Arbeidet med den nye AUS-boka blir sluttført innen okt./nov. d.å.. Arbeider som gjenstår er blant annet :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med den nye AUS-boka blir sluttført innen okt./nov. d.å.. Arbeider som gjenstår er blant annet :"

Transkript

1 Side 1 NY AUS-BOK Arbeidet med den nye AUS-boka blir sluttført innen okt./nov. d.å.. Arbeider som gjenstår er blant annet : anbefalte IK-dokumenter opplæringsmaler (arbeidet er sluttført, men skal gjennomgå en intern kvalitetskontroll før det utgis arbeidsveiledninger for hanske- og barhåndsmetoder mekaniske beregninger i forbindelse med AUS kl.iii kontroll og behandling av AUS- utstyr og verktøy prosedyrer for utarbeidelse av egne arbeidsveiledninger Størsteparten av AUS-boka består av AUS-arbeidsvieledninger. Arbeidsveiledningene må sees på som anbefalte forslag og må før de tas i bruk gjennomgås med arbeidslagene. Arbeidslagene bør alltid sammen med en overordnet person selv sette opp sine arbeidsveiledninger. Egne arbeidsveiledninger kan være selvlaget eller de kan være utformet ut fra Enfo`s anbefalinger. Uansett hvilke løsninger en velger: Alt AUS-arbeid skal ha en klar forankring i selskapets IK. Dette dokument (i alt 60 sider), datert aug.99, er å anse som et høringsdokument. Skulle De ha synspunkter på noe av dette ser vi gjerne at dette kommer fram ved en skriftlig henvendelse ht.

2 Side 2 INNHOLD Side Generelle bestemmelser 3 AUS Klasse 1 7 AUS Klasse 2 15 AUS 30

3 Side 3 AUS-BESTEMMELSER FOR HØYSPENNINGSANLEGG (anbefales tatt inn i selskapets IK) I Definisjoner 1. Arbeid under spenning (AUS) Arbeid på objekter som ligger innenfor risikoavstanden, herunder arbeid direkte på spenningsførende anleggsdeler. 2. AUS, generell mekanisk metode Avstandsmetode der mannskaper utfører arbeidet ved hjelp av mekaniske konstruksjoner av isolerende og ikke isolerende materiele. 3. AUS, isolerstangmetode Avstandsmetode der mannskapet utfører arbeidet ved hjelp av isolerende stenger. 4. AUS, isolerstangmetode -klasse 1 Enklere drifts- og service-arbeider. 5. AUS, isolerstangmetode -klasse 2 Til- og frakobling av forbindelsesledninger. 6. AUS, isolerstangmetode -klasse 3 Arbeid som medfører at de mekaniske krefter i anlegget opptas av verktøy. 7. AUS, hanskemetoden Arbeidsmetode hvor personell er i berøring med spenningsførende anleggsdel ved hjelp av isolerende hansker og isolerende arbeidsplattform. 8. AUS, barhåndsmetoden Arbeidsmetode hvor personell er i direkte berøring med spenningsførende anleggsdel. 9. Sikkerhetsavstand Den avstand som angir mannskapets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra uavskjermet, uisolert spenningsførende anleggsdel. 10. Arbeidsveiledning Skriftlig beskrivelse av hvordan arbeidet skal utføres. 11. AUS, Prosedyremøte Møte før et AUS-oppdrag tar til. Møtedeltagere er alle som deltar i det konkrete oppdrag.

4 Side 4 II Generelt 1. Gyldighetsområde Disse bestemmelser sammen med driftsforskrifter for høyspenningsanlegg gjelder for all AUS på høyspenningsanlegg. 2. Opplæring Opplæring skal skje etter anbefalt opplæringsplan fra Enfo 3. Planlegging og utførelse AUS skal planlegges og utføres på en slik måte at det ikke medfører fare for skade på liv eller eiendom. (kfr. også pkt. 5) 4. Sikkerhetsavstand For hvert enkelt arbeid skal det fastsettes en sikkerhetsavstand. 5. Prosedyremøte Før arbeidet tar til skal det avholdes et prosedyremøte. Alle som deltar i det konkrete oppdraget skal delta i møtet. Leder for sikkerhet fører dertil egnet møteprotokoll. Ved full enighet om oppdragets utførelse anses det som nok dokumentering at det avkrysses for at prosedyremøtet er avholdt. Oppdraget kommer ikke til fullførelse hvis en av deltagerne sier seg uenig i den gitte veiledning. III Arbeidsveiledning 1 Generelt Det skal være utarbeidet en skriftlig arbeidsveiledning for arbeidets utførelse. Arbeidsveiledningen kan ved behov utleveres til hver deltager i arbeidslaget. Arbeidsveiledningen kan utarbeides for et engangsarbeid eller kan gjelde generelt for arbeid av samme karakter. Arbeidsveiledningen skal være godkjent i.h.t. IK. Kommentar: Arbeidsveiledninger er samlet i AUS-bok datert aug.99. Arbeidsveiledninger kan ved behov utarbeides lokalt.

5 Side 5 2. Arbeidsveiledningens innhold Arbeidsveiledningen skal inneholde beskrivelse av det arbeidet som skal utføres. Arbeidsveiledningen skal videre normalt inneholde opplysninger om følgende: a. Anleggets driftsspenning b. Anleggets konstruksjon c. Sikkerhetsavstanden d. Eventuelle andre opplysninger av betydning for arbeidets utførelse. IV Redskap og utstyr 1. Godkjenning 1.1 AUS utstyr skal være utført i samsvar med gjeldende forskrifter og normer. Kommentar: Fabrikanten er ansvarlig for at AUS utstyret er produsert i.h.t. anerkjente normer. F:eks. IEC / ANSI / ASTM 2. Kontroll 2.1 Det skal være et system for kontroll og vedlikehold av utstyr 3. Markeringslengde 3.1 Isolerstenger som skal holdes i hendene under bruk, skal være forsynt med en tilstrekkelig varselanordning som angir den del av stangen som ikke skal berøres under arbeidet (markeringslengden). Markeringslengden må ikke fastsettes mindre enn: Den for arbeidet fastsatte sikkerhetsavstand. 4. Merking 4.1 AUS utstyr skal være varig og tydelig merket.

6 Side 6 V Leder for sikkerhet / Leder for kobling 1. Leder for sikkerhet 1.1 Leder for sikkerhet skal i tillegg til SFH 18: kontrollere at anleggsdeler som kan forårsake uhell under arbeidet er fri for feil at ikke-jordede metalldeler som under arbeidet gir mulighet for berøring og som ikke inngår i anleggets normalt spenningssatte anleggsdeler (for eksempel ståltraverser), ikke er spenningsførende 2. Leder for kobling 2.1 Leder for kobling skal i tillegg til SFH 17: sørge for at relébeskyttelsen forblir i drift under hele arbeidstiden og innstilt slik at feil innenfor arbeidsområdet hurtig utkobles sørge for at automatisk gjeninnkoblingsutstyr settes ut av funksjon konstatere at det ikke er jordfeil på nettet

7 Side 7 Arbeidsveiledninger klasse 1 Nr Innhold Side 1.1 Inspeksjon av isolatorer, bendslinger og andre ledningsfester, tiltrekking av skrueforbindelser 1.2 Prøving av isolatorer ved hjelp av kortslutningsgaffel Montering av kortslutningsindikatorer og annet utstyr som ikke krever inngrep i anlegget Støvsuging på og ved spenningsførende anleggsdeler Fjerning av is og snø ved hjelp av lineskrape Reising av stolpe inntil spenningsførende 22 KV ledning ved hjelp av maskin med gripeklo, bilkran eller lignende. 14

8 Side Inspeksjon av isolatorer, bendslinger og andre ledningsfester. Tiltrekking av skrueforbindelser. Driftsspenning: Inntil 132 kv. Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Universal verktøystang 1 (2) Pipenøkkelstang 1 Speil 1 (2) Starter 1 Fleksibelt pipenøkkelhode 1 Pipenøkler og annet håndverktøy Sikkerhetsmerke 1 (2) Utførelse 1. Inspiser anleggsdelene. 2. Bendslingene kan ved behov undersøkes med forsiktig bruk av starteren og speil. 3. Isolatoroverflaten kan ved behov undersøkes med starteren for kontroll av rissdannelse. 4. For kontroll av piggisolatorer kan en med egnet verktøy slå et lett slag på hver isolator og bedømme tilstanden ut fra klangen. 5. Dersom ingen defekter er funnet, kan en ved bruk av pipenøkkelstang kontrollere at isolatorpiggene og -boltene sitter fast. 6. Skriv rapport, der evtl. mulighet for utbedring med AUS tas med.

9 Side Prøving av isolatorer ved hjelp av kortslutningsgaffel. Driftsspenning: Inntil 132 kv Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1 Universal verktøystang 1 2 Kortslutningsgaffel 1 Spenningsindikator 1 Om nødvendig: Visir eller vernebriller 1 Sikkerhetsmerke(r) 1 (2)

10 Side 10 Utførelse 1. Må prøvingen foregå fra en posisjon i masta skal den som bruker prøvestangen stå lavere enn den kjeden som prøves, og så langt til side fra fasen som mulig. Personer på bakken skal ikke stå rett under fasen som prøves. 2. Gnistprøven gjøres på ett isolatorledd om gangen, ved at gaffelens horn kortslutter leddet. Det ene hornet legges stødig mot armaturen på den ene siden av leddet, det andre hornet legges først mot armaturen på den andre siden og trekkes deretter varsomt ifra slik at en gnist oppstår. Ved å iaktta gnistens spraking og utseende kan en avgjøre om leddet er helt eller gjennomslått. 3. En begynner å prøve det leddet i kjeden som ligger nærmest jord (traversen) og fortsetter utover kjeden mot den spenningsførende linen. 4. Dersom flere isolatorledd i en kjede viser tegn til isolasjonssvikt, kan det være nødvendig å avbryte videre prøving av denne kjeden. Prøving skal avbrytes når: - 1 ledd viser tegn til isolasjonssvakhet i isolatorkjede med 2 3 ledd - 2 ledd viser tegn til isolasjonssvakhet i isolatorkjede med 4 6 ledd - 3 ledd viser tegn til isolasjonssvakhet i isolatorkjede med 7 10 ledd 5. Samtidig med isolatorprøvingen bør eventuelle feil eller skader på isolatorkjeder, armaturer og liner noteres. 6. Under prøvingen skal det føres fortløpende protokoll over alle isolatorledd som viser ingen eller svak gnist, dvs. er gjennomslått eller har synlige skader.

11 Side Montering av kortslutningsindikatorer og annet utstyr som ikke krever inngrep i anlegget. Driftsspenning: Inntil 132 kv Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Isolerstang 1 Nødvendig verktøy for feste av utstyret Etter behov Sikkerhetsmerke 1 Utførelse 1. Isolerstang påmontert egnet verktøy for feste av utstyret prøves ut på forhånd. 2. Utstyret festes til fasen.

12 Side Støvsuging på og ved spenningsførende anleggsdeler. Driftsspenning: Sikkerhetsavstand: Inntil 50 kv 100 cm Brukes i henhold til fabrikantens / levrandørens instruksjon. Egen arbeidsveiledning skrives i hvert enkelt tilfelle.

13 Side Fjerning av is og snø ved hjelp av lineskrape. Driftsspenning: Inntil 132 kv Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. Eksempel: POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1 Lineskrape komplett 1 2 Polypropylentau 3 Stangisolatorer Etter behov Betjeningsstang 1 Utførelse 1. Ved å benytte lineskrape vil linene utsettes for større mekaniske belastninger i tillegg til islasten. Mannskapet må vurdere linens tilstand med hensyn til korrosjon, dårlige bendslinger, isolatorer m.m. Mannskapet må gå ut til siden for den linen som rengjøres. 2. Skrapen må ikke komme nermere jorede anleggsdeler enn sikkerhetsavstanden

14 Side Reising av stolpe inntil spenningsførende 22 kv ledning ved hjelp av maskin med gripeklo, bilkran eller lignende. Driftsspenning: Sikkerhetsavstand: 22 kv 100 cm. 200 cm for maskin UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Isolerskjerm(er) 1(2) Tau - Stropp eller gripeklo for reising av stolpe Utførelse 1. Isolerskjermer monteres på ny stolpetopp med splitten i linjeretningen. Spenningsførende ledninger må ikke kunne berøre isolerskjermer nærmere enn 1 m fra nedre og 0,5 m fra øvre ende. Bruk om nødvendig 2 skjermer med 20 cm overlapp. Isolerskjermen(e) sikres mot å bevege seg på stolpen. 2. Hvis avstand til nærmeste spenningsførende del ikke kan bli mindre enn 26 cm kan isolerskjermen(e) fjernes. Kan avstanden bli mindre enn 26 cm må isolerskjermen(e) bli sittende på stolpen til linja er flyttet eller gjort spenningsløs og pålagt arbeidsjording. Linen skal normalt ikke ligge inntil isolerskjermen.

15 klasse 2 Side 15 Arbeidsveiledninger klasse 2 Nr Innhold Side 2.1 Til- og frakobling av anleggsdeler under spenning (TF) Shunting av defekt klemmeforbindelse, skjøt o.l Deling og montering av lup Pålegging av reparasjonsspiral på skadet faseline Klipping av strømløse forbindelser Til- og frakobling av avgrening, kabel, apparat, trafo med mer Til- og frakobling av omleggingskabel 27

16 klasse 2 Side Til- og frakobling av anleggsdeler under spenning (TF)..1 Til- og frakobling Av avgreninger og apparater ved AUS, såkalte TF-operasjoner, kommer normalt inn under AUS klasse 2. Kobling med AUS kan sammenlignes med kobling med skillebryter. Det må derfor skilles mellom hvorvidt den forbindelsen man ønsker å til- eller frakoble er stømførende eller strømløs..2 Strømløse forbindelser En forbindelse kan defineres som strømløs dersom det skal kobles noen få meter tomtgående ledning (f.eks. til en åpen mastebryter eller mastestasjon hvor høyspenningssikringene er tatt ut). I slike tilfeller kan forbindelsen tileller frakobles direkte, eller klippes direkte med saks. I alle andre tilfeller skal det anvendes gnistplate. Tillatte belastningsstrømmer som kan til- og frakobles med gnistplate er angitt under pkt Strømførende forbindelser Av hensyn til risikoen for brannsår på lederen skal til- og frakobling av strømførende forbindelser alltid foretas ved hjelp av gnistplate. Ved klipping av en strømførende forbindelse skal det først parallellkobles en shuntledning forsynt med TF-klemmer. Forbindelsen kan deretter klippes og tas ned. Før fra- og tilkoblingen skjer, bør belastningen reduseres mest mulig. Spesielt må kondensatoreffekten fra eventuelt tilsluttede batterier begrenses. Ved bruk av gnistplate skal til- og frakobling foretas med en hurtig og kontrollert bevegelse. Under alle forhold må det med gnistplate ikke til- eller frakobles større strømmer enn angitt i pkt. 4. Børsting av lederne utføres når dette er foreskrevet. Bruk da kontaktpasta i børsten..4 Til- og frakobling av kabler, luftledninger og transformatorer. Før tilkobling må det foretas innfasing der dette er nødvendig. Følgende verdier må ikke overskrides ved kobling: - Ladestrøm fra kabler og ledninger på 1,5 A - Samlet transformatoreffekt på 375 kva. De angitte belastninger kan forekomme samtidig. Transformatorer må føre minst mulig last. Ved kobling av kabler og ledninger med ladestrømmer opp mot 1,5 A anbefales at evtl. transformator er tilkoblet linjen / kabelen.

17 klasse 2 Side 17 Veiledning: En luftledning Al / FeAl nr 50 vil ha en ladestrøm 1,5 A ved - 50 km og 12 kv - 30 km og 16 kv - 25 km og 22 kv For ladestrømmer i kabler vises til tabell side 18. Består nettet som skal kobles av både kabler og luftledninger, må ladestrømmene summeres. Ved frakobling anbefales det i tvilstilfelle å måle strømmen ved hjelp av et tangamperemeter montert på en AUS-stang..5 Til- og frakobling i ringforbindelser. Belastningsstrømmen ved kobling i ringforbindelser må ikke overstige 50 A. Dersom ringforbindelsen forsynes fra 2 forskjellige nettstasjoner skal det tas hensyn til at det kan opptre relativt store reaktive utjevningsstrømmer. Det anbefales derfor å sette automatisk spenningsregulering for begge stasjonene ut av drift..6 Parkeringsisolatorer skal betraktes som verktøy og skal ikke brukes som permanente isolatorer. Parkeringsisolatorer kan allikevel anses som åpent brudd når de kan overvåkes fra arbeidsstedet.

18 klasse 2 Side 18 Maksimale tillatte kabellengder i km ved TF Tverrsnitt / kabeltype og 3-leder PEX-isolasjon, Al- eller Cu: 10 kv = mf/km Maks. till.lengde = km 0,20 3,70 0,23 3,30 0,25 3,00 0,28 2,70 0,31 2,40 0,34 2,20 0,37 2,00 0,41 1,80 0,45 1,70 15 kv = mf/km Maks. till. lengde = km 0,17 2,80 0,18 2,60 0,20 2,40 0,23 2,00 0,25 1,90 0,27 1,70 0,29 1,60 0,32 1,50 0,35 1,30 20 kv = mf/km Maks. till. lengde = km 0,14 2,50 0,16 2,20 0,17 2,00 0,19 1,80 0,21 1,70 0,23 1,50 0,25 1,40 0,27 1,30 0,30 1,20 3-leder papirisolerte kabler Al- eller Cu: 10 kv beltekabel,u/ isolasjons- skjerm, sekt l = mf/km Maks. till. lengde = km 0,22 3,40 0,26 2,90 0,29 2,60 0,33 2,30 0,37 2,00 0,40 1,90 0,43 1,70 0,47 1,60 0,52 1,40 15 kv beltekabel, u/ isolasjons-skjerm, sekt l = mf/km Maks. till. lengde = km 0,17 2,80 0,20 2,30 0,23 2,00 0,27 1,70 0,30 1,60 0,33 1,40 0,36 1,30 0,38 1,20 0,42 1,10 20 kv kabel m/ isolasjonsskjerm, rund leder = mf/km Maks. till. lengde = km 0,19 1,80 0,22 1,60 0,26 1,30 0,30 1,20 0,33 1,10 0,36 1,00 0,38 0,90 0,42 0,80 0,46 0,70

19 klasse 2 Side Shunting av defekt klemmeforbindelse, skjøt o.l. og Frakobling av lup når den er tilkoblet linen med konvensjonell klemme. Driftsspenning: Inntil 132 kv Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Parkeringsisolatorer 3 Shuntledninger påmontert 2 TF-klemmer 3 Universal verktøystang 1 Klostang med forlenger 1 Sikkerhetsmerke 2 Linegriper 1 AUS-saks 1 Pipenøkkelstang 1 Skralle og pipenøkkelsett 1 Om aktuelt: Plattform 1 Gnistplate 1 Spenningsindikator 1 Event. Midlertidig jordings- og reserveutstyr

20 klasse 2 Side 20 Utførelse A. Forbikobling (shunting) 1. Kapp shuntledningene i passende lengder, ca cm, og monter TFklemme i hver ende. 2. Shuntledningen monteres på linen og lupen som skal frakobles. B. Frakobling 1. Kontroller at lupen fører minst mulig strøm. (Åpen bryter eller sikringer tatt ut.) 2. Monter parkeringsisolatorer på hensiktsmessig sted på de tre strømførende liner. 3. Lupen kappes innenfor forbikoblingene, eller frakobles i de konvensjonelle klemmene. 4. Ved hjelp av klostang og eventuelt gnistplate frakobles TF-klemmene på linen og flyttes til parkeringsisolatorene. 5. Apparat/transformator/avgrening spenningsprøves og pålegges arbeidsjording. 7. Lupene tas ned fra parkeringsisolatorene for eventuell fornying. C. Tilkobling Tilkobling av avgrening, apparat, transformator o.l. utføres etter instruks tilpasset anlegget.

21 klasse 2 Side Deling og montering av lup. Driftsspenning: Inntil 132 kv Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Universal verktøystang 1 Klostang, ev. med forlenger 1 Linegriper 1 Gnistplate 1 Om aktuelt: AUS-saks eller annet kutteverktøy 1 avhengig av linetverrsnitt Forbikoblingslup m/ TF-klemmer 3 Parkeringsisolatorer 3 Nødvendig reserveutstyr og ekstrautstyr p.g.a. spesielle forhold Utførelse Deling av lup 1 Kontroller at strømmen som brytes ikke overstiger tillatte verdier. Se side klemmene kobles først fra på den siden som vil forbli spenningssatt. Frakobling utføres ved at linegriper plasseres inntil TF-klemmen mens klemmen frakobles med klostang. Enden holdes med linegriper inntil andre enden er frakoblet. Lupen tas ned. Kontroller at avstand fase-fase og fase-jord overholdes. Bruk parkeringsisolatorer dersom dette vurderes som nødvendig.

22 klasse 2 Side Pålegging av reparasjonsspiral på skadet faseline. Driftsspenning: Inntil 132 kv Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1 Linegriper 1 2 Universal verktøystang 2 Bendslering 1 Speil 1 Linebørste 1 Vinkeltang 1 3 Stangisolator m/ klemme 3 Polypropylentau, jordanker m.v.

23 klasse 2 Side 23 Informasjon Pålegging av reparasjonsspiral forutsettes å skje ute i spennet. Arbeidet er helt betinget av at man kan komme i gunstig arbeidsposisjon ved hjelp av kurvvogn, spesielt anordnet arbeidsplattform, bardunerte stiger el.lign. Skaden forutsettes inspisert på forhånd for å fastslå om linen kan repareres med spiral. Utførelse: 1 Kontroller bendslinger / oppheng i nabomaster. 2 Stangisolator med tau monteres på den skadde linen. Med mannskapet plassert betryggende til side for linjetraseen kontrolleres anleggets mekaniske styrke ved å trekke i tauet. 3 Den skadde linen stabiliseres ved å plassere stangisolatorer med tau skrått ned til hver side, så nær skadestedet som mulig. Se fig. 4 Kurv / arbeidsplattform bringes i hensiktsmessig posisjon idet sikkerhetsavstanden til faselinen og nabofasene nøye overvåkes. Faselinen kontrolleres ved hjelp av isolerstang. Ved arbeid på midtfasen kan det være aktuelt på forhånd å trekke ytterfasen til siden for å komme i god arbeidsposisjon. 5 Klargjør arbeidsstedet ved å bende på plass sprikende kordeller, og klippe bort evtl. utstikkende ender. Børst linen ren ved bruk av linebørste og evtl. kontaktfett. 6 Legg på reparasjonsspiral etter samme prosedyre som ved ordinært arbeid. Hver kordell holdes med linegriper av montør nr. 1, mens montør nr. 2 vikler kordellene rundt faselinen ved hjelp av bendsleringen. NB! Unngå å holde reparasjonsspiralen i hånden og peke med den mot faselinen! 7 Kjør arbeidskurven (evtl. flytt arbeidsplattformen) til sikker avstand fra faselinens normale posisjon og demonter stangisolatorer.

24 klasse 2 Side Generell arbeidsinstruks for klipping av strømløse forbindelser. Driftsspenning: Inntil 132 kv Sikkerhetsavstand: 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Linegriper 1 AUS- saks 1 Verktøystang med skralle 1 Pipenøkkelstang 1 Sikkerhetsmerke 2 For klipping av strømførende forbindelse, se arbeidsveiledning 2.2 Utførelse 1 Forbindelsesledningen som skal klippes sikres med linegriper. 2 Forbindelsesledningen klippes så nær tilkoblingsklemme på linjen som mulig. 3 Ledningen føres ut og bort fra jordede og spenningssatte anleggsdeler. Deretter klippes ledningen i den andre enden og fjernes. Om nødvendig klippes en del av ledningen ut. Merknad: Ved bruk av AUS-saks må den som klipper være forberedt på evtl. utsving av uisolerte deler på saksen, og saksens fulle tyngde idet ledningen klippes.

25 klasse 2 Side Til- og frakobling av avgrening, kabel, apparat, transformator mm. Plan- eller trekantoppheng Driftsspenning: Sikkerhetsavstand: Inntil 132 kv 22 kv cm. 66 kv cm. 132 kv cm. POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1, 2, 3. Parkeringsisolatorer 3 4 TF- klemmer Etter behov 5 Universal verktøystang 1 6 Klostang 1 7 Sikkerhetsmerker 2 8 Gnistplate 1 Håndline 1 Spenningsindikator 1 Om aktuelt: Plattform 1 Linegriper 1 Linebørste 1

26 klasse 2 Side 26 Utførelse A. Tilkobling. Verktøyholder 1 Jordingsapparat 1 Event. midlertidig jording og reserveutstyr 1. Kontroller at avgreningen vil føre minst mulig strøm ved tilkobling. 2. Avgreningen pålegges om nødvendig arbeidsjording. 3. Mål ut nøyaktig lengde på tilkoblingsledningene langs en verktøystang. 4. Kapp tilkoblingsledningene i riktig lengde og monter TF-klemmene på disse. 5. Monter parkeringsisolatorene på hensiktsmessig sted på de tre strømførende liner. 6. TF-klemmene flyttes til parkeringsisolatorene. 7. Sikkerhetsmerkene flyttes ned i forhold til avgreningen. 8. Arbeidsjording fjernes. 9. Ved hjelp av klostang, gnistplate og evnt. linegriper flyttes TF-klemmene fra parkeringsisolatorene og tilkobles de strømførende liner. 10. Kontroller at tilkoblingsledningene har forskriftsmessig avstand til uisolerte anleggsdeler. B. Frakobling. 1. Kontroller at avgreningen fører minst mulig strøm. 2. Monter parkeringsisolatorene på hensiktsmessig sted på de tre strømførende liner. 3. Ved hjelp av klostang og gnistplate frakobles TF-klemmene og flyttes over til parkeringsisolatorene. 4. Avgreningen spenningsprøves og om nødvendig pålegges arbeidsjording. 5. TF-klemmene flyttes og festes på hensiktsmessig sted.

27 klasse 2 Side Til- og frakobling av omleggingskabel. Driftsspenning: Sikkerhetsavstand: Inntil 22 kv 100 cm. POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1. Sikkerhetsmerker 2 2. TF-klemmer 6 3. Parkeringsisolatorer 6 4. Jordingsapparat 1 5. Omleggingskabel Universal verktøystang 1 Klostang 1 Gnistplate 1 Håndline 1 Spenningsindikator 1 Utstyr for festing av kabelen til masta Om aktuelt: Linegriper 1 Linebørste 1 Verktøyholder 1 Arbeidsplattform 1 Nødvendig reserveutstyr

28 klasse 2 Side 28 Utførelse A. Tilkobling 1. Kabelen fasemerkes i begge ender slik at forveksling av fasene unngås. 2. Kabelen trekkes ut og beskyttes i henhold til forskriftene. 3. Kontroller at det ikke er brudd i linjen (åpen bryter, lup el.lign.) mellom tilkoblingspunktene på kablene Mast nr Kabelen heises opp i masta og festes på betryggende måte. Kabelens skjerm jordes forskriftsmessig. 5. Monter parkeringsisolatorene på hensiktsmessige steder på de tre strømførende liner. 6. Kabelen pålegges arbeidsjording. 7. Kabelens / ledningenes TF-klemmer flyttes til parkeringsisolatorene. Mast nr Følg punkt 4, 5 og 7. NB! Punkt 6 må ikke utføres i mast nr Fjern sikkerhetsmerkene. Mast nr Fest sikkerhetsmerket 1 m under den uskjermede delen av kablene. 11. Fjern arbeidsjordingen. 12. Tilkoblingsledningene flyttes fra parkeringsisolatorene og kobles til fasen. Mast nr Fest sikkerhetsmerket 1 m under den uskjermede delen av kablene. 14. Kabelens ender er nå spenningssatte. Fasefølgen på kabelen og luftledningen kan prøves ved hjelp av faseprøver. 15. TF-klemmene flyttes fra parkeringsisolatorene og kobles til fasen.

29 klasse 2 Side 29 B. Frakobling. Kontroller at det ikke er brudd (åpen bryter, lup el.lign.) i linjen mellom tilkoblingspunktene på kablene Mast nr. 1. Ta hensyn til at kabelen er spenningssatt også etter at TF-klemmene er flyttet til parkeringsisolatorene. 2. Monter parkeringsisolatorene på hensiktsmessige steder på de tre strømførende liner. 3. TF-klemmene flyttes fra fasen til parkeringsisolatorene. Bruk gnistplate. Mast nr Følg punkt 1, 2 og Kabelen spenningstestes og pålegges arbeidsjording. Mast nr Kabelens TF-klemmer fjernes fra parkeringsisolatorene, og kabelen fires ned til bakken. Mast nr Kabelens TF-klemmer fjernes fra parkeringsisolatorene, og kabelen fires ned til bakken. 8. Arbeidsjordingen fjernes, og parkeringsisolatorene tas ned.

30 Side 30 Arbeidsveiledninger klasse 3 Nr Innhold Side 3.1 Jording i tremastlinje ved AUS Fjerning av bøylebendsling Bruk av isolerhylse ved av- og påbendsling Toppbendsling ved bruk av benslebøyler Tre parstang-metoden, utskifting av stolpe, travers eller isolatorer i E-bæremast, rettlinje, planoppheng 3.6 Tre parstang-metoden, utskifting av stolpe, travers eller isolator i E-bæremast rettlinje, trekantoppheng 3.7 Sidetraversmetoden, utskifting av stolpe, travers eller isolatorer i E-bæremast, rettlinje 3.8 Topptraversmetoden, utskifting av stolpe, travers eller isolator i E-bæremast, rettlinje Utskifting av stolpe, travers eller isolator i E-vinkelmast Tre parstang-metoden, utskifting av stolper, travers eller isolatorer i H-bæremast med piggisolatorer, rettlinje Utskifting av isolatorledd i strekkjede ved bruk av strekkavlaster Utskifting av ledd i hengekjeder i H-bæremast rettlinje Innsetting av E-bæremast i bestående linje Utskifting av enkel ståisolator i E-bæremast og H-bæremast Utskifting av stolpe, travers eller isolator i H-vinkelmast med ståisolatorer 59

31 Side Jording i tremastlinje ved AUS. Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: 22 kv 100 cm POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1 Jordspyd 2 2 Jordlisse 25 mm 2, ca 10 m, med 2 stk koblingsklemmer for jordspyd 1 3 Jordlisse 25 mm 2, ca 10 m, med 1 stk jordingsklemme og 1 stk koblingsklemme for jordspyd 1 4 Jordlisse 25 mm 2, ca 10 m, med 2 stk jordingsklemmer 1

32 Side 32 5 Betjenigsstang for jordingsapparat 1 Dette er i utgangspunktet ingen AUS-operasjon, men er tatt med for å vise en sikker utførelse ved flytting av jording. Dersom den gjennomgående jordlinen ikke er til hinder for eller kompliserer den aktuelle AUS-operasjonen, kan den henge på plass. A. Tremast hvor isolatorfestene ikke er jordet. (Ingen jord i masten). Det foretas ingen midlertidig jording. B. Tremast med gjennomgående jord, med eller uten jordnedføring i masten. Evtl. jordnedføring i masten kontrolleres at den er i orden. Synes den tvilsom, etableres en midlertidig jordforbindelse som beholdes så lenge arbeidet pågår. Er det behov for å senke den gjennomgående jordlinen nyttes følgende fremgangsmåte: 1. En midlertidig jordelektrode etableres ved eller i nærheten av masten, og en tilstrekkelig lang jordlisse forbindes til elektroden. 2. Jordlissen føres opp i masten og festes til den gjennomgående jordlinen og til de jordede deler i masten. Om nødvendig nyttes en egen jordlisse mellom gjennomgående jordline og de jordede mastedeler. Ved tilkoblingen nyttes isolert betjeningsstang. Se fig. 3. Den gjennomgående jordlinen sikres mot utsving oppover, løsnes fra stolpen og føres ned mot bakken hvor den festes forsvarlig. Om nødvendig kan jordlinen løsnes i nabomast etter samme fremgangsmåte. Jordforbindelsen skal være på plass så lenge arbeidet pågår. 4. Etter endt arbeid flyttes gjennomgående jordline tilbake på plass idet en går fram i motsatt rekkefølge. Den midlertidige jordforbindelsen fjernes til slutt ved hjelp av isolert betjeningsstang. Dersom forholdene på stedet gjør det vanskelig å etablere midlertidig jording, f.eks. fjell, dyp snø eller tele, nyttes kun midlertidig forbindelse mellom gjennomgående jord og jordede mastedeler. Jordlinen senkes så mye som nødvendig av hensyn til arbeidet. C. Tremast uten gjennomgående jord, men jordede isolatorfester. (jordnedføring i masten) Det kontrolleres at jordnedføringen og forbindelsen til jordelektroden er i orden. Synes den tvilsom, etableres midlertidig jordforbindelse til de jordede mastedeler etter samme fremgangsmåte som angitt under pkt. B. 3.2 Fjerning av bøylebendsling. (Topp og sidebendsling)

33 Side 33 Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: 22 kv 100 cm UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Universal verktøystenger 2 Starter 1 AUS-saks 1 Speil 1 Bendsleblad 2 Utførelse 1. Bendslingen inspiseres. Om nødvendig nyttes speil. Dersom bendslingen synes tvilsom, monteres lineløfter og lineholder på fasen før avbendslingen starter. 2. Bendsletrådens ende bøyes ut og vikles opp med bendslebladet på verktøystangen. Bendsletråden kuttes med AUS-saks når den blir ca 15 cm lang. 3. Når det gjenstår 4 tørn av bendslingen monteres lineløfter og lineholder på fasen og resten av bendslingen fjernes. Bendslingen på andre siden av isolatoren fjernes som nevnt ovenfor.

34 Side Bruk av isolerhylse ved av- og påbendsling. Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: 22 kv 100 cm UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Pipenøkkelstang 1 Pipe tilpasset piggmutter 1 Isolerhylse 1 Vinkeltang eller sikringstang 1 Utførelse Ved bruk av isolerhylse kan isolerskjerm for travers sløyfes dersom denne gjør arbeidet spesielt vanskelig. Før manøvrering av fasene skal alt utstyr være montert i masten som beskrevet i tilhørende arbeidsinstruks. A. Utlegging av fasen 1. Linestengene monteres og festes til fasen. 2. Piggmutteren skrus av ved hjelp av pipenøkkelstang. 3. Fase med isolator løftes tilstrekkelig opp. (Vær oppmerksom på at fasevektene øker ved løfting!) 4. Isolerhylsen settes på plass i isolatorhull / piggfeste. 5. Fase med isolator senkes. Ved hjelp av egnet verktøy styres isolatorpiggen ned i isolerhylsens åpning. 6. Avbendsling foretas. 7. Fasene manøvreres ut i henhold til valgt arbeidsinstruks. B. Tilbakeføring av fasen 1. Isolatoren settes på plass i isolerhylsen. 2. Fasen tas inn, senkes og legges på plass på isolatoren. 3. Bendsling foretas. 4. Fase med isolator løftes og isolerhylse fjernes. 5. Fase og isolator senkes på plass og piggmutter tiltrekkes.

35 Side 35 Bruk av isolerhylse. Forslag til isolerhylse

36 Side Topp- og sidebendsling ved bruk av bendslebøyler. Driftsspenning: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: Inntil 132 kv 1 m UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Universal verktøystang 1 Bendsleblad 1 AUS-saks 1 Utførelse toppbendsling. 1. En bendsletråd, ca 2,5-3 m, rulles opp på en 2" rørbit el.lign. 2. Rullen med bendsletråd trekkes ut litt på midten. Bendslebøylene festes til isolatoren med ca 3-5 tørn på begge sider. Endene på bendslebøylene skal vende ned, se fig. Isolatoren er nå klar for påsetting. 3. Når fasen er ført tilbake i isolatorrillen, vikles bendsletråden rundt fasen og bøylene ved hjelp av verktøystang m/bendsleblad i hele bøylens lengde, samt 3 4 tørn utenfor bøylene. Resterende bendsletråd klippes med AUS-saks. Enden på bendsletråden bøyes inn til fasen. Utførelse sidebendsling. Utføres som toppbendsling, men det benyttes kun en bendslebøyle.

37 Side Tre parstang metoden. Utskifting av stolpe, travers eller isolatorer i E - bæremast, rettlinje. Planoppheng. Faseavstand opptil 1,5 m Driftsspenning: 22 kv Fasevekt: Sikkerhetsavstand: 100 cm Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt Skråstilling av sadler POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANT Linestenger med minimumslengder: 1 Lineløfter 6 x 490 cm 1 2 Lineløfter 6 x 420 cm 1 3 Lineløfter 6 x 360 / 420 cm 1 4 Lineholder 4 x 360 cm 1 5, 6 Lineholder 4 x 300 cm 2 7 Sadel for lineløfter 6 cm 1 8 Sadel for lineholder 4 cm 2 9, 10 Sadel for lineløfter 6 cm med forlenger 2 11 Sadel for lineholder 4 cm med forlenger 1 12 Sadel med taufester 1 13 Taljer (event. 1 stk. talje + stropper) 3 14 Sikkerhetsmerker 1(2)

38 Side 38 Klostang 1 Universal verktøystenger 2 AUS - saks 1 Håndline 1 Verktøy for montering av bendsel 2 Starter 1 Fester for provisoriske barduner (3) Isolerskjermer for travers Komplett Event. tilleggs- og reserveutstyr - Utskifting av travers eller isolatorer Dersom kun travers eller isolatorer skal skiftes, vil punktene 1, 2, 6 og 11 i arbeidsveiledningen falle bort. Forøvrig gjelder de andre punktene. For utskifting av enkel isolator, se arbeidsveiledning 3.14 Utførelse 1. Evtl. ny stolpe reises. 2. Den gamle stolpen sikres om nødvendig mot velting. 3. Merk sikkerhetsavstanden i den gamle stolpen. 4. Evtl. jording eller flytting av jordleder utføres i følge arbeidsveiledning Traversen tildekkes med isolerskjermer. (Samme isolerskjerm kan om ønskelig flyttes fra en isolator til en annen før avbendslingen starter.) 6. Merk sikkerhetsavstanden i den nye stolpen. 7. AUS-verktøyet monteres i den nye stolpen, Trinn 1. Se tegning. 8. Fasen avbendsles, og flyttes opp og ut til sikker avstand fra masten. 9. Prosedyren gjentas for den andre ytterfasen, og til slutt midtfasen. For midtfasen plasseres sadlene skrått i forhold til linjeretningen som vist i detalj på tegningen. Skråstillingen vil medføre at lineløfteren og lineholderen danner en vinkel med hverandre når de festes på fasen. Dette gir bedre kontroll over linen når den flyttes. 10. Fjern isolerskjermen fra toppen av den nye stolpen og monter travers komplett med isolatorer, isolerskjermer og eventuel beskyttelsesjording. 11. Den gamle stolpen sikres mot fall i uønsket retning og felles. 12. Fasene føres tilbake og festes i motsatt rekkefølge av punkt 8 og Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

39 Side Tre parstang - metoden. Utskifting av stolpe, travers eller isolatorer i E- bæremast, rettlinje. Trekantoppheng Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: 22 kv 100 cm POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANT Linestenger med min.lengder: 1 Lineløfter 6 x 490 cm 1 2 Lineløfter 6 x 420 cm 1 3 Lineløfter 6 x 360 / 420 cm 1 4 Lineholder 4 x 360 cm 1 5, 6 Lineholder 4 x 300 cm 2 7, 10 Sadel for lineløfter 6 cm 2 8, 15 Sadel for lineholder 4 cm 2 9 Sadel for lineløfter 6 cm med forlenger 1 11 Sadel for lineholder 4 cm med forlenger 1

40 Side Sadel med taufester 1 13 Taljer (event. 1 stk. talje + stropper) 3 14 Sikkerhetsmerker 2 Klostang 1 Universal verktøystenger 2 AUS - saks 1 Håndline 1 Verktøy for montering av bendsel 2 Starter 1 Fester for barduner 3 Isolerskjermer for travers Komplett Event. tilleggs- og reserveutstyr - Utskifting av travers eller isolatorer Dersom kun travers eller isolatorer skal skiftes, vil punktene 1, 2, 6 og 13 i arbeidsveiledningen falle bort. Forøvrig gjelder de andre punktene. For utskifting av enkel isolator, se arbeidsveiledning Utførelse 1. Evtl. ny stolpe reises. 2. Den gamle stolpen sikres om nødvendig mot velting. 3. Merk sikkerhetsavstanden i den gamle stolpen. 4. Evtl. jording eller flytting av jordleder utføres etter arbeidsveiledning Traversen tildekkes med isolerskjermer. (Samme isolerskjerm kan om ønskelig flyttes fra en isolator til en annen før avbendslingen starter.) 6. Merk sikkerhetsavstanden i den nye stolpen. 7. AUS-verktøyet monteres i den nye stolpen, Trinn 1. Se tegning. 8. Fasen avbendsles, og flyttes opp og ut til sikker avstand fra masten. 9. Prosedyren gjentas for den andre ytterfasen. 10. Etter at ytterfasene er lagt ut til sikker avstand fra masten, flyttes sikkerhetsmerket opp til 1 m under midtfasen. 11. Sadlene og stangparet for midtfasen monteres, og skråstilles motsatt av hverandre. Sadel for lineløfter skråstilles til den siden fasen skal legges ut. 12. Fjern isolerskjermen fra toppen av den nye stolpen og monter travers komplett med isolatorer, isolerskjermer og eventuell beskyttelsesjording. 13. Den gamle stolpen sikres mot fall i uønsket retning og felles. 14. Midtfasen føres tilbake og festes.

41 Side Midtfasens stangpar demonteres, og sikkerhetsmerket flyttes ned til 1 m under ytterfasenes festepunkt. 16. Ytterfasene føres tilbake og festes. 17. Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

42 Side Sidetraversmetoden. Utskifting av stolpe, travers eller isolatorer i E- bæremast, rettlinje. Planoppheng. Faseavstand opptil 1,5 m Driftsspenning: 22 kv Fasevekt: Sikkerhetsavstand: 100 cm Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: Min. 1,5m POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1 Hjelpetravers komplett med sadel og 2 stk. isolatorer med smekklemmer 1 2 Lineløfter 6 x 420 cm 1 3 Lineløfter 6 x 490 cm 1 4 Lineholder 4 x 360 cm 1 5 Sadel med gaffelhode 1 6 Sadel for lineløfter 6 cm med forlenger 1 7 Sadel for lineholder 4 cm 1 8 Sadel med taufester 1 9 Talje 1 10 Sikkerhetsmerker 2 Klostang 1

43 Side 43 Universal verktøystenger 2 AUS - saks 1 Håndline 1 Verktøy for montering av bendsel 2 Starter 1 Fester for barduner 3 Isolerskjermer for travers Komplett Event. tilleggs- og reserveutstyr - Utskifting av travers eller isolatorer Dersom kun travers eller isolatorer skal skiftes, monteres utstyret i den gamle stolpen. Punktene 1, 2, 6 og 11 i arbeidsveiledningen faller da bort. Forøvrig gjelder alle punkter. For utskifting av enkel isolator, se arbeidsveiledning Utførelse 1. Evtl. ny stolpe reises. 2. Den gamle stolpen sikres om nødvendig mot velting. 3. Merk sikkerhetsavstanden i den gamle stolpen. 4. Evtl. jording eller flytting av jordleder utføres etter arbeidsveiledning Traversen tildekkes med isolerskjermer. (Samme isolerskjerm kan om ønskelig flyttes fra en isolator til en annen før avbendslingen starter.) 6. Merk sikkerhetsavstanden i den nye stolpen. 7. Monter hjelpetraversen. Se tegning. Ved skråstrekk må hjelpetraversen sikres mot bevegelse i linjeretningen. 8. Monter lineløfter og lineholder til ytterfasen på den siden hvor hjelpetraversen er montert, og til et punkt mellom stolpene som vist på tegningen. 9. Fasen avbendsles og flyttes opp og ut til hjelpetraversens ytterste smekklemme. Prosedyren gjentas for midtfasen i innerste smekklemme. Den andre ytterfasen legges ut til motsatt side av hjelpetraversen. 10. Fjern isolerskjermen fra toppen av den nye stolpen og monter travers komplett med isolatorer, isolerskjermer og eventuell beskyttelsesjording. 11. Den gamle stolpen sikres mot fall i uønsket retning og felles. 12. Fasene føres tilbake og bendsles i motsatt rekkefølge av punkt Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

44 Side Topptraversmetoden. Utskifting av stolpe, travers eller isolatorer i E- bæremast (rettlinje uten betydelig skråstrekk). Planoppheng Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet Prosedyremøte avholdt: 22 kv 100 cm POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANT 1 Hjelpetravers med tilbehør 1 2 Lineløfter 6 x 490 cm 1 3, 11 Lineløfter 6 x 360 eller cm 4, 12 Sadel for lineløfter 6 cm med 2 forlenger 5 Talje 1 6 Isolatorer med smekklemme 3 7 Stangklemme 6 cm med 1 dobbelt gaffelhode 8 Sikkerhetsmerke 1 9 Taustropp 1 10 Sadel med taufester 1 13 Event. ekstra sadel 6 cm 1 med forlenger 14 Isolerskjermer for travers Kompl Klostang 1 Universal verktøystenger 2 AUS - saks 1 Håndline 1

45 Side 45 Verktøy for montering av bendsel 2 Starter 1 Fester for barduner 3 Event. tilleggs- og reserveutstyr - Utskifting av travers eller isolatorer Dersom kun travers eller isolatorer skal skiftes, vil punktene 1, 2 og 10 i arbeidsveiledningen falle bort. Forøvrig gjelder de andre punktene. For utskifting av enkel isolator, se arbeidsveiledning 3.14 Utførelse 1. Evtl. ny stolpe reises. 2. Den gamle stolpen sikres om nødvendig mot velting. 3. Evtl. jording eller flytting av jordleder utføres etter arbeidsveiledning Merk sikkerhetsavstanden i den nye stolpen. 5. Traversen tildekkes med isolerskjermer. (Samme isolerskjerm kan om ønskelig flyttes fra en isolator til en annen før avbendslingen starter.) 6. Monter topptraversen i den nye stolpen på motsatt side av stolpetraversen. Se tegning. Kontroller linesmekklemmenes innbyrdes avstand. 7. Monter en tautalje mellom øvre sadel og lineløfteren, og løft topptraversen til fasene er låst i smekklemmene. 8. Fasene avbendsles og løftes til sikker avstand over traversen. 9. Fjern isolerskjermen fra toppen av den nye stolpen og monter travers komplett med isolatorer, isolerskjermer og eventuell beskyttelsesjording. 10. Den gamle stolpen sikres mot fall i uønsket retning og felles. 11. Fasene føres tilbake til isolatorene og bendsles. 12. Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

46 Side Utskifting av stolpe, travers eller isolatorer i E- vinkelmast. Planoppheng. Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: Faseavstand opptil1,5 m 22 kv 100 cm Trinn 3 Trinn 2 Trinn 1 POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANT Linestenger med minimumslengder: 1 Lineløfter 6 x 490 cm 1 2 Lineløfter 6 x 360 / 420 cm 1 3 Lineløfter 6 x 420 cm 1 4 Stangisolator med klemme 3 x 120 cm 3 5 Sadel for lineløfter 6 cm 1 6 Sadel 6 cm med forlenger for lineløfter 2 7 Sadel med taufester 1 8 Taljer (event. 1 stk. talje + stropper) 3 9 Sikkerhetsmerker 1(2) 10 Jekktaljer 7,5 kn 3 Klostang 1 Universal verktøystenger 2

47 Side 47 AUS - saks 1 Håndline 1 Verktøy for montering av bendsel 2 Starter 1 Prov. bardunutstyr. Fester for barduner 6 Isolerskjermer for travers Komplett Event. tilleggs- og reserveutstyr - Utskifting av travers eller isolatorer Dersom kun travers eller isolatorer skal skiftes, monteres utstyret i den gamle stolpen. Punktene 2, 14 og 15 i arbeidsveiledningen faller da bort. Utførelse 1. Evtl. flytting av gjennomgående jordleder utføres arbeidsveildning Ordne til sikkert feste for tau til stangisolator i bardunretningen, og så langt til siden at vinkel a blir minimum 30 o. Se tegning. Ta hensyn til kreftene som kan oppstå. 3. For å hindre at stolpetoppen går ut i vinkelen når innerfasen (Trinn 3) legges ut, sikres stolpen med provisorisk bardun i motsatt retning av stolpens permanente bardun. 4. Traversen tildekkes med isolerskjermer. (Samme skjerm kan om ønskelig flyttes fra en isolator til en annen før avbendslingen starter.) 5. Monter sadel og lineløfter i den nye stolpen etter tegning (Trinn 1). Fest sadelen ca 2 m fra nedre ende av lineløfteren. 6. Monter stangisolator påmontert tau til fasen, og fest tauet til jekktalje som festes til forankring i henhold til pkt Fasen løftes så høyt at den såvidt vil ligge inntil isolatoren. Fasen avbendsles. 8. Løft fasen ved å heve lineløfteren og samtidig slakke jekktaljen slik at strekket i lederen blir minst mulig forandret. Løft fasen til sikker høyde. Om nødvendig sikres fasen med lineholder under flyttingen (gjelder spesielt ved små vinkler eller nedstrekk). 9. Sett fast lineløfteren og sikre jekktaljen mot glidning. 10. For midtfasen (trinn 2) gjentas punkt 4, 5, 6, 7, 8 og For innerfasen (trinn 3) gjentas punkt 4, 5, 6, 7, 8 og Fjern isolerskjermen fra stolpetoppen og monter komplett travers med isolatorer, isolerskjermer og eventuelt beskyttelsesjording i den nye stolpen. 13. Monter permanent bardun på den nye stolpen.

48 Side Den gamle stolpen sikres mot fall i uønsket retning og fjernes. 15. Fasene føres tilbake i motsatt rekkefølge av punktene 7, 8, 9, 10 og Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

49 Side Tre parstang-metoden. Utskifting av stolper, travers eller isolatorer i H-bæremast med piggisolatorer, rettlinje. Planoppheng. Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: Faseavstand opptil 1,5 m 22 kv 100 cm POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL Linestenger med minimumslengder: 1 Lineløfter 6 x 490 cm 1 2 Lineløfter 6 x 420 cm 1 3 Lineløfter 6 x 360 / 420 cm 1 4 Lineholder 4 x 360 cm 1 5, 6 Lineholder 4 x 300 cm 2 7, 8 Sadel for lineløfter 6 cm 2 9, 10 Sadel for lineholder 4 cm 2 11 Sadel for lineholder 4 cm 1 12 Sadel 6 cm med forlenger for lineløfter 1 13 Sadel med taufester 1 14 Taljer (event. 1 stk. talje + stropper) 3 15,16 Sikkerhetsmerker 2 Klostang 1 Universal verktøystenger 2 AUS - saks 1 Håndline 1

50 Side 50 Verktøy for montering av bendsel 2 Starter 1 Isolerskjermer for travers Komplett Event. tilleggs- og reserveutstyr - Utskifting av travers eller isolatorer Dersom kun travers eller isolatorer skal skiftes, monteres utstyret i den gamle stolpen. Punkt 1, 3 og 10 i arbeidsveiledningen faller da bort. Forøvrig gjelder alle punkter. For utskifting av enkel isolator, se arbeidsveiledning Utførelse 1. Evtl. ny stolpe reises. 2. Evtl. jording eller flytting av gjennomgående jordleder utføres i følge arbeisveiledning De gamle stolpene sikres om nødvendig mot velting. 4. Traversen tildekkes med isolerskjermer. (Samme skjerm kan om ønskelig flyttes fra en isolator til en annen før avbendslingen starter.) 5. AUS-verktøy monteres i de nye stolpene. Se tegning. Om nødvendig sikres stolpene slik at de ikke tvinges sammen eller fra hverandre i toppen når fasene legges ut. 6. Ytterfasen avbendsles, og flyttes opp og ut til sikker avstand fra masten. 7. Prosedyren gjentas for den andre ytterfasen, og til slutt midtfasen. Om nødvendig kan en nytte en ekstra lineholder for kontroll ved utlegging av midtfasen. 8. Kontroller at alle stangklemmene er satt fast og taljene sikret. 9. Fjern isolerskjermene fra toppen av de nye stolpene og foreta nødvendig flytting eller montasje av travers, isolatorer, beskyttelsesjording m.v. 10. De gamle stolpene sikres mot fall i uønsket retning og fjernes. 11. Fasene føres tilbake og bendsles i motsatt rekkefølge av punkt 7 og Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

51 Side Utskifting av isolatorledd i strekkjede ved bruk av strekkavlaster. Driftsspenning: Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: 22 kv / 66KV / 132KV 100 cm / 130 cm / 180 cm POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1 Strekkavlaster 1 2 Linegriper 1 3 Klostang / universal verktøystang 1 4 Universal verktøystang 3 5 Isolatorgriper / sikringstang 2 6 Sikkerhetsmerke 1 Arbeidsplattform 1 Taustropp / slings for travers 1 Strekkverktøy (frosk) 1 Alligatortang 1 Roterende krok 1 Håndline 1 Splintuttrekker 1 Splintisetter 1 Event. tilleggs- og reserveutstyr -

52 Side 52 Utførelse 1. Evtl. flytting av gjennomgående jordleder utføres etter arbeidsveiledning Arbeidsplattformen monteres ca. 2,5 m under sikkerhetsmerket, avhengig av mannskapets høyde. Avstanden økes om nødvendig ved nedstrekk. 3. Taustropp, strekkverktøy og strekkavlaster monteres som vist på tegning. Skralle på strekkavlaster monteres nærmest strekkverktøyet. OBS! Ved vinkelpunkt festes taustroppen på yttersiden av isolatoren i forhold til vinkelen for å hindre at stroppen sklir på traversen. 4. Dersom låsesplintene ikke står i ønsket posisjon strammes strekkavlasteren, og isolatorene dreies. Deretter slakkes strekkavlasteren. 5. Fjern de aktuelle låsesplintene. 6. Hold isolatorkjeden og avspenningsklemma eller opphengsbolten med isolatorgriper og linegriper. Om nødvendig støttes lupen med klostang. Isolatorkjeden strekkavlastes, og det ønskede isolatorledd frigjøres. 7. Nytt isolatorledd hektes på plass ved hjelp av isolatorgriper. Isolatorleddet monteres slik at låsesplintene kan isettes. 8. Slakk isolatorkjeden og sett i låsesplintene. 9. Kontroller isolatorkjede og armatur. 10. Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

53 Side Utskifting av ledd i hengekjeder i H-bæremast, rettlinje. Planoppheng, faseavstand: Driftsspenning: Stolpeavstand Fasevekt: Sikkerhetsavstand: Leder for sikkerhet: Prosedyremøte avholdt: min. 1,5 m 22 KV / 66 KV / 132 KV Min. 2,0 m 100 cm / 130 cm / 180 cm POS UTSTYRSSPESIFIKASJON ANTALL 1 Lineløfter 6 x 360 / 420 cm 2 2 Lineholder 4 x 300 cm 1 3 Sadel med løftearm 1 4 Sadel for lineløfter 6 cm 2 5 Sadel for lineholder 4 cm 1 6 Sadel med taufester 1 7 Tautaljer 2 8 Sikkerhetsmerker 2 Klostang 1 Universal verktøystenger 2 Håndline 1 Isolatorgriper + eventuelt sikringstang 1 Roterende krok 1 Splintuttrekker 1 Splintisetter 1 Event. tilleggs- og reserveutstyr -

54 Side 54 Utførelse Ytterfase, symbol "Y". (Denne prosedyren kan også brukes for midtfasen.) Y 1 Evtl. flytting av gjennomgående jordleder utføres etter arbeidsveiledning 3.1. Y 2 Fest lineløfter påmontert sadel med løftearm til ytterfasen. Sadel for lineholder monteres under sikkerhetsmerket, og lineholderen festes på fasen tett inn til lineløfteren. Monter sadel med taufester og tautalje. Se tegning. OBS! Det må tas hensyn til evtl. økt sikkerhetsavstand og montasjelengde ved økt isolatorlengde. (Innsetting av ekstra ledd o.l.) Y 3 Fjern splinten i kulehaken. Y 4 Løft lineløfter til hengekjeden avlastes og skill isolatoren(e) fra kjeden. Y 5 Flytt ytterfasen til sikker avstand fra hengekjeden. Y 6 Ved hjelp av isolerverktøy tas det defekte isolatorleddet ned, eller hele isolatorkjeden senkes til bakken. Y 7 Etter at det aktuelle isolatorledd er skiftet, føres fasen tilbake på plass og festes. Y 8 Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes. Midtfasen, symbol "M". (Prosedyre for ytterfase "Y" kan også brukes for midtfasen.) M 1 Evtl. flytting av gjennomgående jordleder utføres etter arbeidsveiledning 3.1. M 2 Fest en sadel til hver av stolpene og monter lineløfterne med tautaljer til midtfasen. Se tegning. Sadlene festes så langt nede som mulig for å få liten vinkel mellon linestengene. Sadlene kan også skråstilles inn i masten. M 3 Fjern splinten i kulehaken. M 4 Avlast hengekjeden og skill isolatoren(e) fra kjeden. Fest tautaljene. M 5 Før fasen horisontalt til en av sidene til ca. 0,5 m fra stolpen. M 6 Ved hjelp av isolerverktøy tas det defekte isolatorleddet ned, eller hele isolatorkjeden senkes til bakken. M 7 Etter at de aktuelle isolatorleddene er skiftet, føres fasen tilbake på plass og festes. M 8 Eventuell gjennomgående jordleder føres tilbake og festes.

Revidert norsk AUS-Håndbok

Revidert norsk AUS-Håndbok Revidert norsk AUS-Håndbok Status Prosedyrer 25.09.12 Marius Engebrethsen REN har begrensede ressurser selv til å utarbeide en AUS- Håndbok Ole Tronhus, TrønderEnergi Knut Lassemo, NTE Entreprise AS Harald

Detaljer

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for hest. Flyttbart gjerde. for hest

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for hest. Flyttbart gjerde. for hest Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde for hest Flyttbart gjerde for hest INNHOLDSFORTEGNELSE Forberedelser... 3 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolper... 3 3. Montering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Isolatorer Kompositt-, glass- og porselensisolatorer

Isolatorer Kompositt-, glass- og porselensisolatorer Isolatorer Kompositt-, glass- og porselensisolatorer Kompositt 24-36 kv linje-/støtte- og strekkisolatorer Porselensisolatorer 1-24 kv Bardunisolatorer Isolatorer fra Ensto ENSTOs utvalg av isolatorer

Detaljer

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen

LEDER FOR SIKKERHET, LFS. NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen Driftsleders instruks FEAS LEDER FOR SIKKERHET, LFS NETTEIER Gransket dato/sign Godkjent dato/sign 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15, Morten Øyrås 01.08.15, Erik I. Hansen 01.08.15,

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med tråd og tau for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med tråd og tau for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med tråd og tau for hest Permanent el-gjerde for hest INNHOLD Forberedelser... 3 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolper... 3 3.

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 PEX MONTASJEANVISNING FOR EL-INSTALLATØR Innholdsfortegnelse Avslutningsende 2 Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 Montering / elektrisk tilkobling bryter 5 (strømforsyning) Montering av kaldkabel

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

Instruksjonen gjelder for alle AUS - aktiviteter på HNØ nett, 0,23 50 kv.

Instruksjonen gjelder for alle AUS - aktiviteter på HNØ nett, 0,23 50 kv. Driftsinstruks ARBEID UNDER SPENNING AUS Dok. ansvarlig: Stefan Østby Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 TEKNISK INSTRUKSJON FOR AUS, ANVENDELSE AV ISOLASJONSBARRIERER

Detaljer

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap

Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap Kap. 7 Tilleggskrav for ulike løfteredskap 7.1 Generelt Bruk og daglig sjekk av løfteredskap skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i denne NORSOKstandarden. I tillegg kan relevante

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2399-NO-12/14 Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSES-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 25-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181.

Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15. Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. Montasjeanvisning EPP-2417-NO-2/15 Skjermet Rettkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSSS-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Art. 626 105 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning

Lagertelt 9 m2monteringsanvisning Lagertelt 9 m2monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3 m x 3 m x 2,4 m Shed-in-a-Box - Grå 70333 ANBEFALT VERKTØY ELLER 11 mm Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen MÅ forankres

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

1 GENERELT. Jernbaneverket TELE Kap.: 6.a Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.04.08 Nedpløying av kabel langs jernbanen Rev.

1 GENERELT. Jernbaneverket TELE Kap.: 6.a Bane Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.04.08 Nedpløying av kabel langs jernbanen Rev. Kabelanlegg Side: 1 av 13 1 GENERELT...2 2 KABELTYPER SOM EGNER SEG FOR PLØYING, BEHANDLING AV KABLENE...3 3 FORBEREDENDE ARBEIDER FØR PLØYING. FORPLØYING....4 4 KABELPLOG...5 5 KRYSSINGER...6 6 SIKKER

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16

Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Montasjebeskrivelse EPP-1499-NO-01/16 Raychem Skjermet koblingskontakt 800 A for gjennomføring profil C iht EN 50181 for 1-leder Pex-isolert kabel 12/24 kv 10-240 mm² Type: RSTI-CC-58xx Sikkerhetsadvarsel

Detaljer

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB.

Generell informasjon. Rammedeler. Bunnprofil under U1 og U2. Bunnprofil topp T1 og T2. Bærebjelke A og B (uten merking): Sidekant med skjøtestykke AB. 1 Generell informasjon Frictionboard er enkelt å sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen stående, i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen med skralle,

Detaljer

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning

Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning Garasjetelt RoundTop 23 m2 Monteringsanvisning BESKRIVELSE MODELLNR. 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box RoundTop - Grå 62780 ANBEFALT VERKTØY Les HELE anvisningen før monteringen påbegynnes. Denne beskyttelsen

Detaljer

Generell innformasjon

Generell innformasjon Monteringsanvisning Generell innformasjon Frictionboard er enkelt og sette sammen. Det kan gjøres av en person, men da anbefaler vi å montere sammen rammen i rett posisjon. Alle delene kan festes sammen

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for kjøttfé. Midlertidig el-gjerde. for kjøttfé

Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde. for kjøttfé. Midlertidig el-gjerde. for kjøttfé Monteringsanvisning Flyttbart el-gjerde for kjøttfé Midlertidig el-gjerde for kjøttfé INNHOLDSFORTEGNELSE Forberedelser... 3 1. Sett opp hjørne- og grindstolper... 3 2. Oppsetting av gjerdestolper... 3

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - AUS Regionsjef Erling Bakke 1 2 Kapittel III Generelle sikkerhetskrav 10 Planlegging av arbeid Før et arbeid igangsettes skal det innhentes

Detaljer

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon

Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon Kjedetegninger og konfigurasjoner for transmisjon 10/11 Innhold Quadri*Sil strekkisolatorer 3 Quadri*Sil strekkisolatorer 4 Quadri*Sil linjestøtte 5 Linjestøtteisolatorer: Beslag 6 Forsterket linjestøtte

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

Montasjebeskrivelse MB 627 03-2015. Raychem skjøt for armert 1kV 3-4 leder plastisolert sjøkabel. For kabel type TXRE eller tilsvarende.

Montasjebeskrivelse MB 627 03-2015. Raychem skjøt for armert 1kV 3-4 leder plastisolert sjøkabel. For kabel type TXRE eller tilsvarende. Montasjebeskrivelse MB 627 03-2015 Raychem skjøt for armert 1kV 3-4 leder plastisolert sjøkabel For kabel type TXRE eller tilsvarende. Før start Forsikre deg om at det utstyret du skal bruke passer til

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9

Rev.: 3 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG 2 2 KRAV TIL ISOLASJON 3 21 Isolasjonsavstander i kontaktledningsanlegget 3 22 Isolasjonsnivå i kontaktledningsanlegg

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr.

Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik Hansen Lagret som: Dato: Godkjent dato: Rev. nr.: Erstatter instr. Felles instruks INSTRUKS FOR LFS PÅ OG NÆR HSP Dok. ansvarlig: Lars Lied Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Gransket av: Morten Øyrås Godkjent av: Erik

Detaljer

Generelle krav Side: 1 av 8

Generelle krav Side: 1 av 8 Generelle krav Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Systemdefinisjon...2 1.2 Oppbygging og innhold i teknisk regelverk signal...2 2 VEDLIKEHOLD OG MIDLERTIDIGE ENDRINGER I SIGNALANLEGG...4 2.1 Generelt...4

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8

Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 Annet teknisk utstyr Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 KABEL...3 3 AVSPORINGSINDIKATOR...4 4 SVEIVSKAP...5 5 S-LÅS...6 6 TEKNISKE ROM OG TILHØRENDE SYSTEM...7 6.1 Generelt...7 6.2 Tekniske rom...7

Detaljer

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7

Rev.: 003 Styringssystem Dokumentansvarlig: Oksnes, Tor 18.11.2015 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 Retningslinje Godkjent av: Dahl, Gry Side: 1 av 7 1. Hensikt og omfang Hensikten med instruksen er å sørge for at sikkerheten mot Jernbaneverkets høyspenningsanlegg blir ivaretatt for ets mannskaper ved

Detaljer

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005

Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 Gripo - tilbehør og bruksmåter Utg. 10/2005 HEPRO AS Øvermoan 9, N-8250 Rognan Telefon: +47 75 69 47 00 Telefax: +47 75 69 47 10 E-post: firmapost@hepro.no www.hepro.no 35000 Gripo standard. Takhøyde 2,05

Detaljer

Tilstandskontroll av liner. SINTEF Energiforskning AS

Tilstandskontroll av liner. SINTEF Energiforskning AS Tilstandskontroll av liner Liners nedbrytning Avhengig av: Kraftledningens konstruksjonsutforming Linens samvirke med andre komponenter som for eksempel oppheng og avspenning. Påkjenninger Korrosjonsmiljø

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side

Kapittel 13. Sjakler. www.lsi-bok.no LSI. Side Sjakler Kapittel 13 1201-08 12 SJAKLER 12.1 Aktuelle typer sjakler for løft Sjakler har mange ulike bruksområder og leveres i forskjellige stålkvaliteter for løft. (Grade 40, 60, 80 ) Den mest vanlige

Detaljer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett Monteringsanvisning Sikkerhetsnett Art. 623 006 Del nr Beskrivelse Antall H 1 Bolt 6 H 2 Skrueanker 12 H 3 Mutter 6 H 4 Øyeskrue 6 H 5 U-bolt 12 H 6 Nylock-mutter 24 H 7 Klamme 12 H 8 Hettemutter 24 A

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

SAPREM er et privat eiet selskap som ble grunnlagt i 1984 og ligger i den spanske regionen Navarra i byen Izurdiaga.

SAPREM er et privat eiet selskap som ble grunnlagt i 1984 og ligger i den spanske regionen Navarra i byen Izurdiaga. amokabel er et skandinavisk kabelkonsern med tre selskaper som produserer ulike typer av liner, kabler og forbrukerrettet installasjonsmateriell. Konsernet er privateid og har ca. 115 medarbeidere i fem

Detaljer

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg

Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg AUS-seminar i Bergen 12 13 okt. 2011 Overspenninger Resonanser ved AUS-arbeider i 12 24 kv-anlegg Vårt mantra: Høyest mulig sikkerhet til lavest mulig kostnad. Foredragsholder: Harald Thomassen Fortum

Detaljer

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang

Freestanding Monteringsanvisninger. Tips for å komme i gang Monteringsanvisninger Tips for å komme i gang et er best å være to personer ved montering av en løsning på over to meter. Vær oppmerksom på at alle løsninger som skal stå ut fra veggen, skal ha føtter

Detaljer

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen

Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Havari ved Frogner Transformatorstasjon den 25. og 26.1.2011 og etablering av tiltak. Gunnar Svendsen Minne, før feil Transformator T6 var koplet mot 66kV samleskinne B Før feil: T6 var tilkoplet 66kV

Detaljer

Kontrollhåndbok Vedlegg 01

Kontrollhåndbok Vedlegg 01 Kontrollhåndbok Rev. Veiledning for kontrollhåndboka Rev. gyldig fra 01. 03.2011 Rev. Kontrollhåndbok INNHOLD: 1 FORORD... 3 1.1 Versjonsinformasjon... 3 1.2 Hensikt og omfang... 3 1.3 Endringer... 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse 09.01.0. Produktgruppe. Armatur for henge- og avspenningskjeder. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as

Innholdsfortegnelse 09.01.0. Produktgruppe. Armatur for henge- og avspenningskjeder. Produktkatalogen. Brødr. Berntsen as Innholdsfortegnelse Produktgruppe 9 rmatur for henge- og avspenningskjeder Kulehake m/gaffel... side 09. 02. 0 Kulehake m/stamme... side 09. 03. 0 Opphengsbolt m/ovalt og rundt øye... side 09. 04. 0 Kulegaffel

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest

Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Monteringsanvisning Permanent el-gjerde med vinterband for hest Forberedelser Planlegg hvor gjerdet skal stå, marker hvor hjørne og grind skal plasseres. Hvis mulig unngå mer enn 1 grind på hvert beite

Detaljer

Sikring og transport av pasient

Sikring og transport av pasient Sikring og transport av pasient Vår oppgave er å hindre og lindre nød. Våre aktiviteter skal være sikre, nøyaktige og effektive. Transport av pasient må derfor foregå så skånsomt som mulig uten at dette

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide PS1-LCD 3 4 5 1 2 Tilførselsstrøm 1 Klemmer på 1-fas L1, N + jording ( 3-fas= L1, L2 og L3 + jord ) Motorkabler 2 Kontaktorklemme 2 og 4 på 1-fas (

Detaljer

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A

Brukerhåndbok. Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem. Rev. 30.09.14 - A Brukerhåndbok Aqualine FrøyaRing Bunnringssystem Rev. 30.09.14 - A Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 1.1 Kontakter i Aqualine AS... 2 2 Beskrivelse... 3 3 Definisjoner... 3 4 HMS Helse,

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3

Monteringsanvisning. EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 Monteringsanvisning EPJMe-1C-12/24/36-D-T3 EL NR 11 652 03 Kabel leder Kabeltyper Spenningsområde Uo/U (Um) Tverrsnitt (IEC 502) Max lengde hylse Kopper og aluminium Syntetisk isolasjon (IEC 502) Kopper

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-12/14 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 50-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON MICRO MATIC GENERELT OM DIMMING. NYTTIGE TIPS Spørsmål og svar vedrørende dimmere og elektroniske trafoer.

GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON MICRO MATIC GENERELT OM DIMMING. NYTTIGE TIPS Spørsmål og svar vedrørende dimmere og elektroniske trafoer. GENERELT OM DIMMING NYTTIG INFORMASJON GENERELT OM DIMMING Ved dimming av forskjellige lyskilder benyttes prinsippene fasesnitt og faseavsnitt. De aller fleste dimmere har fasesnittregulering på den positive

Detaljer

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid

Bruksanvisning. Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid Bruksanvisning Fysisk beskyttelse ved arbeid på og nær ved jernbanespor Demonterbare systemer ved sporarbeid A Målet for RSS Systemet Ved arbeid på dobbeltsporet strekning eller ved arbeid nær traffikert

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau

TILLEGG: Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Bunnringsoppheng med Dyneema-tau Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 2 2 Beskrivelse... 2 3 Klargjøring... 5 4 Innfesting av not i bunnring... 8 5 Innfesting av not i glidelodd... 10 6 Låring

Detaljer

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi

Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Eiere: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 70 % Egge vg skole, Steinkjer 30 % Styreleder: Kenneth Brandsås, divisjonsdirektør NTE Energi Daglig leder / sakkyndig driftsleder: Per Steinar Mikkelsen Instruktører:

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-1/16. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN

Montasjeanvisning EPP-2399-NO-1/16. Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN Montasjeanvisning EPP-2399-NO-1/16 Skjermet Vinkelkontakt 250 A for gjennomføring Type A etter EN 50181. For 1-leder 24 kv PEX-isolert kabel med skjermtråder. Type: RSES-5251 Sikkerhetsadvarsel: Gjeldende

Detaljer

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap

LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 LS Kabelnett - Montasje av kabelfordelingskap NR 9104 VER 2.2 APR / 2013 Side 1 av 6 Formål Det skal foretaes korrekt montasje av kabelfordelingsskap. Innhold 1. Sjekk planlagt

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Altibox Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 2 GJØR EGENINNSATSEN I 7 TRINN: 1 2 3 4 5 6 7 Finn ut hvor du vil plassere hjemmesentralen. Mer informasjon

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer