Vegliste FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept Foto:Kjell Wold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold"

Transkript

1 liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept uskerud Gratis Foto:Kjell Wold

2 Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. r for spesialtransport : er som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. : er med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. ruksklasse sommer ruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. ruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio, eventuelt kontaktes den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. ksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. listen inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport Forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. Modulvogntog Prøveordning med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge startet opp 1. juni Fra 1. juni 2011 er vegnettet som omfattes av ordningen utvidet. Det utgis egen liste som viser hvilke veger slike vogntog kan benytte. estemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy). Høyde- og breddebegrensninger Som en del av denne forskrift følger en oversikt over underganger, tunneler m.v. på fylkesveger og riksveger hvor høyden er mindre enn 4, M og/eller kjørebanebredden er mindre enn 3, M.

3 FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I USKERUD FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 15. september 2014 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 nr. 2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av direktoratet 15. januar (lister 2014 for riksveg) IKRFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. september Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 15. februar 2014 nr FOR Som en del av denne forskrift følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i uskerud fylke på de neste sidene.

4 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse FT 177 arnås bru x Rv7 - Verkens bru x Rv7 0, FV Vestfold grense - Hvittingfoss x Fv 2, FV 35 Vestfold grense Tyterud - Skjøl x Ev134 10, FV 35 Vestfold grense Tyterud - Skjøl x Ev134 5, FV 35 Styggedal - Hønefoss sentrum 2,997 Ikke 19. FV 35 x Stangs gt - Hov x E16 2, FV 35 Hønefoss bru 0,1 19. FV 35 Ringerike Sykehus x Ev16 - x Stangs gt, Fv35 2, FV 35 x Kongens gt - Veien x E16 2, FV 37 Telemark gr - Stengelsrud x Fv 16, FV Vestfold gr - Geilo x Rv7 76, FV Vestfold gr - Geilo x Rv7 117, FV rm forbi Kongsgårdsmoen x Ev134 0, FV Hagafoss x Rv7 - Håkonset 11, FV Håkonset - Sogn og Fjordane gr. 39,682 Ikke 19. FV 51 Gol Sentrum x Rv52 - Langehaugssetra/Oppland gr. 7, FV 51 Gol Sentrun x Rv52 - Oppland gr 13, FV 165 jørnstad x Rv23 - kershus gr/jerkås 7, FV 167 rynsholmen x Fv165 - kershus gr./stokkerskogen 2, FV 1 Hønen x Ev16 - Klekken - Oppland gr 11, FV 3 Nes x Ev16 - Fesja bru Øst 11, FV 3 Over Fesja bru 0, FV 3 Fesja bru Vest - Oppland gr. 0, FV 280 Vikersund Nord x Rv35 - Hamremoen x Rv7 29, FV 281 Verpen x Rv23 - Tofte Cell 17, FV 281 Tofte Cell - Ugstad x Fv289 16, FV 282 X Ev18 Kobbervikdalen - angeløkka x Ev134/Rv282 2, FV 282 rakerøya - x ruusgaardsvei - mtmannssvingen x Rv23 2,6 19. FV 282 mtmannssvingen x Rv23 - Tranbykrysset 1,8 19. FV 282 mtmannssvingen - Lyngåskrysset 8, FV 282 x Telthus gt/rv282 - over Øvre Sund bru - x Fv283 2, FV 283 rakerøya, x Rv282 - ragenestunellen - x Rv35 Lerberg 19, Side 1 av 58

5 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse FV 283 Nedre Eiker bru - Fjerdingen x Ev134 0, FV 284 Enger x Fv285 - Vikersund syd x Rv35 35, FV 284 rm Fv284 - Geithusveien 0, FV 285 Kjellstad x Ev18 - X Ev16 Skaret m/arm 6, FV 285 Kjellstad x Ev18 - X Ev16 Skaret m/arm, FV 286 Damåsen x Ev134 - Krekling - Skollenborg x Fv 9,6 19. FV 287 Åmot Sør x Rv 35 - Hole bru sør x Fv135, FV 287 Hole bru Sør x Fv135 x Rv 35 - Pletan x Fv211 7, FV 287 Hole bru Sør x Fv135 x Rv 35 - Pletan x Fv211 13, FV 289 Verket fergekai - Åsveien x Rv23 4, FV 289 Verket fergekai - Åsveien x Rv23 7, FV 319 Rundtom x Fv282 - Vestfold grense 7, Side 2 av 58

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FT 39 Rundtom x Fv319 - Hans Tordens gt. Fv31 0,2 FT 41 0,112 FV 23 Rundkj v/ Holmen x Fv282 - Engene - Heggtoppen x Fv285 1, FV 27 Frydenhaugveien x Ivar Holters gate - Konnerudgata 2, FV 27 Konnerudgata - Danvik 0, FV 28 Øvre Sund bru - Ryggkollen, grustak 4, FV 29 Vestfold grense/flåta bru - Vestfold grense/ Karlsrud 0,6 19. FV 29 Vestfold gr/jonsrud - Unnelsrud x Fv34 0,0 19. FV 30 Solumstrand x Fv319 - Solum x Fv31 0, FV 31 Nordbyveien x Fv319 - Lollandkrysset 3, FV 31 Lollandkrysset - Eik Nedre x Ev18 0, FV 31 Eik Nedre x Ev18 - Vestfold gr/skoger 2, FV 33 Konnerudgt/Gramsb. x Fv36 - ndorsrudvn 3, FV 33 ndorsrudvn - Skoger kirke x Fv34 4,2 19. FV 33 Skoger krk x Fv34 - Fagerheim sør x Fv31 1,692 FV 34 Styrmoesv. x Fv27 - Skoger kirke x Fv33 5, FV 34 Skoger krk x Fv33 - Vestfold/ Skoger jb 2, FV 36 Griffenf.gt, Fv282 - gr Nedre Eiker 10, FV 36 gr Nedre Eiker - Orkidehøgda 0, FV 38 Yrkesskolen x Fv283 - x H. Hansensv. 4, FV 38 x H. Hansensvei - x Sanatorieveien 1,303 FV 38 x Sanatorievn. - Nøste x Fv23 2, FV 38 rm H. Hansensv. - H.Hansensvei x Fv283 0, FV 39 Rundtom x Fv319 - Hans Tordens gt. Fv31 1,759 FV 41 Rundtom x Fv319 - H.Kjærsgt. (Tollbukaia) 0,4 19. FV 41 H.Kjærsgt. (Tollbukaia) - Strømsø torg 1, FV 41 T.Vraas Plass x Fv41 - Strømsø skole x Rv282 0,6 19. FV 41 Tollbukaia - x Rv282 Strømsø bru 0, FV 41 rm Gyldenløwes pl. - Gyldenløwes plass N x Fv41 0, FV 41 Trexhows/Tordensk - Trechows/Tollbugt 0, FV 42 Gulskogen x Fv28 - Rosenkrantzgt. x Fv283 0, FV 42 Vårveien x Fv283 - Drammen trav, Rv283 2, Side 3 av 58

7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 42 Rkj Øvre Sund x Øvre Storgt. - Landfalløya x Fv42 1, Side 4 av 58

8 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 38 Konggata (Hans Hansensv. - Haugesgt.) 0, KV 45 ybrua 0, KV 46 ybrua 0, KV Tomtegata 80 0, KV 1121 lbumsgate 0, KV 1125 mtmand angs gate 0, KV 1130 ndorsrudveien 2, KV 1133 ndreas Thunes gate 0, KV 1135 rboallen x Professor Smiths allè - x Sundlandsveien 0, KV 1135 rboallen, X Sundlandsveien - Jernbane 0,1 k KV 1141 uens vei 0, KV 1142 ustadgt. (Schwartzgt. C O Lundsgt.) 0, KV 1163 etzy Kjeldsb.vei (H.Hansensvei - vårvn.) 0, KV 1163 etzy Kjeldsb.vei (Vårvn. - Yrkesskolen) 1, KV 1165 Vei mellom Grønland og Rv282 (Kreftingsgt.) 0, KV 1169 lektjernveien 0, KV 1176 olstadhagen 0, KV 1196 uskerudveien (Traverveien - Vinnes) 0, KV 1196 uskerudveien (Musøya - Vårveien) 0,5 19. KV 1209 Claus Trondsensgt. (Cappelensgt. - endebutt) 0,094 k6 28 KV 1211 Colletsgt. 0,1 19. KV 1211 Colletsgt. (C O Lundsgt. - Chr.raumannsv.) 0, KV 1212 C O Lundsgate (ust.gt.-møllebekkvn.) 0, KV 10 Danvikgt. (Konnerudgt. - mt. redesgt.) 0,145 k6 28 KV 10 Schreiners gt. 0,087 k8 19. KV 10 Danvikgata 0,071 k8 19. KV 18 Dronning gata (Wergelandsv. - Øv. Storgt) 0, KV 1233 Eikhaugen, X Fv31 - Gråterudveien 0, KV 1237 Eivind Olsens vei - Spiraltoppen 2,252 KV 17 Erik ørresensgt (N. Strandgt. - Cappelensgt.) 0, KV 1287 Gml. Kirkeplass 0,5 19. KV 1310 Grønland 0,1 19. Side 5 av 58

9 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1313 Gråterudveien 0, KV 1315 oligområde 0,010 k8 KV 18 Hanevollveien 0,927 k6 28 KV 1335 Hans Kiærs gate (Tollbugt. - rbosgt.) 0, KV 1335 Hans Kiærs gate 0, KV 1342 Haugesgt (Kirkegt. - Rosenkrantzgt.) 0, KV 1342 Haugesgt. (Rosenkrantzgt. - Strømsgt.) 0, KV 1342 Haugesgt. (vkjøring til Rosenkrantzgt.) 0, KV 1354 Henrik Ibsensgt. 1, KV 1355 Henrik Walters plass 0,149 k6 28 KV 1364 Hofgaardsgt. 0, KV 1371 Hotvetveien 1,5 KV 1376 Ilebergveien 0, KV 1377 Ingeniør Rybergs gate 1, KV 1377 Ingeniør Rybergs gate - Rosenkrantzgt. 0,1 19. KV 1378 Ingvald Ludvigsens gate 0, KV 1382 Jacob orch gate 0, KV 1385 Jernbanegata 0, KV 1385 Jernbanegata 0, KV 16 Kastanjeveien 1, KV 1412 Kjerraten 0, KV 1419 Knoffs gate (j. j. gt. - X Tordenskj. gt.) 0, KV 1421 Knut jørhuus vei (X St. Landf. - Kr. r. veg) 0, KV 14 Kobbervikdalen 2, KV 1429 Konggata (Øvre Storgt. - Haugesgt.) 0, KV 1441 Lammersgate 0, KV 1442 Landfalltjernvn. - Landfalltjern 1,478 KV 1449 Laurits Grønlandsvei (X ustadvn. - X Slåttevn.) 0, KV 14 Lauritz Hervigs vei 1, KV 1453 Leiv Eriksons gate 0,218 KV 1457 Lerpeveien (Lolland - Lindum fyllplass) 1, KV 1459 Liaveien 0,472 k6 28 Side 6 av 58

10 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1468 Losjeplassen 0,9 19. KV 12 Colletsgt. (C O Lundsgt. - Chr.raumannsv.) 0, KV 12 Møllebekkveien 0, KV 19 Strandveien/ Nedre Strandgt. 0, KV 1513 Neumanns gate 0,277 k8 19. KV 1520 Nordbyveien 0,121 k8 KV 1539 Ordfører Ingebrigtsens gate 0,343 k KV 1565 Professor Smiths allè 1, KV 1582 Rosenkrantzgate 0, KV 1588 Rødgata (Øvre Eikerv. - Skogurvn.) 0, KV 1599 Sanatorieveien 0, KV 12 St. Olavs gate 0, KV 15 Schreiners gt. 0,179 k8 19. KV 16 Skogliveien 2,4 k8 19. KV 1645 Skolevei 0, KV 1649 Sota 0, KV 1654 Steinbakken 0, KV 1665 ybrua 0, KV Strøm Terrasse 0,085 k8 KV 1674 Støperigata (første 100m) 0, KV 1681 Svend Haugs gate 0, KV 1707 Tomtegata 0, KV 1725 Underlia 1, KV 1735 Verksveien 0, KV 1741 Vinjesgt. 0, KV 1743 Vintergata 0, KV 1743 Vintergata (Prof. Smiths alle - Jernbanen) 0,2 19. KV 1746 Vårveien (Rosenkr. gt. - Store Landfall Øvre) 0, KV 1749 Wergelandsgate 0,230 KV 17 Øvre Standgate 0,0 19. KV 1761 Øvre Standgate 0, KV 1761 St. Olavs gate 0, Side 7 av 58

11 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1764 abys gt. 0,6 19. KV 1766 Åslyveien (Rosenkr. gt. - K. jørhusv.) 0,6 19. KV 1807 Cellulosen 0, KV 1808 Tømmerkrana 0, KV 1809 Syretårnet 0, KV 1810 Strandveien/ Nedre Strandgt. 0, KV 1843 Nedre Øren gate 0, KV 1856 oligområde 0,154 KV 1857 oligområde 0,104 k8 KV 1857 oligområde 0,0 KV 1914 aker Thoens lle 0, KV 1917 Muusøya (Niels achesgt. - Hotvetveien vest) 0,462 KV 1921 Eikveien 0, KV 19 oligområde 0,065 k8 KV 19 oligområde 0,090 KV 1925 oligområde 0,3 k8 KV 1941 Sundlandsveien 0, KV 1946 Landfalltjernvn. - Landfalltjern 0,910 KV Øvrige veger 166,433 k8 Side 8 av 58

12 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLESERG kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 63 rutangen - Letmolia 4, FV 63 Letmolia - Lyngdal x Fv134 4, FV 64 Ødegården - Ramvik x Fv134 12, FV 88 Nymoen x Eikerveien - Garder x Fv96 6, FV 88 Garder x Fv96 - Svene x Fv 2, FV 96 Flesberg gr x Fv88 - Rødshøgda x Fv72 10,8 19. FV 98 Grettefoss x Fv - Djupdal x Fv, FV 98 Toskjestryken x Fv98 - Toskje Nord x Fv 0, FV 98 rm Høymyr - Flesberg Kirke x Fv 0,8 19. FV 98 Flesberg x Fv til Flesberg stasjon 0, FV 99 Låg x Fv134 - Jerpeton x Fv131 - Letmolia Fv63 7, FV 100 Flesberg krk x Fv - Lona x Fv134 7, FV 101 akkerud x Fv - Øvre Dokka 3, FV 131 Gren x Fv151 - Jerpeton x Fv99 2, FV 134 Lampeland x Fv - Sandsbråtan x Fv287 20,2 19. Side 9 av 58

13 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLESERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 3 Svene boligfelt, Svene 0, KV 4 Svene boligfelt, Svene 0, KV 5 Svene boligfelt, Svene 0, KV 9 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 10 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 12 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 13 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 15 Liveland 0, KV 16 til fotballstadiumet, Lyngdal 0, KV 19 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 998 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1015 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1016 Fleksåsen boligfelt, Flesberg 0, KV 1017 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0,1 19. KV 1018 Fleksåsen boligfelt, Flesberg 0, KV 1020 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1045 Fleksåsen boligfelt, Flesberg 0, KV 1047 Svene boligfelt, Svene 0, KV 1049 Førlijordet boligfelt 0,274 k8 19. KV 1055 Svene boligfelt, Svene 1, KV 1056 Svene boligfelt, Svene 0, KV 1068 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1069 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1095 Svene boligfelt, Svene 0, KV 1096 Livland - Lyngdal 0, KV 1106 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1107 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1133 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0,2 19. KV 1164 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1175 Svene boligfelt, Svene 0, KV 2012 X Fv134 Torget - Landerud - X Fv101 ekkin 4, KV 2013 X Fv63 Lyngdal kirke - X Fv99 Jerpeton 4, Side 10 av 58

14 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLESERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2014 X Fv134 Torget - Landerud - X Fv101 ekkin 4, KV 2014 Landerud - X fv.134, Liveland 6,3 19. KV 2023 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 2099 Moen Industrifelt 0,7 19. KV 2101 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 2102 X Rv - Lampeland Ra 0, KV 2113 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV Øvrige veger 1,926 Side 11 av 58

15 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLÅ kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 201 Sønstebydalen x Rv7 - Trommald x Kommunalveg 3, FV 201 rm x Fv201 - x Fv201 0, FV 201 rm Trommald Sør x Fv201 - Trommaldstøa x Rv7 0,3 19. FV 202 Gulsvik x Rv7 - Veteren 7, FV 203 Flå Kirke x Rv7 - Flå stasjon - Velta bru I Sør 7, FV 203 Velta bru I Sør - ustevoll bru Nord 1, FV 203 ustvoll bru Nord - Tollevsrud x Rv7 max totalvekt 10, K 4 0,339 Spes Ikke FV 211 Pletan x Fv287 - romma x Rv7 6, Side 12 av 58

16 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLÅ kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Dalen - Heimoen, boligfelt 0, KV 1 Trommaldåsen 1, KV 2 Trommald 1, KV 3 Fossmo - Gulsvik stasjon 1, KV 3 Gulsvik stasjon - Gulsvik vest x Rv7 0, KV 4 Gulsvik boligfelt 0, KV 5 fra Kv3, Gulsvik 0, KV 12 til Vikberget boligfelt 0,346 KV 13 til Vikberget boligfelt 0,110 KV 14 til Vikberget boligfelt 0,094 KV 15 Flå st. - årdsplass 4,939 k8 19. KV 16 til Flå boligfelt 0,110 k8 19. KV 17 til Flå boligfelt 0,274 k8 19. KV 18 Elvemo 0, KV 20 veg til Heimoen boligfelt 0, KV 21 Roppevegen 2, KV 25 Roppevegen 0, KV 26 Kolsrudvegen 0,598 Spes KV 27 Gamlevegen - Stavn 0, KV 28 til Ødegårdsmoen boligfelt 0, KV 36 til Flå boligfelt 0,314 k8 19. KV 9998 Innkjøring til skolen, parkering 0,135 k6 28 KV Øvrige veger 2, Side 13 av 58

17 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, GOL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 213 Svenkerud x Rv7 - Nesbyen stasjon x Fv213 1,9 19. FV 1 Rustbrenna x Fv51 - Hatten x Fv2 8, FV 2 Gol sør x Rv7 - Gol Stasjon 0, FV 3 Rotneim,XRv.7 - Steinmoen,XFv.3- Spildra,XRv.52 6, FV 3 Steinmoen x Fv3 - Heslasvingen x Rv52 1, FV 2 Robru x Rv52 - Hatten - Fuglehaug 9, FV 2 Fuglehaug - åste x Fv231 0, Side 14 av 58

18 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, GOL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 16 Sentrumsvegen 0, KV 28 Elvevegen 0, KV 31 Klemmavegen 0, KV 62 til Eiklid 0,284 k6 28 KV 1200 Dalevegen 0,148 k8 19. KV 12 Elgfaret 0,159 k8 KV 12 Elgfaret 0,3 19. KV 1255 Eiklidvegen 0, KV 12 Elvevegen 0, KV 1265 Furuvegen 0,583 k8 19. KV 1305 Grønliovegen 6, KV 13 Golbergsgutu 1, KV 13 Gymnasvegen 0,562 k8 19. KV 15 Husøynvegen 0, KV 15 Narvebrøtten 0,773 k8 KV 1585 Klemmavegen 0, KV 1694 Liagardsvegen 3,8 k8 19. KV 18 Sentrumsvegen 1, KV 21 Søre Øygardsveg 2, KV 2170 Nordre Øygardsveg 2, KV Øvrige veger 15, Side 15 av 58

19 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HEMSEDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 2 Fuglehaug - åste x Fv231 7, FV 231 Ulsåk x Rv52 - Embrigtsgård 18, FV 2 Mythe x Rv52 - Langehaug x Fv231 2,1 19. FV 233 Moen bru x Rv52 - Skogstad x Rv52 5, Side 16 av 58

20 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HEMSEDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 9 Kirkebøvegen 0, KV 1003 Svøovegen 1, KV 1018 Fløgovegen 0, KV 1018 Fløgovegen 0,135 KV 1035 Hulbakvegen 3, KV 1037 Grøndalsvegen 9,8 19. KV 1037 Grøndalsvegen 0,2 19. KV 1038 Liovegen 2, KV Øvrige veger 11,194 Side 17 av 58

21 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 120 Røberg x Fv - Rødberg st. - ruvoll x Fv 7, FV 252 Dagali x Rv - Dagali Flyplass x Privatvei 3, Side 18 av 58

22 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1007 Øvre Holsvegen 4, KV 1008 X Kv Steensheim 0, KV 1111 X Rv - X Kv1008 0, KV 1212 Nord Skurdalen 4, KV 10 til Hol st. (tidl. Fv251) 2, KV Øvrige veger 34,996 Side 19 av 58

23 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOLE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 155 Sønsterud x Ev16 - Rørvik x Ev16 8, FV 156 Hesselberg x Fv1 - Sundvollen x Ev16 4, FV 157 Steinsletta x Ev16 - Kalkverket x Fv156 2, FV 158 Vik Nord x Ev16 - Leine - otilrud x Ev16 16, FV 1 Svendsrud x Fv158 - Leine x Fv158 5, Side 20 av 58

24 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOLE kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1110 Gamleveien, Vik-Kroksund 2,166 k8 KV 1620 Dronning Ingeborgsvei 0, KV 20 Fritjof Frøknesvei 0,2 19. KV 4510 Sandbyveien 0, KV ønsnestangen 0, KV 46 Fjellsveien 1,435 k8 KV 46 Frøysugata 1, KV 4765 Kirkebakken 0,585 k8 KV 4790 Jørgen Moes vei 4, KV 4825 Hundstad - ønsnes 1,202 k6 28 KV 4865 Prestegårdsveien/Kirkebakken 1, KV 4920 Selteveien 2,835 k8 19. KV 49 Skinnhillveien 0,297 KV 15 eredskapsveien, Helgelandsmoen 1, KV 20 Viksveien 1, KV Øvrige veger 9, Side 21 av 58

25 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HURUM kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FT 281 Tofte Cell - Ugstad x Fv289 0, FV 1 Kana x Fv281 - Holm x Fv2 3, FV 2 Liltvedt x Fv281 - Holm x Fv01 - Holmsbu 2,8 19. FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 7, FV 11 Åsveien x Rv23 - Åros bru II, sør 2, Side av 58

26 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HURUM kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1067 Åsveien i Sætre 0, KV 1127 Søndre Sætre veg 2, KV Øvrige veger 61,486 k8 Side 23 av 58

27 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KONGSERG kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 71 Teigen x Fv286 - Råen x Fv70 1, FV 72 Darbu x Fv73 - Rødshøgda - Stertebakke x Ev134 2,0 19. FV 81 Efteløt Kirke x Fv - x rubakken, Hv.foss V 17, FV 81 x rubakken Hv.foss V - Hvittingfoss bru Ø 0, FV 81 Hvittingfoss bru Ø - Hvittingfoss sør x Fv 1, FV 81 rm Hvål - Komnes bru 0,212 k8 19. FV 81 Over Komnes bru K 1 0,098 Spes FV 81 Komnes bru - Komnes x Fv 0,314 k8 19. FV 82 Rud x Fv81 med arm - Vestfold grense/vollane 9,6 19. FV 83 Sommerstad x Fv - Hostvedt x Fv 9, FV 84 Volden x Fv - Kløvstad bru vest 5, FV 84 Kløvstad bru bru vest - Labru x Fv 3, FV 85 erg x Fv84 - Heistadmoen 0, FV 85 Heistadmoen - Sagvolden 7, FV 86 Jordbru x Ev134 - Gustkiste bru S 0, FV 86 Gustkiste bru S - Hedenstad krk x Fv84 1,9 19. FV 87 Myntbrua x Ev134 - rønndalen V x Fv 5, FV 88 Kongsberg S.H x Ev134 - Nymoen x Eikerveien 0, FV 88 Nymoen x Eikerveien - Garder x Fv96 6, FV 88 Sildetomta x Ev134 - NS 0, FV 89 Geitetomta x Ev134 - ussedalen x Fv90 0, FV 89 ussedalen x Fv90 - Nybrufoss x Ev134 0, FV 89 Nytorvet x Fv89 - x Gml.bru/Hyttegt. 0, FV 89 x Gml.bru/Hyttegt. - Gamlebrua øst k 1 0,1 Spes FV 89 Gamlebrua øst - Gomsrudv. x Fv87 0, FV 90 Hasberggt. x Ev134 - ussdalen x arm Fv90 0, FV 90 ussedalen x arm - Kongsberg krk x Fv89 0, FV 90 rm ussedalen x Fv90 - ussedalen x Fv89 0,0 19. FV 96 Flesberg gr x Fv88 - Rødshøgda x Fv72 0, Side av 58

28 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KONGSERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 7 Kløvstadhagen 1,6 19. KV 35 fra Tidemandsgate - Renseanlegget 0, KV 84 Stollveien 0, KV 21 sbjørnsensvei 0, KV 2180 aneveien 0, KV 80 ergsbakken 0,6 k6 28 KV 20 ergstien 0,191 k6 28 KV 2380 jørnstjerne jørnsonsvei 0, KV 2520 rennerigata 0, KV 2610 øssemakerveien 0, KV 26 Christian ugusts gate (fra T. Olsensgt Maigt.) 0, KV 2670 Christian Sindingsvei 0, KV 2670 Christian Sindingsvei 0,149 KV 28 Dyrgravveien 1, KV 28 Dyrmyrgata 0, KV 00 Gamle Drammensvei 1, KV 30 Gamlegrendeåsveien (P.. Munchsgt. j. j.v) 0,1 19. KV 30 Gomsrud Terasse 0, KV 3420 Griegsgate 0, KV 3720 Hermann Foss gate 0, KV 4120 Kirketorget 0, KV 41 Kjærlighetsstien 0,349 k6 28 KV Kløversvingen 0, KV 42 Kongens gate 0,3 19. KV 4380 Kruttmølleveien 0, KV P.. Munchsgate 0, KV 5120 Petter uerdalsvei 2, KV 50 Reinsgate (Dyrmyrgt. - Schwabesgt.) 0, KV 5470 Sakkerhusveien 0, KV 50 Sandveien 0, KV 57 Skolegata 0, KV 5910 Sportsveien 0, Side 25 av 58

29 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KONGSERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 5930 Stasjonsbakken 0, KV Stollveien 0, KV Storgata 0, KV 6300 Tidemandsgate 0, KV 63 Tinius Olsensgate 0, KV 65 Veungsdalsveien 1, KV 6700 Withsgate 0,8 19. KV 6710 Ødegårdsveien 0, KV Maigaten 0,2 19. KV 6799 Industriveien 0, KV 6804 Ove Gjeddesvei 2, KV 6809 ergmannsveien (fra Ev134 - Malmveien) 0, KV 6816 St.Hansveien 0, KV 68 Gamle Gomsrudsvei 1, KV 6823 Malmveien (ergmannsv. - Sølvgruvene) 0, KV 6830 Evjuveien 0, KV 6835 jørkhaugveien 0, KV 6836 Kirkeveien 0, KV 6843 Sentrumsveien 0, KV 6852 Gulliveien 2, KV 6857 rubakken - Vestfold gr. 1, KV 6866 Jacob Langesvei 0, KV 6874 Skrubbmoen 0, KV 6894 Frogsvei 1, KV 6895 Knuteveien 8, KV 6911 Sagvoldveien 2, KV 6914 Lauarveien 0, KV 9012 uenveien 1, KV 9100 Kruttmølleveien 0, KV Øvrige veger 110,487 k8 Side 26 av 58

30 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KRØDSHERD kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 191 Krøderen x Fv280 - Sundbakken x Fv287 8, FV 192 Noresund x Rv7 - Norefjell skiheis 4, FV 192 Norefjell skiheis - Ringenes bru sør 4, FV 192 Ringnes bru Sør - Ringnes 1, FV 192 Skogbakken x Fv192 - Fyrandsbråten x Fv191 12, FV 193 Korset x Rv7 - avkj Holtet pukkverk - Redalen 8, Side 27 av 58

31 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KRØDSHERD kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Finnerudveien 0, KV 1 Finnerudveien 0, KV 2 Søppelplass Langerud 1, KV 3 Søppelplass Langerud 0, KV 4 Industriområdet 0, KV 9 Krøderanlegget m/idrettshall 0, KV 9 Krøderanlegget m/idrettshall 0, KV 10 Rv280 - Sagtomta 0, KV 12 Finnerudveien 4, KV 16 til Stryken 0,576 KV 16 Glasne kapell 0,158 KV 17 Glesnegutua 0,9 19. KV 27 Glasrudskogen 1, KV 28 jøreskogen 4, KV 29 Grimeliskogen 2, KV 30 Rundskogen u/fossliveien 3, KV 31 Rundskogen u/fossliveien 0, KV Fosslivegen til Fosslien bru 3, KV 33 jøreøya 1, KV 34 Kryllingheiemen hovedveg 0, KV 39 Noresundanlegget og renseanlegget 0, KV 39 Noresundanlegget og renseanlegget 0, KV 49 Hanserudveien 1, KV 51 Olberg krk. 0,238 KV 54 Sandum 0, KV 55 Haugerudveien m/flata 1, KV 55 Haugerudveien m/flata 0, KV 56 Haugerudveien m/flata 1, KV 57 Veikåker kpl. 0,095 KV 58 Steinsetveien 1, KV Øvrige veger 9,3 k6 28 Side 28 av 58

32 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, LIER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 0, FV 16 Damtjern x Fv282 - Ulvenvannet/kershus grense 4, FV 18 Linnes x Rv23 - Lierkroa x Fv282 1, FV 19 Granum x Fv284 - reivik x fv284 6, FV 20 Sylling x Fv284 - Delekant x Fv21 4, FV 21 Lierbyen St x Fv285 - Hammer bru S 9, FV 21 Over Hammer bru 0,0 19. FV 21 Hammer bru N - Kyllerrud x Fv284 7, FV Huseby x Fv282 - Kjellstad x Ev18 1, FV Kjellstad x Rv23 - Sandaker x Fv23 1,112 Ikke FV 23 Rundkj v/ Holmen x Fv282 - Engene - Heggtoppen x Fv285 4, FV 38 x Sanatorievn. - Nøste x Fv23 0, Side 29 av 58

33 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, LIER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1355 anevegen, Egge Skole - Meren Sandtak 0, KV 1355 anevegen, Egge Skole - Meren Sandtak 3, KV 1675 ratromveien 0, KV 1800 rurbergveien 1,076 k8 19. KV 1825 ruusgaardsv, øvre del - X Teglverksvn. 0,768 KV 1825 ruusgaardsv - Tømmerterminal 0,3 19. KV 18 ruveien 0, KV 1872 råtasvingen 0, KV 00 Eikseterv. nedre del - Saggt. 0, KV 2700 Finnemarksveien 0,886 k8 19. KV 2788 Flåtan 0, KV 3025 Gamle Drammensvei 4, KV 31 Gilhusveien 0, KV 3175 Gjellbekkstubben 0, KV 00 Gjellebekkveien 0, KV 35 Gravdalsberget 0, KV 3355 Grøttegt. Grøtte bru - X Rv285 (Lyngås) 1, KV 3355 Grøtte bru Maks aksellast 6 tonn 0,030 Spes KV 3355 Grøttegt, Vestsidevn. - Grøtte bru 0,543 k KV 3375 Gullaugkleiva 1,898 k8 KV 3800 Heggveien 0, KV 3805 Hegsbroveien 1, KV 3880 Hennumveien, Fv282 Kirkelina - ratromveien 3, KV 42 Industrigata 0,5 19. KV 43 Jensvollveien, Fv282 Strandveien - Statens vesen 0, KV 40 Joseph Kellers veg 2, KV 52 Lianstubben 0, KV 5625 Mellomveien 0, KV 5974 Nedre Lian vei 0,9 19. KV 7525 Sjåstadvegen 1,280 k8 19. KV 8100 Strandbrua 0, KV 8300 Svarthavnveien 0, Side 30 av 58

34 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, LIER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 8700 Terminalen 2, KV 93 Vestsidevn. R.kj.Rv285 - Hegsbrovn. 0, KV 9820 Øvre Lian vei, Nedre Lian vei - Flåtan 0, KV 99 Åmotveien 4, KV 99 Årkvislavegen, nedre del 1, KV 99 Årkvislavegen, øvre del 1,987 k8 19. KV 99 Kjellstadveien 0, KV Øvrige veger 99,961 k8 Side 31 av 58

35 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, MODUM kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 63 rutangen - Letmolia 7, FV 64 rm Sønju - Thorud x Fv63 0, FV 64 rm Ødegården x Fv64 - Klabu/Hammerfoss x Fv63 0, FV 64 rm Steinsrud bru - Steinsrud x Fv63 0, FV 1 Ruud x Fv141 - asmundsrud x Fv280 3,3 19. FV 141 Flattum x Rv35 - Rud x Fv1 0, FV 141 Rud x Fv1 - London x Fv142 1,8 19. FV 142 Rud kapell x Rv35 - Nakkerud x Rv 35 3, FV 144 Åmot x Fv287 - Lortbekk x Fv284 9, FV 144 rm Sporpind - Sporpind x Rv35 0, FV 145 Vassbunn x Fv144 - Katfoss x Rv35 2, FV 145 Kattfoss x arm Rv35 - Jelstad x Fv148 3, FV 145 Jelstad x Fv148 - Jar x Fv146 2, FV 146 Haugfoss x Fv287 - Vestre Spone Kpl x Fv148 4, FV 147 Åmot bru x Fv287 - Åmot Stasjon 0, FV 148 Strandgt Fv287 - Jelstad x Fv145 3, FV 148 Jelstad x Fv145 - råten x Fv280 13, FV 148 Øydeneshagen x Fv148 - Sysle x Fv280 2, FV 149 reivik bru x Fv287 - Skotselv Fv63 7, FV 1 Refsal x Fv149 - orgevad x Fv63 2, FV 151 Tingelstad x Fv287 - Gren x Fv131 6, FV 151 akke bru x Fv287 - akke bru vest x Fv151 0, Side av 58

36 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, MODUM kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1100 okfinkveien 0,418 k8 KV 1104 adevegen 2, KV 1129 uskerudveien 2,495 k8 19. KV 1152 rages vei 0,061 k8 KV 1302 Drolsumvn. (tidl Fv143) 1, KV 18 Formoveien 1,214 k8 19. KV 19 Furumoveien 1,377 k8 KV 1515 Fossumgata 0, KV 15 Geithus bru 0,165 k KV 15 Geithusveien - fra Geithus bru 4,634 k KV 1617 Gravermoveien 2, KV 1626 Geithusberga 0,176 k6 28 KV 1716 Hellumveien 1, KV 1723 Heggenåsen 0, KV 1802 Industriveien søndre del - Seljeveien 0, KV 1808 Iduns vei 0,151 k8 KV 1900 Jerpeveien 0,443 k8 KV 1901 Jarenveien 4, KV 1903 Jellumveien 0,749 k8 19. KV 2020 Kjemperudveien 0, KV 2021 Kaggefossveien, Grava - Kaggefoss 1,8 19. KV 2021 Kaggefossveien, X Rv280 - K.foss, Dammen 0,631 k8 19. KV 2021 Kaggefossveien, X Rv280 - K.foss, Dammen 0, KV 20 Korsbøenveien 3, KV 2303 Nordbråtagata 0, KV 2308 Nyhusveien 2,936 k8 19. KV 2315 Nedre Rosnesvei 0,198 k8 KV 06 Overnveien 0, KV 09 Odins vei 0,363 k8 KV 24 Ringeriksveien 1, KV 2611 Furumoveien 0,234 k8 KV 2623 Rosnesbakken 0,146 k8 Side 33 av 58

37 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, MODUM kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2704 Skolegata - ikke over bru i Skolegata 0,928 k8 KV 2704 Skolegata bru, gangbru 0,104 Spes KV 2708 Setersbergveien 1,854 k8 KV 2715 Skinnstadveien 2, KV 2721 Sporpindveien 0, KV 27 Stadionveien 0,233 k8 KV 2738 Snoterudveien 1, KV 2741 Strandveien 0,5 19. KV 2767 Solsikkeveien 0,189 k6 28 KV 2804 Torsbyveien, Ruud X Fv1/fv141 - Ruud X Rv35 0,7 19. KV 2809 Tandbergveien 3,2 19. KV 2817 Tors vei 0,367 k8 KV 2905 Ulls vei 0,285 k8 KV 13 Øvre Rosnesvei 0,3 k8 KV 3302 Åsveien 2, KV Øvrige veger 42,268 k6 28 Side 34 av 58

38 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NEDRE EIKER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 28 Øvre Sund bru - Ryggkollen, grustak 3, FV 28 Ryggkollen, grustak - x Fv36 Orkidehøgda 1, FV 28 Orkidehøgda - Fjærdingen x Ev134 0, FV 36 gr Nedre Eiker - Orkidehøgda 3, FV 36 Orkidehøgda - Mjøndalen Fv28 3, FV 53 Langebru x Ev134/Rv35 - Fjerdingen sør x Fv28 3, FV 66 Røkeberghøgda - Nedberg x Fv53 0, Side 35 av 58

39 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NEDRE EIKER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1003 rbeidergata 0, KV 1017 lomsterlia 0, KV 1057 Gamle Riksveg 6, KV 1066 Hagatjernveien 2, KV 1118 Lysakerveien 0,569 Spes KV 1143 Nordlysveien 3,8 19. KV 1186 Solbergveien 0, KV 1196 Steinbergveien 2, KV 12 Tegleverksveien 0, KV 1272 Tverrveien 0,8 19. KV 1284 Nybruveien 0, KV Øvrige veger 81,470 k8 Side 36 av 58

40 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NES kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 211 Pletan x Fv287 - romma x Rv7 10, FV 212 eia x Rv7 - Liodden bru Øst - Klokkarhaugen 2, FV 213 Svenkerud x Rv7 - Nesbyen stasjon x Fv213 7, FV 213 Nesbyen x Fv214 - Nesbyen stasjon avl rampe - lingsmoen 5, FV 214 Nesbyen x Rv7 - Tunhovd Fv120 11, FV 214 Nesbyen x Rv7 - Tunhovd Fv120 11, Side 37 av 58

41 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NES kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1037 lfarvegen 7, KV 1063 Vassfarveien 5, KV 1066 Espesetvegen 3, KV 1079 Ålton - Rustand 1, KV 1082 Garnåsveien 4, KV 1085 Paddedokk - Thoen 3,4 19. KV 1087 Lie - Storeli 2, KV Øvrige veger,794 k8 19. Side 38 av 58

42 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NORE OG UVDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 109 Skagsoset x Fv - over Skagsoset bru 0,2 19. FV 109 Skagsoset bru Sør - gli kirke x Fv108 (Rollag gr.) 1, FV 116 FV 116 Kravikfjord bru x Fv - Kravikfjord bru vest K 7 25 tonn - Vogntoglengde: 15m, Kravikfjord bru x Fv - Kravikfjord bru vest Kravikfjord bru vest - Teigsåi bru nord 0,6 0,995 Spes Ikke 19. FV 116 Teigsåi bru nord - Norefjord stasjon 7, FV 116 Norefjord stasjon - Gvåle x Fv 0, FV 116 Norefjord vg skole - Åsbøgrend x Fv116 7, FV 117 Rustand x Fv - Lesteberg 3, FV 117 Rustand x Fv - Lesteberg 3, FV 118 Gvammen x Fv - Vrenne, med arm Gvammen stasjon 1, FV 119 Skjønne kpl x Fv - orgegrend 4,1 19. FV 120 Røberg x Fv - Rødberg st. - ruvoll x Fv 49, FV 121 Rødberg x Fv - Viko 5, FV 1 Liverud x Fv - Rolvs bru øvre (øst) 5, FV 123 Hagen x Fv - over Tøddøl bru 6,3 19. FV 1 jørkeflåta - Telemark grense 14, FV 214 Nesbyen x Rv7 - Tunhovd Fv120 3, Side 39 av 58

43 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NORE OG UVDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2 Skogangrendvegen 8,169 KV 17 Hallandsgrendvegen 2,9 19. KV 37 Karlsrudvegen 1,771 KV 41 akkanvegen 1,843 k8 KV 43 Jønndalsvegen 7, KV 44 reivik - Åsen 6,999 k8 KV 45 Haga - Solbakken 1,456 KV 48 til Sunde 0,045 KV 1004 Div veger på Rødberg 0,144 KV 1005 Div veger på Rødberg 0,268 KV 1006 Div veger på Rødberg 0,188 KV 1007 Div veger på Rødberg 0,338 KV 1008 Div veger på Rødberg 0,566 KV 1009 Div veger på Rødberg 1,287 KV 1011 Div veger på Rødberg 0,255 KV 1012 Div veger på Rødberg 0,4 KV 1013 Div veger på Rødberg 0, KV 1016 Div veger på Rødberg 0,467 KV 1017 Div veger på Rødberg 0,807 KV 1018 Div veger på Rødberg 0,135 KV 1019 Div veger på Rødberg 0,467 KV 1020 Div veger på Rødberg 0,268 KV Øvrige veger 23, Side av 58

44 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 142 Rud kapell x Rv35 - Nakkerud x Rv 35 3, FV 156 Hesselberg x Fv1 - Sundvollen x Ev16 9,7 19. FV 157 Steinsletta x Ev16 - Kalkverket x Fv156 0,7 19. FV 158 Vik Nord x Ev16 - Leine - otilrud x Ev16 2, FV 162 Snyta x Rv35 - usund x Fv158 4, FV 163 Vesterengt./Nygt x Fv35 - over Overmannssund bru - Klekken x Fv1 3, FV 164 Klekken x Fv1 - Grautbakken 2, FV 166 Viul x Fv180 - Loeshagen x Fv181 2,370 FV 168 Haug krk x Fv181 - Klekken vest x Fv163 0, FV 169 Meieriet x Fv35 arm - Helsehuset x Fv35 0, FV 169 Kvernebergsund x Fv35 - Hønefoss gymnas x Fv35 0,8 19. FV 169 Norderhovs gt x Fv169 - Norderhovs gt x Fv35 0, FV 171 Veien x arm Fv35 - Kihlebakke x Fv172 2, FV 172 Meieriet arm x Fv35 - Kilemoen 5,4 19. FV 172 Kilemoen - Elsrud 35, FV 172 Glederud x Fv172 - Glederud x Ev16 0, FV 172 Hallingby (Hval) x Ev16 - Skollerud x Fv172 1, FV 172 Ringmoen x Ev16 - Killingstrøm x Fv172 0, FV 173 sk x Rv35 - Sandaker 5, FV 173 Sandaker - Sætra bru sør 2, FV 173 Sætra bru N x Rv7 - Nøkleby x Rv7 0, FV 174 Veien x Ev16 - Heradsbygd øst - Heggen sør x Rv7 6, FV 175 Heggen x Fv174 - Veme kirke x Rv7 2, FV 176 Kvernvollen x Rv7 - Kvernvollen bru - Gardhamar x Rv7 4,1 19. FV 177 arnås bru x Rv7 - Verkens bru x Rv7 5, FV 178 Sokna x Rv7 - Lyså bru Sør 9, FV 178 Lyså bru Sør - ure bru øst 5, FV 179 Sokna x Rv7 -Solli x Rv7 7,1 19. FV 180 Hvalsmoen x Ev16 - vkj Hvalsmoen 0, FV 180 vkj Hvalsmoen - Viul 3, FV 181 Hvalshaugen x Fv180 - Haug kirke - Sætrang x Fv163 3, FV 183 Kullebrunn x Rv35 - Solum x Fv142 1, Side 41 av 58

45 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 184 jonevika x Ev16 - Oppland grense/vassenden Fv47 4, FV 184 jone/oppland gr - jone Øst/Oppland gr. 0, FV 1 Hønen x Ev16 - Klekken - Oppland gr 0, Side 42 av 58

46 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Kommunale veger ruksklasse KV 7 Over Sandaker og Sætra bruer 0, KV 3800 rugsjordet 0, KV 90 Hofsfossveien: Follum - Nedre egnamoen 0, KV Hjellebråten, sk (klangveien) 1, KV vstikkeren, sk 1, KV Ålde bru - reivassdammen 6, KV reivassdammen - Steinbekken 5, KV Drolshamarveien, Veme 2,745 k8 19. KV Kyta Skole - Jevnakerdelet (Gamleveien) 1,765 k8 19. KV Gamle Ådalsveg, Hallingby 2,988 k8 19. KV Gjermundboveien, Haug 1,114 k8 19. KV Grantoppsvingen, X Fv156 0, KV Østvang - Haga bru, Tyristrand 0, KV reivassdammen - Rallerud 1, KV Rallerud - Havik - Komm. gr. (Havikveien) 10,630 k8 19. KV Hensmoveien 2,0 19. KV Holleiaveien 3, KV Jonsrudveien, Veme 1,716 Spes 19. KV Kapellveien, sk 0,5 19. KV Veme kapell 0, KV Kistefossveien 0,521 k8 19. KV Kvernvollveien, Veme st. 0,296 k8 19. KV Lundstadveien, ustjord 0,278 k8 19. KV Pjåkaveien, Tyristrand 2,173 k8 19. KV Mælingen 1, KV Nordliveien, Strømsoddbygda 1, KV Ringmoen, Ådal 0, KV Røsholmstranda, Snyta, Engabekken 1, KV Samsjøveien 2, KV Skjærdalen 0, KV Storbråtaveien 1,471 Spes 19. KV ure bru - Frisvannet (Strømsoddveien) 5, Side 43 av 58

47 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Kommunale veger ruksklasse KV Stubdal - Damtjern, Åsa (Stubdalsveien) 4, KV Tolpinrudsvingen (X Fv156) 0, KV Urulaveien, Nes i Ådal 1,7 19. KV Østsideveien 10, KV 120 Kindsveien, Tyristrand 0, KV 162 Nordmoveien: Lofthus, Rv7 - Soknabruket 1, KV 162 Nordmoveien: Soknabruket - Nordmoen 1, KV 162 Nordmoveien: Soknabruket - Nordmoen 0, KV 160 Nymoveien, Hen 0,787 k KV Rabbaveien 0, KV Rabbaveien, X Sagavn. - Rundtom 0, KV 180 Ringveien (Veien - skveien) 2,393 k KV 900 Støaveien 1,269 k KV 300 Vågårdsveien, Hen 2,428 k8 19. KV Hensveien 5, KV Nymobakken X Hensvn. - Hen sandtak 0,380 k KV Hen Sandtak - Hensmoveien 1, KV Svenskerudveien, Nakkerud 1,333 k8 19. KV Nakkerudgata 0, KV Hauggata 1, KV ureveien 0,4 k8 19. KV ureveien 0,413 k8 19. KV Haugstangen 1,995 k8 19. KV 100 Kolkinnveien, Nakkerud 1,093 k8 19. KV 700 Kindsåsen, Tyristrand 1, KV 413 Smedsrud - Væleren, Tyristrand 2,123 k8 19. KV 417 lmemoen 1, KV 490 Hønensvingen - Norderhov krk. 0,8 19. KV ureveien, Strømsoddbygda 3, KV Øvrige veger 102,984 k8 Side 44 av 58

48 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ROLLG kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 98 Grettefoss x Fv - Djupdal x Fv 4, FV 106 Rollag x Fv107 - Rollag kommunehus 0, FV 106 Rollag kommunehus - ergan 3, FV 107 Stærnes x Fv - Rollag stasjon 1, FV 107 Rollag st - Prestegården bru N 4, FV 107 Prestegården bru N - ruhaug med arm - x Fv 3, FV 107 ruhaug x arm - Kongsjorden bru vest 2, FV 107 Kongsjorden bru vest - Mykstu mølle x Fv 4, FV 108 gli x Fv - Vestre Lien 4, FV 109 Skagsoset bru Sør - gli kirke x Fv108 (Rollag gr.) 5, Side 45 av 58

49 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ROLLG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Tuterud snuplass 0, KV 2 Frydenlund - Kjomme 2, KV 6 Rollag boligfelt 1,210 KV 7 Rollag boligfelt 0,197 KV 8 Rollag boligfelt 0,125 KV 12 x Fv - Kleivan - akke x Fv 5, KV 13 X Fv - X Fjøse 0, KV 14 gli boligfelt 0,177 KV 15 gli boligfelt 0,090 KV 16 gli boligfelt 0,194 KV 17 gli boligfelt 0,059 KV 18 gli boligfelt 0,254 KV 19 gli boligfelt 0,057 KV 21 gli boligfelt 0,0 KV gli boligfelt 0,148 KV 23 gli boligfelt 0,067 KV gli boligfelt 0,165 KV 25 gli boligfelt 0,070 KV 26 gli boligfelt 0,573 KV 27 gli boligfelt 0,042 KV 28 gli boligfelt 0,0 KV 29 gli boligfelt 0,727 KV 30 Kjemhus - Kittilsland 1, KV 31 Nesterud (Toenveien) 2, KV 34 X Fv - Krosshaug 1, KV Rollag boligfelt 0,063 KV Øvrige veger 8,180 Side 46 av 58

50 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 11, FV 6 Slemmestad X Fv165 - Morberg nord X Kv Nyveien 1, FV 6 Morberg nord X Kv Nyveien - Sundbykrysset Fv11 8, FV 7 Slemmestad x Fv165 - kershus grense/høymyrdammen 1, FV 8 ødalen x Fv165 - Stokker x Fv167 3, FV 10 uvi x Rv23 - Røyken stasjon til Kv 1, FV 11 Åsveien x Rv23 - Åros bru II, sør 2,7 19. FV 11 Over Åros bru II - Krokodden 4, Side 47 av 58

51 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1002 Hurumveien: X Rv165 - Krokodden 2, KV 1003 Spikkestadveien: jørnstad - Røyken st. 2, KV 1003 Spikkestadveien: Grini - X Industriveien 3, KV 1005 Hyggenveien X Fv10 - uvi industriomr. 0, KV 1005 Hyggenveien 2, KV 1006 Nyveien 1,305 KV 1011 Mølleveien X Spikkestadvn. - Underlandsvn. 0, KV 1011 Mølleveien X Underlandsveien - X Rv167 Oppgitt å være K5 1,936 Spes KV 1012 lmebakken 0,169 KV 1017 ukeveien 0,615 KV 1018 Feveien 0,084 KV 1020 arlindveien 0,237 KV 1025 ergstien 0,296 KV 1030 everveien 0,257 KV 1034 jerkeliveien 0,3 KV 1035 jerkelundveien 0,128 KV 1041 jørnstadsvingen 0,183 KV 1042 jørnstadveien 0,678 KV 1047 oligveien 0,565 KV 1053 røholtveien 0,765 KV 1063 åtstøveien 0,4 KV 1070 Eikeliveien 0,516 KV 1071 Einerlia 0,098 KV 1072 Ekornveien 0,184 KV 1075 Elgveien 0,385 KV 1076 Eternittveien 0, KV 1081 Fjellveien 0,397 KV 1082 ru over Åroselva (Fjordveien) 0,015 Spes KV 1084 Follestadveien X Fv11 1, KV 1084 Follestadveien 0,368 KV 1089 Furulund 0,166 KV 1090 Furutoppveien 0,955 Side 48 av 58

52 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1100 Gaupeveien 0,129 KV 1102 Gleinåsveien 0,646 KV 1103 Granliveien 0,304 KV 1104 Grevlingveien 0,558 KV 1108 Grundvikveien 0,3 KV 1109 Gruveveien 0,271 KV 1118 Heggveien 1,820 KV 1129 Hjortveien 0,207 KV 1134 Jakslandveien 0,575 KV 1136 Jon Leiras vei 0,877 KV 1137 Katrineåsveien 0,9 KV 1143 Kjekstadveien 0,278 KV 1151 Konglestien 0,047 KV 1158 Lerkesvingen 0,444 KV 11 Lord amfords veg 0,053 KV 1161 Lyngveien 0,0 KV 1162 Lyngåsveien 0,146 KV 1163 Løvliveien 0,375 KV 1164 Markveien 0,076 KV 1167 Mosebergveien 0,6 KV 1174 Nedre Gleinåsen 0,477 KV 1185 Odins veg 0,610 KV 1188 Oreveien 0,2 KV 1189 Ovnerudveien 0,769 KV 1196 Rognliveien 0,301 KV 1199 Rådyrveien 0,112 KV 1205 Seljefaret 0,156 KV 1212 Skogveien 0,371 KV 1218 Sokkabekkveien 0,537 KV 10 Teglverksveien 0,533 KV 1231 Tyristubben 0,057 KV 1234 Tors veg 1,059 Side 49 av 58

53 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 14 Østskogen Terrasse 0,5 KV 19 jønndalsveien 0,252 KV 1255 Nils Slåttosvei 0,412 KV 1256 Smieveien 0,2 KV 1257 Smiekroken 0,251 KV 12 Dyrefaret 0,3 KV 1261 Harestubben 0,179 KV 1262 Røyskattlia 0,368 KV 1276 Poverudveien 0,493 k6 28 KV 1279 Industriveien 1, KV 1280 Vaterlandsveien 0, KV 1284 Håkaleina 0,346 KV 1285 ørønningen 0,425 KV 1287 Granåsen 0,089 KV 1288 Tettskauen 0,159 KV 1290 Øvreskogen 0,618 KV 1293 røholtskogen 0,441 KV 1295 Krystallveien 0,676 KV 1301 Godheimveien 0,531 KV 1309 Dølstuløkka 0,0 KV 1314 råsetveien 1, KV 1316 Luftveien 0,5 KV 1331 Eikeleina 0,827 KV 1362 Jakslandveien 0,207 KV 1371 Spikkestad jernbanest. (Nye Stasjonsv.) 0,135 KV 1373 strid Skaresveg - Oppvekstsenter, Åros 1,1 19. KV Øvrige veger 34,903 k8 Side av 58

54 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, SIGDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 63 rutangen - Letmolia 5, FV 131 Kolsrud x Fv287 - Gren x Fv151 1, FV 131 Gren x Fv151 - Jerpeton x Fv99 10, FV 1 Kolsrud x Fv131 - Prestfoss x Fv287 11, FV 1 rm over Velstad bru - Velstad x Fv1 0,2 19. FV 133 Prestfoss x Fv287 - Sandsbråten x Fv287 3, FV 133 Mjøseng x Fv133 - Hole bru øst Fv287 9, FV 134 Lampeland x Fv - Sandsbråtan x Fv287 8, FV 135 Hole bru vest x Fv287 - Foss bru x Fv287 4, FV 151 Tingelstad x Fv287 - Gren x Fv131 2, FV 151 akke bru x Fv287 - akke bru vest x Fv151 0, FV 191 Krøderen x Fv280 - Sundbakken x Fv287 7, FV 211 Pletan x Fv287 - romma x Rv7 19, Side 51 av 58

55 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, SIGDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2 X Fv131 - Rud, grenskogen 2, KV Østre finnerud - Krødsherad grense 0, KV 25 X Fv133 - jørnerud/jørevatna 6, KV Øvrige veger 34, Side 52 av 58

56 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ÅL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 0 Torpo Øst x Rv7 - Tretterud 1,0 19. FV 0 Tretterud - Grandokken 4, FV 2 Torpo vest x Rv7 - Opheimkrysset 1, FV 2 Opheimkrysset - arskrind 5, FV 4 Gullhagen x Rv7 - Rødungstøl,4 19. FV 5 Ål x Rv7 - Ål stasjon 0, FV 6 Sundre x Rv7 - Holu 10, FV 7 Hovesvingen x Fv6 - Dengerud x Fv6 2, FV 7 Hove x Fv7 - Skrattegard 0, Side 53 av 58

57 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ÅL kommune Kommunale veger ruksklasse KV Vats boligfelt 0,334 k8 KV 41 X rnegård - Randen 1,438 k8 KV 61 Fv4 Votnhall - Veslestølen leirsted 0,7 19. KV 1066 X Torpovegen - Torpo St. 0, KV 1069 Stasjonsvegen (Torpo) 0,5 19. KV 1075 Vangen bru (Strandalivegen) 0,073 Spes KV 1109 aklivegen 0,491 k8 KV 1117 Gunnarhaugen bustadfelt 0,464 k8 19. KV Øvrige veger 71,485 k8 19. Side 54 av 58

58 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ØVRE EIKER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 53 Langebru x Ev134/Rv35 - Fjerdingen sør x Fv28 4, FV 61 Skjøl x Ev134 - Øvre Hoen x Fv62 3, FV 62 Sundmoen x Rv35 - Skotselv stasjon 9, FV 62 Sundmoen x Rv35 - Skotselv stasjon 1, FV 62 Skotselv x Stasjonsveien - jørklundsvingen 0, FV 62 jørklundsvingen - Knive x Rv35 0, FV 63 Skotselv x Fv62 - rutangen 3, FV 63 rm til orgevad - orgevad x Fv1 0, FV 64 akke kirke x Fv62 - Steinsrud x Fv64 4, FV 64 Steinsrud x Fv - Ødegården 11, FV 64 rm Sønju - Thorud x Fv63 0, FV 64 rm Ødegården x Fv64 - Klabu/Hammerfoss x Fv63 1, FV 64 rm Steinsrud bru - Steinsrud x Fv63 0, FV 65 Skarud x Fv70 - Hakavik 10, FV 66 Vestfossen x Fv35 - Smørgrav x Fv67 1, FV 66 Smørgrav x Fv67 - Røkeberghøgda 1,473 FV 66 Røkeberghøgda - Nedberg x Fv53 4, FV 67 Langebru x Fv53 - Smørgravx Fv66 3,3 19. FV 68 Skarra x Fv73 - Vestfossen x Fv35 1, FV 69 Foss x Fv35 - Sundet x Fv70 2, FV 70 Fiskum x Fv73 - rekkeskåka x Fv35 4, FV 71 Teigen x Fv286 - Råen x Fv70 5, FV 72 Darbu x Fv73 - Rødshøgda - Stertebakke x Ev134 7, FV 73 Torespæren x Fv35 - Darbu x Fv72 7, FV 73 Darbu x Fv72 - Krekling x Fv286 3, FV 96 Flesberg gr x Fv88 - Rødshøgda x Fv72 6, FV 149 reivik bru x Fv287 - Skotselv Fv63 0, Side 55 av 58

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2015 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2015 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER uskerud Gratis Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, USKERUD. Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATE LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATE LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTE LST OG VOGNTOGLENGDE uskerud fylke Primære fylkesvegar (tidligere riksvegar) lengde ruksklasse FV Vestfold grense - Hvittingfoss x Fv 2,561 19. FV 35 Vestfold

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE uskerud fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse gruppe FV Vestfold grense - Hvittingfoss x Fv 2,561 19. FV 35 Vestfold

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016 E16 52 2 610 53 114 1 448 HVERVENKASTET - NORDERHOVKRYSSET GS-veg E16 53 6 477 53 6 656 179 RØYSEVEIEN - UNDERGANG E16 VIK GS-veg E16 53 6 664 53 6 902 238 UNDERGANG E16 VIK - GARNTANGEN GS-veg E16 53

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud GRATIS GRATIS Vegliste Vegliste 2009 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud. Statens vegvesen GRATIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Statens vegvesen Fylkesveglisten for Buskerud inneholder opplysninger om veglengde, veggrupper for spesialtransporter, vegenes tillatte bruksklasse

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud. Statens vegvese. Statens vegvesen.

GRATIS GRATIS FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud Buskerud. Statens vegvese. Statens vegvesen. GRATIS GRATIS Vegliste Vegliste 2007 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FY Buskerud Buskerud Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvese Fylkesveglisten for Buskerud inneholder

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud GRATIS GRATIS Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Buskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER uskerud Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 100-105, 109-119 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og

Detaljer

for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud

for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud Del II Konkretisering på riksvegnettet Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud. Del II. Side 1 Innholdfortegnelse:

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

Vegliste Buskerud FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS

Vegliste Buskerud FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS liste 2013 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER uskerud GRTIS Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Vegliste Buskerud FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS

Vegliste Buskerud FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS liste 2013 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER uskerud GRTIS Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud

Vegliste 2012 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Buskerud liste 2012 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER uskerud Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Kjell Wold

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Kjell Wold liste 2016 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Oktober 2016 uskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, USKERUD Innledning liste for fylkes-

Detaljer

Vegliste Buskerud FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS

Vegliste Buskerud FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER GRATIS liste 2013 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER uskerud GRTIS Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Drammen Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Drammen Danvik skole SPILLESTED: UNION 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Drammen

Detaljer

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER April Foto: Kjell Wold

Vegliste FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER April Foto: Kjell Wold liste 2017 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER pril 2017 uskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Kjell Wold STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE, USKERUD Innledning liste for fylkes-

Detaljer

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATE LAST OG VOGNTOGLENGDE

VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATE LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTE LST OG VOGNTOGLENGDE uskerud fylke Primære fylkesvegar (tidligere riksvegar) ruksklasse gruppe FT 134 0,142 FT 1 0,018 FT 1 Tofte Cell - Ugstad x Fv9 0,167

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11 HUN DERRE JENNY av Eva Wikander [Scenekunst / Teater 8. trinn - 10. trinn] Fr 12.9.2008 Sylling skole (Lier kommune) 11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

10:00 35 Kirkeskolen 5,6,7 66 Eikli skole 5,6,7. 10:00 86 Hallingby skole 5,6,7 13 Nes skole 5,6,7

10:00 35 Kirkeskolen 5,6,7 66 Eikli skole 5,6,7. 10:00 86 Hallingby skole 5,6,7 13 Nes skole 5,6,7 Postboks 3563 3007 Drammen Haugesgate 89 3020 Drammen Vinden hvisker V12 [Scenekunst / Teater 5. trinn - 7. trinn] Ma 9.1.2012 Eikli skole (Ringerike kommune) Osloveien 2 3511 10:00 35 Kirkeskolen 5,6,7

Detaljer

Vegliste TØMMERTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste TØMMERTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet liste 2017 TØMMERTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning listene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Turnéplan: FOLKEDYPET av Marius Leknes Snekkevåg H13

Turnéplan: FOLKEDYPET av Marius Leknes Snekkevåg H13 36 To 05.09.2013 10:30 Union Scene Drammen Børresen skole 106 gr. 4. kl., 86 gr. 4. kl., 96 gr. 4. kl. 36 To 05.09.2013 12:00 Union Scene Drammen Børresen skole 36 Fr 06.09.2013 10:00 Union Scene Drammen

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Julen 2016/2017 Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Brakar informasjon Brakar tar deg trygt hjem fra julebordet. Nattbuss 22N til Konnerud og 51N til Mjøndalen* Nå kan du kjøpe billett til nattbussen

Detaljer

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 Ringerike Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014 2023 VEDTATT 05.12.2013 FORORD er den første strategien fylkeskommunen har utarbeidet spesifikt på trafikksikkerhet.

Detaljer

Turnéplan: Katastrofen V16

Turnéplan: Katastrofen V16 3 Ma 18.01.2016 11:50 Egge skole Lier Egge skole 1-4 75 75 3 Ti 19.01.2016 10:20 Gullaug skole Lier Gullaug skole 1-4 131 131 3 Ti 19.01.2016 11:45 Gullaug skole Lier Gullaug skole 3 On 20.01.2016 11:00

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Danvik skole SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Bragernes

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner 35 Fr 02.09.2016 11:30 12:25 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 Skolen ved Modum Bad 35 Fr 02.09.2016 13:00 13:55 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 104 36 Ma

Detaljer

Vegliste NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet liste 2017 NORMALTRANSPORT FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning listene

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

Plan for varsling og sikring av vegarbeid

Plan for varsling og sikring av vegarbeid Statens vegvesen Statens vegvesen Region Sør Avd. Buskerud Plan og Forvaltning Hensmoveien HØNEFOSS Telefon / e-postadr. : 0 / arbeidsvarslingbuskerud@vegvesen.no Plan for varsling og sikring av vegarbeid

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Turnéplan: Aria og Sansetyven - V16

Turnéplan: Aria og Sansetyven - V16 Man 8. feb. 2016 kl. 10:00 Barnas Hus barnehage Barnas Hus barnehage: 30 Rådyrveien, 3370 VIKERSUND 32787340 / 94876124 Anne Kristin Bunæs Trine Skretteberg barnashus@modum.kommune.no 32787340 Man 8. feb.

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016 Statens vegvesen Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Inger Ydse / 74122555 16/118953-1 03.08.2016 Revisjon

Detaljer

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 Julen 2017/2018 Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 1 Brakar informasjon Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Postadresse: Brakar as Bragernes

Detaljer

Kongsberg, Sigdal, Numedal

Kongsberg, Sigdal, Numedal Kongsberg, Sigdal, Numedal Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 115, 401-430 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie H15

Turnéplan: Romeo og Julie H15 41 Ma 05.10.2015 10:00 Børresen skole Drammen Børresen skole 106 gr. 4. kl., 86 gr. 4. kl., 96 gr. 4. kl. 323 323 SPILLESTED: UNION SCENE Skolen fordeler elever på 3 forestillinger, maks 120 pr forestilling.

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, MODULVOGNTOG TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Akershus

Detaljer

Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol

Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 301303, 310343, 360, 361 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss og togtider Reiseplanlegger

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

DRAMMENSREGIONEN. Oversiktskart. IN BY Civitas aug Figur A. Skotselv. Tranby. Lierbyen. Slemmestad. Hokksund Krogstadelva Solberglia

DRAMMENSREGIONEN. Oversiktskart. IN BY Civitas aug Figur A. Skotselv. Tranby. Lierbyen. Slemmestad. Hokksund Krogstadelva Solberglia M O U M B Æ R U M Skotselv A S K E R F L E S B E R G Ø V R E E I K E R L I E R Lierbyen okksund N E R E E I K E R Krogstadelva Solberglia Slemmestad Spikkestad/ RAMMEN R Ø Y K E N Årås R A M M E N S V

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner.

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner. Linje 401-430 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Kongsberg Sigdal Numedal www.bk.no Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud..

Detaljer

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner jorgen.greiner@bfk.no 32808679

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner jorgen.greiner@bfk.no 32808679 35 Fr 02.09.2016 11:30 12:25 Modum kulturhus Nordre Modum ungdomsskole 8-10 128 Skolen ved Modum Bad 35 Fr 02.09.2016 13:00 13:55 Modum kulturhus Nordre Modum ungdomsskole 8-10 128 128 36 Ma 05.09.2016

Detaljer

Turnéplan: Transitt V17 Kontaktperson DKS: Line Haukland

Turnéplan: Transitt V17 Kontaktperson DKS: Line Haukland Man 27. mar. 2017 Buskerud skole: trinn: 2, 4 og 6, antall: 56 Buskerud skole (Modum) Nordbråtagata 6, 3340 ÅMOT 32 78 67 36 Gudmund Baustad gudmund.m.baustad@modum.kommune.no 32786737 3 formidlinger:

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Region Drammen Kommu Navn ne løype

Region Drammen Kommu Navn ne løype Region Kommu Navn ne løype Eier Hurum Fve FvevFrem ad Røyken Dramme n Byggeår/ Rehabi er 1971/199 4 Leng de 3,4 (/) løypen e Merknad er Preppes av Hurum Turisforei ng Klokkarsua Huringen 1983 3,2 Holmsbu

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 14.03.2014, Side 1 av 9 06 Buskerud 0602 DRAMMEN 0602000701 Konnerudhallen Konnerud IL Ordinære anlegg Fornyet Flerbrukshall Flerbrukshall, 1 5400 655 000 1 964 000 5000 0602004901 Marienlyst Stadion Drammen

Detaljer

Endringsliste 0602 Ringerike , pr

Endringsliste 0602 Ringerike , pr Endringsliste 0602 Ringerike 2013 2018, pr 11.12.2012 0602 D1 Prosesser som skal slettes Prosesser på Riks g/s veg og Fylkes g/s veg Buskerud som skal slettes, da objektene på disse prosessene ligger inne

Detaljer

Resultater 2014. Miniatyr

Resultater 2014. Miniatyr Resultater 2014 Miniatyr Karusell 15 m Kl 5 1. Terje Svarteberg Geilo 973 Kl 4 1. Anne Guri Hodnungseth Ødegården 966 Kl 3 1. Ann Iren Rønningsgrind Geilo 937 Kl 2 1. Henrik Sjøthun Uppheim 974 Kl V65

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Turnéplan: Kouame møter barna V17 Kontaktperson DKS: Line Haukland

Turnéplan: Kouame møter barna V17 Kontaktperson DKS: Line Haukland Man 8. mai. 2017 kl. 11:30 12:15 Kulturhuset Banken (Nes) Nes barneskole: trinn: 1 7, antall: 108 Kontakt Nes barneskole: 32 06 84 50 Kirsten Beate Rønsen kbr@nes-bu.kommune.no 32068450, 97584640 3540

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 Man 11. jan. 2016 kl. 11:45 Danvik skole Danvik skole: trinn: 5 7, antall: 174 Danvikbakken 2, 3046 DRAMMEN 32 04 48 00 Turid Hallan Buarøy Turid.Hallan.Buaroy@drmk.no 32044800 Man 11. jan. 2016 kl. 13:10

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Buskerud m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.08-763 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Turnéplan: SAH - en musikalsk opplevelse fra Vest-Afrika V17

Turnéplan: SAH - en musikalsk opplevelse fra Vest-Afrika V17 Tir 18. apr. 2017 kl. 10:00 Barnas Hus barnehage (Modum) Barnas Hus barnehage: 30 Rådyrveien, 3370 VIKERSUND 32787340 / 94876124 Anne Kristin Bunæs Trine Skretteberg barnashus@modum.kommune.no 32787340

Detaljer

Turnéplan: LYDROMMET H15

Turnéplan: LYDROMMET H15 Man 5. okt. 2015 kl. 10:00 Gullaug skole Gullaug skole: trinn: 1 7, antall: 229 Linnesstranda 69, 3400 32 22 79 00 Cecilie Sch Langebro cecilie.langebro@lierskolen.no 32227900 Man 5. okt. 2015 kl. 11:45

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Fylkeskommunal støtte til ts-tiltak i kommunene 2011.

Fylkeskommunal støtte til ts-tiltak i kommunene 2011. Fylkeskommunal støtte ts-tak i kommunene 2011. ne Prosjekt Veg Søknadsbeløp reserve Drammen Sum alle prosjekt 1 900 2 700 Oppgradering tau, Kv 1 900 2 700 Søknaden omfatter gjennomføring av opparbeidelse

Detaljer

Drammen, Lier, Asker, Oslo

Drammen, Lier, Asker, Oslo Drammen, Lier, Asker, Oslo Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 62-65, 71-75, 169 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE

STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer

Detaljer

Buskerud fylkeskommune. Ari og Sansetyven - V16

Buskerud fylkeskommune. Ari og Sansetyven - V16 Postboks 3563 3007 Drammen Haugesgate 89 3020 Drammen Ari og Sansetyven - V16 [Musikk 3 år - 5 år] Ma 8.2.2016 Barnas Hus barnehage (Modum kommune) Rådyrveien 3370 Vikersund Rådyrveien 3370 Vikersund Tlf:

Detaljer

Turnéplan: ALO - alltid H15

Turnéplan: ALO - alltid H15 Ons 16. sep. 2015 kl. 10:45 Enger skole (Modum) Enger skole: Eikerveien 52, 3340 ÅMOT 32 78 17 30 Kari Ravnsborg kari.ravnsborg@modum.kommune.no 91645483 Ons 16. sep. 2015 kl. 12:00 Enger skole (Modum)

Detaljer

Turnéplan: Per Formans Delight V16

Turnéplan: Per Formans Delight V16 Man 25. apr. 2016 kl. 09:30 Enger skole (Modum) Enger skole: trinn: 1 7, antall: 197 Eikerveien 52, 3340 ÅMOT 32 78 17 30 Kari Ravnsborg kari.ravnsborg@modum.kommune.no 91645483 Man 25. apr. 2016 kl. 12:00

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Hedmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Hedmark fylke Innledning

Detaljer

Forord. Drammen mars 2012.

Forord. Drammen mars 2012. Mars 2012 1 Forord. Fylkesvegstrategien er Buskerud fylkeskommunes faglige grunnlag for å fastsette mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Strategien gjelder for ti år, og omhandler samme

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Fv. 107 240000 400000 2 Sette opp 20 lyspunkt på en 700 meter lang gangvei fra Veggli sentrum over Lågen til fv.107

Fv. 107 240000 400000 2 Sette opp 20 lyspunkt på en 700 meter lang gangvei fra Veggli sentrum over Lågen til fv.107 Vedlegg 1 sak Fylkeskommunal støtte til ts-tiltak i kommunene 2013 Kommune Prosjekt Veg Søknadsbeløp Prosjekt kostnad Pri Beskrivelse av prosjekt Vedtak Begrunnelse for avgjørelse Flesberg Reguleringsplanarbeid

Detaljer

Vegliste 2016 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Oppland www.vegvesen.no/veglister Gratis. Foto: Werner Harstad

Vegliste 2016 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Oppland www.vegvesen.no/veglister Gratis. Foto: Werner Harstad liste 2016 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Oppland www.vegvesen.no/veglister Gratis Foto: Werner Harstad Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke inneholder opplysninger om vegens tillatte

Detaljer

Turnéplan: Skolesangboka H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner

Turnéplan: Skolesangboka H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner Man 26. sep. 2016 kl. 10:10 10:50 Krøderen skole (Krødsherad) Krøderen skole: trinn: 1 7, antall: 86 3535 KRØDEREN 45412418 Veibeskrivelse: Ligger inntil riksvei 280 Ingun Olstad Flå ingunn.fla@krodsherad.kommune.no

Detaljer

Resultatrapport etter kartlegging av livssynsnøytrale gravferdslokaler i Buskerud.

Resultatrapport etter kartlegging av livssynsnøytrale gravferdslokaler i Buskerud. Resultatrapport etter kartlegging av livssynsnøytrale gravferdslokaler i Buskerud. Fra: Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag Til: Gravferdsbyråer, kommuner, kirkeverger, Human-Etisk Forbund Dato: september

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer