AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt"

Transkript

1 AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt Før du bruker enheten Side Anbefalte bruksmåter for enheten, avhengig av formålet 2 Vanlige spørsmål 3 Forholdsregler 4 Advarsler 6 Tips om luftavfukting 6 Navn på deler og delenes funksjon 7 Enhet/Kontrollpanel/LCD-skjerm (Lav temperatur/avriming/høy fuktighet) Ting du bør være oppmerksom på 10 Før du bruker avfukteren 10 Drift Slå enheten på og av 12 Slik slår du på/slik slår du av Slik leser du fuktighetsskjermen/lampe for full tank Lett å bruke 13 EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting)/ INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Stille inn moduser 14 LOW (Lav)/MILDEW GUARD (Vern mot mugg)/low TEMP (Lav temperatur)/auto (Automatisk)/AIR PURIFIER (Luftrenser) Bruk av spjeldet 16 Funksjon for innvendig tørking 17 Bruke timeren 18 Bruke AV-timeren/Bruke PÅ-timeren Bruke barnesikringen 20 Bære enheten 20 Drenering 21 Kontinuerlig drenering 22 Vi ber deg lese denne bruksanvisningen og oppbevare den for senere bruk. Da sikrer du at du bruker enheten korrekt. Ta vare på bruksanvisningen og garantien på et trygt sted. Feilsøking Vedlikehold 23 Reservedeler 25 Oppbevaring og kassering 25 Feilsøking 26 Spesifikasjoner 28 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:26

2 Anbefalte bruksmåter for enheten, avhengig av Kombiner bruksmodus og funksjonen svingende spjeldet for optimale resultater. Tørking av klær Senking av fuktigheten i rommet Forhindre mugg/ Formål Når du ikke har lyst til å henge klærne ute, eller det regner... Når du ikke vet hvilket fuktighetsnivå du skal stille enheten inn på... Når du ønsker å stille inn fuktighetsnivået... Når det oppstår kondens innendørs... Slik hindrer du muggdannelse... Hva skal jeg stille den inn på? Jeg ønsker å stille inn på 60 % Anbefalt driftsmodus INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Enheten kjører automatisk til klesvasken er tørr. EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) Enheten kjører til luftfuktigheten er akseptabel. AUTO (Automatisk) Enheten opprettholder det innstilte fuktighetsnivået. LOW TEMP (Lav temperatur) Enheten går kontinuerlig. MILDEW GUARD (Vern mot mugg) Enheten kjører i en modus for forhindring av muggdannelse. Anbefalt innstilling for sving UPWARD (Oppover) Rett spjeldet mot klærne. Hvilken som helst svinginnstilling Hvilken som helst svinginnstilling Fremgangsmåte Trykk på på/ av-bryteren (enheten blir slått på) Side 12 Velg modus Side Slå enheten på Slå enheten på Legg om til HUMIDITY SELECTION (Valg av fuktighetsnivå) Slå enheten på Velg INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Velg EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) Still inn fuktighetsnivået Velg LOW TEMP (Lav temperatur) Velg MILDEW GUARD (Vern mot mugg) Velg svingområde for spjeldet Side 16 Velg UPWARD (Oppover) Velg hvilken som helst svinginnstilling Velg hvilken som helst svinginnstilling no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:27

3 ig av formålet Vanlige spørsmål gg/ r du else... UARD mugg) r i en hindring else. kondensering Slik holder du garderobeskap og skoskap tørre... LOW (Lav) Avfukteren kjører, uansett fuktighetsnivå. REAR (Bakover) Styr luftstrømmen Når du vil rense luften Det er ikke behov for å avfukte luften, men du ønsker å rense den for pollen og støv. AIR PURIFIER (Luftrenser) Enheten kjører bare luftrenseren. Hvilken som helst svinginnstilling Sp. Hvorfor virker det som avfukteren samler mindre vann om vinteren? Sv. Når temperatur og/eller fuktighet er lav, samles det opp mindre vannmengde. Om vinteren vil effekten av avfukteren avta dramatisk, som vist i grafen nedenfor, for da er temperaturen lavere enn om sommeren. Selv om det samles mindre vann i tanken, er ikke dette en funksjonsfeil. Sommer (fuktighet) Vinter (klamhet) * Hvis temperaturen er lav, men fuktigheten er høy på grunn av snø eller regn, vil det gi bedre resultater å kjøre enheten i LOW TEMP (Lav temperatur)-modus enn i LOW (Lav)-modus. 14 Avfuktingskapasitet (l/dag) Verdi for LOW (Lav) når fuktigheten er 80 % Før du bruker enheten NO Slå enheten på Romtemperatur ( C) Verdiene i grafen ble målt ved konstant temperatur og fuktighet, og viser ikke hvilke verdier som oppnås i en faktisk brukssituasjon. Velg LOW (Lav) Velg REAR (Bakover) Legg om til AIR PURIFIER (Luftrenser) Velg hvilken som helst svinginnstilling Sp. Hvorfor vil ikke avfukteren fungere? Hvorfor stopper enheten plutselig? Sv. Enheten kan være i INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk)-modus. Enheten kan slutte å kjøre etter en kort stund som følge av forhold som romtemperatur og fuktighet. 13 Sv. Enheten kan være i EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting)-, MILDEW GUARD (Vern mot mugg)- eller AUTO (Automatisk)-modus. Da vil enheten veksle automatisk mellom avfukting, bare luftstrøm og ingen kjøring no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:30

4 Forholdsregler De følgende plansjene viser forhold der det kan oppstå fare på grunn av feil bruk av enheten. ADVARSEL Feil bruk kan medføre dødelige eller alvorlige personskader. FORSIKTIG Feil bruk kan medføre skade på person eller gods. Betydningen av de grafiske symbolene som er brukt i denne håndboken, er forklart nedenfor. Forbudt Må ikke demonteres Må holdes unna åpen flamme Må ikke utsettes for vann Du må alltid følge disse anvisningene ADVARSEL Ikke start/stopp enheten ved å sette i / trekke ut støpselet. Ikke plasser enheten nær varmekilder (kaminer, vifteovner osv.). Dette kan medføre brann og/eller elektrisk støt. Ikke bruk skjøteledninger eller adaptere med flere stikkontakter. Dette kan medføre brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Plastdelene kan smelte og forårsake brann. Du må ikke skade eller endre nettledningen eller støpselet. Tørk eventuelt støv av støpselet og sett det helt inn i stikkontakten. Du må ikke endre, bunte, vri eller varme opp nettledningen. Du må ikke legge ledningen under andre objekter, eller bruke den slik at den får en skarp knekk nær støpselet. (Pass på at ikke kjæledyr biter i ledningen.) Hvis støpselet ikke er satt helt inn i stikkontakten, kan det samle seg støv på kontaktene og forårsake brann og/eller elektrisk støt. Bruk stikkontakter for V. Hvis du bruker stikkontakter med annet enn V, kan det medføre brann og/eller elektrisk støt. Ledningen kan bli skadet, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Du må ikke stikke fingrene eller andre lange objekter inn i luftinntaket/-utløpet. Ikke rør det svingende spjeldet. Den innvendige viften roterer med høy hastighet, og slike handlinger kan medføre personskade eller funksjonsfeil. Hell ut det vannet som samler seg i tanken. Hvis du utilsiktet skulle drikke vannet eller bruke det til andre formål, kan det forårsake sykdom og/eller uforutsette uhell. Dersom det oppstår unormale symptomer (svilukt e.l.) må du slå av enheten og dra ut støpselet. Ikke prøv å reparere, demontere eller endre enheten. Dette kan medføre brann og/eller elektrisk støt. For service, kontakt forhandleren eller importøren i Norge, på Hvis du fortsetter å bruke enheten, kan det medføre brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil. Kontakt forhandleren eller importøren i Norge, MIBA as, for råd. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:35

5 FORSIKTIG Du må ikke stå på, sitte på eller lene deg mot enheten. Enheten kan velte og forårsake personskade. Du må ikke sette blomstervaser eller andre ting som er fylt med vann på enheten. Det kan lekke vann ned i enheten, noe som vil påvirke den elektriske isolasjonen, og det kan føre til elektrisk støt og/eller brann på grunn av kortslutning. Ikke bruk enheten på steder der den blir utsatt for direkte sollys eller andre værforhold. (Denne enheten skal bare brukes innendørs.) Dette kan forårsake overoppheting, elektrisk støt og/eller brann på grunn av elektriske lekkasjer. Enheten må ikke brukes på trange, innelukkede steder som inne i skap, mellom møbler, osv. Dette vil medføre dårlig ventilasjon, og kan føre til overoppheting og/eller brann. Du må ikke sette ovner og lignende med åpen flamme i luftstrømmen fra enheten. Det kan forårsake ufullstendig forbrenning i ovnen. Ikke bruk enheten på steder der det brukes kjemikalier (som sykehus, verksteder, laboratorier eller frisørsalonger). Vannet kan fryse i slangen og hindre vannet i tanken å renne ut. Vannet kan da lekke ut fra enheten og skade objekter i nærheten. Ikke bruk enheten på steder der det kan finnes olje eller lekkasjer av brennbar gass. En slik lekkasje i nærheten av enheten kan forårsake antennelse og brann. Ikke ta av isoporbiten fra flottøren. I så fall vil ikke flottøren kunne registrere når tanken er full, noe som vil føre til vannlekkasje som kan skade nærliggende objekter eller forårsake elektrisk støt og/ eller elektrisk lekkasje. Ikke vask enheten med vann. Ikke bruk enheten på steder der det er sannsynlig at den kan komme i kontakt med vann. Hvis den blir utsatt for vann, kan det medføre brann eller elektrisk støt på grunn av elektrisk lekkasje. Ikke la luftstrømmen gå direkte fra enheten mot kroppen. Hvis luftstrømmen rettes mot kroppen over lengre tid, kan det føre til ubehag og dehydrering. Sett enheten på et sted der gulvet er flatt og stabilt. Hvis enheten skulle velte, kan det oppsamlede vannet i vanntanken lekke ut og skade nærliggende objekter og også føre til brann eller elektrisk støt på grunn av elektrisk lekkasje. Trekk støpselet ut av stikkontakten. Kjemikalier og løsemidler som fordamper i luften kan forårsake lekkasje på vanntanken, noe som vil medføre skade på eiendeler. Når du drar ut støpselet, må du ikke dra skjevt eller dra i ledningen, for i så fall kan kontaktene/ ledningene bli skadet og medføre kortslutning, elektrisk støt eller brann. Ikke bruk enheten for spesialformål som bevaring av matvarer, kunstgjenstander eller vitenskapelige arbeider. Før du flytter enheten, må du alltid slå den av, dra ut støpselet og tappe vannet av vanntanken. Dette kan ha negativ innvirkning på kvaliteten på de lagrede gjenstandene. NO Dette vil medføre dårlig ventilasjon, og kan føre til overoppheting/brann. Du må ikke tappe av vannet kontinuerlig hvis det finnes mulighet for at temperaturen rundt tappeslangen kan falle til frysepunktet. Før du bruker enheten Ikke dekk til forsiden, luftinntakene på siden eller luftutløpet med duker, gardiner el. Hvis du flytter enheten med vann på tanken, kan det medføre at vannet lekker ut og fører til vannlekkasje som kan skade nærliggende objekter eller forårsake elektrisk støt og/eller elektrisk lekkasje. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:38

6 Forholdsregler (forts.) FORSIKTIG Når du har tømt vanntanken, kan du transportere enheten med et fast grep om håndtaket. Hvis du glir mens du bærer enheten, kan det forårsake personskade eller skade på gulvet. Når du bruker dreneringsuttaket må du passe på å legge slangen slik at vannet dreneres uten hindringer. Vannet i tanken kan lekke ut og skade nærliggende objekter. Tips om luftavfukting Tapp vannet av tanken før bruk Unngå å åpne dører/vinduer mens enheten er i drift Tørke klær innendørs Snu spjeldet mot klærne. Fordel klærne godt utover for bedre luftgjennomstrømming. Bruk avfukteren i et lite, innelukket rom. Når vannet dreneres kontinuerlig eller står uten tilsyn over lengre perioder, må du inspisere enheten annenhver uke. Du må passe på at filteret/slangen ikke blir tilstoppet, for det kan medføre overoppheting/lekkasje. Enheten må brukes med forsiktighet i rom der vegger, møbler eller kunstgjenstander er følsomme for tørr luft, da den kan føre til sprekker, eller at gjenstandene slår seg. Slå av enheten og trekk ut støpselet før du rengjør den. Når enheten er slått på, roterer den interne viften med høy hastighet og kan forårsake personskade. Trekk ut støpselet når enheten ikke skal brukes på lengre tid. Ellers kan den forårsake brann og/eller elektrisk støt på grunn av elektriske lekkasjer. Hold temperaturen over 16 C med en varmekilde l Tørketidene vil variere, avhengig av klærnes egenskaper og romtemperaturen. l Luftstrømmen er kraftigst øverst til høyre på enheten. Installere avfukteren Pass på at du lar det være noe fritt rom rundt enheten. <For bruk i nærheten av en vegg> Stopp spjeldet i vertikal stilling. Det kan bli flekker på veggen hvis luften blåser mot den. Støy under drift Minst 50 cm Minst 20 cm Minst 2 cm Minst 20 cm Minst 20 cm Sett enheten på en matte. Dette vil redusere vibrasjon og støy. Det hindrer også at enheten setter trykkmerker på tepper. Advarsler l Enheten må alltid holdes i stående stilling. Hvis du vipper på enheten, kan det få vannet i tanken til å lekke ut i enheten, noe som vil forårsake funksjonsfeil. Hvis dette skulle skje, kan du kontakte servicenummeret som er oppgitt på siste side for nærmere råd. l Du må ikke bære enheten horisontalt. Dette kan føre til funksjonsfeil. Slike funksjonsfeil dekkes IKKE av garantien. l Skade på avfukteren som er forårsaket av atmosfæriske forhold (dvs. salt eller svovel), dekkes ikke av garantien. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:40

7 Navn på deler og delenes funksjon Front Bak Kontrollpanel Sølvionfilter Leveres med enheten. Monteres før bruk. 10 Vanntank Tanklokk Flottørelement 21 Frontdør Håndtak 20 Løft håndtaket for transport Spjeld 16 Grovfilter 23 Frontpanel 10 Luftinntak i front Må ikke blokkeres. Hva er et sølvionfilter? Et sølvionfilter har en to-lagskonstruksjon som består av et hvitt partikkelfilter og et blått luftoppfriskningsfilter. <Partikkelfilter> Finpartikkelfilteret fjerner pollen* og støvpartikler. * Diameter for pollen: ca μm <Sølvionfilter> Et spesiellt deodorant- og anti-bakterielt middel (anti-allergener, anti-virus og steriliserende) er i fibrene i sølvionfilteret. Sigarettrøyk og giftstoffer som finnes i den, som kullos, blir ikke fjernet av filteret. MERK Det er ikke mulig å ta av det bakre panelet, fordi det er festet på de to stedene som er vist, med spesialskruer. Hvis det oppstår feil på enheten, må du kontakte Mitsubishi Electric-forhandleren. Før du bruker enheten NO Luftinntak på sidene (venstre/høyre) Må ikke blokkeres. Sensor Må ikke tildekkes. Utløp for kontinuerlig drenering 22 Strømplugg Vanntanken kan inneholde vannrester når du kjøper enheten. Dette kommer fra sluttestingen av produktet på fabrikken, og er ikke en feil. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:41

8 Navn på deler og delenes funksjon (forts.) Kontrollpanel Lampe Lamper for gjeldendemodus. Valgknapp Velger modus. 13 Modusknapp For å legge om fra én driftsmodus til en annen. Valg av fuktighetsnivå Denne brukes for å stille inn ønsket fuktighetsnivå. Knapp for svingbart spjeld Stiller inn retningen på spjeldet eller låser det på plass. 16 Barnesikring Trykk på modusknappen i tre skunder for å aktivere barnesikringen Knapp for AV/PÅ-timer Stiller inn timeren LCD-skjerm Alle indikatorene på LCD-skjermen er vist nedenfor. Modusindikator Viser gjeldende driftsmodus Fuktighetsindikator Denne viser den tilnærmede fuktigheten. viser gjeldende fuktighet. viser fuktighetsinnstillingen i AUTO (Automatisk)- modus. Fuktighet vises i området 30 til 80 %. 12 Svingovervåkning Viser innstillingen på spjeldet. 16 Indikator for barnesikring Vises når barnesikringen er aktiv. Timerskjerm Viser den innstilte tiden for PÅ/AVtimeren no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:42

9 Nettspenningslampe Lyser når enheten er PÅ. På/av-knapp Med denne slår du enheten PÅ og AV. Lampe for full tank Denne lyser når tanken er full Lampe for innvendig tørking Blinker når innvendig tørking pågår. Knapp for innvendig tørking Aktiverer/deaktiverer innvendig tørking. Lampe for luftrenser Lyser når bare luftrensing pågår. Knapp for luftrenser Legger om til bare luftrensing. Du kan velge mellom 7 driftsmoduser. EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) LOW (Lav) MILDEW GUARD (Vern mot mugg) LOW TEMP (Lav temperatur) AUTO (Automatisk) AIR PURIFIER (luftrenser) Alle moduser inkluderer funksjoner for avfukting og luftrensing. Bare luftrensing kjører. Avfukterfunksjonen er deaktivert. Før du bruker enheten NO Informasjonsskjerm Viser tilstandene i rommet og enheten. Indikator for lav temperatur Indikatoren vises hvis romtemperaturen faller under 15 C. I så fall anbefales det at LOW TEMP (Lav temperatur)- modus aktiveres. 14 DEFROST-indikator Luftstrømmen (avfukting) stopper, og eventuelt rim som har samlet seg innvendig vil smelte og dryppe ned i vanntanken når indikatoren lyser. Bare vent et øyeblikk, for driften vil bli gjenopptatt om ca. fem minutter. Når enheten er i DEFROST (Avriming)- modus, vil luftstrømmen (avfukting) og spjeldet stoppe. Lydene som kommer fra enheten vil også endres. DEFROST vil starte automatisk hvis romtemperaturen faller under 15 C (Dette kan skje så ofte som hvert 40. minutt.) Alarm for høy fuktighet Indikatoren vil blinke når enheten er AV og fuktigheten i rommet overstiger 75 %. Vi anbefaler at du aktiverer avfukteren når indikatoren blinker. Hvis du ikke bruker alarmen for høy fuktighet, bør du trekke ut støpselet fra stikkontakten. 9 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:44

10 Ting du bør være oppmerksom på Før du bruker av Romtemperaturen kan stige 2-4 C under drift Avfukteren har ikke noen kjølefunksjon. På grunn av varmen som produseres under drift, kan romtemperaturen stige 2 4 C. Enheten kan blåse varm luft på grunn av dette, men det er ikke en feil. Hvordan fungerer avfukteren? Hvis du heller kaldt vann i et glass, vil luften rundt det bli avkjølt og danne vanndråper på overflaten av glasset. Avfukteren bruker dette fenomenet til å trekke fuktighet ut av luften. 1 Enheten trekker inn luft fra rommet og kjøler den med kjølespiralen. Dette gjør at fuktigheten omdannes til vanndråper. 2 Vanndråpene faller ned i vanntanken. 3 Den avfuktede luften varmes opp igjen med varmespiralen, og sendes ut i rommet igjen. Fuktigheten i rommet blir da redusert ved at trinnene 1, 2 og 3 gjentas. Kjølespiral Fuktig luft 1 Kompressor Tørket (varm) luft 2 3 Varmespiral Vanntank Montering av sølvionfilteret Sølvionfilteret leveres med enheten når du kjøper den. Monter sølvionfilteret før du bruker enheten. 1 Ta sølvionfilteret ut av plastposen. 2 Ta av frontpanelet og grovfilteret. Frontpanel 1 Hold i nedre kant av panelet når du tar det av. Ytelsen vil ikke bli påvirket selv om metallflikene i hovedenheten er litt bøyde. 3 Monter sølvionfilteret i grovfilteret. Sett sølvionfilteret mellom flikene på grovfilteret med stripene vendt opp. Grovfilter 2 Hold i flikene når du tar av grovfilteret. 10 Det avleste fuktighetsnivået på enheten kan være forskjellig fra det som vises på et hygrometer i samme rom Selv i ett og samme rom kan temperaturen og fuktighetsnivået variere fra sted til sted. Hvis hygrometeret og avfukteren er plassert på ulike steder i rommet, er det sannsynlig at de avleste fuktighetsnivåene vil være ulike. Dessuten vil fuktighetsnivået være ulikt på steder med godsirkulasjon og ingen sirkulasjon. Avlesningen på avfukteren bør bare brukes som et estimat. CURRENT Hvorfor er de forskjellige? <Årsak> Ujevnheter i temperatur og fuktighet Ulik plassering Nøyaktigheten på målingene er ulik Striper Fliker (6) 4 Monter grovfilteret og frontpanelet igjen. 1 Hold i flikene når du monterer. 2 Hekt overkanten av panelet over toppen av enheten og trykk inn den nedre kanten. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:45

11 avfukteren Korrekt innsetting av vanntanken Frontdør Tanklokk Åpne frontdøren. Sjekk at lokket er godt festet på vanntanken. Skyv inn tanken. Sett nettledningen i stikkontakten Bruk bare stikkontakter med V. Det gjeldende fuktighetsnivået vises. Hvis spjeldet er åpent, lukkes det automatisk. Før du bruker enheten NO 11 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:46

12 Slå enheten på og av Slik slår du på Nettspenningslampen lyser. Modusen vises. Spjeldet åpnes automatisk. Velg ønsket modus for å starte avfuktingen Enheten aktiveres ikke før 3 minutter etter at enheten har blitt slått på umiddelbart etter at den ble slått av, eller støpselet ble satt i stikkontakten. (Dette for å beskytte kompressoren.) Når avfuktingen begynner, vil lyden fra enheten øke i styrke. Avfukteren husker driftsmodusen. Selv om du slår av strømmen og drar ut støpselet, vil enheten starte i samme modus igjen. Slik leser du fuktighetsskjermen Eksempel Eksempel CURRENT (Gjeldende) viser gjeldende fuktighet. Området for gjeldende fuktighet er mellom 30 og 80 %. Fuktighetsnivåer under 30 % vises som 30 %. Fuktighetsnivåer over 80 % vises som 80 %. SELECTION (valg) indikerer det innstilte fuktighetsnivået (bare i automatisk modus). 15 Lampe for full tank 12 Slik slår du av Informasjon Innvendig tørking vil begynne hvis den er aktivert. 17 Hvis romtemperaturen faller under 15 C, vil avrimingsmodusen aktiveres hvert 40. minutt (i ca. 5 minutter), noe som får vannet til å renne ned i tanken. 9 Nettpenningslampen slukkes. Modusindikatoren slukkes. Enheten kan kjøres i romtemperaturer fra 1 til 35 C. Hvis romtemperaturen overstiger 35 C, kan det hende at enheten går i viftemodus eller øker luftstrømmen. Dette er fordi temperaturen inne i enheten stiger, noe som aktiverer vernemekanismen. Hvis du vil senke temperaturen inne i enheten, kan du rette spjeldet oppover når du bruker den. Hvis temperaturen er under 1 C, vil vannet være nær frysepunktet og deaktivere avfukteren, slik at bare viften kjører. Enheten stopper automatisk og indikerer med lampen og en alarmlyd at tanken er full. Tøm vanntanken. 21 Lampen for full tank lyser. (Enheten piper kontinuerlig). Luftstrømmen stopper (spjeldet stopper). Svingovervåkningen slås av. Kompressoren slås av. Etter at vannet er tappet og tanken satt tilbake på plass, vil lampen for full tank slås av, og enheten vil automatisk gå tilbake til driftsmodus. Når lampen for full tank lyser, er det ikke mulig å utføre andre handlinger enn på/av. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:47

13 Lett å bruke Enheten overvåker romtemperaturen/fuktigheten automatisk, noe som minker behovet for å gjøre mindre justeringer. Bruk EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) for avfukting av rom og INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) for å tørke klær. Skifter med hvert trykk Lampen for valgt modus lyser. EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) Enheten går med jevne mellomrom, og styrer luftstrømmen for å fjerne fuktigheten i luften. (Det er ikke nødvendig å stille inn fuktighetsnivået.) Når romtemperaturen er høy, går viften for å minske fuktigheten i luften. Luftstrømmen eller bevegelsen på spjeldet kan stoppe, alt etter fuktighetsnivået. Fuktighetsnivå (%) Romtemperaturen er under 27 C - enheten stiller inn fuktighetsnivået automatisk etter temperaturen Romtemperatur ( C) Romtemperaturen er over 27 C - enheten senker fuktighetsnivået til 50 %, og aktiverer deretter viften. Avfukteren aktiveres på nytt hvis fuktigheten stiger til 60 %. INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) Enheten styrer luftstrømhastigheten samtidig som fuktigheten i rommet overvåkes, og den stopper når klærne er tørre. (Dette gjør at det ikke er nødvendig å utføre små endringer i innstillingene for fuktighet og tid avhengig av mengden klesvask.) Enheten kjører i maksimalt 12 timer. Informasjon Tøm tanken før bruk. Det kan hende at enheten stopper før klesvasken er tørr, på grunn av full tank. Må ikke brukes sammen med AV-timeren. Det kan hende at timeren slår av enheten før klesvasken er tørr. Hvis romtemperaturen er omtrent 5 C eller mindre, stopper kjøringen i 1 time. Hvis romtemperaturen er lav, blir det vanskelig for vann å fordampe fra klærne. Bruk et varmeapparat sammen med enheten for å øke romtemperaturen til 16 C eller mer. Følgende forhold vil også hindre klesvasken i å bli godt tørket: Romtemperatur under 15 C, stor klesvask, klesvasken er ikke fordelt godt utover, klærne er tykke og rommet er stort. 6 Drift NO Informasjon Hvis du trykker på bryteren Humidity Selection (Valg av fuktighetsnivå) i modusen EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfukting) eller INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk), vil modusen bli endret til AUTO (Automatisk) no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:48

14 Stille inn moduser LOW (Lav), MILDEW GUARD (Vern mot mugg) og LOW TEMP (Lav temperatur) LOW (Lav)-modus brukes når du ønsker å la avfukteren være på. MILDEW GUARD (Vern mot mugg)-modus hemmer muggdannelse. LOW TEMP (Lav temperatur)-modusen hindrer kondensering når romtemperaturen er lav. Skifter med hvert trykk Det vises en ramme rundt den valgte modusen. Virkningsgraden avtar med fallende temperatur og fuktighet. 3 Fuktighetsnivået kan ikke stilles inn i modusene LOW (Lav), MILDEW GUARD (Vern mot mugg) og LOW TEMP (Lav temperatur). LOW (Lav) Avfukteren kjører, uansett fuktighetsnivået. MILDEW GUARD (Vern mot mugg) Enheten senker fuktighetsnivåene automatisk én gang om dagen, og hemmer ny tilvekst av mugg. Enheten går med jevne mellomrom i 2-4 timer i døgnet. Driftstiden varierer, avhengig av fuktigheten. Enheten fortsetter å kjøre selv om fuktigheten ikke minker ytterligere. Fuktighet 40 % Ca. 2 timer Fuktighet 50 % Ca. 4 timer PÅ Avfukter 24 timer 24 timer Standby Avfukter Standby Gjenta Informasjon Unngå å slå på ventilasjonsvifter eller å åpne dører. Dette reduserer ytelsen. Dannelse av mugg kan likevel oppstå, avhengig av sopptypen og forholdene i rommet. F.eks. rom med overdreven kondensering, bad og steder med dårlig luftsirkulasjon (inne i skap og bak møbler). Denne modusen fjerner ikke eksisterende mugg. Må ikke brukes sammen med modusen AV-timer. Da kan det hende at effekten ikke oppnås. LOW TEMP (Lav temperatur) Enheten går kontinuerlig og styrer luftstrømmen automatisk etter romtemperaturen. Luftstrømmen er sterkest ved temperaturer under 15 C. Vi anbefaler at du bruker modusen LOW TEMP (Lav temperatur) når indikatoren for lav temperatur lyser. 9 Informasjon Når temperaturen er lav, kan det fremdeles dannes kondens på kalde vinduer, selv når enheten kjører i modusen LOW TEMP (Lav temperatur). Hvordan hemmes muggdannelse? Muggsopp er ikke i stand til å produsere nye sporer dersom den tørkes til mycelia. Funksjonen for hemming av mugg benytter seg av dette prinsippet. (Selve sporene er imidlertid motstandsdyktige mot tørre forhold.) Identification of Aspergillus and Penicillium <Forskningsrapport av Dr. K. Abe, Environmental Biology Research Center> 14 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:49

15 AUTO (Automatisk) Når du ønsker å stille inn fuktighetsnivået. Det vises en ramme rundt AUTO (Automatisk). MODE (Modus)-knappen kan også brukes til å velge AUTO (Automatisk). AUTO (Automatisk) Enheten opprettholder fuktighetsnivået ved å styre luftstrømmen automatisk, samt ved å stoppe og starte etter behov. Alt du trenger å gjøre er å stille inn fuktighetsnivået. Enheten blir slått av når gjeldende fuktighet er redusert til under det innstilte fuktighetsnivået, og starter igjen når det overstiges. (luftstrømmen og spjeldet stopper) Enheten går kontinuerlig i 6 minutter etter at du har slått den på, uavhengig av fuktighetsnivået. Informasjon Hyppig bruk av utganger og romstørrelse/ -forhold kan føre til at fuktigheten ikke når det innstilte nivået. <Slik viser du innstilt fuktighetsnivå/ Slik stiller du inn fuktighetsnivå> Når du trykker på knappen én gang, vises det innstilte fuktighetsnivået med - indikatoren. Etter 3 sekunder går displayet tilbake til visning av gjeldende fuktighetsnivå. AIR PURIFIER (Luftrenser) Slik kjører du bare luftrenseren. Lampen for luftrenseren lyser. Trykk på luftrenserknappen én gang til for å gå tilbake til forrige modus. AIR PURIFIER (Luftrenser) Enheten renser luften ved å føre den gjennom grovfilteret og sølvionfilteret. Avfukterfunksjonen er deaktivert. Informasjon Luften går gjennom sølvionfilteret i alle moduser, og renser luften selv om luftrenserlampen ikke lyser. Sigarettrøyk og giftstoffer som finnes i den, som kullos, blir ikke fjernet av disse filtrene. Drift NO igjen Når du trykker på knappen mens vises, stiller du inn fuktighetsnivået. Hver gang du trykker på knappen, endres fuktighetsinnstillingen no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:51

16 Bruk av spjeldet (slik leser du av svingovervåkningen) Spjeldet kan stilles inn til å svinge. Velg mellom 4 mulige innstillinger til det som passer til formålet. Stopp svingfunksjonen Starter svingfunksjonen. Svingovervåkningen vises. Svingefunksjonen stopper når du trekker støpselet ut av stikkontakten. Dette indikerer området for det svingbare spjeldet. (Spjeldet og overvåkningen beveger seg ikke synkront.) For hvert trykk på knappen WIDE (Bred) UPWARD (Oppover) REAR (Bakover) Mål Anbefalt innstilling for sving Forklaringer på svingemodusene Slik stopper du spjeldet i ønsket vinkel Stopp svingfunksjonen Spjeldet stopper i vertikal stilling. Svingovervåkningen slås av. Vent til spjeldet stopper og juster det for hånd for å stille inn til ønsket vinkel. Hvis du vil dekke hele rommet WIDE (Bred) Spjeldet svinger fra UPWARD (Oppover)-stilling og rundt til REAR (Bakover)-stilling. For tørking av klær osv. UPWARD (Oppover) Svinghastigheten styres automatisk, for å sende luft mot vasken fra alle vinkler. Spjeldet beveger seg sakte de siste 30 av svingområdet, for å oppnå best mulig resultat. For å rette den inn mot et skap REAR (Bakover) Informasjon Merk Støynivået som enheten sender ut, vil variere etter vinkelen på luftstrømmen. Det kan hende at spjeldet stopper i maksimalt 8 sekunder for å korrigere innstillingen. Det vil deretter begynne å bevege seg igjen. Dersom spjeldet blir slått ut av den ønskede vinkelen, kan du justere på nytt ved å følge trinnene ovenfor. Stopp spjeldet i vertikal stilling når du bruker enheten opp mot en vegg. Det kan bli flekker på veggen hvis luften blåser mot den. 16 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:53

17 Funksjon for innvendig tørking Innsiden av enheten kan tørkes for å hemme muggdannelse på kjøleelementet. Etter bruk, anbefales innvendig tørking. Automatisk drift Informasjon Slik aktiverer du innvendig tørking etter hver bruk. Hvis du setter i eller trekker ut støpselet, deaktiverer du den automatiske kjøringen. Denne funksjonen fjerner ikke eksisterende mugg. I tillegg kan det hende at innvendig tørking fører til at fordelene ved avfukteren reduseres. Ikke lukk spjeldet under innvendig tørking, da dette fører til støy. Fuktigheten som sendes ut fra enheten kan føre til at fuktighetsnivået i rommet stiger. Luften som sendes ut fra enheten kan se hvit ut, avhengig av fuktigheten eller temperaturen i rommet. Fuktigheten som sendes ut fra innsiden av enheten kan lukte vondt på grunn av lukter* som ikke ble fanget opp av filteret, og er oppløst i vannet. * Sølvionfilteret er i hovedsak for absorbering av ammoniakk. AV-timeren kan ikke stilles inn under innvendig tørking. mens enheten er på Innvendig tørking, standby (Lampen for innvendig tørking lyser) Innvendig tørking starter når kjøringen stopper Når enheten slås av, avslutter INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk)-modus, eller AV-timeren løper ut. Innvendig tørking starter Lampen for innvendig tørking blinker, fuktighetsindikatoren slås av og spjeldet stopper i vertikal stilling. Modus for innvendig tørking Innvendig tørking avsluttes Lampen for innvendig tørking slås av, og spjeldet lukkes. <Slik deaktiverer du automatisk drift> Trykk på knappen for innvendig tørking mens enheten er på (lampen for innvendig tørking slås av) Manuell kjøring Slik aktiverer du innvendig tørking ved å trykke på en knapp. mens enheten er av Innvendig tørking starter Lampen for innvendig tørking blinker, fuktighetsindikatoren slås av og spjeldet stopper i vertikal stilling. Modus for innvendig tørking Innvendig tørking avsluttes Lampen for innvendig tørking slås av, og spjeldet lukkes. Slik avbryter du innvendig tørking Trykk på knappen for innvendig tørking mens enheten er i gang med innvendig tørking (lampen for innvendig tørking slås av). Trykk på på/av-knappen for å avbryte innvendig tørking og gå tilbake til normal kjøring. Drift NO <Funksjon for innvendig tørking> Denne funksjonen tar ca. en time. Når romtemperaturen er under 1 C, vil tørketiden imidlertid forkortes for å beskytte kompressoren. AV Vanlig kjøring Avfukter Luftrenser Funksjon for innvendig tørking (ca. én time.) Luftstrøm Luftstrømmen stopper, kompressoren aktiveres (driftslyd) Driftslyder Ca. 30 min. Kompressoren kjører i henhold til romtemperaturen Ca. 20 min. Kompressoren stopper Luftstrøm Ca. 10 min. Enheten stopper automatisk 17 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:54

18 Bruke timeren Bruke AV-timeren AV-timeren kan stilles inn på fra 1 til 9 timer. Still inn timeren når enheten er slått på. Slik stiller du inn 1 Slå på enheten Velg kjøremodus Velg ønsket kjøremodus. 3 Endre retningen på det svingbare spjeldet. 16 Velg ønsket innstilling. 4 Still inn kjøretiden. Når du trykker én gang, vil figurene [ ] og [OFF] (AV) vises. Hvert etterfølgende trykk endrer visningen i rekkefølge fra 1 til 9 timer. (Hold knappen inne for å gå gjennom tallene automatisk.) Stopp ved ønsket verdi. Slik avbryter du <Når du vil slå av enheten> Trykk på på/av-knappen. (AV) AV-timeren avbrytes. <Når du ønsker å deaktivere modusen AV-timer og fortsette kjøringen> Hold inne knappen til gjenstående tid forsvinner fra skjermen. AV-timeren avbrytes. Ikke vist AV-timeren er stilt inn. Følgende er et eksempel på en visning som indikerer AUTO (Automatisk)-avfukting (stilt inn til 60 %), svingning stilt inn til WIDE (Bred) og AVtimeren stilt på 2 timer. 18 Tiden som gjenstår til enheten slås av automatisk indikeres i trinn på én time. Når den innstilte tiden er nådd, slår enheten seg av automatisk, og spjeldet lukkes automatisk. Innvendig tørking vil begynne hvis den er aktivert. 17 Informasjon Tøm vanntanken før bruk. Enheten stopper, og lampen for full tank lyser dersom tanken fylles opp under bruk. AV- og PÅ-timeren kan ikke stilles inn samtidig. Ikke bruk modusen AV-timer sammen med INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent klestørk) eller MILDEW GUARD (Vern mot mugg). AV-timeren kan ikke stilles inn under innvendig tørking. no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:55

19 Bruke PÅ-timeren PÅ-timeren kan stilles på 1 til 9 timer. Still inn timeren når enheten er slått av. Slik stiller du inn 1 Slå av enheten Still inn tiden når du ønsker at enheten skal slås på. Trykk én gang. Nettspenningslampen, modusindikatoren og [ ] blinker på den digitale skjermen. [ON] (PÅ)- indikatoren lyser. Hvert etterfølgende trykk endrer visningen i rekkefølge fra 1 til 9 timer. (Hold knappen inne for å gå gjennom tallene automatisk.) Stopp ved ønsket verdi. Ikke vist 3 Velg kjøremodus Velg ønsket kjøremodus. Still inn innvendig tørking som du ønsker. 4 Endre retningen på det svingbare spjeldet. 16 Velg ønsket innstilling. 5 Bekreft tiden for kjørestart. Følgende er et eksempel på en visning som indikerer AUTO (Automatisk)-avfukting (stilt inn til 60 %), svinging stilt inn til Bred og PÅ-timeren stilt inn på 5 timer. Tiden som gjenstår til enheten slås på automatisk vises i trinn på én time. Når den innstilte tiden er ute, slår enheten seg på automatisk. Slik avbryter du Trykk på på/av-knappen. PÅ-timeren avbrytes. Drift NO Nettspenningslampen og timervisningen lyser. g PÅ-timeren er stilt inn. Enheten gir deg beskjed hvis du glemmer å trykke på på/ av-knappen, ved at timervisningen og modusindikatoren blinker, og det lyder en alarm i 1 minutt. Informasjon Innvendig tørking deaktiveres når PÅ-timeren stilles inn under funksjonen innvendig tørking. Funksjonen PÅ-timer kan ikke brukes sammen med et støpsel med tidsur som fås i handelen. 19 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:56

20 Bruke barnesikringen Slik låser du Bære enheten Trekk opp håndtaket og bær enheten med et fast grep i 3 sekunder eller lenger. Indikatoren for barnesikring lyser. Barnesikringen slås av når nettledningen trekkes ut. Når barnesikringen er aktivert, er de andre knappene ute av drift. Du må deaktivere barnesikringen for å kunne bruke de andre knappene. Før du flytter på enheten, må du sørge for å tømme vanntanken og lukke spjeldet. Hvis du låser enheten når POWER er AV. Enheten vil ikke slå seg på når du trykker på POWER (på/av)-knappen. Bare lampen for CHILD LOCK (barnesikring) vil blinke. (Trykk på POWER (på/av)-knappen en gang til, slik at lampene lyser.) Hvis du låser enheten når POWER er PÅ. Enheten vil ikke slå seg av når du trykker på POWER (på/av)-knappen. Bare lampen for CHILD LOCK (barnesikring) vil blinke. (Trykk på POWER (på/av)-knappen en gang til, slik at lampene lyser.) Merk Ikke bær enheten lagt på siden, da dette kan føre til feilfunksjon. Ikke la nettledningen slepe etter deg, for dette kan skade den. Låse opp barnesikringen i 3 sekunder eller lenger. Indikatoren for barnesikring slås av. 20 no_mj_e14cg_s1_swe.indb /02/21 20:22:57

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU LUFTRENSER med luftfuktingsfunksjon BRUKERHÅNDBOK NORSK Enhet av dette merket er et varemerke for Sharp Corporation. Plasmacluster er et registrert varemerke eller varemerke

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555

Din bruksanvisning LG J09AW http://no.yourpdfguides.com/dref/1214555 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

V A R ME P U MP E Gulvmodell

V A R ME P U MP E Gulvmodell E NG LIS H %58.(50$8$/ E S PAÑOL F R ANÇ AIS DE UT S C H P OR T UG UÊ S P OLS K I V A R ME P U MP E Gulvmodell F or generell bruk Innedeler R A S -B0//8UF V-E serie Utedeler R A S -0//8S A V-E serie R

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5

DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 EU DD122 CLASSIC MK5 DD122EE CLASSIC MK5 FOR FLERE SPRÅK, VENNLIGST BESØK : www.ecoair.org/userguide VELKOMMEN Takk og gratulerer med valget av en EcoAir-avfukter som skal hjelpe deg å forbedre lu kvaliteten

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL

VASKEMASKIN MED TØRKETROMMEL VSKEMSKIN MED TØRKETROMMEL BRUKSNVISNING GWD 59400 WBC NO Dokumentnummer 2820523595_NO/ 29-07-13.(11:11) 1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø Dette avsnittet inneholder sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER R12977S-2 Rexair 2005 REXAIR, selger Rainbow-rengjøringssystemet bare til selvstendige autoriserte distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair

Detaljer