GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR ÅRGANG. God Påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske!"

Transkript

1 GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR ÅRGANG Barnekoret Shalom feirer 25-års-jubileum i mars. God Påske!

2 Sogneprestens spalte Gi meg vann! Uten vann intet liv. Du og jeg består i hovedsak av vann og kan ikke leve mange dager uten å tilføre vann i en eller annen form. Når astronomene i våre dager utforsker andre deler av vårt solsystem er et av hovedspørsmålene: Hvor finner vi vann? Vitenskapsmenn og kvinner studerer nå bilder og prøver overført elektronisk fra satellitter i bane rundt Mars og fra nylig også fra små ubemannede kjøretøy på overflaten av den røde planet. Tro om det har vært rennende vann på Mars og kanskje mikroorganismer der i en fjern fortid (2-3 milliarder år før oss). For svært mange fattige mennesker i den tredje verden er spørsmålet helt annet og mer påtrengende: Hvor kan jeg finne drikkevann til meg og mine slik at vi kan berge liv og helse! Mange må ta til takke med helsefarlig vann fordi bedre vann ikke er tilgjengelig eller er for dyrt. Mange blir syke og om lag 5 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer som skyldes dårlig vann. Kirkens Nødhjelp har i en årrekke arbeidet med å skaffe rent vann til vanlige mennesker i ulike land i Afrika. 23. mars får vi alle mulighet til å støtte dette livsviktige arbeidet gjennom årets fasteaksjon. Ta vel imot våre bøssebærere (i hovedsak konfirmanter)! La meg få drikke! sa Jesus en gang til en ukjent kvinne ved en brønn. Han var tørst og hadde ikke noe å dra opp vann med fra den dype brønnen. I samtalen som fulgte ble kvinnen etter hvert klar over at Jesus hadde tilgang til vann av en helt annen kvalitet enn det som fantes der i brønnen. Den som drikker av dette vannet (i brønnen), blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv. Ikke rart at kvinnen sa: Herre, gi meg dette vannet! Hun forsto først ikke rekkevidden av dette, men i dagene som fulgte fikk det synke og ble utdypet. Hvordan kunne Jesus være en slik kilde til liv? I vår kristne tro regner vi Gud som den eneste som har Liv og som derfor også kan gi liv til andre. I Det nye testamentet framgår det at Jesus har Liv i seg fordi han er Guds Sønn og var hos Gud før verden ble skapt. Dette evige (udødelige) livet kan han dele med oss mennesker. Hvordan det gikk til blir vi snart minnet om gjennom påskens drama. Ved å leve oss inn i det som skjedde skjærtorsdag, langfredag og påskedag kommer vi nær kilden med levende vann. Hver den som tar imot dette vannet får en kilde i seg med vann som veller fram og gir evig liv. God fasteaksjon og God Påske! KOPERVIK MENIGHET Kopervik menighetskontor Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Postboks 14, 4291 Kopervik Telefon Telefax e-post: Kontortid: Tirsdag - torsdag kl Kopervik Ungdoms- & Alderssenter Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik Telefon Senterets telef.automat: Sogneprest: Jon Sverre Servan Telefon kontor Telefon privat Prostiprest: Lars Harald Tjøstheim Telefon kontor Telefon privat Kantor: Øystein Bredal Telefon kontor Telefon privat Kateket: Solveig Leikvoll Telefon kontor Telefon privat Adm. Leder: Kari Magnussen Telefon Telefon privat Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde Telefon Sekretær: Margrethe Larsen Telefon Telefon privat Kirketjener: Birgitta Severinsen Telefon privat Menighetsrådsformann: Øyvind Jørg Kristoffersen Telefon Dåpsvertinner: Tone Elin Tollessen, Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland Vorraa, Anne Marie Gaustad Stiftelsen Kopervik U&A senter: Formann: Per Melvær Telefon privat Kopervik menighets barnehage Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik Styrer: Bodil Melkevik Kirkeskyss Telefon , søndag kl NB! Gudstjenesteskyss kun til "vanlige gudstjenester" (ikke ved familie- og høytidsgudstjenester). Se kirkeannonse i Haugesunds Avis lørdager. Kirkeverge i Karmøy: Marta Lunde Medhaug Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Post: Rådhuset, 4250 Kopervik Telefon Telefax Utkommer med 4 nr i året. Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen, redaktør Ingeborg Ellingsen Nils Petter Sætrevik Lars Gaustad Grafisk produksjon: Oppsett: Tor Sjursen Trykk: as KARMØY TRYKKERI Frivillig kontingent: Kr pr år Girokonto for støtte til bladet: Annonsepris: Kr pr. 4 nr. - standard-størrelse. Ekspedisjon/distribusjon: Per Severinsen Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i Kopervikområdet. Distribueres gjennom postverket til husstander som har postboks Opplag: Kirketorget

3 Ein Fars kjærleik Det var etter ei av dei netter då morshjarta verka og svei og banka på attstengde dører og såg korkje lys eller vei. Men høyrer du ikkje, Herre? Ser du`kje her kor me lid? Har du `kje tanke for barnet du la der i handa mi? Då ropa og gråten var stilna, gav demringa ingen svar. Men bak meg høyrde eg kviskring: Og han kallar du Himmelske Far! Då stod det med eitt framforbi meg ei anna sorgtyngd mor, som vrei seg i botnlaus smerte og ropa dei kjende ord: Maria var namnet til kvinna og sonen var han som ein gong vart fødd då himlen seg opna og englar om barnet song. Nå står ho og høyrer ropet: Korsfest han!, og sig i kne medan sonen vert spikra til korset og døyr på skamma sitt tre. Då tordnar ei røyst gjennom rommet. Og røysta er djup av sorg. Det er ein far som talar ut frå si himmelske borg. Skulle eg ikkje høyra og skulle eg ikkje sjå? skulle eg ikkje elska det barn som ved brystet ditt låg? Eg som har gjeve min eigen son, min dyraste skatt ned til jord. Skulle eg ikkje då lida med kvar einaste sorgtyngd mor? Men sjå ein gong til på Maria: Sjå henne påskedag! Slik skal du og erfara at eg skal snu natt til dag! Eg kan snu sorg til glede. Eg kan snu død til liv. Vend du deg alltid til meg. For hugs at eg elskar deg! Pieta av Michelangelo Skrevet under Alpha-weekenden på Grinde i fjor høst av Ingeborg Ellingsen Kirketorget 3

4 SPENNENDE JOBB FOR SPENNENDE DAME! Koperviksjenta Mai Camilla Munkejord ble i mai 2003 ansatt i et vikariat som forsker og konsulent ved Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger (SIK). Senteret ble etablert i 1991 for å skape bedre kommunikasjon mellom folk av ulik nasjonal og kulturell bakgrunn. Oppdragsgivere for SIK er bl.a. Det norske misjonsselskap, Misjonsalliansen og ikke minst Norad. Den perfekte jobben For en nyutdannet sosialantropolog med hjerte for Afrika er arbeidet på SIK den perfekte jobben. Her er spennende og varierte oppgaver knyttet til Nord-Sør problematikk, bistand og utvikling. Mai jobber blant annet med å følge opp og evaluere et større Norad-finansiert Hiv/ Aids prosjekt i Kamerun. Hun har jobbet med søknadskriving for å få i gang et Fredskorpsprosjekt mellom SIK og Universitetet i Toliara på Madagaskar, og hun har kurs på internasjonal avdeling i Statoil i interkulturell kommunikasjon. Hun har hatt kurs i kulturforståelse for både IMI bibelskolestudenter og for Hald-studenter, som er ute i feltarbeid over hele verden. Kurser Norad-stipendiater En av Mais første oppgaver i det nye året har vært å kurse Noradstipendiater fra Sør-Amerika, Afrika og Asia i norsk kultur og væremåte. Og hvem skulle være bedre skikket til dette enn henne? Etter halvannet studieår i Frankrike og halvannet i Kamerun snakker Mai flytende fransk og selvsagt engelsk. Hun har dessuten hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. Fra sin tid som student og ettåring for NMS i Kamerun og fra flere kortere opphold i landet har Mai god kjennskap til hva som kjennetegner høyere utdanningsinstitusjoner i Sør. Derfor vet hun også noe om hvilke problemer disse studentene står overfor i det norske samfunnet. Her forventer vi blant annet en mye høyere grad av sjølstendighet og egen refleksjon enn det mange av studentene er vant med fra utdanningsinstitusjonene i sine hjemland. Hovedfagsoppgaven forbudt lesing i Kamerun! I sin hovedfagsoppgave om problemstillinger som knytter seg til høyere utdanning i Sør, peker Mai på at ulike former for lokal maktmisbruk utgjør en alvorlig hindring for at studentene kan få utvikle seg sjølstendig, og ikke bare bli ofre for et maktapparat som styrer livene deres. Siden studentene er helt avhengige av økonomisk støtte fra andre, blir de ofte utsatt for ulike typer maktmisbruk som hindrer dem i å ta selvstendige valg. Strykprosenten til eksamen er dessuten svært høy, i noen fag opp mot 90 %. I Ngaoundéré er Mai sin hovedfagsoppgave elsket av studentene. Kanskje nettopp derfor er den blitt trukket tilbake fra biblioteket. Utdanningsministeren har nedsatt en komite som skal evaluere den og gå igjennom alle eksemplene som setter søkelyset på maktmisbruket og de konsekvensene det får for studentenes elendige studievilkår. Men innholdet er jo allerede kjent, og blir altså tatt alvorlig. Kanskje vil det på sikt føre til forandringer? Tradisjonell misjon på vei ut? - Det er ikke lenger er så mange som ønsker å vie et helt liv til misjonen nå som før, påpeker Mai Camilla. Kanskje alternativet for misjonsselskapene i sterkere grad blir å støtte søsterkirkene i Afrika i stedet for å sende misjonærer fra Norge for stadig kortere perioder? Dette er en kostbar ordning for misjonsselskapene, og misjonærene har kanskje verken den språklige eller kulturelle kompetansen til å gjøre den jobben samarbeidskirken ønsker de skal gjøre. Misjonærlønnen er dessuten ekstremt mye høyere enn det en lokal profesjonell medarbeider ville hatt i tilsvarende stilling! Dette kan skape misnøye, og det kan dessuten invitere til korrupsjon eller uærlighet. Mai blir ivrig. - Hvordan ville vi reagert på å ha en misjonær her fra Asia som snakker elendig norsk og ikke vet noe om forholdene i Kopervik, men som likevel får 5 mill. i årslønn?? Mai mener alternativet er å støtte søsterkirkene økonomisk til ledelse og utdanning, og samtidig ha diverse Noradfinansierte samarbeidsprosjekter, for eksempel innen kvinne-barn-tematikken, helse, jordbruk, og å bruke nasjonale forkynnere og prosjektledere. Prosjek- 4 Kirketorget

5 tene bør selvsagt følges opp av kompetente konsulenter i fra Norge, både når det gjelder økonomi og aktiviteter. SIK får for eksempel god tilbakemelding på sin prosjektoppfølging fra søsterkirken i Kamerun og Madagaskar. Feirer bryllup i Sør-Afrika Idet dette intervjuet skrives, forteller Mai at hun nettopp har fått tilbud om fast stilling på SIK. Samtidig tilbyr Høgskolen i Alta henne en 4-årig stipendiatstilling. Det blir spennende å se hva hun velger. I mars skal hun tre uker til Kamerun, og deretter går ferden til Sør-Afrika, der hun og hennes kjæreste, Ståle Berglund, skal gifte seg. Kirketorget og leserne ønsker Mai Camilla lykke til med det spennende og krevende arbeidet hun står midt oppe i, og sender våre lykkeønskninger til det forestående bryllupet! For dem som vil vite mer om SIK er nettadressen: AVN Kirkekorets jubileumskonsert "Kvinnene hadde de nye blå kappene ferdigsydd til jubileet, mennene får sine seinere. Kappene er en gave fra Eldretreffet på Senteret. Koret ga oss en fantastisk opplevelsesrik time, og utøverne var vel verd de blomsterbukettene de mottok etter publikums hjertelige og stående applaus." Foto: I.E. Kopervik kirkekor feiret 10-årsjubileum Gratulerer med 10 år i kontinuerlig utvikling, og med flott gjennomført jubileumskonsert! Det var nesten godt at folk på Haugalandet ikke visste hvor flott denne konserten kom til å bli, for da hadde kirken blitt sprengt. Nå var det akkurat passe med publikum, nemlig så godt som fullt hus, og det fortjente dere virkelig. Hovedverket, Messe av Steve Dobrogosz, var det virkelig spennende å lytte til. Koret gjorde en kjempeinnsats, og med så dyktige musikere til hjelp, ble det hele en flott opplevelse. Det er ikke mye hjelp å få av akustikken i Kopervik kirke, men koret klinger likevel homogent og tekstuttalen var glimrende. Lykke til videre! Hilsen Njål Steinsland. Det er så fint å oppleve at det finnes grupper i våre omgivelser som arbeider seriøst med å utvikle et musikalsk uttrykk i vår kommersialiserte tid. Det var naturlig at Øystein Bredals musikk sto på programmet. Det er på en måte også hans 10-årsjubileum. Spesielt to av sangene hans, Kom Sannings Ande og Nær er Guds vreides dag, er rene perler og fortjener stor utbredelse. Det at store musikalske talenter oppdages i kirkemusikalske miljøer er ikke noe nytt. Kari Dahl Nielsen har stemmemessige ressurser utenom det vanlige, og det blir spennende å se hva hun kan drive det til. Foto: I.E. Kirketorget 5

6 Eide bedeh Søndag 25. januar feiret Eide bedehus 100-årsjubileum, men i Eidsbygda er der enda eldre tradisjoner for kristen møtevirksomhet. Allerede i 1871 ble den første misjonsforeningen startet av Karoline Siqveland og Malene og Asseline Bedehuset sterk posisjon i bygda Mange som sokner til bedehuset har i årenes løp gjort en stor innsats, ikke bare gjennom dugnadsarbeid, men og i form av gaver og tjenester. En av Søndagskoletur med ELSI i 1957 dem som fortjener stor takk er Agnes Larsen, en av de eldste på festen. Hennes bestefar ga i sin tid tomta til bedehuset, og Agnes sjøl har et langt liv bak seg i trofast tjeneste for huset, og blant annet vært den som har hatt daglig tilsyn i en årrekke. Da den første basaren ble holdt i 1920, kom det inn kr ikke verst, folketallet tatt i betraktning! Ja, helt fra Amerika kom det gaver da Anders T. Eide sendte dollar verd kr. 77 til bedehuset, og tiltrengt utstyr kunne kjøpes inn. Denne store oppslutningen om bedehuset kom og til uttrykk på festen, da det kom inn hele kr i kollekt. Rundhaug sto for det meste av ombyggingen i 1962 da huset ble totalrenovert og fikk et tilbygg med kjøkken og toaletter. Sivert var søndagsskolelærer og hadde en fraktbåt som het Elsi. Hver sommer tok han hele Eidsbygda med seg innover i Ryfylke på søndagstur. Elisabeth starta barneforeningen Solgry, som fremdeles er i sving og har basar hver høst. I 1963 fikk hun 24 kvinner med i den første bedehusforeningen, som fortsatt står for drift og vedlikehold av bygget. Hvert år i over 30 år sydde Elisabeth to store juleduker til basaren, til sammen kanskje over 70 duker! Det må en vel kalle dyktig trofasthet. Gavmild kommune Festkvelden ble ledet av Reidar Grønnestad, som er nåværende formann i bedehusstyret. Ordfører Kjell Arvid Elisabeth og Sivert Rundhaug Ekteparet Elisabeth og Sivert Marit Jonassen, Berta Tveit og Signe Ytreland Agnes Larsen og 6 Kirketorget

7 us 100 år Skår. I 1899 tok Tilla Melkevik initiativet til Eide sjømannsmisjonsforening, der hun var formann i 45 år! Møtene holdt til rundt om på gårdene, men da bedehuset sto ferdig i 1904, ble det tilholdssted for både voksen- og barnearbeid. Svendsen var kveldens festtaler. Ikke så unaturlig valg siden han er gift med oldebarnet til han som talte på festen for 100 år siden, Peder Haga. Han hadde med hilsen fra Karmøy kommune og en gavesjekk på kr Det vanket og blomsterhilsener fra så vel Kopervik menighet som Sund bedehus og Eide sjømannsmisjon. Utflyttede Ingrid Rundhaug Vegum, som har laget et flott sølvarbeid til basaren nå i februar, sendte en hilsen som ble lest opp. Forkynner David Svensen, nevø av Agnes Larsen og den som nå har tilsyn med huset, hadde laget et interessant resymé av husets historikk. Og som for ytterligere å understreke de sterke slektsbånd som husets brukere har til de første ildsjelene, så var det Lars Haga som innledet og avsluttet med vakker sang. Han er og oldebarnet til Peder Haga. Bedehus i flittig bruk Mange foreninger og grupper har faste møter på bedehuset i dag. Alle misjonsforeningene i bygda har basar Kjell Arvid Svendsen på talerstolen en gang i året, og innen barnearbeidet er det flere grupper. Søndagsskolen har opp gjennom årene hatt stor oppslutning, med basarer og juletrefester som høydepunktene. Formann i bedehusforeningen i dag er Lillian Svensen. Den sørget for 70 nye stoler til jul, og har nytt gulvbelegg på ønskelista. Med den giverglede og glød for bedehuset som preger Eidsbygda også i dag, vil nok det ønsket snart bli oppfylt! Tekst og foto fra festen: Elisabeth Marie Thomassen Henny Matland God stemning rundt festbordet Kirketorget 7

8 Inspirasjonssamling med både skjemt og alvor Kopervik menighetsråd arrangerer årlig en inspirasjonskveld for de mange frivillige medarbeiderne i menigheten. Den 12. november 2003 ble en noe annerledes inspirasjonssamling. 130 personer hadde takket ja til en festkveld med selveste Han Innante. Lo seg sammen Ikke før hadde Brakkvald Tolvstøkkje med sin gode kameratt Ludvald entret scenen, så fikk morsomme historier, vitser og glade og triste sanger om hverandre smilene og latteren fram hos folk. Velkjent humor fikk en ny vri, så som historien om jenta som spurte moren hvor hun kom fra, og fikk til svar at hun nok var blitt plantet i morens mage som et lite frø. Hvorpå jenta spør: Var det bilde av meg på frøpakken? Forsamlingen lo seg sammen i nærmere en time, og hadde opparbeidet seg god appetitt da det nydelig tillagede koldtbordet og kaker ble servert. Stakkars dokke! I sin ungdom spilte Torolf Nordbø i band, som til og med fikk spille på bedehuset på Finnøy, der han vokste opp. Det var ikke alltid de voksne syntes det var like fint. En reaksjon han fikk fra moren en gang var at hvis Gud syntes det var like stygt som eg, så stakkars dokke! Som svar på spørsmål fra menighetsrådsleder Øyvind Kristoffersen, som ledet festen, fortalte så Torolf om sitt forhold til troen. Han mistet en nær venn i Hillevågulykken, og den kom til å forandre han mye. Han fant ut hvor sårbart livet er, men og at ting her nede har en hensikt. Han prioriterer gudstjenesten høyt, Liv Austdal, Randi Myge, Ingrid Norunn Tungesvik og Anne Marit Skogheim. for å få inspirasjon fra og kontakt med den levende Gud. Ikke bli motløs! Og det var tydelig at Torolf hadde mye inspirasjon å gi videre. Det var skikkelig inspirerende å høre han fortelle om det gode kristne ungdomsmiljøet han vokste opp i, med ledere som var glade i ungdommen, og som de unge og ble glade i (samme hvor gamle lederne var!). - Så ikke bli motløs! oppfordret han. - Det er viktig å formidle det ekte menneskelige, da formidler en åndelighet og. Ungdommen vet hva som er ekte eller ikke. Vitnesbyrdet er det som gjør inntrykk. Det som formidler Jesus formidler og det ekte sanne, for Jesus var det sanne menneske, han var seg sjøl. Takk til de frivillige Det var en glad og takknemlig forsamling som stemte i Navnet Jesus til slutt, med organist Bredal ved pianoet. Mange fortjente en takk for et godt gjennomført arrangement. Blant dem var kjøkkengjengen, med Gerd Svendsbøe i spissen, og ikke minst administrativ leder Kari Magnussen, som både Gerd og Odd Kjell Svendsbøe sjekker oppvasken 8 Kirketorget

9 hadde hatt ideen og sørget for at rundt 200 invitasjoner var blitt sendt rundt. Denne gang hadde også lokalpolitikere fra Hovedutvalget for skole og kultur blitt invitert, og representanter for fire av de politiske partiene møtte opp. Underholdning og god mat er dessuten ikke gratis til så mange folk, og det hadde både KTM-shipping, Skudenes og Åkra sparebank og Sparebank 1, SR-bank forstått, og fikk takk for den støtten de hadde gitt. Men først og fremst var kvelden ment som en takk til de mange frivillige som bruker tid og krefter på menighetens mange aktiviteter. Det blir spennende å se hva neste års inspirasjonssamling har å by på! AVN Nytt alpha-kurs til høsten i Kopervik menighet Fiskedrøs på kaikanten. Rita Bratthammer som `an Mandius og Odd Einar Sørheim som `an Tøres i Markjå. Vi starter opp nytt kurs med Nasjonal Alpha-fest 17. september. - festmiddagen blir holdt samtidig på alle Alpha-kurs over hele landet, - alle som har lyst å begynne på kurs er hjertelig velkommen, - kurset går over 9 kvelder + en weekend på Grinde, - kurset er for alle som har spørsmål om kristendommen, - tidspunkter og opplysninger om påmelding blir kunngjort seinere. Fakta om Alpha: Alpha-kursene ble først arrangert i London i begynnelsen på 90-tallet, og blir nå holdt i menigheter over hele verden. Det blir holdt ca. 600 Alpha-kurs rundt om i Norge. Etter den nasjonale Alpha-middagen i fjor begynte ca mennesker på Alpha-kursene som startet opp etterpå. I Kopervik menighet har vi nå hatt tre Alpha-kurs, med til sammen ca. 80 deltakere og medarbeidere. Når du har deltatt på ett kurs, kan du fortsette som medarbeider eller i kokkegjengen, om du vil, neste gang. På kurset som nå er avsluttet, har til sammen 25 tidligere deltakere vært med som ledere/medhjelpere/kokker. På middagen som avsluttet kurset deltok ca. 60 kursdeltakere og inviterte gjester. Modgunn Brynjelsen hadde hjulpet til å lage fine og symbolske "stasjoner" til bønnevandringen. Bildene ble tatt på Alpha-weekenden på Grinde nov av I. E. ÅRETS store happening for ungdom i sommer er TT- i Haugesund! TT står for Tenårings-Treff og blir arrangert av Norges KFUK/ KFUM hvert 4. år. I år er du så heldig at TT blir en plass nær deg! TT er en 5 dagers festival med konserter, work-shops, dans, idrett, kirke, storsamlinger, 4000 ungdommer, sove på skole, bli kjent med nye, bli forelska, opplevelser, gøy.. - under mottoet CONNECTED. Vil du vite mer, se: - eller du kan spørre kateketen (Solveig). Vi reiser en gjeng fra Kopervik - selvsagt. S.L. SHALOM 25 ÅR! Vi feirer oss selv med jubileumskonsert og kakekalas. I løpet av disse årene har mange barn, (mange er nå blitt voksne), vært medlemmer i koret. Vi inviterer "gamle" medlemmer, og alle andre som har lyst til å feire sammen med oss til Jubileumskonsert lørdag 27. mars kl Alle er samtidig invitert til festkaker, kaffe og brus etter konserten. Kanskje kunne vi, på sparket, fått til et jubileumskor"! Du som leser dette, og kjenner noen som kunne ha lyst til å være med, la jungeltelegrafen gå. Hild Jorunn Olsen, dirigent Kirketorget 9

10 Felles Bedehusmøter Mars kl Tirsdag 16.: Sund Bedehus Sangkameratene Onsdag 17 Stokkastrand Bedehus Åkra kirkekor Torsdag 18.: Eide Bedehus Que Vadis Langfredagsmeditasjon Fredag 19.: Ungdoms- og Alderssenteret Lovsangskveld Kvalavåg Musikkor Bønnevandring Kaffe og gjærbakst Søndag 21.: Ungdoms- og Alderssenteret Keryx Taler på alle møtene: Klaus Muff SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON PB. 23, 4291 KOPERVIK Telefon i Kopervik kirke kl Øystein Bredal spiller pasjonsmusikk på kirkens orgel. Velkommen! 17. MAI Fest på Senteret kl Tannteknisk Laboratorium AS Regnskapskontoret Karmøy Industriområdet Vea Øst 4276 Vedavågen, Telefon Telefon R. Amundsensgt. 12 Postboks Kopervik Se annonse i Avisa Fasteaksjonen 2004 Sjåfører og bøssebærere møter på Senteret tirsdag 23. Mars kl Menighetens årsmøte Søndag 28. mars rett etter gudstjenesten til ca kl Orientering om menighetens arbeide, årsmelding og informasjon om ny altertavle Israelsk hud- og kroppspleieprodukter Basert på urter og Dødehavsmineraler INGER MARIE DAGSLAND Tlf Kopparen, tlf Kopervik TEKLAN INNRAMMING 4250 KOPERVIK TLF Kopervik Karmøy BEGRAVELSESBYRÅ Normisjon Døgnvakt: Telefon Malvin Ferkingstad Mobil TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY KARMØY ELEKTRO- MARKED a/s TEL HOVEDGATA KOPERVIK INSTALLASJON - HVITEVARER - BELYSNING AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR KARMØY FOLKEHØGSKULE Tlf /fax VI HAR FINE SELSKAPSLOKALER 4250 KOPERVIK Olga Hansen Kristiansen A/S Hovedgaten Kopervik Når det gjelder kopiering - forsøk KARMØY INDUSTRI s KOPISENTER DU FINNER OSS PÅ BYGNES TLF Kirketorget

11 Kirkelige handlinger døpte 30. nov Kjartan Vea Olsen Malin Hult Pedersen 14. des Helene Stangeland Blikshavn Celina Engedal Ingve Jensen Eikemo Markus Grindhaug (Åkra kirke) 21. des Edvin Kvilhaug Apeland 25. des Emma Kleven Hansen (Kvinnherad k.) Solveig Lanes 28. des Vilde Emilie Hansen Mjåseth Line Kristin Bjørndal Amund Larsen 11. jan Silje Blikra 25. jan Siri Solvig Bårdsen (Åkra kirke) 01. feb Daniel da Silva Torbjørnsen 08. feb Leif Magne Hoversholm Julie Stokke Tangen døde 16. nov Marie Odivia Olsen Olga Marie Espedal 21. nov Harald Kristiansen 29. nov Nora Eide Solveig Torbjørnsen 01. des Bertha Kristiansen 04. des Jakob Magnus Knutsen 16. des Olga Johanne Kallevig 15. des Nils Kristian Bygnes 17. des Henry Hult 19. des Beate Kolstø 31. des Haldis Alsvik 04. jan Sivert Johan Brekke 10. jan Sverre Hjelmseth 12. jan Johanne Margrethe Olsen 17. jan Bjarne Andreassen 09. feb Elias Hemnes konfirmanter Lørdag 24. april kl Ane Lyseid Authen Petter Kjøllmoen Mary Ann Rusten Lilleaas Espen Olsen Rune Rundhaug Morten Seljestokken Stian Kristoffersen Vedøy Tore Ådland Lørdag 24. April kl Joachim Alexander Naley Bacha Hilde Bakken Mads Fjæreide Kjartan Fredriksen Camilla Pedersen Gjendem Morten Gudmundsen Erik Jonassen Ørjan Jonassen Beate Elisabet Samuelsen Nilsson Sigvard Bakken Paulsen Fredrik Pedersen Stina Rasmussen Linn Kristin Foshaugen Saltnes Siri Bergjord Skålnes Jakob Stol Randi Sulen Espen Skjelde Sveinsvold Maria Sveistrup Odd Erik Torgersen Line Tveit Aleksander Solheim Vormestrand Søndag 25 april kl Eilin Austreid Kristine Løvland Danielsen Karianne Endresen Monika Gressgård Silje Grønnestad Ørjan Hauge Hansen Kjell-Arvid Haugeberg Stine Kristoffersen Ida Lønning Karina Simonsen Meling Vegard Ness Kamilla Nielsen Randi Nilsen Aina Pedersen Oen Heidi Paulsen Bjørn Egil Djønne Pedersen Joachim Riisdal Sheila Shaw Kjetil Ervesvåg Sjursen Kenneth Snørteland Vidar Andre Landa Sunnanå Kristian Skår Tangen Stig Andre Pedersen Vadstø Runar Wiksnes Søndag 25 april kl Werner Brekke Jan Erik Dagsland Marita Tungland Danielsen Tormod Dankel Jørgen Dybdahl Rune Finne Marsela Velde Frantsen Steinar Georgsen Alexander Hansen Anders Håkonsen Kjell Tore Auestad Iversen Pål Morten Jakobsen Line Kalland Magnus Kristiansen Christian Birkelid Langaker Aina Kristin Leknes Kjell Thomas Lie Vegar Liknes Camilla Nævdal Bjørn Mortveit Ognøy Espen Fjeldkårstad Sakkestad Linn Kristin Saltvik Morten Tjørve Storesund Hanne Sverdrupsen Helene Ytreland Vorraa Søndag 2. Mai kl Morten Bygnes Bye Thomas Hausken Helene Helgesen Svein Erik Pedersen Håstø Erlend Bråtå Johnsen Jan Helge Kristiansen Ole Martin Madsen Robin Nymark Liv Judit Olsen Ruth Evita Reiersen Geir Martin Tveit Silje Nygård Ualand Søndag 2. Mai kl Elise Bredahl Øystein Eilertsen Astrid Eline Ferkingstad Christian Hovland Camilla Hult Jostein Skulstad Jansen Stian Sandsgaard Johannessen Johanna Marta Johannsdottir Lars Tore Kolstø Tine Marie Sol Lanton Kristine Gilje Lekven Kristoffer Lundberg Kristin Melkevik Steinar Nordal Sven Inge Nøkling Tom Kristoffer Olsen Robin Aleksander Lanton Pettersen Hanne Rogde Andreas Servan Sølve Solheim Filip Sund Jahn Åge Einarsen Tordal Espen Velde Kristian Walland Aleksander Østvold Ikke bestemt dato ved trykking Dabala Hundasa Susann Falkeid Jacobsen Lillia Bent Lakhdar Greta Osk Sigurbjørnsdottir Renate Sunde (Oppdatert liste på Kirketorget 11

12 PÅ HELLIG-TRE-KONGER FEST MED SHALOM Søndag 4. januar gikk den tradisjonsrike Hellig - tre- konger festen av stabelen på Ungdoms og Alderssenteret. Storsalen på senteret var fullsatt og bordene dekket til fest. Mange foreldre og besteforeldre var møtt frem for å oppleve på nytt deler av Shaloms julekonsert. Shalom fremførte mange fine sanger med tekster om julens budskap, blant annet sanger med titlene: Josefs vise, Gjetergutten og Reisevise. Medlemmer fra koret fremførte også historien om de tre vise menns (hellige tre kongers) besøk i stallen i Betlehem med gaver av gull, røkelse og myrra til barnet i krybben. En stor takk til Shalom for en veldig fin opplevelse. Therese Sunde som Josef (t.v) og Anne Mari Hovdestad som Maria Kveldens taler, Geir Toskedal, minnet oss om at Jesusbarnet var sentrum for de hellige tre kongers oppmerksomhet da de kom til Betlehem. Hellig-trekonger fest er egentlig en Jesusfest. Også i dag er hele vår kristne kulturarv sterkt preget av det som skjedde i Betlehem for 2000 år siden. Vi omgir oss med mange kristne symboler, og fremfor alt er det viktig for oss at troen på Jesus som verdens frelser kan holdes levende. Vi fikk også oppleve afrikanske julesanger. Internasjonal kvinnegruppe deltok med sang på kirundi fra Burundi og oromo fra Ethiopia. Det var familien Ndarusanze fra Burundi og Alamitu Tadese sammen med norske medlemmer av gruppen som bidro med dette populære innslaget i festen. Tekst og foto: Lars Gaustad Josef og Maria mottar gaver fra de tre vise menn. Internasjonal kvinnegruppe, forsterket av familien Ndarusanze Shalom synger 12 Kirketorget

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG. Foto: Kåre V. Nilsen. 17. Mai 2005. God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH,

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG. Foto: Kåre V. Nilsen. 17. Mai 2005. God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH, GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 2 2005 12. ÅRGANG Foto: Kåre V. Nilsen ^ÉÑxÜä ~ ~ Ü~x 17. Mai 2005 God sommer! Barnekoret SILOA med sin dirigent ÅSHILD KOCH, Sogneprestens spalte... Treenighet KOPERVIK

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8.

kjerkebla kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Julemarked på Ungdomshuset Pepperkakebygda er åpnet. Takk til Korus og alle som bidro! Les mer på side 8. kjerkebla Foto: Nina Bentsen For Torvastad menighet Nr 5-2014 - Årgang 58 Montasje: ba1969

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang

Menighetsblad for døvekirkene i Norge. Nr. 5 desember 2006 102. Årgang ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad Menighetsblad for døvekirkene i Norge Nr. 5 desember 2006 102. Årgang I DETTE NR: Alterveggen i Tromsø Døvekirke og forskjellige glimt fra døvekirkelig arbeid Over:

Detaljer

www. haugesund. kirken. no Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4

www. haugesund. kirken. no Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4 www. haugesund. kirken. no Folk og Kirke DEN NORSKE KIRKE Nytt fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter Sept 2012 10. årg. Nr. 4 Tema: Rus og omsorg Vi har besøkt dag og aktivitetssenteret TETRE og

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser

Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser Nr. 2 Vår / Sommer 2006 18. årgang Auto n - Årets Snertingdøl Satser friskt med to nye busser A/S Snertingdal Auto presenterer her sin nye turbuss, en Volvo B12M- 9700H med 420 hestekrefter lakkert i de

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

andakt Givertjeneste Karmel Biskopens julehilsen til menighetsbladene julen 2012 En rosehilsen Erling J. Pettersen, Stavanger biskop

andakt Givertjeneste Karmel Biskopens julehilsen til menighetsbladene julen 2012 En rosehilsen Erling J. Pettersen, Stavanger biskop mb REDAKSJONEN REDAKSJONEN andakt Biskopens julehilsen til menighetsbladene julen 2012 En rosehilsen ArnoldArnold Hjelmås Hjelmås 934 54 934648 54 648 Lars-Tore Lars-Tore AndaAnda 951 44 951348 44 348

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no

NORDBY. Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer KROER. Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang. www.as.kirken.no NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 20. juni 23. august 2013 68. årgang www.as.kirken.no Prestens hjørne Salme 139, vers 1 18 er en viktig tekst for meg. Den sier så mye om vårt

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer