15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne Leon - Resultatprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne 2015. Leon - Resultatprogram"

Transkript

1 25-skudd kl Johan Stadheim Leikanger 9XX9 * 48 * *X* * 50 X99XX XX* * * *X* *X (11*) 2. Lars Jostein Myklevold Farnes 999 *X 47 99X9X 47 99X*X X9X9X99 *XX (3*) 3. Arild Fossøy Leikanger 9X9 * *X9 47 9XX X*X999 *9XX (4*) 4. Olav Skarsbø Leikanger X* X99X 47 *X99X X999 *99X*X (4*) 5. Therese Lunde Leikanger *8X99 46 X9X8X 47 *99X *9998XX89 * (4*) 25-skudd kl Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 9 * *9 * 48 XX9 *X 49 X*X* * * * * * *XXX (12*) 2. Leif Halvor Kårstad Gaular *X*X* X 46 *XXXX *9XX9 *XX*X (7*) 3. Linn Marie H. Øyrehagen Norum X*XX* 50 X99XX 48 *X9X X99XXXX*9X (4*) 4. Ivar Molde sr Tønjum * *X*X *99 43 XXXX* XX*X* *X* (9*) 5. Geir Fredheim Farnes * * *X* X 45 *XX*X *999X*XXX (8*) 6. Arne Sæle Gaular *9X9 * 48 9XX9X 48 *X*9 * X79XXXXX (5*) 7. Andreas Ullebust Førde XXXXX XX* *X X9X*XX9 *X (4*) 8. Lars Brusegard Norum X*9XX 49 7X X9XXX X*X*9XX (3*) 9. Anders Jon Seim Knipenborg *XX9X X 45 X9 * *X X99 *9X99 * (5*) 10. Ingunn Marie Holsæter Sandvik Knipenborg 99 *99 46 XX8X8 46 *XX *8 * * *9X (6*) 11. Kjetil Hov Knipenborg 9X9X9 47 * X99XX *989XX9 * * (4*) 12. Karstein Ylvisåker Norum 79X * *9 * XX*988X99X (4*) 25-skudd kl. 3 Side 1

2 1. Daniel Eliassen Herdla XX9 *X 49 99X98 45 *XX*X X999XX9 * *X (5*) 2. Ivar Husum Leikanger *XXX9 49 9X * *9X *7 *99X9X9X (5*) 3. Jens O. Lysne Tønjum 9X9X9 47 9XX99 47 X*99 * XX978 *XXX (3*) 4. Lars Holme Hyen 9X9XX *XXX* *XX (3*) 5. Helge Årskaug Oppedal/Brekke X988 * X X9X X9 * (2*) 6. Arild Fure Stryn 9 *99 * XX *X999X (3*) 7. Stian Fagerlund Tønjum X9X9X * *X (2*) 8. Håvard F. Bolstad Tønjum 9X99X * X* X89X (2*) 25-skudd kl Kjell Bøe Bjørgum Aurland XXXXX 50 X*X99 48 XX*X* X99XXX9 * * (5*) 2. Even Øyrehagen Norum *9 *99 47 XX9 *X 49 XXX* * X9X*XXXX8X (6*) 3. Asle Dulsvik Sogndal X* *XX * 45 X*X*X X* * *9 *99X* (10*) 4. Jan Erikstad Tønjum 9 *9 * * 48 X9XX9 48 X*XXX * *99 *X*9X (8*) 5. Maria Sæbø Nes Leikanger X9XXX 49 X9XX* 49 XX9X* XX9 *XX (3*) 6. Oddbjørn Eggum Sogndal XX* *X 50 X * *X9X XX8X9XXX*X (5*) 7. Thore Larsen Sartor 999X* 47 * * *99 48 X9 *X* XX99 *9X9X* (8*) 8. Ivar Molde jr Tønjum X*XXX 50 X* X9X X9999 *XX (3*) 9. Janne Humlestøl Njøs Leikanger X*XX * X*X* X*98XX9XX (5*) 10. Jens Herstad Knipenborg XXX*9 49 9X*X *9 * X89X*X (5*) 11. Robert Sandvik Knipenborg X9XXX 49 XX8XX 48 *9 *XX X8986X9XX (2*) 12. Helena Sæbø Nes Leikanger X*X9X X8 42 *X* *X X*X9X (5*) 13. Gaute Ullebust Førde *XX* XX*X X *X (4*) 14. Oliver Karelius Prøven Leikanger 9 *X* X*9X *99 * * (6*) 15. Magne Riise Sunnylven 999X8 45 X* *X* * XX99X999 * (5*) 16. Olav Tiemann Hegg Hegg X9XX X 44 *99X* X99X9 * (3*) 17. Jan Helge Furre Leikanger X X *XXX X8 *XX9XX (2*) 18. Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 9XX X 45 *899X X9X*X99X (2*) 19. Jørn Njøs Leikanger 89 * *9 46 *9 *99 47 *98X X98XX9X (5*) 20. Anders Grøndal Farnes 9 * X *X* *X X8889X*XX (5*) 21. Stein Mortensbakke Førde 9X9X X9XX X99 * *X9X (2*) 22. Leif Magne Vigdal Fjordane 99X8X 46 79X99 44 X9 * X *X (2*) Side 2

3 23. Jens Raunehaug Sogndal XXXX9 49 8X X9X *9X9XX* (2*) 25-skudd kl Reidun Kristin Knapstad Florø * * *XX 50 9XX9 * 48 * *XX* *XXX* * * * *X (13*) 2. Vegard Solhaug Aurland * * *XX 50 9XXX* 49 *X9XX XXX* *XXX* * (9*) 3. Marianne Stigen Rælingen X* *X* 50 XXX*9 49 *XXXX XXXX9XXXX* (6*) 4. Halvor Thrane Svendsen Rælingen 9 *XXX 49 9 *XX9 48 XX9 *X * * *9XXXX* * (8*) 5. Arild Røyseth Åsane/Hordvik XXX*X 50 XX*99 48 X*9X* XX9X9XXX*X (5*) 6. Ole Arild Aa Hyen XXXXX 50 9X9XX 48 9X* * * XX9XXXXXX (3*) 7. Anne Marie Rosnes Herdla X*X9 * 49 9XXX* 49 9 *X* *9X9X9X*X* (8*) 8. Torleiv jr Straume Hyen X99X9 47 XX*XX 50 *XXXX XX9X*9XXX (3*) 9. Ole Bjarne Hovland Knipenborg X*XX* 50 * *X* *X *XX*XXX (8*) 10. Trond Nordvik Tysse X*9XX 49 XX9X* 49 X*X9X X989XX9 *XX (4*) 11. Vidar Nottveit Seim XX*XX 50 X999X 47 * *X* * X9X99X9 * (6*) 12. Gisle Isene Førde 9X99X 47 9XX *X*X X*XXXX*9X (4*) 13. Nils Holme Hyen *XXX* 50 99XXX 48 9 *X9X XX9999 *9X (4*) 14. Svein Kåre Furre Leikanger X*XXX 50 99X9X 47 X9XX* X9 *XX (3*) 15. Geir Rosnes Herdla 9 *XXX 49 X XX*9 * *9 *X9X* *X (7*) 16. Kjartan Huldal Åsane/Hordvik XX9X9 48 * * * *X9X *9999XX9X* (6*) 17. Frode Kristensen Herdla * *X*X 50 9X X9X* X*9X8X9XX (5*) 18. Marit Johanne Hegg Hegg X9 *X XX 45 *XXX* X8 *XX* (5*) 19. Ole Jørgen Grytten Holsen X9XX9 48 X996X 44 *X9XX X8X8XX*XX (2*) 20. Therese Iren Pettersen Tysse X* * *X 50 7X *XXX XXXX* (5*) 21. Henry Øye Tørvikbygd X9 *X* XXX* X9X8XX* *X (5*) 22. Åshild Rosnes Herdla 99XXX X9 43 *X9 * X9X9X9X (2*) 23. Johannes Seim Seim *XX* XXX9 * X9X7XXX9X (3*) 24. Ove Sunde Dale (sunnfjord) XXXXX 50 9X99X 47 X*99X XXXX (1*) Side 3

4 25-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Reidun Kristin Knapstad Florø 5 * * *XX 50 9XX9 * 48 * *XX* *XXX* * * * *X (13*) 2. Vegard Solhaug Aurland 5 * * *XX 50 9XXX* 49 *X9XX XXX* *XXX* * (9*) 3. Marianne Stigen Rælingen 5 X* *X* 50 XXX*9 49 *XXXX XXXX9XXXX* (6*) 4. Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 9 *XXX 49 9 *XX9 48 XX9 *X * * *9XXXX* * (8*) 5. Arild Røyseth Åsane/Hordvik 5 XXX*X 50 XX*99 48 X*9X* XX9X9XXX*X (5*) 6. Ole Arild Aa Hyen 5 XXXXX 50 9X9XX 48 9X* * * XX9XXXXXX (3*) 7. Kjell Bøe Bjørgum Aurland 4 XXXXX 50 X*X99 48 XX*X* X99XXX9 * * (5*) 8. Anne Marie Rosnes Herdla 5 X*X9 * 49 9XXX* 49 9 *X* *9X9X9X*X* (8*) 9. Even Øyrehagen Norum 4 *9 *99 47 XX9 *X 49 XXX* * X9X*XXXX8X (6*) 10. Torleiv jr Straume Hyen 5 X99X9 47 XX*XX 50 *XXXX XX9X*9XXX (3*) 11. Asle Dulsvik Sogndal 4 X* *XX * 45 X*X*X X* * *9 *99X* (10*) 12. Ole Bjarne Hovland Knipenborg 5 X*XX* 50 * *X* *X *XX*XXX (8*) 13. Jan Erikstad Tønjum 4 9 *9 * * 48 X9XX9 48 X*XXX * *99 *X*9X (8*) 14. Trond Nordvik Tysse 5 X*9XX 49 XX9X* 49 X*X9X X989XX9 *XX (4*) 15. Maria Sæbø Nes Leikanger 4 X9XXX 49 X9XX* 49 XX9X* XX9 *XX (3*) 16. Vidar Nottveit Seim 5 XX*XX 50 X999X 47 * *X* * X9X99X9 * (6*) 17. Oddbjørn Eggum Sogndal 4 XX* *X 50 X * *X9X XX8X9XXX*X (5*) 18. Gisle Isene Førde 5 9X99X 47 9XX *X*X X*XXXX*9X (4*) 19. Thore Larsen Sartor 4 999X* 47 * * *99 48 X9 *X* XX99 *9X9X* (8*) 20. Daniel Eliassen Herdla 3 XX9 *X 49 99X98 45 *XX*X X999XX9 * *X (5*) 21. Nils Holme Hyen 5 *XXX* 50 99XXX 48 9 *X9X XX9999 *9X (4*) 22. Svein Kåre Furre Leikanger 5 X*XXX 50 99X9X 47 X9XX* X9 *XX (3*) 23. Geir Rosnes Herdla 5 9 *XXX 49 X XX*9 * *9 *X9X* *X (7*) 24. Kjartan Huldal Åsane/Hordvik 5 XX9X9 48 * * * *X9X *9999XX9X* (6*) 25. Frode Kristensen Herdla 5 * *X*X 50 9X X9X* X*9X8X9XX (5*) 26. Ivar Molde jr Tønjum 4 X*XXX 50 X* X9X X9999 *XX (3*) 27. Janne Humlestøl Njøs Leikanger 4 X*XX * X*X* X*98XX9XX (5*) 28. Marit Johanne Hegg Hegg 5 X9 *X XX 45 *XXX* X8 *XX* (5*) 29. Ivar Husum Leikanger 3 *XXX9 49 9X * *9X *7 *99X9X9X (5*) 30. Ole Jørgen Grytten Holsen 5 X9XX9 48 X996X 44 *X9XX X8X8XX*XX (2*) Side 4

5 31. Therese Iren Pettersen Tysse 5 X* * *X 50 7X *XXX XXXX* (5*) 32. Henry Øye Tørvikbygd 5 X9 *X* XXX* X9X8XX* *X (5*) 33. Jens Herstad Knipenborg 4 XXX*9 49 9X*X *9 * X89X*X (5*) 34. Jens O. Lysne Tønjum 3 9X9X9 47 9XX99 47 X*99 * XX978 *XXX (3*) 35. Robert Sandvik Knipenborg 4 X9XXX 49 XX8XX 48 *9 *XX X8986X9XX (2*) 36. Helena Sæbø Nes Leikanger 4 X*X9X X8 42 *X* *X X*X9X (5*) 37. Gaute Ullebust Førde 4 *XX* XX*X X *X (4*) 38. Oliver Karelius Prøven Leikanger 4 9 *X* X*9X *99 * * (6*) 39. Magne Riise Sunnylven 4 999X8 45 X* *X* * XX99X999 * (5*) 40. Olav Tiemann Hegg Hegg 4 X9XX X 44 *99X* X99X9 * (3*) 41. Jan Helge Furre Leikanger 4 X X *XXX X8 *XX9XX (2*) 42. Åshild Rosnes Herdla 5 99XXX X9 43 *X9 * X9X9X9X (2*) 43. Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 9XX X 45 *899X X9X*X99X (2*) 44. Jørn Njøs Leikanger 4 89 * *9 46 *9 *99 47 *98X X98XX9X (5*) 45. Johannes Seim Seim 5 *XX* XXX9 * X9X7XXX9X (3*) 46. Anders Grøndal Farnes 4 9 * X *X* *X X8889X*XX (5*) 47. Stein Mortensbakke Førde 4 9X9X X9XX X99 * *X9X (2*) 48. Leif Magne Vigdal Fjordane 4 99X8X 46 79X99 44 X9 * X *X (2*) 49. Lars Holme Hyen 3 9X9XX *XXX* *XX (3*) 50. Helge Årskaug Oppedal/Brekke 3 X988 * X X9X X9 * (2*) 51. Arild Fure Stryn 3 9 *99 * XX *X999X (3*) 52. Jens Raunehaug Sogndal 4 XXXX9 49 8X X9X *9X9XX* (2*) 53. Stian Fagerlund Tønjum X9X9X * *X (2*) 54. Håvard F. Bolstad Tønjum 3 9X99X * X* X89X (2*) 55. Ove Sunde Dale (sunnfjord) 5 XXXXX 50 9X99X 47 X*99X XXXX (1*) 25-skudd kl. V55 1. Per Meel Balestrand * * *X* 50 9 * *X* 49 XX* * *XXX* * * * * (15*) 2. Magnar Isene Førde XXX* * 50 X9 * *9 48 X* * * * XX*X9 *XX* * (12*) 3. Reidar Hestetun Hafslo * * *XX * *X 48 XXX* * XXXX9XX* * * (10*) 4. Øystein Ådlandsvik Herdla X*XX* 50 *XX9 * 49 XX* *X XXX999 * *X* (9*) 5. Arvid Brennset Leikanger *X*XX 50 9X9X * *X* *XXXXX*XXX (7*) Side 5

6 6. Svein Hoem Stryn X* *9 * 49 *X9X* 49 X* *X* X9 *X* * *X (12*) 7. Harald Grytaas Osterøy XXXX9 49 X9X99 47 X* *X* * * *X*9 * *X* (10*) 8. Lars Hallvard Ese Balestrand XXX*X 50 99XXX 48 *9X*X *9 * *X9 * * *X (9*) 9. Bengt Næss Hafslo X* *XX 50 X9 *XX 49 XXXX* X9 * * *XX (7*) 10. Signe Karin Wingaard Nøtterø XXX*X 50 9XXXX 49 X9 *XX X9X99XX* *X (4*) 11. Kjell Ulvedal Dale (sunnfjord) * * *X* 50 *89XX 47 XX* * * * *9X9XX*X (11*) 12. Bjarne Sandvik Knipenborg 9 * *XX 49 X9 *99 47 * * *XX *X* *9X* *X (11*) 13. Torbjørn Landro Sartor XXXXX 50 *X*XX 50 *9 * *X * * * * (9*) 14. Oddvar Råsberg Nesse X*XX* 50 X99XX 48 X*X9X X999 *X*XX (5*) 15. Terje Alværvik Gaular 9XXXX 49 * *X9X 49 X9X X9XX99X* *X (4*) 16. Oddmund Tormodset Viksdalen 9 *XX9 48 *XXX *X X998 *X*XX (5*) 17. Harry Gram Førde XXX9X X9XX* X*9X (2*) 25-skudd kl. R 1. Erik Tobias Sletteland Dale (sunnfjord) *XXX* 50 * * *X* 50 X* * *X *XXXX*X* * * (14*) 2. Mass Olav Myklebust Dale (sunnfjord) 9 *XXX 49 X*X* * 50 XXXXX X* * *99X*9 * (9*) 3. Tor Kristian Dulsvik Sogndal *X*9 * 49 XXXXX 50 X*X9X *XXXXX*X (6*) 4. Jens-Henrik Hegg Hegg 9XXXX 49 9X* *X 49 *XX9X * *9 * *9XX* * (9*) 5. Erlend Ellingsen Årskaug Oppedal/Brekke *XX* * 50 X9X9 * 48 X9 * *X * *X* * *99 * (12*) 6. Joakim Øye Tørvikbygd 9X* * * 49 *9 * * XX X*XXXXXX9X (7*) 7. Joakim Christensen Norum *XX XXX* 49 9XX*X X99 *X9 *X* (6*) 8. Eskil Venes Angelshaug Sogndal XX8X9 47 9XX* * 49 9XXX X9 *XXX*XX (4*) 9. Erling Fagerlund Tønjum X9X* * 49 XXXX XX * *9X9XXX9X (4*) 10. Nikolai Nygård Farnes XX*X* 50 X * *XX* X*XX9XX (6*) 11. Lars Teigen Norum *X9X9 48 X* *X* 50 X9X*X X999999X9 * (6*) 12. Jakob Witt Fjordane X9 *XX 49 *9X9 * 48 * * *X X9 *X999X (7*) 13. Eirik Skrede Valvik Leikanger 99X9X XX 47 * *XXX XXX999XX (2*) 14. Ingvild Eikevik Sogndal 9XX9X 48 9X98 * 46 X*XX *XX*X9X (4*) 15. Emma Valvik Yttri Leikanger 99X89 45 X9X XX* X9XX*9XX9 * (3*) 16. Beate Humlestøl Njøs Leikanger *8X*9 47 X X XX99 *XX (3*) 17. Emma Linneah Moen Rinde Leikanger 9X97 * 45 8X* X99X XXX* (3*) 18. Tor Magne Eiken Oppedal Leikanger XX X X8 * * *8 * (4*) Side 6

7 19. Johan Hamre Nornes Leikanger X9 45 X X8X98X (0*) 20. Alexander Saltnes Slinde Leikanger 999X9 46 * X (1*) 21. Hans Steinsland Hamre Leikanger X8X X (0*) 22. Atle Nornes Norum X XX (0*) 25-skudd kl. ER 1. Trine Humlestøl Njøs Leikanger *X* * * 50 * *X* * 50 *X* * * X* *X*XX* * (17*) 2. Sigmund Haugen Kjosaas Dale (sunnfjord) *X* * * 50 * *XX9 49 XX* * * *X* *X*X* *X (15*) 3. Oddlaug Ellingsen Årskaug Oppedal/Brekke * * *XX 50 * *X*X 50 * *X* * XXXX*X9 * * * (14*) 4. Tonje Stegen Aurland XX*X* 50 * *9 * * 49 * *X*X *XXXXX*9X* (12*) 5. Kristian Haugsdal Asheim Oppedal/Brekke XX* * * 50 X*X*9 49 X*9X* *XXX* *X*XX (11*) 6. Vegard Eikevik Sogndal X*X*X 50 XXXXX 50 X*X* XX* * *9XXXX (7*) 7. Magnus E. Bøthun Sogndal X9X*X 49 XXXX* 50 9X* * * *XXXXXXXXX (6*) 8. Sunniva Kristine Mydland Gaular X*X9X 49 X* * *9 49 * * *X* *XX* * *XX9X (12*) 9. Joakim Bjørnetun Farnes XX*X* 50 9 * * *X 49 X* *9X *XX*X*XXX (10*) 10. Elisabeth Steinfelt Leganger Holsen 9X9 * * 48 X9 * *X 49 X*XX* *X*XXXXXXX (8*) 11. Silje Vetti Grøndal Farnes *X* * * *9X 47 9 * *X* *XX* *XX*X (12*) 12. Gaute Eliassen Hamre Leikanger XXXX* 50 XXX*9 49 XX*X XX9X9 *X9XX (4*) 12. Herman H. Uglum Sogndal XXXX9 49 *X9X9 48 9XXX* X9 *XXXXX*X (4*) 14. Thea Kjos Wenjum Hafslo 99X*9 47 X* *9X 49 * *XXX XXXX*8XXXX (6*) 15. Tobias Hauge Barsnes Sogndal X9 *9 * 48 * *X9X 49 XXXX* XXXXXX9 * (6*) 16. Joakim Solheim Leikanger *99XX 48 X99XX 48 XXXXX X*9XXXX9 *X (3*) 17. Jonas Fredheim Farnes 99XX8 46 XX9XX 49 XXX9X XXXX*X9XXX (1*) 18. Jørgen Ylvisåker Norum XX9XX 49 *XX X9X X*XXXX* (3*) 19. Eirik Håland Moen Leikanger X9X*X 49 XX99 * X9X9XX*XXX (3*) 20. Sverre Myklevold Farnes 9X*6X 45 X9 *X9 48 9XX* XXX9XX9XX* (4*) 21. Daniel Vigdal Fjordane X999 * 47 XX*9 * 49 X9XXX * *99999XX (5*) 22. Stine Njøs Eikeland Leikanger 9999X 46 9 *XX* 49 X *X*XX9X99 * (5*) 23. Mikal Andreas Tyssebotn Norum XX99X 48 9 * X9XX*XXXXX (2*) 24. Kristian Ovrid Hafslo X* *XX * *X9X99X9XX (4*) 25. Knut Nornes Norum X*X* *X *8X8 * (5*) 26. Even Lindborg Norum X999X X 43 X9 * X8999 *999 * (3*) Side 7

8 27. Emilie Vigdal Fjordane X* X9 44 * XX (2*) 28. Marte Moen Heggestad Hafslo *78X (1*) 25-skudd kl. J 1. Lars Ove Dulsvik Sogndal X*X* * 50 9XX*X 49 * *XX* * * *XXX* *XX (12*) 2. Kjersti Fagerlund Tønjum *X*X* 50 X* *XX 50 * *X* * X9X*XX*X* (12*) 3. Malin Sæbø Nes Leikanger * *XX* 50 * * *99 48 * * * * * X9 * * *X* *X* (17*) 4. Ida Myhre Nornes Norum XXX*X 50 *X*X9 49 *X*XX XXX9 * * *X* (9*) 5. Maia Vetti Grøndal Farnes XX*X9 49 X*9XX 49 *X*X* X*X9 *XX* * (9*) 6. Sara Vie Farnes *XXX* 50 X99XX 48 *9XX* XX*XXXXXX (5*) 7. Ørjan Øyrehagen Norum *XX*X 50 9 * *X9 48 XX*X* XX*8 * * * *X (11*) 8. Magnus Kårstad Gaular * * * * * 50 X9X XX* * X98 * * * * * *X (13*) 9. Håvar Eggum Sogndal *XXX* 50 9X99X 47 XX*X* *9 *9X*X99 * (8*) 10. Karoline Mo Feten Fjordane X9XX* 49 9X X* *XX X8XXXXX99 * (4*) 11. Martin Wigum Farnes X* * *X 50 9 *9 *X 48 9X89 * X9X99X* *9 * (9*) 12. Ådne Fardal Norheim Hafslo 999 * * 47 9 *99X 47 XX*X* X988XXX*XX (6*) 13. Eskil Forthun Farnes *XX9X *X 46 99X9X *X*8XXX9 *X (5*) 14. Jon-Hermann Hegg Hegg * * * *0 40 *X9 * * 49 XXXXX *9XXX* *99X (10*) 15. Helene Svedal Venes Norum 9X9XX 48 X9X97 45 X99X XXX99 * (1*) 25-skudd kl. V65 1. Tore Iversen Åsane/Hordvik 9X*XX 49 X* * *X 50 *X*9 * * * * * * * * *X* (16*) 2. Odd Peter Skinlo Hyen XXXX9 49 XX*X9 49 * * *XX X*9XXXXXXX (5*) 3. Kåre Olav Skår Vadheim 999 * * 47 X* * *9 49 *XXX XX*X*9 * * *X (11*) 4. Jermund Venes Sogndal X*XX9 49 9X*9X 48 XX99X XX9 * *XX9 *X (5*) 5. Knut Grinde Leikanger * * * *9 49 *9X* X X9XXX999XX (6*) 6. Helge Bakke Nesse *X9XX 49 X XX9X X99X*9XXX (2*) Side 8

9 25-skudd kl. V73 1. Ludvig Indrebø Farnes * * * * * 50 X* * * * 50 * *XX* * *X* * * *X*X (19*) 2. Magne Nordvik Tysse * * *XX 50 X*X* * 50 * *X*X * *X*XX*XX* (14*) 3. Andreas Veum Farnes * * *XX 50 XXX9X 49 XXX*X X*X* * * *XXX (9*) 4. Halvard Eri Tønjum * *9 *X 49 XX*X9 49 X*XXX *XXXX*X*XX (8*) 5. Solveig Solbakken Herdla XXX*X 50 XXX* * 50 *X* * * XX*9XX*9X (9*) 6. Toralf Årdal Jølster 99XXX 48 XX*XX 50 X*XX* * *X9XXXXX* (6*) 7. Einar Rosnes Herdla XXXXX 50 XX*XX 50 XXXX* XXX* *99XX (4*) 8. Magnar Molland Sogndal X*XX* 50 9XXXX 49 9 * *X* XXX* *X9 * * (9*) 9. Steinar Røyrvik Farnes * * *XX 50 *X*9X 49 8XX*X X*X*9 *9XXX (9*) 10. Paul Ingvald Haugen Sævareidfjorden 9X9 * *9X9 47 *X*X* X*X*XXX* * * (10*) 11. Gulleik Vigdal Fjordane * *X9X 49 XX*XX 50 X XX*XX* * * * (8*) 12. Norvald Husetuft Holsen *99XX 48 9 * X* *X X998999X9 * (5*) 25-skudd kl. ASP 1. Ingeborg Barkved Sogndal * X X Markus L.M. Bringas Norum 899 * X* 46 99X X8X9898X Magnus Linde Brusegard Hafslo X XXX* 48 *9 *X* *9999X Oliver Eidsaune Norum 8 *8 * X X X Sigbjørn Njøs Eikeland Leikanger XX9X9 48 X999X 47 X99 * X8XX999 *XX Sølve Njøs Eikeland Leikanger 8X9X9 46 X9XX9 48 * *XXX *X9X9999 * Erlend Helset Fardal Leikanger Håvard Helset Fardal Leikanger X 37 9X X Jarand Helset Fardal Leikanger 89 *97 43 *8X78 43 XX * Matyas Galambos Sogndal 98X8 * X X Knut Jonas Gunvordal Sogndal X X8XX89 *9XX Ingvar H. Hagen Sogndal * Side 9

10 1. Emma Ylvisåker Heggestad Sogndal 8998X 44 9X X9 *X Karine Helset Leikanger 9X89X 46 *XX99 48 X9XXX X999 * Ingrid Husum Leikanger 999X9 46 9X9 *9 47 9X9 *X XXX9X9X99X Kristin Husum Leikanger *999 * 47 * *9 *X 49 XX *9X9X98 * Anna Sunneva Hågvar Sogndal X9X * Alexander Lunden Norum XX X8X*999XX Magnus Håland Moen Leikanger *X8 * X Jørgen H. Njøs Leikanger X*9X* 49 9 * XXXXX XXX9 *X99XX Celine Fardal Norheim Hafslo 9 * *XX * Kristine Fardal Norheim Hafslo X* * * *X9 * *9X Anna Nornes Norum 9X X * X* Thea Myhre Nornes Norum 7888X X9 45 XX X XX Erlend Sie Hafslo 9 *X8 * * 46 9 *9X* X89X Håvard Sie Hafslo 8 *99X 46 * XXXX XX9XX8X Lukas C. Sjøthun Leikanger XX X69X* Vegard K Stadheim Sogndal X X697 * Alf Thorsnes Leikanger X8X*X 48 99X XX X99XXX* Jim Thorsnes Leikanger X X Oliver Nedrehagen Tistel Sogndal 9 *98X 46 *7X *9X Hilde Skrede Valvik Leikanger 8XXX9 47 X9X9 * 48 *99X *XX Mathias Lemvik Vigdal Sogndal X6X899X* Vebjørn A. Vik Sogndal X9XXX XXXX99998X Marius Ylvisåker Norum X * X Side 10

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vebjørn A Vik Sogndal 45 45 47 87 224 0,- Gave 1. Ingeborg Barkved Sogndal 37 39 39 65 180 0,- Gave 1. Magnus Linde Brusegard Hafslo 45 46 41 95 227 0,- Gave 1. Oliver Eidsaune

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Elise Angelshaug Venes Sogndal 37 28 39 74 178 0,- Gave 1. Håkon Aspelund Hafslo 48 44 48 96 236 0,- Gave 1. Magnus Linde Brusegard Hafslo 46 47 49 92 234 0,- Gave 1. Sigbjørn

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Sigbjørn Njøs Eikeland Leikanger 47 48 49 97 241 0,- Gave 1. Andreas Bjørk Ertsland Leikanger 33 44 44 80 201 0,- Gave 1. Erlend Helset Fardal Leikanger 10 21 24 20 75 0,-

Detaljer

Resultatliste 3x 15m Knipenborg 17-18 januar 2015. Premie trippelstemne miniatyr 2015

Resultatliste 3x 15m Knipenborg 17-18 januar 2015. Premie trippelstemne miniatyr 2015 Resultatliste 3x 15m Knipenborg 17-18 januar 2015 Heile 167 skyttarar deltok på stemna, der Reidun Kristin Knapstad, Florø, i aller siste lag leverte det beste resultatet i klasse 3-5; 247p. Ho fekk dermed

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stine Njøs Eikeland Leikanger 48 45 48 93 234 0,- Gave 1. Sølve Njøs Eikeland Leikanger 47 45 45 78 215 0,- Gave 1. Ingvild Eikevik Sogndal 44 42 46 88 220 0,- Gave 1. Andrine

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr 2.-8. feb. 2015. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Sogndal Skyttarlag. Sogndal miniatyr 2.-8. feb. 2015. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Kjell Nornes Norum X*XXX 50 9X*X* 49 XXXXX 50 149 * *9X*XX*XX 99 248 (7*) 2. Johan Stadheim Leikanger * *XX9 49 *XXXX 50 X*X* * 50 149 XX9 *99X* *9 96 245 (9*) 3. Lars Jostein Myklevold

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Hauststemna 2012 Leikanger. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Hauststemna 2012 Leikanger. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Kjell Kjosaas Dale (sunnfjord) skyttarlag9 *9X* 48 X9XX9 48 X9 *XX 49 145 X*XX* *XXXX 100 245 (6*) 2. Jens Herstad Knipenborg skyttarlag X999 * 47 *XX*X 50 99 * *X 48 145 9 *X*9 * *XXX

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar 2012. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Kjell Ove Gram Hegg 999X* 47 99XXX 48 99XXX 48 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 143 89X* *999X* 94 25 skudd 237 (4*) 1. Stian Hellebust Sogndal 9XX* * 49 9XXX*

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Norum minjatyr stevne 6-8 feb 09. Leon - Resultatprogram Norum 25-skudd kl. 1 1. Kai Wigum Farnes X9XX* 49 XX9 * * 49 * *X* * 50 => 148 XX*XX* *X* * 100 => 248 2. Asle Dulsvik Sogndal *XXXX 50 XXXXX 50 XX*9 * 49 => 149 X*XXX*9X*9 98 => 247 3. Norvald Øyre Norum

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt. Premieliste Mesterskap Junior. Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt. Premieliste Mesterskap Junior. Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Tor Kristian Dulsvik Sogndal 48 50 50 99 99 346 1 Gylt medalje 2 Vebjørn A. Vik Sogndal 50 49 50 97 98 344 11* Sølv medalje 3 Gaute Sande Almeland Voss 48 49 50 97 97 341

Detaljer

15m Pengepremie 25-skudd kl m Pengepremie 25-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Fylkesstemne Skjolden Mars Leon - Resultatprogram

15m Pengepremie 25-skudd kl m Pengepremie 25-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Fylkesstemne Skjolden Mars Leon - Resultatprogram Pengepremie 25-skudd kl. 1 1. Leif Halvor Kårstad Gaular 50 49 49 100 248 0,- Gave 2. Jarle Ovrid Hafslo 48 50 48 99 245 0,- Gave 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 50 47 97 244 165,- 4. Rune Fortun

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Stevneoppgjør. Farnes skyttarlag. 15 meter miniatyr Farnes skyttarlag. Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Farnes skyttarlag. 15 meter miniatyr Farnes skyttarlag. Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Eyvind Bjørsvik V65 156,-kr 50 50 49 149 100 249 Pengepremier 15 skudd kl. V65 149 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V65 100 48,-kr 65151131713 156 00 Askøy

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 25-skudd kl. ASP. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 25-skudd kl. ASP. Sogndal Skyttarlag. Hauststemna 9.-15. nov. 2015. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 skudd 1. Frode Ølmheim Norum 9 *XXX 49 *X9X* 49 XX9X* 49 147 XX*9 *X*X*X 99 246 (8*) 2. Kjell Nornes Norum X9X*X 49 X* *XX 50 * *XX* 50 149

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Juni Leon - Resultatprogram Mesterskap kl. R Omgang 35 skudd 1. Lars Ove Dulsvik Sogndal *X* * * 50 * *XXX 50 * * * *X 50 150 * * *X* * *X*9 99 249 X* * * * *XXX* 100 349 (23*) 2. Eeli Raatevaara Tønjum X* *XX 50 * * *X* 50 XXX9

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Hauststemna miniatyr Leikanger Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skyttarlag. Hauststemna miniatyr Leikanger Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Torinn Eiken Hyllestad 48 49 47 93 237 0,- Gave 1. Christoffer Frivik Eldevik Vadheim 48 43 47 90 228 0,- Gave 1. Ingemår Fosshagen Leikanger 39 42 39 80 200 0,- Gave 1.

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Hauststemne Leon - Resultatprogram

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Norum Skytterlag. Hauststemne Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Linn Marie Øyrehagen Norum 50 49 50 149 167,- 2. Stian Fagerlund Tønjum 50 49 49 148 134,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 49 148 134,- 4. Gunnar Brevik Tønjum 49 48 50 147

Detaljer

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL

100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30. Eidsbygda skytterlag/ Eid JFL 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 1 - to 02/07-18:00 1. 2. 3. 4. 5. 6. 100m Oppropsliste 25-skudd Lag 2 - to 02/07-18:30 1. Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2. 3. Ola Aase Nordbygda og Rand V73 4.

Detaljer

15m 35-skudd kl Hornindal / Markane skyttarlag. Fylkesstemne miniatyr Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Hornindal / Markane skyttarlag. Fylkesstemne miniatyr Leon - Resultatprogram 35-skudd kl. 3-5 Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 sku Omgang 35 skudd 1. Reidun Kristin Knapstad Florø 5 K * * * * * 50 *X9X* 49 *XXX* 50 149 9X9XX*X9X* 97 246 XX*XXX* * * * 100 346

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang 35 skudd 1. Trond Bergan Jondalen 5 X* *XX 50 XX*9 * 49 X*XX* 50 149 * * *XXX* * * * 100 249 *XX*X* *XXX 100 349 (17*) 2. Otte Hårstad Rennebu 5 XX* * * 50 * *9 *X

Detaljer

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje

2 Karoline Erdal Førde 49 49 47 100 245 5* Sølv medalje 3 Joachim Bjørkum Stølen Tønjum 48 50 47 99 244 1 Bronse medalje remieliste Mesterskap Klasse 3-1 une Eide Gaular 4 49 48 49 9 241 1* Gylt medalje 2 Ove unde Dale (sunnfjord) 49 47 48 96 240 6* ølv medalje 3 Elisabeth kudalsnes Førde 0 46 0 93 239 9* Bronse medalje

Detaljer

AURLAND SPAREBANK AURLAND ENERGIVERK JERNIA SØNNERHEIM 20:

AURLAND SPAREBANK AURLAND ENERGIVERK JERNIA SØNNERHEIM 20: Sogndal sk.l. Sogndal sk.l. Hammervoll 6854 KAUPANGER Håvar Eggum (J) 237 333 Oddbjørn Eggum (4) 234 329 Herman H. Uglum (J) 243 343 Nr 2 15 Skudd 145 Kr 66 Nr 1 10 Skudd 98 Kr 68 Kr 134 Magnus E. Bøthun

Detaljer

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik

Vestlandsstemnet bane og felt Arrangør:Haugen SKL 04-05.07.2015 Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 Andreas Solvik Oppropsliste lag 1 Grovfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Andreas Solvik Hornindal og Markane V55 2 Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oppropsliste lag 2 Grovfelt hoved Skytetid

Detaljer

Oppropsliste lag 1 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2 Hedda Melheim Eidsbygda R 3 4 5 6 7 8 9

Oppropsliste lag 1 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2 Hedda Melheim Eidsbygda R 3 4 5 6 7 8 9 Oppropsliste lag 1 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:00 1 Knut Lillestøl Hornindal og Markane V65 2 Hedda Melheim Eidsbygda R 3 4 5 6 7 8 9 Oppropsliste lag 2 Finfelt hoved Skytetid Fredag 3/7 17:25

Detaljer

Stevneoppgjør. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 10.-13.2.2011. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND

Stevneoppgjør. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 10.-13.2.2011. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 204,-kr 48 48 47 143 95 238 Pengepremier 15 skudd kl. 3 143 122,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 95 82,-kr Namita Hjelle J 31,-kr

Detaljer

Firarstemnet Førde juni 2014

Firarstemnet Førde juni 2014 Firarstemnet Førde 28. 29.juni 2014 arr.: Førde Skyttarlag Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 John Olav Ågotnes Sartor 5 49 49 50 99 99 346 17* Gylt medalje 2 Ole Arild Aa Hyen 5 50 49 48 98 100 345 15*

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vebjørn A Vik Sogndal 33 49 33 86 201 0,- Gave 1. Bendik Bjørsvik Askøy 48 48 48 88 232 0,- Gave 1. Mikal Bø Hafslo 46 50 46 87 229 0,- Gave 1. Tor Kristian Dulsvik Sogndal

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15 meter 2015 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Jostein Steine Voss 47 49 50 146 135,- 2. Leif Arne Haug Borstrondi 47 48 47 142 90,- 3. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 45 47 46 138 0,- 4. Sverre Dale Meland 46 44 46 136

Detaljer

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2012

Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 2012 Sparebanken Sogn og Fjordane cupen 212 Rekrutt 1 Jakob Hovland 2 25 2 9 74 2 Eskil Skjulhaug Yttri 16 2 2 56 3 Jon-Hermann Hegg Hegg 12 2 25 12 51 4 Malin Sæbø Nes 25 16 41 5 Lars Ove Dulsvik 25 25 6 Eirik

Detaljer

Klasse 1-15 Skudd. Klasse 2-15 Skudd

Klasse 1-15 Skudd. Klasse 2-15 Skudd Side 1 av 12 Klasse 1-15 Skudd 1 Kjetil Dreier Ålfoten 48 45 50 143 2 Henning Verlo Ålfoten 48 47 47 142 3 Magne Buene Hyllestad 47 45 46 138 4 Jens Ligtvor Balestrand 46 44 48 138 5 Andreas Ullebust Førde

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Voss Skyttarlag. Vestlandsstemne Bane 2014

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Voss Skyttarlag. Vestlandsstemne Bane 2014 Pengepremiering kl. 1 1. Therese Kraft Os 8 7 15 93,- 2. Bjarte Haugsvær Oppedal/Brekke 6 6 12 67,- 3. Daniel Eliassen Herdla 8 4 12 40,- 4. Trond Eliassen Herdla 6 4 10 0,- 5. Jan Magne Helland Fana 5

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Farnes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Vegard Solhaug Aurland 5 XX*X9 49 *9 *X* 49 XXX* * 50 => 148 X*X*XX* * * * 100 => 248 * * *XXXXX* * 100 =>

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Mai 2010. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. LerumCup Fortun Mai 2010. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ann Kristin Fjellby Seim 50 47 48 145 135,- 2. Omar Eggum Sogndal 48 47 50 145 96,- 3. Stian Fagerlund Tønjum 50 47 48 145 58,- 4. Gunnar Brevik Tønjum 50 46 48

Detaljer

Sogn og Fjordane serien i DFS 2013

Sogn og Fjordane serien i DFS 2013 Fresvik, 1m Feios, 1m Sogn og Fjordane serien i DFS 213 = AVLYST STEMNE = AVLYST PÅ 1 m Dato --> 5. - 7. april 4. -5. mai 9. - 12. mai 2.mai 25. - 26. mai 1. - 2. juni 22. - 23. juni 29. - 3. juni 13.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Agnete Solheim Hyllestad 48 50 50 100 248 1 Raufoss medalje 1* 2 Kristin Eide Hyllestad 50 50 50 97 247 1 3* Ungdomsmedalje 3 Sondre Myklebust Dale (sunnfjord) 48 48 50

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk *

Premieliste Mesterskap Klasse Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 49 48 50 100 98 345 2 0* 2 Magnar Isene Førde 5 50 48 49 99 99 345 1 2* 3 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 50 47 49 97 100 343

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9*

Gylt medalje 5 50 45 49 98 99 341 9* Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 50 48 50 97 100 345 1 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 47 50 50 98 100 345 1 3 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 49 50 96 98 343 1 4

Detaljer

Oppedalstemna 2011 Arrangør:Oppedal/Brekke SKL 14. og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5

Oppedalstemna 2011 Arrangør:Oppedal/Brekke SKL 14. og Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 John Olav Ågotnes Sartor 5 49 50 49 98 100 346 23* Gylt medalje 2 Lars Elling Haugsvær Oppedal/Brekke 5 50 49 48 98 100 345 16* Sølv medalje 3 Svein Kåre Furre Leikanger

Detaljer

15m Medalje kl 1. 15m Medalje kl 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 6.-12. febr 2012. Leon - Resultatprogram

15m Medalje kl 1. 15m Medalje kl 2. Sogndal Skyttarlag. Sogndal Miniatyr 6.-12. febr 2012. Leon - Resultatprogram Medalje kl 1 1. Jan Erikstad Tønjum 50 49 50 100 249 0,- Sølv 2. Jens Herstad Knipenborg 48 50 50 99 247 0,- 3. Terje Barsnes Sogndal 49 50 48 99 246 0,- 4. Rune Venes Norum 48 47 48 96 239 0,- 5. Trond

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Arr: Skytterlaga i Ål

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Arr: Skytterlaga i Ål Arr: Skytterlaga i Ål Åpent stevne 2012-11-24 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Vegard Auve Geilo 48 46 49 90 233 0,- Gave 1. Bendik Bjørsvik Askøy 49 48 49 99 245 0,- Gave 1. Borgar Hoff Knutsen Hadding

Detaljer

Resultater fra Vårtreffen bane 2012 Aurland

Resultater fra Vårtreffen bane 2012 Aurland Resultater fra Vårtreffen bane 2012 Aurland Finale Klasse 3-5 1 Terje Svarteberg Geilo 446 2 Gunnar Halbjørhus Hemsedal 445 3 Vegard Solhaug Åsane/Hordvik 443 4 Magne Lysen Tørvikbygd 442 5 John Olav Ågotnes

Detaljer

Mesterskap kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal 12.-16.5.2015. Leon - Resultatprogram. 100m

Mesterskap kl. R. Sogndal Skyttarlag. Lerumcup Sogndal 12.-16.5.2015. Leon - Resultatprogram. 100m Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 sku 10 skudd 25 sku Omgang 35 skudd 1. Vilde Bjørkum Tønjum * * * *X 50 *9X*X 49 X*X*X 50 149 X* * * *X* *X* 100 249 X9 * *X*XX9X 98 347 (18*) 2. Marius Granberg

Detaljer

Skytetider Lansdelskretsstemne 13.-14.juni Førde Skyttarstadion / Grovfelt Vasslia

Skytetider Lansdelskretsstemne 13.-14.juni Førde Skyttarstadion / Grovfelt Vasslia Skytetider Lansdelskretsstemne 13.-14.juni Førde Skyttarstadion / Grovfelt Vasslia NB! Alle skytetider gjeld laurdag 13.juni Bane 200m Skive Lag 1 Bane 200m kl.00 1 Per Trygve Berge 1 Vadheim 2 Kåre Olav

Detaljer

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R

Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl. Pengepremier 15-skudd kl. R Landsdelskretsstemna 2006 Leikanger skl Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Lars Haugnes Florø 150 96,- kr GP Agnitio AS 2. Lars Kristian Hellesen Florø 148 72,- kr GP Fredheim Maskin og Betong 3. Alexander

Detaljer

Toyotacup 2012

Toyotacup 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Vegard Solhaug Aurland 5 50 47 50 97 100 344 14* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 47 48 100 98 343 14* Sølv medalje 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. LerumCup Sogndal. Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Sogndal Skyttarlag. LerumCup Sogndal. Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Gunnar Brevik Tønjum 50 50 50 150 102,- 2. Stian Fagerlund Tønjum 50 49 48 147 85,- 3. Torbjørn Slettemoen Hovet og Hol 49 49 48 146 69,- 4. Tone Bogstad Seim 49

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. ER. Voss Skyttarlag. Jon Istads minnestemne 2015. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Joar Byrkje Voss 34 40 41 70 185 0,- Gave 1. Thea Byrkje Voss 42 46 28 72 188 0,- Gave 1. Sara-Sofie Hegg Hegg 47 49 44 88 228 0,- Gave 1. Ana Maria Lilleås Jondal 48 48

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Erik Tobias Sletteland Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 100 349 1 Gylt medalje 9* 2 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 50 49 50 100 99 348 2 Sølv medalje 0* 2 Kristian

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Markane skyttarlag. Ope stemne 15m Markane. Leon - Resultatprogram Ope stemne Markane 25-skudd kl. 1 1. Knut Lillestøl Hornindal 99X9X 47 9XXXX 49 XX9X9 48 144 XX9X*XXXXX 99 243 (1*) 2. Alf Muldsvor Hornindal 99X99 46 9XX99 47 X*X9 * 49 142 *XXX* *XXX9 99 241 (5*) 3.

Detaljer

Stevneoppgjør. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15m Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Voss Skyttarlag. Vossastemna 15m Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Kjetel Berentsen 4 181,-kr 50 47 50 147 94 241 100 341 Pengepremie 15-skudd kl. 4 147 181,-kr Eyvind Bjørsvik V65 64,-kr 49 50 50 149 98 247

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Takk for frammøte, og velkommen tilbake på Lerumcup 18-20 mai 2012.

Takk for frammøte, og velkommen tilbake på Lerumcup 18-20 mai 2012. Vårtreffen 14/4-2012 Arrangør: Knipenborg skyttarlag Vårtreffen på Loi er unnagjort og ny banerekord på 200m klasse 3-5. Jon Olav Ågotnes, Sartor skaut heile 349p. og vart dermed vinnar av skytinga på

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

AURLAND SKYTTARLAG Postboks 62, 5741 AURLAND Kontonr Org.nr

AURLAND SKYTTARLAG Postboks 62, 5741 AURLAND  Kontonr Org.nr AURLAND SKYTTARLAG Postboks 62, 5741 AURLAND http://aurland.skytterlag.no Kontonr. 3745.10.15541 Org.nr 984 421 788 Resultatliste åpent miniatyrstemne Aurland 31/01 01/02 2009. Aurland 07. februar 2009

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

Sogn og Fjordane serien i DFS 2014

Sogn og Fjordane serien i DFS 2014 LC Dato --> 4.-5/4 3/5 10.-11./5 23. - 25./5 31/5 6.-7./6 21.-22./6 28.-29. /6 12.-13./7 26.-27./7 Klasse Rekrutt Sigmund H. Kjosaas DALE 337 349 342 335 349 346 344 349 344 349 343 350 347 348 341 347

Detaljer

RESULTAT FRÅ. Vårstemne i Hyen Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. Vårstemne i Hyen Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: Toyota Cup 2009 RESULTAT FRÅ Vårstemne i Hyen 2009 Til bilde Vårstemnet samla 109 deltakarar. Ivar Fivelstad vart stemnevinnar med sterke 346 i kl 3-5. Håkon Sætre vann kl ER med 350. I juniorklassen vann

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap V55 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2

Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap V55 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2 Resultatliste frå Oppedalstemna 1. og 2. juni 2013 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Atle Håtuft Meland 5 50 44 49 99 99 341 16* Gylt medalje 2 Herman Erdal Førde 5 50 47 50 96 98 341 15* Sølv medalje

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Kristoffer Tvedt Skråmestø Bergen 150 74,- 2. Ludvik Edholm Fredrikstad 147 66,- 3. Olve Grønås Birkeland Sveio 147 58,- 4. Morten Øyeflaten Strandebarm 147 50,- 5. Ardian

Detaljer

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank

Øystre Slidre Stevnet 2012 Arrangør:Øystre Slidre SKL 31.05.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 5 Øystre Slidre Sparebank Premieliste Mesterskap Klasse 5 1 Kim Andre Lund Jondalen 5 50 49 50 100 100 349 15* Gylt medalje 2 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 50 48 49 99 100 346 22* 3 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 48 49 99 100

Detaljer

SSF Cup IL Bjørn Duatlon

SSF Cup IL Bjørn Duatlon SSF Cup Duatlon G 10 år 1 km fri Klaus Mjelstad Syril IL 1 05:03,0 Boldizsar Szechey 10 07:53,4 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Premier: 2 Startende: 2 J 10 år 1 km fri Nora Henjesand Syril IL 5 06:35,7 Hanna

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Lerumcup Fortun Mai Leon - Resultatprogram

200/300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. Fortun Skyttarlag. Lerumcup Fortun Mai Leon - Resultatprogram 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jens Herstad Knipenborg skyttarlag 48 48 50 146 0,- 2. Arild Fossøy Leikanger skyttarlag 44 49 48 141 0,- 3. Kjell Ove Gram Hegg skyttarlag 45 47 49 141 0,- 200/300m

Detaljer

Stevneoppgjør. Leikanger skyttarlag. Leikangerstemna miniatyr 2012. Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks 221 5322 KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Leikanger skyttarlag. Leikangerstemna miniatyr 2012. Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Frode Eliassen Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Eyvind Bjørsvik V65 180,-kr 50 50 50 150 100 250 Pengepremier 15 skudd kl. V65 150 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V65 100 72,-kr 6515 11 31713

Detaljer

15m 15-skudd kl m 15-skudd kl m 15-skudd kl. 3. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes Miniatyrstevne Leon - Resultatprogram

15m 15-skudd kl m 15-skudd kl m 15-skudd kl. 3. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes Miniatyrstevne Leon - Resultatprogram 15-skudd kl. 1 1. Geir Mikkelson Stord * * *XX 50 *XXX* 50 *X9XX 49 149 (6*) 2. Per N Aalvik Norheimsund og Øystese *999X 47 X99 *X 48 9 *XXX 49 144 (3*) 3. Leiv Håkon Kaldestad Husnes X* *X9 49 XX*X0

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP

Premiering 25-skudd kl. ASP Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Linnea Bugge-Thorbjørnsen Oslo Østre 48 50 49 97 244 0,- Gave 1. Sigbjørn Njøs Eikeland Leikanger 49 46 46 95 236 0,- Gave 1. Sølve Njøs Eikeland Leikanger 47 42 49 94 232

Detaljer

Statoil Stasjonen på Danmarksplass www.statoilviken.no 20:18-27.01 WWW.MEGALINK.NO

Statoil Stasjonen på Danmarksplass www.statoilviken.no 20:18-27.01 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Gudmund Arne Lilletveit Voss 244 Gylt medalje 9**99=47 99XX*=48 XXX9*=49 XX*XX***X*=100 2 Siren Marie Wilmann Herdla 243 99*XX=48 XXX*X=50 XXX*9=49 X99*X99*X*= 96 3 Eirin

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Voss Skyttarlag. Vossastemna Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15-skudd kl. R. Voss Skyttarlag. Vossastemna Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Gaute Sande Almeland Voss 46 44 42 88 220 0,- Gave 1. Tor Kristian Dulsvik Sogndal 47 49 47 94 237 0,- Gave 1. Johan Patrick Eikemo Fana 45 46 46 91 228 0,- Gave 1. Jarle

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49

Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 Mesterskap Klasse 3-5 1 Frode Stølen Vanvik 5 48 47 50 99 98 342 9* 2 Ole Agnar Moen Bjugn 4 48 50 49 96 98 341 9* 3 Roar Forfot By skytterlag 5 49 46 46 95 100 336 9* 4 Hanne Rasch Ørlendingen 5 50 45

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Stevneoppgjør. Ødegården skytterlag. Åpent stevne 15m 2012. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Ødegården skytterlag. Åpent stevne 15m 2012. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 50 48 48 146 94 240 Premiering 25-skudd kl. ASP 240 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 198,-kr 50 49 50 149 97 246 Pengepremier 15 skudd

Detaljer

Stevneoppgjør. Ødegården skytterlag. Åpent stevne 15m 2012. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ

Stevneoppgjør. Ødegården skytterlag. Åpent stevne 15m 2012. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ. Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 50 48 48 146 94 240 Premiering 25-skudd kl. ASP 240 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 186,-kr 50 49 50 149 97 246 Pengepremier 25-skudd

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 4 arrangert av Hornindal og Markane Skytterlag 2013 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Seljeseth Hornindal 49 50 49 148 140,- 2. Audun Gausemel Hornindal 50 47 50 147 94,- 3. Svein Otto Melhein Eidsbygda

Detaljer

1998 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 344 pt. Nr 2: Bjørn Guldberg, Åsane/Hordvik 343 pt. Nr 3: Arild Røyseth, Åsane/Hordvik 342 pt. e.o. Kl 4:

1998 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 344 pt. Nr 2: Bjørn Guldberg, Åsane/Hordvik 343 pt. Nr 3: Arild Røyseth, Åsane/Hordvik 342 pt. e.o. Kl 4: 1995 Mester: Frode Kristensen, Åsane/Hordvik 347 pt. Nr 2: Atle Håtuft, Meland 342 pt. Nr 3: Bjarte Langenes, Åsane/Hordvik 341 pt. e.o. Kl 4: Erling Haugland, Riple 329 pt. Kl 3 og 2: Thor Birkeland,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Åpen banestemne Knipenborg Skyttarlag 13-15 mai 2010-05-15

Åpen banestemne Knipenborg Skyttarlag 13-15 mai 2010-05-15 Åpen banestemne Knipenborg Skyttarlag 13-15 mai 2010-05-15 LerumCup2010 277 skyttarar tok turen til Loi skytebane og Knipenborg skyttarlag 13-15 mai 2010 Med DFS sitt program for Den Norske Skyttermedalje

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft Hytteholstemnet - Tryggestad Kraft 2013-2017 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Leon Sindre Lillehamre Fiskå 49 49 50 148 193,- 2. Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 49 49 49 147 144,- 3. Beate Hjellen Aalesund

Detaljer

Vestlandsstemnet 2011 Førde Skyttarstadion 29.06 03.07.2011 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2

Vestlandsstemnet 2011 Førde Skyttarstadion 29.06 03.07.2011 Premieliste Mesterskap Klasse 1 Premieliste Mesterskap Klasse 2 Førde Skyttarstadion 29.06 03.07.2011 Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Nils Heradstveit Tørvikbygd 50 50 49 99 248 7* 2 Ørjar Eiken Hyllestad 49 49 49 99 246 10* 3 Kjetil Haug Knipenborg 48 49 49 98 244

Detaljer

Dugnadsliste MÅLROCK 2009 torsdag 6, fredag 7, lørdag 8 og søndag 9 august

Dugnadsliste MÅLROCK 2009 torsdag 6, fredag 7, lørdag 8 og søndag 9 august Dugnadsliste MÅLROCK 2009 torsdag 6, fredag 7, lørdag 8 og søndag 9 august Koordinator for IL Jotun: Børre Øvstetun 90852584/borre.ovstetun@hydro.com Koordinator for ÅTIL: Anne Kauppi 57661765/91120643/akauppi@online.no

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng

Statkraft-cup 2004: Ullensvang. Samlagst. Granvin Poeng Voss. Jondal. Røldal. Poeng. Poeng. Poeng. Poeng Sum. Poeng 1 Øystein Neteland Norheimsund og Øystese V73 249 25 241 18 244 20 249 25 248 25 95 2 Olav Måkestad Aga og Vikebygd V73 242 18 242 25 248 25 243 20 245 20 239 18 90 3 Tore Stengårdsbakken V73 241 17 232

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vindafjord skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Vindafjord skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ove Laurhammer Bremnes 50 48 47 145 42,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Esben Bjørsvik Askøy 50 48 50 148 137,- 2. Ingeborg Øyna Røldal 50 46 50 146 98,- 3. Geir Mikkelson

Detaljer

Åpent banestevne

Åpent banestevne Åpent banestevne 04-05.06.2010 Statistikk Felt: Klasse 1 3 Skyttere Klasse 2 7 Skyttere Antall skytterlag 23 Klasse 3 15 Skyttere Antall skyttere 200 m 55 Klasse 4 13 Skyttere Antall skyttere 100 m 38

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Våpenloftet Cup 2014, jaktfelt

Våpenloftet Cup 2014, jaktfelt Våpenloftet Cup 2014, jaktfelt Eid Eid Hyen Jølster Førde Skyttar Klasse Lokallag 01.mar 15.mar 28.mar 18.apr 08.aug KLASSE A/B Magnar Nyttingnes A Eid jfl 139 148 146 146 133 Bjarne Eriksen B Eid jfl

Detaljer