Prosjektering Batteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektering Batteri"

Transkript

1 Prosjektering Batteri IFEA Batterier til industriell Protection bruk 17. notice & 18. / Copyright september notice 2012

2 Prosjektering batteri Designkriterier Krav til batterirom Service-/vedlikeholdsvennlighet Innsjauing og installasjon Beregningseksempler Side 2

3 Krav til batteritype Bruker / installasjonsstedets krav Plassering Ikke eget batterirom: Ventilregulert bly-syre batteri Nytt: Litium-ion / Litium-polymer Eget batterirom Bly-syre Ventilregulert eller friventilert Nickel Cadmium Nytt: Litium-ion Krav til levetid Pris Side 3

4 Krav til levetid på batteri VIKTIG! Batterifabrikantene oppgir designlevetid IKKE det samme som virkelig levetid Designlevetid = ideelle forhold og det er igjen 80% restkapasitet Romtemperaturen påvirker levetiden Optimal levetid for blybatteri er 20 o C Levetid halveres for hver 10. grad temperaturen overstiger 20 o C (Design)levetid er avhengig av type batteri Ventilregulert bly-syre: 3-20 år avhengig av type Friventilert/åpne blybatteri: 10-20år NiCd 15-25år Hva er ønsket levetid på batteriet? Ses i sammenheng med resten av installasjonens levetid Pris Lengre levetid høyere pris Batteri life cycle cost vs hele installasjonens levetid Batterikapasitet 0% 80% 100% Designlevetid 12 år Batterikapasitet 0% 80% 100% Virkelig levetid 10 år? Side 4

5 Effekt og driftstid Hva er reelt effektbehov? Ta høyde for framtidig krav til effektøkning? Maks kapasitet lader/ups Ønsket tid for batteridrift (Backuptid)? Motorstart sekunder Kjøre ned dataservere kontrollert Noen minutter Nødlys Flere timer Telecom timer Stasjonsbatteri typisk 6-10 timer backup UPS 5 min 6 timer + (varierende last) Side 5

6 Designmarginer Reelt effektbehov Elding 5 o C Reservemargin Eldingsfaktor Designlevetid = Batteriet har 80% restkapasiet Faktor på 1,25 legges til effektbehovet for å levere 100% ved batteriets levetidsslutt Lav designtemperatur Kapasiteten synker ved temp. under 20 o C Sjanse for at romtemperaturen blir betydelig under 20 o C? Aktuelt å legge inn reservekapasitet pga risk for lav romtemperatur? For batteriinstallasjoner i Nordsjøen er vanlig designtemp 5 o C Medfører ca tilleggsfaktor 1,2 1,3 avhengig av backuptid Designmargin / Reservekapasitet Noen ønsker batteriet skal levere ønsket effekt når det er 90% ladet +10% legges til effektbehov Reservemargin for framtidig økt kapasitetsbehov Krav til kort oppladetid eks. 5 timer Krav til større batteri hvis mer enn 50% utladet etter utlading. Side 6

7 Temperaturkompensert lading Kan være gunstig der batteriromstemperaturen avviker fra 20 o C. Optimalt for blybatteri mht levetid er 20 o C. Levetid halveres for hver 10. grad temp. overstiger 20 o C Ved temperatur over 20 o C bør ladespenningen senkes Ved romtemperaturer under 20 o C bør ladespenningen økes for å unngå underlading Temperaturkompensert lading Justerer automatisk til riktig ladespenning i h.t. aktuell romtemperatur ved batteriet. Krever temperatursensor monteres ved batteriet Krever at lader er forberedt Side 7

8 Batterispenning og celletall Hva er høyeste og laveste aksepterte driftspenning for batteriet? Høyeste ladespenning (Umaks) Utlade sluttspenning (Umin) Bestemmes av Laders/Vekselretters arbeidsområde (Umaks Umin) Aksepterte min/maks spenningsområde for evnt. DC last Hva er krav til celletall? Henger sammen med Umax og Umin Side 8

9 Konfigurasjon av batteri til et redundant UPS- eller lader-system Skal krav til batteri beregnes for hver UPS/lader eller samlet for hvert system? 1 x 100% (felles) batteri 2 x 50% batterier 2 x 100% batteri. Et spørsmål om sikkerhetskrav, tilgjengelig plass og kostnader. 50% + 50% Alle UPS eller ladere må ha egen batteripakke for å sikre redundans Det er kun full redundans ved 2x100% batteri 1x100% batteri (to UPS/ladere deler et batteri) er ikke anbefalt av sikkerhetsgrunner og felles feilkilde. Kan være en nødløsning ved liten plass. 100% 100% + 100% Side 9

10 Krav til selve rommet I bunn: EN Batterier skal plasseres i beskyttede omgivelser Gulvet skal være dimensjonert for å tåle vekten av batteriet + reservemargin Hvis adkomst er begrenset til autoriserte personer Dørene skal være låsbare og åpne utover Uhindret rømningsvei skal opprettholdes hele tiden for nødevakuering Minimum bredde 600mm helst mer Ved bruk av friventilerte batterier skal golvet være: Ugjennomtrengelig og kjemisk motstandsdyktig mot elektrolytten, eller Battericellene skal være plassert i egnede fat ( syretrau ) Ha tilstrekkelig ventilasjon Side 10

11 Tiltak mot syresøl mm Friventilerte batterier Hvor svikt i en celle kan forårsake søl av elektrolytt må dette kunne oppfanges av f.eks. et fat (syretrau) som er stort nok til å inneholde elektrolytten for minst en celle eller blokk Materialer skal være resistant eller beskyttet mot elektrolytt. Ideelt skal bly-syre (friventilert) og NiCd plasseres i separate rom. Hvis plassering i samme rom: Forholdsregler for å unngå å blande vedlikeholdsverktøy, elektrolytter og etterfyllingsvann. Tiltak for beskyttelse mot elektriske sjokk (berøring) eksplosjonsfarer (ventilasjon) Side 11

12 Ventilasjon Ventilasjonsluften skal blåses ut i atmosfæren utenfor bygningen Naturlig ventilasjon Åpning for luftinntak og -uttak i motstående vegger Minimum 2 m avstand mellom åpningene hvis åpningene er på samme vegg Tvungen ventilasjon Hvis det ikke oppnås tilstrekkelig luftstrøm ved naturlig ventilasjon Laderen skal være forriglet med ventilasjonssystemet eller en alarm skal iverksettes Krav til ventilasjon for aktuelt batteri beregnes i h.t. EN Side 12

13 Eksempler på krav til ventilasjon Batteribank som skal levere 92kW i 2 timer Ventilregulert AGM blybatteri 192 celler 850Ah (12 års designlevetid) Normallading 8200 l/time Boostlading l/time Ventilregulert gele blybatteri 192 celler 998Ah (18 års designlevetid) Normallading 9700 l/time Boostlading l/time Friventilert blybatteri 192 celler 998Ah (18 års designlevetid) Normallading l/time Boostlading l/time Friventilert NiCd batteri 300 celler 852Ah Normallading l/time Boostlading l/time Hva med ventilregulert NiCd? Side 13

14 Sikkerhetsavstand EN I umiddelbar nærhet av batteriet er fortynning av eksplosive gasser ikke alltid sikret. En sikkerhetsavstand i luft skal overholdes. Spredningen av eksplosiv gass er avhengig av Mengden gass som strømmer ut Ventilasjonen nær kilden for utstrømningen Sikkerhetsavstanden ligger i praksis stort sett i området ca 150mm ca 500mm Nødvendig sikkerhetsavstand kan oppnås ved bruk av en skillevegg mellom batteri og gnistkilde Batteribryter/sikringer kan stå i samme rom som batteri hvis krav til minsteavstand er oppfylt. Side 14

15 Innsjauing og installasjon Tåler gulvet vekten? Mulige fysiske hindringer i innsjauingsveier Døråpning terskel Trapper Heis (størrelse/vektbegrensning) Mulige fysiske begrensninger i batterirom/montasjested: Vektbegrensning Takhøyde i batterirom Søyler Ventilasjonskanaler Lysaramturer Kabeltrase/Kabelgater Rømningsveier Side 15

16 Hva er tilgjengelig plass til batteriet? Tilstrekkelig arbeidsrom og best mulig stativutforming påkrevet Inspeksjon, vedlikehold og utskifting av celler Uhindret rømningsvei skal opprettholdes hele tiden Minimum bredde på 600mm Bredden bør økes for å tillate midlertidig utstyr blir plassert i adkomstveien. Kompromissløsning som ikke gir ideel løsning for tilkomst for vedlikehold? Nødvendig å se på flere alternativer for en løsning man kan leve med? Batterityper / levetid Batterikonfigurasjon Endre designkriterier Forskjellige stativalternativer Viktig batterileverandør får oppgitt tilgjengelig plass til batteriet med en gang. Sparer mye tid både hos leverandør og kunde Side 16

17 8 etg. liggende batteri. Tilgang begge sider. Litt vanskelig å komme til og montere 8. etg. Side 17

18 Ventilregulert stående VR gele batteri. Tilkomst begge sider. Side 18

19 Friventilregulert blybatteri. God pyramideløsning med tilkomst fra begge sider. Side 19

20 OPzV Liggende gele batteri for UPS. God plass Side 20

21 Nesten perfekt installasjon. Friventilert bly. 3 trinns trapp, 2 etg. God plass rundt stativet. Enda bedre om 1 etg. Side 21

22 VR bly. Stående. Trangt mellom etasjene. Vanskelig å komme til. Side 22

23 Installasjon Installasjon skal utføres av autorisert personell Kun isolert verktøy skal brukes Bruk beskyttende klær, hansker og briller Batteriforbindelser fram til batterisikringen skal installeres kortslutningssikkert Batterikabler og sikringer dimensjoneres i h.t. maks batteristrøm Side 23

24 HMS Løfting av battericeller/monoblokk Vurder løfteanordninger ved tunge battericeller eller monoblokker : Løftebord Løftestropper Løftetalje festet i tak Ved bruk av løftebord, tenk på rømningsveg slik at løfteren ikke blokkerer rømningsvegen ved bruk. Side 24

25 Selvutlading / Lagring Få batteriet levert så nær idriftsettelse som mulig. Taper kapasitet ved lagring Kapasitet (%) C C 30 C 20 C Lagringstid (måneder) Side 25

26 Skilting og merking Merking med varselsog forbudskilt. Identifikasjonsmerking Hver celle / monoblokk Hele batteribanken Side 26

27 Instruksjoner for bruk, installasjon og vedlikehold Fabrikantens instruksjoner for bruk, installasjon og vedlikehold skal være levert med batteriet og skal settes opp i nærheten av dette. Side 27

28 Beregningseksempler Protection notice / Copyright notice

29 Eksempel 1 Behov: 32000W + 25% (elding) = 40625W Kriterier: Umax = 436V / Umin=316V Driftstid batteri = 1 time Driftstemperatur = 20 C Beregninger: nmax = Umax / Uladesp.pr.c = 436 / 2,27 = 192 c Ufinale/c = Umin. / n = 316 / 192 = 1,65 V/c P/c = Beregnet behov. / n = / 192 = 211,59W/C Dvs: 12V enhet = 6c x 211,59 = 1270 W/enhet 6V enhet = 3c x 211,59 = 635 W/enhet 2V enhet = 1c x 211,59 = 212 W/enhet Side 29

30 Utladetabell VR AGM 12 år 12V 6V 2V NB! 12V enhet = 6 x 211,59 = 1270 W/enhet 6V enhet = 3 x 211,59 = 635 W/enhet 2V enhet = 1 x 211,59 = 212 W/enhet Side 30

31 H B Eksempel 1 Antall enheter = 192c / 3 c/ pr. enhet = 64stk Dvs. 64 stk. L6V160 avgir : 64 x 638 = 40832W i 1 time til 316,8V (1,65V x 192 ) -Behov: 32000W + 25% = 40625W Kriterier: Umax =436V / Umin=316V Driftstid batteri = 1 time Driftstemperatur = 20 C 1742 L Side 31

32 Eksempel 2 Behov: 32000W + 25% (elding) + 25% (5 o C) + 10% (90% ladet) = 55000W Kriterier: Umax = 436V / Umin=316V Driftstid batteri = 1 time Driftstemperatur = 20 C Beregninger: nmax = Umax / Uladesp.pr.c = 436 / 2,27 = 192 c Ufinale/c = Umin. / n = 316 / 192 = 1,65 V/c P/c = Beregnet behov. / n = / 192 = 286,46W/C Dvs: 12V enhet = 6c x 286,46 = 1719 W/enhet 6V enhet = 3c x 286,46 = 860 W/enhet 2V enhet = 1c x 286,46 = 287 W/enhet Side 32

33 Utladetabell VR AGM 12 år 12V 6V 2V NB! 12V enhet = 6 x 286,46 = 1719 W/enhet 6V enhet = 3 x 286,46 = 860 W/enhet 2V enhet = 1 x 286,46 = 287 W/enhet Side 33

34 Eksempel 2 Behov: 32000W + 25% (elding) + 25% (5 o C) + 10% (90% ladet) = 55000W Kriterier: Umax = 436V / Umin=316V Driftstid batteri = 1 time Driftstemperatur = 20 C Beregninger: nmax = Umax / Uladesp.pr.c = 436 / 2,27 = 192 c Ufinale/c = Umin. / n = 316 / 180 = 1,75 V/c P/c = Beregnet behov. / n = / 180 = 305,56W/C Dvs: 2V enhet = 1c x 305,56 = 306 W/enhet Side 34

35 Utladetabell VR AGM 12 år 12V 6V 2V 2V enhet = 1 x 306 W/enhet NB! Side 35

36 H B Eksempel 2 Antall enheter = 180c / 1 c pr. enhet = 180stk Dvs. 180 stk. L2V270 avgir : 180 x 323 = 58140W i 1 time til sluttspenning pr celle = 1,75V 32000W + 25% (elding) + 25% (5 o C) + 10% (90% ladet) = 55000W Kriterier: Umax =436V / Umin=316V Driftstid batteri = 1 time Driftstemperatur = 20 C 1798 Side L

37 Takk for oppmerksomheten! Heidi Rø Siemens AS Energy Sector Oil & Gas Solutions Offshore Power Electronics Centre Bratsbergvn Trondheim Telefon: Protection notice / Copyright notice

EN 50272-2. EUROPEISK NORM Juni 2001. Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner Del 2: Stasjonære batterier

EN 50272-2. EUROPEISK NORM Juni 2001. Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner Del 2: Stasjonære batterier 1 EUROPEISK NORM Juni 2001 Sikkerhetskrav for sekundære batterier og batteriinstallasjoner Del 2: Stasjonære batterier CENELEC Europeiske komite for Elektroteknisk Standardisering European Committee for

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

Batterier. Bernt Handegaard

Batterier. Bernt Handegaard Bernt Handegaard Det 20. Århundrets tekniske revolusjon Fremdeles benyttes den gamle oppfinnelsen; blyakkumulator (1859 Planté ) i forbausende stor grad. Utviklingen av batterier fra 1800-tallet frem til

Detaljer

BLYBATTERIER Kapasitetstest

BLYBATTERIER Kapasitetstest BLYBATTERIER Kapasitetstest Page 1 1 Kapasitetstest gir oss batteriets virkelige tilstand Andre metoder er veiledende 2 Nødvendig utstyr -Verneutstyr -Belastning ( Reell eller ekstern last ) -Voltmeter

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer Hva er det HD-1224 batteri kondisjonerer gjør? HFBD teknologi bryter ned krystallinsk blysulfat og øker batteriets levetid med 50-100% eller mer. Hva

Detaljer

SmartCharge. Bruksanvisning

SmartCharge. Bruksanvisning SmartCharge Bruksanvisning Ladeforløp Foranalyse Laderen sjekker om batteriet er korrekt tilkoblet. Batteriets ladingsnivå (V) og fulle kapasitet (Ah) måles for å finne korrekte innstillinger til ladingen.

Detaljer

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER OPTIMA YELLOWTOP DYPSYKLUSBATTERI FOR EKSTREME ANVENDELSER LAV INTERN MOTSTAND SØRGER FOR BEDRE LYDKVALITET INGEN GASSUTSLIPP ELLER VOND LUKT, 100 % LEKKASJESIKKERT

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

-batterier. A p r i l 2 0 1 2. w w w. g e t e k. n o

-batterier. A p r i l 2 0 1 2. w w w. g e t e k. n o -batterier A p r i l 2 1 2 AGM/GEL og GEL batterier - energi for miljø et! w w w. g e t e k. n o Fakta om SUNTEKbatteriene SUNTEK batter ier AGM (Absorbed Glass Material) Svovelsyren absorberes i separatorer

Detaljer

Batterier og Strøm i Båt

Batterier og Strøm i Båt Batterier og Strøm i Båt Noe underlag fra minikurs for BM 2015 av Harald Nilsen Viktig inndeling. Startbatteri og forbruksbatteri. Først noen viktige begreper: Ah eller amperetimer. Dette er batteriets

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C010P 12V 10A ELEKTRONISK BATTERILADER Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Norsk Bruksanvisning PL-C010P 10A Elektronisk Batterilader TILTENKT BRUK Batteriladeren er beregnet

Detaljer

VI VISER VEIEN. GUIDE FOR FRITIDS- Og MARINEBATTERIER

VI VISER VEIEN. GUIDE FOR FRITIDS- Og MARINEBATTERIER VI VISER VEIEN GUIDE FOR FRITIDS- Og MARINEBATTERIER FRITIDSBATTERIER TIL ETHVERT FORMÅL Vi prioriterer vår fritid høyt. Det betyr at vi ønsker problemfrie ferie- og fridager. Om man er i båt, bobil, campingvogn

Detaljer

Vedlikeholdsforskrift Stasjonære ventilregulerte blysyre-batterier

Vedlikeholdsforskrift Stasjonære ventilregulerte blysyre-batterier Vedlikeholdsforskrift Stasjonære ventilregulerte blysyre-batterier Nominelle data Nominell spenning U N Nominell kapasitet C N = C 10 ; C 20 Nominell utladestrøm I N = I 10 ; I 20 Nominell sluttspenning

Detaljer

Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier

Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier Ledningsfritt Back 774 Ledningsfritt Oversikt Bosch-tilbehør 11/12 Teknologi som fasinerer Lithium-ion-batterier Ingen minneeffekt : Problemfri lading uavhengig av om batteriet er ¾ eller ½ tomt. Begrenset

Detaljer

Serie Classic GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy bloc Vedlikeholdsforskrift for stasjonære friventilerte blybatterier.

Serie Classic GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy bloc Vedlikeholdsforskrift for stasjonære friventilerte blybatterier. Serie Classic GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy bloc Vedlikeholdsforskrift for stasjonære friventilerte blybatterier. Nominelle data Nominell spenning U N : 2V x antall celler. Nominell kapasitet

Detaljer

PRISLISTE APRIL 2015 COROMATIC BATTERIER

PRISLISTE APRIL 2015 COROMATIC BATTERIER PRISLISTE APRIL 015 COROMATIC BATTERIER tilbyr et bredt sortiment med VRLA-AGM batterier for reservekraft og batteripakker for nødlysarmatur. Vi bistår i prosjekteringsarbeidet, og dimensjonerer batterianlegg

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bergen kommune har i dag to stk. APC Silcon 120 KW 400V UPS med tilhørende batteribanker. UPS ene er koblet i parallell og er en redundant

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Produktspekter og teknologier

Produktspekter og teknologier BATTERI guiden Produktspekter og teknologier Coromatic AS har lang erfaring med batterier og batteriproduksjon. Vi leverer et bredt utvalg av bly (pb) og nickel cadmium (nicd) batterier for reservekraft

Detaljer

Battery charger 1x15/2x15

Battery charger 1x15/2x15 Battery charger 1x15/2x15 BATTERILADER Bruksanvisning www.defa.com @ +20 o C U[V] 14,5V 13,5V I[A] 15A 1,2A t Boremal - Borrmall - Porausmalli - Drill template - Bohrmaße 98 mm 198 mm 1x15A 182 mm 2x15A

Detaljer

Fritids- og marinebatterier En problemfri ferie med optimal spenning...

Fritids- og marinebatterier En problemfri ferie med optimal spenning... Fritids- og marinebatterier En problemfri ferie med optimal spenning... Fritidsbatterier til ethvert formål Vi prioriterer vår fritid høyt. Det betyr at vi ønsker problemfrie ferie- og fridager. Om man

Detaljer

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen

Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Planleggingsråd VMS God planlegging Kontakt din lokale FK i-mek selger tidlig i planleggingen Vi er behjelpelig med planlegging og plantegning Om du skulle trenge flere opplysninger Noen av planleggingsmålene

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Valg av traksjonsbatteri og lader

Valg av traksjonsbatteri og lader Valg av traksjonsbatteri og lader Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere 1 1 Generelt om traksjonsbatterier

Detaljer

: 10 t; 20 t utlading (se typeskilt på cellene/blokkene eller tekniske data i denne bruksanvisningen) Nominell utladestrøm, I N = I 10 ; I 20

: 10 t; 20 t utlading (se typeskilt på cellene/blokkene eller tekniske data i denne bruksanvisningen) Nominell utladestrøm, I N = I 10 ; I 20 Vedlikeholdsforskrift Stasjonære, ventilregulerte blysyrebatterier Techlogies Nominelle data Nominell spenning, U N : 2,0 V x antall celler Nominell kapasitet, C N = C 10 ; C 20 : 10 t; 20 t utlading (se

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 6. Brann/redning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A. 6. Brann/redning... 3 A. 6. 1. Overordnet... 3 A. 6. 2. Gangbane...

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

REGULATORER - forlenger levetiden på batteriet - sikrer driften - beskytter batteri og tilkoblet utstyr

REGULATORER - forlenger levetiden på batteriet - sikrer driften - beskytter batteri og tilkoblet utstyr sol-/vind-/ og last REGULATORER - forlenger levetiden på batteriet - sikrer driften - beskytter batteri og tilkoblet utstyr GETEK Alle energiforsyningsanlegg som benytter batteri som energilager trenger

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 5 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09

Jernbaneverket TELE Kap.: 5 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.01.09 Rev.: 5 Teletekniske bygninger og rom Side: 1 av 9 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 TELETEKNISKE BYGNINGER OG ROM...4 4 AVBRUDDSFRIE STRØMFORSYNINGSANLEGG...5

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Power Solutions. vekselrettere. ladelikerettere UPS. Moderne AC/DC-løsninger for industriell bruk. batterier. Gleichricht h er 1 5.

Power Solutions. vekselrettere. ladelikerettere UPS. Moderne AC/DC-løsninger for industriell bruk. batterier. Gleichricht h er 1 5. DC net - Net z Gleichricht h er 1 5 DC -N - Net z Batt terie Power Solutions Moderne /DC-løsninger for industriell bruk Flytoget AS UE - Net z mains 230 / 3 x 400 V ladelikerettere power supply DC -Net

Detaljer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nye høy-energi batteriet for høye ytelses krav og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unike høy-energi batteriet for maksimal økonomisk effektivitet

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Sortering av oppladbare batterier

Sortering av oppladbare batterier Sortering av oppladbare batterier Innhold Generelt om oppladbare batterier...3 Sortering av oppladbare batterier i ulike kategorier...5 Oppbygning av en batteripakke...7 Oppbygning av nikkel-kadmiumbatterier

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah

BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah BRUKER- VEILEDNING Batterilader Smart 20 For blysyrebatterier med en styrke på 1-20 Ah Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før du bruker laderen. Bruk øyevern når du håndterer batterier INNLEDNING

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

Galaxy VM. Strømbryterboks for batteri. Installasjon 11/2014. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. Strømbryterboks for batteri. Installasjon 11/2014. www.schneider-electric.com Galaxy VM Strømbryterboks for batteri Installasjon 11/2014 www.schneider-electric.com Juridisk informasjon Merkenavnet Schneider Electric og andre registrerte varemerker for Schneider Electric Industries

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST EERGY PROTECTOR 500 Brukerveiledning Versjon 1.0 1 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens Prosjektering av UPS anlegg Arne Leif Strømsnes Siemens Anleggs typer OL på Lillehammer 92 (CBS) Hydro anleggene. Statoil anleggene Sykehus Strømmens form Formfaktor og krestfaktor Fra IEC 60947-2 Nødstrøm

Detaljer

VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5

VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5 Tekniske rom Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 GENERELT...3 3 TEKNISKE ROM...4 3.1 Generelt...4 3.2 Apparatskap for signalanlegg (AS-skap)...4 4 VENTILASJON OG KLIMAANLEGG...5 5 JORDINGSSYSTEM...6 6 ALARMSYSTEM...7

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE 12V/0.8 3.6A BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste

Detaljer

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4

Vedlegg 4-3, Laboratorier, immunologi, anatomi, patologi, brukergruppe 4 Kommentarer til Forprosjekt med tegninger Brukergruppe Laboratorier, lab. Immunologi, anatomi, patologi, bygg 152, 2. etg. Brukergruppe 4. 1. Generelle momenter: a. Resepsjon for laboratorieområdet. Det

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Saft Groupe SA. Batteri seminar IFEA September 2012

Saft Groupe SA. Batteri seminar IFEA September 2012 Saft Groupe SA Batteri seminar IFEA September 2012 2 Presentasjon Trond Beyer Utdannelse: Elektriker, ingeniør Elektro, bedriftsøkonom 1982-1984 Nife Norge batterier og systemer 1984-1989 Aker engineering,

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Teknisk produktopplæring. Øivind Evensen Termomarin AS EFOY Marine importør

Teknisk produktopplæring. Øivind Evensen Termomarin AS EFOY Marine importør Teknisk produktopplæring Øivind Evensen Termomarin AS EFOY Marine importør Agenda I. II. III. IV. V. VI. Den nye EFOY COMFORT Oppbygning og funksjon Håndtering og drift Leveringsomfang og tilbehør Installasjon

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Classic produktserien: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Vedlikeholdsforskrift for stasjonære blysyrebatterier

Classic produktserien: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Vedlikeholdsforskrift for stasjonære blysyrebatterier Classic produktserien: GroE, OPzS-LA, OCSM-LA, OGi-LA, Energy Bloc Vedlikeholdsforskrift for stasjonære blybatterier Nominelle data Nominell spenning, U N : 2,0 V x antall celler Nominell kapasitet, C

Detaljer

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling

Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Universitetet i Oslo Teknisk avdeling Generelle krav til brannmessige rutiner i byggeperioden August 2009 Side 1 av 5 RUTINER VED OMBYGGING OG REHABILITERING Ved rehabilitering av bygninger ved UiO skal

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

NEK Batteriinstallasjoner

NEK Batteriinstallasjoner NEK 400-8-806 NEK:2018 1 NEK 400-8-806 Batteriinstallasjoner 806.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-806 gjelder for installasjoner med stasjonære sekundærbatterier eller med batterisystemer som inneholder stasjonære

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede batterilader.

Detaljer

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+ MANUAL GRATULERER Gratulerer med kjøpet av din nye DC/DC svitsjemodus batterilader CTEK professional 24 V med 12 V-omformer og ladekompensering. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra

Detaljer

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7 Bygninger Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 INNVENDIG... 4 3.1 Høyspenningsrom... 4 3.2 Kontrollrom... 4 3.3 Batterirom... 4 3.4 Belysning... 4 4 UTVENDIG... 5 5 VENTILASJON, KJØLING OG VARME...

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Stay in charge. For norske forhold OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING

Stay in charge. For norske forhold OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING EXTRA CABLE INCLUDED Stay in charge OPTIMAL CHARGING For norske forhold EXTRA CABLE INCLUDED 12/3.8 Liten og effektiv Exide 12/3.8 (12 V, 3.8 A) er liten, men en svært effektiv lader. Den passer perfekt

Detaljer

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA Tilgang til 230 og 12 Volt strøm hvor som helst Lades automatisk fra solcelle eller aggregat LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY 1500W 100Ah LPS ALL IN ONE + 12V 100Ah Lithium

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Kompakte gulvvaskemaskiner BD 38/12 C

Kompakte gulvvaskemaskiner BD 38/12 C Kompakte gulvvaskemaskiner BD 38/12 C Lett, praktisk og smidig gulvvaskemaksin med diskbørste. Hurtiglading, høyytelses litium-ion batteri og miljøeffektivt eco!efficiency-modus. Stillegående og ypperlig

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer