RUNDREISE i BIBELENS LAND 24. September 04. Oktober 2008 Reiseleder: Pastor Jan Bygstad.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUNDREISE i BIBELENS LAND 24. September 04. Oktober 2008 Reiseleder: Pastor Jan Bygstad."

Transkript

1 RUNDREISE i BIBELENS LAND 24. September 04. Oktober 2008 Reiseleder: Pastor Jan Bygstad. On. 24/9. NORGE ISRAEL. Avreise Bergen kl LH 3129 Ankomst Frankfurt kl Avreise Oslo kl LH 3137 Ankomst Frankfurt kl Avreise Frankfurt kl LH 686 Ankomst Tel Aviv kl Her venter buss og guide som tar gruppen til JERUSALEM og vårt hotell. Middag. To. 25/9: JERUSALEM. Vi begynner dagen med et besøk ved KLAGEMUREN. Fortsetter til DAVIDSON senter sør for KLAGEMUREN hvor vi ser en film om hvordan området så ut på Jesu tid. Fortsetter til OFEL høyden og DAVIDs by. Går ned WARRENS SHAFT (muligens her kong DAVID inntok byen) og ned til GIHON kilden hvor Salomo ble salvet til konge. Deretter til SILOA dammen og vi avslutter med HANEGALS kirken. Vi besøker HERODIAN Kvarteret og det BRENTE HUS. Resten av dagen til egen disposisjon. Frokost og middag Fr. 26/7: JERUSALEM Vi begynner dagen med på OLJEBEGET hvor vi har en fantastisk utsikt over byen og områdene omkring. Fortsetter ned til GETSEMANE via DOMINUS FLEVIT.besøk i ISRAELS MUSEUM med DØDEHAVSRULLENE og JERUSALEMMODELLEN. Videre til YAD VASHEM, minnesmerke over falne jøder under annen verdenskrig. Vi planlegger også å få til et besøk fra Caspari instituttet under vårt opphold i byen. Frokost og middag. Lø. 27/9: JERUSALEM. Dagen begynner med samling i GORDONS GOLGATA og den tomme grav. Så spaserer vi inn I GAMLEBYEN til BETESDA DAM, GABBATA med ANTONIABORGEN, VIA DOLOROSA og GRAVKIRKEN.. Vi spasere på bymuren. Resten av dagen fri. Frokost og middag. Sø. 28/9: JERUSALEM TIBERIAS Før vi forlater JERUSALEM, kjører gjennom JUDA ørken og ned til QUMRAN grottene. Videre DØDEHAVET til MASADABORGEN. Her tar taubanen oss opp ca. 400m til borgen og her får vi høre den spennende historien om de ca. 960 zelotene/jødene som kjempet mot romerne i årene e.kr. Etter et bad i DØDEHAVET kjører vi nordover forbi JERIKO og langs JORDAN eleven opp TIBERIAS og vårt hotell. Frokost og middag Ma. 29/9: OMRÅDENE VED GENESARETSJØEN Dagen begynner med båt tur på GENESARETSJØEN fra TIBERIAS til kibbutz NOF GINNOSAR. Fortsetter til BERGPREKENSTEDET. Herfra spaserer vi ned til MØTEPLASSEN/MENSA CRISTI hvor Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen. Så til Jesu egen by KAPERNAUM. Fortseter over til hin side til kibbutz EIN GEV for lunsj. St. Peters fisk står på menyen. Vi fortsetter rundt GENESARETSJØEN tilbake til TIBERIAS. Frokost, lunsj og middag.

2 Ti. 30/9: NORDRE ISRAEL. Bussen tar oss opp til SAFED og videre over NAFTALIFJELLENE, med en fantastisk utsikt over HULADALEN og langt inn i LIBANON. Fortsetter til CAESAREA FILIPPI. Deretter opp på GOLANHØYDENE til BEN TAL (1.250 m.o.h.) hvor vi får høre om kampene på GOLAN i Fortsetter sørover GOLAN og videre ned YARMUKDALEN (Goghopens dal) og tilbake til TIBERIAS. Frokost og middag. On. 1/10: TIBERIAS NATANYA. Vi forlater GALILEA og setter kursen mot MIDDELHAVET. Første stopp er NASARET hvor vi besøker BEBUDELSESKIRKEN og stedet vi tror at folket ville styrte Jesus utfor stupet. Fortsetter til den gamle romerske byen ZIPPORI før vi setter kursen mot KARMEL fjellet hvor profeten Elias kjempet mot Baàl profetene. Hefra fortsetter vi til NATANYA ved MIDDELHAVET og vårt hotell. Frokost og middag. To. 2/10. CAESAREA - TEL AVIV. Vi kjører først opp til CAESAREA ved havet hvor vi ser teateret, ruinene av Herodes palasset, Hippodromen og restene av havna og korsfarer byen. Fortsetter sørover til TEL AVIV hvor vi kjører en kort tur gjennom byen og ut til gamle JOPPE, muligens verdens eldste havneby? Her minnes vi profeten Jonas og Peter hos Simon graveren m.m. Vi gjør et kort stopp ved den norske Israels misjonens kirke IMMANUELKIRKEN som også ligger i JOPPE. Retur til NATANYA og vårt hotell. Frokost og middag. Fr. 3/10:NATANYA. Fridag hvor vi nyter solen, sommeren og sjøen. Frokost og middag Lø. 4/10: ISRAEL NORGE. Oppholdet i ISRAEL er slutt for denne gang. Avreise Tel Aviv kl LH 691 Ankomst Frankfurt kl Avreise Frankfurt kl LH 3126 Ankomst Bergen kl Avreise Frankfurt kl LH 3132 Ankomst Oslo kl Pris ved minimum 30 betalende NOK Prisen inkluderer: - Flyreise Oslo/Bergen - Tel Aviv med retur. - Assistanse på flyplassen i Tel Aviv ved ankomst og avreise. - Transport flyplass - hotell - flyplass. - Opphold på og de hoteller i dobbeltrom. - Frokost og middag. - Lunsj i Ein Gev - Rundreise ifølge det oppsatte program. - Inngangspenger til severdighetene. - Båt tur på Genesaretsjøen. - Taubane til Masada. - Skandinavisk talende guide på rundturen. - Norsk reiseledelse.

3 Ikke inkludert: Flyskatter NOK (kan forandres) Tips til guide, sjåfør og hoteller. usd 50.- pr. person Tillegg for enkeltrom NOK Vi tar forbehold om endringer i program og pris. Ved bestilling vennligst benytt PÅMELDINGSSKJEMA. Krav om depositum på nok Pr. person vil bli tilsendt etter at skriftlig påmelding er mottatt. Vennlig hilsen Øystein Ramberg

4 PÅMELDINGSSKJEMA FOR SABRA TOURS Vennligst fyll ut skjema og kryss av for ønsker og valg. Bruk blokkbokstaver. Gruppenavn: Destinasjon: Avreisedato: Reiseleder: RUNDREISE MED BIBELEN ISRAEL 24.sep. 4. okt Jan Bygstad Navn: Adr: Postnr./sted: Fødselsdato: Telefon privat: arbeid: Passnr.: Gyldig til: Utstedelsessted: Ønsker tilslutning fra (flyplass i Norge): Ønsker dobbeltrom Ønsker enkeltrom Navn: Adr: Postnr./sted: Fødselsdato: Tlf. privat: arbeid: Passnr: Gyldig til: Utstedelsessted: Ønsker tilslutning fra(flyplass i Norge) Ønsker dobbeltrom Ønsker enkeltrom Ønsker reiseforsikring Ønsker avbestillingsforsikring Ønsker reiseforsikring Ønsker avbestillingsforsikring PÅMELDINGSREGLER: 1 PÅMELDING Når du melder deg på en gruppetur SKAL det skje skriftlig på dette skjema. 2 PÅMELDINGSFRIST Alle har fordeler av at påmeldingen skjer så tidlig som mulig, og senest 5 uker før avreise. Hvis andre frister gjelder angis dette i det aktuelle programmet. Senere påmeldinger vil vi forsøke å følge opp, men ta da direkte kontakt med reisebyrået for å høre om ledige plasser. Tidlige påmeldinger er med på å sikre nok deltakere til at turene kan gjennomføres. Sene påmeldinger skaper usikkerhet og kan sette turen i fare for avlysning. 3 AVLYSNING ELLER UTSETTELSE AV TUREN En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses. Det samme kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbud om en annen tur eller tilbake innbetalte penger inklusive avbestillingsbeskyttelse. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne. Dette skal skje snarest mulig og senest 2 uker før avreise. 4 AVBESTILLING AVBESTILLING VED FORCE MAJEURE Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. AVBESTILLING MOT GEBYR Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure betales: - Avbestilling 3 måneder 46 dager før avreise gebyr likt innbetalt depositum - Avbestilling dager før avreise 50% av turens pris. - Avbestilling mindre enn 30 dager før avrrise betales turens pris i sin helhet. AVBESTILLINGSBESKYTTELSE Vi anbefaler at den enkelte bestiller avbestillingsforsikring. Dette kan gjøres hos ditt forsikringsselskap eller vi kan tegne for deg hos EUROPEISKE REISEFORSIKRING. Pris 6% av turens totalpris. Flyskatter regnes ikke med.

5 PÅMELDINGSSSKJEMA SENDES TIL: SABRA TOURS AS Boks Spydeberg DIVERSE OPPLYSNINGER: Når vi har mottatt skriftlig påmelding sender vi faktura for depositum og evt. avbestillingsbeskyttelse. Innbetalt depositum trekkes av på sluttfaktura. Avbestillingsbeskyttelsen omfatter egen husstand eller den nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken), som hindrer eller gjør det uforsvarlig å gjennomføre reisen. Sykdom skal dokumenteres med legeattest hvor undersøkelsesdato og diagnose skal fremgå, samt at sykdommen er et alvorlig hinder for at reisen kan foretas. Avbestillingsbeskyttelsen omfatter også hendelser av plutselig og alvorlig karakter og som ikke var kjent eller burde være kjent da avtalen ble inngått og som gjør at det ikke er rimelig å forlange at reisen benyttes. Det skal gis skriftlig beskjed til Sabra Tours så snart som mulig om avbestilling. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder ikke for avbestilling som skyldes: - akutt forverring av kronisk lidelse når den med stor grad av sannsynlighet kan inntreffe i forsikringsperioden - innleggelse på sykehus når behandling/ operasjon er forespeilet før reisen ble bestilt, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført. - forhold i forbindelse med svangerskap - sykdom eller skade som følge av deltakelse i boksing, bryting, judo, karate, hanggliding, fallskjermhopping, ballongfart o.l. Avbestillingsbeskyttelse tegnes ved bestilling og refunderes ikke. Ved avbestilling må evt. tilsendte billetter returneres før evt. tilbakebetaling. 5 FORSIKRINGER Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Sabra Tours er agent for Europeiske Reiseforsikring. Informasjon om Europeiske Reiseforsikrings tilbud sendes på forespørsel. 6 ENDRING AV PRIS Prisen er basert på minimum 20 fullt betalende og gjeldende priser og tariffer ved utarbeidelsen av programmet. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over. 7 BETALINGSVILKÅR Depositum og evt. avbestillingsbeskyttelse faktureres når vi mottar påmeldingsskjema. Ca. 4. uker før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. Reisedokumenter og billetter gjøres gyldig når vi mottar betaling. På slutt-fakturaen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. 8 GENERELLE VILKÅR Det vises for øvrig til Lov om Pakkereiser gjeldende fra 1. januar Sabra Tours tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås. PS! Påmeldingsreglene beholdes av deg/dere.