Monteringsveiledning for ivarcem bølgeplater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsveiledning for ivarcem bølgeplater"

Transkript

1 November NO Monteringsveiledning for ivarcem bølgeplater Bølgeplate ivarcem R 900S 700T Villacem 702 1

2 Produktdata ivarcem 600R Platetykkelse ca 6,5 mm Monteringshøyde ca. 54 mm Standard (BxL) ca. 1086x1220 mm Leveres i lengder opptil ca mm Vekt per plate 19,0 kg Leveres FK eller m/hjørneavskjæring og forborede hull ivarcem 600R har innstøpte strips som sikrer mot gjennomtredning Dekningsareal 1,08 m 2 ivarcem 700T Platetykkelse ca. 6,5 mm Monteringshøyde ca. 58 mm Standard (BxL) ca mm Vekt per plate 19,5 kg Leveres FK eller m/hjørneavskjæring og forborede hull ivarcem 700T har innstøpte strips som sikrer mot gjennomtredning Dekningsareal 1,13 m 2 ivarcem 900S Platetykkelse ca. 6,5 mm Monteringshøyde ca. 58 mm Standard (BxL) ca mm Vekt per plate 19,0 kg Leveres FK eller m/hjørneavskjæring og forborede hull ivarcem 900S har innstøpte strips som sikrer mot gjennomtredning Dekningsareal 0,94 m mm 1220 mm 1220 mm 137 mm146,5 mm 1086 mm 54 mm 168,2 mm 177 mm 1168 mm 58 mm 114,8 mm 177 mm 177 mm 1025 mm 58 mm 1016 mm 1053 mm 885 mm Villacem 702 Platetykkelse ca. 6,5 mm Monteringshøyde ca. 58 mm Standard (BxL) ca mm Vekt per plate 9,0 kg Leveres FK eller m/hjørneavskjæring og forborede hull Dekningsareal 0,48 m mm ivarcem 500 Platetykkelse ca. 6,0 mm Monteringshøyde ca. 36 mm Standard (BxL) ca mm Vekt per plate 17 kg Leveres FK eller m/hjørneavskjæring Dekningsareal 0,97 m mm Tilbehør Uni-fix takskrue til tre 5,5 110 mm. (til forborede plater) Leveres blank eller med innfarget hode og spennskive med EPDM-tetning. Leveres ferdigmontert og med Torx 30-monteringsbits. i-fix systemtakskrue forsinket skrue til tre (til forborede plater) 6,1 110/160 mm. Leveres ferdigmontert med rustfri aluskive og EPDM-tetning. 168,2 mm 177 mm 1168 mm 58 mm 114,8 mm 130 mm 1000 mm 36 mm Top-fix takskrue til stål, selvborende med hullforstørrer 6,3 105/115 mm. Leveres med rustfri aluskive og EPDM-tetning mm 910 mm Tråsikkert underlag Lekter ivarnet S (stål) (BxL) 1830 mmx50/100 m Må ikke brukes i agressive miljøer f.eks. bygninger med dyrehold ivarnet P (Polyetylen) (BxL) 10x100 m T1-lekter 38x73 mm 73 mm 75 mm 150 mm 38 mm Åser av tre T1-lekter 45x73 mm 73 mm 45 mm Åser av stål 4,5 x 9,0 mm - 20 m per rl. 6,0/10,0 x 9,0 mm - 15 m per rl. Brukes under normale forhold i vannrette overlegg Butylbånd Ø 8 mm butylbånd brukes i vannrette overlegg under 15º og i vannrette og loddrette overlegg ved 10º takhelling Ved takhelling under 10º brukes Ø8 mm butylbånd med 2 strimler i vannrett overlegg og med 1 strimmel i loddrett overlegg. 2

3 Prosjektering Utgangspunktet for monteringen er et rett underlag. Takflaten skal være rettet opp og helt jevn. Ved renovering måles takflaten før monteringen starter, og eventuelle skjevheter rettes opp. ivarcem bølgeplater bør ikke legges når takhellingen er under 5, og da kun med plater i min 1220 mm lengde. ivarcem 600R, 900S, 700T med innstøpte strips kan legges med maks. lekteavstand uten at det kreves separat tråsikkert underlag. Oppklossing Nederste lekt klosses opp med ca. 8 mm, slik at nederste bølgeplate har samme høyde som de andre bølgeplatene. Dette er særlig viktig med bølgeplater som er kortere enn 1220 mm f.eks. VillaCem. Sperre Bølgeplater legges på tak med individuell avstand mellom sperrene. Hvis bølgeplatene monteres på lekter, bør sperreavstanden være maks. 1 m. Sperrelengden beregnes ut fra takhelling, platestørrelse, vannrette plateoverlegg og løsningen ved rygg, takfot. Se beskrivelse på side 4. Støttekonstruksjon Montasje av lekter starter fra takfoten og opp 90º Samlinger plasseres alltid over sperre Lekt til montering av rennekrok Nederste lekt klosses opp Takåser av tre eller stål ivarcem 900S, 700T og 600R Maks. 600R/900S/700T: 1070 mm Lektetabell ivarcem ivarcem R/900S Lekteavstand maks. mm * 1070* Sperreavstand 750 mm Sperreavstand 1000 mm Sperreavstand 1300 mm * med tråsikkert underlag 38x73 mm lekter kan endres til mål 50x50 mm eller 45x61 mm 700T 1070* Villacem Materialforbruk per m 2 tak ivarcem BxL mm 1030x x x x x1220 Type ivarcem ivarcem Villacem ivarcem ivarcem 900S 700T R 500 Bølgeplate v/ 150 mm overlegg Takskruer 38x73 mm lekter v/ 460 mm avstand 43x73 mm lekter v/ mm avstand Tallene er veiledende 1,06 2,2 1,3-0,94 0,88 1,8 1,3-0,94 2,06 4,9 1,3 2,17-0,92 1,9 1,4-0,94 1,03 2,1 1,2 2,17-3

4 Beregning av sperrelengde Det må tas hensyn til følgende forhold ved beregning av sperrelengde C Avstanden mellom øverste lekt og møne. Målet C avhenger av type møne og takhelling. B Lekteavstand ved 150 mm plateoverlegg. A Avslutning ved takfot. A = B + 45 mm, ved 60 mm utlegg i takrennen. 240 / 300 mm. 150 mm. C 75 mm mm mm. Vinkelmøne mm. 75 mm. 170 mm. B 75 mm. C 30 mm. Vinkelmøne med ventilasjonselement h / 236 mm. 75 mm. Todelt møne B 1016 / 651 mm / 713 mm. C mm. Todelt møne h 230 mm. Grat møne 520 mm. 600 mm. 75 mm. C 150 mm. Halvrundt møne 4 B D: Avstanden mellom de to øverste lektene ved halvrundt møne.»d«tilpasses slik at den synlige delen av bølgeplatene er like stor på hele taket. Avstanden»D«er alltid 170 mm mindre enn avstanden»b«. D B 4 h: Høyden på mønebordet ved halvrundt møne og todelt møne.»h«avhenger av takhellingen.

5 Ventilasjon i takrom Luft tas inn i (eller ved) takfoten og slippes ut i (eller ved) mønet. Ventilasjonsåpningenes samlede areal skal svare til 1/500-del av det samlede grunnarealet. Luften skal fordeles jevnt over takflaten. Husk å ta høyde for overlys, ettersom ventilasjonen her vil bli brutt av inndekninger m.m. Ventilasjonselement montert under vinkelmøne Ventilasjonsprinsipp Luften ledes inn under takflaten på samme måte uansett om taketasjen er utnyttet eller ikke. Ryggventilasjon montert i vinkelmøne Ventilasjonsbånd ved halvrundt møne Takromsventilasjon i takflaten. Hetten kan brukes både ved møne og takfot 150 mm. Plastuthengsklosser uten ventilasjon Plastuthengsklosser med ventilasjon Fuglegitter A Plastuthengskloss med ventilasjon Takhelling A = B + 45 mm. (eller A = B + 60 mm. hvis det ikke er bølgeklosser) Luft tas inn gjennom en ventilasjonsspalte mellom klossen og bølgeplaten. Utluftingsarealet er ca. 100 cm 2 per 1 lpm. tak. Mål C Takhelling / / /900 15º º º º º º º = Vinkelmøne 240 mm kantbredde, 60 mm legges til ved kantbredde 300 mm 2 = Vinkelmøne med ventilasjonselement 3 = Todelt møne 5

6 Bearbeiding og verktøy Generelt Platene bearbeides ved hjelp av håndverktøy eller el-verktøy. Det er viktig å fjerne smuss og bore- eller slipestøv med det samme, ellers kan det medføre skjolder i bølgeplaten. Hull Skruehullene bores når platene er lagt på plass på taket. Hullene bores i bølgetoppen vinkelrett på takflaten. Hullet plasseres midt i det vannrette plate-overlegget. Diameteren på hullet skal være minst 3 mm større enn skruen. Avstanden til bølgeplatens kant er min. 75 mm. Skjæring på langs og på tvers Bølgeplaten kan skjæres med f.eks. sirkelsag, stikksag eller bajonettsag opp mot en fastmontert flate. Hjørner Platen risses med en rissekniv, og hjørnet brekkes av med en knipetang. Start ved kanten av bølgeplaten. Hjørner kan også skjæres med håndsag, stikksag eller bajonettsag. Beregning av hjørne-avskjæring Hjørneavskjæringen beregnes ut fra platenes sideoverlegg og det vannrette plateoverlegget. Skjær ekstra ca. 2-3 mm av hjørnet for å gjøre plass til platebevegelse. Om verktøy Bølgeplater kan bearbeides med både håndverktøy og el-verktøy. El-verktøy gir best snittkvalitet. Bruk støvmaske ved bruk av hurtiggående el-verktøy som f.eks. boremaskiner og sirkelsag. Håndverktøy El-verktøy rissekniv knipetang skru-/boremaskiner bajonettsag Sideoverlegg ivarcem 900S ivarcem 700T Villacem 702 ivarcem 600R ivarcem 500 ca.145 mm ca. 115 mm ca. 145 mm ca. 70 mm ca. 110 mm Ca mm avstand mellom plater med avskåret hjørne Vannrett plateoverlegg min. 150 mm. stikksag Sideoverlegg, avhengig av platetype sirkelsag 6

7 Legging av bølgeplater Det må være tørt i været når taket legges. Ettersom man ikke kan gå på platene, brukes to stiger som festes til takryggen. Angående sikkerhet generelt henvises til miljølovens regler samt vår bruksanvisning. ivarcem 500 har like store bølger i hele platens bredde, så her behøver man ikke å ta hensyn til plateretningen ved montering. 600 mm. 800 mm. Det er svært viktig å starte leggingen helt nøyaktig og vinkelrett på lektene. Vannrette plateoverlegg plasseres alltid midt over lektene. Plateoverlegg tettes i takt med leggingen (se side 8). Leggerekkefølge Platene legges fra takfoten og opp mot mønet. Monteringsretningen er fra venstre mot høyre som vist på skissen. Bruk hele, fullkantede plater langs kantene på taket, som skjæres individuelt til i hjørnene. Forborede hull På plater med forborede hull skal platen ligge slik at Ø10 mm-hullene peker mot takfoten og Ø20 mm-hullene peker mot mønet. Da er de største hullene plassert underst i plateoverlegget. Store og små bølger ivarcem 600R, 700T og 702 har en spesielt liten bølge på den ene siden av platen, som sikrer samme monteringshøyde over hele taket. Denne lille bølgen skal alltid plasseres mot høyre i monteringsretningen. Den lille bølgen blir dermed liggende nederst i sideoverlegget. Villacem 702 og ivarcem 700T- /900S har en forlenget bølgevegg på høyre side, noe som gir bedre stabilitet i bølgeoverlegget. Denne forlengede bølgen skal alltid plasseres mot høyre i monteringsretningen. Den forlengede bølgen blir dermed liggende nederst i sideoverlegget. Start nedenfra med første rad Radene legges fra venstre mot høyre ivarcem 900S Forlenget bølgeprofil monteringsretning ivarcem 700T og Villacem 702 Forlenget bølgeprofil monteringsretning ivarcem 600R Liten bølge monteringsretning 7

8 Feste og tetning Bølgeplatene festes med 2 stk. takskruer. På utsatte steder og ved takkanter brukes eventuelt en ekstra skrue. Merk: Hullene bores min. 3 mm større enn skruen. Plassering av takskruer ivarcem 900S ivarcem 700T Uni-fix takskrue Brukes til montering av forborede plater på underlag av tre. Leveres i platefargene, samt i blank. Villacem 702 ivarcem 600R i-fix systemtakskrue Brukes til montering av forborede plater på underlag av tre. Leveres i blank farge. Top-fix takskrue Brukes til montering av forborede plater på underlag av stål. Til ståltykkelse min. 1,5 og maks. 3,0 mm. Leveres i blank farge. ivarcem 500 Plassering av takskruer Overliggende plate I loddrette plateoverlegg plasseres tetningsbåndet midt i plateoverlegget i-fix A2 systemtakskrue til ventilasjonselement 6,5 x 152 mm. Leveres i blank og sort farge Tetning i plateoverlegg Tak med bølgeplater tettes i de vannrette plateoverleggene med tetningsbånd eller butylbånd. Tetningen plasseres under skruehullet, min. 50 mm fra kanten av overliggende plate. et klemmes ned i en sløyfe i hjørneavskjæringen se skissen. I hjørneavskjæringen klemmes tetningsbåndet ned i en sløyfe I vannrette plateoverlegg plasseres tetningsbåndet midt i plateoverlegget under skruehullet Det tettes bare i de loddrette plateoverleggene ved takhellinger, under 10. må ikke henge løst ned i takrommet, og beskyttelsespapiret skal være fjernet. Feste av takskruer med tanke på tetthet 4,5 x 9 mm á 20 m, 6,0 x 9 mm á 15 m og 9 x 10,0 m á 10 m. Butylbånd 8 mm butylbånd brukes i vannrette overlegg under 15º og i vannrett og loddrett overlegg ved en takhelling på 10º. Når taket heller mindre enn 10º brukes ø 8 mm butylbånd med 2 strimler i vannrett overlegg og med 1 strimmel i loddrett overlegg. 8

9 Overlysplater ivarlux Produktdata PVC enkeltlags plate Leveres i plateprofiler 900S, 700T, 600R og 500 Platetykkelse 0,9-1,2 mm Standardmål (LxB) 900S ca mm 700T ca mm 600R ca mm 500 ca mm Leveres i individuell lengde opptil 3050 mm i 600R Vekt per plate ca. 2,5 kg Leveres helkantede Lystransmisjon ca. 80% minkende Fargen er transparent En strimmel hvitt tetningsbånd i loddrette plateoverlegg Takskruer i hver bølgetopp To strimler hvitt tetningsbånd i vannrett plateoverlegg Polyetylen Bølgebånd Ved hvert bølgeoverlegg brukes 4 stk. gjennomgående skruer. Se tegning Takskruer i hver bølgetopp Polycarbonat dobbeltlags plate Leveres i plateprofiler 900S, 700T og 600R 600R-profilen leveres som både enkelt- og dobbeltlag Platetykkelse Enkelt lag ca. 0,9 mm Dobbelt ca. 6,0 mm Standardmål (LxB) 900S ca x 1030 mm 700T ca x 1170 mm 600R enkeltlag ca x mm 600R dobbeltlag ca. 1220/1525 x mm Vekt per plate 4,0 kg Lystransmisjon ca. 90% minkende Generelt 600R, 700T og 900S overlysplater er godkjent sikre mot gjennomtredning. Se MK-5.33/1595. Monteringen må imidlertid være riktig utført. Monteringsveiledning Overlysplater legges på samme måte og i samme mønster som andre bølgeplater. Overlysplatene tilskjæres individuelt i hjørner, i likhet med andre bølgeplater. Vannrette plateoverlegg skal være min. 150 mm. Maks. lekteavstand 1070 mm. Bearbeiding Overlysplater kan tilskjæres med baufil. Hull bores med HS-bor. Ved minusgrader håndteres platene forsiktig. Legging For å støtte platene samt for at enkeltlagsplater skal få samme tykkelse som resten av taket, legges en hvit skumbølgekloss Merk Platen til venstre for lysplaten samt platen i nederste høyre hjørne skal være fullkantet. av polyetylen under det øverste plateoverlegget. Alternativt kan man bruke en strimmel vanlig bølgeplate. Feste Overlysplater festes med en takskrue i hver bølgetopp oppe og nede samt 4 gjennomgående skruer på hver side. Hullet som forbores må være 4 mm større enn skruen. Tetning Overlysplatene tettes med hvitt tetningsbånd spesielt beregnet på overlysplater, eventuelt silikonfuge i både vannrette og loddrette plateoverlegg. Vannrette overlegg tettes med to strimler hvitt tetningsbånd plassert på hver side av skruehullene. 9

10 Detaljer ved taket Møne og kant Vinkelmønet monteres med to takskruer per takside. Vinkelmønet tettes med tetningsbånd i overlegget og med en skumbølgekloss ned mot bølgeplaten. Skumbølgekloss Ventilasjonselementet monteres på øverste bølgeplate, under vinkelmønet. Vinkelmønet skrus fast gjennom avstandsklossene til elementet. Bruk 160 mm i-fix takskruer. 152 mm i-fix takskruer Halvrund møne brukes både til møne og kant. Mønet festes med en takskrue per stk. gjennom møneplanken Avslutning ved gavl Ventilasjonsbånd klebes på bølgeplaten Todelt møne festes med to takskruer per takside. Mønet tettes med tetningsbånd i overlegget og mot bølgeplaten Avslutning ved gavl Møne til pulttak festes med to takskruer per stk. Mønet tettes med tetningsbånd i overlegget og mot bølgeplaten Takfot Vindbrett Vindbrett ført ut i uthenget Takpapp til beskyttelse mot fykesnø De nederste lektene klosses opp slik at smeltet snø som har føket inn, kan renne ut. Plastbølgeklosser med ventilasjon Plastbølgeklosser med ventilasjon 10

11 Åpninger i takflaten Husk oppbygning av fall mot skorsteinsidene. Forbor hull som er 4 mm større enn skruene Hette til takromsventilasjon i vinkelmønet festes med to takskruer per takside. Det tettes mot vinkelmønet med to rader tetningsbånd Skorstein inndekkes med murtilslutning. Zinkløskanter avslutter inndekningen Zinkløskanter Utluftningshette i takflaten skyves opp under overliggende bølgeplate og festes med to takskruer. Hetten monteres i nederkant med rustfrie skruer og spesialplugg i hver bølgetopp. Hetten tettes med to rader tetningsbånd Murtilslutning Rustfri skrue med spesialplugg Tak mot mur HUSK ventilasjon Gavl uten utheng kan avsluttes med ivarpanel eller ivarboard på takbrettet Takflaten avsluttes med murtilslutning opp mot en lett kledning Det må tettes avhengig av type kledning bruk for eksempel plastuthengskloss Takflaten avsluttes med zinkløskanter over murtilslutning opp mot muren En skrå takflate avsluttes med murtilslutning og zinkløskanter opp mot muren 11

12 Oppbevaring, vedlikehold og service Oppbevaring på byggeplass For å redusere risikoen for blant annet saltutslag på bølgeplatene, må følgende overholdes på byggeplassen Bølgeplatene bør generelt bare stå på byggeplassen noen få dager før og under monteringen. Det må bare stables maksimalt én pall i høyden. Stablede bølgeplater må ikke bli våte. Monteringen bør bare foregå i tørrvær. Pallene plasseres på en tørr og plan flate og tildekkes med en presenning som beskytter mot vann. Bølgeplatene skal også sikres mot fuktighet fra bakken. Når bølgeplatene oppbevares over lengre tid, må de oppbevares under tak, beskyttet mot vær og vind. Overlysplater skal oppbevares tørt, kjølig og beskyttet mot sollys. Håndtering ivarcem bølgeplater skal løftes av pallen og ikke trekkes. Drift og vedlikehold ivarcem bølgeplater krever normalt ikke vedlikehold ut over periodisk inspeksjon som er normalt for bygninger, for eksempel når takrennene tømmes og renses. Under denne inspeksjonen kontrolleres de monterte platene for evt. skader og skadde plater skiftes ut. Algedannelser minimeres/fjernes med en mild algefjerner. Overflatebehandlede/lakkerte plater kan friskes opp med egnet lakk på samme måte som andre overflatebehandlede/lakkerte byggematerialer til utendørs bruk. Etter storm og snødrev kontrolleres takflaten og loftsrom av bygningsansvarlig. Snødrev er et naturlig fenomen. ivarcem bølgeplater er et fibersementprodukt, fremstilt med Portlandsement som bindemiddel, organiske fibre og utsøkte kunstfibre. Ved bearbeiding(saging, sliping, boring) med mekanisk verktøy må det sørges for lokal utsuging fra verktøyet. Utsugingen skal være forsynt med godkjent filter. Påvirkning av sterke syrer kan føre til nedbrytning av fibersementen. Bore-/skjærestøv f jernes omgående for å unngå evtl. skjolder i overflaten. Avhending og gjenbruk ivarcem bølgeplater kan gjenbrukes etter at de er tatt ned, både som aktiv byggekomponent, hvis de ikke er skadet og som knust bygningsavfall til veifyll eller betongfyll. Teknisk Service Ønsker du ytterligere råd og veiledning, ber vi deg kontakte ivarsson på tlf eller Innholdet i denne brosjyren er utarbeidet og gjengitt etter beste viten og overbevisning. Vi tar forbehold om ev. trykkfeil og/eller tekniske endringer i produkt- og bruksmessige sammenhenger. ivarsson AS, Postboks 222 Alnabru, N 0614 Oslo T , F ,

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate

Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Januar 2010 2.136 NO Operal Multiboard Fasade- og kledningsplate Fasadekledning Utstikk Brystninger Gavl Operal er en fibersementplate til alle typer fasadekledning Rask montering Klassiske farger Sterk

Detaljer

Januar NO. Norsk. Bølgeplater og skifer. Leverandørbruksanvisning

Januar NO. Norsk. Bølgeplater og skifer. Leverandørbruksanvisning Januar 2012 1.640 NO Norsk Bølgeplater og skifer Leverandørbruksanvisning Produkter fra ivarsson Type Mål Vekt kg/stk ivarcem 700T 610 x 1168 9,9 1220 x 1168 19,9 1525 x 1168 24,9 ivarcem 600R 1220 x 1086

Detaljer

ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold

ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold Februar 2010 2.122 NO ivarboard Etercolor et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold Til alle typer fasader ivarboard er en værbestandig

Detaljer

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning

Harmoni 400 Takpanne Montasjeveiledning Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 5 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk

Detaljer

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning

Corus Bygg Systemer AS. Harmoni 400 Takpanne. Montasjeveiledning Corus Bygg Systemer AS Harmoni 00 Takpanne Montasjeveiledning Forbehold om tekniske endringer 0.009 Komponent oversikt Detaljløsninger kan rekvireres. Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne)

Detaljer

Mars NO. Bølgeplader i fibercement. ivarcem. lett kledning til tak og fasade

Mars NO. Bølgeplader i fibercement. ivarcem. lett kledning til tak og fasade Mars 2017 1.110 NO Bølgeplader i fibercement ivarcem lett kledning til tak og fasade ivarcem bølgeplater solide til både tak og fasade... Fasaden kledd med bølgeplater og glatte plater står i fin kontrast

Detaljer

Monteringsveiledning for taksteinsplater

Monteringsveiledning for taksteinsplater Monteringsveiledning for taksteinsplater Profilmetal A/S Juliesmindevej 2 DK-4180 Sorø Telefon: Fax: CVR: +45 56630222 +45 56630133 Dk 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

Monteringsveiledning for ivarcem bølgeplate P500

Monteringsveiledning for ivarcem bølgeplate P500 NO December 2015 Monteringsveiledning for ivarcem bølgeplate P500 Bølgeplate ivarcem 600R 700T - 702 og Bølgeplate P500 Innholdsfortegnelse Oppbevaring, vedlikehold og service... 3 Oppbevaring på byggeplass...

Detaljer

Monteringsveiledning for Trapezplater

Monteringsveiledning for Trapezplater Monteringsveiledning for Trapezplater Profilmetal a/s Juliesmindevej 2 4180 Sorø Telefon: Faks: CVR: +45 56630222 +45 56630133 DK 26137063 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Monteringsveiledning,

Detaljer

Monteringsanvisning Flex

Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Flex Monteringsanvisning Plannja Flex 9 FORBEREDELSER Før du går i gang og monterer Plannja-taket, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Slik går du frem for å få et nytt tak!

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Cedral Board Monteringsveiledning

Cedral Board Monteringsveiledning minimalt vedlikehold ferdig malt lett å montere Cedral Board Monteringsveiledning www.cedral.no 1 9 PUNKTER SOM SIKRER SUKSESS 1. Mottak og lagring 4 2. Håndtering på plassen 5 3. Underlag for montering

Detaljer

ivarit WinCo effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre

ivarit WinCo effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre Juni 2008 3.238 NO effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit WinCo er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre lav vekt, fra 6,0 kg/m 2 enkel montering og bearbeiding

Detaljer

STENI PROTEGO Montasjeveiledning RS200 NO

STENI PROTEGO Montasjeveiledning RS200 NO STENI PROTEGO Montasjeveiledning RS200 NO INNHOLD 02 Generelt 03 Kalkulasjon 04 Modulmål 04 Sløyfe og lekt 05 Leggeanvisning 06 Helformat 06 Halvformat 07 Tilbehør 2 Vår takplate består av en glassfiberarmert

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG12

SKARPNES TAKTEGL RG12 SKARPNES TAKTEGL RG12 Utgave 6 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år 2 INNHOLD Viktige momenter ved lekting...........................................................................

Detaljer

ivarit Winco effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit Winco er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre,

ivarit Winco effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit Winco er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre, December 2011 3.238 NO effektiv vindsperre Lette, ventilerte fasader Brannsikker Støyreduserende ivarit Winco er en vanntett, diffusjonsåpen vindsperre, lav vekt, fra 8,5 kg/m 2 enkel montering og bearbeiding

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING PLASTMO SUNGLAZE Med SunGlaze får du en lekker arkitektonisk takløsning, som leveres med et elegant og sterkt skjøtesystem (anodisert aluminium). SunGlaze kan brukes

Detaljer

34 Monteringsanvisning Plannja Trend

34 Monteringsanvisning Plannja Trend 34 Monteringsanvisning Plannja Trend FORBEREDELSER Før du setter i gang og monterer Plannja-taket ditt, er det viktig at du leser gjennom avsnittet Generelle forberedelser legging av tak. Der finner du

Detaljer

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER

LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER LEGGEANVISNING BOND STÅLPANNER Takvinkel 12,5 15 20 25 30 35 40 45 50 Høyde i mm 150 145 140 125 115 105 90 80 60 368 mm 368 mm Øverste rad må kappes maks 365 mm Lekteavstand 357 mm 368 mm Noe mindre med

Detaljer

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi

MAI 2002. Monteringsanvisning. Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi MAI 2002 Monteringsanvisning Plannja/Korrugal Royal, Multi og Plannja Combi VERKTØY Monteringen av pannene forenkles ved bruk av hensiktsmessig verktøy. Følgende bør du ha: Drill med trinnløs hastighet

Detaljer

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning

HarmoniPluss TM Montasjeveiledning HarmoniPluss TM Montasjeveiledning Komponent oversikt 7 0 8 9 7 Detaljløsninger kan rekvireres. ) Takpannemøne, endelokk og ventilasjonsbånd (møne) ) ordtaksbeslag, fuglegitter Lengde 900 mm Endelokk Rull

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Trebolit HOMEtile Classic takpanner

Trebolit HOMEtile Classic takpanner Elastolit Trebolit HOMEtile Classic takpanner Enkelt og raskt å montere Eksepsjonell hållbarhet Eksepsjonell styrka Meget god rustbeskyttelse MONTERINGSRÅD Trebolit HOMEtile takpanner er et høykvalitetsprodukt.

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR Version: 2011-1 NO - Armat KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL - din takspesialist FOTO: PANTHEON Andreas Norin 2008 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER TAK NOVEMBER 2014 MONTERING AV BOND TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL

Installasjon. Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside. Be certain, choose AQUAPANEL Installasjon Knauf utvendig vegg med AQUAPANEL Technology Inside Be certain, choose AQUAPANEL AQUAPANEL SEMENTBASERT PLATE OUTDOOR DEN VÆRBESTANDIGE OG IKKE-BRENNBARE SEMENTBASERTE PLATEN FOR UTVENDIG

Detaljer

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning

Lindab Coverline Monteringsanvisning takpanne. Lindab Coverline TM. Lindab takpanne Monteringsanvisning Lindab Coverline takpanne Lindab Coverline TM Lindab takpanne Før du begynner Kontroller at underlaget er plant. Dersom underlaget er rektangulært skal diagonalene og motstående sider ha samme mål. Mindre

Detaljer

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak

MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER. tak MONTERINGSRÅD BOND TAKPANNER tak DESEMBER 2013 Montering av bond takpanner kutting av Plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min. Bruk

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Overlagsbelegg Super Safe Xtra

Overlagsbelegg Super Safe Xtra Monteringsanvisning Overlagsbelegg Super Safe Xtra Mars 2018 Generelt Med Mataki Super Safe Xtra kan du trygt gjøre jobben selv. Belegget passer alle typer bygg med takfall ned til 3 o (6 cm/m eller mer),

Detaljer

Kvalitet lønner seg i lengden

Kvalitet lønner seg i lengden takrenner og nedløp Kvalitet lønner seg i lengden Takrenner, nedløp og annet tilbehør fra armat gir taket ekstra kvalitet og mange problemfrie år. All produksjon foregår med moderne maskiner i våre egne

Detaljer

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

3. Legging av takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 3. Legging av takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Legging av takstein 02-1 Skal du legge takstein, må du først tenke på sikkerheten. Det enkleste er å leie et stillas. Da er det enklere

Detaljer

Metrotile takpanner Urban

Metrotile takpanner Urban Monteringsanvisning Metrotile takpanner Urban Mars 2018 Montering av takpanner Kapping av plater Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr. min.

Detaljer

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid.

således trygge valg når det gjelder kvalitet og levetid. Pers Tak &Stål Velkommen til oss! Presentasjon Per s Tak og Stål AS har solgt tak og fasadeplater i 20 år, og våre ansatte har 30 års erfaring i salg av profilerte plater. Vi importerer våre produkter

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg!

Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Monteringsanvisning Plastmo Vi deler vår kunnskap med deg! Plastmo AS Eternitveien 30 3470 Slemmestad Tlf. 66 98 74 50 Fax. 66 98 74 51 Plastmo AS - Utgitt: 01.08.2013 Monteringsanvisning Monteringsanvisninger

Detaljer

HØJSLEV & LAUMANS TAKTEGL

HØJSLEV & LAUMANS TAKTEGL Leggeanvisning HØJSLEV & LAUMANS TAKTEGL Innhold 2 Generellt 3 Fakta om takstein 4-7 Takets bredde 8-11 Lektavstand 12-13 Prøvelegging 14 Legging 15 Feste 16-17 Mønesteinens mål 18 Montering av topplekteholder

Detaljer

Unity 6 fix / fastmontert himling

Unity 6 fix / fastmontert himling Unity 6 fix / fastmontert himling Akustisk himlingskledning med en sammenhengende design. Perforeringer til kanten. Skulte festebeslag. Forhåndsmalt overflate. Krever ikke sparkling eller maling. Unity

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

Eter-Color. et naturlig og solid valg. Gjennomfarget fibersement. Solid kvalitet naturlige, spennende farger. Minimalt vedlikehold

Eter-Color. et naturlig og solid valg. Gjennomfarget fibersement. Solid kvalitet naturlige, spennende farger. Minimalt vedlikehold Februar 2010 2.122 NO Eter-Color et naturlig og solid valg Gjennomfarget fibersement Solid kvalitet naturlige, spennende farger Minimalt vedlikehold Til alle typer fasader Eter-Color er en værbestandig

Detaljer

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus!

Stålplatetak med stor styrke. Isola Powertekk. - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Isola Powertekk Stålplatetak med stor styrke Isola Powertekk - Stålplatetak som holder! Tørre og sunne hus! Styrke og holdbarhet Isola Powertekk stålplatetak er bygget opp av syv ulike sjikt. Stålsjiktet

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING - FORSKALING AV TRE

MONTERINGSVEILEDNING - FORSKALING AV TRE MONTERINGSVEILEDNING - FORSKALING AV TRE B Tegnforklaring: Lektene må være min. 60 mm bred på skjøtenes kortside (ved bruk av trelekter; stålprofiler kan være min. 45 mm). Resten av lektene kan være 45

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. Next base positioning. xt base positioning. Remove outer masking PL A ST MO.NO (600mm) 600/3-600/4

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. Next base positioning. xt base positioning. Remove outer masking PL A ST MO.NO (600mm) 600/3-600/4 xt positioning Next positioning 600/ - 600/ 600/ - 600/ move EN ELEGANT TAKLØSNING PL A ST MO.NO SNØSONER Norge er inndelt i snøsoner, som res på den normale snømengden i de ulike områdene. Snøsonene avgjør

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5" 800/4 31.5" 800/4

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5 800/4 31.5 800/4 ase positioning se positioning.625 (600mm) 25 (600mm) 600/3-600/4 00/3-600/4 URLIN LIN 3.5" 3.5" URLIN LIN p ve outer e outer EN ELEGANT TAKLØSNING SNØSONER Norge er inndelt i snøsoner, som res på den

Detaljer

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd

SVELLEBÅND. MASTERSTOP Bentonittsvellebånd. MASTERSTOP SK selvklebende bentonittsvellebånd SVELLEBÅND MASTERSTOP Bentonittsvellebånd selvklebende bentonittsvellebånd Betongvegg stopper vannet stående vann Såle Godkjent av byggetilsynet Egnet til soner med vannutskifting Funksjonstestet MASTER

Detaljer

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus

Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Trinnvise anvisninger Bygge et trehus Velg tre Velg et tre med den rette strukturen, og pass på at treet du velger, er sunt dette er avgjørende for at du skal få en solid, sterk trehuskonstruksjon. Tresorter

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet

lindab takrennesystem monteringsanvisning Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Lindab Rainline TM Takrennesystem det komplette takrennesystemet Monter enkelt og raskt 1 Dimensjonering Gjennom å multiplisere takets lengde X med bredden Y får du takets areal A. I tabellen kan du se

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning PL A ST MO.NO 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5" 800/4 31.

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning PL A ST MO.NO 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5 800/4 31. SUNGLAZE ase se.25 (00mm) 25 (00mm) 00/ - 00/ 00/ - 00/ URLIN LIN.5".5" URLIN LIN p ve e SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING PL A ST MO.NO SNØSONER Norge er inndelt i snøsoner, som res på den normale snømengden

Detaljer

Monteringsanvisning Aedis A3-3 moduls

Monteringsanvisning Aedis A3-3 moduls Monteringsanvisning Aedis A3-3 moduls Artikkelnummer Benevnelse 71702100010 Leskur AEDIS A3 4300x1400, RAL 9005 71702100015 Leskur AEDIS A3 4300x900, RAL 9005 Revisjon 1 05.09.18 BBL 1 Plukkliste Pos Antall

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes)

Flexit vs/v160. Bruksområde: VS Ventilasjon + Spillvannsavlufting V Ventilasjon (rundt lokk på toppen må ikke fjernes) 93012N-05 2010-01 Flexit vs/v160 Monteringsveiledning Takhatter - Plast For alle takbelegg unntatt papp/shingel og torvtak. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjons-anlegg som er i kontinuerlig

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg.

Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Tak- og veggplater Tak- og veggplater som beskytter dine bygg. Varemerket armat er etablert i hele Europa, og inngår i verdens største stålkonsern, ArcelorMittal. Både produksjonen og profileringen av

Detaljer

Er ytterdøra på huset ditt ubeskyttet FØR ETTER. Mål opp og sag til... Det er naturlig med et letak over døra

Er ytterdøra på huset ditt ubeskyttet FØR ETTER. Mål opp og sag til... Det er naturlig med et letak over døra t letak over ytterdøra gir ly for regnet og beskytter døra. ette letaket har utskjæringer og pyntelister som passer til stilen på huset, men du kan selvsagt lage et enklere utformet letak hvis det passer

Detaljer

GLASSREKKVERK NYHET KOMMER 1. APRIL 2018 PLASTMO GLASSREKKVERK SKAP ET HYGGELIG UTEMILJØ OG NYT UTSIKTEN PLASTMO.NO

GLASSREKKVERK NYHET KOMMER 1. APRIL 2018 PLASTMO GLASSREKKVERK SKAP ET HYGGELIG UTEMILJØ OG NYT UTSIKTEN PLASTMO.NO GLASSREKKVERK NYHET KOMMER 1. APRIL 2018 PLASTMO GLASSREKKVERK SKAP ET HYGGELIG UTEMILJØ OG NYT UTSIKTEN PLASTMO.NO PLASTMO REKKVERK Plastmo Rekkverk består av to kvalitetsløsninger: Et stilfullt glassrekkverk.

Detaljer

Veiledning tak. Cembrit Bølgeplater

Veiledning tak. Cembrit Bølgeplater Veiledning tak Cembrit Bølgeplater Innhold Produkter 3 Tilbehør 4 Ventilasjon 5 Oppbyging av tak 6 Oppbevaring og håndtering 8 Bearbeiding 9 Sikkerhet 10 Montering 11 Takfot 15 Vindski og møne 16 Valm

Detaljer

Hagebord Tegningspakke

Hagebord Tegningspakke Hagebord Beskrivelse 2096-2 Hagebord Tegningspakke Hagebordet har en solid design og er av tradisjonell type med faste seter. Selve bordplaten måler 2 x 0,75 meter og er satt sammen av 36 x 148 mm justert

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 500

Avtrekkssystem type CD 500 Avtrekkssystem type CD 500 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 500 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Icopal Glassrekkverk. April 2013. Ta naturen inn

Icopal Glassrekkverk. April 2013. Ta naturen inn Icopal Glassrekkverk April 2013 Ta naturen inn Icopal Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Gettyimages 2 Ta naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte av en

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING TAKLØSNINGER MONTERINGSVEILEDNING TERMOTAK, TERRASSETAK, SUNGLAZE OG DRYPPSTOP

MONTERINGSVEILEDNING TAKLØSNINGER MONTERINGSVEILEDNING TERMOTAK, TERRASSETAK, SUNGLAZE OG DRYPPSTOP MONTERINGSVEILEDNING TAKLØSNINGER MONTERINGSVEILEDNING TERMOTAK, TERRASSETAK, SUNGLAZE OG DRYPPSTOP INNHOLDSFORTEGNELSE TWINLITE TERMOTAK Før du begynner... 3 Oversiktstegning... 3 Sperre/lektekonstruksjon

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade

Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade Monteringsveiledning Bluclad som ventilert fasade 1 Generelt Denne monteringsveiledning omhandler montering av Bluclad som underlag for pussede løsninger på underkonstruksjon av tre til utvendige fasader

Detaljer

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler

Monteringsanvisning. Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Monteringsanvisning Plannja Takpanner & Klassiske Profiler Platenes gåbarhet Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Uansett gjelder det å være forsiktig ved gange og arbeide på

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING - FORSKALING AV TRE

MONTERINGSVEILEDNING - FORSKALING AV TRE DESIGNPANEL MONTERINGSVEILEDNING - FORSKALING AV TRE Tegnforklaring: Lektene må være min. 60 mm bred på skjøtenes kortside (ved bruk av trelekter; stålprofiler kan være min. 45 mm). Resten av lektene kan

Detaljer

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK

MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MONTERINGSANVISNING METROTILE URBAN TAK MARS 2017 MONTERING AV METROTILE TAKPANNER KUTTING AV PLATER Kapping av platene gjøres med platesaks eller vinkelsliper / sirkelsag med maks omdreining 4200 pr.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 1

MONTERINGSANVISNING 1 MONTERINGSANVISNING 1 FORBEREDELSER VIKTIG! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner. MATERIALEGENSKAPER Trekompositt er et termisk materiale som utvider seg og krymper i lengderetning i

Detaljer

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak

MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG. SELVBYGGER EASY TOP tak MONTERINGSRÅD NORTETT OVERLAGSBELEGG SELVBYGGER EASY TOP tak april 03 Generell informasjon Forberedelse og underlag Nortett Selvbygger kan monteres på takfall ned til 3, eller benyttes som terrasse-tekking

Detaljer

Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade. Actua

Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade. Actua Moderne fl at dobbeltfalset taktegl for tak og fasade TEKNISKE DATA DIMENSJONER 19 2a 2 4 Effektive byggemål Lekteavstand Dekkbredde 0 mm mm Totale mål Lengde Bredde mm mm 3 1 17 14 18 > 0 - Antall/m2

Detaljer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter. Gyptone BIG kan anvendes i mange

Detaljer

MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE "HERCULES" SAMMENSTILLINGSTEGNINGER TERRASSEMARKISER

MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE HERCULES SAMMENSTILLINGSTEGNINGER TERRASSEMARKISER MONTERINGSBESKRIVELSE REX TERRASSEMARKISE TYPE "HERCULES" Markisen kan monteres enten under takutspring eller på vegg. Festebrakettene bør sitte så nær armene som mulig, da det er der belastningen er størst.

Detaljer

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 91 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR

KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR 1 KAMI MONTERINGSANVISNING FOR TAKPLATER OG TILBEHØR PLEGEL, PlusPLEGEL & TerraPLEGEL www.kami.se 2 KAMI TERRAPLEGEL, PLUSPLEGEL OG PLEGEL PRODUSERES I STÅLPLATER I ENKEL- OG DOBBELKRUM UTFØRELSE. Enkelkrum

Detaljer

SKARPNES TAKTEGL RG10

SKARPNES TAKTEGL RG10 SKARPNES TAKTEGL RG10 Utgave 7 Siste utgave kan lastes ned fra www.skarpnes.com Vakre tak - år etter år INNHOLD Viktige momenter ved lekting side 4 Bruk av topptegl side 6 Tilpasning av mønetegl ved endeavslutning

Detaljer

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting

Flexit vs/v/s125. Bruksområde: Modell VS: Ventilasjon + Spillvannsavlufting Modell V: Ventilasjon Modell S: Spillvannsavlufting Flexit vs/v/s125 94080N-06 2011-10 Monteringsveiledning Takhatter - Stål For montering på dobbelkrum takstein, samt egen utførelse for papp/shingel. Forutsetninger: Tak med min. 22 takvinkel og ventilasjonsanlegg

Detaljer

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008)

GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 80200) (23.10 2008) GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 90 249 16 MVA Fredheimveien 20 B 107 Oslo GROM HESTEHUS 14 m2 modell (Varenummer 0200) (23.10 200) Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene

Detaljer

SPEKVA. Monteringsveiledning. Heltre. August 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsveiledning. Heltre. August 2013. www.spekva.com Monteringsveiledning Heltre August 2013 www.spekva.com Innholdsfortegnelse side For monteringen - reklamasjonsrett... 3 Mottakelse og oppbevaring... 4 Plassering... 4 Montering av benkeplater... 5 Montering

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Isola Firkantrenne. 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95. Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt

Isola Firkantrenne. 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95. Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt Isola Firkantrenne 3:100 juni. 01 Erstatter juli 95 Styrke, design og holdbarhet i ett og samme produkt Den store styrkeprøven Hvert eneste år må huset bestå den store styrkeprøven. Utfordringen er regn,

Detaljer

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI

SOLO+ 10 ÅR MONTASJE ANVISNING. SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet GARANTI. kvalitet - helt enkelt GARANTI SOLO+ kvalitet - helt enkelt MONTASJE ANVISNING SOLO+ fra uteplassen.no Skyvedører og vinduer for det Norske klimaet Solo+ - plassen.no 1 SOLO+ MONTASJEANVISNING PARTIFORKLARING HVF eller B-parti Skyvevindusparti

Detaljer

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen

Bond Tak. Høykvalitets takpanner. tak. april 2013. BOND - den lette takløsningen tak Bond Tak Høykvalitets takpanner tak BOND - den lette takløsningen BOND er et høykvalitetsprodukt med mange lekre overflater og farger. BOND takpanner er produsert av aluzink stål, som gir lang levetid

Detaljer

ROYAL STÅLHALL Montasjeanvisning av stålhall 5 x 6 m.

ROYAL STÅLHALL Montasjeanvisning av stålhall 5 x 6 m. ROYAL STÅLHALL Montasjeanvisning av stålhall 5 x 6 m. NORSK SMÅFESERVICE A/S 1480 SLATTUM TEL 67 07 72 00 MONTASJE AV STÅLHALL 1. Kontroller delene mot tegningene. Hallen består av følgende hovedkomponenter:

Detaljer

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering

Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Leggeveiledning Icopal Ventex Supra selvklebende omlegg Diffusjonsåpne undertak for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Oktober 2012 Produktinformasjon Icopal Ventex Supra med selvklebende omlegg

Detaljer

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning

Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Optimavent 60/30 P/F Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett Optimavent 60/30 P/F: - Optimavent P / F-modell - ½ rør L = 1000 mm - ½ rør L = 1500 mm - Innblåsningsvifte type D - Hette Ø 1170 mm -

Detaljer

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015

ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 ICOPAL Glassrekkverk Mars 2015 Bring naturen inn ICOPAL Glassrekkverk Den elegante og sikre - nyt lyset og utsikten Foto: Clara Rose/Getty 2 Bring naturen inn løsningen Glassrekkverk gir deg fullt utbytte

Detaljer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse Gyptone BIG Curve er en unik løsning som kombinerer design og akustisk ytelse. Gyptone BIG Curve er en bøyd himling montert på et opphengsystem

Detaljer

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER Side 1 av 7 Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er beskrevet

Detaljer

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning PL A ST MO.NO 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5" 800/4 31.

SUNGLAZE SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING. se positioning PL A ST MO.NO 600/3-600/4. 25 (600mm) 00/3-600/4 URLIN 31.5 800/4 31. SUNGLAZE ase se.2 (00mm) 2 (00mm) 00/ - 00/ 00/ - 00/ URLIN LIN URLIN LIN p ve outer masking e outer masking SUNGLAZE EN ELEGANT TAKLØSNING PL A ST MO.NO SNØSONER Norge er inndelt i snøsoner, som res på

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Monteringsanvisning Aedis A4-4 moduls

Monteringsanvisning Aedis A4-4 moduls Monteringsanvisning Aedis A4-4 moduls Artikkelnummer Benevnelse 71702100020 Leskur AEDIS A4 5700x1400, RAL 9005 Revisjon 1 05.09.18 BBL 1 Plukkliste Pos Antall Beskrivelse Anmerkning Tegning # 1 1 stk

Detaljer

Monteringsanvisning. Smart-hytte

Monteringsanvisning. Smart-hytte Monteringsanvisning Smart-hytte Merking av deler For å sikre kvaliteten på byggesettet du mottar monteres Smarthytta hos Hyttetorget før den demonteres og pakkes. Det er av og til nødvendig å gjøre små

Detaljer

GROM HUS 14 m2 modell

GROM HUS 14 m2 modell GROM HUS MONTERINGSANVISNING Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS 14 m2 modell Les denne monteringsanvisning, gjerne flere ganger. Få med deg tipsene og det som kan gjøre at du sprer

Detaljer

Avtrekkssystem type CD 400

Avtrekkssystem type CD 400 Avtrekkssystem type CD 400 Monteringsveiledning Bestanddeler i komplett CD 400 avtrekkssystem: Viftepanel (innsugskon) Spjeldring/opphengsbånd ½ rør L = 1000 mm/1500 mm Skjøtebånd rør-rør Strammebånd Avtrekksvifte

Detaljer

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no

BENDERS TAK LEGGEANVISNING. For håndverkere eller deg som legger taket selv. Mer om Benders www.benders.no BENDERS TAK LEGGEANVISNING Falset/Glasert tegltakstein For håndverkere eller deg som legger taket selv Mer om Benders www.benders.no Med Benders falset tegltakstein kan du selv legge ditt nye tak. Er du

Detaljer