, multikulturelt london. fortellerstilen våger mye og er til tider utfordrende, men full av humor og treffende beskrivelser av en unik bydel i london. her møter vi lokale dialekter, bussruter, ansikter, monumenter og gatenavn. i NW er venninnene leah og natalie i sentrum. begge sliter med å forene sin egen identitet med drømmer om å komme seg opp og fram. hva er røtter, og hvordan bevarer man sin identitet når en foretar en klassereise? NW drøfter temaer som lojalitet, etnisitet, tilhørighet, tilpasning og integrering, og gir oss et unikt tidsbilde av vår tids multikulturelle london. vi møter en brutal og komplisert, men også vakker hverdag. Zadie Smith utfordrer medmennesket og vår betydning for hverandre på en glimrende måte. anbefales! B E I N G A N G L O - N O R D I C Going to live or work in another country is a lifechanging experience and today there are around 75,000 Nordic citizens who have made the journey across the North Sea to make a new life in the UK. The statistics and the facts and figures around emigration and immigration are very dramatic, but the really interesting bit is the individual, personal experiences, the stories people have to tell about what making that move was like for them. Immigration is a dirty word for some people in the UK just now, but we believe that it should be celebrated and enjoyed. Because Scandinavians assimilate so easily and so well, the experience of being Anglo-Nordic tends not to get talked about, but being Anglo-Nordic is something quite distinctive, so what is it like? How has it been for you? What stories or observations do you have to share? We ll be sharing these stories using the latest virtual world technology to create an online world dedicated to being Anglo-Nordic. We would like to hear from you, whatever your situation and whatever your thoughts and experiences, positive or negative, funny or serious. Nordic people are great storytellers, and we love reading about what others in the same boat (literally!) as ourselves have experienced. So please share your stories at and we ll get back to you. Thank you! m i n n e o r D a a S e D o t Z l e r W a l k e r T E K S T to r b j ø r n h o lt aase Dotzler Walker døde 28. mars 2014 etter lengre tids kreftsykdom, og ble begravet fra Sjømannskirken 8. april aase kom til england første gang i 1960, med lastebåt over fra barndommens og ungdommens bergen. etter barne- og ungdomsår i bergen, engelskartium fra fana gymnas og fysioterapiutdannelse fra oslo, var aase klar for nye utfordringer i et nytt land. i første omgang jobbet hun på sykehus i ascot i to år. etter et kortere opphold i bergen, innså hun at hun var så bitt av englandsbasillen at hun måtte tilbake. Den første tiden bodde hun på kfuk-hjemmet, og siden ble det jobb i ilford. ved siden av jobben var hun aktiv i idrett, og mannen Don traff hun i dykkerklubben. Don og aase fikk tre barn sammen, og barnebarn har kommet til etter hvert. aase opplevde de to kulturene som en berikelse. hun dro hjem til norge, og hjem igjen til england etterpå. familien har hytte på kvamskogen utenfor bergen, og de tilbrakte mange deilige ferier der. Så lenge aase arbeidet full tid, var det ikke så mye tid til å være aktiv på Sjømannskirken. Da barna bodde hjemme, var de aktive i den engelske lokalmenigheten. hun traff etter hvert venner som hadde barna på lørdagsskolen, og midt på åttitallet begynte hun i onsdagsklubben. noen år jobbet hun like nord for themsen, og i den perioden spiste hun lunsj på kirken av og til. Da barna flyttet hjemmefra, begynte hun å gå fast på gudstjenestene i Sjømannskirken, og det fortsatte hun med resten av livet. hun ble etter hvert sterkt engasjert både i kvinneforeningen og i arbeidet med julebasaren. Da hun ble syk i fjor vår, var hun leder av kvinneforeningen. hun fikk gleden av å være med på turen til isle of man som hun selv hadde planlagt for kvinneforeningen. hun fortsatte å delta aktivt på gudstjenester og møter i kvinneforeningen inntil de siste ukene før hun døde. Siste gang jeg så aase, fikk vi Det er et anledning til å feire nattverd sammen ved sykesengen hjemme hos aase. aase etterlater seg et stort tomrom i Sjømannskirken. Det er et understatement å beskrive aase som en nøkkelperson. hun var en bærebjelke i miljøet på kirken, og en sentral og naturlig lederskikkelse i kvinneforeningen og i kirken. med sin tydelighet kombinert med omsorg, var hun en svært konstruktiv støttespiller for meg og staben på kirken. vi forbinder aase med så mange gode ting. hundrevis av kransekaker kom fra aases hånd gjennom årene, og satte en spiss på så mange høytider og fester i hjem og i kirke. aase vil bli savnet av oss alle. Disse linjer skrives i påskehelgen. Det sies av og til at den kristne kirke er den eneste organisasjon som aldri mister et medlem gjennom døden. i det håpet tok vi farvel med aase på kirken 8. april. våre tanker går til Don og barna i denne tiden med sorg og savn. vi lyser fred over aases gode minne, og takker gud for alt aase fikk bety for så mange. understatement å beskrive aase som en nøkkelperson 20 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 21

12 S a m a r b e i D S p a r t n e r e Vi flytter dine ansatte til og fra Norge! For mer informasjon besøk oss på eller send en e-post til: eller S t ø t t e a n n o n S e r «jeg støtter Sjømannskirken i london» (anonym) «jeg støtter Sjømannskirken i london» (anonym) ønsker du å annonsere i månedsbladet? kontakt Sjømannskirken for mer informasjon: THØR: LÖVES BRUNOST HE JUST DÖESN T LIKE TØ SHØW IT. Brunost, Mills Kaviar, Solo and Kvikklunsj and more: The UK s biggest supplier of Norwegian foods. Buy online or pop into the cafe & shop Scandinavian Kitchen 61 Great Titchfield Streetet London W1W 7PP GOOD FOOD WITH LOVE FROM SCANDINAVIA 22 m å n e D S b l a D e t m å n e D S b l a D e t 23

13 Vi bor i utlandet. Skatterapportene e fra Nordea gjør det enklere ere å forberede ede selvangivelsen. velsen. Nordeas skatterapporter er utviklet for å hjelpe deg når du forbereder selvangivelser velser til myndighetene. ne. Våre skatterap- porter forenkler ferdigstillelsen illelsen av selvangivelsen, selv for komplekse kontostrukturer, og gir deg og dine rådgivere en klar oversikt over dine skatteforpliktelser. Sammen med vårt nettverk av eksterne spesialister hjelper er formuerådgiverne våre deg med å vurdere din egen situasjon og utarbeide en plan for forvaltningen av midlene dine på en måte som ivaretar nåværende og forventede fremtidige behov. En rådgiver, mange spesialister - gjør det mulig.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter.

Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter. Reisebrev! Sjømannskirken i Torrevieja, mer enn bare vaffelhjerter. Velkommen til oss! Plassen er sjømannskirken i La Siesta like utenfor Torrevieja by i Spania. Søndag 17.Oktober 2004 ble Sjømannskirken

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører

Min planleggingsbok. Sett inn et bilde av deg her. Denne boken tilhører Min planleggingsbok Sett inn et bilde av deg her Denne boken tilhører Av: Barbara McIntosh, Co-Director, Learning Disability Programme, The Foundation for People with Learning Disabilities, Mental Health

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet Uke 20 og 21 15.-24.mai. Verdiord: Ærlighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Vi øver på å gå i tog Grilling med barnehagen Hurra for 17.mai 1.klasse har fellessamling. Felleslunsj Lunsj Gym Norsk/

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer