Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 1"

Transkript

1 Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning Regler i svømmehallen Svømmeaktiviteter og ulike ordninger Inndeling i grupper Svømmelisens/forsikring til svømmeforbundet Aldersgrenser for å delta på stevner Uapproberte stevner (rekruttstevner) Approberte stevner ÅMØ LÅMØ NÅMØ Medley.no Terminliste Poeng-tabeller og perser Ranking LILs svømmegruppe hjemmeside Internett Hurtigmeny Informasjonskanal LILs svømmegruppes effekter Badehetter Sekker og parkaser LIL sportsutstyr Svømmeterminologi Har du hørt barna bruke disse ordene? Kan jeg være med å bestemme i klubben som forelder? Hva innebærer et medlemskap for svømmerne Grasrotandelen LILs svømmingskontonummer Svømme stevner Innbydelse til stevner Deltagelse Påmelding til stevner Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 2

3 8.4 Betaling for stevner Uapproberte stevner(rekrutt stevner) Approberte stevner (konkurranse gruppen) Stevner med reising Øvelser og heat Hvilket heat din svømmer kommer i? Arrangere et stevne Oppsummering Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 3

4 Innledning Dette er et dokument myntet på deg som er ny i svømmeverden og egentlig ikke vet hva man lurer på? Om du lurer på noe som ikke dette dokumentet berører kan du stille ditt spørsmål til barnets trener eller du kan sende en mail til Lillesand svømmegruppe trener ansvarlig, Bente Rist - 1 Regler i svømmehallen Vi er opptatt av sikkerhet og hygiene når vi oppholder oss i svømmehallen. Vi forventer at foreldre og svømmere overholder følgende regler: Som foreldre kan du gjerne sitte på kanten og se på barnet ditt. Husk å ta av deg skoene og sett dem utenfor i gangen. Alle svømmere må dusje uten badetøy og vaske seg godt før treningen starter. Svømmerne må være klar på kanten når treningen begynner. Møt derfor 15 minutter før trening for avkledning og dusjing. INGEN må gå ut i bassenget før treneren har gitt klarsignal!!!! Det er ikke lov til å løpe i svømmehallen. Det er fort gjort å skli. Svømmere må ha badetøy, svømmebriller, badehette og såpe med på alle treninger. Gjerne ha ekstra badetøy, briller og badehette i bagen. Send melding eller mail til trener dersom svømmeren er syk eller forhindret i å møte på trening Trener er sjefen i bassenget, så kontakt trener dersom det er noe du lurer på eller vil informere om. Trener bør vite om event. sykdommer/medisiner for utøver. 2 Svømmeaktiviteter og ulike ordninger 2.1 Inndeling i grupper LIL svømmegruppe har valgt å dele svømmerene inn i grupper alt etter motivasjon, ferdigheter og satsing. Vi har pr. dags dato følgende grupper Elite, A, B, og flere C grupper. Elite og A gruppen svømmer konkurranse. I B gruppen finnes det både konkurranse svømmere og rekrutter. C gruppene består av rekrutter. 2.2 Svømmelisens/forsikring til svømmeforbundet De svømmere som er 12 eller yngre og ikke deltar på stevner eller kún deltar på uapproberte stevner / rekrutteringsstevner, har (når de har betalt medlemskontingent) forsikring gjennom Lillesand Svømmegruppe til Norges Idrettsforbunds (NIF) kollektive barneforsikring. De svømmere som i løpet av et kalenderår fyller 10 år og som skal delta på approberte stevner må kjøpe lisens av NSF. (10 12 år kr 350,- pr 2011) Lisensen gjelder fra til Den gir rett til deltakelse i approberte stevner samt at svømmeren er livs- og skadeforsikret gjennom alle arrangement (sammenkomster, treninger og stevner) i regi av klubber tilsluttet NSF. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 4

5 Dersom din sønn/datter ønsker å delta på slike stevner og er gammel nok, må lisens til Norges Svømmeforbund innløses. Meld i fra til medlemsansvarlig; Anne-Lill Opheim Vi trenger følgende informasjon ved første gangs registrering: Fullt navn Full adresse Fødselsdato Du får i retur: KID nummer for identifikasjon på betalingen Annen nødvendig informasjon som kontonummer etc. Det tar ca. 14 dager før betalt lisens blir registrert. Dette kan du så på Internettsiden kan du under Annet finne lisensierte svømmere. For mer informasjon om lisens og forsikringen lisensen inkluderer, kan du følge denne linken:http://svomming.no/index.php?menuid=75&expand=13,75 På siden finner du også mye nyttig informasjon om regler, retningslinjer, NM/UM krav og linker mot andre svømmeklubber og svømmenyheter i media. NB! Lisensen betales direkte til Norges Svømmeforbund for et kalenderår av gangen og en må kontakte sin trener ved inngang til nytt kalenderår for å få nytt KID nummer, da KID nummer endrer seg fra år til år. Fra den dagen svømmere fyller 13 år dekkes ikke forsikring over NIF s barneforsikring. Derfor må svømmere i Lillesand svømmegruppe betale lisens fra fylte 13 år for å trene og delta på rekruttstevner, selv om de ikke skal delta på approberte stevner. Denne lisensen kalles for grunnlisens og koster kr 450,- pr år. (gjelder fra til 31.12) Medlemsansvarlig vil sende en henvendelse til foresatte/foreldre til de aktuelle svømmerene. Har du spørsmål vedr. lisens og forsikring, - vennligst ta kontakt med medlemsansvarlig Anne-Lill Opheim eller på tlf Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 5

6 2.3 Aldersgrenser for å delta på stevner Dette gjelder fra 1. Januar 2011: Uapproberte stevner (rekruttstevner) Uapproberte stevner kan svømmes uten lisens og er uhøytidelige stevner uten regler. Ingen blir diskvalifisert. Det er kun tidtakere og ingen dommere. Dette er stevner for de yngre som ønsker å prøve seg på stevner. LIL svømmegruppe kaller svømmere som ikke har utløst lisens for REKRUTTER Approberte stevner Approberte stevner følger regler gitt av svømmeforbundet. For 2011 kan de som er født 2001 og tidligere delta på slike stevner. Svømmere må ha løst svømmelisens for å kunne delta. I et approbert stevne kan deltagerne bli diskvalifisert for tyvstart, feil svømmeteknikk, vendinger etc. Det er svømmedommere til stede på approberte stevner som påser at regler blir overholdt. Det er disse som evt. diskvalifiserer svømmere. LIL svømmegruppe kaller svømmere som har innløst lisens for KONKURRANSESVØMMERE Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 6

7 2.4 ÅMØ Årsmønstring Aldersbestemte klasser er en rankingliste både nasjonal og pr. landsdel. Årsklasse Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3 Øvelse 4 Øvelse 5 Fyller år 50 butterfly 100 rygg 100 bryst 200 medley 400 fri Fyller år 100 butterfly 200 rygg 200 bryst 200 medley 400 fri LÅMØ Landsdels Årsklassemønstring vil bli avholdt på 5 forskjellige steder i landet, et sted for hver landsdel. I hovedsak er dette et stevne som går av stabelen i februar mnd. Rangeringslister finner man på Internett siden medley.no (se link under). Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅMØ-øvelsene. Gyldige tider må være oppnådd på ALLE de 5 distansene. For 2011 kan svømmere som er født i 2001, 2000, 1999, 1998 og 1997 kvalifisere seg. For svømmere født i 2001 og 2000 er det ikke begrensing på antall deltakere. Man må kun ha gyldige tider på ALLE de 5 øvelsene for å være kvalifisert for deltakelse. For mer utfyllende informasjon kan man se på under Ranking. Her kan du finne ÅMØ/LÅMØ rankinglister og øvelser, samt innenfor hvilken kvalifiseringsperiode tidene må være oppnådd NÅMØ Nasjonal Årsmønstring - Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 øvelsene. Gyldige tider må være oppnådd på ALLE de 5 distansene. I 2012 vil det være svømmere født i 1999, 1998 og 1997 som kan kvalifisere seg. 2.5 Medley.no er en Internett side hvor alle tider for utøvere som har deltatt på approberte stevner finnes. Tider registreres inn i etterkant av stevnearrangør. Disk = ingen tid registreres. Tidene vises fra det år svømmeren fyller 11 år. 2.6 Terminliste Her finner man informasjon om alle stevner - både uapproberte og approberte stevner. Gjeldende terminliste ligger alltid på hjemmesiden: I tillegg skal det henge en utskrift i monteren i Møglestuhallen. Du kan også få den på mail ved å henvende deg til trener. All informasjon og påmelding til stevner vil bli gitt ut på mail og oppslag i svømmehallen. Det er derfor viktig at trenerne og oppmenn alltid har en gyldig mail å bruke til dette. 2.7 Poeng-tabeller og perser For hver tid en får godkjent på en øvelse får man en poengsum (FIFA poeng) som er utregnet etter en formel med utgangspunkt i verdensrekorden på øvelsen. Alle off. perser er listet på nettstedet: Klubben gir ut elitemerker når svømmere oppnår 350 poeng(bronse), 550 poeng (sølv) og 850 poeng (gull). LIL har svømmere som ligger på sølv og bronsenivå. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 7

8 2.8 Ranking Inneholder og diverse rankinglister, også ÅMØ lister. Her finnes også en link som heter kravtider hvor en kan finne ut hvilke krav en svømmer har for et gitt stevne hvor det er kvalifiseringskrav for å delta. 3 LILs svømmegruppe hjemmeside Internett Her kommer mye informasjon fra både trenere og styret. Det kan lønne seg å følge med jevnlig. Adressen er: velg deretter undergruppe svømmegruppa. 3.1 Hurtigmeny Under hurtigmenyen på venstre side finner du mye informasjon. Blant annet du kontaktinformasjon til alle som har et verv i klubben. I tillegg kan du finne mye forskjellig informasjon som terminlister, treningsleirer, stevneinvitasjoner og resultater m.m. FØLG MED! 3.2 Informasjonskanal er en rask og enkel informasjonskanal, som klubben primært bruker, for å nå ut med informasjon til foreldre. NB! Det er viktig at du melder inn din adresse til medlemsansvarlig i svømmegruppen Anne-Lill Opheim, mail adresse: dersom du aldri får informasjon på . Dette gjelder også ved endring av adressen din og telefon numre. Dersom du ikke har tilgang til og Internett må vi få vite det slik at informasjon kan gis i papirformat eller på andre måter. Vi har også egen facebook side for de som har tilgang på det 4 LILs svømmegruppes effekter 4.1 Badehetter Har du behov for badehette, vennligst henvend deg til trener. Svømmegruppen har badehetter for salg til kr. 50,- 4.2 Sekker og parkaser Klubben har kjøpt inn sekker og parkaser med klubbens logo. Disse kan kjøpes på klubbcup eller bestilles hos styret 4.2 LIL sportsutstyr Svømmegruppen følger avtalen på sportsutstyr som LIL til enhver tid inngår. Informasjon om dette legges på hjemmesiden og deles ut til svømmerne ved endringer Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 8

9 5 Svømmeterminologi Har du hørt barna bruke disse ordene? Fly/ flai - Innslag - Fri - En forkortelse på svømmearten butterfly Slå inn i kanten når en øvelse er slutt eller Komme i mål. Et bra innslag er et kjapt og markert innsalg. På jevne øvelser kan et bra innsalg for eksempel være forskjell på første og tredje plass. Fri er en øvelse hvor man kan velge svømmeart selv. Crawl går fortest og er det nesten alle velger. Men det er lov å svømme bryst, rygg eller butterfly. I approberte stevner har en lov å bytte svømmeart underveis, men kun 2 ganger. Individuell Medley (IM) - En øvelse som innbefatter alle de fire svømmeartene i samme svømmeøvelse i denne rekkefølgen: Butterfly rygg bryst - Crawl En svømmer like lang distanse av hver svømmeart. 100m IM = 25 m på hver svømmeart. Medley lag - Linje - Kick - Basistrening - Zoomers- Paddles - stafettlag med 4 deltakere, svømmer hver sin øvelse i følgende rekkefølge: rygg, bryst, butterfly og fri Svømmerens kropp er i en strømlinjeformet posisjon som minimaliserer motstanden i vannet. Det gjelder å gjøre seg så lang og smal som mulig. Vertikale spark med samlede føtter. Obligatorisk beinspark i butterfly. Brukes også mye etter fraspark i vendinger i alle svømmearter unntatt bryst. Under trening kicker svømmerne både på mage, rygg og på siden. Hovedsaklig innendørs (i gymsal eller på bassengkant) trening av muskelstyrke og balanseevne. Det er spesielt viktig å trene ulike støttemuskler for at svømmeren skal bli i stand til å holde en "linje" posisjon i vannet. Et hjelpemiddel som brukes under trening. Dette er korte svømmeføtter som muliggjør svømmetrening på eller over konkurransefart. Trener vil gi beskjed om en har behov for dette i trenings sammenheng. Hvor kjøper man dette? I en sportbutikk ellers er en bra nettbutikk. Dette er små "plastbrett" som festes til hendene. Gjennomtrekket i alle svømmeartene blir tyngre samtidig som farten øker ved bruk av paddles. Dette er styrketrening i vann. Ved å bruke paddles kan man konsentrere belastningen på rygg, bryst og arm muskler. Brukes i begrenset grad på yngre svømmere pga fare for overbelastning av skuldermuskler. Trener vil gi beskjed om en har behov for dette i trenings sammenheng. Hvor kjøper man dette? I en sportbutikk ellers er en bra nettbutikk. Beinsparkbrett/brett - Sparkebrett kan man bruker når man skal øve beinspark. Brettene kan lånes i Møglestuhallen. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 9

10 Disk - Disk er en forkortelse for diskvalifikasjon. En kan bli disket på øvelser på approberte stevner dersom en ikke svømmer teknisk riktig. Det er ikke uvanlig å bli disket verken for nybegynnere eller eldre svømmere, og tyvstart, feil vendinger og usynkroniserte svømmetak utgjør hoveddelen av disse. 6 Kan jeg være med å bestemme i klubben som forelder? Ja, foresatte/foreldre kan gjennom representant i styre være med å bestemme. Har du noe du ønsker å ta opp- meld saker inn til styret. Er det saker som går på det personlige plan, ta direkte kontakt med barnets trener og diskuter problemstillingen. Klubben er avhengig av hjelp fra foreldre på leirer, stevner etc. Da trengs det foreldrehjelp i form av hjelpetrenere, kjøring, kjøkkentjeneste, nattevakter, turledere, kakeselgere, kakebakere, tidtakere etc. Dette er utrolig kjekt fordi svømmebarna våre er utrolig fine barn å være på tur med og arrangere stevne for. Man får masse input om hva som skjer i klubben og hva svømming går ut på ved å være med. Klubben trenger også å kurse flere foreldre som dommere - til å bistå når vi arrangerer svømmestevner. Dette er et kurs som kretsen betaler, og innebærer et selvstudie (bok) og en samling. NB! Man trenger ikke å kunne noe om svømming! 6.1 Hva innebærer et medlemskap for svømmerne Det betales kontingent en gang i året. Se oppdaterte medlemspriser på Foreldre er også forventet til å bistå ved dugnader og egne svømme-arrangementer. Lisens kommer i tillegg til medlemsavgiften. 6.2 Grasrotandelen Tipper du Lotto og andre spill via Norsk Tipping? Da setter LIL svømmegruppe stor pris på å få din grasrotandel. 7 LILs svømmingskontonummer Svømmegruppens kontonr er : (Lillesand sparebank) Du må alltid skrive på innbetalingen hva den er for og for hvem. Eksempler : Jule leir 2009 i Lillesand for Sverre Karlsen f Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 10

11 8 Svømme stevner 8. 1 Innbydelse til stevner Trenere sender ut innbydelse informasjon på mail for påmelding til stevner LIL svømmegruppe har valgt å delta på. Det vil også bli lagt ut informasjon om stevner og påmelding på LILs svømmegruppes nettsider og monter i svømmehallen. 8.2 Deltagelse Å delta på et svømmestevne er gøy og sosialt! For noen kan det virke skummelt. Ofte synes de det er langt å svømme, at det er farlig, at de vil dumme seg ut. Dette er bare myter og barrierer som brytes ned allerede etter første stevne. Barna svømmer mye lenger på en trening enn de svømmer på stevner. Det skumle forsvinner når de er ferdig med første øvelse. Det at de dummer seg ut forsvinner også når de stolt har fullført sin første øvelse. Det å delta på stevner gir barna god læring ved at de: Uapproberte stevner er fullstendig uformelt og bare gøy. Approberte stevner gir i tillegg: 8.3 Påmelding til stevner Hver enkel utøver/svømmer på selv sørge for å melde seg på til stevner. Snakk gjerne med treneren i forkant dersom du/dere er i tvil hvilke øvelser en skal melde seg på i. Send mail til påmeldingsansvarlig med kopi til trener. Du finner dette på innbydelsen. 8.4 Betaling for stevner Uapproberte stevner(rekrutt stevner) Klubben sponser påmeldingsavgift på rekruttstevner for svømmer Approberte stevner (konkurranse gruppen) Også her må det betales en startkontigent. Styret i LIL svømmegruppe har vedtatt at alle startkontigenter skal betales av klubben. Dette vedtaket kan justeres årlig sammen med en vurdering av gruppens økonomi. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 11

12 8.5 Stevner med reising Stevner som krever reising betaler man egenandel for turen. Det går fram av informasjonsskriv om turen hva egenandelen inkluderer. Som oftest er dette reise, overnatting, eventuell startkontigent og mat. Men dette vil altså gå fram om informasjon om hver tur. Du vil få tilsendt faktura etter at turen er gjennomført. 8.6 Øvelser og heat Et stevne er delt inn i øvelser. En øvelse kan være 100m rygg. Hver øvelse er delt inn i heat. Antall heat kommer an på antall påmeldte svømmere og baner i svømmehallen Hvilket heat din svømmer kommer i? Heat deles inn i allerede registrerte tider på øvelsen. De som har best tid starter i siste heat. Den som har best tid i sitt heat får en av de midterste banene. Har man ikke registrert tid på øvelsen vil man starte i de første heatene alt ettersom hvor mange som starter uten registrert tid. Alder betyr ikke noe i heat. Det er tider som gjelder. Dermed kan en som er født i 1994 og en i 1998 svømme i samme heat om de har like tider Arrangere et stevne LIL svømmegruppe arrangerer noen stevner hvert år, enten alene eller i samarbeid med andre klubber som feks Grimstad svømmeklubb. Klubben er da helt avhengig av frivillige foreldre for å klare å gjennomføre dette. Oppgaver som det trengs hjelp til er bla. : Tidtakere Bake kaker og være selger til kiosk Hjelpe til med å rigge opp for stevne og rydde etter et stevne Sitteunderlag Det er hardt å sitte på harde fliser/trebenker i svømmehaller. Derfor anbefales det å ta med et sitteunderlag 9 Oppsummering Ikke alt går an å få med i et hefte så lurer du på noe så ta kontakt. Viktig informasjon legges på hjemmesiden I tillegg bruker vi Facebook til å kommunisere mer uformelt og vil gjerne at dere bruker denne aktivt. Søk opp LIL svømmegruppe. Vi ønsker alle svømmere og foresatte/foreldre lykke til i gruppen og med alle svømmeaktivitetene! Hilsen oss i styret Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 12

En liten innføring i svømmesporten

En liten innføring i svømmesporten Side 1 av 9 Svømming i BS-LK En liten innføring i svømmesporten og svømmeklubben BS-LK 1.Innledning... 2 2.Medlem i BS-LK... 2 2.1 Rettigheter... 2 2.2 Plikter... 2 3.Svømming ord og vendinger... 3 4.Delta

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Midt (Landsdel ÅMØ) 2010 Oasen svømmehall, Namsos 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Midt 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Namsos Svømmeklubb,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Alta 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Alta Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Nord. (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Nord. (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Nord (Landsdel ÅMØ) 2010 Setermoen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Nord 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Setermoen Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010

Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Landsdel Årsklassemønstring Øst (Landsdel ÅMØ) 2010 Sarpsborghallen 12.-14. februar 2010 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring Øst 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL svømmegruppe, på

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009

Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Landsdel Årsklassemønstring (LÅMØ) 2009 Sofiemyrhallen 22.-24. mai 2009 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2009 side 2 Som teknisk arrangør har Kolbotn IL Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2015 Sted: Sortland Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Sortland Svømme- og Livredningsklubb, på

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2013 Tromsø 8. 10.februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Tromsø Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2013 Trondheim 8.-10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme- & Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD

Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD Nordnorsk årsklassemønstring 2011 LÅMØ NORD 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Karasjok Svømmeklubb/Kárášjoga vuodjansearvi, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Bergen 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Arna Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Stavanger svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2017 Sandefjord 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 1910-2010 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Trondheim, Pirbadet 11.-13.februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme & Livredningsklub

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Stavanger svømmehall 8.-10. februar 2008 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring VEST 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Førde 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Førde IL Symjing, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2015 Fredrikstad, Kongstenhallen Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Kongstensvømmerne, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Øst 2017 Lambertseter, Oslo 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2017 Førde 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Førde IL Symjing på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Nord 2017 Hammerfest 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Hammerfest svømmeklubb på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING

VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET. Høst 2017 / Vår ) REKRUTTSVØMMING 1) KURS 4) TRENING/MOSJON 3) KONKURRANSESVØMMING VOSS IL SYMJEGRUPPA AKTIVITETER VOSSABADET Høst 2017 / Vår 2018 1) KURS 3) KONKURRANSESVØMMING 2) REKRUTTSVØMMING 4) TRENING/MOSJON (Oppdatert 14.09.17) 1 1) KURS Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 MANDAL 11.-13. februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2009

Innbydelse til Høstjakta 2009 Innbydelse til Høstjakta 2009 26. og 27. September 2009 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2009 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2011

Innbydelse til Høstjakta 2011 Innbydelse til Høstjakta 2011 24. og 25. September 2011 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2011 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall

ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004. 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall ÅRSKLASSEMØNSTRING, NASJONAL FINALE 2004 23 25. april 2004, Kjølnes svømmehall Norges Svømmeforbund og Svømmeklubben Poseidon har den gleden av å invitere til Nasjonal finale i Årsklassemønstring 2004.

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2012

Innbydelse til TYR-stevnet 2012 Innbydelse til TYR-stevnet 2012 10. og 11. Mars 2012 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet 2012 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2014

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2014 Landsdel Årsklassemønstring 2014 Sandefjord 7.-9. februar 2014 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2014 - side 2 Som teknisk arrangør har Sandefjord SK, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015. Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015 Sted: Lambertseter Svømmehall, Oslo Tid: 10.-12. april 2015 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2015- - side 2 Som teknisk arrangør har Lambertseter Svømmeklubb, på vegne

Detaljer

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007 Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Innbydelse ÅMØ 2007 side 2 Som teknisk arrangør har Kristiansund Svømme og Livredningsklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap 2016

Norsk Årsklassemesterskap 2016 Norsk Årsklassemesterskap 2016 Mandal 1.-3.april 2016 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til

Detaljer

Innbydelse til Høstjakta 2012

Innbydelse til Høstjakta 2012 Innbydelse til Høstjakta 2012 22. og 23. September 2012 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til Høstjakta 2012 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 Mandal 13-15/4 Mandal Svømmeklubb Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Tønsberg, 25-27. oktober 2013 Innbydelse Landsstevnet i svømming 2013 - side 2 Landsstevnet i svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!!

Innbydelse til TYR-stevnet 2013. 6 og 7. April 2013. NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse til TYR-stevnet 2013 6 og 7. April 2013 NB: Vi ber deltakende klubber om å merke seg påmeldingsfristen på grunn av Påsken!! Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2017

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2017 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2017 Ålesund 10-12. februar 2017 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2017 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund svømme og livredningsklubb på vegne av

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Svømmeglede for alle. Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012

Svømmeglede for alle. Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012 2012 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 19-21. oktober 2012 Landsstevnet i Svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte og godkjennelse, og etter deres lover og regler, har

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013

Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013. Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 Fauskebadet 5.-7. april 2013 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Fauske Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR. UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14

INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR. UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14 SVØMMEGLEDE FOR ALLE Stav ang 1. og er, 30. 2. ok septe mbe tobe r, r 20 11 INNBYDELSE LANDSSTEVNET I SVØMMING FOR UTVIKLINGSHEMMEDE Klasse S14 1970 Landsstevnet i Svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte

Detaljer

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Landøya, 18-19. oktober 2014

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Landøya, 18-19. oktober 2014 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Landøya, 18-19. oktober 2014 Innbydelse Landsstevnet i svømming 2014- - side 2 Landsstevnet i svømming Med Norges Svømmeforbunds støtte

Detaljer

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014

Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Ofotsvømmen 25.-26. januar 2014 Vi er invitert til Bjerkvik på svømmestevne. Dette er et rekrutteringsstevne for de som er 14 år og yngre. Påmeldingen leveres til trener, evt. sendes på mail til lysaa@online.no

Detaljer

VU CUP 2015 Jubileumsversjonen 7. og 8. mars

VU CUP 2015 Jubileumsversjonen 7. og 8. mars Stiftet1965 Innbydelsetil VU CUP2015 Jubileumsversjonen 7.og8.mars StevneterapprobertavNorgesSvømmeforbundogarrangeresihenholdtilNSFsloverogregler. VelkommentilNarvik,Vinterfestuka, VU CUP2015og50 årsfeiring!

Detaljer

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Lambertseter, 10-11. oktober 2015

Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Lambertseter, 10-11. oktober 2015 Innbydelse Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede klasse S14 Lambertseter, 10-11. oktober 2015 Innbydelse Landsstevnet i svømming 2015- - side 2 Landsstevnet i svømming Med Norges Svømmeforbunds

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad

SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012. lørdag 24. - søndag 25. mars. på Nordtvet Bad SK Speed Svømmegruppa SK Speed inviterer til OBOS CUP 2012 lørdag 24. - søndag 25. mars på Nordtvet Bad Foto: Thomas Lislerud http://www.tlfoto.net Vi fortsetter suksessen fra i fjor med kåring av Dagens

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

Stavanger Svømme Club ønsker herved velkommen til SOMMERSTEVNE. Søndag 25. juni 2017 i Hundvåg Svømmehall

Stavanger Svømme Club ønsker herved velkommen til SOMMERSTEVNE. Søndag 25. juni 2017 i Hundvåg Svømmehall Stavanger Svømme Club ønsker herved velkommen til SOMMERSTEVNE Søndag 25. juni 2017 i Hundvåg Svømmehall Invitasjon til Sommerstevne 2017 Med NSFs godkjennelse og etter NSFs lover og regler, har Stavanger

Detaljer

Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars

Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars Stiftet 1965 Innbydelse til VU-CUP 2014 15. og 16. mars Stevnet er approbert av Norges Svømmeforbund og arrangeres i henhold til NSFs lover og regler. Velkommen til Narvik, Vinterfestuka og VU-CUP 2014!

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel nord 2016 Harstad 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Harstad Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Bankett. Bassenget. Lisens og klubbtilhørighet

Bankett. Bassenget. Lisens og klubbtilhørighet På vegne av Norges Svømmeforbund inviterer Stord Masters Svømmeklubb til Åpent Norsk Mesterskap i svømming for masters i Stord kulturhus 8. 10. mars 2013. Mesterskapet er åpent for registrerte masterssvømmere,

Detaljer

Innbydelse til TYR-stevnet 2014

Innbydelse til TYR-stevnet 2014 Innbydelse til TYR-stevnet 2014 5. og 6. April 2014 Innbydelse: Bassenget: Setermoen Svømmeklubb inviterer til TYR stevnet 2014 i Barduhallen. Stevnet arrangeres etter NSFs lover og regler. Stevnet er

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer i

Velkommen som konkurransesvømmer i Velkommen som konkurransesvømmer i Introduksjon SSK Skjetten svømming ble etablert i 2000 og har vokst til å bli en av de største idretts- og svømmeklubbene på Romerike. Per. januar 2015 har klubben litt

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Bergen 2009. Sentralbadet 22 mai

Landsdel Årsklassemønstring Bergen 2009. Sentralbadet 22 mai Landsdel Årsklassemønstring Bergen 2009 Sentralbadet 22 mai Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2009 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og Livredningsklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014. for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap svømming - kortbane 2014 for senior og funksjonshemmede Stavanger Svømmehall 3.- 6. april 2014 Innbydelse NM i svømming kort senior 2014 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009

Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 Norgesmesterskap i svømming på kortbane for junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2009 GROTTEBADET, HARSTAD torsdag 26. - søndag 29. november 2009 På vegne av Norges

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019 Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no juli 2017 Behandlet av Forbundsstyret 8. september 2017 Trondheim, 9. juli 2017

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Stevnestart: Lørdag 7. februar 2009 Formiddagsstevne start kl 1000 Ettermiddagsstevne start kl 1500

Stevnestart: Lørdag 7. februar 2009 Formiddagsstevne start kl 1000 Ettermiddagsstevne start kl 1500 Innbydelse til Åpent Stevne i Barduhallen 7. og 8. Februar 2009 Innbydelse: Bassenget: Setermoen svømmeklubb inviterer til Åpent Stevne i Barduhallen den 7. og 8. februar 2009. Stevnet arrangeres etter

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap 2016

Norsk Årsklassemesterskap 2016 Norsk Årsklassemesterskap 2016 Mandal 1.-3.april 2016 Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Mandal Svømmeklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden av å invitere til

Detaljer

Bergen SAMMEN FOR BERGEN SAMMEN FOR BERGEN. Swim Festival. Bergen. Bergen AR NA. 9. - 11. mai 2008 SL K. Swim Festival. Swim Festival BS - LK

Bergen SAMMEN FOR BERGEN SAMMEN FOR BERGEN. Swim Festival. Bergen. Bergen AR NA. 9. - 11. mai 2008 SL K. Swim Festival. Swim Festival BS - LK Bergen Swim Festival 9. - 11. mai 2008 SAMMEN FOR BERGEN -1 BERGENS M SK & L NG IV R E D NI M E LU S VØ 4. - 6. mai 2007 BS - LK B 21 Bergen Swim Festival 19 10 SAMMEN FOR BERGEN AR NA SL K Bergen Swim

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010. Arrangeres av Oslo IL Svømmeavdelingen på Norges Idrettshøyskole, NIH Sogn i Oslo 16. 18.

Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010. Arrangeres av Oslo IL Svømmeavdelingen på Norges Idrettshøyskole, NIH Sogn i Oslo 16. 18. Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010 Arrangeres av Oslo IL Svømmeavdelingen på Norges Idrettshøyskole, NIH Sogn i Oslo 16. 18. april Innbydelse Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2010 - side 2 Som teknisk

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 Stavanger svømmehall 25.-27. april Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE

Fagernes idrettslag svømmegruppa Rakfisken 2014. Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund REKRUTT & APPROBERT SVØMMESTEVNE Til Svømmeklubbene Svømmekretsene Norges Svømmeforbund I henhold til Norges Svømmeforbunds terminliste, og etter NSFs lover og regler, har svømmegruppa i Fagernes idrettslag gleden av å invitere til Rakfisken

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. Totalt kr. 30.000 i pengepremier Innbydelse til Poseidon Tyr Cup 15. - 16. mars 2014 i Kjølneshallen. SK Poseidon Porsgrunn har med NSFs godkjenning, gleden av å invitere til Poseidon TYR Cup i Kjølneshallen,

Detaljer

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen.

Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Innbydelse til Poseidon Cup 12. - 13. mars 2011 i Kjølneshallen. Vi gjentar suksessen fra 2010, og det blir også i år De allsidiges superfinale og egen bestemannspremie til gutt og jente i årsklasse 1995.

Detaljer

Oslo Idrettslag ønsker velkommen til. OI OPEN Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014

Oslo Idrettslag ønsker velkommen til. OI OPEN Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014 Oslo Idrettslag ønsker velkommen til OI OPEN Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014 Oslo Idrettslag Svømming inviterer i henhold til NSF s terminliste og etter NSF s lover og regler til åpent nasjonalt

Detaljer

Oslo Idrettslag ønsker velkommen til. OI OPEN FINA Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014

Oslo Idrettslag ønsker velkommen til. OI OPEN FINA Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014 Oslo Idrettslag ønsker velkommen til OI OPEN FINA Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014 Oslo Idrettslag Svømming inviterer i henhold til NSF s terminliste og etter NSF s lover og regler til åpent internasjonalt

Detaljer

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14

Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 Innbydelse til alle svømmere med utviklingshemming, klasse S 14 til Landsstevnet i svømming på Lambertseter 25.-28. september 2008 Det eneste landsdekkende stevnet kun for S14-klassen og med tilknyttet

Detaljer

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til

Asker Svømmeklubb. Trivsel, Trygghet og Fart i vann. Asker Svømmeklubb inviterer til Til svømmeklubbene, Norges svømmeforbund, Akershus svømmekrets. Asker, november 2013 Asker Svømmeklubb inviterer til Risenga svømmehall Asker, fredag 10. til søndag 12. januar 2014 Revidert 26.12.2013,

Detaljer

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2

Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 Innbydelse NM i svømming junior, ungdom og funksjonshemmede 2010 - side 2 På vegne av Norges Svømmeforbund, har Bergens Svømme- og Livredningsklubb (BS-LK) som teknisk arrangør, gleden av å invitere til

Detaljer

Oslo Idrettslag ønsker velkommen til. OI OPEN FINA Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014

Oslo Idrettslag ønsker velkommen til. OI OPEN FINA Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014 Oslo Idrettslag ønsker velkommen til OI OPEN FINA Langbanestevne helgen 09.-11. mai 2014 Oslo Idrettslag Svømming inviterer i henhold til NSF s terminliste og etter NSF s lover og regler til åpent internasjonalt

Detaljer

Bergen. Swim Festival. Bergen. Bergen. Swim Festival 4. - 6. mai 2007. Swim Festival 4. - 6. mai 2007

Bergen. Swim Festival. Bergen. Bergen. Swim Festival 4. - 6. mai 2007. Swim Festival 4. - 6. mai 2007 Swimfe st iva l 2007 For første gang noensinne har svømmerne med moderklubber æren av å invitere til Swimfestival 2007. I h åp om å få til et stevne med internasjonal deltagelse inviteres dere til stevne

Detaljer

Norgesmesterskapet i svømming

Norgesmesterskapet i svømming Norgesmesterskapet i svømming Kortbane For Senior og funksjonshemmede Stavanger svømmehall Torsdag 3. mars til søndag 6. mars 2005 side 1 Som teknisk arrangør har Team Stavanger, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Oslo Idrettslag Svømming ønsker velkommen til OI OPEN. LANGBANE 09.-10. mai 2015

Oslo Idrettslag Svømming ønsker velkommen til OI OPEN. LANGBANE 09.-10. mai 2015 Oslo Idrettslag Svømming ønsker velkommen til OI OPEN LANGBANE 09.-10. mai 2015 Velkommen til OI Open 09.-10. mai 2015 Oslo Idrettslag Svø i g i viterer i he hold il NSF s ter i liste og etter NSF s lover

Detaljer

Kristiansund Open 2017 Kristiansund oktober 2017

Kristiansund Open 2017 Kristiansund oktober 2017 Kristiansund Open 2017 Kristiansund 20.-21.-22. oktober 2017 Vi ønsker velkommen til Kristiansund Open 2017 i mesterskapsbassenget, Atlanterhavsbadet. Kristiansund Svømmeklubb har den glede av å invitere,

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN Fredag 9. mars 2012 - Søndag 11. mars 2012 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Nyheter: - Premasters: 20-24 år - Vi kårer

Detaljer

Norgesmesterskap svømming - langbane 2007

Norgesmesterskap svømming - langbane 2007 Norgesmesterskap svømming - langbane 2007 for junior, senior og funksjonshemmede Oasen svømme- og miljøsenter, Namsos torsdag 12. - søndag 15. juli 2007 Innbydelse NM i svømming langbane 2007 side 2 På

Detaljer

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 22. og 23.februar 2014

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 22. og 23.februar 2014 Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 22. og 23.februar 2014 Innbydelse Bassenget Tromsø svømmeklubb inviterer til Ishavssvøm i Stakkevollan svømmehall lørdag 22. og søndag 23.februar. Ishavssvøm er et åpent

Detaljer

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27.

Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. Norgesmesterskap kortbane for Junior og funksjonshemmede og Ungdomsmesterskap for ungdom og funksjonshemmede 2008 i SENTRALBADET, BERGEN torsdag 27. søndag 30. november 2008 Side 2 publisert 24.09.2008

Detaljer

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 19. og 20. januar 2013

Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 19. og 20. januar 2013 Invitasjon til Ishavssvøm i Tromsø 19. og 20. januar 2013 Innbydelse Bassenget Tromsø svømmeklubb inviterer til Ishavssvøm i Stakkevollan svømmehall lørdag 19. og søndag 20. januar. Ishavssvøm er et åpent

Detaljer