Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. B u ske rud. Foto: Jarle Wæhler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. B u ske rud. Foto: Jarle Wæhler"

Transkript

1 Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger B u ske rud April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler

2 VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter. Fra 1.april 2018 utgis veglistene i seks hefter, inndelt etter kjøretøykategori; Normaltransport, tømmertransport, spesialtransport, modulvogntog, /100 spesialtransport og / mobilkran. Bruksklasse sommer Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. Bruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/ lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksel-lasten oppheves når teleløsningen begynner. Aksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Modulvogntog Prøveordningen med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge er fra 15. september 2014 gjort permanent. Bestemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om bruk av kjøretøy, kap.5. hvilke veger som kan benyttes framgår av veglistene for riksveger og for fylkes- og kommunale veger.

3 Dispensasjoner: Søknad sendes på (Kjøretøy-Yrkestransport -Veglister/Dispensasjoner). Tlf (Sentralbord) Utforming av veglisten Fra 1. januar 2010 ble en stor del av riksvegene overtatt av fylkeskommunene og ble dermed fylkesveger. Fylkesvegene er delt i tre kategorier: Primære fylkesveger: Fylkesveger som før 1. januar 2010 var riksveger Sekundære fylkesveger: De viktigste tidligere fylkesvegene Øvrige fylkesveger: Resten av fylkesvegene De primære fylkesvegene har samme nummer som de tidligere riksvegnumrene. I veglista er de primære fylkesvegene (tidligere riksveger) listet opp først uten deling på kommunegrensene. Deretter listes vegene opp kommunevis (alfabetisk). For hver kommune listes sekundære og øvrige fylkesveger samlet, og deretter de kommunale vegene. Forkortelser i veglisten: Arm Sideveg Bf. Boligfelt E Europaveg Fk. Ferjekai Fv. Fylkesveg Krk Kirke Kv. kommunal veg x Vegkryss Rkj. Rundkjøring Rv. Riksveg st. Stasjon f.eks. Hamar stasjon N, S, Ø, V Himmelretning Forskrift om to ganger totalvekttabellen, / tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på fylkes- og kommunal veg i Buskerud fylke (Vegliste / mobilkran m.m. i Buskerud) Fastsatt av Statens vegvesen, Region sør, med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 19 nr og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 nr.2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy, kap. 5.

4 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud fylke Primære fylkesveger FV 32 Gr Vestfold - rkj fv.40 Hvittingfoss 2,561 FV 35 Vestfold grense - X E134 Skjøl 15,803 FV 35 X Kongens gt - Veien X E16 2,554 FV 37 Telemark gr - Stengelsrud x Fv40 16,542 FV 40 Vestfold gr - X fv.81 Komnes 11,203 FV 40 X Fv.83 Vollen - Trollerudmoen 9,096 FV 40 Kongsberg - x fv37 Stengelsrud 5,368 FV 40 X Fv.0 Skurdalen - X Rv.Geilo 15,290 FV 40 Rundkj Fv 286 Skollenborg - Trollerudmoen 0,087 FV 1 Bjørnstad x Rv23 - Akershus gr/bjerkås 7,749 FV 241 Hønen x Ev16 - Klekken - Oppland gr 11,835 FV 280 X Fv35 Vikersund N - x Rv7 Ørgenvika 50,852 FV 281 Tofte Cell - Ugstad x Fv289 16,627 FV 282 X E18 Kobbervikdalen - Bangeløkka - rkj Bragernestunellen X Fv283 2,274 FV 282 Brakerøya - x Bruusgaardsvei - Amtmannssvingen x Rv23 2,781 FV 282 X Fv18 Lierkroa - x Fv285 Lyngås 8,381 FV 282 x Telthus gt/rv282 - over Øvre Sund bru - x Fv283 2,388 FV 283 Brakerøya, x Rv282 - Bragenestunellen - x Rv35 Lerberg 19,957 FV 283 Nedre Eiker bru - Fjerdingen x Ev134 0,372 FV 284 Enger x Fv285 - Vikersund syd x Rv35 35,218 FV 285 x Ev18 Kjellstad - X Toverud massetak 20,082 FV 286 X E134 Damåsen - Rundkj X Fv.40 Skollenborg 9,228 FV 289 Verket fergekai - Ugstad x Fv281,8 FV 319 Rundtom x Fv282 - Vestfold grense 8,201 Side 1 av 27

5 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Drammen kommune FV 23 Rundkj v/ Holmen x Fv282 - Engene - Heggtoppen x Fv285 1,083 FV 27 x Ivar Holters gate - Styrmoes vei - x Fv.36 2,447 FV Strøm terrasse 0,616 FV 28 Øvre Sund bru - Fjerdingen x Ev 134 4,817 FV 31 Eik Nedre x Ev18 - Vestfold gr/skoger 2,5 FV 33 Konnerudgt/Gramsb. x fv36 - Skoger krk x fv34 7,748 FV 34 x Fv.27 Styrmoes vei - Austadveien - x Laurits Grønlands vei 1,670 FV 34 Skoger krk x Fv33 - Vestfold/ Skoger jb 2,266 FV 36 Griffenf.gt, Fv282 - gr Nedre Eiker 10,145 FV 38 Yrkesskolen x fv283 - x Aronsløkka skole 1,457 FV 38 x kv Bera - x H. Hansensvei 2,142 FV 38 x Sanatorievn. - x fv23 Nøste 3,713 FV 38 Arm H. Hansensvei - H. Hansensvei x fv283 0,720 FV 41 Rundtom x fv319 - Tollbugata - Strømsø torg 1,852 FV 41 Tollbukaia - x Fv282 Strømsø 1,138 FV 41 Trexhows/Tordensk - Trechows/Tollbugt 0,073 FV 42 x fv283 - Våveien - Buskerudveien - x fv283 2,587 FV 282 X Ev18 Kobbervikdalen - Bangeløkka x Ev134/Rv282 0,138 Side 2 av 27

6 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Drammen kommune Kommunale veger KV 18 Anchersbakken 0,093 KV 79 Frydenhaugveien (Fv.27-Verven) 0,111 KV 1449 Laurits Grønlandsvei (x Skogerveien - x Austadveien) 0,349 KV 1450 Lauritz Hervigs vei ( x Skogerveien - Fjell skole) 0,320 KV 1623 Skogerveien (x Austadveien - x Lauritz Hervig vei) 0,294 KV 1736 Verven (Anchersbakken - Frydenhaugveien) 0,090 Side 3 av 27

7 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Flå kommune FV 203 Flå Kirke x Rv7 - Flå stasjon - Velta bru I Sør 7,496 Side 4 av 27

8 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Gol kommune FV 213 x Rv7 Svenkerud - x fv213 Nesbyen stasjon 1,936 FV 222 Gol sør x Rv7 - Gol Stasjon 0,669 FV 224 Robru x Rv52 - Hatten - Fuglehaug 9,161 FV 224 Fuglehaug - Båste x Fv231 0,023 Side 5 av 27

9 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Hemsedal kommune FV 224 Fuglehaug - Båste x Fv231 7,523 Side 6 av 27

10 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Hol kommune FV 0 Myrset - X Fv.40 Skurdalen 7,151 Side 7 av 27

11 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Hole kommune FV 155 Sønsterud x Ev16 - Rørvik x Ev16 8,447 FV 156 Hesselberg x Fv241 - Sundvollen x Ev16 4,445 Side 8 av 27

12 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Hurum kommune FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 7,504 FV 11 x Rv23 Åsveien - rkj Sætre x kv17 Søndre Sætrevei 1,532 Side 9 av 27

13 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Hurum kommune Kommunale veger KV 1104 Sætrealleen 0,135 KV 1105 Øraveien 0,316 KV 17 Rundkj fv11 - x kv1105 Øraveien 0,205 Side 10 av 27

14 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Kongsberg kommune FV 84 x fv85 Berg skole - x fv86 Hedenstad krk 1,070 FV 85 Berg x Fv.84 - Heistadmoen forlegning 1,053 FV 86 Jordbru x Ev134 - Hedenstad krk. 2,393 FV 87 Myntbrua x Ev134 - Brønndalen x Fv40 5,561 Side 11 av 27

15 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Kongsberg kommune Kommunale veger KV 35 Gesellveien 0,530 KV 2610 Bøssemakerveien 0,094 KV 4100 Kirkegårdsveien 0,061 KV 4100 R.kj Tidemannsgate 0,060 KV 4340 Kragsgate - Kv Porten 0,035 KV 6300 Tiedemannsgate 0,2 KV 6799 Industriveien 0,743 KV 6816 St Hans veien 0,200 KV 6861 Askeladden 0,149 KV 6874 Skrubbemoen 0,760 Side av 27

16 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Krødsherad kommune FV 177 Sokna x rv7 - Hamremoen x fv280 5,5 FV 191 x fv.280 Krøderen - x fv.287 Sundbakken 8,029 FV 192 Noresund x Rv7 - Norefjell skiheis 4,956 Side 13 av 27

17 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Lier kommune FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 0,486 FV 16 Damtjern X fv Akershus gr 4,057 FV 18 Linnes x Rv23 - Lierkroa x Fv28 1,963 FV 21 Lierbyen St x Fv285 - Hammer bru S 0,005 FV 21 Lierbyen X Fv285 - Kyllerrud X Fv284 16,247 FV 21 Hammer bru N - Kyllerrud x Fv284 0,006 FV 23 Rundkj v/ Holmen x Fv282 - Engene - Heggtoppen x Fv285 4,861 FV 38 x Sanatorievn. - x fv23 Nøste 0,1 Side 14 av 27

18 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Lier kommune Kommunale veger KV 1825 Bruusgaardsv fra x Fv282 - x Kv 8100 Strandbrua 0,191 KV 3150 X Rv.23 - Gilhusveien 0,514 KV 4350 X Fv.282 Lierstranda - Drammen Trafikkstasjon 0,184 KV 4400 X Fv.282 Kirkelinna - Joseph Kellers vei - Aker Tranby 1,792 KV 5300 X Fv.282 Lierstranda - Drammen Trafikkstasjon 0,078 KV 8100 x kv1825 Bruusgaardsvei- x kv 8700 Terminalen, Standbrua 0,385 KV 8700 Terminalen 1,276 KV 8700 X Strandbrua - X pr.vg til ABB 0,335 KV 90 Tømmersvingen 0,478 Side 15 av 27

19 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Modum kommune FV 146 Haugfoss x Fv287 - Vestre Spone Kpl x Fv148 4,816 FV 148 Strandgt Fv287 - Jelstad x Fv145 3,806 FV 148 Jelstad x Fv145 - Bråten x Fv280 13,934 FV 149 Breivik bru x Fv287 - Skotselv Fv63 7,105 FV 151 Tingelstad x Fv287 - Gren x Fv131 6,405 FV 151 Bakke bru x Fv287 - Bakke bru vest x Fv151 0,215 Side 16 av 27

20 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Nedre Eiker kommune FV 28 Øvre Sund bru - Fjerdingen x Ev 134 5,253 FV 36 Griffenf.gt, Fv282 - gr Nedre Eiker 3,490 FV 36 gr Drammen kommune - Mjøndalen Fv.28 3,350 FV 53 X E134 Langebru - x fv28 Fjerdingen Sør 3,891 Side 17 av 27

21 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Nes kommune FV 2 Beia x Rv7 - Liodden bru Øst - Klokkarhaugen 2,753 FV 213 x Rv7 Svenkerud - x fv213 Nesbyen stasjon 7,498 FV 213 x fv214 Nesbyen - Nesbyen stasjon avl rampe - Blingsmoen 5,051 Side 18 av 27

22 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Nore og Uvdal kommune FV 0 Myrset - X Fv.40 Skurdalen 42,689 Side 19 av 27

23 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Ringerike kommune FV 156 Hesselberg x Fv241 - Sundvollen x Ev16 9,761 FV 174 Veien x Ev16 - Heradsbygd øst - Heggen sør x Rv7 6,873 FV 175 Heggen x Fv174 - Veme kirke x Rv7 2,986 FV 176 Kvernvollen x Rv7 - Kvernvollen bru - Gardhamar x Rv7 4,229 FV 177 Sokna x rv7 - Hamremoen x fv280 8,869 FV 178 Sokna x Rv7 - Lyså bru Sør 9,463 FV 179 Sokna x Rv7 -Solli x Rv7 7,163 FV 184 Bjonevika x Ev16 - Oppland grense/vassenden Fv47 4,211 FV 184 Bjone/Oppland gr - Bjone Øst/Oppland gr. 0,285 Side 20 av 27

24 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Ringerike kommune Kommunale veger KV Hensmoveien 2,240 KV Verkstedveien 0,886 Side 21 av 27

25 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Røyken kommune FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 11,347 FV 6 Slemmestad X Fv1 - Morberg nord X Kv Nyveien 1,477 FV 6 Morberg nord X Kv Nyveien - Sundbykrysset Fv11 8,979 FV 10 Auvi x Rv23 - Røyken stasjon til Kv 1,089 FV 1 Bjørnstad x Rv23 - Akershus gr/bjerkås 0,043 Side 22 av 27

26 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Sigdal kommune FV 151 Tingelstad x Fv287 - Gren x Fv131 2,082 FV 151 Bakke bru x Fv287 - Bakke bru vest x Fv151 0,278 FV 191 x fv.280 Krøderen - x fv.287 Sundbakken 7,228 Side 23 av 27

27 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Øvre Eiker kommune FV 53 x Ev134/Rv35 Langebru - x fv28 Fjerdingen Sør 0,109 FV 53 X E134 Langebru - X Kv Prestebråtan 0,136 FV 53 X E134 Langebru - x fv28 Fjerdingen Sør 3,798 FV 62 X Rv.35 Sundmoen - Bråtebakken Bensin og Service 1,037 FV 70 Fiskum x Fv73 - Brekkeskåka x Fv35 4,559 FV 72 Darbu x Fv73 - Darbukrysset 1,407 FV 72 Bangeløkka - Jordbru x fv40 0,348 FV 73 Torespæren x fv35 - Krekling x fv286 10,643 FV 149 Breivik bru x Fv287 - Skotselv Fv63 0,628 Side 24 av 27

28 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Øvre Eiker kommune Kommunale veger KV 23 Arm av Industriveien 0,2 KV 28 Loe bru 0,281 KV 72 X Fv73 Darbu - X E134 Darbukrysset 1,073 KV 1008 Loesmoveien X Drammensveien - Hellik Teigens Anlegg 0,050 KV 1024 Drammensveien 1,163 KV 1027 Industriveien 0,759 KV 1062 Hellefossveien 0,940 KV 1081 Chr.IVs veg 0,390 KV 1460 Sundmoen Næringsområde 0,401 Side 25 av 27

29 VEGLISTE MOBILKRAN M.M.(/) Buskerud, Ål kommune FV 242 Torpo vest x Rv7 - Opheimkrysset 1,173 FV 246 Sundre x Rv7 - Holu 10,541 Side 26 av 27

30 Ikrafttredelse Denne forskrift gjelder fra 1. april 2018.

31 Høydebegrensning Buskerud Skiltet høydebegrensninger under 4,5 meter på tunnel, undergang og bru Veg Skiltet høyde Type hinder Navn Bredde veg Kommune FV 7 4,3 Undergang/Bru Høymyr Flesberg FV 28 4,4 Undergang/Bru Fjerdingen Nedre Eiker FV 35 4,4 Undergang/Bru Tolpinrud Ringerike FV 35 4,2 Undergang/Bru Hønefoss stasjon Ringerike FV 40 4,3 Tunnel Rustand Nordre og Uvdal FV 41 3,9 Undergang/Bru Holmen Drammen FV 41 4,0 Undergang/Bru Holmen Drammen FV 50 4,0 Tunnel Geiteryggtunnelen 6,66 Hol FV 62 4,2 Undergang/Bru Skotselv 3,43 Øvre Eiker FV 73 4,2 Undergang/Bru Hegstad Øvre Eiker FV 73 4,2 Undergang/Bru Krekling 5,00 Øvre Eiker FV 107 3,8 Undergang/Bru Tråen 3,26 Rollag FV 156 4,0 Tunnel Åsa øst 6,05 Ringerike FV 156 4,0 Tunnel Åsa vest 6,05 Ringerike FV 162 4,1 Bru-stag Busund 4,04 Ringerike FV 169 3,4 Undergang/Bru Hønefoss Ringerike FV 171 4,0 Undergang/Bru Veien 10,30 Ringerike FV 172 3,3 Undergang/Bru Follum 3,79 Ringerike FV 172 4,2 Bru-stag Hval 3,50 Ringerike FV 175 2,6 Undergang/Bru Veme 4,34 Ringerike FV 180 2,9 Undergang/Bru Viul 3,84 Ringerike FV 201 3,9 Undergang/Bru Trommald 4,30 Flå FV 203 4,3 Undergang/Bru Austvoll 5,99 Flå

32 FV 203 3,9 Bru-stag Austvoll 2,40 Flå FV 213 3,6 Undergang/Bru Nesbyen 3,80 Nes FV 246 3,2 Undergang/Bru Sundre Ål FV 282 4,4 Undergang/Bru Brakerøya Lier FV 283 4,3 Undergang/Bru Herstrøm Nedre Eiker FV 286 4,4 Undergang/Bru Teigen 9,00 Nedre Eiker

33 Kartveiledning For å se kart over alle bruksklassene gå inn på Velg Fag Teknologi Nasjonal vegdatabank Vegkart. Her kan man se på vegene i det området man ønsker. Legg inn søketeksten «Bruksklasse» i det hvite feltet og søk. Trykk så på hjulet i den hvite boksen og søk frem Bruksklasse. Da fremkommer bruksklassen på de enkelte veger. Hvis ikke bruksklassene fremkommer bør det «zoomes» mer inn i kartet. Telefon og adresse Statens vegvesen Region Sør Postboks 723, Stoa 4808 Arendal Telefon: E-post: firmapost-sør@vegvesen.no Internett: Vegtrafikksentralen Tlf. 175

34 Hemsedal Hol Ål Nes Gol Nore og Uvdal Flå Krødsherad Ringerike Rollag Flesberg Sigdal Kongsberg Modum Ø Eiker Drammen N EikerLier Hole Røyken Hurum Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa tlf Arendal vegvesen.no visuell.kommunikasjon@vegvesen.no

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. B u ske rud. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. B u ske rud. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger B u ske rud April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger B u ske rud April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger B u ske rud April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/ MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Tel e m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Aust-Agder. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Aust-Agder. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER Innledning

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Au st-agde r. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Au st-agde r. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Au st-agde r April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Finnmark fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Tel e m a rk April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oppla nd April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN, VEGLISTE 12/65 MOBILKRAN M.M. AKERSHUS

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vestfo ld April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast i teleløsningsperioden.

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken , VEGLISTE / MOBILKRAN M.M. AKERSHUS OG OSLO TILLATT LAST Innledning

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide , VEGLISTE / MOBILKRAN M.M. AKERSHUS OG OSLO - TILLATT LAST Innledning

Detaljer

Vegliste April w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 Ro ga la n d April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane Mai 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vestfo ld April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oppla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober Rogaland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober Rogaland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Rogaland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Statens vegvesen

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vestfo ld. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vestfo ld. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vestfo ld Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus og

Detaljer

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:... Tekst Statens vegvesen - Vegliste for 2 x totalvekttabellen,

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Ø s tfold April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler , ØSTFOLD TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Innledning Vegliste modulvogntog,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus og Oslo

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud E16 4 7 035 4 7 550 515 RINGMOEN, X VIKERFJELL Asfaltering E16 7 4 890 7 6 472 1 582 AUSTJORD - EGGEMOEN Asfaltering E16 7 6 472 7 9 317 2 845 EGGEMOEN - OPPLAND GRENSE Asfaltering E16 52 2 535 52 3 790

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Trønde la g. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Trønde la g. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODUVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Trønde la g April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud EG134 7 2 700 7 2 800 100 BASSERUD - PLANTASJEN GS-veg EG134 7 3 900 7 4 780 855 ASBJØRNSENS GATE - SYKEHUSKRYSSET GS-veg EG134 70 43 000 70 43 467 467 NEDRE EIKER BRU - FJERDINGEN GS-veg EG134 153 5 105

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATE LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATE LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTE LST OG VOGNTOGLENGDE uskerud fylke Primære fylkesvegar (tidligere riksvegar) lengde ruksklasse FV Vestfold grense - Hvittingfoss x Fv 2,561 19. FV 35 Vestfold

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus

Detaljer

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER uskerud Gratis Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, USKERUD. Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Steinar Svensbakken liste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Ø s tfold Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken , ØSTFOLD TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Innledning liste modulvogntog,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016 E16 52 2 610 53 114 1 448 HVERVENKASTET - NORDERHOVKRYSSET GS-veg E16 53 6 477 53 6 656 179 RØYSEVEIEN - UNDERGANG E16 VIK GS-veg E16 53 6 664 53 6 902 238 UNDERGANG E16 VIK - GARNTANGEN GS-veg E16 53

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN, VEGLISTE 12/100 SPESIALTRANSPORT AKERSHUS

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE uskerud fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse gruppe FV Vestfold grense - Hvittingfoss x Fv 2,561 19. FV 35 Vestfold

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken , VEGLISTE / SPESIALTRANSPORT AKERSHUS OG OSLO TILLATT LAST Innledning

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 uskerud Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Vedlegg 1: Kommuneresultater. Vedlegg til tilstandsrapport for kunnskapsskolen i Buskerud videregående opplæring 17/18

Vedlegg 1: Kommuneresultater. Vedlegg til tilstandsrapport for kunnskapsskolen i Buskerud videregående opplæring 17/18 Vedlegg til tilstandsrapport for kunnskapsskolen i Buskerud 2019 - videregående opplæring 17/18 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen mars 2019 Innhold 1. KARAKTERPOENGSUM PER KOMMUNE... 3 2. KARAKTERPOENGSUM

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud. Statens vegvese. Statens vegvesen.

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud. Statens vegvese. Statens vegvesen. GRATIS GRATIS Vegliste Vegliste 2007 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FY Buskerud Buskerud Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvese Fylkesveglisten for Buskerud inneholder

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Trønde la g. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Trønde la g. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODUVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Trønde la g April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold VEGISTE FOR MODUVOGNTOG, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Hedmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Hedmark fylke Innledning

Detaljer

for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud

for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud Del II Konkretisering på riksvegnettet Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud. Del II. Side 1 Innholdfortegnelse:

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud. Statens vegvesen GRATIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Statens vegvesen Fylkesveglisten for Buskerud inneholder opplysninger om veglengde, veggrupper for spesialtransporter, vegenes tillatte bruksklasse

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger Endringsliste Vegliste 2019 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog Spesialtransport, Mobilkraner 12/65, Spesialtransport 12/100 April 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport...

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud GRATIS GRATIS Vegliste Vegliste 2009 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer