Juni årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2013 66. årgang"

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni årgang Foto: Odd Løvseth

2 K L O K K E K L A N G JUNI Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf Kasserer: Jørn Haug. Tlf Grafisk produksjon: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Telefon: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Kongsvegen 325, 2636 Øyer Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjenere (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Jørn Haug fra : Mobil: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. 20. sept Frist for innlevering av stoff er 5. sept Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Kjære lesere! Jeg har i brev meldt fra til Øyer og Tretten kirkelige råd at jeg avslutter mitt arbeid som redaktør for Klokkeklang med dette nummeret. Jeg takker alle for samarbeidet, og for alle positive tilbakemeldinger jeg har fått. Jeg ønsker dere alle en god sommer! KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 DEN NORSKE KIRKE Prosten i Sør-Gudbrandsdal Til Klokkeklang Gode lesere! Kjære alle sammen! Det er tid for nok en sommerhilsen. Igjen har jeg hatt stor glede og nytte av et menighetsblad som både er et godt organ med både sitt innhold og utseende og som dermed setter spor etter seg som et viktig medium i lokalsamfunnet og nærliggende områder. Hvis det nå er slik at den fremragende redaktør nå skal slutte, vil jeg på vegne av prostiet og meg selv takk for flott og samvittighetsfull innsats. Vår kontakt opp mot Klokkeklang har vært preget av felles interesse og godt engasjement for prostiet og oss som arbeider her. Tusen takk. Den siste tiden har jeg vært opptatt av ordet berøre. Utgangspunktet er fortellingen om Jesus og barna der foreldrene kommer med barna sine til Jesus for at han skulle røre ved dem. Jesus svarte til forventningene. Han la sine hender på dem og velsignet dem. En prest kalte dette Berøringens sakrament. Det sier en hel del om hva som skjer med oss når noe treffer oss i vår kristne tro og i fellesskapet mellom mennesker. Jeg vil utdype dette litt nærmere: Hver dag trenger jeg å bli minnet om Skapelsens Gud. Han har skapt deg og meg i sitt bilde. Vi er enestående - det ikke finnes noen kopi av oss - og slik verdsatt og elsket. Gud har skapt deg og meg. Intet mindre, intet større. Det gir et enestående utgangspunkt i forholdet til Ham som har skapt oss og i forhold til alle de enestående menneskene vi lever sammen med. Spesielle deler av året får vi en stor og vakker opplevelse av hvordan Han holder alt ved like og vekker til live det som virker dødt og livløst. Det er ikke mange ukene siden dalen stod i sin vakreste vårskrud og jeg stadig må takk for at skaperverket tross alt holdes ved like viser seg i alle sin skjønnhet. Alt minner om at Gud er god og berører oss med sin varme og skjønnhet. Guds godhet og kjærlighet har sitt sterkeste uttrykk Jesus Kristus. Jesu liv forteller om nærhet mellom ord og handling, og det berørte mennesker. Han la inne hender på barna og velsignet. De hører Guds rike til. Han renset de utstøtte spedalske, han rørte ved båren til enkens eneste sønn i byen Nain. Han salvet øyene til den blinde og hadde ord til trøst og håp for røveren som hang på korset ved siden av han. Jesus berørte mennesker i direkte og overført betydning så det satte spor av Guds nærvær i deres liv. Vi blir hjulpet av Den hellige ånd til å få den samme berøringen. Jeg har mange ganger sett foreldre, besteforeldre og faddere bære barn til dåpen og være synlig berørt. Det er stort å få komme med barna våre og overgi dem i Guds hender. Videre er det lett å se at ordet berører menneskers liv, at nattverden stadfester Jesu nærvær så vi kjenner det. Til slutt: Samværet mennesker i mellom berører oss på mange måter gjennom håndtrykk, smil, gode ord, gode og sunne og nære fellesskap, preget av gjensidig respekt. Jeg liker meg sammen med mennesker og har opplevd å bli berørt i møte med mange gode, engasjerte, ivrige og samvittighetsfulle mennesker fra Øyer og Tretten. Takk til alle. Med ønske om en god sommertid, vær også denne gangen hjertelig hilset fra Per Halstein Nielsen 3

4 Preken 17. mai 2013 Lk 17,11-19 Kjære menighet! Hva er kirkens rolle 17.mai? Ja vi elsker har vi sunget. Gud signe vårt dyre fedreland skal vi snart synge. Det hører med på nasjonaldagen vår. Og vi kjenner at noe rører ved oss, når vi synger. Dette landet er vårt. I denne tradisjonen hører vi til. En enhet mellom land, folk og kristen tro. Tradisjonen tar dette for gitt. Men i dag er ikke enheten selvsagt. Koblingen mellom kirke og stat er opphevet. Sammenfallet mellom det norske folk og nordmenn, er ikke lenger åpenbart. Hvordan skal vi i dag være folkekirke? Med tanke på det nye nasjonsbyggingsprosjektet: Å bygge Norge som et fellesskap for alle. For etniske nordmenn, som for alle innvandrere. For mennesker med ulike livssyn, og ulik religiøs tro? Dagens Bibeltekster peker på en farlig fristelse. Fristelsen til å bli hovmodig og selvrettferdig. Fra 5. Mosebok fikk vi en advarsel. Gitt opprinnelig til Israelsfolket. De må ikke bli hovmodige. Når de blir rike i landet Gud har gitt dem. Her er altså advarsler nok. Til et folk som har fått verdens beste økonomi. Rett i fanget. For fire generasjoner siden ble nasjonalsalmene skrevet. Da var Norge et fattig land i Europas utkant. Et land med usikker stats-status. I dag er Norge Europas rikeste. Spørsmålet er bare hva rikdommen gjør med oss! Hvordan forvalter vi den. I møtet med dem som ikke har? Fortellingen om de ti spedalske reiser flere spørsmål. I et samfunn med spedalskhet, var helbredelse en gave. Og slik sett uventet. For frykten for sykdommen var stor. Takknemlighet over helbredelse var derfor å vente. Mangel på sådan betød å glemme Gud. Men det er ikke bare mangel på takknemlighet, som er problemet. Den ene som takket, tilhørte en fremmed stamme. Derfor er det den takknemlige fremmede, som får høre Jesu ord: Din tro har frelst deg. Denne fortellingen hører til reiseberetningen hos Lukas. Jesus er på vei fra Galilea til Jerusalem. Han trenger husly i en samaritansk landsby. Og hans omsorg for de urene samaritanerne blir presentert. Senere hører vi om den barmhjertige samaritan. Han er den fremmede som viser barmhjertighet. Mens Guds tjenere går forbi. Det er den fremmede som speiler Guds barmhjertighet! Han oppfyller lovens sentrum. Ved å elske nesten, som han elsker Gud. Det er en fortelling som utfordret nasjonalfølelsen. For var det ikke Bibelens folk, som kjente Gud. Og som skulle holde hans lov? Slik vi skulle gjøre det i dag? Som dem kan vi bli gjort til skamme. Ved at fremmede gjør det vi burde gjøre. Denne utfordringen skjerpes gjennom fortellingen om de spedalske. Alle ti blir helbredet. Men bare den fremmede takker. Fremmed og spedalsk. Det knytter ham sammen med syreren Naaman. Han som Jesus omtaler i sin programtale. I synagogen i Nasaret. Jesus presenterer seg som salvet med Herrens Ånd. For å forkynne godt budskap for fattige. For blinde og undertrykte. Folket måtte fryde seg over det de hørte. Dette var kjente profetier. Om Guds hjelp til folket. Men så stilner forsamlingen. En profet blir ikke godt mottatt på sitt hjemsted. Sier Jesus. Og Gud gir ikke sitt eget folk noe fortrinn. Tvert imot viser det seg. I de historiske eksemplene Jesus trekker fram. Enken i Sarepta var fønikier. Og bare syreren Naaman ble renset. Blant alle med hudsykdommer i landet! Det var vel ikke rart at folket raste. Skulle Gud sette de fremmede foran dem selv? Dette er tankevekkende tale. På vår egen nasjonaldag. For hvordan forholder vi oss til de fremmede? De fleste nordmenn er fylt av takknemlighet over 17.mai. Vi er glad i dette vakre landet vårt. Og vi er stolte over frihetsarven. For det har ikke alltid vært slik. Nå er vi i tillegg blitt mette og rike. Det skal god rygg til, for å bære dette. Og vi må ikke ta noe for gitt. Frihet og demokrati må vi verne om. Og kjempe for. Men hvordan skal vi forholde oss til de frem- 4

5 mede? Til asylantene som søker asyl? Til barna som blir sittende i mottak i årevis? Til dem som har fått opphold, men ikke får bosted? Til dem som markerer sin annerledes religion? Til romfolket som sitter og tigger? Det finnes ikke enkle svar på alle spørsmålene. Skjønt noen har kommet med forslag. For eksempel å gi arbeid til romfolket. Både i Norge og i Romania. Uansett minner dagens tekster om noe viktig. I forhold til de fremmede, er vi et utvalgt folk. Og kanskje Gud setter dem foran oss! Et av de sterkeste minnene jeg har fra Øyer, er kirkeasylet i Sørbygda misjonshus. Da åpnet Normisjon sitt Gudshus for muslimske flyktninger. Dette er også Norge. Aktuelle eksempler er mange flere. Og noen nordmenn risikerte under krigen egne liv. For å hjelpe jøder. Selv om Norge hadde vært sterkt preget av antisemittisme. Det er godt å oppleve all denne medmenneskelighet. Daglig ser vi at det skjer i våre nærområder. Men denne 17.mai setter kirken de fremmede i sentrum. Alle svar har vi ikke. Men utfordringen er å se Kristus. I de fremmes trekk. Samtidig som vi utordres. Til å være en Kristus for dem. Øyvind Sagedal 17. mai kirkevangen i Øyer Kjære sambygdinger - og kjære gjester i Øyer. 17. mai - alle vet hva vi feirer. De 112 karan på Eidsvoll ja for det var bare karer var ferdige med jobben. Norge hadde fått ei grunnlov. Riktignok rakk de ikke å signere før den 18., men det vart den 17. som vart stående. Neste år skal det som kjent jubileres, men sjøl etter 199 år er det god grunn til sjå litt nærmere på det begivenhetsrike året 1814 i Norge og i Øyer. For Øyer hadde en viss rolle. La oss repetere litt historie. Napoleon hadde pådratt seg sitt endelige tap. Danmark/ Norge hadde deltatt på den tapende sida. Gjennom Kiel-freden i januar måtte Danmark avstå Norge til sin erkefiende Sverige, som hadde deltatt i Napoleonskrigom sammen med England og Russland altså på vinner-laget. Hva nordmennene sjølve ville og ønsket var ikke noe stormaktene brydde seg om. Men prins Christian Fredrik, som styrte Norge på vegne av kongen i København, ville ikke reise hematt. Han fikk samla en del stormenn og ville rett og slett begå statskupp men vart stagga ikke på tanken om å gi Norge en forfatning, men på å utfordre svenskekongen ved å ta kongenavn over Norge, uten et bredere mandat fra folket i Norge. I begynnelsen av februar dro så prinsen på sjarmtur til Trondheim for å samle støtte. Også dette skar seg, men her dukker Øyer først opp i 1814, etter som prinsen på sin ferd overnattet i Øyer prestgard, hos presten Peder Dybdahl. Etter Trondheimsturen skrev prinsen så et brev som gikk til samtlige menigheter, der innholdet var todelt: For det første ville prinsen ha en slags tillitserklæring personlig i dag ville vi i facebook-språket kalt det «liker» - og for det andre ville han at menigheten skulle oppnevne to menn til å møte på et amtsmøte. Christian Fredrik satset på kirken dels fordi kirken var den mest innarbeidde institusjonen i Norge, dels fordi det var ved kirken at folk møttes, - men også fordi han ville ha en religiøs ramme rundt grunnlovsprosessen. Derfor brev til menighetene. Men det hastet. Storparten av den svenske hæren på mann sto fremdeles i Mellom- Europa, og ting burde skje før Carl Johan fikk 5

6 reorganisert hæren og fikk tid til å rette blikket mot Norge. Prinsens februarbrev kom også til Øyer menighet, og svaret adressa som det het -fra Øyer - sannsynligvis forfattet av sogneprest Dybdahl - ble signert fredag 4. mars. Adressa er bevart i riksarkivet og lød som følger: «Til Hans Høyhed Prinds Christian Fredrich, Norges Regent, Prinds til Danmark, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg. Igjennom en stor Række Aar har Norge nydt Fredens Velsignelser og været et lykkeligt Land. Ved Begivenhedernes Omvæltning skulde det nu omsider været det ulykkeligste blandt Riger, om ikke det alviise Forsyn havde ved at skjænke os Deres Høyhed til Rigets Bestyrer, aabnet Udsigt for Norge til under en viis Styrelse og ved Selvstændighed at vorde det lykkeligste Land. Den Mildhed i Grundsætninger og Retskaffenhed i Sindelag, hvormed alting bestyres, har den strengeste Fordring paa Nordmænnenes Troeskab og Høyagtelse, og ville vi kun forgiæves stræbe i Udtrykket at kunne bevidne Deres Høyhed vor fulde Hengivenhed. Vi paaskiønne det Viise i Foranstaltningen at af Nationen valgte oplyste Mænd skulle samles den 10. April førstkommende for at antage Rigets Regjeringsform. Med sandt Fædrenelandssind have Menighedens Indvaanere i Dag aflagt høytidelig Eed paa: at hævde Norges Selvstændighed og at vove Liv og Blod for det elskede Fædreneland. Da nærværende Adresse, der nedlægges i Deres Høyheds egen Haand, skal indeholde Fuldmagt for tvende competente Mænd her af Øyer Menighed til for denne at overbringe samme og paa Folkets Vegne møde og stemme ved den berammede Forsamling af Nationens udvalgte Mænd; og for igjen, efter Amtets nærmere Foranstaltning samlede med de øvrige Menigheders Afsendte at vælge tre af Amtets mest oplyste Mænd at møde i Eidsvold, udi Aggershuus Amt for, saaledes som Deres Høyheds aabne Brev af 19de Februarii fastsætter, at bestemme og paa Nationens Vegne antage Kongeriget Norges Regieringsform, saa er det, at Øyer Menigheds Indvaanere dertil have udvalgt, nemligen: S: T: Hrr. Procurator Peder Dybendahl og Hrr. Lendmand Erich Jevne. Med Tillid til Gud, Deres Høyhed, og den gode Sag, ville vi roligen see Fremtiden imøde, og vi haabe som ækte Nordmænd at kunne optiene Navn af værdige Forgiængeres ikke uværdige Efterslægter. Til Bekræftelse, paa befalet Maade, underskrives denne Adresse fra Øyer Præstegjeld i Søndre- Gudbrandsdalen i Christians Amt Fredagen den 4de Martii 1814 underdanigst Reusch, P. Dybendahl, J. Munch, P. Dybendahl, Capitain. Sognepræst i Øyer. Dimmiteret Capitain. Sagfører. Erich Jevne, I. Mikkelsen, Johannes Bøe. Ole Wedum. Lensmand. Klokker. Tron Moshuus. Ole Øverlie. Mons Mellum. Erech Quam. Iver Glommen. Mikkel Wedum. Ole Glomstad. John Spriekkenhuus Ingebret Offixstad. Amund Skalmstad. 6

7 Sterke formuleringer! Sammenlignet med tilsvarende adresser fra andre menigheter, kan det se ut som at den som kom fra Øyer var ekstra svulstig. Jeg minner om at prinsen bare 1 måned før hadde overnattet hos presten. Jeg nevner også at prestens sønn 4 år tidligere hadde avlagt juridisk embetseksamen, og at det fort kunne bli bruk for unge juriste i en ung nasjonalstat... Jeg bare antyder at det kunne finnes forklaringer på den voldsomme språkbruken. Den unge juristen endte da også nokså fort opp som justissekretær i Høyesterett. Mye kan sies om både adressa og om de som skrev under. Det var jo ikke noe tverrsnitt av bygdas befolkning som skrev under, men det vil nok være feil å anvende dagens tenkemåte og krav til representativitet når en ser på hvem som signerte. Ikke var det stemmerett for alle, og ikke var alle like lese- og skrivekyndige. To pensjonerte offiserer, en prest, en prokurator, en lensmann og en klokker vart alle beæret med tittel de tolv øvrige var bønder uten tittel. Sakfører Dybdahl altså prestens sønn - og lensmann Jevne som de «tvende competente Mænd» møtte så på amtsmøtet for å peke ut «tre af Christians Amts mest opplyste Mænd» som skulle møte på Eidsvoll den 10 april. Møtet vart holdt på Hunn på Gjøvik. Der ble følgende tre valgt: - sorenskriver Weidemann fra Toten - sogneprest Stabel fra Aurdal - Anders Lysgaard fra Biri Den siste er interessant i Øyer-sammenheng. Han var født på Jevne, var onkelen til Erik som Øyer sendte til amtsmøtet, men kom via Lysgaard i Fåberg til inngifte på Svennes på Biri. Så på Eidsvoll hadde han nok verken adresse Fåberg eller Øyer, men Biri. Men vi kan da så vidt si at Øyer hadde litt blod på Eidsvoll en av de 112 som møtte der. Professor Pryser på HIL kjem i oktober i år med ei bok om alle detaljer rundt 1814 når det gjelder Oppland eller rettere Kristians amt. Der går han bl.a. nærmere inn på hva slags karer disse 18 underskriverne fra Øyer var, hvor store garder de hadde og hvordan slektskap nok spilte inn når det gjelder regionen Øyer, Fåberg, Gausdal og Biri både når det gjelder underskrivere og utsendinger. Men dramatikken i1814 foregikk på flere plan. Svenskene ville jo hevde krigsutbyttet sitt Norge som var takken for at de hadde kriget sammen med England og slått Napoleon. På ettersommeren kom det til krig mellom Sverige og Norge forøvrig den siste mellom to skandinaviske land. Her gjorde øyværingene sin del av jobben. Tor Ile navngir 45 mann fra Øyer som låg ute og kriget i årene , av disse ca 30 i Ingen fallt. Tore Pryser har intertessert seg for hvor godt forankra dette som skjedde i 1814 var blant folk flest, og hvor mye folk egentlig forsto av det hele. Min tanke om dette er at når såpass mange hadde vært ute og kriget over uker og måneder møtt soldater og offiserer fra hele Sør-Norge så må de vel ha fått med seg noe. Christian Fredrik sjølve symbolet på sjølstendighetskampen besøkte fronten, og holdt tale for soldatene. Noe måtte bli med hjematt og bli delt rundt middagsbordene. Krigen, som foregikk i Sør-Hedmark, Akershus og Østfold, endte med forhandlinger, og krigens verdi sett med norske øyne vart nok at den skaffa oss en bedre forhandlingsposisjon bl. a. for å «redde» den nye grunnlova, i dag verdens nest eldste, etter USA. For den overlevde. Vi fikk til en såkalt personalunion med svenskene, fikk beholde grunnlova og ha egen nasjonalforsamling Stortinget. Senere er riktignok over halvparten av grunnlovsparagrafene endret, men lova har vist seg såpass tidløs og så åpen for dynamikken i et moderne samfunn at den har overlevd, sjøl om Are Kalvø nå prøver å ta knekken på den på TV... Både Sverige og Danmark har vedtatt ny grunnlov i moderne tid begge to. Det er som kjent grunntankene fra den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 og fra begivenhetene i Frankrike 3 år seinere som er fundamentet for vår grunnlov. 7

8 Hvor mye av dette som hadde nådd provinsen Norge en generasjon seinere er ikke godt å si, men det som er sikkert er at det begynte å gjøre seg gjeldende holdninger om mer folkestyre demokrati på bekostning av embetsmannsstaten. Men om de fleste øyværinger kanskjer ikke hadde så stor innsikt i europeiske begivenheter og stømninger, så hadde de nok lettert for å mene noe om å bli gitt bort som en annen gjenstand særlig til svenskene... Norge hadde faktisk på dette tidspunkt vokst fram ved siden av danskene til et nesten jevnstort folk nå. Så tilbake til oss her og i dag. Det vi vil minnes varig, hogger vi inn i stein. Det gjør vi slektvis og familievis inne på kirkegården, og det har bygdafolket gjort felleskap her på vangen på to bautasteiner. Bautasteinene bør være bautaer ikke bare over de som kjempet i uniform men over hele bygdesamfunnet som kjempa seg gjennom vanskelige år hver på sin post. Jeg vil i relasjon til dagens debatt om sjølforsyning av mat særlig minne om nødsårene forut for da Norge svalt som følge av stormaktenes blokkade. Øyer hadde nok også sine Terje Vigen'er. Vi legger ned kranser - med takk - og jeg ber om 1 minutts stillhet i ettertanke. Gratulerer med dagen! Einar Moe 17. mai Tretten Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! I dag er det 17. mai og Norges nasjonaldag. For mange år tilbake var ikke Norge et fritt land. 17. mai 1814 fikk Norge et eget storting og vår egen Grunnlov. Vi fikk da retten til å styre landet vårt selv. Her på Tretten er vi heldige, vi har fått ny vei og en fin tunell, som gjør det raskere og tryggere å komme seg dit man skal. Men vi må ikke glemme brua og den flotte ride hallen på Stav, det viser at det skjer noe her på Tretten også. Dette er noen av de mange positive tingene med Tretten, og Tretten s befolkning. Men bak en flott bygd vil det alltid være en bakside, det er det her også. Striden mellom trettlinger og øyværinger er til tider til å ta og føle på. Men for at vi skal ha et flott samfunn, må vi kunne samarbeide. Vi lever i ett fritt land hvor vi har frie valg, talefrihet og likestilling. Dette er ting vi må sette pris på og være stolte av, for alle har ikke disse tingene. Mange mennesker rundt om i verden lever i frykt for krig, overgrep, sult og mangel på de mest grunnleggende tingene her i livet. Alle har ikke en hverdag hvor de har mulighet til å gå på skole eller få den maten de trenger for å overleve. 17. mai er en nasjonal festdag, og er kanskje mest barnas dag. Barn får spise så mye godteri, is og pølser de bare vil. Vi går i tog og spiser is og god mat. Vi er sammen med venner og familie som vi kanskje ikke treffer så ofte. Dette er dagen da fiender blir venner. Så kjære medmennesker, elever og lærere, venner og familie. Sett pris på hvor godt vi har det her i kommunen og ellers i landet vårt. Vi har mat på bordet, tak over hodet og klær på kroppen, men enda vil vi har mer. Dette er dagen da alle er glade og faktisk gleder seg over det vi har. Vi må ta vare på hverandre og landet vårt. Kjære alle sammen, jeg sier til dere og håper dere gratulerer hverandre også, gratulerer med dagen! Takk for meg! Adrian Mageli Kronborg 8

9 8. mai 1945 Fra Marit Fossum har jeg fått nedenstående dikt med følgende skriv; Marit Fossum. Dette diktet har jeg fått fra min brevvenninde Emma Kjønø Uran, Kjønnøy, Det er hennes bror som har skrevet dette 8. mai Deres bestefar var Kristian Stalsberg. Han vokste opp på husmandsplassen Kløv under storgården Stalsberg. Han utvandra til Bådalen på Averøy og kom i arbeid ved Dyrset gruber. Han gifta seg, fikk 8 barn, 4 gutter og 4 jenter. Det er en av jentene som er mor til Emma og Johan. Emma fylte 80 år og Johan fylte 67 år Hilsen Gunda Lie. 9

10 10

11 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD LEDERENS SPALTE I slutten av mai var jeg på en ukes tur i Øst-Tyskland og besøkte flere interessante byer. Høydepunktet var en byvandring i Lutherstadt Wittenberg sammen med en meget dyktig guide. I 2017 skal det være stor jubileumsfeiring der, for da er det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på slottskirkedøra. Tesene var skrevet på latin fordi Luther ville ha en disputas om avlatshandelen, som han mente ikke hadde grunnlag i Bibelen. Men paven som hadde satt i gang avlatshandelen for å finansiere Peterskirken i Roma, tålte ikke dette. Og da tesene ble trykket på tysk så vanlige folk også kunne lese dem, ble Luther bannlyst. I Luthers hus er det et spennende museum. Der jeg fikk kjøpt et hefte med de 95 tesene på tysk. Kjernen i Luthers argumentasjon finner vi i tese 36: Enhver kristen som angrer oppriktig, får sine synder tilgitt av Gud også uten avlatsbrev fra paven. Tesene var starten på reformasjonen som etter hvert utviklet seg til den luthersk evangeliske lære, som ligger til grunn for Den norske kirke. Alle menighetene i Sør-Gudbrandsdal prosti har fått tilsagn om statstilskudd til arbeidet med trosopplæring fra For å kunne utnytte midlene på beste måte er det anbefalt at flere menigheter bør samarbeide. Derfor har rådsleder og kirkeverge hatt et møte med fellesrådslederne og kirkevergene i Gausdal, Ringebu og Sør-Fron. Møtet var både positivt og nyttig. Det ble enighet om å arbeide videre med mulighetene for å få til et samarbeid mellom landkommunene i sørdalen. Når alle menigheter og fellesråd har fattet vedtak om samarbeid, vil midlene fra staten bli overført til de samarbeidende fellesråd i vår region. I dette nummer av Klokkeklang er det informasjon om høstens lokale kirkevalg. Også i år har 15 åringer stemmerett ved kirkevalget. Undertegnede har derfor gitt konfirmantene i begge sogn informasjon om hvordan de kan delta i valg av representanter til vårt lokale kirkelige råd. Det er viktig at kirkens medlemmer viser interesse for sin lokale kirke og bruker stemmeretten ved valg til Øyer og Tretten kirkelige råd. Geir Korslund Møtebok Øyer og Tretten kirkelige råd Møtedato: Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Møterom Åsta, Tingberg Tilstede: Geir Korslund,, Svein Ørslien, Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Gro Helene Hjelmstad, Ann Karin Hongshagen, Eldar Kjørstad, Bente Kråbøl, Kristian Tande, Kåre Solbakken, Øyvind Sagedal. Forfall: Elin Paulsrud, Øystein Svendsen, Borghild Nysveen, Morten Brendløkken. Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen. Vi åpnet møte med ei pinsesalme. Geir ønsket velkommen og ledet møtet. Innkalling til møte godkjent. Møtebok fra møte godkjent. Sak 22/2013 Kirkevalg Nominasjonskomiteen på Tretten har 9 navn på lista. Nominasjonskomiteen på Øyer har 10 navn på lista. Vedtak: Prioriterte nominasjonslister sendes på mail til leder Geir Korslund innen 10. juni. Sak 23/2013 Organisering av trosopplæring i Sør Gudbrandsdal prosti Vedtak: Øyer og Tretten kirkelige råd gir sin tilslutning til at Sør-Gudbrandsdal prosti er to enheter i trosopplæringsarbeidet. Lillehammer fellesråd utgjør en enhet. Fellesrådene i Øyer og Tretten, Gausdal, Ringebu og Sør Fron utgjør en enhet. Vedtak om denne organisasjonsmodellen gjøres for to år med mulighet for videreføring. Øyer og Tretten kirkelige råd går inn for at det opprettes en styringsgruppe for trosopplæring med representasjon fra menighetsråd/fellesråd, en prest og trosopplæringsmedarbeider. Sak 24/2013 Regnskaprapport ØTKR 1. tertial Regnskapsrapport 1.tertial tatt til underretning 11

12 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Sak 25/2013 Høring Det livssynsnøytrale samfunn Vedtak ØTKR avstår fra å gi uttalelse. Sak 26/2013 Møtedager høst 2013 Foreslåtte møtedager for rådsmøte høsten 2013: , , Vedtak: Møtedager høst 2013: , , Sak 28/2013 Referatsak Dialogmøte med Øyer kommune Kontrakt orgelkonsulent Årsmøte i Øyer og Tretten frivilligsentral Referat tatt til underretning Berit Sundli ref Neste møte er den kl Sak 27/2013 Åpen kirke sommeren 2013 Vedtak: Åpen kirke organiseres i begge sokn. Samme opplegg som i 2012 Orgelsaken nærmere en løsning! Fredag 3.mai var en merkedag i «orgelsaken», da leder i Øyer-Tretten kirkelige råd, Geir Korslund, skrev kontrakt med professor Bjørn Boysen om at han skal være konsulent for anskaffelse av nytt orgel til Øyer kirke, og på hvilke betingelser. Blant mange habile orgelkonsulenter, var det Bjørn Boysen vi til slutt festet oss ved, og han sa altså ja til oppdraget. I kontrakten står det at Bjørn Boysen skal ha åpningskonserten på det nye orgelet. Vi gleder oss! 12 Bjørn Boysen er leder av Norsk orgelkonsulentforening og professor ved Norges Musikkhøgskole. Han var også skolens rektor i mange år. Han regnes for å være en av Norges fremste konsertorganister, og siden Oslo Konserthus ble bygget, har han hatt ansvar for orgelet der. Boysen blir også mye brukt som ekspert ved bygging eller restaurering av orgler. Bjørn Boysen har hatt en lang karrière som konsertgiver, og hans virksomhet har bragt ham til de fleste deler av Norge og til en rekke europeiske land. Han har bak seg flere plate- og CDinnspillinger. Bjørn Boysen kan se tilbake på mer enn tredve oppdrag som orgelkonsulent. Oppdrag de senere årene omfatter: Bragernes kirke, Drammen. Carsten Lund 1998 Orkanger kirke, Br. Torkildsen 2000 Drøbak kirke, Carsten Lund 2000 Grønåsen kirke, Tromsø. Alfred Führer 2001

13 NYTT FRA ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Moss kirke, Åkerman & Lund 2004 Asker kapell, Kaliff & Löthman 2004 Strømsgodset kirke, Ryde & Berg 2005 Tranby kirke, utvidelse og rekonstruksjon av August Nielsen. Torkildsen 2006 Slemmestad kirke, Kaliff 2007 Fjell kirke, Drammen. Flentrop 2009 Bragernes, Drammen. Kororgel. Carsten Lund 2009 St. Johannes kirke Stavanger, Ryde & Berg Bardu kirke, Ryde & Berg Sandar kirke. Flentrop Skjold kirke, Karmøy, Carsten Lund 2011 Nordlyskatedralen - Alta Konnerud, Drammen seg ved, er at det nye orgelet skal stå på dagens orgelgalleri. Beste plasseringen får en ved å rykke orgelet helt ut til gallerikanten og bygge det inn i galleribrystningen. Organistens spilleplass vil da være på sida av orgelet. Det er også en klar forutsetning at det nye orgelet skal gå inn som en del av utsmykninga i kirka, og at den malte treskurden i koret gjenspeiler seg i stil og farger i orgelfasaden. Rigmor Aarø Spiten Medlem i orgelkomitèen Av oversikten ser vi at Boysen har samarbeidet med mange forskjellige orgelbyggere i inn- og utland. Det videre arbeidet vil nå foregå på flere plan. Vi må fortsette å samle inn penger, samtidig som det praktiske arbeidet med å finne riktig orgelbygger og orgeltype går sin gang. Planlegging og bygging vil gå over minst to år, og vi håper å kunne holde tritt med utgiftene som påløper. Vi vil søke om kommunal garanti/ lån/bevilgning for de utgiftene vi selv ikke klarer å betale. Plasseringen av orgelet i kirka er også drøftet med orgelkonsulenten, og det en har festet 13

14 Tidens salme O Ipmil, buressivdnit dál - Å Gud, velsigna desse to (N) (S97 273) Av Kari Irene Lien, kantor Tidens salme rettar merksemda først og fremst til dei som går med planer om å gifte seg. Det er også ei vakker salme som kan gje refleksjonar til fleire. Sumaren er høgsesong for bryllup. Ein ynskjer salmar og musikk som er kjent, og noko som er frå vår tid. Nå får ikkje salmar i vår klassiske tradisjon mykje plass i media, ikkje eingong i radio- og tv-program der det ville vore naturleg. Difor vert dessverre mykje av det nye stoffet innan denne tradisjonen verande ukjent for dei fleste. Det er synd, for det blir produsert mykje som er bra, både av tekstar og musikk. Som for eksempel «Måne og sol» og «Fyllt av glede». Difor ynskjer eg å presentera ei salme som står i den blå salmeboka, Salmer Mange kjenner «Guds godhet sang i sinnet», og har blitt glad i den. Dette er ei god salme til vigsel. Men det er ei salme til, godt gøymd bakerst i boka, «Å Gud, velsigna desse to». Denne salma frå den samiske tradisjonen er det ikkje mange som kjenner til. Salma vart brukt i Märtha Louise og Ari Behns` bryllup i Nidarosdomen. «Et flott eksempel på en nyere salme som går direkte på brudeparet. Og det beste av alt den er lett å lære.» (Harald Herresthal, professor i kirkemusikk Norges Musikkhøgskole.) Denne salma blir heldigvis med i vår nye salmebok (nr. 652) som skal takast i bruk 1. søndag i advent «Halvdan Nedrejord Samisk komponist og musiker. Nedrejord har vært freelance-musiker, kirkeorganist og komponist i mange år. Han har komponert musikk til TV, film, ballett- og teaterforestillinger, til installasjoner og muséer, og til pedagogiske formål.» (Fra SCENEWEB) Lars Jacobsen Hætta ( ) var norsk reindriftssame frå Kautokeino. Han var med i Kautokeinoopprøret i Han fekk dødsdom på grunn av dette, men denne vart gjort om til livsvarig straffearbeid. Medan han sat inne, var han sentral i arbeidet med å oversetja bibelen til nordsamisk. Etterkvart fekk han nåde, og vart tilsett som lærar i Kautokeino. Han har skrive mange salmar på samisk. God sumar! 14

August 2013 66. årgang

August 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 August 2013 66. årgang Foto: Berit Sundli K L O K K E K L A N G AUGUST 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Kasserer: Jørn Haug.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 9 KOMMENDE UKE Søndag 28. februar kl 11.00 Misjonsgudstjeneste med dåp og nattverd (Sneltorp) Predikant Bjørn Sverre Lie. Offerformål: Misjonsprosjektet vårt:vorehe

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund Jesus reiste en gang rundt i Galilea, i området rundt Gennesaretsjøen nord i Israel. Han forkynte i byer og landsbyer der

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN

Frelsesarmeen i Ladegården Tlf.: 55 62 75 00 Ladegårdsgaten 8a, Gavekonto: 3000.18.84650 PB 5, Sandviken 5812 BERGEN Løftene holder! Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. (Salme 93) Velsignet er den mann som stoler på

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30 DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Flakstad kirkelige fellesråd

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD

Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Årsmelding 2012 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr.

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer