senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side 20-23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23"

Transkript

1 nr senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side side Konfirmantene: Solid innsats for Kirkens Nødhjelp

2 Forsidebildet: Dette er min kirke! Maiken Olsen utforsker kapellet under kirkekaffen på Flakstadvåg palmesøndag. FOTO: Reiner Schaufler senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax Annonser Håkon Ryvoll Design, layout, sats: Reiner Schaufler Bakside: Nøkkelhull i Torsken kirke. FOTO: Reiner Schaufler 4 Andakt 5 Våre kirker 6 Berg menighet 10 Sørreisa menighet 14 Gudstjenester 16 Torsken menighet 20 Tranøy menighet 24 Felles informasjon Produksjon ABC-grafisk, Målselv 4. utgivelse juli 2010 Opplag: ca kort notert EN HISTORIE FRA YTTERSIDA Gunnar Torgersen Denne lille historien stod i Troms Folkeblad 25. mai Det var Asbjørg Hole som viste meg den, og det var hennes oldefar, Helmer Hansen, som var høvedsmann. På kirkeferd fra Grunnfarnes til Torsken omkring hundreårs-skiftet, - en båt fylt med menn, kvinner og barn, og menn ved årene. Kommet utfor Kjerringberget (en av Senjas bratteste næringer) kom en stor stein dansende ned fra fjellet og havnet like bak båtskotten. Da uttalte høvedsmannen nokså lakonisk: Du kom nok for seint for å bli med til kirka - du far! Neste nummer og frister Neste nummer av Senjabladet kommer i oktober. Frist for å sende inn stoff, annonser og lignende settes til 5.september Send gjerne på e-post til: Støtte til Senjabladet Senjabladet er nå etablert og mange gode hjelpere bidrar til at bladet produseres. Men postvesenet tar godt betalt for å få det ut til leserne og trykkeriet bruker sverte, så dersom du syns om bladet og vil at det skal leve så trenger vi din støtte. Vedlagt ligger en giro, det er flott om du benytter denne. Hvert blad koster ca. kr inkl. avgifter. Kirkegårdene våre Når du sitter med bladet i hånden er vi passert 1. juli og sommeren er i gang. Dersom du ferdes på kirkegårdene i Berg, Torsken, Sørreisa og Tranøy er det fint om du bidrar til å holde orden, stenger portene og sjekker gjerdene. Plukk gjerne søppel og husk å ha hunden i band innefor kirkegårdsgjerdet. 2 senjabladet 2/2010

3 Senja - Jeg er stolt! Rachel Vangen Hoholm, prosjektleder Senja kirkelige fellesråd. Det er litt sving over navnet. Senja er kjent for rike opplevelser både til lands og til vanns. Det gir gode assosiasjoner til fisk og fjell, men også triste hendelser som ulykker på havet. Et mangfold av opplevelsesmuligheter kombinert med den faktiske virkelige hverdagen. Det er Senja det! Senja er et godt navn som selger seg langt utover vårt eget område. Det er fint å være en del av dette fellesskapet. Senja prosti har fått en ny dimensjon med Senja kirkelige fellesråd, selv om ikke alle menighetene er med. Senja var og er en del av kirka i vårt område, nå også som fellesråd. Jeg er stolt av det. Inge Thorset, prost i Namdal på besøk hos oss i Senja kirkelige fellesråd. FOTO: Rachel Vangen Hoholm Denne følelsen av stolthet kjente jeg også når vi skulle ta i mot prosten i Midtre Namdal, Inge Thorset. Han kom på besøk 26.mars for å møte fellesrådet, prosjektstyret og ansatte og fortelle om samarbeidsprosjektet som han leder i deres prosti. Med signaler om strukturendring mot større enheter som utgangspunkt, og biskopens oppfordring til menighetene i Overhalle og Høylandet om å samarbeide mer, gikk de i gang, og fikk statstøtte til å prøve ut samarbeid på tvers av kommunene. De har etablert fellesråd og er styrket i troen på at dette er en god løsning. De har en kirkeverge, en ass kirkeverge, to soneledere, 15 sokn og 4 kommuner. De har gått fra 30 sjefer til 2 og de ser fortsatt mange muligheter for enda mer samarbeid. Inge er prost for innbyggere, hvorav sokner til den nye samarbeidsenheten. Budskapet er at det skal være gøy å være prest, og det skal være gøy å være kirkelig ansatt. Han fremholder det ansvaret det er å arbeide i kirka og spør etter yrkesstolthet som gjør at vi klarer å møte folk best mulig. Dette krever gode arbeidsforhold og godt miljø, det krever fokus på å utruste og styrke staben og være nært både de ansatte og folket. Vi skal formidle holdninger og verdier, vi skal stå for noe, menneskesyn og menneskeverd, livssyn og tro kler hverdagen. Vi skal spenne himmel over bygdas hverdagsliv og gi en kristen livstolkning av det livet som er vårt. De mener å være på rett vei, og når prosjekttiden var over var det enighet om å videreføre samarbeidet. I dag har de dispensasjon fra departementet til å fortsette som fellesråd inntil ny kirkelov og ny kirkelig organisering er vedtatt. Inge holdt et inspirerende foredrag for oss, og den stoltheten jeg kjente for Senja og fellesrådet vårt før vi møttes ble ytterligere forsterket og ga en god følelse av å være på rett vei. Derfor gir det også en god assosiasjon til navnet Senja. Jeg er glad for tradisjonen navnet står i i kirkens historie, og stolt over at det har fått solid forankring i vårt kirkesamarbeid mellom fire av seks menigheter. Senja kirkelige fellesråd et varemerke i kirkesammenheng? senjabladet 2/2010 3

4 Andakt Konfirmanttanker På andaktsiden i dag skal vi la konfirmantene tale med en egen trosbekjennelsessang som de har laget i Sørreisa. Og i utdrag fra svarene til samtalegudstjenestene i Berg og Torsken Kirka skal - være åpen for alle som trenger det, eller som vil det. - være en trygg plass, en plass man kan skrifte. - fortelle folk om kristen tro. - gjøre det den står for. Eg kan bruke kirka til - en plass hvis man vil ha noe å komme til, også for gudstjenester og sakramenter. - når man trenger tilgivelse. Og be for noen eller noe. - som et bedehus, en plass jeg går til for å være. - å døpes, konfirmeres, giftes og begravelse og være i gudstjeneste Kjære Gud Vi ber for at familien og alle nære skal ha det bra. At de forstår at man er glade i dem og verdsetter dem. Vi ber for vennene og at vi skal holde sammen. Vi bare ber. Vi ber for fattige i u-land Vi ber for alle barn og voksne Vi ber for menneskeheten. Vi ber om kjærlighet. Trosbekjennelsen Jeg tror på en Gud som bryr seg om alle. Jeg tror på en Gud som er god. En Gud som aldri vil la oss falle En Gud som får oss til å tro. Hele vår verden er skapt av Han Det er ingenting han ikke kan Den Gud som jeg tror på er her Jeg tror på en Gud som er nær. Guds enbårne sønn ble født av Maria I Betlehems by i en stall Det var ikke vanlig på den tida Men gutten ble født med et kall. Han skulle pines og dø på et kors Bare for å redde oss Og da han sto opp fra sin grav Reiste han opp til sin far. Jeg tror på en Gud som holder oss sammen Jeg tror på den Hellige Ånd En Gud som aldri slukker flammen En Gud som strekker ut sin hånd Tro og håp og kjærlighet Gir oss liv i evighet Vi lever i troen på det Amen, ja, la det skje. Tekst: Musikkgruppa, konfirmanter Sørreisa Finnsnes Blomsteratelier A/S Telefon i samarbeid med: Senja Begravelsesbyrå Er dere en gruppe som planlegger en tur? Kontakt oss så legger vi opp turen sammen med dere. Telefon Telefax e-post: 4 senjabladet 2/2010

5 Våre kirker På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen. Mi kirkested: Dærtahy a TEKST og FOTO: John-Daniel Solhaug Etter 30 år som SKAPSØRING kom jeg så til Sørreisa igjen mer permanent i februar Etter bare noen måneder ble jeg overtalt av naboen på nersia av Skogly og noen andre fjellvante skigåere til å være med til Dærtahytta i Indre Troms på isfisketur. Snakk om å bli helfrelst åg forelska i ei hytta åg ett område fuijlt av VÅRHERRES godterier. Gud er heijlt enestående hva natur angår. Åg eg som truijdde att bære havet faijntes. De er heller ikke til skade at Dærtahytta (les GAMMELDÆRTA) er plassert så fantastisk i terrenget. De såm legger turen innom GAMMELDÆRTA ser helt tydeli og uten å være i tvil at her er der en galprest som opplever store ting hvergang han er der, enten sammen med noen av sine nærmeste eller hvem det måtte være. Jæssteboka e fuijll av goe beskrivelsa. Vælsigna DÆRTA mæ aijlle godteriene rundt deg og i deg uansett ekstremver eijller finver. Takk gode Gud førr att du lar meg og mine få oppleve kor STOR DU ER. DÆRTA: Eg velsigne deg tell evig tid!!! Har DU er slikt sted? Et kirkested, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen ( se foran i bladet) så blir det med i neste nummer. senjabladet 2/2010 5

6 Berg Fra kalenderen Berg menighet prestekontoret, 9385 Skaland Sokneprest Ingunn Rinde i sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll kontor , mbl Kirkeverge Gunnar Torgersen Prestekontor Berg (tirs) Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Nils Magne Heiberg Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen , Slekters gang i Berg Døpt Adrian Nikolai Kristiansen Vilja Celine Johansen Håkon Andreas Nergård Sofie Eriksen Begravet Olav Herulf Kristian Sørensen, f Mefjorddagan, juli år med Mefjordvær kapell I år er det 120 år siden Mefjordvær kapell ble reist den gang som bedehus. I 1916 ble det utvidet til kirkehus, med kirketårn. Vi ønsker å feire og takke for gudshuset vårt i Værret, og har lagt markeringen til helga for Mefjorddagan. Tradisjonen tro blir det konsert som kjerkekoret arrangerer lørdag ettermiddag kl 17, gudstjeneste søndag ettermiddag kl 16, og kaffe og kaker på trappa... Velkommen! Gudstjeneste og feiring på Ersfjordstranda 21. august? Den planlagte utegudstjenesten i Ersfjord 13. juni ble avlyst, siden det var behov for dåp innomhus. Dermed byr anledningen seg til å i stedet markere en viktig dag i Berg menighets historie: Internvei-åpninga. Lørdag 21. august er det 6 år siden vi feiret i gledesrus og yr (både fra himmelen og hjertene) hele dagen og natta med. I år er denne merkedagen på en lørdag igjen og, ja, hvorfor ikke samles og feire og takke og samle oss på ny til gode ønsker og tanker framover? Vi håper derfor å kunne invitere til gudstjeneste ved Ersfjordstranda lørdag 21. august Følg med på plakater! Tur te Senja, Bergsfjorden juli TUR TE SENJA skal være en aktivitetsfestival for både profesjonelle og mosjonister, krydret med kulturelle arrangement. Det skal være noe for enhver å delta på. Bærebjelken er sykkelløpet Tour de Senja i samarbeid med Senja Cykleklubb. Ellers kan vi nevne kajakk grunnkurs havpadling, kulturhistorisk vandring, villmarkscamp, Zumba på Bøstranda, kulturkveld, barnesykkelløp. Søndagen håper vi på gudstjeneste ute i det fri. Arr: IL Foss i samarbeid med andre lag, foreninger og næringsaktører. Fisk og fotball, Senjahopen, august I forbindelse med Fisk og fotball ønsker vi å være tilstede med en gudstjeneste. Tid og sted kunngjøres seinere. Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! 6 senjabladet 2/2010

7 Konfirmanter Berg kirke søn 9. mai: Bak fra v: Mikael Reiertsen, Håkon Andreas Nergård, sogneprest Ingunn Rinde, Håkon Johnsen. Foran fra v: Vilde Sofie Johansen Noreng, Marita Johansen, Maria Alfredsen Høgstad, Birk Sebastian Bønes, Julie Schultz Gundersen, Mari Jakobsen. FOTO: Jan Tore Noreng Konfirmanter Berg kirke søn 23. mai: Fra v: Vanja Emilie Isaksen Johansen, Tonje Bonsaksen Sivertsen, Ådne Leistad, Bettina Richardsen, Julie Marie Markussen, Jørgen Bjørkli, Inger-Helene Wilsgård, Malin Jenssen. FOTO: Reiner Schaufler senjabladet 2/2010 7

8 Berg Besøk av Frelsesarmeen på Fiskarheimen Fra å være avstengte samfunn uten vegforbindelse der eineste inngangsbillett var lærerstilling og/eller fast forhold, har Senjahopen/Mefjordvær utvikla seg til å bli pulserende fleirkulturelle samfunn. TEKST og FOTO: Marit Reiertsen Sedvanen tro kom Frelsesarmeen på sitt årlige vårbesøk til Senjahopen. Et 30-talls mennesker samla seg til ei stund med oppbyggelse for både legeme og sjel: Sang og musikk, andakt, opplesing og gode historier fikk både smilebåndene og tårekanalene i arbeid. Disse likefremme og hyggelige personene som dukker opp med medbrakt mat, kaffe og Guds ord, kan dette med å skape koselige, kontaktskapende møtepunkter. Hyggekvelden blei avslutta med åresalg til inntekt for armeen. Og Astrid du trenger ikke nesten be om unnskyldning for at du ringer og - ber om å få komme på besøk til Fiskarheimen. Dere vil alltid være velkommen, og vi ser fram til å møte dere igjen til høsten. Nytt blod i Mefjorden TEKST: Marit Reiertsen FOTO: privat Innbyggerne har lenge merka at det ikke bare er norsk som er gangbart språk når en f.eks. er i butikken eller møter folk i andre sammenhenger. Både polsk, rumensk, latvisk, finsk, svensk, litauisk, ukrainsk, engelsk og russisk lar seg høre. Den felles kommunikasjonsplattformen er meir eller mindre stødig engelsk og norsk i tillegg til aktivt kroppsspråk. Her skal dere få møte et par av representantene for disse nye innbyggerne i Berg: Lederen for korpset på Finnsnes, Astrid Marthinussen, i forgrunnen. Gitana Aleksandraviciene er født i Litauens nest største by, Kaunas (355000), som ligger omtrent midt i landet. De 2 siste årene har ho bodd i besteforeldrehuset i turist- og kurbyen Palanga nær byen Klaipeda ved vestkysten Skaland To-Søstre AS Senjahopen Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte 8 senjabladet 2/2010

9 Det er jo en overgang å komme fra en storby til en liten plass som Senjahopen, men jeg tenker som så at sjøl på store steder omgås en jo for det meste folk en har et nært forhold til. Her er det få mennesker, men desto meir natur og her har jeg funnet nye venner. Gitana er syerske og arbeidet ho hadde i Litauen bestod i å sy arbeidsklær for bygningsindustrien. Men så kom krisen og ho blei arbeidsledig. Det var umulig for henne å finne nytt arbeid. Gjennom surfing på Internett og kontakter ho kom i forbindelse med der, blei ho kjent med at Nergård AS trengte arbeidere. Ho søkte og fikk jobb på kvitfiskavdelinga. Gitana kom til Norge for første gang i oktober Naturen her er heilt forskjellig fra den jeg er vant til i Litauen. Det rare er at da jeg bodde i Litauen, drømte jeg om å få oppleve fjell, og nå har jeg fått fjell rundt meg i fullt monn. Jeg gleder meg til å gå på fjelltur. Dattera mi kommer på besøk i sommer og det ville vært fantastisk å kunne ta henne med på en slik tur. Vaida Zuolyte kommer fra en liten landsby vest i Litauen. De siste 4 åra før ho flytta til Norge, bodde ho i havnebyen Klaipeda (160000) der ho studerte økonomi. Mens ho studerte, hadde ho sommerjobber i bl.a. Hamn i Senja, Hemsedal og på Hankø. Disse oppholdene ga meg fine kultur- og naturopplevelser i fritida. Jeg gikk turer i fjellet og besøkte forskjellige steder i områdene der jeg jobba. Jeg drømte om en god jobb i Litauen, men på grunn av den økonomiske krisen blei det svært vanskelig for nyutdanna å få en fot innafor arbeidsmarkedet.. Etter avlagt eksamen, bestemte ho seg for å søke arbeid i Norge der ho i alle fall kunne være sikra ei lønn til å leve av. Nå arbeider ho på Nergård AS med salting og pakking av sei og torsk, og behandling av tørrfisk.. Jeg håper jo på å kunne få meg en jobb som passer bedre til utdanninga jeg har, men da må jeg lære norsk først. Derfor går jeg for tida på norskkurs. Tida vil vise om jeg kommer til å bli værende i Norge. Litauen er jo fedrelandet mitt og uansett hvor galt det er der, vil jeg alltid bære kjærligheten til landet med meg. En mulighet er jo å spare opp midler mens jeg er her i landet med tanke på å bygge ei framtid i Litauen. Vaida og kjæresten starta sine opphold i Norge som hybelboere på Fiskarheimen, men har i vinter bodd i leid hus i Ersfjord. Gitana bor for tida på Fiskarheimen, men er på jakt etter anna husvære med tanke på at dattera hennes skal flytte til Norge for å gå på skole i Senjahopen. Takkeannonse Takker hjerteligst for all den hyggelige oppmerksomheten i form av gaver, hilsener og besøk som ble meg til del i forbindelse med 60-årsdagen min. Det dufter alltid av den hånden som gir bort roser. Dette gjelder både i direkte og overført betydning. Marit Reiertsen Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax: senjabladet 2/2010 9

10 Sørreisa Sørreisa menighet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax e-post. Kontortid: mandag-fredag Sokneprest: Rolv Bruun Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm Leder i menighetsrådet: Per Eirik Mathisen mai i Sørreisa tidlig mårra Tradisjonen tro stilte speiderne til tjeneste 17.mai kl for heising av vimpler langs togruta i sentrum av Sørreisa. Sola var allerede godt i gang, og det var usannsynlig varmt å traske rundt i stille gater. Deretter bar det opp til kapellet for flaggheising, ottesang og bekransning av minnebauta for fallne under 2.verdenskrig. Her deltar alltid en fra forsvarets stasjon CRC i Sørreisa med tale. Etterpå inviteres alle frammøtte til speiderfrokost i kjelleren på Straumen kapell, her er både kakao, egg, brød og annet godt å bite i. Takk til de som sponser speiderne, og takk til alle speiderforeldre som står tidlig opp og gjør dette mulig. I år deltok musikkorpset i gudstjenesten og ute ved bautaen med ca 20 stk, så det ble mange ved frokostbordet etterpå. Korpset delte ut medaljer for lang og tro tjeneste, og mange ungdommer har allerede rukket å være med i flere år. Slekters gang i Sørreisa Denne gode tradisjonen har vart i en årrekke. Det er usikkert nårtid den egentlig startet, og dersom noen husker det vil redaksjonen gjerne få høre! Døpt Sindre Westbye døpt i Nittedal kirke Benjamin Ervik døpt i Svalbard kirke Isac Berg Nikolaisen døpt i Svalbard kirke Magnus Fagerli Hansen Trym Dalgård Hansen Nikolai Arnø Espenes Tuva Kristine Lagaard Schulstad Cecilie Christin Andreassen Vaeng Hanna Vigstad Olsson Lucas Andreassen Erik Tevje Johansen Løklingholm Vigd Laila Sandnes og Inge Thoresen Stasjonsjefen v/ Luftforsvarets stasjon CRC Sørreisa Vidar Gunberg legger ned krans ved minnebautan over fallne under 2. verdenskrig, fra Sørreisa. Døde Margit Edvardsen f Anne Holte f Hugo Herulf Bjerkli f Otto Emil Jørgensen f Elisabeth Nakstad f Magnar Peder Andreassen f Per Johan Karlsen f Hallstein Iversen f Vi driver med alle typer lavspent-installasjoner i bolig, forretning og industri og holder til i Sørreisa. tlf fax Tore Angell: Arnt Aas: senjabladet 2/2010

11 Torsdagsklubben har samling følgende datoer i høst: 16. og 30.september 14.og 28. oktober 11. og 25. november 9.desember Velkommen til barn fra 4 år og oppover. Speiderne til Landsleir juli 2010 Lista er stedet for speidere i starten på juli. Den gamle flystripa skal være arena for leirbygging, teltliv og store aktiviteter. Sørreisa skal bo sammen med Hamvåg, som er en liten gruppe vandrere på 3-4 stk. Speiderne har som mål at vi skulle få alle med og at kostnader ikke skulle hindre noen å delta. Deltakeravgiften er stor, kr , og reise fra til Nord Norge koster også en del. Mange dugnadskvelder er gått med og stor foreldreinnsats har gitt mange penger i kassen, men vi takker alle som har gitt oss støtte og vil om mulig sende rapport når vi kommer tilbake fra leiren. Vi har vært på øvelse både på Å i Senja og i Kaldfjord ved Tromsø, sammen med Hamvåg. På Å var det opplæring i pionering, og Gud sendte et nydelig vær til tross for at værmeldingen var trasig før vi dro. Vi var frimodig og ba om det på fredagskvelden. Leir på Tømmerneset september klasse september klasse Meld deg på på Velg leir i menyen, og klikk på den aktuelle leiren på Tømmerneset. Kontaktperson: Charles Taylor telefon Vi skaper positive opplevelser! Blir -du- en av oss? I Kaldfjord var det kretsmanøver, og konkurransemomentet var til stede på alle postene de skulle gjennom. Her fikk været vist seg fra uttallige sider, med sol, vind, regn, sludd, snø og så fikk vi igjen oppleve en fortryllelse av et vær med blikkstille fjord, sol og blå himmel ved leirbålet lørdag kveld. Vi har mye å takke for! Savner du å være en del av et godt arbeidsmiljø? Vi søker dyktige salgskonsulenter i alle aldere til vårt kontor i Sørreisa. Vi tilbyr både deltid og heltid, kvelds- og dagtid. Ring oss på for en uforpliktende prat! D a g l i g l e d e r : K a r i n J o h n s en T l f: E-post: senjabladet 2/

12 Sørreisa Oppstart aktiviteter i Sørreisa menighet høsten 2010 Torsdagsklubben starter 16. september kl i Straumen kapell Formiddagstreff 2.september deretter videre 1. torsdag hver måned kl i Straumen kapell Speiderne: oppstart 8.september kl Straumen kapell Torsdagsklubben synger på menighetsfesten Menighetsfest i Sørreisa 11. mars På en ganske allminnelig torsdagskveld fikk vi stifte bekjennskap med The Beach boys og takkfortrappatale til Sørreisa mannskor som har bygd ny trappa på Straumen kapell på dugnad. Programmet var sammensatt og mangfoldig, med sprang fra Surfin USA, via historien om skip i havsnød, til mannskorets sang av Øystein Sunde, om vannsenga! Uten å bli veldig morsom, - kan jeg ane en rød tråd i dette her? Det var i alle fall ikke avtalt. Men med både litt dans fra speiderne, sang fra Torsdagsklubben og Mannskoret og en ettertenksom historie fra levd liv, ble det en flott menighetskveld. Speiderforeldrene gjorde dugnadsjobb og leverte all maten til festen. Pengene går til landsleir og dette omtales et annet sted. Vi håper folk trivdes og takker for støtte ved loddkjøp! Datoer for Lysglimt høsten 2010: 10. september, 17. september, 1. oktober, 29. oktober, 19. november og 3. desember. Konfirmantjubileum Gull-konfirmanter i Sørreisa samles 1.august i Tømmervik kirke. Varmepumper til Straumen kapell Det arbeides i disse dager med anskaffelse av varmepumper til Straumen kapell. Slik inventar søkes biskopen om godkjenning, og det blir å håpe at det kan gi store strømbesparelser. Fra 1973 og fram til i dag har esva i taket gjort jobben! juli på SKOGHUS LEIRSTED, Silsand, Senja VELKOMMEN! 12 senjabladet 2/2010

13 FOTO: Lena Sørensen Konfirmanttiden i Sørreisa Roy Frode Løvland har gjennomført sitt første år som undervisningsleder for Sørreisa menighet. Han har i hovedsak arbeidet med konfirmantene. Rapporter fra konfirmanter, foreldre og andre er at dette har vært spennende og nytt. Menighetsrådet syns det er svært givende å se at nye tanker og tradisjoner tar form i menighetens konfirmasjonsarbeid og tilskriver gode tilbakemeldinger fra skolen om at elevene i 9.klasse er sterke i kirkefag god konfirmantundervisning. Her er bilde av årets kull. Fremste rekke, fra venstre i bildet: Elisabeth Øien, Therese Olsen Skogheim, Amalie S. Berle, Sogneprest Rolv Bruun, Menighetspedagog Roy-Frode Løvland, Marit Helene Dyping, Ida Louise Skuggedal, Marita B. Amundsen Andre rekke, fra venstre i bildet: Ingvild Fritzon, Tonje Renate Kolstad, Karoline Sivertsen, Stine Lise Viberg, Ingjerd Strømholt, Susanne Simonsen, Charlotte Helene Fallsen Wilhelmsen, Adam Solset Malik, Vanja Helen Heggmo, Simen Hegland Langvik, Stian Kristiansen Tredje rekke, fra venstre i bildet: Kristin Eidissen, Ann Kristin Naktun Agersborg, Hilde Marlen Sivertsen, Andreas Elvevoll, Tiril Frantzen, Jan Harald Fredheim, Marcus Zacharias Nyheim, Yngve Blomseth Helgesen, Maximilian Von Selchow Bie Fjerde rekke, fra høyre i bildet (halv rekke): Lone Marita Sæbbe, Thomas Andreassen, Joakim Olsen Sørstrøm, Lars Preben Garmo, Lillian Jeanette Jensen, Sigbjørn Agersborg Jensen, Joakim Bjørklund Femte rekke, fra venstre i bildet: Renate Falch Bjørklund, Karoline Mikalsen Sørstrøm, Beate Eidissen, Kristian Larsen, Jeanette Brattbakk, Jonas Gundersen, Andreas Vollstad, Jørgen Odin Lange Sørfosbog, Egil Bertheussen senjabladet 2/

14 Gudstjenester Det kan bli endringer på den oppsatte gudstjenesteplanen. Ta kontakt med menighetskontorene eller følg med i dagspressen, fredager, her vil siste justeringer være oppdatert. Søndag 27. juni - 5. søndag etter pinse Hofsøy museum 12:00 Midtsommer-gudstjeneste Torhild Viste Lørdag 03. juli Mefjordvær kjerke 17:00 Konsert ved kjerkekoret m fl. Søndag 4. juli - 6. søndag etter pinse Sørreisa kirke 11:00 Høymesse Sigurd Skollevoll Stonglandet kirke 12:00 Familiemesse Åse Marit Prestrud Mefjordvær kjerke 16:00 Jubileumsgudstjeneste, 120-årsjub. Dåp og nattverd. Ingunn Rinde Lørdag 10. juli Gryllefjord kirke 17:00 Gudstjeneste med nattverd og konfirmantjubileum. Ingunn Rinde Søndag 11. juli - 7. søndag etter pinse Vangsvik kirke 11:00 Høymesse Åse Marit Prestrud Berg sykehjem 11:00 Gudstjeneste med nattverd Ingunn Rinde Grunnfarnesbotn 16:00 Utegudstjeneste Ingunn Rinde Søndag 18. juli - 8. søndag etter pinse Skaland 12:00 Utegudstjeneste på Tur te Senja Åse Marit Prestrud Straumen kapell 11:00 Høymesse Sigurd Hanssen Tranøy kirke 12:00 Høymesse m gullkonfirmanter Rolv J. Bruun Søndag 25. juli - 9. søndag etter pinse Mefjordvær kjerke 11:00 Gudstjeneste med dåp Åse Marit Prestrud Skrolsvik kirke 11:00 Høymesse Sigurd Hansen Søndag 1. august søndag etter pinse Stonglandet kirke 11:00 Høymesse Sigurd Hansen Sørreisa kirke 11:00 Høymesse Rolv J. Bruun Søndag 8. august søndag etter pinse Finnsæter kapell 11:00 Gudstjeneste med dåp Ingunn Rinde Gryllefjord, paviljongen 13:00 Utegudstjeneste på Senjafestivalen Ingunn Rinde Reindalen kirke 17:00 Høymesse Sigurd Hansen Søndag 15. august søndag etter pinse Straumen kapell 11:00 Høymesse Per Gustav Nilsen Svanelvmo kirke 11:00 Høymesse Sigurd Hansen Mefjordvær kjerke 17:00 Gudstjeneste med nattverd Oddmund Bruntland Søndag 22. august søndag etter pinse Berg kirke 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd Ingunn Rinde Vangsvik kirke 11:00 Høymesse Anne Berit Mathisen Medby kapell 17:00 Gudstjeneste med dåp Ingunn Rinde Søndag 29. august søndag etter pinse Straumen kapell 11:00 Familiegudstjeneste Rolv J. Bruun Torsken kirke 11:00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Ingunn Rinde Fiskarheimen 16:00 Gudstjeneste i anledning Fisk og fotball Ingunn Rinde Søndag 5. september søndag etter pinse Berg kirke 11:00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon Ingunn Rinde Tømmernesset leirsted 11:00 Høymesse Rolv J. Bruun 14 senjabladet 2/2010

15 Søndag 12. september søndag etter pinse Sifjord kapell 11: Høsttakkefest Ingunn Rinde Sørreisa kirke 11:00 Høymesse Vangsvik kirke 11:00 Konfirmantpresentasjon Søndag 19. september søndag etter pinse Straumen kapell 19:00 Konfirmantpresentasjon Roy-Frode Løvland og Rolv J. Bruun Søndag 26.september søndag etter pinse Skrolsvik kapell 11:00 Høymesse Skøelv kapell 11:00 Høymesse Rolv J. Bruun Søndag 3. oktober søndag etter pinse Stonglandet kirke 11:00 Høsttakkefest Sørreisa kirke 11:00 Høymesse Rolv J. Bruun Søndag 10. oktober søndag etter pinse Berg kirke Høsttakkefest Ingunn Rinde Straumen kapell 11:00 Familiegudstjeneste Rolv J. Bruun Vangsvik kirke 11:00 Høsttakkefest Vårt kall 50 års jubileum for kvinners prestetjeneste i Den norske kirke Berg og Torsken juni 2011 Bilder etterlyses! Neste år er det 50 år siden Ingrid Bjerkås startet som prest i Berg og Torsken, og med det skrev kirkehistorie i landet vårt. Hovedmarkeringen av 50-års jubileet for kvinners prestetjeneste skal derfor skje her oppe og ute hos oss, her hvor hun virket juni 2011 håper vi derfor på gode dager med flotte opplevelser og fellesskap, både for tilreisende og fastboende. Basen for seminar og festmiddag blir på Hamn i Senja, mens feiringen ellers skal planlegges både i kirkene, samfunnshus og ute i skaperverket. Sett av dagene, så kommer vi tilbake både med nærmere program og utfordring til bidrag! I forbindelse med feiringen etterlyser vi bildemateriale fra tiden hun var her. Vi er interessert i foto og andre minner som kan vitne om møte mellom folk, samfunn og prest, i hverdag og fest. Henvendelse prestekontoret ved Ingunn Rinde. senjabladet 2/

16 Torsken Fra kalenderen Medby Indremisjon 65 år Torsken menighet prestekontoret, 9380 Gryllefjord Sokneprest Ingunn Rinde I sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll / Kirkeverge Gunnar Torgersen Prestekontor Torsken (ons) Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Torsken kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen / Borgny Benjaminsen / Hansine Johansen Medby kapell: ledig / Sifjord kapell: ledig Flakstadvåg kapell: Solveig Flakstad Leder i Torsken menighetsråd: Steve Nyman Slekters gang i Torsken Døpt Jubileet skal markeres helgen 2.-3.okt., med jubileumsfest lørdag 2.okt. kl og møte søndag 3.okt. Regionsleder Odd Arne Sørensen fra Normisjon som taler. Samværene blir i Medby Kapell. SENJAFESTIVALEN august Senjafestivalen går av stabelen august i Gryllefjord, og er en videreføring av den tradisjonsrike og populære Fiskefestivalen. Senjafestivalen skal være en interkommunal festival for alle fire kommunene på Senja, og vi satser på å samarbeide med alle bygdene. Senjafestivalen skal ha fokus på nord-norske fiske- og mattradisjoner, og skal være et senter for kunst og kultur på Senja. Søndagen er gudstjenesten en selvsagt del av programmet. Siden dette ellers er Barnas dag, satser vi på at gudstjenesten også får masse unger fram i fokus siden vi snakker om Fristaten Senja og Rimfrost lager et teaterstykke med tema frihet, er vel egentlig også temaet for gudstjenesten satt, - og siden vi satser på godvær håper vi på at gudstjenesten kan være ute i det fri; i Litjelondon, dvs ved paviljongen på øversida av Ausa. Tidspunkt og nærmere program se plakater og seinere omtale! Utegudstjeneste i Grunnfarnesbotn Søndag 11. juli kl 16 blir det igjen utegudstjeneste i Grunnfarnesbotn alle velkommmen! Ovedie Olsen Augdal William Nicolay Skøyen Døde Hjørdis Oliva Jakobsen, f Hilmar Johan Evald Nilsen, f Elsa Jakobsen, f Ingeborg Lorentine Størkersen, f Bjarne Kåre Karlsen, f senjabladet 2/2010

17 Livsglede og nye vennskap i kirka: "Jesus lever" på veggteppe får aktuell betydning! Lys Våken påskenatt på Medby TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Monica Almestad Nederst: Fra påskedramaet på gudstjenesten: Jesus (Andreas) gjør seg klar til å vaske disiplenes føtter. I fastelavnshelga var det storm og speilblanke veier, så vi bestemte oss for ei påskenatt i stedet: Alle klassinger i Torsken var invitert til overnatting i kirka igjen første helga over påske. Denne gang blei det fulltreff. På Medby kapell med Medby skole og uteplass rett ved. 18 unger var vi - 6 av dem fra Gryllefjord skole og 12 fra Medby. Fra lørdag ettermiddag til søndag middag var vi aktive med leik og læring, pizza, påskehistorien, aking, bål og kakao ute før soving, rydding, frokost, øving og GUDSTJENESTE. Her var ungene sentrale aktører. De sang og viste oss påskeevangeliet, både med bevegelser og skuespill. Etter kirkekaffen var det takk og farvel, og å fylle bilene tilbake. Trøtte og glade var vi. Gamle og nye vennskap var blitt knytta og forsterka. Og ja, vi sees igjen til neste år! senjabladet 2/

18 Torsken Konfirmanter Medby kapell søn 23. mai: Fra v: Tonje Pauline Ernstsen, Tobias Skulbru Andreassen, Hege Hagehaugen Nygård, Maria Hanna Jørgensen, Felix Kurt Kalide, Jonas Andre Christian Alapnes, Thomas Kristiansen, Peter Johan Olsen, prost Sigurd Skollevoll. FOTO: Anne Kaja Knutsen Konfirmanter Gryllefjord kapell søndag 30. mai: Joakim Andresen Heggen, Marius Larsen, Benedicte Håkonsen Jensen, Julie Isabel Kvåle Rasmussen, Ida Kristin Larsen, Melissa Larsen, sogneprest Ingunn Rinde. FOTO: Reiner Schaufler 18 senjabladet 2/2010

19 Storfamiliegudstjeneste på Flakstadvåg TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Palmesøndag var det gudstjeneste i Flakstadvåg kapell, og som vanlig fylte bygda kirka med både store og små. Denne gang hadde de også tatt med både kaker, saft, kaffe og bord, og gjorde istand langbord bak i kirka etter gudstjenesten. Mens praten gikk hos de voksne, fikk ungene ja fra presten til å utforske kirkerommet litt - en hyggelig kirke-opplevelse! Postboks Kaldfarnes Tlf Fax Nybygg, tilbygg og rehabilitering - Etterisolering (glavablåsing) - Grave- og transportoppdrag - Trelast, byggevarer, jernvarer, VVS og malervarer Karstein Bertheussen Innehaver: Reidun Flakstad Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter, Medisinutsalg 9380 Gryllefjord Tlf Fax senjabladet 2/

20 Tranøy Tranøy menighet Tranøy preste- og menighetskontor Bankbygget, 9392 Stonglandseidet Tlf.: Fax: Tirsdag, torsdag og fredag kl Sokneprest: Stilling ledig Tlf.: / Mobil: Mandag fridag. e-post: Kirkeverge/daglig leder: Gunnar Torgersen e-post: Tranøy menighetsråds leder: Torgeir Fredriksen - tlf.: Menighetssekretær: Håkon Ryvoll - tlf.: e-post: Slekters gang i Tranøy Døpt Sander Otelius Røberg Hestvik Thea Nikoline Nergård Lukas Stokmo Andreassen Stian Alexander Simonsen Vigd Wenche Klodiussen og Ronny Eliseussen Døde Guri Fredrikke Johansen, f Helge Johannes Eilertsen, f Aud-May Pedersen, f Hans Kristian Bårdslett, f Ester Marie Torgersen, f Stonglandseidet EIDET HANDEL A/S 9391 Stonglandseidet Vangsvik Avd. Skrolsvik Et konfirmantår TEKST: Håkon Ryvoll Har forsøkt fulgt konfirmantene i Tranøy siste år. Året har vært noe annerledes. Det har ikke vært fast prest i Tranøy. Heldigvis har menigheten hatt god hjelp av KFUK-KFUM i Troms, med Jakob Svarre som konfirmantlærer. Jakob bor i Tromsø, derfor har vi hatt samlinger i bestemte perioder, i helger og noen på ettermiddager og kvelder. Siden vi mangler prest, sa Ruth Astrid Stellmacher seg villig til å være konfirmantansvarlig prest. Hun startet sitt prestevirke som vikar i Tranøy, og kjenner til konfirmantplanen og litt hvordan det er i Tranøy. Sammen med Jakob Svarre, har undervisningen foregått i Vangsvik kirke. Dette er fordi her er det kjøkken og lokaler med flere rom. Både Jakob og Ruth Astrid var sterkt involvert i Finnsnesnatta, der alle konfirmantene i Tranøy deltok. Det var fint å se at alle fant seg bra tilrette denne natta. Det var sporty at Tranøy også greide stille lag i vollyballturneringa, selv om vi ble slått ut før finalene. Det var ei natt med masse inntrykk, fin stemning, fin musikk, uvanlig gudstjeneste - masse inntrykk som jeg tror alle tar med seg videre i livet. Så var det KN-aksjonen, med samling på Finnsnes først, og deretter bøsserunde og dør til dør-aksjon. Dere gjorde en kjempejobb og samlet inn hele kroner til Kirkens Nødhjelp. Og så hadde vi konfirmantleir først i mai. Hytta Solstrand på Refsnes passet fint til oss. Vi kunne lage mat, være sammen nesten to dager, herje og ha det morro, ha undervisning og konkurranser. Dessverre måtte øy-hoppinga over til Tranøya gå ut, grunnet all snøen som var kommet. Derfor håper jeg dere kan ta turen til kirkestedet Tranøy til sommeren. 18. juli treffes de som var konfirmanter for 50 år siden, og de har sikkert mange spennende ting å fortelle dere. Konfirmasjonsdagen er dagen da konfirmanten står i menighetens sentrum. Det er dagen da de unge har valgt å knele ned, bli bedt for, og bekrefte foran menigheten at vi ønsker tro på Gud - Jesus - Hellig Ånd. Der de viser at de - som vi andre i menigheten - er inne på veien. De har i året fulgt undervisningen og konfirmantopplegget, men er på ingen måte utlært - men er på vei. Det er det konfirmasjonen er. Noen oversetter ordet med - bekrefte. I dag bekrefter konfirmantene med å delta på undervisningen, gå til gudstjenester og delta i gudstjenester, og ved å knele ned foran alteret og bli bedt en bønn for. Takk for at dere valgte å konfirmere dere. Såpass kjent har vi blitt, at jeg vet at det ligger mer enn bare ønske om fine gaver og masse penger til konfirmasjonen. Faktisk så har kirka også gitt dere en gave: Konfirmantåret har gitt dere stemmerett i kirka - og har gitt dere rettigheter til å bli hørt i den lokale kirka! Bruk denne gaven riktig og engasjer dere i det dere har lært! - Som en prest her sa det - det er konfirmantene vi må få til å engasjere seg - skal vi få nye prester må vi begynne å rekruttere lokalt -! Lykke til videre i livet! 20 senjabladet 2/2010

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder

Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder Sørreisa kommune 17. mai program Tyske sauebønder Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2014 Kvinnene hadde ingen makt og ingen rettigheter, og det gikk 100 år før denne diskrimineringen ble opphevet.

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON

God sommer! Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull basar - side 12 Church Chill - side 13. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON INFORMASJON Nr. 2 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Chruch Chill styrets tur til Sømna, fra hullet i Torghatten. Foto: Eirin Figenschau. Kirkevalget 2011 - side 4-5 Suksessfull

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Tårnagentene inntok Enebakk kirke

Tårnagentene inntok Enebakk kirke Menighetsblad Nr 2, 54 årgang 15. mai 2012 for Enebakk og Mari Tårnagentene inntok Enebakk kirke Det vrimlet av skumle agenter i og utenfor Enebakk kirke lørdag 14. april! Noen så ut som detektiver, men

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer