Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60"

Transkript

1 Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

2 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager som denne finns planleggingstanker av svært mange slag. Det ga sæ kke sjøl, dette landet vi bor i med frihet og velstand, med rikdom og fred. Det ga sæ kke sjøl, det vi kaller for Norge et langt og tynt land nord på jorda et sted. Det krevde sin mann i historiens dager, som ofret av krefter og ga til han falt. Det krevde av kvinnene omsorg og ansvar, en innsats i hjem som ble bygd over alt. Og skal vi beholde det landet vi bor i som fortsatt et frihetens sted her på jord, da kreves det langt mer enn skrift på papirer, da kreves det langt mer enn taler og ord. Det kreves i dag at vi fortsatt går sammen, en årelang dugnad for land og for folk. Hver selvopptatt tanke med iver bekjempe, på lag med de minste, de svakestes tolk. Vårt land trenger menn sker som trår til for nabo n, som gir av sin tid ikke kun «seg og sitt». Det trenger at mennesker ser over skogen og tenker at dette er vårt ikke mitt. Vårt land trenger menn sker som kjenner naturen, gir kommende slekter en framtidstro, som vil at i landet vi kaller for Norge skal alle slags liv kunne trives og gro. Samtidig må hver og en gjestfrie være og lukke opp døra for venner på flukt, få be dem tid bords og få gi dem det beste, så ser vi snart deres verdier og frukt. Da vil vi få raushet og ro til å lindre de mange slags utslag av tomhet og nød. Det gjør sæ kke sjøl, det å skape en framtid. Det kreves et ansvar, en vilje, en glød! I tusen år, minst, har de slekter som levde fått se dette oppdrag som gitt oss av Gud, forvalte et stykke av Skaperens verden, arbeide for fred etter Skaperes bud. I ett tusen år nå har lyset fra Herren, tilgivelsens lys, latt oss starte på ny. Det gjør sæ kke sjøl, det er ordet fra Herren: Han kaller til innsats for bygd og for by. Torunn Bjørnstad Båtvik

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetsfullmektig Heidi Spydevold Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche Prestens penn: No livnar det i lundar Denne vinteren har vært lang, og jeg tror de fleste av oss har sukket. I prestegården gikk parafintanken tom, og det gikk mye mer ved enn vi hadde trodd. Dessuten var strømprisen høy. «Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord, og atter som eit under nytt liv av daude gror,» skriver salmedikteren Elias Blix i Det er ikke vedhogging eller strømprisen han har i tankene. Blix bruker det som skjer i naturen som en lignelse. «Og atter som eit under nytt liv av daude gror,» det henspeiler på Jesu oppstandelse og vårt kristne håp. Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong, då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår! Det er en sammenheng der som kan gjøre en solfylt vårdag til den rene oppbyggelse. Det er vanskelig å overse livets gjennombrudd i en norsk vår: * Blomsterfrø som spirer i jorden. * Konfirmantene våre, så vakre og nysgjerrige på hva livet vil by på. * Vi får feire: Arbeidets Dag, Frigjøringsdagen og 17. mai, Grunnlovsdagen. Den første isen spises ute i solveggen. Så godt å leve i frihet og fred! Tiden mellom påske og pinse er kirkens største festtid, og slik har det vært helt fra kirkens første tid. Denne tiden er svært viktig, fordi dette var tiden da Jesus viste seg for disiplene (og andre) etter sin død og oppstandelse. Mitt ønske for konfirmantene våre er at de fortsatt vil få gode møter med den oppstandne Kristus. Ha en fin festtid, og til lykke med alle vårens festdager fremover. Gyda Hesla Månedens bibelord: Johannes åpenbaring 21, 5: Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Anne-Grethe Larsen, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 OPPSETT FOR KONFIRMASJON Tomb kirke 2. juni kl Aurora Malin Mallin Nora Hemmingsen Johansen Julie Andersen Caroline Heltne Åsskau Adeline Halvorsen Nathalie Helgarson Julie Synnøve Ensrud Erik-André Kristiansen Henrik Elton Morgan Borge Hansen Nikolai Bjerke Rodriguez Emil Svalstad Botner Johanne Fuglevik Vilde Myrvang Elgaaen Elise Bergheim Sina Victoria Skovly Henrik Nøstdal Kl Mia Sofie Lindås Kjos Maria Helene Hansen Trine Thorvaldsen Ringdal Nikolai Sundar Aaboen Vetle Melby Magnus Utter Nilsen 4 Anders Lervik Joakim Jensen Kristoffer Moan Karoline Nysted Nilsen Emilie Gillebo Ina Madelen Korsgaard Larsen Martinique Løberg Marte Viola Olsen Sandra Øverdal Jensen Råde Kirke 4. juni kl Birte Andrea Revhaug Linn Therese Werket Linnea Kjærheim Sander Haglund Magnus Enger Hege Jakobsen Elise Simonsen Julie Lid Ole Kristian Hageberg Martin Ørmen Martine Isabel Mauritzen Alexander Ski Aasberg Michelle Arnesen Pontus Adrian Ankarberg Råde Kirke 5. juni kl Helena ten Hacken Sandra Holstad Maria Lundeby Thomas Karlsen Jakobsen Halvor Løwen Andersen Sebastian Aslaksrud Jørgen Nyback Braut Astri Marie Nakkim Andreas Haraldstad Erland Jensen Martin Johansen Jostein André Thalberg Jørgen Cornelius R Holand Kl Lena Marie Skjegstad Mina Svendsen Wold Emma Elvestad Marius Armand Ødegaard Sofie Stene Malin Rygge Holtet Anne Caroline Arnesen Camilla Gysell Holmgren Oliwia Strzelecka Jeanin Michelle Sund Jensen

5 Glimt fra konfirmantåret 5

6 Registrering av inventaret i kirkene Arv Råde menighetsråd har mottatt en testamentarisk gave til Råde kirke og til Furuly menighetssenter fra avdøde Ågot Marie Spydevold. Vi er svært takknemlig for denne gaven! Oppretting av gravstøtter på kirkegården Det er mange gravstøtter som står skjevt etter vinteren på kirkegården. Disse må rettes opp, og dersom dere trenger hjelp til å gjøre denne jobben, ta kontakt med kirketjener på tlf Kirkevergen 17. mai-fest på Tomb Tomb vgs. og landbruksstudier i samarbeid med Normisjonsforeningene i Råde arrangerer 17. mai-fest i aulaen kl Tale av Jan Gossner (bildet), rektor ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo. Sang av Tove Omvik og Hans Olav Aune. misjonsinnslag. Varm mat og kaffe. Inngangspenger kr. 100,-. Misjonsgave. Alle hjertelig velkommen til en hyggelig kveld! Etter kirkeloven har man plikt til å føre inventarlister. Ved skader eller tyveri vil man sitte med god dokumentasjon av verdifulle objekter, og dette er en viktig komponent i arbeidet med sikring av kulturminneskatter. Det er også et krav i kirkeforsikringsordningen om at inventaret skal være registrert i basen, og at forsikringsopplysningene holdes oppdatert. Det pågår for tiden en registrering av alt inventaret i kirkene våre. Odd Henæs, Kai Kinn, Kjell Martinsen, Asbjørn Trandem og Eigill Tangen gjør denne jobben for oss. Det er vi svært takknemlig for! 6

7 GUDSTJENESTEN BLIR NY! Den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, var samlet i Tønsberg i april. Det ble vedtatt en ny gudstjenesteordning for Den norske kirke. Etter et forberedende arbeid som har gått over 7 år, hvor det de siste årene har vært mange menigheter som har vært forsøksmenigheter (ikke vi her i Råde), er det nå gjort noen vedtak. De viktigste vedtakene er: Ny liturgi for hovedgudstjenesten Ny dåpsliturgi Ny nattverdsliturgi Ny tekstbok (Utvalg av bibeltekster som brukes i gudstjenesten) Det arbeides nå med å utvikle nye melodier til ulike gudstjenesteledd, og det arbeides med en ny salmebok. Men her gjenstår det ennå en del arbeid. Hovedmål. Det grunnleggende med denne gudstjenestereformen er at man ønsker å åpne mer opp for at flere i menigheten kan være med å planlegge og gjennomføre gudstjenestene. Gudstjenesten er ikke bare prestens og organistens, men er noe vi gjør i fellesskap. Derfor er det i de nye ordningene også lagt inn flere ulike alternativer å velge mellom, slik at gudstjenesten kan tilpasses ulike lokale tradisjoner og ønsker. Dette skal de forskjellige menighetsråd være med å bestemme. Så blir spørsmålene: -Hvordan vil vi ha det her hos oss i Råde? -Hvilke tradisjoner har vi som vi ønsker å ta vare på og forsterke? -Hva trenger vi av fornyelse og nye impulser? -Hvordan kan vi gi folk frimodighet til å bidra i gudstjenesten? Blir alt nytt? Mange av oss er glad i gudstjenesten slik den er i dag og blir litt bekymret for det som kommer. Blir alt nytt og ukjent nå? Kommer vi til å klare å følge med? Jeg er sikker på at i den nye ordningen vil vi finne igjen ting som vi kjenner fra før, samtidig som det kommer noe som er nytt og annerledes. Balansen her skal vi prøve å finne, slik at det blir sånn som vi vil ha det her hos oss. I tillegg blir det en viktig utfordring å legge til rette med tekster og melodier, slik at det blir enkelt å følge med også på det som er nytt. Uansett så tror jeg det viktigste blir å møte de nye ordningene med et åpent og nysgjerrig sinn. I menigheten kommer vi helt sikkert til å invitere til samlinger hvor vi kan bli kjent med sider av dette, slik at vi kan øve før vi tar det i bruk. Når skjer det? Planen er at materialet skal være klart til 1. søndag i advent 2011 (27. november), og så har vi et helt år på å innføre det i menigheten her hos oss. I praksis vil det si at vi skal ta dette i bruk i løpet av Så får dere bare følge med i menighetsbladet og andre steder, så vil det komme mer informasjon etter hvert. Til slutt: Å feire gudstjeneste er noe av det viktigste vi gjør som menighet. Der er vi sammen for Guds ansikt, her bærer vi barna våre til ham i dåpen, her synger vi og ber, her lytter vi og tenker, her deler vi brød og vin i nattverden. Håpet er at gudstjenesten kan være et sted hvor alle slags mennesker skal kjenne seg sett av Gud og tatt inn i fellesskapet, om man er barn, ungdom eller voksen. Det må være rom for alle i gudstjenesten; derfor vil vi prøve å lage gode gudstjenesteordninger her i Råde, som ivaretar nettopp det. Lykke til! Og måtte Gud velsigne det arbeidet som ligger foran! Per Willy Wilhelmsen 7

8 ÅRETS SOMMERLEIRER Gleder du deg til sommerferien? Flere organisasjoner arrangerer leir i sommer. Det finnes leir for alle aldersgrupper. Enkelte arrangerer også familieleir. På leir er det spennende og lærerikt. Du knytter nye vennskapsbånd og opplever mye. Da det finnes mange tilbud om leir, har vi valgt ut noen nettsteder hvor du kan laste ned leirbrosjyren for den organisasjonen. Norges KFUK/KFUM-Østfold arrangerer leir på Tjellholmen. Leirprogrammet finner du på Normisjon arrangerer leir på Sauevika og Sjøglimt, og du finner leirbrosjyren fra Acta Østfold på KRIK (kristen idrettskontakt) arrangerer flere leirer. Se på nettsiden deres Norsk Luthersk misjonssambands leirbrosjyre finner du på og under religion øst. Søndagsskolen tilbyr leir på Sauevika på Hvaler. Er du interessert i å være med, skriv en mail til så får du tilsendt brosjyren. Så ønsker vi dere alle en riktig god og spennende sommer!

9 Menighetens årsmøte nå igjen På Furuly den 14. april var det tid for nok et Menighetens årsmøte, dette årlige arrangementet der en stopper opp, oppsummerer året som var, og ser framover. Kvelden startet ungt og vakkert med fiolinspill av Frida Marie Borge. Det var menighetsrådets formann, Ingvar Lyche, som ledet det hele. En hjord er det samme som en flokk tamdyr, en buskap. Per Eriksen, pastor i Fredrikstad Frikirke, er ikke den første som har brukt begrepet hjord om en menighet. Han begynte sitt foredrag, Deilig er hjorden, med å spille noen strofer av Henning Kvitnes: Jeg elsker deg med dine feil og mangler en sang hvor neste linje ender med ordet hangler. Og det er vel mangler og alt som hangler en lett ser seg blind på i de fleste menigheter, fortsatte han. Men menigheten er et helt vanlig, hellig fellesskap av mennesker som tror på Jesus. Bøker som omhandler menigheten slik som den skulle og burde være, er det mange av. Gud tenker ikke sånn, filosoferte han. Gud tenker: Dette er mitt folk. Der de er samlet, er jeg til stede. Eriksen beskrev kristenhetens første menigheter som brokete flergenerasjons-fellesskap. Det var faktisk dette som var kirkens sprengkraft, hevdet han. De tidligste menighetene tok i mot alle med åpne armer, slaver, kvinnfolk og småbarn. Dette ble både bemerket og kritisert av samtiden. Utfordringen for oss er å bevare denne enheten, fortsatte han. I vår tid er generasjonsgapet den store utfordringen. Han minnet om ordtaket: Våre venner velger vi, vår familie får vi. I en familie må vi akseptere forskjeller, tåle svakheter og elske dem som mislykkes. Hjorden, menigheten, består, tross sine feil og mangler og sin vaklende tro, rett og slett av mennesker som kommer for å høre stemmen til hyrden. På dette grunnlaget gikk vi, fremmøtte, gjennom årsberetning og regnskap. Bibelundervisningen på Furuly samler fulle hus. Trosopplæringsutvalget er i god gjenge, men savner frivillige. Småbarnssangen er populær, og nesten 80% av ungdommene i Råde står til konfirmasjon i kirken. Diakoniutvalg og Gudstjenesteutvalg er i aktivitet, og Hjerter av gull, søndagsskole under gudstjenesten, samler mange barn. Barnekoret har medlemmer. Festkomitéen er stadig i aktivitet. Økonomiutvalget og komitéen for Furulydagene arbeider trofast, og Menighetsbladet klarer å gi ut 10 nummer i året. Sverre Rædergård fortalte fra arbeidet i Vennskapsog Misjonsutvalget, Kari Metter Sundby fortalte om tankene bak Kirketorgets arrangementer, og menighetspedagog Kristine Lund Almås fortalte om erfaringer fra konfirmantarbeidet. Kirkeverge Anne Grete Larsen kunne legge fram et regnskap i balanse tross både uforutsette vedlikeholdsutgifter og sykdom blant ansatte, hun fortalte om stor giverglede og et godt samarbeid med kommunen. Vi fikk altså et godt bilde av en aktiv menighet med en stor frivillig innsats og med dyktige ansatte. Mye er bra, og noe kan bli bedre. Åpningsstrofene fra Henning Kvitnes, Jeg elsker deg med dine feil og mangler, ble ord til ettertanke og inspirasjon på Menighetens årsmøte den kvelden. TBB 9

10 Tomb Kammerskor inviterer til Fra vinterfjøs til sommerbeite en vandringskonsert i eikelunden Søndag 22. mai kl Konserten starter i det nye sauefjøset på Tomb og ender i eikelunden (Verkenslund) ved Krogstadfjorden. Det blir inntrykk for både øre, øye og gane. Medvirkende: Terje Brevig eventyr Ingar Ludvigsen lur og tussefløyte Barnemusikere fra Råde kulturskole Barn fra Mattisgården barnehage Rune Aae om Eikelunden; natur og historie Velkommen! Tomb Kammerskor v/dirigent Halvor Kjerkreit Billetter: 150,- (voksne), 50,- (barn), 300,- (familie) Mitt bibelord-stafetten Matteus 6,33: «Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.» Dette ordet traff meg rett i hjertet der jeg satt på siste benk i Moss bedehus en gang på slutten av 1950-tallet, og jeg tok imot Jesus som min Frelser den kvelden. Siden har dette ordet fulgt meg, og jeg har fått oppleve mange gode år med Guds rike velsignelse. Hilsen Marit Synnøve Solberg. 10

11 Program for 17. mai i Råde 2011

12 07.00 Saltnes musikkorps spiller i Saltnesområdet Råde musikkorps spiller på Tomb vgs Flaggene heises ved Rådhuset, Tomb, Spetalen og Karlshus. Speiderparade. Saltnes musikkorps spiller i Spetalenområdet Råde skolemusikk korps spiller ved sykehjemmet og marsjerer deretter i omkringliggende boligfelt Togoppstilling ved Råde kirke FELLESPROGRAM Representant for 17. mai-komitéen, Ola Rusaanes, ønsker velkommen Tale for dagen ved Errol Henriksen Friluftsgudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen 10:30 Toget går til Idrettsparken 11:45 Ankomst Idrettsparken TOGTRASÉ: Start ved Råde kirke Sarpsborgveien Fredrikstadveien Skoleveien Everksveien Skråtorpveien Mosseveien Idrettsveien Idrettsparken. MERK! PARKERING VED KIRKEN KUN FOR BEVEGELSESHEMMEDE. Det vil gå busser i skytteltrafikk mellom rutebilstasjonen og kirken fra ca. kl til ca. kl IDRETTSPARKEN Konferansier: Lars-Erik Lilleng Programmet foregår inne i Flerbrukshallen Kiosksalg starter Råde musikkorps spiller FAU-leder Lars-Erik Lilleng ønsker velkommen Tale for dagen Bygdesangen synges Råde musikkorps holder konsert Lekeaktivitetene starter ute Dans: Freestyle oppvisning med barn fra 5. klasse Råde kirkes Barne- og ungdomskantori synger Leikarringen opptrer Musikalsk innslag ved elevene i 5. klasse ved Karlshus skole Råde skolemusikkorps spiller, og drilltroppen opptrer Korps og drilltropp marsjerer ut, og avslutter dermed arrangementet Lekeaktiviteter, lotteri og lykkehjul med gevinster. ALT KIOSKSALG FORBEHOLDT RÅDE MUSIKKORPS OG RÅDE SKOLEMUSIKKORPS LODDSALG VED 5. KL. FORELDRE KARLSHUS SKOLE Stoler finnes i hallen. Husk å ta med campingstol til utebruk! Boder åpnes, og kiosksalg starter Saltnes musikkorps spiller FAU-leder, Jan Helge Aker, ønsker velkommen Tale for dagen ved elevrådsformann Kristine Huseby Musikalsk innslag ved Ekko Innslag fra elever ved Spetalen skole Jenny og Kornelia Aae: Fiolin SPETALEN SKOLE Konferansier: Jan Helge Aker Elias Esteban Dattner Omberg: Dans (Michael Jackson) Musikalsk innslag ved Red Rules Trekning av Elevrådets lotteri Oppstilling til barnetoget Saltnes musikkorps spiller Slutt Andre aktiviteter: Leker for barn med premier, kafeteria, m.m. Husk å ta med campingstol! ALT SALG FORBEHOLDT FAU VED SPETALEN SKOLE.

13 Personell fra lensmannskontoret Flaggborg 17. mai-komitéen Oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret Råde Skolemusikkorps Klokkergården barnehage Furuly barnehage Missingmyr barnehage Små Spirer Gårdsbarnehage TOGORDEN 2011 Karlshus skole Saltnes Musikkorps Saltnes barnehage Mattisgården barnehage Grenda barnehage Spetalen skole Råde Musikkorps Råde ungdomsskole Rådes søndagsskoler Råderussen Skolebussen kjører fra Spetalen skole kl Bussavgang til Saltnes fra Råde Ungdomsskole ca. kl Tomb vgs. 1. Råde speidergruppe 4 H Råde Bygdeungdomslag Råde Røde Kors Råde Skytterlag Råde Forsvarsforening Råde Idrettslag Folketoget Ja, vi elsker dette landet Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt, over vannet, med de tusen hjem; elsker, elsker det og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømme på vår jord! Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett. Gud signe vårt dyre fedreland Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma! No er det i Noreg atter dag med vårsol og song i skogen. Om sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen. Så signe då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen! Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem, furet, værbitt, over vannet, med de tusen hjem! Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir, også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir.

14 Bygdesangen for Råde Mel: Sønner av Norge Råde, vi hilser deg, bygd i blant bygder solrik og fager i vårsol og vind. Foldrik er jorden som slektene samler, den de har dyrket med glede i sinn. Fedrenes ære, den vil vi bære, løfte som arv, la den adle vårt sinn. Føre den frem, slik at kommende slekter, bæres av rikdom i fremtiden inn. Vennlig og åpen du ønsker velkommen, smiler til dem som med fart drar forbi. Føle din varme, og kjenne din trygghet, kan bare den som har tid til å bli. Fiskernes skute, fylles der ute, bonden han sår i den dypsvarte muld. Over oss alle du øser din rikdom, her kan vi kjenne at trivsel er gull. Høyt ligger kirken med utsyn så vide, fulgt har den slekten i hundrer av år. Vigslet og signet til glede og høytid, malmtunge slag over støv som forgår. Her, i det nære, løfte og bære, vil den stå vakt med sitt ord og sin ånd. Binde oss sammen, og signe vårt virke, gi av sin fylde til hjerte og hånd. Gunvor Molvig Reserverte plasser for biler med eldre eller funksjonshemmede, ved BYGGMAKKER Solberg. Bli med i 17. mai-toget alle som kan! Morks Maskinsetteri a.s

15 Fasteaksjonen 2011 Takk for innsatsen! Tirsdag 12. april var bortimot 70 konfirmanter ute og gikk med bøsser for Kirkens Nødhjelp. Årets fasteaksjon gikk av stabelen, og etter dager med flott vårvær ble det en grå og regntung tirsdag for konfirmantene. Men de bevarte humøret, og gikk ut og ringte på dører i det meste av bygda vår. Ikke alle steder rakk vi over, men de fleste fikk besøk. Og da konfirmantene kom tilbake, våte og kalde, så var det tid for boller og brus, prat og varme. Og mange hadde mye å fortelle, både om glade givere og om de som ikke var så glade for å få besøk. Sånn er virkeligheten. Men fra oss i kirken vil vi si: Takk til konfirmantene for flott og sporty innsats i regnværet. Dere gjorde en kjempejobb! Takk til konfirmantforeldre og Y s Men som stilte som sjåfører. Og stor takk til alle som gav sine bidrag i bøssene! Resultatet ble: kroner Hilsen Kristine og Per Willy 15

16 SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 9. mai kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Råde KFUK 18. mai kl Helene Haarr: «Sanger for vårdager.» Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Frivillige sjåfører søkes Vi er en liten gjeng pensjonister som kjører brukere til Dagsenteret hver formiddag og hjem igjen på ettermiddagen. Nå kjører vi fast én dag i uken hver. Med noen flere sjåfører kan vi utvide til f.eks. bare én dag annenhver uke. Vil du være med på en trivelig og samfunnsnyttig dugnad? Vanlig førerkort klasse B er tilstrekkelig. Ta kontakt med: Kolbjørn Stokker tlf eller Dagfinn U. Larsen tlf FORMIDDAGSTREFF på Furuly mandag 9. mai kl : Magnhild Bråthen. Misjonssekstetten, Marker. Andakt. Bevertning. Alle som har fri mandag formiddag, er hjertelig velkommen! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandag-lørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO Velkommen til oss og våre program: MAI * Tirsdag 17. mai: Vi har åpen kafé, mye godt å få kjøpt kl * Onsdag 18. mai: Vi reiser utenlands, denne gang blir det til vakre Budapest. Vi bor på Hotell Gellert, vi bader i thermalbad på hotellet. Vi skal ha en båtutflukt på Donau, hvor vi reiser til spennende Sztendere, en koselig by ved Donau. Det blir spennende utflukter og omvisninger, og vi bor ved Budapests beste handlegater hvor du kan shoppe det meste. Vi spiser god mat på førsteklasses restauranter. Vi har norsktalende guide med på hele turen. Påmeldingsliste på Eldrebølgens kafé. Ring om program, priser og betingelser tlf kl Tilbake lørdag 21. mai. * Søndag 29. mai kl : Familiemiddag * Fredagene 6. og 20. mai: Trekning av ukelotteri. Alle fredager lett trim og allsang. JUNI * Onsdag 8. juni: Tur til Roald Amundsens minne, sydpolfarer Roald Amundsen ble født her i 1872, vi får omvisning og en kaffekopp, så går turen til Kongsten Fort hvor vi får se krigskirkegården, videre til Gamlebyen, her får vi omvisning av guide, vi skal se komandantboligen og vi skal spise på Majorstuen. Buss fra Saltnes kl fra Karlshus kl Påmeldingsliste i Eldrebølgens kafé. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Tlf Sarpsborgveien SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF Åpningstider: åpningstider: Man-fre Telefon Lørdag Man - Ons Tors Fre Lør FREDRIKSTAD AS Vi har 250 kvm med Dammyr 12 - Tlf. tlf strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL - Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Tapet Bladet er trykket hos - Div. jernvaeart. Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 LHL Rygge og Råde V arm og kald mat for enhver anledning Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! T idsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument På jakt etter ny bil? til gravstedet! Se vårt spennende utvalg Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser på våre hjemmesider: Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER Rørleggerarbeide utføres Autorisert rørleggermester Svein O. Oven Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 C M Y CM MY CY CMY K RÅDE BIBLIOTEK Telefon A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Salt Skjellsand Kalk Torv/Gjødsel Totaktsbensin for hagen Hageredskap Sagkjedeolje Vaskemidler Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Furuly Menighetssenter Har du behov for selskapslokaler? da er Furuly stedet! Vi leier ut til: bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middags-/120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf Fra 1. mai har kontoret følgende åpningstider: Mandag stengt. Tirs-tors kl Fredag kl

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad

KIRKEN VÅR. Landligge i Eidsvoll. God pinse! Side 8 og 9. Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell Svarstad God pinse! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL MAI 2015 - NR. 2 Biskopens hilsen Side 3 OFFENTLIG INFORMASJON Landligge i Eidsvoll Havseiler, kystprest og mediemann. Kjell

Detaljer

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang

Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Nr. 2 Juli 2014 79. årgang Bautaen ved Åmot kirke. Blant skarpskytterne fant Asbjørn Sollien sin tipp tipp oldefar Anders Mikkelsen Sollien Foto: Hans Olav Smedsrud Menighetsbladet for nordre land nr.

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim.

LES OM: ...og mye, mye mer! 63. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2010. Kløppærstein. Nyansatt trosopplærer. Gunvor A. Dirdal. Den hellige Serafim. NR. 1 PÅSKENUMMER 2010 LES OM: 63. ÅRGANG Kløppærstein Nyansatt trosopplærer Gunvor A. Dirdal Den hellige Serafim Fasteaksjon Forsidefoto: Vidar Lauvlid Kirkejubileum...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 5 16. oktober 27. november 2009 64. årgang www.as.menighet.net Prestens hjørne: Det er rart hvordan livet stadig viser oss noe nytt. Hvordan

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014.

LES OM: 69. ÅRGANG NR. 1 PÅSKENUMMER 2014. Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! Buskeruds representant. Vår 2014. NR. 1 PÅSKENUMMER 2014 69. ÅRGANG LES OM: Vår 2014 Polonese i kirkekjelleren Buskeruds representant Grunnloven 200 år Torgmesse 25. mai i Mjøndalen...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 1

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5

Menighetsbladet. Ski og Kråkstad. Vi ønsker våre lesere en god påske! Prestekragen menighetsbarnehage. Side 4-5 INFORMASJON Ski og Kråkstad Menighetsbladet NR.1-2010 Prestekragen menighetsbarnehage nedlagt Side 4-5 Intervju med kirkeverge Astrid Holmsen Krogh: Side 6-7 Vi ønsker våre lesere en god påske! 850-årsjubileum

Detaljer

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon

Les om. Konfirmanter høst 2012. Nr. 4-59. årg - september - november 2012 - - informasjon Konfirmanter høst 2012 Bak fra venstre: Asle Røhne Rossavik (kapellan), Kristian Kofoed, Caroline Wien Tuftin, Jørn Martin Goldmann Hoelsæther, Sindre Bakke, Kristian Alexander Østlie, Foran fra venstre:

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer