Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60"

Transkript

1 Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

2 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager som denne finns planleggingstanker av svært mange slag. Det ga sæ kke sjøl, dette landet vi bor i med frihet og velstand, med rikdom og fred. Det ga sæ kke sjøl, det vi kaller for Norge et langt og tynt land nord på jorda et sted. Det krevde sin mann i historiens dager, som ofret av krefter og ga til han falt. Det krevde av kvinnene omsorg og ansvar, en innsats i hjem som ble bygd over alt. Og skal vi beholde det landet vi bor i som fortsatt et frihetens sted her på jord, da kreves det langt mer enn skrift på papirer, da kreves det langt mer enn taler og ord. Det kreves i dag at vi fortsatt går sammen, en årelang dugnad for land og for folk. Hver selvopptatt tanke med iver bekjempe, på lag med de minste, de svakestes tolk. Vårt land trenger menn sker som trår til for nabo n, som gir av sin tid ikke kun «seg og sitt». Det trenger at mennesker ser over skogen og tenker at dette er vårt ikke mitt. Vårt land trenger menn sker som kjenner naturen, gir kommende slekter en framtidstro, som vil at i landet vi kaller for Norge skal alle slags liv kunne trives og gro. Samtidig må hver og en gjestfrie være og lukke opp døra for venner på flukt, få be dem tid bords og få gi dem det beste, så ser vi snart deres verdier og frukt. Da vil vi få raushet og ro til å lindre de mange slags utslag av tomhet og nød. Det gjør sæ kke sjøl, det å skape en framtid. Det kreves et ansvar, en vilje, en glød! I tusen år, minst, har de slekter som levde fått se dette oppdrag som gitt oss av Gud, forvalte et stykke av Skaperens verden, arbeide for fred etter Skaperes bud. I ett tusen år nå har lyset fra Herren, tilgivelsens lys, latt oss starte på ny. Det gjør sæ kke sjøl, det er ordet fra Herren: Han kaller til innsats for bygd og for by. Torunn Bjørnstad Båtvik

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetsfullmektig Heidi Spydevold Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche Prestens penn: No livnar det i lundar Denne vinteren har vært lang, og jeg tror de fleste av oss har sukket. I prestegården gikk parafintanken tom, og det gikk mye mer ved enn vi hadde trodd. Dessuten var strømprisen høy. «Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord, og atter som eit under nytt liv av daude gror,» skriver salmedikteren Elias Blix i Det er ikke vedhogging eller strømprisen han har i tankene. Blix bruker det som skjer i naturen som en lignelse. «Og atter som eit under nytt liv av daude gror,» det henspeiler på Jesu oppstandelse og vårt kristne håp. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår! Det er en sammenheng der som kan gjøre en solfylt vårdag til den rene oppbyggelse. Det er vanskelig å overse livets gjennombrudd i en norsk vår: * Blomsterfrø som spirer i jorden. * Konfirmantene våre, så vakre og nysgjerrige på hva livet vil by på. * Vi får feire: Arbeidets Dag, Frigjøringsdagen og 17. mai, Grunnlovsdagen. Den første isen spises ute i solveggen. Så godt å leve i frihet og fred! Tiden mellom påske og pinse er kirkens største festtid, og slik har det vært helt fra kirkens første tid. Denne tiden er svært viktig, fordi dette var tiden da Jesus viste seg for disiplene (og andre) etter sin død og oppstandelse. Mitt ønske for konfirmantene våre er at de fortsatt vil få gode møter med den oppstandne Kristus. Ha en fin festtid, og til lykke med alle vårens festdager fremover. Gyda Hesla Månedens bibelord: Johannes åpenbaring 21, 5: Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Anne-Grethe Larsen, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 OPPSETT FOR KONFIRMASJON Tomb kirke 2. juni kl Aurora Malin Mallin Nora Hemmingsen Johansen Julie Andersen Caroline Heltne Åsskau Adeline Halvorsen Nathalie Helgarson Julie Synnøve Ensrud Erik-André Kristiansen Henrik Elton Morgan Borge Hansen Nikolai Bjerke Rodriguez Emil Svalstad Botner Johanne Fuglevik Vilde Myrvang Elgaaen Elise Bergheim Sina Victoria Skovly Henrik Nøstdal Kl Mia Sofie Lindås Kjos Maria Helene Hansen Trine Thorvaldsen Ringdal Nikolai Sundar Aaboen Vetle Melby Magnus Utter Nilsen 4 Anders Lervik Joakim Jensen Kristoffer Moan Karoline Nysted Nilsen Emilie Gillebo Ina Madelen Korsgaard Larsen Martinique Løberg Marte Viola Olsen Sandra Øverdal Jensen Råde Kirke 4. juni kl Birte Andrea Revhaug Linn Therese Werket Linnea Kjærheim Sander Haglund Magnus Enger Hege Jakobsen Elise Simonsen Julie Lid Ole Kristian Hageberg Martin Ørmen Martine Isabel Mauritzen Alexander Ski Aasberg Michelle Arnesen Pontus Adrian Ankarberg Råde Kirke 5. juni kl Helena ten Hacken Sandra Holstad Maria Lundeby Thomas Karlsen Jakobsen Halvor Løwen Andersen Sebastian Aslaksrud Jørgen Nyback Braut Astri Marie Nakkim Andreas Haraldstad Erland Jensen Martin Johansen Jostein André Thalberg Jørgen Cornelius R Holand Kl Lena Marie Skjegstad Mina Svendsen Wold Emma Elvestad Marius Armand Ødegaard Sofie Stene Malin Rygge Holtet Anne Caroline Arnesen Camilla Gysell Holmgren Oliwia Strzelecka Jeanin Michelle Sund Jensen

5 Glimt fra konfirmantåret 5

6 Registrering av inventaret i kirkene Arv Råde menighetsråd har mottatt en testamentarisk gave til Råde kirke og til Furuly menighetssenter fra avdøde Ågot Marie Spydevold. Vi er svært takknemlig for denne gaven! Oppretting av gravstøtter på kirkegården Det er mange gravstøtter som står skjevt etter vinteren på kirkegården. Disse må rettes opp, og dersom dere trenger hjelp til å gjøre denne jobben, ta kontakt med kirketjener på tlf Kirkevergen 17. mai-fest på Tomb Tomb vgs. og landbruksstudier i samarbeid med Normisjonsforeningene i Råde arrangerer 17. mai-fest i aulaen kl Tale av Jan Gossner (bildet), rektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo. Sang av Tove Omvik og Hans Olav Aune. misjonsinnslag. Varm mat og kaffe. Inngangspenger kr. 100,-. Misjonsgave. Alle hjertelig velkommen til en hyggelig kveld! Etter kirkeloven har man plikt til å føre inventarlister. Ved skader eller tyveri vil man sitte med god dokumentasjon av verdifulle objekter, og dette er en viktig komponent i arbeidet med sikring av kulturminneskatter. Det er også et krav i kirkeforsikringsordningen om at inventaret skal være registrert i basen, og at forsikringsopplysningene holdes oppdatert. Det pågår for tiden en registrering av alt inventaret i kirkene våre. Odd Henæs, Kai Kinn, Kjell Martinsen, Asbjørn Trandem og Eigill Tangen gjør denne jobben for oss. Det er vi svært takknemlig for! 6

7 GUDSTJENESTEN BLIR NY! Den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, var samlet i Tønsberg i april. Det ble vedtatt en ny gudstjenesteordning for Den norske kirke. Etter et forberedende arbeid som har gått over 7 år, hvor det de siste årene har vært mange menigheter som har vært forsøksmenigheter (ikke vi her i Råde), er det nå gjort noen vedtak. De viktigste vedtakene er: Ny liturgi for hovedgudstjenesten Ny dåpsliturgi Ny nattverdsliturgi Ny tekstbok (Utvalg av bibeltekster som brukes i gudstjenesten) Det arbeides nå med å utvikle nye melodier til ulike gudstjenesteledd, og det arbeides med en ny salmebok. Men her gjenstår det ennå en del arbeid. Hovedmål. Det grunnleggende med denne gudstjenestereformen er at man ønsker å åpne mer opp for at flere i menigheten kan være med å planlegge og gjennomføre gudstjenestene. Gudstjenesten er ikke bare prestens og organistens, men er noe vi gjør i fellesskap. Derfor er det i de nye ordningene også lagt inn flere ulike alternativer å velge mellom, slik at gudstjenesten kan tilpasses ulike lokale tradisjoner og ønsker. Dette skal de forskjellige menighetsråd være med å bestemme. Så blir spørsmålene: -Hvordan vil vi ha det her hos oss i Råde? -Hvilke tradisjoner har vi som vi ønsker å ta vare på og forsterke? -Hva trenger vi av fornyelse og nye impulser? -Hvordan kan vi gi folk frimodighet til å bidra i gudstjenesten? Blir alt nytt? Mange av oss er glad i gudstjenesten slik den er i dag og blir litt bekymret for det som kommer. Blir alt nytt og ukjent nå? Kommer vi til å klare å følge med? Jeg er sikker på at i den nye ordningen vil vi finne igjen ting som vi kjenner fra før, samtidig som det kommer noe som er nytt og annerledes. Balansen her skal vi prøve å finne, slik at det blir sånn som vi vil ha det her hos oss. I tillegg blir det en viktig utfordring å legge til rette med tekster og melodier, slik at det blir enkelt å følge med også på det som er nytt. Uansett så tror jeg det viktigste blir å møte de nye ordningene med et åpent og nysgjerrig sinn. I menigheten kommer vi helt sikkert til å invitere til samlinger hvor vi kan bli kjent med sider av dette, slik at vi kan øve før vi tar det i bruk. Når skjer det? Planen er at materialet skal være klart til 1. søndag i advent 2011 (27. november), og så har vi et helt år på å innføre det i menigheten her hos oss. I praksis vil det si at vi skal ta dette i bruk i løpet av Så får dere bare følge med i menighetsbladet og andre steder, så vil det komme mer informasjon etter hvert. Til slutt: Å feire gudstjeneste er noe av det viktigste vi gjør som menighet. Der er vi sammen for Guds ansikt, her bærer vi barna våre til ham i dåpen, her synger vi og ber, her lytter vi og tenker, her deler vi brød og vin i nattverden. Håpet er at gudstjenesten kan være et sted hvor alle slags mennesker skal kjenne seg sett av Gud og tatt inn i fellesskapet, om man er barn, ungdom eller voksen. Det må være rom for alle i gudstjenesten; derfor vil vi prøve å lage gode gudstjenesteordninger her i Råde, som ivaretar nettopp det. Lykke til! Og måtte Gud velsigne det arbeidet som ligger foran! Per Willy Wilhelmsen 7

8 ÅRETS SOMMERLEIRER Gleder du deg til sommerferien? Flere organisasjoner arrangerer leir i sommer. Det finnes leir for alle aldersgrupper. Enkelte arrangerer også familieleir. På leir er det spennende og lærerikt. Du knytter nye vennskapsbånd og opplever mye. Da det finnes mange tilbud om leir, har vi valgt ut noen nettsteder hvor du kan laste ned leirbrosjyren for den organisasjonen. Norges KFUK/KFUM-Østfold arrangerer leir på Tjellholmen. Leirprogrammet finner du på Normisjon arrangerer leir på Sauevika og Sjøglimt, og du finner leirbrosjyren fra Acta Østfold på KRIK (kristen idrettskontakt) arrangerer flere leirer. Se på nettsiden deres Norsk Luthersk misjonssambands leirbrosjyre finner du på og under religion øst. Søndagsskolen tilbyr leir på Sauevika på Hvaler. Er du interessert i å være med, skriv en mail til så får du tilsendt brosjyren. Så ønsker vi dere alle en riktig god og spennende sommer!

9 Menighetens årsmøte nå igjen På Furuly den 14. april var det tid for nok et Menighetens årsmøte, dette årlige arrangementet der en stopper opp, oppsummerer året som var, og ser framover. Kvelden startet ungt og vakkert med fiolinspill av Frida Marie Borge. Det var menighetsrådets formann, Ingvar Lyche, som ledet det hele. En hjord er det samme som en flokk tamdyr, en buskap. Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke, er ikke den første som har brukt begrepet hjord om en menighet. Han begynte sitt foredrag, Deilig er hjorden, med å spille noen strofer av Henning Kvitnes: Jeg elsker deg med dine feil og mangler en sang hvor neste linje ender med ordet hangler. Og det er vel mangler og alt som hangler en lett ser seg blind på i de fleste menigheter, fortsatte han. Men menigheten er et helt vanlig, hellig fellesskap av mennesker som tror på Jesus. Bøker som omhandler menigheten slik som den skulle og burde være, er det mange av. Gud tenker ikke sånn, filosoferte han. Gud tenker: Dette er mitt folk. Der de er samlet, er jeg til stede. Eriksen beskrev kristenhetens første menigheter som brokete flergenerasjons-fellesskap. Det var faktisk dette som var kirkens sprengkraft, hevdet han. De tidligste menighetene tok i mot alle med åpne armer, slaver, kvinnfolk og småbarn. Dette ble både bemerket og kritisert av samtiden. Utfordringen for oss er å bevare denne enheten, fortsatte han. I vår tid er generasjonsgapet den store utfordringen. Han minnet om ordtaket: Våre venner velger vi, vår familie får vi. I en familie må vi akseptere forskjeller, tåle svakheter og elske dem som mislykkes. Hjorden, menigheten, består, tross sine feil og mangler og sin vaklende tro, rett og slett av mennesker som kommer for å høre stemmen til hyrden. På dette grunnlaget gikk vi, fremmøtte, gjennom årsberetning og regnskap. Bibelundervisningen på Furuly samler fulle hus. Trosopplæringsutvalget er i god gjenge, men savner frivillige. Småbarnssangen er populær, og nesten 80% av ungdommene i Råde står til konfirmasjon i kirken. Diakoniutvalg og Gudstjenesteutvalg er i aktivitet, og Hjerter av gull, søndagsskole under gudstjenesten, samler mange barn. Barnekoret har medlemmer. Festkomitéen er stadig i aktivitet. Økonomiutvalget og komitéen for Furulydagene arbeider trofast, og Menighetsbladet klarer å gi ut 10 nummer i året. Sverre Rædergård fortalte fra arbeidet i Vennskapsog Misjonsutvalget, Kari Metter Sundby fortalte om tankene bak Kirketorgets arrangementer, og menighetspedagog Kristine Lund Almås fortalte om erfaringer fra konfirmantarbeidet. Kirkeverge Anne Grete Larsen kunne legge fram et regnskap i balanse tross både uforutsette vedlikeholdsutgifter og sykdom blant ansatte, hun fortalte om stor giverglede og et godt samarbeid med kommunen. Vi fikk altså et godt bilde av en aktiv menighet med en stor frivillig innsats og med dyktige ansatte. Mye er bra, og noe kan bli bedre. Åpningsstrofene fra Henning Kvitnes, Jeg elsker deg med dine feil og mangler, ble ord til ettertanke og inspirasjon på Menighetens årsmøte den kvelden. TBB 9

10 Tomb Kammerskor inviterer til Fra vinterfjøs til sommerbeite en vandringskonsert i eikelunden Søndag 22. mai kl Konserten starter i det nye sauefjøset på Tomb og ender i eikelunden (Verkenslund) ved Krogstadfjorden. Det blir inntrykk for både øre, øye og gane. Medvirkende: Terje Brevig eventyr Ingar Ludvigsen lur og tussefløyte Barnemusikere fra Råde kulturskole Barn fra Mattisgården barnehage Rune Aae om Eikelunden; natur og historie Velkommen! Tomb Kammerskor v/dirigent Halvor Kjerkreit Billetter: 150,- (voksne), 50,- (barn), 300,- (familie) Mitt bibelord-stafetten Matteus 6,33: «Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Dette ordet traff meg rett i hjertet der jeg satt på siste benk i Moss bedehus en gang på slutten av 1950-tallet, og jeg tok imot Jesus som min Frelser den kvelden. Siden har dette ordet fulgt meg, og jeg har fått oppleve mange gode år med Guds rike velsignelse. Hilsen Marit Synnøve Solberg. 10

11 Program for 17. mai i Råde 2011

12 07.00 Saltnes musikkorps spiller i Saltnesområdet Råde musikkorps spiller på Tomb vgs Flaggene heises ved Rådhuset, Tomb, Spetalen og Karlshus. Speiderparade. Saltnes musikkorps spiller i Spetalenområdet Råde skolemusikk korps spiller ved sykehjemmet og marsjerer deretter i omkringliggende boligfelt Togoppstilling ved Råde kirke FELLESPROGRAM Representant for 17. mai-komitéen, Ola Rusaanes, ønsker velkommen Tale for dagen ved Errol Henriksen Friluftsgudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen 10:30 Toget går til Idrettsparken 11:45 Ankomst Idrettsparken TOGTRASÉ: Start ved Råde kirke Sarpsborgveien Fredrikstadveien Skoleveien Everksveien Skråtorpveien Mosseveien Idrettsveien Idrettsparken. MERK! PARKERING VED KIRKEN KUN FOR BEVEGELSESHEMMEDE. Det vil gå busser i skytteltrafikk mellom rutebilstasjonen og kirken fra ca. kl til ca. kl IDRETTSPARKEN Konferansier: Lars-Erik Lilleng Programmet foregår inne i Flerbrukshallen Kiosksalg starter Råde musikkorps spiller FAU-leder Lars-Erik Lilleng ønsker velkommen Tale for dagen Bygdesangen synges Råde musikkorps holder konsert Lekeaktivitetene starter ute Dans: Freestyle oppvisning med barn fra 5. klasse Råde kirkes Barne- og ungdomskantori synger Leikarringen opptrer Musikalsk innslag ved elevene i 5. klasse ved Karlshus skole Råde skolemusikkorps spiller, og drilltroppen opptrer Korps og drilltropp marsjerer ut, og avslutter dermed arrangementet Lekeaktiviteter, lotteri og lykkehjul med gevinster. ALT KIOSKSALG FORBEHOLDT RÅDE MUSIKKORPS OG RÅDE SKOLEMUSIKKORPS LODDSALG VED 5. KL. FORELDRE KARLSHUS SKOLE Stoler finnes i hallen. Husk å ta med campingstol til utebruk! Boder åpnes, og kiosksalg starter Saltnes musikkorps spiller FAU-leder, Jan Helge Aker, ønsker velkommen Tale for dagen ved elevrådsformann Kristine Huseby Musikalsk innslag ved Ekko Innslag fra elever ved Spetalen skole Jenny og Kornelia Aae: Fiolin SPETALEN SKOLE Konferansier: Jan Helge Aker Elias Esteban Dattner Omberg: Dans (Michael Jackson) Musikalsk innslag ved Red Rules Trekning av Elevrådets lotteri Oppstilling til barnetoget Saltnes musikkorps spiller Slutt Andre aktiviteter: Leker for barn med premier, kafeteria, m.m. Husk å ta med campingstol! ALT SALG FORBEHOLDT FAU VED SPETALEN SKOLE.

13 Personell fra lensmannskontoret Flaggborg 17. mai-komitéen Oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret Råde Skolemusikkorps Klokkergården barnehage Furuly barnehage Missingmyr barnehage Små Spirer Gårdsbarnehage TOGORDEN 2011 Karlshus skole Saltnes Musikkorps Saltnes barnehage Mattisgården barnehage Grenda barnehage Spetalen skole Råde Musikkorps Råde ungdomsskole Rådes søndagsskoler Råderussen Skolebussen kjører fra Spetalen skole kl Bussavgang til Saltnes fra Råde Ungdomsskole ca. kl Tomb vgs. 1. Råde speidergruppe 4 H Råde Bygdeungdomslag Råde Røde Kors Råde Skytterlag Råde Forsvarsforening Råde Idrettslag Folketoget Ja, vi elsker dette landet Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt, over vannet, med de tusen hjem; elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømme på vår jord! Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett. Gud signe vårt dyre fedreland Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma! No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen! Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt, over vannet, med de tusen hjem! Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir.

14 Bygdesangen for Råde Mel: Sønner av Norge Råde, vi hilser deg, bygd i blant bygder solrik og fager i vårsol og vind. Foldrik er jorden som slektene samler, den de har dyrket med glede i sinn. Fedrenes ære, den vil vi bære, løfte som arv, la den adle vårt sinn. Føre den frem, slik at kommende slekter, bæres av rikdom i fremtiden inn. Vennlig og åpen du ønsker velkommen, smiler til dem som med fart drar forbi. Føle din varme, og kjenne din trygghet, kan bare den som har tid til å bli. Fiskernes skute, fylles der ute, bonden han sår i den dypsvarte muld. Over oss alle du øser din rikdom, her kan vi kjenne at trivsel er gull. Høyt ligger kirken med utsyn så vide, fulgt har den slekten i hundrer av år. Vigslet og signet til glede og høytid, malmtunge slag over støv som forgår. Her, i det nære, løfte og bære, vil den stå vakt med sitt ord og sin ånd. Binde oss sammen, og signe vårt virke, gi av sin fylde til hjerte og hånd. Gunvor Molvig Reserverte plasser for biler med eldre eller funksjonshemmede, ved BYGGMAKKER Solberg. Bli med i 17. mai-toget alle som kan! Morks Maskinsetteri a.s

15 Fasteaksjonen 2011 Takk for innsatsen! Tirsdag 12. april var bortimot 70 konfirmanter ute og gikk med bøsser for Kirkens Nødhjelp. Årets fasteaksjon gikk av stabelen, og etter dager med flott vårvær ble det en grå og regntung tirsdag for konfirmantene. Men de bevarte humøret, og gikk ut og ringte på dører i det meste av bygda vår. Ikke alle steder rakk vi over, men de fleste fikk besøk. Og da konfirmantene kom tilbake, våte og kalde, så var det tid for boller og brus, prat og varme. Og mange hadde mye å fortelle, både om glade givere og om de som ikke var så glade for å få besøk. Sånn er virkeligheten. Men fra oss i kirken vil vi si: Takk til konfirmantene for flott og sporty innsats i regnværet. Dere gjorde en kjempejobb! Takk til konfirmantforeldre og Y s Men som stilte som sjåfører. Og stor takk til alle som gav sine bidrag i bøssene! Resultatet ble: kroner Hilsen Kristine og Per Willy 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 9. mai kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Råde KFUK 18. mai kl Helene Haarr: «Sanger for vårdager.» Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Frivillige sjåfører søkes Vi er en liten gjeng pensjonister som kjører brukere til Dagsenteret hver formiddag og hjem igjen på ettermiddagen. Nå kjører vi fast én dag i uken hver. Med noen flere sjåfører kan vi utvide til f.eks. bare én dag annenhver uke. Vil du være med på en trivelig og samfunnsnyttig dugnad? Vanlig førerkort klasse B er tilstrekkelig. Ta kontakt med: Kolbjørn Stokker tlf eller Dagfinn U. Larsen tlf FORMIDDAGSTREFF på Furuly mandag 9. mai kl : Magnhild Bråthen. Misjonssekstetten, Marker. Andakt. Bevertning. Alle som har fri mandag formiddag, er hjertelig velkommen! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandag-lørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO Velkommen til oss og våre program: MAI * Tirsdag 17. mai: Vi har åpen kafé, mye godt å få kjøpt kl * Onsdag 18. mai: Vi reiser utenlands, denne gang blir det til vakre Budapest. Vi bor på Hotell Gellert, vi bader i thermalbad på hotellet. Vi skal ha en båtutflukt på Donau, hvor vi reiser til spennende Sztendere, en koselig by ved Donau. Det blir spennende utflukter og omvisninger, og vi bor ved Budapests beste handlegater hvor du kan shoppe det meste. Vi spiser god mat på førsteklasses restauranter. Vi har norsktalende guide med på hele turen. Påmeldingsliste på Eldrebølgens kafé. Ring om program, priser og betingelser tlf kl Tilbake lørdag 21. mai. * Søndag 29. mai kl : Familiemiddag * Fredagene 6. og 20. mai: Trekning av ukelotteri. Alle fredager lett trim og allsang. JUNI * Onsdag 8. juni: Tur til Roald Amundsens minne, sydpolfarer Roald Amundsen ble født her i 1872, vi får omvisning og en kaffekopp, så går turen til Kongsten Fort hvor vi får se krigskirkegården, videre til Gamlebyen, her får vi omvisning av guide, vi skal se komandantboligen og vi skal spise på Majorstuen. Buss fra Saltnes kl fra Karlshus kl Påmeldingsliste i Eldrebølgens kafé. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Tlf Sarpsborgveien SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF Åpningstider: åpningstider: Man-fre Telefon Lørdag Man - Ons Tors Fre Lør FREDRIKSTAD AS Vi har 250 kvm med Dammyr 12 - Tlf. tlf strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL - Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Tapet Bladet er trykket hos - Div. jernvaeart. Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 LHL Rygge og Råde V arm og kald mat for enhver anledning Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! T idsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument På jakt etter ny bil? til gravstedet! Se vårt spennende utvalg Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser på våre hjemmesider: Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER Rørleggerarbeide utføres Autorisert rørleggermester Svein O. Oven Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 C M Y CM MY CY CMY K RÅDE BIBLIOTEK Telefon A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Salt Skjellsand Kalk Torv/Gjødsel Totaktsbensin for hagen Hageredskap Sagkjedeolje Vaskemidler Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Furuly Menighetssenter Har du behov for selskapslokaler? da er Furuly stedet! Vi leier ut til: bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middags-/120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf Fra 1. mai har kontoret følgende åpningstider: Mandag stengt. Tirs-tors kl Fredag kl

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM 0,7 pt stroke 2016 17. MAI PROGRAM PROGRAM FOR DAGEN Ålgård 08:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller 08:30 Fremmøte til Barnetoget ved Solås skole. Elevene som

Detaljer

17. mai SPYDEBERG 2013

17. mai SPYDEBERG 2013 17. mai SPYDEBERG 2013 Program for 17. mai 2013 Kl.08.00 Flaggheising i Stasjonsgata ved Spydeberg speidergruppe og Spydeberg skolekorps. Det oppfordres til å ringe med gårdsklokkene. Korpsene spiller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica

KRINGLEBOTN SKOLE. 17. mai program Patrick Joel. Angelica KRINGLEBOTN SKOLE 17. mai program 2017 Patrick Joel Angelica Lars Jonas Isabell Simon 1 Kjære alle i Kringlebotn! Det er en stor glede å ønske velkommen til årets 17. maifeiring på Kringlebotn skole! Også

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet

Uke 20 og mai. Verdiord: Ærlighet Uke 20 og 21 15.-24.mai. Verdiord: Ærlighet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lunsj Vi øver på å gå i tog Grilling med barnehagen Hurra for 17.mai 1.klasse har fellessamling. Felleslunsj Lunsj Gym Norsk/

Detaljer

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program

1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke mai program 2017 17. mai program Program for dagen Ålgård 08:00 08:30 08:45 09:00 10:15 10:30 13:30 11:00 13:00 11:00 13:30 15:00 18:00 Flaggheising ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter. Ålgård Skolekorps spiller

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet

17. MAI-PROGRAM. og informasjon om grunnlovsjubileet 17. MAI-PROGRAM og informasjon om grunnlovsjubileet LUNNER KOMMUNE 2014 PROGRAM FOR HARESTUA Kl. 08.00 Kl. 09.00 Kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.15 Kl. 13.30 Flaggheising Harestua skole

Detaljer

NORD-AURDAL 17. MAI 2014

NORD-AURDAL 17. MAI 2014 NORD-AURDAL 17. MAI 2014 Tegning: Oda Hjelle, 6. klasse NABS grunnloven 200 år Tegning: Anne Kathrin Kühn, 6. klasse NABS Program for dagen 07.30 Gruppe fra Valdres Brass Band spiller på Nesjordet 08.00

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2016 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 2. 3. 4. 5. 6. Uteleik før 1. måltid En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik Malings aktivitet Kristi Himmelfarts

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nr. 4 Mai 2010 Årg. 59

Nr. 4 Mai 2010 Årg. 59 Nr. 4 Mai 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork, 1976 Krig 1940 Fred 1945 Tankene vandrer 70 år tilbake i tiden.- Når en er 9 år, går i 3. klasse på skolen og trives med det, har et trygt og harmonisk hjem med

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren!

Program 2015. Velkommen til Madlaleiren! 17.mai program Velkommen til Madlaleiren! Hjertlig velkommen til feiring av nasjonaldagen i Madlaleiern. Det er hele 57 år siden første gang.det betyr at det bør være mange blant besteforeldregenerasjonen

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Velkommen til Madlaleiren!

Velkommen til Madlaleiren! Velkommen til Madlaleiren! Det er en glede å igjen kunne ønske beboerne i Madla bydel velkommen til 17.mai-feiring her ved KNM Harald Haarfagre. I år er den 59. gang for dette unike sivile og militære

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby BYGDA OG KIRKEN SAMMEN I 825 ÅR Kirken vår er 825 år gammel. En kan undres på hva som førte til byggingen av kirken. Var det hovedsakelig

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk

Månedsbrev for mai. Et lite tilbakeblikk Månedsbrev for mai Et lite tilbakeblikk I april begynte vi med kosedyrsykehus. Da gjør vi samlingsrommet om til sykehus på torsdager og fredager. Barna får dele på å være lege der de gir de skadede kosedyrene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Program for 17. mai 2014 Paradis skole

Program for 17. mai 2014 Paradis skole Program for 17. mai 2014 Paradis skole Arrangør: Paradis Skolekorps i samarbeid med FAU Paradis skole Gratulerer med dagen! Norges nasjonaldag 17.mai 2014 markeres ekstra med mange små og store arrangementer.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Månedsbrev september 2015

Månedsbrev september 2015 Månedsbrev september 2015 Bikuben Hva har vi gjort i august? Velkommen til nytt barnehageår i Arnatveit barnehage! Nå gleder vi oss til å være masse sammen med barna deres igjen. Til dere foreldre og barn

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

17. mai. i Båtsfjord

17. mai. i Båtsfjord 17. mai i Båtsfjord 2009 Kjære Båtsfjordinger. leve og styresett. Siden disse ordene er skrevet noen dager i forkant må jeg få prise det fantastisk flotte været vi har. Håper dette også gjelder på selve

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget

17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Hammartun 05.05.15 17. mai 2015 Hammartun Informasjon om barnetoget Klassekontakter og lærere har sammen organisert hvem som skal følge barna i toget. Foresatte som går i toget kjenner ikke alle elevene

Detaljer