Larvik Race Weekend 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Larvik Race Weekend 2009"

Transkript

1 Side 1 av 5 Larvik Race Weekend 2009 Ranking #1 for NORC, NORLYS og Klassebåter Juni 2009 KUNNGJØRING Organiserende myndighet: Larvik Seilforening, Postboks 236, 3251 Larvik (www.larvikseilforening.no ) 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene inklusive Skandinavisk Seilforbunds forskrifter. 1.2 NSF s generelle bestemmelser om Startberettigelse, Reklameregler samt NORC s og NORLYS regler for Rankingseilaser 2009 (bl.a deltakelse og poengberegning) vil gjelde. 1.3 NORC s og NORLYS klasseregler samt klasseregler for deltakende båtklasser (inklusive X41OD, X35OD) vil gjelde. 1.4 Det seiles under OSR Sikkerhetskategori 4, med følgende unntak: Pkt 3.29 gjelder ikke. For NSFs godkjente klassebåter gjelder ikke 3.06, 3.14, og pkt (g) er erstattet med at det kreves reveanordning for storseil. 1.5 Seilingsbestemmelser gjelder foran Kunngjøringen ved konflikt mellom disse. 1.6 Ved konflikt mellom språk vil den engelske teksten ha fortrinn. 2 REKLAME 2.1 Arrangementet klassifiseres som ISAF Kategori C. 2.2 Alle båter pålegges, iht ISAF Regulations 20.3 (d) (i) å føre eventuelle klistremerker utlevert av arrangøren ved registreringen på hver side av baugen. 2.3 Båter eller seilere som viser egen reklame, skal dokumentere reklamelisens for Norske båter og utøvere skal ha løst lisens hos NSF, utenlandske båter og utøvere skal dokumentere tilsvarende rettighet fra sin tilsvarende nasjonale myndighet. Arrangøren er pålagt å rapportere manglende lisens til NSF. 3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 3.1 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fylle ut det vedlagte skjemaet og sende det, sammen med innbetaling av startkontingent innen mandag 1. juni 2009 til: Larvik Seilforening, postboks 236, 3251 Larvik, eller man kan alternativt sende et elektronisk påmeldingsskjema som vedlegg med til: Startkontingent innbetales til konto: i Nordea (IBAN: NO Swift: NDEANOKK). 3.2 Regattaen er åpen for alle norske og utenlandske båter med ORC-International, ORC-Club eller LYS målebrev. Arrangøren forbeholder seg retten til å forlange ORC-Club målebrev av påmeldte LYS-båter, dersom det ikke er tilstrekkelig påmelding i LYS-klasser. Klasseinndeling og Startgrupper angis i Seilingsbestemmelsene. 3.3 For at en båt skal kunne delta, må både skipper og mannskap være medlemmer av seilforening tilsluttet NSF eller tilsvarende seilforening i sitt hjemland. NSF s generelle bestemmelser om Startberettigelse, samt ISAF Regulation 19 Eligibility Code skal oppfylles av alle deltakere. Dispensasjon fra 3.3 kan gis etter søknad. 3.4 Samme besetning skal seile i alle seilaser i mesterskapet, men forandring kan foretas hvis viktige grunner foreligger. Slik forandring må på forhånd godkjennes av protestkomiteen og skal bare godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen før forandringen. Fullstendig liste over båtens besetning skal leveres til regattakontoret ved registrering. Båter som unnlater å gjøre dette vil ikke bli registrert og får derved ikke delta. Dette er en viktig del av sikkerhetsprosedyrene. Kunngjøring Larvik Race Weekend 2009 i Larvik Juni (v 2.0) Side 1 av 5

2 Side 2 av Alle deltakende båter skal være på vannet under heler regattaen, og kan ikke løftes ut av vannet mellom seilasene. Dispensasjon kan kun gis av protestkomiteen etter søknad og skal bare gis ved ved vektige grunner som utbedring av skader og protestkomiteen kan kreve å være tilstede for å inspisere båten på land. 3.6 Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Den organiserende myndighet vil kreve dette skriftlig dokumentert ved registrering ved kopi av gyldig forsikringsavtale. Egenerklæring må leveres. 4 AVGIFTER 4.1 Obligatoriske avgifter: Startavgift: ORCi, ORC-Club og LYS ved påmelding innen 1. Juni: NOK 850,- Ved senere påmelding enn mandag 1.Juni tilkommer en tilleggsavgift på: NOK 400,- Startkontingenten inkluderer havneavgift for plass ved LSF s anlegg under regattaen. 4.2 Andre arrangementer: Grillfest lørdag m/ Dos Mosquitos (ekskl drikke): NOK 250,-/deltaker Overnatting påsportellet: NOK 250,-/døgn Middag på Seilerhytta fredag (Seilermeny samt a la carte priser se egen meny) Parkeringsavgift kr 50/bil/døgn. 5 TIDSPROGRAM 5.1 Ankomst: Havneplaser ved Seilerhytta tilgjengelig fra fredag 5/6 (eller etter avtale). 5.2 Registrering: (Regattakontoret på Holmen) Fredag 5/6 Fra til Lørdag 6/6 Fra til Program for kappseilasene: Lørdag 6/6 kl Åpning og skippermøte kl Første varsel Søndag 7/6 kl Første varsel Antall seilaser hver dag avgjøres av Regattasjefen, det legges opp til tre seilaser hver dag. 5.5 Øvrige arrangementer: Dato Arrangement Sted Tidspunkt Lørdag 24/5 Grillfest Dos Mosquitos Seilerhytta kl Søndag 13/5 Premieutdeling Seilerhytta ca (*) (*) Premieutdeling foretas så snart som mulig etter evt. protestbehandling for seilasene. 6 MÅLING OG KONTROLL 6.1 Alle deltagende båter båt skal kunne fremvise et gyldig målebrev/målesertifikat ved registrering og eventuelle stikkontroller. Målebrevet skal ikke være endret senere enn to dager før registrering. 6.3 Hver skipper skal ved registrering levere en egenerklæring som bekrefter at klassereglene og sikkerhetskravene er tilfredsstilt, inklusive forsikring. 6.4 Alle deltakende båter, seil, utstyr og mannskap kan på stikkprøvebasis bli kontrollert iht målebrev, klasseregler og sikkerhetskrav før, mellom og etter seilasene. Kontroller skal foretas på sted anvist av protestkomiteen. 6.5 Alle deltakende båter skal være tilgjengelig for kontroll ved Larvik Seilforenings anlegg under landligge fra lørdag til søndag. Dispensasjon kan kun gis av protestkomiteen etter søknad. Kunngjøring Larvik Race Weekend 2009 i Larvik Juni (v 2.0) Side 2 av 5

3 Side 3 av 5 7 SEILINGSBESTEMMELSER Seilingsbestemmelsene utleveres senest ved registrering. Foreløpige seilingsbestemmelser kan kunngjøres på 8 STEVNETS BELIGGENHET 8.1 Regattakontoret og havnen befinner seg ved Seilerhytta i Viksfjord. Anlegget har adresse Ødegårdsveien 20, Larvik. Adkomst beskrives i vedlegg til Kunngjøringen. (Kart og veibeskrivelse finnes på under Adkomst.) 9 BANER OG BANEOMRÅDER 9.1 Banen kan legges innenfor eller i tilknytning til et sjøområde N og V for Svenner, avgrenset i V av Agnes, Stavern og Rakke, avgrenset i N av Larvik, Hummerberget, Malmøya og Ølbergholmen. 9.2 Alle deltakende klasser seiles på samme pølsebane. Klassene kan deles i startgrupper, klasseinndeling og startgrupper angis i Seilingsbestemmelsene. 10 STRAFFESYSTEM 10.1 En båt som har tatt en straff i henhold til regel 31.2 eller 44.1 skal fylle ut et eget skjema på regattakontoret innen utløpet av protestfristen. 11 POENGBEREGNING 11.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes. 12 PREMIER 12.1 Den beste tredjedel av båtene i hver klasse premieres med arrangørens premier Gavepremier fra sponsorer kan tilkomme, og deles ut etter sponsorens og arrangørens ønske om å belønne seilere som har utmerket seg. 13 ANSVARSFRASKRIVELSE 13.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 i Kappseilingsreglene; Avgjørelse om å kappseile Den organiserende myndighet, dens mannskaper og dommere, NORC, NORLYS og øvrige Klasseklubber for deltakende båter vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person, ei heller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen Den organiserende myndighet, dens mannskaper og dommere, NORC, NORLYS eller øvrige Klassklubber for deltakende båter vil heller ikke akseptere noe ansvar for skade forårsaket av sammenstøt med eller hindring av nyttetrafikk, fartøy eller båter i området. Deltakerne minnes om sjøveisreglenes bestemmelser om vikeplikt for nyttetrafikken og andre fartøy eller båter En deltaker som har sykdom som kan avstedkomme bevisstløshet eller på annen måte sette deltakeren ut av stand til å klare seg selv (f.eks. epilepsi eller sukkersyke), skal informere arrangør / lege om dette ved påmelding eller senest ved registrering til regattaen. 14 MEDIA RETTIGHETER 14.1 Deltagere i regattaen gir Organiserende Myndighet uinnskrenkede rettigheterog tillatelse til å bruke navn, bilde og biografiske opplysninger for publisering av foto og video av deltakere og båter de seiler under regattaen i et hvert media (inklusive men ikke avgrenset til reklame og redaksjonelle oppslag på TV, Internet eller i trykte media). Kunngjøring Larvik Race Weekend 2009 i Larvik Juni (v 2.0) Side 3 av 5

4 Side 4 av 5 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Adkomst Larvik Seilforening ligger ved Ødegården i Viksfjord NV av Svenner og med utsikt mot Stavern. Seilerhytta ligger mellom Larvik og Sandefjord med adkomst fra riksvei 303. Larvik nås via E18 og ligger ca 130 km fra Oslo.( Se detaljert veibeskrivelse under Adkomst på ). Det er hyppig togforbindelse på Vestfoldbanen (tog retning Oslo hver time store deler av dagen), samt flyforbindelse fra Torp flyplass ved Sandefjord. Sjøveien kommer du greit ved å ta indre eller ytre led fra Tjøme retning Stavern. Tar du indre leden (båtleia) via Tønsberg Tønne kan du ta inn Viksfjord etter Steinboen ved Ølbergholmen (følg godt med i sjøkartet og hold utkikk etter jernstakene og gå mot nordspissen av Malmøya) eller du kan fortsette forbi Malmøboen og ta inn Viksfjord den trygge leden mellom Malmøya og Hummerberget (hold NV av Vikerboen og Sundskjærene i innløpet). Innkvartering Stevnehotell: Farris Bad spahotell Fritzøe Brygge, T: Alternative hoteller er. Hotell Wassilioff Havnegt 1, T: i Stavern Quality Grand Hotell Farris, Storgt. 38, Larvik; T: eller Hotell Greven ved siden av T: (www.hotell-greven.no ) Bespisning og sosiale aktiviteter. På lørdag kveld arrangeres grillfest med Dos Mosquitos i (oppvarmet) telt på plenen foran Seilerhytta. Dos Mosquitos er et topp band som bør få opp stemningen, se (Deltakeravgift NOK 250,- /person ) Seilerhytta Spiseri vil være åpent under arrangementet. Alle rettigheter, se meny for a la carte priser. Havneplass båtopplag og parkering mm. Larvik Seilforening har gode fasiliteter med parkering, opplagsplass og egen havn i nær tilkytning til Seilerhytta. Vi har havneplass for deltakerbåter fra fredag 23. mai. (tidligere etter avtale med havneansvarlig). Av hensyn til naboer er det vesentlig at alle deltakere retter seg etter anvisninger fra arrangøren med hensyn til parkering. Tilstøtende parkeringsplass (som også er båtopplagsplass om vinteren) diponeres av grunneier og det er vesentlig at man løser parkeringsbillett (i ubetjent postkasse eller fra parkeringsvakt) dersom man parkerer her. Biler kan parkeres på anvist plass etter at de er utstyrt med parkeringsbevis. Garderobeanlegg finnes på Seilerhytta. Oppbevaringstelt for utstyr kan settes opp på anvist plass. Få anvist plass før avlessing/parkering. Ytterligere informasjon. For ytterligere informasjon, se eller kontakt: Regattasjef: Pål K. Fevang, mobil Dommer: Tore Hansen, mobil /Sekeretariat: Vigdis Andersen, mobil /Stevnelege: Arne Hovland, mobil / NORC kontakt: Thomas Nilsson, mobil /NORLYS kontakt: Håvard Ravn Ottesen, mobil Kunngjøring Larvik Race Weekend 2009 i Larvik Juni (v 2.0) Side 4 av 5

5 Side 5 av 5 Påmelding til eller Larvik Seilforening, Pb. 236, 3250 Larvik. Startkontingent innbetales til konto: i Nordea (IBAN: NO Swift: NDEANOKK). Senest mandag 1.juni 2009 Larvik Race Weekend juni 2009 Båttype:... GPH/LYS:... Min. bredde båtplass:...m Seilnummer:... Båtnavn:... Skipper s Navn:... Skipper s Adresse:... Skipper s telefonnr:...skippers Vekt:...Kg adresse :... Skipper s Seilforening:... Forsikringsselskap:... Egen reklame som vises:... Spesielle hensyn, plass for egen Bo-båt i havneanlegget, andre opplysninger (helsemessig eller annet):... Mannskaps Navn (senest ved Registrering): Seilforening: Vekt Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Grillaften Lørdag m/ Dos Mosquitos (a NOK 250,-): Antall:... Innkvartering på Sportellet (a NOK 250,-/person): Obligatorisk påmeldingsavgift: (NB: Tilleggsavgift på NOK400,- ved sen påmelding) Kr... Kr... Kr...850,- Tilsammen skal jeg betale: Kr... Ved denne påmelding samtykker jeg i å være underlagt Kappseilingsreglene og alle andre regler som gjelder for dette stevne.. (Skippers sign) Kunngjøring Larvik Race Weekend 2009 i Larvik Juni (v 2.0) Side 5 av 5

Larvik Race Weekend Kunngjøring 29.-30. mai 2010

Larvik Race Weekend Kunngjøring 29.-30. mai 2010 Den organiserende myndighet er Larvik Seilforening i samarbeid med norsk Offshore Racing Club (NORC). Stevnet vil inngå som en del av NORC s ranking serie 2010. 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Larvik Race Weekend kunngjøring 25. og 26. mai 2013 / Larvik

Larvik Race Weekend kunngjøring 25. og 26. mai 2013 / Larvik Den organiserende myndighet er Larvik seilforening i samarbeid med norsk Offshore Racing Club (NORC). Stevnet vil inngå som en del av NORC s ranking serie 2013. 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Kunngjøring Åpent Norgesmesterskap i Killing i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening - som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Notice of Race Nordland Offshore Race 2015

Notice of Race Nordland Offshore Race 2015 Notice of Race Nordland Offshore Race 2015 Velkommen til Nordland Offshore Race 2015 (NOR 2015). Nord Norges tøffeste regatta arrangeres 29. 30.05.2015. Dette er en doublehanded regatta med start og målgang

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt.

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt. SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2014 (Oppdatert 02.06.14) 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2013

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00 Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00. 1 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016,

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

Inviterer til DOUBLEHANDED

Inviterer til DOUBLEHANDED Inviterer til DOUBLEHANDED 15. sept. 2012 1 DOUBLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012 og Klassereglene for

Detaljer

FÆRDERSEILASEN PROGRAM 12. - 14. JUNI

FÆRDERSEILASEN PROGRAM 12. - 14. JUNI FÆRDERSEILASEN PROGRAM 2015 12. - 14. JUNI 1 REGATTAKONTOR Torsdag 11. juni Kl. 09.00-16.00 Sted: KNS, Huk Aveny 1, Oslo Tlf.: 23 27 56 00. KNS vil i tillegg ha ha et eget informasjonskontor i Race Village

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 SEILINGSBESTEMMELSER FOR Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015

Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015 Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015 REGLER: Regattaen vil være underlagt ISAF's kappseilingsregler, NSF's forskrifter med de skandinaviske seilforbunds tillegg, samt regler

Detaljer

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 10. - 13. juli Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler Seilasene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016. NORrating

Detaljer

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss 16. 18. august 2013 Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP for Kite Course Race på vann i Moss 16. 18. august 2013 Organiserende myndighet er Moss Seilforening 1. REGLER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Moss Seilforening

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

HENRI LLOYD BERGEN SINGLEHANDED

HENRI LLOYD BERGEN SINGLEHANDED HENRI LLOYD BERGEN SINGLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 01.09.2014 vil avhenge av antall deltagere. Bergens Seilforening ønsker velkommen til Henri Lloyd Bergen Singlehanded lørdag 6. september 2014 kl. 11.00.

Detaljer

Velkommen til årets Færderseilas 13.-15. JUNI

Velkommen til årets Færderseilas 13.-15. JUNI 2014 Velkommen til årets Færderseilas 13.-15. JUNI Invitasjon til Færderseilasen 2014 1 Velkommen Et år er gått og vi har gleden av å invitere til Skandinavias største seilas, Færderseilasen. Så vidt vi

Detaljer

Norske appeller August 2014 Appeller 1998-2013

Norske appeller August 2014 Appeller 1998-2013 Norske appeller August 2014 Appeller 1998-2013 Appeller 2013 Appeller 2013 Appell 1 2013 - Appell 2 2013 - NM Express, 2013, Bergens Seilforening Båt mot båt hendelse. Nesodden Høstcup 2013, Nesodden

Detaljer

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT

NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT NASJONALE SPESIALREGLER CIRCUIT 2015 1 Revidert Januar 2015 Innhold Innhold Innhold... 2 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 5 2. DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.1.1 Regler for Norgesmesterskap

Detaljer