Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet."

Transkript

1 1

2 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene i Holtålen kommune. 2

3 Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Vi gleder oss til et nytt og spennende SFO år sammen med dere, og vi skal gjøre vårt beste for at barna skal ha det trygt og godt på SFO. En årsplan er et arbeidsredskap for de ansatte ved skolefritidsordningen. Den skal også fortelle foresatte, eiere og andre interesserte noe om innholdet og intensjonen bak dette tilbudet. Vi håper dere tar dere tid til å lese informasjonen, og at dere har nytte av den. Den bør tas vare på gjennom hele SFO året. Skolefritidsordningene i Holtålen kommune har som mål i samarbeid med foresatte å skape et trygt sted å være for barna før og etter skoletid, og dekke barnas behov for lek, sosial omsorg og læring. Vi har ett tett samarbeid med kontaktlærerne, slik at hvert enkelt barn blir best mulig ivaretatt i skolehverdagen. HVA ER SFO? SFO er først og fremst barnas fritidsarena. SFO har ikke fagplaner eller pensum. Barna har rett til frie aktiviteter. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger gjennom lek. Det gir barna mulighet til vekst, utvikling og sosialisering. Lek har derfor en sentral plass i hverdagen på SFO. Vi voksne skal observere og være bevisste på kommunikasjonen mellom barna. Vi skal ha klare grenser for hva som er akseptabel kommunikasjon og oppførsel barna mellom og mellom barn og voksne. SFO= selvstendighetstrening. Vi arbeider for at barna skal bli i stand til å klare daglige utfordringer. De fleste seniorene på SFO knyter skolissene selv, men ikke alle klarer å holde orden på tida, avtaler og huske å spise. De må huske å skifte våte klær, ikke bli solbrent, takle konflikter alt dette og mye mer må vi voksne lære dem før tida i SFO er over. Det forventes mye mer av barn i skolealder enn i barnehagen. Om vi overdriver kontroll og organisering, gjør vi dem en bjørnetjeneste. Barna må lære å kle på seg selv, holde litt orden, få i seg mat og samhandle med store og små. 3

4 FORVENTNINGER FORELDRENE KAN STILLE TIL PERSONALET: Vi har en positiv og anerkjennende holdning til barnet og foresatte. Vi gir barnet omsorg, trygghet, hjelp og støtte Vi sikrer at barnet ditt får gode vilkår for lek, egenaktivitet, ro og hvile. Vi forholder oss aktive til det samspillet barna utvikler seg imellom Vi er bevisst vårt ansvar med hensyn til at vi forvalter barnas fritid Vi er lojale overfor foresatte og barna. Vi gir tilbakemeldinger som angår barnet ditt. Vi følger opp avtaler. ÅPNINGSTIDER: SFO ved Hov skole har åpent fra kl og fram til skolestart, fra skoleslutt og til Onsdager er heldag på sfo fra kl Ved Haltdalen oppvekstsenter har vi åpen SFO fra og fram til skolestart, fra skoleslutt og til Onsdager er heldag på SFO fra kl På skolens fridager er SFO heldagsåpent etter påmeldingsbehov ved begge skolene. SFO holder stengt mellomjula, påska og 4 uker i juli. Planleggingsdager for SFO ved Hov er: Torsdag 15. august, en dag i september som ikke er bestemt (i forbindelse med skolens LP-satsing) og torsdag 2. januar. Planleggingsdager for SFO ved Haltdalen oppvekstsenter er: Torsdag 15. august, onsdag 25. september og torsdag 2. januar. INFORMASJONSSKRIV Skolefritidsordningen i Holtålen kommune har utarbeidet et infoskriv til foreldre og foresatte som heter SFO FRA A TIL Å. Denne blir revidert hvert år, og vi mener det meste som trengs av informasjon om SFO finnes her. Ta vare på informasjonsskrivet og bruk det når det er ting du lurer på gjennom skoleåret. Hvis du ikke finner svar her kontakter du SFO. Vi er mottagelig for både spørsmål, ris og ros. 4

5 I tillegg til dette skrivet vil dere etter hvert motta en halvårsplan for skolefritidsordningen. Dette er en mer detaljert plan der vi går inn på hvilke aktiviteter barna vil få tilbud om å delta i i kommende halvår. Vi håper du/ dere er fornøyd med vårt SFO- tilbud. Kom gjerne med tilbakemeldinger, både ris og ros verdsettes. Ta kontakt hvis det er noe du/dere lurer på. Et lite sitat om det å begynne på skolen: Jeg vet at du ikke er ny at du faktisk har levd i omtrent seks år og har øvet deg hver dag på viktige ferdigheter. De fleste nettene har du fått fred til å sove og lagre kunnskapen og erfaringene du har gjort gjennom dagen. For noen uker siden hadde du din siste uke i barnehagen. Da var du størst og eldst, du hadde full oversikt over livet i barnehagen, du visste alt om lekene som fantes der og om hvilke voksne du kunne søke trøst hos. Jeg vet at du er et barn med massevis av erfaring og viktig innsikt. Jeg gleder meg til å oppdage noe av det du kan. Jeg skal være på utkikk. Og når jeg ser noe du gjør eller sier noe som viser at du har denne klokskapen jeg ser i øynene dine, skal jeg gi deg en tydelig tilbakemelding. Du skjønner det, lille venn at i tillegg til å være din høye beskytter, vil jeg være en voksen som viser at jeg forventer mye av deg! Jeg vil være din støttespiller, din trener i livet her på skolen. 5

6 A nsatte SFO FRA A TIL Å Astrid Megård Daglig leder / barne- og ungdomsarbeider Anne Katrine Dille Barne- og ungdomsarbeider Hov skole May Britt Aasen Barne- og ungdomsarbeider Grethe Fætten Førskolelærer Even Moholdt Lærling Astrid Megård Daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider Britt Sølvi Evenås Barne- og ungdomsarbeider Haltdalen Aud Andersen Under utdanning førskolelærer oppvekstsenter Hege Tovmo Lærling B arn I skoleåret 2013/ 2014 har vi ca 25 barn fordelt fra 1. til 4. trinn ved Hov skole og 6 barn ved Haltdalen oppvekstsenter. C -vitamin På skolen får alle elever gratis frukt hver dag de er på skolen. Blir det frukt til overs i noen klasser blir dette lagt på sfo. Dette gjør at vi ofte kan servere frukt på ettermiddag. D aglige rutiner. De som kommer på sfo før skoletid må gjerne spise frokosten sin her. Da spiser vi medbrakt niste. Alle registreres på en avkryssingsliste når de kommer. Vi setter stor pris på om du som foresatt har tid til å veksle noen ord når barnet leveres på morgenen. Så langt det lar seg gjøre av praktiske årsaker, og så sant vi ser at dere kommer prøver vi å møte dere i garderoben. På morgenen er det gjerne diverse formingsaktiviteter som er populært, samt frilek med det vi har av utstyr på sfo. Vi tar også ofte med oss en gruppe barn ut etter frokost. Barnet krysses inn på nytt etter skoletid, og de som ønsker det spiser litt mat. Aktivitet får barnet velge selv, men selvfølgelig innenfor visse rammer. Så fremt været tillater det og barna ønsker det er vi gjerne ute. Gi beskjed hvis barnet ikke skal være på sfo etter skoletid. Dette kan skrives i kontaktboka dere får for sfo, eller ring oss, ev send melding på sfo sin mobil. E ndringer eller oppsigelser. Ønsker dere å endre oppholdstid er det en måneds frist, men vi prøver å imøtekomme deres ønsker så fort som mulig. Oppsigelsestid er en måned. 6

7 F ormål 13-7 i opplæringsloven: Skolefritidsordningen skal leggje til rette for leik, kulturog fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hjå barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. G arderobeplassen Hvert barn skal ha sin egen garderobeplass, som vil være samme plass som benyttes på skolen. Det er trangt i garderobene, derfor er det viktig at klær, sko og eiendeler er godt merket med navn. Ha alltid godt med ekstraklær liggende i kurvene, da det ofte er behov for å skifte i løpet av dagen. Det kan være lurt å ta en titt i ekstraklærne innimellom for å supplere tøy og skifte ut det som ev er for smått. H enting/ bringing Dersom barnet skal ha fri fra sfo før eller etter skoletid eller på onsdager, må vi ha beskjed om dette, skriftlig, pr telefon eller sms til sfo`s mobil. Skal andre enn foresatte hente må vi også ha beskjed om dette. Av- og påstigning av bil må skje på parkeringsplassen, ikke på skolegården. I ndividuelle behov Noen barn har behov for medisiner daglig eller i perioder. Dette ønsker vi også skriftlig beskjed om. Likedan dersom det er ulike mattyper barnet ikke tåler. Så langt vi har kapasitet prøver vi å tilrettelegge for den enkelte slik at alle skal finne seg til rette ved sfo. Dialogen med deg som foresatt er derfor viktig. I nformasjon. Det vil bli sendt ut informasjon fra sfo ca èn gang pr måned. Dette blir lagt i sekken/ meldemappa til barna. I disse infoskrivene er det også påmeldingsskjema til skolens ferier og fridager for de som har utvidet tilbud ved sfo. J enter og gutter Ungene er flinke til å leke sammen på tvers av kjønn, både ute og inne. Vi prøver å legge opp til aktiviteter som samler både jenter og gutter. Men barna må selv ha mulighet til å velge hvem de vil leke sammen med, så lenge ingen blir utestengt fra leken. K lær Barnet bør minst ha et skift fra innerst til ytterst liggende på skolen. I undervisningstiden er også barna ute og kan bli våte og skitne. Vi har liten tørkemulighet for klær, og det kan derfor hende at barnet bruker to skift med uteklær i løpet av dagen. Husk å etterfylle med klær når det kommer vått eller skittent tøy hjem. Barnet må også ha innesko. 7

8 K L ulturskoletimen Et frivillig kulturskoletilbud som gis i tilknytning til skole eller sfo. ek og aktiviteter. Muligheten til å leke, både organiser og fri lek er den viktigste aktiviteten på sfo. Vår oppgave er blant annet å tilrettelegge for lek og hjelpe barna med å løse konflikter og uoverenstemmelser. Vi har i tillegg ofte tilbud om diverse aktiviteter. Det kan være formingsprosjekt, turer, basseng i vinterhalvåret, bruk av hallen, lavvoen osv. Kom gjerne med forslag til ting vi kan foreta oss. Barna deltar også i praktiske oppgaver gjennom hverdagen. M at og måltider. Barnet har med seg egen matpakke på sfo. Dere kan gjerne ha en pakke knekkebrød i skapet her samt litt pålegg i kjøleskapet til bruk på ettermiddag. På heldager spiser vi to ganger. Drikke må dere ha med selv, som vi kan ha i kjøleskapet, eller vi drikker vann. N avnelapper Det er mange sokker, votter og gjenstander å holde orden på for barna, og for oss voksne Derfor er det viktig at alt barnet har med seg er ordentlig merket med navn. O rganisering Sfo har fra høsten 2013 sannsynligvis 4 ansatte i ulike stillingsstørrelser, pluss lærling ved Hov. Ved Haltdalen oppvekstsenter er det 2 ansatte pluss lærling og felles daglig leder med Hov. Sfo er administrativt underlagt Hov skole. Rektor har det overordna ansvaret for sfo. Sfo har egen daglig leder. P lanleggingsdager Personalet ved sfo har 3 planleggingsdager i løpet av skoleåret da sfo holder stengt. For skoleåret 2013/ 2014 er dette følgende dager: 15. august (felles for Hov og Haltdalen) En dag i september som ennå ikke er bestemt pga LP ved Hov 25. september ved Haltdalen 2. januar (felles for Hov og Haltdalen) Q uasimodo er navnet på en figur fra Disney-filmen Ringeren i Notre Dame. Av og til ser vi film/ dvd på sfo. Vi har noen filmer selv, vi kan låne på biblioteket eller barna kan ha med seg filmer hjemmefra. Vi er nøye med aldersgrenser. 8

9 R om Sfo har base i lokaler i småskolefløyen. Avhengig av antall barn kan ett eller flere baseareal for de enkelte årstrinn disponeres som leke- og oppholdsrom for barna ved sfo. S amarbeid Ved Haltdalen oppvekstsenter samarbeider vi med barnehagen. Samarbeid forekommer både mellom personalet og arealbruk. S ykdom/ smitte. Dersom barnet er sykt eller av andre grunner må være borte fra sfo, ønsker vi at dere gir oss beskjed. Vi og dere må være trygge på at barnet er her når det skal og at det ikke blir misforståelser. Ta heller en telefon for mye enn en for lite. Ved ev smittsomme sykdommer ber vi om at barnet holdes hjemme. T T aushetsplikt. Alle ansatte har selvfølgelig taushetsplikt. Dette gjelder også vikarer. elefon Telefonnr på sfo Hov Sfo sin mobil Hov Britt Sølvi Evenås Haltdalen oppvekstsenter kontor Astrid, daglig leder U teaktiviteter Vi har uteleker sammen med barnetrinnet på skolen. Det er viktig at alle er forsiktige med lekene og rydder opp når vi er ferdige med leken. Da har vi lekene mye lengre. Vi er mye ute dersom vær og bemanning tillater det. Det er derfor viktig at alle har godt med uteklær for all slags vær. V V edtekter Sfo sine vedtekter ble vedtatt i Driftsutvalget og legges ved dette skrivet. ikarer Ved sykdom eller annet fravær prøver vi å omdisponere folk på skolen. Det er tryggest for barna at det er kjente voksne her. Vi har også i perioder elever/ studenter som har praksisuker på skolen og sfo. 9

10 W c Vi bruker toalettene på småtrinnet når vi er på sfo. Vi følger barna på toalettet w dersom barnet selv ønsker det. ww.fronter.com/stgs Her vil det bli lagt ut alle skriv som sendes hjem fra sfo. Vi vil også legge vedtekter, sfo fra a til å og annen nyttig informasjon her. Brukernavn og passord til fronter vil barna få gjennom skolen, samt veiledning på hvordan dere bruker fronter. Dere som har barn på sfo vil få tilgang til sfo-rommet. Y rende liv Det skal være yrende liv der barn møtes, og til tider er støynivået høyt. Vi snakker med barna om bruk av innestemme, og at det ikke er lov å springe inne på skolen og sfo. Æ rlighet Vi har flotte unger her på skolen og sfo. Det er sjelden ting blir borte eller ødelagt, men noen ganger hender det dessverre. Vi presiserer at ting barna har med hjemmefra tar ikke sfo ansvar for, og de må merkes med navn. Vi prater også mye med barna om at de må være ærlige hvis de er uheldige og ødelegger noe. Ø konomi Vi har et budsjett å forholde oss til og må være nøkterne m.h.t innkjøp og disponering. Sfo finansieres delvis gjennom foreldrebetaling. Å pningstider Ved Hov skole er sfo åpent fra kl og til undervisningen starter, og fra barnet er ferdig med undervisning og til kl Ved Haltdalen oppvekstsenter er sfo åpen fra til skolestart og fra skoleslutt til Vi holder åpent hver onsdag og i skolens ferier og fridager fra , med unntak av 3 planleggingsdager, 4 uker i juli og jul- og påskeferien. I skolens ferier og fridager ønsker vi påmelding fra dere med utvida tilbud, for å kunne utnytte personalet best mulig. Vi ønsker barn og foresatte velkommen til SFO! For SFO-staben i Holtålen kommune; Astrid Megård, daglig leder. 10

11 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget

12 Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning Formål Lovverk Opptak av elever til SFO Oppsigelse av skolefritidsplass Foreldrebetaling Reduksjon - foreldrebetaling Permisjon Leke- og oppholdsareal Åpningstider Bemanning Erstatning forsikring 5 12

13 13. Helsebestemmelser Taushetsplikt Opplysningsplikt til barneverntjenesten Ikrafttredelse og endringer Eierforhold forvaltning Den kommunale forvaltningen av SFO er tillagt Driftsutvalget (DRU). Administrativt er SFO underlagt kommunalleder oppvekst og rektor ved Hov skole som øverste leder og daglig leder. Holtålen kommune eier og driver SFO ved Hov skole. I tillegg gis det tilbud om SFO-plasser ved Haltdalen oppvekstsenter 02. Formål SFO er et frivillig tilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet. 13

14 03. Lovverk SFO hjemles i 13-7 i Lov om grunnskolen. 04. Opptak av barn til SFO Opptak av elever til SFO foretas av rektor ved Hov skole, i samråd med daglig leder. Opptakskrets er Holtålen kommune. Det gis plass til alle elever som er bosatt i kommunen. Søknad om plass skjer på fastsatt skjema. Hovedopptak skjer etter forutgående kunngjøring i lokalavisen og på kommunens hjemmeside med søknadsfrist i mai. Barn som får innvilget plass i SFO, har rett til å beholde den fra 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov frem til 7. årstrinn. 05. Oppsigelse av skolefritidsplass Oppsigelsestiden er en måned. Det kreves ordinær betaling i oppsigelsestiden. Oppsigelse sendes skriftlig til rektor ved Hov skole. 06. Foreldrebetaling Kommunestyret eller den det bemyndiger, fastsetter satsene for opphold i SFO. Satsene for SFO vedtas av kommunestyret i gebyr- og betalingsregulativ hvert år. Betaling skjer innen den 20. i hver måned. Ved manglende betaling for 2 måneder eller mer, mister foreldre plassen for eleven. 14

15 Oppholdstid Over 16 timer per uke t.o.m. 16 timer per uke t.o.m. 12 timer per uke t.o.m. 8 timer per uke Kjøp av ekstra timer: 1 5 timer 6 9 timer a) Elevene følger skoleruta, betaling 10 måneder b) Eleven har tilbud alle skolefridager, med unntak av planleggingsdager, jule- og påskeferien og 4 uker i juli, betaling 11 måneder Det gis 30 % søskenmoderasjon. 07. Reduksjon foreldrebetaling Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen ved elevers sykefravær i minimum fire sammenhengende uker. Sykefraværet dokumenteres med legeattest. Søknad om friplass/betalingsreduksjon skjer normalt ved henvendelse til NAV i kommunen. 08. Permisjon Søknad om lengre permisjon fra SFO innvilges ikke. Spesielle tilfeller og kortidspermisjon kan vurderes. 15

16 09. Leke- og oppholdsareal Inne- og uteområdet skal være egnet til SFO. Det vil si at elevene skal ha tilgang på areal som skal fremme lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder. SFO disponerer inne- og utearealer ved skole/oppvekstsenter og har egen base. 10. Åpningstider Haltdalen oppvekstsenter: og Hov skole: og Onsdager Åpningstidene kan endres ved ny organisering av skolehverdagen. 11. Bemanning Kommunalleder oppvekst har det overordnede ansvar for SFO s drift og budsjett. Rektor ved Hov skole er øverste leder av SFO. Daglig leder har ansvar for den daglige driften av virksomheten. 12. Erstatning forsikring Kommunen har ingen erstatningsplikt for elevers eiendeler i SFO. Kommunen tegner kollektiv ulykkesforsikring for elever i SFO. 16

17 13. Helsebestemmelser Ved behov for bruk av medisin må foreldre ta kontakt med daglig leder og gi nødvendig informasjon. Barn med smittsom sykdom skal være hjemme fra SFO. Foreldre varsles dersom barnet blir sykt i SFO, og de må selv sørge for at eleven blir hentet. For smittsomme sykdommer anbefales det at barnet er hjemme i 48 timer (sykdommer som for eksempel oppkast og diaré). 14. Taushetsplikt Enhver arbeidstaker i SFO og valgte medlem i Samarbeidsutvalgene har taushetsplikt. Reglene i offentlighetsloven 13-13f gjelder tilsvarende. 15. Opplysningsplikt til barneverntjenesten SFO-personalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal SFO-personalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at en elev blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jfr. Lov om barnevernstjenester 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jfr. samme lov Ikrafttredelse og endringer Vedtektene er vedtatt av Driftsutvalget i Holtålen den Vedtektene trer i kraft fra Mindre endringer i vedtekter for SFO kan gjennomføres av rådmannen. Større revisjoner skal foretas av Driftsutvalget. Endringer i lov- og avtaleverk vil automatisk medføre endringer i disse vedtekter 17

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning 3 02. Formål 3 03. Lovverk 3 04. Opptak av elever til SFO 3 05. Oppsigelse av skolefritidsplass

Detaljer

SFO fra A til Å 2016/2017

SFO fra A til Å 2016/2017 Ansatte Hov skole: Astrid Megård May Britt Aasen Tonje Strømsvik Marita Engesvold Trine Aune Daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeider, vikar for Grethe

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av DRU 01.06.16 INNHOLD Punkt Tekst Side 01 Eierforhold - forvaltning 3 02 Formål 3 03 Lovverk 3 04 Barnehagenes innhold 3 05 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE.

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE. ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I HOLTÅLEN KOMMUNE. MÅL SFO skal være en del av skolen sin virksomhet. Vi skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg og trygghet. Barna skal lære sosial kompetanse gjennom

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra Vedtekter for skolefritidsordningen Sør Varanger kommune Gjeldende fra 01.08.2014 Vedtatt i Kommunestyret 30.04.2014 i sak 035/14. Generelt Bestemmelsen om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE 1.8.2011 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Orkdal kommune Gjeldende fra 01.08.2011 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av kommunestyret 28.01.16 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Gjeldende fra 01.08.2013 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde. 2. Formål Skolefritidsordningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldende fra 01.03.16 Vedlegg i saken Endring av SFO-tilbudet i Gran kommune, vedtatt i kommunestyremøtet 11. februar 2016 Versjon 1.0 1. MÅL OG

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2015/2016 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. LITT OM VÅR SFO:... 4 3. ÅPNINGSTID:... 4 3.1 PLANLEGGINGSDAGER:... 4 4. ORGANISERING:... 5 4.1 Personalet på Volsdalen SFO

Detaljer

SFO FRA A TIL Å. Ansatte Pr følgende ansatt ved skolefritidsordningen ved Sørumsand skole, her med de nye basene fra

SFO FRA A TIL Å. Ansatte Pr følgende ansatt ved skolefritidsordningen ved Sørumsand skole, her med de nye basene fra SFO FRA A TIL Å Formål. 13-7 i Opplæringsloven: Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen

Detaljer

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole.

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole. 1 Eierforhold og virkeområde Vedtektene gjelder for skolefritidsordninger som eies og drives av Agdenes kommune. Skolefritidsordningene (heretter omtalt som SFO) drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i Driftskomiteen (dato og saksnummer) Vedtekter for kommunale barnehager i Levanger kommune vedtatt (dato og saksnummer) 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014

BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 BØNSMOEN SKOLE SFO 2013-2014 Åpningstider: 07.00 17.00 Første dag for barna på SFO er torsdag 1. august. SFO har stengt 4 uker i juli og 5 planleggingsdager pr. år. Egne påmeldingsskjemaer for skoleferier/fridager

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon

INFOHEFTE KJELLER SFO. Praktisk informasjon INFOHEFTE KJELLER SFO Praktisk informasjon Forord Vi ønsker elever og foreldre/foresatte velkommen til Kjeller skolefritidsordning. I dette heftet vil dere finne praktisk informasjon som kan være til nytte

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016

Vedtekter SFO. Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Vedtekter SFO Vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 12. februar 2016 Gjeldende fra 01.08.2016 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Planlagt vedtatt av hovedutvalget for oppvekst

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag

Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes. Forslag Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Agdenes Forslag Innhold Opplæringslova - Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa... 3 1 Eierforhold og virkeområde... 3 2 Formål og innhold... 3 3 Organisering,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I AVERØY Vedtatt av kommunestyret i sak 15/2012 i møte den 26.03.2012 Revidert av kommunestyret i sak 50/13 i møte den 24.06.13 Revidert av kommunestyret i sak 11/2016

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SOLA KOMMUNE BESTEMMELSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER 1. Opplæringslovens 13-7 I SOLA KOMMUNE Sist revidert i utvalg for oppvekst og kultur 07.12.2017 Opplæringsloven har en egen paragraf om skolefritidsordningen: 13-7.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Kommunestyret har vedtatt egne vedtekter for skolefritidsordningen i Øvre Eiker kommune. I disse vedtektene heter det at SFO skal være

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/873 A22 &00 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/873 A22 &00 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/873 A22 &00 Jan Samuelsen JUSTERING AV VEDTEKTER - SFO RÅDMANNENS FORSLAG: Nye vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Modum: 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har 100 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud for

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret i Gran 11. november 2010 sak 99/10

Vedtatt av kommunestyret i Gran 11. november 2010 sak 99/10 RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldende fra 01.08.11 Vedtatt av kommunestyret i Gran 11. november 2010 sak 99/10 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO )

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) Vedtatt i Kommunestyret 09.04.2015 Gjeldende fra 01.08.2015 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17

VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE. Momarka barnehage. Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen sak 24/17 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL BARNEHAGE Momarka barnehage Grunndokument vedtatt i Driftskomiteen 11.10.17 - sak 24/17 1. Eierforhold Barnehagene eies, drives og forvaltes av Levanger kommune i samsvar med de

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO

Skolefritidsordningen ved Fevang skole. Solsikken SFO Skolefritidsordningen ved Fevang skole Solsikken SFO Skoleåret 2016-2017 SIDE 2 Målsetting Skolefritidsordningen SFO er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for barn i 1. 4. klasse,

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL:

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO MOBIL: ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2016-2017 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer