GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR ÅRGANG. God Påske!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske!"

Transkript

1 GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR ÅRGANG Barnekoret Shalom feirer 25-års-jubileum i mars. God Påske!

2 Sogneprestens spalte Gi meg vann! Uten vann intet liv. Du og jeg består i hovedsak av vann og kan ikke leve mange dager uten å tilføre vann i en eller annen form. Når astronomene i våre dager utforsker andre deler av vårt solsystem er et av hovedspørsmålene: Hvor finner vi vann? Vitenskapsmenn og kvinner studerer nå bilder og prøver overført elektronisk fra satellitter i bane rundt Mars og fra nylig også fra små ubemannede kjøretøy på overflaten av den røde planet. Tro om det har vært rennende vann på Mars og kanskje mikroorganismer der i en fjern fortid (2-3 milliarder år før oss). For svært mange fattige mennesker i den tredje verden er spørsmålet helt annet og mer påtrengende: Hvor kan jeg finne drikkevann til meg og mine slik at vi kan berge liv og helse! Mange må ta til takke med helsefarlig vann fordi bedre vann ikke er tilgjengelig eller er for dyrt. Mange blir syke og om lag 5 millioner mennesker dør hvert år av sykdommer som skyldes dårlig vann. Kirkens Nødhjelp har i en årrekke arbeidet med å skaffe rent vann til vanlige mennesker i ulike land i Afrika. 23. mars får vi alle mulighet til å støtte dette livsviktige arbeidet gjennom årets fasteaksjon. Ta vel imot våre bøssebærere (i hovedsak konfirmanter)! La meg få drikke! sa Jesus en gang til en ukjent kvinne ved en brønn. Han var tørst og hadde ikke noe å dra opp vann med fra den dype brønnen. I samtalen som fulgte ble kvinnen etter hvert klar over at Jesus hadde tilgang til vann av en helt annen kvalitet enn det som fantes der i brønnen. Den som drikker av dette vannet (i brønnen), blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv. Ikke rart at kvinnen sa: Herre, gi meg dette vannet! Hun forsto først ikke rekkevidden av dette, men i dagene som fulgte fikk det synke og ble utdypet. Hvordan kunne Jesus være en slik kilde til liv? I vår kristne tro regner vi Gud som den eneste som har Liv og som derfor også kan gi liv til andre. I Det nye testamentet framgår det at Jesus har Liv i seg fordi han er Guds Sønn og var hos Gud før verden ble skapt. Dette evige (udødelige) livet kan han dele med oss mennesker. Hvordan det gikk til blir vi snart minnet om gjennom påskens drama. Ved å leve oss inn i det som skjedde skjærtorsdag, langfredag og påskedag kommer vi nær kilden med levende vann. Hver den som tar imot dette vannet får en kilde i seg med vann som veller fram og gir evig liv. God fasteaksjon og God Påske! KOPERVIK MENIGHET Kopervik menighetskontor Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Postboks 14, 4291 Kopervik Telefon Telefax e-post: Kontortid: Tirsdag - torsdag kl Kopervik Ungdoms- & Alderssenter Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik Telefon Senterets telef.automat: Sogneprest: Jon Sverre Servan Telefon kontor Telefon privat Prostiprest: Lars Harald Tjøstheim Telefon kontor Telefon privat Kantor: Øystein Bredal Telefon kontor Telefon privat Kateket: Solveig Leikvoll Telefon kontor Telefon privat Adm. Leder: Kari Magnussen Telefon Telefon privat Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde Telefon Sekretær: Margrethe Larsen Telefon Telefon privat Kirketjener: Birgitta Severinsen Telefon privat Menighetsrådsformann: Øyvind Jørg Kristoffersen Telefon Dåpsvertinner: Tone Elin Tollessen, Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland Vorraa, Anne Marie Gaustad Stiftelsen Kopervik U&A senter: Formann: Per Melvær Telefon privat Kopervik menighets barnehage Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik Styrer: Bodil Melkevik Kirkeskyss Telefon , søndag kl NB! Gudstjenesteskyss kun til "vanlige gudstjenester" (ikke ved familie- og høytidsgudstjenester). Se kirkeannonse i Haugesunds Avis lørdager. Kirkeverge i Karmøy: Marta Lunde Medhaug Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Post: Rådhuset, 4250 Kopervik Telefon Telefax Utkommer med 4 nr i året. Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen, redaktør Ingeborg Ellingsen Nils Petter Sætrevik Lars Gaustad Grafisk produksjon: Oppsett: Tor Sjursen Trykk: as KARMØY TRYKKERI Frivillig kontingent: Kr pr år Girokonto for støtte til bladet: Annonsepris: Kr pr. 4 nr. - standard-størrelse. Ekspedisjon/distribusjon: Per Severinsen Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i Kopervikområdet. Distribueres gjennom postverket til husstander som har postboks Opplag: Kirketorget

3 Ein Fars kjærleik Det var etter ei av dei netter då morshjarta verka og svei og banka på attstengde dører og såg korkje lys eller vei. Men høyrer du ikkje, Herre? Ser du`kje her kor me lid? Har du `kje tanke for barnet du la der i handa mi? Då ropa og gråten var stilna, gav demringa ingen svar. Men bak meg høyrde eg kviskring: Og han kallar du Himmelske Far! Då stod det med eitt framforbi meg ei anna sorgtyngd mor, som vrei seg i botnlaus smerte og ropa dei kjende ord: Maria var namnet til kvinna og sonen var han som ein gong vart fødd då himlen seg opna og englar om barnet song. Nå står ho og høyrer ropet: Korsfest han!, og sig i kne medan sonen vert spikra til korset og døyr på skamma sitt tre. Då tordnar ei røyst gjennom rommet. Og røysta er djup av sorg. Det er ein far som talar ut frå si himmelske borg. Skulle eg ikkje høyra og skulle eg ikkje sjå? skulle eg ikkje elska det barn som ved brystet ditt låg? Eg som har gjeve min eigen son, min dyraste skatt ned til jord. Skulle eg ikkje då lida med kvar einaste sorgtyngd mor? Men sjå ein gong til på Maria: Sjå henne påskedag! Slik skal du og erfara at eg skal snu natt til dag! Eg kan snu sorg til glede. Eg kan snu død til liv. Vend du deg alltid til meg. For hugs at eg elskar deg! Pieta av Michelangelo Skrevet under Alpha-weekenden på Grinde i fjor høst av Ingeborg Ellingsen Kirketorget 3

4 SPENNENDE JOBB FOR SPENNENDE DAME! Koperviksjenta Mai Camilla Munkejord ble i mai 2003 ansatt i et vikariat som forsker og konsulent ved Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger (SIK). Senteret ble etablert i 1991 for å skape bedre kommunikasjon mellom folk av ulik nasjonal og kulturell bakgrunn. Oppdragsgivere for SIK er bl.a. Det norske misjonsselskap, Misjonsalliansen og ikke minst Norad. Den perfekte jobben For en nyutdannet sosialantropolog med hjerte for Afrika er arbeidet på SIK den perfekte jobben. Her er spennende og varierte oppgaver knyttet til Nord-Sør problematikk, bistand og utvikling. Mai jobber blant annet med å følge opp og evaluere et større Norad-finansiert Hiv/ Aids prosjekt i Kamerun. Hun har jobbet med søknadskriving for å få i gang et Fredskorpsprosjekt mellom SIK og Universitetet i Toliara på Madagaskar, og hun har kurs på internasjonal avdeling i Statoil i interkulturell kommunikasjon. Hun har hatt kurs i kulturforståelse for både IMI bibelskolestudenter og for Hald-studenter, som er ute i feltarbeid over hele verden. Kurser Norad-stipendiater En av Mais første oppgaver i det nye året har vært å kurse Noradstipendiater fra Sør-Amerika, Afrika og Asia i norsk kultur og væremåte. Og hvem skulle være bedre skikket til dette enn henne? Etter halvannet studieår i Frankrike og halvannet i Kamerun snakker Mai flytende fransk og selvsagt engelsk. Hun har dessuten hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. Fra sin tid som student og ettåring for NMS i Kamerun og fra flere kortere opphold i landet har Mai god kjennskap til hva som kjennetegner høyere utdanningsinstitusjoner i Sør. Derfor vet hun også noe om hvilke problemer disse studentene står overfor i det norske samfunnet. Her forventer vi blant annet en mye høyere grad av sjølstendighet og egen refleksjon enn det mange av studentene er vant med fra utdanningsinstitusjonene i sine hjemland. Hovedfagsoppgaven forbudt lesing i Kamerun! I sin hovedfagsoppgave om problemstillinger som knytter seg til høyere utdanning i Sør, peker Mai på at ulike former for lokal maktmisbruk utgjør en alvorlig hindring for at studentene kan få utvikle seg sjølstendig, og ikke bare bli ofre for et maktapparat som styrer livene deres. Siden studentene er helt avhengige av økonomisk støtte fra andre, blir de ofte utsatt for ulike typer maktmisbruk som hindrer dem i å ta selvstendige valg. Strykprosenten til eksamen er dessuten svært høy, i noen fag opp mot 90 %. I Ngaoundéré er Mai sin hovedfagsoppgave elsket av studentene. Kanskje nettopp derfor er den blitt trukket tilbake fra biblioteket. Utdanningsministeren har nedsatt en komite som skal evaluere den og gå igjennom alle eksemplene som setter søkelyset på maktmisbruket og de konsekvensene det får for studentenes elendige studievilkår. Men innholdet er jo allerede kjent, og blir altså tatt alvorlig. Kanskje vil det på sikt føre til forandringer? Tradisjonell misjon på vei ut? - Det er ikke lenger er så mange som ønsker å vie et helt liv til misjonen nå som før, påpeker Mai Camilla. Kanskje alternativet for misjonsselskapene i sterkere grad blir å støtte søsterkirkene i Afrika i stedet for å sende misjonærer fra Norge for stadig kortere perioder? Dette er en kostbar ordning for misjonsselskapene, og misjonærene har kanskje verken den språklige eller kulturelle kompetansen til å gjøre den jobben samarbeidskirken ønsker de skal gjøre. Misjonærlønnen er dessuten ekstremt mye høyere enn det en lokal profesjonell medarbeider ville hatt i tilsvarende stilling! Dette kan skape misnøye, og det kan dessuten invitere til korrupsjon eller uærlighet. Mai blir ivrig. - Hvordan ville vi reagert på å ha en misjonær her fra Asia som snakker elendig norsk og ikke vet noe om forholdene i Kopervik, men som likevel får 5 mill. i årslønn?? Mai mener alternativet er å støtte søsterkirkene økonomisk til ledelse og utdanning, og samtidig ha diverse Noradfinansierte samarbeidsprosjekter, for eksempel innen kvinne-barn-tematikken, helse, jordbruk, og å bruke nasjonale forkynnere og prosjektledere. Prosjek- 4 Kirketorget

5 tene bør selvsagt følges opp av kompetente konsulenter i fra Norge, både når det gjelder økonomi og aktiviteter. SIK får for eksempel god tilbakemelding på sin prosjektoppfølging fra søsterkirken i Kamerun og Madagaskar. Feirer bryllup i Sør-Afrika Idet dette intervjuet skrives, forteller Mai at hun nettopp har fått tilbud om fast stilling på SIK. Samtidig tilbyr Høgskolen i Alta henne en 4-årig stipendiatstilling. Det blir spennende å se hva hun velger. I mars skal hun tre uker til Kamerun, og deretter går ferden til Sør-Afrika, der hun og hennes kjæreste, Ståle Berglund, skal gifte seg. Kirketorget og leserne ønsker Mai Camilla lykke til med det spennende og krevende arbeidet hun står midt oppe i, og sender våre lykkeønskninger til det forestående bryllupet! For dem som vil vite mer om SIK er nettadressen: AVN Kirkekorets jubileumskonsert "Kvinnene hadde de nye blå kappene ferdigsydd til jubileet, mennene får sine seinere. Kappene er en gave fra Eldretreffet på Senteret. Koret ga oss en fantastisk opplevelsesrik time, og utøverne var vel verd de blomsterbukettene de mottok etter publikums hjertelige og stående applaus." Foto: I.E. Kopervik kirkekor feiret 10-årsjubileum Gratulerer med 10 år i kontinuerlig utvikling, og med flott gjennomført jubileumskonsert! Det var nesten godt at folk på Haugalandet ikke visste hvor flott denne konserten kom til å bli, for da hadde kirken blitt sprengt. Nå var det akkurat passe med publikum, nemlig så godt som fullt hus, og det fortjente dere virkelig. Hovedverket, Messe av Steve Dobrogosz, var det virkelig spennende å lytte til. Koret gjorde en kjempeinnsats, og med så dyktige musikere til hjelp, ble det hele en flott opplevelse. Det er ikke mye hjelp å få av akustikken i Kopervik kirke, men koret klinger likevel homogent og tekstuttalen var glimrende. Lykke til videre! Hilsen Njål Steinsland. Det er så fint å oppleve at det finnes grupper i våre omgivelser som arbeider seriøst med å utvikle et musikalsk uttrykk i vår kommersialiserte tid. Det var naturlig at Øystein Bredals musikk sto på programmet. Det er på en måte også hans 10-årsjubileum. Spesielt to av sangene hans, Kom Sannings Ande og Nær er Guds vreides dag, er rene perler og fortjener stor utbredelse. Det at store musikalske talenter oppdages i kirkemusikalske miljøer er ikke noe nytt. Kari Dahl Nielsen har stemmemessige ressurser utenom det vanlige, og det blir spennende å se hva hun kan drive det til. Foto: I.E. Kirketorget 5

6 Eide bedeh Søndag 25. januar feiret Eide bedehus 100-årsjubileum, men i Eidsbygda er der enda eldre tradisjoner for kristen møtevirksomhet. Allerede i 1871 ble den første misjonsforeningen startet av Karoline Siqveland og Malene og Asseline Bedehuset sterk posisjon i bygda Mange som sokner til bedehuset har i årenes løp gjort en stor innsats, ikke bare gjennom dugnadsarbeid, men og i form av gaver og tjenester. En av Søndagskoletur med ELSI i 1957 dem som fortjener stor takk er Agnes Larsen, en av de eldste på festen. Hennes bestefar ga i sin tid tomta til bedehuset, og Agnes sjøl har et langt liv bak seg i trofast tjeneste for huset, og blant annet vært den som har hatt daglig tilsyn i en årrekke. Da den første basaren ble holdt i 1920, kom det inn kr ikke verst, folketallet tatt i betraktning! Ja, helt fra Amerika kom det gaver da Anders T. Eide sendte dollar verd kr. 77 til bedehuset, og tiltrengt utstyr kunne kjøpes inn. Denne store oppslutningen om bedehuset kom og til uttrykk på festen, da det kom inn hele kr i kollekt. Rundhaug sto for det meste av ombyggingen i 1962 da huset ble totalrenovert og fikk et tilbygg med kjøkken og toaletter. Sivert var søndagsskolelærer og hadde en fraktbåt som het Elsi. Hver sommer tok han hele Eidsbygda med seg innover i Ryfylke på søndagstur. Elisabeth starta barneforeningen Solgry, som fremdeles er i sving og har basar hver høst. I 1963 fikk hun 24 kvinner med i den første bedehusforeningen, som fortsatt står for drift og vedlikehold av bygget. Hvert år i over 30 år sydde Elisabeth to store juleduker til basaren, til sammen kanskje over 70 duker! Det må en vel kalle dyktig trofasthet. Gavmild kommune Festkvelden ble ledet av Reidar Grønnestad, som er nåværende formann i bedehusstyret. Ordfører Kjell Arvid Elisabeth og Sivert Rundhaug Ekteparet Elisabeth og Sivert Marit Jonassen, Berta Tveit og Signe Ytreland Agnes Larsen og 6 Kirketorget

7 us 100 år Skår. I 1899 tok Tilla Melkevik initiativet til Eide sjømannsmisjonsforening, der hun var formann i 45 år! Møtene holdt til rundt om på gårdene, men da bedehuset sto ferdig i 1904, ble det tilholdssted for både voksen- og barnearbeid. Svendsen var kveldens festtaler. Ikke så unaturlig valg siden han er gift med oldebarnet til han som talte på festen for 100 år siden, Peder Haga. Han hadde med hilsen fra Karmøy kommune og en gavesjekk på kr Det vanket og blomsterhilsener fra så vel Kopervik menighet som Sund bedehus og Eide sjømannsmisjon. Utflyttede Ingrid Rundhaug Vegum, som har laget et flott sølvarbeid til basaren nå i februar, sendte en hilsen som ble lest opp. Forkynner David Svensen, nevø av Agnes Larsen og den som nå har tilsyn med huset, hadde laget et interessant resymé av husets historikk. Og som for ytterligere å understreke de sterke slektsbånd som husets brukere har til de første ildsjelene, så var det Lars Haga som innledet og avsluttet med vakker sang. Han er og oldebarnet til Peder Haga. Bedehus i flittig bruk Mange foreninger og grupper har faste møter på bedehuset i dag. Alle misjonsforeningene i bygda har basar Kjell Arvid Svendsen på talerstolen en gang i året, og innen barnearbeidet er det flere grupper. Søndagsskolen har opp gjennom årene hatt stor oppslutning, med basarer og juletrefester som høydepunktene. Formann i bedehusforeningen i dag er Lillian Svensen. Den sørget for 70 nye stoler til jul, og har nytt gulvbelegg på ønskelista. Med den giverglede og glød for bedehuset som preger Eidsbygda også i dag, vil nok det ønsket snart bli oppfylt! Tekst og foto fra festen: Elisabeth Marie Thomassen Henny Matland God stemning rundt festbordet Kirketorget 7

8 Inspirasjonssamling med både skjemt og alvor Kopervik menighetsråd arrangerer årlig en inspirasjonskveld for de mange frivillige medarbeiderne i menigheten. Den 12. november 2003 ble en noe annerledes inspirasjonssamling. 130 personer hadde takket ja til en festkveld med selveste Han Innante. Lo seg sammen Ikke før hadde Brakkvald Tolvstøkkje med sin gode kameratt Ludvald entret scenen, så fikk morsomme historier, vitser og glade og triste sanger om hverandre smilene og latteren fram hos folk. Velkjent humor fikk en ny vri, så som historien om jenta som spurte moren hvor hun kom fra, og fikk til svar at hun nok var blitt plantet i morens mage som et lite frø. Hvorpå jenta spør: Var det bilde av meg på frøpakken? Forsamlingen lo seg sammen i nærmere en time, og hadde opparbeidet seg god appetitt da det nydelig tillagede koldtbordet og kaker ble servert. Stakkars dokke! I sin ungdom spilte Torolf Nordbø i band, som til og med fikk spille på bedehuset på Finnøy, der han vokste opp. Det var ikke alltid de voksne syntes det var like fint. En reaksjon han fikk fra moren en gang var at hvis Gud syntes det var like stygt som eg, så stakkars dokke! Som svar på spørsmål fra menighetsrådsleder Øyvind Kristoffersen, som ledet festen, fortalte så Torolf om sitt forhold til troen. Han mistet en nær venn i Hillevågulykken, og den kom til å forandre han mye. Han fant ut hvor sårbart livet er, men og at ting her nede har en hensikt. Han prioriterer gudstjenesten høyt, Liv Austdal, Randi Myge, Ingrid Norunn Tungesvik og Anne Marit Skogheim. for å få inspirasjon fra og kontakt med den levende Gud. Ikke bli motløs! Og det var tydelig at Torolf hadde mye inspirasjon å gi videre. Det var skikkelig inspirerende å høre han fortelle om det gode kristne ungdomsmiljøet han vokste opp i, med ledere som var glade i ungdommen, og som de unge og ble glade i (samme hvor gamle lederne var!). - Så ikke bli motløs! oppfordret han. - Det er viktig å formidle det ekte menneskelige, da formidler en åndelighet og. Ungdommen vet hva som er ekte eller ikke. Vitnesbyrdet er det som gjør inntrykk. Det som formidler Jesus formidler og det ekte sanne, for Jesus var det sanne menneske, han var seg sjøl. Takk til de frivillige Det var en glad og takknemlig forsamling som stemte i Navnet Jesus til slutt, med organist Bredal ved pianoet. Mange fortjente en takk for et godt gjennomført arrangement. Blant dem var kjøkkengjengen, med Gerd Svendsbøe i spissen, og ikke minst administrativ leder Kari Magnussen, som både Gerd og Odd Kjell Svendsbøe sjekker oppvasken 8 Kirketorget

9 hadde hatt ideen og sørget for at rundt 200 invitasjoner var blitt sendt rundt. Denne gang hadde også lokalpolitikere fra Hovedutvalget for skole og kultur blitt invitert, og representanter for fire av de politiske partiene møtte opp. Underholdning og god mat er dessuten ikke gratis til så mange folk, og det hadde både KTM-shipping, Skudenes og Åkra sparebank og Sparebank 1, SR-bank forstått, og fikk takk for den støtten de hadde gitt. Men først og fremst var kvelden ment som en takk til de mange frivillige som bruker tid og krefter på menighetens mange aktiviteter. Det blir spennende å se hva neste års inspirasjonssamling har å by på! AVN Nytt alpha-kurs til høsten i Kopervik menighet Fiskedrøs på kaikanten. Rita Bratthammer som `an Mandius og Odd Einar Sørheim som `an Tøres i Markjå. Vi starter opp nytt kurs med Nasjonal Alpha-fest 17. september. - festmiddagen blir holdt samtidig på alle Alpha-kurs over hele landet, - alle som har lyst å begynne på kurs er hjertelig velkommen, - kurset går over 9 kvelder + en weekend på Grinde, - kurset er for alle som har spørsmål om kristendommen, - tidspunkter og opplysninger om påmelding blir kunngjort seinere. Fakta om Alpha: Alpha-kursene ble først arrangert i London i begynnelsen på 90-tallet, og blir nå holdt i menigheter over hele verden. Det blir holdt ca. 600 Alpha-kurs rundt om i Norge. Etter den nasjonale Alpha-middagen i fjor begynte ca mennesker på Alpha-kursene som startet opp etterpå. I Kopervik menighet har vi nå hatt tre Alpha-kurs, med til sammen ca. 80 deltakere og medarbeidere. Når du har deltatt på ett kurs, kan du fortsette som medarbeider eller i kokkegjengen, om du vil, neste gang. På kurset som nå er avsluttet, har til sammen 25 tidligere deltakere vært med som ledere/medhjelpere/kokker. På middagen som avsluttet kurset deltok ca. 60 kursdeltakere og inviterte gjester. Modgunn Brynjelsen hadde hjulpet til å lage fine og symbolske "stasjoner" til bønnevandringen. Bildene ble tatt på Alpha-weekenden på Grinde nov av I. E. ÅRETS store happening for ungdom i sommer er TT- i Haugesund! TT står for Tenårings-Treff og blir arrangert av Norges KFUK/ KFUM hvert 4. år. I år er du så heldig at TT blir en plass nær deg! TT er en 5 dagers festival med konserter, work-shops, dans, idrett, kirke, storsamlinger, 4000 ungdommer, sove på skole, bli kjent med nye, bli forelska, opplevelser, gøy.. - under mottoet CONNECTED. Vil du vite mer, se: - eller du kan spørre kateketen (Solveig). Vi reiser en gjeng fra Kopervik - selvsagt. S.L. SHALOM 25 ÅR! Vi feirer oss selv med jubileumskonsert og kakekalas. I løpet av disse årene har mange barn, (mange er nå blitt voksne), vært medlemmer i koret. Vi inviterer "gamle" medlemmer, og alle andre som har lyst til å feire sammen med oss til Jubileumskonsert lørdag 27. mars kl Alle er samtidig invitert til festkaker, kaffe og brus etter konserten. Kanskje kunne vi, på sparket, fått til et jubileumskor"! Du som leser dette, og kjenner noen som kunne ha lyst til å være med, la jungeltelegrafen gå. Hild Jorunn Olsen, dirigent Kirketorget 9

10 Felles Bedehusmøter Mars kl Tirsdag 16.: Sund Bedehus Sangkameratene Onsdag 17 Stokkastrand Bedehus Åkra kirkekor Torsdag 18.: Eide Bedehus Que Vadis Langfredagsmeditasjon Fredag 19.: Ungdoms- og Alderssenteret Lovsangskveld Kvalavåg Musikkor Bønnevandring Kaffe og gjærbakst Søndag 21.: Ungdoms- og Alderssenteret Keryx Taler på alle møtene: Klaus Muff SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON PB. 23, 4291 KOPERVIK Telefon i Kopervik kirke kl Øystein Bredal spiller pasjonsmusikk på kirkens orgel. Velkommen! 17. MAI Fest på Senteret kl Tannteknisk Laboratorium AS Regnskapskontoret Karmøy Industriområdet Vea Øst 4276 Vedavågen, Telefon Telefon R. Amundsensgt. 12 Postboks Kopervik Se annonse i Avisa Fasteaksjonen 2004 Sjåfører og bøssebærere møter på Senteret tirsdag 23. Mars kl Menighetens årsmøte Søndag 28. mars rett etter gudstjenesten til ca kl Orientering om menighetens arbeide, årsmelding og informasjon om ny altertavle Israelsk hud- og kroppspleieprodukter Basert på urter og Dødehavsmineraler INGER MARIE DAGSLAND Tlf Kopparen, tlf Kopervik TEKLAN INNRAMMING 4250 KOPERVIK TLF Kopervik Karmøy BEGRAVELSESBYRÅ Normisjon Døgnvakt: Telefon Malvin Ferkingstad Mobil TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY KARMØY ELEKTRO- MARKED a/s TEL HOVEDGATA KOPERVIK INSTALLASJON - HVITEVARER - BELYSNING AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR KARMØY FOLKEHØGSKULE Tlf /fax VI HAR FINE SELSKAPSLOKALER 4250 KOPERVIK Olga Hansen Kristiansen A/S Hovedgaten Kopervik Når det gjelder kopiering - forsøk KARMØY INDUSTRI s KOPISENTER DU FINNER OSS PÅ BYGNES TLF Kirketorget

11 Kirkelige handlinger døpte 30. nov Kjartan Vea Olsen Malin Hult Pedersen 14. des Helene Stangeland Blikshavn Celina Engedal Ingve Jensen Eikemo Markus Grindhaug (Åkra kirke) 21. des Edvin Kvilhaug Apeland 25. des Emma Kleven Hansen (Kvinnherad k.) Solveig Lanes 28. des Vilde Emilie Hansen Mjåseth Line Kristin Bjørndal Amund Larsen 11. jan Silje Blikra 25. jan Siri Solvig Bårdsen (Åkra kirke) 01. feb Daniel da Silva Torbjørnsen 08. feb Leif Magne Hoversholm Julie Stokke Tangen døde 16. nov Marie Odivia Olsen Olga Marie Espedal 21. nov Harald Kristiansen 29. nov Nora Eide Solveig Torbjørnsen 01. des Bertha Kristiansen 04. des Jakob Magnus Knutsen 16. des Olga Johanne Kallevig 15. des Nils Kristian Bygnes 17. des Henry Hult 19. des Beate Kolstø 31. des Haldis Alsvik 04. jan Sivert Johan Brekke 10. jan Sverre Hjelmseth 12. jan Johanne Margrethe Olsen 17. jan Bjarne Andreassen 09. feb Elias Hemnes konfirmanter Lørdag 24. april kl Ane Lyseid Authen Petter Kjøllmoen Mary Ann Rusten Lilleaas Espen Olsen Rune Rundhaug Morten Seljestokken Stian Kristoffersen Vedøy Tore Ådland Lørdag 24. April kl Joachim Alexander Naley Bacha Hilde Bakken Mads Fjæreide Kjartan Fredriksen Camilla Pedersen Gjendem Morten Gudmundsen Erik Jonassen Ørjan Jonassen Beate Elisabet Samuelsen Nilsson Sigvard Bakken Paulsen Fredrik Pedersen Stina Rasmussen Linn Kristin Foshaugen Saltnes Siri Bergjord Skålnes Jakob Stol Randi Sulen Espen Skjelde Sveinsvold Maria Sveistrup Odd Erik Torgersen Line Tveit Aleksander Solheim Vormestrand Søndag 25 april kl Eilin Austreid Kristine Løvland Danielsen Karianne Endresen Monika Gressgård Silje Grønnestad Ørjan Hauge Hansen Kjell-Arvid Haugeberg Stine Kristoffersen Ida Lønning Karina Simonsen Meling Vegard Ness Kamilla Nielsen Randi Nilsen Aina Pedersen Oen Heidi Paulsen Bjørn Egil Djønne Pedersen Joachim Riisdal Sheila Shaw Kjetil Ervesvåg Sjursen Kenneth Snørteland Vidar Andre Landa Sunnanå Kristian Skår Tangen Stig Andre Pedersen Vadstø Runar Wiksnes Søndag 25 april kl Werner Brekke Jan Erik Dagsland Marita Tungland Danielsen Tormod Dankel Jørgen Dybdahl Rune Finne Marsela Velde Frantsen Steinar Georgsen Alexander Hansen Anders Håkonsen Kjell Tore Auestad Iversen Pål Morten Jakobsen Line Kalland Magnus Kristiansen Christian Birkelid Langaker Aina Kristin Leknes Kjell Thomas Lie Vegar Liknes Camilla Nævdal Bjørn Mortveit Ognøy Espen Fjeldkårstad Sakkestad Linn Kristin Saltvik Morten Tjørve Storesund Hanne Sverdrupsen Helene Ytreland Vorraa Søndag 2. Mai kl Morten Bygnes Bye Thomas Hausken Helene Helgesen Svein Erik Pedersen Håstø Erlend Bråtå Johnsen Jan Helge Kristiansen Ole Martin Madsen Robin Nymark Liv Judit Olsen Ruth Evita Reiersen Geir Martin Tveit Silje Nygård Ualand Søndag 2. Mai kl Elise Bredahl Øystein Eilertsen Astrid Eline Ferkingstad Christian Hovland Camilla Hult Jostein Skulstad Jansen Stian Sandsgaard Johannessen Johanna Marta Johannsdottir Lars Tore Kolstø Tine Marie Sol Lanton Kristine Gilje Lekven Kristoffer Lundberg Kristin Melkevik Steinar Nordal Sven Inge Nøkling Tom Kristoffer Olsen Robin Aleksander Lanton Pettersen Hanne Rogde Andreas Servan Sølve Solheim Filip Sund Jahn Åge Einarsen Tordal Espen Velde Kristian Walland Aleksander Østvold Ikke bestemt dato ved trykking Dabala Hundasa Susann Falkeid Jacobsen Lillia Bent Lakhdar Greta Osk Sigurbjørnsdottir Renate Sunde (Oppdatert liste på Kirketorget 11

12 PÅ HELLIG-TRE-KONGER FEST MED SHALOM Søndag 4. januar gikk den tradisjonsrike Hellig - tre- konger festen av stabelen på Ungdoms og Alderssenteret. Storsalen på senteret var fullsatt og bordene dekket til fest. Mange foreldre og besteforeldre var møtt frem for å oppleve på nytt deler av Shaloms julekonsert. Shalom fremførte mange fine sanger med tekster om julens budskap, blant annet sanger med titlene: Josefs vise, Gjetergutten og Reisevise. Medlemmer fra koret fremførte også historien om de tre vise menns (hellige tre kongers) besøk i stallen i Betlehem med gaver av gull, røkelse og myrra til barnet i krybben. En stor takk til Shalom for en veldig fin opplevelse. Therese Sunde som Josef (t.v) og Anne Mari Hovdestad som Maria Kveldens taler, Geir Toskedal, minnet oss om at Jesusbarnet var sentrum for de hellige tre kongers oppmerksomhet da de kom til Betlehem. Hellig-trekonger fest er egentlig en Jesusfest. Også i dag er hele vår kristne kulturarv sterkt preget av det som skjedde i Betlehem for 2000 år siden. Vi omgir oss med mange kristne symboler, og fremfor alt er det viktig for oss at troen på Jesus som verdens frelser kan holdes levende. Vi fikk også oppleve afrikanske julesanger. Internasjonal kvinnegruppe deltok med sang på kirundi fra Burundi og oromo fra Ethiopia. Det var familien Ndarusanze fra Burundi og Alamitu Tadese sammen med norske medlemmer av gruppen som bidro med dette populære innslaget i festen. Tekst og foto: Lars Gaustad Josef og Maria mottar gaver fra de tre vise menn. Internasjonal kvinnegruppe, forsterket av familien Ndarusanze Shalom synger 12 Kirketorget

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

PROGRAM MANNSKAPER HL

PROGRAM MANNSKAPER HL Hovedlandsrennet 2015 5. - 8. mars 2015 Stevningsmogen INFORMASJON MANNSKAPER PROGRAM MANNSKAPER HL - endelig rev. 05 Til alle funksjonærer under Hovedlandsrennet 2015 Hovedlandsrennet (HL) er et stort

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane

Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Velkommen til årsmøte Årsmeldingar frå dei ulike foreiningane Hovedforeninga: Det har vore 3 styremøte i 2008 og eitt i 2009. Formannen har møtt på formannsmøta. Me hadde møteveke 16. 20. januar. Det var

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Fung. skole og kultursjef Ørjan Rød. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Bøtoppen Møtedato: 25.10.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kåre Bakkevold

Detaljer

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE

RENNLEDELSE HOVEDKOMITE RENNLEDELSE Funksjon Navn Mobiltlf. e-mailadr. Rennleder Lars Ivan Markås 415 67 348 lars.markaas@online.no NK Rennleder Kåre Nordnes 952 54 132 kaare.nordnes@gmail.com Standplassjef Øystein Aslaksen 400

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Kretsmesterskap Sør og Viking Cup 2016

Kretsmesterskap Sør og Viking Cup 2016 Velkommen til Kretsmesterskap Sør og Viking Cup 2016 i Skåredalen idrettshall. Vi i vil ønske alle velkommen til en flott turneringshelg i Haugesund, Skåredalen. Det er påmeldt 118 deltakere. Vi har prøvd

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 3 2005 12. ÅRGANG

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 3 2005 12. ÅRGANG GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 3 2005 12. ÅRGANG Foto: Tor Sjursen Den nye altertavla i Kopervik kirke er laget av Keith Grant og innviet den 12. juni 2005. Tavla vil være åpen eller lukket etter liturgiske

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer