Del 2 prospekt Beiteløkka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 prospekt Beiteløkka"

Transkript

1 Del 2 prospekt Beiteløkka Megleropplysninger Deklarasjon Tegninger Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Situasjonskart Vedtekter Budsjettforslag Husordensregler Prisliste Budskjema Forbrukerinformasjon ved budgiving Prosjektutvikler:

2 Oppdrag: Eiendom Beiteløkka, 7353 BØRSA Gnr. 141, bnr. 122 i Skaun kommune Selger Beiteløkka Utbygging AS, org.nr , ved Quartett eiendomsutvikling AS. Hjemmelshaver er Inge Haukvik som har gitt Beiteløkka Utbygging full disposisjonsrett over eiendommen. Kjøpers omkostninger Dokumentavgift til staten 2.5 % av tomteverdi kr ,- = 4 191,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1.548,-. Pantobligasjon kr 2.185,- pr stk. Forskudd fellesinvesteringer kr ,- Stiftelsesgebyr sameiet kr ,- Totalt kr ,- Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. En slik endring belastes/godskrives kjøper. I tilegg må det påregnes abonnementsavgifter som dekker evt. kabel TV, internetttilgang og telefon. Boligtype Lavblokk med leiligheter i 3 etasjer og parkeringskjeller. Eierform Selveier seksjon Innhold 2 soverom, bad/wc, gang, bod, kjøkken med integrerte hvitevarer samt stue med utgang til vestvendte balkonger. Endeleilighetene vil få terrasser mot nordøst eller sørvest. Alle leilighetene vil også få tildelt egen parkeringsplass i felles garasjeanlegg, samt bod i tilknytning til denne. Oppvarming Det vil bli etablert felles varmepumpe (luft til vann) i leilighetene. På kjøkken, stue og entrè og vil det bli termostatstyrt vannbåren gulvvarme med egen måler og på bad blir det elektrisk gulvvarme. På soverom leveres det panelovner med elektroniske termostater. Alle leiligheter får også balansert ventilasjon med varmegjenvinning som er med på å reduserere energiforbruket samt at det forbedrer luftkvaliteteten. Parkering Alle leilighetene får en parkeringsplass og en sportsbod i felles parkeringskjeller som tileggsareal. Øvrige p-plasser tilfaller sameiets felleseie.

3 Arealer Primærrom (p-rom): fra 75 til 110 kvm Primærrom beskrivelse: Entrè/gang, soverom, bad, kjøkken og stue. ( I leilighet L3 inngår også bod/vaskerom) Bruksareal (bra): fra 87 til 112 kvm Det tas forbehold om mindre avvik på areal da disse er utregnet ut i fra tegninger fra arkitekt/utbygger. Byggemåte Leilighetskomplekset bygges etter de nye energikravene/forskrifter. Bygget oppføres i 3 etasjer med parkeringsgarasje og boder i underetasje og får et bæresystem i stål og betong. Vertikale vegger blir i betong, og horisontale bærekontruksjoner vil være utført i betongelementer. Utvendig kledning vil bestå av luftet fasadekledning. Tak blir flatt og tekket med membrantekking. Bygget leveres med heis. Alle leiligheter har egne innganger fra svalganger på byggets østside. Alle balkonger leveres med gulv av impregnerte terrassebord. Veg, vann og avløp Leilighetene vil være tilknyttet offentlig vann og kloakk. Private stikkledninger ut til offentlig nett. Veg fra hovedveg er privat veg. Det vil bli gitt adkomstrett til eiendommen. Grunnarealer Fellesområder tilsås og planeres ihht. utomhusplan. Hele tomten vil være fellesareal for beboere. Energimerking Energimerke består av energikarakter fra A til G hvor A er beste karakter. Det gis i tilegg en oppvarmingskarakter fra 1 til 5 hvor 1 er beste karakter. Komplett energiattest fås av utbygger ved overtagelse. Boliger som denne, oppført etter de nye energikravene/tek 10 vil minimum få energimerke C. Veg, vann og avløp Leilighetene vil være tilknyttet offentlig vann og kloakk. Private stikkledninger ut til offentlig nett. Veg fra hovedveg er privat veg. Det vil bli gitt adkomstrett til eiendommen. Ligningsverdi og kommunale avgifter Vil bli fastsatt etter ferdigstillelse. Tilbehør Det henvises til vedlagte deklarasjon. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse. Ferdigattest vil bli utstedt når prosjektet er ferdigstillet i sin helhet.

4 Offentlige planer Kopi av reguleringplaner og situasjonskart kan ses hos megler. Overtagelse Byggetid er beregnet til mnd. og innflytting er beregnet til årsskiftet 2012/2013. Endelig overtagelse vil bli varslet med minimum 8 ukers varsel. Tinglyste forhold og rettigheter/servitutter Dagboknr. 4269, tngl Avtale vedrørende felles avkjørsel fra hovedveg. Dagboknr , tngl Bestemmelse om strand/fellesstrand/strandlinje. Dagboknr. 7530, tngl Bestemmelse om veg. For mer informasjon, ta kontakt med megler. Diverse Det kreves ikke forskudd ved kjøp. Hele kjøpesummen + omkostninger betales inn til megler innen overtagelse. Kontraktsmøte vil bli avholdt så snart selgers forbehold er slettet. Selger tar forbehold om endelig offentlig godkjenning og salg av 70 % av prosjektet før igangsetting. Det er godkjent reguleringsplan for feltet. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte enheter. Utbygger fordeler boder/ parkeringsplasser før overtagelse/ ved seksjonering. Kjøper plikter innen 3 virkedager etter signering å fremskaffe finansieringsbevis på kjøpesum + omk. Det gjøres oppmerksom på at overtakelse av boligen ikke kan nektes av kjøper selv om utomhusarealer og eventuelt ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Forutsetningen er imidlertid at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse for boligen. Uferdig arbeid anmerkes i overtakelsesprotokollen på overtakelsesbefaringen. Kjøper kan på denne protokollen anmerke sperring av deler av oppgjøret på meglers klientkonto som sikkerhet for ferdigstillelse av uferdig arbeid Boligen overtas i ryddet og rengjort stand (byggvask). Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økt mva i henhold til entreprenørens oppstilling. Det kan forekomme mindre endringer på areal- og detalprosjektering. Det gjøres oppmerksom på at bilder og tegninger benyttet i prospekt med vedlegg og annen annonsering er av illustrativ karakter og kan avvike fra leveranse. Priser Se vedlagte prisliste

5 Handelen følger Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad mm (Bustadoppføringslova). Viktig informasjon Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgiving til enhver tid til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen i ledd i næringsvirksomhet. Når ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres etter avhendingsloven. Diverse Dersom kjøper inngår avtale om kjøp av flere boliger som går i strid med gjeldende lovverk, jfr. borettslagsloven eller eierseksjonsloven, plikter kjøper innen overtagelsesdag å utpeke hvem som skal stå som kjøper i skjøtet, samt dennes signatur på skjøtet. Hvitvaskingsregler Eiendomsmeglerforetak er rapporteringspliktig i henhold til hvitvaskingsregelverket. Det tas derfor forbehold om tilfeller hvor megler ikke får utført tilfredsstillende kundekontroll, herunder innhenting av gyldig legitimasjon, og av den grunn plikter å avstå fra å gjennomføre oppdraget med denne part. Vi fraskriver oss ansvar for eventuelle erstatningsrettslige krav som følge av overnevnte forhold. Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Salgsoppgavedato: Prosjektansvarlig Megler MNEF Torill Sneve Tlf: Megleren Din AS Dronningens gate 38, 7011 Trondheim Tlf: Org.nr

6 BEITELØKKA Leveransebeskrivelse 17 SELVEIERLEILIGHETER Prosjektets tekniske beskrivelse er utarbeidet for å gi en orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Prosjektet skal oppføres i h.h.t. gjeldende forskrifter. Byggets form, konstruksjon, standard og kvalitet er fastlagt, men det tas forbehold om eventuelle endringer som følge av pålegg fra offentlige myndigheter. Boligprosjektet Beiteløkka vil totalt bestå av 17 leiligheter over 3 etasjer med parkeringskjeller se vedlagte situasjonsplan. Konstruksjon Bygningen har et bæresystem i stål og betong. Skillevegger mellom leilighetene er utført i betong og utgjør den viktigste vertikale bærekonstruksjonene i bygget. Vertikalt bæresystem av stålsøyler ved gavler, balkonger og svalganger. Horisontale bærekonstruksjoner (dekker) er utført i betongelementer. Gulv i leilighet er lagt på oppforing / påstøp i ulike tykkelser og med ulik isolasjonstykkelse. Yttervegger i leilighetene er utført i isolert bindingsverk med innvendig ferdig behandlet/malt platekledning og utvendig luftet fasadekledning. Yttertak legges på dekke over øverste etasje. Flatt isolert tak med innvendige taknedløp og membrantekking.. Gulv Gulv (unntatt bad/boder) leveres med 14 mm parket lakkert eik. Gulv på bad leveres med keramiske fliser i hht rombeskrivelse. Utvendig Alle balkonger leveres med tremmegulv av impregnerte terrassebord. Parkeringskjeller Støpt gulv, sluk i gulvet, varmekabler i nedkjøringen. Garasjeport med automatisk portåpner. Egne rom for boder. UTSTYR Kjøkken Det leveres kjøkkeninnredning fra Sigdal i hht egen tegning. Standard er Scala hvit i hht kjøkkentegning/plantegning. Alternative fronter kan velges. Se leverandørens nettside: Følgende integrerte hvitevarer medfølger kjøkkenleveransen: oppvaskmaskin stekeovn ventilasjonshette. komfyrtopp - keramisk. frys/kjøleskap. Bad Det leveres baderomsinnredning fra Sigdal, i hht. egen baderomstegning. Innredningen med underskap og speil med lys. Det leveres dusjhjørne fra Ifø 90 x 90.av god kvalitet.

7 Vaskerom Det leveres innredning i hht egen tegning. Det leveres ikke vaskemaskin og tørketrommel. Garderobe Det leveres 1 meter skap pr. seng iht. plantegning. Høyde skap 2,1 m. Det leveres ikke skapinnredning i gang/entre. Vinduer og dører Hvitmalte vinduer i tre, med U-verdi minimum 1,2.. Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse.. FG-godkjent sikkerhetslås leveres. Innerdører i leiligheter er glatt hvit. Listverk Listverk langs gulv av eik. Karmlist og foringer leveres ferdig behandlet hvit. Ved tak leveres hvite lister. Ringeklokke Det monteres ringeklokke ved hoveddør, porttelefon og døråpner i hver leilighet, samt ringeklokke ved hver inngangsdør. TV/radio/telefon Det vil bli lagt trekkrør for telefon/tv/data. 1 stk. uttak for TV- og radio med signal i vegg. Det må påregne abonnementsavgifter som dekker evt. kabel TV, internettilgang, telefonabonnement etc. Det vil også påløpe en oppkoblingsavgift for evt. kabel-tv, internettilgang og telefon. Diverse utstyr Brannslukningsutstyr i henhold til forskrifter leveres. Det leveres 200liter varmtvannstank til hver leilighet som plasseres i bod. TEKNISKE ANLEGG Ventilasjon Det blir montert balansert ventilasjon/varmegjenvinningsanlegg i alle boligene. Inn-luft i alle tørre rom. Utsug fra kjøkken, baderom og toalett. Type Flexit SL4R, eller tilsvarende. På kjøkken leveres kjøkkenhette fra Flexit type Brasserie MV eller lignende. Det må påregnes ventilasjonsrør som innkasses over overskap i kjøkken. Det leveres ikke ventilasjon i kjellerboder. Her leveres ventiler. Elektrisk Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder. Belysning på kjøkken, bad, bod og gang/entre. Utelys på terrasse/veranda. En utvendig stikkontakt. Det vil fremkomme på spesifisert tegning fra elektriker hvor de enkelte punkter er plassert. Trekkerør for telefonuttak og TV (1 på soverom og 2 i stue) Sikringsskap og fordelingsboks for svakstrøm (tele og antenne) plasseres i bod eller i entrè.

8 Oppvarming Leilighetene leveres med felles varmepumpe, luft til vann i hht egen spesifikasjon, med gulvvarme i kjøkken, entre og stue. Badegulv vil ha elektrisk gulvvarme. Varmeaggregatet monteres på byggets utside.det vil være egne målere for hver leilighet. Det leveres panelovner på soverom. Ovnene har elektroniske termostater. VVS Det leveres rør-i-rør system i samtlige leiligheter Alle toaletter er veggmonterte. Innredninger for øvrig i de enkelte våtrom i hht tegning/spesifikasjon. Nedforet himling / innkassing Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i taket og langs vegger der disse ikke skjules i konstruksjonen. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak innkassinger. Vesentlige avvik fra tegning vil bli forelagt kjøper. Parkering Alle leilighetene vil få parkeringsplass og sportsbod i parkeringskjeller. Se tegning. Utomhusarbeider Fellesområdene opparbeides, tilsås og beplantes i hht utomhusplan Tomt Vil være felleareal Tilvalgsmuligheter Avhengig av byggearbeidenes fremdrift, kan den enkelte kjøper få mulighet til å variere standarden på sin bolig. Dette forutsetter imidlertid at fremdriften gjør dette mulig. Endringer vil være begrenset til følgende: Fronter på kjøkkeninnredning Fronter på garderobeskap eller type garderobeskap Endring av fliser til bad, entre og over kjøkkenbenk. Innredning på baderom. Endring av fargevalg på vegger. Endring av parkett. NB - Det er ikke mulig å endre på plassering av komponenter som forutsetter endring av opplegg for vann, avløp og ventilasjon. Kjøper kan ikke kreve endringer som overstiger 15% av boligen kjøpesum, jfr.: Bustadoppføringslovas 9. Utbygger kan kreve tilleggsfrist dersom endringer er av en slik karakter at dette blir nødvendig. Etter kontraktsinngåelse vil det bli tatt kontakt for møte angående eventuelle endringsønsker. Det vil bli satt en tidsfrist for dette. Det gjøres oppmerksom på at alle endringer må gjøres skriftlig. Endringer kan medføre tilleggskostnader. Kostnader i forbindelse med endringer skal innbetales til megler klientkonto før overtakelse. Dersom det er avtalt at dette skal innbetales etter overtakelse, skal oppgjør skje til den respektive underleverandør. Alle arealer fremgår av tegninger vedlagt kontrakt. De oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som ca areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom boligens totale størrelse skulle vise seg å være 5% større eller mindre enn markedsført areal. Beplanting og blomster, innredninger, tepper, møbler, markiser, vaskemaskin/tørketrommel og annet tilbehør utover det som er beskrevet ovenfor, leveres ikke.

9 Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner ikke er inntegnet. Rørføringer blir innkasset langs vegger der disse kommer, event. rør i bod innkasses ikke.. Baderommenes utforming kan endres noe som følge av dette. Romskjema Beiteløkka. Rom Entrè / gang Gulv Fliser 30 x 30 cm Innvendig lettvegg Gips / sparklet, og malt. Fargekode: NCS 0502y Himling Elektro Sanitær Annet Giips, sparklet og malt. I hht el. tegning Det leveres ikke garderobeskap i entrè Kjøkken Parkett. Gips / sparklet, og malt. Fargekode: NCS 0502y Giips, sparklet og malt. I hht eltegning Ett greps kjøkkenbatteri Opplegg for oppvaskmaskin. Kjøkken fra Sigdal i hht egen tegning. Integrerte hvitevarer i hht beskrivelse. Stue Parkett. Gips / sparklet, og malt. Fargekode: NCS 0502y Giips, sparklet og malt. I hht eltegnng Utgang til terrasse/veranda.. Bad Vaskerom Flis, Vegg: Hvit Flis Gips / sparklet, og malt. Fargekode: NCS 0502y Giips, sparklet og malt. Giips, sparklet og malt. I hht eltegning I hht eltegning Veggmontert wc med to skyllemengder, propensete og lokk. Ifø eller tilsvarende. Ett greps servantbatteri og ett greps trykkstyrt dusjbatteri, Oras classica el. tilsvarende. Dusjhjørne av god kvalitet. Sluk med rist. Kran og avløpstrakt for vaskemaskin. VV-tank Vaskemaskin leveres ikke. Se eget pkt. vedr. innredninger. Rør i rør skap. Gjeste WC Flis Flis, type: Giips, sparklet og malt. I hht eltegning Veggmontert wc med to skyllemengder. Vask med servantbatteri. erom Parkett. Gips / sparklet, og malt. Fargekode: NCS 0502y Giips, sparklet og malt. I hht eltegning Det leveres 1 m garderobeskap pr sengeplass Inn-vendig bod, Parkett, Gips / sparklet, og malt. Fargekode: NCS 0502y Gips, sparklet og malt. I hht eltegning Sikringsskap. Terrasse/ Veranda Trykkimp. terrasse -bord. Utelampe. I hht. eltegning.. Kjellerbod Utvendig Støpt dekke Ubehandlet gipsplater evt. nettingvegger. Ubehandlet gipsplater I hht eltegning Ringeknapp ved inngangsdør Porttelefon og døråpner i leiligheten

10 Felles lek Søppel BEITELØKKA Utomhusplan Målestokk 1: ema

11 Fag A Prosj. nr. Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A02.00 Prosjekt S Beiteløkka Disp. 8 m² HCP 13 HCP 12 Trapperom 1 Tekn.rom 8 m² Sluse HCP Sp.bod 5 m² P-kjeller 734 m² 9 Sp.bod 5 m² Sp.bod 5 m² Gang 6 m² Sp.bod 5 m² 8 7 Sp.bod Sp.bod 5 m² Sp.bod 5 m² 5 m² Sp.bod 5 m² Gang 6 m² Sp.bod 5 m² Sp.bod Sp.bod 5 m² Sp.bod 5 m² 5 m² Sp.bod 6 m² Sp.bod 6 m² Gang 6 m² Sp.bod Sp.bod 5 m² Sp.bod 5 m² 5 m² Sykler/oppbevaring 35 m² Rev.ind/nr Beskrivelse Dato Sign. Tegn. status Salgstegninger Prosjekterende 00 etg. 1 : 200 Byggherre Beiteløkka utb.selskap Prosj. nr. Prosjekt S Beiteløkka Tittel Plan kjeller Dato Målestokk Arkstørrelse : 200 A3 Underlag: Fag Tegn. nr. Rev. index Rev.nr. OBS! Foreløpig tegning! Oppdragsansv. Egenkontroll Sidemannskontr. Tverrfaglig kontr. ev ema Fag Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A A02.00

12 Fag A Prosj. nr. Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A02.01 Prosjekt S Beiteløkka A Kjøkken 12 m² C B Uteplass 48 m² Uteplass 43 m² Uteplass 31 m² VF VF Kjøkken Kjøkken Leil. A1 103 m2 Bad Leil. B1 87 m2 Bad Leil. C1 87 m2 Stue 46 m² Stue 33 m² Bod 3 m² Bod 3 m² Stue 34 m² Balkong Balkong D Sluse 4 m² VF 6 m² Bad Bod 3 m² 8 m² S D' 10,01 E 10, F G Trapperom 2 Uteplass 3 Sluse 3 m² Bod 5 m² Uteplass 53 m² VF 11 m² Uteplass 45 m² VF 8 m² VF Uteplass 63 m² Bad Kjøkken Leil. D1 82 m2 Bad Kjøkken VF Stue/kjøkken 36 m² Leil. E1 87 m2 Bad Bod 3 m² Leil. F1 87 m2 Kjøkken 12 m² Stue 33 m² Bod 3 m² Bad Balkong Stue 33 m² Leil. G1 103 m2 Balkong Bod 3 m² Balkong Stue 45 m² 1 A Terrasse 35 m² H 4200 Rev.ind/nr Beskrivelse Dato Sign. Tegn. status Byggesøknad Prosjekterende 1' ' ' 1 A ' Byggherre Beiteløkka utb.selskap Prosj. nr. Prosjekt S Beiteløkka Tittel Plan 01 etg. Søppel 01 etg. 1 : 200 OBS! Foreløpig tegning! Dato Målestokk Arkstørrelse : 200 A3 Underlag: Fag Tegn. nr. Rev. index Rev.nr. Oppdragsansv. Egenkontroll Sidemannskontr. Tverrfaglig kontr. ev ema Fag Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A A02.01

13 Fag A Prosj. nr. Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A02.02 Prosjekt S Beiteløkka A C B Uteplass 8 m² Svalgang 12 m² VF Kjøkken Kjøkken Terrasse 98 m² Leil. H2 93 m2 Bad Leil. C2 87 m2 Stue 38 m² Bod 3 m² Stue 34 m² Balkong D 700 VF Sluse 6 m² 4 m² Bad Bod 3 m² 8 m² 10,01 S Trapperom 2 Sluse 3 m² Bod 5 m² 11 m² VF Bod Leil. D2 82 m2 Stue/kjøkken 36 m² Balkong D' E 10, Uteplass 8 m² Svalgang 25 m² Uteplass 8 m² 8 m² VF Kjøkken Bad Bod 3 m² Leil. E2 87 m2 Bad Stue 33 m² Bod 3 m² Balkong 1 A03.02 F VF Kjøkken Leil. J2 93 m2 Stue 38 m² 7500 Terrasse 98 m² G 7500 Rev.ind/nr Beskrivelse Dato Sign. H Tegn. status Byggesøknad Prosjekterende 02 etg. 1 : 200 1' ' ' A ' OBS! Foreløpig tegning! Byggherre Beiteløkka utb.selskap Prosj. nr. Prosjekt S Beiteløkka Tittel Plan 02 etg. Dato Målestokk Arkstørrelse : 200 A3 Underlag: Fag Tegn. nr. Rev. index Rev.nr. Oppdragsansv. Egenkontroll Sidemannskontr. Tverrfaglig kontr. ev ema Fag Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A A02.02

14 Fag A Prosj. nr. Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A02.03 Prosjekt S Beiteløkka A C B Uteplass 8 m² Svalgang 12 m² Kjøkken Bad VF Kjøkken Terrasse 64 m² Leil. K3 93 m2 Leil. C3 87 m2 Stue 38 m² Bod 3 m² Stue 34 m² Balkong D Røykluke VF Sluse 6 m² 4 m² Bad Bod 3 m² 8 m² 10,01 S Trapperom 2 Sluse 3 m² Bod 5 m² VF 11 m² Bad Leil. D3 82 m2 Stue/kjøkken 36 m² Balkong D' E 10, Uteplass 8 m² Svalgang 25 m² Uteplass 8 m² VF 8 m² VF Kjøkken Bad WC 2 m² Bod 3 m² Leil. E3 87 m2 Bad Stue 33 m² Kjøkken 13 m² Balkong 1 A03.02 F Bod og vask 6 m² 11 m² Stue 50 m² Leil. L3 112 m m² Terrasse 43 m² G 7500 Rev.ind/nr Beskrivelse Dato Sign. H Tegn. status Byggesøknad Prosjekterende 03 etg. 1 : 200 1' ' ' A ' OBS! Foreløpig tegning! Byggherre Beiteløkka utb.selskap Prosj. nr. Prosjekt S Beiteløkka Tittel Plan 03 etg. Dato Målestokk Arkstørrelse : 200 A3 Underlag: Fag Tegn. nr. Rev. index Rev.nr. Oppdragsansv. Egenkontroll Sidemannskontr. Tverrfaglig kontr. ev ema Fag Tegn. nr Rev.index Rev.nr. A A02.03

15

16

17

18

19

20

21

22 Utskrift Page 1 of SKAUN KOMMUNE SITUASJONSKART Gnr: 141 Bnr: 122 Fnr: 0 Snr: 0 Eiendom: Adresse: Hj.haver/Fester: HAUKVIK INGE ARNOLD, FLATA, 7353 BØRSA Dato: 10/ Sign: Målestokk 1:2500 Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

23 VEDTEKTER FOR SAMEIET BEITELØKKA fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Beiteløkka. Sameiet består av 17 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. Sameiet skal ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen gnr. 14, bnr og deler av bnr. 23 i Skaun kommune, med fellesanlegg av enhver art. 2. RÅDERETT Hver sameier har eksklusiv bruksrett til den eierseksjon vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. Sameierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine eierseksjoner. Ingen kan erverve mer enn to eierseksjoner i sameiet, med de unntak som følger av lov om eierseksjoner 22. Sameierne har ikke forkjøpsrett. Bruksenhetene og fellesarealene kan bare benyttes i samsvar med formålet, og må ikke brukes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal skje etter en samlet plan for den enkelte bygning, og etter forutgående godkjenning av styret. Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene skal godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse. Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning de ikke kommer i strid med bygningsforskriftene eller andre offentlige bestemmelser gjeldende for eiendommen. Sameieren plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. Før samtlige boenheter er solgt har utbygger en ensidig rett til å endre det totale antallet boenheter, samt de ikke avhendede boenhetenes størrelse og nærmere utforming. Dersom slike endringer medfører behov for reseksjonering er sameiet forpliktet til å akseptere dette. Den enkelte sameier plikter å medvirke til at slik reseksjonering kan skje med signatur på begjæring om reseksjonering. 3. REGISTRERING AV EIERSKIFTE OG UTLEIE Erverv og utleie av eierseksjoner skal umiddelbart meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. For arbeid med eierskifte kan sameiets forretningsfører kreve eierskiftegebyr fra selger og kjøper. 4. ORDENSREGLER Sameiermøtet kan vedta ordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Sameierne plikter å følge de ordensreglene som til enhver tid er fastsatt. Brudd på ordensreglene anses som brudd på sameiernes felles forpliktelser overfor sameiet.

24 2 5. FELLESKOSTNADER Felleskostnader er alle utgifter ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, med mindre annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. Den enkelte sameier skal innen den 1. hver måned forskuddsvis innbetale et akontobeløp til dekning av sin andel av felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av styret slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av akontobeløpet for neste periode. Styret kan vedta endring i størrelsen på akontobeløpet med en måneds skriftlig varsel. For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer sameieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Sameier må videre dekke alle omkostninger knyttet til inndriving av forfalte felleskostnader. Det er lovbestemt panterett i eierseksjonen til sikkerhet for de andre sameiernes krav på dekning av felleskostnader. Pantekravet er dog begrenset til folketrygdens grunnebeløp på det tidspunkt da tvangsdekningen besluttes gjennomført. Unnlatelse av å betale felleskostnader anses som vesentlig mislighold og kan gi sameiet rett til å kreve seksjonen solgt, jfr. lov om eierseksjoner VEDLIKEHOLD AV BRUKSENHETER Det påhviler den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av bruksenheten og andre arealer som sameieren har enerett til å bruke, herunder innvendige flater på balkong. Sameieren har også vedlikeholdsansvaret for vann- og avløpsledninger fra forgreiningspunktet på stamledningsnettet inn til bruksenheten og for sikringsskapet og elektriske ledninger og opplegg i bruksenheten. Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade på fellesarealene eller bruksenhetene eller ulemper for andre sameiere. 7. VEDLIKEHOLD AV FELLESAREAL Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like og bekostes av sameiet. Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført. Sameiermøtet kan med to tredjedels flertall vedta avsetning til vedlikeholdsfond. 8. STYRET Sameiet skal ha et styre som skal bestå av tre-fem medlemmer. Det kan velges varamedlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall. Styrets leder velges særskilt. Ved valg anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene kan gjenvelges. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

25 3 9. STYRETS KOMPETANSE Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter. To styremedlemmer i fellesskap forplikter sameierne og tegner sameiets navn. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret. 10. STYREMØTER Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som nødvendig. Et styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle faste styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre protokoll over alle styremøter. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene og oppbevares av styreleder eller sekretær. 11. SAMEIERMØTET Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Forslag til saker som ønskes behandlet på det ordinære sameiermøtet må skriftlig leveres styret innen 1. mars. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 12. INNKALLING TIL SAMEIERMØTET Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst tre dager. Dersom et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i sameiermøtet. Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte ikke innkalt, kan en sameier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og for sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte.

26 4 13. SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIERMØTE På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: a) Styrets årsberetning b) Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning c) Valg av styremedlemmer d) Andre saker som er nevnt i innkallingen 14. MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være sameier. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. Hver seksjon har én stemme. Sameiere har rett til å møte med fullmektig med gyldig fullmakt. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om: a) endring av vedtektene b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold, c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, d) salg, kjøp, bortleie eller leie av deler av tomten eller innvendig fellesarealer, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning, f) samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører øking av det samlede stemmetall, g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gå visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 15. HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemning på sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar, eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Heller ikke kan noen delta i avstemning om slike saker overfor tredjemann dersom man har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA

SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEBOLIG 18 MODERNE SELVEIERLEILIGHETER 51 m 2-137 m 2 BRA SOLEPRISEN Såner Invest AS ønsker å belønne boligsameier eller personer på Sole, som gjør en ekstraordinær innsats for å fremme samarbeide mellom

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med

Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter. Vi samarbeider med Tokke - Høydalsmo 8 prosjekterte leiligheter Prisantydning fra: Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: kr 1 950 000,- + omk. kr 3.042,- 48139000 Vi samarbeider med 2 Nøkkelinformasjon Prisantydning: Omkostninger:

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,-

Nøkkelinformasjon. Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr 18 722,- REISE 1 Nøkkelinformasjon Adresse: Prisantydning: Omkostninger: Reise Fra kr 3 100 000,- til kr 6 500 000,-. Se prisliste i prospektet. Kr 18 722,- pr. leilighet Totalt inkl. omkostninger: Kjøpesum + kr

Detaljer

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand

Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand Jessheim, 2, 3 og 4-r eierleiligheter Aktiv Eiendomsmegling Kverndalen Terrasse Spennende prosjekt med gangavstand inn til sentrum. Carport og balkonger. KVERNDALEN TERRASSE / ULLENSAKER Eiendomsmegler

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie

Velkommen til Nermo. Susan og Johannes Nermo med familie Prospekt Velkommen til Nermo På Nermo har vår familie gjennom 130 år vært vertskap for mennesker som vil slappe av og oppleve fjellet. Nermo Hotell er utviklet i takt med skiftende tider, og er i dag et

Detaljer

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Oppdragsnummer 050010 Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet

ARENA BOLIG. Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD. Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet ARENA BOLIG Ringveien 180, 3221 SANDEFJORD Pris: fra 2.190.000 kr. - 3.200.000 kr. Bra: fra 58-79,6 m² Eiendomstype: Selveierleilighet Innhold 04 Kort om prosjektet 08 Velkommen inn 10 Informasjon om prosjektet

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer