200/300m Mesterskap kl. 3-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "200/300m Mesterskap kl. 3-5"

Transkript

1 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Trond Bergan Jondalen 5 X* *XX 50 XX*9 * 49 X*XX* * * *XXX* * * * *XX*X* *XXX (17*) 2. Otte Hårstad Rennebu 5 XX* * * 50 * *9 *X 49 9XXXX X* * * * * *X* * *X* * * * *X* * (22*) 3. Bjarte Langenes Åsane/Hordvik 5 * * * * * 50 *9XX* 49 * *XX* *9XX*X*XX * * *X* * * * * * (22*) 4. Arild Røyseth Åsane/Hordvik 5 X* * * * 50 XX9X9 48 *XXX* XX* * * *X* * * * * * * * * *X (20*) 5. Gunnar Halbjørhus Hemsedal 5 * * * * * 50 XX8 * * 48 9X*X* XXXXXX* * *X *9X* * *X* * * (19*) 6. Roger Ottosen Tingelstad 5 * * *XX 50 X*9X9 48 XX* * * X99 * * * *XX* * *XXXXX* * * (17*) 7. Vegard Solhaug Aurland 5 * * * * * 50 99XX9 47 *X* *X *9 *X9X* *XX * * *X*XXX* * (18*) 8. Knut Bråthen Kongsberg 5 X*X*9 49 9XXX9 48 X9X*X X* * *XX*X* * * *X*9 * * * * * (17*) 9. Ragnar Flaatnes Sem 5 *X*X9 49 *99XX 48 *XXXX XXXX*9XX* * * * * *X*9 * * * (15*) 10. Terje Grøterud Sigdal 5 XXXX* 50 9XXXX 49 *X9X* X99XXXX*X X*XXXX* *X* (8*) 11. Rune Seim Seim 5 * * * * * 50 9X9 *9 47 * *X* * X9X* * * * *X* * * *9X*X* * (22*) 12. Ole Bjarne Hovland Knipenborg 5 * * * * * 50 99X9 * 47 XX* * * X*9 *X* * *X * *X*XX* * * (20*) 13. John Olav Ågotnes Sartor 5 *X*9 * 49 XX9XX 49 *XXXX XX* *X* * * * *X9 *XX* * (14*) 14. Bjarne Muri Oslo Østre 5 XX*X9 49 X8 *X9 47 XXX* * X99X*X* *XX * *X* *X*X*X (13*) 15. Tone Anette Espe Leikanger 5 XX* * * 50 9XXX *9 *X XXX*XXXXXX X*X99 * *X*X (10*) 16. Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 * * * *X * * 47 X9 * * * XXXX*X* * XXX* * *9 * * * (18*) 17. Per N. Meel Balestrand 5 *XXX* 50 8XX9X 47 XX*X X9 *X*X* * * * *X*XX*XX (12*) 18. Johannes Seim Seim 5 *XXX* 50 9X*X* 49 8 *9 * X9XXX* * *X X* * * *X* * * * (17*) 19. Erling Melvær Florø 5 XX*99 48 *9 *9X 48 * * * * * *X9X* *X*9X * *9XX* *XX (16*) 20. Leif Arne Fivelstad Sunnylven 4 9X* * * 49 9 *X*X 49 *9X*X XX*8X* *X X* * *9 * *XXX (15*) 21. Ole Arild Aa Hyen 5 X* * * * 50 XX*9X 49 X99 * * *8X9 *XX*9X XXXX* *9X* * (14*) 22. Audun Kvandal Røldal 5 X* * *X X9 45 XXXXX X*X*X*9 * *X X*9X* *X*9 * (13*) 23. Hallgeir Aalvik Florø 5 XX*XX 50 *9 *9X 48 X*99X *999 * *XX* X* *XX*X*X* (13*) 24. Stein Ove Robøle Øystre Slidre 5 X* *XX 50 9XXX9 48 X*X X9 *XXX*XX X*X* * * * * * (12*) 25. Katrine Idland Gjesdal 4 XX* *X * * * * X9X*X* * * * * *X*XX* *9 * (17*) 25. Liv Sollesnes Jondal 5 X* * * * 50 XX* *9 49 XX99X *9X*X* * * *9 * * * *X* (17*) 27. Tore Indreiten Stavanger 5 X* *9X 49 *X8X * *XX X79XX* *X*X X* * *X* * * *X (15*) 28. Reidun Kristin Knapstad Elverum 5 * *XX* 50 X99X* 48 *X9X * * *X*9XX X* * *9 * * *X (15*) Side 1

2 29. Frode Kristensen Åsane/Hordvik 5 X*X*X 50 9X *X9XX XX99 *X* * * * * *XX* *9X* (13*) 30. Jørn Njøs Leikanger 4 * * *X* 50 9 *8X* 47 9 *X* * * *9 *X* * XXX*XX* *9 * (18*) 31. Einar Johansen Time 5 * * *9 * 49 9 *9 *9 47 XXX *9 * *9 * *XX* X9 * * *X* * * (18*) 32. Martin Hamre Hyen 5 *XXX* 50 8X98X 45 * *9 * * *X99X9 * * * * *X* *X*X9 * * (17*) 33. Anders Ommedal Hyen 4 X* * * * 50 X9X99 47 X*XX* X88XX8X* * * * *X* *9 *XX* (15*) 34. Svein Kåre Furre Leikanger 5 *X*XX 50 *X * *XXX *999 *XXX * *X* *X* * * * (15*) 35. Knut Olav Skrindo Hadding 5 * * * *X 50 XX*9X 49 X* *9 * XX9 *X99 *X *99 * * *XX (14*) 36. Vidar Auve Geilo 5 *X* * * 50 X9XXX 49 X*9 *X *X97XXXX * * *X9X* *X* (13*) 37. Bernt Tore Inderøy Hyllestad 5 *X*XX 50 X* *X9 49 9X XXX9XXX* XX* * * * * *X* (12*) 38. Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 *X* *X 50 99XX9 47 * *9 * X89XXXXX*X X* * *X*9X9 * (12*) 39. Eirik Blindheim Seim 4 99 * *X 48 X8 *89 45 *X* * *X9 *9X* * *X X* *X9XX* * * (16*) 40. Ivar Fivelstad Sunnylven 5 * *X*X X 45 9 *XX* X* * *XXX * * * *X*XX9X (13*) 41. Elisabeth Skudalsnes Førde 5 X*X* * *8X 46 9X9 * X*XXX9 *XXX X9 * *XX9X9X (9*) 42. Per Ove Fossheim Leikanger 5 * * * * * 50 X X9XX X* * *X* * X* *X*X*XX* (15*) 43. Magnar Isene Førde 5 * * * * * X*X* * X*8X98 *XX* X*XX99 * *X* (15*) 44. Robert Sandvik Knipenborg 5 X* *X9 49 9XX* X* XXX* * * * X*9 * *X*X*X (13*) 45. Trond Nordvik Tysse 5 * *X* * 50 9X X*XX *8 *8 *XXXXX X* *9X9XX* * (12*) 46. Ivar Stave Vats og Leveld 4 *XX* * 50 98X8X 45 9 *X* XXX*X X* * * *XXXXX (10*) 47. Jostein Lassen Stavanger 5 9 * *XX 49 9 *X99 47 *99X XXX*XX * *XXX*9 *XX (9*) 48. Henry Øye Tørvikbygd 5 * * * * * *9X 47 * *X XX9XXX * * * *XX* * * * (16*) 49. Magne Lysen Tørvikbygd 5 * * *X* 50 XX9 *9 48 9X99 * * * * * * *9 *XXX*X* (15*) 50. Katrine Lund Jondalen 3 * * * * * *X 46 9XX8X X*89X*9X* X* *X*X9X* * (14*) 51. Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol 4 XX8 * X* 47 9X* *X X*98X9X9 *X X* * * *X*X* (12*) 52. Øystein Kårstad Vareld 4 *XX*X 50 9X97X 45 *9 * *X X9X*X99X*X *9X9X*9 *9X (10*) 53. Thorstein åmodt Lom og Skjåk 5 * *X*X 50 XX X9X XX9 *9X9X* * XX*X*9XX* (9*) 54. Per Hammersbøen Hovet og Hol 4 * *X* * *X *99 *9 * *X* * * * * * *9 * * * (19*) 55. Geir Rosnes Herdla 5 *X* * * X9XX* *9X*X*X * * *XX9 * * * (14*) 56. Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 X* *X* 50 9X8X * *X* X9 * * * XX* *9 * *XXX (13*) 57. Jostein Koldingsnes Nesse 4 * * * * * 50 9X9X8 46 XX9XX X8899XXXX * *X*X*99 *X (10*) 58. Hilde Haarstad Gaular 5 X* * * * *X 44 * *99X *999X*X * *X* * * * * *X (17*) 59. Børge Svadal Florø 4 *X* * * 50 8X XXXX *9 * * * *X *XXX* * *XX* (14*) 60. Oliver Prøven Fana 4 *X*XX 50 X8 *78 43 *X *X89XX*X*X * *9 *9 * *XX* (13*) 61. Øyvind Lønning Hatlestrand og Ølve 4 *X* * * 50 X99 *8 46 9X9XX X*9 *X699X* X9X*X* * *9X (12*) 62. Niclas Øye Tørvikbygd 4 XXX* X9 43 XXX9X XXX99X* * * XXX999X*XX (5*) 63. Hege Loven Aurland 3 9XXXX 49 X88 *9 45 XX*9 * *7XX* * * * X*XXX9XX* (10*) 64. Helge Ruud Sogndal 3 X9 * X X9XX *889 * *X9 *X *X9 *X*X*XX (9*) Side 2

3 65. Ole Jonny Gjengedal Hyen 4 *X* *X 50 * XXX9 * *X9 * * *X X* * * *99 *XX (14*) 66. Janne H. Njøs Leikanger 4 9XXX* 49 99X88 44 X*9XX *9X99 * *X* X*99 * *9 * * (11*) 67. Ole Jørgen Grytten Holsen 4 *X*X* 50 X9 *X9 48 X X798XXXX*X *9X*XXX*X* (9*) 68. Per Roar Lillemo Fjærland 4 X*XX* *X9 47 *X9XX XX98989X X* *X9 *99X* (8*) 69. Ole Tom Nord Eidsbygda 4 XXXX* 50 8XX97 44 *9XX X9X9 *XX99X * *XX998X9 * (6*) 70. Eivind Yttri Leikanger 5 X* *X* 50 XX99X 48 9 * * *X XXXX*X *XX* *XX* * (12*) 71. Anne Marie Rosnes Herdla 5 * * * *X 50 *89X* 47 X99 * * *XX XX98 *9 *9X* (12*) 72. Bjørn Indrebø Farnes 5 X9X* * 49 9 *9 * *9XX X99 *9X99X X9 *99X*9X (8*) 73. Frode Torsvik Seim 4 *X* *X X9 43 XX9X XX999 * * * X99XXXX*X (7*) 74. Geir Inge Nedrebø Bergen 5 *X* * * 50 9XX79 45 *9XXX *988X*9 * *X*99X* *X (12*) 75. Bjarne Eriksen Nordbygda 5 *9 * * * 49 * *9X8 47 XX9 * * *X*XX X*X9X9989X (11*) 76. Rigmor Øygarden Farnes 4 XXX*X XX X*XX* *X XXXXX*XX* * (7*) 77. Rune Vikøren Farnes 4 X* * *X 50 9X *XX XX99X9 * X*99 *X99XX (7*) 78. Ida Cesilie Thoreplass Hadding 4 X* * * * *8X*X X *9XXXXX*9 * (9*) 79. Lars H. Ese Balestrand 5 * *XXX 50 X9X8X 47 * * *9 * X879XX*XX XXXXXXXX* (8*) 80. Jens Terje Hammervoll Sogndal 4 X* *X* 50 98X * * X999899X X9 *X9XX*XX (7*) 81. Ingebjørn Lønning Hatlestrand og Ølve 5 *X*X0 40 *99 *7 45 * * *XX XX7 *99XXXX X* *9 *9XXXX (11*) 82. Jens Raunehaug Sogndal 4 X* *X *9X * *X9X*XX * *X9X89XX (8*) 83. Ståle Kloster Rennesøy 5 XXXX* *99 46 X9 *XX X98X *9X99X* (5*) 84. Anita Tormodset Volda 4 *9XXX 49 88X * *X *X X* * *X9XX9X (7*) 85. Kjell Kåre Lillejordet Randsfjord 3 9XX9X X 42 99X*X X8989 *99 * XX*X99XXX* (5*) 86. Dagfinn Mehl Omvikdalen 4 X*X* * *8 40 9X99X *8XX9 * * * * * * *XXX (12*) 87. Chris-Andre B. Fauske Strandebarm 4 X* * *X XX* * * XXX9 *X X99 *XXX99 * (9*) 88. Ivar Husum Leikanger 3 *9 *X* 49 X8 *8X 46 98X9 * XXX88X* *XX* (8*) 89. Bjørn Petter Leite Stavanger 4 9X*XX XX 45 XX9X* X77 *99 * *9X*X*X (7*) 90. Inger Rise Hallset Ålfoten 3 XX*X* XXX* XX9 * X9X9X9X9 * (5*) 91. Olav Mundal Fjærland 4 9XX9 * 48 *X X8XX X9 * * * * * XX*99XX* (9*) 92. Atle Lotsberg Nordbygda 4 *9 * *X 49 * * *XXX*X XX9X9 *9 * (9*) 93. Silje Therese Sæter Hafslo 3 9X9 * X 44 *X99X *99 *X* *X* XX*89989 * (9*) 94. Gunnar Fikstal Bergen 4 XXX*9 49 X799 * 45 XX9X X99XXX X (2*) 95. Kjell Næss Leikanger 4 *X* * * 50 * X*X* X*8XX*X * *X9XX*X9X (12*) 96. Mikal Dybing Egersund 4 * * * * * *X* * X9989XXXX X*XX9X*X (10*) 97. Erling Dingsøyr Vadheim 3 8 *XX *78 42 * * X*9XXXX * *XXX9X* (8*) 98. Arild Fosse Gula 4 9 * * *X 49 8 *98X 45 8 * X9 *X X9XXXX979X (6*) 99. Sigmund Dybedokken Voss 4 X*X*X 50 99X X XX89X9 * X89XXX*9X (4*) 100.Trond Jøringslid Lom og Skjåk 4 *X*XX 50 X977X 43 9X9 * X89X9 * * * * * * *9 *9 * * (13*) Side 3

4 101.Kai Wigum Farnes 3 * *X*X XX X758 * *X* * * X9 *XX9 *9X* (11*) 102.John Inge Fredheim Hafslo 4 9XXX* 49 78X XX *XXX* * * *X*X* *9X* (10*) 103.Kai Jonny Venes Sogndal 3 X99 * * 48 8 *7 * X X8X*8XX *9999 *X99X (7*) 104.Bengt Næss Hafslo 4 99 *XX 48 X *88 *X XX*XX XX99 *8XX* (6*) 105.Inge Yttri Leikanger 4 X*9X* *7 40 9X99X X9X *9XX* (5*) 106.Jan Helge Furre Leikanger 4 *99XX * XXX * *XX*99X* (6*) 107.Eldfrid Aase Gjerald Voss 4 XX9 *X X *9X XXXXXX * *89X9897X (4*) 108.Stian Hellebust Sogndal 3 * *X X6X X9 *99X9 * X999X8X7 * (5*) 109.Synne Hammervoll Sogndal 3 X*XX* X X9XX *X9 *9XXXXX (4*) 110.Oddmund Tormodset Viksdalen 3 XXXXX 50 4X * *X *7XXX* * *99XXX* (7*) 111.Vibeke Bøe Herdla 3 X*X*X 50 8X XX9 *X X988X9 * (4*) 112.Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 5 9X*X* 49 9X*88 45 X* *9 * * *8X*999X (9*) 113.Jan Andre Runhovde Rygge 5 * * *XX 50 *9X XX XX989 *9 * * (7*) 114.Geir Olav Brøto Bromma 4 *XXX X 42 X9 *9X XX9X* (3*) 115.Ole Tom Dokken Bromma 4 X*9X* X X X98999X (2*) 116.Morten Støen Tingelstad 3 XXX*X X X99XX (1*) 117.Helge Bakke Nesse 3 X9X *8 * (2*) 118.Aleksander Ø. Heen Knipenborg 5 *XX99 48 * * *8X (4*) 119.Roger H. Sandvik Knipenborg 3 *X*9X (2*) 200/300m Mesterskap kl. V55 Kl. Omgang 35 skudd 1. Alf Høysæter Tysse V55X* * *X 50 X*X9 * 49 X* * * * * * * * *XX* *X X9X9X* * *XX (19*) 2. Torbjørn Landro Sartor V55 XXX* * 50 XX9X9 48 *X*XX *X*X9XXXX * *XX* *XXXX (10*) 3. Oddvar Råsberg Nesse V55 *XXX* 50 *X9 *X 49 X* *XX * *9XX8XX*X * * *9X* * *9X (15*) 4. Ola Loneland Dale (sunnfjord) V55 X9 * * * 49 XXX* * 50 * * * * * X9XX9X* * *X * *X*99 * * (18*) 5. Svein Kå. Søyland Gjesdal V55 *XX*X 50 8X9X* 47 *XXX* *X99X*XX*X * * *9 *XX* * (14*) 6. Tore Iversen Bergen V55 9 * *X* 49 XXXX9 49 9X*XX XX* *9 *X* * XXX9X* *X9X (11*) 7. Arvid Skjerven Hafslo V55 X* *9X 49 XX9 * * 49 X*X* * X9XX9X*XX X*X*9XXX (10*) 8. Bjarne Sandvik Knipenborg V55 X*99X 48 * * *XX 50 XX*XX X9X9X*9 * *X*X9 *9X* (11*) 9. Harald Koldingsnes Nesse V55 * * * * * 50 X*78X 45 X*X* *XX*99XXX XXXX* * *X (13*) 10. Svein Hoem Stryn V55 9XXX *X8 * 47 *X*X* X*9X9X9X *X* *X9XX* * (11*) 11. Arvid Brennset Leikanger V55 999XX X8 45 * * * *X *999X* * * * * XX* * * * *9X (15*) Side 4

5 12. Signe Karin Wingaard Nøtterø V55 * * *X* * 44 X* *X* XX*999XX* * X99 *9 * *9XX (14*) 13. Jon Magnar Gjerland Holsen V55 X9X* * 49 X*XX* 50 9 *X *X*9X* *9 * *99 *99 *X (13*) 14. Halvar Sigdestad Ålfoten V55 9X*XX 49 9XX7X 46 X*X* *89X89X9XX XX*X9 * *XX* (8*) 15. Lidvard Øygarden Farnes V55 XX *X* * * 50 * *9 *X X9X*X99 * *X X (10*) 16. Even Lund Ullensvang V55 XXXXX 50 X9XXX 49 X9XX* X99 * XX*9899X*X (4*) 17. Einar Rosnes Herdla V55 X*XX9 49 *9X8X 47 *XX9 * XX99 *9X* *9 *X98899X (8*) 18. Jens Sætre Sogndal V55 9X9 *X X* 44 X87XX *X8989X*X X999XX8XX (4*) 19. Svein Haugen Hafslo V55 X9X9 * 48 X * *9 * *9977X* *9X X99 *9 * (9*) 20. Steinar Hovi Øystre Slidre V559X99X 47 *999X 47 *XXX* X99X999X (3*) 21. Kjell Borge Bruvik V55 X*X *X *89799X* (4*) 200/300m 25 skudd kl Gunnar Brevik Tønjum *XXX* 50 X*XXX 50 XXX*X X*9 * * *X* * * (11*) 2. Tone Bogstad Seim * *XX9 49 *X99X 48 *9 *XX X* *X*XX*X (9*) 3. Torbjørn Slettemoen Hovet og Hol X9XX* 49 * *9 *X 49 X9 *9 * X*XX9 * *XX (9*) 4. Stian Fagerlund Tønjum X*XXX 50 *9XX* *XX *XX* *9XX (7*) 4. Geir Smedegård Farnes 999XX 47 *9 *X* 49 XX*X* XXX* *X9X9X (7*) 6. Ann Kristin Fjelby Seim 99 *9 * 47 XX9XX 49 *X9 *X X* *XXXX* (7*) 7. Omar Eggum Sogndal * * * *X 50 9X9X *X8X XXX*999XX (6*) 8. Per Trygve Berge Vadheim X*X88 46 X9X8 * 47 X* *8X *X98 *9X99X (6*) 9. Ivar Molde Senior Tønjum X9XX9 48 X89X XX X9999 *X (1*) 10. Malene Eriksen Rygge 9X89X XX 47 X9XX XX89X9X (0*) 200/300m 25 skudd kl Therese Pettersen Tysse * * * * * 50 XX*XX 50 *XXX* X9X9X*9XX (9*) 2. Nils Olav Øy Leikanger X9 *X* 49 XX9 * * 49 9 *X9X XX9X*9XX*X (7*) 3. Asle Dulsvik Sogndal XXX* * *XXX * * *XX*X*XX (8*) 4. Svein Rune Gramstad Gjesdal *X*99 48 X* * * * * * XX9X9X*9X (9*) Side 5

6 5. John Karsten Øglend Gjesdal XX*X* *X* 48 *9X*X X9X*XX (7*) 6. Eirik Nornes Norum 99 * * * 48 88X9 * 45 *XX* * *X9 * *8 *9 * (12*) 7. Bjørn Lillejordet Randsfjord 9X* * * 49 *988X 45 *X* * * *X89XX9 * (10*) 8. Heidi Rutlin Sogndal 99 * *X 48 9 * *8X 47 XX* *X * *X (8*) 9. Marianne Lilletveit Voss *X9 *9 48 XXX99 48 *X XX8X9 *XX (4*) 10. Terje Bolstad Tønjum *X*9 * 49 XXX*X 50 X*9X* X9964X* *9X (8*) 11. Magne Høysæter Tysse X989X 46 9X9 *X 48 *9 * * X9 * * (6*) 12. Hans J. Bjørkum Tønjum X9X* X 41 X*XXX *9 *99 *XX (5*) 13. Arve Yttri Leikanger *X8X *XXXX X9988X* *9 * (5*) 14. Andreas Ullebust Førde X9 *8 * 47 9XX8X 47 99X9 * XX988 *8X (4*) 15. Jermund Venes Sogndal 9X99 * 47 9X89X 46 9X9X X9889X (1*) 16. Karstein Ylvisåker Norum 9 * *X* XX9X X (3*) 17. Knut Roger Mikkelsplass Bromma 99X88 44 X9 *XX 49 X *68 *8 *99 * (5*) 18. Sissel Ånneland Leikanger * 46 7XXX (1*) 19. Frode Idland Gjesdal 9 * X X9XX8X* *9X (3*) 20. Ingunn Sandvik Knipenborg 999XX 47 9X98X * (1*) 200/300m 25 skudd kl Katrine Lund Jondalen * * * * * *X 46 9XX8X X*89X*9X* (9*) 2. Hege Loven Aurland 9XXXX 49 X88 *9 45 XX*9 * *7XX* * * * (8*) 3. Helge Ruud Sogndal X9 * X X9XX *889 * *X9 *X (5*) 4. Silje Therese Sæter Hafslo 9X9 * X 44 *X99X *99 *X* *X* (7*) 5. Ivar Husum Leikanger *9 *X* 49 X8 *8X 46 98X9 * XXX88X* (6*) 6. Inger Rise Hallset Ålfoten XX*X* XXX* XX9 * (4*) 7. Kjell Kåre Lillejordet Randsfjord 9XX9X X 42 99X*X X8989 *99 * (3*) 8. Erling Dingsøyr Vadheim 8 *XX *78 42 * * X*9XXXX (5*) 9. Kai Jonny Venes Sogndal X99 * * 48 8 *7 * X X8X*8XX (5*) 10. Kai Wigum Farnes * *X*X XX X758 * *X* * * (8*) 11. Stian Hellebust Sogndal * *X X6X X9 *99X9 * (4*) 12. Vibeke Bøe Herdla X*X*X 50 8X XX9 *X (3*) 13. Oddmund Tormodset Viksdalen XXXXX 50 4X * *X *7XXX* * (5*) 14. Morten Støen Tingelstad XXX*X X X99XX (1*) Side 6

7 15. Synne Hammervoll Sogndal X*XX* X X9XX (2*) 16. Helge Bakke Nesse X9X *8 * (2*) 17. Roger H. Sandvik Knipenborg *X*9X (2*) 200/300m 25 skudd kl Leif Arne Fivelstad Sunnylven 9X* * * 49 9 *X*X 49 *9X*X XX*8X* *X (10*) 2. Katrine Idland Gjesdal XX* *X * * * * X9X*X* * * * (11*) 3. Jørn Njøs Leikanger * * *X* 50 9 *8X* 47 9 *X* * * *9 *X* * (14*) 4. Anders Ommedal Hyen X* * * * 50 X9X99 47 X*XX* X88XX8X* * * (9*) 5. Øystein Kårstad Vareld *XX*X 50 9X97X 45 *9 * *X X9X*X99X*X (7*) 6. Eirik Blindheim Seim 99 * *X 48 X8 *89 45 *X* * *X9 *9X* * *X (11*) 7. Ivar Stave Vats og Leveld *XX* * 50 98X8X 45 9 *X* XXX*X (6*) 7. Reidar Martin Bogar Sørlie Hovet og Hol XX8 * X* 47 9X* *X X*98X9X9 *X (6*) 9. Jostein Koldingsnes Nesse * * * * * 50 9X9X8 46 XX9XX X8899XXXX (5*) 10. Niclas Øye Tørvikbygd XXX* X9 43 XXX9X XXX99X* * * (4*) 11. Ole Tom Nord Eidsbygda XXXX* 50 8XX97 44 *9XX X9X9 *XX99X (3*) 12. Per Hammersbøen Hovet og Hol * *X* * *X *99 *9 * *X* (10*) 13. Øyvind Lønning Hatlestrand og Ølve *X* * * 50 X99 *8 46 9X9XX X*9 *X699X* (8*) 14. Oliver Prøven Fana *X*XX 50 X8 *78 43 *X *X89XX*X*X (7*) 15. Janne H. Njøs Leikanger 9XXX* 49 99X88 44 X*9XX *9X99 * *X* (6*) 16. Per Roar Lillemo Fjærland X*XX* *X9 47 *X9XX XX98989X (4*) 17. Børge Svadal Florø *X* * * 50 8X XXXX *9 * * * *X (9*) 18. Ole Jonny Gjengedal Hyen *X* *X 50 * XXX9 * *X9 * * *X (9*) 19. Trond Jøringslid Lom og Skjåk *X*XX 50 X977X 43 9X9 * X89X9 * * * * (7*) 20. Frode Torsvik Seim *X* *X X9 43 XX9X XX999 * * * (6*) 21. Gunnar Fikstal Bergen XXX*9 49 X799 * 45 XX9X X99XXX (2*) 22. Atle Lotsberg Nordbygda *9 * *X 49 * * *XXX*X (7*) 23. Ole Jørgen Grytten Holsen *X*X* 50 X9 *X9 48 X X798XXXX*X (5*) 24. Rune Vikøren Farnes X* * *X 50 9X *XX XX99X9 * (5*) 25. Jens Raunehaug Sogndal X* *X *9X * *X9X*XX (6*) 26. Dagfinn Mehl Omvikdalen X*X* * *8 40 9X99X *8XX9 * * * * (9*) 27. Ida Cesilie Thoreplass Hadding X* * * * *8X*X X (6*) Side 7

8 28. Jens Terje Hammervoll Sogndal X* *X* 50 98X * * X999899X (5*) 29. Bjørn Petter Leite Stavanger 9X*XX XX 45 XX9X* X77 *99 * (4*) 30. Chris-Andre B. Fauske Strandebarm X* * *X XX* * * XXX9 *X (7*) 31. Olav Mundal Fjærland 9XX9 * 48 *X X8XX X9 * * * * * (7*) 32. Arild Fosse Gula 9 * * *X 49 8 *98X 45 8 * X9 *X (6*) 33. Rigmor Øygarden Farnes XXX*X XX X*XX* *X (4*) 34. Anita Tormodset Volda *9XXX 49 88X * *X *X (4*) 35. Sigmund Dybedokken Voss X*X*X 50 99X X XX89X9 * (3*) 36. Mikal Dybing Egersund * * * * * *X* * X9989XXXX (8*) 37. Eldfrid Aase Gjerald Voss XX9 *X X *9X XXXXXX (2*) 38. Kjell Næss Leikanger *X* * * 50 * X*X* X*8XX*X (9*) 39. Bengt Næss Hafslo 99 *XX 48 X *88 *X XX*XX (4*) 40. Geir Olav Brøto Bromma *XXX X 42 X9 *9X XX9X* (3*) 41. Inge Yttri Leikanger X*9X* *7 40 9X99X X9X (3*) 42. John Inge Fredheim Hafslo 9XXX* 49 78X XX *XXX* * * (5*) 43. Ole Tom Dokken Bromma X*9X* X X X98999X (2*) 44. Jan Helge Furre Leikanger *99XX * XXX * (3*) 200/300m 25 skudd kl Trond Bergan Jondalen X* *XX 50 XX*9 * 49 X*XX* * * *XXX* * * * (13*) 2. Otte Hårstad Rennebu XX* * * 50 * *9 *X 49 9XXXX X* * * * * *X* * (14*) 3. Gunnar Halbjørhus Hemsedal * * * * * 50 XX8 * * 48 9X*X* XXXXXX* * *X (12*) 4. Rune Seim Seim * * * * * 50 9X9 *9 47 * *X* * X9X* * * * *X* (16*) 5. Bjarte Langenes Åsane/Hordvik * * * * * 50 *9XX* 49 * *XX* *9XX*X*XX (13*) 6. Roger Ottosen Tingelstad * * *XX 50 X*9X9 48 XX* * * X99 * * * *XX* (12*) 7. Arild Røyseth Åsane/Hordvik X* * * * 50 XX9X9 48 *XXX* XX* * * *X* (11*) 8. Knut Bråthen Kongsberg X*X*9 49 9XXX9 48 X9X*X X* * *XX*X* * (9*) 9. Ragnar Flaatnes Sem *X*X9 49 *99XX 48 *XXXX XXXX*9XX* * (7*) 10. Tone Anette Espe Leikanger XX* * * 50 9XXX *9 *X XXX*XXXXXX (6*) 11. Ole Bjarne Hovland Knipenborg * * * * * 50 99X9 * 47 XX* * * X*9 *X* * *X (14*) 12. Vegard Solhaug Aurland * * * * * 50 99XX9 47 *X* *X *9 *X9X* *XX (12*) 13. John Olav Ågotnes Sartor *X*9 * 49 XX9XX 49 *XXXX XX* *X* * (8*) Side 8

9 14. Terje Grøterud Sigdal XXXX* 50 9XXXX 49 *X9X* X99XXXX*X (4*) 15. Erling Melvær Florø XX*99 48 *9 *9X 48 * * * * * *X9X* *X*9X (12*) 15. Bertel Oddne Mjellem Hyen * * * *X * * 47 X9 * * * XXXX*X* * (12*) 17. Knut Olav Skrindo Hadding * * * *X 50 XX*9X 49 X* *9 * XX9 *X99 *X (10*) 18. Audun Kvandal Røldal X* * *X X9 45 XXXXX X*X*X*9 * *X (8*) 19. Bjarne Muri Oslo Østre XX*X9 49 X8 *X9 47 XXX* * X99X*X* *XX (7*) 20. Ole Arild Aa Hyen X* * * * 50 XX*9X 49 X99 * * *8X9 *XX*9X (10*) 21. Reidun Kristin Knapstad Elverum * *XX* 50 X99X* 48 *X9X * * *X*9XX (9*) 22. Frode Kristensen Åsane/Hordvik X*X*X 50 9X *X9XX XX99 *X* * * * (8*) 23. Per N. Meel Balestrand *XXX* 50 8XX9X 47 XX*X X9 *X*X* * (7*) 24. Stein Ove Robøle Øystre Slidre X* *XX 50 9XXX9 48 X*X X9 *XXX*XX (5*) 25. Einar Johansen Time * * *9 * 49 9 *9 *9 47 XXX *9 * *9 * *XX* (12*) 26. Johannes Seim Seim *XXX* 50 9X*X* 49 8 *9 * X9XXX* * *X (9*) 27. Liv Sollesnes Jondal X* * * * 50 XX* *9 49 XX99X *9X*X* (9*) 28. Hallgeir Aalvik Florø XX*XX 50 *9 *9X 48 X*99X *999 * *XX* (8*) 29. Geir Kjetil Aa Hope Hyen *X* *X 50 99XX9 47 * *9 * X89XXXXX*X (7*) 29. Elisabeth Skudalsnes Førde X*X* * *8X 46 9X9 * X*XXX9 *XXX (7*) 31. Martin Hamre Hyen *XXX* 50 8X98X 45 * *9 * * *X99X9 * * * * (11*) 32. Tore Indreiten Stavanger X* *9X 49 *X8X * *XX X79XX* *X*X (8*) 33. Vidar Auve Geilo *X* * * 50 X9XXX 49 X*9 *X *X97XXXX (7*) 34. Magnar Isene Førde * * * * * X*X* * X*8X98 *XX* (11*) 35. Trond Nordvik Tysse * *X* * 50 9X X*XX *8 *8 *XXXXX (8*) 36. Ivar Fivelstad Sunnylven * *X*X X 45 9 *XX* X* * *XXX (8*) 37. Svein Kåre Furre Leikanger *X*XX 50 *X * *XXX *999 *XXX (7*) 38. Bernt Tore Inderøy Hyllestad *X*XX 50 X* *X9 49 9X XXX9XXX* (5*) 39. Magne Lysen Tørvikbygd * * *X* 50 XX9 *9 48 9X99 * * * * * * (11*) 40. Robert Sandvik Knipenborg X* *X9 49 9XX* X* XXX* * * * (8*) 41. Thorstein åmodt Lom og Skjåk * *X*X 50 XX X9X XX9 *9X9X* * (6*) 42. Jostein Lassen Stavanger 9 * *XX 49 9 *X99 47 *99X XXX*XX (5*) 43. Per Ove Fossheim Leikanger * * * * * 50 X X9XX X* * *X* * (10*) 44. Geir Rosnes Herdla *X* * * X9XX* *9X*X*X (8*) 45. Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 9X*X* 49 9X*88 45 X* *9 * * *8X*999X (9*) 45. Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord X* *X* 50 9X8X * *X* X9 * * * (9*) 47. Anne Marie Rosnes Herdla * * * *X 50 *89X* 47 X99 * * *XX (9*) 48. Henry Øye Tørvikbygd * * * * * *9X 47 * *X XX9XXX (8*) 49. Jan Andre Runhovde Rygge * * *XX 50 *9X XX XX989 *9 * * (7*) Side 9

10 50. Bjørn Indrebø Farnes X9X* * 49 9 *9 * *9XX X99 *9X99X (6*) 51. Bjarne Eriksen Nordbygda *9 * * * 49 * *9X8 47 XX9 * * *X*XX (10*) 52. Hilde Haarstad Gaular X* * * * *X 44 * *99X *999X*X (9*) 53. Geir Inge Nedrebø Bergen *X* * * 50 9XX79 45 *9XXX *988X*9 * (8*) 54. Ståle Kloster Rennesøy XXXX* *99 46 X9 *XX X98X (3*) 55. Eivind Yttri Leikanger X* *X* 50 XX99X 48 9 * * *X XXXX*X (7*) 56. Ingebjørn Lønning Hatlestrand og Ølve *X*X0 40 *99 *7 45 * * *XX XX7 *99XXXX (8*) 57. Lars H. Ese Balestrand * *XXX 50 X9X8X 47 * * *9 * X879XX*XX (7*) 58. Aleksander Ø. Heen Knipenborg *XX99 48 * * *8X (4*) 200/300m 25 skudd kl. V55 1. Alf Høysæter Tysse X* * *X 50 X*X9 * 49 X* * * * * * * * *XX* *X (16*) 2. Ola Loneland Dale (sunnfjord) X9 * * * 49 XXX* * 50 * * * * * X9XX9X* * *X (13*) 3. Oddvar Råsberg Nesse *XXX* 50 *X9 *X 49 X* *XX * *9XX8XX*X (9*) 4. Torbjørn Landro Sartor XXX* * 50 XX9X9 48 *X*XX *X*X9XXXX (6*) 5. Tore Iversen Bergen 9 * *X* 49 XXXX9 49 9X*XX XX* *9 *X* * (9*) 6. Svein Kå. Søyland Gjesdal *XX*X 50 8X9X* 47 *XXX* *X99X*XX*X (8*) 7. Arvid Skjerven Hafslo X* *9X 49 XX9 * * 49 X*X* * X9XX9X*XX (8*) 8. Lidvard Øygarden Farnes XX *X* * * 50 * *9 *X X9X*X99 * *X (10*) 9. Bjarne Sandvik Knipenborg X*99X 48 * * *XX 50 XX*XX X9X9X*9 * (7*) 10. Jon Magnar Gjerland Holsen X9X* * 49 X*XX* 50 9 *X *X*9X* *9 * (10*) 11. Signe Karin Wingaard Nøtterø * * *X* * 44 X* *X* XX*999XX* * (11*) 12. Harald Koldingsnes Nesse * * * * * 50 X*78X 45 X*X* *XX*99XXX (10*) 13. Svein Hoem Stryn 9XXX *X8 * 47 *X*X* X*9X9X9X (6*) 13. Einar Rosnes Herdla X*XX9 49 *9X8X 47 *XX9 * XX99 *9X* (6*) 15. Arvid Brennset Leikanger 999XX X8 45 * * * *X *999X* * * * * (10*) 16. Even Lund Ullensvang XXXXX 50 X9XXX 49 X9XX* X99 * (2*) 17. Halvar Sigdestad Ålfoten 9X*XX 49 9XX7X 46 X*X* *89X89X9XX (4*) 18. Steinar Hovi Øystre Slidre 9X99X 47 *999X 47 *XXX* X99X999X (3*) 19. Jens Sætre Sogndal 9X9 *X X* 44 X87XX *X8989X*X (4*) 20. Svein Haugen Hafslo X9X9 * 48 X * *9 * *9977X* *9X (7*) 21. Kjell Borge Bruvik X*X *X *89799X* (4*) Side 10

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Mai 2010. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Mai 2010. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ann Kristin Fjellby Seim 50 47 48 145 135,- 2. Omar Eggum Sogndal 48 47 50 145 96,- 3. Stian Fagerlund Tønjum 50 47 48 145 58,- 4. Gunnar Brevik Tønjum 50 46 48

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. LerumCup Sogndal. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. LerumCup Sogndal. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Gunnar Brevik Tønjum 50 50 50 150 102,- 2. Stian Fagerlund Tønjum 50 49 48 147 85,- 3. Torbjørn Slettemoen Hovet og Hol 49 49 48 146 69,- 4. Tone Bogstad Seim 49

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Leikanger skyttarlag. Lerumcup Leikanger Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Leikanger skyttarlag. Lerumcup Leikanger Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Tone Bogstad Seim 50 50 50 150 145,- 2. Gunnar Brevik Tønjum 50 48 50 148 108,- 3. Stian Fagerlund Tønjum 50 47 48 145 72,- 4. Geir Smedegård Farnes 50 46 49 145

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram Norum 25-skudd kl. 1 1. Kai Wigum Farnes X9XX* 49 XX9 * * 49 * *X* * 50 => 148 XX*XX* *X* * 100 => 248 2. Asle Dulsvik Sogndal *XXXX 50 XXXXX 50 XX*9 * 49 => 149 X*XXX*9X*9 98 => 247 3. Norvald Øyre Norum

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Farnes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Vegard Solhaug Aurland 5 XX*X9 49 *9 *X* 49 XXX* * 50 => 148 X*X*XX* * * * 100 => 248 * * *XXXXX* * 100 =>

Detaljer

Åpen banestemne Knipenborg Skyttarlag 13-15 mai 2010-05-15

Åpen banestemne Knipenborg Skyttarlag 13-15 mai 2010-05-15 Åpen banestemne Knipenborg Skyttarlag 13-15 mai 2010-05-15 LerumCup2010 277 skyttarar tok turen til Loi skytebane og Knipenborg skyttarlag 13-15 mai 2010 Med DFS sitt program for Den Norske Skyttermedalje

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. V55

200/300m Mesterskap kl. V55 200/300m Mesterskap kl. V55 1. Alf Høysæter Tysse V55 XX* *X 50 XX*X* 50 *XX* * 50 => 150 9 * *9XX*X* * 98 => 248 X* * *X*9X* * 99 => 347 2. Bjarne Sandvik Knipenborg V55 XX9X* 49 X* *9X 49 * * *XX 50

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Yngve Næss Leikanger * * *XX 50 XX* * * 50 X*XXX 50 150 * *X*9XXXXX 99 249 (10*) 2. Kjell Ove Gram Hegg 9 *9XX 48 9 *X*X 49 XX*9 * 49 146 *X9X* * *XX* 99 245 (10*) 25-skudd kl. 2 1. Asle

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane Pokal Samlagstemne Bane Sparebanken Sogn og Fjordane Beste 10 sk kl 3-5 Vert vunnen til odel og eige av den med flest aksjar etter 10 år Ved likheit vinn den av desse med lågast plass-siffer Vinnarar:

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Kjell Ove Gram Hegg 999X* 47 99XXX 48 99XXX 48 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 143 89X* *999X* 94 25 skudd 237 (4*) 1. Stian Hellebust Sogndal 9XX* * 49 9XXX*

Detaljer

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 72,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 72,-kr Magne Forberg 4 0,-kr 41 46 46 133 91 224 3745 10 15541 72

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjell Ove Gram Hegg 47 48 48 143 36,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Stian Hellebust Sogndal 49 49 50 148 181,- 2. Asle Dulsvik Sogndal 50 47 50 147 132,- 3. Johanes Bakken

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 180,-kr 50 47 49 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. 3 146 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 96 72,-kr Namita Hjelle J 0,-kr

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Marianne Stigen Leikanger 5 X9 *XX 49 * *9 *9 48 XX9XX 49 146 XX9X*XX*XX 99 245 (6*) 2. Svein Kåre Furre Leikanger 5 * *X*X 50 XX989 46 XX*X* 50 146 X9X9 *XXXXX 98 244 (6*) 3. Tone

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 123,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 65,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 4 94 58,-kr Magne Forberg 4 0,-kr

Detaljer

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje remieliste Mesterskap Klasse 3-1 une Eide Gaular 4 49 48 49 9 241 1* Gylt medalje 2 Ove unde Dale (sunnfjord) 49 47 48 96 240 6* ølv medalje 3 Elisabeth kudalsnes Førde 0 46 0 93 239 9* Bronse medalje

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Asle Dulsvik Sogndal X*9 *X 49 *XXXX 50 *X* *X 50 => 149 X*XXX*9 * * * 99 => 248 2. Kai Wigum Farnes X*9XX 49 XXX*X 50 *XX*X 50 => 149 *X99XX9 * * * 97 => 246 3. Norvald Øyre Norum X*XXX

Detaljer

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Lars Haugnes Florø 150 96,- kr GP Agnitio AS 2. Lars Kristian Hellesen Florø 148 72,- kr GP Fredheim Maskin og Betong 3. Alexander

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

Klasse 1-15 Skudd. Klasse 2-15 Skudd

Klasse 1-15 Skudd. Klasse 2-15 Skudd Side 1 av 12 Klasse 1-15 Skudd 1 Kjetil Dreier Ålfoten 48 45 50 143 2 Henning Verlo Ålfoten 48 47 47 142 3 Magne Buene Hyllestad 47 45 46 138 4 Jens Ligtvor Balestrand 46 44 48 138 5 Andreas Ullebust Førde

Detaljer

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Toyota Cup 2015 Resultat Hyen miniatyr, 13.-14. februar 2015. Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Andre klassevinnarar: Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 340 poeng Eldre rekrutt:

Detaljer

Sparebanken Sogn og Fjordane-cupen 2009

Sparebanken Sogn og Fjordane-cupen 2009 Sparebanken Sogn og Fjordane-cupen 29 Rekrutt 1 Andreas O Jakobsen 2 25 25 25 2 25 2 16 2 Karoline Erdal Førde 25 25 12 12 12 12 25 25 148 3 Ivar Molde jr Tønjum `12 16 12 2 25 16 16 2 16 141 4 June Kvandal

Detaljer

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Harkestad Jondal 49 50 48 147 161,- 2. Eirik Hylland Aurland 48 50 49 147 122,- 2. Lasse Hylland Aurland 49 50 48 147 122,- 4. Sverre Måkestad Tørvikbygd 49

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Bjarne Ramsjø Svinndal 49 50 50 149 130,- 2. Ketil Faugstad Sartor 49 50 49 148 86,- 3. Lasse Mo Farnes 48 47 49 144 0,- 4. Kjell Ove Gram Hegg 45 44 48 137 0,-

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gol skytterlag. Åpent Stevne 15m Gol Åpent Stevne Gol Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Kristian Fløysand Gol 47 48 47 97 239 0,- Gave 1. Mari Haugstad Stake Gol 46 46 45 92 229 0,- Gave 1. Bjørn Kleven Gol 44 49 48 91 232 0,- Gave Pengepremier

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Eskil Ottosen Vestre Toten 50 50 50 150 66,- 2. Helene Vikøren Farnes 50 50 50 150 60,- 3. Jens O Lysne Tønjum 50 50 50 150 54,- 4. Torleiv Straume Jr Hyen 50 49 50 149 48,-

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Elise Angelshaug Venes Sogndal 37 28 39 74 178 0,- Gave 1. Håkon Aspelund Hafslo 48 44 48 96 236 0,- Gave 1. Magnus Linde Brusegard Hafslo 46 47 49 92 234 0,- Gave 1. Sigbjørn

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 1. Katrine Lund Jondalen skytterlag 5 * * * * * 50 X9XX* 49 *X*X* 50 149 * * *XX* * * * * 100 249 *X* * *X* *X* 100 349 (24*) 2. Arild Røyset Åsane/Hordvik skyttarlag 5 * *

Detaljer

Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ

Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ Toyota Cup 2009 Hyenstemnet 2009; 4. Juni 6. Juni. RESULTAT FRÅ Til bilde Hyenstemnet vart arrangert frå 4. Juni til 6. Juni, med 120 deltakarar. Det var stort sett sol, men med kald nordavind som gjorde

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Farnes Skytterlag. Vårspretten Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Farnes Skytterlag. Vårspretten Leon - Resultatprogram Farnes Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Andreas Oppedal Jacobsen Leikanger *X*X* 50 * * *9X 49 * * * * * 50 => 149 XX* * * * * *9 * 99 => 248 *X* *

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Dag Skår Tørvikbygd 5 X* * *X 50 XX8 *X 48 *9XXX 49 147 X9X*XX*99 * 97 244 X* * * * * *XXX 100 344 (14*) 2. John

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Hauststemna 2012 Leikanger. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Hauststemna 2012 Leikanger. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kjell Kjosaas Dale (sunnfjord) skyttarlag9 *9X* 48 X9XX9 48 X9 *XX 49 145 X*XX* *XXXX 100 245 (6*) 2. Jens Herstad Knipenborg skyttarlag X999 * 47 *XX*X 50 99 * *X 48 145 9 *X*9 * *XXX

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram Ope stemne Markane 25-skudd kl. 1 1. Knut Lillestøl Hornindal 99X9X 47 9XXXX 49 XX9X9 48 144 XX9X*XXXXX 99 243 (1*) 2. Alf Muldsvor Hornindal 99X99 46 9XX99 47 X*X9 * 49 142 *XXX* *XXX9 99 241 (5*) 3.

Detaljer

Premieliste Mesterskap V55 1 Leiv Reksten Nordbygda og Rand

Premieliste Mesterskap V55 1 Leiv Reksten Nordbygda og Rand Premieliste Mesterskap V55 1 Leiv Reksten Nordbygda og Rand 49 50 50 98 50 48 345 1 Penger 4* 2 Arvid Brennset Leikanger 50 50 50 97 50 48 345 1 Penger 3* 3 Bjarne Sandvik Knipenborg 50 47 50 95 50 49

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Samlagstemne Skjolden Februar 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Samlagstemne Skjolden Februar 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jarle Ovrid Hafslo 50 50 50 150 0,- Gave 2. Torbjørn Aasen Fortun 47 48 50 145 143,- 3. Lars Jostein Myklevold Farnes 50 48 47 145 109,- 4. Jan Terje Bjørnetun Farnes 47 49

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl Ødegården skytterlag Golstevnet 15m. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl Ødegården skytterlag Golstevnet 15m. Leon - Resultatprogram 2015 Golstevnet 25-skudd kl. 1 1. Oddbjørn Lerberg Hovet og Hol 9X*XX 49 * * * *X 50 *X*XX 50 149 X* *XXX*X*X 100 249 (11*) 2. Svein Ole Østdahl Nes og Bromma X*9 * * 49 XX*X* 50 * *XXX 50 149 9 * *X*X*

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Fåset 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Knut Bråthen Kongsberg 5 * * *XX 50 X* * *X 50 X* * * * 50 150 99 * *99X* *X 96 246 * * * * * *XX* * 100 346 (22*) 2. Ragnar Flaatnes Sem 5 *XX*

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 200m Mesterskap kl. 3-5 Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Gunnar Halbjørhus Hemsedal skytterlag 5 X* * * * 50 * * *X* 50 X*XXX 50 150 *9XX9 * * *X* 98 248

Detaljer

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016 Resultatliste Nordbygda og Miniatyr 2016 Klassevis vinnarar: Rekrutt Martine Sve Stranda 249 Eldre Rekrutt Mats Vangen Stranda 249 Junior Sivert Sve Stranda 250 V55 Jon Magnar Gjerland Holsen 246 V65 Knut

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Alex Blokzijl Jondal 146 45,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Leiv Håkon Kaldestad Husnes 145 168,- 2. Ketil Faugstad Sartor 144 120,- 3. Elisabet E Næs

Detaljer

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9*

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 48 50 97 100 345 1 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 47 50 50 98 100 345 1 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 49 50 96 98 343 1 4

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

RESULTAT FRÅ. Vårstemne i Hyen Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. Vårstemne i Hyen Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ Vårstemne i Hyen 2009 Til bilde Vårstemnet samla 109 deltakarar. Ivar Fivelstad vart stemnevinnar med sterke 346 i kl 3-5. Håkon Sætre vann kl ER med 350. I juniorklassen vann

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jostein Steine Voss 47 49 50 146 135,- 2. Leif Arne Haug Borstrondi 47 48 47 142 90,- 3. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 45 47 46 138 0,- 4. Sverre Dale Meland 46 44 46 136

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Marit Varlid Hyllestad 148 90,-kr 2. Mats Haugnes Florø 148 66,-kr 3. Andreas Oppedal Jacobsen Leikanger 145 42,-kr 4. Gabriel Skulhaug Yttri Leikanger 144 18,-kr 5. Eirin

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Sunnylven skytterlag. 62Nord Mesterskap 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Tore Saur Markane 50 49 49 148 130,- 2. Rolf Arne Ljøen Sunnylven 49 49 48 146 86,- 3. Svein Dagfinn Myklebust Hundeide 46 49 47 142 0,- 4. Randulf Lillebø Fiskå 47 45 49

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Leikanger skyttarlag. Lerum Cup 2013 Leikanger. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Leikanger skyttarlag. Lerum Cup 2013 Leikanger. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Kjell Kjosaas Dale (Sunnfjord) 49 49 50 148 135,- 2. Hans Martin Eide Tysse 49 49 49 147 96,- 3. Øyvind Tvedt Bergen 46 49 48 143 58,- 4. Olav Skarsbø Leikanger

Detaljer

Fylkesstemna i miniatyr i Leikanger 4-5.mars 2006

Fylkesstemna i miniatyr i Leikanger 4-5.mars 2006 Fylkesstemna i miniatyr i Leikanger 4-5.mars 2006 Kl. 2-5 1. Svein Kåre Furre Leikanger 246 Gylt 2. Arve Halsteinslid Haugen 244 Sølv 3. Mona Isene Førde 243 Sølv 4. Atle Lunde Fjærland 243 5. Lars Elling

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Lars Ove Dulsvik Sogndal *X* * * 50 * *XXX 50 * * * *X 50 150 * * *X* * *X*9 99 249 X* * * * *XXX* 100 349 (23*) 2. Eeli Raatevaara Tønjum X* *XX 50 * * *X* 50 XXX9

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Lerumcup Fortun Mai Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Lerumcup Fortun Mai Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jens Herstad Knipenborg skyttarlag 48 48 50 146 0,- 2. Arild Fossøy Leikanger skyttarlag 44 49 48 141 0,- 3. Kjell Ove Gram Hegg skyttarlag 45 47 49 141 0,- 200/300m

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane skyttarlag. Vintertreffen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane skyttarlag. Vintertreffen Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Ann Therese Gausemel Hornindal og Markane 99 * * * 48 9 *XX9 48 X8 *XX 48 144 *X*99XXX*9 97 241 (8*) 2. Olve Sunde Stryn XX9X9 48 X*9XX 49 *X99X 48 145 9X9 *9XXX9X 96 241 (3*) 3. Rasmus

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen 145 168,- 2. Hege Sæverås Lindås 145 120,- 3. Bente Ormset Åsane/Hordvik 144 72,- 4. Geir Mo Norheimsund og Øystese 143 0,- 5. Even Ask

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne 2015. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne 2015. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Johan Stadheim Leikanger 9XX9 * 48 * *X* * 50 X99XX 48 146 XX* * * *X* *X 100 246 (11*) 2. Lars Jostein Myklevold Farnes 999 *X 47 99X9X 47 99X*X 48 142 X9X9X99 *XX 96 238 (3*) 3. Arild

Detaljer

Resultat frå Hyenstemnet Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold.

Resultat frå Hyenstemnet Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold. Resultat frå. Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold. Klassevinnara vart: Klasse rekrutt Cristian Hjartholm Solheim Oppedal/Brekke 348p. Klasse eldre rekrutt Johanna Reksten

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Skytterlaga i Ål. Resultat på

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Skytterlaga i Ål. Resultat på Skytterlaga i Ål. Resultat på www.hadding.net Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vetle Aasberg Arnesen Skurdalen og Dagali 42 41 42 77 202 0,- Gave 1. Syver Gudbrandsgard Hadding 48 47 44 95 234 0,- Gave 1.

Detaljer

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 13-15/1/2017 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 48 49 50 98 97 342 12* Gylt medalje 2 Ørjan Frøysadal Sunnylven 48 50 50 97

Detaljer

Premie 25-skot kl ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna Sogndal Leon - Resultatprogram

Premie 25-skot kl ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna Sogndal Leon - Resultatprogram Premie 25-skot kl ASP 1. Mikal Bø Hafslo 37 46 44 89 216 0,- Gave 1. Tor Kristian Dulsvik Sogndal 45 48 43 95 231 0,- Gave 1. Synnøve Fosshagen Leikanger 41 42 44 81 208 0,- Gave 1. Jo Nikolai Haukås Sogndal

Detaljer

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2010

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2010 Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 21 Rekrutt 1 Joachim Stølen Tønjum 25 2 2 65 2 Jens O Lysne Tønjum 2 16 25 61 3 Håvard Fossen Bolstad Tønjum 9 25 12 46 4 Lars Ove Dulsvik 12 12 4 28 5 Martin Venes Pettersen

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Ivar Fivelstad Sunnylven skyttarlag 5 *X* *X 50 9 *X9X 48 XXXXX 50 148 *9X*9 *XX* * 98 246 X* *X9 *X* *9 98 344 (14*)

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup 7.5.-12.5.2013 Sogndal. Leon - Resultatprogram

200m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup 7.5.-12.5.2013 Sogndal. Leon - Resultatprogram 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Hans Martin Eide Tysse 50 50 49 149 118,- 2. Kjell Kjosaas Dale (Sunnfjord) 49 49 50 148 84,- 3. Øyvind Tvedt Bergen 49 49 50 148 50,- 4. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ketil Faugstad Sartor 147 98,- 1. Nils Heradstveit Tørvikbygd 147 98,- 3. Ivar Kvåle Jondal 139 0,- 4. Roald Nerhus Os 138 0,- 5. Per N Aalvik Norheimsund og Øystese

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Arr: Skytterlaga i Ål

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Arr: Skytterlaga i Ål Arr: Skytterlaga i Ål Åpent stevne 2012-11-24 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vegard Auve Geilo 48 46 49 90 233 0,- Gave 1. Bendik Bjørsvik Askøy 49 48 49 99 245 0,- Gave 1. Borgar Hoff Knutsen Hadding

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4.

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Arild Fossøy Leikanger 49 50 50 149 86,- 2. Oddny Anette Haugen Norum 48 48 49 145 58,- 3. Per Kristian Leirdal Hafslo 50 49 45 144 0,- 3. Ole Morten Sunde Farnes 48 48 48

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Liv Sollesnes Jondal 5 XX*X* 50 X* *XX 50 9XX9X 48 148 X99 *X*X* * * 98 246 *X*X* * *X*X 100 346 (15*) 2. Arild Brodahl Hovet og Hol 5 * *XX* 50 99XX9

Detaljer

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Andreas Solvik Hornindal og Markane V55 2 Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oppropsliste lag 2 Grovfelt hoved Skytetid

Detaljer

Miniatyrstemne Voss 2017

Miniatyrstemne Voss 2017 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Mikkel Berre Landro Voss 49 49 44 89 231 0,- Gave 1. Tiril Aurora Bolstad Voss 44 47 49 99 239 0,- Gave 1. Haakon Eikevik Voss 32 42 41 79 194 0,- Gave 1. Malin Kristensson

Detaljer

Toyotacup 2012

Toyotacup 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Vegard Solhaug Aurland 5 50 47 50 97 100 344 14* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 47 48 100 98 343 14* Sølv medalje 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Hauststemna miniatyr Leikanger Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Hauststemna miniatyr Leikanger Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Torinn Eiken Hyllestad 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Christoffer Frivik Eldevik Vadheim 48 43 47 90 228 0,- Gave 1. Ingemår Fosshagen Leikanger 39 42 39 80 200 0,- Gave 1.

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Samanlagt Vintertreff 2013 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag

Samanlagt Vintertreff 2013 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag 1 Ole Morten Sunde 1 Farnes 242 239 234 715 Per Trygve Berge 1 Vadheim 236 238 229 703 Arild Fossøy 1 Leikanger 233 228 242 703 Ole Tjugum 1 Fjordane 223 226 238 687 Tore Feten 1 Fjordane 248 248 Andreas

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENSTEMNA 2017

RESULTATLISTE HAUGENSTEMNA 2017 RESULTATLISTE HAUGENSTEMNA 2017 Stemnet vart arrangert 22-25 Juni 2017. 126 deltakarar møtte opp. Stemnevinnar vart Ivar Fivelstad med 346. Nr. 2 vart Ole Arild Aa med 344. Nr 3 vart Reidun Kristin Knapstad

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Olav Teigland Tysnes 146 162,- 2. Hans Martin Eide Tysse 146 108,- 3. Torbjørn Kolltveit Tørvikbygd 143 0,- 4. Geir Mo Norheimsund og Øystese 143 0,- 5. Bente Ormset

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Hadding skytterlag. Åpent stevne Ål

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Hadding skytterlag. Åpent stevne Ål Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Solve Håheim Hadding 49 48 48 98 243 0,- Gave 1. Borgar Hoff Knutsen Hadding 46 45 47 93 231 0,- Gave 1. Synne Hov Medhus Hadding 48 45 46 93 232 0,- Gave 1. Kristian Lerberg

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Hauststemne Leon - Resultatprogram

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Hauststemne Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Linn Marie Øyrehagen Norum 50 49 50 149 167,- 2. Stian Fagerlund Tønjum 50 49 49 148 134,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 49 148 134,- 4. Gunnar Brevik Tønjum 49 48 50 147

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 26.8.-31.8.2013 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Babb Mellembakken Løiten 5 * * * * * 50 XX* *9 49 *X* * * 50 149 X*X*X*X*XX

Detaljer

Samanlagt Vintertreff 2012 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag

Samanlagt Vintertreff 2012 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag 15. januar 2012 17:14:10 1 Hans Christian Hansen 1 Sogndal 241 243 243 727 Terje Barsnes 1 Sogndal 240 236 238 714 Leon Rennestraum 1 Dale (sunnfjord) 234 237 234 705 Arild Fossøy 1 Leikanger 237 227 229

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Odda skyttarlag. Inger og Ole Wik minnestemne 2012. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Odda skyttarlag. Inger og Ole Wik minnestemne 2012. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Alex Blokzijl Jondal 47 49 49 145 135,- 2. Jan Arvid Bentsen Fana 49 48 46 143 0,- 3. Alice Evensen Os 47 46 48 141 0,- 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Per

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 * * * *X 50 * *9X* 49 * * *X* 50 149 X98 *XX*9X* 96 245 X*XXX*X9XX 99 344 (16*) 2. Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 XX*X* 50

Detaljer

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30 1. Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2. 3. Ola Aase Nordbygda og Rand V73 4.

Detaljer

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2010

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2010 Rekrutt 1 Torleiv Straume jr Hyen 25 25 25 25 25 125 2 Jens O Lysne Tønjum 20 16 25 16 12 12 101 3 Joachim Stølen Tønjum 25 20 20 2 12 6 6 6 97 4 Helene Vikøren 6 16 4 20 2 16 16 80 5 Benedikte Oppedal

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 25-skudd kl. ASP. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 25-skudd kl. ASP. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 skudd 1. Frode Ølmheim Norum 9 *XXX 49 *X9X* 49 XX9X* 49 147 XX*9 *X*X*X 99 246 (8*) 2. Kjell Nornes Norum X9X*X 49 X* *XX 50 * *XX* 50 149

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

FINALELAG GROVFELT LDSK 2017

FINALELAG GROVFELT LDSK 2017 FINALELAG GROVFELT LDSK 2017 Veteran 55 Klasse 2 Eldre Junior Opprop kl. 08.30 Skytetid kl. 09.00 1 V55 Kjell Næss Leikanger 30/13 2 V55 Per Meel Balestrand 28/14 3 V55 Leiv Reksten Nordbygda og Rand 27/

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Daniel Bu Strandebarm 50 50 48 148 189,- 2. Olav Kristian Hovland Norheimsund og Øystese 48 49 49 146 135,- 3. Geir E Medaas Seim 49 49 48 146 81,- 4. Trond Eliassen

Detaljer

Vintertreffen m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane Skyttarlag. Leon - Resultatprogram

Vintertreffen m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane Skyttarlag. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Dag Helge Bjørkedal Hovdebygda og Ørsta XX* * * 50 X*X*X 50 XXX9X 49 149 XX*X9X*9XX 98 247 (7*) 2. Ann Therese Gausemel Hornindal og Markane * *X9X 49 X9X9 * 48 X9XXX 49 146 99X*X*X9

Detaljer

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank Premieliste Mesterskap Klasse 5 1 Kim Andre Lund Jondalen 5 50 49 50 100 100 349 15* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 48 49 99 100 346 22* 3 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 48 49 99 100

Detaljer

15m Pengepremie 25-skudd kl m Pengepremie 25-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Fylkesstemne Skjolden Mars Leon - Resultatprogram

15m Pengepremie 25-skudd kl m Pengepremie 25-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Fylkesstemne Skjolden Mars Leon - Resultatprogram Pengepremie 25-skudd kl. 1 1. Leif Halvor Kårstad Gaular 50 49 49 100 248 0,- Gave 2. Jarle Ovrid Hafslo 48 50 48 99 245 0,- Gave 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 50 47 97 244 165,- 4. Rune Fortun

Detaljer

Toyotacup finale 2014 Mesterskap Klasse 3-5: V55: Junior: Eldre rekrutt: Rekrutt: V65: V73: Klasse 2: Hovedskyting Klasse 5: Klasse 4: Klasse 3:

Toyotacup finale 2014 Mesterskap Klasse 3-5: V55: Junior: Eldre rekrutt: Rekrutt: V65: V73: Klasse 2: Hovedskyting Klasse 5: Klasse 4: Klasse 3: Toyotacup finale 2014 Mesterskap Klasse 3-5: 1. Bertel Oddne Mjellem, Hyen 341, 2. Ole Arild Aa, Hyen 339, 3. Torleiv Jr, Straume, Hyen 338, 4. Anita Lystad, Hovdebygda og Ørsta 335, 5. Ivar Fivelstad,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Premieliste Vossastemna 15M 2010.

Premieliste Vossastemna 15M 2010. Premieliste Vossastemna 15M 2010. Den årlege Vossastemna på 15 M vart halde i Voss Idrettshall 28-30 januar, der det deltok 118 skyttarar. Klasse 3-5 vart vunne av Dag Skår med 246 poeng. Berre ein skyttar

Detaljer

Oppedalstemna 2011 Arrangør:Oppedal/Brekke SKL 14. og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5

Oppedalstemna 2011 Arrangør:Oppedal/Brekke SKL 14. og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 John Olav Ågotnes Sartor 5 49 50 49 98 100 346 23* Gylt medalje 2 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 50 49 48 98 100 345 16* Sølv medalje 3 Svein Kåre Furre Leikanger

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

PREMIELISTE FOR VESTLANDSSTEMNA FELT OG BANESKYTING 2008.

PREMIELISTE FOR VESTLANDSSTEMNA FELT OG BANESKYTING 2008. PREMIELISTE FOR VESTLANDSSTEMNA FELT OG BANESKYTING 2008. Voss skyttarlag og Hardanger og Voss skyttarsamlag skipa til Vestlandsstemna dagane 4, 5 og 6 juli. Bane og finfelt vart arrangert på Skjerve og

Detaljer