Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00-18:00. Politisk nivå. Alta rådhus - Kommunestyresalen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00-18:00. Politisk nivå. Alta rådhus - Kommunestyresalen."

Transkript

1 Politisk nivå Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Alta rådhus - Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00-18:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedlem for Monica Nielsen Leder AP Ole Steinar Østlyngen Medlem AP Kristin Jensen Medlem AP Tine Klevstad Medlem AP Thomas Fredrik Kristensen Medlem AP Øystein Sedolf Pedersen Varamedlem AP Steinar Karlstrøm Kåre Simensen Medlem AP Bernt Johan Berg Medlem AP Alf Bjørn Medlem AP Odd Erling Mikalsen Medlem FRP Odd Eilert Persen Medlem FRP Hans Jørgen Andersen Varamedlem FRP Ronny Berg Bengt Rune Strifeldt Medlem FRP Claus Jørstad Medlem FRP Laila Viktoria Pedersen Medlem FRP Bjørn Roald Mikkelsen Medlem H Alex Bjørkmann Medlem H Hege Christin Bjørkmann Medlem H Karin Arnesen Hamnevoll Medlem KRF Frode Lindahl Medlem MDG Britt Karin Søvik Medlem RØDT Siss-Mari Solli Medlem RØDT Jan Martin Rishaug Medlem SP Knut-Erik Bull Hammari Medlem SP Jørn Suhr Medlem SP Vegar Einvik Heitmann Medlem SP Tommy Berg Medlem SV Anita Håkegård Pedersen Medlem SV Kristina Johnsen Medlem SV

2 Trine Noodt Medlem V Tore Mathisen Grøtte Medlem SV Tommy Hæggernæs Medlem V Raymond Londal Medlem V Albert Georg Vekve Varamedlem FRP Knut Klevstad Varamedlem KRF Nils Åge Arnesen Varamedlem FRP Kim Hammari Varamedlem FRP Sigurd Jentoft Pedersen Medlem SP Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Gro Anita Parken Bjørn-Atle Hansen Stilling Politisk Sekretariat rådmann Merknad i møte: Orienteringer: Folkevalgtopplæring den Det er under planlegging. Varlighet fra kl Vi har valgt å bruke KS-folkevalgtopplæringsprogram. Egen innkalling sendes ut. I tillegg planlegger vi opplæring i: Forvaltningsloven Plan og bygningsloven Fylkesmannen i Troms og Finnmark planlegger også folkevalgtopplæring i form av dagsmøter med de enkelte kommunestyrene. Dette skal foregå i perioden januar mai Vi vil informere mer om dette når opplegget er klart fra Fylkesmannens side Ipad til faste medlemmer i kommunestyrt, hovedutvalg og 1 varamedlem Avlysning av konkurranse for ny Sentrumsskolen - Nordlysbyen skole Følgende forslag fra AP v/monica Nielsen: Kommunestyret setter opp sak på sakslisten. Avlysning av konkurranse for Sentrumsskolen. Votering: Forslaget vedtatt enstemmig. Forslag: Kommunestyret avlyser konkurransen som er utlyst for ny Sentrumsskolen - Nordlysbyen skole Votering: Forslaget vedtatt enstemmig. Vedtak:

3 Kommunestyret avlyser konkurransen som er utlyst for ny Sentrumsskolen - Nordlysbyen skole

4 Saksliste Utvalgssaksnr. Tittel PS 32/19 Godkjenning av innkalling med saksliste PS 33/19 Kommunestyrevalget godkjenning PS 34/19 Valg av Formannskap PS 35/19 Valg av ordfører for perioden PS 36/19 Valg av varaordfører for perioden PS 37/19 Valg av Kontrollutvalg for perioden PS 38/19 Politisk organisering perioden PS 39/19 Valgutvalgets forslag til faste utvalg for perioden PS 40/19 Valg av representanter til KS, Fylkesmøte PS 41/19 Valg av Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune PS 42/19 Valg av Eldreråd PS 43/19 Valg av Klagenemnd PS 44/19 Valg av Dispensasjonsutvalg PS 45/19 Valg av Sakkyndig Takstnemnd og Sakkyndig Ankenemnd PS 46/19 Valg av diverse styrer, råd og utvalg PS 47/19 Valg av representanter Alta Kraftlag SA PS 48/19 Opprettelse av Vest-Finnmark interkommunale politiske råd, Vest- Finnmark Rådet PS 49/19 Valg av representanter til Vest-Finnmark Rådet UOFF (Lukket)

5 PS 32/19 Godkjenning av innkalling med saksliste Kommunestyrets behandling av sak 32/2019 i møte den : Behandling Godkjenning av innkallingen: Ingen merknader til innkallingen Godkjenning av saksliste Ingen merknader til innkallingen Signering av møteprotokoll: Jan Martin Rishaug, Odd Erling Mikalsen Vedtak Godkjenning av innkallingen: Ingen merknader til innkallingen Godkjenning av saksliste Ingen merknader til innkallingen Monica Nielsen Gro Anita Parken Jan Martin Rishaug Odd Erling Mikalsen

6 PS 33/19 Kommunestyrevalget godkjenning Kommunestyrets behandling av sak 33/2019 i møte den : Behandling Votering: Enstemmig. Vedtak Alta kommunestyre godkjenner kommunestyrevalget 2019, jfr. valgstyrets møtebok. PS 34/19 Valg av Formannskap Kommunestyrets behandling av sak 34/2019 i møte den : Behandling

7 Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til formannskapet. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Frp v/odd Erling Mikalsen: Fremmer krav om forholdstallsvalg for Formannskapet. V v/raymond Londal: Jeg krever forholdstallsvalg på alle råd og utvalg SV v/tommy Berg: Det foreslås at det foretas prøvevalg før den endelige voteringen. Votering: Enstemmig. Ap v/monica Nielsen: Samtykkeskjema: Kan vi være enig om muntlig samtykke? Votering: Enstemmig. Er det noen av partiene som ikke har innhentet samtykke til de dem foreslår til råd, utvalg og presentasjoner? Om så er tilfelle må det informeres om dette nå. Ingen partier tok ordet. Alle nødvendige samtykkeskjemaer er innlevert partiene. Forslag fremmet: Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R 1 Monica Nielsen AP 2 Jan Martin Rishaug SP 3 Anita Håkegård Pedersen SV 4 Kristin Jensen AP 5 Knut Erik Bull Hammari SP 6 Tommy Berg SV 7 Ole Steinar Østlyngen AP 8 Tine Klevstad AP 9 Britt Karin Søvik R

8 10 Karin Arnesen Hamnevoll KrF 11 Bernt Berg AP 12 Jørn Suhr SP 13 Tore Grøtte SV 14 Sigurd Pedersen SP 15 Kristina Johnsen SV 16 Siss-Mari Solli R Parti/Gruppering: Høyre 1 Alex Bjørkmann Høyre 2 Hege Christin Bjørkmann Høyre 3 Bjørn Roald Mikkelsen Høyre Parti/Gruppering: Frp/Venstre 1 Odd Erling Mikalsen Frp 2 Trine Noodt V

9 3 Odd Eilert Persen Frp 4 Ronny Berg Frp 5 Tommy Hæggernæs V 6 Laila V. Pedersen Frp 7 Claus Jørstad Frp 8 Svein Berg Frp Votering: Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 21 7 FRP/Venstre 10 3 Høyre 4 1 Vedtak Valgte medlemmer til Formannskap Monica Nielsen AP 2 Jan Martin Rishaug SP 3 Anita H Pedersen SV 4 Kristin jensen AP 5 Knut Erik Bull Hammari SP 6 Tommy Berg SV

10 7 Ole Steinar Østlyngen AO 8 Odd Erling Mikalsen FRP 9 Trine Noodt V 10 Odd Eilert Persen FRP 11 Alex Bjørkmann H Varamedlemmer Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt 1. Tine Klevstad AP 2. Britt Karin Søvik Rødt 3. Karin Arnesen Hamnevoll KRF 4. Bernt Berg AP 5. Jørn Suhr SP 6. Tor Grøtte SV 7. Sigurd Pedersen SP 8. Kristina Johnsen SV 9. Siss-Mari Solli Rødt Vara FRP/V Vara Høyre 1. Ronny Berg 2. Tommy Hæggernæs V 3. Laila Pedersen FRP 4. Claus Jørstad FRP 5. Svein Berg FRP 1. Hege Christin Bjørkmann 2. Bjørn Roald Mikkelsen PS 35/19 Valg av ordfører for perioden Kommunestyrets behandling av sak 35/2019 i møte den : Behandling Fellesforslag fra AP/SV/KRF/R/SP Monica Nielsen Votering: Forslaget vedtatt med 21 stemmer

11 Felles forslag fra H/FRP/V Odd Erling Mikalsen Votering: Forslaget falt med 13 stemmer Det ble levert 1 blank stemme. Vedtak Ordfører for perioden : Monica Nielsen AP PS 36/19 Valg av varaordfører for perioden Kommunestyrets behandling av sak 36/2019 i møte den : Behandling Fellesforslag SV/KRF/AP/R/SP: Jan Martin Rishaug Votering: Forslaget vedtatt med 21 stemmer Fellesforslag FRP/V/H: Trine Noodt Votering: Forslaget falt med 13 stemmer. Det ble levert 1 blank stemme Vedtak Varaordfører for perioden : Jan Martin Rishaug SP PS 37/19 Valg av Kontrollutvalg for perioden Kommunestyrets behandling av sak 37/2019 i møte den : Behandling Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Kontrollutvalget. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4.

12 Forslag fra V v/raymond Londal Krever forholdstallsvalg Forslag fra AP v/monica Nielsen: Det foreslås at det foretas prøvevalg før den endelige voteringen. Votering: Enstemmig. Fellesforslag AP/SV/FRP/V/MDG/R/SP/KRF: Valg av kontrollutvalg for perioden Utvalget skal ha 7 faste medlemmer samt vara Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Forslag fremmet: Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R / 1 Alf Bjørn AP 2 Liv Unni Opgård SP 3 Bjørn Erik Opgård SV 4 Anne Stokke MDG 5 Odd Iver Sara SP 6 Ellinor Løkaas SV 7 Inger Lise Balandin AP 8 Viktor Johnsen R Parti/Gruppering: Høyre 1 Oddveig Hammari Høyre 2 Espen Ottem Høyre 3 Einar Aleksandersen Høyre 4 Eva B. Schjetne Høyre

13 Parti: Venstre 1 Asbjørn Danielsen V 2 Erik Noodt V 3 Karine Hæggernæs V 4 Charlotte Ellingsen Jenssen V Parti: FRP 1 Bengt Rune Strifeldt FRP 2 Bjørn Odden FRP 3 Elena Guttormsen FRP 4 Sigmund Nyvoll FRP Votering: Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 19 4 Venstre 6 1 Høyre 5 1 FRP 5 1 Forslag fra FRP v/odd Erling Mikalsen: Bengt Rune Strifeldt foreslås som leder av Kontrollutvalget Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Forslag fra MDG v/frode Lindal: Anne Stokke foreslås som nestleder for kontrollutvalget Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Vedtak Valgte medlemmer til Kontrollutvalget

14 1 Alf Bjørn AP 2 Liv Unni Opgård SP 3 Bjørn Erik Opgård SV 4 Anne Stokke MDG 5 Oddveig Hammari H 6 Asbjørn Danielsen V 7 Bengt Rune Strifeldt FRP Varamedlemmer Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt/MDG 1. Odd Iver Sara SP 2. Ellinor Løkaas SV 3. Inger Lise Ballandin AP 4. Victor Johnsen Rødt Vara Venstre 1. Erik Noodt 2. Karine Hæggernæs 3. Charlotte Ellingsen Jenssen Vara FRP 1. Bjørn Odden 2. Elena Guttormsen 3. Sigmund Nyvoll Vara Høyre 1. Espen Ottem 2. Einar Aleksandersen 3. Eva B. Schjetne Leder: Bengt Rune Strifeldt FRP Nestleder: Anne Stokke MDG Kontrollutvalget skal ha 7 faste medlemmer PS 38/19 Politisk organisering perioden Kommunestyrets behandling av sak 38/2019 i møte den : Behandling Fellesforslag fra SV/KRF/AP/SP/R:

15 Politisk organisering Den politiske organiseringen i Alta kommune følger formannskapsmodellen. Politisk organisering videreføres med følgende endringer: Hovedutvalget for næring, drift og miljø endres til hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø, næring legges til Formannskapet. Antall medlemmer i kontrollutvalget skal være 7 faste med vara medlemmer. Antall medlemmer i eldrerådet skal være 4 politisk valgte og 5 fra brukerne. Dispensasjonsutvalget medlemmer kan velges fritt, det er ikke krav om at medlemmene må være medlemmer i tekniske tjenester og miljø. Formannskap er planutvalg og økonomiutvalg, ved møter i økonomiutvalget inviteres gruppelederne fra partiene som ikke er representert i formannskapet til å delta med talerett. Godtgjøringer og frikjøp for perioden Vedtatt reglement for politisk godtgjøring og frikjøp av september -19 benyttes for perioden med følgende presiseringer endringer: Varaordførers frikjøp med 60% videreføres i perioden Hovedutvalgsleder for helse og sosial frikjøpes med 60% i perioden Administrasjonsutvalgets leder frikjøpes med 10% i perioden Leder av viltnemda og dispensasjonsutvalget godtgjøres med en årlig godtgjørelse på 6.000,- Øvrige godtgjørelser og frikjøps prosenter videreføres fra perioden og gjøres gjeldende for perioden med de presiseringer og vedtak som er gjort av kommunestyret september Reglement skal i henhold til retningslinjene stadfestes av det nye kommunestyre i et senere møte. Votering: Forslaget vedtatt med 21 mot 14 stemmer. Fellesforslag fra FRP/V/H/MDG: Endring i forslag til politisk organisering og godtgjørelse: -Frikjøp av hovedutvalgsledere videreføres etter dagens nivå. -Økonomiutvalg avvikles og ansvar og oppgaver tillegges formannskap -Parter som ikke er representert i formannskapet gis møte- og talerett i formannskap og planutvalgsmøter

16 Votering: Forslaget falt med 14 mot 21 stemmer. Fellesforslag fra SV/SP/AP/KRF/R: Valg av leder til Økonomiutvalget: Anita H. Pedersen Votering: Forslaget vedtatt enstemmig. Vedtak Politisk organisering Kommunestyret (35 medlemmer) Formannskap, Planutvalg, Økonomiutvalg (11) Kontrollutvalg (7 medl) Adm. utvalg (5 medl + 2 ansatt repr) Klagenemd (5 medl) Rådet for eldre (4 politisk valgt + 5 fra brukerorg) Rådet for likestilling av funksjonshemmede (3 politisk valgt + 4 fra brukerorg) Hovedutvalget for helse og sosial (9 medl) Hovedutvalget for oppvekst og kultur (9 medl) Ungdomsrådet Hovedutvalget for teknisk og miljø (9 medl) Disputvalget (3 medl) Viltnemda(4 medl) Den politiske organiseringen i Alta kommune følger formannskapsmodellen. Politisk organisering videreføres med følgende endringer: Hovedutvalget for næring, drift og miljø endres til hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø, næring legges til Formannskapet. Antall medlemmer i kontrollutvalget skal være 7 faste med vara medlemmer. Antall medlemmer i eldrerådet skal være 4 politisk valgte og 5 fra brukerne. Dispensasjonsutvalget medlemmer kan velges fritt, det er ikke krav om at medlemmene må være medlemmer i tekniske tjenester og miljø. Formannskap er planutvalg og økonomiutvalg, ved møter i økonomiutvalget inviteres gruppelederne fra partiene som ikke er representert i formannskapet til å delta med talerett. Godtgjøringer og frikjøp for perioden Vedtatt reglement for politisk godtgjøring og frikjøp av september -19 benyttes for perioden med følgende presiseringer endringer: Varaordførers frikjøp med 60% videreføres i perioden

17 Hovedutvalgsleder for helse og sosial frikjøpes med 60% i perioden Administrasjonsutvalgets leder frikjøpes med 10% i perioden Leder av viltnemda og dispensasjonsutvalget godtgjøres med en årlig godtgjørelse på 6.000,- Øvrige godtgjørelser og frikjøps prosenter videreføres fra perioden og gjøres gjeldende for perioden med de presiseringer og vedtak som er gjort av kommunestyret september Reglement skal i henhold til retningslinjene stadfestes av det nye kommunestyre i et senere møte. Leder til Økonomiutvalget: Anita H. Pedersen PS 39/19 Valgutvalgets forslag til faste utvalg for perioden Kommunestyrets behandling av sak 39/2019 i møte den : Behandling Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Hovedutvalg for helse og sosial Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Forslag fra V v/raymond Londal: Krever forholdstallsvalg Forslag fra AP v/monica Nielsen: Det foreslås at det foretas prøvevalg før den endelige voteringen. Votering: Enstemmig. Valg av hovedutvalg for helse og sosial Forslag fremmet: Hovedutvalget for helse og sosial Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R 1 Kristin Jensen AP 2 Sigurd J. Pedersen SP 3 Kristina Johnsen SV

18 4 Kåre Simensen AP 5 Siss-Mari Solli R 6 Knut Klevstad KrF 7 Barbro Bakkehaug KrF 8 Bernt Berg AP 9 Ruth Forsberg SP 10 Bjørn Fermann SV 11 Vilde Hirsti Danielsen R 12 Hans Petter Hillestrøm AP 13 Svitlana S. Pedersen SP 14 Espen Amundsen AP Parti: Frp 1 Odd Erling Mikalsen Frp 2 Marianne Persen Frp 3 Kjell Jørgen Sara Johansen Frp 4 Wenche Ånetsen Frp Parti: Venstre 1 Tommy Hæggernæs V 2 Jørund Greibrokk V 3 Marit Barbo V 4 Randi Holten V Parti/Gruppering: Høyre

19 1 Heidi Bjørkli Høyre 2 Bjørn Roald Mikkelsen Høyre 3 Nils F. Arnesen Høyre 4 Marianne Haukland Høyre Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 21 6 Venstre 5 1 Høyre 4 1 FRP 5 1 Fellesforslag fra SP/SV/AP/KRF/R: Leder: Kristin Jensen Nestleder: Sigurd J. Pedersen Votering: Forslaget vedtatt enstemmig. Karin Arnesen Hamnevoll innvilges permisjon kl Vara: Knut Klevstad Valg av hovedutvalg for oppvekst og kultur Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Hovedutvalg for oppvekst og kultur Forslag fra V v/raymond Londal: Krever forholdstallsvalg AP v/monica Nielsen: Det foreslås at det foretas prøvevalg før den endelige voteringen. Valg av hovdutvalg for oppvekst og kultur Forslag fremmet: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R 1 Anita Håkegård Pedersen SV

20 2 Vegar Einvik Heitmannn SP 3 Øystein Pedersen AP 4 Thomas Kristensen AP 5 Karin Arnesen Hamnevoll KrF 6 Britt Karin Søvik R 7 Grethe Marit Olsen AP 8 Heidi Dahl SP 9 Knut Ingar Olsen R 10 Erling Christoffer Suhr KrF 11 Anita Kivijervi AP 12 Kjell Olufsen SP 13 Brita Julianne Skum R 14 Andreas Markussen AP Høyre 1 Hege Christin Bjørkmann Høyre 2 Nina Anneli Thomassen Høyre 3 Arild Røkenes Høyre 4 Steffen Eriksen Haneboe Høyre Parti: Frp 1 Claus Jørstad Frp 2 Laila Victoria Pedersen Frp 3 Kim Hammari Frp 4 Kristina E. Hansen Frp 5 Arnt Roger Frisk Isaksen Frp

21 6 Hilde Lindal Frp Votering: Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 21 6 Høyre 6 1 FRP 8 2 Fellesforslag fra AP/SP/SV/KRF/R: Leder:Anita H. Pedersen Nestleder:Vegar Einvik Heitmann Votering: Forslaget vedtatt enstemmig. Valg av hovedutvalg for tekniske tjenester og miljø Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til hovedutvalg for tekniske tjenester og miljø. Hovedutvalg for teknisk tjenester og miljø 9 medlemmer med varamedlemmer. Faste representanter: Jan Martin Rishaug Sp Leder Hanne Rosenberg Ap Nestleder. Jørn Suhr Sp Siv Kristin Ryeng Ap Steinar Karlstrøm Ap Karoline Leistad-Jonas Sv Odd Eilert Persen Frp Svein Berg Frp Jeanette Kristiansen V Vara Ap og Krf: Vara Sv og R: 1.) Bernt Berg Ap 1.)Tore Grøtte Sv 2.) Agnete Brown Lillevik Ap 2.)Kevin Guttormsen R. 3.) Espen Amundsen Ap 3.)Mari Sofie S Arntzen Sv 4.) Stig Rune Abrahamsen Ap 5.) Veronica Johansen Ap Vara Frp: Vara V: 1.)Albert Vekve Frp 1.)Pål Håkonsen V

22 2.)Nils Åge Arnesen Frp 3.)Britt Mari Engelstad Frp 4.)Wenche Ånetsen Frp 2.)Linn Falsen V 3.)Bernt T. Berntsen V Vara Sp: 1.) Leif Åsmund Nilsen Sp 2.)Leonora Franksdottir Sp 3.) Rolf Vonheim Sp 4.) Svitlana Pedersen Sp Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Fellesforslag fra AP/SV/R/SP/KRF: Leder Jan Martin Rishaug Nestleder Hanne Rosenberg Votering: Forslag vedtatt enstemmig Valg av Administrasjonsutvalget Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Administrasjonsutvalget. Tine Klevstad Ap Leder Tage Olsen Sp Nestleder Otto Erik Aas Sv Britt Mari Engelstad Frp Arnt Ivar Pedersen V Organisasjoner Organisasjoner Vara Ap: 1.)Lars Hapalathi Ap 2.)Anita Kivijervi Ap 3.)Inger Karlsen Ap Vara Sv: 1.)Kolbjørn Rafoss Sv 2.)Anita Marie Berg Sv 3.)Leif Birger Mækinen Sv Vara Sp: 1.)Svitlana Pedersen 2.)Knut-Erik Bull Hammari 3.)Heidi Dahl Vara Frp: Vara V: Claus Jørstad Frp Johanne Sundmann V

23 Marianne Persen Frp Knut Erik Mauseth Frp Votering: Forslag vedtatt enstemmig Daniel Romsdal V Hilde Mari Wenstad V Fellesforslag AP/R/KRF/SV/SP: Leder Tine Klevstad Nestleder Tage Olsen Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Vedtak Valgte medlemmer til Hovedutvalget for helse og sosial Kristin Jensen AP 2 Sigurd Pedersen SP 3 Kristina Johnsen SV 4 Kåre Simensen AP 5 Siss-Mari Solli R 6 Knut Klevstad KRF 7 Tommy Hæggernæs V 8 Heidi Bjørkli H 9 Odd Erling Mikalsen FRP Varamedlemmer

24 Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt/MDG Vara Venstre 1. Barbro Bakkehaug KRF 2. Bernt Berg AP 3. Ruth Forsberg SP 4. Bjørn Fermann SV 5. Vilde Hirsti Danielsen Rødt 6. Hans Petter Hillestrøm AP 7. Svitlana S. Pedersen SP 8. Espen Amundsen AP Vara Høyre 1. Jørund Greibrokk 2. Marit Barbo 3. Randi Holten 1. Bjørn Roald Mikkelsen 2. Nils F Arnesen 3. Marianne Haukland Vara FRP 1. Marianne Persen 2. Kjell Jørgen Sara Johansen 3. Wenche Ånetsen Leder: Kristin Jensen Nestleder: Sigurd J. Pedersen Valgte medlemmer til Hovedutvalget for oppvekst og kultur Anita Håkegård Pedersen SV 2 Vegar Einvik Heitmann SP 3 Øystein Pedersen AP 4 Thomas Kristensen AP 5 Karin Arnesen Hamnevoll KRF 6 Britt Karin Søvik Rødt 7 Hege Christin Bjørkmann H 8 Claus Jørstad FRP 9 Laila Victoria Pedersen FRP Varamedlemmer

25 Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt Vara Høyre 1. Grete M Olsen AP 2. Heidi Dahl SP 3. Knut Ingar Olsen R 4. Erling Christoffer Suhr KRF 5. Anita Kivijervi AP 6. Kjell Olufsen SP 7. Brita Julianne Skum R 8. Andreas Markussen AP Vara FRP 1. Nina Anneli Thomassen 2. Arild Røkenes 3. Steffen Eriksen Haneboe 1. Kim Hammari 2. Kristina E Hansen 3. Arnt Roger Frisk Isaksen 4. Hilde Lindahl Leder: Anita H. Pedersen Nestleder: Vegar Einvik Heitmann Valgte medlemmer til Hovedutvalget for tekniske tjenester og miljø Hovedutvalg for teknisk tjenester og miljø 9 medlemmer med varamedlemmer. Faste representanter: Jan Martin Rishaug Sp Leder Hanne Rosenberg Ap Nestleder. Jørn Suhr Sp Siv Kristin Ryeng Ap Steinar Karlstrøm Ap Karoline Leistad-Jonas Sv Odd Eilert Persen Frp Svein Berg Frp Jeanette Kristiansen V Vara Ap og Krf: Vara Sv og R: 1.) Bernt Berg Ap 1.)Tore Grøtte Sv 2.) Agnete Brown Lillevik Ap 2.)Kevin Guttormsen R. 3.) Espen Amundsen Ap 3.)Mari Sofie S Arntzen Sv 4.) Stig Rune Abrahamsen Ap 5.) Veronica Johansen Ap Vara Frp: Vara V: 1.)Albert Vekve Frp 1.)Pål Håkonsen V 2.)Nils Åge Arnesen Frp 2.)Linn Falsen V

26 3.)Britt Mari Engelstad Frp 4.)Wenche Ånetsen Frp 3.)Bernt T. Berntsen V Vara Sp: 1.) Leif Åsmund Nilsen Sp 2.)Leonora Franksdottir Sp 3.) Rolf Vonheim Sp 4.) Svitlana Pedersen Sp Leder: Jan Martin Rishaug Nestleder: Hanne Rosenberg Valgte medlemmer til Administrasjonsutvalget Tine Klevstad Ap Leder Tage Olsen Sp Nestleder Otto Erik Aas Sv Britt Mari Engelstad Frp Arnt Ivar Pedersen V Organisasjoner Organisasjoner Vara Ap: 1.)Lars Hapalathi Ap 2.)Anita Kivijervi Ap 3.)Inger Karlsen Ap Vara Sv: 1.)Kolbjørn Rafoss Sv 2.)Anita Marie Berg Sv 3.)Leif Birger Mækinen Sv Vara Sp: 1.)Svitlana Pedersen 2.)Knut-Erik Bull Hammari 3.)Heidi Dahl Vara Frp: Vara V: Claus Jørstad Frp Marianne Persen Frp Knut Erik Mauseth Frp Leder Tine Klevstad Nestleder Tage Olsen Johanne Sundmann V Daniel Romsdal V Hilde Mari Wenstad V

27 PS 40/19 Valg av representanter til KS, Fylkesmøte Kommunestyrets behandling av sak 40/2019 i møte den : Behandling Permisjon: Claus Jørstad innvilges permisjon Vara: Nils Åge Arnesen Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til KS, Fylkesmøte Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Forslag fra V v/raymond Londal: Krever forholdstallsvalg Parti/gruppering: Venstre/Høyre 1 Trine Noodt V 2 Tommy Hæggernæs V 3 Åshild Rundhaug H Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R / 1 Monica Nielsen AP 2 Jan Martin Rishaug SP 3 Anita Håkegård Pedersen SV 4 Knut-Erik Bull Hammari SP 5 Steinar Karlstrøm AP 6 Tine Klevstad AP Votering

28 Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 22 2 Venstre/Høyre 13 1 Vedtak Representanter til KS, Fylkesmøte Monica Nielsen AP 2 Jan Martin Rishaug SP 3 Trine Noodt V Varamedlemmer Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt Vara Venstre/Høyre 1. Anita Håkegård Pedersen SV 2. Knut-Erik Bull Hammari SP 3. Steinar Karlstrøm AP 4. Tine Klevstad AP 1. Tommy Hæggernæs V 2. Åshild Rundhaug H PS 41/19 Valg av Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Kommunestyrets behandling av sak 41/2019 i møte den : Behandling

29 Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune 4 medlemmer fra brukerorg med personlige varamedlemmer og 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer. Faste: Alf Bjørn AP Lise Bernhart Krf Johanne Sundmann V Bruker: Unni Salamonsen Ann Silje Ingebrigtsen Bernt Tande Solveig Nytrøen Larsen Vara: Grethe Marit Olsen Ap Margit Djuve Edland Krf Roar Knutsen Frp Maureen Bjerkan Olsen Anne Karin Ingebrigtsen Kristian Øvernes Anne Karin Isaksen Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Vedtak Valgte medlemmer til Rådet for likestilling av funksjonshemmede medlemmer fra brukerorg med personlige varamedlemmer og 3 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer. Faste: Alf Bjørn AP Lise Bernhart Krf Johanne Sundmann V Bruker: Unni Salamonsen Ann Silje Ingebrigtsen Bernt Tande Solveig Nytrøen Larsen Vara: Grethe Marit Olsen Ap Margit Djuve Edland Krf Roar Knutsen Frp Maureen Bjerkan Olsen Anne Karin Ingebrigtsen Kristian Øvernes Anne Karin Isaksen PS 42/19 Valg av Eldreråd Kommunestyrets behandling av sak 42/2019 i møte den : Behandling Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Eldrerådet. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4.

30 Eldreråd 5 medlemmer og varamedlemmer fra brukerorganisasjoner og 4 politisk valgte medlemmer med varamedlemmer. Flertallet skal ha fylt 60 år. Faste: Kjell Olufsen Sp Alf Bjørn Ap Knut Erik Mauseth Frp Tone B. Andersen politisk valgt Bruker representant Rolf Vonheim Bruker representant Arnfinn Sarilla Bruker representant Berit Ellen Nikkinen Varsi Bruker representant Ellinor Isaksen Brukerrepresentant Elsa Wilhelmsen Vara: Åge Driveklepp Sp Hanne Rosenberg Ap Gunvald Nilsen Frp Greta Pedersen V Bodil Slettli Randi Moen Hansen Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Supplering av varabrukerrepresentanter foreslås av formannskapet Vedtak Valgte medlemmer til Eldrerådet Faste: Vara: Kjell Olufsen Sp Åge Driveklepp Sp Alf Bjørn Ap Hanne Rosenberg Ap Knut Erik Mauseth Frp Gunvald Nilsen Frp Tone B. Andersen politisk valgt Greta Pedersen V Bruker representant Rolf Vonheim Bodil Slettli Bruker representant Arnfinn Sarilla Randi Moen Hansen Bruker representant Berit Ellen Nikkinen Varsi Bruker representant Ellinor Isaksen Brukerrepresentant Elsa Wilhelmsen Supplering av varabrukerrepresentanter foreslås av formannskapet PS 43/19 Valg av Klagenemnd Kommunestyrets behandling av sak 43/2019 i møte den : Behandling

31 Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til klagenemda. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Forslag fra V v/raymond Londal: Krever forholdstallsvalg Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R / 1 Bernt Berg AP 2 Leonora Franksdottir SP 3 Erling Christoffer Suhr KrF 4 Stig Rune Abrahamsen AP 5 Tage Olsen SP 6 Vera Simonsen KrF 7 Barbro Bakkehaug KrF 8 Inger Karlsen AP Parti/gruppering: FRP 1 Ragnar Larsen FRP 2 Hilde Lindal FRP 3 Jon-Widar Eilertsen Masvik FRP Parti/gruppering: Venstre 1 Ellen Hellander V 2 Karianne Holmgren V 3 Pål Håkonsen V

32 4 Randi Holten V Votering Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 21 3 FRP 7 1 Venstre 7 1 Fellesforslag SV/AP/SP/KRF/R: Leder: Bernt Berg Nestleder: Leonora Franksdottir Vedtak Valgte medlemmer Klagenemda Bernt Berg AP 2 Leonora Franksdottir SP 3 Erling Christoffer Suhr KRF 4 Ragnar Larsen FRP 5 Ellen Hellander V Varamedlemmer Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt Venstre 1. Stig R Abrahamsen AP 2. Tage Olsen SP 3. Vera Simonsen KRF 4. Barbro Bakkehaug KRF 5. Inger Kalrlsen AP 1. Karianne Holmgren 2. Pål Håkonsen 3. Randi Holten Vara FRP 1. Hilde Lindal 2. Jon-Widar Eilertsen Masvik

33 Leder Bernt Berg Nestleder Leonora Franksdottir PS 44/19 Valg av Dispensasjonsutvalg Kommunestyrets behandling av sak 44/2019 i møte den : Behandling Permisjonssøknad: Bengt Rune Strifeldt 16:40 Vara: Kim Hammari Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Dispensasjonsutvalget. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Forslag fra V v/raymond Londal: Krever forholdstallsvalg Forslag fremmet: Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R / 1 Leonora Franksdottir SP 2 Thorbjørn Jungård AP 3 Jørn Suhr SP 4 Hanne Rosenberg AP 5 Karoline Leistad-Jonas SV Parti/gruppering: FRP/Høyre/Venstre 1 Magne Johansen FRP 2 Albert Vekve FRP 3 Bjørn Conrad Johansen H

34 4 Marit Johnsen V Votering: Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 22 2 FRP/H/V 13 1 Fellesforslag fra SV/SP/AP/KRF/R: Leder Leonora Franksdottir Nestleder Thorbjørn Jungård Votering: Forslag vedtatt enstemmig Vedtak Valgte medlemmer Dispensasjonsutvalget Leonora Franksdottir SP 2 Thorbjørn Jungård AP 3 Magne Johansen FRP Varamedlemmer Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt 1. Jørn Suhr SP 2. Hanne Rosenberg AP 3. Karoline Leistad Jonas SV FRP/Høyre/Venstre 1. Albert Vekve FRP 2. Bjørn Conrad Johansen Høyre 3. Marit Johnsen Venstre Leder Leonora Franksdottir Nestleder Thorbjørn Jungård

35 PS 45/19 Valg av Sakkyndig Takstnemnd og Sakkyndig Ankenemnd Kommunestyrets behandling av sak 45/2019 i møte den : Behandling Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til Dispensasjonsutvalget. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Forslag fra V v/raymond Londal: Krever forholdstallsvalg Forslag fremmet som medlemmer til Sakkyndig takstnemd: Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R / 1 Bernt Berg AP 2 Karoline Leistad-Jonas AP 3 Rolf Vonheim SP 4 Stig Rune Abrahamsen AP 5 Tine Klevstad AP 6 Marit Sofie Strifeldt Arntzen SV Parti/gruppering: Høyre 1 Tor Farstad H 2 Arvid Beldo H 3 Heidi Bjørkli H Votering: Listeforslag Antall stemmer Antall mandat

36 AP/SP/SV/KRF/Rødt 21 2 H 13 1 En stemte blankt Fellesforslag fra SV/SP/R/KRF/AP: Leder Bernt Berg Nestleder Karoline Leistad-Jonas Votering: Forslag vedtatt enstemmig Forslag fremmet som medlemmer til Sakkyndig ankenemd: Parti/Gruppering: AP / SP / SV / KrF / R 1 Stig Rune Abrahamsen AP 2 Hege Foss Westgård SV 3 Steven Åsheim KrF 4 Marte Wirkola AP 5 Kevin Guttormsen R Parti/gruppering: Venstre 1 Arni Huxly Olafsson V 2 Bernt Thomas Berntsen V 3 Anne-Lise Isaksen V Votering: Listeforslag Antall stemmer Antall mandat AP/SP/SV/KRF/Rødt 22 2 V 13 1 Fellesforslag SV/SP/R/KRF/AP: Leder Stig Rune Abrahamsen Nestleder Hege Foss Westgård

37 Votering: Forslag vedtatt enstemmig Vedtak Valgte medlemmer til Sakkyndig takstnemd Bernt Berg AP 2 Karoline Leistad-Jonas SV 3 Tor Farstad H Varamedlemmer Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt Høyre 1. Rolf Vonheim SP 2. Stig Rune Abrahamsen AP 3. Tine Klevstad AP 4. Mari Sofie Strifeldt Arntzen SV 1.Arvid Beldo 2.Heidi Bjørkli Leder Bernt Berg Nestleder Karoline Leistad-Jonas Valgte medlemmer Sakkyndig ankenemd Stig Rune Abrahamsen AP 2 Hege Foss Westgård SV 3 Arni Huxly Olafsson V Varamedlemmer

38 Vara AP/SP/SV/KRF/Rødt Venstre 1. Steven Åsheim KRF 2. Marte Wirkola AP 3. Kevin Guttormsen Rødt 1. Bernt Thomas Berntsen 2. Anne-Rise Isaksen Leder Stig Rune Abrahamsen Nestleder Hege Foss Westgård PS 46/19 Valg av diverse styrer, råd og utvalg Kommunestyrets behandling av sak 46/2019 i møte den : Behandling Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling til valg av medlemmer/varamedlemmer til diverse styrer råd og utvalg Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Følgende forslag fremmet: Barn og unges representant - jfr pbl: 1 rep: Aase-Kristin Abrahamsen Alta Krisesenter 2 representanter en av kommunens representanter skal være ordfører eller hovedutvalgsleder fra helse og sosial. Kristin Jensen AP fast Tommy Hæggernæs V fast Sigurd Pedersen vara Jeanette Kristiansen V vara Alta Havn KF - 5 medlemmer til styret med 5 numeriske vara. 4 medlemmer hvorav 1 bruker representant og 5 numeriske varamedlemmer. 1 ansatte repr. velges av og blant havnas ansatte. Tine Klevstad Ap leder Leif Åsmund Nilsen Sp. Hege Christin Bjørkmann H. Bruker representant Espen Joramo, Boreal Ansatte representant: Ketil Iki Alta havn 1.)Henriette Bismo Eilertsen Ap 2.) Albert Vekve Frp 3.)Kåre Simensen Ap 4.) Lena Johansen H 5.)Marte Wirkola Ap

39 Interkommunale selskaper (IKS) Aurora Kino IKS 2 medlemmer til rep.skapet og 2 varamedlemmer Tommy Berg Sv Marit Barbo V Hanne Rosenberg Ap Arnt Ivar Pedersen V Kusek IKS 3 medlemmer til rep.skapet med 5 numeriske varamedlemmer Knut Klevstad Krf fast Vilde Hirsti Danielsen R fast Rolf Pedersen H fast Vara Solfrid Nilsen Lund Krf Vara Hanne Rosenberg Ap Ole Hammari Frp Vara Pål Einar Lund Ap VEFAS IKS 5 medlemmer til rep.skapet med 5 personlige vara Monica Nielsen Ap Thomas Kristensen Ap Tommy Berg Sv Brita Julianne Skum R. Knut-Erik Bull Hammari Sp Leonora Franksdottir Sp Jørund Greibrok V Trine Noodt V Lena Johansen H Bjørn Roald Mikkelsen H Vefik IKS 3 medlemmer til rep.skapet med 3 personlige vara Tore Grøtte Sv. Lars Hapalahti Ap Einar Halvorsrud R Heidi Dahl Sp Trine Noodt V Odd Erling Mikalsen Frp IKA Finnmark IKS 1 representant med 3 numeriske vara Ronny Wilhelmsen fast Marianne Haukland H vara Gunnar Tangvik Krf Vera Simonsen Krf Verdensarvs. for Bergkunst Alta Museum IKS 2 medlemmer til rep.skapet med 2 vara Tommy Berg Sv Fast Marianne Haukland H Fast Kristin Jensen Ap Vara Steffen Eriksen Haneboe H Vara Seiland nasjonalparkstyre

40 Sigurd Pedersen Sp Hege Christin Bjørkmann H Formannskapets repr. til fellesrådet for menighetene i Alta og Talvik 1 repr. Knut-Erik Bull Hammari Sp Karin Arnesen Hamnevoll Krf Polarlys boligbyggelag styret Øystein Røsland Rødt, vara: Laila V. Pedersen Frp. Viltnemda leder: Leder Siv Kristin Ryeng Ap, vara: Jørn Suhr Sp, Hanne Rosenberg Ap, Steinar Karlstrøm Ap Viltnemda medlem: Sverre Thomassen Frp fast, Magne Johansen Frp vara, Renate Simonsen Frp vara. Helsebadet: Thor Andre Thomassen Rødt, vara Marit Johnsen V Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Vedtak Valg av diverse styrer, råd og utvalg : Barn og unges representant - jfr pbl: 1 rep: Aase-Kristin Abrahamsen Alta Krisesenter 2 representanter en av kommunens representanter skal være ordfører eller hovedutvalgsleder fra helse og sosial. Kristin Jensen AP fast Tommy Hæggernæs V fast Sigurd Pedersen vara Jeanette Kristiansen V vara Alta Havn KF - 5 medlemmer til styret med 5 numeriske vara. 4 medlemmer hvorav 1 bruker representant og 5 numeriske varamedlemmer. 1 ansatte repr. velges av og blant havnas ansatte. Tine Klevstad Ap leder Leif Åsmund Nilsen Sp. Hege Christin Bjørkmann H. Bruker representant Espen Joramo, Boreal Ansatte representant: Ketil Iki Alta havn 1.)Henriette Bismo Eilertsen Ap 2.) Albert Vekve Frp 3.)Kåre Simensen Ap 4.) Lena Johansen H 5.)Marte Wirkola Ap Interkommunale selskaper (IKS) Aurora Kino IKS 2 medlemmer til rep.skapet og 2 varamedlemmer Tommy Berg Sv Marit Barbo V Hanne Rosenberg Ap Arnt Ivar Pedersen V

41 Kusek IKS 3 medlemmer til rep.skapet med 5 numeriske varamedlemmer Knut Klevstad Krf fast Vilde Hirsti Danielsen R fast Rolf Pedersen H fast Vara Solfrid Nilsen Lund Krf Vara Hanne Rosenberg Ap Ole Hammari Frp Vara Pål Einar Lund Ap VEFAS IKS 5 medlemmer til rep.skapet med 5 personlige vara Monica Nielsen Ap Thomas Kristensen Ap Tommy Berg Sv Brita Julianne Skum R. Knut-Erik Bull Hammari Sp Leonora Franksdottir Sp Jørund Greibrok V Trine Noodt V Lena Johansen H Bjørn Roald Mikkelsen H Vefik IKS 3 medlemmer til rep.skapet med 3 personlige vara Tore Grøtte Sv. Lars Hapalahti Ap Einar Halvorsrud R Heidi Dahl Sp Trine Noodt V Odd Erling Mikalsen Frp IKA Finnmark IKS 1 representant med 3 numeriske vara Ronny Wilhelmsen fast Marianne Haukland H vara Gunnar Tangvik Krf Vera Simonsen Krf Verdensarvs. for Bergkunst Alta Museum IKS 2 medlemmer til rep.skapet med 2 vara Tommy Berg Sv Fast Marianne Haukland H Fast Kristin Jensen Ap Vara Steffen Eriksen Haneboe H Vara Seiland nasjonalparkstyre Sigurd Pedersen Sp Hege Christin Bjørkmann H Formannskapets repr. til fellesrådet for menighetene i Alta og Talvik 1 repr. Knut-Erik Bull Hammari Sp Karin Arnesen Hamnevoll Krf Polarlys boligbyggelag styret Øystein Røsland Rødt, vara: Laila V. Pedersen Frp.

42 Viltnemda leder: Leder Siv Kristin Ryeng Ap, vara: Jørn Suhr Sp, Hanne Rosenberg Ap, Steinar Karlstrøm Ap Viltnemda medlem: Sverre Thomassen Frp fast, Magne Johansen Frp vara, Renate Simonsen Frp vara. Helsebadet: Thor Andre Thomassen Rødt, vara Marit Johnsen V PS 47/19 Valg av representanter Alta Kraftlag SA Kommunestyrets behandling av sak 47/2019 i møte den : Behandling Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Følgende forslag fremmet: Alta Kraftlag SA - 3 representanter og 3 vara til årsmøte Anita Håkegård Pedersen Sv Kåre Simensen AP Bård Bredal Olsen H Tore Grøtte Sv Kristin Jensen Ap Heidi Bjørkli H Votering: Forslag vedtatt enstemmig Vedtak Valg av representanter til Alta Kraftlag SA Anita Håkegård Pedersen Sv Kåre Simensen AP Bård Bredal Olsen H Tore Grøtte Sv Kristin Jensen Ap Heidi Bjørkli H PS 48/19 Opprettelse av Vest-Finnmark interkommunale politiske råd, Vest-Finnmark Rådet Kommunestyrets behandling av sak 48/2019 i møte den : Behandling

43 Votering: Innstilling vedtatt enstemmig Vedtak 1.Alta kommune vedtar at Vest-Finnmark Regionråd legges ned fra og med 1. januar Fra samme tidspunkt opprettes Vest-Finnmark interkommunale politiske råd, Vest-Finnmark Rådet. 2.Alta kommune vedtar å tilslutte seg Vest-Finnmark Rådet fra samme tidspunkt, med den samarbeidsavtale som her ligger til grunn. PS 49/19 Valg av representanter til Vest-Finnmark Rådet Kommunestyrets behandling av sak 49/2019 i møte den : Behandling Valgutvalget v/monica Nielsen: Valgutvalget har en enstemmig innstilling. Valget skal gjøres ved avtalevalg. Ved avtalevalg er framgangsmåten avhengig av en enstemmig forsamling. Dersom et medlem krever forholdsvalg, skal valget gjøres som forholdsvalg. Kommuneloven 7-4. Følgende forslag fremmet: Vest-Finnmark rådet ordfører pluss en representant med varamedlemmer til begge Monica Nielsen Ap Fast Jan Martin Rishaug Sp Vara Anita Håkegård Pedersen Sv Vara Ole Steinar Østlyngen Ap Odd Erling Mikalsen Frp Fast Odd Eilert Persen Frp Vara Trine Noodt V Vara Laila V. Pedersen Frp Votering: Forslaget vedtatt enstemmig Vedtak Valgte representanter til Vest-Finnmark Rådet Monica Nielsen Ap Fast Jan Martin Rishaug Sp Vara Anita Håkegård Pedersen Sv Vara Ole Steinar Østlyngen Ap Odd Erling Mikalsen Frp Fast Odd Eilert Persen Frp Vara Trine Noodt V Vara Laila V. Pedersen Frp

44

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - VALG AV DIVERSE STYRER, RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - VALG AV DIVERSE STYRER, RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 11/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4564-3 Tittel: SP - VALG AV DIVERSE STYRER, RÅD OG UTVALG 2015-2019 Kommunestyrets

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Barn- og ungetjenesten, Markveien Møtedato: 12.01.2016 Tid: 10:00-14:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Søraa Hilde

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.10.2015 Tid: 10:00-19:20 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Davidsen Laila AP Leder Nielsen Monica AP Medlem Reginiussen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.2016 Tid: 10:00-10:50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica KRF Medlem Klevstad Knut AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.10.2017 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen KRF Medlem Klevstad

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Valgstyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Valgstyret Alta kommune Møteprotokoll Valgstyret 2015-2019 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2019 Tid: 15:10-15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica KRF Medlem Klevstad Knut

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 09.10.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2016 Tid: 09:55-10:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2014 Tid: 10:00 13:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila FRP Nestleder Berg Ronny H Medlem

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Monica Nielsen 1974 2 Ole Steinar Østlyngen 1967 3 Kristin Jensen 1969 4 Thomas Fredrik Kristensen 1998 5 Tine Klevstad 1972 6 Espen Amundsen 1998 7 Veronica Johansen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Arbeiderpartiet 1 Monica Nielsen 1974 2 Ole Steinar Østlyngen 1967 3 Kristin Jensen 1969 4 Thomas Fredrik Kristensen 1998 5 Tine Klevstad 1972 6 Espen Amundsen 1998 7 Veronica Johansen 1979 8 Stig-Rune

Detaljer

Sak: Kommunestyreperioden Konstituering av kommunestyret og valg av representanter.

Sak: Kommunestyreperioden Konstituering av kommunestyret og valg av representanter. Notat Til: Kopi: Fra: Ordfører Rådmannen Leder for servicesenteret Politisk sekretariat Ass rådmann Dato: 28.09.11 Sak: Kommunestyreperioden 2011 2015. Konstituering av kommunestyret og valg av representanter.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Katrine Mo MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Katrine Mo MEDL AP GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 01.10.2019 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 22.02.2017 Tid: 10:15-14:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2017 Tid: 10:00-12:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. 19 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Leder Otto Erik Aas AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.08.2017 Tid: 16:00-17:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica AP Medlem Reginiussen Torfinn AP

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

2 Barbro Bakkehaug. 6 Karin Arnesen Hamnevoll. 3 Steinar Henriksen. 4 Eva Linn Groven Skjæret. 19 Margit Djuve Edland

2 Barbro Bakkehaug. 6 Karin Arnesen Hamnevoll. 3 Steinar Henriksen. 4 Eva Linn Groven Skjæret. 19 Margit Djuve Edland Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Alta Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Nr. Representantens navn Stemmetillegg Personstemmer Slengere Totalt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Valgnemnda Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Ivar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Møteprotokoll Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 09:00-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Bech Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2008 Tid: 10.00 11.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Kommunestyresalen 09.00 12.00 Dialogmøte m/barnehagestyrere Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: 12:30-15:30 Innkalte: Parti

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Konstituerende kommunestyremøte Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Leder Navn Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: Tid: 19:00 21:00 Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 19:00 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tid: 09:00 11:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26. FEBRUAR 2019, TROMSØ

ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26. FEBRUAR 2019, TROMSØ ARBEIDSUTVALGETS MØTE 26. FEBRUAR 2019, TROMSØ Møtestart: kl. 1715 Til stede: Kari-Anne Opsal, AP leder Ulf T. Ballo, AP nestleder Ragnhild Vassvik, AP Willy Ørnebakk, AP Ivar B. Prestbakmo, SP Christine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Malin Lyng MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Malin Lyng MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 01.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører (avtroppende)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.10.2011 Tid: kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt,,, Mats Petter Sydengen,,,, Pål Eldar Simensen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 20.10.2011 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Torkil Berg Medlem LE-AP Viggo

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Scandic Hotel Alta Møtedato: 11.08.2015 Tid: 13:00-18:30 Møtedato: 12.08.2015 Tid: 09:00-12:00 Innkalte: Alta kommunestyret Parti Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Møteprotokoll. AP AP AP Vidar Langeland Arne Nilsen MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL. FRP FRP Jørn Cato Angell Reidar Mæland

Møteprotokoll. AP AP AP Vidar Langeland Arne Nilsen MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL. FRP FRP Jørn Cato Angell Reidar Mæland Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Møtet hevet 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 12.10.2011 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 14:00-15:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 9 Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 30.09.2015 Tid: 14:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 13.00-15.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder Hilde Søraa AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 03. desember 2008. Tid: 10.00 13.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde, Alta helsesenter Møtedato: 31.05.2016 Tid: 10:00-13:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lyng Bjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: Tid: 12:00-14:20 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Dato: 29.09.2011 Tid: 12:00-14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører OK-SP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.11.2012 Tid: 10.00 11.10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter

Perioden Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Perioden 2011 2015 Sammensetning av politiske organer og valg av representanter Ordfører: Anne Sofie Sand Mathisen Varaordfører: John Erik Skjellnes Johansen Formannskap Parti/gruppering Representant Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/04-006/04 Dato: 20.02.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00.10:30 Følgende medlemmer møtte: Arne D Isaksen, Marie

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.12.2015 Tid: 11:35 13:20 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica KRF Medlem Klevstad Knut AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 10:00-12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Medlem Kristensen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.2016 Tid: 10:00-12:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Pedersen Anita Håkegård

Detaljer

Utvalg: Kommunestyre. Dato: Tid: Loppa kommune. MØtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus. MØteprotokoll 10:00-L3:00.

Utvalg: Kommunestyre. Dato: Tid: Loppa kommune. MØtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus. MØteprotokoll 10:00-L3:00. Loppa kommune MØteprotokoll Utvalg: Kommunestyre MØtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 30.10.2015 Tid: 10:00-L3:00 Faste medlemmer som møtte Navn Stein Thomassen Line Enger Posti Arve Dagfinn Berntzen

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Alta kommune. Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede Alta kommune Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtested: Kommuenstyresalen Møtedato: 21.03.2017 Tid: 10:00 11:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Bjørn Alf H Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.08.2015 Tid: 13:00-14:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Hammari Oddveig KYST Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.10.2016 Tid: 10:00-10:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Nielsen Monica SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 06.10.2015 Tid: Kl. 19.00 Felles middag gammelt og nytt kommunestyre Kulturkafeen Kl. 20.00 Vedtaksmøte Til stede på

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 20.01.2014 Tid: 10:00 14:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl.

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: Tidspunkt: kl. FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: kommunestyret Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: kl. 17:00 18:55 Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garås Eilev Bekjorden Tom Roger Svendsrud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.10.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Ordfører Rolf Arne

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 31.03.2008 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

Valg/ fordeling av verv 2011-2015

Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Valg/ fordeling av verv 2011-2015 Ordfører: Varaordfører: Leder Forvaltning: H Leder Drift: Nestleder forvaltning: Nestleder Drift: Avtalene ligger på partiene, ikke enkelt personer Nedenfor følger Kommunestyrets

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.09.2016 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 18:00-20:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Einar Aashaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Sak 52/15

Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Sak 52/15 Ordfører Jon P. Husby ønsket velkommen til det nye kommunestyret. Innkalling og sakliste utsendt 8.10. ble godkjent. Rådman Jan-Yngvar Kiel presenterte seg. Sak 61/15 ble behandlet først. Sak 52/15 Sakstittel:

Detaljer