Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet."

Transkript

1 1

2 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene i Holtålen kommune. 2

3 Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Vi gleder oss til et nytt og spennende SFO år sammen med dere, og vi skal gjøre vårt beste for at barna skal ha det trygt og godt på SFO. En årsplan er et arbeidsredskap for de ansatte ved skolefritidsordningen. Den skal også fortelle foresatte, eiere og andre interesserte noe om innholdet og intensjonen bak dette tilbudet. Vi håper dere tar dere tid til å lese informasjonen, og at dere har nytte av den. Den bør tas vare på gjennom hele SFO året. Skolefritidsordningene i Holtålen kommune har som mål i samarbeid med foresatte å skape et trygt sted å være for barna før og etter skoletid, og dekke barnas behov for lek, sosial omsorg og læring. Vi har ett tett samarbeid med kontaktlærerne, slik at hvert enkelt barn blir best mulig ivaretatt i skolehverdagen. HVA ER SFO? SFO er først og fremst barnas fritidsarena. SFO har ikke fagplaner eller pensum. Barna har rett til frie aktiviteter. De tilegner seg kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger gjennom lek. Det gir barna mulighet til vekst, utvikling og sosialisering. Lek har derfor en sentral plass i hverdagen på SFO. Vi voksne skal observere og være bevisste på kommunikasjonen mellom barna. Vi skal ha klare grenser for hva som er akseptabel kommunikasjon og oppførsel barna mellom og mellom barn og voksne. SFO= selvstendighetstrening. Vi arbeider for at barna skal bli i stand til å klare daglige utfordringer. De fleste seniorene på SFO knyter skolissene selv, men ikke alle klarer å holde orden på tida, avtaler og huske å spise. De må huske å skifte våte klær, ikke bli solbrent, takle konflikter alt dette og mye mer må vi voksne lære dem før tida i SFO er over. Det forventes mye mer av barn i skolealder enn i barnehagen. Om vi overdriver kontroll og organisering, gjør vi dem en bjørnetjeneste. Barna må lære å kle på seg selv, holde litt orden, få i seg mat og samhandle med store og små. 3

4 FORVENTNINGER FORELDRENE KAN STILLE TIL PERSONALET: Vi har en positiv og anerkjennende holdning til barnet og foresatte. Vi gir barnet omsorg, trygghet, hjelp og støtte Vi sikrer at barnet ditt får gode vilkår for lek, egenaktivitet, ro og hvile. Vi forholder oss aktive til det samspillet barna utvikler seg imellom Vi er bevisst vårt ansvar med hensyn til at vi forvalter barnas fritid Vi er lojale overfor foresatte og barna. Vi gir tilbakemeldinger som angår barnet ditt. Vi følger opp avtaler. ÅPNINGSTIDER: SFO ved Hov skole har åpent fra kl og fram til skolestart, fra skoleslutt og til Onsdager er heldag på sfo fra kl Ved Haltdalen oppvekstsenter har vi åpen SFO fra og fram til skolestart, fra skoleslutt og til Onsdager er heldag på SFO fra kl På skolens fridager er SFO heldagsåpent etter påmeldingsbehov ved begge skolene. SFO holder stengt mellomjula, påska og 4 uker i juli. Planleggingsdager for SFO ved Hov er: Torsdag 15. august, en dag i september som ikke er bestemt (i forbindelse med skolens LP-satsing) og torsdag 2. januar. Planleggingsdager for SFO ved Haltdalen oppvekstsenter er: Torsdag 15. august, onsdag 25. september og torsdag 2. januar. INFORMASJONSSKRIV Skolefritidsordningen i Holtålen kommune har utarbeidet et infoskriv til foreldre og foresatte som heter SFO FRA A TIL Å. Denne blir revidert hvert år, og vi mener det meste som trengs av informasjon om SFO finnes her. Ta vare på informasjonsskrivet og bruk det når det er ting du lurer på gjennom skoleåret. Hvis du ikke finner svar her kontakter du SFO. Vi er mottagelig for både spørsmål, ris og ros. 4

5 I tillegg til dette skrivet vil dere etter hvert motta en halvårsplan for skolefritidsordningen. Dette er en mer detaljert plan der vi går inn på hvilke aktiviteter barna vil få tilbud om å delta i i kommende halvår. Vi håper du/ dere er fornøyd med vårt SFO- tilbud. Kom gjerne med tilbakemeldinger, både ris og ros verdsettes. Ta kontakt hvis det er noe du/dere lurer på. Et lite sitat om det å begynne på skolen: Jeg vet at du ikke er ny at du faktisk har levd i omtrent seks år og har øvet deg hver dag på viktige ferdigheter. De fleste nettene har du fått fred til å sove og lagre kunnskapen og erfaringene du har gjort gjennom dagen. For noen uker siden hadde du din siste uke i barnehagen. Da var du størst og eldst, du hadde full oversikt over livet i barnehagen, du visste alt om lekene som fantes der og om hvilke voksne du kunne søke trøst hos. Jeg vet at du er et barn med massevis av erfaring og viktig innsikt. Jeg gleder meg til å oppdage noe av det du kan. Jeg skal være på utkikk. Og når jeg ser noe du gjør eller sier noe som viser at du har denne klokskapen jeg ser i øynene dine, skal jeg gi deg en tydelig tilbakemelding. Du skjønner det, lille venn at i tillegg til å være din høye beskytter, vil jeg være en voksen som viser at jeg forventer mye av deg! Jeg vil være din støttespiller, din trener i livet her på skolen. 5

6 A nsatte SFO FRA A TIL Å Astrid Megård Daglig leder / barne- og ungdomsarbeider Anne Katrine Dille Barne- og ungdomsarbeider Hov skole May Britt Aasen Barne- og ungdomsarbeider Grethe Fætten Førskolelærer Even Moholdt Lærling Astrid Megård Daglig leder/ barne- og ungdomsarbeider Britt Sølvi Evenås Barne- og ungdomsarbeider Haltdalen Aud Andersen Under utdanning førskolelærer oppvekstsenter Hege Tovmo Lærling B arn I skoleåret 2013/ 2014 har vi ca 25 barn fordelt fra 1. til 4. trinn ved Hov skole og 6 barn ved Haltdalen oppvekstsenter. C -vitamin På skolen får alle elever gratis frukt hver dag de er på skolen. Blir det frukt til overs i noen klasser blir dette lagt på sfo. Dette gjør at vi ofte kan servere frukt på ettermiddag. D aglige rutiner. De som kommer på sfo før skoletid må gjerne spise frokosten sin her. Da spiser vi medbrakt niste. Alle registreres på en avkryssingsliste når de kommer. Vi setter stor pris på om du som foresatt har tid til å veksle noen ord når barnet leveres på morgenen. Så langt det lar seg gjøre av praktiske årsaker, og så sant vi ser at dere kommer prøver vi å møte dere i garderoben. På morgenen er det gjerne diverse formingsaktiviteter som er populært, samt frilek med det vi har av utstyr på sfo. Vi tar også ofte med oss en gruppe barn ut etter frokost. Barnet krysses inn på nytt etter skoletid, og de som ønsker det spiser litt mat. Aktivitet får barnet velge selv, men selvfølgelig innenfor visse rammer. Så fremt været tillater det og barna ønsker det er vi gjerne ute. Gi beskjed hvis barnet ikke skal være på sfo etter skoletid. Dette kan skrives i kontaktboka dere får for sfo, eller ring oss, ev send melding på sfo sin mobil. E ndringer eller oppsigelser. Ønsker dere å endre oppholdstid er det en måneds frist, men vi prøver å imøtekomme deres ønsker så fort som mulig. Oppsigelsestid er en måned. 6

7 F ormål 13-7 i opplæringsloven: Skolefritidsordningen skal leggje til rette for leik, kulturog fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hjå barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. G arderobeplassen Hvert barn skal ha sin egen garderobeplass, som vil være samme plass som benyttes på skolen. Det er trangt i garderobene, derfor er det viktig at klær, sko og eiendeler er godt merket med navn. Ha alltid godt med ekstraklær liggende i kurvene, da det ofte er behov for å skifte i løpet av dagen. Det kan være lurt å ta en titt i ekstraklærne innimellom for å supplere tøy og skifte ut det som ev er for smått. H enting/ bringing Dersom barnet skal ha fri fra sfo før eller etter skoletid eller på onsdager, må vi ha beskjed om dette, skriftlig, pr telefon eller sms til sfo`s mobil. Skal andre enn foresatte hente må vi også ha beskjed om dette. Av- og påstigning av bil må skje på parkeringsplassen, ikke på skolegården. I ndividuelle behov Noen barn har behov for medisiner daglig eller i perioder. Dette ønsker vi også skriftlig beskjed om. Likedan dersom det er ulike mattyper barnet ikke tåler. Så langt vi har kapasitet prøver vi å tilrettelegge for den enkelte slik at alle skal finne seg til rette ved sfo. Dialogen med deg som foresatt er derfor viktig. I nformasjon. Det vil bli sendt ut informasjon fra sfo ca èn gang pr måned. Dette blir lagt i sekken/ meldemappa til barna. I disse infoskrivene er det også påmeldingsskjema til skolens ferier og fridager for de som har utvidet tilbud ved sfo. J enter og gutter Ungene er flinke til å leke sammen på tvers av kjønn, både ute og inne. Vi prøver å legge opp til aktiviteter som samler både jenter og gutter. Men barna må selv ha mulighet til å velge hvem de vil leke sammen med, så lenge ingen blir utestengt fra leken. K lær Barnet bør minst ha et skift fra innerst til ytterst liggende på skolen. I undervisningstiden er også barna ute og kan bli våte og skitne. Vi har liten tørkemulighet for klær, og det kan derfor hende at barnet bruker to skift med uteklær i løpet av dagen. Husk å etterfylle med klær når det kommer vått eller skittent tøy hjem. Barnet må også ha innesko. 7

8 K L ulturskoletimen Et frivillig kulturskoletilbud som gis i tilknytning til skole eller sfo. ek og aktiviteter. Muligheten til å leke, både organiser og fri lek er den viktigste aktiviteten på sfo. Vår oppgave er blant annet å tilrettelegge for lek og hjelpe barna med å løse konflikter og uoverenstemmelser. Vi har i tillegg ofte tilbud om diverse aktiviteter. Det kan være formingsprosjekt, turer, basseng i vinterhalvåret, bruk av hallen, lavvoen osv. Kom gjerne med forslag til ting vi kan foreta oss. Barna deltar også i praktiske oppgaver gjennom hverdagen. M at og måltider. Barnet har med seg egen matpakke på sfo. Dere kan gjerne ha en pakke knekkebrød i skapet her samt litt pålegg i kjøleskapet til bruk på ettermiddag. På heldager spiser vi to ganger. Drikke må dere ha med selv, som vi kan ha i kjøleskapet, eller vi drikker vann. N avnelapper Det er mange sokker, votter og gjenstander å holde orden på for barna, og for oss voksne Derfor er det viktig at alt barnet har med seg er ordentlig merket med navn. O rganisering Sfo har fra høsten 2013 sannsynligvis 4 ansatte i ulike stillingsstørrelser, pluss lærling ved Hov. Ved Haltdalen oppvekstsenter er det 2 ansatte pluss lærling og felles daglig leder med Hov. Sfo er administrativt underlagt Hov skole. Rektor har det overordna ansvaret for sfo. Sfo har egen daglig leder. P lanleggingsdager Personalet ved sfo har 3 planleggingsdager i løpet av skoleåret da sfo holder stengt. For skoleåret 2013/ 2014 er dette følgende dager: 15. august (felles for Hov og Haltdalen) En dag i september som ennå ikke er bestemt pga LP ved Hov 25. september ved Haltdalen 2. januar (felles for Hov og Haltdalen) Q uasimodo er navnet på en figur fra Disney-filmen Ringeren i Notre Dame. Av og til ser vi film/ dvd på sfo. Vi har noen filmer selv, vi kan låne på biblioteket eller barna kan ha med seg filmer hjemmefra. Vi er nøye med aldersgrenser. 8

9 R om Sfo har base i lokaler i småskolefløyen. Avhengig av antall barn kan ett eller flere baseareal for de enkelte årstrinn disponeres som leke- og oppholdsrom for barna ved sfo. S amarbeid Ved Haltdalen oppvekstsenter samarbeider vi med barnehagen. Samarbeid forekommer både mellom personalet og arealbruk. S ykdom/ smitte. Dersom barnet er sykt eller av andre grunner må være borte fra sfo, ønsker vi at dere gir oss beskjed. Vi og dere må være trygge på at barnet er her når det skal og at det ikke blir misforståelser. Ta heller en telefon for mye enn en for lite. Ved ev smittsomme sykdommer ber vi om at barnet holdes hjemme. T T aushetsplikt. Alle ansatte har selvfølgelig taushetsplikt. Dette gjelder også vikarer. elefon Telefonnr på sfo Hov Sfo sin mobil Hov Britt Sølvi Evenås Haltdalen oppvekstsenter kontor Astrid, daglig leder U teaktiviteter Vi har uteleker sammen med barnetrinnet på skolen. Det er viktig at alle er forsiktige med lekene og rydder opp når vi er ferdige med leken. Da har vi lekene mye lengre. Vi er mye ute dersom vær og bemanning tillater det. Det er derfor viktig at alle har godt med uteklær for all slags vær. V V edtekter Sfo sine vedtekter ble vedtatt i Driftsutvalget og legges ved dette skrivet. ikarer Ved sykdom eller annet fravær prøver vi å omdisponere folk på skolen. Det er tryggest for barna at det er kjente voksne her. Vi har også i perioder elever/ studenter som har praksisuker på skolen og sfo. 9

10 W c Vi bruker toalettene på småtrinnet når vi er på sfo. Vi følger barna på toalettet w dersom barnet selv ønsker det. ww.fronter.com/stgs Her vil det bli lagt ut alle skriv som sendes hjem fra sfo. Vi vil også legge vedtekter, sfo fra a til å og annen nyttig informasjon her. Brukernavn og passord til fronter vil barna få gjennom skolen, samt veiledning på hvordan dere bruker fronter. Dere som har barn på sfo vil få tilgang til sfo-rommet. Y rende liv Det skal være yrende liv der barn møtes, og til tider er støynivået høyt. Vi snakker med barna om bruk av innestemme, og at det ikke er lov å springe inne på skolen og sfo. Æ rlighet Vi har flotte unger her på skolen og sfo. Det er sjelden ting blir borte eller ødelagt, men noen ganger hender det dessverre. Vi presiserer at ting barna har med hjemmefra tar ikke sfo ansvar for, og de må merkes med navn. Vi prater også mye med barna om at de må være ærlige hvis de er uheldige og ødelegger noe. Ø konomi Vi har et budsjett å forholde oss til og må være nøkterne m.h.t innkjøp og disponering. Sfo finansieres delvis gjennom foreldrebetaling. Å pningstider Ved Hov skole er sfo åpent fra kl og til undervisningen starter, og fra barnet er ferdig med undervisning og til kl Ved Haltdalen oppvekstsenter er sfo åpen fra til skolestart og fra skoleslutt til Vi holder åpent hver onsdag og i skolens ferier og fridager fra , med unntak av 3 planleggingsdager, 4 uker i juli og jul- og påskeferien. I skolens ferier og fridager ønsker vi påmelding fra dere med utvida tilbud, for å kunne utnytte personalet best mulig. Vi ønsker barn og foresatte velkommen til SFO! For SFO-staben i Holtålen kommune; Astrid Megård, daglig leder. 10

11 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget

12 Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning Formål Lovverk Opptak av elever til SFO Oppsigelse av skolefritidsplass Foreldrebetaling Reduksjon - foreldrebetaling Permisjon Leke- og oppholdsareal Åpningstider Bemanning Erstatning forsikring 5 12

13 13. Helsebestemmelser Taushetsplikt Opplysningsplikt til barneverntjenesten Ikrafttredelse og endringer Eierforhold forvaltning Den kommunale forvaltningen av SFO er tillagt Driftsutvalget (DRU). Administrativt er SFO underlagt kommunalleder oppvekst og rektor ved Hov skole som øverste leder og daglig leder. Holtålen kommune eier og driver SFO ved Hov skole. I tillegg gis det tilbud om SFO-plasser ved Haltdalen oppvekstsenter 02. Formål SFO er et frivillig tilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. til 7. årstrinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet. 13

14 03. Lovverk SFO hjemles i 13-7 i Lov om grunnskolen. 04. Opptak av barn til SFO Opptak av elever til SFO foretas av rektor ved Hov skole, i samråd med daglig leder. Opptakskrets er Holtålen kommune. Det gis plass til alle elever som er bosatt i kommunen. Søknad om plass skjer på fastsatt skjema. Hovedopptak skjer etter forutgående kunngjøring i lokalavisen og på kommunens hjemmeside med søknadsfrist i mai. Barn som får innvilget plass i SFO, har rett til å beholde den fra 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov frem til 7. årstrinn. 05. Oppsigelse av skolefritidsplass Oppsigelsestiden er en måned. Det kreves ordinær betaling i oppsigelsestiden. Oppsigelse sendes skriftlig til rektor ved Hov skole. 06. Foreldrebetaling Kommunestyret eller den det bemyndiger, fastsetter satsene for opphold i SFO. Satsene for SFO vedtas av kommunestyret i gebyr- og betalingsregulativ hvert år. Betaling skjer innen den 20. i hver måned. Ved manglende betaling for 2 måneder eller mer, mister foreldre plassen for eleven. 14

15 Oppholdstid Over 16 timer per uke t.o.m. 16 timer per uke t.o.m. 12 timer per uke t.o.m. 8 timer per uke Kjøp av ekstra timer: 1 5 timer 6 9 timer a) Elevene følger skoleruta, betaling 10 måneder b) Eleven har tilbud alle skolefridager, med unntak av planleggingsdager, jule- og påskeferien og 4 uker i juli, betaling 11 måneder Det gis 30 % søskenmoderasjon. 07. Reduksjon foreldrebetaling Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen ved elevers sykefravær i minimum fire sammenhengende uker. Sykefraværet dokumenteres med legeattest. Søknad om friplass/betalingsreduksjon skjer normalt ved henvendelse til NAV i kommunen. 08. Permisjon Søknad om lengre permisjon fra SFO innvilges ikke. Spesielle tilfeller og kortidspermisjon kan vurderes. 15

16 09. Leke- og oppholdsareal Inne- og uteområdet skal være egnet til SFO. Det vil si at elevene skal ha tilgang på areal som skal fremme lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder. SFO disponerer inne- og utearealer ved skole/oppvekstsenter og har egen base. 10. Åpningstider Haltdalen oppvekstsenter: og Hov skole: og Onsdager Åpningstidene kan endres ved ny organisering av skolehverdagen. 11. Bemanning Kommunalleder oppvekst har det overordnede ansvar for SFO s drift og budsjett. Rektor ved Hov skole er øverste leder av SFO. Daglig leder har ansvar for den daglige driften av virksomheten. 12. Erstatning forsikring Kommunen har ingen erstatningsplikt for elevers eiendeler i SFO. Kommunen tegner kollektiv ulykkesforsikring for elever i SFO. 16

17 13. Helsebestemmelser Ved behov for bruk av medisin må foreldre ta kontakt med daglig leder og gi nødvendig informasjon. Barn med smittsom sykdom skal være hjemme fra SFO. Foreldre varsles dersom barnet blir sykt i SFO, og de må selv sørge for at eleven blir hentet. For smittsomme sykdommer anbefales det at barnet er hjemme i 48 timer (sykdommer som for eksempel oppkast og diaré). 14. Taushetsplikt Enhver arbeidstaker i SFO og valgte medlem i Samarbeidsutvalgene har taushetsplikt. Reglene i offentlighetsloven 13-13f gjelder tilsvarende. 15. Opplysningsplikt til barneverntjenesten SFO-personalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal SFO-personalet av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at en elev blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jfr. Lov om barnevernstjenester 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jfr. samme lov Ikrafttredelse og endringer Vedtektene er vedtatt av Driftsutvalget i Holtålen den Vedtektene trer i kraft fra Mindre endringer i vedtekter for SFO kan gjennomføres av rådmannen. Større revisjoner skal foretas av Driftsutvalget. Endringer i lov- og avtaleverk vil automatisk medføre endringer i disse vedtekter 17

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7.

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7. Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053 Verdal 7. februar 2014 Verdal kommune v/øystein Kvistad Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.

Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153. Ryliveien 2340 Løten Tlf : 62 56 42 67 (kontor) -42 68 (Hvitveis) 95 36 94 28 (Blåveis) Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no/category4153.html 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN FOR RYLI BARNEHAGE 1. Innledning

Detaljer