PRISLISTE Mobil lastebil: Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRISLISTE 2014. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD"

Transkript

1 Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: Telefon: Telefaks: PRISLISTE

2 NOTATER: 2

3 INNHOLDSOVERSIKT SIDE SIDE 4: 4: KART SIDE 5: 5: GENERELLE BETINGELSER SPESIELLE BETINGELSER BETINGELSER SIDE BASAL SALGS- OG OG LEVERINGSBETINGELSER SIDE 9: 9: BORSKJEMA, SLIK VI VI BRUKER DET DET I VÅR I VÅR DAGLIGE DAGLIGE PRODUKSJON SIDE 10: 10: BASAL KUMRINGER - BASAL - KUMRINGER M/ BUNN. M/ BUNN. SIDE 11: 11: BASAL KUMRINGER M/ M/ BUNN BUNN - HULLBORINGER - - BASAL - BASAL KJEGLER KJEGLER BASAL JUSTERINGSRINGER BASAL BASAL TOPPLATER SIDE 12: 12: BASAL LOKK- BASAL OVERGANGSRINGER BASAL BASAL MELLOMDEKKE - - SANDFANGKUMMER - DYKKER - - STEAMSLANGE. - SIDE 13: 13: VEISKJOLD - VINGEMUR - - STÅLKONSOLLER- - STØTTERINGER SIDE 14: 14: BASAL IG IG KUMRING BASAL IG IG KJEGLE KJEGLE - BASAL - BASAL IG TOPPLATE IG TOPPLATE - SIDE 15: BASAL IL IG MELLOMDEKKE BASAL IG MELLOMDEKKE BASAL IG OVERGANGSRING SIDE 15: BASAL IG RENNELØPSKUMMER OVERGANGSRING - BASAL - BASAL RENNELØPSKUMMER IG - BASAL IG RENNELØPSKUMMER SIDE 16: BASAL OPTIKUM BASAL IG OPTIKUM SIDE 16: SIDE BASAL OPTIKUM BASAL IG OPTIKUM BASAL OLJEUTSKILLER SIDE SIDE 19: BASAL OLJEUTSKILLER BASAL SLAMAVSKILLER SIDE 19: SIDE 20: BASAL SLAMAVSKILLER BASAL FLUSH-KUM SIDE 20: SIDE 21: BASAL FLUSH-KUM BASAL SLISSERENNER SIDE 21: BASAL SLISSERENNER SIDE 22: BASAL TREKKEKUMMER SIDE 22: BASAL TREKKEKUMMER SIDE 23: 23: FALSRØR - BASAL - IG IG FALSRØR SKRÅRØR BASAL BASAL IG - IG - GLIDEMIDDEL GLIDEMIDDEL FOR IG-RØR - FOR BASAL IG-RØR MUFFERØR - BASAL IG MUFFERØR IG SIDE 24: 24: BASAL MUFFERØR IG IG - BASAL - BEND BEND IG, IG GRENRØR - GRENRØR IG, SPISSVENDER IG - SPISSVENDER IG SIDE 25: 25: BASAL DIMENSJONSOVERGANG IG IG - BASAL - BASAL PROPPER PROPPER IG - SKILTSOKLER IG - SKILTRØR ARMERINGSJERN/KAMSTÅL SIDE 26: 26: BELASTNINGSLODD; AVLØPSRØR FOR PVC - AVLØPSRØR OG TRYKKRØR - - DEMPERBAND SIDE 27: 27: GATEKANTSTEIN MØRTELLIM NEW NEW JERSEY - SPERREBLOKKER - SIDE 28: 28: STØTTEMURER - - BUNNSVILLER - FORSKALINGSBLOKK - SIDE 29: 29: MONTERINGSVERKTØY/LØFTEUTSTYR STIGER. STIGER. SIDE 30: 30: FORSHEDA PAKNINGER. AR AR - COMBI - COMBI - GLIDERINGSPAKNING - FOR FOR KUM KUM - - GLIDEPAKNING FOR FALSRØR TETNINGSBAND SIDE 31: 31: GATEGODS. LOKK RAMMER SIDE 32: 32: KUPPELRISTER ISOLERTE ISOLERTE LOKK LOKK TILBEHØR TILBEHØR - TELESKOPRING SIDE SIDE 33: 33: PVC PVC DELER DELER AVLØPSRØR AVLØPSRØR BEND BEND OVERGANGER OVERGANGER MUFFER MUFFER SIDE SIDE 34: 34: PVC PVC TERSER TERSER BATEK BATEK FLEKSISKJØT FLEKSISKJØT SIDE 35-36: PRAKTISKE TIPS SIDE PRAKTISKE TIPS 3

4 4

5 Generelle Betingelser Basals salgs og leveringsbetingelser for VA produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. (Se neste side) For kunder der ikke annet er avtalt gjelder en generell kredittid på 14. dager fra fakturadato. For kredittsalg under 750 kr tilkommer et kredittgebyr på kr 50. Returomkostninger 15 % av fakturapris. Returfrakt faktureres i tillegg ihht vår fraktliste. Returfrakt gjelder ikke for eventuelle reklamasjoner. Spesielle betingelser Paller faktureres med kr 115,- pr stk, og krediteres med kr 30,- pr stk ved retur til fabrikk. Pallekarm faktureres med kr 140,- pr stk, og krediteres med kr 40,- pr stk ved retur til fabrikk. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. 5

6 Basals salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Basals salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, 1. FORMÅL OG OMFANG Disse betongprodukter, leveringsbetingelsene gjelder vei og ved anleggsprodukter alle leveranser av VA-produkter, og tjenester betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester (med dette kalt VA-produkter) fra Leverandøren med mindre annet er særskilt avtalt i forbindelse med den enkelte leveranseavtale skriftlig kreve leveransen endret for å 1. FORMÅL OG OMFANG etterkomme de endrede krav. Leverandøren 2. KONTRAKTSDOKUMENTENE Disse leveringsbetingelsene gjelder har i slike tilfelle krav på kompensasjon for evt. ved Levering alle leveranser av VA-produkter av VA-produkter, fra Leverandøren skjer merutgift i henhold som til endringene den avtale medfører, som fremgår og av han eget avtaledokument betongprodukter, hvis vei slikt og anleggsprodukter er opprettet, tilbud, og kan kreve nødvendig utsettelse med bestilling, kontraktsdokumentene for øvrig, som disse leveringsbetingelsene tjenester (med dette skal kalt anses VA-produkter) å være en fra leveringen. del av og/eller ordrebekreftelse. Står ordrebekreftelse, Leverandøren med mindre annet er særskilt 4.2 VA-produkter fra Leverandøren skal kontraktsdokumentene, tilbud eller bestilling i strid med hverandre, skal de gjelde i den overnevnte avtalt i forbindelse med den enkelte være merket med de betegnelser og rekkefølge. leveranseavtale identifikasjoner som er vanlig for den enkelte varetype. 2. KONTRAKTSDOKUMENTENE 3. TILBUD Levering PRIS av VA-produkter fra 5. LEVERING RISIKOOVERGANG 3.1 Leverandøren Tilbud avgitt skjer fra i Leverandøren henhold til den er gyldig avtale i åtte uker 5.1 fra tilbudsdato. Skal Kunden hente bestilte VAprodukter merverdiavgift, hos og Leverandøren er basert på tilbudstidspunktets (hentekjøp), 3.2 som fremgår Den pris av som eget er gitt avtaledokument i tilbud/angitt i kontrakt hvis slikt er eksklusive pris er og lønnsnivå. opprettet, Den gitte tilbud, pris justeres bestilling, i samsvar med økningen anses i varene SSB s byggekostnadsindeks for levert når lasting fra tilbuds- på til leveringstidspunkt kontraktsdokumentene med mindre for øvrig, annet er som særskilt disse avtalt. transportmiddel tar til. Er VA-produkter avtalt leveringsbetingelsene skal anses å være en fritt opplastet skjer levering når varene er del av og/eller ordrebekreftelse. Står opplastet på transportmiddelet. 4. ordrebekreftelse, KVALITET kontraktsdokumentene, SPESIFIKASJON tilbud 5.2 Er det avtalt at bestilte VA-produkter 4.1 eller bestilling VA-produkter i strid fra med Leverandøren hverandre, leveres skal de iht den gjeldende skal sendes Norske fra Standard Leverandøren eller Basal til standard Kunden for den gjelde enkelte i den vare. overnevnte Om den rekkefølge. enkelte vare ikke er standardisert, (sendekjøp), leveres den skjer iht de levering tekniske når krav VA-produkter som ellers må forventes i den retningsgivende standard, eller iht Kontrollrådets blir overgitt bestemmelser. til fraktfører eller For speditør. VA-produkter som det ikke 3. gjelder TILBUD noen bestemt PRIS standard for, gjelder Leverandørens Leverandøren egne produktspesifikasjon skal ved sendekjøp som gi Kunden oppgis ved forespørsel. 3.1 Tilbud avgitt fra Leverandøren er opplysninger som har vesentlig betydning for Dersom gyldig det i åtte foretas uker fra endringer tilbudsdato. i de tekniske krav som stilles til mottagelse VA-produkter av varene. etter at avtale er inngått, kan Kunden før 3.2 avtalt leveringsdag Den pris som skriftlig er gitt kreve i tilbud/angitt leveransen endret i for 5.3 å etterkomme Dersom de endrede Leverandøren krav. Leverandøren skal har i slike kontrakt tilfelle er krav eksklusive på kompensasjon merverdiavgift, for evt. og merutgift som transportere endringene medfører, bestilte VA-produkter og han kan kreve til Kundens nødvendig utsettelse basert på med tilbudstidspunktets leveringen. pris og lønnsnivå. sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer 4.2 Den gitte VA-produkter pris justeres fra i samsvar Leverandøren med økningen levering ved lossing på mottakerstedet. skal være merket med de betegnelser og identifikasjoner som er vanlig i SSB s for den byggekostnadsindeks enkelte varetype. fra tilbuds- til Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig leveringstidspunkt med mindre annet er vei til leveringsstedet og for interne særskilt avtalt. transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt 5. LEVERING RISIKOOVERGANG 4. KVALITET SPESIFIKASJON måte Skal VA-produkter Kunden hente fra Leverandøren bestilte VA-produkter leveres hos Leverandøren Dersom Kunden (hentekjøp), ikke anses sørger varene for dette, for levert har når lasting iht den på gjeldende transportmiddel Norske tar Standard til. Er VA-produkter eller Basal avtalt fritt Leverandøren opplastet skjer krav levering på når dekning varene er av opplastet de på standard transportmiddelet. for den enkelte vare. Om den enkelte ekstrautgifter som måtte oppstå, herunder 5.2 vare ikke Er det er avtalt standardisert, at bestilte leveres VA-produkter den iht de skal sendes ekstrautgifter fra Leverandøren ved eventuell til Kunden reduksjon (sendekjøp), av det skjer levering tekniske når krav VA-produkter som ellers blir må overgitt forventes til fraktfører i den eller speditør. pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller Leverandøren retningsgivende skal ved standard, sendekjøp gi eller Kunden iht opplysninger de som veier har som vesentlig må benyttes betydning for å for få mottagelse levert de av varene. Kontrollrådets bestemmelser. For VAprodukter Dersom Leverandøren det ikke gjelder skal noen transportere bestemt bestilte 5.4 VA-produkter Risikoen til Kundens for bestilte sted VA-produkter eller annen går oppgitt bestilte VA-produkter. 5.3 mottakeradresse, standard for, skjer gjelder levering Leverandørens ved lossing på egne mottakerstedet. over på Kunden når de er levert iht pkt Kunden produktspesifikasjon skal sørge for adkomstvei som oppgis fra offentlig ved vei til leveringsstedet ovenfor. Kunden og for har interne etter transportveier, dette tidspunkt samt at Kundens forespørsel. mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt måte. risikoen om VA-produkter går tapt, skades eller Dersom Kunden det foretas ikke sørger endringer for dette, i har tekniske Leverandøren minskes krav på som dekning følge av hendelse ekstrautgifter som ikke som beror måtte oppstå, krav som herunder stilles ekstrautgifter til VA-produkter ved etter eventuell at avtale reduksjon av på det Leverandøren. pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller de er veier inngått, som kan må benyttes Kunden før for å avtalt få levert leveringsdag de bestilte VA-produkter. 6 Basals leveringsbetingelser januar 2014/EBD 1

7 5.4 Risikoen for bestilte VA-produkter går over på Kunden når de er levert iht pkt ovenfor. Kunden har 5.5 etter dette Finner tidspunkt Leverandøren risikoen om at VA-produkter han ikke kan går tapt, 7.1 skades Leverandøren eller minskes som er følge ansvarlig av hendelse for som ikke overholde beror på Leverandøren. avtalt leveringstidspunkt, skal forsinkelser og feil/mangler ved leverte VAprodukter, med mindre dette skyldes forhold Kunden varsles uten ugrunnet opphold. 5.5 Leverandøren Finner Leverandøren skal da underrette at han ikke Kunden kan overholde om avtalt eller leveringstidspunkt, hindring som skal Kunden ligger varsles utenfor uten ugrunnet når levering opphold. kan Leverandøren gjennomføres. skal da underrette Kunden Leverandørens om når levering eller kan gjennomføres. hans representanters Når Når Leverandøren Leverandøren skal sørge skal for sørge transport, for skal Kunden kontroll underrette og som Leverandøren ikke i god med tid rimelig dersom transporten transport, ikke kan skal gjennomføres Kunden slik Leverandøren underrette har kunne angitt. Kunden ventes skal å ha underrette tatt i betraktning Leverandøren på om når Leverandøren transporten kan i gjennomføres. god tid dersom transporten avtaletiden, eller å unngå eller overvinne 5.7 ikke Følgeseddel kan gjennomføres som angir slik hva Leverandøren forsendelsen har omfatter, følgende skal medfølge av. varen ved utlevering til Kunden. angitt. Kunden skal underrette Leverandøren Intern streik hos Leverandøren, samt om når transporten kan gjennomføres. manglende kontraktsoppfyllelse fra 5.7 Følgeseddel som angir hva Leverandørens underleverandører vil anses å 6. UNDERSØKELSE VARSEL FRISTER forsendelsen omfatter, skal medfølge varen ligge utenfor Leverandørens kontroll, med 6.1 ved utlevering Når bestilte til VA-produkter Kunden. er levert til kunden eller hans mindre representant Leverandøren (eks. fraktfører på kontraktspunktet eller speditør), har Kunden eller hans representant plikt til så snart han har mulighet visste eller til det, burde å foreta ha visst nødvendig at det forelå undersøkelse mulighet og kontroll 6. av de UNDERSØKELSE leverte varer for å fastslå VARSEL om det er overensstemmelse for streik eller mellom at underleverandøren leverte varer og følgeseddel, ikke var i avtale/bestilling, FRISTER samt om de leverte varer er beheftet med stand konstaterbare til å foreta feil/mangler. kontraktsmessig oppfyllelse Ved Når levering bestilte og legging VA-produkter av T-merkede levert betongrør til og 7.2 kummer, Ved skal forsinket disse trykkprøves levering av før VA-produkter grøften fylles igjen. kunden eller hans representant (eks. fraktfører er Leverandøren forpliktet til å dekke det tap 6.3 eller Kunden speditør), har plikt har til skriftlig Kunden å varsle eller Leverandøren hans som feil/mangler Kunden eller blir andre påført ikke-kontraktsmessige som følge av forhold representant ved leverte plikt VA-produkter til så snart han straks, har senest mulighet innen 1 forsinkelsen, en uke etter begrenset at de er levert, oppad og til i alle et tilfelle beløp før varene til det, tas i å bruk. foreta Dersom nødvendig Kunden undersøkelse ikke gir slik pliktig og varsel tilsvarende innen den kontraktsverdien angitte frist, mister av Kunden forsinkede retten til å fremsette kontroll krav de på leverte grunnlag varer av feil/mangler for å fastslå ved om det leverte varer. varene. Leverandøren er likevel ikke 6.4 er overensstemmelse Varsel etter pkt. 6.3 mellom skal inneholde leverte opplysninger varer om erstatningspliktig art og omtrentlig omfang for indirekte av feil/mangler tap av noe og slag andre ikke-kontraktsmessige og følgeseddel, avtale/bestilling, forhold ved de leverte samt om VA-produkter, de (jf og kjøpslovens så vidt mulig opplyse 67 pkt. om 2) som konsekvenser Kunden måtte av feil/ mangler leverte m.v. varer er beheftet med konstaterbare bli påført som følge av evt. forsinkelser, med 6.5 feil/mangler. Kunden taper sitt krav på retting, omlevering, heving mindre eller erstatning forsinkelsen dersom skyldes han ikke forsett gir Leverandøren eller grovt skriftlig 6.2 melding Ved levering om kravet og samtidig legging med av T-merkede varsel etter pkt. 6.3 uaktsomt eller senest forhold innen fra 1 Leverandøren en uke etter eller levering. noen 6.6 betongrør Kunden og må kummer, i tvilstilfelle skal godtgjøre disse trykkprøves at varsel er gitt innen han svarer fristene for. i pkt. 6.3 og før grøften Fristen fylles for å igjen. gjøre krav gjeldende på grunn av feil/mangler Vil omlevering eller andre eller ikke-kontraktsmessige utbedring av feil/mangler forhold ved 6.3 leveransen, Kunden løper har i alle plikt tilfelle skriftlig ut 2 to å varsle år etter levering. ved leverte VA-produkter kreve Leverandøren om feil/mangler eller andre ikkekontraktsmessige forhold ved leverte VA- utgifter som overstiger kontraktsverdien av de uforholdsmessig merarbeide eller medføre produkter straks, senest innen 1 en uke feil/mangelfulle varene, har Kunden ikke rett til 7. etter ANSVAR at de er levert, FOR FORSINKELSER og i alle tilfelle før OG varene FEIL/MANGLER å kreve utbedring foretatt, eller kostnadene 7.1 tas i Leverandøren bruk. Dersom er Kunden ansvarlig ikke for gir forsinkelser slik pliktig og feil/mangler med slik utbedring ved leverte erstattet. VA-produkter, med mindre dette varsel skyldes innen forhold den eller angitte hindring frist, mister som ligger Kunden utenfor Leverandørens Kunden kan eller i stedet hans kreve representanters prisavslag beregnet kontroll og som retten Leverandøren til å fremsette ikke med krav rimelig på kunne grunnlag ventes av å ha tatt på i grunnlag betraktning av på den avtaletiden, reduksjon eller av leveransens å unngå eller overvinne feil/mangler følgende ved av. de leverte varer. verdi som feil/mangelen medfører. Prisavslaget Intern 6.4 streik Varsel hos Leverandøren, etter pkt. 6.3 samt skal manglende inneholde kontraktsoppfyllelse skal minst settes fra Leverandørens til det verdiminus underleverandører som den vil anses opplysninger å ligge om utenfor art og Leverandørens omtrentlig omfang kontroll, av med mindre aktuelle Leverandøren feil/mangel representerer på kontraktspunktet i forhold visste til eller feil/mangler burde ha visst og at andre det forelå ikke-kontraktsmessige mulighet for streik eller at fullgod underleverandøren vare, men skal ikke uansett var i stand ikke overstige til å foreta kontraktsmessig forhold ved de oppfyllelse. leverte VA-produkter, og så vidt kontraktsverdien av de leverte varene. 7.2 mulig Ved opplyse forsinket levering om av konsekvenser VA-produkter er av Leverandøren 7.3 forpliktet Kunden til kan å dekke ikke det kreve tap som erstatning Kunden for blir påført feil/mangler som følge m.v. av forsinkelsen, begrenset oppad til et beløp tap tilsvarende utover kontraktsverdien utbedringskostnadene av de forsinkede eller varene. 6.5 Leverandøren Kunden taper likevel sitt ikke krav erstatningspliktig på retting, for indirekte foreliggende tap av noe verdiminus slag (jf kjøpslovens med mindre 67 pkt. 2) som omlevering, Kunden måtte heving bli påført eller erstatning som følge dersom av evt. forsinkelser, han feil/mangler med mindre forsinkelsen eller andre ikke-kontraktsmessige skyldes forsett eller grovt uaktsomt ikke gir forhold Leverandøren fra Leverandøren skriftlig eller melding noen han om svarer for. forhold ved leverte VA-produkter har sin årsak i Vil kravet omlevering samtidig eller med utbedring varsel av etter feil/mangler pkt. 6.3 eller ved leverte forsettelig VA-produkter eller kreve grovt uforholdsmessig uaktsomt forhold merarbeide hos eller senest medføre innen utgifter 1 en som uke overstiger etter levering. kontraktsverdien av de Leverandøren feil/mangelfulle eller varene, hans har representant Kunden ikke eller rett til i å kreve 6.6 utbedring Kunden foretatt, må eller i tvilstilfelle kostnadene godtgjøre med slik at utbedring tilsvarende erstattet. forhold hos en underleverandør Kunden varsel kan er gitt i stedet innen kreve fristene prisavslag i pkt. 6.3 beregnet og 6.5. på grunnlag eller av den hans reduksjon representant. av leveransens verdi som feil/ 6.7 Fristen for å gjøre krav gjeldende på Har feil/mangler sin årsak i forhold hos mangelen medfører. Prisavslaget skal minst settes til det verdiminus som den aktuelle feil/mangel representerer grunn av feil/mangler eller andre ikkekontraktsmessige forhold ved leveransen, overstige 10% av kontraktsverdien for den underleverandør, skal erstatningen likevel ikke i forhold til fullgod vare, men skal uansett ikke overstige kontraktsverdien av de leverte varene. 7.3 Kunden kan ikke kreve erstatning for tap utover utbedringskostnadene eller foreliggende verdiminus løper i alle tilfelle ut 2 to år etter levering. aktuelle leveransen. med mindre feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige 7.4 forhold Dersom ved leverte Leverandøren VA-produkter ikke har sin innen årsak i forsettelig 7. eller ANSVAR grovt uaktsomt FOR FORSINKELSER forhold hos Leverandøren OG eller rimelig hans tid representant oppfyller sine eller forpliktelser i tilsvarende til forhold å foreta hos en underleverandør FEIL/MANGLER eller hans representant. utbedring av feil/mangler i følge pkt. 7 ovenfor, Har feil/mangler sin årsak i forhold hos underleverandør, kan skal Kunden erstatningen sette likevel en siste ikke rimelig overstige frist 10% for av kontraktsverdien for den aktuelle leveransen. Basals leveringsbetingelser januar 2014/EBD 2 7

8 7.4 Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid oppfyller sine forpliktelser til å foreta utbedring av feil/ mangler oppfyllelse i følge fra pkt. Leverandørens 7 ovenfor, kan Kunden side. Dersom sette en siste rimelig Avtalen frist mellom for oppfyllelse Leverandøren fra Leverandørens og Kunden og side. Dersom forpliktelsene forpliktelsene ikke er ikke oppfylt er oppfylt innen innen slik frist slik som frist som meddelt hvorunder skriftlig disse til Leverandøren, leveringsbetingelsene kan Kunden er enten velge meddelt å la utføre skriftlig det til angjeldende Leverandøren, utbedringsarbeid kan Kunden som er del nødvendig av avtalen, og/eller skal være besørge undergitt levert og ny fortolkes leveranse for enten Leverandørens velge å regning, la utføre forutsatt det at angjeldende han går frem på en i samsvar fornuftig og med rimelig norsk måte, rett. eller Leverandøren kan kreve utbedringsarbeid prisavslag oppad som begrenset er nødvendig til 10% av og/eller kontraktsverdien Som for rett den verneting, aktuelle leveransen. vedtar partene Dette vernetinget ansvaret skal i uansett besørge ikke levert overstige ny leveranse 10% av kontraktsverdien for Leverandørens for den aktuelle den rettskrets leveransen hvor med Leverandøren mindre Leverandøren har sitt har utvist regning, grov uaktsomhet forutsatt at eller han forsett. går frem på en hovedkontor. fornuftig og rimelig måte, eller Leverandøren Tvist om gjennomføring av leveranseavtaler Uten hensyn til det som måtte følge for øvrig av avtalen mellom Leverandøren og Kunden, skal Leverandøren kan kreve prisavslag oppad begrenset til 10% mellom partene og forståelsen av disse salgsuansett ikke ha ansvar for driftstap, tapt fortjeneste, tapt produksjon, tap på grunn av forurensning eller andre av kontraktsverdien for den aktuelle og leveringsbetingelser avgjøres for de økonomiske konsekvenstap på grunn av forsinkelse, mangel eller produktansvar, med mindre slikt tap skyldes leveransen. Dette ansvaret skal uansett ikke ordinære domstoler etter norsk rett. grov overstige uaktsomhet 10% eller av forsett kontraktsverdien fra Leverandørens for den side. 7.5 aktuelle Ved leveransen krav som fremmes med mindre av Kundens Leverandøren medkontrahenter direkte mot Leverandøren, kan Leverandøren gjøre har regress utvist grov gjeldende uaktsomhet mot eller Kunden forsett. så langt det gjelder forhold som Leverandøren ikke har ansvar for overfor Uten Kunden hensyn iht til nærværende det som måtte salgs- følge og for leveringsbetingelser. øvrig av avtalen mellom Leverandøren og Kunden, skal Leverandøren uansett ikke ha ansvar for 8. driftstap, BETALING tapt fortjeneste, tapt produksjon, tap 8.1 på Leverandørens grunn av forurensning fakturaer skal eller være andre satt opp og spesifisert slik at Kunden i rimelig utstrekning kan kontrollere økonomiske disse. konsekvenstap på grunn av 8.2 forsinkelse, Når det mangel er avtalt eller delleveranser, produktansvar, kan Leverandøren med sende faktura etter hver leveranse. 8.3 mindre Betalingsfrist slikt tap skyldes er 30 dager grov uaktsomhet regnet fra fakturadato. eller 8.4 forsett Ved fra forsinket Leverandørens betaling side. betaler Kunden 2% forsinkelsesrente av fakturabeløpet pr. påbegynt måned til betaling 7.5 er Ved registrert krav inn som på fremmes Leverandørens av Kundens konto. 8.5 medkontrahenter Uenighet om direkte oppgjøret mot gir ikke Leverandøren, Kunden rett til å holde tilbake fakturabeløp som ikke er omtvistet. 8.6 kan Leverandøren gjøre har salgspant regress gjeldende i leverte VA-produkter mot til disse er betalt av Kunden i sin helhet. Leveransen skal Kunden inntil den så er langt fullt ut det betalt, gjelder være tydelig forhold merket som med Leverandørens navn. Leverandøren ikke har ansvar for overfor Kunden iht nærværende salgs- og 9. leveringsbetingelser. TVIST VERNETING Avtalen mellom Leverandøren og Kunden og hvorunder disse leveringsbetingelsene er en del av avtalen, skal 8. SALGSPANT være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Leverandøren har salgspant i leverte VA Som rett verneting, vedtar partene vernetinget i den rettskrets hvor Leverandøren har sitt hovedkontor. produkter til kjøpesummen med tillegg av Tvist om gjennomføring av leveranseavtaler mellom partene og forståelsen av disse salgs- og eventuelle renter og omkostninger er betalt i leveringsbetingelser sin helhet. Dersom avgjøres leveransen for de avhendes ordinære i strid domstoler etter norsk rett. med dette eller uten samtykke fra leverandøren, er handlingen å anse som brudd på pantelovens Undersøkelse 9.1 Leverandørens fakturaer skal være satt opp og spesifisert slik at Kunden i rimelig utstrekning kan kontrollere disse. 9.2 Når det er avtalt delleveranser, kan Leverandøren sende faktura etter hver leveranse. 9.3 Betalingsfrist er 30 dager regnet fra fakturadato. 9.4 Ved forsinket betaling betaler Kunden 2% forsinkelsesrente av fakturabeløpet pr. påbegynt måned til betaling er registrert inn på Leverandørens konto. 9.5 Uenighet om oppgjøret gir ikke Kunden rett til å holde tilbake fakturabeløp som ikke er omtvistet. 10. TVIST VERNETING 8 Basals leveringsbetingelser januar 2014/EBD 3

9 9 Borskjema Kunde Dato Leveringsdato Anlegg Ordrenr. Kum nr. Kum dimensjon Bunn Hull Ø Antall hull Pakning Merknader Boret av: dato: Innstøpt av: 9

10 BASAL KUMRINGER Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * * * * * * * * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel BASAL KUMRINGER M/BUNN Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * * * 10

11 BASAL KUMRINGER M/BUNN (forts.) * * * * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel HULLBORINGER I KUMVEGG Varenr NRF nr Dimensjon Pris Ø Ø Ø Ø OVER 800 Pris på forespørsel Strammebånd Støttering av plast BASAL KJEGLER Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * BASAL JUSTERINGSRING med not og fjær Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * resirkulert plast med løfteanker med løfteanker med løfteanker m/ løfteanker og bunn m/ løfteanker m/ løfteanker m/løfteanker m/løfteanker m/ løfteanker og bunn / Lastfordelingsplate Hjelpesluk m/ar / Lastfordeling BASAL TOPPLATER Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * * Pris på forespørsel 11

12 BASAL LOKK med not og fjær Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris BASAL OVERGANGSRINGER Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris / / / BASAL MELLOMDEKK m/mannhull Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * SANDFANGKUM Varenr NRF nr Dimensjon Vekt Pris Kum 1000 x 1580 (m/bunn) 1310 kg inkl Kjerneboring Ø 186/Pakning AR DYKKER Varenr NRF nr Pris ALU-DYKKER M/ TINE/STAKE-STUSS 160 MM * PP DYKKERT M/ TINE/STAKE-STUSS 160 MM PP DYKKERT M/ TINE/STAKE-STUSS 200 MM STEAMSLANGE - ARMERT 855 * FESTE TIL KUMVEGG 237 * BETONGPROPP M/ KJETTING 505 * SLANGEKLEMME - SYREFAST 125 * 12

13 VEISKJOLD Ø 1200 ** VINGEMUR Gjennomløp Ø ** Ø ** Ø ** UNI KLIKK STÅLKONSOLLER Varenr. NRF nr Dimensjon Pris UNI KLIKK DN 100 PN * UNI KLIKK DN 150 PN * UNI KLIKK DN 200 PN * UNI KLIKK DN 250 PN * UNI KLIKK DN 300 PN * UNI KLIKK DN 400 PN * Varenr. Dimensjon Pris UNI KLIKK KOMBI DN 100 PN * UNI KLIKK KOMBI DN 150 PN * UNI KLIKK KOMBI DN 200 PN * UNI KLIKK KOMBI DN 250 PN * UNI KLIKK KOMBI DN 300 PN * ALU STØTTERINGER Varenr NRF nr Pris D = 400 mm 420 * D = 650 mm D = 800 mm * * 13

14 ALLE BASAL IG KUMMER PRODUSERES I HENHOLD TIL MAX KVALITET. Max kvalitet er betongprodukter basert på en betong med høyere tetthet, lengre levertid og høyere korttids- og langtidsfasthet enn standard produkter. Max kvalitet gjør kummene mer motstandsdyktig overfor agressiv belastning fra avløps- og grunnvann. BASAL IG KUMRINGER max kvalitet Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel BASAL IG KUMRINGER M/BUNN max kvalitet Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel BASAL IG KJEGLE max kvalitet (650 mm mannhull) Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * Pris på forespørsel BASAL IG TOPPLATER max kvalitet (650 mm mannhull) Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris * Pris på forespørsel

15 BASAL IG MELLOMDEKKE max kvalitet/ Varenr NRF nr Dim Høyde Vekt Pris BASAL IG OVERGANGSRING max kvalitet PRODUSERES OG LEVERES PÅ BESTILLING. BASAL RENNELØPSKUMMER M/ INNSTØPTE PVC MUFFER (For kummer med løs pakning) Finnes i hovedvariantene YA, XA og G. Andre varianter oppnås ved tersing eller PVC overganger. Varenr. NRF nr Dim H.l/S.l Høyde Vekt Pris Varianter / YA / XA / G / YA / XA / G / YA / XA / G DNh / YA / XA / G DNs BASAL IG RENNELØPSKUMMER Maxkvalitet Finnes i hovedvariantene YA, XA og G. Andre varianter oppnås ved tersing eller PVC overganger. Varenr. NRF nr Dim H.l/S.l Høyde Vekt Pris Varianter / YA / XA / G / YA / XA / G / YA / XA / G / YA / XA / G Variant YYA DNh Variant XXA R= 450 mm DNs R= 450 mm 15

16 OPTIKUM Optikum er overvanns- og spillvannskummer med renneløp i plast. Med optikum kan en kombinere betongens styrke og stabilitet, samtidig som en kan ha samme materialvalg i hele rørstrekket. Tilpasset for direkte kobling av PVC og PP rør. Optikum vil bli produsert og lagerført både som IG kum og kum med løspakning. I begge tilfeller vil den finnes i både XA og YA varianter, med 3 innløp og et utløp, og en variant med rett gjennomløp (G). For øvrig tilpasses løp med eventuelle terser og/eller PVC overganger. OPTIKUM m/løs pakning Varenr. NRF nr Dim H.l/S.l Høyde Vekt Pris Varianter / YA / XA / G / YA / XA / G / YA / XA / G / YA / XA / G IG OPTIKUM Max kvalitet Varenr. NRF nr Dim H.l/S.l Høyde Vekt Pris Varianter / YA / XA / G DNs / YA / XA / G / YA / XA / G / YA / XA / G DNh 16

17 BASAL OLJEUTSKILLER Eksempler på størrelser. Andre kapasiteter leveres på forespørsel DN kum Kapasitet H innløp H utløp DN inn/ut l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s Det må benyttes oljebestandige pakninger. Basal oljeutskiller er dimensjonert og testet i henhold til NS EN -858 klasse 1:<5 mg/l Utskilleren leveres i en standard betongkum med sandfang, utskillerdel, automatisk stengeventil, prøvetakingsrør. 17

18 BASAL OLJEUTSKILLER med koalescensenhet Klasse 1 oljeutskiller ihht NS-EN Anvendelse Basal oljeutskiller med koalescensenhet anvendes til rensing av oljeholdig prosesspillvann, samt til rensing av overflatevann. Koalescenbsenheten er velegnet til prosesspillvann som innholder emulgert olje, som f.eks etter bruk av høytrykkspylere, vann fra vaskehaller eller lignende. Basal koalescenseutskiller er produsert i betong og leveres med kapasitetene 3, 6, 10, 15, 20,30 og 50 l/s. Oljeutskilleren leveres komplett med kjegle eller topplate, og med kumlokk på toppen. Utskillerens utrustning er produsert i rustfritt stål, og pakninger er oljebestandig ihht NS- EN Funksjon Ved gjennomstrømming av koalescensenheten vil de minste emulgerte oljedråpene holdes tilbake, og samles i større dråper som etter hvert vil stige til overflaten. Basal oljeutskiller med koalescensenhet er utstyrt med automatisk stengeventil som er konstruert slik at utløpet stenges automatisk når oljelagret er fullt. Dimensjonering/dokumentasjon Basal oljeutskiller med koalescensenhet er testet og CE merket ihht NS-EN Oljeutskilleren tilfredsstiller kravene til kl 1 utskiller hvor største tillatte innhold av restolje i testperioden er 5 mg olje pr liter. Oljeutskilleren dimensjoneres ihht NS-EN Tilsyn, tømming og rengjøring Basal oljeutskiller med koalescensenhet skal minimum tømmes og rengjøres en gang hvert år. Egne rutiner for tilsyn, tømming og rengjøring medfølger. 1. Utskillerbunn 2. Kjegle 3. Kumpakning 4. Innløpsarrangement 5. Stativ for stengeventil 6. Stengeventil 7. Koalescensenthet 8. Oljelager 9. Prøvetakingsrør 110 mm (tilleggsutstyr) BE OM PRISTILBUD KOMPLETT LEVERANSE For nærmere tekniske detaljer, se. 18

19 BASAL slamavskiller Basal slamavskiller har meget stor evne til å skille ut og sedimentere faste partikler fra avløpsvannet. Slamavskilleren tilfredsstiller NS-EN med ekstraordinært gode resultater. Basal slamavskiller Type 2m 2, 4m 2 og 7m 2 Slamavskilleren tilfredstiller NS-EN Små renseanlegg for opptil 50 PE. Større slamavskillere (inntil 200 pe) kan leveres på bestilling. BE OM PRISTILBUD KOMPLETT LEVERANSE For nærmere tekniske detaljer, se. 19

20 BASAL flush-kum Funksjon Hovedbruksområder er rengjøring av avløpsrør som har hyppig behov for spyling. Regel-messig rengjøring ved hjelp av en spylebil koster penger, og rørene kan bli skadet av spylestrålen.ved å bruke en BASAL flush-kum elimineres behovet for spylebil. Når BASAL flush-kum er fylt med ca 500 liter vann, settes en enkel mekanisme i gang - den oppsamlede vannmengden skyter fart inn i rørstrengen og rengjør den uten bruk av tilført energi. Variant 1: For montering på endeledning Forklaring 1. Vann fylles opp i kum ill. nr 1 2. Flottør er lukket (ill nr.: 1) 3. Ventilkule tetter i ventilsete (ill nr.: 1) 4. Flottør løftes (ill nr.: 2) 5. Flottøren åpner ventil og slipper inn vann i ventilsete (ill nr.: 2) ill. nr 2 6. Flush-trinnet (ill nr.: 3) 7. Ventilkule flyter opp og kummen tømmes (ill nr.: 3) 8. Ledningsnett spyles og renses ill. nr 3 BE OM PRISTILBUD KOMPLETT LEVERANSE For nærmere tekniske detaljer, se. 20

21 BASAL SLISSERENNER - som på en effektiv måte opptar overflatevann gjennom langsgående slisser. Slisserenne 150/200 lasse D 400 ihht NS-EN 124 Slisserenne 150/200 Styrkeklasse D 400 ihht NS-EN 124 Slisserenne 200/275 Styrkeklasse F 900 ihht NS-EN 124 Slisserenne 200/275 Styrkeklasse F 900 ihht NS-EN 124 Funksjon BASAL slisserenner er et system av betongelementer iht. EN 1433 utviklet for å lede vekk overflatevann fra større arealer med fast dekke, flyplasser, bussterminaler, kaiområder med containertrafikk og industriarealer. De er også velegnet til drenering av tunneler og ved innkjøring til lager og garasjer. Slisserennene bygges inn i bærelaget i flukt med belegget, opptar vannet gjennom langsgående slisser og transporterer det bort på en enkel og sikker måte. Systemet består av renne-, inspeksjons-, utløpselementer samt endepropper. Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannskum. Skjøtene mellom elementene er identiske med betongrørskjøter av type ig, og har samme tetthet. Dermed kan rennene legges med vinkler i horisontalplanet og utgjøre et kontinuerlig tett system. BASAL SLISSERENNER IG Varenr Dim Lengde Vekt Pris Renneelement 150/ * Pris på forespørsel Inspeksjonselement 150/ * Pris på forespørsel Utløpselement 150/ * Pris på forespørsel Renneelement 200/ * Pris på forespørsel Inspeksjonselement 200/ * Pris på forespørsel Utløpselement 200/ * Pris på forespørsel Endelokk 200/275 * Pris på forespørsel BE OM PRISTILBUD KOMPLETT LEVERANSE For nærmere tekniske detaljer, se. 21

22 BASAL TREKKEKUMMER Varenr. L/B Høyde Vekt Pris Basal Trekkekum TK1 720x *Pris på forespørsel Basal Trekkekum TK1 720x *Pris på forespørsel Basal Trekkekum TK1 Basal Justeringsstykke 720x x *Pris på forespørsel *Pris på forespørsel Basal Trekkekum TK2 1410x *Pris på forespørsel Basal Trekkekum TK2 1410x *Pris på forespørsel Basal Trekkekum TK2 1410x *Pris på forespørsel Basal Justeringsstykke 1410x *Pris på forespørsel Basal Trekkekum TK2 2100x BASAL *Pris trekkekummer på forespørsel Basal Trekkekum TK2 2100x *Pris på forespørsel Basal Trekkekum TK2 2100x *Pris på forespørsel Basal Justeringsstykke 2100x *Pris på forespørsel Basal rektangulær trekkekum TK2-500 * Innkjøpte varer ** Pris på forespørsel Basal rektangulær trekkekum TK2-900 Betegnelse Innvendige mål i mm Utsparing Lengde Bredde Høyde Vekt kg Type Mål B x H TK EPS 600 x TK EPS 600 x lokk hengslet m/lås og flytende ramme - Ulefos 2-lokk hengslet m/lås og flytende ramme - Furnes Justeringsramme *For plassering i skråning kan det, etter særskilt bestilling, leveres justeringstopp i betong (TK2) med hellning 1:5 eller 1:2. t Basal rektangulær trekkekum TK3-500 Basal rektangulær trekkekum TK Innvendige mål i mm Utsparing Betegnelse Lengde Bredde Høyde Vekt kg Type Mål B x H t TK EPS 600 x TK EPS 600 x

23 PREBAS FALSRØR ARMERT (løs pakning) Varenr. NRF nr Dim. Lengde Overdekn Vekt Pris , BASAL FALSRØR IG ARMERT Varenr. NRF nr Dim. Lengde Overdekn Vekt Pris , , , , , , , Andre dimensjoner kan skaffes, men er ikke lagervare SKRÅRØR BASAL IG FALSRØR, ARMERT Varenr NRF nr Dim Lengde Overdekn vekt Pris ,0 Skrå i muffe ,0 Skrå i spiss ,0 Skrå i muffe ,0 Skrå i spiss ,0 Skrå i muffe ,0 Skrå i spiss BASAL FALSRØR IG UARMERT Varenr. NRF nr Dim. Lengde Overdekn Vekt Pris m 330 * * m ,0 430 * * ,0 940 * * , , Rør Rør for andre for andre belastninger belastninger/overdekning / overdekning leveres leveres på på bestilling. bestilling. GLIDEMIDDEL FOR IG RØR Varenr. NRF nr pkn Pris Forsheda glid 4,0 kg 634 * Forsheda glid 1,4 kg 421 * * Innkjøpte varer ** Pris på forespørsel 23

24 BASAL MUFFERØR IG TETTHETSKONTROLLERT ( T-MRK ) Varenr. Dim. Lengde overdekn Vekt Pris m 59 * Pris på forespørsel m 90 * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel m 137 * Pris på forespørsel m 185 * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel BASAL BEND IG TETTHETSKONTROLLERT ( T-MRK ) Varenr. Dim. Grader Vekt Pris ,25 13 * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel BASAL GRENRØR IG TETTHETSKONTROLLERT ( T-MRK ) Varenr Dim. Sideløp mm Vekt Pris * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel BASAL SPISSVENDER IG TETTHETSKONTROLLERT ( T-MRK ) Varenr. Dim. Lengde Vekt Pris * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel

25 BASAL DIMENSJONSOVERGANG IG TETTHETSKONTROLLERT ( T-MRK ) Varenr. Dim. Vekt Pris / * Pris på forespørsel / * Pris på forespørsel / * Pris på forespørsel / * Pris på forespørsel BASAL PROPPER IG * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel * Pris på forespørsel SKILTSOKKEL Varenr Størrelse Høyde Vekt Pris Ø 60 rør * Ø 89 rør * SKILTRØR Varenr Dimensjon Pris Ø 60 mm pr m 255 * Ø 89 mm pr m 578 * ARMERINGSJERN/KAMSTÅL Varenr Dimensjon Pris mm Armeringsjern pr m 10,75 * mm Armeringsjern pr m 14,00 * mm Armeringsjern pr m 21,50 * mm Armeringsjern pr m 53,75 * Leveres i 6 m lengder. Kan også kappes om ønskelig. * Innkjøpte varer 25

26 BELASTNINGSLODD FOR PVC AVLØPSRØR Varenr. Rørdim Vekt Pris mm * mm * Prisene er å betrakte komplett med demperbånd, bolter og skiver Firkantlodd og sadellodd kan leveres i andre dimensjoner og vekter, på forespørsel. Holmen Betong AS er også forhandler for Caponelodd (boltefire lodd). Be om pris. DEMPERBAND - TYPE 40 - EP DM 60 ShA Varenr Dim Pris x 5 mm pr m 33,50 * * Innkjøpte varer 26

27 GATEKANTSTEIN Varenr. NRF nr Lxb/BxH-h Vekt Pris x10/13x Antall pr. palle: 29 AVSLUTNINGSSTEIN X10/13X KURVESTEIN VARIABEL RADIUS x10/13x *** AVKJØRSELSSTEIN Varenr. Lxb/BxH-h Vekt Pris x13x MØRTELLIM FOR GATEKANT Varenr. Vekt Pris Sekker à 25 kg * Forbruk ca 1,0-1,3 kg pr lm. NEW JERSEY (REKKVERK, MIDTDELER) Varenr. NRF nr L x H Vekt Pris x x 820 Helstein, med not og fjær Halvstein med not og fjær x 820 Skrå ende med not x 820 Skrå ende med fjær SPERREBLOKK Varenr. NRF nr L B H Vekt Pris x50/25x * Innkjøpt varer *** Produseres og leveres på bestilling 27

28 STØTTEMUR MÅLSELVBLOKK/LITEN STØTTEMUR Varenr. NRF nr H B D Ant. pr. m 2 Vekt pr stk Pris pr m x25x28,2 23, ,50 Antall pr. palle: 48 HALVSTEIN Varenr. NRF nr H B D Ant. pr. m 2 Vekt pr stk x12,5x28, ,50 Vi har også hjørnløsninger for 90 grader utvendig eller innvendig hjørne STOR STØTTEMUR Varenr. NRF nr H B D Ant. pr. m 2 Vekt pr stk Pris pr m x50x x25x BUNNSVILL m/not og fjær Varenr. NRF nr H B D Vekt Pris pr stk x15x FORSKALINGSBLOKK - HEL Varenr. H B D Ant. pr. m 2 Vekt Pris pr stk Pris pr m x20x20 10, Antall pr. palle: 32 FORSKALINGSBLOKK - HJØRNE Varenr. NRF nr H B D Ant. pr. m 2 Vekt Pris pr stk Pris pr m x20x20 71,50 Antall pr. palle: 24 * Innkjøpte varer 28

29 MONTERINGSVERKTØY / LØFTEUTSTYR LØFTE- OG MONTERINGSUTSTYR, VEIRØR MED 3 STK. UNIVERSAL ANKERHODER Varenr Pris CONGRIP 1 1,0-1,3 Ø x * CONGRIP 3 2,5 Ø x * LØFTEUTSTYR KUMRINGER / VEIRØR MED 2 STK. UNIVERSAL ANKERHODER OG INNKORTINGSKROK Varenr Pris ,0-1,3 kumringer Ø * CONGRIP UNIVERSALANKERHODER Varenr Sikkerhetsfaktor 4 Pris pr. stk Nr kp 790 * Nr kp * A STIGE, KOMPLETT A/B 4 BEN EKS. BOLT. Varenr Kumdybde Pris trinn 1,3-1,9 m * trinn 1,9-2,5 m * trinn 2,5-3,1 m * trinn 3,1-3,7 m * trinn 3,7-4,3 m * Sikkerhetstopp 150 cm STAR-BOLT Varenr Pris Varmgalv. bolt M16x150 m/ pakn. / skive 73 * Syrefast bolt A / bolt B 182 * * Innkjøpte varer 29

30 FORSHEDA RØRPAKNINGER (innkjøpte varer) AR - PAKNINGER F 910 Varenr NRF nr Ø rør Ø Bor Pris * * * * * * * * * * * * COMBI pakninger F 911 Varenr NRF nr Benevnelse Pris COMBI COMBI COMBI COMBI 4 F 905 stuss GLIDERINGSPAKNINGER - KUMRINGER ( F 118 ) Varenr NRF nr Benevnelse Pris Ø 1000 X * Ø 1200 X * Ø 1400 X * Ø 1600 X * Ø 2000 X * Ø 2305 X 18, * Strammebånd Støttering av plast GLIDEPAKNING FOR FALSRØR ( F 124 ) Varenr Benevnelse Pris x 15,5 465 * ATLAS TETNINGSBAND Varenr Benevnelse Pris /25 7 meter 140 * Andre pakninger og tetningsbånd kan skaffes på forespørsel 30

31 GATEGODS Flytende Rammer varenr NRF nr benevnelse pris Flytende ramme UF * Flytende ramme UFL * Flytende ramme UFL * Flytende ramme UFNS * Flytende ramme UFNS 65 F * Flytende ramme UFL * Flytende ramme UF 80 F * Lokk/Ristlokk varenr NRF nr benevnelse pris Lokk 10 tett UT * Ristlokk 30 m/lås URL * Lokk m//lås UTL * Ristlokk 40 m/lås URL * Lokk m//lås UTL * Lokk m//lås og pakn UTPL * Ristlokk NSR * Ristlokk m/lås NSRL * Lokk, tett NST * Lokk m/lås NSTL * Lokk m/påstøpt pakning og låsearmer ODIN L * Lokk m/påstøpt pakning og lås NSTVL * Lokk m/pakning UNUP 80 A * Lokk m/ påstøpt pakning og låsearm UTVL 80 A * Ristlokk 90 t (650) NSRL F * Lokk m/lås 90 t (650) NSTL F * 31

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

PRISLISTE 2012. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2012. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2012 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT SIDE 4: SIDE 5: SIDE

Detaljer

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av.

Prisliste 2014 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS. 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no. Godkjent av. . ULVESTAD AREFABRIKK AS 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 www.buc.no post@buc.no Godkjent av Medlem av Bare betong varer evig innholdsfortegnelse Betongkummer OG kumdeler...3 DN 1000-2000 Betongkummer

Detaljer

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE 2011. Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no. Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2011 Bare betong varer evig 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT

Detaljer

MOTTAKSKONTROLL. VA produkter i betong. kvalitet tvers igjennom

MOTTAKSKONTROLL. VA produkter i betong. kvalitet tvers igjennom MOTTAKSKONTROLL VA produkter i betong kvalitet tvers igjennom Innhold Innhold 2 Mottakskontroll 3 Ig-rør og ig-rørdeler. Innstøping av gummipakning 4 Ig-rør og ig-rørdeler. Transportskade muffe-ende 5

Detaljer

INNHOLD. Generelle betingelser, transportpriser Side 3. Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6. BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7

INNHOLD. Generelle betingelser, transportpriser Side 3. Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6. BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7 INNHOLD Generelle betingelser, transportpriser Side 3 Salgs- og leveringsbetingelser Side 4-5-6 BASAL bunnseksjoner, Optikum og kråkefot Side 7 BASAL kumringer og kumdeler Side 8-9 Boringer og borepakninger

Detaljer

Innvendig diameter ( mm ) Innvendig diameter ( mm ) Klasse ( m ) - U-armert 21000320121 300 2000 550 G 12,0 kr 1 163. Innvendig diameter ( mm )

Innvendig diameter ( mm ) Innvendig diameter ( mm ) Klasse ( m ) - U-armert 21000320121 300 2000 550 G 12,0 kr 1 163. Innvendig diameter ( mm ) liste 1. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Rør 5. Tanker, slamavskillere 1.1 Basal ig-mufferør 5.1 Slamavskillere Baga 1.2 Basal ig-falsrør, uarmert 5.2 Basal Oljeutskiller 1.3 Basal ig-falsrør, armert

Detaljer

PRISLISTE Mobil lastebil: Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD

PRISLISTE Mobil lastebil: Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Holmen Betong AS 9322 KARLSTAD Mobil lastebil: 90 97 92 94 E-mail: steinhugo@holmenbetong.no Telefon: 77 83 55 00 Telefaks: 77 83 56 33 PRISLISTE 2016 1 NOTATER: 2 INNHOLDSOVERSIKT SIDE SIDE 4: 4: KART

Detaljer

PRISLISTE 2012 TENK MILJØ, BRUK RØR OG KUMMER I BETONG. Kontrollrådet

PRISLISTE 2012 TENK MILJØ, BRUK RØR OG KUMMER I BETONG. Kontrollrådet PRISLISTE 2012 TENK MILJØ, BRUK RØR OG KUMMER I BETONG Kontrollrådet INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR... 2 1.1 MUFFERØR... 2 1.2 FALSRØR... 2 2. RØRDELER... 3 2.1 BEND IG... 3 2.2 SPISSVENDER... 3 2.3 PROPPER

Detaljer

Prisliste pr 1. august 2009

Prisliste pr 1. august 2009 BRØDR. ULVESTAD CEMENTVAREFABRIKK AS Prisliste pr 1. august 2009 6315 INNFJORDEN Telefon: 71 22 81 26 Telefaks: 71 22 82 19 www.buc.no post@buc.no Godkjent av Medlem av Bare betong varer evig innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR...2

INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR...2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RØR...2 1.1 MUFFERØR...2 1.2 FALSRØR...2 2. RØRDELER...3 2.1 BEND...3 2.2 SPISSVENDER IG...3 2.3 PROPPER...3 2.4 DIMENSJONSOVERGANG...3 2.5 GRENRØR...4 3. KUMMER & KUMDELER...4

Detaljer

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva.

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra februar 2015. eks. mva. PRISLISTE Gjeldende fra februar 2015 eks. mva. ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS TLF. 69 89 15 22 69 89 12 37 E-mail: post@ostfold-betongprodukter. no www.ostfold-betongprodukter.no www.basal.no Dim. KUMRINGER/KJEGLER/

Detaljer

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement.

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no 2 BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement.

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2014 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no 2 BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Innledning Disse Salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom Kjøper og Strømmen AS (Leverandør), som en del av avtalen mellom partene, for levering og montering av alle

Detaljer

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva

PRISLISTE ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS. Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva PRISLISTE Gjeldende fra mars 2017 Eks. mva ØSTFOLD BETONGPRODUKTER AS TLF. 69 89 15 22 69 89 12 37 E-mail: post@ostfold-betongprodukter. no www.ostfold-betongprodukter.no www.basal.no Dim. KUMRINGER/KJEGLER/

Detaljer

+47 72 59 57 0 Prisliste Februar 2012

+47 72 59 57 0 Prisliste Februar 2012 Prisliste Februar 2012 Innholdsfortegnelse Drensrør, IG-rør og forblendingslokk... Falsrør og spissvendere... Bend, grenrør og overganger... Pakninger og skjøtemateriell... Pakninger og boringer... Kummer...

Detaljer

Prisliste. VA-produkt i betong.

Prisliste. VA-produkt i betong. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2017 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.01.2017 Alle priser er eksl mva Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941 157 920 MVA Side 2 R ø r ig- Mufferør

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon?

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Prisliste 1. januar Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. 2016 Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? 2 Indeks Produkt Side Produkt Side B Banelyskum... 35

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

Nye produkter og produktløsninger i Basal. Av Terje Reiersen

Nye produkter og produktløsninger i Basal. Av Terje Reiersen Nye produkter og produktløsninger i Basal Av Terje Reiersen Nyheter på hjemmesiden Revidert rørbok Mange spennende nyheter bl.a.: Nytt kapittel om Råd og tips ved prosjektering Tilpasset Basal produktspekter

Detaljer

Prisliste 1. januar. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Revidert 21. juni 2014

Prisliste 1. januar. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Revidert 21. juni 2014 Prisliste 1. januar Revidert 21. juni 2014 Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Betong - en løsning for dagens og kommende generasjoner. 2014 Hvilken løsning vil du overlate

Detaljer

Produktkatalog & Prisliste. Gjelder fra 02.01.2015

Produktkatalog & Prisliste. Gjelder fra 02.01.2015 2015 Produktkatalog & Prisliste Gjelder fra 02.01.2015 1 2 Innhold KUM / GATEGODS Europeblock NYHET! s.08 BASAL Kjegler og Topplater s.12 BASAL Kumringer og Mellomdekker s.13 BASAL Justeringsring/Kum DN

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra 01.05.13. Side 1 Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.05.13 Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941 157 920 MVA Kumringer - løs pakning DN Høyde Vekt (kg) Pris

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon?

Prisliste 1. januar. Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? Prisliste 1. januar Prisene er eks. mva., FCA fabrikk Beisfjord. Kan endres uten varsel. 2015 Hvilken løsning vil du overlate til neste generasjon? 2 Indeks Produkt Side Produkt Side B Banelyskum... 34

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

2. Kumelementer og tilbehør

2. Kumelementer og tilbehør Kumtyper og dimensjoner 7. 6. 5. 4. I likhet med rør leverer vi kumelementer med to ulike typer pakninger, ig som er den innstøpte og løs glidepakning, som man legger på manuelt ved legging. Type Dimensjon

Detaljer

Gjelder fra mai PRISLISTE 2012. kvalitet tvers igjennom

Gjelder fra mai PRISLISTE 2012. kvalitet tvers igjennom Gjelder fra mai PRISLISTE 2012 kvalitet tvers igjennom INNHOLD Generelt Denne prislisten viser en oversikt over det sentrale sortiment med priser for Østraadt Rør Gruppen. Produktspekteret kan være utvidet

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik

Hvem er vi. Våre fremste konkurransefortrinn er god service og lave priser. Bjørn Geir Solveig Stig Petter Monica Tom Rolf Erik PRODUKTKATALOG 2014 Hvem er vi BB Produkter VVA AS ble stiftet 1. januar 2003. Målgrupper for produktene er kommuner, vegvesen, maskinentreprenører med tillegg av bedrifter innen el- og telekommunikasjon.

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Kummer. Stake-/spylegren

Kummer. Stake-/spylegren VA Kummer VA Kummer Stake-/spylegren PP stake-/spylegrenrør PP rodding tee NRF D D S M M S Z 1 H nr mm mm mm mm mm mm 220 33 94 110 * 110 68 213 260 223 322 67 09 110 ** 200 68 208 361 232 322 67 14 160

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Gjelder fra mai Prisliste 2013. kvalitet tvers igjennom

Gjelder fra mai Prisliste 2013. kvalitet tvers igjennom Gjelder fra mai Prisliste 2013 kvalitet tvers igjennom INNHOLD Generelt Denne prislisten viser en oversikt over det sentrale sortiment med priser for Østraadt Rør Gruppen. Produktspekteret kan være utvidet

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011

Hva er hot og hva er nyheter. Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Hva er hot og hva er nyheter Driftsassistansen i Østfold 25.-27.5.2011 Landsomfattende VA leverandør Basal 2001-2008 1400 1200 1000 800 600 Omsetning Pipelife Wavin 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av varer Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer

Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer Vannkummer, overvannskummer og spillvannskummer Prosjekt 2011094 VVA ST OLAVS GT VANNSKUMMER St Olavs gt. Skjema kum nr. VK1 Sign.: KG 160 dren 45 160 PE 32 PE 160 PE 0 63 PE 225 PE 63 PE 63 PE Vannkum

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva

Narmo Betong as. Prisliste gjeldende fra Prisliste Narmo Betong Side 1. Alle priser er eksl mva Prisliste Narmo Betong 01.02.2016 Side 1 Narmo Betong as Prisliste gjeldende fra 01.02.2016 Alle priser er eksl mva Birkebeinervn. 33., 2316 HAMAR Telefon 62 52 60 00 Telefax 62 53 38 60 Org. Nr. NO 941

Detaljer

Atle Prisliste Mars 2016

Atle Prisliste Mars 2016 Prisliste Mars 2016 Innholdsfortegnelse Drensrør, IG-rør og forblendingslokk... Falsrør og spissvendere... Bend, grenrør og overganger... Pakninger og skjøtemateriell... Pakninger og boringer... Kummer...

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller

Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Gategods Gatemiljøprodukter Rammer og lokk for kabelkummer Multikonsoller Bruk FURNES på toppen Støpejern i alle miljøer -spør oss! August 2009 T l f. 6 2 5 3 8 3 0 0 - F a x. 6 2 5 3 8 3 0 1 s a l g.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Nyheter fra Basal 2007

Nyheter fra Basal 2007 Nyheter fra Basal 2007 Produktutvikling Ens kumskjøt og ens rørskjøt Mufferør Type Dimensjon Anmerkning BASAL ig 150-400 Spesifikasjon i.h.t. Basal. Skjøt med innstøpt gummipakning (ig). Falsrør Type Dimensjon

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal

Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon. Terje Reiersen Basal Observasjoner og graderinger av betongrør ved rørinspeksjon Terje Reiersen Basal Basal 2012 Basal har 19 eiere som distribuerer fra totalt 30 steder spredt i hele Norge 1 Basal 2001-2010 1600 1400 1200

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver)

Avtale. Kjøp av to elbiler.... (leverandør) Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) VEDLEGG 2: AVTALEDOKUMENT Avtale om Kjøp av to elbiler er inngått mellom... (leverandør) og Akershus fylkeskommune (oppdragsgiver) Akershus fylkeskommune Navn: Knut Sletta Tittel: Fylkesdirektør administrasjon

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017 Innhold 1. Gyldighet... 2 2. Alminnelige salgs- og leveringsbe8ngelser... 3 3. Kuldemedieavgi

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

Valg av rørmateriale til SP og OV. Nyheter

Valg av rørmateriale til SP og OV. Nyheter Valg av rørmateriale til SP og OV Nyheter Noe av innholdet på hjemmesiden Historisk utvikling rør Betongrør fra 50-tallet har historisk vært vår største konkurrent En ny æra begynte i 1970 (NS 3027/3028)

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

14.1 Salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396

14.1 Salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396 395 Innhold 14.1 Salgs- og leveringsbetingelser 396 14.1.1 Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Variant VVS Norge AS 396 14.2 Rettledning 398 14.2.1 Rettledning om prislisten 398 14.3 Egne notater

Detaljer

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no

Desember 2013. Vannkummer. Produkt og prisliste. Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Desember 2013 Vannkummer Produkt og prisliste Haplast AS TLF +47 77 71 12 20 post@haplast.no haplast.no Prinsipptegning av Ø1600 vannkum A: Kumemnerør i valgfri høyde. D: Montert tettegummi i utfrest pakningsspor

Detaljer

Borepakninger Tilkoblinger

Borepakninger Tilkoblinger Borepakninger Tilkoblinger F910 AR borepakning F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra

Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Gjeldende fra Avtale for kjøp av produkter fra TDC AS Avtale for kjøp av produkter fra TDC Direkte TDC AS. Telefon 21 50 21 00. Innhold 1. GYLDIGHETSOMRÅDE... 3 2. AVTALENS FORM... 3 3. KUNDESERVICE.... 3 4. PRODUKTBESKRIVELSE....

Detaljer

Prisliste Betongvarer 2009

Prisliste Betongvarer 2009 liste Betongvarer 2009 Kommunalvarer Rør og Kumsystemer Mur og Belegg Gjeldende fra 1.2.2009 Revisjon 2009-1 liste 2009 Innholdsfortegnelse Rev. nr.: 1-09 Gjelder fra: 01.02.2009 Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. IKM-I-K-01N Standard innkjøpsbetingelser IKM Gruppen Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse innkjøpsbetingelser gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom selger benytter eller henviser til andre

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Innhold. Produktkatalog 2015

Innhold. Produktkatalog 2015 Produktkatalog 2015 Innhold Kontaktpersoner Overvannsrør og deler i plast Vegrør i plast Kabelrør Dreneringsrør (deler, se s. 6-13) Kveilrør, slisset og uslisset Deler til kveilrør Vann- og avløpsrør Deler

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER

STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER STANDARDVILKÅR FOR FORBRUKER Dette er Wipe AS standardvilkår ved avtale med forbruker om rengjøring av bolig, sist revidert den 24. september 2015. Alle våre kunder blir gjort oppmerksomme på at nærværende

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser

DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser DACAPO STAINLESS AS Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. INNLEDNING De Alminnelige Salgs- og Leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelsene ) er gjeldende for alle leveranser av produkter og/eller

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør

Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom. Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) for leverandør Avtale om kjøp av flytekai(er) mellom Finnmark fylkeskommune (oppdragsgivere) og (leverandør) for oppdragsgiver for leverandør Sted / Dato Sted / Dato Side 2 av 7 1. KONTAKTPERSONER Hovedkontakt avtale,

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer