PRISLISTE HOVE GÅRD B2-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE HOVE GÅRD B2-6"

Transkript

1 BRA P-rom Ant. Boder* Bolig nøkkel- BRA (m 2 ) P-rom (m 2 ) soverom Ant. Boder* (m 2 ) ferdig Bolig nøkkelferdig B2-5A 75 71,5 2 7,1 B2-6A 75 71,5 2 8,1 B2-5B 75 71,5 2 7,1 B2-5C 75 71,5 2 7,1 B2-5D 75 71,5 2 7,1 B2-6D 75 71,5 2 HER 9,1 KOMMER *Areal B2-6A boder kommer 75 i tillegg 71,5 til BRA bolig. 2 En hagebod 9,1 og en bod i parkeringsanlegg. B2-6D 75 71,5 2 9,1 Hove Gård, Hafrakveien, 4319 Sandnes. Gnr. 44, bnr. 267 og 268 i Sandnes kommune. * Areal boder kommer i tillegg til BRA bolig. En hagebod og en bod i parkeringsanlegg. Favoritthus AS Hove Gård, Hafrakveien, Org.nr Sandnes. Gnr. 44, bnr. 267 og 268 i Sandnes kommune. et består Kurt Sande, av totalt tlf. 8 boenheter , som e-post: selges i 2 salgstrinn. Kontakt Favoritthus AS For Org.nr. mer informasjon kontakt Aktiv Eiendomsmegling avd. prosjektmegling v/ Kurt Sande, tlf. Geir 900 Helgeland , e-post: på tlf.: , e-post: Ronny Skjøtskift på tlf.: , e-post: Kontakt For mer informasjon Aktiv Eiendomsmegling kontakt Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering avd. prosjektmegling for kjøpere v/ i prosjektet. Geir Helgeland Geir på Helgeland tlf.: på 62, tlf.: e-post: , e-post: Ronny Skjøtskift på tlf.: , e-post: Sandnes Sparebank tilbyr gode betingelser på finansiering til kjøpere på Hove Gård. Aktiv Eiendomsmegling Kontakt: Arne tilbyr Øksendal gratis verdivurdering Andersen epost: for kjøpere i prosjektet. Sandnes Sparebank tilbyr gode betingelser på finansiering til kjøpere på Hove Gård. Kontakt: Arne Oppgjørsansvarlig: Øksendal Andersen Astri epost: Tunheim Tomt Nøkkelpersoner Tomteareal i meglerforetaket er i dag ca. 392 kvm. (gnr. 44, bnr. 267) og 377 kvm. (gnr. 44, bnr. 268). Ansvarlig megler: Hver Ronny av tomtene Skjøtskift, skal deles Eiendomsmegler i 4 og det vil MNEF bli utstedt målebrev på hver tomt på ca kvm. Fagansvarlig: Eksakt Dorrit tomteareal Kalvatn, Eiendomsmegler vil først fremkomme MNEF etter fradeling ved endelig oppmåling utført av Oppgjørsansvarlig: Astri Tunheim

2 Tomt Tomteareal er i dag ca. 392 kvm. (gnr. 44, bnr. 267) og 377 kvm. (gnr. 44, bnr. 268). Hver av tomtene skal deles i 4 og det vil bli utstedt målebrev på hver tomt på ca kvm. Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av I tillegg vil kjøpere få en ideell andel i felles parkeringsanlegg på gnr./bnr. 44/256. Andel i parkeringsanlegg kan kun omsettes sammen med bolig. Areal Bruksareal: 75 kvm. P-rom: 71,5 kvm. Arealfordeling per etasje: 1. etasje: BRA: 37,5 kvm. 2. etasje: BRA: 37,5 kvm. Innhold: Bolig 1. etasje: P-rom: stue/kjøkken, gang, bad. S-rom: bod 2. B2-6Aetasje: P-rom: 75 gang/loftstue, 71,5 2 soverom. 2 S-rom: 8,1 bod nøkkelferdig Definisjoner: BRA B2-6C = bruksareal. 75Det arealet 71,5 av boligen som 2 ligger innenfor 9,1 boligens omsluttede vegger, inkl. bod, med fradrag for sjakter eller lignende som er over 0,5 m. i tykkelse. P-rom: B2-6DPrimærarealet 75 som tilsvarer 71,5 BRA, men 2 HER fratrukket 9,1 KOMMER boder, entre o.l. *Areal Arealberegningene boder kommer i foretatt tillegg til av BRA arkitekt/utbygger bolig. En hagebod og er og oppmålt en bod i etter parkeringsanlegg. tegninger, datert Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) Hove og Gård, er å betrakte Hafrakveien, som et 4319 omtrentlig Sandnes. areal. Gnr. De 44, oppgitte bnr. 267 arealer og 268 i markedsføringen i Sandnes kommune. er å betrakte som et ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal. Forbehold for gjennomføring Selger tar følgende Favoritthus forbehold AS for gjennomføring av overdragelsen: - Det Org.nr. tas forbehold om at 75 % av boligene i salgstrinn 1 er solgt innen Det Kurt tas forbehold Sande, tlf. om 900 at % 055, av boligene e-post: i salgstrinn 2 er solgt innen Det tas forbehold om at kommunal godkjenning og byggelånsfinansiering er gitt innen for salgstrinn 1 og for Kontakt salgstrinn 2. For mer informasjon kontakt Aktiv Eiendomsmegling avd. prosjektmegling v/ Selger skal uten Geir ugrunnet Helgeland opphold på tlf.: varsle kjøper 77 62, skriftlig e-post: når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Selger er bundet Ronny av Skjøtskift kjøpekontrakten på tlf.: dersom det 76, ikke e-post: er sendt skriftlig melding til kjøper om at forbeholdene gjøres gjeldene innen 21 kalenderdager etter utløp av fristen. Dersom selger Geir gjør Helgeland forbeholdene på tlf.: gjeldende i henhold 62, e-post: til det ovenstående, bortfaller kjøpekontrakten. Slik at beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger kan på Sandnes hvilket som Sparebank helst tidspunkt tilbyr gode velge betingelser å frafalle forbeholdene på finansiering selv til om kjøpere forutsetningene/ på Hove Gård. forbeholdene ikke er oppfylt. Overtakelse Beregnet ferdigstillelse er 380 dager pluss tillegg av ferie etter at selgers forbehold er frafalt. Nøyaktig overtagelsestidspunkt vil bli varslet kjøper senest 4 uker før overtakelsesforretning skal avholdes. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Oppgjørsansvarlig: Astri Tunheim Selger kan kreve Tomt overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette Tomteareal minimum er to i dag måneder ca. 392 før kvm. det nye (gnr. overtakelsestidspunktet. 44, bnr. 267) og 377 kvm. Det eksakte (gnr. 44, overtakelsestidspunktet bnr. 268). skal gis med minst 14 kalenderdagers Hver av tomtene skriftlig skal varsel. deles Det i 4 beregnes og det vil dagmulkt bli utstedt fra målebrev det nye overtakelsestidspunktet. på hver tomt på ca kvm. Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av

3 Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Eiendommen skal leveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort. Generelle forbehold Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger, og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsprospektet og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for eksempel i forhold til plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe det leverte produkts kvalitet. Kjøper er også forpliktet til å godta de endringer for boligen som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. Bolig nøkkelferdig Alle illustrasjoner og perspektiver er kun ment å kunne gi et inntrykk av ferdig bebyggelse og kan således inneholde B2-6A elementer som 75 ikke inngår 71,5i utbyggers 2leveranse både 8,1 når det gjelder utvendige forhold og innredning. Endringer av utomhusanlegg og fellesareal. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksareal (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede B2-6D vegger inkl. innvendig 75 boder 71,5 og sjakter. 2 HER Arealet som 9,1 KOMMER er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få bruksarealet. *Areal boder kommer i tillegg til BRA bolig. En hagebod og en bod i parkeringsanlegg. Endringer i dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Endring i merverdiavgift (mva.). Retten til å endre salgsprisene og betingelser på usolgte boliger uten forvarsel. Forbehold Hove om Gård, flytting Hafrakveien, av parkeringsplasser 4319 Sandnes. og boder. Gnr. 44, bnr. 267 og 268 i Sandnes kommune. Parkeringsanlegget vil bli organisert som et eget sameie. Utbygger forbeholder seg retten til å velge forretningsfører for sameie for de to første driftsår. Forretningsfører vil også kunne bistå ved opprettelse av sameie. Favoritthus AS Betalingsbetingelser Org.nr Hele kjøpesum Kurt (+ Sande, eventuelle tlf. 900 tilvalg), , samt e-post: omkostninger betales ved overtakelse. sbevis Kontakt på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering. For mer informasjon kontakt Aktiv Eiendomsmegling avd. prosjektmegling v/ ** Omkostninger Som en del av Ronny det samlede Skjøtskift vederlaget på tlf.: 41 skal 61 kjøper 46 76, i tillegg e-post: til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften Aktiv Eiendomsmegling utgjør 2,5 % av tomtens tilbyr salgsverdi gratis verdivurdering på tinglysingstidspunktet for kjøpere i for prosjektet. den enkelte bolig. P.t. er tomteverdien for rekke B2-6 antatt Geir Helgeland å være ca. på kr ,- tlf.: for 77 hver 62, e-post: bolig og tomteverdien for rekke B2-5 antatt å være ca. kr ,- for hver bolig. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko. Sandnes Sparebank tilbyr gode betingelser på finansiering til kjøpere på Hove Gård. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Gebyr for pantattest kr. 206,- Kostnad forbundet med utarbeidelse av målebrev kr ,- Totale omkostninger Oppgjørsansvarlig: fremgår av Astri prislisten Tunheim over. Tomt Det tas forbehold Tomteareal endring er i dag av gebyrer. ca. 392 kvm. (gnr. 44, bnr. 267) og 377 kvm. (gnr. 44, bnr. 268). Statens kartverk Hver avgjør tomtene dokumentavgiftsgrunnlaget skal deles i 4 og det vil bli aksepteres utstedt målebrev og eventuell på hver endring tomt er på kjøpers ca ansvar kvm. og risiko. Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av

4 Prisregulering Fast pris, ingen indeksregulering. Offentlige avgifter/ligningsverdi Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes etter at boligen er ferdigstilt. Stipulerte felleskostnader Kjøper er forpliktet til å betale felleskostnader for sin andel i felles parkeringsanlegg. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter. Felleskostnadene for garasjeanlegget antas å utgjøre ca. kr. 200 pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer, forsikring av bygg og andre driftskostnader. Det tas forbehold om at ovennevnte er stipulerte kostnader som kun er basert på erfaringstall. Beløpet fastsettes på konstituerende sameiermøte. Pengeheftelser Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for Sameiet i henhold til Eierseksjonsloven 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet. Bolig nøkkelferdig Servitutter Eiendommen B2-6A overtas 75 med påhvilende 71,5 servitutter 2 mv. Kopi 8,1 av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. Selger B2-6C forbeholder 75seg rette til 71,5 å tinglyse eventuelle 2 erklæringer 9,1 (servitutter) som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbygningen av eiendommen. I tillegg vil det bli tinglyst B2-6Dpliktig medlemskap 75 i Sameiet 71,5 for parkeringsanlegget. 2 HER 9,1 KOMMER Heftelsene følger eiendommen ved salg. *Areal Utbygger boder forbeholder kommer i seg tillegg retten til BRA til å plassere bolig. En kantsteiner, hagebod og kabelskap en bod i parkeringsanlegg. og lysmaster, skråninger og eventuelle murer på tomtene. Brukstillatelse/ferdigattest Det er ulovlig Alle å ta boligene i leveres bruk uten med ferdigattest sportsbod eller i hagen midlertidig og egen brukstillatelse. parkeringsplass samt bod i fellesanlegg. Kjøper har ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør hvis ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Dersom kjøper Hove likevel Gård, velger Hafrakveien, å overta, er 4319 det ulovlig Sandnes. å bebo Gnr. boligen/ta 44, bnr. 267 boligen og 268 i bruk i Sandnes (kan flytte kommune. inn møbler, men ikke overnatte). Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter. Adgang til å Favoritthus leie ut til boligformål AS Ingen restriksjoner Org.nr Kurt Sande, tlf , e-post: Regulering Eiendommen Kontakt ligger i et område regulert til bolig. For mer informasjon kontakt Aktiv Eiendomsmegling avd. prosjektmegling v/ Vei-vann-kloakk Offentlig. Alle Ronny arbeider Skjøtskift og kostnader på tlf.: er 41 inkludert , i kjøpesummen. e-post: Utomhusarealer Fullstendig ferdigstillelse Geir Helgeland av fellesarealer på tlf.: og 77 utearealer 62, e-post: kan ikke påregnes utført samtidig med innflytting. Ferdigbefaring av fellesarealer/uteareal avholdes mellom entreprenør og styret i sameiet/velforeningen så snart anlegget er ferdigstilt. Inntil overtagelsesforretning Sandnes Sparebank av fellesarealer tilbyr gode er betingelser avholdt, kan på kjøper finansiering holde tilbake kjøpere et forholdsmessig på Hove Gård. beløp i forhold til ferdigstillelsesgrad Kontakt: på Arne meglers Øksendal konto. Andersen Selger kan epost: få utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra en finansinstitusjon for beløpet. Dette anses ikke som forsinkelse etter mangel, og gir derfor ikke kjøper rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Velforening Pliktig medlemskap Oppgjørsansvarlig: i etablert velforening: Astri Tunheim Hove Gård Velforening org. nr Kostnadene ved forvaltning av fellesareal vil Tomt bli fordelt på medlemmene i velforeningen. Tomteareal er i dag ca. 392 kvm. (gnr. 44, bnr. 267) og 377 kvm. (gnr. 44, bnr. 268). Utomhusareal Hver av tomtene skal deles i 4 og det vil bli utstedt målebrev på hver tomt på ca kvm. I henhold til Eksakt leveransebeskrivelse tomteareal vil datert først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av

5 Offentlige forbehold Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Diverse Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid. Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak som gjelder for selgers ytelse, anses som kjøpers HOVE forhold og kostnad, dersom GÅRD selger ved avtaleinngåelsen B2-6 ikke burde ha regnet med endringene. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. For andre endringer som ikke følger av avsnittet ovenfor forbeholder selger seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike Bolig endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om nøkkelferdig det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. B2-6A 75 71,5 2 8,1 Kjøper kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) B2-6Csom ikke 75 står i sammenheng 71,5 med 2selgers ytelse 9,1 eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. B2-6D 75 71,5 2 HER 9,1 KOMMER *Areal Selger boder skal skriftlig kommer klargjøre i tillegg for til kjøperen BRA bolig. de En kostnadsmessige hagebod og en bod og tidsmessige i parkeringsanlegg. konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse Alle og boligene overtagelse leveres vil totale med sportsbod kostnader i øke hagen tilsvarende. og egen parkeringsplass samt bod i fellesanlegg. Eierforholdet knyttet til parkeringsanlegget reguleres av Lov om eierseksjoner. Hove Gård, Hafrakveien, 4319 Sandnes. Gnr. 44, bnr. 267 og 268 i Sandnes kommune. Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte leiligheter. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett Favoritthus leveranse AS etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, Org.nr. gjelder følgende krav: Kurt Sande, tlf , e-post: - De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Kontakt - Toleranser For mer på informasjon utført arbeid kontakt skal tilfredsstille Aktiv Eiendomsmegling normalkrav jfr. Norsk avd. Standard prosjektmegling NS v/ Det gjøres oppmerksom Ronny Skjøtskift på at dersom på tlf.: 41 det 61 er 46 avvik 76, mellom e-post: leveransebeskrivelse og tegninger i prospekt/internettside, gjelder dokumentene i følgende rekkefølge: Kontrakt, leveransebeskrivelse, kontraktstegninger. Ved innlevering av «bindende kjøpstilbud» er kjøper bundet når avtalen er innlevert megler. Selger er bundet av aksepten når selger skriftlig har akseptert samme avtale. Sandnes Sparebank tilbyr gode betingelser på finansiering til kjøpere på Hove Gård. All ferdsel på Kontakt: byggeplassen Arne i Øksendal anleggsperioden Andersen beheftet epost: med høy risiko og er forbudt. Heftelser Tomten er regulert i henhold til plan av , Detaljplan for feltene B1, B2, B3 og A1, Hove, datert , rev Ubekreftet Oppgjørsansvarlig: grunnboksutskrift Astri pr. gnr./bnr. Tunheim datert som viser alle tinglyste heftelser, er vedlagt kontrakt og fås ved henvendelse Tomt megler. Fremtidig Tomteareal vedlikehold er av i dag fellesarealer ca. 392 kvm. (inkl. (gnr. vei og 44, lekeplasser) bnr. 267) og felles 377 kvm. vann-og (gnr. avløpsledninger 44, bnr. 268). må utføres av beboerne. Legge og Hver liggerett av tomtene for eventuelle skal deles stikkledninger i 4 og det vil på bli den utstedt enkelte målebrev eiendom. på hver tomt på ca kvm. Hver bolig Eksakt svarer tomteareal på for kommunale vil først fremkomme avgifter så som etter vann fradeling og kloakkavgifter ved endelig oppmåling samt eiendomsskatt utført av til Sandnes kommune

6 etter gjeldende tariff fra og med overtakelses- tidspunktet. Hjemmelshaver plikter å inngå avtale med Nærenergi AS om kjøpe av fjernvarme. Månedlige kostnader tilkommer, kontakt megler for utfyllende informasjon. Rett for leverandør til å ha liggende kabler og etablere installasjoner for elforsyning, telefoni, bredbånd, gass, fjernvarme og lignende på den enkelte beboers eiendom. Sandnes kommune har rett til uten vederlag å utføre anlegg av allmenn interesse på/under/over eiendommen som f.eks. oppsett av vei og gatenavnskilt, kum-tilviser o.l. på vegger, samt oppsett av stolper og slike skilt. HOVE Rett for kommunen GÅRD til anlegg og vedlikehold B2-6 av kommunalteknisk anlegg i samsvar med godkjente planer. Eier skal varsles i rimelig tid før slikt arbeid tar til. Skader og inngrep skal rettes opp av I tillegg vil det bli tinglyst pliktig medlemskap i grendelag/velforeningen og sameie for parkeringsanlegget. Utbygger forbeholder seg retten til å plassere kantsteiner, kabelskap og lysmaster, skråninger og eventuelle murer på tomtene. Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. BRA P-rom Ant. Bolig Heftelsene følger (m 2 ) eiendommen (m 2 ) ved soverom salg. Boder* (m 2 ) nøkkelferdig Tilliggende B2-6A rettigheter 75 og forpliktelser 71,5 2 8,1 Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Avtalebetingelser Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad B2-6D (bustadoppføringslova) ,5Bustadoppføringslova 2 HER 9,1 KOMMER bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her bruker uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. *Areal boder kommer i tillegg til BRA bolig. En hagebod og en bod i parkeringsanlegg. Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova 3. et retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge Hove å selge Gård, etter Hafrakveien, Bustadsoppføringslova Sandnes. Gnr. 44, bnr. 267 og 268 i Sandnes kommune. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Det forutsettes Favoritthus at skjøtet AS tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold Org.nr. om dette i bud. Kurt Sande, tlf , e-post: Garantier Selger er ansvarlig Kontakt for at det stilles garanti for oppfylling av kjøpekontrakten i samsvar med Bustadoppføringslovas 12. I oppføringstiden For mer stilles informasjon en garanti tilsvarende kontakt Aktiv 3 % av Eiendomsmegling kjøpesummen. Fra avd. overtakelse prosjektmegling økes garantien v/ til 5 % av kjøpesummen og gjelder inntil Geir 5 år etter Helgeland overtakelsestidspunktet. på tlf.: , e-post: Ronny Skjøtskift på tlf.: , e-post: Selger kan velge å stille garanti etter Bustadoppføringslova 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper for tiden frem til garanti etter 47 er stilt, etter at garantistillelsen er stilt tilfaller rentene selger. Om ikke selger velger å stille slik garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst Sandnes på kjøper. Sparebank tilbyr gode betingelser på finansiering til kjøpere på Hove Gård. Energimerking Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Kjøpers undersøkelsesplikt Oppgjørsansvarlig: Astri Tunheim Kjøper har selv Tomt ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått Tomteareal tilgang til. er Dersom i dag ca. utfyllende/supplerende 392 kvm. (gnr. 44, bnr. opplysninger 267) og 377 er ønskelig, kvm. (gnr. bes 44, kjøper bnr. henvende 268). seg til megler. Kjøper har ingen rett Hver til å av reklamere tomtene på skal grunnlag deles i av 4 og forhold det vil som bli kjøper utstedt er målebrev blitt gjort på oppmerksom hver tomt på, ca. eller som kvm. kjøper på tross av oppfordring Eksakt har unnlatt tomteareal å sette vil seg først inn i. fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av

7 Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås. Aksept av bud/transport av kontrakt Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Eventuell transport av kjøpekontrakt før overtakelse skal på forhånd aksepteres av selger og av garantisten og kan nektes på fritt grunnlag. Selger vil kreve et transportgebyr på kr ,- fra kjøper. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av transaksjonen I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eeventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom Bolignevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller nøkkelferdig megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen B2-6A 75 av transaksjonen. 71,5 Megler 2kan ikke holdes 8,1 ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Kostnader B2-6C ved avbestilling 75 71,5 2 9,1 Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova 54 ved B2-6D avbestilling før 75selger har 71,5 vedtatt byggestart 2 HER og meddelt 9,1 KOMMER dette til kjøper er satt til 5 % av kjøpesummen. *Areal Ved avbestilling boder kommer etter selgers i tillegg beslutning til BRA bolig. om En byggestart hagebod og meddelelse en bod i parkeringsanlegg. av dette til kjøper fastsettes selgers krav på erstatning i samsvar med bustadoppføringslova 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved kjøpers avbestilling. Forbrukerinformasjon ved innsendelse av bindende kjøpsbekreftelse Alle kjøpsbekreftelser Alle boligene skal leveres være med skriftlige sportsbod og skal i hagen leveres og til egen Aktiv parkeringsplass Eiendomsmegling samt eller bod oversendes i fellesanlegg. signert via faks eller e-post til megler i Aktiv Eiendomsmegling eller Favoritthus. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Hove Gård, Hafrakveien, 4319 Sandnes. Gnr. 44, bnr. 267 og 268 i Sandnes kommune. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Budgiver er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste enhver kjøpsbekreftelse og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom kjøpsbekreftelsen aksepteres av selger. Kjøpsbekreftelsen kan ikke trekkes tilbake dersom Favoritthus selger AS er gjort kjent med denne. Salgsvilkårene Org.nr. reguleres i «Bustadsoppføringsloven» som medfører at kjøper ikke bærer noen risiko for innbetalinger til meglers Kurt klientkonto. Sande, tlf. Ingen 900 midler , kan e-post: utbetales selger uten at bankgaranti er stillet. Vedlegg Kontakt - Tegninger, For mer datert informasjon kontakt Aktiv Eiendomsmegling avd. prosjektmegling v/ - Leveransebeskrivelse, Geir Helgeland på datert tlf.: , e-post: - Målebrev Ronny Skjøtskift på tlf.: , e-post: - Grunnboksutskrift - Reguleringsbestemmelser med reguleringskart - Seksjoneringsbegjæring Geir Helgeland på tlf.: for 45 parkeringsanlegg , e-post: Under utarbeidelse, vil være ferdig før innflytting - Vedtekter er ikke fastsatt. Bustadoppføringslova Sandnes Sparebank er vedlegg tilbyr kontrakt gode betingelser på finansiering til kjøpere på Hove Gård. Oppdatert dato Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS Jernbanegt BRYNEOppgjørsansvarlig: Astri Tunheim Telefon Tomt Telefaks Tomteareal er i dag ca. 392 kvm. (gnr. 44, bnr. 267) og 377 kvm. (gnr. 44, bnr. 268). Org.nr Hver av tomtene skal deles i 4 og det vil bli utstedt målebrev på hver tomt på ca kvm. e-post: Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av

8 Bolig BRA (m 2 ) P-rom (m 2 ) Ant. soverom Boder* (m 2 ) nøkkelferdig B2-6A 75 71,5 2 8,1 B2-6D 75 71,5 2 HER 9,1 KOMMER *Areal boder kommer i tillegg til BRA bolig. En hagebod og en bod i parkeringsanlegg. Hove Gård, Hafrakveien, 4319 Sandnes. Gnr. 44, bnr. 267 og 268 i Sandnes kommune. Favoritthus AS Org.nr Kurt Sande, tlf , e-post: Kontakt For mer informasjon kontakt Aktiv Eiendomsmegling avd. prosjektmegling v/ Ronny Skjøtskift på tlf.: , e-post: Sandnes Sparebank tilbyr gode betingelser på finansiering til kjøpere på Hove Gård. Oppgjørsansvarlig: Astri Tunheim Tomt Tomteareal er i dag ca. 392 kvm. (gnr. 44, bnr. 267) og 377 kvm. (gnr. 44, bnr. 268). Hver av tomtene skal deles i 4 og det vil bli utstedt målebrev på hver tomt på ca kvm. Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter fradeling ved endelig oppmåling utført av

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

PRISLISTE/SALGSOPPGAVE. Salgspris nøkkelferdig eks. omkost. Boder*

PRISLISTE/SALGSOPPGAVE. Salgspris nøkkelferdig eks. omkost. Boder* PRISLISTE HOVE GÅRD B2-6 PRISLISTE/SALGSOPPGAVE Bolig BRA (m 2 ) P-rom (m 2 ) Ant. soverom Boder* (m 2 ) Salgspris nøkkelferdig eks. omkost. Omkostninger** Status B2-6A 75 71,5 2 9,1 2 740 000 30 581 Ledig

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

sov PRISLISTE/SALGSOPPGAVE Salgspris ikke alt. Fase 1: Bolig er nøkkelferdig i en etasje (uinnredet i 2. etg og loft ). Nøkkelferdig BRA: 65,9 (A)

sov PRISLISTE/SALGSOPPGAVE Salgspris ikke alt. Fase 1: Bolig er nøkkelferdig i en etasje (uinnredet i 2. etg og loft ). Nøkkelferdig BRA: 65,9 (A) prisliste lunden HOVE GÅRD B2-6 P- Carportype sov - Ant. Adresse BRA* HOVE GÅRD B2-6 rom* Sørbøv. 173 160 134 17,5 A 3/5 Sørbøv. 171 140 126 21 B 3/6 er inkl. omkostninger Fase 1 Fase 2 Fase 3 ikke alt.

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Prisliste Tangarholen blokk C

Prisliste Tangarholen blokk C Prisliste blokk C Prisliste Tangarholen blokk C 4. 3. 2. 1. 403 402 401 304 303 302 301 205 204 203 202 201 105 104 103 102 101 Blokk C Etg* Leil. BRA P-rom Balkong Ant.rom Pris ink. omk. Pris 1 C101 106

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Grødem Allé BKS11 Prisliste Dato: 20.4.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus BKS11 Strandvågen 56 107 m² 182 m² 4 104 m² kr 31 931 Solgt Rekkehus BKS11 Strandvågen 58 107 m²

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 10.04.2014 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rekkehus B22, B23, B25 og B26 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE 7 STK. MODERNE ENEBOLIGER MED MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING.

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE 7 STK. MODERNE ENEBOLIGER MED MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE 7 STK. MODERNE ENEBOLIGER MED MULIGHET FOR HUSBANKFINANSIERING. Kjøpesum klar for maler og gulvlegger Bolig nr. med Gnr. og Bnnr. BRA ca m² Tomt ca m² Alternativ 1 Alternativ

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Kleivane BK07 Prisliste Dato: 08.11.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 1 215 m² 422 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig Bolig 2 215 m² 289 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Myklebust, BKS22 Prisliste Dato: 04.6.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus BKS22 Havterneveien 23 114 m² 241 m² 4 kr 32 156 kr 3 590 000 Rekkehus BKS22 Havterneveien 25 116 m² 183

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK11 8 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris ink omk status Kleppevarden

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BF12 3 ENEBOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med carport og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,-

Ca. p - rom kvm. Nr. 1 187 kvm 155 kvm. 404 kvm. 7.250.000,- 7.316.436,- KJERRBERGGRENDA Eneboliger Med prosjekt nr. Boligadresse Kjerrberghøyden 4051 Sola Ca.bra i kvm. Ca. p - rom kvm. Ca. tomteareal Salgspris kr. Salgspris m/ omkostninger Nr. 18 Gnr. 32 Bnr. 1210 Nr. 1 187

Detaljer

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.

PRISLISTE. *Boligen leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig. 4 ENEBOLIGER I KJEDE MOTLANDSMARKA B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for sparkling, maling og gulvlegging i tørre rom. Våtrom leveres ferdig.. I tillegg kommer carport og sportsbod. PRISLISTE

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja

TRINN II BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS TOTALSUM STATUS M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 INKL.OMK ja H U S PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE TRINN II, REKKEHUS I TRINN II HAGE PROSJEKT: Hus i Hage Trinn II UTBYGGER: Stolt Bolig AS FELT B01 17.11.2016 BOLIG TOMT BRA P-ROM UTV.BOD CARPORT PRIS

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538.

Areal BRA Tomt Tomteverdi Omk Pris kr. Pris inkl omk. Status. 1 216 kvm Ca 419 kvm 1.874.000 48.106 Kr 5.490.000* Kr 5.538. MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE for MYRBROTET 1 OG 3, BRYNE Sandnes 23.09.14 *Forutsetter egeninnsats Det er utarbeidet tilvalgsliste som omfatter malerpakke, samt andre tilvalg. Kjøper avtaler med utbygger

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 10 REKKEHUS

PROSJEKT: Hove Gård 10 REKKEHUS PROSJEKT: Hove Gård 10 REKKEHUS Dato: 14.12.15 Nøkkelferdige rekkehus B3-1 BOLIG NR. BRA hageareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS 1D 99 143 3 2 SOLGT 1C

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

Storenubben PRISLISTE/SALGSOPPGAVE

Storenubben PRISLISTE/SALGSOPPGAVE PRISLISTE/SALGSOPPGAVE Bolig nr BRA P-rom Ca. tomt Soverom Pris Pris inkl. omk. 1A 163 155 282 4 kr 4.990.000 5 030 900,- 1B 164 148 193 4 kr 4.890.000 4 923 100,- 1C 164 148 193 4 kr 4.890.000 4 923 100,-

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet Bolig nr. Ca. BRA Ca. primærrom kvm. *Boligene leveres klar for gulv, gulvlister og malerarbeid. Omkostninger i tillegg til kjøpesummen: Dokumentavgift 2,5% av tomteverdien (

Detaljer

Solgt B6-103 101,9 97,5 28,2 2 (3) Ja. Solgt B6-104 58,6 55,0 13,8 1 -* B6-105 69,2 65,5 21,0 2 -* Solgt. B6-106 39,6 39,6 38,7 1 -* Solgt

Solgt B6-103 101,9 97,5 28,2 2 (3) Ja. Solgt B6-104 58,6 55,0 13,8 1 -* B6-105 69,2 65,5 21,0 2 -* Solgt. B6-106 39,6 39,6 38,7 1 -* Solgt 06.09.2012 MØLDALHAGEN BRIS Prisliste Type BRA m 2 P-rom m 2 Terasse/ Balkon Soverom Parkering Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS Bris B6 B6-101 39,5 39,5 38,7 1 -* B6-102 40,0 40,0 21,3 1 -*

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus

PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus Dato: 23.09.15 PROSJEKT: BK 9 og BK10 Rekkehus BK 9 Bolig nr. Adresse Ca. BRA Antall etasjer Carport og utv.bod Salgspris klar for egeninnsats Salgspris inkl. omkost. 1 Konvallveien 1 81,9 2 Ja 2 998 000

Detaljer

Litlaberget, Skadberg

Litlaberget, Skadberg Litlaberget, Skadberg Bolig nr. Adresse Litlabergvegen Ca. BRA Ca. primærrom kvm. Ca tomtestr. Salgspris Salpgspris + Omkostninger B10 1 32/1241 Nr. 39 159 151 kvm Ca. 313,1 kvm 6.250.000,- SOLGT B10 2

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt

Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt. 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Postveien 4 Prisliste Dato: 30.04.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Tomannsboli 1 114 m² 3 kr Solgt g Tomannsboli g 2 114 m² 3 kr 36699 Solgt Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 31.12.2015 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 18 226 kr 3 990 000 Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 11 126 kr 2

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

Prisliste Skadbergtunet, Sola

Prisliste Skadbergtunet, Sola Litlaberget, Skadbergtunet B8, 9 Rekkehus - med egen carport og balkonger på begge sidene Bolig nr. Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Tomt 27 123 kvm 114 kvm ca 204 kvm 4 825

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 Grannesstien 4 Prisliste Dato: 30.06.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Pris Enebolig Grannesstien 192 m² 5 163 kr 8 199 000 4 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

Illustrasjoner og perspektiver er kun ment å kunne gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Det

Illustrasjoner og perspektiver er kun ment å kunne gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Det Bolig nr. Gnr/ Bnr Carport / ca tomt BRA Salgspris Pris inkl Omkostninger Nøtteskjellbakken 1A 101/ 932 14 kvm/ 413 kvm 133,5 kvm 4 490 000,- 4 540 006,- Nøtteskjellbakken 1B 101/ 933 14 kvm / 365 kvm

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

TAUMARKA B2 - REKKEHUS

TAUMARKA B2 - REKKEHUS Dato: 15.09.2015 TAUMARKA B2 - REKKEHUS Bolig nr. Type Ca. BRA Sove rom Salgspris Salgspris inkl. omkost. Nøkkelferdig (eks. hvitevarer) inkl alle omkostninger 1 Rekkehus 113,4 4 Kr. 2 875 000 Kr. 2 891

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bolig G3 B 4 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Bogafjell G3, delfelt B 4. Blåbærstien. 5 stk moderne boliger i rekke over 2 plan - 3 solgt BRA ca m² Tomt ca m² Omkostninger totalt *Kjøpesum klar for maler

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226

PRISLISTE. Leilighet A42. Leilighet A34 83 m2 1 079 000,- 28 226 4 350 000,- 4 378 226 23 LEILIGHETER I BLOKK A OG B KLEPPEVARDEN. Gnr: 1 Bnr:2239 Leilighetene leveres med egen parkeringsplass, sportsbod i underetasjen, heis og innglasset terrase. PRISLISTE Adresse Bra Tomtekost Omk. Totalt

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Stokkavannet Platå Prisliste Dato: 05.6.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Enebolig 3 285 m² 527 m² 5 226.4 m² 50 m² kr 126 256 Solgt Enebolig 4 286 m² 439 m² 5 229.4 m² 50 m² kr 126

Detaljer

Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter

Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter Prisliste Hove Gård, B1-5 Nøkkelferdige leiligheter Datert: 01.09.2015 50.000,- ved signering, resten ved innflytting. Leiligheter B1-5 Bygg A Ca BRA eks. bod Etasje Antall soverom Salgspris Salgspris

Detaljer

Sandnes: Frøyerbakken

Sandnes: Frøyerbakken Sandnes: Frøyerbakken Prisliste Dato: 12.2.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig Frøyerbakken 11 198 m² 409 m² 3 127 m² kr 5 850 000 Enebolig Frøyerbakken 13 198 m² 460 m² 3 126 m² kr 5

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien Prisliste Dato: 04.4.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 57 000 kr 5 890 000 Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 55 000 kr 5 790

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris. Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt. Leilighet K2A K2A - H0203 46.5 m² 1 Solgt Ørnaberget Snøde, K2 Prisliste Dato: 10.3.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2A K2A - H0101 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0102 58 m² 1 Solgt Leilighet K2A K2A - H0103 46.5 m² 1 Solgt Leilighet

Detaljer

PRISLISTE Bjorlandstunet

PRISLISTE Bjorlandstunet PRISLISTE Bjorlandstunet 22 rekkehus fordelt på Felt A (S1-S7, B (M1-M8) og C (L1-L7). Første byggetrinn: Felt C L1 L7 Bolig Areal ca Bra/p-rom Tomtestørrelse Tomteverdi Omk. totalt Pris Pris inkl omk.

Detaljer

Prisliste Hove Gård - Rekkehus

Prisliste Hove Gård - Rekkehus Prisliste Hove Gård - Rekkehus 50 000,- ved signering, resten ved innflytting. Faste priser. Revidert: 30.09.15 Bolig nr. og rekkehus type Ca. BRA Antall soverom Salgspris eks. omk.** nøkkelferdig Salgspris

Detaljer

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus

Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Kleivane delfelt B15 og B17 1 enebolig og 3 rekkehus Bolig Tomt Ca. BRA m 2 Ca. P.rom m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status B15 Moldberget 31 289 m2 173 m2 169 m2 4 937 000,- 4.978.000,- B17 Moldberget

Detaljer

PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6

PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6 Dato: 24.04.2015 PROSJEKT: Taumarka Enebolig 4-6 Bolig nr. Type Ca. BRA Sover om Salgspris nøkkelferdig bolig (eks. hvitevarer) Salgspris inkl. omkostninger og tilkobling fjernvarme Status B.13 16/390

Detaljer

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok

Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Prisliste Bygg Etg Leil.nr Ant.rom BRA P- ROM Terr./balk Garasje Pris Dok Totale omk. A 2 H0203 3 69 65,2 8,9 1 plass 3.900.000 3240 5562 A 5 H0502 2 55,5 55,1 2,4* 1 plass 3.230.000 2609 4922 A 6 H0601

Detaljer

Sandnes: Solaveien 36B og 36C

Sandnes: Solaveien 36B og 36C Sandnes: Solaveien 36B og 36C Prisliste Dato: 07.3.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig 36B 183 m² 346 m² 4 168 m² kr 6 590 000 Enebolig 36C 181 m² 380 m² 4 167 m² kr 6 590 000 Alle arealer

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Status Omkostninger 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000 3.554.706 3.02 73,5 69,8 9,6 3.490.000

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

Kjøpesum. uten innredet loft. Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240 m² 19 m2 5 m2 Solgt!

Kjøpesum. uten innredet loft. Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 * ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet loft Inkl. innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5 m2 Solgt! Bolig 2 134 m2 240

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER Leilighet U0 BRA areal 76 Soverom Terrasse 4 Pris 90 000,- Pris inkl. O mk. 98 056,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U0 67 8 00 000,- 07 56,- U04 74 9 500 000,- 507 976,- AH04

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD REKKEHUS Klar for egeninnsats Bolig Adresse Ca BRA inkl. uinnredet 3. etasje Ca. Tomteareal *Soverom Omkostninger tillegg til kjøpesum** Salgspris Egeninnsats I Roald Amundsensveg

Detaljer

Sørbøhagane eneboliger - UTSOLGT!

Sørbøhagane eneboliger - UTSOLGT! Sørbøhagane eneboliger - UTSOLGT! Prisliste Dato: 04.07.2014 Type Gruppe ID BRA Tomt Sov. Omk. Pris areal Enebolig Harahaug BK5-1 125 m² 441 m² 3 kr 19931 Solgt ane 21 Enebolig Harahaug BK5-2 125 m² 304

Detaljer

Dr. Martha Persens gate

Dr. Martha Persens gate Dr. Martha Persens gate Prisliste Dato: 03.12.2014 Type ID BRA Sov. Omk. Pris Leilighet H0101 91 m² 2 kr 19 296 Solgt Leilighet H0102 45 m² kr 10 726 Solgt Leilighet H0103 53 m² 1 kr 12 196 Solgt Leilighet

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Enebolig Bolig 1 118 m² 381 m² 3 kr 33 256 Solgt Enebolig Bolig 3 140 m² 250 m² 4 kr 39 131 Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris. Enebolig Bolig 1 118 m² 381 m² 3 kr 33 256 Solgt Enebolig Bolig 3 140 m² 250 m² 4 kr 39 131 Solgt Aase Gaard, Sandnes Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 118 m² 381 m² 3 kr 33 256 Solgt Enebolig Bolig 2 140 m² 208 m² 4 kr 39 131 Solgt Enebolig Bolig 3 140

Detaljer

Hommersåk, Breivik BKS 1

Hommersåk, Breivik BKS 1 Hommersåk, Breivik BKS 1 Prisliste Dato: 16.11.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Enebolig i rekke BKS1 BKS1-1 102 m² 226 m² 3 96 m² Solgt Enebolig i rekke BKS1 BKS1-2 102 m² 185 m² 3 96

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 125 122 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.19

PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.19 Dato: 15.10.2015 PROSJEKT: Skarbekken Rekkehus B1.19 Bolig nr. Type Ca. BRA Sove rom B.19 47/753 RH 5 99 3 Kr. 3 045 000 Kr. 3 139 910 Kr. 3 277 910 Med forbehold om eventuelle regnefeil i tabellen Parkering

Detaljer

PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger

PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger Dato: 09.10.2015 PROSJEKT: Fururingen 2 stk. eneboliger Bolig nr. Areal BRA Egen carport Antall etg. Pris klar for egeninnsats Husbanklån Status Bolig 1 (Sør) 128 m2 Ja 3 Kr. 3 990 000 Nei Ledig Bolig

Detaljer

Sørbøhagane BK6 rekkehus

Sørbøhagane BK6 rekkehus Sørbøhagane BK6 rekkehus Prisliste Dato: 07.9.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus BK6 Bolig 1 135 m² 386 m² 3 kr 18 456 Solgt Rekkehus BK6 Bolig 2 135 m² 240 m² 3 Solgt Rekkehus

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer