Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 1"

Transkript

1 Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 1

2 Innholdsfortegnelse Innledning Regler i svømmehallen Svømmeaktiviteter og ulike ordninger Inndeling i grupper Svømmelisens/forsikring til svømmeforbundet Aldersgrenser for å delta på stevner Uapproberte stevner (rekruttstevner) Approberte stevner ÅMØ LÅMØ NÅMØ Medley.no Terminliste Poeng-tabeller og perser Ranking LILs svømmegruppe hjemmeside Internett Hurtigmeny Informasjonskanal LILs svømmegruppes effekter Badehetter Sekker og parkaser LIL sportsutstyr Svømmeterminologi Har du hørt barna bruke disse ordene? Kan jeg være med å bestemme i klubben som forelder? Hva innebærer et medlemskap for svømmerne Grasrotandelen LILs svømmingskontonummer Svømme stevner Innbydelse til stevner Deltagelse Påmelding til stevner Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 2

3 8.4 Betaling for stevner Uapproberte stevner(rekrutt stevner) Approberte stevner (konkurranse gruppen) Stevner med reising Øvelser og heat Hvilket heat din svømmer kommer i? Arrangere et stevne Oppsummering Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 3

4 Innledning Dette er et dokument myntet på deg som er ny i svømmeverden og egentlig ikke vet hva man lurer på? Om du lurer på noe som ikke dette dokumentet berører kan du stille ditt spørsmål til barnets trener eller du kan sende en mail til Lillesand svømmegruppe trener ansvarlig, Bente Rist - 1 Regler i svømmehallen Vi er opptatt av sikkerhet og hygiene når vi oppholder oss i svømmehallen. Vi forventer at foreldre og svømmere overholder følgende regler: Som foreldre kan du gjerne sitte på kanten og se på barnet ditt. Husk å ta av deg skoene og sett dem utenfor i gangen. Alle svømmere må dusje uten badetøy og vaske seg godt før treningen starter. Svømmerne må være klar på kanten når treningen begynner. Møt derfor 15 minutter før trening for avkledning og dusjing. INGEN må gå ut i bassenget før treneren har gitt klarsignal!!!! Det er ikke lov til å løpe i svømmehallen. Det er fort gjort å skli. Svømmere må ha badetøy, svømmebriller, badehette og såpe med på alle treninger. Gjerne ha ekstra badetøy, briller og badehette i bagen. Send melding eller mail til trener dersom svømmeren er syk eller forhindret i å møte på trening Trener er sjefen i bassenget, så kontakt trener dersom det er noe du lurer på eller vil informere om. Trener bør vite om event. sykdommer/medisiner for utøver. 2 Svømmeaktiviteter og ulike ordninger 2.1 Inndeling i grupper LIL svømmegruppe har valgt å dele svømmerene inn i grupper alt etter motivasjon, ferdigheter og satsing. Vi har pr. dags dato følgende grupper Elite, A, B, og flere C grupper. Elite og A gruppen svømmer konkurranse. I B gruppen finnes det både konkurranse svømmere og rekrutter. C gruppene består av rekrutter. 2.2 Svømmelisens/forsikring til svømmeforbundet De svømmere som er 12 eller yngre og ikke deltar på stevner eller kún deltar på uapproberte stevner / rekrutteringsstevner, har (når de har betalt medlemskontingent) forsikring gjennom Lillesand Svømmegruppe til Norges Idrettsforbunds (NIF) kollektive barneforsikring. De svømmere som i løpet av et kalenderår fyller 10 år og som skal delta på approberte stevner må kjøpe lisens av NSF. (10 12 år kr 350,- pr 2011) Lisensen gjelder fra til Den gir rett til deltakelse i approberte stevner samt at svømmeren er livs- og skadeforsikret gjennom alle arrangement (sammenkomster, treninger og stevner) i regi av klubber tilsluttet NSF. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 4

5 Dersom din sønn/datter ønsker å delta på slike stevner og er gammel nok, må lisens til Norges Svømmeforbund innløses. Meld i fra til medlemsansvarlig; Anne-Lill Opheim Vi trenger følgende informasjon ved første gangs registrering: Fullt navn Full adresse Fødselsdato Du får i retur: KID nummer for identifikasjon på betalingen Annen nødvendig informasjon som kontonummer etc. Det tar ca. 14 dager før betalt lisens blir registrert. Dette kan du så på Internettsiden kan du under Annet finne lisensierte svømmere. For mer informasjon om lisens og forsikringen lisensen inkluderer, kan du følge denne linken:http://svomming.no/index.php?menuid=75&expand=13,75 På siden finner du også mye nyttig informasjon om regler, retningslinjer, NM/UM krav og linker mot andre svømmeklubber og svømmenyheter i media. NB! Lisensen betales direkte til Norges Svømmeforbund for et kalenderår av gangen og en må kontakte sin trener ved inngang til nytt kalenderår for å få nytt KID nummer, da KID nummer endrer seg fra år til år. Fra den dagen svømmere fyller 13 år dekkes ikke forsikring over NIF s barneforsikring. Derfor må svømmere i Lillesand svømmegruppe betale lisens fra fylte 13 år for å trene og delta på rekruttstevner, selv om de ikke skal delta på approberte stevner. Denne lisensen kalles for grunnlisens og koster kr 450,- pr år. (gjelder fra til 31.12) Medlemsansvarlig vil sende en henvendelse til foresatte/foreldre til de aktuelle svømmerene. Har du spørsmål vedr. lisens og forsikring, - vennligst ta kontakt med medlemsansvarlig Anne-Lill Opheim eller på tlf Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 5

6 2.3 Aldersgrenser for å delta på stevner Dette gjelder fra 1. Januar 2011: Uapproberte stevner (rekruttstevner) Uapproberte stevner kan svømmes uten lisens og er uhøytidelige stevner uten regler. Ingen blir diskvalifisert. Det er kun tidtakere og ingen dommere. Dette er stevner for de yngre som ønsker å prøve seg på stevner. LIL svømmegruppe kaller svømmere som ikke har utløst lisens for REKRUTTER Approberte stevner Approberte stevner følger regler gitt av svømmeforbundet. For 2011 kan de som er født 2001 og tidligere delta på slike stevner. Svømmere må ha løst svømmelisens for å kunne delta. I et approbert stevne kan deltagerne bli diskvalifisert for tyvstart, feil svømmeteknikk, vendinger etc. Det er svømmedommere til stede på approberte stevner som påser at regler blir overholdt. Det er disse som evt. diskvalifiserer svømmere. LIL svømmegruppe kaller svømmere som har innløst lisens for KONKURRANSESVØMMERE Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 6

7 2.4 ÅMØ Årsmønstring Aldersbestemte klasser er en rankingliste både nasjonal og pr. landsdel. Årsklasse Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3 Øvelse 4 Øvelse 5 Fyller år 50 butterfly 100 rygg 100 bryst 200 medley 400 fri Fyller år 100 butterfly 200 rygg 200 bryst 200 medley 400 fri LÅMØ Landsdels Årsklassemønstring vil bli avholdt på 5 forskjellige steder i landet, et sted for hver landsdel. I hovedsak er dette et stevne som går av stabelen i februar mnd. Rangeringslister finner man på Internett siden medley.no (se link under). Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅMØ-øvelsene. Gyldige tider må være oppnådd på ALLE de 5 distansene. For 2011 kan svømmere som er født i 2001, 2000, 1999, 1998 og 1997 kvalifisere seg. For svømmere født i 2001 og 2000 er det ikke begrensing på antall deltakere. Man må kun ha gyldige tider på ALLE de 5 øvelsene for å være kvalifisert for deltakelse. For mer utfyllende informasjon kan man se på under Ranking. Her kan du finne ÅMØ/LÅMØ rankinglister og øvelser, samt innenfor hvilken kvalifiseringsperiode tidene må være oppnådd NÅMØ Nasjonal Årsmønstring - Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 øvelsene. Gyldige tider må være oppnådd på ALLE de 5 distansene. I 2012 vil det være svømmere født i 1999, 1998 og 1997 som kan kvalifisere seg. 2.5 Medley.no er en Internett side hvor alle tider for utøvere som har deltatt på approberte stevner finnes. Tider registreres inn i etterkant av stevnearrangør. Disk = ingen tid registreres. Tidene vises fra det år svømmeren fyller 11 år. 2.6 Terminliste Her finner man informasjon om alle stevner - både uapproberte og approberte stevner. Gjeldende terminliste ligger alltid på hjemmesiden: I tillegg skal det henge en utskrift i monteren i Møglestuhallen. Du kan også få den på mail ved å henvende deg til trener. All informasjon og påmelding til stevner vil bli gitt ut på mail og oppslag i svømmehallen. Det er derfor viktig at trenerne og oppmenn alltid har en gyldig mail å bruke til dette. 2.7 Poeng-tabeller og perser For hver tid en får godkjent på en øvelse får man en poengsum (FIFA poeng) som er utregnet etter en formel med utgangspunkt i verdensrekorden på øvelsen. Alle off. perser er listet på nettstedet: Klubben gir ut elitemerker når svømmere oppnår 350 poeng(bronse), 550 poeng (sølv) og 850 poeng (gull). LIL har svømmere som ligger på sølv og bronsenivå. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 7

8 2.8 Ranking Inneholder og diverse rankinglister, også ÅMØ lister. Her finnes også en link som heter kravtider hvor en kan finne ut hvilke krav en svømmer har for et gitt stevne hvor det er kvalifiseringskrav for å delta. 3 LILs svømmegruppe hjemmeside Internett Her kommer mye informasjon fra både trenere og styret. Det kan lønne seg å følge med jevnlig. Adressen er: velg deretter undergruppe svømmegruppa. 3.1 Hurtigmeny Under hurtigmenyen på venstre side finner du mye informasjon. Blant annet du kontaktinformasjon til alle som har et verv i klubben. I tillegg kan du finne mye forskjellig informasjon som terminlister, treningsleirer, stevneinvitasjoner og resultater m.m. FØLG MED! 3.2 Informasjonskanal er en rask og enkel informasjonskanal, som klubben primært bruker, for å nå ut med informasjon til foreldre. NB! Det er viktig at du melder inn din adresse til medlemsansvarlig i svømmegruppen Anne-Lill Opheim, mail adresse: dersom du aldri får informasjon på . Dette gjelder også ved endring av adressen din og telefon numre. Dersom du ikke har tilgang til og Internett må vi få vite det slik at informasjon kan gis i papirformat eller på andre måter. Vi har også egen facebook side for de som har tilgang på det 4 LILs svømmegruppes effekter 4.1 Badehetter Har du behov for badehette, vennligst henvend deg til trener. Svømmegruppen har badehetter for salg til kr. 50,- 4.2 Sekker og parkaser Klubben har kjøpt inn sekker og parkaser med klubbens logo. Disse kan kjøpes på klubbcup eller bestilles hos styret 4.2 LIL sportsutstyr Svømmegruppen følger avtalen på sportsutstyr som LIL til enhver tid inngår. Informasjon om dette legges på hjemmesiden og deles ut til svømmerne ved endringer Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 8

9 5 Svømmeterminologi Har du hørt barna bruke disse ordene? Fly/ flai - Innslag - Fri - En forkortelse på svømmearten butterfly Slå inn i kanten når en øvelse er slutt eller Komme i mål. Et bra innslag er et kjapt og markert innsalg. På jevne øvelser kan et bra innsalg for eksempel være forskjell på første og tredje plass. Fri er en øvelse hvor man kan velge svømmeart selv. Crawl går fortest og er det nesten alle velger. Men det er lov å svømme bryst, rygg eller butterfly. I approberte stevner har en lov å bytte svømmeart underveis, men kun 2 ganger. Individuell Medley (IM) - En øvelse som innbefatter alle de fire svømmeartene i samme svømmeøvelse i denne rekkefølgen: Butterfly rygg bryst - Crawl En svømmer like lang distanse av hver svømmeart. 100m IM = 25 m på hver svømmeart. Medley lag - Linje - Kick - Basistrening - Zoomers- Paddles - stafettlag med 4 deltakere, svømmer hver sin øvelse i følgende rekkefølge: rygg, bryst, butterfly og fri Svømmerens kropp er i en strømlinjeformet posisjon som minimaliserer motstanden i vannet. Det gjelder å gjøre seg så lang og smal som mulig. Vertikale spark med samlede føtter. Obligatorisk beinspark i butterfly. Brukes også mye etter fraspark i vendinger i alle svømmearter unntatt bryst. Under trening kicker svømmerne både på mage, rygg og på siden. Hovedsaklig innendørs (i gymsal eller på bassengkant) trening av muskelstyrke og balanseevne. Det er spesielt viktig å trene ulike støttemuskler for at svømmeren skal bli i stand til å holde en "linje" posisjon i vannet. Et hjelpemiddel som brukes under trening. Dette er korte svømmeføtter som muliggjør svømmetrening på eller over konkurransefart. Trener vil gi beskjed om en har behov for dette i trenings sammenheng. Hvor kjøper man dette? I en sportbutikk ellers er en bra nettbutikk. Dette er små "plastbrett" som festes til hendene. Gjennomtrekket i alle svømmeartene blir tyngre samtidig som farten øker ved bruk av paddles. Dette er styrketrening i vann. Ved å bruke paddles kan man konsentrere belastningen på rygg, bryst og arm muskler. Brukes i begrenset grad på yngre svømmere pga fare for overbelastning av skuldermuskler. Trener vil gi beskjed om en har behov for dette i trenings sammenheng. Hvor kjøper man dette? I en sportbutikk ellers er en bra nettbutikk. Beinsparkbrett/brett - Sparkebrett kan man bruker når man skal øve beinspark. Brettene kan lånes i Møglestuhallen. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 9

10 Disk - Disk er en forkortelse for diskvalifikasjon. En kan bli disket på øvelser på approberte stevner dersom en ikke svømmer teknisk riktig. Det er ikke uvanlig å bli disket verken for nybegynnere eller eldre svømmere, og tyvstart, feil vendinger og usynkroniserte svømmetak utgjør hoveddelen av disse. 6 Kan jeg være med å bestemme i klubben som forelder? Ja, foresatte/foreldre kan gjennom representant i styre være med å bestemme. Har du noe du ønsker å ta opp- meld saker inn til styret. Er det saker som går på det personlige plan, ta direkte kontakt med barnets trener og diskuter problemstillingen. Klubben er avhengig av hjelp fra foreldre på leirer, stevner etc. Da trengs det foreldrehjelp i form av hjelpetrenere, kjøring, kjøkkentjeneste, nattevakter, turledere, kakeselgere, kakebakere, tidtakere etc. Dette er utrolig kjekt fordi svømmebarna våre er utrolig fine barn å være på tur med og arrangere stevne for. Man får masse input om hva som skjer i klubben og hva svømming går ut på ved å være med. Klubben trenger også å kurse flere foreldre som dommere - til å bistå når vi arrangerer svømmestevner. Dette er et kurs som kretsen betaler, og innebærer et selvstudie (bok) og en samling. NB! Man trenger ikke å kunne noe om svømming! 6.1 Hva innebærer et medlemskap for svømmerne Det betales kontingent en gang i året. Se oppdaterte medlemspriser på Foreldre er også forventet til å bistå ved dugnader og egne svømme-arrangementer. Lisens kommer i tillegg til medlemsavgiften. 6.2 Grasrotandelen Tipper du Lotto og andre spill via Norsk Tipping? Da setter LIL svømmegruppe stor pris på å få din grasrotandel. 7 LILs svømmingskontonummer Svømmegruppens kontonr er : (Lillesand sparebank) Du må alltid skrive på innbetalingen hva den er for og for hvem. Eksempler : Jule leir 2009 i Lillesand for Sverre Karlsen f Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 10

11 8 Svømme stevner 8. 1 Innbydelse til stevner Trenere sender ut innbydelse informasjon på mail for påmelding til stevner LIL svømmegruppe har valgt å delta på. Det vil også bli lagt ut informasjon om stevner og påmelding på LILs svømmegruppes nettsider og monter i svømmehallen. 8.2 Deltagelse Å delta på et svømmestevne er gøy og sosialt! For noen kan det virke skummelt. Ofte synes de det er langt å svømme, at det er farlig, at de vil dumme seg ut. Dette er bare myter og barrierer som brytes ned allerede etter første stevne. Barna svømmer mye lenger på en trening enn de svømmer på stevner. Det skumle forsvinner når de er ferdig med første øvelse. Det at de dummer seg ut forsvinner også når de stolt har fullført sin første øvelse. Det å delta på stevner gir barna god læring ved at de: Uapproberte stevner er fullstendig uformelt og bare gøy. Approberte stevner gir i tillegg: 8.3 Påmelding til stevner Hver enkel utøver/svømmer på selv sørge for å melde seg på til stevner. Snakk gjerne med treneren i forkant dersom du/dere er i tvil hvilke øvelser en skal melde seg på i. Send mail til påmeldingsansvarlig med kopi til trener. Du finner dette på innbydelsen. 8.4 Betaling for stevner Uapproberte stevner(rekrutt stevner) Klubben sponser påmeldingsavgift på rekruttstevner for svømmer Approberte stevner (konkurranse gruppen) Også her må det betales en startkontigent. Styret i LIL svømmegruppe har vedtatt at alle startkontigenter skal betales av klubben. Dette vedtaket kan justeres årlig sammen med en vurdering av gruppens økonomi. Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 11

12 8.5 Stevner med reising Stevner som krever reising betaler man egenandel for turen. Det går fram av informasjonsskriv om turen hva egenandelen inkluderer. Som oftest er dette reise, overnatting, eventuell startkontigent og mat. Men dette vil altså gå fram om informasjon om hver tur. Du vil få tilsendt faktura etter at turen er gjennomført. 8.6 Øvelser og heat Et stevne er delt inn i øvelser. En øvelse kan være 100m rygg. Hver øvelse er delt inn i heat. Antall heat kommer an på antall påmeldte svømmere og baner i svømmehallen Hvilket heat din svømmer kommer i? Heat deles inn i allerede registrerte tider på øvelsen. De som har best tid starter i siste heat. Den som har best tid i sitt heat får en av de midterste banene. Har man ikke registrert tid på øvelsen vil man starte i de første heatene alt ettersom hvor mange som starter uten registrert tid. Alder betyr ikke noe i heat. Det er tider som gjelder. Dermed kan en som er født i 1994 og en i 1998 svømme i samme heat om de har like tider Arrangere et stevne LIL svømmegruppe arrangerer noen stevner hvert år, enten alene eller i samarbeid med andre klubber som feks Grimstad svømmeklubb. Klubben er da helt avhengig av frivillige foreldre for å klare å gjennomføre dette. Oppgaver som det trengs hjelp til er bla. : Tidtakere Bake kaker og være selger til kiosk Hjelpe til med å rigge opp for stevne og rydde etter et stevne Sitteunderlag Det er hardt å sitte på harde fliser/trebenker i svømmehaller. Derfor anbefales det å ta med et sitteunderlag 9 Oppsummering Ikke alt går an å få med i et hefte så lurer du på noe så ta kontakt. Viktig informasjon legges på hjemmesiden I tillegg bruker vi Facebook til å kommunisere mer uformelt og vil gjerne at dere bruker denne aktivt. Søk opp LIL svømmegruppe. Vi ønsker alle svømmere og foresatte/foreldre lykke til i gruppen og med alle svømmeaktivitetene! Hilsen oss i styret Informasjonshefte om LIL svømmegruppe, mars 2011 Side 12

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21

Sist oppdatert 20. oktober 2013. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside. Side 1 av 21 Sist oppdatert 20. oktober 2013 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 21 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Håndballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder

Generell klubbinformasjon. Historie. Organisasjon. Styret. Daglig leder Generell klubbinformasjon Historie Klubben er opprinnelig stiftet 21. November 1975 som den første gruppen i Vardeneset Idrettsforening. Fotballgruppen skilte seg ut som egen klubb under nåværende navn

Detaljer