UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00"

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf

2 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen. Vi oppfordrer særlig pårørende, ansatte og andre flinke folk til å bli med denne ettermiddagen! Ta med deg rive, saks, spade eller trillebår og kom! Bli med og gjør det enda litt triveligere for beboerne på Bygdeheiemen! Kommer du? Ring Hilde eller Kari for påmelding (før vi ringer deg) Tlf. frivilligsentralen: Hilde Rostad: Kari Traaen: I dette nummeret: Nytt fra næringslivet...4 Stedsutvikling...5 Snekkerbua Leiekjørere...8 Snøskuterløyper...9 Fotogruppa...10 Omstillingsarbeidet...11 Bibliotek og lesetips...12 Sommerjobb...13 Barnehagene Idrettsskolen...16 Frivilligsentralen, Bygdebilen...18 Helse og omsorg...19 Matprosjektet...20 Bygdekvinnelaget...21 Folkehjelpa UKM...25 Gudstjenester...26 Annonser Ungt entreprenørskap...baksiden Utgiver av Under Varden: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Ta kontakt med Rollag kommune for utgivelsesdato og leveringsfrister. Layout: Reklamemakeriet Forsidefoto: Liv Tone Otterholt. Numedalstunet, 3628 Veggli Tlf / Allsidighet og kvalitet er vår styrke ÅRSMØTE i sameiet Persbu Høybuli/Persbuvegen Roe/Eide vegen Veggli Fjellstue. Onsdag 16. april kl Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering. Hus- og hyttebygging Tomtesalg Skissetegninger Reguleringsplaner Restaurering Stilasutleie Utslippssøknader Byggesøknader Tilbygg Utbedringer Grunnarbeid Prosjektering Årsmøtepapirer er lagt ut på veilagets sider på Styret. 2 UNDER VARDEN nr

3 Ordførerens påskehilsen Ordførers hjørne Årets høytider kommer og går i stadig økende tempo. Årsaken til denne opplevelsen er antagelig meget sammensatt og jeg skal ikke gå nærmere inn på det nå. Det er derimot et ubestridelig faktum at 200 år er gått siden vårt kjære fedreland ble en selvstendig nasjon med egen grunnlov, eller konstitusjon om en vil. Slike milepæler er det jo all mulig grunn til å feire, og vi er allerede godt i gang, både lokalt og nasjonalt. Hva som egentlig skjedde den gangen får vi høre mye om i tida fremover, og jeg skal ikke bruke spalteplass på det her. Jeg vil heller bruke noen setninger på å se på folketallsutviklingen i et perspektiv. Vi vet at landet var inndelt i prestegjeld, og at Rollag prestegjeld omfattet hele den øvre delen av Numedal. Rollag stavkirke ble derfor benyttet som valgkirke den 4. mars i Ved folketellingen i 1801 var det ca. 120 personer flere i dette området (Rollag, Nore, Uvdal, Dagali/Skurdalen) enn i dag, mens ved tellingen i 1865 var innbyggertallet økt med hele Det er en økning på 1250 personer på 64 år, altså en gjennomsnittelig vekst på ca. 20 personer i året. Samtidig vet vi at det var meget trange kår her i dalen på denne tida og svært mange reiste over til det forjettede land fra midten av dette hundreåret og utover. Frem mot århundreskiftet hadde befolkningen sunket med nesten 1000 personer. Hvis vi hopper til 2013 så har vi i Rollag hatt en økning på 14 personer fra Dette er ikke et høyt tall, men veldig positivt, og vi håper jo at dette betyr at pila igjen har begynt å peke oppover. Selv om vi i dag ikke har en folketallsvekst som i første del av 1800 så er det allikevel svært gledelig å konstatere at det blir født mange nye Rollinger i Markeringen av 200-års jubileet for grunnloven i Rollag kommune startet den 23.mars i Rollag stavkirke, og fortsetter den 17.mai med en spennende markering av jubileumsåret i tilknytning til den tradisjonelle nasjonaldagsfeiringen på Idrettsskolen. Etter en kort, men grå og snøtung ettervinter, er vi nå veldig klare for at påskesola skal gi oss en sårt etterlengtet D-vitamindose. Når det er sagt, så ligger det mye god vitamininnsprøyting i alt det positive som skjer i kommunen, bl.a. i kjølvannet av omstilling og nyskaping i Rollag. Her er det bare å bøye seg i hatten og heie på alle som har satt av tid og ressurser til å delta i dette viktige arbeidet. Som ansvarlig for programmets fremdrift og måloppnåelse, er det viktig for meg å signalisere tydelig at vi er helt avhengig av at dere ser mulighetene og evner å gripe dem. Sammen ser vi at vi allerede har greid å skape noen resultater. Mye tyder også på at vi i løpet av dette året vil kunne glede oss over fysiske endringer i våre lokalmiljøer. Samtidig håper jeg at vi i vår utålmodighet greier å beholde et bevisst og realistisk forhold til omfang og fremdrift i de ulike planer og prosjekter. Undertegnede har mottatt henvendelser i forhold til forsøksordningen med regulerte traseer for rekreasjonskjøring med snøskuter. Kommunestyret har vedtatt at vi skal delta i denne ordningen, og detaljert informasjon ligger ute på våre nettsider. Jeg vil allikevel benytte denne anledningen til å nå ut med litt generell informasjon. Traseen som er valgt ut i søknaden danner utgangspunktet for det videre reguleringsarbeidet, og ligger i et område som etter vår oppfatning ivaretar de hensyn som er vektlagt i retningslinjene fra departementet. Dette dreier seg for eksempel om avstand til bebyggelse, andre løypetraseer, støyproblematikk og lignende. Prosessen gjennomføres som en ordinær prosess etter plan og bygningsloven der planen legges ut til høring og alle berørte parter får mulighet til å uttale seg. Det forutsetter selvsagt også tillatelse fra alle berørte grunneiere. I utgangspunktet er det altså ikke lagt opp til et omfattende løypenett, men en begrenset trasé for å teste ut om dette er et tilbud som vi ønsker å ha i vår kommune. Tilbakemeldinger fra både fritidsbeboere og løypepersonell tyder på at det har vært en krevende vinter å holde skiløypetraseer merket og oppkjørt på begge sider av kommunen. En er oppmerksom på disse utfordringene, og det er selvsagt viktig at de ulike aktørene har gode rutiner som dekker behovet for merking og oppkjøring, men som samtidig ivaretar sikkerheten til de som utfører arbeidet og de som bruker løypenettet. I skrivende stund er det rekordstore snømengder i fjellet, og varsler om skredfare må tas på alvor. Mitt råd er derfor at man holder seg til merkede og oppkjørte løyper, selv om de skulle være litt kortere enn vanlig. I lys av en stygg ulykkesstatistikk vil jeg også i år benytte anledningen til å oppfordre alle til å ferdes med fornuft i trafikken til og fra påskefjellet, eller hytta ved sjøen, slik at alle kommer seg trygt frem og tilbake. Ha en riktig GOD PÅSKE! Dag Lislien, ordfører Tilgjengelige lenker med informasjon om aktiviteter i Rollag: og spesifikt for Rollag: Rollag kommune er også på Facebook UNDER VARDEN nr

4 MELDINGER Robin Berggren (22) har store planer og mange ideer for Rollag Stasjon denne våren. Som vi kunne lese i Laagendalsposten i mars avslutter han sin stilling som soussjef hos Bølgen og Moi, og inntar Rollag Stasjon til påske. Ny driver av RIMI 10. mars var en merkedag for RIMI i Veggli Handel, da startet Linda Thuseth som ny driver av Veggli Handel gjennom sitt eget firma Veggli Dagligvare AS. Veggli Handelsforening har selv drevet butikken i alle år, men nå er altså Linda den første private driveren. Linda er 39 år og er samboer i Kongsberg. Hun har jobbet i butikk siden år 2000 og har vært distriktssjef i RIMI de siste tre årene. Linda er opprinnelig fra Frøya og er utdannet lærer og omsorgsarbeider før hun gikk i handelsfaget. Fra og med palmesøndag vil RIMI ha åpent alle søndager og de fleste helligdager fra kl Linda setter stor pris på tilbakemeldinger fra kunder, og den blide butikksjefen avslutter med en oppfordring: Et smil koster så lite, og lyser opp dagen. Velkommen Linda, og lykke til med butikkdriften! Åpner restaurant Han forteller at han hadde ambisjoner om å bli kokk allerede som niåring og drømmen var å starte sin egen restaurant. Nå går drømmen i oppfyllelse! Robin ser stort potensial i stasjonen så vel som Rollag, med direkte tilgang til gode råvarer, vakker natur og unike opplevelser rett utenfor stasjonsdøren. Fremfor en fast meny vil kokken satse på å lage mat av tilgjengelige råvarer hver uke, og ser frem til nært samarbeid med lokale matprodusenter i Rollag og Numedal. Robin åpner dørene for matservering i forbindelse med matmarkedet på Rollag Stasjon 16. april, da byr han på ulike alternativer mellom kl 14:00 19:00. Resten av påsken vil det være åpent fra kl 11:00 18:00. Langfredag og påskeaften serveres en overraskelsesmeny på kvelden, så her må man være raskt ute og bestille bord kun 35 sitteplasser! Følg med for mer informasjon på Rollag Stasjon på Facebook.com, og bestill bord på: eller tlf Videre fremover håper Robin å by på lunsj i hverdagene og overraskelsesmenyer i helgene, avhengig av etterspørsel og interesse fra lokalbefolkningen og turistene. Vi kan jo ikke annet enn å ønske lykke til, spre ordet, og aller viktigst: besøke Robin på stasjonen så ofte som mulig i tiden som kommer! Ny driver av Veggli Vertshus 1. april tar Kari Revå Raunholm over den daglige driften av Veggli Vertshus. Kari er 52 år, er født og oppvokst i Rollag. Hun er gift og har to barn og tre barnebarn. Kunder av Vertshuset vil dra kjensel på Kari, hun har arbeidet på stedet i 30 år og kjenner Vertshuset nesten like godt som Gunnbjørg og Paul Tore Halvorsen. De vil fra nå av skal konsentrere seg om dressinutleie og NumedØL samtidig som de fortsetter som ansatte på Vertshuset. Vertshuset vil i all hovedsak drive på samme måte som tidligere, men noen endringer vil vi nok få se. Kari er opptatt av norske råvarer, gjerne lokalprodusert, men vil fortsatt tilby hamburgere og pizza. Samtidig som vi takker Gunnbjørg og Paul Tore for mange års god drift av Veggli Vertshus, og ønsker Kari lykke til med den daglige driften! 4 UNDER VARDEN nr

5 Stedsutvikling i Rollag og Veggli Nå braker det løs! Generelt STARTLÅN bolig/tilskudd Husbankens lokale ordninger Helhetlig stedsutviklingsprogram for Rollag og Veggli tettsteder ble vedtatt i kommunestyret 20. februar I perioden 2014 til 2017, skal det gjennomføres en rekke tiltak i Rollag og Veggli tettsteder, forutsatt endelig finansiering. I samarbeid med lokalbefolkning, vel foreninger, næringsliv, vegmyndigheter (Buskerud fylkeskommune) og andre aktuelle aktører, skal vi utvikle tettstedene Rollag og Veggli. Tettstedene skal bli visuelt attraktive, og bidra til trivsel og trygghet. I Handlingsprogrammet for fylkesveger er Veggli utpekt som satsingsområde for trygge og trivelige tettsteder. Vi er nå i gang med å planlegge ei miljøgate i Veggli med enhetlig belysning, steinmurer og brosteinsrenner i sentrumsgata. I samarbeid med Innovasjon Norge, skal vi prosjektere ny gangbru over Nørdsteåe, for å erstatte den nåværende strekkmetall brua. Hva som konkret bygges av innholdet i miljøgata i Veggli i 2014, avhenger av fordeling av midler. Veggli Vel og Rollag kommune startet planleggingen av aktivitetspark i Veggli, i mars. Aktivitetsparken er en utvidelse av fritidsparken sør for Nørdsteåe. Vi gjennomførte høsten 2013 en undersøkelse på Veggli skole, for å høre hva slags aktiviteter de kunne tenke seg i sentrum. Utfallet av undersøkelsen ble sandvolleyballbane, BMX løype og klatretårn. I samråd med Veggli Vel er byggingen av de første aktivitetene fordelt på to byggetrinn, over to år. I 2014 bygges: Sandvolleyballbane, småbarnsleik og BMX- løype. Arealet opparbeides som en park. Aktivitetsparken kommer, hvis du kommer! Dugnad må til for at parken skal bli reel. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere, små og store til å delta. Ta med spade, raker, gravemaskiner, tippbiler, motorsag, traktorer m.m. og bli med på dugnad siste helga i mai Kan vi slå Flesbergingene på dugnad? Rollag sentrum skal være vert for Matfestivalen i Numedal 1. juli Det er da viktig at tettstedet fremstår på en god måte. Vi jobber med å synliggjøre Rollag fra f.v. 40, og skape en identitet for Rollag som tettsted. Stor, tung vegetasjon skal fjernes og vi håper på å kunne skifte gatebelysning i sentrumsgata. Arealene rundt stasjonen, parkeringa og bussholdeplassen skal opparbeides, slik at de kan vedlikeholdes og skape et bedre inntrykk. Ved Rollagskrysset sees det på mulighetene for portaler (varde monument), for å markere Rollag. Bjørgesund bru er ei flott gammal bru, og i dag benyttes den som gangbru over Numedalslågen. Denne ønsker vi å synliggjøre bedre. Et Drammensfirma er nå satt til å komme med belysningsforslag av brua. Brua er allerede i dag et monument i Rollag sentrum. Med belysning vil den synliggjøres enda bedre, og bli synlig fra f.v.40. Et viktig skritt for å utvikle identiteten til Rollag. Numedalslågen er ei fantastisk elv, og en båt- eller kanotur på elva er enhver forunt. Det er i dag vanskelig å komme til Numedalslågen med bil og båthenger, og vi ønsker å gjøre tilgangen enklere. Klarer vi å få til båtslipp ved det gamle og nedlagte renseanlegget i Rollag før Matfestivalen 2014? Rollag kommune ønsker å opparbeide nedkjøringa ved det gamle renseanlegget for båtslipp. Relativt enkle tiltak behøves, og med en god dugnadsinnsats bør det kunne bli en realitet til sommeren, forutsatt en godkjenning for tiltaket. Har du etableringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern, god helårsbolig. Startlånet gis: som topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig til utbedring av nåværende bolig til refinansiering, slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig til toppfinansiering ved bygging av ny bolig Målgruppe unge i etableringsfasen barnefamilier enslige forsørgere funksjonshemmede flyktninger og personer med opp holdstillatelse på humanitært grunnlag økonomisk vanskeligstilte husstander Lånet følger Husbankens rentevilkår. Boligtilskudd til etablering eller tilpasning Kommunen kan også bidra med tilskudd til førstegangsetablerere med vanskelig økonomi. Tilskudd kan også gis dersom du trenger å utbedre boligen din. Ordningen er behovsprøvd. Har du behov for spesialtilpasset bolig, kan du også søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene helt eller delvis. Tilskudd gis til mindre utbedringer av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Har du fått støtte av Rikstrygdeverket til å anskaffe bil, kan tilskudd også gis til garasje. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant. Ta kontakt med Rollag kommune, servicetorget, dersom du ønsker mer informasjon om disse ordningene. Info og søknadsskjema finner du også på UNDER VARDEN nr

6 TEKST: Kjell Mogen. FOTO: Kreativ Kultur Snekkerbua et senter for fellesskap, kunnskap og kultur Snekkerbua har hatt et stort og variert kursprogram i vinter, og alle kursene har hatt god tilslutning. Den årlige bakstedagen ble gjennomført i november, dermed ble kunnskap om lefsetradisjonene videreført til nye generasjoner. Det er økende interesse for slektsforskning (genealogi) og vi hadde et kurs om hvordan en kunne systematisere og finne informasjon på nettet. Kurs i databehandling og bruk av bilder er et tema som ble gjentatt i vinter. En gruppe kreative deltagere var samlet til tema helårsnissen og førte til at mange flotte skapninger så dagens lys, iført tradisjonelle klær fra Numedal. Det kan skjule seg flotte mønster og farger i en gråstein, noe deltagerne fikk erfare på kurset i steinsliping. Møbeltapetsering er et nytt tema på Snekkerbua. Monicas Stoppested gjennomførte to helgekurs. Vår lokale keramiker og kunstner Kari Bjørnsrud veiledet i arbeid med leire. Søm av drakter inspirert av moter fra vikingtid og middelalder har vakt stor interesse, og et nytt kurs er gjennomført i vinter. Hekling med varierte teknikker er et annet håndarbeidstema som det har vært fokusert på. I mai blir det arrangert et nytt kurs i orientering, i samarbeid med Idrettslaget. Snekkerbua har siden i høst hatt en fast dugnadsdag hver tirsdag, i samarbeid med Frivilligsentralen, der de som trenger praktisk hjelp kan få det. På torsdager er det fysisk aktivitet som står på programmet, med felles trening og turer i skog og mark. Musikk-kaféen fortsetter å holde åpent siste lørdag i måneden, hver gang med en invitert gjesteartist. I januar var det Prøysendag med Åsmund Reistad, i februar hadde Even Tråen minikonsert med egne slåtter. Ulf Myrvold slo an blues-stemning i mars. I april blir det klassisk konsert med sang, fløyte, cello og piano. Den tradisjonelle påskelunsjen er servert også i år, og St.Hans-feiring går av stabelen som vanlig. Til sommeren blir Middelalderverkstedet igjen det store arrangementet. Fletting i sprangteknikk Middelalderverksted 2014 For fjerde år på rad arrangeres Middelalderverksted under Middelalderuka 28. juli-1. august. Kursserien er basert på gamle hånverksteknikker og eksperimentell arkeologi. Vi avslutter uka med marked på Rollag bygdetun 2. august, med aktiviteter, opptrinn, musikk, matservering og salg av eksklusive produkter. Langbuemakere Tægerbinding Smia - herding 6 UNDER VARDEN nr

7 Numedal Middelaldersenter ble stiftet 15. februar 2013 og har allerede kommet godt i gang med den planlagte oppbyggingen. Middelalderskogen Bli medlem Medlemmene i foreningen kommer fra hele østlandsområdet. Du er også hjertelig velkommen som medlem, både for å støtte foreningen økonomisk og gjennom frivillig praktisk arbeid. Hvis du er interessert i medlemskap, kan du sende en e-post til Kontingenten er kr. 200 for enkeltmedlemmer og kr. 350 for familiemedlemskap (inntil 2 voksne med barn under 18 år i samme husstand). Det kan også tegnes støttemedlemskap kr (med tanke på bedrifter og organisasjoner). Mer informasjon om Middelaldersenteret finner du på Hovedtanken med senteret er å skape en arena for formidling og videreføring av kunnskap om gamle byggetradisjoner og håndverksarbeid i tre, jern, ull, tekstil, skinn etc., samt arbeide med eksperimentell arkeologi (som smelting av jern fra myrmalm). Kurs og læring vil prege virksomheten, noe vi allerede er i gang med gjennom byggeprosessen. I løpet av en 5-årsperiode ønsker vi å skape et tun slik det kan ha sett ut i tidsperioden år , med kombinasjon av grindebygg (langhus), stavlaft og rundlaft (årestue). Ved årsskiftet har foreningen 83 betalende medlemmer. Det er i 2013 lagt ned over dugnadstimer i prosjektet. Det praktiske dugnadsarbeidet startet 11. mai, og det er gjennomført 21 dugnadsdager fram til 8. desember. Området til tunet er ryddet for skog, det er satt opp grindverk til et uthus på 4x10 meter, og det er satt opp et grindbygg (2x3,5 meter) for blåsebelg til jernblæstring/myrmalmsmelting. Det er også under oppføring et midlertidig lagerbygg til ly for vær og vind, fram til vi får etablert et permanent bygg. Planer for 2014: Få på plass infrastruktur (vann, avløp, strøm) og sette opp et servicebygg basert på et tømmerhus fra ca som vi har fått i gave. Videre planlegge langhuset i samarbeid med fagmiljøer som historikere, arkeologer og håndverkere. Det blir i tillegg lagt vekt på å utvide nettverket innenfor historieinteresserte miljøer, Prosjektet er støttet av Buskerud fylkeskommune og Omstillingsstyret i Rollag kommune. Som tidligere år blir det nye forsøk med jernblæstring (smelting av jern fra myrmalm) og kurs i smiteknikker. Vi har lykkes med å få den polske smeden Lukasz Szczepanski til å demonstrere og undervise i blæstring av jern og smiing, noe han har lang erfaring med. Som tidligere år blir det kurs i tægerbinding (fletting med bjørkerøtter), draktsøm, sprangfletting, lafting og hvordan du lager en historisk langbue. Vi planlegger også et kurs i forskjellige metoder for taktekking, blant annet med trespon. På markedet 2. august kommer vårt eget musikkensemble Musicantus, som debuterte i fjor. Det blir oppvisning av blankvåpengruppa Vikverir og demonstrasjon av matlaging i kokegrop, brødsteiking i 7-steinsovn og smaksprøver av helgrillet villsvin. Det nyetablerte mikrobryggeriet NSB (Numedal Stasjons-Bryggeri) byr på smaksprøver. Robin Berggren, tidligere kokk på Bølgen og Moi som nå driver restaurant på Rollag Stasjon, serverer vikinginspirerte retter av lokale råvarer. Matprodusenter i Numedal presenterer egne varer, og det blir et allsidig utvalg av håndverksprodukter innen tægerbinding, sveiping, veving, nålebinding, flisefat og flettekurver, kniver og andre smiprodukter, sølv, keramikk, søm og lær. Det blir også et variert aktivitetstilbud for barn i alle aldre. Følg med på for oppdatering av program og påmelding. Informasjon finnes også på: Facebook-siden Møteplassen Snekkerbua. Draktsøm UNDER VARDEN nr

8 MELDINGER Renovasjon Ved søppelbodene/containerne på fjellet skal det kun leveres husholdningsavfall. Dessverre plasseres det likevel annet ulovlig avfall, som for eksempel bygningsavfall, batterier, møbler, hvitvarer mv. ved containerne. Dette er skjemmende og medfører ekstra kostnader. Om vinteren risikerer det dessuten at gjensatt avfall snør ned og skader brøyteutstyr. I de tilfeller hvor vi har klart å spore opp de som kaster slikt ulovlig avfall, har vedkommende blitt nødt til å koste arbeidet med å hente og kjøre bort avfallet. Dette har dessverre ikke vært avskrekkende nok, for problemet fortsetter. Vi håper derfor at vi med denne henstillingen kan få folk til å levere søppel der de skal! Gjenvinningsstasjonen på gamle Øya søppelplass i Veggli har følgende åpningstider: Hele året: Første lørdag i måneden (unntatt helligdag) kl Vintersesongen: November-februar, hver torsdag (unntatt helligdager) kl Sommersesongen: Mars- oktober, hver torsdag (unntatt helligdager) kl Returpunkt ved Veggli Handelsforening: - Glass - Metallbokser - Klær (kun rene og hele) Returpunkt ved Rollag Handel: - Glass - Metallbokser Åpningstid og plassering er også oppslått på søppelbodene. Rollag kommune LEIEKJØRERE Har du behov for snøscootertransport? Rollag kommune har i flere år hatt en ordning for leietransport med snøscooter i tilknytning til hytteområdene. Leietransportørene kan ta på seg følgende oppdrag: Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte/seter Transport av ved Transport av funksjonshemmede når oppdragsgiver har dispensasjon etter forskriftens 5b. Tilsyn med privat hytte på eiers oppdrag Transport for massemedia på reportasjeoppdrag Transport ved særlige andre behov Navn: Område: Telefon: NORDRE VEGGLIFJELL Nils Bekkeseth Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Tore Eggerud Votndalen, Lauvhovd/Liset Bjørn Melvold Votndalen, Lauvhovd/Liset, Persbu/Rust Olav Svensrud Votndalen, Lauvhovd/Liset Halvor Halvorsen Dalsethaugen/Rust Anne Guri Rustgaard Dalsethaugen/Roe (Nore og Uvdal) SØRE VEGGLIFJELL Knut Bakke Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Thor-Arne Bjørkgarden Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje Norsk Folkehjelp Sundtjønn/Vorset, Skjærbrekka/Sørkje/Nordre Vegglifjell BLEFJELL Asbjørn Gjellerud Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Sigurd Storemoen Butjønn/Fiskeløysen, Eriksbu Nils Anund Ødegården Butjønn-Mellomseter Geir Arne Fløtterud Butjønn/Meseter/Nordre Fiskeløysen Statens Naturoppsyns (SNO) rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen tlf / Nore og Uvdal: Dag Utkleiv tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien tlf Vi ønsker melding om observasjoner av alle spor og sportegn etter rovdyr. 8 UNDER VARDEN nr

9 MELDINGER Forsøksordning med snøscooterløyper Klima- og miljødepartementet har iverksatt en ny forsøksordning for snøscooterløyper for perioden Rollag kommune er med på denne forsøksordningen. Forsøket åpner for fornøyelseskjøring i etablerte snøscooterløyper. Før en eventuelt kan begynne å kjøre snøscooter i slike etablerte snøscooterløyper må man gjennomføre en forholdsvis omfattende prosess. Først må kommunen lage et planprogram. Hensikten med planprogrammet er å beskrive- og utrede aktuelle problemstillinger for planarbeidet, som f. eks virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold. Forslag til planprogram sendes ut på høring til berørte grunneiere, interesseorganisasjoner og myndigheter. Etter denne prosessen lager så kommunen en reguleringsplan for området. Denne sendes også ut på høring til berørte parter og blir til sist vedtatt i kommunestyret i Rollag. Planområdet for snøscooterløypene ligger vest for Rollag sentrum. De aktuelle traseene vil for det meste ligge i skogsterreng, men så vidt krysse over tregrensa ved Dalfjellet. Traseene vil i hovedsak følge eksisterende skogsbilveger. Det er ingen hytter, hus eller skiløyper i nærheten av hovedtraseen. Tilførselsløypene vil ligge i nærheten av enkelte gårdsbruk/hus. Alle traseer må godkjennes av aktuelle grunneiere. Målet er at traseene skal være klare til bruk til neste vinter. Hvis forsøket viser seg og bli vellykket kan det være aktuelt og eventuelt finne flere aktuelle snøscooterløyper i kommunen. Forslag til traseer: Ellen Skarstein Påskehilsen Vi i styret for Veggli vel planlegger to arrangement i påska, men alt er ikke avklart før fristen, for å få det med i Under Varden. Så følg med på oppslagstavla på butikken og facebook. Det er snakk om en påskefest m/miniquiz og en familieaktivitet i samarbeid med Liverbirds Numedal. Vi ønsker alle en riktig god påske! Hilsen styret i Veggli vel Ann Sofi, Paul Tore, Håkon, Frøydis og Monika Adressetildeling til hyttene Rollag kommune er i gang med å innføre offisielle vegadresser i hele kommunen. Så langt er det gjort vedtak om navn på veier i bygda og de fleste skilta ble satt opp i sommer. Vi har nå startet arbeidet med å tildele adresser eller husnummer sør i kommunen og håper å bli ferdig med dette i løpet av året. Det skal også innføres offisielle vegadresser i hytteområdene. Arbeidet med å fastsette vegnavn tar til i vår og forhåpentligvis vil vi rekke å montere noen skilt i år. Selve adressetildelinga med nye hyttenummer vil først bli aktuelt å gjennomføre i Vi vet og tror at det er mange som kjenner til gode navn med lokal tilknytning og kulturhistorisk verdi. Vi håper derfor på et bredt engasjement og inviterer både privatpersoner, lag og foreninger til å sende inn forslag på adressevegnavn når vi kommer så langt til Rollag kommune, 3626 Rollag eller Oversikt over vegstrekningene som skal få vedtatt navn vil man finne på kommunens hjemmeside. Dette samt informasjon om innsending av forslag på vegnavn vil legges tilgjengelig så snart dette arbeidet kan starte opp. Innføring av vegadresser i kommunen vil være med på å sikre liv, helse og ha samfunnsøkonomiske gevinster. UNDER VARDEN nr

10 MELDINGER FOTOARKIVET ROLLAG KOMMUNE Åpent for publikum hver mandag og onsdag kl ADRESSE: Rollag kommunehus, 3626 Rollag Tlf.: E-POST: kommune.no FOTOGRUPPA: Klara Helgesplass, Bjørg Pettersen, Randi Voldbakken, Åsne Bergset, Narve Lid, Gunhild Aasen, Halvor Næsset og Liv Jorunn Frogner. Bildet viser truleg elevane på fylkesskulen rundt kaffebordet i loftsetasjen på Ulstad eller Fekjan? Foto frå Valle-albuma Fotogruppa får stadig inn bilder frå bygda, både gamle og nyare. Nyleg fekk me inn fire album frå Valle, etter Nils Haugjorden og syskena. Her er det masse flotte bilder, dei fleste frå 1920-talet. Det er friluftsbilder og jaktbilder med hund, frå bygginga av Numedalsbanen og Kjerre stasjon, og bilder frå vidda og Østerdalen der Nils var jaktoppsyn. I dei fleste fotosamlingane me får inn er det bilder frå Numedal folkehøgskole, eller fylkesskulen som var navnet før skulen vart bygd på Søre Fekjan i I åra heldt skulen til i leigde hus på Ulstad, og bruka hovedbygningen på Søre Fekjan i tillegg. Vinteren 1920/21 gikk Nils Haugjorden der, og vinteren etter gikk bror hans, Gudbrand. Derfor er det mange bilder frå denne tida i albuma frå Valle. Alle bildene denne gongen er frå Valle-albuma. Hvis nokon av lesarane kjenner andre personar på bildene, vil me svært gjerne ha beskjed. Helsing frå Fotogruppa i kjellaren under NAV-kontoret. Her kan me treffas mandag og onsdag. Dette bildet passar å ha med i forbindelse med 200-årsjubileet for Kari Haugjorden, gift Morten, og broren Gudbrand er på tur til Eidsvoldbygningen. Biltur til eit stevne på Finse. Bildet er kanskje frå Dagali eller Skurdalen, og Nils Haugjorden er i baksetet på bilen til venstre. 10 UNDER VARDEN nr

11 TEKST: Kjetil Heitmann Omstillingsstyret har nå arbeidet i to år med å gjennomføre omstillingsplanen. Planen ble rullert på nyåret i 2014, og ny plan ble godkjent av kommunestyret 24. februar. Endringene innebærer mer konkrete målsettinger for antall arbeidsplasser som omstillingsarbeidet skal bidra til det enkelte år. Hver arbeidsplass vil over tid bidra til en økning på to nye innbyggere. I år blir det avgjort om omstillings- arbeidet i Rollag får fortsette For å måle resultater av omstillingsarbeidet er det utarbeidet en oversikt over bedrifter som deltar i omstillingsarbeidet, med endringer i antall ansatte samt prognoser for ansatte basert på bedriftens egne utviklingsplaner. Oversikten oppdateres fortløpende. I 2012 ble det gjennomført to kompetanseprogram for næringslivet. Mange av disse arbeider nå med egne utviklingsplaner, og omstillingsprogrammet forsøker å følge opp disse bedriftene når planene skal realiseres. I tillegg er andre lokale bedrifter som har utviklingsprosjekter på gang. Aktiviteten er samlet sett stor i næringslivet. Handelsutvikling Omstillingsarbeidet har engasjert Balanza-gruppen AS for å bidra med planer og strategier for hvordan vi skal øke handelen lokalt. I følge statistikk og sammenlignbare kommuner bør handelen i Rollag ligge % høyere enn hva som er tilfellet i dag. Det vil utgjøre mange arbeidsplasser. Veggli vil utvikle som handelssenter, med detaljhandel i sentrum og tyngre handel på industriområdet i utkanten av sentrum. Kommunen samarbeider med næringslivet om å utvikle et senter for tyngre handel på industriområdet i Veggli. Byggern i Veggli planlegger ny og større butikk og Felleskjøpet Numedal har også behov for større butikklokaler. Det planlegges felles adkomst og parkering med bedre skilting og et helt nytt inntrykk mot fylkesveg 40. Trafikk skaper trafikk, og med to større forretninger vegg i vegg vil det gi trafikkgrunnlag for flere virksomheter på samme sted. Planene for faghandelssenter skal være klar i løpet av sommeren Lokal mat som opplevelse Matopplevelser i Numedal SA (MIN) er eid av lokale matprodusenter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter. Etterspørselen etter lokal mat er økende i Numedal som i resten av Norge. MIN arbeider for å få fram nye matprodukter, og utvikler menyer og opplevelser der mat inngår. Numedal Stasjonsbryggeri er allerede etablert på Rollag stasjon, og MIN arbeider for å få til et foredlingsanlegg for kjøtt og fisk i Rollag. Omstillingsstyret støtter arbeidet med foredlingsanlegg, utvikling av opplevelsespakker basert på mat, natur og kultur, og den nye, spennende kokeboka fra Numedal. Vegglifjell Omstillingsstyret har støttet utviklingsplaner for Vegglifjell Skisenter, med snøkanoner og nytt servicebygg i skisenteret. Det arbeides for å starte bygging av nytt servicebygg i skisenteret sommeren Finansiering av bygget vil skje ved at grunneierne nord på Vegglifjell tilbakefører 10 % av salgssummen fra hyttetomter til Vegglifjell Infra SA som vil betale bygget. Skisenteret og skiløypene er viktig for bruk av Vegglifjell og for salg av nye hyttetomter. Verdiskaping av hyttebygging Alt for få av hyttene som settes opp på Vegglifjell bygges av lokale bedrifter. Selv om det er hard konkurranse med utenbygds ferdighusleverandører og utenlandske håndverkere er potensialet for flere lokale arbeidsplasser innen hyttebygging stort. Numedal Element AS ble etablert i 2013 og leverer kvalitetshytter på en framtidsrettet måte å bygge hytter på. Omstillingsarbeidet støtter lokale bedrifter som ønsker å ta større del av verdiskapingen innen hyttebygging. Framtidsretta landbruk i Numedal Numedal Næringshage AS kartlegger bønder som ønsker å utvikle gården sin, og hjelper dem med å vurdere utviklingsmulighetene. Flere bønder i Rollag har satset på melkeproduksjon, sau og kjøttfe de senere år. Selv om antall aktive gårdsbruk har gått ned de siste tiårene er så godt som all jord i Rollag i bruk. Økende etterspørsel etter lokal mat gir nye muligheter for å få til lønnsom produksjon på gården. Markedsføring av Rollag som samarbeidsprosjekt Rollag næringsforening ble stiftet i januar 2014 og har allerede mer enn 30 medlemmer. Medlemsbedriftene vil samarbeide om å markedsføre næringslivet i Rollag bedre overfor sin kundegrupper. En ny nettportal for Rollag vil utvikles, der det vil være enkelt å finne fram til den enkelte bedrift. På nettportalen skal det også være lett tilgang informasjon om natur- og kulturopplevelser, fritidstilbud og boligtilbud. Næringsforeningen vil også samarbeide om å utvikle nettsidene til den enkelte bedrift, lage digitale nyhetsbrev til kunder og øke kunnskapen om markedsføring. Målet er å øke omsetningen i medlemsbedriftene og øke bolysten i Rollag. Fakta om omstilling og nyskaping i Rollag Rollag kommune har fått status som omstillingskommune for perioden for å snu en negativ utvikling. Nye målsettinger for omstillingsprogrammet er å bidra til minst 20 nye, lønnsomme arbeidsplasser i løpet av 2014 og 50 innen Dette vil bidra til en økning av folketallet på ca 100 personer. Omstillingsplanen har tre satsingsområder; næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst. Omstillingsprogrammet skal evalueres i løpet av 2014 med tanke på videreføring til årene Foreløpige evalueringer viser at Rollag har kommet godt i gang med arbeidet, og har resultater å vise til innen satsingsområdet næringsutvikling. UNDER VARDEN nr

12 MELDINGER Påskens boktips Etter en vinter med lite mangel på snø, begynner endelig fuglene å kvitre om vårens fremmarsj. Det betyr at det er påskeferie å se frem til, og da hører lesestoff til. Her er noen tips som er vel verdt å ha med seg i tursekken, sammen med appelsinen og Kvikk Lunsjen. Riktig god påske alle sammen! Med hilsen fra oss her på Rollag Folkebibliotek. Mors gaver av Cecilie Enger Mors gaver er Cecilie Engers sjette roman. Dette er en selvbiografisk bok i den forstand at den handler om forfatteren selv og hennes mor, Ruth Krefting Enger. Cecilies mor har Alzheimers og flytter på omsorgshjem. I løpet av en helg blir hjemmet hennes tømt, og eiendelene gjennomgått og fordelt. Cecilie kommer over en notatbok hvor moren har laget lister over alle gaver, fått og gitt, over flere tiår. Disse bruker hun til å skrive sin egen families historie og minnene vekkes til liv samtidig som hennes egen mor stadig forsvinner stadig lenger inn i glemselen. Denne romanen er vinner av bokhandlerprisen Fugletribunalet av Agnes Ravatn Fugletribunalet er Agnes Ravatns andre roman. Til vanlig er hun spaltist i en nynorsk ukesavis. Hun har også mottatt flere priser for sine essaysamlinger. Boken handler om trettitoåringen Allis Hagtorn som må slutte i jobben sin som programleder i NRK etter å ha innledet et forhold til kringkastingssjefen. For å komme seg vekk fra den uønskede oppmerksomheten får hun seg jobb som hushjelp hos Sigurd Bagge. Kona er bortreist og han vil ha hjelp til matlaging og husstell. I begynnelsen holder de seg for seg selv, men etter hvert som historien utvikler seg kommer de nærmere hverandre og Allis får vite mer om kona og hvorfor hun er bortreist. Det henger en engel alene i skogen av Samuel Bjørk Bak pseudonymet Samuel Bjørk skjuler det seg en etablert norsk forfatter. Hvem er foreløpig ukjent, men mange mener at skrivestilen kan minne om den godt kjente krimforfatteren Kepler. En seks år gammel jente blir funnet myrdet i Maridalen i Oslo. Hengende i et tre i skogen med skolesekk på ryggen og en lapp rundt halsen: jeg reiser alene. Politietterforsker Holger Munch blir satt på saken og med seg på laget har han blant andre sin tidligere kollega Mia Krüger og hackeren Gabriel Mørk. Sammen kjemper de en kamp mot tiden for å hindre at det som viser seg å være en seriemorder krever flere unge liv. Boka ble nominert til bokhandlerprisen Til Jacobs forsvar av William Landay Dette er Landays tredje roman. Boka handler om Andy Barber, assisterende statsadokat i Massachussettes, og utfordringene han og familien må igjennom når hans 14 år gamle sønn, Jacob, blir tiltalt for drapet på skolekameraten Ben Rifkin. Andy gjør i god tro alt han kan for å beskytte sønnen som sier han er uskyldig. Men etter hvert som bevisene peker i retning Jacob, blir Andy og kona Laurie nødt til å ta stilling til en hver forelders vanskeligste spørsmål: hvor godt kjenner du din egen sønn og hvor langt er du villig til å gå for å forsvare ham? Mysteriet mamma av Trude Lorentzen I denne biografien skriver Lorentzen om moren sin, Mia Skøien. Den livsglade, sprudlende kvinnen som blir brått psykisk syk i godt voksen alder. I en alder av 15 år opplever Trude at moren, etter gjentatte forsøk, tar sitt eget liv. Tjue år senere har Trude selv blitt mamma, og hun søker mening i det som skjedde. Kan hun forstå bedre nå? Lorentzen som til daglig er journalist i dagbladet, ønsker med denne boken å bidra til større åpenhet om psykisk helse. Hun skriver om hvordan hendelsen fortsatt påvirker henne i hverdagen og frykten for at dette kan ramme henne selv. Lorentzen har skrevet en hjerteskjærende og ærlig historie om mysteriet Mamma. 12 UNDER VARDEN nr

13 MELDINGER ROLLAG UNGDOMS- KLUBB Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Bygdetunet trenger omvisere for sommeren Vi søker omgjengelige og serviceinnstilte personer som har interesse for å formidle vår rike kulturarv! Søker bør være over 18 år, beherske godt engelsk, og gjerne flere språk. Arbeidet består i omvisning i bygningene på tunet, enkelt vedlikehold av tun og hovedbygning, i tillegg til salg av suvenirer og kioskvarer. Sesongen går fra sankthans 23. juni, til første uken i august. Lønn etter kommunal tariff. Søknad sendes: Rollag kommune, Kommunehuset, 3626 Rollag eller Innen 01. mai 2014 Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Rollag kommune, tlf: Rollag Ungdomsklubb er et rusfritt tilbud til ungdommer fra 8. klasse og oppover. Vi har lokaler i kjelleren på samfunnshuset i Rollag og har åpent på fredager. Her kan du treffe venner, spille biljard, høre på musikk, kjøpe mat, drikke og godteri. Vi lager Rollags beste pizza, ikke en fredag uten! Vi har i løpet av de siste to årene fått pussa opp litt i lokalene og synes nå vi har det ganske kjekt. Boka kommer et tilbud fra biblioteket og frivilligsentralen! Har du problemer med å komme deg til biblioteket, men ønsker å låne bøker, lydbøker eller filmer, kan du ta kontakt med biblioteket enten via telefon (i åpningstiden) eller mail, og få bøkene levert på døra etter avtale. Ikke nøl med å ta kontakt med oss Veggli hovedbibliotek: Tirsdag Torsdag Fredag Tlf Rollag avdeling: Onsdag Torsdag Tlf e-post: Sommervikarer innen Helse og omsorg Åpen omsorg: Boliger for psykisk utviklingshemmede i Veggli. Miljøarbeidertjenester i brukers hjem. Kontaktperson: Haldis Prestmoen, Hjemmetjenesten (må ha førerkort klasse B): Hjemmehjelp (må disponere bil) Hjemmesykepleie (kun autorisert helsepersonell) Kontaktperson: Lill-Iren Juveli, Rollag Bygdeheim: Pleieavdelingen (assistenter og autorisert helsepersonell) Trivselsassistent Kontaktperson: Anne Lise Augunsrud, Rollag Bygdeheim: Renhold Kjøkken Vaskeri Kontaktperson: Gunhild L. Kjøntvedt, Hva forventes av søker: Søkere til trivselsassistent, renhold, kjøkken og vaskeri bør ha fylt 16 år. Øvrige søkere må være 18 år eller eldre. Gjerne helsefaglig utdannet eller under utdanning. Spesifiser hvilke uker du kan jobbe. De som kan jobbe i minst 3 uker sammenhengende vil bli prioritert. Elektronisk søknad via Innen Gro-Kristin Svingen, enhetsleder Rollag kommune ønsker sommervikarer til Diverse vedlikeholdsoppdrag som plenklipping, beising m.m. Renhold. Enkel søknad med opplysning om alder, periode du kan jobbe, utdannelse, praksis og sertifikat sendes: Rollag kommune, 3626 Rollag eller Innen Arild Voldbakken, UNDER VARDEN nr

14 MELDINGER Påskehilsen fra barnehagen Tiden etter jul har gått veldig fort og masse skjer i barnehagen om dagen. Vinter er gøy for barna med masse skigåing og aking i bakken. Vi har vært heldige med å få masse snø denne vinteren. Selv om solen har uteblitt har det vært fint og mildt. Avdelingen i Rollag fikk i høst en ny gapahuk som er laget på dugnad av foreldre/besteforeldre til barnehagebarna. Denne blir flittig brukt av store og små barn. Vi var så heldige å få komme på brannstasjonen i februar. Barnehagen skal delta i et prosjekt Flambært vi fikk en bamse som skal være med hvert enkelt barn hjem for å se på brannsikkerheten i hjemmet. Barna fikk se hvordan en brannmann ser ut med fullt utstyr på og vi fikk prøve hjelmen og se inni brannbilen. Sykebilen var også inne når vi var der. Så vi fikk en omvisning hvordan den også så ut. 14 UNDER VARDEN nr

15 Februar er karnevalstid og vi markerer dette i barnehagen også med teateruke. Barna kan kle seg ut og sminke seg. Vi hører på sambamusikk og har en dag felles med karneval. Kostymer i ulike kategorier kommer på denne dagen. Alt fra cowboy, prinsesse og spiderman til tiger, sjørøver og hulken. Hvert år markerer vi samefolketsdag den 6. februar. Vi arbeider på forhånd med å gjøre barna bevisste på hvem samefolket er og hvordan noen av samene lever. Vi lager samisk mat, øver oss på lassokasting og heiser opp en lavo på selve dagen. Utover vinteren og våren skal vi ha en vinterdag i lysløypa/grillhytta i avdelingen i Veggli, påsketid med påskeverksted og vår årlige dag på bygdetunet. Vi ønsker alle en riktig god påske. UNDER VARDEN nr

16 MELDINGER TA VARE Idrettsskolen er inneværende år med på et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune om å skape gode holdninger til trafikk. Flere idrettslag i Buskerud fylke er med. Vi er den eneste skolen. Alle som besøker Idrettsskolen og vårt anlegg, blir minnet på viktigheten av bruk av bilbelte, refleks og sykkelhjelm og holde fartsgrense. Vi er stolte av å være en del av holdningsskapende arbeid for å senke risiko i trafikken. Vi har arrangert Åpen aktiv skole gjennom året, et gratis aktivitetstilbud spesielt retta mot ungdom, med den nye Rollaghallen som hovedattraksjon.vi har utarbeidet en trafikkpolicy som forsterker de selvfølgelige forhåndsregler vi alle bør ta når vi ferdes i trafikken: Bruk av hjelm, bilbelte, fart, refleks. Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole Trafikkpolicy Har fokus på gode holdninger i trafikken gjennom: Vi beregner god tid til treninger, arrangement, kamper, og konkurranser. Vi holder fartsgrensene. Vi bruker handsfree når vi kjører bil eller buss. Vi bruker sikkerhetsbelte. Vi sikrer last i buss og bil, eventuelt bruker vi tilhenger med kapell til utstyr. Vi bruker bare EU klarerte biler og busser. Vi bruker refleks eller refleksvest når vi trener langs vei, eller i vei. Vi bruker sykkelhjelm. Vi bruker lykt når vi sykler i mørket. Vi promoterer skolens trafikkpolicy for alle som reiser til Idrettsskolen for trening, eller arrangement. Elever og ansatte er Idrettsskolens største verdilast. BYGDETUNET nytt bygg åpner til sommeren! Alle som køyrer forbi stavkyrkja, prestegarden og bygdetunet har sikkert lagt merke til at eit nytt hus har kome opp der. Dette er det etterlengta huset med fasilitetar, som eit skikkeleg kjøkken, forsamlingsrom, internett-tilgang og toalett. Me ser fram til å ta det i bruk no til sommaren til dei tradisjonelle aktivitetane som foregår på tunet. Det nye huset frigjer dei andre husa til anna bruk som f.eks utstillingar og aktivitetar på tunet. Vi håper også at andre grupper, lag, private og bedrifter vil kunne bruke huset til ulike arrangement, og sjølsagt at alle dei som tidlegare har bruka tunet fortsett med det. Det blir plass til ca 25 sittande personar. Vi ser og for oss at dette kan vere ein naturleg innfallsport/endestasjon for aktivitetar i tilknytting til Trillemarka-Rollagsfjell. Navneforslag frå lesarane Alle husa på bygdetunet har si historie som er knytt opp til namnet på bygningen. Me ynskjer forslag frå dere; kva skal huset heitte? Forslag sendes innen 15. mai til: Opning blir den 5. juli, da håper vi å sjå mange på tunet! Eget program for dette kjem seinare. Ta kontakt med Servicetorget på kommunehuset for mer informasjon, tlf UNDER VARDEN nr

17 MELDINGER Lagets sprekeste veteranløper Knut Bakke fullførte løpet for 10. gang. Bare en løper har flere deltagelser enn Knut, nemlig Lars Ståle Flåta fra Rødberg som har 11 deltagelser. Knut mottok 10 årsplaketten under premieutdelingen, meget fortjent -GRATULERER Knut! Vegglifjellrennet Et reklamevindu for Rollag Vegglifjellrennet 2014 ble en ubetinget suksess med hele 507 deltagere, hvorav 106 løpere gikk på tid, 256 gikk i trimklassen og 145 deltok i barneskirennet. Arrangementskomiteen i idrettslaget er veldig fornøyd med årets renn, men vi kunne selvsagt ønsket oss flere deltagere. Årets renn ble vunnet av Kongsbergjenta Elisabeth Wigaard for tredje år på rad, og hun vant dermed vandrertrofeet til beste kvinne til odel og eie. Herreklassen ble vunnet av Erik Bråten fra Kjelsås IL. Veggli Fjellstue fungerer som «base» og rennkontor. Vi retter en stor takk til Linda, Arild og resten av gjengen på fjellstua for gjestfriheten. Dette hadde vi ikke klart uten dere på «laget»! Veggligjellrennet er en stor dugnad, og i år var ca 85 funksjonærer i arbeid på arrangementsdagen. Hovedkomiteen la også ned mye arbeid gjennom vinteren. Store deler av fredag før renndagen var det også mange som la ned mye dugnadsjobb. Vi ønsker å takke alle som har hjulpet til med arrangementet, uten dugnadsløftet hadde ikke dette vært mulig. Hilsen på vegne av arrangementskomiteen Turid V. Tveiten, leder Gro Kristin L. Svingen, leder John Melvin Tveiten, rennleder Boligutvikling i Rollag kommune Kommunestyret i Rollag vedtok i desember 2012 en boligplan for perioden , som er førende for kommunens aktiviteter omkring boligutvikling og boligpolitikk. Det oppleves en positiv utvikling i boligmarkedet. Det merkes ved at boliger og eiendommer som annonseres, blir solgt eller leid ut på kort tid. Dette bør gi muligheter for utvikling av flere boliger for salg eller utleie, primært i privat regi, noe som er et hovedmål i boligplanen. Både i Rollag og i Veggli er det byggeklare og attraktive boligtomter i både etablerte og nyere boligområder. Byggeklare tomter som er egnet for så vel leilighetsbygg, ungdomsboliger, seniorboliger, eneboliger, kjedede boliger mv. Og vi har så vel mindre som store boligtomter tilgjengelig. Det gir privatpersoner og utbyggere en god mulighet for å utvikle et allsidig boligtilbud. Gunstige, men ikke subsidierte, tomtepriser gir mulighet for en lavere inngang til ny bolig i vårt område. For å øke attraktiviteten, er vi også i gang med stedsutviklingsprogrammet, som gir forskjønningstiltak og annet, så vel i Rollag som Veggli tettsteder. Ønsker for eksempel seniorer eller yngre å se på mulighet for og kunne bli del av et fellesprosjekt sammen med andre, kan vi i kommunen hjelpe med å koble flere interessenter sammen, få i gang en planfase, evt. også koble med potensielle utbyggere. Vi oppfordrer også huseiere/gårdseiere å vurdere oppgradering av eksisterende og tomme boliger, slik at disse igjen kan bli attraktive boliger for bruk, eller utleie/salg. Dette innebærer som regel ikke like store investeringer som nybygg, og kan gi en grei avkastning for huseier. Oppgradering kan være mulig oppnå finansiering fra Husbanken. Rollag boligstiftelse gjennomfører kommunen nå en total gjennomgang av vårt utleietilbud og samlet utleiepolitikk. Blant annet fysisk tilstand og standard, behov for tiltak og investeringer, prisnivå, samlet utleietilbud og hensiktsmessig ansvar/rolledeling mellom kommune og stiftelse vil vurderes med tanke på hva som vil være best løsning for framtiden. Samtidig er det et klart mål å tilpasse seg slik at private aktører finner det interessant å bygge boliger for salg og utleie. Kommunestyret har vedtatt at det gjennomføres et forprosjekt nå i 2014 for å utrede bygging av attraktive prøveboliger. Hvis dette viser seg som aktuelt, ønsker man bygging i Målet med boligene er at man skal kunne leie og prøve boligen og kommunen, og øke lysten til å bygge egen bolig i etterkant av den begrensede leieperioden. Oftest løser den enkelte finansiering i private banker, men Husbanken kan også være et alternativ for finansiering. Slik det er i dag, er det lave og gunstige lange renter i Husbanken, og det er også andre virkemidler som kan være aktuelle å benytte seg av der. Ta kontakt med Rollag kommune, enten du ønsker å se på boligtomter, vurderer å bygge deg seniorbolig, få informasjon om utleietilbud, Husbankens virkemidler eller annet! Kontaktperson Dag Åsmund Bilstad, UNDER VARDEN nr

18 MELDINGER Frivilligsentralens tilbud til deg som bor i Rollag Noen trenger hjelp andre ønsker å hjelpe Vi søker nettopp DEG som: - Har litt tid til overs - Har lyst og vilje til å gjøre noe for andre - Som har evner, egenskaper og interesser som andre kan ha glede og nytte av. - Har godt humør, gode ideer og stort hjerte! Frivillige kan bidra med: - Ledsagerhjelp - Praktisk hjelp - Besøks/turvenn - Musikk/underholdning - Andre oppgaver/arrangementer Er dette noe for deg? ta kontakt med oss! Tirsdager: Vaffelstund på Vegglitunet. Vaffel, kaffe og en god prat for alle som vil. Kl Sporty tirsdag på Rollag Samfunnshus. For deg som er glad i litt tøffere trim og ballspill. Sammen med mange muntre typer. Kl Onsdager: Bingotreff på kantina, Rollag kommunehus. For deg som vil prøve spillelykken, lese ferske aviser, gå på biblioteket eller møte andre over en enkel lunsj. Ca. kl Fredager: Lunsj på Vegglitunet, for deg som vil kjøpe en rimelig, god lunsj, møte gamle kjente og slå av en prat. Kl I tillegg samarbeider vi med andre instanser i kommunen: Trim for unge eldre på Rollag Samfunnshus. For deg som vil ha enkel trening med veiledning fra kommunefysioterapeuten. Fruktstund og en sosial halvtime etter trimmen. Kl Trivelig-tirsdag på Snekkerbua fra kl. 10. For deg som vil gjøre en liten dugnadsjobb for eldre i kommunen. Etter en liten arbeidsøkt tilbys en enkel og rimelig lunsj på Snekkerbua. Har du lyst til å være med på en eller flere av disse tilbudene er det bare å møte opp! Ring oss gjerne om det er noe du lurer på. Alle er hjertelig velkomne! Vi har ofte nye planer og ideer til nye arrangementer, og iblant er det vanskelig og få dette kjent i kommunen. Vi bruker mye plakattavlene og LP, så anbefaler alle å ta en ekstra kikk der. Eller ring! Telefon kontor: Hilde Rostad: Kari Traaen: eller følg oss på Facebook. Kontordager på Rollag kommunehus Tirsdag kl Torsdag kl Siden februar 2002 har vår trofaste Bygdebil vært på veiene sommer og vinter. Men nå begynner den å skrante og vi trenger nettopp DIN hjelp til å komme videre i sparinga til ny bil! Bygdebilen kanns må fornyes! I 2001 var det en gjeng ildsjeler i bygda som samlet inn over kr til Bygdebil i Rollag kommune. Mest kom fra privatpersoner, men også fra lokalt næringsliv, lag og foreninger og legater kom det inn penger. Og i 2002 ble det kjøpt inn en flott minibuss med rullestolheis og to plasser til rullestoler i tillegg til vanlige seter. Bygdebilen har vært et kjærkomment tilbud for de eldre på bygdeheimen, eldre hjemmeboende og beboere på Vegglitunet i alle disse årene. Gjennom sommerhalvåret er Bygdebilen på veien hver eneste uke med de eldre. Da er de på besøk rundt i kommunen og Numedal, gjerne med en stopp i veikanten med en kaffekopp og kakebit. Bilen blir også flittig brukt når det er møter og arrangement i bygda. Bygdebilen er til for alle eldre i kommunen. Så om du vil være med på tur, eller trenger skyss til for eksempel pensjonistmøter, så gi oss et vink om det! Bygdebilen har et engasjert styre som jobber året rundt med å samle inn og spare opp penger til ny bil i tillegg til at de planlegger turer og skaffer sjåfører og ledsagere hver uke. Men det koster penger med ny Bygdebil! Vi er godt på vei i sparinga, men trenger fortsatt mange tusen for å komme i mål! Derfor ønsker vi hjelp fra alle våre sambygdinger om å støtte oss med noen kroner. Sammen kan vi komme langt og våre eldre fortjener det så inderlig! ER du ikke enig? Vil du støtte Bygdebilen? Vi er takknemlige for alle bidrag! Tusen takk! Bankkontonr. : Har du spørsmål og ideer ifht. Bygdebilen, så ta kontakt med styreleder Frank Rhoden, tlf UNDER VARDEN nr

19 MELDINGER Helse og omsorg Frivilligsentralens planlagte gåturer sommeren juni: Glanarberget 19. juni: Bufjellnatten 14. august: Madonnastatuen, Sigdal 28. august: Kulturstien i Veggli med sang og servering på Vegglitunet etter turen. (Samarbeid med Historielaget) For nærmere info om klokkeslett og oppmøtested følg med på plakattavlene og Facebook når det nærmer seg. Torkel Valles fond Reise og veldedighetsfond til bruk for eldre i Rollag kommune. Formål Avkastningen skal benyttes til reise og andre arrangementer som gjennomføres for eldre i Rollag kommune, samt til anskaffelse av nødvendige ting/ bruksgjenstander til disse. Således kan midlene også benyttes til ekstraordinære tiltak i tilknytning til aktivitetssenteret ved Bygdeheimen, samt til innkjøp av for eksempel bøker og lignende. Kapitalen skal ikke kunne angripes.bruksgjenstander som det offentlige i utgangspunktet plikter og skaffe til veie, kan ikke dekkes av fondets midler. Søknad om midler fra fondets avkastning sendes: Torkel Valles fond, v/ordfører, Kommunehuset, 3626 Rollag Enheten Helse er slått sammen med enheten Pleie og omsorg i en ny organisatorisk enhet. Enhetens nye navn er Helse og omsorg. Endringen er gjort gjeldende fra Enhetsleder er Gro-Kristin L. Svingen. Folkehelse Fra skal kommunen ha økt fokus på folkehelse, som er forankret i kommuneplanens samfunnsdel: Helse er mer enn fravær av sykdom, i vid forstand er helse trivsel, livskvalitet og det gode liv. Stadig flere har en inaktiv livsstil i samfunnet i dag. Kommunen ønsker i denne sammenheng å samarbeide bedre med lag, foreninger og frivillige generelt. Vi ber derfor de som har tanker, ideer og har lyst til å bidra om å ta kontakt med folkehelsekoordinator Nadine Mielke på tlf: Nedenfor ser dere gjeldende aktivitetsoversikt per mars MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktivitet voksne Trim til beboere Kl Rollag Samfunnshus Bygdeheimen Pensjonisttrim Pensjonisttrim Lunsjmøte m/trim Kl Bygdeheimen Bygdeheimen Vegglitunet Vaffelstund Kl Vegglitunet Sporty tirsdag Kl Rollag Samfunnshus Kjøkkenpersonellet sørger for god mat. Her er Gunhild L. Kjøntvedt i sving på kjøkkenet. TIMEPLAN Rollag kommune Bingo Kl Kommunehuset Rollag Bygdeheim Tradisjonen tro arrangerte Rollag Bygdeheim, også nå i desember, julebord for beboerne og frivillige. Vi er glade for å ha denne muligheten til å vise de frivillige at vi setter pris på innsatsen og samarbeidet. En spesiell takk til Hans Vidar Bråten som trofast bidrar med sang og musikk. Hjemmetjenesten Minner igjen om TRYGGHETSTELEFONEN som er i drift hele døgnet, Brukerundersøkelse i november/desember 2013: Pleie og omsorg gjennomførte en brukerundersøkelse på slutten av året. I denne forbindelse vil vi rette en stor takk til frivillige, Numedal videregående skole og Numedal Produksjon for hjelp til praktisk gjennomføring. Takk også til alle tjenestemottakere og pårørende som har tatt seg tid til å svare. Helse og omsorg skal nå i gang med oppfølging av resultatene. LEGEVAKT: Numedal legevakt: Ved øyeblikkelig hjelp ring 113 UNDER VARDEN nr

20 TEKST: Liv Berven Matopplevelser i Numedal Bordbestilling til Matfestivalen i Numedal starter torsdag 10. april kl Målet med Matfestivalen er å gradvis utvide den til en hel uke med aktiviteter over hele Numedal. I år stopper festivalen også på Rollag Stasjon tirsdag 1. juli med god lokal mat, drikke og morsomme opplevelser. Menyen til Matfestivalen på ROLLAG STASJON er vi kommet godt i gang med. I en workshop med kokkene i Numedalsgruppen i februar begynte vi å planlegge spennende lokale håndmat menyer og med et veldig lokalt øl fra Numedal Stasjons Bryggeri til. Bryggeriet er under bygging i det gamle venterommet på Rollag Stasjon og får sin offesielle åpning under Matfestivalen. Vi anbefaler derfor alle å sette av en laaaang helg fra fredag 27. juni-tirsdag 1. juli. Da blir det enda flere gode opplevelser med lokal mat, drikke, kultur og historie. Kokkene i NUMEDALSGRUPPEN lover en enda mer fantastisk meny i år Rollag-Regatta på Lågen Lyst til å være med på noe helt nytt og garantert morsomt? Alle som har tilgang på, eller har lyst til å lage en flytende farkost uten motor er velkommen til å være med på en regatta under Matfestivalen tirsdag 1. juli. Her gjelder det å være kreativ. Premie for både fart og fantasi. Arrangør er Rollag Havnevesen. Påmelding til Knut Halvor Tråen, mobil: eller For mer informasjon følg med på Rollag Havnevesen sin facebookside og Lokalmatmarked på Rollag stasjon onsdag 16. april kl Vi gjentar suksessen fra høstferien og rigger til lokalmatmarked utenfor Rollag Stasjon. Vi setter opp et stort skilt på et jorde langs FV 40 og håper at så mange som mulig ville ta den lille avstikkeren bort til stasjonen. Velkommen til et kortreist og hyggelig lite marked hvor du kan møte de lokale produsentene og handle alt fra spekemat, limousinkjøtt, burger og pølse, lam, elgkarbonade, lamakjøtt, egg, kling, snipp flatbrød, gelèr og sirup av bær etc. Du kan også kjøpe flotte saueskinn, varme votter og se Numedalskofta laget etter en gammel oppskrift. Alt er produsert i Numedal! Da kokkene i Numedalsgruppen var på workshop på Rollag stasjon i februar for å forberede menyen til Matfestivalen hadde Robin Berggren nettopp sagt opp sin jobb og var invitert til to jobbintervjuer i Sverige. Men etter å ha laget en 13 retters meny av lokale råvarer for superfornøyde restaurantgjester på stasjonen begynte han å tenke på tilbudet om å drive stasjonen. Resultatet er at Robin åpner dørene før påske og satser på et konsept som han beskriver som: Numedals tradisjoner møter Skåne. Vi tenner grillen for å lage gode smaksprøver, og fyrer noen tyrikubber for å koke vår berømte bålkaffe. VELKOMMEN! 20 UNDER VARDEN nr

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli

Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Åpent møte om Stedsutvikling Veggli Veggli Vertshus onsdag 2. mai 2012 Formål med møtet Informere Motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre Stifte Velforening, velge styre Velge representanter

Detaljer

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag

Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Åpent møte om Stedsutvikling Rollag Stasjonsfruene mandag 4. juni 2012 Formål med møtet Informere, motivere og engasjere Få innspill og diskusjon, forankre arbeidet Stifte Velforening og velge styre Velge

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook.

Kan også lese mer om påskeprogrammet vårt på våre hjemmesider eller på facebook. HAGLEBUPOST Nr. 236 Dato: 25. mars 2014 Temp: +4 Været: Se bilde Snødybde: Litt usikkert men mye snø fortsatt Skiløyper: Alle skiløyper er kjørte men her kan man også se på skisporet.no. Fantastiske skispor.

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Orienteringer: Nadine Mielke Prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Espen Berg Årsmelding 2016 Omstilling.

HOVEDUTSKRIFT. Orienteringer: Nadine Mielke Prosjekt Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Espen Berg Årsmelding 2016 Omstilling. Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 11.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Gunn-Hege Raunholm, Haldis Prestmoen,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2015. Februar har gitt oss mange opplevelser både ute og inne. Været har variert fra kaldt og glatt til mildt og vått. Inne har vi feiret både karneval,

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF 51 78 60 20 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 3. 5. FOTOGRAFEN KJEM 6. MILJØDAG 4. 7. 41 10. 11. 12. 13. Tur/dag 14. 42 43 17. 24. FN-DAG 18. Andre 5 år! 25. 19. 26. Fellessamling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2009. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2009 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den

Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigd behandlet saksnr. 2/16 den 22.04.2016 Behandling: Søknad fra Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening Der søkes om tilskudd på kr. 20.000 til

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Hovedmål: Vi avslutter Thorbjørn Egner prosjektet, alle skal bli bevisste på noe de har lært eller bidratt med i denne prosessen.

Hovedmål: Vi avslutter Thorbjørn Egner prosjektet, alle skal bli bevisste på noe de har lært eller bidratt med i denne prosessen. Hovedmål: Vi avslutter Thorbjørn Egner prosjektet, alle skal bli bevisste på noe de har lært eller bidratt med i denne prosessen. Sosialt mål: Vi skal få erfaringer i å gi hverandre positive tilbakemeldinger

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut

For 1 år siden. I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut For 1 år siden I denne sal: Vi har forstått det nå, Knut Det var etter at. AHF hadde dokumentert hva hyttene faktisk betyr for NAK 4300 hytter - 3300 boenheter, fastboende Nr 2 kommune i Norge, regnet

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette

HOVEDUTSKRIFT. Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Dag Åsmund Bilstad, Gjermund Otterholt, Ragnhild Kallestad og Else Berit Grette Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis

Detaljer

Velkommen til oss i Furuholmen Friluft

Velkommen til oss i Furuholmen Friluft Velkommen til oss i Furuholmen Friluft Vi bruker skogen som klasserom, gymsal og lekerom og foretar en reise i nysgjerrighet, fantasi og kreativitet. Selv om vi har skogen rett utenfor døren, er det mange

Detaljer

Fritid for hele familien

Fritid for hele familien Fritid for hele familien HYTTETOMTER TIL SALGS PÅ VEGGELI - HØGGERUD - Hyttetomter med fantastisk utsikt - Solrikt og rolig område med aktivt friluftsliv - Kort avstand til ski- og turområder Årset hyttefelt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Dagene på Vipene er fylt med glede, latter, vennskap, gråt og sang. Opplevelsene er mange og det fylles på med nye inntrykk hver dag. Barnegruppen virker å "sette" seg og fellesskapet

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten Da er enda en vintermåned forbi og vi gleder oss over at Mars banker på døra og vil inn. Vi har kost oss masse i Februar. Det har vært karneval. Alle som deltok syntes at dette var en artig fest. Vi startet

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer