Norsk Arkivforum 20 Arkivarforeningen, Oslo,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Arkivforum 20 Arkivarforeningen, Oslo, 2008 3"

Transkript

1 1

2 2

3 Norsk Arkivforum 20 Arkivarforeningen, Oslo,

4 ISBN ISSN (hft) Norsk Arkivforum er en skriftserie utgitt av Arkivarforeningen c/o Riksarkivet 4

5 Innholdsfortegnelse Forord... 6 Norsk Arkivforum utgivelser... 7 Norsk Arkivforum etter innhold nr Norsk Arkivforum etter emne

6 Forord Det er fire år siden Norsk Arkivforum sist ble utgitt, og det er derfor svært gledelig å kunne presentere neste bind i tidsskriftserien. Dette bindet er et registerbind for Norsk Arkivforum og er utarbeidet av Egil Nysæter. Arkivarforeningen vil rette en stor takk til ham for det omfattende arbeidet, og vi ønsker samtidig å takke Hege Britt Randsborg som har lest korrektur på bindet. Norsk Arkivforum ble første gang utgitt i 1980 og inneholdt da rapport fra Norsk Arkivseminar i De fleste numrene har bestått hovedsakelig av innlegg fra Norsk Arkivseminar, som i stor grad har arkivfaglig innhold. Tidsskriftet har også blitt benyttet til å utgi rapporter fra Arkivarforeningens egne seminarer, presentasjoner av generelle og spesifiserte arkivfaglige områder og for å hedre avgåtte arkivarer. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke for alle bidrag til Norsk Arkivforum siden det første bindet kom i 1980, og håper at det er flere som ønsker å bidra i fremtiden. Det er et klart ønske fra Arkivarforeningen og dens medlemmer at Norsk Arkivforum skal bestå som fagtidsskrift. Derfor ser styret gjerne at medlemmer tar kontakt med oss dersom de har noen faglige tekster som kunne egne seg for publisering i Norsk Arkivforum. Oslo, desember 2008 Lars-Jørgen Sandberg leder, Arkivarforeningen 6

7 Norsk Arkivforum utgivelser Skriftserie utgitt av Arkivarforeningen. ISSN (hft). Nr. 1. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Knut Johannessen og Jørgen H. Marthinsen. Nr. 2. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Trond Sirevåg. Nr. 3. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Anne Hals og Jørgen H. Marthinsen. Nr. 4. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Elin Jacobsen og Brynjulv Gjerdåker. Nr. 5. Metodeutvikling i arkivarbeidet. Festskrift til Carlo Larsen. Oslo s. ISSN Red. Kirsten Isaksen, Bjørg Larsen, Jørgen H. Marthinsen og Trond Sirevåg. Nr. 6. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN ISSN Red. Mona Johannessen, Ranveig Opheim og John Ragnar Myking. Nr. 7. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN ISSN Red. Kjell Bols, Sigrun Øverland og Torkel Thime. Nr. 8. Administrasjonshistoriske oversikter. Oslo s. ISBN ISSN Red. Knut Skistad. Nr. 9. Nils Johan Stoa: Arkivmateriale fra dansk-norske sivile sentralinstitusjoner før Oslo s. ISBN ISSN Red. Knut Skistad. Nr. 10. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN ISSN Red. Ester Olstad, Per-Øivind Sandberg og Inger-Karin Martinsen. Nr. 11. Artikler og seminarinnlegg. Oslo s. ISBN ISSN Red. Vilhelm Lange, Knut Skistad og Cæcilie Stang. Nr. 12. Festskrift til Helge Paulsen 30. januar Oslo s. Red. Per Madsen og Jørgen H. Marthinsen. Nr. 13. Innlegg fra Norsk Arkivseminar: Tromsø 1993 Hurdalsjøen Oslo s. ISBN ISSN Red. Torbjørn Låg og Vilhelm Lange. Nr. 14. Norsk Arkivseminar Rosendal Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Oddleif Lian og Roger Tronstad. Nr. 15. Artikler og seminarinnlegg. Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Oddleif Lian og Roger Tronstad. Nr. 16. Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen. Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Nina Hveem Carlsen, Anne Hals og Trond Sirevåg. 7

8 Nr. 17. Norsk Arkivseminar. Kristiansand Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Oddleif Lian og Roger Tronstad. Nr. 18. Digitalisering av kulturarvmateriale. Oslo s. ISBN ISSN Red. Frank Meyer. Nr. 19. Arkivarrollen i forandring og Arkivformidling mot framtidas brukere. Oslo s. ISBN ISSN Red. Tine Berg Floater og Synne Stavheim. 8

9 Norsk Arkivforum etter innhold nr Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s. 5. Johannessen, Knut: Matrikler og matrikkelforarbeider i enevoldstiden. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Notar. Svalestuen, Andres A.: Prøvegardene i Hovedmatrikuleringskommisjonens arkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Notar. Litteratur og kjeldar. Hals, Anne: Matrikkel og tinglysing i støpeskjeen: status og planer. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Sandberg, Per-Øivind: Matrikkelvesen. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Sirevåg, Trond: Noen kommentarer til undervisningsopplegget ved registratorkursene og I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Notar. Tuxen, Bente J. og Sirevåg, Trond: Oversikt over undervisningen ved registratorkursene og I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Studieplan for to-årig kurs for registrator i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Datert mai Barlaup, Ola: Registratorutdannelsen bruk av arbeidskraft fra Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Try, Hans: Desentralisert registratorutdanning? I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Isaksen, Kirsten: Utplassering og praksis ved arkivregistratorkursene og I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Svalestuen, Andres A.: Registratorutdanning. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Grude, Egil Harald: Trengst det ei arkivarutdanning? I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Kolsrud, Ole: En norsk arkivarutdannelse. Noen prinsipiell og praktiske betraktninger. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Nysæter, Egil: Arkivaren som handverkar. Om hjelpemidlar i læretida og utveksling som læremåte. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Nysæter, Egil: Framfinning av dokument i eigedomssaker. Statsarkivet i Bergen. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Sirevåg, Trond: Arkivarutdanning. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s

10 Marthinsen, Jørgen H.: Utgangspunkt for en norsk arkivterminologi. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Liste over Autoritative kilder (s. 137) og Termer og definisjoner for autoritative kilder (s ). Larsen, Carlo: Forarbeider til en arkivterminologi. Sammendrag, med enkelte senere tilføyelser. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Kolsrud, Ole: Arkivterminologi. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Seminardeltakere. [Norsk arkivseminar 1976]. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s. 5. Sandaaker, Odd: Mellomalderen i norske arkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Notar. Næshagen, Ferdinand Linthoe: Utgiveren og hans arbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Tilvisingar. Svalestuen, Andres A.: Proveniensprinsippet og ordningen av nyere sentraladministrative arkiver. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Notar. Litteratur. Hansen, Torleif W.: Om utarbeidelse av registraturer og ordning av arkivsaker særlig med henblikk på sorenskriverarkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Nilsen, Atle Steinar: Registraturer, nøkkelen til bruk av arkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Gjerdåker, Brynjulv: Ordning, registrering og katalogisering I. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Isaksen, Kirsten: Registre i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Hals, Anne: EDB-registrering av kataloger og primærkilder. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Kongsrud, Helge: Ordning, registrering og katalogisering II. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Nysæter, Egil: Norsk arkivseminar organisering, opplegg og gjennomføring. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Notar. Marthinsen, Jørgen H.: Norsk arkivseminar sett fra Arkivarforeningens side. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Breivik, Tor: Norsk arkivseminar. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Seminardeltakere. [Norsk arkivseminar 1978]. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s

11 Forord. I: I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s. 5. Marvik, Liv Mykland: Domsarkiv i statsarkivene. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Breivik, Tor: Domstolarkiver i Riksarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Litteratur. Kolsrud, Ole: "Domsarkivet" eller "Landssvikarkivet". I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s. 66. Kolsrud, Ole: De norske sjøfartsdomstoler i Det Forente Kongerike (Storbritannia og Nord- Irland) I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Krokmoen, Jon: Litt om det militære rettsvesen i Norge i eldre tid. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Kjeldetilvisingar. Madsen, Per: Arkivmateriale i Riksarkivet etter norske nazistiske domstoler. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Paulsen, Helge: Tyske domstoler i Norge (-46). I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Nakken, Alfhild: Domstolarkiver. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Eken, Thorsten: Noen ord om arkivbygging. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Johannessen, Knut: Riksarkivbygningen som bruksgjenstand. Etterpåkloke betraktninger og velmente råd til nye arkivbyggere. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Øvrebø, Egil: Eldre arkivbygningar (Statsarkivet i Bergen). I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Eken, Thorsten: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 1: Lokalisering og tomtevalg. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Sandberg, Per-Øivind: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 2: Lokaler og utstyr til restaurering og konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Kjellberg, Halvor: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 3: Kontorrom beliggenhet, antall, størrelse og utrustning. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Try, Hans: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 4: Kva slag lokale treng ein for publikum (innreiing av lesesal og publikumsekspedisjon). I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Mangset, Dag: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 5: Plass og utstyr til mottaking og grovordning av arkivsaker. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Marvik, Liv Mykland: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 6: Magasiner utforming og arbeidsforhold. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Bøhmer, Anne Marie: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 7: Sikring av arkivmagasiner og andre deler av arkivbygningen. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s

12 Myking, John Ragnar: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 8: Kva for krav til auka personale stiller eit nybygg i seg sjølv (drift av bygning, intern kommunikasjon). Drøfting av røynsler frå Riksarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Olstad, Jan H.: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 9: Bør Arkivverket som alternativ til/i påvente av nybygg satse på leie av fjernmagasiner. Erfaringer med dette. Krav til lokalene. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Try, Hans: Arkivlokaler grupperapporter. Diskusjonsreferat etter grupperapportane. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Haugseth, Grethe: Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Orientering om utvalsarbeid for vurdering av Norsk arkivseminar. Tilråding fra utvalg til å vurdere Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Avgitt Vedtekter for Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Vedtekne Seminardeltakere. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Norsk arkivseminar Føreord. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 5. Pedersen, Henry: Erfaringer og tanker om konservering og restaurering av arkivsaker. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Ellis-Jenkinsons regler s Fosse, Brynjulf: Papir som arkivmateriale. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Bols, Kjell: Referat fra spørsmålsrunden om konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Eken, Torsten: Utdanning av konserveringspersonale. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Referat frå diskusjonsgruppe. Kolsrud, Ole: Arkivverket som formidler mellom arkivskaperen og informasjonsbrukeren. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Notar. Nysæter, Egil: Synspunkt på norsk arkivarbeid: ansvarsområde, arbeidsoppgåver og ressursar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Notar. Svalestuen, Andres: Paneldebatt. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Referat av debatten etter Kolsruds og Nysæters innlegg, sjå Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Marthinsen, Jørgen H.: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 1: Arkivdanning arkivbruk. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Svalestuen, Andres A.: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 2 I: Depotarbeid service eller forskning? I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s

13 Martol, Ellen Elster: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 2 II: Depotarbeid service eller forskning? I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Hamre, Harald: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 4: Arkivinstitusjonane som kultursentra. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Masdalen, Kjell O.: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 5: Kommunearkiv modellar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 75. Myking, John Ragnar: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 6: Privatarkiv modellar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Johnsen, Bodil Wold: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 7: Treng Noreg ei arkivlov? I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Bull, Ida: Plenumsdebatt. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Referat etter sesjon om Norsk arkivarbeid: ansvarsområde, arbeidsoppgåver, ressursar. Geelmuyden, Knut: Referat fra generalforsamlingen 5/ I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Norsk arkivseminar. Marvik, Liv Mykland; Hamre, Harald og Næss, Hans Eyvind: Til norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 91. Om ein norsk arkivforeining. Kiil, Alf: Her ser eg fagre fjord og bygder. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 92. Arkivsong fritt etter Aasmund Olavsson Vinje. Kiil, Alf: Arkivhymne. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 93. Seminardeltakarar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Norsk arkivseminar Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s. 7. Carlo Larsen arkivmannen. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Breivik, Tor: Utdanning i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Bøhmer, Anne Marie: Kassasjon i svensk og dansk arkivlitteratur. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Hals, Anne: Mikrofilm et evig problembarn? I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Hals, Harald: Det generelle og det spesielle. Utviklingen av kommunale arkivsystem og arkivnøkler. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Kolsrud, Ole: Massearkiver og verditeori. Noen hovedlinjer i kassasjonsdebatten. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Kongsrud, Helge: Riksarkivets samlinger. En oversikt og en karakteristikk. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. 13

14 Marthinsen, Jørgen H.: Sentral statlig arkivopplæring I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Ordahl, Sverre: Arkivet og publikum. En liten arkivbruksanalyse. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Rogstad, Sofie: Hva med privatarkivene? I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Sirevåg, Trond: Edb-journalføring i statsforvaltningen. Noen aktuelle erfaringer og problemstillinger. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Svalestuen, Andres A.: Proveniensprinsippets gjennombrudd i Norge og litt om ordningen av Kirkedepartementets arkiv fram til I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Øhlckers, Eva: Betraktninger om instrukser for arkivarbeidet i statsforvaltningen. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Føreord. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s. 5. Breivik, Tor: Kommentarer til Bjørkvik-utvalgets innstilling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Næss, Hans Eyvind: Kommentarer til Bjørkvik-utvalgets innstilling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Bøhmer, Anne Marie: Paneldiskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Bjørkvikutvalet. Kolsrud, Ole: Plenumsdebatten diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Bjørkvikutvalet. Fonnes, Ivar: Edb og Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Øverland, Sigrun: Referat fra spørsmålsrunden etter hovedinnlegg. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Edb og Arkivverket. Bjørkvik, Eilert: Gruppe 1: Arkivverket og lovverket. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Breivik, Tor: Gruppe 2: Inspeksjon og avlevering av edb-materiale. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Bull, Ida: Gruppe 3: Katalogisering på edb. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Kjærheim, Steinar: Gruppe 4: Registerarbeid med og uten edb. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s. 89, Referat. Næshagen, Ferdinand Linthoe: Om registre med og uten edb: sakregistre. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s

15 Schmidt, Tom: Navneregister uten og med edb. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Reigem, Øystein og Øvrebø, Egil: Gruppe 5: Nye lagringsmedia. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Johnsen, Bodil Wold: Gruppe 6: Edb og journalføring. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Kleppa, Hermund: Gruppe 7: Edb og arbeidsmiljø. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Bols, Kjell: Gruppe 8: Edb og teknisk avdeling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Ordahl, Sverre:Gruppe 9: Arkivverkets edb-kompetanse opplæring og utvikling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Thime, Torkel: Referat fra plenumsdebatt om edb og Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Barlaup, Ola: Referat fra generalforsamling i Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Marvik, Liv Mykland og Næss, Hans Eyvind: Sak: Opprettelse av en norsk arkivforening. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Om Norsk arkivseminar og Norsk arkivråd. Styret i Norsk Arkivseminar: Norsk arkivseminar sitt forhold til Norsk arkivråd. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Seminardeltakarar. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Norsk arkivseminar Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 5. Fonnes, Ivar: Edb Statusrapport og framtidsutsikter. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Breivik, Tor: Edb-statusrapport og framtidsvisjoner. Panelinnlegg og diskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Marthinsen, Jørgen H.: Utdanning i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Notar. Bols, Kjell: Konserveringsutdanning. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Johannessen, Knut: Utdanning: Panelinnlegg og diskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s , Referat. Tronstad, Roger: Grupperapporter. Gruppe A 1: Intern/ekstern utdanning etatskole/høgskole. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 62. Referat. 15

16 Fygle, Svein: Grupperapporter. Gruppe A 2: Intern/ekstern utdanning etatskole/høgskole. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 63. Referat. Skistad, Knut: Grupperapporter. Gruppe B 1: Karrieremuligheter/lønnsutvikling. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 63. Referat. Larsen, Tor L.: Grupperapporter. Gruppe B 2: Karrieremuligheter/lønnsutvikling. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Haugen, Jon Atle: Grupperapporter. Gruppe C 1: Hvilke fagområder skal prioriteres. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 64. Referat. Olsen, Kåre: Grupperapporter. Gruppe C 2: Hvilke fagområder skal prioriteres. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 65. Referat. Kongsrud, Morten: Grupperapporter. Gruppe D: Hvilke personellgrupper skal prioriteres? I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 65. Referat. Bjørkvik, Eilert: Grupperapporter. Gruppe E: Kvalifikasjonskrav/rekruttering. Stillingsinstruks. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Eken, Thorsten: Grupperapporter. Gruppe F 1: Sentral/desentral utdanning. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 66. Referat. Moren, Gudmund: Grupperapporter. Gruppe F 2: Sentral/desentral utdanning. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Instanes, Jorun: Grupperapporter. Gruppe G: Utdanning i arkivdanning/depotarbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 67. Referat. Hosar, Hans P.: Makta og måten i framlegget til ny instruks for arkivavgrensing og kassasjon i arkiva i statsforvaltninga. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Notar. Lillehammer, Arnvid: Kassasjon eller bevaring - eit lokalhistorikarsynspunkt. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Andresen, Else Plahte: Plenumsdebatt. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Om kassasjon. Hesselberg-Wang, Nina: Om blekk en sammenfatning til Norsk Arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Litteraturliste. Johansen, Kari-Anne: Gruppediskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Om konservering. Bols, Kjell: Referat fra generalforsamling i Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat s , ulike vedlegg s , m.a. årsmelding s. 124, rekneskap 1984 s Norsk arkivseminar 1986 Program. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Seminardeltakere. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Norsk arkivseminar Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s. [0]. 16

17 Svalestuen, Andres A.: Medisinalvesenets sentraladministrasjon I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s Notar, kjelder og litteratur. Bøhmer, Anne Marie: Helsevesenet ; en administrasjonshistorisk oversikt. I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s Notar. Litteratur. Breivik, Tor: Landbruksdepartementet I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s Notar, litteratur og kjelder. Stoa, Nils Johan: Arkivmateriale fra dansk-norske sivile sentralinstitusjoner før I: Norsk Arkivforum nr. 9, s Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 1. Martinsen, Inger-Karin: Referat fra generalforsamlingen i Norsk arkivseminar 9. mai I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Årsmelding fra styret i Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 10. Norsk arkivseminar Regnskapsoversikt. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 11. Stemmerett Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Vedtekter for Norsk arkivseminar 4, Valg av styre. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 14. Brev frå styret. Mykland, Liv: Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 15. Brev til styret. Rogstad, Sofie: Velg og vrak. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Martinsen, Inger-Karin: Plenumsdebatt 10. mai I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Bols, Kjell: Gruppe A: Konsekvenser for de tekniske avdelinger. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Stokka, John Ingvar: Gruppe B: Depot-situasjonen. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Øverland, Vidar: Gruppe C: Forskeres bruk og adgang. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Hosar, Hans P.: Gruppe D: Innsamling/ordning/registrering. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Bjørkvik, Eilert: Gruppe E: Økonomiske og juridiske konsekvenser. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Geelmuyden, Knut: Verneplankriterier. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. 17

18 Eriksen, Knut Einar: Militære arkiver søkelys på kassasjon og nedgradering. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Bols, Kjell: Konserveringsvirksomheten i Arkivverket i krise. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Johansen, Kari Anne: Diskusjon. Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Referat. Konserveringsvirksomheten. Herstad, John: Orientering om NOU 1987: 35. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Martinsen, Inger-Karin: Referat fra plenumsdebatt 11. mai I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og NOU 1987:35. Norsk arkivseminar 1988 Program. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Seminardeltakere. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Norsk arkivseminar. Lange, Vilhelm: Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s. 4. Marthinsen, Jørgen H.: Ordningsskjemaer, serier og arkivskapere. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Litteratur. Mykland, Liv: Et forspilt liv? Krav, forventning og integritet. Arkivarrollen i forandring og konsolidering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Notar. Amdam, Rolv Petter: Glasverksarkiv og glasverkshistorie. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Herstad, John: Arkivutdanning hvor går vi? I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Breivik, Tor: Ordningsetterslep i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Skivenes, Arne: Hvordan få bukt med ordningsetterslepet? Eksempel fra et kommunearkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Bergen Byarkiv. Mykland, Liv: Hvordan få bukt med ordningsetterslepet? Eksempel fra et statsarkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Statsarkivet i Tromsø. Mangset, Dag: Hvordan få bukt med ordningsetterslepet? Eksempel fra Riksarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Ordskifte: Arkivutdanning og ordning. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Hals, Anne: Grupperapporter. Gruppe A: Ordningsprinsipper/realiteter (muligheter for standardisering). I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Jacobsen, Elin: Grupperapporter. Gruppe B: Organisering av ordningsarbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Kolsrud, Ole: Grupperapporter. Gruppe C: Kassasjon/fjerning av arkivuverdig materiale. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s

19 Bjørkvik, Eilert: Grupperapporter. Gruppe D: Restaurering/rengjøring. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Nysæter, Egil: Grupperapporter. Gruppe E: Kataloger. Skriving/publisering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Bråstad, Kjell: Grupperapporter. Gruppe F: Kostnader ved ordningsarbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Rikheim, Brita: Grupperapporter. Gruppe G: Ordning av privatarkiver. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Aas, Anne Merete Ranum: Grupperapporter. Gruppe H: Arkivorden gjennom feltarbeid/opplæring. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Plenumsdebatt på grunnlag av gruppearbeidene. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Om ordningsarbeid. Fosse, Brynjulv: Tradisjonell konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Olsen, Kåre: Konservering i videre perspektiv. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Fonnes, Ivar: Nye medier. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s I eit konserveringsperspektiv. Ordskifte: Konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Marthinsen, Jørgen H.: Norsk arkivseminar 1990 Hva skjedde, og hvor går vi herfra? I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Notar. Herstad, John: Avslutning, Norsk arkivseminar, Halvorsbøle I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Røsjø, Ellen: Generalforsamling. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Norsk arkivseminar Deltakere på Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Madsen, Per og Marthinsen, Jørgen H.: Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s. 5. Marthinsen, Jørgen H.: Helge Paulsen forskeren og arkivmannen. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Wang, Steinar: Oversikt over landssvikarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Kjelder. Kolsrud, Ole: Om landssvikarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar, Nistad, Bjørn: Sambandsmannen. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s NSsambandsmannen i Næringsdepartementet. Notar. Kjelder og litteratur. 19

20 Olsen, Kåre: Norsk-tysk kompetansestrid krigsbarnproblematikken. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Madsen, Per: Folkedomstolen en skyggedomstol. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Sandberg, Eirik: Flygetidsboken som luftfartshistorisk kildemateriale. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Kjelder. Fjeld, Odd T.: Tysk kystforsvar i Vestfold som del av Oslofjordområdets forsvar. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Kjeldetilvisingar. Fure, Eli: Svartelister og rosa kort. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Kontoret for sjømannsformidling, Arbeidsdirektoratet. Notar. Carlsen, Nina Hveem: Plan eller improvisasjon? I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Finnmarkskontoret. Notar. Kjelder og litteratur. Moe, Trygve: Tysklandskontingentene og deres arkiver. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Kjelder. En bibliografi. Helge Paulsen. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Lange, Vilhelm: Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s. 5. Bråstad, Kjell J.: Konsekvenser for Arkivverket, del 1. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Bøhmer, Anne Marie: Fylkesmannsetaten statlig lokalforvaltning på fylkesnivå. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Eksempler og konkretiseringer. Notar. Olsen, Kåre: Televerket. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Eksempler og konkretiseringer. Bråstad, Kjell J.: Omorganseringer i statsforvaltningen - konsekvenser for Arkivverket, del 2. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Eksempler og konkretiseringer. Breivik, Tor: Innsyn og tilgjengelighet. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Nedrebø, Yngve: Scanning: prosjekter og framtidsutsikter. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Herstad, John: Arkivverket og publikum. Målgrupper, prinsipper og prioriteringer. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Bøhmer, Anne Marie og Nyquist, Brita: Arkivpleie. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Tillegg: Produkter og forhandlere s Notar. Låg, Torbjørn: Arkivverket og publikum. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26

I KA VA. 1 1997 1. årg. A ARKIVER PÅ KINESISK A - ET MØTE MED BYARKIVET I BEIJING IKA. Med Borchgreviiki1 Autarktis, side 26 1 1997 1. årg. MELDINGSBLAD FOR: INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND (IKA) INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND (IKAH) INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER (IKAVA) AUST-AGDER-ARKIVET (AAA) IKA Nye forskrifter til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 3 Ut mot havet Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning? Hospitering ved Riksarkivet Hvem tror du at du er? Noark

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Arkheion MUGGSOPP. og kommunale arkiver 2#2012

Arkheion MUGGSOPP. og kommunale arkiver 2#2012 2#2012 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV 1#2012 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 3 Årets arkiv 2013: Trondheim byarkiv Etter arkivmeldinga. Kor står vi og kor går vi? Automatisk behandling av e-post Ny redaktør i Arkivråd INNHOLD

Detaljer

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv

TOBIAS. Informasjonsblad fra Oslo byarkiv. Nytt byarkiv TOBIAS Informasjonsblad fra Oslo byarkiv 3 1 9 9 9 Nytt byarkiv Tusenårsjubileum i nytt byarkiv I Oslo er det skapt arkiver gjennom det meste av bysamfunnets tusen års historie. De første par hundreårene

Detaljer

Samdok. Privatarkiv. Vedlegg til. En helhetlig samfunnshukommelse. samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T

Samdok. Privatarkiv. Vedlegg til. En helhetlig samfunnshukommelse. samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Samdok samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Privatarkiv Vedlegg til En helhetlig samfunnshukommelse Vedlegg 1 SAMDOK samla samfunnsdokumentasjon Bakgrunnen for opprettelsen av SAMDOK-satsingen

Detaljer

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet temaann_04_11_fel_06-07 05.10.11 09.37 Side 32 FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. FAGBLADETs temahefter

Detaljer

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2003

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2003 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT Årsmelding 2003 Innledning Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet, og har som formål å fremme lokal- og regionalhistorisk

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 4 Årets arkiv 2014: Statped! Intervju med Norsk Arkivråds nye leder Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus Noark 5 hvor står vi,

Detaljer

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009 2#2009 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no

Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forgjengelig eller tilgjengelig Handlingsplan for teknologi og formidling i Vestfold www.vfk.no Forsidefoto: Gudmund Hauge Løkken Innhold 1 Innledning...1 1.1 Organisering av arbeidet...1 1.2 Nasjonale

Detaljer

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER 2#2013 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAKS IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 5 Årets arkiv 2015: Høgskolen i Oslo og Akershus AIIM-konferansen 2015. Digital Transformation: Embrace the Chaos Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Detaljer

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2004

NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT. Årsmelding 2004 NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT Årsmelding 2004 Innledning Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en statsinstitusjon under Kultur- og kirkedepartementet (KKD). Instituttet skal fremme lokal- og regionalhistorisk

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

I Bokmålsordboka på nettet, levert av Dokumentasjonsprosjektet, finner jeg:

I Bokmålsordboka på nettet, levert av Dokumentasjonsprosjektet, finner jeg: Formidling hva mener vi nå med det? Av byarkivar Arne Skivenes Plutselig snakker alle om formidling. Vel ikke akkurat plutselig, men i løpet av de siste 3-4 årene har spørsmålet om formidling fått en helt

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

Opplandsarkivet. Årsmelding 2010

Opplandsarkivet. Årsmelding 2010 Opplandsarkivet Årsmelding 2010 Opplandsarkivet er et samarbeidstiltak mellom Oppland fylkeskommune og museene i fylket. Det består av ni arkivavdelinger og fire folkemusikkarkiv, som er lokalisert ved

Detaljer

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS VEST-AGDER FYLKESREVISJON Rapport til kontrollutvalgene i Vest-Agder Fylkeskommune og Kristiansand kommune Selskapskontroll i Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVAs lokaler i Statsarkivet på Prestheia

Detaljer

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland Karen Bleken og Marit Hosar # 70

Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland Karen Bleken og Marit Hosar # 70 Hit! Her! Nå! Hele verden i Oppland Karen Bleken og Marit Hosar # 70 Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Telefon: 22 47 83 30 Telefaks: 22 33 40 42 post@kulturrad.no www.kulturrad.no Trykk: Zoom

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2011 ÅRSBERETNING 2011 Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har kontorlokaler og magasin i Nansensgate 1 og

Detaljer

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 32 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:98 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 3 / 1 2 Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014 Metope - noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige Staten, historikerne og folket brukerne

Detaljer

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger:

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger: Innledning Krav om tilgjengelighet til forvaltningens dokumenter finnes i tillegg til offentlighetsloven også i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. I disse fem lovene

Detaljer

Sesjoner fredag 19. juni, kl. 12.45 18.00

Sesjoner fredag 19. juni, kl. 12.45 18.00 1 Sesjoner fredag 19. juni, kl. 12.45 18.00 ENTREPRENØRSKAP Entreprenørskap er knyttet til nyskaping og handler om å etablere nye virksomheter eller næringer. Motivasjon og resultat av entreprenørskap

Detaljer