VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0"

Transkript

1 Bruker Manual Norsk V1.0

2 Vitacon AS Side 1

3 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2

4 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller delvis uten skriftlig varsel. Eventuelle service arbeid utført av personer som ikke er autorisert av Vitacon AS, kan ugyldiggjøre garantien. Vitacon AS Side 3

5 Introduksjon Indikasjoner for bruk Om din manual Funksjoner Utpakking og inspeksjon Oppbevaring Liste for tilbehør Symbol oversikt Generelle Sikkerhetshensyn Forsiktighetsregler og advarsler Elektrisk sikkerhet Utstyrssikkerhet Biologisk sikkerhet Mekanisk sikkerhet Generell sikkerhet Regelmessige Inspeksjoner og Vedlikehold Ukentlige inspeksjoner: Månedlig Nøyaktighetssjekk: Stell, rengjøring og desinfeksjon: Generelle spesifikasjoner Miljømessige Spesifikasjoner Introduksjon Sett Ovenfra Sett forfra Sett fra undersiden Display Spesifikasjoner Touch Panel Spesifikasjoner Forberede systemet Ultralyd probe oppsett Nett tilkobling Vitacon AS Side 4

6 Batteridrift og lading Bytte av batteri Oppstart av systemet Gjennomføring av skan Forberedelse for skanning Vitacon AS Side 5 Forberedelse av Skann hode Bruk av ultralyd gel Probe posisjon Pre-Scan Lagre Målte Data Starte opp systemet Komponenter på Skjermen Statusområde Meldingsområde (Message Window) Knappeområdet (Buttons Window) Hovedområdet (Main Window) Bruksmetoder (Operating Modes) Demo Mode Service Mode (Maintenance Mode) Scan Mode Valgmuligheter Pre-Scan Scan Scan Skjermbilde Scan Skjermbilde Pasient Informasjon Innstillinger Date & Time Hospital Navn Skriv ut Vegger (Walls) Alle plan (All Planes) Ubearbeidet bilde (Raw Image) Bare måleverdi (Values Only)... 68

7 Scan Lysstyrke Overvekt (Obese) Høytaler Blåtann Språk Kontrast Høytaler volum Standardinnstillinger Lagre Exit Åpne lagrede pasientfiler Vis pasientjournaler Skriv ut lagrede filer Slett lagrede filer USB Transfer Histogram ID / Navn Histogram Se Histogram Volum Histogram Tekniske data for USB Ultradlyd Probe: Definisjon av feilkoder: Tabell over akustisk utgående effekt, IEC Liste over parameter: Vitacon AS Side 6

8 Vitacon AS Phone: Mobile : Mobile : Fax: Copyright 2010 by Vitacon AS. All rights reserved. Vitacon AS Side 7

9 Innholdsfortegnelse Chapter 1. Tabell liste Tabell 1-1Sikkerhet Symboler Tabell 2-1 Miljø Spesifikasjoner Tabell 2-2 Batteri Spesifikasjoner Tabell 2-3 Tekniske Spesifikasjoner Tabell 3-1 Beskrivelse av Systemet Tabell 3-2 Display Spesifikasjoner Tabell 6-1 Pasientinformasjon Vitacon AS Side 8

10 Chapter 2. Figuroversikt Figur 3-1 VitaScan Portable ovenfra Figur 3-2 VitaScan Portable forfra Figur 3-3 Undersiden av VitaScan Portable Figur 3-4 VitaScan Portable Figur 3-5 Ultralyd Probe Figur 4-1 Ultralyd Probe tilkobling (a) Figur 4-2 Ultralyd Probe tilkobling (b) Figur 4-3 Netttilkobling Figur 4-4 Batterilader ikon Figur4-5 Batteriskuff Figur 5-1 Startskjerm Figur 5-2 Primær Skjerm Figur 5-3 Påfør ultralyd gel Figur 5-4 Lokaliserer blæreposisjon Figur 5-5 Pre-Scan Skjerm Figur 5-6 Scan Skjerm Figur 5-7 Pasient Informasjon Skjerm Figur 6-1 Start skjermbilde Figur 6-2 Demo Passord Skjermbilde Figur 6-3 Primær Skjerm Figur 6-4 Pre-scan Skjerm Figur 6-5 Scan Skjerm Figur 6-6 Scan Feil Vitacon AS Side 9

11 Figur 6-7 Godkjent Scan Figur 6-8 Pasient Informasjon Skjerm Figur 6-9 Lagre Bekreftelse Figur 6-10 ID Eksisterende Bekreftelse Figur 6-11 Pasientjournal Visning Figur 6-12 Meny innstillinger Figur 6-13 Dato / Tidsformat Figur 6-14 Still inn dato Figur 6-15 Standard innstillinger Figur 6-16 Lagre data Figur 7-1 Søk pasientjournaler Figur 7-2 Vis poster Figur 7-3 Vis alle poster Figur 7-4 Se bilde Figur 7-5 Skriv ut Figur 7-6 Slette poster Figur 7-7 USB Overføring Figure 7-8 Histogram Skjerm Figur 7-9 Id / Navn Histogram Figur 7-10 Se Histogram Figur 7-11 Volume Histogram Vitacon AS Side 10

12 Kapittel 1 Introduksjon og Oversikt Introduksjon VitaScan Portable brukes for real-time urinblære skanning. Den er enkel å bruke og kan brukes til ikke-invasiv måling av urinblærens volum. Blære skanning måler ultralyd refleksjoner i en pasientens kropp og skiller urinblæren fra omliggende vev. VitaScan Portable beregner automatisk pasientens blærevolum opp til 24 plan. Den viser beregnet volum og grafisk bilde av urinblæren på skjermen. Indikasjoner for bruk VitaScan Portable er et lett, batteridrevet portabelt system som måler volumet av urinblæren og resturin ved hjelp av ekkoeffekt av ultralyd. Den beregner pasientens urinblære volum ved å skanne flere plan og viser volum og grafisk bilde av urinblæren på skjermen. VitaScan Portable er utviklet for bruk i et omsorgs miljø der umiddelbare, pålitelige bilder, volumnøyaktighet og pasientjournaler er nødvendig. Det unike system har automatisk volumberegning med berøringsskjerm og stor lagringskapasitet. Om din manual Denne manualen er rettet mot lesere som er kjent med ultralyd teknikker. Sonography opplæring og kliniske prosedyrer er ikke inkludert her. Denne manualen er ikke ment som trenings materiale for prinsippene om ultralyd, anatomi, skanne teknikker, eller programmer. Brukeren bør være kjent med dette før manualen leses og før enheten tas i bruk. Funksjoner Funksjoner i VitaScan Portable: o o o o o Real-time Ultralyd Urin Blæreskann & Bilder 2.30 MHz abdominal ultralyd probe Automatisk kalkulasjon av urinblære volum Enkel, intuitiv programvare med berøringsskjerm Stor database for lagring av pasientjournaler og bilder Vitacon AS Side 11

13 o o o o o Berøringsskjerm basert på virtuelt tastatur for data input Innbygd termal printer PC tilkobling via Blåtann Tre USB-porter for tilkobling av mus, skriver (PCL-kompatibel) og minnepinne Integrert bærehåndtak og beskyttende skjermdekke Utpakking og inspeksjon Gjør følgende når du pakker ut VitaScan Portable for å sjekke for skader under transport. Det er ingen spesielle utpakking instrukser, men vær forsiktig så du ikke skader instrumentet når du pakker det ut. o Inspiser emballasjen for skade. Hvis emballasjen er skadet, fortsett utpakkingen av instrumentet og noter nøye eventuelle bulker og riper på VitaScan Portable. Oppbevar den skadede shipping esken og emballasjen for transportørens kontroll og ta kontakt med den respektive operatøren. Hvis det er noen skader på skannerens utstyr, kontakt Vitacon AS på adressen nevnt i denne manualen. o Hvis det ikke er transportskade, fortsett å fjerne VitaScan Portable fra shipping esken. Lagre esken og emballasjen, de er nødvendige ved retur av VitaScan Portable til Vitacon AS for rekalibrering eller fremtidige tjenester. Merk: o Kontroller at alle elementer som er oppført i pakkseddelen er mottatt og er i god stand. Se avsnittet tilbehør. Denne boksen inneholder spesielt designet skum innsatser for å sikre trygg forsendelse av VitaScan Portable. Lagre disse for fremtidig uttak av systemet for service og kalibrering.. Oppbevaring Det er ingen unike lagringsbehov. Men ved lagring av systemet, opprettholdes lagringstemperatur mellom -20 C til 50 C, relativ fuktighet mellom 20% til 30, ikke kondens og Atmosfærisk trykk fra 700 hpa til 1060 hpa. Hvis systemet skal lagres, pakk det i den originale emballasjen, og holde det i et miljø fritt for korroderende materiale, støv, svingninger i temperatur og luftfuktighet, og vibrasjoner og støt. Ta ut batteriene hvis systemet skal bli lagret for en lengre periode. Som med de fleste elektronisk utstyr, skal systemet brukes i et tørt område innenfor normal temperatur (+10 C til +45 C, 10% - 80% relativ fuktighet). Liste for tilbehør The following is the list of accessories provided with the VitaScan Portable, AC / DC Adapter Vitacon AS Side 12

14 Bruker manual Ultralyd gelflaske USB Minnepinne Li-Polymer Batteri Papirrulll Pekepenn. Bæreveske. Valgfri tralle og kurv. Symboloversikt BF - Til bruk på pasient Klasse III utstyr. Internt drevet utstyr. Les brukermanualen. Vekselstrøm inn. Direkte strøminngang. Ikke-ioniserende stråling. Alt utstyr og systemer som inkluderer RF sendere eller som inneholder RF elektromagnetisk energi for diagnose eller behandling skal være merket med dette symbolet Tabell 00-1 Sikkerhets symboler Generelle Sikkerhetshensyn Les brukermanualen før du tar i bruk VitaScan Portable. Bruk bør begrenses til de personer som har fått opplæring i riktig tolkning av sine målinger og de aktuelle sikkerhetsrutiner. VitaScan Portable skal brukes Vitacon AS Side 13

15 kun for skanning av urinblærevolum. Ultralydproben prosjekterer ultralydenergi gjennom nedre del av magen på den ikke gravide pasienten, og genererer et bilde av blæren, som brukes til å beregne blærens urinvolum. Advarsel: Ikke beregnet for fosterdiagnostikk. Advarsel: Ikke beregnet for bruk på gravide pasienter. Selv om utstyret som er beskrevet i denne manualen er designet og produsert i samsvar med alle gjeldende sikkerhetsstandarder, finnes bestemte risikomomenter ved bruk av elektronisk og radiometrisk utstyr. Advarsler og forsiktighetsregler presenteres i denne manualen for å varsle brukeren om potensielt farlige situasjoner. Forsiktighetsregler og advarsler En advarsel identifiserer farlige forhold og handlinger som kan føre til personskade eller død. En advarsel identifiserer forhold og handlinger som kan føre til skade på utstyret, eller forårsake permanent tap av data. Elektrisk sikkerhet Dette systemet tilfredsstiller EN , klasse IIa og Type BF isolert pasient-anvendt del. Dette systemet oppfyller CISPR 11 (klasse A, gruppe 1) sikkerhetskrav for RE og CE. Dette systemet oppfyller IEC sikkerhetskrav. Dette systemet oppfyller IEC , 3, 4, 5, 6, 8, 11 sikkerhetskrav. Dette er i samsvar med gjeldende medisinsk utstyrs krav publisert i Europeiske Norm harmoniserte standarder. Et eget strømuttak med en 15A effektbryter for 110 V ac innspill og 10A strømbryter for 230V ac innspill. Tar forholdsregler for å sikre at systemet er beskyttet mot elektromagnetisk interferens. For maksimal sikkerhet observer følgende advarsler og forsiktighetsregler. Advarsel For å unngå mulig elektrisk støt eller personskade, følger disse retningslinjene: For å unngå risiko for elektrisk støt eller skader skal ikke systemets kabinett åpnes. Alle interne utskiftninger må utføres av en kvalifisert tekniker. For å unngå risiko for skade, ikke bruk systemet i nærheten av brennbare gasser eller anestesimidler som kan føre til eksplosjon. For å unngå risiko for elektrisk støt, bruk bare jordet utstyr. Innlagt farer foreligger dersom strømmen ikke er jordet. Sikker jording kan bare oppnås når utstyret er Vitacon AS Side 14

16 koblet til en stikkontakt merket "Hospital Only" eller "Hospital Grade" eller tilsvarende. Jordet wire må ikke fjernes eller være defekt. Medisinsk elektrisk utstyr kan påvirkes av bærbart eller mobilt RF- kommunikasjonsutstyr. Slå AV alle bærbare eller mobile RF- enheter før systemet tas i bruk. Vitacon AS Side 15

17 Forsiktig For å unngå skade på VitaScan Portable eller negativ innvirkning på ytelsen, følg disse retningslinjene: Selv om VitaScan Portable har vært produsert i samsvar med eksisterende EMI / EMC krav (EN ), kan bruken av systemet i nærvær av et elektromagnetisk felt være årsak til degradering av ultralyd bildet. Hvis dette skjer ofte, foreslås en gjennomgang av systemmiljøet. Identifiser og fjern mulige kilder til utslipp eller flytt systemet. Den ultrasoniske utgangseffekt hos VitaScan Portable er ikke bruker- justerbar og er begrenset til det minimum som er nødvendig for en effektiv utføring Elektrostatisk utladning (ESD), eller statisk sjokk, er et naturlig forekommende fenomen. ESD er vanlig under forhold med lav fuktighet, noe som kan være forårsaket av oppvarming eller styrt ventilasjon.statisk sjokk er et utslipp av elektrisk energi fra en belastet kropp i mindre eller ikke-ladet kropp. Graden av utslippet kan være betydelig nok til å forårsake skade på en ultralydprobe eller et ultralyd- system. Følgende forholdsregler kan bidra til å redusere ESD: anti-statisk spray på tepper, anti-statisk spray på linoleum, og anti-statiske matter. Utstyrssikkerhet For å beskytte VitaScan Portable, Ultralyd Probe og tilbehør: Forsiktig Unngå risiko for overoppheting eller skade på systemet, bruk systemet i et godt ventilerte miljø. Unngå risiko for skade på systemet på grunn av feil montering på tralle, bruk anbefalte festeanordninger Unngå overdreven bøying eller vridning av kabler som kan forårsake feil eller avbrutt operativ drift Ikke senk ultralyd probe i enhver løsning, følg rengjøringsanvisninger. Unngå skade på strømforsyning, kontrollerer at strømforsyningens inngang er innenfor det riktige spenningsområdet. Ikke kortslutt batteripoler. Lad alltid systemet før bruk. Dette for å unngå faren for at systemet slås av under bruk. Fjern batteriet fra systemet hvis ikke dette skal brukes på lang tid. Unngå feil rengjøring eller desinfisering av deler av systemet kan forårsake permanent skade. Ikke bruk løsemidler som tynner, benzen, klor eller skuremidler på noen del av systemet. Vitacon AS Side 16

18 Ikke søl væske på systemet. Bruk ikke systemet hvis det viser feil /eller inkonsekvent oppførsel. Kontakt kundeservice. Ikke kast batteriet i ild. Stopp umiddelbart bruk av datamaskin hvis det under bruk, opplading eller lagring avgir en uvanlig lukt, føles varmt, endrer farge eller form, eller virker unormalt på annen måte. Kontakt kundeservice hvis noen av disse problemene blir observert. Bruk ikke ultralyd probe hvis skannehode eller kabel er skadet. For å unngå risiko for elektrisk støt, ikke bruk noen ultralyd probe som har vært utsatt for rensing/rengjøring utover de spesifiserte rengjørings- desinfeksjons anbefalinger. Biologisk sikkerhet Vær oppmerksom på følgende forholdsregler knyttet til biologisk sikkerhet: Advarsel Ikke bruk systemet dersom det viser gjenstander på LCD- skjermen, enten innenfor det kliniske bildet eller i området utenfor det kliniske bildet. Dette er maskinvare og / eller software feil som må rettes opp før bruk. Eksponering på pulserende diagnostisk ultralyd har ikke vist seg å gi skadelige fysiologiske effekter. Imidlertid bør ultralyd bare brukes av medisinsk fagpersonell og basert på klinisk indikasjon, med lavest mulig eksponeringstid i samsvar med klinisk nytte. Bruk bare Bio- kompatibel gel for å unngå eventuelle allergiske reaksjoner på pasienten eller brukeren. Når batteriet er utslitt, isoler terminalene med teip eller liknende materiale før avhenting. I tilfelle produkt avhenting bør bruker returnere produktet til produsenten / leverandøren. Mekanisk sikkerhet Den valgfrie tralle har bremser på hjulene. Trykk ned på bremsen med foten for å låse, og dra opp for å løsne bremsen. Slipp bremsen når du flytter trallen. Vitacon AS Side 17

19 Generell sikkerhet Vær oppmerksom på følgende forholdsregler knyttet til generell sikkerhet: Forsiktig Systemet skal alltid håndteres av kvalifisert personell. Alltid kvalitetssikre riktighet av målinger for å unngå feil måling. Ikke fjern USB- lagringsenhet når nedlasting av data pågår. Skal kun brukes på mennesker. Ta alle nødvendige forholdsregler for å unngå støtskade på ultralyd probens hode. Beskytt ultralydprobe ved å plassere den i ultralydprobe kupé / holder når den ikke er i bruk. Det er en mulighet for at lagrede bilder kan gå tapt på grunn av systemfeil. Påse at nødvendig back-up er tilgjengelig. Periodisk vedlikehold og inspeksjon av enheten av personell autorisert av Vitacon anbefales. Bør ikke utføres av uautorisert personell. VitaScan Portable på pasienter med åpen hud eller sår i suprapubis regionen Pasienter med innlagt blærekateter bør ikke skannes. Blærekateter kan skape mikrobobler i blæren som påvirker målingens nøyaktighet. Vær forsiktig når du skanner suprapubis og bekkenet hos kirurgiske pasienter. Arrvev, kirurgiske snitt, sting og stifter kan påvirke ultralyd transmisjon og refleksjon. Regelmessige Inspeksjoner og Vedlikehold VitaScan Portable bør sertifiseres av et autorisert Produkt Service Senter en gang i året. Sertifiseringstjenesten inkluderer en omfattende inspeksjon og testing av instrument, for å sikre nøyaktige målinger. For mer informasjon, ta kontakt med ditt produkt servicesenter eller din lokale produkt distributør. Ukentlige inspeksjoner: En gang i uken, bør skannhodet og kabel inspiseres for fysiske feil eller sprekker. Sprekker som har lekkasje eller inntrenging av væske kan påvirke ytelsen til instrumentet. Synlige feil eller sprekker må henvises til et autoriserte VitaScan servicesenter eller den lokale distributør Vitacon AS Side 18

20 Månedlig Nøyaktighetssjekk: Hver måned, eller når nøyaktighets vurdering er ønskelig, skal nøyaktigheten av VitaScan LT testes ved hjelp av følgende prosedyre: Skann blærens volum før spontan vannlating eller manuell tapping.( kateterisering) Mål urinmengde etter spontan vannlating eller manuell tapping. Skann blærens volum etter spontan vannlating eller manuell tapping og sjekk for resturin (PVR) Trekk fra skannet resturinvolum før spontan vannlating / kateterisering og sammenlign med tappet urinvolum i målebeger. Det målte volum skal være innenfor en rekkevidde på ± 20 %, ± 20 ml av det tappede volum, for volum mindre enn 699 ml, eller ± 25%, ± 25 ml for volumer større enn 699 ml. Advarsel: I tilfelle av endringer i utførelsen av instrumentet, unngå bruk og ta kontakt med autorisert produkt servicesenter eller den lokale produkt distributør. Stell, rengjøring og desinfeksjon: Ultralydproben kan rengjøres med en myk klut fuktet med isopropyl alkohol. Den runde plastdomen nederst på skannhodet kan desinfiseres med godkjent flytende desinfeksjonsmiddel. Følg instruksjonene fra produsent av valgte desinfiserende middel. Ikke senk noen del av skannhode / probe ned i rengjørende eller desinfiserende løsning. Ikke utsett noen del av instrumentet for dampsterilisering eller etylen oksid sterilisering. Vitacon AS Side 19

21 Kapittel 2 Tekniske Spesifikasjoner Generelle Spesifikasjoner Miljømessige Spesifikasjoner Elektriske Spesifikasjoner AC-DC Adapter: Batteri: Tekniske Spesifikasjoner: Regulatoriske Standarder: Vitacon AS Side 20

22 Generelle spesifikasjoner Sørg for at følgende er gitt for det nye systemet: En egen stikkontakt med 15A effektbryter for 110 V ac innspill og 10A strømbryter for 230V ac innspill. Ta forholdsregler for å sikre at systemet er beskyttet mot elektromagnetisk interferens. Merk Anvend systemet minst 15 meter fra motorer, heiser, og andre kilder med sterk elektromagnetisk stråling. Virksomhet i et lukket område (tre, betong vegger, gulv og tak) kan medføre elektromagnetiske forstyrrelse. Miljømessige Spesifikasjoner Systemet skal brukes, lagres eller transporteres innenfor de rammer som skissert nedenfor. Bruk Lagring Temperatur +10 C to +45 C -20 C to 50 C Fuktighet 10-80% RH, Ikkekondenserende 20% to 90% Atmosfærisk trykk 700 hpa til 1060 hpa 700 hpa til 1060 hpa Tabell 0-1 Miljøspesifikasjoner Vitacon AS Side 21

23 Elektriske spesifikasjoner AC-DC Adapter Inngangsdata Inngangsdata Frekvens Inngangsstrøm Otgangsdata Maksimal effekt Nominell utgang V AC V DC Hz < 2A AC; < AC 60W 15V Batteri SL No. Punkt SPESIFIKASJON 1 Ratet kapasitet(minimum) 5500mAH med 0.2C Ladning & 0.2C Utladning 2. Nominell kapasitet 6000mAH med 0.2C Ladning & 0.2C Utladning 3 Normal spenning 11.1V 4 Tomgangspenning ved levering 11.40V V 5 Ladning sluttspenning 12.60V 6 Utladning sluttspenning 9.0V 7 Ladningsstrøm 0.4 C 8 Ladningstid timer Tabell 0-2 Batteri spesifikajsoner Vitacon AS Side 22

24 Tekniske Spesifikasjoner Skjermbilde type 8.4 farge berøringsskjerm TFT med LED Backlight (800 x 600) Operativsystem Bildetype Win CE 6.0 (R2) Gråskalert bilde Bildestørrelse Virkemåte Probefrekvens Skannemetode Rotasjonsposisjoner Sweep vinkel Maks deteksjonsdybde Kliniske bruksområder Målinger Lagrings kapasitet 512 x 512 pixler B-Modus 2.30MHz Sektor, 180 grader. 24 roterende stillinger 120 grader 150mm eller 230mm Urologi Areal & Volum av Urinblæren 500 Pasient Journaler inkludert skannede bilder Histogram 2 Rapporter 4 Dimensjoner 360 x 280 x 85 mm ( L*W*H ) Vitacon AS Side 23

25 Vekt Tilt 3.2 Kg /7.02 lb 23 o sammen med brett Tabell 0-3 Teknisk spesifikasjon Regulatoriske standarder VitaScan Portable samsvarer med IEC for Elektromagnetisk støy og stråling. Systemet er utformet i samsvar med IEC for inkompatibilitet med annet medisinsk utstyr og forstyrrelser. Systemet er utformet i samsvar med MDD 93/42/EEC vedlegg 1 og UL544 for inkompatibilitet med annet medisinsk utstyr. Utgående ultralyd utgående parameter for VitaScan Portable kan finnes i "Vedlegg" i denne manualen. VitaScan Portable inneholder FCC sertifisert Transmitter Modul (FCC ID R47F2M03GL). Vitacon AS Side 24

26 Kapittel 3 Systemoversikt Introduksjon Sett ovenfra Set forfra Sett fra undersiden Display Spesifikasjoner Touch Panel Spesifikasjoner Vitacon AS Side 25

27 Introduksjon VitaScan Portable er et system for ikke invasiv måling av urinblærevolum i real- time ultralyd. VitaScan Portable består av en innebygd LCD- skjerm med Touch Screen funksjonalitet. Sett Ovenfra VitaScan Portable sett ovenfra som vist i figure under: Figur 0-1 VitaScan Portable ovenfra Vitacon AS Side 26

28 Sett forfra Figur 0-2 VitaScan Portable framside Vitacon AS Side 27

29 Sett fra undersiden Undersiden på VitaScan Portable som vist på bilde. Figur 0-3 VitaScan Portable underside Vitacon AS Side 28

30 Figur 0-4 VitaScan Portable Vitacon AS Side 29

31 Sl. No. Description 1 Lokk for integrert LCD skjerm (touchscreen) 2 Lokk for termoskriver 3 Termoskriver 4 Systemets bærehåndtak 5 Knapp for å slå på/av systemet 6 LED lampe indikerer på/av status for Blåtann 7 LED lampe indikerer på/av status for Systemet 8 LED lampe indikerer tilgan til strømforsyning 9 USB Ultralyd Probe kontakt 10 USB Ultralyd Probe 11 Strømforsyningskabel 12 LCD skjerm (Berøringsskjerm/Touch Screen) Tabell 0-1 Systembeskrivelse Vitacon AS Side 30

32 Skanknapp Skanhode/do me Figur 0-5 Ultralydprobe Vitacon AS Side 31

33 Display Spesifikasjoner Item Skjermområde (mm) Antall punkter Pixel nivå (mm) Farge pixel arrangement Display Mode Antall farger Specification x127.8 (8.4 inch diagonal) 800 x 3 (H) x 600 (V) (H) x (V) RGB vertikal stripe Normally hvit TN 16.7M(8 bit/farge) Luminance (cd/m 2 ) 600 Vidvinkelteknologi Optisk kompenasjons film Betraktningsvinkel 10) (CR -80~80 (H) -60~80 (V) Overflatebehandling Anti-blendet og anti refleks behandlet 3H Elektrisk grensesnitt Optimal betraktningsvinkel (kontrastgrad) Modulstørrelse (mm) LVDS (8 bit) Klokken (W) x (H) x 11.5 (D) Bakgrunnslys enhet LED, kantlys, utskiftbar Tabell 0-2 Skjermspesifikasjoner Vitacon AS Side 32

34 Touch Panel Spesifikasjoner Systemet har 4 ledningsbeskyttede berøringskjermer Vitacon AS Side 33

35 Kapittel 3 Installasjon & Tilkobling Sette opp Systemet Transducer Setup Netttilkobling Batteri Drift og Lading Bytte batteri Vitacon AS Side 34

36 Forberede systemet Ultralyd probe oppsett Koble Ultralydproben til systemet som vist nedenfor. Figur 0-1 Ultralyd Probe tilkobling(a) Vitacon AS Side 35

37 Figur 0-2 Ultralyd Probe tilkobling (b) Nett tilkobling Etter at ultralydproben er tilkoblet, koble VitaScan Portable til strømforsyningen. Kontroller at strømforsyning og omgivelser følger angitte krav och spesifikationer i kapitell 2. Figur 0-3 Strømtilgang Advarsel Alle forholdsregler nevnt i kapittel 1 må følges, når systemet brukes, oppbevares eller transporteres. Batteridrift og ladning Systemet brukes med batteri når hovedstrømbryteren er avstengt. Batteriet lades automatisk når systemet brukes med strømforsyning. Og dette er angitt med batterilader symbol, som vises øverst i høyre hjørne på skjermen. Figur 0-4 Batterilader symbol Dette batterilader symbolet angir at batteriet er fulladet (100%) og klart til bruk. Vitacon AS Side 36

38 Dette symbolet indikerer delvis utladet (75 %) batteri. Dette symbolet indikerer delvis utladet (50 %) batteri. Dette er det mest vanlige skjermbilde og vises under det meste av batteriets brukstid. Dette symbolet indikerer nesten tomme (25 %) batteri, og er nesten utladet. Noen flere skanninger kan fortsatt gjennomføres, men batteriet må skiftes på dette tidspunkt. Dette symbolet indikerer helt utladet batteri, (< 20 %). "Low Battery" vises i meldingsvinduet sammen med feilsignal for å gjøre brukeren oppmerksom på at systemet legges ned. Hvis batteriet ikke skiftes ut, vil systemet legges ned når lade nivået minsker til < 10 %. Det utladede batteri skal skiftes ut med nytt batteri. Bytte av batteri Følg prosedyrer angitt nedenfor for å skifte batteri: Plasser systemet med underside mot brukeren. Skru løs batteriets beskyttelseslokk. Løft ut batteriet og trekk forsiktig til du ser batterikontaktene. Skift batteriet ved å trekke forsiktig på batteriets kontaktende. Koble det nye batteriet til batterikontakten. Trykk forsiktig inn kontaktene og plasser det nye batteriet i batterirommet. Monter på og skru fast batteriets beskyttelseslokk. Vitacon AS Side 37

39 Figur 0-5 Batterirom Forsiktig For å unngå skade på VitaScan Portable eller ugunstig virkninger på ytelsen, bruk kun AC-adapteren som følger med systemet. Vitacon AS Side 38

40 Kapittel 5 Hurtig start Oppstart av systemet Gjennomføre skan Forberedelse før skanning Forberedelse av skanhode Bruk av ultralyd gel Probens plassering Pre-Scan Skan Lagre målt data Vitacon AS Side 39

41 Oppstart av systemet Trykk i den grå startknappen under ett sekund og VitaScna Portable starter opp. Når VitaScan Portable er slått PÅ, starter systemet opp og hovedskjermbildet vises. Figur 0-1 Oppstartsbilde Trykk på de ulike alternativene på skjermen for å navigere i skjermbildet. Trykk på Demo for å se de ulike valgmuligheter med Demo mode. Trykk Scan for å se de ulike valgmuligheter med real time skanning. Trykk Maintenance for å se de ulike valgmuligheter med service og vedlikehold. Valgmuligheter for dato og tid vises i øvre venstre hjørne på bildeskjermen. Symbolet I øvre høyre hjørnet på bildeskjermen viser batteriets ladestatus og ladenivå. Symbolet vises øverst til høyre i skjermen når USB enhet er koblet til systemet. Vitacon AS Side 40

42 Symbolet øverst til høyre i skjermbildet viser Blåtann (PÅ / AV status). Symbolet øverst til høyre i skjermebildet viser at høyttaler er aktivert (Status PÅ). Symbolet øverst til høyre i skjermbildet viser at høyttaler er inaktivert (Status AV). Gjennomføring av skan For å gjøre en måling, trykk scan i hovedbildet. Skjermbildet blir da som vist under. Figur 0-2 Hovedskjerm Vitacon AS Side 41

43 Det er fem ulike valgmuligheter i skjerm hovedbildet. Valg Beskrivelse Pre-Scan For å starte Pre-Scan modus Settings For å granske og/eller endre skanne innstillinger Patient Records For å se lagrede pasient jounaler Histogram For å starte histogram modus Exit For å gå tilbake til hovedbildet Tabell 5-1 Valg i det primære skjermbildet Vitacon AS Side 42

44 Forberedelse for skanning Forberedelse av Skann hode Rengjør den avrundede enden på skannhodet ved å tørke av det forsiktig med en klut fuktet med isopropyl alkohol eller sykehusets desinfeksjonsoppløsning. Bruk av ultralyd gel Palper pasientens symfyse (pubisben) og påfør en god mengde gel rett over dette området. Påfør en rikelig mengde gel rundt toppen på skanhodet, se bilde under. Smør ut gel og fjern på denne måten luftbobler som ellers kan påvirke ultralydoverføringen. Probe posisjon Figur 0-3 Påføring ultralyd gel Palper pasientens symfyse(pubisben) og plasser skannhodet i midtlinje over pasientens mage, cirka 4 cm over symfysen som vist på bildet under. Figur 0-4 Lokalisering av blærens posisjon Merk : Mens skanning pågår, unngå endringer i posisjon, vinkel eller trykk. Vitacon AS Side 43

45 . Pre-Scan Utføring av Pre-Scan før selve skanningen gjør det lettere å lokalisere blæren før skanning. Det skannede bildet kan vises i B-Modus eller Contour Mode. Hold skannhodet stødig gjennom skanningen etter at urinblærens plassering er fiksert. Figur 0-5 Pre-Scan Trykk Start Scan for å starte skanning av urinblæren før tiden for Pre-scan auto timeout (forutsatt att funksjonen auto timeout er konfigurert) tar slutt. I motsatt tilfelle kommer Pre-scan mode automatisk til å avsluttes og hovedbildet vises på bildeskjermen. Vitacon AS Side 44

46 Trykk Back for å gå tillbake til det primæra skjermbildet. Trykk Exit for å gå tilbake til hovedbildet. Merk: Ved å trykke på knappen på ultralydproben kommer også skjermbildet for Pre-scan til å vises. Skanning Trykk Start Scan på Pre-scan skjermbildet eller trykk på knappen på ultralydproben for å starte skanningen. Scan skjermbildet viser et bilde i vertikalt plan og et bilde i horisontalt plan på samme gang. Ved en vellykket skanning beregnes urinvolumet og presenteres på skjermen. Urinblærens posisjon vises som kvadrant informasjon. Figure 0-6 Scan Screen Om noe feil oppstår vises en feilmelding på nedre del av bildeskjermen. Kvadrant informasjon skal verifisere blærens posisjon mest mulig midt i sirkelen. Vitacon AS Side 45

47 Trykk Save for å lagre bilddene og pasientinformasjon. Trykk Back for å gå tilbake til det primære skjermbildet. Trykk Exit for å gå tilbake til hovedbildet. Knappene og brukes for å skrolle gjennom de ulike plan. Merk: Når monitoren viser skjermbildet Pre-Scan og knappen som finnes på USB ultralydproben trykkes inn så starter en skanning med en volumberegning. Vitacon AS Side 46

48 Lagre Målte Data Trykk Save på Scan skjermbildet for å vise et skjermbilde med pasientinformasjon. Her kan pasientdata føres og lagres. Detaljert informasjon om pasienten og bilder kan lagres via dette skjærmbildet. Detaljert informasjon om pasienten kan skrives ut via dette skjermbildet. En mappe med Patient ID lages for hver pasient. Detaljer rundt skanningen av hver pasient lagras i pasientens mappe med et skan-nummer. Trykk BS-backspace før nye data legges inn. Figur 0-7 Pasient informasjon Vitacon AS Side 47

49 Kappitel 6 Bruk Starte opp systemet Skjermens komponenter Vitacon AS Side 48 Statusområde (Status Window) Meldingsområde (Message Window) Knappeområde (Buttons Window) Hovedområde (Main Window) Bruksmetoder(Modes) Demo Mode Service modus (Maintenance Mode) Scan Mode Valgmuligheter (Options) Pre-Scan Scan Scan Skjermbilde (Scan Screen) Scan Display Pasientinformasjon Innstillinger Dato & Tid Sykehus navn Utskrift Vegger(Walls) Alle Plan (All Planes) Ubearbeidet bilde (Raw Image) Kun måleverdi (Values Only) Scan Lysstyrke Overvekt... 69

50 Høytaler Blåtann Språk Kontrast Høytaler volum Standardinnstillinger Lagre Avslutt Vitacon AS Side 49

51 Starte opp systemet Plugg inn strømledningen, Ultralyd probe og annet nødvendig tilbehør til VitaScan Portable i henhold til spesifikasjonen. Trykk inn den grå start- knappen på apparatet og hold den inne i ett sekund for å slå på systemet. Når systemet er slått på, vises hovedskjermen. Navigering i systemet kan gjøres fra startskjermen. Komponenter på Skjermen Skjermens brukergrensesnitt er inndelt i fire områder, Statusområde (Status Window) Meldingsområde (Message Window) Knappeområde (Buttons Window) Hovedområde (Main Window) Statusområde Status vinduet til høyre i toppen av skjermen viser, dato / klokkeslett Figur 0-1 Startbilde Vitacon AS Side 50

52 Symbolet øverst til høyre på displayet viser batterinivå og lade status for batteri Symbolet vises øverst til høyre på skjermen når en USB-enhet (pennen) er koblet til systemet. Dette symbolet vil ikke bli vist når det ikke er noen USB Pen stasjoner som er koblet til systemet. Symbolet vises øverst til høyre i vinduet når Blåtann-tilkobling er slått PÅ. Når Blåtann er AV, vises ingen symbol. Symbolet øverst til høyre på displayet viser at høyttaler PÅ Symbolet øverst til høyre på displayet viser at høyttaler er AV Meldingsområde (Message Window) Meldingsområder nederst i skjermen. I nederste høyre hjørne av vinduet vises monitorens programvare (SW-Ver). Ultralydprobens mikroprosessor versjon vises under i nedre høyre side av vinduet.( uc-ver Ultralydprobens FPGA versjonen vises under i nedre høyre del (FPGA-Ver). Feilmeldingene vises i midten av vinduet Knappeområdet (Buttons Window) Knapper og andre valgmuligheter vises i dette området Navigering og valg gjøres via berøringsskjermen ved å trykke på disse knappene. Trykk Demo for å se valgmuligheter i demo mode.. Trykk Scan for å se valgmuligheter ved skanning. Trykk Maintenance for å se valgmuligheter ved vedlikehold/service. Hovedområdet (Main Window) Bilder og øvrig informasjon vises i dette vinduet. Bruksmetoder (Operating Modes) Brukeren kan velge mellom tre ulike modes i VitaScan Portable, disse er: Demo Mode Service Mode (Maintenance Mode) Scan Mode Vitacon AS Side 51

53 Demo Mode Demo-mode er en interaktiv opplæring i bruken av VitaScan Portable ved blæreskanning. Trykk på "Demo"- knappen på hovedbildet for å komme til demo-mode. Skriv inn passordet for å starte demo-mode. Passordbeskyttelse er til for å hinder uvedkommende å få tilgang til systemet. Passordet 1234 kan legges inn via touch screen tastaturet. Trykk på passord boksen for å få alfa- numerisk tastatur og trykk på tegnene for å oppgi passordet. Figur 0-2 Demo skjermbilde for passord Trykk OK etter passordet for å aktivere Demo Mode. Om feil passord tastes inn vil en feilmelding vises. Når passord er oppgitt, vil systemets brukerinstruksjoner vises i en mediespiller skjerm. Vitacon AS Side 52 Merk

54 Instruksjonene er gitt som et sett av Audio / Video klipp Trykk på Exit for å avslutte demo mode. Service Mode (Maintenance Mode) Servicemode er kun tilgjengelig for servicepersonell. Scan Mode Trykk på "Scan" på hovedbildet for å vise hovedskjermen. Valg av Scan- mode er: Pre-Scan Innstillinger (Settings) Pasient Journaler (Patient Records) Histogram Exit Vitacon AS Side 53

55 Figur 0-3 Hovedskjermbilde Valgmuligheter Trykk Pre-Scan for å aktivere Pre-Scan skjermbildet. Pre-scan brukes for og enkelt identifiseres urinblæren. Trykk på "Settings" for å åpne en skjerm med innstillinger. System innstillingene kan sees / endres via dette skjermbildet. Trykk på "Pasient Records", for å åpne en skjerm med pasient- filer. De lagrede pasientjournaler kan sees / endres via dette skjermbildet. Trykk på "Histogram" for å åpne et skjermbilde for histogram. Ulike histogram vises i dette skjermbildet. Trykk på "Exit" for å avslutte det primære skjermbildet og gå tilbake til hovedbildet. Vitacon AS Side 54

56 Pre-Scan Pre-Scan utføres før den virkelige skanningen. Fordeler av Pre-Scan mode er: Brukt for enkel identifisering av urinblæren. Bildet vises i B-Mode. Bildet vises med hvit farge på svart bakgrunn. Merk Hvis ultralydproben ikke er riktig tilkoblet, vises en feilmelding "Transducer not connected" og skanneren aktiverer ikke Pre-Scan mode.. Vitacon AS Side 55

57 Figur 0-4 Pre Scan skjermbilde Trykk på "Start Scan" eller trykk på knappen på ultraludproben for å aktivere skanning og vise Scan-skjermbilde. Merk Brukeren skal starte skanning før Pre-scan timeout. Still inn for overvekt (obese) og kjønn (gender) før skanningen utføres. Standardinnstillingen er Mann (Male) og overvekt (Obese) er deaktivert (AV). Velg Male for barn, og for kvinner som har fjernet livmor. Velg et alternativ "pasient" eller "fantom" før skanningen starter. Standardinnstillingen er "pasient". Trykk på "Back " for å avslutte skanningen og gå tilbake til hovedskjermbildet. Trykk exit for å avslutte skanning og gå tilbake til hovedskjermbildet. Vitacon AS Side 56

58 Scan Trykk på Start Scan på skjermbildet Pre-Scan eller trykk inn knappen på ultralydproben for å initiere en skanning. Skanskjermbildet vises så snart skanningen startes. Scan Skjermbilde Real-time skanbilder for alle plan vises i dette skjermbildet. Et horisontalt plan og vertikalt plan kan granskes samtidig. Bilder av nye plan oppdateres i sanntid under hele skanningen. Figur 0-5 Scan Bildeskjerm Start scan er deaktivert mens skanning pågår. Scan Display skjermbilde vises etter at skannet er gjennomført. Urinvolum beregnes og vises på skjermen etter at skanning er gjennomført. Trykk Back for å gå tilbake til det primære skjermbildet. Vitacon AS Side 57

59 Trykk Exit for å avslutte scan-skjermbildet og gå tilbake til hovedbildet. Skan Skjermbilde Etter at skanning er fullført vises scan-skjermbildet automatisk. Trykk på og knappene for og se de ulike planene. Antall plan vises på bildene. Status for skanning vises i meldingsvinduet. Urinvolum beregnes og vises etter at skanningen er fullført Et lengre lydsignal gis om en feil uppstår under skanning. En kort lydsignal gis når en vellykket skanning er utført. Velg Re-Scan om skanning ikke var vellykket. Et kvadratbilde som visar urinblærens posisjon presenteres også. Om skanning er misslykket viser kvadratbildet ingen urinblære. Trykk på Save om bildene skal lagres. Et skjermbilde med pasientinformasjon åpnes. Vitacon AS Side 58

60 Figur 0-6 Skan feilmelding Vitacon AS Side 59

61 Figure 0-7 Vellykket Scan Pasient Informasjon Trykk Save på skjermbildet Scan Display for å åpne skjermbildet med pasientinformasjon. Detaljert informasjon om pasienten og utført skanning lagres via dette skjermbildet. Info Detaljer Pasient Navn* Max 15 tegn(alfanumeriske) Pasient ID* Max 10 tegn( alfanumeriske). ID er unik for hver pasient. Vitacon AS Side 60

62 Sykehus Navn Kjønn (Gender) Max 15 tegn (alfanumeriske). (Hentes fra innstillingsskjermen, kan også modifiseres her) Mannlig (Male) eller kvinnelig (Female) velges fra rullelisten (tas også fra skjermbildet Pre Scan, kan også modifiseres her). Tabell 0-1 Pasientinformasjon * Obligatorisk felt. Vitacon AS Side 61 Figur 0-8 Skjermbilde med pasientinformasjon Detaljer legges inn via det alfanumeriske tastaturet. Tastatur vises på skjermen ved å berøre en boks og å fylle inn.

63 Alle data relatert til pasient ID lagres. Trykkes "Lagre" åpnes et vindu hvor brukeren må bekrefte lagring av data før de lagres. En mappe opprettes med pasient ID for hver pasient. All informasjon knyttet til aktuell pasient vil bli lagret i denne mappen. Merk Histogrammet oppdateres etter hvert som flere skanninger utføres på den samme pasienten. Figur 0-9 Bekreft lagring Hvis en pasient ID allerede eksisterer, kommer en advarsel på skjermen. Vitacon AS Side 62

64 Figur 0-10 Pasient ID eksisterer, bekreftelse For hver enkelt skanning, oppdateres mapper med skanningen innenfor de respektive pasient mapper. For hver pasient vil en histogram fil bli opprettet og navngitt i formatet "ID'Histogram. txt. Hvis pasientnavn og ID ikke er angitt, vil en feilmelding vises når Save velges. Vitacon AS Side 63

65 Figur 0-11 Visning i pasientjournal Trykk Back for å gå tilbake til primær skjermen. Trykk Exit for å gå tilbake til hovedskjermbildet. Vitacon AS Side 64

66 Innstillinger Trykk Settings på det primære skjermbildet for å åpne skjermbildet med instillinger.. Figur 0-12 parameter i skjermbilde Vitacon AS Side 65

67 VitaScan Portable har følgende innstillingsmuligheter: Date & Time Figur 0-13 Dato / Tid Dato og tidsformat stilles via Date/ Time Format. Alternative datoformat er: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY & YYYY/MM/DD. Alternative tidsformat er 12 eller 24 timer. Lagre dato og tidsinnstillinger ved å trykke Ok. Vitacon AS Side 66

68 Figur 0-14 Still inn dato Merk Standard datoalternativ er: DD/MM/YYYY & Tid 12 timer Dato og klokkeslett stilles inn ved å velge Set Date og Set Time. Datoen velges via kalenderen som vises når tekst boksen berøres. I tidsfeltet brukes pilen opp/ned for å velge: Time (HH), Minutt (MM), Sekund (SS), AM/PM. Vitacon AS Side 67

69 Hospital Navn Sykehusets navn kan angis via skjermtastaturet som vises når boksen er berørt. Navnet kan ha maksimalt 15 tegn. Etter 15 at tegn er inntastet gis et lydsignal som tilsvarer en feil knapp. Skriv ut Merk Etter at 15 tegn inntastet gis et lydsignal! Flere ulike alternativ finnes for å skrive ut skannede bilder. Dissa kan velges fra listen som vises under: Vegger(Walls) Alle plan(all Planes) Ubearbeidet bilde(raw Image) Bare målinger(values Only) Vegger (Walls) Velges dette alternativet skrives bare urinblærens vegger fra første horisontale og vertikale plan ut sammen med øvrig informasjon Alle plan (All Planes) I dette valget vil alle bildene av alle vertikale og horisontale plan skrives ut. Ubearbeidet bilde (Raw Image) I dette valget vil bare det ubearbeidede bildet av første horisontale og vertikale planet skrives ut. Bare måleverdi (Values Only) I dette valget skrives bare måleverdiene ut. Scan Scan funksjonen settes enten til B-Mode eller Kontur Mode. Dette kan velges fra listen som vises på skjermen. Lysstyrke Lysstyrken settes ved å velge fra rullelisten. Lysstyrken på skjermen oppdateres i sanntid, og verdien vises i tekstboksen. Vitacon AS Side 68

70 Overvekt (Obese) Dette alternativet brukes for å innstille måledybden. Med måledybde menes avstanden til blæreveggen. Hvis "Obese" er de aktivert AV er måledybden 16 cm. Hvis den er aktivert PÅ er måledybden 23 cm. Apparatet leveres med standard innstilt måledybde på 16 cm Dersom pasienten er overvektig vil en lengre måledybde være gunstig. Høytaler Merk Dette alternativet er nødvendig for volumberegninger. Dette alternative aktiveres eller deaktiveres etter valg fra listen under: Aktuell status vises gjennom høytaler-symbolet i statusområdet på bildskjermen Hvis høytaler er på vises symbolet. Hvis høytaler er av vises symbolet og alternative høytalervolum er også deaktivert.. Blåtann Blåtann kan aktiveres eller inaktiveres gjennom å velge ønsket alternativ i menylisten under: Symbolet vises i statusvinduet på skjermen bare når Blåtann er aktivert. Hvis systemet restartes vil Blåtann være deaktivert. Brukeren skal forsikre seg om at urinblæreskanneren er innenfor rekkevidde av 250 når kommunikasjon skjer med en PC. Brukeren kan kommunisere med USB Blåtann dongle som leveres som tilbehør eller med PC/bærbare datamaskiner som har innebygde Blåtann enheter. Når USB Bluetann dongle brukes for kommunikasjon med monitor skal brukeren sørge for att PC kommunikasjons programvare er instalert. Merk Om brukeren får problem relatert til Blåtann kommunikasjonen, meld fra til servicetekniker om problemet. Vitacon AS Side 69

71 Språk Språk velges fra liste i bildeskjermen. Følgende språk kan velges: Kontrast Engelsk Fransk Tysk Hollandsk Finsk Spansk Italiensk Kinesisk Japansk Merk Pasientrapporter skrives alltid ut på engelsk. Kontrast stilles inn med den horisontale rullelisten. Instillt kontrast vil bare gjelde for Pre-scan og Scan bilder, ikke for den komplette bildeskjermen. Kontrast kan maximalt stilles inn på det nivå som er instillt via service/vedlikeholds mode. Høytaler volum Høgtalerens volum stilles inn via den horisontale rullelisten. Maximalt nivå er 10. Merk Statusområdets lysstyrke og kontrast nivåer oppdateres i sanntid, men instillinger spares bare når knappen Save velges på skjærmbildet for innstillinger Vitacon AS Side 70

72 Standardinnstillinger Velges knappen Default Settings vil valgte instillninger slettes og systemet tilbakestilles til fabrikkens standardinstillninger. Standard innstillinger: Dato Format: DD/MM/YYYY Tids Format: HH:MM:SS (24 HR format) Hospital Navn: <<blank>> Utskrift alternativer: Raw Image Scan alternativer: B-Mode Lysstyrke: level 3 Høytaler: Enable Blåtann: OFF Språk: English Kontrast: level 3 Overvekt: OFF Høytaler volum: nivå 3 Et vindu vises som etterspør en bekreftelse fra brukeren før fabrikkens forhåndsinnstillninger applikeres. Trykk Yes for å bekrefte og aktivere. Trykk No for å ikke aktivere fabrikkens grundinnstillinger uten å gå tilbake til aktuelle innstillinger. Etter valg av egne forhåndsinnstillinger; trykk Save for å lagre innstillingene som gjeldende innstillinger. Vitacon AS Side 71

73 Lagre Figur 0-15 Standard innstillinger Trykk på Save for å lagre de gjeldende innstillinger. Et bekreftelsesvindu kommer opp som vist i figuren nedenfor. Vitacon AS Side 72

74 Figur 0-16 Lagre innstillinger Et bekreftelsesvindu er påkrevd for å bekrefte lagring av valgte innstillinger. Trykk Yes, for å lagre innstillinger. Trykk No, for å forkaste innstillingene, og gå tilbake til siste lagrede innstillinger. Ved vellykket lagring, er Save knapp deaktivert. Exit Trykk på Exit, for å avslutte skjermbildet med innstillinger og gå tilbake til hovedbildet. Vitacon AS Side 73

75 Kapittel 7 Lagrede Pasientfiler Tilgang pasientjournaler Vis journaler Utskrift Slette USB Transfer Histogram Id / Navn Histogram Vis Histogram Volum Histogram Vitacon AS Side 74

76 Åpne lagrede pasientfiler Trykk på Patient Records i det primære skjermbildet for å se skjermbildet under. Figur 0-1 Søk etter lagrede pasientjournaler Lagrede pasientfiler er søkbare via Pasient ID eller pasientnavn. Pasient ID eller pasientnavn gis i listen som vises. Velg et pasientnavn eller ID fra listen før å granske en spesifik lagret fil (View Record). Detaljert informasjon for valgt pasient vises gjennom å trykke på View Record. Trykk View All Records for å vise samtlige lagrede pasientfiler. Trykk Exit for å gå tilbake til det primære skjermbildet. Vitacon AS Side 75

77 Vis pasientjournaler Ved å trykke på View Record på skjermbildet for lagrede pasientfiler (Patient Records) så vises et skjermbilde for gransking av en lagret pasientfil. Skjermbildet for gransking av lagrede pasientfiler viser detaljert informasjon for valgt pasient Figur 0-2 Vis lagrede filer Granskning av detaljert informasjon for den enkelte pasient kan også velges fra listen med alle pasientfiler (View All Records). Pasientfilen kan sees, slettes eller overføres fra skjermbildet View All Records. For hver pasient opprettes en mappe der pasientid og skannet informasjon lagres i ulike undermapper. Pasientmapper kan overføres til PC via Blåtann eller USB tilkobling. Vitacon AS Side 76

78 Figur 0-3 Vis alle lagrede filer Trykk View Image på skjermbildet som viser en lagret pasientfil. Trykk View Record, og for å vise skannet bilde trykk View Image. Lagret pasientfil for valgt skanning kan granskes, skrives ut eller flyttes til et USB-minne. Trykk Back for å gå tilbake til skjermbildet som viser lagret pasientfil (View Record). Trykk Exit for å gå tilbake til det primære skjermbildet. Vitacon AS Side 77

79 Figur 0-4 Se bilde Skriv ut lagrede filer Velg en enkelt pasient fra pasientlisten for å skrive ut detaljer fra den lagrede filen. Den lagrede filen kan skrives ut via den innebyggde termoskriveren eller via en extern USB-tilknyttet skriver (om en slik er tilgjengelig). Utskriften kommer alltid til å skje via den inbyggde termoskriveren om ingen extern skriver er tilknyttet. Er extern skriver tilknyttet kommer valgt skriver alltid til å være den externa skriveren. Vitacon AS Side 78

80 Figur 0-5 Skriv ut lagrede filer Slett lagrede filer Valgt lagret fil kan slettes ved å trykke på Delete Records. Et vindu kommer opp for bekreftelse av før den lagrede filen slettes. Vitacon AS Side 79

81 Figur 0-6 Slett lagret fil Vitacon AS Side 80

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger. Bruksanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 avledninger Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen, kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13"

LT1.2 S. Art. No. 142349 7394291020919. onbynetonnet. User s Manual. Laptop 13 Laptop 13 Bärbar dator 13 LT1.2 S Art. No. 142349 7394291020919 onbynetonnet User s Manual Laptop 13" Laptop 13" Bärbar dator 13" Opphavsrett NetOnNet AB har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne håndboken skal

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer