AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt"

Transkript

1 AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt Før du bruker enheten Side Anbefalte bruksmåter for enheten, avhengig av formålet 2 Vanlige spørsmål 3 Forholdsregler 4 Advarsler 6 Tips om luftavfukting 6 Navn på deler og delenes funksjon 7 Enhet/Kontrollpanel/LCD-skjerm (Lav temperatur/avriming/høy fuktighet) Ting du bør være oppmerksom på 10 Før du bruker avfukteren 10 Drift Slå enheten på og av 12 Slik slår du på/slik slår du av Slik leser du fuktighetsskjermen/lampe for full tank Lett å bruke 13 EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting)/ INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Stille inn moduser 14 LOW (Lav)/MILDEW GUARD (Vern mot mugg)/low TEMP (Lav temperatur)/auto (Automatisk)/AIR PURIFIER (Luftrenser) Bruk av spjeldet 16 Funksjon for innvendig tørking 17 Bruke timeren 18 Bruke AV-timeren/Bruke PÅ-timeren Bruke barnesikringen 20 Bære enheten 20 Drenering 21 Kontinuerlig drenering 22 Vi ber deg lese denne bruksanvisningen og oppbevare den for senere bruk. Da sikrer du at du bruker enheten korrekt. Ta vare på bruksanvisningen og garantien på et trygt sted. Feilsøking Vedlikehold 23 Reservedeler 25 Oppbevaring og kassering 25 Feilsøking 26 Spesifikasjoner 28 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:26

2 Anbefalte bruksmåter for enheten, avhengig av Kombiner bruksmodus og funksjonen svingende spjeldet for optimale resultater. Tørking av klær Senking av fuktigheten i rommet Forhindre mugg/ Formål Når du ikke har lyst til å henge klærne ute, eller det regner... Når du ikke vet hvilket fuktighetsnivå du skal stille enheten inn på... Når du ønsker å stille inn fuktighetsnivået... Når det oppstår kondens innendørs... Slik hindrer du muggdannelse... Hva skal jeg stille den inn på? Jeg ønsker å stille inn på 60 % Anbefalt driftsmodus INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Enheten kjører automatisk til klesvasken er tørr. EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) Enheten kjører til luftfuktigheten er akseptabel. AUTO (Automatisk) Enheten opprettholder det innstilte fuktighetsnivået. LOW TEMP (Lav temperatur) Enheten går kontinuerlig. MILDEW GUARD (Vern mot mugg) Enheten kjører i en modus for forhindring av muggdannelse. Anbefalt innstilling for sving UPWARD (Oppover) Rett spjeldet mot klærne. Hvilken som helst svinginnstilling Hvilken som helst svinginnstilling Fremgangsmåte Trykk på på/ av-bryteren (enheten blir slått på) Side 12 Velg modus Side Slå enheten på Slå enheten på Legg om til HUMIDITY SELECTION (Valg av fuktighetsnivå) Slå enheten på Velg INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Velg EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) Still inn fuktighetsnivået Velg LOW TEMP (Lav temperatur) Velg MILDEW GUARD (Vern mot mugg) Velg svingområde for spjeldet Side 16 Velg UPWARD (Oppover) Velg hvilken som helst svinginnstilling Velg hvilken som helst svinginnstilling no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:27

3 ig av formålet Vanlige spørsmål gg/ r du else... UARD mugg) r i en hindring else. kondensering Slik holder du garderobeskap og skoskap tørre... LOW (Lav) Avfukteren kjører, uansett fuktighetsnivå. REAR (Bakover) Styr luftstrømmen Når du vil rense luften Det er ikke behov for å avfukte luften, men du ønsker å rense den for pollen og støv. AIR PURIFIER (Luftrenser) Enheten kjører bare luftrenseren. Hvilken som helst svinginnstilling Sp. Hvorfor virker det som avfukteren samler mindre vann om vinteren? Sv. Når temperatur og/eller fuktighet er lav, samles det opp mindre vannmengde. Om vinteren vil effekten av avfukteren avta dramatisk, som vist i grafen nedenfor, for da er temperaturen lavere enn om sommeren. Selv om det samles mindre vann i tanken, er ikke dette en funksjonsfeil. Sommer (fuktighet) Vinter (klamhet) * Hvis temperaturen er lav, men fuktigheten er høy på grunn av snø eller regn, vil det gi bedre resultater å kjøre enheten i LOW TEMP (Lav temperatur)-modus enn i LOW (Lav)-modus. 14 Avfuktingskapasitet (l/dag) Verdi for LOW (Lav) når fuktigheten er 80 % Før du bruker enheten NO Slå enheten på Romtemperatur ( C) Verdiene i grafen ble målt ved konstant temperatur og fuktighet, og viser ikke hvilke verdier som oppnås i en faktisk brukssituasjon. Velg LOW (Lav) Velg REAR (Bakover) Legg om til AIR PURIFIER (Luftrenser) Velg hvilken som helst svinginnstilling Sp. Hvorfor vil ikke avfukteren fungere? Hvorfor stopper enheten plutselig? Sv. Enheten kan være i INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk)-modus. Enheten kan slutte å kjøre etter en kort stund som følge av forhold som romtemperatur og fuktighet. 13 Sv. Enheten kan være i EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting)-, MILDEW GUARD (Vern mot mugg)- eller AUTO (Automatisk)-modus. Da vil enheten veksle automatisk mellom avfukting, bare luftstrøm og ingen kjøring no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:30

4 Forholdsregler De følgende plansjene viser forhold der det kan oppstå fare på grunn av feil bruk av enheten. ADVARSEL Feil bruk kan medføre dødelige eller alvorlige personskader. FORSIKTIG Feil bruk kan medføre skade på person eller gods. Betydningen av de grafiske symbolene som er brukt i denne håndboken, er forklart nedenfor. Forbudt Må ikke demonteres Må holdes unna åpen flamme Må ikke utsettes for vann Du må alltid følge disse anvisningene ADVARSEL Ikke start/stopp enheten ved å sette i / trekke ut støpselet. Ikke plasser enheten nær varmekilder (kaminer, vifteovner osv.). Dette kan medføre brann og/eller elektrisk støt. Ikke bruk skjøteledninger eller adaptere med flere stikkontakter. Dette kan medføre brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Plastdelene kan smelte og forårsake brann. Du må ikke skade eller endre nettledningen eller støpselet. Tørk eventuelt støv av støpselet og sett det helt inn i stikkontakten. Du må ikke endre, bunte, vri eller varme opp nettledningen. Du må ikke legge ledningen under andre objekter, eller bruke den slik at den får en skarp knekk nær støpselet. (Pass på at ikke kjæledyr biter i ledningen.) Hvis støpselet ikke er satt helt inn i stikkontakten, kan det samle seg støv på kontaktene og forårsake brann og/eller elektrisk støt. Bruk stikkontakter for V. Hvis du bruker stikkontakter med annet enn V, kan det medføre brann og/eller elektrisk støt. Ledningen kan bli skadet, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Du må ikke stikke fingrene eller andre lange objekter inn i luftinntaket/-utløpet. Ikke rør det svingende spjeldet. Den innvendige viften roterer med høy hastighet, og slike handlinger kan medføre personskade eller funksjonsfeil. Hell ut det vannet som samler seg i tanken. Hvis du utilsiktet skulle drikke vannet eller bruke det til andre formål, kan det forårsake sykdom og/eller uforutsette uhell. Dersom det oppstår unormale symptomer (svilukt e.l.) må du slå av enheten og dra ut støpselet. Ikke prøv å reparere, demontere eller endre enheten. Dette kan medføre brann og/eller elektrisk støt. For service, kontakt forhandleren eller importøren i Norge, på Hvis du fortsetter å bruke enheten, kan det medføre brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Kontakt forhandleren eller importøren i Norge, MIBA as, for råd. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:35

5 FORSIKTIG Du må ikke stå på, sitte på eller lene deg mot enheten. Enheten kan velte og forårsake personskade. Du må ikke sette blomstervaser eller andre ting som er fylt med vann på enheten. Det kan lekke vann ned i enheten, noe som vil påvirke den elektriske isolasjonen, og det kan føre til elektrisk støt og/eller brann på grunn av kortslutning. Ikke bruk enheten på steder der den blir utsatt for direkte sollys eller andre værforhold. (Denne enheten skal bare brukes innendørs.) Dette kan forårsake overoppheting, elektrisk støt og/eller brann på grunn av elektriske lekkasjer. Enheten må ikke brukes på trange, innelukkede steder som inne i skap, mellom møbler, osv. Dette vil medføre dårlig ventilasjon, og kan føre til overoppheting og/eller brann. Du må ikke sette ovner og lignende med åpen flamme i luftstrømmen fra enheten. Det kan forårsake ufullstendig forbrenning i ovnen. Ikke bruk enheten på steder der det brukes kjemikalier (som sykehus, verksteder, laboratorier eller frisørsalonger). Vannet kan fryse i slangen og hindre vannet i tanken å renne ut. Vannet kan da lekke ut fra enheten og skade objekter i nærheten. Ikke bruk enheten på steder der det kan finnes olje eller lekkasjer av brennbar gass. En slik lekkasje i nærheten av enheten kan forårsake antennelse og brann. Ikke ta av isoporbiten fra flottøren. I så fall vil ikke flottøren kunne registrere når tanken er full, noe som vil føre til vannlekkasje som kan skade nærliggende objekter eller forårsake elektrisk støt og/ eller elektrisk lekkasje. Ikke vask enheten med vann. Ikke bruk enheten på steder der det er sannsynlig at den kan komme i kontakt med vann. Hvis den blir utsatt for vann, kan det medføre brann eller elektrisk støt på grunn av elektrisk lekkasje. Ikke la luftstrømmen gå direkte fra enheten mot kroppen. Hvis luftstrømmen rettes mot kroppen over lengre tid, kan det føre til ubehag og dehydrering. Sett enheten på et sted der gulvet er flatt og stabilt. Hvis enheten skulle velte, kan det oppsamlede vannet i vanntanken lekke ut og skade nærliggende objekter og også føre til brann eller elektrisk støt på grunn av elektrisk lekkasje. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Kjemikalier og løsemidler som fordamper i luften kan forårsake lekkasje på vanntanken, noe som vil medføre skade på eiendeler. Når du drar ut støpselet, må du ikke dra skjevt eller dra i ledningen, for i så fall kan kontaktene/ ledningene bli skadet og medføre kortslutning, elektrisk støt eller brann. Ikke bruk enheten for spesialformål som bevaring av matvarer, kunstgjenstander eller vitenskapelige arbeider. Før du flytter enheten, må du alltid slå den av, dra ut støpselet og tappe vannet av vanntanken. Dette kan ha negativ innvirkning på kvaliteten på de lagrede gjenstandene. NO Dette vil medføre dårlig ventilasjon, og kan føre til overoppheting/brann. Du må ikke tappe av vannet kontinuerlig hvis det finnes mulighet for at temperaturen rundt tappeslangen kan falle til frysepunktet. Før du bruker enheten Ikke dekk til forsiden, luftinntakene på siden eller luftutløpet med duker, gardiner el. Hvis du flytter enheten med vann på tanken, kan det medføre at vannet lekker ut og fører til vannlekkasje som kan skade nærliggende objekter eller forårsake elektrisk støt og/eller elektrisk lekkasje. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:38

6 Forholdsregler (forts.) FORSIKTIG Når du har tømt vanntanken, kan du transportere enheten med et fast grep om håndtaket. Hvis du glir mens du bærer enheten, kan det forårsake personskade eller skade på gulvet. Når du bruker dreneringsuttaket må du passe på å legge slangen slik at vannet dreneres uten hindringer. Vannet i tanken kan lekke ut og skade nærliggende objekter. Tips om luftavfukting Tapp vannet av tanken før bruk Unngå å åpne dører/vinduer mens enheten er i drift Tørke klær innendørs Snu spjeldet mot klærne. Fordel klærne godt utover for bedre luftgjennomstrømming. Bruk avfukteren i et lite, innelukket rom. Når vannet dreneres kontinuerlig eller står uten tilsyn over lengre perioder, må du inspisere enheten annenhver uke. Du må passe på at filteret/slangen ikke blir tilstoppet, for det kan medføre overoppheting/lekkasje. Enheten må brukes med forsiktighet i rom der vegger, møbler eller kunstgjenstander er følsomme for tørr luft, da den kan føre til sprekker, eller at gjenstandene slår seg. Slå av enheten og trekk ut støpselet før du rengjør den. Når enheten er slått på, roterer den interne viften med høy hastighet og kan forårsake personskade. Trekk ut støpselet når enheten ikke skal brukes på lengre tid. Ellers kan den forårsake brann og/eller elektrisk støt på grunn av elektriske lekkasjer. Hold temperaturen over 16 C med en varmekilde l Tørketidene vil variere, avhengig av klærnes egenskaper og romtemperaturen. l Luftstrømmen er kraftigst øverst til høyre på enheten. Installere avfukteren Pass på at du lar det være noe fritt rom rundt enheten. <For bruk i nærheten av en vegg> Stopp spjeldet i vertikal stilling. Det kan bli flekker på veggen hvis luften blåser mot den. Støy under drift Minst 50 cm Minst 20 cm Minst 2 cm Minst 20 cm Minst 20 cm Sett enheten på en matte. Dette vil redusere vibrasjon og støy. Det hindrer også at enheten setter trykkmerker på tepper. Advarsler l Enheten må alltid holdes i stående stilling. Hvis du vipper på enheten, kan det få vannet i tanken til å lekke ut i enheten, noe som vil forårsake funksjonsfeil. Hvis dette skulle skje, kan du kontakte servicenummeret som er oppgitt på siste side for nærmere råd. l Du må ikke bære enheten horisontalt. Dette kan føre til funksjonsfeil. Slike funksjonsfeil dekkes IKKE av garantien. l Skade på avfukteren som er forårsaket av atmosfæriske forhold (dvs. salt eller svovel), dekkes ikke av garantien. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:40

7 Navn på deler og delenes funksjon Front Bak Kontrollpanel Sølvionfilter Leveres med enheten. Monteres før bruk. 10 Vanntank Tanklokk Flottørelement 21 Frontdør Håndtak 20 Løft håndtaket for transport Spjeld 16 Grovfilter 23 Frontpanel 10 Luftinntak i front Må ikke blokkeres. Hva er et sølvionfilter? Et sølvionfilter har en to-lagskonstruksjon som består av et hvitt partikkelfilter og et blått luftoppfriskningsfilter. <Partikkelfilter> Finpartikkelfilteret fjerner pollen* og støvpartikler. * Diameter for pollen: ca μm <Sølvionfilter> Et spesiellt deodorant- og anti-bakterielt middel (anti-allergener, anti-virus og steriliserende) er i fibrene i sølvionfilteret. Sigarettrøyk og giftstoffer som finnes i den, som kullos, blir ikke fjernet av filteret. MERK Det er ikke mulig å ta av det bakre panelet, fordi det er festet på de to stedene som er vist, med spesialskruer. Hvis det oppstår feil på enheten, må du kontakte Mitsubishi Electric-forhandleren. Før du bruker enheten NO Luftinntak på sidene (venstre/høyre) Må ikke blokkeres. Sensor Må ikke tildekkes. Utløp for kontinuerlig drenering 22 Strømplugg Vanntanken kan inneholde vannrester når du kjøper enheten. Dette kommer fra sluttestingen av produktet på fabrikken, og er ikke en feil. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:41

8 Navn på deler og delenes funksjon (forts.) Kontrollpanel Lampe Lamper for gjeldendemodus. Valgknapp Velger modus. 13 Modusknapp For å legge om fra én driftsmodus til en annen. Valg av fuktighetsnivå Denne brukes for å stille inn ønsket fuktighetsnivå. Knapp for svingbart spjeld Stiller inn retningen på spjeldet eller låser det på plass. 16 Barnesikring Trykk på modusknappen i tre skunder for å aktivere barnesikringen Knapp for AV/PÅ-timer Stiller inn timeren LCD-skjerm Alle indikatorene på LCD-skjermen er vist nedenfor. Modusindikator Viser gjeldende driftsmodus Fuktighetsindikator Denne viser den tilnærmede fuktigheten. viser gjeldende fuktighet. viser fuktighetsinnstillingen i AUTO (Automatisk)- modus. Fuktighet vises i området 30 til 80 %. 12 Svingovervåkning Viser innstillingen på spjeldet. 16 Indikator for barnesikring Vises når barnesikringen er aktiv. Timerskjerm Viser den innstilte tiden for PÅ/AVtimeren no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:42

9 Nettspenningslampe Lyser når enheten er PÅ. På/av-knapp Med denne slår du enheten PÅ og AV. Lampe for full tank Denne lyser når tanken er full Lampe for innvendig tørking Blinker når innvendig tørking pågår. Knapp for innvendig tørking Aktiverer/deaktiverer innvendig tørking. Lampe for luftrenser Lyser når bare luftrensing pågår. Knapp for luftrenser Legger om til bare luftrensing. Du kan velge mellom 7 driftsmoduser. EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) LOW (Lav) MILDEW GUARD (Vern mot mugg) LOW TEMP (Lav temperatur) AUTO (Automatisk) AIR PURIFIER (luftrenser) Alle moduser inkluderer funksjoner for avfukting og luftrensing. Bare luftrensing kjører. Avfukterfunksjonen er deaktivert. Før du bruker enheten NO Informasjonsskjerm Viser tilstandene i rommet og enheten. Indikator for lav temperatur Indikatoren vises hvis romtemperaturen faller under 15 C. I så fall anbefales det at LOW TEMP (Lav temperatur)- modus aktiveres. 14 DEFROST-indikator Luftstrømmen (avfukting) stopper, og eventuelt rim som har samlet seg innvendig vil smelte og dryppe ned i vanntanken når indikatoren lyser. Bare vent et øyeblikk, for driften vil bli gjenopptatt om ca. fem minutter. Når enheten er i DEFROST (Avriming)- modus, vil luftstrømmen (avfukting) og spjeldet stoppe. Lydene som kommer fra enheten vil også endres. DEFROST vil starte automatisk hvis romtemperaturen faller under 15 C (Dette kan skje så ofte som hvert 40. minutt.) Alarm for høy fuktighet Indikatoren vil blinke når enheten er AV og fuktigheten i rommet overstiger 75 %. Vi anbefaler at du aktiverer avfukteren når indikatoren blinker. Hvis du ikke bruker alarmen for høy fuktighet, bør du trekke ut støpselet fra stikkontakten. 9 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:44

10 Ting du bør være oppmerksom på Før du bruker av Romtemperaturen kan stige 2-4 C under drift Avfukteren har ikke noen kjølefunksjon. På grunn av varmen som produseres under drift, kan romtemperaturen stige 2 4 C. Enheten kan blåse varm luft på grunn av dette, men det er ikke en feil. Hvordan fungerer avfukteren? Hvis du heller kaldt vann i et glass, vil luften rundt det bli avkjølt og danne vanndråper på overflaten av glasset. Avfukteren bruker dette fenomenet til å trekke fuktighet ut av luften. 1 Enheten trekker inn luft fra rommet og kjøler den med kjølespiralen. Dette gjør at fuktigheten omdannes til vanndråper. 2 Vanndråpene faller ned i vanntanken. 3 Den avfuktede luften varmes opp igjen med varmespiralen, og sendes ut i rommet igjen. Fuktigheten i rommet blir da redusert ved at trinnene 1, 2 og 3 gjentas. Kjølespiral Fuktig luft 1 Kompressor Tørket (varm) luft 2 3 Varmespiral Vanntank Montering av sølvionfilteret Sølvionfilteret leveres med enheten når du kjøper den. Monter sølvionfilteret før du bruker enheten. 1 Ta sølvionfilteret ut av plastposen. 2 Ta av frontpanelet og grovfilteret. Frontpanel 1 Hold i nedre kant av panelet når du tar det av. Ytelsen vil ikke bli påvirket selv om metallflikene i hovedenheten er litt bøyde. 3 Monter sølvionfilteret i grovfilteret. Sett sølvionfilteret mellom flikene på grovfilteret med stripene vendt opp. Grovfilter 2 Hold i flikene når du tar av grovfilteret. 10 Det avleste fuktighetsnivået på enheten kan være forskjellig fra det som vises på et hygrometer i samme rom Selv i ett og samme rom kan temperaturen og fuktighetsnivået variere fra sted til sted. Hvis hygrometeret og avfukteren er plassert på ulike steder i rommet, er det sannsynlig at de avleste fuktighetsnivåene vil være ulike. Dessuten vil fuktighetsnivået være ulikt på steder med godsirkulasjon og ingen sirkulasjon. Avlesningen på avfukteren bør bare brukes som et estimat. CURRENT Hvorfor er de forskjellige? <Årsak> Ujevnheter i temperatur og fuktighet Ulik plassering Nøyaktigheten på målingene er ulik Striper Fliker (6) 4 Monter grovfilteret og frontpanelet igjen. 1 Hold i flikene når du monterer. 2 Hekt overkanten av panelet over toppen av enheten og trykk inn den nedre kanten. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:45

11 avfukteren Korrekt innsetting av vanntanken Frontdør Tanklokk Åpne frontdøren. Sjekk at lokket er godt festet på vanntanken. Skyv inn tanken. Sett nettledningen i stikkontakten Bruk bare stikkontakter med V. Det gjeldende fuktighetsnivået vises. Hvis spjeldet er åpent, lukkes det automatisk. Før du bruker enheten NO 11 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:46

12 Slå enheten på og av Slik slår du på Nettspenningslampen lyser. Modusen vises. Spjeldet åpnes automatisk. Velg ønsket modus for å starte avfuktingen Enheten aktiveres ikke før 3 minutter etter at enheten har blitt slått på umiddelbart etter at den ble slått av, eller støpselet ble satt i stikkontakten. (Dette for å beskytte kompressoren.) Når avfuktingen begynner, vil lyden fra enheten øke i styrke. Avfukteren husker driftsmodusen. Selv om du slår av strømmen og drar ut støpselet, vil enheten starte i samme modus igjen. Slik leser du fuktighetsskjermen Eksempel Eksempel CURRENT (Gjeldende) viser gjeldende fuktighet. Området for gjeldende fuktighet er mellom 30 og 80 %. Fuktighetsnivåer under 30 % vises som 30 %. Fuktighetsnivåer over 80 % vises som 80 %. SELECTION (valg) indikerer det innstilte fuktighetsnivået (bare i automatisk modus). 15 Lampe for full tank 12 Slik slår du av Informasjon Innvendig tørking vil begynne hvis den er aktivert. 17 Hvis romtemperaturen faller under 15 C, vil avrimingsmodusen aktiveres hvert 40. minutt (i ca. 5 minutter), noe som får vannet til å renne ned i tanken. 9 Nettpenningslampen slukkes. Modusindikatoren slukkes. Enheten kan kjøres i romtemperaturer fra 1 til 35 C. Hvis romtemperaturen overstiger 35 C, kan det hende at enheten går i viftemodus eller øker luftstrømmen. Dette er fordi temperaturen inne i enheten stiger, noe som aktiverer vernemekanismen. Hvis du vil senke temperaturen inne i enheten, kan du rette spjeldet oppover når du bruker den. Hvis temperaturen er under 1 C, vil vannet være nær frysepunktet og deaktivere avfukteren, slik at bare viften kjører. Enheten stopper automatisk og indikerer med lampen og en alarmlyd at tanken er full. Tøm vanntanken. 21 Lampen for full tank lyser. (Enheten piper kontinuerlig). Luftstrømmen stopper (spjeldet stopper). Svingovervåkningen slås av. Kompressoren slås av. Etter at vannet er tappet og tanken satt tilbake på plass, vil lampen for full tank slås av, og enheten vil automatisk gå tilbake til driftsmodus. Når lampen for full tank lyser, er det ikke mulig å utføre andre handlinger enn på/av. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:47

13 Lett å bruke Enheten overvåker romtemperaturen/fuktigheten automatisk, noe som minker behovet for å gjøre mindre justeringer. Bruk EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) for avfukting av rom og INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) for å tørke klær. Skifter med hvert trykk Lampen for valgt modus lyser. EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) Enheten går med jevne mellomrom, og styrer luftstrømmen for å fjerne fuktigheten i luften. (Det er ikke nødvendig å stille inn fuktighetsnivået.) Når romtemperaturen er høy, går viften for å minske fuktigheten i luften. Luftstrømmen eller bevegelsen på spjeldet kan stoppe, alt etter fuktighetsnivået. Fuktighetsnivå (%) Romtemperaturen er under 27 C - enheten stiller inn fuktighetsnivået automatisk etter temperaturen Romtemperatur ( C) Romtemperaturen er over 27 C - enheten senker fuktighetsnivået til 50 %, og aktiverer deretter viften. Avfukteren aktiveres på nytt hvis fuktigheten stiger til 60 %. INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Enheten styrer luftstrømhastigheten samtidig som fuktigheten i rommet overvåkes, og den stopper når klærne er tørre. (Dette gjør at det ikke er nødvendig å utføre små endringer i innstillingene for fuktighet og tid avhengig av mengden klesvask.) Enheten kjører i maksimalt 12 timer. Informasjon Tøm tanken før bruk. Det kan hende at enheten stopper før klesvasken er tørr, på grunn av full tank. Må ikke brukes sammen med AV-timeren. Det kan hende at timeren slår av enheten før klesvasken er tørr. Hvis romtemperaturen er omtrent 5 C eller mindre, stopper kjøringen i 1 time. Hvis romtemperaturen er lav, blir det vanskelig for vann å fordampe fra klærne. Bruk et varmeapparat sammen med enheten for å øke romtemperaturen til 16 C eller mer. Følgende forhold vil også hindre klesvasken i å bli godt tørket: Romtemperatur under 15 C, stor klesvask, klesvasken er ikke fordelt godt utover, klærne er tykke og rommet er stort. 6 Drift NO Informasjon Hvis du trykker på bryteren Humidity Selection (Valg av fuktighetsnivå) i modusen EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) eller INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk), vil modusen bli endret til AUTO (Automatisk) no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:48

14 Stille inn moduser LOW (Lav), MILDEW GUARD (Vern mot mugg) og LOW TEMP (Lav temperatur) LOW (Lav)-modus brukes når du ønsker å la avfukteren være på. MILDEW GUARD (Vern mot mugg)-modus hemmer muggdannelse. LOW TEMP (Lav temperatur)-modusen hindrer kondensering når romtemperaturen er lav. Skifter med hvert trykk Det vises en ramme rundt den valgte modusen. Virkningsgraden avtar med fallende temperatur og fuktighet. 3 Fuktighetsnivået kan ikke stilles inn i modusene LOW (Lav), MILDEW GUARD (Vern mot mugg) og LOW TEMP (Lav temperatur). LOW (Lav) Avfukteren kjører, uansett fuktighetsnivået. MILDEW GUARD (Vern mot mugg) Enheten senker fuktighetsnivåene automatisk én gang om dagen, og hemmer ny tilvekst av mugg. Enheten går med jevne mellomrom i 2-4 timer i døgnet. Driftstiden varierer, avhengig av fuktigheten. Enheten fortsetter å kjøre selv om fuktigheten ikke minker ytterligere. Fuktighet 40 % Ca. 2 timer Fuktighet 50 % Ca. 4 timer PÅ Avfukter 24 timer 24 timer Standby Avfukter Standby Gjenta Informasjon Unngå å slå på ventilasjonsvifter eller å åpne dører. Dette reduserer ytelsen. Dannelse av mugg kan likevel oppstå, avhengig av sopptypen og forholdene i rommet. F.eks. rom med overdreven kondensering, bad og steder med dårlig luftsirkulasjon (inne i skap og bak møbler). Denne modusen fjerner ikke eksisterende mugg. Må ikke brukes sammen med modusen AV-timer. Da kan det hende at effekten ikke oppnås. LOW TEMP (Lav temperatur) Enheten går kontinuerlig og styrer luftstrømmen automatisk etter romtemperaturen. Luftstrømmen er sterkest ved temperaturer under 15 C. Vi anbefaler at du bruker modusen LOW TEMP (Lav temperatur) når indikatoren for lav temperatur lyser. 9 Informasjon Når temperaturen er lav, kan det fremdeles dannes kondens på kalde vinduer, selv når enheten kjører i modusen LOW TEMP (Lav temperatur). Hvordan hemmes muggdannelse? Muggsopp er ikke i stand til å produsere nye sporer dersom den tørkes til mycelia. Funksjonen for hemming av mugg benytter seg av dette prinsippet. (Selve sporene er imidlertid motstandsdyktige mot tørre forhold.) Identification of Aspergillus and Penicillium <Forskningsrapport av Dr. K. Abe, Environmental Biology Research Center> 14 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:49

15 AUTO (Automatisk) Når du ønsker å stille inn fuktighetsnivået. Det vises en ramme rundt AUTO (Automatisk). MODE (Modus)-knappen kan også brukes til å velge AUTO (Automatisk). AUTO (Automatisk) Enheten opprettholder fuktighetsnivået ved å styre luftstrømmen automatisk, samt ved å stoppe og starte etter behov. Alt du trenger å gjøre er å stille inn fuktighetsnivået. Enheten blir slått av når gjeldende fuktighet er redusert til under det innstilte fuktighetsnivået, og starter igjen når det overstiges. (luftstrømmen og spjeldet stopper) Enheten går kontinuerlig i 6 minutter etter at du har slått den på, uavhengig av fuktighetsnivået. Informasjon Hyppig bruk av utganger og romstørrelse/ -forhold kan føre til at fuktigheten ikke når det innstilte nivået. <Slik viser du innstilt fuktighetsnivå/ Slik stiller du inn fuktighetsnivå> Når du trykker på knappen én gang, vises det innstilte fuktighetsnivået med - indikatoren. Etter 3 sekunder går displayet tilbake til visning av gjeldende fuktighetsnivå. AIR PURIFIER (Luftrenser) Slik kjører du bare luftrenseren. Lampen for luftrenseren lyser. Trykk på luftrenserknappen én gang til for å gå tilbake til forrige modus. AIR PURIFIER (Luftrenser) Enheten renser luften ved å føre den gjennom grovfilteret og sølvionfilteret. Avfukterfunksjonen er deaktivert. Informasjon Luften går gjennom sølvionfilteret i alle moduser, og renser luften selv om luftrenserlampen ikke lyser. Sigarettrøyk og giftstoffer som finnes i den, som kullos, blir ikke fjernet av disse filtrene. Drift NO igjen Når du trykker på knappen mens vises, stiller du inn fuktighetsnivået. Hver gang du trykker på knappen, endres fuktighetsinnstillingen no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:51

16 Bruk av spjeldet (slik leser du av svingovervåkningen) Spjeldet kan stilles inn til å svinge. Velg mellom 4 mulige innstillinger til det som passer til formålet. Stopp svingfunksjonen Starter svingfunksjonen. Svingovervåkningen vises. Svingefunksjonen stopper når du trekker støpselet ut av stikkontakten. Dette indikerer området for det svingbare spjeldet. (Spjeldet og overvåkningen beveger seg ikke synkront.) For hvert trykk på knappen WIDE (Bred) UPWARD (Oppover) REAR (Bakover) Mål Anbefalt innstilling for sving Forklaringer på svingemodusene Slik stopper du spjeldet i ønsket vinkel Stopp svingfunksjonen Spjeldet stopper i vertikal stilling. Svingovervåkningen slås av. Vent til spjeldet stopper og juster det for hånd for å stille inn til ønsket vinkel. Hvis du vil dekke hele rommet WIDE (Bred) Spjeldet svinger fra UPWARD (Oppover)-stilling og rundt til REAR (Bakover)-stilling. For tørking av klær osv. UPWARD (Oppover) Svinghastigheten styres automatisk, for å sende luft mot vasken fra alle vinkler. Spjeldet beveger seg sakte de siste 30 av svingområdet, for å oppnå best mulig resultat. For å rette den inn mot et skap REAR (Bakover) Informasjon Merk Støynivået som enheten sender ut, vil variere etter vinkelen på luftstrømmen. Det kan hende at spjeldet stopper i maksimalt 8 sekunder for å korrigere innstillingen. Det vil deretter begynne å bevege seg igjen. Dersom spjeldet blir slått ut av den ønskede vinkelen, kan du justere på nytt ved å følge trinnene ovenfor. Stopp spjeldet i vertikal stilling når du bruker enheten opp mot en vegg. Det kan bli flekker på veggen hvis luften blåser mot den. 16 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:53

17 Funksjon for innvendig tørking Innsiden av enheten kan tørkes for å hemme muggdannelse på kjøleelementet. Etter bruk, anbefales innvendig tørking. Automatisk drift Informasjon Slik aktiverer du innvendig tørking etter hver bruk. Hvis du setter i eller trekker ut støpselet, deaktiverer du den automatiske kjøringen. Denne funksjonen fjerner ikke eksisterende mugg. I tillegg kan det hende at innvendig tørking fører til at fordelene ved avfukteren reduseres. Ikke lukk spjeldet under innvendig tørking, da dette fører til støy. Fuktigheten som sendes ut fra enheten kan føre til at fuktighetsnivået i rommet stiger. Luften som sendes ut fra enheten kan se hvit ut, avhengig av fuktigheten eller temperaturen i rommet. Fuktigheten som sendes ut fra innsiden av enheten kan lukte vondt på grunn av lukter* som ikke ble fanget opp av filteret, og er oppløst i vannet. * Sølvionfilteret er i hovedsak for absorbering av ammoniakk. AV-timeren kan ikke stilles inn under innvendig tørking. mens enheten er på Innvendig tørking, standby (Lampen for innvendig tørking lyser) Innvendig tørking starter når kjøringen stopper Når enheten slås av, avslutter INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk)-modus, eller AV-timeren løper ut. Innvendig tørking starter Lampen for innvendig tørking blinker, fuktighetsindikatoren slås av og spjeldet stopper i vertikal stilling. Modus for innvendig tørking Innvendig tørking avsluttes Lampen for innvendig tørking slås av, og spjeldet lukkes. <Slik deaktiverer du automatisk drift> Trykk på knappen for innvendig tørking mens enheten er på (lampen for innvendig tørking slås av) Manuell kjøring Slik aktiverer du innvendig tørking ved å trykke på en knapp. mens enheten er av Innvendig tørking starter Lampen for innvendig tørking blinker, fuktighetsindikatoren slås av og spjeldet stopper i vertikal stilling. Modus for innvendig tørking Innvendig tørking avsluttes Lampen for innvendig tørking slås av, og spjeldet lukkes. Slik avbryter du innvendig tørking Trykk på knappen for innvendig tørking mens enheten er i gang med innvendig tørking (lampen for innvendig tørking slås av). Trykk på på/av-knappen for å avbryte innvendig tørking og gå tilbake til normal kjøring. Drift NO <Funksjon for innvendig tørking> Denne funksjonen tar ca. en time. Når romtemperaturen er under 1 C, vil tørketiden imidlertid forkortes for å beskytte kompressoren. AV Vanlig kjøring Avfukter Luftrenser Funksjon for innvendig tørking (ca. én time.) Luftstrøm Luftstrømmen stopper, kompressoren aktiveres (driftslyd) Driftslyder Ca. 30 min. Kompressoren kjører i henhold til romtemperaturen Ca. 20 min. Kompressoren stopper Luftstrøm Ca. 10 min. Enheten stopper automatisk 17 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:54

18 Bruke timeren Bruke AV-timeren AV-timeren kan stilles inn på fra 1 til 9 timer. Still inn timeren når enheten er slått på. Slik stiller du inn 1 Slå på enheten Velg kjøremodus Velg ønsket kjøremodus. 3 Endre retningen på det svingbare spjeldet. 16 Velg ønsket innstilling. 4 Still inn kjøretiden. Når du trykker én gang, vil figurene [ ] og [OFF] (AV) vises. Hvert etterfølgende trykk endrer visningen i rekkefølge fra 1 til 9 timer. (Hold knappen inne for å gå gjennom tallene automatisk.) Stopp ved ønsket verdi. Slik avbryter du <Når du vil slå av enheten> Trykk på på/av-knappen. (AV) AV-timeren avbrytes. <Når du ønsker å deaktivere modusen AV-timer og fortsette kjøringen> Hold inne knappen til gjenstående tid forsvinner fra skjermen. AV-timeren avbrytes. Ikke vist AV-timeren er stilt inn. Følgende er et eksempel på en visning som indikerer AUTO (Automatisk)-avfukting (stilt inn til 60 %), svingning stilt inn til WIDE (Bred) og AVtimeren stilt på 2 timer. 18 Tiden som gjenstår til enheten slås av automatisk indikeres i trinn på én time. Når den innstilte tiden er nådd, slår enheten seg av automatisk, og spjeldet lukkes automatisk. Innvendig tørking vil begynne hvis den er aktivert. 17 Informasjon Tøm vanntanken før bruk. Enheten stopper, og lampen for full tank lyser dersom tanken fylles opp under bruk. AV- og PÅ-timeren kan ikke stilles inn samtidig. Ikke bruk modusen AV-timer sammen med INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) eller MILDEW GUARD (Vern mot mugg). AV-timeren kan ikke stilles inn under innvendig tørking. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:55

19 Bruke PÅ-timeren PÅ-timeren kan stilles på 1 til 9 timer. Still inn timeren når enheten er slått av. Slik stiller du inn 1 Slå av enheten Still inn tiden når du ønsker at enheten skal slås på. Trykk én gang. Nettspenningslampen, modusindikatoren og [ ] blinker på den digitale skjermen. [ON] (PÅ)- indikatoren lyser. Hvert etterfølgende trykk endrer visningen i rekkefølge fra 1 til 9 timer. (Hold knappen inne for å gå gjennom tallene automatisk.) Stopp ved ønsket verdi. Ikke vist 3 Velg kjøremodus Velg ønsket kjøremodus. Still inn innvendig tørking som du ønsker. 4 Endre retningen på det svingbare spjeldet. 16 Velg ønsket innstilling. 5 Bekreft tiden for kjørestart. Følgende er et eksempel på en visning som indikerer AUTO (Automatisk)-avfukting (stilt inn til 60 %), svinging stilt inn til Bred og PÅ-timeren stilt inn på 5 timer. Tiden som gjenstår til enheten slås på automatisk vises i trinn på én time. Når den innstilte tiden er ute, slår enheten seg på automatisk. Slik avbryter du Trykk på på/av-knappen. PÅ-timeren avbrytes. Drift NO Nettspenningslampen og timervisningen lyser. g PÅ-timeren er stilt inn. Enheten gir deg beskjed hvis du glemmer å trykke på på/ av-knappen, ved at timervisningen og modusindikatoren blinker, og det lyder en alarm i 1 minutt. Informasjon Innvendig tørking deaktiveres når PÅ-timeren stilles inn under funksjonen innvendig tørking. Funksjonen PÅ-timer kan ikke brukes sammen med et støpsel med tidsur som fås i handelen. 19 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:56

20 Bruke barnesikringen Slik låser du Bære enheten Trekk opp håndtaket og bær enheten med et fast grep i 3 sekunder eller lenger. Indikatoren for barnesikring lyser. Barnesikringen slås av når nettledningen trekkes ut. Når barnesikringen er aktivert, er de andre knappene ute av drift. Du må deaktivere barnesikringen for å kunne bruke de andre knappene. Før du flytter på enheten, må du sørge for å tømme vanntanken og lukke spjeldet. Hvis du låser enheten når POWER er AV. Enheten vil ikke slå seg på når du trykker på POWER (på/av)-knappen. Bare lampen for CHILD LOCK (barnesikring) vil blinke. (Trykk på POWER (på/av)-knappen en gang til, slik at lampene lyser.) Hvis du låser enheten når POWER er PÅ. Enheten vil ikke slå seg av når du trykker på POWER (på/av)-knappen. Bare lampen for CHILD LOCK (barnesikring) vil blinke. (Trykk på POWER (på/av)-knappen en gang til, slik at lampene lyser.) Merk Ikke bær enheten lagt på siden, da dette kan føre til feilfunksjon. Ikke la nettledningen slepe etter deg, for dette kan skade den. Låse opp barnesikringen i 3 sekunder eller lenger. Indikatoren for barnesikring slås av. 20 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:57

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Innholdsoversikt. Norsk

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Innholdsoversikt. Norsk no_mj_e16vx_ivt(01_17)_e33.qx 3/19/07 4:34 PM Page 1 AVFUKTER MODELL MJ-E16VX-IVT BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Forfilter og vaskbart fotokatalytisk filter Enkel avfukting / tørking

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Takk for at du har valgt et klimaanlegg fra Wilfa. Les denne brukerhåndboken grundig før du betjener enheten, og ta vare på den for fremtidig bruk. INNHOLD Betjening og vedlikehold Bruk og vedlikehold - Virkemåte............................ 1 De enkelte delene navn og funksjoner..................... 6 Betjening av fjernkontroll..................................

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Clima Norge AS SAF-Z80K2. EchoDry sorpsjonsavfukter BRUKSANVISNING. Les bruksanvisningen før du bruker avfukteren, og behold den for fremtidig bruk.

Clima Norge AS SAF-Z80K2. EchoDry sorpsjonsavfukter BRUKSANVISNING. Les bruksanvisningen før du bruker avfukteren, og behold den for fremtidig bruk. Clima Norge AS SAF-Z80K2 EchoDry sorpsjonsavfukter BRUKSANVISNING Les bruksanvisningen før du bruker avfukteren, og behold den for fremtidig bruk. Utgave 02.04.13 Innhold Side. Virkemåte...... 1 Sikkerhet......

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06

Røros 5000-5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg. Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 Røros 5000-5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Brukermanual_ROROS_2010.indd 1 27.05.11 14.06 INNHOLD INNHOLD Bruk og vedlikehold Advarsel...1 Bruk og vedlikehold Fjernkontrollens funksjoner... INNHOLD Nøddrift...

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning

Ionisk hårføner IT 014071. Bruksanvisning Ionisk hårføner IT 014071 Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen for å bli bedre kjent med produktet og bruken av det. Oppbevar bruksanvisningen for senere referanse. Les sikkerhetsanvisningene! Sikkerhetsanvisningene

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Meaco Platinum Serie

Meaco Platinum Serie Meaco Platinum Serie Instruksjonsmanual Meaco 12L og 20L Platinum Strømbesparende Luftavfukter Utgave for juli 201 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren. Ta vare på den

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at Commercial-Split Type manual This manual is made with 100% recycled paper. imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006

DUSJKABINETT / STEAMKABINETT HX-414 / BR006 MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING DUSJKABINETT / STEAMKABINETT 2008-05 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001

Detaljer

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Trysil 5500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Trysil 5500 Brukerhåndbok Klimaanlegg Bruk og og vedlikehold - - Virkemåte Bruk Bruk Bruk og og vedlikehold og vedlikehold - Virkemåte - - Virkemåte Virkemåte Les følgende nøye før bruk. Innhold Les Les

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer