Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning Installasjon og Drift"

Transkript

1 Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse instruksjonene for sikker installasjon og drift. Gi denne veiledningen til de som er ansvarlige for installasjon og drift. : Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt nøye, kan det føre til brann eller eksplosjon som kan forårsake materialskade, personskade eller død. Ikke oppbevare bensin eller andre brennbare væsker eller gasser i nærheten av dette eller andre apparater. Hva du gjør når du lukter gass - -Ikke forsøk å antenne noe apparat. - Ikke berør noen elektrisk bryter. Ikke bruk en telefon i samme bygg. - Ring øyeblikkelig til gassleverandøren fra naboens telefon. Følg gassleverandørens instruksjoner. - Hvis du ikke får tak i gassleverandøren, ring brannvesenet. Installasjon og service må utføres av en kvalifi sert installatør, et servicebyrå, eller av gassleverandøren. VARME FLATER! Glass og andre fl ater er varme når enheten er i drift OG under nedkjøling. Varmt glass forårsaker brannskader. IKKE berør glasset før det er nedkjølt Barn må ALDRI få berøre glasset Hold barn unna Det må holdes NØYE OPPSYN med barn i samme rom som peisen. Gjør barn og voksne oppmerksomme på risikoen forbundet med høy temperatur. Høy temperatur kan antenne klær eller andre brennbare stoffer. Hold klær, møbler, gardiner og andre brennbare stoffer unna. Denne enheten er utstyrt med en dekkskjerm for å forhindre direkte kontakt med det fastmonterte glasspanelet. Enheten skal IKKE brukes uten denne skjermen. Disse instruksjonene gjelder kun hvis følgende landsymbol er på peisen. Hvis dette symbolet ikke fi nnes på peisen, må du se de tekniske instruksjonene som vil gi deg den nødvendige informasjon om modifi kasjon av peisen etter bruksvilkår som gjelder i ditt land. Merk: Denne peisen er kun beregnet på utendørs bruk. Disse instruksjonene gjelder i følgende land: NO Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 4-CE Rev. E 06/09 1

2 Les denne veiledningen før du installerer eller bruker peisen. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Gratulerer Gratulerer med valget av en Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Techologies gasspeis - et elegant og rent alternativ til vedpeiser. Gasspeisen fra the Outdoor Lifestyles som du har valgt er designet for å gi deg det aller beste innen sikkerhet, pålitelighet og effektivitet. Som eier av en ny peis må du lese og nøye følge alle instruksjoner i denne brukerveiledningen. Vær spesielt oppmerksom på alle advarsler. Denne brukerveiledningen bør oppbevares for fremtidig referanse. Vi foreslår at du oppbevarer den sammen med andre viktige dokumenter og produktmanualer. Informasjonen i denne brukerveiledningen, med mindre noe annet er sagt, gjelder alle modeller og gasskontrollsystemer. Din nye Outdoor Lifestyles gasspeis vil gi deg mange års pålitelig og feilfri bruk. Velkommen til Outdoor Lifestyles familien av peisprodukter! Huseiers referanseinformasjon Modellnavn: Serienummer: Forhandler den ble kjøpt av: Vi anbefaler at du noterer følgende aktuelle informasjon om din peis: Dato for kjøp/installasjon: Plassering av peisen: Forhandlers telefon: Merknader: Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

3 Table of Contents 1 Listing og merkegodkjenning A. Peis-sertifisering Komme si gang B. Inspeksjon av peis og komponenter Innramming og klaringer A. Valg av plassering B. Klaringer C. Peishylleprojeksjon Peisensplasseringer A. Peisens minimumsklaringer Forberedelse av peisen A. Fjerne kubber og transportbeskyttelse B. Feste og vatre peisen Gass-informasjon A. Krav til gasstrykk B. Gasstilkobling Elektrisk informasjon A. Kobling av tenningssystemet B. Fjernkontroll Avslutning A. Peishylleprojeksjon B. Frontmaterialer Oppsett av peisen A. Gjør peisen ren B. Plassering av risten C. Plassering av kubber D. Montering av glass E. Plassering av lavastein F. Reinstall Door Lock Brukerinstruksjoner A. Før du tenner peisen B. Tenning av peisen C. Etter at peisen er tent D. Ofte stilte spørsmål Vedlikehold og service av peisen A. Tilgang til ventiler og service B. Bytte av batteri C. Vedlikeholds- og serviceoppgaver Feilsøking A. Elektronisk tenningssystem Referansematerialer A. Dimensjonsdiagram for peisen B. Liste over servicedeler C. Garanti D. Kontaktinformasjon Merk: En pil ( ) i teksten angir at innholdet er blitt endret. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 3

4 1 Listing og merkegodkjenning A. Peis-sertifisering MODELL: Dakota42-CE LABORATORIUM: Advantica TYPE: Utendørs Gasspeis STANDARD: BS EN & EN Sept FORSKRIFT: GAD 90/1396/EEC IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har vært under vann. Kontakt øyeblikkelig en kvalifisert tekniker for å få peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet og enhver gasskontroll som har vært under vann. 2 Komme si gang A. Om design og installasjon Før installasjonen bør du sjekke at lokale distribusjonsforhold, type gass og trykk og peisens justeringer er kompatible. Peisen må installeres i.h.t. gjeldende forskrifter, og den må kun brukes på et tilstrekkelig ventilert sted. Konsulter instruksjonene før peisen installeres og brukes. Ta peisen og komponentene forsiktig ut av emballasjen. Gasskubbene er pakket separat og må installeres på stedet. Gi forhandler beskjed om enhver del med transportskade, spesielt glasset. Les alle disse instruksjonene før du starter installasjonen. Følg instruksjonene nøye under installasjonen for maksimal sikkerhet og kvalitet. B. Inspeksjon av peis og komponenter Inspiser peisen og komponentene for skade. Deler med skade kan hindre sikker drift. IKKE installer komponenter med skade. IKKE installer ufullstendige komponenter. IKKE installer erstatningskomponenter. Rapporter skader til forhandler. Hearth & Home Technologies fraskriver seg ethvert ansvar for følgende handlinger, som også vil føre til annullering av garantien: Installasjon og bruk av enhver skadet peis eller komponent. Modifikasjon av peis eller avtrekkssystem. Installasjon på annen måte enn instruert av Hearth & Home Technologies. Feilaktig plassering av gasskubber eller glassdør. Installasjon og/eller bruk av enhver komponent som ikke er godkjent av Hearth & Home Technologies. Enhver slik handling kan skape brannfare. 4 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

5 3 Innramming og klaringer Merk: Illustrasjoner gjenspeiler typiske installasjoner og er KUN FOR DESIGNFORMÅL. Illustrasjoner/diagrammer er ikke tegnet etter rett skala. Faktisk installasjon kan variere med valgt design. A. Valg av plassering Når du velger en plassering av din pais, er det viktig å ta hensyn til påkrevde klaringer til vegger (se Fig. 3.1.). Brannfare Sørg for tilstrekkelig klaring: Rundt luftåpninger Til brennbare stoffer For servicetilgang Plasser apparatet unna trafikkerte områder. Merk: For faktiske peisdimensjoner, se Avsnitt 13. Merk: Hvis denne flaten er inne i byggets varmluftskammer da må denne flaten være en yttervegg. G G 1.47 M A B F F F E C D C D 2.08 M A B C D E F G E cm Figur 3.1 Plasseringer av peis Brannfare Luktfare Installer peisen på underlag av hardt metall eller tre som dekker hele peisens bredde og dybde. IKKE installer peisen direkte på tepper, vinyl, fliser eller annet brennbart materiale bortsett fra tre. Brannfare Plasser og installer peisen med alle klaringer som spesifiseres i denne veiledningen. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 5

6 B. Klaringer Ovnen må installeres i et område som er godt isolert. Området må ha et åpent overflateareal på minst 25 %. Overflateareal = sum av veggflater cm 61.3 cm cm cm Hodehøyde Bruk kun ikke-brennbare materialer under toppen på øverste avstandsstykker. Øvre front kan dekkes med ikke-brennbart materiale eller fjernes og erstattes med et ikke-brennbart materiale. 0 cm. til nivået på avstandsstykkene 213,4 cm til taket 3.8 cm 3.8 cm 1.3 cm Tørrvegg Brennbart objekt 91.4 cm 0 cm Brennbart gulvbelegg kan installeres inntil fronten på apparatet. 0 cm Figur 3.2 Rammedimensjoner C. Peishylleprojeksjon Tak eller overheng Hvis A er:...da må B være minst: cm 66 cm 91.4 cm eller mer 45 cm 30,5 cm maks dybde på brennbar hylle Peishylle 2,13 M minimumshøyde B A Figur 3.3 Klaring til brennbare hyller eller andre brennbare materialer over peisen 6 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

7 4 Peisensplasseringer A. Peisens minimumsklaringer P O FP G R FP N D E A H Q (Se merknad 2) L B FP B F FP FP B I M FP X A J eller K FP = PEISENS ÅPNING X = LUFTINNTAK = OMRÅDE DER TERMINAL IKKE TILLATES A = 0 cm...klaringer over rist, terrasse, veranda, (Se merknad 1) eller balkong B = 30.5 cm...klaringer til vindu eller dør som kan åpnes, eller til permanent lukket vindu cm...vinylvinduer eller vinylpaneler D** = cm...vertikal klaring til ikke-ventilerte eller ventilerte overbygg over terminalen vinylkledde overbygg. F = 22.8 cm...klaring til utvendig hjørne. G* = 15.2 cm...klaring til innvendig hjørne cm...vinylvinduer eller vinylpaneler H = 91.5 cm...må ikke installeres over en gassmåler/ regulator innenfor 91,5 cm horisontalt fra senterlinjen på regulatoren. * 122 cm minimum for vinylvinduer eller vinylpaneler. ** Ikke tillatt for vinylkledde overbygg. *** en peis må ikke åpne direkte over et fortau eller belagt innkjørsel mellom to eneboliger som betjener begge hus. **** kun tillatt dersom veranda, terrasse eller balkong er helt åpen på minst 2 sider under gulvet, eller hvis retningslinjer for avskjermet veranda er fulgt. Merknad 1: Lokale forskrifter kan kreve andre klaringer. Merknad 2: Tilkobling i alkover (område åpent kun på én side og med overheng) er tillatt med dimensjonene spesifisert for vinyl eller ikke-vinyl paneler og overbygg. 1) Det må være minst 0,91 m mellom koblingene eller mellom peisen og koblingen. I = 91.4 cm...klaring til regulators serviceluke og elektrisk service. J = 22.8 cm...klaring til ikke-mekanisk luftinntak til bygg eller forbrenningsluftinntak til et annet apparat. K = 91.4 cm...klaring til mekanisk luftinntak. L*** = 2.1 m...klaring over fortau elleroppkjørsel (Se merknad 1) plassert på offentlig eiendom. M****= cm...klaring under veranda, terrasse,, balkong eller overheng. Ikke tillatt...vinyl. N = 15.2 cm...panel (ikke vinyl). P = cm 2) Alle mekaniske luftinntak innefor 3,0 m fra en kobling må være minst 0,91 m under peishetten. 3) Alle gravitetsluftinntak innenfor 0,91 m fra peishetten må være minst 30,5 cm under koblingen. Q MIN R RMAKS Dakota 3.0 m 2 x Q AKTUELL 1 ekstra koblingshette Q m 1 x Q AKTUELL 2 ekstra koblingshetter Q m 2/3 x Q AKTUELL 3 ekstra koblingshetter Q m 1/2 x Q AKTUELL R MAKS = (2 / # hetter pluss peis) x Q AKTUELL Figur 4.1 Minimumsklaringer Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 7

8 5 Forberedelse av peisen A. Fjerne kubber og transportbeskyttelse Fjern låseskruen som sitter øverst på dørene (figur 5.1). Åpne dørene ved å skyve håndtakene mot dørenes ytterkanter (se Fig. 5.1). Ta eskene med kubber ut av transportplasseringen i peisen. Legg til side vedkubbene og låsebrakettskruen til dørene for remontering. Låseskrue OBS Skarpe kanter Bruk hansker og vernebriller under installasjonen. B. Feste og vatre peisen Brannfare Unngå kontakt med hengende, løs isolasjon. IKKE installer mot dampsperrer eller eksponert isolasjon. Diagrammet viser hvordan man posisjonerer, vatrer og fester peisen (se Fig. 5.2). Spikerlepper finnes for å kunne feste peisen til rammematerialene. Sett peisen på plass på enten et brennbart eller ikkebrennbart kontinuerlig flatt underlag. Merk: Fjern avstandsholdere før peisen skyves på plass hvis det brukes et ikke-brennbart prefabrikert innelukke. Vatre peisen fra side til side og fra front til bakside. Bygg under peisen ved behov, med ikke-brennbart materiale som f.eks. en metallplate. Brett ut spikerleppene på begge sider. Hold spikerleppene flust med rammen. Fest peisen til rammen med spiker eller skruer gjennom spikerleppene. Apen Apen Øvre front kan dekkes med ikke-brennbart materiale eller fjernes og erstattes med et ikke-brennbart materiale. Figur 5.1 Døren SPIKERLEPPER Figur 5.2 Riktig plassering, vatring og sikring av en peis OBS IKKE hakk inn i rammen rundt peisens avstandsstykker. 8 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

9 6 Gass-informasjon A. Krav til gasstrykk B. Gasstilkobling Kravene til gasstrykk for Outdoor Lifestyles gasspeiser er vist i Tabell 1 nedenfor. Det finnes to kraner på utløpssiden av gasskontrollen for tilkobling av en gassmåler for å måle trykket på inntak og utløp. Disse inntaks- og utløps trykkraner kan nås via de indre ventiltilgangspanelene som vist i Avsnitt 11: Vedlikehold og service av peisen. Peisen og dens individuelle avstengingsventil må kobles fra gassforsyningens rørsystem under all trykktesting av systemet med testtrykk over 60 mbar. Hvis peisen må isoleres fra gassforsyningens rørsystem ved å lukke en individuell avstengingsventil, må den være av håndtaksfri type. Merk: Få gassforsyningslinjen installert i.h.t. lokale byggeforskrifter av en kvalifisert installatør med relevante godkjennelser. Merk: Før første opptenning av peisen, må gasslinjen tømmes for all innestengt luft. Merk: Se lokale forskrifter for å installere riktig størrelse gasslinje til (Rp 1/2 ) tilkobling på enheten. Inngående gasslinje bør legges i rør inn til ventilhuset og kobles til et ISO 7-Rp 1/2 (BSP Rp 1/2) gjenget gassinntak på den manuelle avstengingsventilen. Merk: Gasslinjen MÅ løpe fra høyre side av peisen. Brannfare Eksplosjonsfare Høyt trykk vil skade ventilen. Koble fra gassforsyningsrørene FØR trykktest av gasslinjen med testtrykk over 60 mbar. Lukk den manuelle avstengingsventilen FØR trykktest av gasslinje med testtrykk på eller over 60 mbar. SJEKK GASSLEKKASJER Brannfare Eksplosjonsfare Kvelningsfare Sjekk alle koblinger og utstyr. Bruk ikke åpen ild. Etter at gasslinjen er installert, må alle koblinger strammes til og testes for lekkasje med et kommersielt tilgjengelig, ikkekorroderende lekkasjeteststoff. Påse at alt teststoff skylles bort etter testen. Koblinger osv kan ha løsnet under transport og håndtering. Tabell 1 Naturgass (G20) Propan (G31) Butan (G30) Naturgass (G25) Inntakstrykk 20mbar 37 or 50mbar 30 or 50mbar 25mbar Manifoldtrykk 8.7mbar 24mbar 24mbar 8.7mbar Gasshastighet 1.68 m3 /h.62 m3 /h.42 m3 /h 1.68 m3 /h Maks innmating (NETCV) 16.5 kw 15.0 kw 13.7kW 14.0 kw Brennerdyse DMS 25 DMS 44 DMS 46 DMS 25 Pilotdyse Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 9

10 7 Elektrisk informasjon A. Kobling av tenningssystemet Denne peisen er utstyrt med et elektronisk tenningssystem som virker på med 6V spenning. batteriene sitter i tenningsmodulen som du finner i den eksterne kontrollboksen. Et koblingsdiagram er vist i Fig Batteripakken krever 4 stk. AA-batterier (ikke inkludert). Se Avsnitt 11.B for skifte av batterier. OBS Batteripolene må installeres riktig, ellers vil det oppstå skade på modulen. Fare for støt Skift ut skadde ledninger med ledninger som er spesifisert for 105 C. Ledninger må ha isolasjon mot høye temperaturer. OBS Merk alle ledninger før du kobler fra kontrollene. Koblingsfeil kan forårsake feilaktig eller farlig drift. Kontroller korrekt drift etter service. B. Fjernkontroll Denne peisen er utstyrt med en fjernkontroll for å styre tenningssystemet. 9V batteri kreves. Følg bruksanvisningen som følger med fjernkontrollen. FLAMME GNIST/ SENSOR VENTIL PILOT TENNINGSMODUL 6VDC FJERNKONTROLL PÅ/AV VEGGBRYTER TENNINGSMODUL (6V) BATTERIPORT (4 AA-BATTERIER) PÅ/AV BRYTER TERMOKOBLINGSBLOKK (KOBLET TIL BAKSIDEN AV VENTILEN) VENTIL PILOTGASSRØR KOBLET TIL BAKSIDEN AV VENTILEN Figur 7.1 Koblingsdiagram for elektronisk tenning 10 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

11 8 Avslutning A. Peishylleprojeksjon Figur 8.1 viser minimum vertikal dimensjon av peishyller eller andre brennbare utstikkende elementer over peisens øvre forkant. Tak eller overheng 30,5 cm maks dybde på brennbar hylle Peishylle 2,13 M minimumshøyde B A Hvis A er:...da må B være minst: cm 66 cm 91.4 cm eller mer 45 cm Figur 8.1 Klaring til brennbare hyller eller andre brennbare materialer over peisen Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 11

12 B. Frontmaterialer Brannfare IKKE dekk til luftinntak eller utløpsgriller. IKKE modifiser grillene. Modifisering eller tildekning av grillene kan forårsake stigende temperaturer og brannfare. Avslutningsmaterialer må ikke hindre: Luftstrøm gjennom griller eller ventilasjonsåpninger. Ventilasjonsåpningers eller dørers funksjon. Tilgang for service. Brannfare Avslutt alle kanter og fronter med klaringer og spesifikasjoner som listet opp i veiledningen. Metallisk peisfront kan kun dekkes med ikke-brennbart materiale. IKKE overlapp brennbart materiale over peisfronten. Installer brennbare materialer med spesifiserte klaringer på front- og sidekanter. Forsegle skjøter mellom den avsluttede veggen og toppen av peisen med 150 C minimum tetningsmasse. Dekkende veggmaterialer Øvre front kan dekkes med kan være brennbare, ikke-brennbart materiale eller topp & side r. fjernes og erstattes med et ikke-brennbart materiale. 0 cm. 0 cm. Tetningsmaterial e 0 cm. Figur 8.2 Diagram for ikke-brennbar front 12 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

13 9 Oppsett av peisen A. Gjør peisen ren Merk: Følg kun produsentens planlayout for brensel. Vask/støvsug all sagflis som kan ha samlet seg inne i brannboksen eller under i kontrollhulrommet. B. Plassering av risten Bakre ben i ristbrakettene Figur 9.1 Bakre ben i ristbrakettene (frontbilde) Figur 9.2 Toppbilde Påse at risten plasseres over brenneren, sentrert fra venstre til høyre, og at bakbena er i ristens braketter. C. Plassering av kubber Se Avsnitt 13.B for beskrivelse og illustrasjon av kubbene. Figur 9.3 Høyre bakre kubbe (SRV720) (frontbilde) Figur 9.4 Toppbilde Plasser høyre bakre kubbe på risten mot peisens høyre innervegg, slik at dens høyre ende sitter i brakettens åpning. Figur 9.5 Venstre bakre kubbe (SRV728) (frontbilde) Figur 9.6 Toppbilde Plasser den venstre bakre kubben på risten mot venstre vegg og hvil den på kubben. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 13

14 Figur 9.7 Venstre sides kubbe (SRV723) (frontbilde) Figur 9.8 Toppbilde Plasser kubbens gaffel på venstre frontstang og hvil dens bakside på høyre bakre kubbe. Figur 9.9 Frontkubbe (SRV727) (frontbilde) Figur 9.10 Toppbilde Plasser frontkubben foran hovedristen med dens venstre ende hvilende på den venstre bakre kubben som vist. Figur 9.11 Venstre frontkubbe (SRV722) (frontbilde) Figur 9.12 Toppbilde Plasser venstre frontkubbe mellom plasseringsstengene slik at den hviler mot venstre sidekubbe og på toppen av frontkubben. 14 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

15 Figur 9.13 Høyre frontkubbe (SRV724) (frontbilde) Figur 9.14 Topp-bilde Plasser høyre senterkubbe mellom fjerde og femte vertikale stenger på kubberisten, slik at baksiden hviler på den høyre bakre kubben. Figur 9.15 Høyre sidekubbe (SRV740) (frontbilde) Figur 9.16 Topp-bilde Plasser høyre sidekubbe mot frontriststangen lengst til høyre, og hvil dens bakside på høyre bakre kubbe, vinklet mot hjørnet som vist. Figur 9.17 Høyre fronthjørne (SRV742) (frontbilde) Figur 9.18 Topp-bilde Plasser høyre fronthjørnekubbe mellom høyre sidevegg og høyre sides riststang som vist. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 15

16 D. Montering av glass Glass må håndteres varsomt. Inspiser glasset for sprekker, hakk eller riper. Du må IKKE slå, hamre eller ripe glasset. IKKE bruk peisen hvis glassdøren er fjernet, sprukket, brukket eller ripet. Bytt glassdøren som et helt sett. F. Remonter dørlås Når vedkubber og lava rock er installert, eller hvis glassenheten har blitt justert, reinstallerer du dørlåsen ved å sette i skruen øverst på døra. Stram skruen. Se del 5A, om nødvendig. Låseskrue G l a s s d ø r e n e l e v e r e s m e d p e i s e n o g e r forhåndsinstallerte. For å justere dørene, åpne dem og løsne skruene på øvre og nedre dreietappene. Skyv hver dør etter behov og stram til skruene. For å justere håndtakene, løsne skruene for å flytte håndtakene etter behov, og stram til skruene igjen. Apen Apen E. Plassering av lavastein Etter at kubbene er plassert, spre deler av lavastein (inkludert) mellom steinfatet og askeleppen (se Figur 9.19). Figur 9.20 Reinstall Door Lock Steinfat Askeleppe Figur 9.19 Plassering av lavastein 16 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

17 10 Brukerinstruksjoner A. Før du tenner peisen Før du bruker denne peisen, bør du la en kvalifisert tekniker: Fjerne alt transportmateriale fra innsiden av brannboksen. Sjekke at kubber og lavastein er riktig plassert. Sjekke ledninger og batterier. Sjekke justering av luftspjeld. Påse at det ikke er gasslekkasjer. Påse at strømmen av forbrenningsluft og ventilasjonsluft ikke er hindret (frontgriller). Et skydd anbefales for beskyttelse av små barn, eldre og av personer med nedsatt førlighet. Brukeren må ikke endre deler forseglet av produsent eller forhandler. Brenselplan må ikke røres. Ikke brenn søppel. Feilaktig installasjon, justering, endring, service eller vedlikehold kan føre til skade på på materialer eller personer. Se brukerveiledningen som ble levert med denne peisen. For hjelp eller ytterligere informasjon, kontakt en kvalifisert installatør, servicebyrå eller gassleverandøren. IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har vært under vann. Kontakt øyeblikkelig en kvalifi sert tekniker for å få peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet og enhver gasskontroll som har vært under vann. VARME FLATER! Glass og andre flater er varme når enheten er i drift OG under nedkjøling. Varmt glass forårsaker brannskader. IKKE berør glasset før det er nedkjølt Barn må ALDRI få berøre glasset Hold barn unna Det må holdes NØYE OPPSYN med barn i samme rom som peisen. Gjør barn og voksne oppmerksomme på risikoen forbundet med høy temperatur. Høy temperatur kan antenne klær eller andre brennbare stoffer. Hold klær, møbler, gardiner og andre brennbare stoffer unna. Bryter er i PÅ-posisjon Denne enheten er utstyrt med en dekkskjerm for å forhindre direkte kontakt med det fastmonterte glasspanelet. Enheten skal IKKE brukes uten denne skjermen. Figur 10.1 Posisjon for ventilbryter For at fjernkontrollen skal virke som den skal, må bryteren være i posisjonen vist på fi gur Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 4-CE Rev. E 06/09 17

18 B. Tenning av peisen Elektronisk tenning FOR DIN EGEN SIKKERHET LES DETTE FØR TENNING : Hvis du ikke følger disse instruksjonene nøye, kan det føre til brann eller eksplosjon som kan forårsake materialskade, personskade eller tap av liv. A. Denne peisen er utstyrt med en elektronisk pilottennermekanisme som automatisk antenner brenneren. Ikke forsøk å tenne brenneren for hånd. B. FØR ANTENNING, kjenn etter om det er gasslukt rundt peisområdet. Sørg for å lukte nede ved gulvet, fordi noen gasser er tyngre enn luft og vil synke til gulvet. H VA D U G J Ø R H V I S D U LUKTER GASS Ikke forsøk å tenne noe apparat. Advarsel: Ikke koble 240V vekselstrøm til kontrollventilen. Feilaktig installasjon, justering, endring, service eller vedlikehold kan føre til skade på på materialer eller personer. Se brukerveiledningen som ble levert med denne peisen. Denne peisen behøver frisk luft for sikker drift, og må installeres slik at den får nok luft til forbrenning og ventilasjon. Hvis peisen ikke installeres, brukes og vedlikeholdes i.h.t. produsentens instruksjoner, kan den utsette deg for stoffer fra drivstoff eller drivstofforbrenning. Hold brenneren og kontrollavlukket rene. Se installasjons- og brukerveiledningen som følger med peisen. Ikke rør ved noen elektrisk bryter; ikke bruk noen telefon i ditt bygg. Ring øyeblikkelig til din gassleverandør fra en nabos telefon. Følg gassleverandørens instruksjoner. Hvis du ikke får tak i gassleverandøren, ring brannvesenet. C. IKKE bruk denne peisen hvis en av delene har vært under vann. Kontakt øyeblikkelig en kvalifisert tekniker for å få peisen inspisert, og skift ut alle deler av kontrollsystemet og enhver gasskontroll som har vært under vann. OBS: Varm når den er i bruk. Må ikke berøres. Hold barn, klær, møbler, bensin og andre væsker med antennelig damp unna. Ikke bruk peisen med panel(er) fjernet, sprukket eller brukket. Utskifting av paneler bør utføres av en sertifisert eller godkjent servicetekniker. Må ikke brukes med drivstoff i fast form Til bruk med naturlig-, propan- og butangasser. TENNING INSTRUKSJONER 1. Peisen er utstyrt med en tenningsmekanisme som automatisk tenner brenneren. Ikke forsøk å tenne brenneren for hånd. 2. Vent fem (5) minutter for å få ut all gass. Lukt deretter etter gass, inkludert nede ved gulvet. Hvis du lukter gass, STOPP! Følg B i Sikkerhetsinformasjonen som du finner på venstre side av denne etiketten. Hvis du ikke kjenner lukt av gass, gå til neste trinn. 3. For å tenne på brenneren, trykker du samtidig på stjerne- og opp-pilknappene på fjernkontrollen til et kort akustisk signal bekrefter at sekvensen har startet. 4. Hvis peisen ikke virker, sjekk batteriene og følg deretter instruksjonene Å stenge av gassen til peisen, og ring din servicetekniker eller gassleverandør. Å STENGE AV GASSEN TIL PEISEN 1. Trykk knappen OFF på fjernkontrollen. 2. Ta batteriene ut av mottaker. 18 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

19 C. Etter at peisen er tent Første oppstartsprosedyre Når du tenner peisen, vil du kanskje merke at den produserer varme som har en medfølgende odør eller lukt. Hvis du føler at denne odøren er overdrevet sterk, kan peisen kreve de første tre til fire timene med kontinuerlig brenning på det høyeste, etterfulgt av en brenneperiode på 12 timer for fullstendig å drive bort all odør fra maling og smørestoffer som er brukt i produksjonsprosessen. Kondens på glasset er normalt. Merk: Denne peisen bør kjøres i tre til fire timer ved første oppstart. Slå den av og la den kjøles helt ned. Ta ut og rengjør glasset. Sett inn glasset igjen og kjør peisen i ytterligere 12 timer. Dette vil hjelpe å kondisjonere produkter brukt i maling og kubber. Brannfare Høye temperaturer Hold brennbare husholdningsartikler unna peisen. IKKE blokker forbrennings- og ventilasjonsluften. IKKE plasser brennbare artikler på eller foran peisen. Hold møbler og gardiner unna peisen. OBS Unngå utilsiktet bruk av peisen når den ikke er under oppsyn. Koble fra eller ta ut batteriene fra fjernkontrollen hvis du skal være borte, eller dersom peisen ikke skal brukes på lengre tid. Høye temperaturer kan forårsake materialskader. OBS Røyk og lukt frigis under førstegangs bruk. Røyk og lukt kan være plagsomt for følsomme personer. Brannfare Hold brennbare materialer, bensin og andre antennelige damper og væsker unna peisen. IKKE lagre antennelige materialer i nærheten av peisen. IKKE bruk bensin, lampeolje, kerosen, lightergass eller lignende væsker i peisen. Brennbare materialer kan antennes. D. Ofte stilte spørsmål Emne Kondens på glasset Blå flammer Vond lukt fra peisen Film på glasset Metallisk støy Løsninger Dette er et resultat av gassforbrenning og temperaturforskjeller. Når peisen varmes opp vil kondensen forsvinne. Dette er et resultat av normal funksjon, og flammene vil begynne å bli gule når peisen har brent i 20 til 40 minutter. Når den brukes for første gang, kan denne peisen frigi odør de første timene. Dette forårsakes av herding av maling og brenning av olje som er igjen etter produksjonsprosessen. Dette er normalt og forårsakes av herdeprosessen for maling og kubber. Glasset bør gjøres rent etter de første 3 til 4 timers brenning, for å fjerne avsetninger av olje fra produksjonsprosessen. Et rengjøringsmiddel som ikke skurer, som f.eks. spesialmiddel for gasspeisglass, kan være nødvendig. Kontakt din forhandler. Støy forårsakes av metall som utvides og krympes idet det varmes opp og kjøles ned, på samme måte som i en forbrenningsovn eller en varmekanal. Denne støyen har ingen innvirkning på peisens drift eller levetid. Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09 19

20 11 Vedlikehold og service av peisen Selv om intervallene for service og vedlikehold av peisen avhenger av bruken og type installasjon, bør en kvalifisert servicetekniker kontrollere peisen ved starten av hver fyringssesong. Rusk fra utenforstående kilder og/eller sot, må fjernes fra peisen. Kjøl ned vedkubbene, fjern om nødvendig, støvesug og erstatt i henhold til instruksjonene på side Risiko for skade på person eller eiendom. Før service: Steng av gassen. Deaktiver fjernkontrollen, hvis en slik finnes. Påse at peisen er fullstendig nedkjølt. Etter service: Sett på plass enhver skjerm eller sperre som ble fjernet. Alt avtrekksutstyr som ble fjernet for service må forsegles på nytt og settes på plass. Det anbefales en årlig inspeksjon av en kvalifisert tekniker. Sjekk: Tilstanden på dører, omliggende områder og fronten. Tilstand på glass og glassmontasje. Blokkering av luft til forbrenning og ventilasjon. Kubbenes tilstand. Brannboksens tilstand. Brennerens tenning og funksjon. Justering av spjeld for forbrenningsluft. Gasstilkobling og koblinger. Gjør rent: Glass. Luftveier, griller, kontrollavlukke. Brenner, brennerporter. Risiko for: Brann Forsinket tenning eller eksplosjon Eksponering til forbrenningsdunster Odører OBS Glass må håndteres varsomt. Merk: Rengjør glass etter første 3-4 timers drift. Lengre tids bruk uten rengjøring av glasset kan forårsake en permanent hvit film på glasset. Ved rengjøring av glassdøren: Unngå å slå på, ripe, eller smelle igjen dørene. Bruk IKKE skurende rengjøringsmidler. Bruk et hardt rengjøringsmiddel for vannbeholdere på den hvite filmen. IKKE rengjør glasset når det er varmt. Slå av peisen etter 3-4 timers drift og LA DEN KJØLES NED. Ta ut og rengjør glasset. Sett inn glasset igjen og kjør peisen i ytterligere 12 timer. Se vedlikeholdsinstruksjonene. 20 Outdoor Lifestyles by Hearth & Home Technologies Dakota 42-CE Rev. E 06/09

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

0063-06. Brukerhåndbok. Modell: SOHO-CE

0063-06. Brukerhåndbok. Modell: SOHO-CE Modell: SOHO-CE Brukerhåndbok 0063-06 ADVARSEL:HVIS DISSE ANVISNIN- GENE IKKE FØLGES NØYE, KAN DET OPPSTÅ BRANN ELLER EKS- PLOSJON MED PÅFØLGENDE PER- SONSKADE, DØDSFALL ELLER MA- TERIELL SKADE. - Bensin

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Terrassevarmer feilsøking

Terrassevarmer feilsøking Terrassevarmer feilsøking PROBLEM MULIG ÅRSAK FORSLAG TIL RETTELSE Gass lukt under montering Gass lekkasje Se hvis det lukter gass på side 4. Gass lukt før første tenning Gass lekkasje Se hvis det lukter

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Soho-CE 0063-06 : Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt nøye, kan det føre til brann eller eksplosjon som kan forårsake materialskade, personskade

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS VARMETÅRN 2000W ART NR 427070 NO Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SUNWIND INFRAVARMER ART NR 425125 NO Bruksanvisning 1-5 Disse instruksjoner er for din sikkerhet. Vennligst les de nøye og oppbevar manualen for framtiden. Denne ovnen behøver

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 ELEKTRISK OPVARMNING OG FAN ARTIKEL NR 780064 BRUKERVEILEDNING Innhold: A. Godt å vite før du bruker. B. Safety C. Installasjon og drift D. Installer gass regulator og gassflaske

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift

RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift RC200 IntelliFire Plus Fjernkontroll Instruksjoner for installering og drift 2166-392 Rev. B 9/10 Hearth & Home Technologies fraskriver seg alt ansvar, og garantien opphører ved følgende handlinger: Montering

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

Brukerhåndbok. Modeller: Tiara I-NO, Tiara II-NO SL-550TR-NO-C, SL-350TRS-NO-C

Brukerhåndbok. Modeller: Tiara I-NO, Tiara II-NO SL-550TR-NO-C, SL-350TRS-NO-C Modeller: Tiara I-NO, Tiara II-NO SL-550TR-NO-C, SL-350TRS-NO-C Brukerhåndbok 0087 ADVARSEL: Hvis disse anvisningene ikke følges nøye, kan det oppstå brann eller eksplosjon med påfølgende personskade,

Detaljer

The Tube Monterings- og bruksanvisning

The Tube Monterings- og bruksanvisning The Tube 40011149-1116 NO Monterings- og bruksanvisning NO 1.1 A 1.1 B 1,1 C 1.2 A 1.2 B 1,2 C A 1.3 1 < < < < 1.5 1.6 1.7 2 < < < < 1 Introduksjon The Tube er bare ment å skulle brukes utendørs. Vi oppfordrer

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Bruksanvisning Gassgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før grillen tas i bruk. Ta vare på denne manualen for senere referanse. ADVARSEL! Ved å ikke

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] norsk SIKKERHET Fare Hvis gassbrenneren

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS

LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS Instruksjon for installasjon og bruk LUNA 1000RD 1300RD DIAMOND GASS Norsk 0315 Instruksjon for installasjon og bruk Luna 1000-1300RD Diamond Gass Side 1 VIKTIG Instruksjon for installasjon av M-Design

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027

Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 12027-2007 NOR AB Bruksanvisning til gasstrålevarmer. Art.nr. 12027 VIKTIG: LES IGJENNOM ALLE INSTRUKSJONER FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET. FØLG DE KORREKTE TENNINGS- OG BRUKSANVISNINGENE. HÅNDTER METALLDELER

Detaljer

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL

BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL BRUKSANVISNING INSTALLASJONSMANUAL STEALTH Rev: 24-06-2011 A.O. 1 INNSTALLASJONSVEILEDNING TEKNISKE PRINSIPPER VIKTIG Før du installerer og bruker gasspeisen er det viktig å lese gjennom installasjonsveiledninger

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING

TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING TERRASSEVARMER BRUKSANVISNING Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. 1 0 0063 ADVARSLER OG SIKKERHETSREGLER LES GJENNOM SIKKERHETSREGLENE NEDENFOR FØR DU BEGYNNER Å BRUKE VARMEREN. FOR DIN

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Modell: 6000TRSLP-NO ADVARSEL

Installasjonsveiledning. Modell: 6000TRSLP-NO ADVARSEL Modell: 6000TRSLP-NO Installasjonsveiledning 0086 ADVARSEL: Hvis disse instruksjonene ikke blir fulgt nøye, kan det føre til brann eller eksplosjon som kan forårsake materialskade, personskade eller død.

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Terassevarmer TO733015-S SERIEN

Terassevarmer TO733015-S SERIEN Terassevarmer TO733015-S SERIEN MONTERING OG BRUKSANVISNING ADVARSEL Les denne instruksjonsboken nøye før du tar i bruk dette apparatet. Apparatet må installeres/monteres i samsvar med instruksjonene og

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE TERASSEVARMER BRUKSANVISNING BEHOLD DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG REFERANSE 10 0051 SIKKERHETSFORESKRIFTER LES DISSE SIKKERHETSFORESKRIFTENE NØYE FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET FOR DINE EGEN

Detaljer