Norsk Arkivforum 20 Arkivarforeningen, Oslo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Arkivforum 20 Arkivarforeningen, Oslo, 2008 3"

Transkript

1 1

2 2

3 Norsk Arkivforum 20 Arkivarforeningen, Oslo,

4 ISBN ISSN (hft) Norsk Arkivforum er en skriftserie utgitt av Arkivarforeningen c/o Riksarkivet 4

5 Innholdsfortegnelse Forord... 6 Norsk Arkivforum utgivelser... 7 Norsk Arkivforum etter innhold nr Norsk Arkivforum etter emne

6 Forord Det er fire år siden Norsk Arkivforum sist ble utgitt, og det er derfor svært gledelig å kunne presentere neste bind i tidsskriftserien. Dette bindet er et registerbind for Norsk Arkivforum og er utarbeidet av Egil Nysæter. Arkivarforeningen vil rette en stor takk til ham for det omfattende arbeidet, og vi ønsker samtidig å takke Hege Britt Randsborg som har lest korrektur på bindet. Norsk Arkivforum ble første gang utgitt i 1980 og inneholdt da rapport fra Norsk Arkivseminar i De fleste numrene har bestått hovedsakelig av innlegg fra Norsk Arkivseminar, som i stor grad har arkivfaglig innhold. Tidsskriftet har også blitt benyttet til å utgi rapporter fra Arkivarforeningens egne seminarer, presentasjoner av generelle og spesifiserte arkivfaglige områder og for å hedre avgåtte arkivarer. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke for alle bidrag til Norsk Arkivforum siden det første bindet kom i 1980, og håper at det er flere som ønsker å bidra i fremtiden. Det er et klart ønske fra Arkivarforeningen og dens medlemmer at Norsk Arkivforum skal bestå som fagtidsskrift. Derfor ser styret gjerne at medlemmer tar kontakt med oss dersom de har noen faglige tekster som kunne egne seg for publisering i Norsk Arkivforum. Oslo, desember 2008 Lars-Jørgen Sandberg leder, Arkivarforeningen 6

7 Norsk Arkivforum utgivelser Skriftserie utgitt av Arkivarforeningen. ISSN (hft). Nr. 1. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Knut Johannessen og Jørgen H. Marthinsen. Nr. 2. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Trond Sirevåg. Nr. 3. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Anne Hals og Jørgen H. Marthinsen. Nr. 4. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN Red. Elin Jacobsen og Brynjulv Gjerdåker. Nr. 5. Metodeutvikling i arkivarbeidet. Festskrift til Carlo Larsen. Oslo s. ISSN Red. Kirsten Isaksen, Bjørg Larsen, Jørgen H. Marthinsen og Trond Sirevåg. Nr. 6. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN ISSN Red. Mona Johannessen, Ranveig Opheim og John Ragnar Myking. Nr. 7. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN ISSN Red. Kjell Bols, Sigrun Øverland og Torkel Thime. Nr. 8. Administrasjonshistoriske oversikter. Oslo s. ISBN ISSN Red. Knut Skistad. Nr. 9. Nils Johan Stoa: Arkivmateriale fra dansk-norske sivile sentralinstitusjoner før Oslo s. ISBN ISSN Red. Knut Skistad. Nr. 10. Norsk arkivseminar Rapport. Oslo s. ISBN ISSN Red. Ester Olstad, Per-Øivind Sandberg og Inger-Karin Martinsen. Nr. 11. Artikler og seminarinnlegg. Oslo s. ISBN ISSN Red. Vilhelm Lange, Knut Skistad og Cæcilie Stang. Nr. 12. Festskrift til Helge Paulsen 30. januar Oslo s. Red. Per Madsen og Jørgen H. Marthinsen. Nr. 13. Innlegg fra Norsk Arkivseminar: Tromsø 1993 Hurdalsjøen Oslo s. ISBN ISSN Red. Torbjørn Låg og Vilhelm Lange. Nr. 14. Norsk Arkivseminar Rosendal Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Oddleif Lian og Roger Tronstad. Nr. 15. Artikler og seminarinnlegg. Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Oddleif Lian og Roger Tronstad. Nr. 16. Arkivfagets profesjonalisering. Festskrift til Jørgen H. Marthinsen. Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Nina Hveem Carlsen, Anne Hals og Trond Sirevåg. 7

8 Nr. 17. Norsk Arkivseminar. Kristiansand Kristiansand s. ISBN ISSN Red. Oddleif Lian og Roger Tronstad. Nr. 18. Digitalisering av kulturarvmateriale. Oslo s. ISBN ISSN Red. Frank Meyer. Nr. 19. Arkivarrollen i forandring og Arkivformidling mot framtidas brukere. Oslo s. ISBN ISSN Red. Tine Berg Floater og Synne Stavheim. 8

9 Norsk Arkivforum etter innhold nr Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s. 5. Johannessen, Knut: Matrikler og matrikkelforarbeider i enevoldstiden. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Notar. Svalestuen, Andres A.: Prøvegardene i Hovedmatrikuleringskommisjonens arkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Notar. Litteratur og kjeldar. Hals, Anne: Matrikkel og tinglysing i støpeskjeen: status og planer. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Sandberg, Per-Øivind: Matrikkelvesen. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Sirevåg, Trond: Noen kommentarer til undervisningsopplegget ved registratorkursene og I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Notar. Tuxen, Bente J. og Sirevåg, Trond: Oversikt over undervisningen ved registratorkursene og I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Studieplan for to-årig kurs for registrator i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Datert mai Barlaup, Ola: Registratorutdannelsen bruk av arbeidskraft fra Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Try, Hans: Desentralisert registratorutdanning? I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Isaksen, Kirsten: Utplassering og praksis ved arkivregistratorkursene og I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Svalestuen, Andres A.: Registratorutdanning. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Grude, Egil Harald: Trengst det ei arkivarutdanning? I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Kolsrud, Ole: En norsk arkivarutdannelse. Noen prinsipiell og praktiske betraktninger. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Nysæter, Egil: Arkivaren som handverkar. Om hjelpemidlar i læretida og utveksling som læremåte. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Nysæter, Egil: Framfinning av dokument i eigedomssaker. Statsarkivet i Bergen. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Sirevåg, Trond: Arkivarutdanning. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s

10 Marthinsen, Jørgen H.: Utgangspunkt for en norsk arkivterminologi. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Liste over Autoritative kilder (s. 137) og Termer og definisjoner for autoritative kilder (s ). Larsen, Carlo: Forarbeider til en arkivterminologi. Sammendrag, med enkelte senere tilføyelser. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Kolsrud, Ole: Arkivterminologi. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Seminardeltakere. [Norsk arkivseminar 1976]. I: Norsk Arkivforum nr. 1, 1980, s Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s. 5. Sandaaker, Odd: Mellomalderen i norske arkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Notar. Næshagen, Ferdinand Linthoe: Utgiveren og hans arbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Tilvisingar. Svalestuen, Andres A.: Proveniensprinsippet og ordningen av nyere sentraladministrative arkiver. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Notar. Litteratur. Hansen, Torleif W.: Om utarbeidelse av registraturer og ordning av arkivsaker særlig med henblikk på sorenskriverarkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Nilsen, Atle Steinar: Registraturer, nøkkelen til bruk av arkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Gjerdåker, Brynjulv: Ordning, registrering og katalogisering I. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Isaksen, Kirsten: Registre i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Hals, Anne: EDB-registrering av kataloger og primærkilder. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Kongsrud, Helge: Ordning, registrering og katalogisering II. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Nysæter, Egil: Norsk arkivseminar organisering, opplegg og gjennomføring. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Notar. Marthinsen, Jørgen H.: Norsk arkivseminar sett fra Arkivarforeningens side. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Breivik, Tor: Norsk arkivseminar. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s Seminardeltakere. [Norsk arkivseminar 1978]. I: Norsk Arkivforum nr. 2, 1980, s

11 Forord. I: I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s. 5. Marvik, Liv Mykland: Domsarkiv i statsarkivene. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Breivik, Tor: Domstolarkiver i Riksarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Litteratur. Kolsrud, Ole: "Domsarkivet" eller "Landssvikarkivet". I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s. 66. Kolsrud, Ole: De norske sjøfartsdomstoler i Det Forente Kongerike (Storbritannia og Nord- Irland) I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Krokmoen, Jon: Litt om det militære rettsvesen i Norge i eldre tid. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Kjeldetilvisingar. Madsen, Per: Arkivmateriale i Riksarkivet etter norske nazistiske domstoler. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Paulsen, Helge: Tyske domstoler i Norge (-46). I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Nakken, Alfhild: Domstolarkiver. Diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Eken, Thorsten: Noen ord om arkivbygging. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Johannessen, Knut: Riksarkivbygningen som bruksgjenstand. Etterpåkloke betraktninger og velmente råd til nye arkivbyggere. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Øvrebø, Egil: Eldre arkivbygningar (Statsarkivet i Bergen). I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Eken, Thorsten: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 1: Lokalisering og tomtevalg. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Sandberg, Per-Øivind: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 2: Lokaler og utstyr til restaurering og konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Kjellberg, Halvor: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 3: Kontorrom beliggenhet, antall, størrelse og utrustning. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Try, Hans: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 4: Kva slag lokale treng ein for publikum (innreiing av lesesal og publikumsekspedisjon). I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Mangset, Dag: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 5: Plass og utstyr til mottaking og grovordning av arkivsaker. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Marvik, Liv Mykland: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 6: Magasiner utforming og arbeidsforhold. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Bøhmer, Anne Marie: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 7: Sikring av arkivmagasiner og andre deler av arkivbygningen. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s

12 Myking, John Ragnar: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 8: Kva for krav til auka personale stiller eit nybygg i seg sjølv (drift av bygning, intern kommunikasjon). Drøfting av røynsler frå Riksarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Olstad, Jan H.: Arkivlokaler grupperapporter. Gruppe 9: Bør Arkivverket som alternativ til/i påvente av nybygg satse på leie av fjernmagasiner. Erfaringer med dette. Krav til lokalene. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Try, Hans: Arkivlokaler grupperapporter. Diskusjonsreferat etter grupperapportane. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Haugseth, Grethe: Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Orientering om utvalsarbeid for vurdering av Norsk arkivseminar. Tilråding fra utvalg til å vurdere Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Avgitt Vedtekter for Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Vedtekne Seminardeltakere. I: Norsk Arkivforum nr. 3, 1981, s Norsk arkivseminar Føreord. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 5. Pedersen, Henry: Erfaringer og tanker om konservering og restaurering av arkivsaker. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Ellis-Jenkinsons regler s Fosse, Brynjulf: Papir som arkivmateriale. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Bols, Kjell: Referat fra spørsmålsrunden om konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Eken, Torsten: Utdanning av konserveringspersonale. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Referat frå diskusjonsgruppe. Kolsrud, Ole: Arkivverket som formidler mellom arkivskaperen og informasjonsbrukeren. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Notar. Nysæter, Egil: Synspunkt på norsk arkivarbeid: ansvarsområde, arbeidsoppgåver og ressursar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Notar. Svalestuen, Andres: Paneldebatt. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Referat av debatten etter Kolsruds og Nysæters innlegg, sjå Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Marthinsen, Jørgen H.: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 1: Arkivdanning arkivbruk. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Svalestuen, Andres A.: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 2 I: Depotarbeid service eller forskning? I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s

13 Martol, Ellen Elster: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 2 II: Depotarbeid service eller forskning? I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Hamre, Harald: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 4: Arkivinstitusjonane som kultursentra. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Masdalen, Kjell O.: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 5: Kommunearkiv modellar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 75. Myking, John Ragnar: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 6: Privatarkiv modellar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Johnsen, Bodil Wold: Gruppediskusjoner. Referat. Gruppe 7: Treng Noreg ei arkivlov? I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Bull, Ida: Plenumsdebatt. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Referat etter sesjon om Norsk arkivarbeid: ansvarsområde, arbeidsoppgåver, ressursar. Geelmuyden, Knut: Referat fra generalforsamlingen 5/ I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Norsk arkivseminar. Marvik, Liv Mykland; Hamre, Harald og Næss, Hans Eyvind: Til norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 91. Om ein norsk arkivforeining. Kiil, Alf: Her ser eg fagre fjord og bygder. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 92. Arkivsong fritt etter Aasmund Olavsson Vinje. Kiil, Alf: Arkivhymne. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s. 93. Seminardeltakarar. I: Norsk Arkivforum nr. 4, 1983, s Norsk arkivseminar Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s. 7. Carlo Larsen arkivmannen. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Breivik, Tor: Utdanning i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Bøhmer, Anne Marie: Kassasjon i svensk og dansk arkivlitteratur. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Hals, Anne: Mikrofilm et evig problembarn? I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Hals, Harald: Det generelle og det spesielle. Utviklingen av kommunale arkivsystem og arkivnøkler. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Kolsrud, Ole: Massearkiver og verditeori. Noen hovedlinjer i kassasjonsdebatten. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Kongsrud, Helge: Riksarkivets samlinger. En oversikt og en karakteristikk. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. 13

14 Marthinsen, Jørgen H.: Sentral statlig arkivopplæring I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Ordahl, Sverre: Arkivet og publikum. En liten arkivbruksanalyse. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Rogstad, Sofie: Hva med privatarkivene? I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Sirevåg, Trond: Edb-journalføring i statsforvaltningen. Noen aktuelle erfaringer og problemstillinger. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Svalestuen, Andres A.: Proveniensprinsippets gjennombrudd i Norge og litt om ordningen av Kirkedepartementets arkiv fram til I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Notar. Øhlckers, Eva: Betraktninger om instrukser for arkivarbeidet i statsforvaltningen. I: Norsk Arkivforum nr. 5, 1985, s Føreord. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s. 5. Breivik, Tor: Kommentarer til Bjørkvik-utvalgets innstilling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Næss, Hans Eyvind: Kommentarer til Bjørkvik-utvalgets innstilling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Bøhmer, Anne Marie: Paneldiskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Bjørkvikutvalet. Kolsrud, Ole: Plenumsdebatten diskusjonsreferat. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Bjørkvikutvalet. Fonnes, Ivar: Edb og Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Øverland, Sigrun: Referat fra spørsmålsrunden etter hovedinnlegg. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Edb og Arkivverket. Bjørkvik, Eilert: Gruppe 1: Arkivverket og lovverket. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Breivik, Tor: Gruppe 2: Inspeksjon og avlevering av edb-materiale. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Bull, Ida: Gruppe 3: Katalogisering på edb. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Kjærheim, Steinar: Gruppe 4: Registerarbeid med og uten edb. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s. 89, Referat. Næshagen, Ferdinand Linthoe: Om registre med og uten edb: sakregistre. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s

15 Schmidt, Tom: Navneregister uten og med edb. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Reigem, Øystein og Øvrebø, Egil: Gruppe 5: Nye lagringsmedia. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Johnsen, Bodil Wold: Gruppe 6: Edb og journalføring. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Kleppa, Hermund: Gruppe 7: Edb og arbeidsmiljø. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Bols, Kjell: Gruppe 8: Edb og teknisk avdeling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Ordahl, Sverre:Gruppe 9: Arkivverkets edb-kompetanse opplæring og utvikling. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Referat. Thime, Torkel: Referat fra plenumsdebatt om edb og Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Barlaup, Ola: Referat fra generalforsamling i Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Marvik, Liv Mykland og Næss, Hans Eyvind: Sak: Opprettelse av en norsk arkivforening. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Om Norsk arkivseminar og Norsk arkivråd. Styret i Norsk Arkivseminar: Norsk arkivseminar sitt forhold til Norsk arkivråd. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Seminardeltakarar. I: Norsk Arkivforum nr. 6, 1985, s Norsk arkivseminar Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 5. Fonnes, Ivar: Edb Statusrapport og framtidsutsikter. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Breivik, Tor: Edb-statusrapport og framtidsvisjoner. Panelinnlegg og diskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Marthinsen, Jørgen H.: Utdanning i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Notar. Bols, Kjell: Konserveringsutdanning. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Johannessen, Knut: Utdanning: Panelinnlegg og diskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s , Referat. Tronstad, Roger: Grupperapporter. Gruppe A 1: Intern/ekstern utdanning etatskole/høgskole. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 62. Referat. 15

16 Fygle, Svein: Grupperapporter. Gruppe A 2: Intern/ekstern utdanning etatskole/høgskole. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 63. Referat. Skistad, Knut: Grupperapporter. Gruppe B 1: Karrieremuligheter/lønnsutvikling. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 63. Referat. Larsen, Tor L.: Grupperapporter. Gruppe B 2: Karrieremuligheter/lønnsutvikling. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Haugen, Jon Atle: Grupperapporter. Gruppe C 1: Hvilke fagområder skal prioriteres. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 64. Referat. Olsen, Kåre: Grupperapporter. Gruppe C 2: Hvilke fagområder skal prioriteres. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 65. Referat. Kongsrud, Morten: Grupperapporter. Gruppe D: Hvilke personellgrupper skal prioriteres? I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 65. Referat. Bjørkvik, Eilert: Grupperapporter. Gruppe E: Kvalifikasjonskrav/rekruttering. Stillingsinstruks. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Eken, Thorsten: Grupperapporter. Gruppe F 1: Sentral/desentral utdanning. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 66. Referat. Moren, Gudmund: Grupperapporter. Gruppe F 2: Sentral/desentral utdanning. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat. Instanes, Jorun: Grupperapporter. Gruppe G: Utdanning i arkivdanning/depotarbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s. 67. Referat. Hosar, Hans P.: Makta og måten i framlegget til ny instruks for arkivavgrensing og kassasjon i arkiva i statsforvaltninga. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Notar. Lillehammer, Arnvid: Kassasjon eller bevaring - eit lokalhistorikarsynspunkt. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Andresen, Else Plahte: Plenumsdebatt. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Om kassasjon. Hesselberg-Wang, Nina: Om blekk en sammenfatning til Norsk Arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Litteraturliste. Johansen, Kari-Anne: Gruppediskusjon. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Om konservering. Bols, Kjell: Referat fra generalforsamling i Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Referat s , ulike vedlegg s , m.a. årsmelding s. 124, rekneskap 1984 s Norsk arkivseminar 1986 Program. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Seminardeltakere. I: Norsk Arkivforum nr. 7, 1986, s Norsk arkivseminar Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s. [0]. 16

17 Svalestuen, Andres A.: Medisinalvesenets sentraladministrasjon I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s Notar, kjelder og litteratur. Bøhmer, Anne Marie: Helsevesenet ; en administrasjonshistorisk oversikt. I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s Notar. Litteratur. Breivik, Tor: Landbruksdepartementet I: Norsk Arkivforum nr. 8, 1988, s Notar, litteratur og kjelder. Stoa, Nils Johan: Arkivmateriale fra dansk-norske sivile sentralinstitusjoner før I: Norsk Arkivforum nr. 9, s Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 1. Martinsen, Inger-Karin: Referat fra generalforsamlingen i Norsk arkivseminar 9. mai I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Årsmelding fra styret i Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 10. Norsk arkivseminar Regnskapsoversikt. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 11. Stemmerett Norsk arkivseminar. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Vedtekter for Norsk arkivseminar 4, Valg av styre. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 14. Brev frå styret. Mykland, Liv: Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s. 15. Brev til styret. Rogstad, Sofie: Velg og vrak. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Martinsen, Inger-Karin: Plenumsdebatt 10. mai I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Bols, Kjell: Gruppe A: Konsekvenser for de tekniske avdelinger. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Stokka, John Ingvar: Gruppe B: Depot-situasjonen. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Øverland, Vidar: Gruppe C: Forskeres bruk og adgang. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Hosar, Hans P.: Gruppe D: Innsamling/ordning/registrering. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Bjørkvik, Eilert: Gruppe E: Økonomiske og juridiske konsekvenser. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. Geelmuyden, Knut: Verneplankriterier. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og Arkivverket. Referat. 17

18 Eriksen, Knut Einar: Militære arkiver søkelys på kassasjon og nedgradering. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Bols, Kjell: Konserveringsvirksomheten i Arkivverket i krise. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Johansen, Kari Anne: Diskusjon. Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Referat. Konserveringsvirksomheten. Herstad, John: Orientering om NOU 1987: 35. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Martinsen, Inger-Karin: Referat fra plenumsdebatt 11. mai I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Om privatarkiv og NOU 1987:35. Norsk arkivseminar 1988 Program. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Seminardeltakere. I: Norsk Arkivforum nr. 10, 1990, s Norsk arkivseminar. Lange, Vilhelm: Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s. 4. Marthinsen, Jørgen H.: Ordningsskjemaer, serier og arkivskapere. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Litteratur. Mykland, Liv: Et forspilt liv? Krav, forventning og integritet. Arkivarrollen i forandring og konsolidering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Notar. Amdam, Rolv Petter: Glasverksarkiv og glasverkshistorie. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Herstad, John: Arkivutdanning hvor går vi? I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Breivik, Tor: Ordningsetterslep i Arkivverket. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Skivenes, Arne: Hvordan få bukt med ordningsetterslepet? Eksempel fra et kommunearkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Bergen Byarkiv. Mykland, Liv: Hvordan få bukt med ordningsetterslepet? Eksempel fra et statsarkiv. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Statsarkivet i Tromsø. Mangset, Dag: Hvordan få bukt med ordningsetterslepet? Eksempel fra Riksarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Ordskifte: Arkivutdanning og ordning. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Hals, Anne: Grupperapporter. Gruppe A: Ordningsprinsipper/realiteter (muligheter for standardisering). I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Jacobsen, Elin: Grupperapporter. Gruppe B: Organisering av ordningsarbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Kolsrud, Ole: Grupperapporter. Gruppe C: Kassasjon/fjerning av arkivuverdig materiale. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s

19 Bjørkvik, Eilert: Grupperapporter. Gruppe D: Restaurering/rengjøring. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Nysæter, Egil: Grupperapporter. Gruppe E: Kataloger. Skriving/publisering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Bråstad, Kjell: Grupperapporter. Gruppe F: Kostnader ved ordningsarbeid. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Rikheim, Brita: Grupperapporter. Gruppe G: Ordning av privatarkiver. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Aas, Anne Merete Ranum: Grupperapporter. Gruppe H: Arkivorden gjennom feltarbeid/opplæring. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Plenumsdebatt på grunnlag av gruppearbeidene. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Om ordningsarbeid. Fosse, Brynjulv: Tradisjonell konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Olsen, Kåre: Konservering i videre perspektiv. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Fonnes, Ivar: Nye medier. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s I eit konserveringsperspektiv. Ordskifte: Konservering. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Marthinsen, Jørgen H.: Norsk arkivseminar 1990 Hva skjedde, og hvor går vi herfra? I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Notar. Herstad, John: Avslutning, Norsk arkivseminar, Halvorsbøle I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Røsjø, Ellen: Generalforsamling. I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Norsk arkivseminar Deltakere på Norsk arkivseminar I: Norsk Arkivforum nr. 11, 1993, s Madsen, Per og Marthinsen, Jørgen H.: Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s. 5. Marthinsen, Jørgen H.: Helge Paulsen forskeren og arkivmannen. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Wang, Steinar: Oversikt over landssvikarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Kjelder. Kolsrud, Ole: Om landssvikarkivet. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar, Nistad, Bjørn: Sambandsmannen. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s NSsambandsmannen i Næringsdepartementet. Notar. Kjelder og litteratur. 19

20 Olsen, Kåre: Norsk-tysk kompetansestrid krigsbarnproblematikken. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Madsen, Per: Folkedomstolen en skyggedomstol. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Sandberg, Eirik: Flygetidsboken som luftfartshistorisk kildemateriale. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Notar. Kjelder. Fjeld, Odd T.: Tysk kystforsvar i Vestfold som del av Oslofjordområdets forsvar. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Kjeldetilvisingar. Fure, Eli: Svartelister og rosa kort. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Kontoret for sjømannsformidling, Arbeidsdirektoratet. Notar. Carlsen, Nina Hveem: Plan eller improvisasjon? I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Finnmarkskontoret. Notar. Kjelder og litteratur. Moe, Trygve: Tysklandskontingentene og deres arkiver. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Kjelder. En bibliografi. Helge Paulsen. I: Norsk Arkivforum nr. 12, 1996, s Lange, Vilhelm: Forord. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s. 5. Bråstad, Kjell J.: Konsekvenser for Arkivverket, del 1. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Bøhmer, Anne Marie: Fylkesmannsetaten statlig lokalforvaltning på fylkesnivå. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Eksempler og konkretiseringer. Notar. Olsen, Kåre: Televerket. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Eksempler og konkretiseringer. Bråstad, Kjell J.: Omorganseringer i statsforvaltningen - konsekvenser for Arkivverket, del 2. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Omorganisering i statssektoren. Eksempler og konkretiseringer. Breivik, Tor: Innsyn og tilgjengelighet. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Nedrebø, Yngve: Scanning: prosjekter og framtidsutsikter. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Herstad, John: Arkivverket og publikum. Målgrupper, prinsipper og prioriteringer. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Bøhmer, Anne Marie og Nyquist, Brita: Arkivpleie. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s Tillegg: Produkter og forhandlere s Notar. Låg, Torbjørn: Arkivverket og publikum. I: Norsk Arkivforum nr. 13, 1998, s

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg Tema Arkivmeldingens føringer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 STRATEGIGRUPPE Privatarkiv Utarbeidet av Ellen Røsjø Rapportdato 09.01.2015 1 av 5 OMRÅDE Privatarkiv Prosjektleder Ellen Røsjø Medlemmer i strategigruppen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen

Modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen Innledning, XX nordiske arkivdager, 8.8.2003. Knut Johannessen Temaet for seminaret er modernisering av tradisjonell kildeutgivelse. Med uttrykket tradisjonell kildeutgivelse forstår vi nokså løselig sagt

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01

Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Torsdag 04/12 kl 15:59-19:01 Anders Vahlin 9 35 Atle Almeland 9 29 Atle Almeland 9 30 Beathe Segrov 9 28 Birger Rye 9 43 Bjørn Instanes 9 34 Bjørn Knudsen 9 45 Bjørn Knudsen 9 46 Brith Line Øverland 9

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Den store verden er kanskje nærmere enn du tror. Karianne Schmidt Vindenes

Den store verden er kanskje nærmere enn du tror. Karianne Schmidt Vindenes Den store verden er kanskje nærmere enn du tror Karianne Schmidt Vindenes ICA sier: Archives constitute the memory of nations and societies, shape their identity, and are a cornerstone of the information

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

NOU 1987:35. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1987:35 Dokumentdato

NOU 1987:35. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1987:35 Dokumentdato Dokumenttype NOU 1987:35 Dokumentdato 1987-09-00 Tittel Samtidens arkiver - fremtidens kildegrunnlag. Arkivverkets presserende oppgaver. Utvalgsleder Sønneland, Helge M. Utgiver Kulturdepartementet Oppnevnt

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE»

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» STRATEGIPLAN 2016-2019 1. INNLEDNING IKA Finnmark IKS er arkivdepot for 19 kommuner og Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Stortingsmelding om arkiv

Stortingsmelding om arkiv Stortingsmelding om arkiv Kva betyr arkivmedlinga for kommunal sektor? v/turid Holen, IKAVA Kva er nytt med denne meldinga? Dette er ei melding som handsamar eit samla arkivfelt Statleg, kommunal og privat

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer fokus på (arkivinstitusjoner og) KAI-institusjoner 2007 til 2015 KAI-konferansen 13. september 2016 Ellen Røsjø Status og utvikling 2015 status alle typer

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG

Saksprotokoll. Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/ Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.10.2015 Sak: PS 7/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkiv: 033 Arkivsak: 15/4563-2 Tittel: SP - KOMMUNAL VALGKOMITÉS FORSLAG TIL FASTE UTVALG 2015-2019

Detaljer

Agenda for regional samling Lilongwe April 2010

Agenda for regional samling Lilongwe April 2010 Agenda for regional samling Lilongwe April 2010 DAG 1 mandag Introduksjonskurs for nye arkivarer 09.00 09.30 Presentasjon av deltakerne og foredragsholdere Tone Goffin og foredragsholderne Kort presentasjon

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Strategigruppe kommunale arkiv Utarbeidet av Rapportdato 1 av 5 OPPGAVE Ansvarlig strategigruppe Arbeidsgruppens leder Gruppens medlemmer

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften).

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften). Vår dato: 11.01.2017 Vår ref.: 17/013 Ark 800 Deres ref.: Kulturdepartementet Høringssvar ny forskrift om offentlige arkiv Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av 17.10.2016 med forslag til endring

Detaljer

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE RENNLEDELSE Funksjon Navn Mobiltlf. e-mailadr. Rennleder Lars Ivan Markås 415 67 348 lars.markaas@online.no NK Rennleder Kåre Nordnes 952 54 132 kaare.nordnes@gmail.com Standplassjef Øystein Aslaksen 400

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Synnøve Østebø og Ine Fintland, 27.05.2014 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Kongsberg,

Detaljer

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag

VELFORENINGER. Telefon Telefon e-mail adresse/ Stjørdal. Dyva Grendalag Elin L. Dybvad 7517 Hell 74806671 74804415 Dølaskrenten Tomtelag Arnstadåsen Poststed Terje Strømsnes Nekolaiv.4 7510 Skatval priv. 74821121 terje2@online.no Aunsvea Nabolag Bangskola Kretslag Leiv Kvaal Bang Bergsåsvn. Jan Egil Hagen Bergsåsveien 16 Bjørgmyran Blåveislia

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang

PK (11) Ole Tor Sørbu Gjøvik PK (7) Ståle Harang Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 10.05.2015 Stevne nr: 1506010 1. Spesialpistol 1 Morten Nordrumshaugen 8 8 10 10 10 10 10 8 (16) 74 2 Trond Bergsveen Lena SS 8 8 10 10 10 10 9 9

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Strategi for bruk av sosiale medier

Strategi for bruk av sosiale medier Strategi for bruk av sosiale medier Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Arkiv i Nordland, arkivlederseminar Bodø 27.11.2012 Tom Oddby, tom.oddby@drmk.no 3204 6699/9204 5612 Drammen byarkiv - Kommunearkiv

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program

Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen 9. 10. mars 2015 Program Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nasjonale utviklingsprosjekter for universell utforming i fylker og kommuner Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 15 Underveissamling Bergen

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo.

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo. Samarbeid om KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE Avtaleinngått7. mars2001mellom ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo og Riksarkivet,Oslo Avtaleninneholderåtte siderog

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Bergen 14. februar 2014

Bergen 14. februar 2014 ÅRSMELDING 2013 Bergen 14. februar 2014 Landslaget for lokal- og privatarkiv Adresse: c/o Bergen byarkiv Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Karin Gjelsten styreleder Oppsummering av LLPs aktiviteter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON TRONDHEIM BYARKIV. TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING. Arkivsaksnr.: 10/20770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar tilbakemelding

Detaljer

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale STATUS OG FRAMPEK KAI-KONFERANSEN 2016 ANETTE SKOGSETH CLAUSEN, RIKSARKIVET Arbeidsgruppen Snorre Dag Øverbø fra Aust-Agder museum og arkiv

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Prosjektramme. Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt

Prosjektramme. Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt Dias-prosjektet Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt Prosjektramme Gjennomføres av Riksarkivaren i samarbeid med Bergen byarkiv, Oslo byarkiv,

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Roald Helmersen MEDL NAAP Randi Dille Venke Marie Heimdal MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Roald Helmersen MEDL NAAP Randi Dille Venke Marie Heimdal MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos valgkomite Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk

Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk Mellom barken og veden? Arkiv og fagetikk Gudmund Valderhaug http://depotdrengen.wordpress.com Case 1 Du er arkivleiar i kommunen. Helse og omsorgstenesta vil kjøpe eit fagsystem som skal lagre brukar-dokumentasjon

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Arkivlovgivning i endring

Arkivlovgivning i endring Arkivlovgivning i endring Sveinung Meyer Svendsen 20. April 2017 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik HVORFOR HAR VI ARKIVLOVGIVNING? Arkivenes formål Formålet med arkivdanningen til offentlige organ: tilfredsstille

Detaljer

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Hva er Norsk Arkivråd? Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon For alle som arbeider med eller er interessert

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

ARKIVVERKETS AMBISJONER. Norsk Arkivråds Høstseminar 18. Oktober 2017

ARKIVVERKETS AMBISJONER. Norsk Arkivråds Høstseminar 18. Oktober 2017 ARKIVVERKETS AMBISJONER Norsk Arkivråds Høstseminar 18. Oktober 2017 2 Hva er Arkivverkets rolle i samfunnet? Eller en moderne dokumentasjonsforvalter som: En gravplass for gamle dokumenter? Verner om

Detaljer

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer