Livredderen. Babysvømming er ikke dokumentert helsefarlig. Isvettreglene. Førstehjelp ved nedkjøling. nr. 1 / 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Livredderen. Babysvømming er ikke dokumentert helsefarlig. Isvettreglene. Førstehjelp ved nedkjøling. nr. 1 / 2005"

Transkript

1 Livredderen nr. 1 / 2005 Organ for Norges Livredningsselskap Babysvømming er ikke dokumentert helsefarlig Isvettreglene Førstehjelp ved nedkjøling 1

2 Innhold I denne utgaven kan du bl.a. lese om: Babysvømming er ikke dokumentert helsefarlig... s. 4 «ADVARER mot babysvømming», stod det å lese i VG før jul. Førstehjelp ved nedkjøling... s. 6 Hvordan foregår varmetap, hva kan følgene bli og hvordan unngå ytterligere nedkjøling hos personer vi har tatt hand om? Redningsdåder s personer ble hedret for strålende innsats ved å redde et medmenneske. Isvettreglene... s. 11 Lær deg å vurdere isens beskaffenhet før du beveger seg utpå. Nytt fra kretsene... s. 15 Redaktørens hjørne v/john-inge Austad 2004 var et godt år for Norges Livredningsselskap. Flyttingen av hovedkontoret fra Løfallstrand til Oslo har gått rimelig greit, selv om utfordringene har stått i kø. Utgivelsen av Livredderen nr er igjen tilbake i organisasjonsregi, og avslutter hovedstyrets flytteprosess. Nå er det på tide å rette fokus fremover i tid. Stabilisering av driften, og styrking av organisasjonen for å gi et så godt tilbud som mulig til kretser, klubber, våre medlemmer, instruktører og samarbeidende selskaper, er hovedstyrets og administrasjonens målsettinger for kommende år. Flytteprosessen har vært krevende, og flere av våre frivillige har bidratt langt over det man kan forvente. Takk til alle dere. Vi nærmer oss med stormskritt vårt 100 års jubileum i Markeringen blir en spennende utfordring for hele organisasjonen. Hvilken målsetting har så jeg som redaktør av Livredderen? Livredderen skal være et blad for organisasjonen og medlemmene, Bladet skal ha et godt faglig innhold, være publikumsvennlig, ta opp aktuelle tema, vise hvilke aktiviteter som foregår i kretser og klubber og som profilerer våre samarbeidspartnere, offentlige som private. Livredderen nr har vi bygget opp fra bunnen av, ettersom det ikke er tilgjengelig elektronisk materiale fra tidligere utgaver. Hadeland Trykk og Reklame på Brandbu leverer design og trykking av bladet. Jeg oppfordrer alle til å ta benytte den muligheten som nå eksisterer til å få trykket et innlegg i Livredderen fra din krets, klubb, utvalg, som medlem eller som samarbeidspartner. Bli journalist, skriv noen ord og send gjerne med foto (papir eller elektronisk). Husk at du må sørge for at de som blir fotografert gir sin tillatelse til at fotografi(er) blir publisert i Livredderen. Vi går et spennende år i møte. Livredderen årgang 21 - nr. 89 ISSN nr.: Organ for Norges Livredningsselskap Redaktør: John-Inge Austad Adresse: Norges Livredningsselskap Arnebråtveien 114, 0771 Oslo Telefon: Telefax: Design og trykk: Hadeland Trykk & Reklame as Tlf Annonser: Faktureringsservice sør as Tlf Frist for redaksjonelt materiell, neste utgave: 1. april

3 Presidenten har ordet v/reidar Nesheim Livredning og Livredningsarbeid Flomkatastrofen i Sørøst-Asia har satt sitt preg på oss alle ved starten av det nye året. Mange har naturligvis støttet flomofrene på forskjellige måter. NLS var med blant støttegiverne. Under Idrettsgallaen rullet NLS sin kroner støtte over TV-skjermen. NLS er klar over at mye støtte enda trengs for oppbygging og rehabilitering, og oppfordrer hver enkelt til fortsatt å bidra. Vi er samtidig imponert over frivilligheten og innsatsen i mange organisasjoner, ved ulykker hjemme og ute. Gjennom utdeling av våre Redningsdåder, ca 25 per år, kommer NLS i kontakt med mennesker som har handlet på en uselvisk og imponerende måte for å hjelpe andre mennesker i nød. Mange ganger med stor fare for eget liv. Vi trenger å publisere også disse positive tall i media, både for hva de representerer i samfunnsøkonomisk og i menneskelig gevinst. Ikke bare drukningstallene! Livredningskunnskap og ferdigheter, samt evnen til å handle og hjelpe når det kreves, er det budskap NLS ønsker å nå ut med. Frivillig arbeid er, som ordet sier, basert på enkeltpersoners egen velvilje til å gi av seg selv for en sak de tror på. Vi går nå inn i årsmøtetid for Kretser og Klubber innen utgangen av mars og nytt Landsmøte i mai. Frivillighet, entusiasme og lojalitet settes i fokus. Mange verv skal fylles. Har vi rette gnisten til å fortsette? Finner vi arbeidet meningsfullt nok? Noen takker for seg. De har gjort sitt i denne omgang. Nye koster må inn, og jeg tror det er mange som gløder for livredningssaken. Valgkomiteer er i sving for å fylle og etterfylle. Lykke til! Robert Stallman, har på vegne av NLS skrevet minneord om Livrednings- og svømmelegenden Inger Nordbø, som har gått bort 89 år gammel, en idealist og et fagmenneske. Asbjørn Windstad, tar i en interessant artikkel, for seg nedkjøling ved aktiviteter og situasjoner vi alle kan kjenne oss igjen i, og effektive måter å redusere/hindre dette på. Alltid hyggelig å lese hva som skjer av aktiviteter ute i kretsene. Denne gang fra Bergen, Glåmdal og Oslo og Bærum kretser «Hundreårs-jubileumsåret» nærmer seg med stormskritt. Komiteen er i gang. Ideene er mange, noe er klart, men mye gjenstår. Selve feiringen er bestemt lagt til Oslo i første del av juni Livredderen vil starte en historisk serie med glimt fra tidligere tider, og tar svært gjerne imot innlegg fra lesere med lokale og nasjonale glimt. Hvor mange vet forresten at Livredningsselskapets mest aktive svømmelærer på 30-tallet drev opplæringskurser i Østerdalen, eller at de første utdelinger av Redningsdåder skjedde allerede i 1909? Jubileumsslagord eller motto til bruk for markedsføring fram mot og under 2006, ble utlyst i forrige Livredder. Presidentens forslag er: «NLS i 100 Livredning til tusen!» Hva blir det endelige? LIVREDDEREN ut til flere Nr 1/05; vårt eget medlems- og fagblad, her med noen nye grep, men med samme leserskare. Det å få til et enda bedre blad, til enda flere lesere, bør være et flott nyttårsforsett. Det avgjør vi som lesere ved å gi redaksjonen stofftilfang og konstruktive tilbakemeldinger. Jeg ønsker ny redaktør lykke til! LIVREDDEREN og livredning bør alle kunne ha et eierforhold til! Meddelelse fra Hovedstyret Hovedstyret viser til innlegg i Livredderen nr 6/04 og ønsker å presisere følgende: Norges Livredningsselskap har i 2004 gjennomført en del endringer av den sentrale og administrative driften av selskapet i tråd med de signaler, som ble gitt fra blant annet Instruktørsamlingen i Sandnes og fra kretser og enkeltmedlemmer i 2003, om å flytte hovedadministrasjonen for virksomheten tilbake til Oslo, og på ny tilsette generalsekretær i full stilling. Det ekstraordinære Landsmøte og Kretsledersamlingen i 2004 bekreftet beslutningen, og forsterket dette til også å gjelde det redaksjonelle ansvar for Livredderen etter utløpt kontraktstid med firmaet Hjertevakten AS. Hovedstyret står samlet bak begge beslutninger, som er gjort i overbevisning om at endringene styrker selskapets totale drift og vil videreutvikle Norges Livredningsselskaps merkesaker. Reidar Nesheim, Toril Hindmarch, Kjell Haugen, Nina Bråthen, Robert Stallman, Hege M.Haug, Geir Berntsen Norges Livredningsselskap Arnebråtveien 114, 0771 Oslo Tlf.: Fax.: E-post: Web: Livredning Svømmeferdighet Sikkerhet Medlemskap: årskontingent, pr. år kr. 220,-. Styret i NLS: Reidar Nesheim, president Torill Hindmarch, visepresiden Styremedlemmer: Geir Berntsen, Nina Bråthen, Hege Mathisen Haug, Kjell Haugen og Robert Stallman.

4 Babysvømming er helsefarlig! Sensasjonelt (og feilaktig!) oppslag i VG «ADVARER mot babysvømming», stod det å lese i VG før jul basert på en undersøkelse fra Umeå i Sverige, utført med deltagelse av 57 elever i fjerde klasse. NLS har mottatt henvendelser fra bekymrede foreldre, og flere har reagert på innholdet i artikkelen. Her følger en sammenfatning av kommentarer fra leger, vår egen generalsekretær i anledning og utdrag av informasjon hentet fra Astma og allergiforbundets hjemmeside. Ingen avvik Undersøkelsen av elevene viser at 40 % av barna (svømmegruppen) har gått i svømmehallen minst en gang pr. måned. Man har så målt innhold av et protein som kalles CC16. Dette har en betydning ved Astma og Allergi. Lungekapasiteten og FEV1 og FEV2 ble målt både før og etter at barna har vært ute i aktivitet. (FEV er en måte å diagnostisere Astma på.) I undersøkelsen kan man se att gjennomsnittet for CC16 er noe lavere hos de barna som regelmessig var i svømmehall. Men etter en nærmere undersøkelse av de forskjellige verdiene var det ingen spesielle avvik. Dessuten kunne man ikke se noen avvik på barnas lungefunksjon. Resultatet viser at verdiene er ganske like uavhengig om barna hadde vært i svømmehall eller ikke. Det ble hos 2 barn registrert ekstremverdier, noe som utgjorde at «svømmehallsgruppen» kom dårligere ut i undersøkelsen når det gjaldt målingen av CC16. Når det gjelder målingene på FEV er det ingen forskjell på gruppene. Ukjent risiko? Universitetslektor Birgitta Lagerkvist, frarår med bakgrunn i undersøkelsen i den svenske avisen Aftonbladet,å ta med barn på babysvømming, og begrense den tid barn er i svømmehallen. Dette med bakgrunn i en ukjent risiko for luftveisinfeksjoner, og muligheten for å utvikle astma. Mer forskning Flere eksperter mener at det er å ta en alt for bastant konklusjon. Det er alt for lite forskning utført på området, noe som studien også bekrefter. Ingen kobling mellom Astma og aktivitet i svømmehall Professor Göran Wennergren, som er ekspert på astma og allergi ved Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg, sier det ikke er noen grunn til å uroe seg. Studien viser faktisk ingen kobling mellom aktiviteter i svømmehaller og astma, og enda mindre at babysvømming skal være årsak til astma. Fortsett med babysvømming er hans anbefaling. Det gir «trevlig gemenskap» med barnet, og vær ikke redd for å ta med barnet til svømmehallen. Knut Olav Bø, Barnelege på Ullevål Knut Olav Bø, barnelege på Ullevål, synes ikke man skal advare barna mot å leke i bassenget. Jeg vil ikke se bort fra at klor er et stoff som kan være uheldig. Men jeg synes man skal ha gode grunner til ikke å gå. Foreløpig velger jeg å sette den svenske lektorens tanker opp ned, og si at du ikke bør nekte ungene dine å ha det gøy i bassenget! Astma- og Allergiforbundet På hjemmesiden til Astma- og Allergiforbundet finner du nyttig informasjon vedrørende astma, allergi og svømming, Barn bør lære å svømme så tidlig som mulig. Svømming er en meget god form for fysisk aktivitet for mange. Samtidig gir det en økt trygghet å kunne svømme, og det er en ferdighet som hjelper på selvbildet. Det kan være spesielt god trening for bedre kondisjon. Hvis vannet er passe varmt, er det også fint for og beveget seg, bruke og myke opp muskler. Svømming i basseng kan by på problemer ved eksem som blir verre av mye klor i vannet, og ved astma der klor i luften over vannet kan virke irriterende. Generalsekretæren i NLS, John-Inge Austad, valgte å reagere på artikkelen som stod i VG. Vi vil samtidig gjøre leserne oppmerksom på at VG verken har trykket eller kommentert innholdet. Kopi av e-post sendt fra John-Inge Austad til VG: Jeg har noen kommentarer til «advarsel mot babysvømming». Jeg håper VG ser nytten av å trykke en oppfølger til artikkelen. Samfunnsmessig betydning Samfunnet er ikke tjent med at det skapes inntrykk av at bruk av innendørs svømmehaller eller badeanlegg p.g.a tilsetning av klor, medfører en unødvendig risiko for å bli utsatt for eksempelvis astma. Hvilken unødvendig risiko vil man utsette seg for ved å ikke benytte svømmehallen regelmessig, spør jeg meg? Det Baby- og småbarnsvømmeutvalget i NLS. forts. s. 14

5 VÆR TRYGG MED JOTRON GMDSS UTSTYR Tron 40S / 40 GPS Fri-flyt nødpeilesender 121,5 / 406 MHz Tron SART Radar Transponder Tron TR20 Håndholdt VHF Radio JOTRON AIS SYSTEM RA-2500 AIS Mottager Tron UAIS TR Lett å installere Class A Transponder - Tar liten plass - Kombinert VHF/GPS antenne (2 i 1) - Brukervennlig meny og tastatur - PC viewer kart inkludert for planlegging og observasjon JOTRON Electronisc a.s P.O.Box 54, N-3280 Tjodalyng, Norway Tel: Fax:

6 «Gjennom isen» og «Fall i sjøen» førstehjelp ved nedkjøling Artikkelforfatteren er medlem av førstehjelpsutvalget i NLS, og underviser til daglig i blant annet hypotermi for fiskere, sjøfolk og offshorearbeidere. Han har jobbet mye med temaet hypotermi, og var en sentral aktør i Vesta-seminaret sist sommer. Der var hypotermi et hovedtema. Asbjørn Windstad har skrevet 2 artikler for Livredderen. Den første, om aktuelle tiltak ved lettere former for nedkjøling, presenteres her. Tekst og illustrasjon: Asbjørn Windstad Varmeregulering og varmetap Biologisk sett er mennesket et varmblodig vesen som er avhengig av en kroppstemperatur på grader for å fungere optimalt. Dersom kjernetemperaturen stiger eller faller med mer enn 2 grader, begynner vi å merke redusert funksjonsevne. Her skal vi se litt nærmere på hvordan varmetap foregår, hva følgene kan bli, og hvordan vi kan unngå ytterligere nedkjøling hos personer vi har tatt hand om. Vi er utrusta med en veldig god varmeregulering, som sammen med isolasjon i form av klær, gjør at vi kan holde varmen oppe og unngå alvorlig varmetap ved opphold utendørs. Fysisk aktivitet gir økt kroppsvarme som resultat, og er i og for seg en forutsetning for å unngå varmetap i kalde værforhold. Men friluftsfolk vet også at i gitte situasjoner kan varmetapet bli så stort at vi får problemer. Skal vi kunne hjelpe andre, for eksempel en person som har falt i sjøen eller gjennom isen, bør vi kjenne til hvordan kroppen taper varme. Vi har nemlig noen store lekkasjepunkter for varme på steder der mange og store blodårer er nær overflata uten å være beskytta av isolerende underhudsfett. Disse lekkasjepunktene er hals og hode, sidene under armhulene og lyskene. Skal vi unngå varmetap, må vi isolere hovedlekkasjepunktene og spesielt prioritere hodet, der varmetapet er størst. Hvordan dette kan gjøres i felten skal vi komme tilbake til. Mål for behandling av person som er noe nedkjølt og forkommen (eller er i ferd med å bli det) En person som har ukontrollert skjelving har hypotermi i mild grad og må få hjelp til å unngå ytterligere varmetap med alvorlige konsekvenser. Er vedkommende våt eller utsatt for vind, kan videre varmetap skje meget fort. Vi har et tosidig mål for våre hjelpetiltak for personer med mild hypotermi: Å hindre ytterligere nedkjøling Å gjenvinne varmen til normal kroppstemperatur Hvordan dette kan gjøres i felten er mye situasjonsbetinga og ikke minst avhengig av hva vi har tilgjengelig av hjelpemidler. Våre forslag er knytta opp mot viktige fysiske lover for varmetap som kan være aktuelle i mange situasjoner. Ved alle tiltak må vi huske å prioritere isolasjon av lekkasjepunktene. Varmetap ved ledning Metall, berg og is, men ikke i samme grad snø, leder varmen vekk fra kroppen meget raskt. En hypoterm person må ikke plasseres på ledningsførende underlag, All bar hud er tildekka. Lekkasjepunkt for varme på sidene under armhulene blir isolert med en vest. Fleece tas inn mot kroppen. men isoleres mot varmetap til underlaget. Har vi ikke andre muligheter enn å bruke ledningsførende underlag, prøver vi å la personen sitte med isolasjon under rumpa. En redningsvest er ypperlig til formålet. Der det er is og snø flytter vi personen fra is til snø og lar personen sitte med isolasjon mot snøen. Varmetap av vann I varmetapsammenheng er vann, for eksempel i form av våte klær, ekstremt Skissen viser «lekkasjepunkter» for varme ut i fra menneskekroppen. I isolasjon av disse er viktig for å unngå ytterligere varmetap og for å gjenvinne temperaturen. Hodet bør prioriteres. Personen har falt i sjø og er brakt på land. Våte klær er fjerna og personen tørka. Han sitter på en vest som isolerer mot ledningstap og vi starter påkledning med mål om å dekke all bar hud. Isolasjon av hovedlekkasjepunkt for varme, hodet, med ull foretas. Ermene låser pakningen.

7 Vindtett pakning tas utenpå hodeisolasjonen. uheldig. Vi kan tape varme ganger hurtigere i vann enn hva vi gjør i luft med samme temperatur. Der det er mulig må vi fjerne våte klær, tørke vedkommende og ta på tørre klær på lekkasjepunktene for varme. Har vi ikke tørre klær (fra hjelperne som kan unngå varmetap ved fysisk aktivitet), må vi fjerne de våte klærne, vri dem opp og benytte dem på lekkasjepunktene. Der det er mulig benytter vi ull nærmest kroppen. Vann kan også fordampe fra kroppen med ytterligere varmetap som resultat, og dette er ennå en grunn til å fjerne Ved 0 grader vil liten kuling ha en kjølende effekt på bar hud som tilsvarer minus grader. Det er derfor meget viktig å få personen vi skal hjelpe i ly, lage kunstig ly eller tildekke hele personen med vindtett materiale. Hodet må også beskyttes med vindtett materiale. Dette må vi også huske ved transport, der vi ofte ser personer blir frakta bort i stor fart med hodet bart! Feltinnpakning av mildt hypoterme Vi skal forsøke å vise dette med bilder og tar her med alle hovedprinsippene selv om situasjonen kan være slik at ikke alle krav kan oppfylles: Personen bringes i ly og plasseres sittende på isolert underlag Våte klær fjernes og personen tørkes Lekkasjepunktene isoleres med ull (En tørr redningsvest vil også hjelpe) All bar hud tildekkes om mulig. Bruk ull på beina, hvis mulig. Vindtett innpakning plasseres rundt hele kroppen for å hindre varmetap av stråling til kald luft Denne feltinnpakningsmåten er brukt verden rundt, og nye profesjonelle hypotermibårer bygger på de samme prinsipper. Man tar hensyn til de fysiske lovene for varmetap, isolerer lekkasjepunktene og stenger isolerende luft inne rundt kroppen. Personen vil da gradvis kunne vinne varmen tilbake selv. Gi varm sukkerholdig drikke Nedkjølte har ofte tapt væske og har helt sikkert brukt mye energi til skjelving og ekstra forbrenning. De som er i stand til å drikke selv bør få små, hyppige tilførsler av varm sukkerholdig væske. Te med honning vil være et utmerket valg. Hvorfor ikke la den hypoterme gå eller løpe? En av kroppens kriseplaner for å unngå nedkjøling av hjerne, hjerte, lunger, nyrer «Pasienten» har gjenvunnet varme og kan etter hvert bevege seg sjøl. Feltinnpakningen var vellykka. Denne drakta fra en av hjelperne var for liten, men vil likevel hjelpe til å stenge luft inne rundt kroppen. våte klær, tørke vedkommende og ta på tørre og varmeisolerende klær. Er dette umulig, kan man pakke den våte inn i tett materiale, for eksempel plast, søppelsekker, bobleplast eller lignende for å unngå fordampingsnedkjøling. Varmetap av vind Luft i bevegelse har en ufattelig kjølende effekt. Det hjelper å blåse på den varme suppa! Et alternativ dersom man har lite å hjelpe seg med er å bruke en tørr vest til isolasjon og vindtett innpakning. Her har vi benytta Regatta Thermocruise. og vitale organer er å redusere blodgjennomstrømming til armer, bein og lår der det ikke er organer som skal betjene kroppen. De lærde strides noe om hvorfor, men de fleste er enig om at en person, som har ukontrollert skjelving, ikke bør utsettes for fysiske aktiviteter før kroppsvarmen er noe gjenvunnet. Temperaturfall kan bli resultat av anstrengelsene bl.a. fordi blodet strømmer ut i underhudsfettet og huda som vil være meget kald. Personen kan gå selv når den verste ukontrollerte skjelvinga har opphørt. Artikkelforfatteren vil i et senere nummer sette søkelys på redning, førstehjelp og transport av alvorlig nedkjølte personer der faren for hjerteflimmer og hjertestans er et av de store problemene.

8 Vi har løsninger som tilfredsstiller alle krav til termisk beskyttelse for passasjerskip og offshore! HH SL 10 TP Redningsvest Redningsvest med termiske egenskaper. Oppfyller alle IMO s krav til redningsvester med fast flytemiddel. Passasjerdrakt P-2000 og HH SL 10 Redningsvest For varig båtpuss! Heldekkende tørrdrakt med fastmonterte sokker, hansker og isolerende hette. Oppfyller IMO s krav til termisk beskyttelse og er godkjent som passasjerdrakt av Sjøfartsdirektoratet sammen med redningsvestene HHSL-10, Seamaster eller T-Vest. Velg selv! Postboks 218, 1501 Moss, Tlf Fax Ilas ann 1/2 Båtmag :42 Side 1 Ankervinsjer og utstyr med kvalitet til din båt BADEPLATTFORMER BAUGSPYD ANKERVINSJER MED FRITT FALL -FOR TAU ELLER KJETTING BAUGSTIGER FENDERHOLDERE DREGGER 1000 W 500 W Industri Lamertseter AS Cecilie Thoresens vei 11, Pb 63 Lambertseter, 1101 Oslo Tlf.: fax: Kontakt oss om forhandlere!

9 Redningsdåd Utført 6. august 1969, utlevert 2. mai 2004 Stor dag Det var en stor dag for Kari Helene Haug den 2. mai Ikke bare ble hun 70 år, og feiret med stor stil, hun fikk også overrakt heder, i form av Norges Livredningsselskaps diplom og blomster, for en redningsdåd hun utførte for 35 år siden. Snarrådig handling hindret tragisk utgang I Bladet Raumnes fredag 8. august 1969 sto flg å lese: «Snarrådig Årnes-dame reddet to småpiker fra å drukne i Glomma». Familien Haug var på Frognerstranda i Nes Kommune og badet da Kari fikk øye på to jenter, som hun først trodde lekte ute i vannet, men som hun fort skjønte at trengte hjelp. Hun løp ut i viken der jentene var. Da hun kom nærmere så hun at jentene hadde kommet ut på så dypt vann at de ikke klarte å holde seg oppe. Kari fikk tak i begge jentene, som var så panikkslagne, at de holdt på å ta med seg henne under også. Hun fikk ropt på sin mann, Arne Haug, som kom og hjalp henne med å få jentene i sikkerhet. Hadde det ikke vært for Kari`s handlemåte, kunne dette fått en tragisk utgang. Redningsdåder 2004 Det ble utdelt 24 redningsdåder i personer ble hedret for strålende innsats ved å redde et medmenneske. I dette, og påfølgende utgaver vil vi kort gi en oversikt over alle redningsdåder som ble hedret i Gratulerer med fremragende innsats! Dato/sted for Navn/alder Bosted Utmerkelse Navn på den/de Innberetter Dato/sted utført redningsdåd på redder(e) som ble reddet for utdelingen 24. januar 2004 Trond Ag, voksen Tromsø Diplom En 20 år gammel mann Norges Livredningsselskap 29. januar i Tromsø 2004 i Tromsø 13. des i Sæbyvannet Ingunn S. Faale, 32 år Svinndalveien 14, Diplom Bente Mathisen, 34 år Olaf Blomberg, 12. februar 2004 i Svinndal i Østfold Per Ivar Faale, 36 år 1593 Svinndal til begge to Per Olav Roos, 40 år Vansjø Livredningsklubb i Våler Elisabeth Skullerud, 39 år Herredshus Bengt Skullerud, 38 år 4. august 2003 i Tangen Ivan Jensen, 25 år Sandskroken 17, Sølvmedalje Rabia Khawaja, 17 år Jan Ulsbøl, 18. februar 2004 Badepark i Svelvik 3055 Krokstadelva med diplom Bilal Khawaja, 14 år NLS Buskerud Krets under Fylkes- Petter Ulrik Sverdrup Trollstien 6, til begge to tinget i Buskerud 17 år 3034 Drammen (Drammen) 1. januar 2004 Omar Liheim, 34 år Niddalen, Diplom Målfrid Aspeseter, 33 år Elin Gullaksen, 14. april 2004 i i Sogndalsdalen i Sogndal 5856 Sogndal Ingar Liheim, 31 år NLS Bergen Krets Sogndal Komm. 28. desember 2003 i Anders Rønnestad, Våkleivåsen 146, Diplom Daniel Lyngbø, 12 år Elin Gullaksen, 29. mars 2004 i Vannkanten Bad i Bergen voksen 5155 Bønes NLS Bergen Krets Vannkanten Bad 28. desember 2003 Harald Løken, 20 år Berg Vestre, Sølvmedalje En 30 år gammel Elin Gullaksen, 3. mars 2004 i Bergen 3175 Ramnes med diplom kvinne NLS Bergen Krets ved Haakonsvern Øystein Hoff, 19 år Gladbakk 13, i Bergen 3611 Kongsberg Diplom

10 MEDIASALG Scanpix Creative/Johner Ny gummibåt eller RIB? Gode pakkepriser med motor Vi forhandler: Oslo s største verksted og delelager Tlf Sønnak kan tilby et bredt utvalg spesialbatterier av ypperste kvalitet til båt. Batteriene egner seg også meget godt for bruk i hytter og til camping. Østre Aker vei 205, 0975 Oslo Tlf.: Fax: WM PROPELLER VI LEVERER: Akslinger Hylser Gir-/akselflenser Vannsmurte gummilager Akslingbraketter Sink Rorarrangement Syrefast rekkeutstyr Tanker På alle hav I mer enn 30 år har vi produsert utstyr til lyst-, fiske- og skyssbåter. Gjennom disse årene har vi skaffet oss en unik erfaring og utviklet våre produkter i takt med dette. I n M e d i a K o n s e p t I tillegg til faste propeller leverer vi komplette propellanlegg med: Fast propell Justerbar propell Vribar propell Vi lagerfører faste propeller fra en av verdens ledende produsenter. Faste og vribare spesialpropeller samt større propeller designes, produseres og leveres etter kundens behov for diameter inntil 1,5 meter for vribare propeller og 3 meter for faste propeller. For båter med gode fartsegenskaper anbefaler vi våre skewpropeller. N-6770 NORDFJORDEID Tel:

11 Isvettreglene Vi har hatt en særdeles mild vinter mange steder i Norge. Isen har vært unormalt usikker, årstiden tatt i betraktning, og drukningsulykker har allerede vært omtalt i landets aviser. NLS oppfordrer leserne til å etterleve «Isvettreglene», ved ferdsel på is. Hvor mye holder isen? Ferdsel på is for lek og sport har i vårt land lange tradisjoner. Til stadighet kan vi også observere et stort antall isfiskere i aksjon på fine dager i vinterhalvåret. Mange brukere av isen medfører også en større risiko for at ulykker kan skje. Det er derfor av avgjørende betydning at brukerne av isen kan vurdere isens beskaffenhet før man beveger seg utpå. Kjerneisens holdbarhet på ferskvann Tykkelse 5 cm bærer en person, utvis forsiktighet 10 cm bærer en motorsykkel, vekt ca 600 kg 15 cm bærer lett personbil, vekt ca kg 20 cm bærer tung personbil, vekt ca kg 25 cm bærer middelstung lastebil, vekt ca kg 30 cm bærer en større samling av folk 35 cm bærer tung lastebil, vekt ca kg Isvettreglene 1. Ha respekt for isen. 2. Gå aldri alene på isen. 3. Gå ikke ut på is som kan være svak. 4. Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis. 5. Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann. 6. Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks ispigger og redningsline til bruk som «den forlengende arm». 7. Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen. 8. Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre. 9. Ved disse stedene er isen svakere: a. Siv b. Råk c. Bro d. Odde e. Avløp f. Innløp g. Utløp h. Sund i. Grunne j. Vindbrønn Kjerneis De fleste ulykker skjer om høsten når isen fryser til, og om våren når den går opp. Nyisen er lumsk ved at den ikke fryser til like jevnt overalt. Selv om is med 5 cm tykkelse kan bære en mann, bør nyisen over et større område ha en tykkelse på 10 cm før en kan ferdes trygt. Hvis isen fryser til uten snøfall, får en det en kaller kjerneis. Kjerneisen er mørk av farge og gjennomskinnelig. Kjerneisen på ferskvann kan bære temmelig mye. Snøis Når det er snøfall under frysingen, får en gråhvit snøis, som er mye mer porøs og mindre holdbar, særlig hvis det er vekslinger mellom frost og mildvær når den fryser til. Den gråvite snøisen må være dobbelt så tykk som kjerneisen for å ha samme bæreevne. Havisen Havisen fryser senere til og går også tidligere opp på grunn av saltinnholdet. Når havisen går opp, løsner den ofte i flak, og det har hendt at folk kommer i drift utover havet på slike flak. En særdeles farlig lek er å hoppe fra flak til flak når isen går opp. Trygg på is For at du skal være trygg på isen må ALL- TID SIKKERHETEN komme i første rekke. Ta med redningsutstyr som ispigger og kasteline, og la aldri noen gå alene på isen. Vurdere is forholdene før du begir deg utpå, og snakk med kjentfolk. Gjennom isen Hvis du selv går igjennom isen, og andre ikke kan hjelpe deg, vend deg i den retningen du kom fra. Hogg i isen med ispigger, kniv eller tilsvarende, til isen ikke lenger brister under deg. Dra deg opp på sikker is. Hjelp andre Hvis noen andre har gått igjennom isen, er det avstanden fra land eller sikker iskant som bestemmer hvordan du kan hjelpe vedkommende opp og i land. 1. Nær land, men lenger enn armen din rekker: a. Ligg på isen. Rekk ut noe til å gripe i som en skistav, en gren, en fiskestand, jakken din, eller et skjerf. 2. Litt lenger fra deg: a. Kast ut en livbøye, et tau eller en kasteline. Ligg på isen og dra inn den forulykkede.. 3. Så langt at du selv må ut på isen a. Da er det viktig å sikre seg selv. Det kan du gjøre ved å fordele vekten så godt at den svake isen ikke brister for forts. s

12 forts. fra s. 11 deg også. Bruk en kombinasjon av f.eks stige og redningsline. Kryp ut på stigen og kast redningslinen til den forulykkede. Husk nødnummeret: (113). Organisasjonskart for Redningstjenesten Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen Akersg. 42, Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tlf.: Faks.: Hovedredningssentralen Sør-Norge Sikringsbygget 4050 Sola Tlf.: Faks.: Hovedredningssentralen Nord-Norge Postboks Bodø Tlf.: Faks.: Lokale redningssentraler (LRS) identisk med politidistriktene 43 Lokale redningssentraler (LRS) identisk med politidistriktene og Svalbard 12 12

13 GLS Hamburg Chris Cleverly, salgsdirektør, Princess Motor Yacht Sales SJØ OG LAND C-MAP lanserer kombinerte sjø- og landkart med marinaer, uthavner, badeplasser og mye, mye mer... Egen seksjon med sjøveisregler, sjømerker og førstehjelp KystAtlas Solid papirutførelse Alle kartoppslag i 2 skalaer, 1: og 1: NYHET Princess Motor Yacht Sales anbefaler Pantaenius Navnet Princess er synonymt med motorbåter av høyeste kvalitet. Kombinasjonen av høy yteevne og luksus sammen med fremragende seilegenskaper har gitt båter i Princessprogrammet et virkelig godt omdømme verden over. 35 års erfaring og konstant krav om å levere 100 % kvalitet er garanti for at kundene bevarer tilliten til Princessproduktene. Også når det gjelder forsikring er nøkkelordet kvalitet. KystKart Trykket på plast, tåler vann. Alle kartoppslag i 2 skalaer, 1: og 1: Derfor anbefaler Princess MYS forsikringer fra Pantaenius, en av de største og mest ansette eksperter innen formidling av båtforsikringer. Utallige Princesseiere har valgt Pantaenius som sin forsikringspartner, ikke minst på grunn av Pantaenius unike internasjonale service og hurtige og ubyråkratiske skadebehandling. Pantaenius har helt sikkert også en båtforsikring som svarer til dine ønsker! Kontakt oss! Hamburg Skive Plymouth Monaco Wien Østerbro 11 DK-7800 Skive Tel Fax C-MAP Norway AS Postboks 212, 4379 EGERSUND Tlf Faks E-post: 13

14 Nordisk konferanse i baby- og småbarnsvømming Nærmere 150 instruktører fra Norge, Danmark, Finland, Sverige, Island, England og Sør-Afrika deltok på den 3. Nordisk konferanse i babysvømming. Konferansen ble arrangert i Oslo den oktober Arrangør var babysvømmeutvalget i NLS. Foredragsholderne var hentet inn fra Australia, USA, Frankrike, England, Finland, Danmark, Sverige og Norge. Rob McKay Hovedforeleser var Rob McKay fra USA. Han driver sin «Lifetime Swim School» i Florida. Hovedtrekkene i hans filosofi er «The gentle way of babyswim» og «A gentle journey», dvs. å tolke og respektere babyens signaler er helt avgjørende for at babysvømmingen skal bli vellykket. Nordisk møte Fredag 29. oktober ble det arrangert et nordisk møte for de som utdanner instruktører. De enkelte representanter fra de Nordiske organisasjonene, som var representert, presenterte sine utdanningsopplegg. Fellesnevnere og hovedpunktene ble diskutert. Målsettingen var å identifisere potensialet for samordning av utdanningen i Norden. Flere av deltakerne syntes å få ideer om hvordan utdanning av instruktører kan endres og samordnes. Noen enhetlig, eller samordnet utdanning får vi nok ikke med det første i Norden, men vi kom et stykke nærmere ved å diskutere rammene for utdanningen. Nå er det opp til neste arrangør av den nordiske konferansen å invitere til fortsatte diskusjoner, og helst med det grunnlaget som ble lagt under konferansen. Gode tilbakemeldinger fra deltagerne Deltakerne har i det stor og hele gitt meget gode tilbakemeldinger på det faglige innholdet, organisering og konferansested. Alle sa seg meget godt fornøyd med hotell Opera i Oslo som konferansested. God mat, fine fasiliteter og dyktig stab gav en atmosfære som virkelig la forholdene til rette for prikkfri gjennomføring. Foredragene var mange og gode, og Åsa Line sørget for at tidsskjemaet ble holdt til punkt og prikke. Work-shop med Rob McKay Mandag 1. november ble det arrangert en «work-shop» med Rob McKay. 20 personer deltok på denne samlingen, og de fikk en grundig innføring i hans ideologi. Rob hadde med seg sin datter Heather, og sammen demonstrerte de deler av det programmet som benyttes hjemme i Florida. Tiden ble delt mellom teori og øvelser i bassenget. Bassengdelen var særlig nyttig for flere av deltakerne. DVD Det ble laget en DVD fra konferansen. Den viser livet på konferansen, og alt fra bassengdelen på «work-shopen» med Rob Mc Kay og hans datter Heather den 1. november. DVD koster kr 100 inkl mva, eksklusiv porto, og den kan bestilles via e-post på adressen: forts. fra s. 4 synes nærliggende å tenke seg at vi vil observere en økning i antall drukningsulykker med barn involvert. En slik utvikling er vi ikke tjent med. Jeg har vanskelig for å tro at VG virkelig stiller seg bak en advarsel til Norges befolkning om å ikke ta med barna til svømmehallen regelmessig, men i «ny og ne», som er den svenske universitetslektorens anbefaling. Særlig når man ser nærmere på det statistiske grunnlaget for VG`s «advarsel til leserne». Statistisk grunnlag Det statistiske grunnlaget for advarsel og anbefalinger synes begrenset, og gjelder ikke babyer eller små barn. Det er gjennomført en undersøkelse i Sverige med 57 barn (ikke 57 skoleklasser slik det fremkommer i VG), i aldersgruppen år, hvorav 2 av barna har fått avlest ekstremverdier, som påvirker snittet i en allerede liten gruppe, og derfor får en uforholdsmessig statistisk påvirkning. Hva som er årsaken til at 2 av barna har disse verdiene har jeg ikke kjennskap til, men VG`s journalist kan sikkert fremskaffe denne informasjonen for å få frem et korrekt bilde til publikum. Norges Livredningsselskap oppfordrer alle med tilgang til private og offentlige svømmehaller eller badeanlegg, om å benytte disse regelmessig. Lær deg svømmeferdigheter, og ikke utsett deg for unødvendig risiko ved ferdsel og bruk av vann i fritid og arbeid. Det er ikke dokumentert at baby- og småbarnsvømming, eller svømming i kloret vann er helsefarlig slik det blir gitt inntrykk av i VG. Barn og voksne trives i hverandres selskap i bassenget. 14

15 Fra kretsene Bra aktivitet i Glåmdal krets Tekst og foto: Anne Rørholt, Glåmdal krets av NLS Hvor mange er vi? Kongsvinger Svømme og Livredningsklubb har dette skoleåret ca 40 aktive i alderen 7-15 år, egen stupegruppe og til enhver tid ca 30 barn fra ca 5-6 år på svømmekurs. På lørdagstreningene ønsker vi også Nord-Odal Livredningsklubb og naboer fra Romerike krets velkommen. Et treningssamarbeid med Svømmeklubben i Kongsvinger er også på gang. Livredningsklubben har i alt tilknyttet seg 8 instruktører/medhjelpere fordelt på svømming/livredning/ stup, 6 av disse er på plass hver uke. Livredningsselskapets diplomer og ferdighetsmerker Omtrent halvparten av de aktive i Kongsvinger Svømme og Livredningsklubb møtte opp på siste lørdagstrening før jul i 2004, og fikk utdelt ferdighetsdiplomer for høstens innsats. Totalt delte vi ut 12 gule diplomer, 11 røde diplomer, 2 blå diplomer og 2 grønne diplomer, samt 14 deltakerdiplomer for de som tok kravene til samme diplom (rødt/blått) som de har fått utdelt tidligere. Vi har i flere år latt ungene ta kravene til ferdighetsdiplomer om høsten og de mer omfattende (og tidkrevende) kravene til ferdighetsmerker om våren. (Et godt tips til andre klubber?) I perioden januar til mars noterer vi også ned hvor langt hver enkelt svømmer på trening, og lar alle være med på Svømmeforbundets «Svøm deg til...» der de yngste i denne perioden må svømme 2500 m og de eldste m for å motta deltakerdiplom og/eller delta i trekning av en tur/reise. At man kan måle egne prestasjoner på ulike måter og områder, og se at man stadig blir bedre og bedre, er motiverende for alle! Flotte treningsforhold Kongsvinger Svømmeanlegg er et flott anlegg med 25-meters basseng med 6 baner, dybde 3,8 m og stupetårn (1m 3m 5m). Dette gir oss gode muligheter for allsidig trening! Det hører også med et terapibasseng til anlegget, der blant annet Livredningsklubben holder svømmekurs og NLS Glåmdal krets arrangerer kurs i baby- og småbarnsvømming. Diplomutdeling etter høstens innsats i Kongsvinger Svømmeanlegg. Flotte capser og refleks-buttons fikk vi fra NorDan og etterpå ble magene fylt med klementiner og pepperkaker.. Instruktørsamlingen på Solstrand, lørdag og søndag , i regi Bergen krets av NLS Tekst og foto: Gro Hopland, Bergen krets av NLS Tradisjon gjennom 20 år Det å dra på Solstrand fjordhotell hver høst har blitt en tradisjon for oss i Bergen krets, og det er tjue år siden kretsen var her for første gang. Her får vi faglig påfyll, vi prater om ulike ting relatert til driften av kretsen å gjøre, og vi utveksler erfaringer. For noen er det sosiale aspektet det viktigste, og kanskje har de rett, for vi gir hverandre så mye når vi kjenner hverandre godt, og vet hva som er hverandres sterke og svake sider. I år var vi 20 instruktører, noen med tretti års erfaring, to på 17 år (våre nykommere), som det er viktig for oss i den eldre garde å ta vare på. Lørdagens tema var førstehjelp Lørdagen startet vi med oppmøte klokken 10.00, men som vanlig ble klokken før alle var på plass. Fra til 17.00, avbrutt av en times lunsj, var temaet førstehjelp. Vi hadde leid inn to instruktører fra Arna og Åsane røde kors. Det ble en spennende dag med fokus på ulike sykdommer, sårskader, blødninger, pasientundersøkelse, hode-, rygg- og nakkeskader. En god del av tiden ble brukt til praktiske øvelser, med evaluering i ettertid. Etter økten med førstehjelp tilbrakte vi en time i bassenget hvor Anette Ten Kate demonstrerte noe av det hun hadde lært i forbindelse med deltakelse på høstens seminar i Danmark. Lørdagen ble avsluttet med middag, dans og sosialt samvær til ut i de små timer. Søndagen er forbeholdt HLR Søndagens program er fast, vi starter alltid klokken med HLR. Vi avforts. s

16 Fra kretsene forts. fra s. 15 Instruktørsamlingen på Solstrand, lørdag og søndag , i regi Bergen krets av NLS slutter helgen med diskusjon og oppsummering før vi spiser lunsj og reiser hjem. Jubileumsforberedelser I år opprettet kretsen en jubileumskomite i forbindelse med samlingen, og komiteen hadde sitt første møte. De fire som skal jobbe med kretsens 100-årige historie, og 100 års jubileet til NLS er Thomas Martin, Hans Terwindt, Liv Soelberg og Gro Hopland. Nok en vellykket helg på Solstrand er gjennomført i kretsens regi. Førstehjelpskurs hos Den Franske Kosmetolog Skole Tekst og foto: Terje Stakset, Oslo og Bærum krets av NLS Den Franske Kosmetolog Skole Den Franske Kosmetolog Skole (DFKS) er en av flere hudpleieskoler i Oslo som gjennomfører Norsk grunnkurs i førstehjelp for sine elever. Skolen ble grunnlagt i 1930 og er den eldste hudpleiefagskolen i Norge. Gjennom den praktiske virksomheten i utdannelsen er skolen også kjent av mange som en god behandlingsinstitusjon. Skolen utdanner ca kosmetologer i året. DFKS har som målsetting at elevene skal kunne håndtere krisesituasjoner i arbeidssituasjonen. Elevenes gjennomføring av førstehjelpskurset blir da et viktig område av deres utdannelse. Innhold i kurset Selve kurset består av: Hjerte- lungeredning (HLR) Praktisk innlæring av grunnleggende førstehjelpsoppgaver. Som kurshefte benyttes Norsk Grunnkurs i Førstehjelp. Praktisk tilnærming. Kurset er lagt opp på en slik måte at deltakerne vil huske det de har lært i lang tid. De må ta initiativ, samarbeide og være kreative. Deltakerne må blant annet ta seg av ulykker med personer som har: falt i trappen kuttet pulsåren andre grads forbrenning fremmedlegeme i halsen Kurset har fått meget gode tilbakemeldinger og er svært givende å avholde som instruktør. Ta kontakt med Oslo og Bærum krets av NLS, eller hovedkontoret for nærmere informasjon. På bildet ser vi ivrige kursdeltakere. 16

17 17

18 Terminliste 2005 Oversikt over utdanning, kurs, seminarer, konkurranser og mesterskap i regi av Norges Livredningsselskap. Oppdatert INSTRUKTØRUTDANNING Alle spørsmål og påmelding i forbindelse med utdanning, rettes til NLS v/ adm, Arnebråtveien 114, 0771 Oslo. Tlf / Faks , E-post: Mesterskap/Konkurranser april NM i regi av Agder Krets Mai Britta Memorial, internasjonalt stevne - Jønkøping, Sverige 11. juni Livredningsstevne - Nebbursvollen, Lillestrøm Juli Nivea Cup - Internasjonalt sjøstevne i Tyskland aug. EM for senior - Tyskland sept. EM for junior - Spania Okt. Vansjø pokalen Okt. Eksjø - Stevne for alle klubber i Sverige Nov. Internasjonalt stevne i Tyskland Konkurranseutvalget 13. mars Dommerkurs, Agder krets Kontaktperson: Morten Hulleberg, Vansjø mai Fellestrening for alle, obligatorisk for deltakere i satsningsgruppen Juni Treningsleir for deltakere i Junior og Senior EM Juli Strandtrening på Ingierstrand én gang i uken Nov. Fellestrening for alle, obligatorisk for deltakere i satsningsgruppen Basisutdanning Primo sept. Oslo/Bergen Livredning og svømming Okt. Del 1 - Sted og helg avklares senere Nov. Del 2 - Sted og helg avklares senere Baby- og Småbarnssvømming mars Norsk Baby- og småbarnsvømmeseminar - Bardufoss Aug. Instruktørkurs del 1 - Sted og helg avklares senere Sept. Instruktørkurs del 2 - Sted og helg avklares senere Førstehjelpsutvalget mars Førstehjelp for deg som har omsorg for barn - Bardufoss April/mai Defibrilleringskurs - Oslo April/mai Hovedinstruktørkurs Førstehjelp - NIH, Oslo April/mai Temakurs Nov. Instruktørsamling, NFR Badevakt og sikkerhet feb. Badevakt 1 - Oslo/Akershus (Nesodden-Sunnaas) Kontaktperson John P. Andersen, mobil april Badevakt 2 - Sandnes april Badevakt instruktør - Sted avklares senere Juni Badevakt 1 - Pirbadet, Trondheim Primo juni Badevakt instruktør - Oslo Aug./sept. Badevakt 1 - Oslo/Akershus (Nesodden-Sunnaas) Sept. Badevakt 2 - Pirbadet, Trondheim Andre kurs og seminarer feb. Badeteknisk Messe - Rica Park Hotell, Sandefjord Sept. World Conference Baby Swim - Malmø, Sverige Annet mars Sjøen for Alle Lillestrøm 28. mai Landsmøte Horten 29. mai Kretsledersamling Horten Juli Livreddere på strendene 18

19 Nytt fra NLS hovedkontoret Livredderen Hadeland Trykk & Reklame AS (HTR) NLS har etter en grundig vurdering av pris, kompetanse og kapasitet valgt Hadeland Trykk og Reklame (HTR) for leveranse av Livredderen i Avtalen inkluderer opsjon for leveranser frem mot Valget ble tatt etter en omfattende vurdering av 5 tilbud. NLS ønsker HTR lykke til, og ser fram til et langt og fruktbart samarbeid. Bildet viser Daglig leder i HTR, Per Kristian Andersen og Generalsekretæren i NLS, John-Inge Austad. Bildet er tatt like etter avtaleinngåelsen. Faktureringsservice Sør Faktureringsservice Sør i Drammen skal selge støtte- og markedsannonser for Livredderen i Dermed viderefører NLS, det samarbeidet som tidligere utgiver av Livredderen, Hjertevakten AS, har hatt med selskapet. VESTA forsikring Vesta Forsikring og NLS fortsetter samarbeidet inn mot jubileumsåret i Begge parter er godt fornøyd med samarbeidet i Blant flere viktige aktiviteter som ble gjennomført kan nevnes: Vesta-seminaret i Bergen juni med fagdag, utlevering av årets redningsdåd og publikumsdag. De fleste innendørs aktivitetene ble gjennomført på Vesta`s hovedkontor i Fyllingsdalen. Profilering av Vesta-bøyen i media, og bruk av denne i konkurranser og livredningsoppvisninger Utsendelse av Livredderen nr 3 til alle Livbøyefaddere i Norge. Vesta som hovedsponsor for seniorlandslagets deltagelse i Nordisk Mesterskap i livredning, arrangert i Danmark Førstehjelpskurs for Nattravnene Norges Livredningsselskap støttet idrettsaksjonen for flomofrene Norges Livredningsselskap ved hovedstyret, kretser og klubber støttet idrettsaksjonen med kr Vi håper, og tror, at hver krone blir benyttet til å avhjelpe de enorme ødeleggelser og lidelser som jordskjelvet og flodbølgene påført befolkningen i store deler av sørøst Asia 26. desember Grenland Livredning- og Svømmeklubb er etablert Grenland Livredning- og svømmeklubb er etablert. Administrasjonen setter stor pris på initiativet, og håper mange i Grenlandsområdet benytter anledning til å melde seg inn i klubben. For ytterligere informasjon, kontakt den nyutnevnte lederen, Nina Bråthen, tlf «Sjøen for alle 2005», mars Vi minner på at NLS er påmeldt som deltaker, og skal ha messestand. Administrasjonen trenger frivillige til å delta for å demonstrere livredning/førstehjelp, og til å presentere NLS overfor publikum. Ta kontakt med administrasjonen for ytterligere informasjon. Dette blir en utmerket måte å drive PR for NLS, kretser og klubber inn mot vårt 100-års jubileum. Jubileumsmarkeringen Jubileumsmarkeringen vil finne sted juni 2006 i Oslo. Hold av datoene allerede nå. Norsk mesterskap (NM) i Livredning 23. og 24. april 2005 Agder krets av NLS arrangerer NM i Livredning i Kristiansand Svømmehall. Konkurranseutvalget i NLS «spikrer» programmet for NM i disse dager, og invitasjon blir sendt i slutten av uke 7 begynnelsen av uke 8. Overnatting tilbys blant annet hos Rica Dyreparken Hotell, og det blir arrangert busstransport fra hotell til svømmehall. Det er for øvrig gode parkeringsmuligheter ved hotellet og svømmehallen. Deltakerne vil få anledning til å besøke Dyreparken på lørdag ettermiddag/kveld etter at konkurransene er gjennomført. Vi gleder oss til å delta i NM på et «nytt sted», og ønsker arrangementskomiteen og konkurranseutvalget i NLS lykke til med forberedelsene for, og gjennomføringen av NM i Bildet viser Arrangementskomiteen etter gjennomført første planleggingsmøte. Komiteen består i hovedsak av foreldre fra Arendal livredningsklubb. 19

20 Foto: Bo Norseng, Norsk Svømming En god venn og utrolig dyktig kollega, Inger Nordbø, døde den 29. november 2004, i en alder av 89 år. Hennes karriere strakte seg over en utrolig periode av nesten 80 år. Hun markerte seg både som utøver, trener, leder og dommer. Vi som kjente henne priser oss heldig, og hun var en rollemodell og et sjeldent godt menneske med mange kvaliteter. Bekjentskapet med Inger Nordbø var en berikelse i vårt liv. Inger var det man kan kalle en ekte «aquatic»-spesialist. Vi kjenner ikke til andre i Norge som mestret og deltok i så mange vannaktiviteter. Ikke bare var det mange svømme- og livrednings ferdigheter hun dekket, men hun hadde en faglig tyngde og leverte prestasjoner som det stod respekt av i alle sammenhenger. Inger hadde en aktiv idrettskarriere fra før 1933 til 1966, over 33 år. Dette i seg selv er en utrolig prestasjon, og hun konkurrerte med verdenseliten. Fram til 1934 vant hun 4 nordiske og 7 danske mesterskap. I 1934 fikk hun to bronsemedaljer i EM, en i stup og en i svømming. Så kom Inger Nordbø til Norge. Hun representerte Norge i OL i 1936 i Berlin, Leserinnlegg Etter å ha lest Livredderen nr. 6/2004, sitter jeg med en besk ettersmak. Hva er det som foregår? Jeg trodde jeg var medlem av Norges Livredningsselskap (siden 1971), ikke en «privat, personlig intern klubb». Enhver ideell organisasjon er avhengig av frivillige. Av idealister som tar et tak eller flere for saken. Idealister er engasjerte og kjenner sin besøkelsestid. Det er enhver organisasjon sitt øverste organ, Landsmøtet, sin plikt å velge personer til styreverv, til å bekle funksjoner, til å foreslå for Landsmøtet organisatoriske, administrative eller strukturelle endringer. De som blir valgt er da på en demokratisk måte Til minne INGER NORDBØ både i stup og i svømming. Etter 12 års opphold p.g.a krigen, var hun også med i London-OL i Inger vant utrolige 54 norske mesterskap i stup og 2 i svømming. Hun var faktisk bestemor under hennes siste NM på Frognerbadet i Hun mottok Kongepokalen i Fra starten av var Inger i Oslo Idrettslag (OI), i Oslo krets av NSF og samtidig i Norges Livredningsselskap. I NSF sammenheng var hun innom de fleste verv; stuputvalget, hederstegnutvalget, synkronutvalget og styret. Hun var pioner i synkronsvømming og fikk det inn som gren i NSF på slutten av 60 årene, før øvelsen kom på programmet i internasjonale mesterskap. Hun var leder i synkronutvalget og trener i OI i mange år. Hun var internasjonal dommer i LEN og FINA, og medlem i Synkron Komiteen i LEN. Ingers siste verv i NSF var i hederstegnsutvalget, helt fram til Hun ble hedret med NSFs gullmedalje i I alle disse årene var hun også ryggraden i Norges Livredningsselskap. Som det allsidig vannmennesket hun var, brant hun også for livredningssaken. Hun begynte med undervisning i svømming og foretrukket foran andre, uten at det skal gå prestisje i dette. For meg virker det som om forfatter av «Nok en epoke er slutt» i forrige utgave, ikke har tatt inn over seg at alle har sin besøkelsestid. Det skuffer meg virkelig å lese et slikt innlegg av vår tidligere president, nå æresmedlem. Etter så mange år med uselvisk innsats for Norges Livredningsselskap, er det sterkt beklagelig at slikt skal være det vi blir sittende igjen med. Med hensyn til tidligere redaktør og daglig leder sin «leder» så taler den for seg sjøl. Erik Råheim MultiMan Effektiv, realistisk, hygienisk og økonomisk dukke for øving av hjerte-lunge redning. livredning allerede i 1937 på Hovedøya i Oslofjorden, hvor hun holdt på helt til Da flyttet hun virksomheten til Frognerbadet i Oslo, hvor hun også arbeidet med utdanning av instruktører. Et arbeid som hun også utførte til punkt og prikke mange andre steder i landet. De fleste av oss som har vært med en stund har gjennomført sin instruktørutdanning hos Inger. Hun var formann i Oslo Krets av NLS i fem år. Hun satt i hovedstyret fra og virket som Visepresident fra Hun var medlem i utdanningsutvalget helt fram til det ble avviklet i 90 årene. Inger Nordbø ble tildelt selskapets gullmedalje med diplom i Inger Nordbøs bidrag til svømme- og livredningssaken i Norge er uvurderlig og uerstattelig. Vi lyser fred over hennes minne. På vegne av svømmere og livreddere i Norge, Robert Stallman, medlem av Hovedstyret i NLS SNØGG - DIN FØRSTEHJELPSPARTNER God førstehjelpsberedskap med Snøgg Gjennom 50 år har Snøgg vært en naturlig førstehjelpspartner for industri og helsevesen. Høy kompetanse og markedsledende produkter sikrer trygg førstehjelpsberedskap i bedriften og i hjemmet. Snøgg AS Mosby - Tlf Faks:

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

arne : Vidar AlfotoF

arne : Vidar AlfotoF Foto: Vidar Alfarnes [Innhold] 10 Årets utøvere hedret Svømmeren Alexander Dale Oen (bildet), stuperen Timo Klami og funksjonshemmede Mariann Vestbøstad ble kåret til Årets Utøvere! Foto: Scanpix 20 Maj

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

rganet Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen NR. 2 OKTOBER 2014 ÅRGANG 24 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE Europeiske sportsleker i Vilnius La meg sove til alt dette bare er en drøm - intervju med bokdebutant Ellisiv Stifoss-Hanssen

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen

Hjelpekorps. Best på søk og redning fra fjord til fjell. Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008. Foto: Svein Grindstuen Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 12 Nummer 2 Juni 2008 Best på søk og redning fra fjord til fjell Foto: Svein Grindstuen Innhold Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4 REGIONSKURS:

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73 kristin@svomming.no. Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Foto: Paal Staven [Innhold] 2 4-7 Forhandlinger i rekord-tempo! Forbunds-Tinget 2010 ble avviklet i fred og fordragelighet - i rekordfart. Vi har vært gjennom en rivende utvikling i norsk svømmeidrett

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien

anleggs maskinen Byggegrop i særklasse Nr. 3-2010 51. årgang samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien anleggs samhandling på vei caterpillar 297C Fartsfeber i skien 8 40 46 Nr. 3-2010 51. årgang maskinen om anleggsbransjen og maskinentreprenørenes forbund Byggegrop i særklasse NYHET! MITSUBISHI L200-178

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer