VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen Medlem Asle Bøe Medlem Solveig Sæta Medlem Nils Ole Fladhus Medlem Geir Fladhus Bottolfs Medlem Odd Henning Bentsen Medlem Gustav Kalager Medlem Lars Erik Braaten Medlem Stian Dybendal Medlem Linda Aaskjær Medlem Torgeir Solstad Medlem Even Sjetne Bøe Medlem Lars Erik Hoff Medlem Lise Kristensen Varamedlem Fred Løvli Wenche Bjertnes Varamedlem Anni Hagen Viggo Bottolfs Fra administrasjon (evt andre) Rådmann: Anita Larsen Kontorleder: Helge Skjeggerud(møtesekretær) Noresund, Olav Skinnes ordfører Postadresse: Besøksadresse: Telefon: NORESUND NORESUND Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 84/14 14/966 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA /14 14/797 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER 86/14 14/854 LOKAL FORSKRIFT OM UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM KREVER OPPMÅLING 87/14 14/910 REVIDERT AVTALE FOR VERTSKOMMUNE- HØNEFOSS KRISESENTER 88/14 14/915 ENDRING AV FELLINGSAVGIFT FOR ELG OG HJORT 89/14 14/960 POLITISK UTVALG FOR RESSURSGJENNOMGANG AV SEKTOR HO 90/14 14/965 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET 91/14 14/967 SKJENKELØYVESKIFTE HEISHUS/LAVVO/ALPINSTUA 92/14 14/968 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER 93/14 14/969 EVENTUELT

3 84/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokollen fra godkjennes. Protokollen fra godkjennes. 85/14 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅNSMIDLER I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune opptar lån i Husbanken, stort kr til videreformidling som startlånsmidler. Lånet opptas som annuitetslån med 5 års avdragsfrihet og nedbetales over 25 år. I de tilfellene kommunen får innvilget midler til boligtilskudd, skal saksbehandler sende søknad om å få avsette midler til styrking av tapsfondet. Formannskapet : Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Krødsherad kommune opptar lån i Husbanken, stort kr til videreformidling som startlånsmidler.

4 Lånet opptas som annuitetslån med 5 års avdragsfrihet og nedbetales over 25 år. I de tilfellene kommunen får innvilget midler til boligtilskudd, skal saksbehandler sende søknad om å få avsette midler til styrking av tapsfondet. 86/14 LOKAL FORSKRIFT OM UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM KREVER OPPMÅLING I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Vedlagte forslag til lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling vedtas som foreslått. Vedtaket er hjemlet i Matrikkelforskriften av 26. juni 2009 nr 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. Formannskapet : Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Vedlagte forslag til lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling vedtas som foreslått. Vedtaket er hjemlet i Matrikkelforskriften av 26. juni 2009 nr 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 87/14 REVIDERT AVTALE FOR VERTSKOMMUNE- HØNEFOSS KRISESENTER I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret:

5 Revidert vertskommunesamarbeidsavtale for Krisesenteret i Hønefoss godkjennes og gjøres gjeldene fra Formannskapet : Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Revidert vertskommunesamarbeidsavtale for Krisesenteret i Hønefoss godkjennes og gjøres gjeldene fra /14 ENDRING AV FELLINGSAVGIFT FOR ELG OG HJORT I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Rådmannen foreslår å senke fellingsavgift for elg og hjort med 50 kr. De nye satsene blir for voksen elg 350 kr, elgkalv 180 kr, voksen hjort 250 kr, hjortekalv 130 kr. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort av 1. juni Formannskapet : Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Dybendal og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Fellingsavgiften for elg og hjort senkes med 50 kr. De nye satsene blir for voksen elg 350 kr, elgkalv 180 kr, voksen hjort 250 kr, hjortekalv 130 kr. Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort av 1. juni

6 89/14 POLITISK UTVALG FOR RESSURSGJENNOMGANG AV SEKTOR HO Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Utvalget for ressursgjennomgang av sektor HO starter sitt arbeid i januar Kommunestyret forventer rapporten ferdigstilt innen utgangen av mars Utvalget for ressursgjennomgang av sektor HO starter sitt arbeid i januar Kommunestyret forventer rapporten ferdigstilt innen utgangen av mars /14 SUPPLERINGSVALG TIL FORMANNSKAPET Saken legges fram uten innstilling. Gustav Kalager (AP) foreslo følgende: Torgeir Solstad velges som nytt varamedlem i formannskapet. Kalagers forslag enstemmig vedtatt. Torgeir Solstad velges som nytt varamedlem i formannskapet 91/14 SKJENKELØYVESKIFTE HEISHUS/LAVVO/ALPINSTUA Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Johan Gøran Persson og Nicholas Mansouri godkjennes som henholdsvis skjenkestyrer og stedfortreder på Heishuset, Lavvo og Alpinstua.

7 Løyvet er ellers uforandret fra hva kommunestyret tidligere har vedtatt. Godkjenningen er gjort under forutsetning av at ikke lensmannen har noen anmerkninger, og at både skjenkestyrer og stedfortreder leverer dokumentasjon på avlagte kunnskapsprøver. Løyvet trer ikke i kraft før forutsetningene er oppfylt. Saksopplysning: Uttalelse fra lensmannen kom inn kl Denne går ut på at søknaden om godkjenning avslås, da en av søkerne har en rekke anmerkninger. Rådmannen vil derfor anbefale at søknaden avslås. Et omforent kommunestyre foreslo: Søknaden avslås med grunnlag i innhentede opplysninger, og serveringsstedene bes om å søke andre personer godkjent til å drive for dem. Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt. Søknaden avslås med grunnlag i innhentede opplysninger, og serveringsstedene bes om å søke andre personer godkjent til å drive for dem. 92/14 ORDFØRER ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER 93/14 EVENTUELT

8