Åpent Norgesmesterskap for HobieCat august 2009 KUNNGJØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpent Norgesmesterskap for HobieCat 16 21.- 23. august 2009 KUNNGJØRING"

Transkript

1 Larvik Seilforening inviterer til Åpent Norgesmesterskap for HobieCat august 2009 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Mesterskapet vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (ISAF Racing Rules of Sailing ), inklusive Skandinavisk Seilforbunds forskrifter. 1.2 Følgende nasjonale regler fra Norges Seilforbund (NSF) gjelder: Generelle bestemmelser om Startberettigelse, Reklameregler samt Regler for arrangement av Norgesmesterskap (NM Regler 2009). 1.3 Klassereglene for HobieCat 16 (uten genaker) slik de er definert i IHCA Class Rules med endringer gjelder, med den tilleggsendring at det kan seiles med lokale seilnummer på ellers godkjente seil. Det kreves ikke nasjonale bokstaver, og det kreves heller ikke medlemskap i klasseklubben for å kunne delta. 1.4 Seilingsbestemmelser gjelder foran Kunngjøringen ved konflikt mellom disse. 1.5 Ved konflikt mellom språkene vil den engelske teksten ha fortrinn. 2 REKLAME 2.1 Arrangementet klassifiseres som ISAF Kategori C (reklame tillatt). 2.2 Alle båter pålegges iht ISAF Regulation 20.3 (d) å føre eventuelle klistremerker utlevert av arrangøren på fremre tredjedel av begge skrogsider under mesterskapet. 2.3 Båter eller seilere som viser egen reklame, skal dokumentere reklamelisens for Norske båter og utøvere skal ha løst lisens hos NSF, utenlandske båter og utøvere skal dokumentere tilsvarende rettighet fra sin tilsvarende nasjonale myndighet. 3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 3.1 For at en båt skal kunne delta skal både skipper og mannskap være medlemmer av seilforening tilsluttet NSF eller tilsvarende seilforening i sitt hjemland. NSF s generelle bestemmelser om Startberettigelse (barn kan ikke delta i NM før det kalenderår de fyller 13 år), regler for deltakelse i NM (ref NSF s NM regler), samt ISAF Regulation 19 Eligibility Code skal oppfylles. 3.2 For at en båt skal kunne tildeles tittel og medaljerer i mesterskapet må i tillegg til 3.1 over, både skipper og mannskap være norske statsborgere, eller ha vært bosatt i Norge de siste 6 mnd. 3.3 Samme besetning skal seile i alle seilaser i mesterskapet, men forandring kan foretas hvis viktige grunner foreligger. Slik forandring må på forhånd godkjennes av protestkomiteen og skal bare godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen før forandringen. 3.4 Alle deltagende båter skal være ansvarsforsikret. Dokumentasjon for gyldig forsikring skal kunne fremvises. 3.5 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fylle ut det vedlagte skjemaet og sende det, sammen med innbetaling av startkontingent innen fredag 21. august til: Larvik Seilforening, postboks 236, N-3251 Larvik, Norge Alternativt via elektronisk påmeldingsfunksjon på eller via til Startkontingent innbetales til konto: i Nordea 3.6 Sene påmeldinger vil kunne aksepteres mot et gebyr på NOK 100, Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse mesterskapet dersom mindre enn 10 båter er påmeldt (ref NSF s NM regler ). Kunngjøring NM 2009 i Larvik Side 1 av 5 Versjon ( )

2 4 AVGIFTER 4.1 Obligatoriske avgifter: Startkontingent: NOK 800,- Startkontingenten inkluderer startavgift, parkering(en bil&trailer) samt båtopplag for tre dager. 4.2 Andre arrangementer: Grillfest 5 TIDSPROGRAM 5.1 Registrering: For å ha rett til å delta skal registrering foretas på regattakontoret før start. Regattakontoret er åpent fra fredag og fra kl lørdag. 5.2 Måling og sikkerhetskontroll, vektkontroll av besetninger: Fredag Fra Til (samt under stevnet) 5.3 Program for kappseilasene: Dato HobieCat Første Varsel Siste varsel før Fredag 21/8 trimming(*) kl kl Lørdag 22/8 3-6 seilaser kl kl Søndag 23/8 1-3 seilaser kl kl 15.00(**) Antall seilaser hver dag avgjøres av Regattasjefen, dog kan man ikke ligge mer enn en seilas foran skjemaet (ref 6.2 i NSFs NM regler), maks antall tellende seilaser er 9. (*) Trimmingsseilas(er) er frivillig og teller ikke i mesterskapet. Det legges opp til 2 trimmingsseilaser.. (**) Forutsatt tilstrekkelig antall seilaser for gyldig mesterskap er fullført (minimum 4 seilaser). 5.4 Øvrige arrangementer: Dato Arrangement Sted Tidspunk Fredag 21/8 Åpning & Skippermøte Ved Seilerhytta kl Lørdag 22/8 Grillfest ved Seilerhytta ca kl Søndag 23/8 Premieutdeling Ved Seilerhytta ca kl (*) (*) Premieutdeling foretas så snart som mulig etter evt. protestbehandling for seilasene. 6 MÅLING 6.1 Alle deltagende HobieCat skal ha gyldig skilt fra produsent på skroget, samt være utstyrt med retteline og for øvrig være utstyrt iht klassereglene. Mannskapsvekt skal være iht til krav for senior stevner i Klassereglene (min 129,3 kg), med evt. korreksjonsvekt iht Klassereglene. 6.2 Hver skipper skal ved registrering levere en egenerklæring som bekrefter at klassereglene og sikkerhetskravene er tilfredsstilt. Det utføres kontroll av egenerklæringens punkter på stikkprøvebasis i samband med registrering. 6.3 Alle deltakende båter, seil, utstyr og mannskap kan på stikkprøvebasis bli kontrollert iht respektive klasses klasseregler og sikkerhetskrav før, mellom og etter seilasene. 7 SEILINGSBESTEMMELSER Seilingsbestemmelsene utleveres ved registrering. Foreløpige Seilingsbestemmelser kan kunngjøres på i forkant av mesterskapet (merk versjon). 8 STEVNETS BELIGGENHET 8.1 Regattakontoret, havnen og båtopplagsplass befinner seg ved Seilerhytta i Viksfjord. Anlegget har adresse Ødegårdsveien 20, Larvik. (Kart og veibeskrivelse finnes på 8.2 Fem baneområder kan benyttes i Viksfjord og Larviksfjorden (ref kart i Innbydelsen). Kunngjøring NM 2009 i Larvik Side 2 av 5 Versjon ( )

3 9 LØPENE 9.1 Norgesmesterskapet seiles på modifisert pølsebane (windward-leeward course) med offsetmerke og port (gate). Start/mållinje kan legges inne på banen, eller i le av banen. Antall runder det skal seiles kan angis fra startbåt senest ved varselsignal, og tilpasses banelengde og vindforhold slik at forventet seiltid ikke overstiger 45 minutter. Nærmere detaljer om merker og signalering gis i seilingsbestemmelsene. 9.2 Uformell trimmingsseilas på fredag seiles på fast utlagte merker iht LS regattakart med start/mållinje og løpsangivelse ved standplass på Holmen ved Seilerhytta (baneområde Y ). 10 STRAFFESYSTEM 10.1 For HobieCat klassen er reglene 44.1 og 44.2 endret slik at bare én vending, inkludert en stagvending og en jibb, er påkrevet Som foreskrevet i regel 67, kan protestkomiteen uten høring straffe en båt som har brutt regel 42 i fleetseilasene. 11 POENGBEREGNING 11.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes Minimum fire (4) fleetseilaser må fullføres for et gyldig Norgesmesterskap (a) Når fire (4) eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for mesterskapet være dens totale poengsum. (b) Når mellom fem (5) og åtte (8) seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for mesterskapet være dens totale poengsum minus dens dårligste resultat. (c) Når ni (9) eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for mesterskapet være dens totale poengsum minus dens to dårligste resultater Dersom det deltar utenlandske seilere, utarbeides det egen resultatliste for norske båter. 12 PREMIER 12.1 Det premieres med NSF s medaljer til de tre beste norske besetningene Besetningene i den beste tredjedel av båtene uansett nasjonalitet, premieres av arrangøren etter sammenlagt poengberegning Norgesmesteren tildeles Klassens Vandrepokal Det er oppsatt ekstrapremie til beste debuterende besetning Gavepremier fra sponsorer kan tilkomme, og deles ut etter sponsorens og arrangørens ønske om å belønne seilere som har utmerket seg. 13 ANSVARSFRASKRIVELSE 13.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 i Kappseilingsreglene; Avgjørelse om å kappseile Den organiserende myndighet, dens mannskaper og dommere vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person, ei heller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen Den organiserende myndighet, dens mannskaper og dommere vil heller ikke akseptere noe ansvar for skade forårsaket av sammenstøt med eller hindring av nyttetrafikk, fartøy eller båter i området. Deltakerne minnes om sjøveisreglenes bestemmelser om vikeplikt for nyttetrafikken og andre fartøy eller båter En deltaker som har sykdom som kan avstedkomme bevisstløshet eller på annen måte sette deltakeren ut av stand til å klare seg selv (f.eks. epilepsi eller sukkersyke), skal informere arrangør / lege om dette ved påmelding eller senest ved registrering til regattaen. Kunngjøring NM 2009 i Larvik Side 3 av 5 Versjon ( )

4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Adkomst Larvik Seilforening har et av Norges fineste seilsportsanlegg med regattabaner både i beskyttet farvann i Viksfjord og i åpent farvann ut mot Svenner fyr og Skagerak. Seilerhytta ligger mellom Larvik og Sandefjord med adkomst fra riksvei 303. Larvik nås via E18 og ligger ca 130 km fra Oslo.( Se veikart på ) Larvik har direkte fergeforbindelse med Color Line til Fredrikshavn og Hirtshals i Danmark. Fra Sandefjord er det fergeforbindelse med Color Line til Strømstad i Sverige flere ganger daglig. Se for rutetider. Innkvartering Sportellet, Ved Halsen IF på Bergeløkka plass etter først til mølle prinsippet (kr 300 pr person fredag/søndag) Hotell Wassilioff, Havnegt. 1, Stavern; T: F: Quality Grand Hotell Farris, Storgt. 38, Larvik; T: F: Sentralt beliggende hotell i Larvik (10-15 min. med bil fra Seilerhytta). By the Way Holm s Motell, Gml Ravn 345, Larvik; T: F: Motell beliggende ved E-18 nord for Larvik. Egen bobil: Det finnes plass til bobiler ved Seilerhytta. Plass etter først til mølle prinsippet (ingen tilleggsavgift). Holmenhytta: (eller privat på hytter i nærheten) plass etter først til mølle prinsippet (NOK 50,- pr døgn på Holmen ). Gon Camping, Berglyveien 14, Larvik; T: Campingplass innenfor gang distanse (ca 2-3 km) fra Seilerhytta (dersom det blir fullt ved Seilerhytta). Bespisning. Seilerhytta Kro vil være åpent under arrangementet. Alle rettigheter. Havneplass båtopplag og parkering mm. Larvik Seilforening har gode fasiliteter med parkering, opplagsplass og egen havn i nær tilkytning til Seilerhytta. Av hensyn til naboer er det vesentlig at alle deltakere retter seg etter anvisninger fra arrangøren med hensyn til parkering og båtopplag. Tilreisende HobieCats plasseres på egen strand (Frenvik) nær seilerhytta. Biler (inklusive bobiler) og trailere kan parkeres på anvist plass etter at de er utstyrt med parkeringsbevis. Det er begrenset tilgang til strøm for bobiler. Garderobeanlegg finnes på Seilerhytta. Oppbevaringstelt for utstyr kan settes opp på anvist plass. Få anvist plass før avlessing/parkering. Ytterligere informasjon. For ytterligere informasjon, se eller kontakt: Arrangørkontakt: Pål K. Fevang, mobil Regattasjef: Thor Morten Hem, mobil /Dommer: Tore Hansen, mobil / Stevnelege: Arne Hovland, mobil /HobieCat klubb: Per Hansen-Tangen, mobil Kunngjøring NM 2009 i Larvik Side 4 av 5 Versjon ( )

5 Påmelding til eller Larvik Seilforening, Pb. 236, 3250 Larvik. Startkontingent innbetales til konto: i Nordea, eller kontant ved registrering. Senest fredag 21. august 2005 Åpent Norgesmesterskap for H-Båt Norgesmesterskap for HobieCat 16 Larvik august 2009 OBLIGATORISK INFORMASJON Seilnummer: Skipper s Fornavn: Skipper s Etternavn: Skipper s Adresse: Skipper s telefonnr.(helst mobil): Skipper s fødselsår: Skipper s vekt: Skipper s Seilforening: Forsikringsselskap: Egen reklame som vises (krever lisens): Spesielle hensyn, andre opplysninger (diabetes, epilepsi el.l): ØNSKET TILLEGGS INFORMASJON adresse : Båtens navn: Antall nasjonale mesterskap skipper har deltatt i: Mannskaps Navn: Mannskap s Seilforening: Mannskap s fødselsår: Mannaska s vekt: (i denne båtklassen) Innkvarteringsønske på SPORTELLET (Kr 300/person fredag til søndag): Ved denne påmelding samtykker jeg i å være underlagt Kappseilingsreglene og alle andre regler som gjelder for dette stevne. (Signatur) Kunngjøring NM 2009 i Larvik Side 5 av 5 Versjon ( )

Larvik Race Weekend 2009

Larvik Race Weekend 2009 Side 1 av 5 Larvik Race Weekend 2009 Ranking #1 for NORC, NORLYS og Klassebåter 6.-7. Juni 2009 KUNNGJØRING Organiserende myndighet: Larvik Seilforening, Postboks 236, 3251 Larvik (www.larvikseilforening.no

Detaljer

Larvik Race Weekend Kunngjøring 29.-30. mai 2010

Larvik Race Weekend Kunngjøring 29.-30. mai 2010 Den organiserende myndighet er Larvik Seilforening i samarbeid med norsk Offshore Racing Club (NORC). Stevnet vil inngå som en del av NORC s ranking serie 2010. 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015

Kunngjøring. Åpent Norgesmesterskap i Killing. i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Kunngjøring Åpent Norgesmesterskap i Killing i tidsrommet fra 16. til 17. juli 2015 Organiserende myndighet er Kongelig Norsk Seilforening - som samarbeider med Hankø Yacht Club, Norges Seilforbund og

Detaljer

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING

Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING Soon seilforening inviterer til NC 3 for Optimistjoller Og Soon SF Juniorcup 11. og 12. mai 2013 KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene for 2012 2016, NSFs regler for

Detaljer

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011

Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 Kunngjøring for NM Soling og NC Formula/RS:X APL Race Week Arendal 29-31 juli 2011 ORGANISERENDE MYNDIGHET ER ARENDALS SEILFORENING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

Milde Båtlag NM OSELVAR 2015. 8 m 2 spriseil 7. - 9. august. Store Milde. Fanafjorden / Korsfjorden. Fra NM Oselvar 2008 på Korsfjorden.

Milde Båtlag NM OSELVAR 2015. 8 m 2 spriseil 7. - 9. august. Store Milde. Fanafjorden / Korsfjorden. Fra NM Oselvar 2008 på Korsfjorden. NM OSELVAR 2015 8 m 2 spriseil 7. - 9. august Store Milde Fanafjorden / Korsfjorden Fra NM Oselvar 2008 på Korsfjorden. Innbydelse og kunngjøring inviterer til Norgesmesterskap Oselvar 2015 8 m 2 spriseil

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Europajolleklubb arrangerer Lag NM for

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening Tønsberg Seilforening som organiserende myndighet: Adresse: Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund Telefon: 33384210 E-post: tonsberg.sf@online.no i samarbeid med Norsk Optimistjolleklubb arrangerer Optimist

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Larvik Race Weekend kunngjøring 25. og 26. mai 2013 / Larvik

Larvik Race Weekend kunngjøring 25. og 26. mai 2013 / Larvik Den organiserende myndighet er Larvik seilforening i samarbeid med norsk Offshore Racing Club (NORC). Stevnet vil inngå som en del av NORC s ranking serie 2013. 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden NM SNIPE 2010 Onsdag 30. juni - søndag 4. juli Milde, Bergen Fanafjorden / Korsfjorden Innbydelse og kunngjøring NM Snipe 2010 Innbydelse og kunngjøring 1 Åpent Norgesmesterskap Snipe 2010 Onsdag 30. juni

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker Tlf: 66798819 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er.

KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og C ; Zoom 8 ungdom og junior; Europa ; Laser, Laser radial og 29 er. Oppegård OAS en 2008 Lørdag 26. og søndag 27. april Oppegård Seilforening Pb. 216, 1410 Kolbotn web-site: www.oppegardseilforening.no KUNNGJØRING for OAS-Cup regatta i klassene Optimist klassene A, B og

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt.

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt. SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2014 (Oppdatert 02.06.14) 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2013

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2009 2012, klassevedtekter

Detaljer

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Askøy Seilsportssenter, Askøy Vi ønsker alle hjertelig på årets pølsebaneregatta

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

Notice of Race Nordland Offshore Race 2015

Notice of Race Nordland Offshore Race 2015 Notice of Race Nordland Offshore Race 2015 Velkommen til Nordland Offshore Race 2015 (NOR 2015). Nord Norges tøffeste regatta arrangeres 29. 30.05.2015. Dette er en doublehanded regatta med start og målgang

Detaljer

HENRI-LLOYD HOLLÆNDERSEILASEN 2014 23. 24. august

HENRI-LLOYD HOLLÆNDERSEILASEN 2014 23. 24. august HENRI-LLOYD HOLLÆNDERSEILASEN 2014 23. 24. august SEILINGSBESTEMMELSER 1. Regler 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Følgende NSFs bestemmelser og regler

Detaljer

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013 Breidangen Rundt NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 1. juni 2013 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, Skandinavisk Seilforbunds tillegg, nasjonale forskrifter samt klassereglene for NOR Rating. 1.2 Reklameregler

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer