15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne Leon - Resultatprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne 2015. Leon - Resultatprogram"

Transkript

1 25-skudd kl Johan Stadheim Leikanger 9XX9 * 48 * *X* * 50 X99XX XX* * * *X* *X (11*) 2. Lars Jostein Myklevold Farnes 999 *X 47 99X9X 47 99X*X X9X9X99 *XX (3*) 3. Arild Fossøy Leikanger 9X9 * *X9 47 9XX X*X999 *9XX (4*) 4. Olav Skarsbø Leikanger X* X99X 47 *X99X X999 *99X*X (4*) 5. Therese Lunde Leikanger *8X99 46 X9X8X 47 *99X *9998XX89 * (4*) 25-skudd kl Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 9 * *9 * 48 XX9 *X 49 X*X* * * * * * *XXX (12*) 2. Leif Halvor Kårstad Gaular *X*X* X 46 *XXXX *9XX9 *XX*X (7*) 3. Linn Marie H. Øyrehagen Norum X*XX* 50 X99XX 48 *X9X X99XXXX*9X (4*) 4. Ivar Molde sr Tønjum * *X*X *99 43 XXXX* XX*X* *X* (9*) 5. Geir Fredheim Farnes * * *X* X 45 *XX*X *999X*XXX (8*) 6. Arne Sæle Gaular *9X9 * 48 9XX9X 48 *X*9 * X79XXXXX (5*) 7. Andreas Ullebust Førde XXXXX XX* *X X9X*XX9 *X (4*) 8. Lars Brusegard Norum X*9XX 49 7X X9XXX X*X*9XX (3*) 9. Anders Jon Seim Knipenborg *XX9X X 45 X9 * *X X99 *9X99 * (5*) 10. Ingunn Marie Holsæter Sandvik Knipenborg 99 *99 46 XX8X8 46 *XX *8 * * *9X (6*) 11. Kjetil Hov Knipenborg 9X9X9 47 * X99XX *989XX9 * * (4*) 12. Karstein Ylvisåker Norum 79X * *9 * XX*988X99X (4*) 25-skudd kl. 3 Side 1

2 1. Daniel Eliassen Herdla XX9 *X 49 99X98 45 *XX*X X999XX9 * *X (5*) 2. Ivar Husum Leikanger *XXX9 49 9X * *9X *7 *99X9X9X (5*) 3. Jens O. Lysne Tønjum 9X9X9 47 9XX99 47 X*99 * XX978 *XXX (3*) 4. Lars Holme Hyen 9X9XX *XXX* *XX (3*) 5. Helge Årskaug Oppedal/Brekke X988 * X X9X X9 * (2*) 6. Arild Fure Stryn 9 *99 * XX *X999X (3*) 7. Stian Fagerlund Tønjum X9X9X * *X (2*) 8. Håvard F. Bolstad Tønjum 9X99X * X* X89X (2*) 25-skudd kl Kjell Bøe Bjørgum Aurland XXXXX 50 X*X99 48 XX*X* X99XXX9 * * (5*) 2. Even Øyrehagen Norum *9 *99 47 XX9 *X 49 XXX* * X9X*XXXX8X (6*) 3. Asle Dulsvik Sogndal X* *XX * 45 X*X*X X* * *9 *99X* (10*) 4. Jan Erikstad Tønjum 9 *9 * * 48 X9XX9 48 X*XXX * *99 *X*9X (8*) 5. Maria Sæbø Nes Leikanger X9XXX 49 X9XX* 49 XX9X* XX9 *XX (3*) 6. Oddbjørn Eggum Sogndal XX* *X 50 X * *X9X XX8X9XXX*X (5*) 7. Thore Larsen Sartor 999X* 47 * * *99 48 X9 *X* XX99 *9X9X* (8*) 8. Ivar Molde jr Tønjum X*XXX 50 X* X9X X9999 *XX (3*) 9. Janne Humlestøl Njøs Leikanger X*XX * X*X* X*98XX9XX (5*) 10. Jens Herstad Knipenborg XXX*9 49 9X*X *9 * X89X*X (5*) 11. Robert Sandvik Knipenborg X9XXX 49 XX8XX 48 *9 *XX X8986X9XX (2*) 12. Helena Sæbø Nes Leikanger X*X9X X8 42 *X* *X X*X9X (5*) 13. Gaute Ullebust Førde *XX* XX*X X *X (4*) 14. Oliver Karelius Prøven Leikanger 9 *X* X*9X *99 * * (6*) 15. Magne Riise Sunnylven 999X8 45 X* *X* * XX99X999 * (5*) 16. Olav Tiemann Hegg Hegg X9XX X 44 *99X* X99X9 * (3*) 17. Jan Helge Furre Leikanger X X *XXX X8 *XX9XX (2*) 18. Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 9XX X 45 *899X X9X*X99X (2*) 19. Jørn Njøs Leikanger 89 * *9 46 *9 *99 47 *98X X98XX9X (5*) 20. Anders Grøndal Farnes 9 * X *X* *X X8889X*XX (5*) 21. Stein Mortensbakke Førde 9X9X X9XX X99 * *X9X (2*) 22. Leif Magne Vigdal Fjordane 99X8X 46 79X99 44 X9 * X *X (2*) Side 2

3 23. Jens Raunehaug Sogndal XXXX9 49 8X X9X *9X9XX* (2*) 25-skudd kl Reidun Kristin Knapstad Florø * * *XX 50 9XX9 * 48 * *XX* *XXX* * * * *X (13*) 2. Vegard Solhaug Aurland * * *XX 50 9XXX* 49 *X9XX XXX* *XXX* * (9*) 3. Marianne Stigen Rælingen X* *X* 50 XXX*9 49 *XXXX XXXX9XXXX* (6*) 4. Halvor Thrane Svendsen Rælingen 9 *XXX 49 9 *XX9 48 XX9 *X * * *9XXXX* * (8*) 5. Arild Røyseth Åsane/Hordvik XXX*X 50 XX*99 48 X*9X* XX9X9XXX*X (5*) 6. Ole Arild Aa Hyen XXXXX 50 9X9XX 48 9X* * * XX9XXXXXX (3*) 7. Anne Marie Rosnes Herdla X*X9 * 49 9XXX* 49 9 *X* *9X9X9X*X* (8*) 8. Torleiv jr Straume Hyen X99X9 47 XX*XX 50 *XXXX XX9X*9XXX (3*) 9. Ole Bjarne Hovland Knipenborg X*XX* 50 * *X* *X *XX*XXX (8*) 10. Trond Nordvik Tysse X*9XX 49 XX9X* 49 X*X9X X989XX9 *XX (4*) 11. Vidar Nottveit Seim XX*XX 50 X999X 47 * *X* * X9X99X9 * (6*) 12. Gisle Isene Førde 9X99X 47 9XX *X*X X*XXXX*9X (4*) 13. Nils Holme Hyen *XXX* 50 99XXX 48 9 *X9X XX9999 *9X (4*) 14. Svein Kåre Furre Leikanger X*XXX 50 99X9X 47 X9XX* X9 *XX (3*) 15. Geir Rosnes Herdla 9 *XXX 49 X XX*9 * *9 *X9X* *X (7*) 16. Kjartan Huldal Åsane/Hordvik XX9X9 48 * * * *X9X *9999XX9X* (6*) 17. Frode Kristensen Herdla * *X*X 50 9X X9X* X*9X8X9XX (5*) 18. Marit Johanne Hegg Hegg X9 *X XX 45 *XXX* X8 *XX* (5*) 19. Ole Jørgen Grytten Holsen X9XX9 48 X996X 44 *X9XX X8X8XX*XX (2*) 20. Therese Iren Pettersen Tysse X* * *X 50 7X *XXX XXXX* (5*) 21. Henry Øye Tørvikbygd X9 *X* XXX* X9X8XX* *X (5*) 22. Åshild Rosnes Herdla 99XXX X9 43 *X9 * X9X9X9X (2*) 23. Johannes Seim Seim *XX* XXX9 * X9X7XXX9X (3*) 24. Ove Sunde Dale (sunnfjord) XXXXX 50 9X99X 47 X*99X XXXX (1*) Side 3

4 25-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Reidun Kristin Knapstad Florø 5 * * *XX 50 9XX9 * 48 * *XX* *XXX* * * * *X (13*) 2. Vegard Solhaug Aurland 5 * * *XX 50 9XXX* 49 *X9XX XXX* *XXX* * (9*) 3. Marianne Stigen Rælingen 5 X* *X* 50 XXX*9 49 *XXXX XXXX9XXXX* (6*) 4. Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 9 *XXX 49 9 *XX9 48 XX9 *X * * *9XXXX* * (8*) 5. Arild Røyseth Åsane/Hordvik 5 XXX*X 50 XX*99 48 X*9X* XX9X9XXX*X (5*) 6. Ole Arild Aa Hyen 5 XXXXX 50 9X9XX 48 9X* * * XX9XXXXXX (3*) 7. Kjell Bøe Bjørgum Aurland 4 XXXXX 50 X*X99 48 XX*X* X99XXX9 * * (5*) 8. Anne Marie Rosnes Herdla 5 X*X9 * 49 9XXX* 49 9 *X* *9X9X9X*X* (8*) 9. Even Øyrehagen Norum 4 *9 *99 47 XX9 *X 49 XXX* * X9X*XXXX8X (6*) 10. Torleiv jr Straume Hyen 5 X99X9 47 XX*XX 50 *XXXX XX9X*9XXX (3*) 11. Asle Dulsvik Sogndal 4 X* *XX * 45 X*X*X X* * *9 *99X* (10*) 12. Ole Bjarne Hovland Knipenborg 5 X*XX* 50 * *X* *X *XX*XXX (8*) 13. Jan Erikstad Tønjum 4 9 *9 * * 48 X9XX9 48 X*XXX * *99 *X*9X (8*) 14. Trond Nordvik Tysse 5 X*9XX 49 XX9X* 49 X*X9X X989XX9 *XX (4*) 15. Maria Sæbø Nes Leikanger 4 X9XXX 49 X9XX* 49 XX9X* XX9 *XX (3*) 16. Vidar Nottveit Seim 5 XX*XX 50 X999X 47 * *X* * X9X99X9 * (6*) 17. Oddbjørn Eggum Sogndal 4 XX* *X 50 X * *X9X XX8X9XXX*X (5*) 18. Gisle Isene Førde 5 9X99X 47 9XX *X*X X*XXXX*9X (4*) 19. Thore Larsen Sartor 4 999X* 47 * * *99 48 X9 *X* XX99 *9X9X* (8*) 20. Daniel Eliassen Herdla 3 XX9 *X 49 99X98 45 *XX*X X999XX9 * *X (5*) 21. Nils Holme Hyen 5 *XXX* 50 99XXX 48 9 *X9X XX9999 *9X (4*) 22. Svein Kåre Furre Leikanger 5 X*XXX 50 99X9X 47 X9XX* X9 *XX (3*) 23. Geir Rosnes Herdla 5 9 *XXX 49 X XX*9 * *9 *X9X* *X (7*) 24. Kjartan Huldal Åsane/Hordvik 5 XX9X9 48 * * * *X9X *9999XX9X* (6*) 25. Frode Kristensen Herdla 5 * *X*X 50 9X X9X* X*9X8X9XX (5*) 26. Ivar Molde jr Tønjum 4 X*XXX 50 X* X9X X9999 *XX (3*) 27. Janne Humlestøl Njøs Leikanger 4 X*XX * X*X* X*98XX9XX (5*) 28. Marit Johanne Hegg Hegg 5 X9 *X XX 45 *XXX* X8 *XX* (5*) 29. Ivar Husum Leikanger 3 *XXX9 49 9X * *9X *7 *99X9X9X (5*) 30. Ole Jørgen Grytten Holsen 5 X9XX9 48 X996X 44 *X9XX X8X8XX*XX (2*) Side 4

5 31. Therese Iren Pettersen Tysse 5 X* * *X 50 7X *XXX XXXX* (5*) 32. Henry Øye Tørvikbygd 5 X9 *X* XXX* X9X8XX* *X (5*) 33. Jens Herstad Knipenborg 4 XXX*9 49 9X*X *9 * X89X*X (5*) 34. Jens O. Lysne Tønjum 3 9X9X9 47 9XX99 47 X*99 * XX978 *XXX (3*) 35. Robert Sandvik Knipenborg 4 X9XXX 49 XX8XX 48 *9 *XX X8986X9XX (2*) 36. Helena Sæbø Nes Leikanger 4 X*X9X X8 42 *X* *X X*X9X (5*) 37. Gaute Ullebust Førde 4 *XX* XX*X X *X (4*) 38. Oliver Karelius Prøven Leikanger 4 9 *X* X*9X *99 * * (6*) 39. Magne Riise Sunnylven 4 999X8 45 X* *X* * XX99X999 * (5*) 40. Olav Tiemann Hegg Hegg 4 X9XX X 44 *99X* X99X9 * (3*) 41. Jan Helge Furre Leikanger 4 X X *XXX X8 *XX9XX (2*) 42. Åshild Rosnes Herdla 5 99XXX X9 43 *X9 * X9X9X9X (2*) 43. Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 9XX X 45 *899X X9X*X99X (2*) 44. Jørn Njøs Leikanger 4 89 * *9 46 *9 *99 47 *98X X98XX9X (5*) 45. Johannes Seim Seim 5 *XX* XXX9 * X9X7XXX9X (3*) 46. Anders Grøndal Farnes 4 9 * X *X* *X X8889X*XX (5*) 47. Stein Mortensbakke Førde 4 9X9X X9XX X99 * *X9X (2*) 48. Leif Magne Vigdal Fjordane 4 99X8X 46 79X99 44 X9 * X *X (2*) 49. Lars Holme Hyen 3 9X9XX *XXX* *XX (3*) 50. Helge Årskaug Oppedal/Brekke 3 X988 * X X9X X9 * (2*) 51. Arild Fure Stryn 3 9 *99 * XX *X999X (3*) 52. Jens Raunehaug Sogndal 4 XXXX9 49 8X X9X *9X9XX* (2*) 53. Stian Fagerlund Tønjum X9X9X * *X (2*) 54. Håvard F. Bolstad Tønjum 3 9X99X * X* X89X (2*) 55. Ove Sunde Dale (sunnfjord) 5 XXXXX 50 9X99X 47 X*99X XXXX (1*) 25-skudd kl. V55 1. Per Meel Balestrand * * *X* 50 9 * *X* 49 XX* * *XXX* * * * * (15*) 2. Magnar Isene Førde XXX* * 50 X9 * *9 48 X* * * * XX*X9 *XX* * (12*) 3. Reidar Hestetun Hafslo * * *XX * *X 48 XXX* * XXXX9XX* * * (10*) 4. Øystein Ådlandsvik Herdla X*XX* 50 *XX9 * 49 XX* *X XXX999 * *X* (9*) 5. Arvid Brennset Leikanger *X*XX 50 9X9X * *X* *XXXXX*XXX (7*) Side 5

6 6. Svein Hoem Stryn X* *9 * 49 *X9X* 49 X* *X* X9 *X* * *X (12*) 7. Harald Grytaas Osterøy XXXX9 49 X9X99 47 X* *X* * * *X*9 * *X* (10*) 8. Lars Hallvard Ese Balestrand XXX*X 50 99XXX 48 *9X*X *9 * *X9 * * *X (9*) 9. Bengt Næss Hafslo X* *XX 50 X9 *XX 49 XXXX* X9 * * *XX (7*) 10. Signe Karin Wingaard Nøtterø XXX*X 50 9XXXX 49 X9 *XX X9X99XX* *X (4*) 11. Kjell Ulvedal Dale (sunnfjord) * * *X* 50 *89XX 47 XX* * * * *9X9XX*X (11*) 12. Bjarne Sandvik Knipenborg 9 * *XX 49 X9 *99 47 * * *XX *X* *9X* *X (11*) 13. Torbjørn Landro Sartor XXXXX 50 *X*XX 50 *9 * *X * * * * (9*) 14. Oddvar Råsberg Nesse X*XX* 50 X99XX 48 X*X9X X999 *X*XX (5*) 15. Terje Alværvik Gaular 9XXXX 49 * *X9X 49 X9X X9XX99X* *X (4*) 16. Oddmund Tormodset Viksdalen 9 *XX9 48 *XXX *X X998 *X*XX (5*) 17. Harry Gram Førde XXX9X X9XX* X*9X (2*) 25-skudd kl. R 1. Erik Tobias Sletteland Dale (sunnfjord) *XXX* 50 * * *X* 50 X* * *X *XXXX*X* * * (14*) 2. Mass Olav Myklebust Dale (sunnfjord) 9 *XXX 49 X*X* * 50 XXXXX X* * *99X*9 * (9*) 3. Tor Kristian Dulsvik Sogndal *X*9 * 49 XXXXX 50 X*X9X *XXXXX*X (6*) 4. Jens-Henrik Hegg Hegg 9XXXX 49 9X* *X 49 *XX9X * *9 * *9XX* * (9*) 5. Erlend Ellingsen Årskaug Oppedal/Brekke *XX* * 50 X9X9 * 48 X9 * *X * *X* * *99 * (12*) 6. Joakim Øye Tørvikbygd 9X* * * 49 *9 * * XX X*XXXXXX9X (7*) 7. Joakim Christensen Norum *XX XXX* 49 9XX*X X99 *X9 *X* (6*) 8. Eskil Venes Angelshaug Sogndal XX8X9 47 9XX* * 49 9XXX X9 *XXX*XX (4*) 9. Erling Fagerlund Tønjum X9X* * 49 XXXX XX * *9X9XXX9X (4*) 10. Nikolai Nygård Farnes XX*X* 50 X * *XX* X*XX9XX (6*) 11. Lars Teigen Norum *X9X9 48 X* *X* 50 X9X*X X999999X9 * (6*) 12. Jakob Witt Fjordane X9 *XX 49 *9X9 * 48 * * *X X9 *X999X (7*) 13. Eirik Skrede Valvik Leikanger 99X9X XX 47 * *XXX XXX999XX (2*) 14. Ingvild Eikevik Sogndal 9XX9X 48 9X98 * 46 X*XX *XX*X9X (4*) 15. Emma Valvik Yttri Leikanger 99X89 45 X9X XX* X9XX*9XX9 * (3*) 16. Beate Humlestøl Njøs Leikanger *8X*9 47 X X XX99 *XX (3*) 17. Emma Linneah Moen Rinde Leikanger 9X97 * 45 8X* X99X XXX* (3*) 18. Tor Magne Eiken Oppedal Leikanger XX X X8 * * *8 * (4*) Side 6

7 19. Johan Hamre Nornes Leikanger X9 45 X X8X98X (0*) 20. Alexander Saltnes Slinde Leikanger 999X9 46 * X (1*) 21. Hans Steinsland Hamre Leikanger X8X X (0*) 22. Atle Nornes Norum X XX (0*) 25-skudd kl. ER 1. Trine Humlestøl Njøs Leikanger *X* * * 50 * *X* * 50 *X* * * X* *X*XX* * (17*) 2. Sigmund Haugen Kjosaas Dale (sunnfjord) *X* * * 50 * *XX9 49 XX* * * *X* *X*X* *X (15*) 3. Oddlaug Ellingsen Årskaug Oppedal/Brekke * * *XX 50 * *X*X 50 * *X* * XXXX*X9 * * * (14*) 4. Tonje Stegen Aurland XX*X* 50 * *9 * * 49 * *X*X *XXXXX*9X* (12*) 5. Kristian Haugsdal Asheim Oppedal/Brekke XX* * * 50 X*X*9 49 X*9X* *XXX* *X*XX (11*) 6. Vegard Eikevik Sogndal X*X*X 50 XXXXX 50 X*X* XX* * *9XXXX (7*) 7. Magnus E. Bøthun Sogndal X9X*X 49 XXXX* 50 9X* * * *XXXXXXXXX (6*) 8. Sunniva Kristine Mydland Gaular X*X9X 49 X* * *9 49 * * *X* *XX* * *XX9X (12*) 9. Joakim Bjørnetun Farnes XX*X* 50 9 * * *X 49 X* *9X *XX*X*XXX (10*) 10. Elisabeth Steinfelt Leganger Holsen 9X9 * * 48 X9 * *X 49 X*XX* *X*XXXXXXX (8*) 11. Silje Vetti Grøndal Farnes *X* * * *9X 47 9 * *X* *XX* *XX*X (12*) 12. Gaute Eliassen Hamre Leikanger XXXX* 50 XXX*9 49 XX*X XX9X9 *X9XX (4*) 12. Herman H. Uglum Sogndal XXXX9 49 *X9X9 48 9XXX* X9 *XXXXX*X (4*) 14. Thea Kjos Wenjum Hafslo 99X*9 47 X* *9X 49 * *XXX XXXX*8XXXX (6*) 15. Tobias Hauge Barsnes Sogndal X9 *9 * 48 * *X9X 49 XXXX* XXXXXX9 * (6*) 16. Joakim Solheim Leikanger *99XX 48 X99XX 48 XXXXX X*9XXXX9 *X (3*) 17. Jonas Fredheim Farnes 99XX8 46 XX9XX 49 XXX9X XXXX*X9XXX (1*) 18. Jørgen Ylvisåker Norum XX9XX 49 *XX X9X X*XXXX* (3*) 19. Eirik Håland Moen Leikanger X9X*X 49 XX99 * X9X9XX*XXX (3*) 20. Sverre Myklevold Farnes 9X*6X 45 X9 *X9 48 9XX* XXX9XX9XX* (4*) 21. Daniel Vigdal Fjordane X999 * 47 XX*9 * 49 X9XXX * *99999XX (5*) 22. Stine Njøs Eikeland Leikanger 9999X 46 9 *XX* 49 X *X*XX9X99 * (5*) 23. Mikal Andreas Tyssebotn Norum XX99X 48 9 * X9XX*XXXXX (2*) 24. Kristian Ovrid Hafslo X* *XX * *X9X99X9XX (4*) 25. Knut Nornes Norum X*X* *X *8X8 * (5*) 26. Even Lindborg Norum X999X X 43 X9 * X8999 *999 * (3*) Side 7

8 27. Emilie Vigdal Fjordane X* X9 44 * XX (2*) 28. Marte Moen Heggestad Hafslo *78X (1*) 25-skudd kl. J 1. Lars Ove Dulsvik Sogndal X*X* * 50 9XX*X 49 * *XX* * * *XXX* *XX (12*) 2. Kjersti Fagerlund Tønjum *X*X* 50 X* *XX 50 * *X* * X9X*XX*X* (12*) 3. Malin Sæbø Nes Leikanger * *XX* 50 * * *99 48 * * * * * X9 * * *X* *X* (17*) 4. Ida Myhre Nornes Norum XXX*X 50 *X*X9 49 *X*XX XXX9 * * *X* (9*) 5. Maia Vetti Grøndal Farnes XX*X9 49 X*9XX 49 *X*X* X*X9 *XX* * (9*) 6. Sara Vie Farnes *XXX* 50 X99XX 48 *9XX* XX*XXXXXX (5*) 7. Ørjan Øyrehagen Norum *XX*X 50 9 * *X9 48 XX*X* XX*8 * * * *X (11*) 8. Magnus Kårstad Gaular * * * * * 50 X9X XX* * X98 * * * * * *X (13*) 9. Håvar Eggum Sogndal *XXX* 50 9X99X 47 XX*X* *9 *9X*X99 * (8*) 10. Karoline Mo Feten Fjordane X9XX* 49 9X X* *XX X8XXXXX99 * (4*) 11. Martin Wigum Farnes X* * *X 50 9 *9 *X 48 9X89 * X9X99X* *9 * (9*) 12. Ådne Fardal Norheim Hafslo 999 * * 47 9 *99X 47 XX*X* X988XXX*XX (6*) 13. Eskil Forthun Farnes *XX9X *X 46 99X9X *X*8XXX9 *X (5*) 14. Jon-Hermann Hegg Hegg * * * *0 40 *X9 * * 49 XXXXX *9XXX* *99X (10*) 15. Helene Svedal Venes Norum 9X9XX 48 X9X97 45 X99X XXX99 * (1*) 25-skudd kl. V65 1. Tore Iversen Åsane/Hordvik 9X*XX 49 X* * *X 50 *X*9 * * * * * * * * *X* (16*) 2. Odd Peter Skinlo Hyen XXXX9 49 XX*X9 49 * * *XX X*9XXXXXXX (5*) 3. Kåre Olav Skår Vadheim 999 * * 47 X* * *9 49 *XXX XX*X*9 * * *X (11*) 4. Jermund Venes Sogndal X*XX9 49 9X*9X 48 XX99X XX9 * *XX9 *X (5*) 5. Knut Grinde Leikanger * * * *9 49 *9X* X X9XXX999XX (6*) 6. Helge Bakke Nesse *X9XX 49 X XX9X X99X*9XXX (2*) Side 8

9 25-skudd kl. V73 1. Ludvig Indrebø Farnes * * * * * 50 X* * * * 50 * *XX* * *X* * * *X*X (19*) 2. Magne Nordvik Tysse * * *XX 50 X*X* * 50 * *X*X * *X*XX*XX* (14*) 3. Andreas Veum Farnes * * *XX 50 XXX9X 49 XXX*X X*X* * * *XXX (9*) 4. Halvard Eri Tønjum * *9 *X 49 XX*X9 49 X*XXX *XXXX*X*XX (8*) 5. Solveig Solbakken Herdla XXX*X 50 XXX* * 50 *X* * * XX*9XX*9X (9*) 6. Toralf Årdal Jølster 99XXX 48 XX*XX 50 X*XX* * *X9XXXXX* (6*) 7. Einar Rosnes Herdla XXXXX 50 XX*XX 50 XXXX* XXX* *99XX (4*) 8. Magnar Molland Sogndal X*XX* 50 9XXXX 49 9 * *X* XXX* *X9 * * (9*) 9. Steinar Røyrvik Farnes * * *XX 50 *X*9X 49 8XX*X X*X*9 *9XXX (9*) 10. Paul Ingvald Haugen Sævareidfjorden 9X9 * *9X9 47 *X*X* X*X*XXX* * * (10*) 11. Gulleik Vigdal Fjordane * *X9X 49 XX*XX 50 X XX*XX* * * * (8*) 12. Norvald Husetuft Holsen *99XX 48 9 * X* *X X998999X9 * (5*) 25-skudd kl. ASP 1. Ingeborg Barkved Sogndal * X X Markus L.M. Bringas Norum 899 * X* 46 99X X8X9898X Magnus Linde Brusegard Hafslo X XXX* 48 *9 *X* *9999X Oliver Eidsaune Norum 8 *8 * X X X Sigbjørn Njøs Eikeland Leikanger XX9X9 48 X999X 47 X99 * X8XX999 *XX Sølve Njøs Eikeland Leikanger 8X9X9 46 X9XX9 48 * *XXX *X9X9999 * Erlend Helset Fardal Leikanger Håvard Helset Fardal Leikanger X 37 9X X Jarand Helset Fardal Leikanger 89 *97 43 *8X78 43 XX * Matyas Galambos Sogndal 98X8 * X X Knut Jonas Gunvordal Sogndal X X8XX89 *9XX Ingvar H. Hagen Sogndal * Side 9

10 1. Emma Ylvisåker Heggestad Sogndal 8998X 44 9X X9 *X Karine Helset Leikanger 9X89X 46 *XX99 48 X9XXX X999 * Ingrid Husum Leikanger 999X9 46 9X9 *9 47 9X9 *X XXX9X9X99X Kristin Husum Leikanger *999 * 47 * *9 *X 49 XX *9X9X98 * Anna Sunneva Hågvar Sogndal X9X * Alexander Lunden Norum XX X8X*999XX Magnus Håland Moen Leikanger *X8 * X Jørgen H. Njøs Leikanger X*9X* 49 9 * XXXXX XXX9 *X99XX Celine Fardal Norheim Hafslo 9 * *XX * Kristine Fardal Norheim Hafslo X* * * *X9 * *9X Anna Nornes Norum 9X X * X* Thea Myhre Nornes Norum 7888X X9 45 XX X XX Erlend Sie Hafslo 9 *X8 * * 46 9 *9X* X89X Håvard Sie Hafslo 8 *99X 46 * XXXX XX9XX8X Lukas C. Sjøthun Leikanger XX X69X* Vegard K Stadheim Sogndal X X697 * Alf Thorsnes Leikanger X8X*X 48 99X XX X99XXX* Jim Thorsnes Leikanger X X Oliver Nedrehagen Tistel Sogndal 9 *98X 46 *7X *9X Hilde Skrede Valvik Leikanger 8XXX9 47 X9X9 * 48 *99X *XX Mathias Lemvik Vigdal Sogndal X6X899X* Vebjørn A. Vik Sogndal X9XXX XXXX99998X Marius Ylvisåker Norum X * X Side 10

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vebjørn A Vik Sogndal 45 45 47 87 224 0,- Gave 1. Ingeborg Barkved Sogndal 37 39 39 65 180 0,- Gave 1. Magnus Linde Brusegard Hafslo 45 46 41 95 227 0,- Gave 1. Oliver Eidsaune

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Samlagstemne Skjolden Februar 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Samlagstemne Skjolden Februar 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jarle Ovrid Hafslo 50 50 50 150 0,- Gave 2. Torbjørn Aasen Fortun 47 48 50 145 143,- 3. Lars Jostein Myklevold Farnes 50 48 47 145 109,- 4. Jan Terje Bjørnetun Farnes 47 49

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Yngve Næss Leikanger * * *XX 50 XX* * * 50 X*XXX 50 150 * *X*9XXXXX 99 249 (10*) 2. Kjell Ove Gram Hegg 9 *9XX 48 9 *X*X 49 XX*9 * 49 146 *X9X* * *XX* 99 245 (10*) 25-skudd kl. 2 1. Asle

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Elise Angelshaug Venes Sogndal 37 28 39 74 178 0,- Gave 1. Håkon Aspelund Hafslo 48 44 48 96 236 0,- Gave 1. Magnus Linde Brusegard Hafslo 46 47 49 92 234 0,- Gave 1. Sigbjørn

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Sigbjørn Njøs Eikeland Leikanger 47 48 49 97 241 0,- Gave 1. Andreas Bjørk Ertsland Leikanger 33 44 44 80 201 0,- Gave 1. Erlend Helset Fardal Leikanger 10 21 24 20 75 0,-

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Marianne Stigen Leikanger 5 X9 *XX 49 * *9 *9 48 XX9XX 49 146 XX9X*XX*XX 99 245 (6*) 2. Svein Kåre Furre Leikanger 5 * *X*X 50 XX989 46 XX*X* 50 146 X9X9 *XXXXX 98 244 (6*) 3. Tone

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjell Ove Gram Hegg 47 48 48 143 36,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Stian Hellebust Sogndal 49 49 50 148 181,- 2. Asle Dulsvik Sogndal 50 47 50 147 132,- 3. Johanes Bakken

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Magnus Linde Brusegard Hafslo 49 48 48 96 241 0,- Gave 1. Stine Njøs Eikeland Leikanger 47 45 47 95 234 0,- Gave 1. Sølve Njøs Eikeland Leikanger 46 47 45 93 231 0,- Gave

Detaljer

Resultatliste 3x 15m Knipenborg 17-18 januar 2015. Premie trippelstemne miniatyr 2015

Resultatliste 3x 15m Knipenborg 17-18 januar 2015. Premie trippelstemne miniatyr 2015 Resultatliste 3x 15m Knipenborg 17-18 januar 2015 Heile 167 skyttarar deltok på stemna, der Reidun Kristin Knapstad, Florø, i aller siste lag leverte det beste resultatet i klasse 3-5; 247p. Ho fekk dermed

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stine Njøs Eikeland Leikanger 48 45 48 93 234 0,- Gave 1. Sølve Njøs Eikeland Leikanger 47 45 45 78 215 0,- Gave 1. Ingvild Eikevik Sogndal 44 42 46 88 220 0,- Gave 1. Andrine

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr 2.-8. feb. 2015. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr 2.-8. feb. 2015. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Kjell Nornes Norum X*XXX 50 9X*X* 49 XXXXX 50 149 * *9X*XX*XX 99 248 (7*) 2. Johan Stadheim Leikanger * *XX9 49 *XXXX 50 X*X* * 50 149 XX9 *99X* *9 96 245 (9*) 3. Lars Jostein Myklevold

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Hauststemna 2012 Leikanger. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Hauststemna 2012 Leikanger. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kjell Kjosaas Dale (sunnfjord) skyttarlag9 *9X* 48 X9XX9 48 X9 *XX 49 145 X*XX* *XXXX 100 245 (6*) 2. Jens Herstad Knipenborg skyttarlag X999 * 47 *XX*X 50 99 * *X 48 145 9 *X*9 * *XXX

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Kjell Ove Gram Hegg 999X* 47 99XXX 48 99XXX 48 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 143 89X* *999X* 94 25 skudd 237 (4*) 1. Stian Hellebust Sogndal 9XX* * 49 9XXX*

Detaljer

Premieliste Mesterskap Kl. 1 Sogn Indre Premieliste Mesterskap Kl. 3-5 Indre Premieliste Mesterskap V55 Indre Premieliste Mesterskap Kl.

Premieliste Mesterskap Kl. 1 Sogn Indre Premieliste Mesterskap Kl. 3-5 Indre Premieliste Mesterskap V55 Indre Premieliste Mesterskap Kl. Premieliste Mesterskap Kl. 1 Sogn Indre 1 Knut Sætre Feios 44 47 47 97 235 4* Sølv medalje 2 Sissel Ånneland Leikanger 44 48 45 95 232 4* 3 Arild Fossøy Leikanger 44 49 46 90 229 6* 4 Ole-Håkon Dvergedal

Detaljer

Premie 25-skot kl ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna Sogndal Leon - Resultatprogram

Premie 25-skot kl ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna Sogndal Leon - Resultatprogram Premie 25-skot kl ASP 1. Mikal Bø Hafslo 37 46 44 89 216 0,- Gave 1. Tor Kristian Dulsvik Sogndal 45 48 43 95 231 0,- Gave 1. Synnøve Fosshagen Leikanger 41 42 44 81 208 0,- Gave 1. Jo Nikolai Haukås Sogndal

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram Norum 25-skudd kl. 1 1. Kai Wigum Farnes X9XX* 49 XX9 * * 49 * *X* * 50 => 148 XX*XX* *X* * 100 => 248 2. Asle Dulsvik Sogndal *XXXX 50 XXXXX 50 XX*9 * 49 => 149 X*XXX*9X*9 98 => 247 3. Norvald Øyre Norum

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt. Premieliste Mesterskap Junior. Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt. Premieliste Mesterskap Junior. Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Tor Kristian Dulsvik Sogndal 48 50 50 99 99 346 1 Gylt medalje 2 Vebjørn A. Vik Sogndal 50 49 50 97 98 344 11* Sølv medalje 3 Gaute Sande Almeland Voss 48 49 50 97 97 341

Detaljer

15m Pengepremie 25-skudd kl m Pengepremie 25-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Fylkesstemne Skjolden Mars Leon - Resultatprogram

15m Pengepremie 25-skudd kl m Pengepremie 25-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Fylkesstemne Skjolden Mars Leon - Resultatprogram Pengepremie 25-skudd kl. 1 1. Leif Halvor Kårstad Gaular 50 49 49 100 248 0,- Gave 2. Jarle Ovrid Hafslo 48 50 48 99 245 0,- Gave 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 50 47 97 244 165,- 4. Rune Fortun

Detaljer

Samanlagt Vintertreff 2012 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag

Samanlagt Vintertreff 2012 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag 15. januar 2012 17:14:10 1 Hans Christian Hansen 1 Sogndal 241 243 243 727 Terje Barsnes 1 Sogndal 240 236 238 714 Leon Rennestraum 1 Dale (sunnfjord) 234 237 234 705 Arild Fossøy 1 Leikanger 237 227 229

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4.

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Arild Fossøy Leikanger 49 50 50 149 86,- 2. Oddny Anette Haugen Norum 48 48 49 145 58,- 3. Per Kristian Leirdal Hafslo 50 49 45 144 0,- 3. Ole Morten Sunde Farnes 48 48 48

Detaljer

15m Medalje kl Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr feb Leon - Resultatprogram

15m Medalje kl Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr feb Leon - Resultatprogram Medalje kl. 3-5 1. Marianne Stigen Leikanger 50 48 50 98 246 0,- Gylt 2. Vegard Solhaug Aurland 50 48 50 98 246 0,- Sølv 3. Benedikte Eide Ljøen Leikanger 50 48 49 98 245 0,- 4. Elisabeth Skudalsnes Åsane/Hordvik

Detaljer

Samanlagt Vintertreff 2013 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag

Samanlagt Vintertreff 2013 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag 1 Ole Morten Sunde 1 Farnes 242 239 234 715 Per Trygve Berge 1 Vadheim 236 238 229 703 Arild Fossøy 1 Leikanger 233 228 242 703 Ole Tjugum 1 Fjordane 223 226 238 687 Tore Feten 1 Fjordane 248 248 Andreas

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Asle Dulsvik Sogndal X*9 *X 49 *XXXX 50 *X* *X 50 => 149 X*XXX*9 * * * 99 => 248 2. Kai Wigum Farnes X*9XX 49 XXX*X 50 *XX*X 50 => 149 *X99XX9 * * * 97 => 246 3. Norvald Øyre Norum X*XXX

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 25-skudd kl. ASP. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 25-skudd kl. ASP. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 skudd 1. Frode Ølmheim Norum 9 *XXX 49 *X9X* 49 XX9X* 49 147 XX*9 *X*X*X 99 246 (8*) 2. Kjell Nornes Norum X9X*X 49 X* *XX 50 * *XX* 50 149

Detaljer

Stevneoppgjør. Farnes skyttarlag. 15 meter miniatyr Farnes skyttarlag. Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Farnes skyttarlag. 15 meter miniatyr Farnes skyttarlag. Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Eyvind Bjørsvik V65 156,-kr 50 50 49 149 100 249 Pengepremier 15 skudd kl. V65 149 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V65 100 48,-kr 65151131713 156 00 Askøy

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Lars Ove Dulsvik Sogndal *X* * * 50 * *XXX 50 * * * *X 50 150 * * *X* * *X*9 99 249 X* * * * *XXX* 100 349 (23*) 2. Eeli Raatevaara Tønjum X* *XX 50 * * *X* 50 XXX9

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Hauststemna miniatyr Leikanger Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Hauststemna miniatyr Leikanger Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Torinn Eiken Hyllestad 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Christoffer Frivik Eldevik Vadheim 48 43 47 90 228 0,- Gave 1. Ingemår Fosshagen Leikanger 39 42 39 80 200 0,- Gave 1.

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Hauststemne Leon - Resultatprogram

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Hauststemne Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Linn Marie Øyrehagen Norum 50 49 50 149 167,- 2. Stian Fagerlund Tønjum 50 49 49 148 134,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 49 148 134,- 4. Gunnar Brevik Tønjum 49 48 50 147

Detaljer

Samanlagt Vintertreff 2017 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag

Samanlagt Vintertreff 2017 Nesse, Fjordane og Vadheim skyttarlag 08.01.2017 21:01:46 Nybegynnar Ung Sigbjørn Njøs Eikeland NU Leikanger 235 242 238 715 Tore Hamre Nornes NU Leikanger 229 213 236 678 Katrine Vik Fureli NU Vadheim 219 223 217 659 Thea Myhre Nornes NU

Detaljer

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30 1. Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2. 3. Ola Aase Nordbygda og Rand V73 4.

Detaljer

15m 35-skudd kl Hornindal / Markane skyttarlag. Fylkesstemne miniatyr Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Hornindal / Markane skyttarlag. Fylkesstemne miniatyr Leon - Resultatprogram 35-skudd kl. 3-5 Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 sku Omgang 35 skudd 1. Reidun Kristin Knapstad Florø 5 K * * * * * 50 *X9X* 49 *XXX* 50 149 9X9XX*X9X* 97 246 XX*XXX* * * * 100 346

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Fortun Skytterlag. Stevne 20 til 22 Juni Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Marit Varlid Hyllestad 148 90,-kr 2. Mats Haugnes Florø 148 66,-kr 3. Andreas Oppedal Jacobsen Leikanger 145 42,-kr 4. Gabriel Skulhaug Yttri Leikanger 144 18,-kr 5. Eirin

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Leikangerstemna miniatyr Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Leikangerstemna miniatyr Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Tobias Hauge Barsnes Sogndal 46 47 44 96 233 0,- Gåve 1. Birthe Borlaug Norum 44 43 42 84 213 0,- Gåve 1. Ingemår Fosshagen Leikanger 40 45 47 93 225 0,- Gåve 1. Kristoffer

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Trond Bergan Jondalen 5 X* *XX 50 XX*9 * 49 X*XX* 50 149 * * *XXX* * * * 100 249 *XX*X* *XXX 100 349 (17*) 2. Otte Hårstad Rennebu 5 XX* * * 50 * *9 *X

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Eskil Ottosen Vestre Toten 50 50 50 150 66,- 2. Helene Vikøren Farnes 50 50 50 150 60,- 3. Jens O Lysne Tønjum 50 50 50 150 54,- 4. Torleiv Straume Jr Hyen 50 49 50 149 48,-

Detaljer

Stevneoppgjør. Leikanger skyttarlag. Hauststemna Aurland Skytterlag Hege Loven Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Leikanger skyttarlag. Hauststemna Aurland Skytterlag Hege Loven Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Hege Loven Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bøe Bjørgum 4 84,-kr 48 43 50 141 95 236 Pengepremier 10-skudd kl. 4 95 84,-kr Magne Forberg 3 168,-kr 49 43 47 139 92 231 Pengepremier 15 skudd

Detaljer

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje remieliste Mesterskap Klasse 3-1 une Eide Gaular 4 49 48 49 9 241 1* Gylt medalje 2 Ove unde Dale (sunnfjord) 49 47 48 96 240 6* ølv medalje 3 Elisabeth kudalsnes Førde 0 46 0 93 239 9* Bronse medalje

Detaljer

AURLAND SPAREBANK AURLAND ENERGIVERK JERNIA SØNNERHEIM 20:

AURLAND SPAREBANK AURLAND ENERGIVERK JERNIA SØNNERHEIM 20: Sogndal sk.l. Sogndal sk.l. Hammervoll 6854 KAUPANGER Håvar Eggum (J) 237 333 Oddbjørn Eggum (4) 234 329 Herman H. Uglum (J) 243 343 Nr 2 15 Skudd 145 Kr 66 Nr 1 10 Skudd 98 Kr 68 Kr 134 Magnus E. Bøthun

Detaljer

Oppropsliste lag 1 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2 Hedda Melheim Eidsbygda R 3 4 5 6 7 8 9

Oppropsliste lag 1 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2 Hedda Melheim Eidsbygda R 3 4 5 6 7 8 9 Oppropsliste lag 1 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2 Hedda Melheim Eidsbygda R 3 4 5 6 7 8 9 Oppropsliste lag 2 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:25

Detaljer

Stevneoppgjør. Leikanger skyttarlag. Februarstemnet Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Leikanger skyttarlag. Februarstemnet Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Eyvind Bjørsvik V65 192,-kr 49 50 50 149 97 246 Pengepremier 15 skudd kl. V65 149 115,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V65 97 77,-kr 65151131713

Detaljer

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Andreas Solvik Hornindal og Markane V55 2 Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oppropsliste lag 2 Grovfelt hoved Skytetid

Detaljer

Resultat frå Hyenstemnet Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold.

Resultat frå Hyenstemnet Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold. Resultat frå. Det deltok 112 skyttarar på årets Hyenstemne, med fine skyteforhold. Klassevinnara vart: Klasse rekrutt Cristian Hjartholm Solheim Oppedal/Brekke 348p. Klasse eldre rekrutt Johanna Reksten

Detaljer

Miniatyrstemne Voss 2017

Miniatyrstemne Voss 2017 Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Mikkel Berre Landro Voss 49 49 44 89 231 0,- Gave 1. Tiril Aurora Bolstad Voss 44 47 49 99 239 0,- Gave 1. Haakon Eikevik Voss 32 42 41 79 194 0,- Gave 1. Malin Kristensson

Detaljer

Firarstemnet Førde juni 2014

Firarstemnet Førde juni 2014 Firarstemnet Førde 28. 29.juni 2014 arr.: Førde Skyttarlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 John Olav Ågotnes Sartor 5 49 49 50 99 99 346 17* Gylt medalje 2 Ole Arild Aa Hyen 5 50 49 48 98 100 345 15*

Detaljer

Stevneoppgjør. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 10.-13.2.2011. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND

Stevneoppgjør. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 10.-13.2.2011. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 204,-kr 48 48 47 143 95 238 Pengepremier 15 skudd kl. 3 143 122,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 95 82,-kr Namita Hjelle J 31,-kr

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vebjørn A Vik Sogndal 33 49 33 86 201 0,- Gave 1. Bendik Bjørsvik Askøy 48 48 48 88 232 0,- Gave 1. Mikal Bø Hafslo 46 50 46 87 229 0,- Gave 1. Tor Kristian Dulsvik Sogndal

Detaljer

Miniatyrstemne Hafslo 7-13 november

Miniatyrstemne Hafslo 7-13 november Aurland Skytterlag Magne Forberg Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bøe Bjørgum 4 0,-kr 47 47 49 143 94 237 Hege Haugeplass ERK 0,-kr 46 46 50 142 98 240 Vegard Solhaug 5 117,-kr 48 49 49 146 96 242 Pengepremier

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jostein Steine Voss 47 49 50 146 135,- 2. Leif Arne Haug Borstrondi 47 48 47 142 90,- 3. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 45 47 46 138 0,- 4. Sverre Dale Meland 46 44 46 136

Detaljer

Stevneoppgjør. Sogndal Skyttarlag. Hauststemne Min Sogndal Aga og Vikebygd Skytterlag Lars M Nå 5776 NÅ

Stevneoppgjør. Sogndal Skyttarlag. Hauststemne Min Sogndal Aga og Vikebygd Skytterlag Lars M Nå 5776 NÅ Aga og Vikebygd Skytterlag Lars M Nå 5776 NÅ Steinar Lund 2 109,-kr 50 47 50 147 96 243 Pengepremier 15 skudd kl. 2 147 58,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 2 96 51,-kr 3450 30 00859 109 00 Aga og Vikebygd

Detaljer

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2012

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2012 Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 212 Rekrutt 1 Jakob Hovland 2 25 2 9 74 2 Eskil Skjulhaug Yttri 16 2 2 56 3 Jon-Hermann Hegg Hegg 12 2 25 12 51 4 Malin Sæbø Nes 25 16 41 5 Lars Ove Dulsvik 25 25 6 Eirik

Detaljer

Klasse 1-15 Skudd. Klasse 2-15 Skudd

Klasse 1-15 Skudd. Klasse 2-15 Skudd Side 1 av 12 Klasse 1-15 Skudd 1 Kjetil Dreier Ålfoten 48 45 50 143 2 Henning Verlo Ålfoten 48 47 47 142 3 Magne Buene Hyllestad 47 45 46 138 4 Jens Ligtvor Balestrand 46 44 48 138 5 Andreas Ullebust Førde

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane skyttarlag. Vintertreffen Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane skyttarlag. Vintertreffen Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Ann Therese Gausemel Hornindal og Markane 99 * * * 48 9 *XX9 48 X8 *XX 48 144 *X*99XXX*9 97 241 (8*) 2. Olve Sunde Stryn XX9X9 48 X*9XX 49 *X99X 48 145 9X9 *9XXX9X 96 241 (3*) 3. Rasmus

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Voss Skyttarlag. Vestlandsstemne Bane 2014

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Voss Skyttarlag. Vestlandsstemne Bane 2014 Pengepremiering kl. 1 1. Therese Kraft Os 8 7 15 93,- 2. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 6 6 12 67,- 3. Daniel Eliassen Herdla 8 4 12 40,- 4. Trond Eliassen Herdla 6 4 10 0,- 5. Jan Magne Helland Fana 5

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Farnes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Vegard Solhaug Aurland 5 XX*X9 49 *9 *X* 49 XXX* * 50 => 148 X*X*XX* * * * 100 => 248 * * *XXXXX* * 100 =>

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Mai 2010. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Mai 2010. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ann Kristin Fjellby Seim 50 47 48 145 135,- 2. Omar Eggum Sogndal 48 47 50 145 96,- 3. Stian Fagerlund Tønjum 50 47 48 145 58,- 4. Gunnar Brevik Tønjum 50 46 48

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad 48 50 50 100 248 1 Raufoss medalje 1* 2 Kristin Eide Hyllestad 50 50 50 97 247 1 3* Ungdomsmedalje 3 Sondre Myklebust Dale (sunnfjord) 48 48 50

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Sogn og Fjordane serien i DFS 2013

Sogn og Fjordane serien i DFS 2013 Fresvik, 1m Feios, 1m Sogn og Fjordane serien i DFS 213 = AVLYST STEMNE = AVLYST PÅ 1 m Dato --> 5. - 7. april 4. -5. mai 9. - 12. mai 2.mai 25. - 26. mai 1. - 2. juni 22. - 23. juni 29. - 3. juni 13.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk *

Premieliste Mesterskap Klasse Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 49 48 50 100 98 345 2 0* 2 Magnar Isene Førde 5 50 48 49 99 99 345 1 2* 3 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 50 47 49 97 100 343

Detaljer

200/300m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18: /300m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL

200/300m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18: /300m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL 200/300m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 200/300m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30 1. Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 1 2. Andreas Solvik Hornindal

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. V55

200/300m Mesterskap kl. V55 200/300m Mesterskap kl. V55 1. Alf Høysæter Tysse V55 XX* *X 50 XX*X* 50 *XX* * 50 => 150 9 * *9XX*X* * 98 => 248 X* * *X*9X* * 99 => 347 2. Bjarne Sandvik Knipenborg V55 XX9X* 49 X* *9X 49 * * *XX 50

Detaljer

Resultatliste åpen miniatyrstemna 31/1-1/ Arr: Knipenborg Skyttarlag

Resultatliste åpen miniatyrstemna 31/1-1/ Arr: Knipenborg Skyttarlag Resultatliste åpen miniatyrstemna 31/1-1/2 2009 Arr: Knipenborg Skyttarlag Knipenborg arrangerte saman med Aurland, Tønjum og Farnes 4 separate skytestemner, med 2 fellespremiar på plass-siffer. I rekrutteringsklassane

Detaljer

Oppedalstemna 2011 Arrangør:Oppedal/Brekke SKL 14. og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5

Oppedalstemna 2011 Arrangør:Oppedal/Brekke SKL 14. og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 John Olav Ågotnes Sartor 5 49 50 49 98 100 346 23* Gylt medalje 2 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 50 49 48 98 100 345 16* Sølv medalje 3 Svein Kåre Furre Leikanger

Detaljer

Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ

Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ Toyota Cup 2009 Hyenstemnet 2009; 4. Juni 6. Juni. RESULTAT FRÅ Til bilde Hyenstemnet vart arrangert frå 4. Juni til 6. Juni, med 120 deltakarar. Det var stort sett sol, men med kald nordavind som gjorde

Detaljer

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9*

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 48 50 97 100 345 1 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 47 50 50 98 100 345 1 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 49 50 96 98 343 1 4

Detaljer

15m Medalje kl 1. 15m Medalje kl 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 6.-12. febr 2012. Leon - Resultatprogram

15m Medalje kl 1. 15m Medalje kl 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 6.-12. febr 2012. Leon - Resultatprogram Medalje kl 1 1. Jan Erikstad Tønjum 50 49 50 100 249 0,- Sølv 2. Jens Herstad Knipenborg 48 50 50 99 247 0,- 3. Terje Barsnes Sogndal 49 50 48 99 246 0,- 4. Rune Venes Norum 48 47 48 96 239 0,- 5. Trond

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Arr: Skytterlaga i Ål

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Arr: Skytterlaga i Ål Arr: Skytterlaga i Ål Åpent stevne 2012-11-24 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vegard Auve Geilo 48 46 49 90 233 0,- Gave 1. Bendik Bjørsvik Askøy 49 48 49 99 245 0,- Gave 1. Borgar Hoff Knutsen Hadding

Detaljer

Mesterskap kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal 12.-16.5.2015. Leon - Resultatprogram. 100m

Mesterskap kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal 12.-16.5.2015. Leon - Resultatprogram. 100m Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 sku Omgang 35 skudd 1. Vilde Bjørkum Tønjum * * * *X 50 *9X*X 49 X*X*X 50 149 X* * * *X* *X* 100 249 X9 * *X*XX9X 98 347 (18*) 2. Marius Granberg

Detaljer

Resultater fra Vårtreffen bane 2012 Aurland

Resultater fra Vårtreffen bane 2012 Aurland Resultater fra Vårtreffen bane 2012 Aurland Finale Klasse 3-5 1 Terje Svarteberg Geilo 446 2 Gunnar Halbjørhus Hemsedal 445 3 Vegard Solhaug Åsane/Hordvik 443 4 Magne Lysen Tørvikbygd 442 5 John Olav Ågotnes

Detaljer

Skytetider Lansdelskretsstemne 13.-14.juni Førde Skyttarstadion / Grovfelt Vasslia

Skytetider Lansdelskretsstemne 13.-14.juni Førde Skyttarstadion / Grovfelt Vasslia Skytetider Lansdelskretsstemne 13.-14.juni Førde Skyttarstadion / Grovfelt Vasslia NB! Alle skytetider gjeld laurdag 13.juni Bane 200m Skive Lag 1 Bane 200m kl.00 1 Per Trygve Berge 1 Vadheim 2 Kåre Olav

Detaljer

Toyotacup 2012

Toyotacup 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Vegard Solhaug Aurland 5 50 47 50 97 100 344 14* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 47 48 100 98 343 14* Sølv medalje 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50

Detaljer

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Lars Haugnes Florø 150 96,- kr GP Agnitio AS 2. Lars Kristian Hellesen Florø 148 72,- kr GP Fredheim Maskin og Betong 3. Alexander

Detaljer

Premieliste Vossastemna 15M 2010.

Premieliste Vossastemna 15M 2010. Premieliste Vossastemna 15M 2010. Den årlege Vossastemna på 15 M vart halde i Voss Idrettshall 28-30 januar, der det deltok 118 skyttarar. Klasse 3-5 vart vunne av Dag Skår med 246 poeng. Berre ein skyttar

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Leikanger skyttarlag. Lerumcup Leikanger Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Leikanger skyttarlag. Lerumcup Leikanger Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Tone Bogstad Seim 50 50 50 150 145,- 2. Gunnar Brevik Tønjum 50 48 50 148 108,- 3. Stian Fagerlund Tønjum 50 47 48 145 72,- 4. Geir Smedegård Farnes 50 46 49 145

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. LerumCup Sogndal. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. LerumCup Sogndal. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Gunnar Brevik Tønjum 50 50 50 150 102,- 2. Stian Fagerlund Tønjum 50 49 48 147 85,- 3. Torbjørn Slettemoen Hovet og Hol 49 49 48 146 69,- 4. Tone Bogstad Seim 49

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Joar Byrkje Voss 34 40 41 70 185 0,- Gave 1. Thea Byrkje Voss 42 46 28 72 188 0,- Gave 1. Sara-Sofie Hegg Hegg 47 49 44 88 228 0,- Gave 1. Ana Maria Lilleås Jondal 48 48

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. André Haugsdal Asheim Oppedal/Brekke 46 46 45 82 219 0,- Gave 1. Magnus Linde Brusegard Hafslo 46 48 46 95 235 0,- Gave 1. Sølve Njøs Eikeland Leikanger 48 47 47 92 234 0,-

Detaljer

Vintertreffen m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane Skyttarlag. Leon - Resultatprogram

Vintertreffen m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hornindal / Markane Skyttarlag. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Dag Helge Bjørkedal Hovdebygda og Ørsta XX* * * 50 X*X*X 50 XXX9X 49 149 XX*X9X*9XX 98 247 (7*) 2. Ann Therese Gausemel Hornindal og Markane * *X9X 49 X9X9 * 48 X9XXX 49 146 99X*X*X9

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1 Gylt medalje 9* 2 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 99 348 2 Sølv medalje 0* 2 Kristian

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 1. Katrine Lund Jondalen skytterlag 5 * * * * * 50 X9XX* 49 *X*X* 50 149 * * *XX* * * * * 100 249 *X* * *X* *X* 100 349 (24*) 2. Arild Røyset Åsane/Hordvik skyttarlag 5 * *

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram Ope stemne Markane 25-skudd kl. 1 1. Knut Lillestøl Hornindal 99X9X 47 9XXXX 49 XX9X9 48 144 XX9X*XXXXX 99 243 (1*) 2. Alf Muldsvor Hornindal 99X99 46 9XX99 47 X*X9 * 49 142 *XXX* *XXX9 99 241 (5*) 3.

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tørvikbygd skytterlag 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Olav Teigland Tysnes 146 162,- 2. Hans Martin Eide Tysse 146 108,- 3. Torbjørn Kolltveit Tørvikbygd 143 0,- 4. Geir Mo Norheimsund og Øystese 143 0,- 5. Bente Ormset

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Farnes Skyttarlag. LerumCup 2014 Farnes. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Farnes Skyttarlag. LerumCup 2014 Farnes. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. André Haugsdal Asheim Oppedal/Brekke 45 46 48 97 236 0,- Gavepremie 1. Sara-Sofie Hegg Hegg 47 47 48 96 238 0,- Gavepremie 1. Marcus Korneliussen Klementsen Bergen 43 45

Detaljer

Stevneoppgjør. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15m Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15m Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Kjetel Berentsen 4 181,-kr 50 47 50 147 94 241 100 341 Pengepremie 15-skudd kl. 4 147 181,-kr Eyvind Bjørsvik V65 64,-kr 49 50 50 149 98 247

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Pengepremiering 30-skudd kl. R

Pengepremiering 30-skudd kl. R Pengepremiering 30-skudd kl. R 1. Kristian Haugsdal Asheim Oppedal/Brekke 6/5 6/6 6/5 6/6 6/4 30/26 0,- Gave 2. Jens -Henrik Hegg Hegg 6/4 6/3 6/4 6/1 5/5 29/17 0,- Gave 3. Morten Øyeflaten Strandebarm

Detaljer

AURLAND SKYTTARLAG Postboks 62, 5741 AURLAND Kontonr Org.nr

AURLAND SKYTTARLAG Postboks 62, 5741 AURLAND  Kontonr Org.nr AURLAND SKYTTARLAG Postboks 62, 5741 AURLAND http://aurland.skytterlag.no Kontonr. 3745.10.15541 Org.nr 984 421 788 Resultatliste åpent miniatyrstemne Aurland 31/01 01/02 2009. Aurland 07. februar 2009

Detaljer

Premieliste Mesterskap Kl. 1 Sogn Ytre 1 Steinar Solheim Oppedal/Brekke *

Premieliste Mesterskap Kl. 1 Sogn Ytre 1 Steinar Solheim Oppedal/Brekke * Premieliste Mesterskap Kl. 1 Sogn Ytre 1 Steinar Solheim Oppedal/Brekke 48 50 49 100 247 1 4* Sølv medalje 2 Torunn Instefjord Oppedal/Brekke 49 48 47 99 243 1 1* 3 Vivian Våge Gula 49 47 47 100 243 9*

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Takk for frammøte, og velkommen tilbake på Lerumcup 18-20 mai 2012.

Takk for frammøte, og velkommen tilbake på Lerumcup 18-20 mai 2012. Vårtreffen 14/4-2012 Arrangør: Knipenborg skyttarlag Vårtreffen på Loi er unnagjort og ny banerekord på 200m klasse 3-5. Jon Olav Ågotnes, Sartor skaut heile 349p. og vart dermed vinnar av skytinga på

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer