Innvendig diameter ( mm ) Innvendig diameter ( mm ) Klasse ( m ) - U-armert G 12,0 kr Innvendig diameter ( mm )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innvendig diameter ( mm ) Innvendig diameter ( mm ) Klasse ( m ) - U-armert 21000320121 300 2000 550 G 12,0 kr 1 163. Innvendig diameter ( mm )"

Transkript

1

2 liste 1. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rør 5. Tanker, slamavskillere 1.1 Basal ig-mufferør 5.1 Slamavskillere Baga 1.2 Basal ig-falsrør, uarmert 5.2 Basal Oljeutskiller 1.3 Basal ig-falsrør, armert 5.3 Tette tanker 1.4 Basal falsrør m/løs pakning 5.4 Spredekummer 1.5 Tilbehør til ig - diverse 6. Kjerneboringer/Kapping av rør 2. Rørdeler 6.1 Kjerneboring standard kum 2.1 Basal ig-falsrør, tilpasningsrør 6.2 Kjerneboring ig kum - uarmert 6.3 Kapping av standard rør 2.2 Basal ig-falsrør, tilpasningsrør - armert 7. Pakninger 2.3 Basal Bend, ig 7.1 Pakninger for Falsrør 2.4 Basal Spissvendere, ig mufferør 7.2 Pakninger for Kummer 2.5 Basal Spissvendere, ig falsrør 7.3 Overganger PVC - Betong 2.6 Spissvendere, løs pakning 7.4 Borepakninger 2.7 Propper, ig-rør 7.5 Krympeskjøt 2.8 Grenrør u/pakning 7.6 Flex-Seal 2.9 Grenrør, ig-rør 8. Kumstiger 3. Vingemurer/Forstøtningsskjold 8.1 Kumstige 3.1 Basal vingemur 3.2 Rist for vingemur 9. Støpejernsdeler 3.3 Basal forstøtningsskjold 9.1 Dykkere 3.4 Inntakskum m/rist 9.2 Lokk og rammer etc. 4. Kummer 10. Løfte- og monteringsutstyr 4.1 Bunnseksjon for ig-rør 10.1 Løfte- og monteringskjettinger - Basal Type 1 Y 4.2 Bunnseksjon 11. Forankringskonsoller - Basal Type 1 AR 11.1 Stålkonsoller Type VEMI Flensefot - Basal Type 1 PP 11.2 Støpejernkonsoller 4.5 Basal Optikum 11.3 BetoNor Støttekloss 4.6 Basal kumringer 4.7 Basal kumringer med bunn 12. Kabelkummer / Fundamenter 4.8 Basal kjegler 12.1 Kabelkummer Type BetoNor 4.9 Basal Overgangsringer 4.10 Basal Mellomdekkringer 13. Vegrekkverk/Støttemurer 4.11 Basal toppplater 13.1 Delta Bloc Vegrekkverk 4.12 Basal betonglokk 13.2 Østbyeblokk 4.13 Basal justeringsringer 13.3 Mini Trønderblokk 4.14 Basal hjelpesluk 13.4 Stor Trønderblokk 4.15 Basal IFS-kum 13.5 Fenderstein - Infiltrasjonssandfang 4.16 Ig-kumringer 14. Leskur/Plantekum/diverse 4.17 Ig-kumringer med bunn 14.1 Leskur type FS 4.18 Ig-mellomdekkering 14.2 Plantekum 4.19 Ig-kjegle 14.3 Traktorlodd 4.20 Ig Topp-plate 14.4 Paller 14.5 Ferdigbetong Alle priser er eks. mva. 2

3 liste 1. mars Rør 1.1 Basal ig-mufferør Overdekning T 10,0 kr T 8,0 kr T 7,0 kr * T 6,0 kr 798 *Bestillingsvare 1.2 Basal ig-falsrør Overdekning - U-armert G 12,0 kr G 7,0 kr T 12,0 kr T 7,0 kr T 6,0 kr T 4,5 kr T 4,5 kr Basal ig-falsrør Overdekning - Armert T 5,0 kr T 5,0 kr T 4,0 kr T 4,0 kr T 3,0 kr T 3,0 kr T 3, T 3,0 På forespørsel 1.4 Basal falsrør Overdekning - m/løs pakning G 3,0 kr G 3,0 kr * G 3,0 kr * Bestillingsvare 1.5 Tilbehør til ig Type - diverse Forsheda LUB 1,4 kr Forsheda LUB 4,0 kr Smørekost kr Conbit 20,0 kr Epoxy L 1,25 kr 533 Alle priser er eks. mva. 3

4 liste 1. mars Rørdeler 2.1 Basal ig-falsrør Overdekning - tilpasningsrør T 7,0 kr U-armert T 6,0 kr T 4,5 kr Basal ig-falsrør Overdekning - tilpasningsrør T 5,0 kr Armert T 4,0 kr T 4,0 kr T 3,0 kr Basal Bend, ig Vinkel ( ) T kr ½ 14 T kr ¼ 13 T kr T kr ½ 24 T kr ¼ 17 T kr ½ 40 T kr ¼ 31 T kr ½ 60 T kr ¼ 43 T kr * ¼ 95 T kr * ½ 95 T kr * ¼ 156 T kr * ½ 175 T kr * ¼ 210 T kr * ½ 250 T kr * T kr *Bend for ig-falsrør 2.4 Basal Spissvendere Overdekning - ig Mufferør T 10,0 kr T 8,0 kr T 7,0 kr T 6,0 kr Basal Spissvendere Overdekning - ig- falsrør * T 7,0 kr * T 6,0 kr * T 4,5 kr T 5,0 kr T 4,0 kr T 4,0 kr T 3,0 kr T 3, T 3, T 3,0 På forespørsel * Uarmert 2.6 Spissvendere Overdekning - Løs pakning G 3,0 kr G 3,0 kr G 3,0 kr Alle priser er eks. mva. 4

5 liste 1. mars Rørdeler - forts 2.7 Propper, ig-rør kr kr kr kr kr kr o kr Grenrør, ig-rør hovedløp sideløp (mm ) T kr T kr T kr T kr T kr Vingemurer/Forstøtningsskjold 3.1 Basal vingemur Type utløp kr Type Mini kr kr kr Type kr kr kr Type kr kr Rist for vingemur Type 3.3. Basal forstøtningsskjold kr Type kr kr kr Mini 60 kr kr kr kr kr kr Inntakskum m/rist / kr * / kr * / kr * ikke standard lagervare Alle priser er eks. mva. 5

6 liste 1. mars Kummer Innv Bunnseksjon for ig-rør Hovedløp Sideløp - Basal Type 1 Y kr kr kr kr Bunnseksjon Hovedløp Sideløp - Basal Type 1 AR ( for Ø160 pvc ) kr ( for Ø200 pvc ) kr * kr * kr * Ikke lagervare til enhver tid Bunnseksjon Hovedløp - Basal Type 1 PP Sideløp (45`) kr (45`) kr Type 1 PP har innstøpt PP-kum og kan koblast til PP og PVC-rør 4.4. Bunnseksjon for ig-rør Hovedløp Sideløp Innv * Valgfritt kr Type * Valgfritt kr * Valgfritt kr Max. vinkelendring ± 60º * Sideløp gir tillegg i pris. Hovedløp Sideløp Innv Valgfritt kr Type Valgfritt kr Valgfritt kr Basal Optikum Hovedløp Sideløp Innv kr kr kr kr Alle priser er eks. mva. 6

7 liste 1. mars Kummer -forts Basal kumringer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr * * på forespørsel *Ikke standard lagervare Basal kumringer med bunn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr * * på forespørsel *Ikke standard lagervare Basal kjegler kr kr kr kr kr Sentrisk kr kr Basal Overgangsringer kr kr kr Alle priser er eks. mva. 7

8 liste 1. mars Kummer -forts Basal Mellomdekkringer kr kr kr kr kr kr Basal toppplater Godstykkelse kr Ø 300/400 mm hull kr kr Ø 800 mm hull kr kr kr kr kr på foresp Avlastingsplate kr Basal betonglokk Godstykkelse kr kr kr Lokk med rist kr Slukplate (Ø 300/400) kr kr Basal justeringsringer Plast kr Plast kr Avslutningsring plast kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Med bunn kr Med bunn kr Mabo-topp kr Kjegle kr kr kr kr Basal hjelpesluk * kr Ø650 selvrensende kum. ( Ø400 fals ) Ø1000 selvrensende kum. ( Ø600 fals ) På forespørsel * Boring og pakning kjem i tillegg Alle priser er eks. mva. 8

9 liste 1. mars Kummer -forts Basal IFS-kum - Infiltrasjonssandfang Komplett eks. lokk kr Fordeler; -Infiltrasjonskum og sandfang i en og same enhet. - Hindrer faren for gjentetting av infiltrasjons- og steinmagasin - Ingen oppdriftsfare selv vved høy grunnvannstand - Nødoverløp DN160 til overvannsledning - Overløpsrør DN110 til fordrøyningsmagasin Ig-kumringer kr kr kr * kr * kr * kr kr kr kr kr kr kr * Bestillingsvare Ig-kumringer - med bunn kr kr * kr * kr kr kr kr kr * Bestillingsvare Ig-mellomdekkering kr * kr kr kr * Bestillingsvare Ig-kjegle kr * kr kr * Bestillingsvare Alle priser er eks. mva. 9

10 liste 1. mars Kummer -forts Ig Topp-plate Godstykkelse kr * kr kr kr * Bestillingsvare *Ig-kum system er ikke lagervare 5. Tanker, slamavskillere 5.1. Slamavskillere BAGA Volum ( m³) kr kr kr Basal Oljeutskiller Kapasitet l/sek På forespørsel 5.3 Tette tanker Volum ( m³) kr kr Spredekummer Type 1 Liten spredekum kr Stor Spredekum kr Kjerneboringer/Kapping av rør 6.1. Kjerneboring Dimensjon hull - Standard kum kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 549 Alle priser er eks. mva. 10

11 liste 1. mars Kjerneboringer/Kapping av rør - forts Kjerneboring for IG kummer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Dimensjon hull kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kapping av standard rør Kapping av 150mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 200mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 250mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 300mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 400mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 500mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 600mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 800mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 1000mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 1200mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 1400mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 1600mm betongrør Pr.kapp kr Kapping av 2000mm betongrør Pr.kapp kr Pakninger 7.1 Pakninger for Falsrør Type Rørdimensjon Tykkelse F 146, glidepakning ,5 kr F 146, glidepakning ,5 kr F 146, glidepakning ,5 kr Alle priser er eks. mva. 11

12 liste 1. mars Pakninger - forts. 7.2 Pakninger for Kummer 7.3 Overganger Type Kumdimensjon Tykkelse F 118, glidepakning kr F 118, glidepakning kr F 118, glidepakning kr F 1118, glidepakning kr F 118, glidepakning kr F 154, glidepakning kr F 154, glidepakning kr Type Dimensjon - PVC - Betong F 921, Muffens 150/160 PVC - ig kr F 921, Muffens 200/200 PVC - ig kr F 921, Muffens 250/250 PVC - ig kr F 921, Muffens 300/315 PVC - ig kr F 921, Muffens 150/150 Icopal DV - ig kr F 921, Muffens 200/200 Icopal DV - ig kr F 921, Muffens 250/250 Icopal DV - ig kr F 921, Muffens 300/300 Icopal DV - ig kr Mrk Borepakninger Type Dim. rør Dim. hull F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr F 910 AR kr 785 F 910 AR 400 betong 608 kr F 911 Combi nr kr F 911 Combi nr kr F 911 Combi nr kr F 911 Combi nr kr F 905 Spesialstuss kr F 918 Spesial nr kr F 918 Spesial nr kr F 918 Spesial nr kr F 930 for DV-rør kr F 930 for DV-rør kr F 930 for DV-rør kr F 930 for DV-rør kr F 930 for DV-rør kr F 930 for DV-rør kr F 930 for DV-rør kr F 930 for DV-rør kr F 930 for X-stream rør kr F 930 for X-stream rør kr F 930 for X-stream rør kr F 930 for X-stream rør kr F 930 for X-stream rør kr F 930 for X-stream rør kr F 930 for X-stream rør kr F 930 for X-stream rør kr 956 Alle priser er eks. mva. 12

13 liste 1. mars Pakninger - forts Krympeskjøt Type Batek Fleksiskjøt, type mm kr Batek Fleksiskjøt, type mm kr Flex-Seal Type Bredde Dimensjon område Dim. bet. rør SC SC SC SC SC SC SC LC LC LC LC LC på forespørsel 8. Kumstiger 8.1. Kumstige Type Lengde Antall trinn Kumstiger 1,2 4 kr Kumstiger 1,5 5 kr Kumstiger 1,8 6 kr Kumstiger 2,1 7 kr Kumstiger 2,4 8 kr Kumstiger 2,7 9 kr Kumstiger 3,0 10 kr Kumstiger 3,6 12 kr Kumstiger 4,2 14 kr Sikkerhetstopp kr Støpejernsdeler 9.1 Dykkere Type U-dykker 77/uni ( 150B/160PVC ) 14 kr U-dykker 88/ kr U-dykker 88/ kr IFS dykker 110mm Plast kr Lokk og rammer etc. Type Lokk og rammer for 650 mm åpning i betong Flytende ramme UFNS kr Flytende ramme UFNS 1990 H 52 kr Fast ramme NS kr Flytende ramme, kvadratisk, UFKNS 62 kr Lokk 40 T NST kr Lokk m/pakning NSTP SjK 39 kr Rist for ramme NS kr Lokk og rammer for 800 mm åpning i betong Flytende ramme UF kr Lokk m/nøkkelhull UNUP 80 A 66 kr Lokk og rammer for små kummar Flytende ramme UF-10 4 kr Lokk UT-10 2 kr Flytende ramme UF kr Alle priser er eks. mva. 13

14 liste 1. mars Støpejernsdeler - forts Lokk UT-20 7 kr Flytende ramme UF kr Lokk UT-30 8 kr UF-300 gatesluk 44 kr UF-400 gatesluk 58 kr Flytende ramme UFL kr Lokk m/lås UTL kr Kuppelrister Kuppelrist KRUL 65/20 52 kr Kuppelrist KRUL 65/12 kr Diverse Landbruksrist, galvanisert kr UF-sluk Oslo mod. 64 kr Underramme for Oslo mod. 50 kr UFK-650 TR Oslofjordmodellen 100 kr Lymas støttering kr AS-ring, anleggs- og støttering 8 kr CS-stoppring i manillatau kr CS-flette-Lise kr Iso-lokk kr Rist over mannhull i mellomdekke kr Løfte- og monteringsutstyr Løfte- og Type - monteringskjettinger Monteringskjetting nr. 1, for 2,0 m rør kr Monteringskjetting nr. 3-4, for 1,5 m rør kr Monteringskjetting nr. 3-4, for 2,0 m rør kr part m/sikkerhetskroker kr part m/sikkerhetskrok kr part kjetting m/lofteklokke nr. 1 kr part kjetting m/løfteklokke nr. 3-4 kr Løfteklokke nr.. 1 kr Løfteklokke nr. 3 kr Forankringskonsoller 11.1 Stålkonsoller Betegnelse konsoll Dimensjon -Type VEMI Flensefot Flensefot Ø100 kr * Kan også leveres med innstøpt skinne Flensefot Ø150 kr Flensefot Ø200 kr Flensefot Ø250 kr Flensefot Ø300 kr Flensefot Ø350 kr Flensefot Ø400 kr Flensefot Flensefot Ø450 Ø500 på Forespørsel 11.2 Støpejernkonsoller Betegnelse konsoll Dimensjon UNI-festebrakett - komplett 100 kr UNI-festebrakett - komplett 150 kr UNI-festebrakett - komplett 200 kr UNI-festebrakett - komplett 250 kr UNI-festebrakett - komplett 300 kr UNI-festebrakett - komplett 400 kr Uniklikk kombi 100 kr Uniklikk kombi 150 kr Uniklikk kombi 200 kr Uniklikk kombi 250/300 kr Alle priser er eks. mva. 14

15 liste 1. mars Forankringskonsoller - forts BetoNor støttekloss Dimensjon / kr / kr Kabelkummer / Fundamenter Lengde Bredde 12.1 Kabelkummer - Type BetoNor lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr lokks kr Betonglokk kr TELE 1-loks 700 st.jarn lok/ramme kr TELE 2-loks 1400 st.jarn lok/ramme 84 kr TELE 3-loks 2100 st.jarn lok/ramme 132 kr Vegrekkverk/Støttemurer 13.1 Delta Bloc Vegrekkverk Dimensjon / kr / kr / kr / kr / kr / kr Østbyeblokk Type 13.3 Mini Trønderblokk Type 13.4 Stor Trønderblokk Type Enhet ( stk ) Østbyeblokk, grå 1/1 stein ( 0,25 m²) stk 125 kr Østbyeblokk, grå, ½ stein stk 63 kr Østbyeblokk, grå, skrå endestein stk 35 kr Fundamentplank til Østbyeblokk stk 240 kr Enhet ( stk ) Mini trønderblokk stk 23 kr Mini trønderblokk, ½ stein stk 12 kr Mini trønderblokk, bue, radius 3 m stk 23 kr Mini trønderblokk, hjørne - 4 typer stk. kr Fundamentplank til minitrønderblokk stk 170 kr 508 Enhet ( stk ) Trønderblokk, stor grå 1/1-stein - Østbye stk 130 kr Trønderblokk, stor, grå, ½ stein - Østbye stk 160 kr Trønderblokk, stor, grå, skrå ende - Østbye stk 60 kr Trønderblokk, maxi grå 1/1 - BetoNor stk 340 kr Trønderblokk, maxi grå 1/2 - BetoNor stk 170 kr 740 Alle priser er eks. mva. 15

16 liste 1. mars Vegrekkverk/Støttemurer - forts Fenderstein Type LxBxH Fenderstein Type x450x kr Fenderstein m/ustp. for stolpe 1100x450x kr Leskur/Plantekum/diverse 14.1 Leskur type FS Type 14.2 Plantekum Type Leskur 6700 på foresp. Lengde Bredde Plantekum BN / kr Leskur/Plantekum/diverse - forts Traktorlodd Type Traktorlodd 3 punkt 600 kr Traktorlodd 3 punkt 800 kr Traktorlodd 3 punkt 1000 kr Fiberduk Type 14.5 Paller Type Enhet ( m² ) S S S S På forespørsel Paller 10 kr Stor paller 15 kr Ferdigbetong Type Ferdigbetong Enhet ( m² ) Alle priser er eks. mva. 16

17 liste 1. mars BetoNors salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter,betongprodukter,vei og anleggsprodukter og tjenester. 1. FORMÅL OG OMFANG Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle leveranser av VA-produkter,betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester (med dette kallt VA-produkter) fra Leverandør med mindre annet er særskilt avtalt i forbindelse med den enkelte leveranseavtale. 2.0 KONTRAKTSDOKUMENTENE 2.1 Levering av betongvarer fra Leverandøren skjer iht. den avtale som fremgår av tilbud, bestilling, kontraktsdokument og/eller pakkseddel. Står tilbud/bestilling, kontrakt eller pakkseddel i strid med hverandre, skal de gjelde i den nevnte rekkefølge. 2.2 For å unngå tvist om det ved avrop er ingitt endringsbestilling fra Kunden i forhold til kontrakt og/eller tilbud/bestilling, så har Kunden plikt til å reklamere skriftlig umiddelbart etter mottak av betongvarene dersom han mener at de leverte varene ikke er i samsvar med det som er bestilt/ avtalt. 3. TILBUD PRIS 3.1 Tilbud gitt fra leverandøren er gyldig i åtte uker fra tilbudsdato. 3.2 Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt er eksklusive merverdiavgift, og er basert på tilbudstidspunktets pris- og lønnsnivå. Den gitte pris justeres i samsvar med økningen i SSB`s byggekostnadsindeks fra tilbudstil leveringstidspunktet, med mindre annet er særskilt avtalt. 3.3 Bestilling av varer skal skje skriftlig. Ved bestilling over telefon skal leverandøren bekrefte bestilling skriftlig til Kunde. 3.4 Evt. retur krediteres med 85 %, dette gjelder også paller og løfte- og monteringsutstyr. 4 KVALITET SPESIFIKASJON 4.1 Betongvarene fra Levrandøren leveres iht. den gjeldene Norske Standard for den enkelte vare. Om den enkelte vare ikke er standardisert leveres den iht. de tekniske krav som som ellers må forventes i den retningsgivende standard, eller iht. Kontrollrådets bestemmelser. For betongvarer som ikke omfattes av en bestemt standard, gjelder Leverandørens egne krav som oppgis ved forespørsel. Dersom det foretas endringer i de tekniske krav som stilles til betongvarene etter at avtale er inngått, kan Kunden før avtalt leveringsdag kreve leveransen endret for å imøtekomme de endrede krav. Leverandøren har i slike tilfelle krav på kompensasjon for evt. merutgifter som endringene medfører, og han kan kreve nødvendig utsettelse med leveringen. 4.2 Betongvarene fra Leverandøren skal være merket med de betegnelser og identifikasjoner som er vanlige for de enkelte varetyper. 4.3 Leverandørens vekt og volumillustrasjoner i tilbudet er veiledende. 5 LEVERING RISIKO OVERGANG 5.1 Skal Kunden hente bestilte betongvarer hos Leverandøren (hentekjøp) anses varene som for levert når lasting på transportmiddel tar til. Er betongvarene avtalt fritt opplastet skjer levering når varene er opplastet på transportmiddelet. 5.2 Er det avtalt at bestilte betongvarer skal sendes fra Leverandøren til Kunden (sendekjøp) skjer levering når betongvarene blir overgitt til fraktfører eller speditør. Leverandøren skal ved sendekjøp gi Kunden opplysninger av betydning for mottagelse av varene. 5.3 Dersom Leverandøren skal transportere bestilte betongvarer til Kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, så skjer levering ved lossing på mottakerstedet. Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt måte. Dersom Kunden ikke sørger for dette, har Leverandøren krav på dekning av de ekstrautgifter som måtte oppstå, herunder ekstrautgifter ved eventuell reduksjon av det pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller de veier som må benyttes for å levere de bestilte betongvarene. 5.4 Risikoen for bestilte betongvarer går over på Kunden når de er levert iht. pkt ovenfor. Kunden har etter dette tidspunkt risikoen for at betongvarene går tapt, skades eller minskes som følge av hending som ikke beror på Leverandøren. 5.5 Finner Leverandøren at han ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt, skal Kunden straks varsles. Leverandøren skal da underrette Kunden om når levering kan gjennomføres. 5.6 Når Leverandøren skal sørge for transport, skal Kunden underrette Leverandøren i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Leverandøren har angitt. Kunden skal underrette Leverandøren om når transporten kan gjennomføres. 5.7 Følgeseddel/pakkseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal medfølge varen ved utlevering til Kunden. 6 UNDERSØKELSE VARSEL FRISTER 6.1 Når bestilte betongvarer er levert til Kunden eller hans representant (for eksempel fraktfører eller speditør), har Kunden eller hans representant plikt til så snart som mulig, å foreta nødvendig undersøkelse og kontroll av de leverte varene for å fastslå om det er overensstemmelse mellom de leverte varer og pakkseddel/følgeseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer er beheftet med konstaterbare feil/mangler. 6.2 Kunden har plikt til skriftlig å varsle Leverandøren om feil/mangler eller andre ikke kontraktsmessige forhold ved leverte betongvarer straks, senest innen 1 en uke etter at de er levert, og i alle tilfeller før varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke gir slik pliktig varsel innen den angitte frist, mister han retten til å fremsette krav på grunnlag av feil/mangler ved de leverte varer. 6.3 Ved levering og legging av T merkede betongrør, skal disse trykkprøves før grøften fylles igjen. Det samme gjelder for T merkede kummer. Alle priser er eks. mva. 17

18 liste 1. mars Varsel etter pkt. 6.2 skal inneholde opplysninger om art og omtrentlig omfang av feil/mangler og andre ikke kontraktsmessige forhold ved de leverte betongvarene og så godt som mulig opplyse om konsekvenser av feil/mangler m.v. 6.5 Kunden taper sitt krav på retting, omlevering, heving eller erstatning dersom han ikke gir Leverandøren melding om kravet samtidig med varsel etter pkt. 6.2 eller innen 1 en uke deretter. 6.6 Kunden må i tvilstilfelle godtgjøre/dokumentere at varsel er gitt innen fristene i pkt. 6.2 og Fristen for å gjøre krav gjeldene på grunn av feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte betongvarer, løper i alle tilfelle ut 1 ett år fra levering. 7 ANSVAR FOR FORSINKELSER OG FEIL/MANGLER 7.1 Leverandøren er ansvarlig for forsinkelser og feil/mangler ved leverte betongvarer, med mindre dette skyldes forhold som ligger utenfor Leverandørens eller hans representanters kontroll og som Leverandøren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden, eller å unngå eller overvinne følgene av. Intern streik hos Leverandøren, samt manglende kontraktsoppfyllelse fra Leverandørens underleverandører vil anses å ligge utenfor Leverandørens kontroll, med mindre Leverandøren på kontraktspunktet visste eller burde vite at det forelå muligheter for streik eller at underleverandøren ikke var i stand til å foreta kontraktsmessig oppfyllelse. 7.2 Ved forsinket levering av betongvarer er Leverandøren forpliktet til å dekke det tap som Kunden blir påført som følge av forsinkelsen, begrenset oppad til et beløp tilsvarende kontraktsverdien av de forsinkede varene. Leverandøren er dog ikke erstatningspliktig for indirekte tap av noe slag (jfr. Kjøpslovens 67 pkt. 2) som Kunden måtte bli påført som følge av evt. forsinkelser, med mindre skyldes forsett eller grovt uaktsomt forhold fra Leverandøren eller noen han svarer for. Vil omlevering eller utbedring av feil/mangler ved leverte betongvarer kreve uforholdsmessig av arbeide eller medføre utgifter som overstiger kontraktsverdien av de feil/mangelfulle varene, kan Kunden ikke kreve utbedring foretatt, eller kostnadene med slik utbedring erstattet. Kunden kan i stedet kreve prisavslag beregnet på grunnlag av den reduksjon av leveransens verdi som feil/mangelen medfører. avslaget skal minst settes til det verdiminus som den aktuelle feil/mangel representerer i forhold til fullgod vare. 7.3 Kunden kan ikke kreve erstatning for tap utover utbedringskostnadene eller foreliggende verdiminus med mindre feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte betongvarer har sin årsak i forsettelig eller grovt uaktsomt forhold hos Leverandøren eller hans representant eller i tilsvarende forhold hos en underleverandør eller hans representant. Har feil/mangler sin årsak i forhold hos underleverandør, kan erstatningen ikke overstige 10% av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen. 7.4 Ved krav som fremmes av Kundens medkontrahenter direkte mot leverandøren kan Leverandøren gjøre regress gjeldene mot Kunden så langt det gjelder forhold som Leverandøren ikke har ansvar for ovenfor Kunden iht. nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 8 BETALING 8.1 Betaling skal skje senest 15 dager etter fakturadato dersom annet ikke er avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes 1% rente pr. mnd. 8.2 Ved bestilling hvor Kunde forlanger varen lagret hos Leverandøren, har Leverandøren krav på 1/3 av kontraktssummen ved bestilling, og det resterende ved utkjøring til Kunden. 8.3 Hvis levering på grunn av Kundes forhold ikke kan skje til avtalt tid, og varene er klare for levering, kan full fakturering skje. Er bestemt leveringstid ikke avtalt, kan full fakturering skje når varen er leveringsklar fra fabrikken. 8.4 Uenighet om oppgjøret gir ikke Kunden rett til å holde tilbake beløp som ikke er omtvistet. 8.5 Leverandøren forbeholder seg rett til å kreve garanti eller annen sikkerhet for oppgjør. 9 SALGSPANT Det tas forbehold om salgspant i henhold til Pantelovens 3-14 følgende. 10 VOLDGIFT Tvister om ethvert forhold i forbindelse med nærværende leveranse skal avgjøres av Den Tekniske Voldgiftsrett som har sete nærmest byggestedet. At en tvist bringes inn for slik voldgift gir ikke partene rett til å unnlate sine forpliktelser. Alle priser er eks. mva. 18

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av.

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av. . ULVESTAD AREFABRIKK AS 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no Godkjent av Medlem av Bare betong varer evig innholdsfortegnelse Betongkummer OG kumdeler...3 DN 1000-2000 Betongkummer

Detaljer

INNHOLD. Generelle betingelser, transportpriser Side 3. Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6. BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7

INNHOLD. Generelle betingelser, transportpriser Side 3. Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6. BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7 INNHOLD Generelle betingelser, transportpriser Side 3 Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6 BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7 BASAL kumringer og kumdeler Side 8-9 Boringer og borepakninger

Detaljer

MOTTAKSKONTROLL. VA produkter i betong. kvalitet tvers igjennom

MOTTAKSKONTROLL. VA produkter i betong. kvalitet tvers igjennom MOTTAKSKONTROLL VA produkter i betong kvalitet tvers igjennom Innhold Innhold 2 Mottakskontroll 3 Ig-rør og ig-rørdeler. Innstøping av gummipakning 4 Ig-rør og ig-rørdeler. Transportskade muffe-ende 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR...2

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR...2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR...2 1.1 MUFFERØR...2 1.2 FALSRØR...2 2. RØRDELER...3 2.1 BEND...3 2.2 SPISSVENDER IG...3 2.3 PROPPER...3 2.4 DIMENSJONSOVERGANG...3 2.5 GRENRØR...4 3. KUMMER & KUMDELER...4

Detaljer

PRISLISTE 2012 TENK MILJØ, BRUK RØR OG KUMMER I BETONG. Kontrollrådet

PRISLISTE 2012 TENK MILJØ, BRUK RØR OG KUMMER I BETONG. Kontrollrådet PRISLISTE 2012 TENK MILJØ, BRUK RØR OG KUMMER I BETONG Kontrollrådet INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR... 2 1.1 MUFFERØR... 2 1.2 FALSRØR... 2 2. RØRDELER... 3 2.1 BEND IG... 3 2.2 SPISSVENDER... 3 2.3 PROPPER

Detaljer

PRISLISTE 2014. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2014. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2014 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT SIDE SIDE 4: 4: KART

Detaljer

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement.

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no 2 BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement.

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no 2 BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

Gjelder fra mai PRISLISTE 2012. kvalitet tvers igjennom

Gjelder fra mai PRISLISTE 2012. kvalitet tvers igjennom Gjelder fra mai PRISLISTE 2012 kvalitet tvers igjennom INNHOLD Generelt Denne prislisten viser en oversikt over det sentrale sortiment med priser for Østraadt Rør Gruppen. Produktspekteret kan være utvidet

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1 Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.05.13 Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941 157 920 MVA Kumringer - løs pakning DN Høyde Vekt (kg) Pris

Detaljer

+47 72 59 57 0 Prisliste Februar 2012

+47 72 59 57 0 Prisliste Februar 2012 Prisliste Februar 2012 Innholdsfortegnelse Drensrør, IG-rør og forblendingslokk... Falsrør og spissvendere... Bend, grenrør og overganger... Pakninger og skjøtemateriell... Pakninger og boringer... Kummer...

Detaljer

Prisliste Betongvarer 2009

Prisliste Betongvarer 2009 liste Betongvarer 2009 Kommunalvarer Rør og Kumsystemer Mur og Belegg Gjeldende fra 1.2.2009 Revisjon 2009-1 liste 2009 Innholdsfortegnelse Rev. nr.: 1-09 Gjelder fra: 01.02.2009 Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Gjelder fra mai Prisliste 2013. kvalitet tvers igjennom

Gjelder fra mai Prisliste 2013. kvalitet tvers igjennom Gjelder fra mai Prisliste 2013 kvalitet tvers igjennom INNHOLD Generelt Denne prislisten viser en oversikt over det sentrale sortiment med priser for Østraadt Rør Gruppen. Produktspekteret kan være utvidet

Detaljer

PRISLISTE 2012. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2012. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2012 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT SIDE 4: SIDE 5: SIDE

Detaljer

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2011 Bare betong varer evig 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT

Detaljer

Atle Prisliste Mars 2016

Atle Prisliste Mars 2016 Prisliste Mars 2016 Innholdsfortegnelse Drensrør, IG-rør og forblendingslokk... Falsrør og spissvendere... Bend, grenrør og overganger... Pakninger og skjøtemateriell... Pakninger og boringer... Kummer...

Detaljer

Prisliste 1. januar. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Revidert 21. juni 2014

Prisliste 1. januar. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Revidert 21. juni 2014 Prisliste 1. januar Revidert 21. juni 2014 Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Betong - en løsning for dagens og kommende generasjoner. 2014 Hvilken løsning vil du overlate

Detaljer

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon?

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Prisliste 1. januar Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. 2015 Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? 2 Indeks Produkt Side Produkt Side B Banelyskum... 34

Detaljer

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon?

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Prisliste 1. januar Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. 2016 Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? 2 Indeks Produkt Side Produkt Side B Banelyskum... 35

Detaljer

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Hva er hot og hva er nyheter Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Landsomfattende VA leverandør Basal 2001-2008 1400 1200 1000 800 600 Omsetning Pipelife Wavin 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

Produktkatalog & Prisliste. Gjelder fra 02.01.2015

Produktkatalog & Prisliste. Gjelder fra 02.01.2015 2015 Produktkatalog & Prisliste Gjelder fra 02.01.2015 1 2 Innhold KUM / GATEGODS Europeblock NYHET! s.08 BASAL Kjegler og Topplater s.12 BASAL Kumringer og Mellomdekker s.13 BASAL Justeringsring/Kum DN

Detaljer

VA-konsept BETONGKUMMER

VA-konsept BETONGKUMMER VA-konsept BETONGKUMMER VA-KONSEPT Betongkummer Innhold 1. Betongkummer...3 Kumringer...3 Kumring m/bunn...4 Kjegle eksentrisk...4 Kjegle sentrisk...5 Topplate med eksentrisk hull...5 Topplate med sentrisk

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

produktkatalog - kvalitet tvers igjennom

produktkatalog - kvalitet tvers igjennom produktkatalog - kvalitet tvers igjennom kontaktinfo Østraadt rør as Svilandsveien 92, 4308 Sandnes Tlf: 51 97 16 00 E-post: ror@ostraadtror.no Østraadt øst as Gjøvik Næringssenter, 2827 Hunndalen Tlf:

Detaljer

2012/13 Avløpssystemer. i betong

2012/13 Avløpssystemer. i betong 2012/13 Avløpssystemer i betong innhold 1 generelt 1.1 Østraadt Rør Gruppen... 3 1.2 Kvalitetsbetegnelser... 4 Kontroll... 4 FDV-dokumentasjon... 4 2 rør og rørdeler 2.1 Generelt... 5 Østraadt rørsystem...

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

1. Rør betong. Produktkatalog. Bare betong varer evig

1. Rør betong. Produktkatalog. Bare betong varer evig 1. Rør betong Produktkatalog 2 0 1 3 1 Innhold 1. Rør betong Våre kontorer s. 4-5 Lars Loe sin side s. 6-7 Miljø s. 8 Kvalitet s. 9 BASAL s. 10 BASAL merking s. 11 ig og igt s. 12 Vår produksjon s. 13

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Bruk FURNES på toppen Støpejern i alle miljøer -spør oss! August 2009 T l f. 6 2 5 3 8 3 0 0 - F a x. 6 2 5 3 8 3 0 1 s a l g.

Detaljer

Borepakninger Tilkoblinger

Borepakninger Tilkoblinger Borepakninger Tilkoblinger F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved

Detaljer

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik PRODUKTKATALOG 2014 Hvem er vi BB Produkter VVA AS ble stiftet 1. januar 2003. Målgrupper for produktene er kommuner, vegvesen, maskinentreprenører med tillegg av bedrifter innen el- og telekommunikasjon.

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

Nyheter fra Basal 2007

Nyheter fra Basal 2007 Nyheter fra Basal 2007 Produktutvikling Ens kumskjøt og ens rørskjøt Mufferør Type Dimensjon Anmerkning BASAL ig 150-400 Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning (ig). Falsrør Type Dimensjon

Detaljer

Loe Rørprodukter AS. Produktkatalog 2015/16. Systemleveranse - Prefab vannkummer. Bare betong varer evig. Medlem av

Loe Rørprodukter AS. Produktkatalog 2015/16. Systemleveranse - Prefab vannkummer. Bare betong varer evig. Medlem av Loe Rørprodukter AS På lag med brukerne Systemleveranse - Prefab vannkuer Produktkatalog 2015/16 Medlem av Bare betong varer evig INNHOLD INNHOLD s. 2-3 AVDELINGER OG ÅPNINGSTIDER s. 4-5 LARS LOE SIN SIDE

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL

Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP I MØRE OG ROMSDAL Førde Sementvare As AVLØPSKUMMER Førde Sementvare As BetoNor As Totalt 48 tilsette. Forventa oms. 2014: 97 mill. Forventa prod.

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Kummer. Stake-/spylegren

Kummer. Stake-/spylegren VA Kummer VA Kummer Stake-/spylegren PP stake-/spylegrenrør PP rodding tee NRF D D S M M S Z 1 H nr mm mm mm mm mm mm 220 33 94 110 * 110 68 213 260 223 322 67 09 110 ** 200 68 208 361 232 322 67 14 160

Detaljer

Nye produkter og produktløsninger i Basal. Av Terje Reiersen

Nye produkter og produktløsninger i Basal. Av Terje Reiersen Nye produkter og produktløsninger i Basal Av Terje Reiersen Nyheter på hjemmesiden Revidert rørbok Mange spennende nyheter bl.a.: Nytt kapittel om Råd og tips ved prosjektering Tilpasset Basal produktspekter

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke

1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1: PANELER / MATTER (6100x1000mm) Lagerførte SP og OSPss matter i Stokke 1.1 (Industri) Ubehandlede matter 1-2 stk. 3-5 stk. 6-9 stk. 10-19 stk. 20- stk. 1000 252-34-50 3 088.- 2 933.- 2 727.- 2 514.-

Detaljer

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon Terje Reiersen Basal Basal 2012 Basal har 19 eiere som distribuerer fra totalt 30 steder spredt i hele Norge 1 Basal 2001-2010 1600 1400 1200

Detaljer

PRODUKTKATALOG. www.basal.no

PRODUKTKATALOG. www.basal.no PRODUKTKATALOG www.basal.no Kvalitetskrav og standarder for Basal Alle rør og kummer som merkes BASAL produseres i enold til betongrørstandarden NS 3121 eller kumstandarden NS 3139. I tillegg tilfredsstiller

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Web: www.norskbetong.no. E-post: norskbetong@norskbetong.no. Fax: 33 33 81 99, Tlf.

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Web: www.norskbetong.no. E-post: norskbetong@norskbetong.no. Fax: 33 33 81 99, Tlf. SANDNES: Østraadt Rør AS Sviland, P.b. 338 4303 Sandnes Tlf.: 51 97 16 00 Fax: 51 97 16 01 E-post: ror@ostraadtror.no Web: www.ostraadtror.no GJØVIK: Østraadt Øst AS Gjøvik Næringssenter 2827 Hunndalen,

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

Basal. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.

Basal. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal. Basal produktkatalog 2012 Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! Bare betong varer evig www.basal.no innhold Om Basal............................................

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Internett: www.kc.no. E-post: kristiansands.cementstoberi@kc.no. Tlf: 38 00 37 80 - Fax: 38 00 37 70

Leggeanvisning. kvalitet tvers igjennom. Internett: www.kc.no. E-post: kristiansands.cementstoberi@kc.no. Tlf: 38 00 37 80 - Fax: 38 00 37 70 ØSTRAADT RØR AS Svilandsveien 92, 4308 Sandnes Tlf: 51 97 16 00 E-post: ror@ostraadtror.no Web: www.ostraadtror.no ØSTRAADT ØST AS Gjøvik Næringssenter, 2827 Hunndalen Tlf: 47 47 31 90 E-post: ror@ostraadtror.no

Detaljer

PRODUKTKATALOG. Rev. des. 2015

PRODUKTKATALOG. Rev. des. 2015 PRODUKTKATALOG Rev. des. 2015 Hvem er vi BB Produkter VVA AS ble stiftet 1. januar 2003. Målgrupper for produktene er kommuner, vegvesen, maskinentreprenører med tillegg av bedrifter innen el- og telekommunikasjon.

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester

KONGSBERG KOMMUNE. Standard kontraktsvilkår. For kjøp av. Varer og tjenester Side 1 av 12 KONGSBERG KOMMUNE Standard kontraktsvilkår For kjøp av Varer og tjenester Av 15.11.2006 Side 2 av 12 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1. ANVENDELSE 4 2. PARTENES SAMARBEID OG GJENSIDIGE

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dok.ID/ Doc.ID: 001818 Opprettet/Created: 2008.0.24 2013.09.0 Rev.nr/Revision: 005 Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet

Detaljer

BASAL. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.

BASAL. produktkatalog. Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal. BASAL produktkatalog 2012 Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! Bare betong varer evig www.basal.no INNHOLD Om Basal... 4 Beste bruksområder...

Detaljer

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011

Leggeanvisning. Veiledning om bruk av rør og kummer av betong. Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011 Leggeanvisning Veiledning om bruk av rør og kummer av betong Tilpasset krav gitt i NS 3420-U: 2008 og Vegnormalene Håndbok 018: 2011 Generelt Basal leggeanvisning 2013 2 Basal-bedriftene er ledende i Norge

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Spillvannskummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Spillvannskummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1000 renneløpskumme 1000 plastkjegle fastsveist til kumrør. 100% tett forbindelse.

Detaljer

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere

PRISLISTE 2013 - BEST PÅ PE-DELER. Sertifiserte plast rør sveisere Sertifiserte plast rør sveisere 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNHOLSFORTEGNELSE 2. OM STADPIPE 3. SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER 4. TEORETISK VANNMENGDER 5. FLENSEBORINGER 6. BEND 0-30 7. BEND 31 60 8. BEND

Detaljer

Loe. Rørprodukter AS. Bare betong varer evig. Medlem av PRODUKTKATALOG 2014/15

Loe. Rørprodukter AS. Bare betong varer evig. Medlem av PRODUKTKATALOG 2014/15 Loe Rørprodukter AS På lag med brukerne Medlem av PRODUKTKATALOG 2014/15 Bare betong varer evig INNHOLD INNHOLD s. 2-3 AVDELINGER OG ÅPNINGSTIDER s. 4 LARS LOE SIN SIDE s. 5 PERU-PROSJEKT s. 6-7 GENERELLE

Detaljer

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Vannkummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1600 vannkum A: Kumemnerør i valgfri høyde. D: Montert tettegummi i utfrest pakningsspor

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik

Oktober 2010. Prisliste. Grøvik Oktober 2010 Prisliste Grøvik TKRENNER M/TILBEHØR T120/T150 T120 T150 T120 T150 TKRENNE (pr. m.) rt.: T120/T150 40,60 46,60 10 46,00 53,70 8 RENNEKROK rt.: 1217 7,90 12,80 200 RENNEVINKEL 90 0 Utv. rt.:

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Januar 2015. Prisliste. Takrenner

Januar 2015. Prisliste. Takrenner Januar 2015 Prisliste Takrenner Takrenner med lang levetid Vann er hardt. Bare en dråpe kan alene hule ut en sten. Derfor er Plannja Takrenner produsert i kvalitetssterk, varmforsinket stål. For å øke

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner

industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner industri og service pakking og montering mekanisk verksted produkter til paraboler og antenner PAKKING OG MONTERING Ingen oppdrag for store ingen for små Tlf 97 59 58 96 industri@prima-as.no www.prima-as.no

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Generelle betingelser for Industriplast AS

Generelle betingelser for Industriplast AS Generelle betingelser for Industriplast AS 1. Tilbud og kontraktsinngåelse 1.1 Tilbud fra Industriplast AS (heretter kalt Selger) gjelder i 30 dager fra dets mottakelse dersom annet ikke er avtalt. 1.2

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As

Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Sortiment 2014 UPONOR INFRA As Innhold Sortiment Side Uponor Spillvannssystem... 5-32 Uponor Kumsystem... 33-44 Uponor Overvannsystem... 45-74 Uponor Trykkrørssystem... 75-82 Uponor Innomhusavløpssystem...

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON

MED BLIKK FOR EN GROM HANDEL GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON GROM HUS TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo Målet med dette dokument er å gi praktisk informasjon til kunder eller potensielle kunder av GRO Consult AS, om transport

Detaljer

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester

Sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer, deler og tilbehør og tjenester Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen for sykler med hjelpemotor, sykkelfronter med hjelpemotor, hjelpemotorer deler, tilbehør og tjenester. 01.05.2015-30.04.2017. Etter 30.04.2017 kan avtalen forlenges

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Standard avtalebetingelser for kjøp av varer 1 GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV VARER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

Produktkatalog. Parabolantenner og tilleggsutstyr. Kun engrossalg

Produktkatalog. Parabolantenner og tilleggsutstyr. Kun engrossalg Produktkatalog Parabolantenner og tilleggsutstyr Kun engrossalg norges eneste produsent av paraboler offsetantenner 60 cm - 80cm - 99cm 160 001 Singel - 60cm 160 002 Duo - 60cm 160 004 Quatro - 60cm for

Detaljer