Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015"

Transkript

1 Studieplan til BIBEL-FAKTA Vidar Kristensen IKO-forlaget

2 Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper for ungdom og voksne. Læringsmål: Å få faktakunnskap som gir bedre bakgrunn for å forstå bibelfortellinger. Se likheter og forskjeller på samfunnet den gang og nå. Nødvendig materiell: Boka «Bibelfakta» og Bibelen. Bibelfakta er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på Eller ta kontakt med: tlf , e-post Ramme for opplegget Ideell størrelse på en studiegruppe som bruker dette opplegget, er 6 8 deltakere, men opplegget kan brukes selv om det er færre eller flere i gruppa. For å få støtte gjennom Kristelig studieforbund (www.k-stud.no) må gruppa arbeide sammen i minst åtte timer. Dette studieopplegget legger opp til fem samlinger av to timers varighet, slik at opplegget tar ti timer. Hvordan arbeider en god studiegruppe? Deltakerne i gruppa utvikler i fellesskap nye kunnskaper og ferdigheter om et tema ved hjelp av følgende metoder og læringsressurser: Samtale, erfaringsutveksling og deling av kunnskap mellom deltakerne. Dette kan kombineres med innhenting og bearbeiding av kunnskap gjennom ulike former for studiemateriell (studiehefter, samtaleopplegg m.m.), oppslagsbøker, Internett, aviser, film og/eller innledning til samtale. Noen studiegrupper har en gruppeleder (prosessleder og tilrettelegger), noen har en faglig veileder (lærer), og noe praktiserer kollektivt lederskap (ingen fungerer som gruppeleder). Godt miljø i en studiegruppe er viktig. Det å spise litt sammen kan være med på å skape et godt sosialt samhold. Til hver samling er det foreslått noe å servere. Dette er bare forslag, og gruppa kan gjerne velge noe helt annet å spise, eller ikke ha servering i det hele tatt. Det er lurt å dele på utgiftene til servering. 2

3 Innhold 1. samling: Bolig, mat, bryllup og begravelse 4 2. samling: Politikk, håndverk og klær 8 3. samling: Bønder, fiskere og handel samling: Reise og militærliv samling: Jødisk gudstjenesteliv og undervisning 18 3

4 1. samling Bolig, mat, bryllup og begravelse s Forberedelse Det er en stor fordel om deltakerne har lest gjennom teksten i boka før gruppesamlingen. Det kan være lurt å forberede noe å servere på gruppesamlingen. Til første samling kan dere for eksempel se om dere får tak i en del av produktene som er nevnt på side 21: druer, fikener, oliven, morbær, granatepler, aprikoser, plommer, appelsiner, sitroner, meloner, dadler, mandler og valnøtter. Hvis dere serverer noe av dette, spiser dere litt av det som hørte med til et kveldsmåltid i gammeltestamentlig tid. Bestem selv når på gruppesamlingen dere vil spise. Utgangspunkt Det disse sidene handler om, er grunnleggende forhold for alle mennesker til alle tider. Vi må ha et sted å bo, vi trenger mat hver dag, vi må ha en ordning for familielivet og vi trenger en ramme rundt det å sørge og ta farvel med dem som dør. I Bibelen møter vi mennesker som levde i en annen tid enn oss, i ulikt klima og med andre skikker. Likevel kan vi kjenne oss igjen i mye av det som disse menneskene tenker og gjør. Ofte er det ikke så vanskelig å tenke oss inn i deres situasjon. Vi kan spørre: Hva ville jeg ha gjort eller hva ville jeg ha sagt hvis det var meg dette handlet om? Oppstart Hvis gruppa er nyetablert og ikke alle kjenner alle fra før, bør en begynne med en kort presentasjonsrunde. Det er fint om hver deltaker kan si kort hvorfor hun eller han har lyst til å være med på dette gruppeopplegget. 4

5 Bolig Mennesker har hatt svært ulike boliger, fra naturlige fjellhuler til igloer bygget av isblokker. Boligen gir ly mot vær og vind, og er et trygt sted å sove. I Bibelens verden er boligene vi oftest hører om, telt eller hus av stein. I hvilke situasjoner tenker dere det er naturlig for mennesker å bo i telt, og i hvilke situasjoner er det naturlig å bo i hus? Hva synes dere er de største forskjellene på husene dere bor i, og boligene som er beskrevet på side 4 14? Hva mangler i boligene som er omtalt, som dere regner som noe selvsagt i deres eget hjem? Hvordan tror dere det ville være for dere å flytte inn for godt i et av teltene eller husene som er beskrevet i boka? Les Romerne og Her hører vi om folk som har ulikt syn på hva de kan spise og ikke spise. Paulus skriver at han for sin egen del kan spise hva som helst, men han hvil ikke spise noe som blir sett på som galt av dem han er sammen med. Hva tenker dere om det å ta hensyn til andres meninger og holdninger, i stedet for bare å gjøre det som er i vår egen interes- se? Dette dreier seg kanskje om mat, men også om andre situasjoner. Mat På side handler det om mat og matlaging. Brød og brødbaking har hørt med til kostholdet i land over hele verden i alle fall så lenge mennesker har dyrket korn. Da man for ca år siden lærte seg å grave grøfter og lede vann utover jordene, kunne man dyrke opp mye større landområder enn før. Det førte til stor økning i kornproduksjonen, men også andre jordbruksprodukter. Hvorfor er dyrkbar og fruktbar jord så viktig for mennesker over hele verden? Hva tenker dere om at enorme landområder eies av noen få veldig rike mennesker, og at andre arbeider med å dyrke jorda deres for dårlig betaling? Diskuter hva dere mener om dette utsagnet: «Den som dyrker jorda, bør også eie den.» Hva slags mat som det fortelles om i boka, har dere spist? Er det noe dere ikke har spist før, som dere har lyst til å smake? 5

6 Bryllup I Norge er det vanlig at to på egenhånd finner ut de en vil gifte seg med hverandre. Det er sjelden foreldrene tar den avgjørelsen, og i alle fall sjelden at to foreldrepar forhandler med hverandre om ekteskap mellom barna deres. Dere vet sikkert en del om hvordan bryllup feires i Norge. Hva er likt og hva er forskjellig på et norsk bryllup nå og bryllup i den kulturen Bibelen forteller om? (Obs. Det er en trykkfeil i siste setning på side 26. Det var selvsagt Jakob som måtte arbeide sju år til.) Død og gravferd Dere har kanskje vært i en begravelse. Kanskje var det en som stod dere veldig nær, som var død. Hvordan var det å være til stede i kapellet eller kirken? Hva skjer i en gravferd i Norge? På side blir det fortalt hvordan en gravferd kunne foregå i bibelsk tid. Den døde måtte begraves fort. Hva skjedde med den døde? Hva tror dere grunnen kunne være til at noe ble regnet som «urent» hvis det kom nær den døde kroppen? I boka fortelles det at det var både gråtekoner og hylekor når sorgen fikk utløp. I Norge er det sjelden at sorgen får høylytt utløp. Vi er ofte flinke til «å holde maska». Hvordan tror dere det ville være om vi også lot følelsene slippe mer fram? Til slutt Hver enkelt av dere forteller hva hun eller han syntes var mest interessant å lære noe om på denne gruppesamlingen. 6

7 Forberedelse til neste samling Dere har lest om brødbaking med surdeig. Kanskje dert er en idé at noen av dere baker surdeigsbrød til å servere på neste gruppesamling (eventuelt til tredje samling)? Det kan i så fall kreve litt lang forberedelse. Hvis du ikke kjenner noen som har en surdeig som du kan få litt av, kan du lage surdeig selv. Det tar vanligvis dager å lage en surdeig som er klar til baking, så du må starte i god tid. Forklaring på hvordan en surdeig lages, finner du på www. surdeig.no. Der finner du også oppskrift på hvordan du kan bake surdeigsbrød. 7

8 2. samling Politikk, håndverk og klær s Forberedelse Det er en stor fordel om dere har lest gjennom teksten i boka før gruppesamlingen. Hvis du ønsker å bli kjent i Bibelen, er det lurt å lese en del om kong David, en av de viktigste personene i Det gamle testamentet. Det er nyttig å lese en stor del av fortellingen i sammenhengen, for eksempel fra1. Samuelsbok 16 til og med 2. Samuelsbok 7. Det tar litt tid, men du lærer mye om David. Det kan være lurt å forberede noe å servere på gruppesamlingen. Har noen laget surdeigsbrød, er serveringsproblemet så godt som løst! Bestem selv når på gruppesamlingen dere vil spise. Styreformen i Det gamle testamentet Israelsfolket ble først styrt av dommere, deretter av konger. Dommertida varte i nesten 200 år fra ca f.kr. til ca f.kr. Kongetida begynte i ca f.kr. Etter nesten hundre år med kongedømme ble riket delt i to. I nord lå kongedømmet Israel som bestod fram til 722 f.kr. da det ble erobret av assyrerne. I sør lå kongedømmet Juda som bestod fram til 587 f.kr. da det ble erobret av babylonerne. Den mest kjente herskeren i Det gamle testamentet er kong David. Han var en gjetergutt som ble salvet til konge av profeten Samuel mens kong Saul fortsatt regjerte. Den «hemmelige» unge kongen ble berømt da han beseiret kjempen Goliat. Han ble en større helt enn kong Saul, så den gamle kongen ble misunnelig og ønsket å få David drept. Men slik gikk det ikke. David gjorde Jerusalem til hovedstad. Hva mer vet dere om kong David? 8

9 Håndverk På side fortelles det om ulike typer håndverkere: Pottemakere, garvere, tømrere og vevere. Alle disse laget gjenstander som var uunnværlige for folk i dagliglivet. De samme gjenstandene eller liknende gjenstander til samme bruk er like nødvendige i dag. Styreformen i Det nye testamentet Da Jesus levde, var landet der jødene bodde under romersk kontroll. Jødene hadde et visst indre selvstyre, men det var romerske soldater i landet, og de kunne gå til aksjon på kort varsel ved det minste tegn til opprør. Les Matt 22, Jesus ble på en snedig måte utfordret til å si sin mening om den romerske overmakten. Svaret hans viste at han respekterte de reelle makthaverne. Hans oppgave var ikke å gjøre opprør mot romerne. Hva mener dere om svaret Jesus gir? I hvilken grad tenker dere at svaret kan ha noe å lære oss i dag? (Dere kommer til å snakke er om Romerriket på 4. gruppesamling.) Dere har kanskje litt erfaring med slike håndverk selv, enten hjemmefra eller fra skolen eller andre sammenhenger. Hvilke av disse håndverkene har dere prøvd dere på? Hvordan liker dere å gjøre praktiske ting som dette? Klær og smykker På side fortelles det om hva slags klær og smykker som ble brukt i bibelsk tid. Bibelhenvisningene i teksten er fra Det gamle testamentet, mest fra Mosebøkene, noe som sier oss at det som beskrives, godt kan være 3000 år gammelt. Hva synes dere er likheter og forskjeller på klærne for 3000 år siden og i dag? Hva slags klesplagg har dere som kan likne på klærne som blir beskrevet? 9

10 I gamle kulturer laget kunstnere fantastiske smykker, spesielt var gullsmykker enormt vakkert utformet. De fineste smykkene ble selvsagt laget til kongelige personer. Ta dere tid til å se en fem minutters video på YouTube med smykker som er blitt funnet ved utgravinger i Nimrud, assyrernes hovedstad fra 800-tallet f.kr. (det var assyrerne som erobret Israel i 722 f.kr.). Nimrud lå i det nåværende Irak. Dette er kongelige smykker, de fleste av gull. Tast inn «Assyrian Nimrud Treasure» i søkefeltet på YouTube, eller bruk nettadressen: https://www.youtube.com/ watch?v=vxcfxv7jo04 Til slutt Hver enkelt av dere forteller hva hun eller han syntes var mest interessant å lære noe om på denne gruppesamlingen. Hva synes dere om smykkene på videoen? Hva tenker dere om at det fantes så dyktige gullsmeder og smykkekunstnere for mer enn 2700 år siden? Hvilke likheter og forskjeller ser dere hvis dere sammenlikner med smykker er i bruk nå for tida? 10

11 3. samling Bønder, fiskere og handel s Forberedelse Det er en stor fordel om dere har lest gjennom teksten i boka før gruppesamlingen. Det kan være lurt å forberede noe å servere på gruppesamlingen. Fisk og fiskere er en del av dagens tema. Kanskje et par av dere kan lage en fiskesuppe på forhånd, som blir servert på samlingen? Det er lett å finne oppskrifter på Internett, for eksempel på www. godfisk.no eller flere andre nettsider. Bestem selv når på gruppesamlingen dere vil spise. Bønder og landbruk Klimaet i Midtøsten er ganske annerledes enn i Norge. Dere ser i boka at kornet blir sådd i august og høstet i april eller mai. De dyrker sitrusfrukter (appelsiner, sitroner osv.), fiken, druer, dadler og granatepler, noe som vi ikke gjør i Norge. Måten som kornet ble dyrket på, var sikkert nokså lik i de bibelske områdene som i Norge før i tida. Trekkdyr ble brukt til pløying, kornet ble sådd for hånd, det modne kornet ble kuttet manuelt med sigd (etter hvert med ljå), det ble tresket og rensket, og til slutt malt til mel. Den eldste måten å male korn på var å gni kornet mellom to steiner. Siden ble det laget enkle kverner som kunne dreies ved hjelp av trekkdyr, og etter hvert kom det kverner som ble drevet av vannkraft. På den tida Jesus levde, fantes det allerede kverner som ble drevet med vannkraft flere steder i Romerriket. Etter at den første traktoren kom til Norge i 1908, er måten å drive jordbruk på helt forandret. Hvordan drives kornproduksjon i vår tid? Hvilke redskaper har vi nå, som verken fantes for 200 år siden eller for 2000 år siden? Mange steder i verden blir korndyrking fortsatt drevet med 11

12 oksepløying og håndkraft. Hvorfor tror dere mange må bruke slike arbeidsmetoder i vår tid? Hva tenker dere om fordelingen av ressurser i verden i dag? Husdyr På side står det om gjetere, sauer og geiter. Sauer og geiter er husdyr. Vi snakker om husdyr når mennesker har kontroll over livet til dyra. Hunder ble holdt som husdyr allerede for år siden, geiter og sauer for år siden, griser for 9000 år siden og hester for 6000 år siden. Lag en liste over husdyr vi hører om i Bibelen ut fra disse bibelstedene: Lukas 15,4 7 Jesaja 1,3 1. Samuelsbok 6,7 10 Salomos ordspråk 26,17 Matteus 19,24 5. Mosebok 14,3 8 Jakob 3, Kongebok 1,32 33 Lukas 13,34 1. Kongebok 4,23 Esra 2,66 67 Hvilke av disse husdyra har vært vanlige på norske bondegårder, og hvilke finner vi sjelden eller aldri her i landet? Hvorfor bruker man gjetere til å passe husdyr? Hvorfor brukes det nesten ikke gjetere lenger her i landet? Fiskere På side hører vi om ulike fiskemetoder, særlig i forbindelse med fisking i Gennesaretsjøen (som også kalles Tiberiassjøen eller Galileasjøen). Men de som bodde ute ved kysten av Middelhavet, fisket selvsagt i havet. Flere av disiplene til Jesus var fiskere. I «Glimt fra Bibelen» på side 67 hører vi om Peters fiskefangst. Les den samme fortellingen slik den er skrevet ned i Matteus 5,1 11. Gennesaretsjøen må ha vært en viktig matkilde for folk i Galilea, landskapet der sjøen ligger. Hva slags status tror dere yrket som fisker hadde på den tida Jesus levde? Hvilke av fangstredskapene som beskrives i boka, er i bruk i Norge i dag? Hvilke andre fangstmetoder benyttes nå for tida? Det fortelles ikke om fiskeoppdrett i Bibelen. Men det ble drevet oppdrett 12

13 i fiskedammer i Østen og i Egypt for år siden, kanskje enda lenger tilbake. Også romerne hadde fiskedammer der de foret opp fisk, spesielt karper. Siden slutten av 1960-tallet har fiskeoppdrett i merder i havet blitt en stadig større industri i Norge. Selv om det ikke fortelles om oppdrett i Bibelen, var det altså noen som drev med det også den gang. Hva tenker dere om at mennesker for så lenge siden skjønte hvordan man kunne drive med matproduksjon på denne måten? Hvorfor har vi lett for å tenke at vi på alle områder er mer avanserte enn folk som levde noen tusen år før oss? Jesus serverte fisk Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, fikk disiplene se ham. Men han fortsatte ikke å være sammen med dem, derfor var de i villrede om hva de skulle gjøre. Noen av dem gikk tilbake til sitt gamle yrke og begynte å fiske igjen. Les hva som skjedde i Johannes 21,1 14. Hvilken annen fortelling dere nettopp har lest, minner denne fortellingen om? Hvorfor tror dere Jesus gjorde noe som disiplene hadde opplevd før? Jesus serverte disiplene brød og fisk. I hvilken annen sammenheng i evangeliene hører vi om at det ble servert brød og fisk? Finn fortellingen og les den høyt. Handelsmenn Den gang Jesus levde fraktet handelsmenn varer til byene rundt Middelhavet helt fra Britannia (England), og fra India og Kina. De fulgte faste handelsruter til lands og til sjøs. Det var nesten ingen grenser for hvilke varer en kunne få tak i, hvis en hadde penger. For å skjønne hvor godt transport og distribusjon av varer var organisert, kan vi bruke et eksempel fra en bibelfortelling på forrige 13

14 gruppesamling. Dere husker fortellingen fra Matt 22,15 22, der Jesus fikk en denar med bildet av keiseren, det vil si keiser Tiberius. Den lille sølvmynten Jesus stod med i handa den gang, var laget i Lugdunum i Gallia (dagens Lyon i Frankrike). All produksjon av denarer i Romerriket i hele regjeringstida til Tiberius foregikk i Lugdunum, fordi det var store sølvgruver der. Så ble myntene fraktet derfra til alle deler av Romerriket og satt i omløp der. Det krevde god organisering og et godt transportsystem! Jesus levde altså i en verden der det var god kommunikasjon mellom de ulike delene av den kjente verden. I dag snakker vi om kortreiste og langreiste varer. Hva betyr det? Hvilke produkter var kortreiste varer i Palestina på Jesu til, og hvilke produkter var langreiste varer? Til slutt Hver enkelt av dere forteller hva hun eller han syntes var mest interessant å lære noe om på denne gruppesamlingen. 14

15 4. samling Reise og militærliv s Forberedelse Det er en stor fordel om dere har lest gjennom teksten i boka før gruppesamlingen. Det kan være lurt å forberede noe å servere på gruppesamlingen. På slutten av teksten til forrige gruppesamling stod det at handelsmenn brakte geitost og honning fra Sicilia. Kanskje dagen er kommet for å servere brødskiver med geitost og honning? Bestem selv når på gruppesamlingen dere vil spise. Reise til lands På side hører vi om ulike reisemåter til lands. Romerne bygde veier over hele det enorme riket, først og fremst for at militære styrker skulle kunne forflyttes raskt. Men veiene var selvsagt til stor nytte for både varetransport og annen reisevirksomhet. Se gjerne en veldig kort videosnutt om den romerske veibyggingen: I boka står det at romerne bygde veier med god drenering. Hvorfor var det viktig med god drenering? I Norge er det ofte kolonnekjøring på fjelloverganger vinterstid. Om sommeren er det eskortetjeneste for fritidsbåter langs værharde kyststrekninger. I bibelsk tid reiste handelsmenn og andre i karavaner. I hva slags omgivelser lønte det seg å være med i en karavane? Hva var fordelene ved å reise på denne måten? Hva synes dere om de forskjellige vognene som det er tegninger og korte beskrivelser av i boka? 15

16 Reise til sjøs Grekerne bygde tidlig skip som kunne ferdes på hele Middelhavet og enda lenger. Skipene spilte en viktig rolle når grekerne drev handel og grunnla kolonier i Sør-Italia, på Sicilia, i Spania og flere steder ved Svartehavet. Fønikerne ble enda dyktigere sjøfolk enn grekerne (Fønikia lå i området der Libanon ligger nå, nord for Israel). De grunnla kolonier i Nord-Afrika (bl.a. Kartago) og på Sicilia. 16 Det står beskrevet en del gode og dårlige varsler som mange sjøfolk forholdt seg til. Det har vært vanlig i de fleste kulturer å se etter tegn og varsler, ikke minst værtegn. Et av de garantert sikreste værtegnene i Norge er dette: «Når isen på Mjøsa kan bære hest og slede i midten av mai, da blir det sein vår!» Hva tenker dere om slike varsler som er beskrevet i boka? Kan det være noe hold i dem? I så fall hvorfor? Les Jona 1. kapittel. Tankegangen til personene her er at en storm ikke kommer uten at noen er skyld i det? Hvorfor mener dere at kan vi slippe å tenke på denne måten i dag? Soldater og våpen I Det gamle testamentet hører vi stadig om at Israelsfolket var i kamper med andre folkegrupper. Derfor trengte de en hær. Elleve av de tolv stammene i folket måtte kunne stille store styrker, bare Levis stamme (levittene) var fritatt, siden de hadde religiøse plikter i stedet. I 4. Mosebok 1 blir det regnet opp at da Israelsfolket hadde dratt ut fra Egypt under ledelse av Moses, hadde de mer enn stridsdyktige menn over 20 år. De fleste som har greie på slikt, mener nok at dette tallet ikke helt kan stemme. Så mange menn var det ikke som dro ut fra Egypt, men det sier i hvert fall at alle stridsdyktige menn over 20 år kunne regnes med til hæren. Når vi hører om at Abraham noen hundre år tidligere fikk beskjed om å dra fra hjemlandet til et nytt land som Gud ville vise ham, er det lett å få et bilde av at han dro av sted med sin nærmeste familie og ingen andre. Men vi får seinere høre at han hadde 318 våpenføre menn som hørte til i hans husholdning det vil si en privat hær på mer enn 300 soldater (1. Mosebok 14,14). Hvorfor tror dere det ville være umulig å slå seg ned i et

17 nytt land den gang uten å ha mange våpenføre menn med seg? Den romerske hæren Den romerske hæren var stor og godt organisert. Den var delt inn i hæravdelinger som ble kalt legioner. Da August var keiser (27 f.kr. 14. e.kr.) var det 25 legioner med ca soldater i hver legion, det vil si ca soldater i alt. Legionene kunne flyttes raskt til ulike deler av riket ettersom hvor det var uro eller krig. Hæren bestod av lønnede soldater som valgte å verve seg til tjeneste. Man vervet seg ofte for 25 år, det vil nesten halve livet etter datidas levealder. En av grunnene til å gå inn i hæren var at det brakte ære til familien, dessuten var soldatene sikret god lønn og pensjon. I Apostlenes gjerninger 23 er det fortalt en dramatisk episode om Paulus der de romerske militære spiller en viktig rolle. I Palestina var en største romerske soldatleiren i byen Cæsarea nede ved Middelhavskysten. Det starter med en krangel mellom to jødiske partier. Hva tenker dere om måten den romerske hæren opptrer på her? Medisin På side er det beskrevet behandlingsmetoder for ulike sykdommer og plager. Datidas behandlingsformer var annerledes enn det som er vanlig nå til dags. Hvilke likheter og forskjeller ser dere mellom det som er beskrevet i boka og det dere kjenner til av moderne medisinsk behandling? Hvilke av de legeredskapene dere ser på tegningene, tror dere fortsatt er i bruk i dag? Til slutt Hver enkelt av dere forteller hva hun eller han syntes var mest interessant å lære noe om på denne gruppesamlingen. 17

18 5. samling Jødisk gudstjenesteliv og undervisning s Forberedelse Det er en stor fordel om dere har lest gjennom teksten i boka før gruppesamlingen. Les gjerne gjennom hele Esters bok i Det gamle testamente, hvis dere har tid. Det vil gi dere bakgrunnen for en av jødenes fester som det står om nederst på side 109. Det kan være lurt å forberede noe å servere på gruppesamlingen. Siden dette er den siste samlingen med dette gruppeopplegget kan det kanskje være på sin plass å kose seg med kake helt til slutt? Tabernakelet og ofringer På side leser dere om tida da Israelsfolket levde i ødemarka, før de kom inn i Det lovede landet, og før Salomo bygde tempelet i Jerusalem. I denne tida var deres viktigste helligdom et telt der de oppbevarte en kiste, den såkalte paktkista eller paktens ark. Utenfor teltet var det et alter der det ble ofret til Herren Gud. Tegningen på side viser hvordan teltet kan ha sett ut, og hvordan resten av leirplassen til Israelsfolket var plassert rundt dette teltet. Studer tegningen og snakk sammen om hva alle detaljene kan fortelle dere. 18

19 I boka står det litt om hvorfor Israelsfolket ofret. Hvorfor tror dere at kristne ikke ofrer på samme måten? Musikk Sang og musikk var viktig for Israelsfolket og er fortsatt viktig for jødene. Alle tenkelige instrumenter kunne brukes til å lovprise Gud. Les Salme 150 og skriv ned alle instrumentene som nevnes der. I boka er det tegninger av ulike musikkinstrumenter, både strengeinstrumenter, blåseinstrumenter og rytmeinstrumenter. Hvilke instrumenter som brukes i dag, likner på disse instrumentene? I Bibelen er det navngitt en person som ble stamfar for en musikerslekt. Slå opp i 1. Mosebok 4,21 og se hva slags instrumenter slekten til Jubal spilte på. Da templet var bygget i Jerusalem var det en lang rekke musikere som gjorde tjeneste ved gudstjenestene (se «Glimt fra Bibelen» på side 105). Salmesang hørte også med. Salmene i Det gamle testamentet er den viktigste samlingen av jødenes salmer. Mange av salmene forteller oss at det var viktig å takke Gud for det han hadde gjort. Samtidig var tekstene en hjelp til ikke å glemme Guds storverk. Det som kanskje er det eldste sangverset i Bibelen, lovpriser Gud for at han førte folket gjennom Rødehavet (også kalt Sivsjøen). Les 2. Mosebok 15, Hva tenker dere om en slik lovsang? Denne hendelsen var så viktig for Israelsfolket at den omtales i mange salmer. Slå opp og les disse salmeversene: Salme 77,16 17; Salme 78,13; Salme 124,1 5. Er det andre hendelser i Israelsfolkets historie som dere vet det blir sunget om i Salmene? Den kristne salmesangen springer ut av den jødiske sangtradisjonen. Mange av salmene som brukes i kristne gudstjenester, bygger på salmer fra Salmene i Det gamle testamente. Hvilke kristne salmer vet dere om som bygger på salmer fra Det gamle testamente? 19

20 Sabbat og høytider Sabbaten (lørdag) har alltid vært jødenes helligdag, og er det fortsatt. Det viktigste ritualet jødene har, er å overholde sabbaten. Det er det eneste ritualet som er nevnt i De ti bud. Sabbaten er først og fremst en hviledag og en dag for åndelig berikelse. Ordet Sabbat kommer fra de hebraiske bokstavene Shin, Bet og Tav, som danner ordet å avslutte eller å hvile. Forberedelse til sabbaten starter fredag ettermiddag. Huset vaskes, alle tar på seg pene klær, og et festmåltid blir forberedt. Sabbaten starter ved solnedgang. Da blir sabbatlysene tent og en velsignelse blir sagt. Det er kvinnene i huset som utfører dette. Deretter går familien til en kort gudstjeneste i synagogen, og så går de hjem til et festmåltid. Neste morgen er det en ny gudstjeneste i synagogen. Etter den spiser man nok et fint måltid. Sabbaten slutter lørdag kveld, når en kan se tre stjerner på himmelen, ca. 40 minutter etter solnedgang. Hvilket av De ti bud handler om sabbaten? Hva betyr dette budet for dere? Hva betyr det i det norske samfunnet i dag? På side ser dere at jødene har mange høytider i løpet av et år. Hvilke av disse høytidene vet dere noe om fra før? Hva vet dere om dem? Hva vet dere om bakgrunnen for Purim-festen? Hva vet dere om bakgrunnen for Pesach? Tempelet i Jerusalem Når historikere forteller om tempelet i Jerusalem, snakker de ofte om det første, det andre og det tredje tempelet. Hvis dere studerer side i boka, kan dere sikkert forstå hva de mener med disse betegnelsene. Når ble det første, det andre og det tredje tempelet bygget? 20

21 Synagoger og undervisning Da jødene var fanger i Babylon for mer enn 2500 år siden, kunne de ikke fortsette å dyrke Gud slik de hadde lært. De kunne ikke lenger dra til tempelet i Jerusalem for å synge og be og ofre. De måtte finne en ny måte å holde gudstjeneste på. De begynte å lage nye forsamlingshus som ble kalt synagoger. De siste 200 årene før Jesus ble født ble det bygget synagoger veldig mange steder. Herodes den store satte i stand tempelet i Jerusalem, slik at det igjen ble holdt gudstjenester der, men etter at romerne ødela tempelet i år 70 e.kr., har ikke jødene hatt noe tempel. Derfor utfører de sine religiøse handlinger i synagogene og i hjemmene. Det er to jødiske synagoger i Norge nå, én i Oslo og én i Trondheim. Teksten i boka forteller om hva som foregikk i synagogene for et par tusen år siden. Det er ganske likt det som skjer i synagogene i vår tid. Hva vet dere om jødene og jødedommen i Norge i dag? Hvis dere vil lære mer om jødedom i dag, kan dere se på nettstedet til Det Mosaiske Trossamfund, som er den jødiske menigheten i Norge: Trosopplæring er viktig i jødedommen. Jødiske barn får undervisning av en lærer i synagogen. Når gutter er 13 år gamle blir de Bar Mitzva og når jenter er 12 år gamle blir de Bat Mitzva. Vet dere hva det betyr? Dere kan finne ut mer om dette på nettstedet som er nevnt rett ovenfor. Klikk dere videre på «Livsløpet» og velg «Bar Mitzva og Bat Mitzva». Les det som står der. Synes dere det er noe i kristne menigheter som likner på dette? Til slutt Hver enkelt av dere forteller hva hun eller han syntes var mest interessant å lære noe om på denne gruppesamlingen. Og så kanskje en liten kakefest før dere går fra hverandre? 21

22 22

23 23

24 24

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse OPPGAVER 8. 10. klasse Våren 2013 8. 10. klasse Oppgave 1 Svar på spørsmål Oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra 2. Mosebok. Svar på spørsmålene. Tillatt tid på denne oppgavene er 5 minutter.

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Halvårsplann i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Etter 4. årstrinn Kristendom fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente fortelle om innholdet i sentrale

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Guds folks høytider. Pinse

Guds folks høytider. Pinse Guds folks høytider Spennende møter med de jødiske røtter i vår tro Forslag til feiring og undervisning i hjemmet og menigheten, med samtalespørsmål og aktivitetsforslag Pinse Ny versjon 2017 Heftet inneholder:

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Fagplan i RLE 4. trinn

Fagplan i RLE 4. trinn Fagplan i RLE 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 4 FILOSOFI OG ETIKK Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. 4 FILOSOFI OG ETIKK Gjengi

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf. 56 31 42 40 E-post: imf@imf.no www.imf-ung.no Disse oppgavene er hentet fra tidligere runder av Salomo-konkurransen. Salomokonkurransen

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Templet LEKSJON 8 ARKEN OG TEMPLET

Templet LEKSJON 8 ARKEN OG TEMPLET Templet LEKSJON 8 ARKEN OG TEMPLET TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Et hus til Gud (1. Kong. 5 8 og 2. Krøn. 2-8) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet: Plassering: hyllene med hellig historie Elementer:

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

troen er for de svake For opptak:

troen er for de svake For opptak: troen er for de svake For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Da kristendommen begynte Data vi må forholde oss til Jesus døde rundt år 30. Paulus brev er datert fra ca. 51-58 e. Kr.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet.

Derfor er det viktig at man setter seg litt inn i stoffet og kommer til klarhet om hva Bibelen faktisk lærer om dette temaet. Erstatningsteologi Av Eva Olsvold Sundar For eller imot Erstatningsteologi er to kjente fronter når det gjelder det jødiske folks nåværende stilling mht. løftene som er gitt dem i Det Gamle Testamentet

Detaljer

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr.

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr. SAKARJA HISTORISK SITUASJON Esra 5,1-2: Profeten Haggai og profeten Sakarja, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem; i Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Serubabel, sønn av

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører.

Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører. 1 Såmannssøndagen 2017 Det er såmannssøndag, oppkalt etter liknelsen jeg straks skal lese. Hør godt etter nå og prøv å legg merke til hva det er du tenker på når du hører. Dette hellige evangeliet står

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Fagplan i RLE 2. trinn

Fagplan i RLE 2. trinn Samtale om respekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis Gjengi gjensidighetsregelen og vise evne t il å gjøre bruk av den i praksis Vi lager et godt skolemiljø Vi arbeider sammen Vi tar vare på hverandre

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger.

Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn. Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, Kristendom: Synge salmer og et utvalg sanger. Årsplan: 2015/2016 Fag: RLE 3. trinn Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategiar Vurderingsformer Kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

LEKSE. Jesus leser i kirken. Innledning. TILBEDELSE Vi tilber Gud med det vi gjør. Vi tilber Gud når vi er med på sabbatsskolen og gudstjenesten.

LEKSE. Jesus leser i kirken. Innledning. TILBEDELSE Vi tilber Gud med det vi gjør. Vi tilber Gud når vi er med på sabbatsskolen og gudstjenesten. LEKSE Ar A 2. kvartal 6. lekse Jesus leser i kirken TILBEDELSE Vi tilber Gud med det vi gjør. Henvisninger Lukas 4,16-22; Alfa & Omega 4, side 194-201. Minnevers «Vi vil gå til Herrens hus» (Salme 122,1).

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Tekst Livsøkonomi i bibelsk perspektiv

Tekst Livsøkonomi i bibelsk perspektiv Tekst Livsøkonomi i bibelsk perspektiv sktonstad@llu.edu Dette er det påbudet Herren har gitt: Sank av dette så mye som dere kan spise, en omer per hode. Dere skal hente til dem som bor i teltet, etter

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1 LEKSJON 1: DEL 1 Bibelens røde tråd En sang og et maleri som beskriver noe viktig om bibelens røde tråd. youtube.com/ watch?v=4vtihkkbq18 Bibelen består av 66 ulike bøker, er skrevet av mange ulike forfattere

Detaljer

Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme.

Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme. HELLIGGJØRELSEN. Ordet om helliggjørelsen som er nevnt mange plasser i bibelen, kan også oversettes til vår tid, med at vårt liv og læren i Guds ord må samstemme. Vår ferd og vår vandring her nede i hverdagen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person.

Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf Bok Tid Forfatter Adressat Josva 400 f.kr Ukjent Jødane Dommarane Ukjent Rut 800 f.kr Ukjent 1. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 2. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 1.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Uker Tema Kompetansemål Kriterier 1 (34) Repetisjon/Bli kjent med Vivo s

Uker Tema Kompetansemål Kriterier 1 (34) Repetisjon/Bli kjent med Vivo s Uker Tema Kompetansemål Kriterier 1 (34) Repetisjon/Bli kjent med Vivo s. 4-5 5 Side 8-9 (35-39) - Oppstart etikk og filosofi - Å være meg - Familien - Etikk - Filosofi i klasserommet - Å bruke digitale

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer