Åsane kirke Et arbeidshefte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsane kirke Et arbeidshefte"

Transkript

1 FORORD Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen har som en av målsetningene for små-skoletrinnet at elevene bør besøke en kirke i lokalmiljøet. "Elevene skal bli kjent med høytider, skikker, ritualer og symboler knyttet til Den norske kirke." Planen for 4.kl. slår fast at "I opplæringen skal elevene bli kjent med kirkens innredning og noen sentrale symboler, f.eks. vann, kors, skip, due, evangelistsymbolene." Dette heftet er tenkt som en hjelp i forbindelse med besøk i Åsane kirke. Målgruppen for arbeidsopplegget er 4.-5.kl., men noe av stoffet kan også være grunnlagsmateriale for arbeid med kristne symboler og kirkekunst som behandles på høyere klassetrinn. Historiske opplysninger er funnet i Åsane Bygdebok, 1975 og i Prosjekthefte for Kirken Bygger, Åsane, Klassebesøk i kirken avtales med Åsane Prestekontor, tlf el , man.- fre., kl Vi viser ellers til besøksplanen i ressursmappen for Åsane menighet, denne mappen står på skolen. Bilder og layout er utført av Espen Ingebrigtsen, kateket i Åsane menighet. Vi har valgt å lage rikelig med arbeidsoppgaver slik at det er valgmuligheter for brukerne. Side 1

2 Arbeidsgangen kan skisseres slik: I II III Forarbeid i klassen før omvisning i kirken Bakgrunnsstoff s. 3-4 Fakta om kirken s Åsane menighet s Omvisning i Åsane kirke Arbeidsoppgaver knyttet til kirkebygget s Etterarbeid i klassen Arbeidsoppgaver knyttet til Åsane menighet s Ulset, april Anne Hanson Sidsel Leivestad Side 2

3 HISTORISK BAKGRUNN Åsane har hatt kirke i flere hundre år. I 1585 er "Aasanes Capelle" nevnt i et skrift, men mye tyder på at det har vært kirke her enda tidligere. Den kirken som brente julaften 1992, var bygget i Det var bygdefolket som hadde reist kirken, og de stod også for vedlikehold og drift. Den gangen bodde det 680 mennesker i Åsane. Det er særlig etter 2. verdenskrig at folketallet i Åsane har økt mye, fra ca i 1946 til ca i ÅSANE KIRKE ligger mellom Åsane Senter og U.Pihl skole. Kirken er bygget i rød teglstein. Den forgylte kulen på toppen av kirkebygget minner oss om at Gud er Herre over hele jorden. Den runde formen sier også noe om evigheten. Gud er fra evighet til evighet. Over hovedinngangen til kirken er det et kors. Når vi går inn i kirken, må vi gå under korset, det viser oss veien til Gud. Korset er et av de eldste og mest brukte kristne symboler. Det minner oss om at Jesus led for vår skyld, og at han vant over det onde i verden. Side 3

4 KLOKKETÅRN Åsane kirke har et frittstående klokketårn. Et slikt tårn kalles KAMPANILE, etter det italienske ordet campana, som bety klokke. På 500-tallet begynte de å bygge slike klokketårn i Italia, senere ble det vanlig å ha klokketårn som en del av kirkebygget. I Norge og Sverige holdt de på skikken med egne klokketårn ved siden av stavkirkene. Disse tårnene ble kalt klokkestøpul. Øverst på klokketårnet er det en hane. Hanen minner oss om påsken, og om å være våken når Gud kaller på oss. Klokkene ringer hver gang det er gudstjeneste. Om søndagen ringes det tre ganger, første gang "sier" klokkene: "Stå opp! Det er helligdag." Andre gang minner klokkene oss på at nå er det på tide å gå til kirke. Tredje gang klokkene ringer om søndagen, er det for å gi beskjed om at nå begynner gudstjenesten. Inskripsjonen på klokkene er hentet fra Salme 100, 2: "Tjen Herren med glede, kom fram for ham med fryd." KIRKEROMMET Når du kommer inn i kirken, kommer du først inn i en gang eller vestibyle. Slik er det i alle kirker. Fra gammelt av er dette rommet kalt våpenhuset. Kirken skal være et fredens og forsoningens hus. Derfor Side 4

5 skulle alle legge fra seg våpen eller andre tegn på vold og fiendskap her. I kirken er vi alle like for Gud. Fremdeles blir kirkehuset brukt som tilfluktsted for mennesker på flukt. De vet at i kirken kan ingen ramme dem. Fordi denne vestibylen er så stor, er det laget en stor portal som markerer at her er inngangen til kirken. Så går vi videre gjennom neste dør og kommer inn i selve kirkerommet. Dette rommet er innredet utfra en nøye gjennomtenkt plan som har lange tradisjoner. Det er en spesiell mening med alt som er her. Kirken har 350 sitteplasser. Vi legger merke til at kirkerommet har form som en sirkel med døpefonten i midten. Stolene er også plassert som en del av denne sirkelen. Dette skal minne oss om enheten mellom Gud og menneskene og oss mennesker i mellom. Til venstre innenfor døren står globen. Den symboliserer jorden, som hører Herren til. I midten står lyset, Jesus, verdens lys, og på toppen korset; evangeliet om korset skal nå ut til alle folkeslag. Man kan kjøpe et lite lys, tenne det ved det store lyset og sette det i staken. Det lille lyset blir et synlig tegn på vår bønn som stiger opp til Gud. Rett foran oss går en gang mellom benkeradene mot døpefonten og alteret. Side 5

6 Denne "korridoren" fram mot alteret skal være et symbol på vår vandring gjennom livet til Gud. Fig.1: «Kart over kirkerommet» Side 6

7 Livet blir ofte sammenlignet med en seilas. Derfor henger det ofte en seilskute i taket i kirken. "Korridoren" blir derfor kalt kirkeskipet. Utenfor inngangsdøren henger en "utelampe", nettopp formet som et skip. I mange gamle kirker stod døpefonten ved inngangsdøren som et tegn på at vi i dåpen startet vår vandring til Gud. Ved døpefonten får vi gjennom dåpen fellesskap med Gud. Lyset som strømmer inn gjennom vinduene i taket over døpefonten er Guds lys (velsignelse, kjærlighet) som strømmer over oss gjennom dåpen. Alteret er symbolet på at Gud er tilstede. Det er symbolisert med et enkelt kors. Alteret har form som et bord. Side 7

8 På veggen bak alteret ser vi alterbildet, laget av billedkunstneren Terje Grøstad. Det er utformet som et seierskrusifiks med et glassmaleri som bakgrunn. Som konge tar Jesus imot oss med åpne armer, innhyllet i oppstandelsens lys. I venstre sidefelt er det symboler fra Det gamle testamente. Øverst Guds øye, Faderens symbol. Under dette er de fire elementers symboler plassert, luft, ild, jord og vann, flettet sammen med lovens tavler, den syvarmede lysestaken, og kobber-slangen i ørkenen. I høyre sidefelt ser vi symboler fra Det nye testamente. Øverst er stjernen, som tentes ved Jesu fødsel. Strålene fra stjernen sprer seg over jorden. Kristogrammet (X og P) er Jesustegnet. Neste felt betegner Jesu vandring på jorden. Han innstiftet nattverden med brød og vin (kalken og brødet), og ble korsfestet mellom to røvere. Han ble lagt i graven, men døden kunne ikke holde på ham; den tredje dag var graven tom, og lyset fra oppstandelsen strømmer ut fra den. Side 8

9 Som nevnt er alteret symbolet på at Gud er tilstede. I noen kirker står alteret inn til veggen. Da er det slik at når presten snakker med Gud, har han ansiktet mot alteret. Når han sier noe fra Gud til menneskene har han ansiktet vendt mot menigheten og ryggen mot alteret. I vår kirke står alteret fremme på gulvet. Der står presten bak alteret med ansiktet vendt mot menigheten hele tiden. På denne måten blir presten mer som en del av menigheten. Foran alteret er alterringen. Der kneler vi når vi ønsker å være spesielt nær Gud. Der kneler brudepar som blir viet, konfirmanter som blir velsignet, og vi vanlige kirkegjengere ved nattverden. Området rundt alteret kalles koret. Her var det vanlig at kirkekoret stod. De skulle lede menigheten i salmesangen. Nå har orgelet overtatt mye av denne oppgaven, og koret, eller forsangsgruppen er plassert ved siden av orgelet, på høyre side av alteret. Orgelet har også fått sitt symbol : Tre Side 9

10 brutte sirkler innrammet av en hel. Dette betyr at Gud er både tre og en. Når det leses fra Bibelen, beskjeder gis, eller annet skal sies av andre enn presten, brukes lesepulten, som til vanlig er plassert ved siden av orgelet. På den andre siden av alteret står prekestolen. Der står presten når han skal tale til menigheten. Hvis vi står ved døpefonten og vender ryggen mot alteret, ser vi de 12 veggrelieffene som omkranser kirkerommet. Relieffene gjengir viktige milepeler i evangeliene. Ytterst, og på midten er de 4 evangelistsymbolene: Matteus: Det vingede menneske. Markus: Den vingede løve. Lukas: Den vingede okse. Johannes: Ørnen. 4 varianter, men ett budskap. Hvert symbol er en illustrasjon på innledningen til hvert evangelium. Side 10

11 Relieffene i mellom viser Jesu liv; barndommen på venstre side av døren, og det voksne liv på høyre side. Først kommer Bebudelsen: Jomfru Maria får et budskap om at hun skal føde Guds sønn. Jesu fødsel i Betlehem er fortsettelsen. Etter fødselen får den unge familien beskjed om å flykte til Egypt. Jomfru Marias omsorg er uttrykt ved Jesusbarnet på mors arm. På høyre side av døren, ser vi Jesu dåp i Jordan-elven. Etter dåpen møter vi forkynneren Jesus, her er det Bergprekenen det tenkes på. I tre år reiste Jesus rundt og forkynte. Palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem, hyllet som konge. I Getsemane ber han om å slippe lidelsen, men bare hvis Gud vil. Så samles det hele til slutt i hovedfeltets, alterbildets budskap. ARBEIDSOPPGAVER, KIRKEROMMET. 1. Hvor finner du et kors på Åsane kirke? 2. Hvorfor er korset plassert akkurat der, tror du? Side 11

12 3. Tegn symbolet på orgelet. 4. Hva ser du på toppen av klokketårnet? 5. Hva minner denne fuglen oss om? 6. Tegn globen 7. Les teksten om veggrelieffene. Hva viser bildene? Skriv på linjen til hvert bilde. Dør 8. Velg en av veggrelieffene, tegn og skriv. 9. Hvor i kirkerommet er døpefonten plassert? Hvorfor står den nettopp her, tror du? 10. Hvilken fasong har kirkerommet? Hva kan denne formen være et bilde på? Side 12

13 11. Hvordan er benkene i kirkerommet plassert i forhold til alteret? Hvorfor er de plassert slik, tror du? 12. Det er et trappetrinn foran alteret. Hvorfor er det der, tror du? 13. Studer alterbildet. a. Hvor i alterbildet finner du disse symbolene : - timeglass - nagler - åkerlapper - flammer b. Hva er rødt? Kan du gi en forklaring? c. Hva er gult / hvitt? Kan du forklare det også? 14. Stå bak alteret og se bakover i kirken og ut gjennom det smale helt bak vinduet. Hva ser du? ÅSANE MENIGHET Åsane menighet er mye mer enn bare gudstjenesten søndag formiddag. Derfor har kirken også langt flere rom enn bare der det feires gudstjeneste. Side 13

14 Det rommet en nyfødt åsabu sannsynligvis først stifter bekjentskap med, er dåpssakristiet, plassert til høyre for våpenhuset. Det er et slags venterom for dåpsbarnet med familie før dåpshandlingen. Gjennom vinduer i den ene veggen og høytalere kan de følge med i gudstjenesten uten selv å forstyrre. Så er man altså blitt en del av Åsane menighet, og tilbudene om å ta del i fellesskapet er mange og forskjellige. Kirken er innredet for å kunne møte behovene til flest mulig mennesker. I tilknytning til selve kirkerommet er det bygget en menighetssal. Den kan ved hjelp av en skillevegg deles i to saler, en stor og en liten. Her har menighetsrådet sine møter, og det kan arrangeres møter eller korøvelser av ulike slag på alle ukens dager. Ved spesielle anledninger (f.eks. konfirmasjon, jul, påske) kan salene innlemmes i kirkerommet ved at skilleveggene mot kirkerommet senkes ned i gulvet. Veggrelieffene i kirkerommet har en annen utforming på den siden som vender ut mot menighetssalene. Symbolene er uttrykk for kristen tro og håp, sier kunstneren Terje Grøstad. Kvadratkorset forteller at evangeliet skal forkynnes for hele verden, deretter følger Guds øye. Side 14

15 Kristogrammet ser ut som X og P, det er fordi dette er de to første bokstavene i det greske ordet Kristus. Duen er symbolet for Den Hellige Ånd. De to siste relieffene viser Ankerkorset, der ankeret symboliserer håpet, og Korset med seierskransen. Skal det være kirkekaffe i tilknytning til gudstjenesten, blir gjerne menighetssalen brukt, for det er kort vei til kjøkkenet. I nærheten av kjøkkenet finner vi også kirkestuen, som er fin å bruke til mindre og mer uhøytidelige arrangementer, både for gammel og ung. Kirken har også egen ungdomsavdeling, som også er ment å kunne brukes av andre aldersgrupper. Ungdomsavdelingen har egen inngang, men du kan også komme dit gjennom våpenhuset. Avdelingen har eget kjøkken, to større møterom og to mindre grupperom. Dessuten er det innredet et kontor til disposisjon for menighetens barne- og ungdomsmedarbeidere. Mellom ungdomsavdelingen og menighetssalen finner vi garderober, toaletter og lagerrom, alt nødvendig for å betjene en aktiv menighet med full kirke alle ukens dager. Side 15

16 Fra våpenhuset kan du gå ned til kirkens underetasje. Her finner du et stort forsamlingsrom, Torgstuen, med tilknyttet kjøkken, garderober og toaletter. Dessuten finner vi lager og tekniske rom. Lokalene i underetasjen er ideelle til "Åpent hus", arbeidsstue, kunstutstillinger, basarer, osv., og leies også ut til festlige anledninger. Da brukes gjerne inngangen nede, ved den store parkeringsplassen. Fig.2: «Kart over menighetsavdeling» Side 16

17 KIRKENS MEDARBEIDERE Side 17

18 Fra gammelt av har det alltid vært mange som gjør mye frivillig og gratis arbeid for menighetene. Men kirken har også noen som har sitt faste arbeid der. PREST I Åsane menighet er det for tiden fire prester, en sokneprest og tre kapellaner. Prestene har mange oppgaver, de forretter gudstjenester, preker, døper, vier ektefolk, har begravelser, har samtale med mennesker som trenger hjelp, og mye annet. KATEKET Den som har ansvar for opplæringen menigheten, kalles kateket. Det er særlig konfirmantene kateketen tar seg av. Ellers har kateketen mye kontakt med ungdommer i menigheten. KONTORFULLMEKTIG Nesten alle som tar kontakt med prestekontoret, snakker først med kontorfullmektigen, enten det er i telefonen eller en kommer på kontoret. Kontorfullmektigen har blant annet følgende oppgaver: Side 18

19 skrive brev, føre kirkebøker, betjene telefonen og formidle beskjeder og avtaler. KIRKETJENER Alt det praktiske arbeidet som må gjøres i kirken, er kirketjenerens ansvar. Han er kirkens vaktmester. Det er mye som må gjøres før gudstjenestene. Hvis noe går i stykker, er det kirketjeneren som må ordne det, eller få noen andre til å utføre jobben. ORGANIST Den som spiller til sangene under gudstjenesten, kalles organist. Det er mange organister som er ledere for kor, både for barn og voksne. Organisten er ansvarlig for det musikalske arbeidet i kirken. Side 19

20 Fig.3: «Kart over kontorer» Side 20

21 OPPGAVER, ÅSANE MENIGHET 1. Sett strek mellom ord og forklaring. krusifiks dåpssakristi alter relieff kvadratkorset opphøyet bilde evangeliet skal forkynnes for hele verden venterom for dåpsfamilier Jesus på korset bord 2. Se på oversikten over kontorene i Åsane kirke, hvor har kontor - fullmektigen sin arbeidsplass? (fig.3) 3. Hvorfor er denne plasseringen praktisk? 4. Fyll disse arbeidsoppgavene inn på rett plass i skjemaet : a) Preke e) spille orgel h) pynte kirken b) skrive brev f) døpe i) undervise konfirmanter c) vie ektefolk g) dirigere kor j) ta imot telefonbeskjeder d) skifte lyspærer Prest Organist Kontorfullmektig Kirketjener Kateket Side 21

22 5. Se på oversikten over de tilbud som finnes for barn og unge i Åsane menighet, s.22 Finn ut om det er noen tilbud for deg der du bor. Er det andre ting du kunne tenke deg å være med på? I såfall, hva? 6. Hva kan menighetssalen brukes til? 7. Se på aktivitetsoversikten igjen. Hva slags type aktiviteter ville du plassere i ungdomsavdelingen? 8. Hva kan underetasjen brukes til? 9. Hva heter... Sognepresten : Kontorfullmektigen : Organisten : Andre ansatte : 10. Løs ordrebusen. midt i kirkerommet 1. Et symbol for Den Hellige Ånd 2. Et symbol for Gud 3. Gangen utenfor kirkerommet 4. Musikk - instrument 5. Opphøyet bilde på fast bakgrunn 6. Området rundt alteret heter Klokketårn 8. Ansvaret for opplæringen 9. Prest 10. Her kan vi knele Side 22

23 ÅSANE MENIGHET AKTIVITETSKALENDER - HØSTEN 1997 KLUBB/FORENING ALDER TID DAG STED KONTAKT TLF. ½ 7-klubben 5.-8.kl torsdag Kollåsen grendaskole Jostein Sæther KRIK(kr.idrettskontakt) år tirsdag Kyrkjekrinsen Gym.sal Stein Rune Ottesen Solstrålen barnelag 4-9 år hv man. Ulset Misjonssenter Maria Ulvesæter Vinglag 2.-5.kl onsdag Kyrkjekr. bedehus Berit Bognøy Yngres år torsdag Kyrkjekr. bedehus Sonja Hugvik IUF (Ungdomsfor.) fra 17 år hv ons. Kyrkjekrinsen bedehus Helge Skår Konfirmantklubb fra 9.kl onsdag Åsane kirke E. Ingebrigtsen SPEIDERE ALDER TID DAG STED KONTAKT TLF. 1.Rolland KFUM 9-16 år tirsdag Åsane kirke Anne Hanson Flaktveit KFUM 8-16 år torsdag Grendahus H. Mikkelsen Ulset 1 KFUK 8-13 år torsdag Skinstø skole Tove Carlson Storåsen 1 KFUK 7-18 år mandag Åsane kirke May Utle Storåsen NSF 8-16 år tirsdag Midtbygda aktivitetshus Øystein Lexander KOR ALDER TID DAG STED KONTAKT TLF. Li Barnegospel 7-12 år torsdag Li skole Siri Ottesen Flaktveit TenSing år onsdag Li skole Kristian Kvalheim Sanctus år tirsdag Åsane kirke Tormod Sandstø Yngste Røster 3-8 år hv.man. Kyrkjekr.bedehus Astrid A.Vilsvik Mellomrøster 8-12 år hv.man. Kyrkjekr.bedehus Astrid A.Vilsvik Unge Røster fra 8.kl mandag Kyrkjekrinsen.bedehus Astrid Husdal Haukås Yngste Røster 3-7 år hv.ons. Haukås bedehus Ingunn Aarlie Haukås Unge Røster 2.-8.kl hv.ons. Haukås bedehus Turid Breistein SØNDAGSKOLER TID DAG STED KONTAKT TLF. Blindheim hv.søn. private hjem Anna Blindheim Langarinden hv.søn. Langarinden350 Kari Skår Rolland søndag Kollåsen skole Martha T.Sæther Flaktveit søndag Grendahus Sissel Lillebø Åsane kirke søndag Åsane kirke Nikolai Leganger Kyrkjekrinsen søndag Kyrkjekr.bedehus Gudrun Undal Prestestien søndag Haukedalen skole Maria Ulvesæter Storåsen søndag Storåsen skole Maryse Hauge Åsane Frikirke søndag Åsane Frikirke Bodil Brennesvik KORSKOLEN I ÅSANE KIRKE TID DAG ALDER Spiren tirsdag 4-10 år Korskolen - Åsane kirke Aspirantkor/jenter tirsdag fra 2.kl. v/korsekretær Anne Lise Misje Jentekor tirsdag fra 3./5.kl. Tlf: / Aspirantkor/gutter torsdag fra 2.kl. Guttekor torsdag fra 3.kl. Accord torsdag fra 8.kl. Side 23

24 SYMBOLER TREENIGHETEN Gud er både tre og én. FADEREN - SØNNEN - ÅNDEN. Trekanten symboliserer treenigheten, ringen er evighetssymbolet GUD FADER Øyet som ser alt, plassert i en trekant. Dette symboliserer både en advarsel og påminnelse, og en trøst og glede. JESUS KRISTUS Kristusmonogrammet, dannet av de to første bokstavene i navnet Kristus, skrevet på gresk og satt over hverandre. For de kristne i katakombene var dette et slags «skjult kors» som bare ble forstått av de innvidde. DEN HELLIGE ÅND Når Jesus ble døpt, åpnet himmelen seg og Guds Ånd steg ned i en dues skikkelse. KORSET Korset er det samlede merke for alle Kristustilbedere, og det finnes mange forskjellige korstyper. Korskvadradet symboliserer verdensevangelisering Løsning, ordrebus : D U E Ø Y E V Å P E N H U S E T O R G E L R E L I E F F K O R E T K A M P A N I L E K A T E K E T E N K A P E L L A N A L T E R R I N G E N Side 24

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

HISTORISK TILBAKEBLIKK

HISTORISK TILBAKEBLIKK HISTORISK TILBAKEBLIKK Urnes stavkirke; et eksempel på hvordan Aasene capel kan ha sett ut. Engang for mer enn 700 år siden ble det bygget en enkel, liten stavkirke på Saurås i Åsane. Det var bøndene i

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes:

Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker. dåp. og Den hellige ånds navn. Alternativt kan benyttes: Høringsforslag Forslag fra komité A Komitéens kommentarer Et lite flertall ønsker 1 Mottakelse til 1 Mottakelse til den utvidede hilsen inn som en kan- mulighet, dåp dåp men ønsker ikke å gi anledning

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten. 1 Mottakelse til dåp. 1 Mottakelse til dåp Høringsforslaget til Revidert dåpsliturgi (KR sak 41/15) Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. L I dag skal NN/(antall) barn bli døpt.

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlingen finner sted i kirken eller et annet gudstjenestested som etter biskopens avgjørelse kan brukes til vigsel. VIGSEL Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Oppstillingen er slik: (lengst bak) evt. Oliver Bjørnar. VII Silje Jacob. VI Laila Hansa. V Kristina Leander. IV Edvard Lars Andreas III

Oppstillingen er slik: (lengst bak) evt. Oliver Bjørnar. VII Silje Jacob. VI Laila Hansa. V Kristina Leander. IV Edvard Lars Andreas III Lysmessen innledes med at konfirmantene står oppstilt på to rekker bakerst i kapellet. Alle bærer konfirmantkapper, og alle holder hvert sitt hvite lys. Lysene er ikke tent. Kapellet er mørkt. Det eneste

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Allehelgensdag i Hånes kirke 6. november Er du en helgen?

Allehelgensdag i Hånes kirke 6. november Er du en helgen? Allehelgensdag i Hånes kirke 6. november 2016 Tekst: Luk 6: 20-23 Høymesse m nattverd Er du en helgen? Jeg skal nå lese evangelieteksten vår i dag og da reiser vi oss, og etter evangelieteksten blir vi

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer