Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning Installasjon og Drift"

Transkript

1 Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse instruksjonene for sikker installasjon og drift. Gi denne veiledningen til de som er ansvarlige for installasjon og drift. : Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt nøye, kan det føre til brann eller eksplosjon som kan forårsake materialskade, personskade eller død. Ikke oppbevare bensin eller andre brennbare væsker eller gasser i nærheten av dette eller andre apparater. Hva du gjør når du lukter gass - -Ikke forsøk å antenne noe apparat. - Ikke berør noen elektrisk bryter. Ikke bruk en telefon i samme bygg. - Ring øyeblikkelig til gassleverandøren fra naboens telefon. Følg gassleverandørens instruksjoner. - Hvis du ikke får tak i gassleverandøren, ring brannvesenet. Installasjon og service må utføres av en kvalifi sert installatør, et servicebyrå, eller av gassleverandøren. VARME FLATER! Glass og andre fl ater er varme når enheten er i drift OG under nedkjøling. Varmt glass forårsaker brannskader. IKKE berør glasset før det er nedkjølt Barn må ALDRI få berøre glasset Hold barn unna Det må holdes NØYE OPPSYN med barn i samme rom som peisen. Gjør barn og voksne oppmerksomme på risikoen forbundet med høy temperatur. Høy temperatur kan antenne klær eller andre brennbare stoffer. Hold klær, møbler, gardiner og andre brennbare stoffer unna. Denne enheten er utstyrt med en dekkskjerm for å forhindre direkte kontakt med det fastmonterte glasspanelet. Enheten skal IKKE brukes uten denne skjermen. Disse instruksjonene gjelder kun hvis følgende landsymbol er på peisen. Hvis dette symbolet ikke fi nnes på peisen, må du se de tekniske instruksjonene som vil gi deg den nødvendige informasjon om modifi kasjon av peisen etter bruksvilkår som gjelder i ditt land. Merk: Denne peisen er kun beregnet på utendørs bruk. Disse instruksjonene gjelder i følgende land: NO Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 4-CE Rev. E 06/09 1

2 Les denne veiledningen før du installerer eller bruker peisen. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Gratulerer Gratulerer med valget av en Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Techologies gasspeis - et elegant og rent alternativ til vedpeiser. Gasspeisen fra the Outdoor Lifestyles som du har valgt er designet for å gi deg det aller beste innen sikkerhet, pålitelighet og effektivitet. Som eier av en ny peis må du lese og nøye følge alle instruksjoner i denne brukerveiledningen. Vær spesielt oppmerksom på alle advarsler. Denne brukerveiledningen bør oppbevares for fremtidig referanse. Vi foreslår at du oppbevarer den sammen med andre viktige dokumenter og produktmanualer. Informasjonen i denne brukerveiledningen, med mindre noe annet er sagt, gjelder alle modeller og gasskontrollsystemer. Din nye Outdoor Lifestyles gasspeis vil gi deg mange års pålitelig og feilfri bruk. Velkommen til Outdoor Lifestyles familien av peisprodukter! Huseiers referanseinformasjon Modellnavn: Serienummer: Forhandler den ble kjøpt av: Vi anbefaler at du noterer følgende aktuelle informasjon om din peis: Dato for kjøp/installasjon: Plassering av peisen: Forhandlers telefon: Merknader: Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

3 Table of Contents 1 Listing og merkegodkjenning A. Peis-sertifisering Komme si gang B. Inspeksjon av peis og komponenter Innramming og klaringer A. Valg av plassering B. Klaringer C. Peishylleprojeksjon Peisensplasseringer A. Peisens minimumsklaringer Forberedelse av peisen A. Fjerne kubber og transportbeskyttelse B. Feste og vatre peisen Gass-informasjon A. Krav til gasstrykk B. Gasstilkobling Elektrisk informasjon A. Kobling av tenningssystemet B. Fjernkontroll Avslutning A. Peishylleprojeksjon B. Frontmaterialer Oppsett av peisen A. Gjør peisen ren B. Plassering av risten C. Plassering av kubber D. Montering av glass E. Plassering av lavastein F. Reinstall Door Lock Brukerinstruksjoner A. Før du tenner peisen B. Tenning av peisen C. Etter at peisen er tent D. Ofte stilte spørsmål Vedlikehold og service av peisen A. Tilgang til ventiler og service B. Bytte av batteri C. Vedlikeholds- og serviceoppgaver Feilsøking A. Elektronisk tenningssystem Referansematerialer A. Dimensjonsdiagram for peisen B. Liste over servicedeler C. Garanti D. Kontaktinformasjon Merk: En pil ( ) i teksten angir at innholdet er blitt endret. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 3

4 1 Listing og merkegodkjenning A. Peis-sertifisering MODELL: Dakota42-CE LABORATORIUM: Advantica TYPE: Utendørs Gasspeis STANDARD: BS EN & EN Sept FORSKRIFT: GAD 90/1396/EEC IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har vært under vann. Kontakt øyeblikkelig en kvalifisert tekniker for å få peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet og enhver gasskontroll som har vært under vann. 2 Komme si gang A. Om design og installasjon Før installasjonen bør du sjekke at lokale distribusjonsforhold, type gass og trykk og peisens justeringer er kompatible. Peisen må installeres i.h.t. gjeldende forskrifter, og den må kun brukes på et tilstrekkelig ventilert sted. Konsulter instruksjonene før peisen installeres og brukes. Ta peisen og komponentene forsiktig ut av emballasjen. Gasskubbene er pakket separat og må installeres på stedet. Gi forhandler beskjed om enhver del med transportskade, spesielt glasset. Les alle disse instruksjonene før du starter installasjonen. Følg instruksjonene nøye under installasjonen for maksimal sikkerhet og kvalitet. B. Inspeksjon av peis og komponenter Inspiser peisen og komponentene for skade. Deler med skade kan hindre sikker drift. IKKE installer komponenter med skade. IKKE installer ufullstendige komponenter. IKKE installer erstatningskomponenter. Rapporter skader til forhandler. Hearth & Home Technologies fraskriver seg ethvert ansvar for følgende handlinger, som også vil føre til annullering av garantien: Installasjon og bruk av enhver skadet peis eller komponent. Modifikasjon av peis eller avtrekkssystem. Installasjon på annen måte enn instruert av Hearth & Home Technologies. Feilaktig plassering av gasskubber eller glassdør. Installasjon og/eller bruk av enhver komponent som ikke er godkjent av Hearth & Home Technologies. Enhver slik handling kan skape brannfare. 4 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

5 3 Innramming og klaringer Merk: Illustrasjoner gjenspeiler typiske installasjoner og er KUN FOR DESIGNFORMÅL. Illustrasjoner/diagrammer er ikke tegnet etter rett skala. Faktisk installasjon kan variere med valgt design. A. Valg av plassering Når du velger en plassering av din pais, er det viktig å ta hensyn til påkrevde klaringer til vegger (se Fig. 3.1.). Brannfare Sørg for tilstrekkelig klaring: Rundt luftåpninger Til brennbare stoffer For servicetilgang Plasser apparatet unna trafikkerte områder. Merk: For faktiske peisdimensjoner, se Avsnitt 13. Merk: Hvis denne flaten er inne i byggets varmluftskammer da må denne flaten være en yttervegg. G G 1.47 M A B F F F E C D C D 2.08 M A B C D E F G E cm Figur 3.1 Plasseringer av peis Brannfare Luktfare Installer peisen på underlag av hardt metall eller tre som dekker hele peisens bredde og dybde. IKKE installer peisen direkte på tepper, vinyl, fliser eller annet brennbart materiale bortsett fra tre. Brannfare Plasser og installer peisen med alle klaringer som spesifiseres i denne veiledningen. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 5

6 B. Klaringer Ovnen må installeres i et område som er godt isolert. Området må ha et åpent overflateareal på minst 25 %. Overflateareal = sum av veggflater cm 61.3 cm cm cm Hodehøyde Bruk kun ikke-brennbare materialer under toppen på øverste avstandsstykker. Øvre front kan dekkes med ikke-brennbart materiale eller fjernes og erstattes med et ikke-brennbart materiale. 0 cm. til nivået på avstandsstykkene 213,4 cm til taket 3.8 cm 3.8 cm 1.3 cm Tørrvegg Brennbart objekt 91.4 cm 0 cm Brennbart gulvbelegg kan installeres inntil fronten på apparatet. 0 cm Figur 3.2 Rammedimensjoner C. Peishylleprojeksjon Tak eller overheng Hvis A er:...da må B være minst: cm 66 cm 91.4 cm eller mer 45 cm 30,5 cm maks dybde på brennbar hylle Peishylle 2,13 M minimumshøyde B A Figur 3.3 Klaring til brennbare hyller eller andre brennbare materialer over peisen 6 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

7 4 Peisensplasseringer A. Peisens minimumsklaringer P O FP G R FP N D E A H Q (Se merknad 2) L B FP B F FP FP B I M FP X A J eller K FP = PEISENS ÅPNING X = LUFTINNTAK = OMRÅDE DER TERMINAL IKKE TILLATES A = 0 cm...klaringer over rist, terrasse, veranda, (Se merknad 1) eller balkong B = 30.5 cm...klaringer til vindu eller dør som kan åpnes, eller til permanent lukket vindu cm...vinylvinduer eller vinylpaneler D** = cm...vertikal klaring til ikke-ventilerte eller ventilerte overbygg over terminalen vinylkledde overbygg. F = 22.8 cm...klaring til utvendig hjørne. G* = 15.2 cm...klaring til innvendig hjørne cm...vinylvinduer eller vinylpaneler H = 91.5 cm...må ikke installeres over en gassmåler/ regulator innenfor 91,5 cm horisontalt fra senterlinjen på regulatoren. * 122 cm minimum for vinylvinduer eller vinylpaneler. ** Ikke tillatt for vinylkledde overbygg. *** en peis må ikke åpne direkte over et fortau eller belagt innkjørsel mellom to eneboliger som betjener begge hus. **** kun tillatt dersom veranda, terrasse eller balkong er helt åpen på minst 2 sider under gulvet, eller hvis retningslinjer for avskjermet veranda er fulgt. Merknad 1: Lokale forskrifter kan kreve andre klaringer. Merknad 2: Tilkobling i alkover (område åpent kun på én side og med overheng) er tillatt med dimensjonene spesifisert for vinyl eller ikke-vinyl paneler og overbygg. 1) Det må være minst 0,91 m mellom koblingene eller mellom peisen og koblingen. I = 91.4 cm...klaring til regulators serviceluke og elektrisk service. J = 22.8 cm...klaring til ikke-mekanisk luftinntak til bygg eller forbrenningsluftinntak til et annet apparat. K = 91.4 cm...klaring til mekanisk luftinntak. L*** = 2.1 m...klaring over fortau elleroppkjørsel (Se merknad 1) plassert på offentlig eiendom. M****= cm...klaring under veranda, terrasse,, balkong eller overheng. Ikke tillatt...vinyl. N = 15.2 cm...panel (ikke vinyl). P = cm 2) Alle mekaniske luftinntak innefor 3,0 m fra en kobling må være minst 0,91 m under peishetten. 3) Alle gravitetsluftinntak innenfor 0,91 m fra peishetten må være minst 30,5 cm under koblingen. Q MIN R RMAKS Dakota 3.0 m 2 x Q AKTUELL 1 ekstra koblingshette Q m 1 x Q AKTUELL 2 ekstra koblingshetter Q m 2/3 x Q AKTUELL 3 ekstra koblingshetter Q m 1/2 x Q AKTUELL R MAKS = (2 / # hetter pluss peis) x Q AKTUELL Figur 4.1 Minimumsklaringer Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 7

8 5 Forberedelse av peisen A. Fjerne kubber og transportbeskyttelse Fjern låseskruen som sitter øverst på dørene (figur 5.1). Åpne dørene ved å skyve håndtakene mot dørenes ytterkanter (se Fig. 5.1). Ta eskene med kubber ut av transportplasseringen i peisen. Legg til side vedkubbene og låsebrakettskruen til dørene for remontering. Låseskrue OBS Skarpe kanter Bruk hansker og vernebriller under installasjonen. B. Feste og vatre peisen Brannfare Unngå kontakt med hengende, løs isolasjon. IKKE installer mot dampsperrer eller eksponert isolasjon. Diagrammet viser hvordan man posisjonerer, vatrer og fester peisen (se Fig. 5.2). Spikerlepper finnes for å kunne feste peisen til rammematerialene. Sett peisen på plass på enten et brennbart eller ikkebrennbart kontinuerlig flatt underlag. Merk: Fjern avstandsholdere før peisen skyves på plass hvis det brukes et ikke-brennbart prefabrikert innelukke. Vatre peisen fra side til side og fra front til bakside. Bygg under peisen ved behov, med ikke-brennbart materiale som f.eks. en metallplate. Brett ut spikerleppene på begge sider. Hold spikerleppene flust med rammen. Fest peisen til rammen med spiker eller skruer gjennom spikerleppene. Apen Apen Øvre front kan dekkes med ikke-brennbart materiale eller fjernes og erstattes med et ikke-brennbart materiale. Figur 5.1 Døren SPIKERLEPPER Figur 5.2 Riktig plassering, vatring og sikring av en peis OBS IKKE hakk inn i rammen rundt peisens avstandsstykker. 8 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

9 6 Gass-informasjon A. Krav til gasstrykk B. Gasstilkobling Kravene til gasstrykk for Outdoor Lifestyles gasspeiser er vist i Tabell 1 nedenfor. Det finnes to kraner på utløpssiden av gasskontrollen for tilkobling av en gassmåler for å måle trykket på inntak og utløp. Disse inntaks- og utløps trykkraner kan nås via de indre ventiltilgangspanelene som vist i Avsnitt 11: Vedlikehold og service av peisen. Peisen og dens individuelle avstengingsventil må kobles fra gassforsyningens rørsystem under all trykktesting av systemet med testtrykk over 60 mbar. Hvis peisen må isoleres fra gassforsyningens rørsystem ved å lukke en individuell avstengingsventil, må den være av håndtaksfri type. Merk: Få gassforsyningslinjen installert i.h.t. lokale byggeforskrifter av en kvalifisert installatør med relevante godkjennelser. Merk: Før første opptenning av peisen, må gasslinjen tømmes for all innestengt luft. Merk: Se lokale forskrifter for å installere riktig størrelse gasslinje til (Rp 1/2 ) tilkobling på enheten. Inngående gasslinje bør legges i rør inn til ventilhuset og kobles til et ISO 7-Rp 1/2 (BSP Rp 1/2) gjenget gassinntak på den manuelle avstengingsventilen. Merk: Gasslinjen MÅ løpe fra høyre side av peisen. Brannfare Eksplosjonsfare Høyt trykk vil skade ventilen. Koble fra gassforsyningsrørene FØR trykktest av gasslinjen med testtrykk over 60 mbar. Lukk den manuelle avstengingsventilen FØR trykktest av gasslinje med testtrykk på eller over 60 mbar. SJEKK GASSLEKKASJER Brannfare Eksplosjonsfare Kvelningsfare Sjekk alle koblinger og utstyr. Bruk ikke åpen ild. Etter at gasslinjen er installert, må alle koblinger strammes til og testes for lekkasje med et kommersielt tilgjengelig, ikkekorroderende lekkasjeteststoff. Påse at alt teststoff skylles bort etter testen. Koblinger osv kan ha løsnet under transport og håndtering. Tabell 1 Naturgass (G20) Propan (G31) Butan (G30) Naturgass (G25) Inntakstrykk 20mbar 37 or 50mbar 30 or 50mbar 25mbar Manifoldtrykk 8.7mbar 24mbar 24mbar 8.7mbar Gasshastighet 1.68 m3 /h.62 m3 /h.42 m3 /h 1.68 m3 /h Maks innmating (NETCV) 16.5 kw 15.0 kw 13.7kW 14.0 kw Brennerdyse DMS 25 DMS 44 DMS 46 DMS 25 Pilotdyse Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 9

10 7 Elektrisk informasjon A. Kobling av tenningssystemet Denne peisen er utstyrt med et elektronisk tenningssystem som virker på med 6V spenning. batteriene sitter i tenningsmodulen som du finner i den eksterne kontrollboksen. Et koblingsdiagram er vist i Fig Batteripakken krever 4 stk. AA-batterier (ikke inkludert). Se Avsnitt 11.B for skifte av batterier. OBS Batteripolene må installeres riktig, ellers vil det oppstå skade på modulen. Fare for støt Skift ut skadde ledninger med ledninger som er spesifisert for 105 C. Ledninger må ha isolasjon mot høye temperaturer. OBS Merk alle ledninger før du kobler fra kontrollene. Koblingsfeil kan forårsake feilaktig eller farlig drift. Kontroller korrekt drift etter service. B. Fjernkontroll Denne peisen er utstyrt med en fjernkontroll for å styre tenningssystemet. 9V batteri kreves. Følg bruksanvisningen som følger med fjernkontrollen. FLAMME GNIST/ SENSOR VENTIL PILOT TENNINGSMODUL 6VDC FJERNKONTROLL PÅ/AV VEGGBRYTER TENNINGSMODUL (6V) BATTERIPORT (4 AA-BATTERIER) PÅ/AV BRYTER TERMOKOBLINGSBLOKK (KOBLET TIL BAKSIDEN AV VENTILEN) VENTIL PILOTGASSRØR KOBLET TIL BAKSIDEN AV VENTILEN Figur 7.1 Koblingsdiagram for elektronisk tenning 10 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

11 8 Avslutning A. Peishylleprojeksjon Figur 8.1 viser minimum vertikal dimensjon av peishyller eller andre brennbare utstikkende elementer over peisens øvre forkant. Tak eller overheng 30,5 cm maks dybde på brennbar hylle Peishylle 2,13 M minimumshøyde B A Hvis A er:...da må B være minst: cm 66 cm 91.4 cm eller mer 45 cm Figur 8.1 Klaring til brennbare hyller eller andre brennbare materialer over peisen Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 11

12 B. Frontmaterialer Brannfare IKKE dekk til luftinntak eller utløpsgriller. IKKE modifiser grillene. Modifisering eller tildekning av grillene kan forårsake stigende temperaturer og brannfare. Avslutningsmaterialer må ikke hindre: Luftstrøm gjennom griller eller ventilasjonsåpninger. Ventilasjonsåpningers eller dørers funksjon. Tilgang for service. Brannfare Avslutt alle kanter og fronter med klaringer og spesifikasjoner som listet opp i veiledningen. Metallisk peisfront kan kun dekkes med ikke-brennbart materiale. IKKE overlapp brennbart materiale over peisfronten. Installer brennbare materialer med spesifiserte klaringer på front- og sidekanter. Forsegle skjøter mellom den avsluttede veggen og toppen av peisen med 150 C minimum tetningsmasse. Dekkende veggmaterialer Øvre front kan dekkes med kan være brennbare, ikke-brennbart materiale eller topp & side r. fjernes og erstattes med et ikke-brennbart materiale. 0 cm. 0 cm. Tetningsmaterial e 0 cm. Figur 8.2 Diagram for ikke-brennbar front 12 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

13 9 Oppsett av peisen A. Gjør peisen ren Merk: Følg kun produsentens planlayout for brensel. Vask/støvsug all sagflis som kan ha samlet seg inne i brannboksen eller under i kontrollhulrommet. B. Plassering av risten Bakre ben i ristbrakettene Figur 9.1 Bakre ben i ristbrakettene (frontbilde) Figur 9.2 Toppbilde Påse at risten plasseres over brenneren, sentrert fra venstre til høyre, og at bakbena er i ristens braketter. C. Plassering av kubber Se Avsnitt 13.B for beskrivelse og illustrasjon av kubbene. Figur 9.3 Høyre bakre kubbe (SRV720) (frontbilde) Figur 9.4 Toppbilde Plasser høyre bakre kubbe på risten mot peisens høyre innervegg, slik at dens høyre ende sitter i brakettens åpning. Figur 9.5 Venstre bakre kubbe (SRV728) (frontbilde) Figur 9.6 Toppbilde Plasser den venstre bakre kubben på risten mot venstre vegg og hvil den på kubben. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 13

14 Figur 9.7 Venstre sides kubbe (SRV723) (frontbilde) Figur 9.8 Toppbilde Plasser kubbens gaffel på venstre frontstang og hvil dens bakside på høyre bakre kubbe. Figur 9.9 Frontkubbe (SRV727) (frontbilde) Figur 9.10 Toppbilde Plasser frontkubben foran hovedristen med dens venstre ende hvilende på den venstre bakre kubben som vist. Figur 9.11 Venstre frontkubbe (SRV722) (frontbilde) Figur 9.12 Toppbilde Plasser venstre frontkubbe mellom plasseringsstengene slik at den hviler mot venstre sidekubbe og på toppen av frontkubben. 14 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

15 Figur 9.13 Høyre frontkubbe (SRV724) (frontbilde) Figur 9.14 Topp-bilde Plasser høyre senterkubbe mellom fjerde og femte vertikale stenger på kubberisten, slik at baksiden hviler på den høyre bakre kubben. Figur 9.15 Høyre sidekubbe (SRV740) (frontbilde) Figur 9.16 Topp-bilde Plasser høyre sidekubbe mot frontriststangen lengst til høyre, og hvil dens bakside på høyre bakre kubbe, vinklet mot hjørnet som vist. Figur 9.17 Høyre fronthjørne (SRV742) (frontbilde) Figur 9.18 Topp-bilde Plasser høyre fronthjørnekubbe mellom høyre sidevegg og høyre sides riststang som vist. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 15

16 D. Montering av glass Glass må håndteres varsomt. Inspiser glasset for sprekker, hakk eller riper. Du må IKKE slå, hamre eller ripe glasset. IKKE bruk peisen hvis glassdøren er fjernet, sprukket, brukket eller ripet. Bytt glassdøren som et helt sett. F. Remonter dørlås Når vedkubber og lava rock er installert, eller hvis glassenheten har blitt justert, reinstallerer du dørlåsen ved å sette i skruen øverst på døra. Stram skruen. Se del 5A, om nødvendig. Låseskrue G l a s s d ø r e n e l e v e r e s m e d p e i s e n o g e r forhåndsinstallerte. For å justere dørene, åpne dem og løsne skruene på øvre og nedre dreietappene. Skyv hver dør etter behov og stram til skruene. For å justere håndtakene, løsne skruene for å flytte håndtakene etter behov, og stram til skruene igjen. Apen Apen E. Plassering av lavastein Etter at kubbene er plassert, spre deler av lavastein (inkludert) mellom steinfatet og askeleppen (se Figur 9.19). Figur 9.20 Reinstall Door Lock Steinfat Askeleppe Figur 9.19 Plassering av lavastein 16 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

17 10 Brukerinstruksjoner A. Før du tenner peisen Før du bruker denne peisen, bør du la en kvalifisert tekniker: Fjerne alt transportmateriale fra innsiden av brannboksen. Sjekke at kubber og lavastein er riktig plassert. Sjekke ledninger og batterier. Sjekke justering av luftspjeld. Påse at det ikke er gasslekkasjer. Påse at strømmen av forbrenningsluft og ventilasjonsluft ikke er hindret (frontgriller). Et skydd anbefales for beskyttelse av små barn, eldre og av personer med nedsatt førlighet. Brukeren må ikke endre deler forseglet av produsent eller forhandler. Brenselplan må ikke røres. Ikke brenn søppel. Feilaktig installasjon, justering, endring, service eller vedlikehold kan føre til skade på på materialer eller personer. Se brukerveiledningen som ble levert med denne peisen. For hjelp eller ytterligere informasjon, kontakt en kvalifisert installatør, servicebyrå eller gassleverandøren. IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har vært under vann. Kontakt øyeblikkelig en kvalifi sert tekniker for å få peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet og enhver gasskontroll som har vært under vann. VARME FLATER! Glass og andre flater er varme når enheten er i drift OG under nedkjøling. Varmt glass forårsaker brannskader. IKKE berør glasset før det er nedkjølt Barn må ALDRI få berøre glasset Hold barn unna Det må holdes NØYE OPPSYN med barn i samme rom som peisen. Gjør barn og voksne oppmerksomme på risikoen forbundet med høy temperatur. Høy temperatur kan antenne klær eller andre brennbare stoffer. Hold klær, møbler, gardiner og andre brennbare stoffer unna. Bryter er i PÅ-posisjon Denne enheten er utstyrt med en dekkskjerm for å forhindre direkte kontakt med det fastmonterte glasspanelet. Enheten skal IKKE brukes uten denne skjermen. Figur 10.1 Posisjon for ventilbryter For at fjernkontrollen skal virke som den skal, må bryteren være i posisjonen vist på fi gur Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 4-CE Rev. E 06/09 17

18 B. Tenning av peisen Elektronisk tenning FOR DIN EGEN SIKKERHET LES DETTE FØR TENNING : Hvis du ikke følger disse instruksjonene nøye, kan det føre til brann eller eksplosjon som kan forårsake materialskade, personskade eller tap av liv. A. Denne peisen er utstyrt med en elektronisk pilottennermekanisme som automatisk antenner brenneren. Ikke forsøk å tenne brenneren for hånd. B. FØR ANTENNING, kjenn etter om det er gasslukt rundt peisområdet. Sørg for å lukte nede ved gulvet, fordi noen gasser er tyngre enn luft og vil synke til gulvet. H VA D U G J Ø R H V I S D U LUKTER GASS Ikke forsøk å tenne noe apparat. Advarsel: Ikke koble 240V vekselstrøm til kontrollventilen. Feilaktig installasjon, justering, endring, service eller vedlikehold kan føre til skade på på materialer eller personer. Se brukerveiledningen som ble levert med denne peisen. Denne peisen behøver frisk luft for sikker drift, og må installeres slik at den får nok luft til forbrenning og ventilasjon. Hvis peisen ikke installeres, brukes og vedlikeholdes i.h.t. produsentens instruksjoner, kan den utsette deg for stoffer fra drivstoff eller drivstofforbrenning. Hold brenneren og kontrollavlukket rene. Se installasjons- og brukerveiledningen som følger med peisen. Ikke rør ved noen elektrisk bryter; ikke bruk noen telefon i ditt bygg. Ring øyeblikkelig til din gassleverandør fra en nabos telefon. Følg gassleverandørens instruksjoner. Hvis du ikke får tak i gassleverandøren, ring brannvesenet. C. IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har vært under vann. Kontakt øyeblikkelig en kvalifisert tekniker for å få peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet og enhver gasskontroll som har vært under vann. OBS: Varm når den er i bruk. Må ikke berøres. Hold barn, klær, møbler, bensin og andre væsker med antennelig damp unna. Ikke bruk peisen med panel(er) fjernet, sprukket eller brukket. Utskifting av paneler bør utføres av en sertifisert eller godkjent servicetekniker. Må ikke brukes med drivstoff i fast form Til bruk med naturlig-, propan- og butangasser. TENNING INSTRUKSJONER 1. Peisen er utstyrt med en tenningsmekanisme som automatisk tenner brenneren. Ikke forsøk å tenne brenneren for hånd. 2. Vent fem (5) minutter for å få ut all gass. Lukt deretter etter gass, inkludert nede ved gulvet. Hvis du lukter gass, STOPP! Følg B i Sikkerhetsinformasjonen som du finner på venstre side av denne etiketten. Hvis du ikke kjenner lukt av gass, gå til neste trinn. 3. For å tenne på brenneren, trykker du samtidig på stjerne- og opp-pilknappene på fjernkontrollen til et kort akustisk signal bekrefter at sekvensen har startet. 4. Hvis peisen ikke virker, sjekk batteriene og følg deretter instruksjonene Å stenge av gassen til peisen, og ring din servicetekniker eller gassleverandør. Å STENGE AV GASSEN TIL PEISEN 1. Trykk knappen OFF på fjernkontrollen. 2. Ta batteriene ut av mottaker. 18 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

19 C. Etter at peisen er tent Første oppstartsprosedyre Når du tenner peisen, vil du kanskje merke at den produserer varme som har en medfølgende odør eller lukt. Hvis du føler at denne odøren er overdrevet sterk, kan peisen kreve de første tre til fire timene med kontinuerlig brenning på det høyeste, etterfulgt av en brenneperiode på 12 timer for fullstendig å drive bort all odør fra maling og smørestoffer som er brukt i produksjonsprosessen. Kondens på glasset er normalt. Merk: Denne peisen bør kjøres i tre til fire timer ved første oppstart. Slå den av og la den kjøles helt ned. Ta ut og rengjør glasset. Sett inn glasset igjen og kjør peisen i ytterligere 12 timer. Dette vil hjelpe å kondisjonere produkter brukt i maling og kubber. Brannfare Høye temperaturer Hold brennbare husholdningsartikler unna peisen. IKKE blokker forbrennings- og ventilasjonsluften. IKKE plasser brennbare artikler på eller foran peisen. Hold møbler og gardiner unna peisen. OBS Unngå utilsiktet bruk av peisen når den ikke er under oppsyn. Koble fra eller ta ut batteriene fra fjernkontrollen hvis du skal være borte, eller dersom peisen ikke skal brukes på lengre tid. Høye temperaturer kan forårsake materialskader. OBS Røyk og lukt frigis under førstegangs bruk. Røyk og lukt kan være plagsomt for følsomme personer. Brannfare Hold brennbare materialer, bensin og andre antennelige damper og væsker unna peisen. IKKE lagre antennelige materialer i nærheten av peisen. IKKE bruk bensin, lampeolje, kerosen, lightergass eller lignende væsker i peisen. Brennbare materialer kan antennes. D. Ofte stilte spørsmål Emne Kondens på glasset Blå flammer Vond lukt fra peisen Film på glasset Metallisk støy Løsninger Dette er et resultat av gassforbrenning og temperaturforskjeller. Når peisen varmes opp vil kondensen forsvinne. Dette er et resultat av normal funksjon, og flammene vil begynne å bli gule når peisen har brent i 20 til 40 minutter. Når den brukes for første gang, kan denne peisen frigi odør de første timene. Dette forårsakes av herding av maling og brenning av olje som er igjen etter produksjonsprosessen. Dette er normalt og forårsakes av herdeprosessen for maling og kubber. Glasset bør gjøres rent etter de første 3 til 4 timers brenning, for å fjerne avsetninger av olje fra produksjonsprosessen. Et rengjøringsmiddel som ikke skurer, som f.eks. spesialmiddel for gasspeisglass, kan være nødvendig. Kontakt din forhandler. Støy forårsakes av metall som utvides og krympes idet det varmes opp og kjøles ned, på samme måte som i en forbrenningsovn eller en varmekanal. Denne støyen har ingen innvirkning på peisens drift eller levetid. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 19

20 11 Vedlikehold og service av peisen Selv om intervallene for service og vedlikehold av peisen avhenger av bruken og type installasjon, bør en kvalifisert servicetekniker kontrollere peisen ved starten av hver fyringssesong. Rusk fra utenforstående kilder og/eller sot, må fjernes fra peisen. Kjøl ned vedkubbene, fjern om nødvendig, støvesug og erstatt i henhold til instruksjonene på side Risiko for skade på person eller eiendom. Før service: Steng av gassen. Deaktiver fjernkontrollen, hvis en slik finnes. Påse at peisen er fullstendig nedkjølt. Etter service: Sett på plass enhver skjerm eller sperre som ble fjernet. Alt avtrekksutstyr som ble fjernet for service må forsegles på nytt og settes på plass. Det anbefales en årlig inspeksjon av en kvalifisert tekniker. Sjekk: Tilstanden på dører, omliggende områder og fronten. Tilstand på glass og glassmontasje. Blokkering av luft til forbrenning og ventilasjon. Kubbenes tilstand. Brannboksens tilstand. Brennerens tenning og funksjon. Justering av spjeld for forbrenningsluft. Gasstilkobling og koblinger. Gjør rent: Glass. Luftveier, griller, kontrollavlukke. Brenner, brennerporter. Risiko for: Brann Forsinket tenning eller eksplosjon Eksponering til forbrenningsdunster Odører OBS Glass må håndteres varsomt. Merk: Rengjør glass etter første 3-4 timers drift. Lengre tids bruk uten rengjøring av glasset kan forårsake en permanent hvit film på glasset. Ved rengjøring av glassdøren: Unngå å slå på, ripe, eller smelle igjen dørene. Bruk IKKE skurende rengjøringsmidler. Bruk et hardt rengjøringsmiddel for vannbeholdere på den hvite filmen. IKKE rengjør glasset når det er varmt. Slå av peisen etter 3-4 timers drift og LA DEN KJØLES NED. Ta ut og rengjør glasset. Sett inn glasset igjen og kjør peisen i ytterligere 12 timer. Se vedlikeholdsinstruksjonene. 20 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09