DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITALKAMERA. Bruksanvisning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Bruksanvisning No

2 Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemerker for Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. iframe-logoen og iframe-symbolet er varemerker for Apple Inc. Adobe og Acrobat er registrerte varemerker som tilhører Adobe Systems Inc. SDXC-, SDHC- og SD- logoer er varemerker for SD-3C, LLC. PictBridge er et varemerke. HDMI, logo og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC. Alle andre varemerker som nevnes i denne håndboken eller annen dokumentasjon som fulgte med Nikon-produktet, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører de respektive eierne. AVC Patent Portfolio License Dette produktet er lisensert under AVC Patent Portfolio License for personlig og ikke-kommersiell bruk av en konsument for å (i) kode video i samsvar med AVCstandarden ("AVC-video") og/eller (ii) avkode AVC-video som ble kodet av en konsument som var engasjert i personlig og ikke-kommersiell aktivitet og/eller ble innhentet fra en videotilbyder som har lisens til å yte AVC-video. Ingen lisens gis eller antydes for noen annen bruk. Du kan få mer informasjon fra MPEG LA, L.L.C. Se

3 Innledning De første trinnene Grunnleggende fotografering og avspilling: A (auto)-modus Mer om opptak Mer om avspilling Redigere bilder Filmopptak og avspilling Koble til fjernsyn, datamaskiner og skrivere Grunnleggende kamerainnstillinger Vedlikeholde kameraet Tekniske merknader og indeks i

4 For din sikkerhet Du kan forhindre skade på deg selv eller Nikon-produktet ved å lese følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsanvisningene et sted der alle brukere av produktet kan lese dem. Dette ikonet markerer advarsler og opptrer sammen med informasjon som du bør lese før du bruker dette Nikon-produktet, for å forhindre personskader. ADVARSLER Slå av ved en feilfunksjon Hvis du merker røyk eller en uvanlig lukt fra kameraet eller den ladbare nettadapter for lading, kobler du fra den ladbare nettadapter for lading og fjerner batteriet umiddelbart. Vær forsiktig for å unngå brannsår. Fortsatt bruk kan forårsake skader. Når du har tatt ut eller koblet fra strømkilden, tar du med utstyret til et Nikon-verksted for inspeksjon. Ikke demonter kameraet Hvis du berører de interne delene i kameraet eller den ladbare nettadapter for lading, kan du skade deg. Reparasjoner må utføres av kvalifiserte reparatører. Hvis kameraet eller den ladbare nettadapter for lading brytes opp som følge av fall eller annet uhell, kobler du fra produktet og/eller tar ut batteriet og tar produktet med til et Nikon-verksted for inspeksjon. Du må ikke bruke kameraet eller den ladbare nettadapter for lading i nærheten av antennelig gass Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Det kan forårsake eksplosjon eller brann. Du må ikke se på solen gjennom søkeren Hvis du ser på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom søkeren, kan det føre til permanente synsskader. Håndter bærestroppen forsiktig Du må aldri henge stroppen rundt halsen på barn. Holdes utenfor barns rekkevidde Pass spesielt godt på at barn ikke får sjansen til å stikke batteriet eller andre smådeler i munnen. ii

5 For din sikkerhet Vær forsiktig når du håndterer batteriet Batteriet kan lekke eller eksplodere hvis det håndteres feilaktig. Overhold følgende forholdsregler når du håndterer batteriet for bruk i dette produktet: Slå av produktet før du bytter batteriet. Hvis du bruker en ladbar nettadapter for lading, påse at den er koblet fra. Bruk kun et oppladbart li-ion-batteri EN-EL5 (følger med). Lad batteriet ved å sette det inn i kameraet og koble til den ladbare nettadapter for lading EH-69P (føler med). Prøv aldri å sette inn et batteri opp ned eller baklengs. Ikke kortslutt eller demonter batteriet, og ikke prøv å fjerne eller ødelegge isolasjonen eller dekket på batteriet. Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. Batteriet må ikke senkes ned i vann eller utsettes for vann. Legg batteriet inn i batteriesken igjen når det transporteres. Batteriet må ikke transporteres eller oppbevares sammen med metallgjenstander, for eksempel halsbånd eller hårnåler. Batteriet er mer utsatt for lekkasje når det er helt utladet. For å unngå skader på kameraet må du passe på å ta batteriet ut av kameraet når det er utladet. Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet har blitt misfarget, deformert eller endret på andre måter. Hvis du får batterivæske fra skadede batteri på klærne eller huden, skyller du øyeblikkelig av med rikelige mengder vann. Overhold de følgende forholdsreglene når du håndterer den ladbare nettadapter for lading Hold produktet tørt. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i brann eller elektrisk støt. Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet bør fjernes med en tørr klut. Fortsatt bruk kan forårsake brann. Ikke ta på pluggen eller gå i nærheten av den ladbare nettadapter for lading i tordenvær. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. Ikke skad, modifiser, trekk hardt i eller bøy USB-kabelen. Heller ikke plasser den under tunge gjenstander eller utsett den for varme eller flammer. Hvis isolasjonen skades og metalltrådene stikker ut, tar du den til et Nikon verksted for inspeksjon. Hvis du ikke følger disse forholdsreglene, kan dette resultere i brann eller elektrisk støt. Ikke ta på pluggen eller den ladbare nettadapter for lading med våte hender. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektrisk støt. Ikke bruk reiseadaptere eller adaptere som er laget for å konvertere fra en spenning til en annen, eller med likestrøms-til-vekselstrøms-adaptere. Manglende etterlevelse av denne forholdsregelen kan skade produktet eller føre til overoppheting eller brann. iii

6 For din sikkerhet Bruk de riktige kablene Når du kobler kabler til inn- og utkontaktene, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon for dette formålet, for å overholde produktbestemmelsene. Vær forsiktig når du håndterer bevegelige deler Vær forsiktig slik at du ikke klemmer fingre eller andre gjenstander i objektivet eller andre bevegelige deler. CD-ROM-plater CD-ROM-platene som følger med denne enheten, må ikke spilles av på musikk-cd-spillere. Hvis du spiller av CD-ROM-plater i en musikk-cd-spiller, kan du bli utsatt for hørselsskader eller skade utstyret. Vær forsiktig når du bruker blitsen Hvis du fyrer av blitsen i kort avstand fra motivets øyne, kan den forårsake midlertidig synssvekkelse. Vær spesielt oppmerksom hvis du skal fotografere småbarn. Da må blitsen være minst én meter fra motivet. Ikke bruk blitsen når blitsvinduet berører en person eller en gjenstand Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan dette resultere i brannsår eller brann. Unngå kontakt med flytende krystaller Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår skade fra glasskår. Du bør også unngå at flytende krystaller fra skjermen kommer i kontakt med huden eller inn i øyne eller munn. Slå av kameraet når du flyr eller er på et sykehus Slå av kameraet ved letting og landing når du flyr. Følg sykehusets regler angående bruk av kamera. De elektromagnetiske bølgene som kameraet avgir, kan forstyrre det elektroniske systemet på flyet eller instrumentene på sykehuset. iv

7 Merknader Melding til forbrukere i Europa FORSIKTIG EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE. Dette symbolet angir at dette produktet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land: Dette produktet er beregnet for separat kassering ved et passende kasseringssted. Ikke kasser dette produktet sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land: Alle batterier er, uavhengig av om de er merket med dette symbolet, beregnet for separat kassering ved et passende innsamlingssted. Ikke kast dette batteriet sammen med husholdningsavfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. v

8 Innholdsfortegnelse For din sikkerhet... ii ADVARSLER...ii Merknader... v Innledning...1 Om denne håndboken... 1 Informasjon og forholdsregler... 2 Kameradelene... 4 Kamerahus...4 Endre vinkel på skjermen...6 Heve og senke blitsen...7 Feste kameraets bærestropp og objektivdeksel...7 Skjerm...8 Grunnleggende bruk...11 Kommandohjul...11 Multivelger...12 d (meny)-knapp...13 Veksle mellom faner i menyskjermen...13 Bruke kameramenyene...14 Trykke utløseren halvveis ned/helt ned...15 x (skjerm)-knapp...16 s (visning)-knapp...17 De første trinnene Sette inn batteriet...18 Fjerne batteriet...19 Lade opp batteriet...20 Slå kameraet på/av...23 Stille inn visningsspråk, dato og klokkeslett...24 Sette inn minnekortet...26 Ta ut minnekortet...26 vi

9 Innholdsfortegnelse Grunnleggende fotografering og avspilling: A (auto)-modus Trinn 1 Slå kameraet på og velg A (auto)-modus...28 Indikatorene som vises i A (auto)-modus...29 Trinn 2 Komponer et bilde...30 Bruke søkeren...30 Bruke zoom...31 Trinn 3 Fokusere og ta bildet...32 Trinn 4 Vise og slette bilder...34 Vise bilder (avspillingsmodus)...34 Slette unødvendige bilder...35 Bruke blitsen...36 Stille inn blitsfunksjon...37 Ta bilder med selvutløseren...39 Bruke fokusfunksjon...40 Stille inn fokusfunksjonen...41 Bruke manuell fokusering...42 Justere lysstyrken (eksponeringskompensasjon)...43 Mer om opptak Velge opptaksmotiv (funksjonsvelger)...44 Opptak som passer til motivet (motivprogram)...45 Opptak med motiv valgt av kameraet (automatisk motivvalg)...46 Velge et motivprogram for å ta bilder (spesialfunksjoner)...48 Ta bilder med Lettvint panorama...60 Vise bilder tatt med Lettvint panorama...62 Ta bilder med Panoramahjelp...63 Ta bilder av smilende ansikter (smart portrett-modus)...65 Meny for smart portrett...67 vii

10 Innholdsfortegnelse Stille inne eksponering for opptak (funksjonene j, k, l, m)...69 Funksjonene j, k, l, m...69 j (Programautomatikk)-funksjon...71 k (Lukkerprioritert automatikk)-funksjon...72 l (Blenderprioritert automatikk)-funksjon...73 m (Manuell) funksjon...74 Serieopptak (j, k, l, m-funksjon)...76 Opptaksalternativer: Opptaksmeny (funksjonene j, k, l, m)...81 Bildekvalitet...83 Bildestørrelse...84 Optimer bilde...87 Hvitbalanse...90 ISO-følsomhet...92 Lysmåling...93 Alternative eksponeringer...94 AF-områdemodus...95 Fokusere på motiv i bevegelse for opptak (følg motivet)...99 Autofokus-modus Blits eksp. komp Støyredu. ved lang eksp Aktiv D-Lighting Funksjoner som ikke kan aktiveres samtidig Bruke M (User Setting (Brukerinnstillinger)-modus) Lagre innstillingene i M Bruke M (User Setting (Brukerinnstillinger))-modus Tilbakestille lagrede innstillinger viii

11 Innholdsfortegnelse Mer om avspilling Funksjoner under avspilling på full skjerm Spille av bilder tatt ved hjelp av serieopptak Slette bilder i en serie Vise flere bilder: Miniatyravspilling Kalendervisning Se nærmere på sakene: Avspillingszoom Avspilling av bilder etter kategori Sortere favorittbilder (favorittbildemodus) Legge bilder til et album Vise bilder i et album Fjerne bilder fra et album Bruk modusen favorittbilder Endre albumikonene Finne bilder i modusen sorter automatisk Vise bilder i modusen sorter automatisk Operasjoner i sorter automatisk-modus Vise bilder etter dato (Vis etter dato) Vise bilder i modusen Vis etter dato Operasjoner i modusen Vis etter dato Avspillingsalternativer: Avspillingsmeny a Utskriftsordre: Angi bildene og antall kopier som skal skrives ut b Lysbildefremvisning d Beskytt Velge bilder f Roter bilde i Skjul bilde E Talebeskjed h Kopi: Kopiere mellom internminnet og minnekortet C Sekvensvisningsalternativer C Velg hovedbilde ix

12 Innholdsfortegnelse Redigere bilder Bilderedigeringsfunksjoner Redigere bilder k Rask retusjering: Forbedre kontrast og metning I D-Lighting: Forbedre lysstyrke og kontrast e Mykere hudtoner: Få hud til å se glattere ut p Filtereffekter: Digitalt filter g Lite bilde: Redusere bildestørrelse j Svart kant: Legge en svart kant til et bilde a Beskjæring: Opprette en beskåret kopi Filmopptak og avspilling Ta opp filmer Opptak av langsom film og rask film (HS-film) Ta stillbilder under filmopptak Bruke filmmenyen Filmalternativer HS-filmalternativer Start med HS-opptak Autofokus-modus Elektronisk VR Vindstøyreduksjon Filmavspilling Redigere filmer Lagre et bildefelt fra en film som stillbilde Slette overflødige filmer Koble til fjernsyn, datamaskiner og skrivere Koble til et fjernsyn Koble til en datamaskin Før du kobler til kameraet Overføre bilder fra et kamera til en datamaskin Lade ved tilkobling til en datamaskin Koble til en skriver Koble kameraet til skriveren Skrive ut ett bilde om gangen Skrive ut flere bilder x

13 Innholdsfortegnelse Grunnleggende kamerainnstillinger Oppsettsmeny Velkomstskjerm Tidssone og dato Skjerminnstillinger Datomerking Bildestabilisering Bevegelsessensor AF-hjelp Reduksjon av rød øyerefleks Digital zoom Bruk zoomkontroll på siden Lydinnstillinger Automatisk avstengning Formater minne/formater kort Språk TV-innstillinger Lad opp med PC Tilbakestill filnummer Blunkevarsel Nullstill alle Firmware-versjon Vedlikeholde kameraet Vedlikeholde kameraet Rengjøring Oppbevaring xi

14 Innholdsfortegnelse Tekniske merknader og indeks Ekstrautstyr Godkjente minnekort Fil- og mappenavn Feilmeldinger Feilsøking Spesifikasjoner Standarder som støttes Stikkordregister xii

15 Innledning Om denne håndboken Takk for at du valgte Nikon COOLPIX P500 digitalkamera. Denne håndboken er skrevet for at du skal ha glede av å fotografere med det digitale Nikon-kameraet. Les denne håndboken nøye før bruk, og oppbevar den et sted der alle brukere av produktet kan lese den. Symboler og konvensjoner For å gjøre det enklere å finne informasjonen du trenger, brukes følgende symboler og begreper: Innledning B Dette ikonet angir forsiktighetsregler og informasjon du må lese før du bruker kameraet, for å unngå at det blir skadet. D Dette ikonet angir tips og tilleggsinformasjon som kan være nyttig når du bruker kameraet. C Dette ikonet angir merknader og informasjon du bør lese før du bruker kameraet. A Dette ikonet angir at det er mer informasjon tilgjengelig andre steder i denne bruksanvisningen. Merknader Betegnelse "minnekort" brukes når det henvises til SD-minnekort (Secure Digital), SDHC-minnekort og SDXC-minnekort. Betegnelsen "standardinnstilling" brukes når det henvises til en innstilling som er i kameraet når du kjøper det. Navnet på menyelementene som vises i kameraskjermen og navnet på knappene eller meldingene som vises på en dataskjerm står med uthevet skrift. Eksempler på skjermvisning I denne bruksanvisningen utelukkes noen ganger bilder fra skjermen, og søkeren viser eksempler slik at skjermindikatorene kan vises tydeligere. Illustrasjoner og skjermvisning Illustrasjoner og skjermtekst i denne håndboken kan være forskjellig fra det som faktisk vises. C Internminne og minnekort Bildene du tar med dette kameraet, kan du lagre i kameraets internminne eller på utskiftbare minnekort. Hvis et minnekort settes inn, vil alle nye bilder lagres på minnekortet og slett-, avspillings-, og format-funksjonene vil gjelde bare for bilder på minnekortet. Minnekortet må fjernes før internminnet kan formateres og nås med tanke på bildelagring, -sletting eller -visning. 1

16 Informasjon og forholdsregler Innledning Livslang læring Som et ledd i Nikons policy om livslang læring ved produktstøtte og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende nettsteder: For brukere i USA: For brukere i Europa og Afrika: For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: Besøk disse stedene for å finne oppdatert informasjon om produkter, tips, svar på vanlige spørsmål (FAQ-sider) og generelle råd om fotografering. Du kan finne mer informasjon hos Interfoto AS. Gå inn på nettstedet nedenfor for å få kontaktinformasjon: Bruk bare originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon COOLPIX-digitalkameraer bygger på avansert teknologi og inneholder kompliserte elektroniske kretser. Kun originalt elektronisk Nikon-tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadapter for lading og nettadaptere) godkjent av Nikon spesifikt for bruk med dette Nikon digitalkameraet er konstruert og beregnet til å bruke innenfor drifts- og sikkerhetskravene til denne elektroniske kretsen. BRUK AV ELEKTRONISK TILLEGGSUTSTYR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG. Bruk av oppladbare Li-ion-batterier som ikke har påstemplet Nikons holografiske segl, kan forstyrre normal bruk av kameraet eller forårsake at batteriene kan bli overopphetet, antenne, sprekke eller lekke. Hvis du vil ha mer informasjon om Nikon-tilbehør, kontakter du en lokal, autorisert Nikon-forhandler. Holografisk segl: Kjennetegner apparatet som et autentisk Nikon-produkt. 2 Før du tar viktige bilder Før du fotograferer under viktige begivenheter (for eksempel i brylluper eller før du tar med deg kameraet på reise), tar du et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer som det skal. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tap av fortjeneste som kan skyldes funksjonsfeil. Om håndbøkene Ingen deler av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omgjøres til et annet format, lagres i et arkivsystem, eller på noen måte oversettes til noe språk i noen som helst form, uten skriftlig tillatelse fra Nikon. Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse håndbøkene. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet. Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i håndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du kan melde fra om eventuelle feil eller mangler til Interfoto AS.

17 Informasjon og forholdsregler Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart. Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, statsobligasjoner eller andre verdipapirer, selv om det dreier seg om eksemplarer som er stemplet "Prøve". Det er forbudt å kopiere eller reprodusere papirpenger, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i et annet land. Uten forhåndstillatelse fra myndighetene er det forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene. Kopiering eller reproduksjon av frimerker utstedt av regjeringen, samt av dokumenter som ved lovpålegg skal være offentlig bekreftet, er forbudt. Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter Myndighetene har utstedt advarsler om kopiering eller reproduksjon av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, gavekort osv.), sesongkort og varekuponger. Unntak gjelder for det minimum av kopier som er nødvendig for selskapets egen bruk. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper, identitetskort og billetter. Overhold opphavsretten Kopiering eller reproduksjon av åndsverk som er opphavsrettslig beskyttet, er forbudt. Dette gjelder for eksempel bøker, musikk, malerier og skulpturer, kart, tegninger, filmer og fotografier. Ikke bruk dette kameraet til å lage ulovlige kopier eller krenke andres opphavsrett. Innledning Kassering av datalagringsenheter Merk at selv om du sletter bilder eller formaterer datalagringsenheter, for eksempel minnekort eller innebygd kameraminne, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kasserte lagringsenheter ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan potensielt føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sørge for at dataene er sikret. Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du slette alle dataene ved hjelp av kommersiell programvare for sletting, eller formatere enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av blå himmel). Pass på å skifte eventuelle bilder valg for Velg et bilde-alternativet i Velkomstskjerm-innstillingen (A187). Du må passe nøye på å unngå skade på eiendom når du fysisk ødelegger datalagringsenheter. 3

18 Kameradelene Kamerahus Blits hevet Innledning Festeøye for bærestropp Strømbryter/ strømforsyningslampe... 23, C (serieopptak)-knapp... 59, 77 4 Funksjonsvelger Mikrofon (stereo)...142, Blits m ( blitsaktivering)-knapp...7, 36 Deksel til strømforsyning (for tilkobling 8 med en ekstra nettadapter) Utløser...15, 32 Zoomkontroll...31 f : Bred...31 g : Tele h: Miniatyravspilling i : Avspillingszoom j : Hjelp Selvutløserlampe...39 AF-lampe Objektiv , 229 4

19 Kameradelene Undersiden av kameraet Innledning Zoomkontroll på siden Høyttaler...143, x (skjerm)-knapp Diopterjustering Elektronisk søker... 16, 30 6 s (visning)-knapp b (e filmopptaker)-knapp Filmfunksjonsbryter Kommandohjul USB-/lyd/video-utgang...171, 174, HDMI Minikontakt Kontaktdeksel...171, 174, Skjerm...8, 17, c (avspilling)-knapp Multivelger k (lagre valg)-knapp d-knapp...13, 45, 82, 135, 163, l (slett)-knapp...35, 143, Stativfeste 20 Deksel over batterikammer/ minnekortspor...18, Deksellås...18, Minnekortspor Batterilås...18, Batterikammer

20 Kameradelene Innledning Endre vinkel på skjermen Skjermen kan vinkles nedover til 82 eller oppover til 90. Dette er praktisk når man tar bilder med kameraet holdt høyt eller lavt. B Om skjerm Ikke bruk makt når du endrer vinkel på skjermen. Skjermen kan ikke flyttes horisontalt. 6 Sett skjermen tilbake til utgangsstilling ved normal bruk.

21 Kameradelene Heve og senke blitsen Trykk på m (blitsaktivering)-knappen for å heve blitsen. Se "Bruke blitsen" (A36) hvis du vil ha mer informasjon om å stille inn blitsen. Når blitsen ikke skal brukes, senker du den ved å trykke varsomt på den til den låses på plass. Innledning Feste kameraets bærestropp og objektivdeksel Fest objektivdekselet på bærestroppen, og fest deretter bærestroppen på kameraet (på to steder). B Objektivdeksel Ta av objektivdekselet før du skal ta et bilde. Når du ikke tar bilder, som når strømmen er slått av, eller mens du bærer kameraet, bør du sette på objektivdekselet slik at du beskytter linsen. 7

22 Kameradelene Innledning Skjerm Følgende indikatorer kan vises på skjermen under opptak og avspilling (faktiske skjermbilder varierer etter gjeldende kamerainnstillinger). Se side 17 for hvordan du veksler skjermvisningen. Opptak , /250 F m00s a b /250 F

23 Kameradelene Innledning 1 Opptaksfunksjon*...28, 44, 45, 65, 69, Fokusfunksjon Zoomindikator Fokusindikator AE/AF-L-indikator Blitsindikator Blitsfunksjon...36 Kompensasjon av 8 blitseksponering Indikator for batterinivå...28 Støyreduksjon ved langsom 10 eksponering Ikon for bevegelsessensor Ikon for bildestabilisator 12 (stillbilder) Ikon for elektronisk VR (filmer) Aktiv D-Lighting Vis/skjul histogrammer Datomerking Reisemålsindikator Indikator for "dato ikke angitt" Vindstøyreduksjon Filmalternativer HS-film Bildekvalitet Bildestørrelse Lettvint panorama...60 (a) Antall gjenværende eksponeringer 25 (stillbilder)...28 (b) Filmlengde * Ikonene varierer med opptaksfunksjonen. 26 Indikator for internminne Blenderåpningsverdi Fokusområde (for manuell, midten)...32, Fokusområde (for auto) Fokusområde (for ansiktsgjenkjenning, kjæledyrgjenkjenning)...59, 65, Fokusområde (for følg motivet) Lukkertid Håndholdt/stativ...48, ISO-følsomhet...38, Eksponeringskompensasjonsverdi Eksponeringsindikator Mykere hudtoner Smilutløser Blunkefilter Svart-hvitt + farge Monokromt filter Bildeoptimalisering Hvitbalanse Alternative eksponeringer Selvutløserindikator...39, Serieopptak...59, Motlys (HDR) Panoramaopptak Punktlysmålingsområde Måleområde for sentrumsdominert lysmåling

24 Kameradelene Innledning Avspilling /05/ : JPG / / /9999 a 1m00s b 12 1 Opptaksdato Opptakstidspunkt Ikonet Beskytt Sekvensvisning...113, Lydstyrkeindikator...142, 168 Albumikon i favorittbildemodus Kategoriikon i sorter automatiskmodus Indikator for batterinivå Filmalternativer Bildekvalitet Bildestørrelse Lettvint panorama-indikator (a) Gjeldende bildenummer/totalt 12 antall bilder (b) Filmlengde Indikator for internminne Anviser for lettvint panorama Anviser for sekvensavspilling Anviser for filmavspilling Svart kant Ikon for filtereffekt Mykere hudtoner ikon Utskriftsordre ikon Lite bilde...154, D-Lighting ikon Ikonet rask retusjering Talebeskjedindikator Filnummer og -type Ikonet for det valgte albumet eller den valgte kategorien i modusen sorter automatisk i avspillingsmodus vises. 2 Ikonet som vises varierer med innstillingen som ble foretatt på opptakstidspunktet.

25 Grunnleggende bruk Kommandohjul Du kan vri kommandohjulet for å velge elementer i et menyskjermbilde, eller stille inn følgende funksjoner. Innledning For opptak Modus Beskrivelse A Funksjonsvelgeren stilt inn på j Juster fleksiprogrammet 71 Funksjonsvelgeren stilt inn på k Juster lukkertid 72 Funksjonsvelgeren stilt inn på l Juster blenderåpningsverdien 73 Funksjonsvelgeren stilt inn på m Juster lukkerhastigheten eller blenderåpningsverdien (Trykk på multivelgeren K for å veksle mellom innstillingene.) 74 For avspilling Modus Beskrivelse A Avspilling på full skjerm eller miniatyravspilling Velg et bilde 34, 111, 115 Kalendervisning Velg en dato 117 Avspillingszoom Endre zoomforhold 118 Filmavspilling Spolt framover eller bakover 168 Under pause i film eller redigering Spolt fram eller tilbake ett bilde

26 Grunnleggende bruk Innledning Multivelger Betjen ved å trykke opp (H), ned (I), venstre (J), høyre (K)-pilen, eller k (lagre valg)-knappen. For opptak Vis menyen m (blitsfunksjon) (A36) eller velg alternativet over Vise n-menyen (Selvutløser) (A39) * I opptaksfunksjon m (manuell) velger du om du skal stille inn lukkerhastigheten eller blenderåpningsverdien når kommandohjulet vris (A74). For avspilling Velg det forrige bildet Vis anviseren for o (eksponeringskompensasjon) (A43)* Lagre valg Vis menyen D (fokusfunksjon) (A40)/velg alternativet under Blitsinnstilling 15/05/ : JPG For menyskjermen Velg alternativet over Velg alternativet til venstre/gå tilbake til forrige skjermbilde Velg alternativet under Velg det neste bildet Velg alternativet til høyre/vis undermeny eller lagre valg Aktiver valg eller vis undermeny Opptaksmeny Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer 12

27 Grunnleggende bruk d (meny)-knapp Trykk på d-knappen for å vise menyen for valgt modus og velge alternativer for menyelementene. Bruk multivelgeren til å navigere i menyene (A12). Innledning Fane for menyene som er tilgjengelig i nåværende opptaksfunksjon*/fane for avspillingsfunsjonsmenyen Fane for filmmeny (under opptaksfunksjon)/ avspillingsmeny (under avspillingsmodus) Fane for visning av oppsettsmenyen G vises når det finnes forrige menyalternativer * De viste fanene endrer seg i henhold til den valgte opptaksfunksjonen. A (auto)-funksjon: Fane for automatisk meny C (motiv): Fane for motivmeny (A45) j (Nattlandskap): Fane for nattlandskapsmeny (A48) e (Nattportrett): Fane for nattportrettmeny (A49) o (Motlys): Fane for baklysmeny (A50) F (Smart portrett): Fane for smart portrett-meny (A67) j, k, l, m, M: Fane for opptaksmeny (A81) Opptaksmeny Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer Vises når det finnes følgende menyalternativer Vises når menyen inneholder to eller flere sider Veksle mellom faner i menyskjermen I menyskjermen som vises når d-knappen er trykket, velger du fanen helt til venstre for å bytte til menyen for den valgte fanen. Opptaksmeny Opptaksmeny Oppsett Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer Bildekvalitet Bildestørrelse Optimer bilde Hvitbalanse ISO-følsomhet Lysmåling Alternative eksponeringer Velkomstskjerm Tidssone og dato Skjerminnstillinger Datomerking Bildestabilisering Bevegelsessensor AF-hjelp Trykk på multivelgeren J for å markere fanen. Trykk på multivelgeren H eller I for å velge en annen fane, og trykk enten på k-knappen eller K. Den tilsvarende menyen vises. 13

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Noen av egenskapene til COOLPIX L610 La kameraet overta G-modus (Enkel automodus)... A 36 Bare sikt kameraet mot motivet og kameraet vil velge egnet motivprogram.

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX L100 http://no.yourpdfguides.com/dref/2332136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NIKON COOLPIX L100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NIKON COOLPIX L100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No COOLPIX P330 Anbefalte funksjoner Bildestabilisering...A104 Du kan sette bildestabiliseringseffekten til enten Normal eller Aktiv. Når du velger Aktiv, kompenseres

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Fremhevede funksjoner på COOLPIX S6500 Morsomme bilderedigeringseffekter som er enkle å bruke under fotografering p Hurtigeffekter... A30, 39 Lag bilder med effekter

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Innledning Kameradeler Grunnregler for opptak og avspilling Opptaksmuligheter Avspillingsmuligheter Ta opp og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble kameraet

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalt speilreflekskamera (SLR). For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Komplett bruksanvisning

Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning sfortegnelse For sikkerhets skyld Klargjør Ta bilder Vise Koble til Oppsettsmenyen Tekniske merknader No Takk for at du valgte et Nikon COOLPIX S01 digitalkamera.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Innledning Kameradeler Gjøre klar til opptak Bruke kameraet Opptaksmuligheter Bruke menyene Koble kameraet til en TV, datamaskin eller skriver Referansedel Tekniske

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning i Innholdsfortegnelse x Kameradelene 1 Forberede opptak 6 Grunnleggende opptaks- og avspillingsoperasjoner 11 Opptaksfunksjoner 19 Avspillingsfunksjoner

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Nye funksjoner. Versjon 3.00

Nye funksjoner. Versjon 3.00 Nye funksjoner Versjon 3.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Innledning i Innholdsfortegnelse xii Kameradelene 1 Klargjøre for opptak 7 Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner 12 Opptaksfunksjoner 21 Avspillingsfunksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS

Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Teknologiske forklaringer PowerShot SX210 IS Optisk bildestabilisator Canons meget effektive optiske bildestabilisatorteknologi forhindrer uskarphet ved å redusere virkningen av kamerarystelser. I situasjoner

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Innledning ii Innholdsfortegnelse xiii Kameradelene 1 Klargjøre for opptak 9 Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner 16 Opptaksfunksjoner 26 Funksjoner som

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial

Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial 8, 1 megapiksler 3,5x zoom Vibrasjonsreduksjon 2,5-tommers LCD Eksepsjonell kvalitet og spennende potensial COOLPIX P3 og P4 gir deg uante bildemuligheter i et attraktivt, kompakt kamerahus. Med enestående

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten.

Feste Moto Mod. Fjern 360-kameraet ved å løfte det opp fra bunnen. Obs! Ikke fjern 360-kameraet ved å holde i linsen. Dette kan skade enheten. 360 CAMERA Feste Moto Mod Rett inn kameralinsen på baksiden av telefonen med 360-kameraet, og rett deretter inn sidene og bunnen av telefonen med Moto Mod-en til de knepper sammen. Merk: Pass på at koblingene

Detaljer

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX P300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3668331

Din bruksanvisning NIKON COOLPIX P300 http://no.yourpdfguides.com/dref/3668331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Oppdatere firmware for Nikon 1-kameraer med utskiftbart objektiv, 1 NIKKOR-objektiv og tilbehør til Nikon 1

Oppdatere firmware for Nikon 1-kameraer med utskiftbart objektiv, 1 NIKKOR-objektiv og tilbehør til Nikon 1 Oppdatere firmware for Nikon 1-kameraer med utskiftbart objektiv, 1 NIKKOR-objektiv og tilbehør til Nikon 1 Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn

bruksanvisning Vise denne bruksanvisningen Kameraets deler Kameravisninger Første trinn FUJIFILM X30 bruksanvisning bruksanvisning Bruksanvisning (Grunnleggende bruk: ) Bruksanvisning (PDF tilgjengelig på denne nettsiden: ) Om denne bruksanvisningen Innledning Vise denne bruksanvisningen

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Teknisk veiledning No

Teknisk veiledning No Teknisk veiledning No Innledning Denne tekniske veiledningen inneholder informasjon om grunnleggende teknikker som ble brukt på to av de mer teknisk avanserte bildene i D800/D800E-brosjyren. Benytt deg

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Her finner du det Finn det du søker etter, i: i Innholdsfortegnelsen 0 x xvii Finn elementer etter funksjon eller menynavn. i Stikkordsregister for spørsmål og svar 0 iv

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

Oppgradere kamerats fastvare

Oppgradere kamerats fastvare Oppgradere kamerats fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen, kan denne

Detaljer

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare

Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Oppgradere Digital SLR kameraets fastvare Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du utfører oppgraderingen. Hvis du ikke er sikker på at du kan utføre oppgraderingen,

Detaljer

Bruksanvisning (med garanti) DIGITALKAMERA

Bruksanvisning (med garanti) DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA Bruksanvisning (med garanti) Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker kameraet. For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser "For din egen sikkerhet" (side xiii). Oppbevar

Detaljer

Oppdatere firmware for Nikon 1-kameraer med utskiftbart objektiv, 1 NIKKOR-objektiv og tilbehør til Nikon 1

Oppdatere firmware for Nikon 1-kameraer med utskiftbart objektiv, 1 NIKKOR-objektiv og tilbehør til Nikon 1 Oppdatere firmware for Nikon 1-kameraer med utskiftbart objektiv, 1 NIKKOR-objektiv og tilbehør til Nikon 1 Takk for at du valgte et Nikon-produkt. Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

6,0 megapiksler 3x zoom 2,5-tommers LCD. 6,0 megapiksler 3x zoom 3,0-tommers LCD

6,0 megapiksler 3x zoom 2,5-tommers LCD. 6,0 megapiksler 3x zoom 3,0-tommers LCD 6,0 megapiksler 3x zoom 2,5-tommers LCD 6,0 megapiksler 3x zoom 3,0-tommers LCD Knapp for portrett D-Lighting Uten D-Lighting Forbedre undereksponerte bilder og bilder tatt i motlys. Nikons unike D-Lighting-funksjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX)

Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Tilkoblingsveiledning (for COOLPIX) Dette dokumentet beskriver hvordan du bruker SnapBridge-appen (versjon 2.0) til å opprette en trådløs nettverkstilkobling mellom et støttet kamera og en smartenhet.

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Copyright. Varemerker

Copyright. Varemerker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning Innledning i Innholdsfortegnelse xv Kameradeler 1 Klargjøre for opptak 7 Grunnleggende opptak og avspilling 14 Opptaksmuligheter 21 Avspillingsmuligheter 43 Ta opp

Detaljer

DIGITALKAMERA. Hurtigveiledning

DIGITALKAMERA. Hurtigveiledning DIGITALKAMERA Hurtigveiledning Innledning ii Klargjøre for opptak 1 Grunnleggende opptaks- og avspillingsfunksjoner 6 Bruke menyer 13 Bruke Wi-Fi-funksjonen (trådløst lokalt nettverk) 15 Tekniske merknader

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO

Nokia N76-1. Komme i gang utgave NO Nokia N76-1 Komme i gang 9254308 2. utgave NO Taster og deler (med åpent deksel og flipp) Heretter referert til som Nokia N76. 1 Høyre dekseltast 2 Mellomtast 3 Venstre dekseltast 4 Sekundærkamera med

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer