Vegliste FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept Foto:Kjell Wold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold"

Transkript

1 liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept uskerud Gratis Foto:Kjell Wold

2 Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. r for spesialtransport : er som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. : er med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. ruksklasse sommer ruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. ruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio, eventuelt kontaktes den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. ksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. listen inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport Forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger. Modulvogntog Prøveordning med 25,25 meter lange modulvogntog i Norge startet opp 1. juni Fra 1. juni 2011 er vegnettet som omfattes av ordningen utvidet. Det utgis egen liste som viser hvilke veger slike vogntog kan benytte. estemmelsene om modulvogntog finnes i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg. (Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy). Høyde- og breddebegrensninger Som en del av denne forskrift følger en oversikt over underganger, tunneler m.v. på fylkesveger og riksveger hvor høyden er mindre enn 4, M og/eller kjørebanebredden er mindre enn 3, M.

3 FORSKRIFT OM TILLTTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER I USKERUD FYLKE Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 15. september 2014 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 nr. 2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av direktoratet 15. januar (lister 2014 for riksveg) IKRFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. september Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 15. februar 2014 nr FOR Som en del av denne forskrift følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i uskerud fylke på de neste sidene.

4 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse FT 177 arnås bru x Rv7 - Verkens bru x Rv7 0, FV Vestfold grense - Hvittingfoss x Fv 2, FV 35 Vestfold grense Tyterud - Skjøl x Ev134 10, FV 35 Vestfold grense Tyterud - Skjøl x Ev134 5, FV 35 Styggedal - Hønefoss sentrum 2,997 Ikke 19. FV 35 x Stangs gt - Hov x E16 2, FV 35 Hønefoss bru 0,1 19. FV 35 Ringerike Sykehus x Ev16 - x Stangs gt, Fv35 2, FV 35 x Kongens gt - Veien x E16 2, FV 37 Telemark gr - Stengelsrud x Fv 16, FV Vestfold gr - Geilo x Rv7 76, FV Vestfold gr - Geilo x Rv7 117, FV rm forbi Kongsgårdsmoen x Ev134 0, FV Hagafoss x Rv7 - Håkonset 11, FV Håkonset - Sogn og Fjordane gr. 39,682 Ikke 19. FV 51 Gol Sentrum x Rv52 - Langehaugssetra/Oppland gr. 7, FV 51 Gol Sentrun x Rv52 - Oppland gr 13, FV 165 jørnstad x Rv23 - kershus gr/jerkås 7, FV 167 rynsholmen x Fv165 - kershus gr./stokkerskogen 2, FV 1 Hønen x Ev16 - Klekken - Oppland gr 11, FV 3 Nes x Ev16 - Fesja bru Øst 11, FV 3 Over Fesja bru 0, FV 3 Fesja bru Vest - Oppland gr. 0, FV 280 Vikersund Nord x Rv35 - Hamremoen x Rv7 29, FV 281 Verpen x Rv23 - Tofte Cell 17, FV 281 Tofte Cell - Ugstad x Fv289 16, FV 282 X Ev18 Kobbervikdalen - angeløkka x Ev134/Rv282 2, FV 282 rakerøya - x ruusgaardsvei - mtmannssvingen x Rv23 2,6 19. FV 282 mtmannssvingen x Rv23 - Tranbykrysset 1,8 19. FV 282 mtmannssvingen - Lyngåskrysset 8, FV 282 x Telthus gt/rv282 - over Øvre Sund bru - x Fv283 2, FV 283 rakerøya, x Rv282 - ragenestunellen - x Rv35 Lerberg 19, Side 1 av 58

5 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD fylke Primære fylkesveger (tidligere riksveger) ruksklasse FV 283 Nedre Eiker bru - Fjerdingen x Ev134 0, FV 284 Enger x Fv285 - Vikersund syd x Rv35 35, FV 284 rm Fv284 - Geithusveien 0, FV 285 Kjellstad x Ev18 - X Ev16 Skaret m/arm 6, FV 285 Kjellstad x Ev18 - X Ev16 Skaret m/arm, FV 286 Damåsen x Ev134 - Krekling - Skollenborg x Fv 9,6 19. FV 287 Åmot Sør x Rv 35 - Hole bru sør x Fv135, FV 287 Hole bru Sør x Fv135 x Rv 35 - Pletan x Fv211 7, FV 287 Hole bru Sør x Fv135 x Rv 35 - Pletan x Fv211 13, FV 289 Verket fergekai - Åsveien x Rv23 4, FV 289 Verket fergekai - Åsveien x Rv23 7, FV 319 Rundtom x Fv282 - Vestfold grense 7, Side 2 av 58

6 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FT 39 Rundtom x Fv319 - Hans Tordens gt. Fv31 0,2 FT 41 0,112 FV 23 Rundkj v/ Holmen x Fv282 - Engene - Heggtoppen x Fv285 1, FV 27 Frydenhaugveien x Ivar Holters gate - Konnerudgata 2, FV 27 Konnerudgata - Danvik 0, FV 28 Øvre Sund bru - Ryggkollen, grustak 4, FV 29 Vestfold grense/flåta bru - Vestfold grense/ Karlsrud 0,6 19. FV 29 Vestfold gr/jonsrud - Unnelsrud x Fv34 0,0 19. FV 30 Solumstrand x Fv319 - Solum x Fv31 0, FV 31 Nordbyveien x Fv319 - Lollandkrysset 3, FV 31 Lollandkrysset - Eik Nedre x Ev18 0, FV 31 Eik Nedre x Ev18 - Vestfold gr/skoger 2, FV 33 Konnerudgt/Gramsb. x Fv36 - ndorsrudvn 3, FV 33 ndorsrudvn - Skoger kirke x Fv34 4,2 19. FV 33 Skoger krk x Fv34 - Fagerheim sør x Fv31 1,692 FV 34 Styrmoesv. x Fv27 - Skoger kirke x Fv33 5, FV 34 Skoger krk x Fv33 - Vestfold/ Skoger jb 2, FV 36 Griffenf.gt, Fv282 - gr Nedre Eiker 10, FV 36 gr Nedre Eiker - Orkidehøgda 0, FV 38 Yrkesskolen x Fv283 - x H. Hansensv. 4, FV 38 x H. Hansensvei - x Sanatorieveien 1,303 FV 38 x Sanatorievn. - Nøste x Fv23 2, FV 38 rm H. Hansensv. - H.Hansensvei x Fv283 0, FV 39 Rundtom x Fv319 - Hans Tordens gt. Fv31 1,759 FV 41 Rundtom x Fv319 - H.Kjærsgt. (Tollbukaia) 0,4 19. FV 41 H.Kjærsgt. (Tollbukaia) - Strømsø torg 1, FV 41 T.Vraas Plass x Fv41 - Strømsø skole x Rv282 0,6 19. FV 41 Tollbukaia - x Rv282 Strømsø bru 0, FV 41 rm Gyldenløwes pl. - Gyldenløwes plass N x Fv41 0, FV 41 Trexhows/Tordensk - Trechows/Tollbugt 0, FV 42 Gulskogen x Fv28 - Rosenkrantzgt. x Fv283 0, FV 42 Vårveien x Fv283 - Drammen trav, Rv283 2, Side 3 av 58

7 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 42 Rkj Øvre Sund x Øvre Storgt. - Landfalløya x Fv42 1, Side 4 av 58

8 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 38 Konggata (Hans Hansensv. - Haugesgt.) 0, KV 45 ybrua 0, KV 46 ybrua 0, KV Tomtegata 80 0, KV 1121 lbumsgate 0, KV 1125 mtmand angs gate 0, KV 1130 ndorsrudveien 2, KV 1133 ndreas Thunes gate 0, KV 1135 rboallen x Professor Smiths allè - x Sundlandsveien 0, KV 1135 rboallen, X Sundlandsveien - Jernbane 0,1 k KV 1141 uens vei 0, KV 1142 ustadgt. (Schwartzgt. C O Lundsgt.) 0, KV 1163 etzy Kjeldsb.vei (H.Hansensvei - vårvn.) 0, KV 1163 etzy Kjeldsb.vei (Vårvn. - Yrkesskolen) 1, KV 1165 Vei mellom Grønland og Rv282 (Kreftingsgt.) 0, KV 1169 lektjernveien 0, KV 1176 olstadhagen 0, KV 1196 uskerudveien (Traverveien - Vinnes) 0, KV 1196 uskerudveien (Musøya - Vårveien) 0,5 19. KV 1209 Claus Trondsensgt. (Cappelensgt. - endebutt) 0,094 k6 28 KV 1211 Colletsgt. 0,1 19. KV 1211 Colletsgt. (C O Lundsgt. - Chr.raumannsv.) 0, KV 1212 C O Lundsgate (ust.gt.-møllebekkvn.) 0, KV 10 Danvikgt. (Konnerudgt. - mt. redesgt.) 0,145 k6 28 KV 10 Schreiners gt. 0,087 k8 19. KV 10 Danvikgata 0,071 k8 19. KV 18 Dronning gata (Wergelandsv. - Øv. Storgt) 0, KV 1233 Eikhaugen, X Fv31 - Gråterudveien 0, KV 1237 Eivind Olsens vei - Spiraltoppen 2,252 KV 17 Erik ørresensgt (N. Strandgt. - Cappelensgt.) 0, KV 1287 Gml. Kirkeplass 0,5 19. KV 1310 Grønland 0,1 19. Side 5 av 58

9 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1313 Gråterudveien 0, KV 1315 oligområde 0,010 k8 KV 18 Hanevollveien 0,927 k6 28 KV 1335 Hans Kiærs gate (Tollbugt. - rbosgt.) 0, KV 1335 Hans Kiærs gate 0, KV 1342 Haugesgt (Kirkegt. - Rosenkrantzgt.) 0, KV 1342 Haugesgt. (Rosenkrantzgt. - Strømsgt.) 0, KV 1342 Haugesgt. (vkjøring til Rosenkrantzgt.) 0, KV 1354 Henrik Ibsensgt. 1, KV 1355 Henrik Walters plass 0,149 k6 28 KV 1364 Hofgaardsgt. 0, KV 1371 Hotvetveien 1,5 KV 1376 Ilebergveien 0, KV 1377 Ingeniør Rybergs gate 1, KV 1377 Ingeniør Rybergs gate - Rosenkrantzgt. 0,1 19. KV 1378 Ingvald Ludvigsens gate 0, KV 1382 Jacob orch gate 0, KV 1385 Jernbanegata 0, KV 1385 Jernbanegata 0, KV 16 Kastanjeveien 1, KV 1412 Kjerraten 0, KV 1419 Knoffs gate (j. j. gt. - X Tordenskj. gt.) 0, KV 1421 Knut jørhuus vei (X St. Landf. - Kr. r. veg) 0, KV 14 Kobbervikdalen 2, KV 1429 Konggata (Øvre Storgt. - Haugesgt.) 0, KV 1441 Lammersgate 0, KV 1442 Landfalltjernvn. - Landfalltjern 1,478 KV 1449 Laurits Grønlandsvei (X ustadvn. - X Slåttevn.) 0, KV 14 Lauritz Hervigs vei 1, KV 1453 Leiv Eriksons gate 0,218 KV 1457 Lerpeveien (Lolland - Lindum fyllplass) 1, KV 1459 Liaveien 0,472 k6 28 Side 6 av 58

10 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1468 Losjeplassen 0,9 19. KV 12 Colletsgt. (C O Lundsgt. - Chr.raumannsv.) 0, KV 12 Møllebekkveien 0, KV 19 Strandveien/ Nedre Strandgt. 0, KV 1513 Neumanns gate 0,277 k8 19. KV 1520 Nordbyveien 0,121 k8 KV 1539 Ordfører Ingebrigtsens gate 0,343 k KV 1565 Professor Smiths allè 1, KV 1582 Rosenkrantzgate 0, KV 1588 Rødgata (Øvre Eikerv. - Skogurvn.) 0, KV 1599 Sanatorieveien 0, KV 12 St. Olavs gate 0, KV 15 Schreiners gt. 0,179 k8 19. KV 16 Skogliveien 2,4 k8 19. KV 1645 Skolevei 0, KV 1649 Sota 0, KV 1654 Steinbakken 0, KV 1665 ybrua 0, KV Strøm Terrasse 0,085 k8 KV 1674 Støperigata (første 100m) 0, KV 1681 Svend Haugs gate 0, KV 1707 Tomtegata 0, KV 1725 Underlia 1, KV 1735 Verksveien 0, KV 1741 Vinjesgt. 0, KV 1743 Vintergata 0, KV 1743 Vintergata (Prof. Smiths alle - Jernbanen) 0,2 19. KV 1746 Vårveien (Rosenkr. gt. - Store Landfall Øvre) 0, KV 1749 Wergelandsgate 0,230 KV 17 Øvre Standgate 0,0 19. KV 1761 Øvre Standgate 0, KV 1761 St. Olavs gate 0, Side 7 av 58

11 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, DRMMEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1764 abys gt. 0,6 19. KV 1766 Åslyveien (Rosenkr. gt. - K. jørhusv.) 0,6 19. KV 1807 Cellulosen 0, KV 1808 Tømmerkrana 0, KV 1809 Syretårnet 0, KV 1810 Strandveien/ Nedre Strandgt. 0, KV 1843 Nedre Øren gate 0, KV 1856 oligområde 0,154 KV 1857 oligområde 0,104 k8 KV 1857 oligområde 0,0 KV 1914 aker Thoens lle 0, KV 1917 Muusøya (Niels achesgt. - Hotvetveien vest) 0,462 KV 1921 Eikveien 0, KV 19 oligområde 0,065 k8 KV 19 oligområde 0,090 KV 1925 oligområde 0,3 k8 KV 1941 Sundlandsveien 0, KV 1946 Landfalltjernvn. - Landfalltjern 0,910 KV Øvrige veger 166,433 k8 Side 8 av 58

12 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLESERG kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 63 rutangen - Letmolia 4, FV 63 Letmolia - Lyngdal x Fv134 4, FV 64 Ødegården - Ramvik x Fv134 12, FV 88 Nymoen x Eikerveien - Garder x Fv96 6, FV 88 Garder x Fv96 - Svene x Fv 2, FV 96 Flesberg gr x Fv88 - Rødshøgda x Fv72 10,8 19. FV 98 Grettefoss x Fv - Djupdal x Fv, FV 98 Toskjestryken x Fv98 - Toskje Nord x Fv 0, FV 98 rm Høymyr - Flesberg Kirke x Fv 0,8 19. FV 98 Flesberg x Fv til Flesberg stasjon 0, FV 99 Låg x Fv134 - Jerpeton x Fv131 - Letmolia Fv63 7, FV 100 Flesberg krk x Fv - Lona x Fv134 7, FV 101 akkerud x Fv - Øvre Dokka 3, FV 131 Gren x Fv151 - Jerpeton x Fv99 2, FV 134 Lampeland x Fv - Sandsbråtan x Fv287 20,2 19. Side 9 av 58

13 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLESERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 3 Svene boligfelt, Svene 0, KV 4 Svene boligfelt, Svene 0, KV 5 Svene boligfelt, Svene 0, KV 9 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 10 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 12 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 13 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 15 Liveland 0, KV 16 til fotballstadiumet, Lyngdal 0, KV 19 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 998 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1015 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1016 Fleksåsen boligfelt, Flesberg 0, KV 1017 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0,1 19. KV 1018 Fleksåsen boligfelt, Flesberg 0, KV 1020 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1045 Fleksåsen boligfelt, Flesberg 0, KV 1047 Svene boligfelt, Svene 0, KV 1049 Førlijordet boligfelt 0,274 k8 19. KV 1055 Svene boligfelt, Svene 1, KV 1056 Svene boligfelt, Svene 0, KV 1068 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1069 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1095 Svene boligfelt, Svene 0, KV 1096 Livland - Lyngdal 0, KV 1106 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1107 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1133 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0,2 19. KV 1164 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 1175 Svene boligfelt, Svene 0, KV 2012 X Fv134 Torget - Landerud - X Fv101 ekkin 4, KV 2013 X Fv63 Lyngdal kirke - X Fv99 Jerpeton 4, Side 10 av 58

14 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLESERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2014 X Fv134 Torget - Landerud - X Fv101 ekkin 4, KV 2014 Landerud - X fv.134, Liveland 6,3 19. KV 2023 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 2099 Moen Industrifelt 0,7 19. KV 2101 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV 2102 X Rv - Lampeland Ra 0, KV 2113 Skartumlia boligfelt, Lampeland 0, KV Øvrige veger 1,926 Side 11 av 58

15 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLÅ kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 201 Sønstebydalen x Rv7 - Trommald x Kommunalveg 3, FV 201 rm x Fv201 - x Fv201 0, FV 201 rm Trommald Sør x Fv201 - Trommaldstøa x Rv7 0,3 19. FV 202 Gulsvik x Rv7 - Veteren 7, FV 203 Flå Kirke x Rv7 - Flå stasjon - Velta bru I Sør 7, FV 203 Velta bru I Sør - ustevoll bru Nord 1, FV 203 ustvoll bru Nord - Tollevsrud x Rv7 max totalvekt 10, K 4 0,339 Spes Ikke FV 211 Pletan x Fv287 - romma x Rv7 6, Side 12 av 58

16 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, FLÅ kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Dalen - Heimoen, boligfelt 0, KV 1 Trommaldåsen 1, KV 2 Trommald 1, KV 3 Fossmo - Gulsvik stasjon 1, KV 3 Gulsvik stasjon - Gulsvik vest x Rv7 0, KV 4 Gulsvik boligfelt 0, KV 5 fra Kv3, Gulsvik 0, KV 12 til Vikberget boligfelt 0,346 KV 13 til Vikberget boligfelt 0,110 KV 14 til Vikberget boligfelt 0,094 KV 15 Flå st. - årdsplass 4,939 k8 19. KV 16 til Flå boligfelt 0,110 k8 19. KV 17 til Flå boligfelt 0,274 k8 19. KV 18 Elvemo 0, KV 20 veg til Heimoen boligfelt 0, KV 21 Roppevegen 2, KV 25 Roppevegen 0, KV 26 Kolsrudvegen 0,598 Spes KV 27 Gamlevegen - Stavn 0, KV 28 til Ødegårdsmoen boligfelt 0, KV 36 til Flå boligfelt 0,314 k8 19. KV 9998 Innkjøring til skolen, parkering 0,135 k6 28 KV Øvrige veger 2, Side 13 av 58

17 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, GOL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 213 Svenkerud x Rv7 - Nesbyen stasjon x Fv213 1,9 19. FV 1 Rustbrenna x Fv51 - Hatten x Fv2 8, FV 2 Gol sør x Rv7 - Gol Stasjon 0, FV 3 Rotneim,XRv.7 - Steinmoen,XFv.3- Spildra,XRv.52 6, FV 3 Steinmoen x Fv3 - Heslasvingen x Rv52 1, FV 2 Robru x Rv52 - Hatten - Fuglehaug 9, FV 2 Fuglehaug - åste x Fv231 0, Side 14 av 58

18 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, GOL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 16 Sentrumsvegen 0, KV 28 Elvevegen 0, KV 31 Klemmavegen 0, KV 62 til Eiklid 0,284 k6 28 KV 1200 Dalevegen 0,148 k8 19. KV 12 Elgfaret 0,159 k8 KV 12 Elgfaret 0,3 19. KV 1255 Eiklidvegen 0, KV 12 Elvevegen 0, KV 1265 Furuvegen 0,583 k8 19. KV 1305 Grønliovegen 6, KV 13 Golbergsgutu 1, KV 13 Gymnasvegen 0,562 k8 19. KV 15 Husøynvegen 0, KV 15 Narvebrøtten 0,773 k8 KV 1585 Klemmavegen 0, KV 1694 Liagardsvegen 3,8 k8 19. KV 18 Sentrumsvegen 1, KV 21 Søre Øygardsveg 2, KV 2170 Nordre Øygardsveg 2, KV Øvrige veger 15, Side 15 av 58

19 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HEMSEDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 2 Fuglehaug - åste x Fv231 7, FV 231 Ulsåk x Rv52 - Embrigtsgård 18, FV 2 Mythe x Rv52 - Langehaug x Fv231 2,1 19. FV 233 Moen bru x Rv52 - Skogstad x Rv52 5, Side 16 av 58

20 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HEMSEDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 9 Kirkebøvegen 0, KV 1003 Svøovegen 1, KV 1018 Fløgovegen 0, KV 1018 Fløgovegen 0,135 KV 1035 Hulbakvegen 3, KV 1037 Grøndalsvegen 9,8 19. KV 1037 Grøndalsvegen 0,2 19. KV 1038 Liovegen 2, KV Øvrige veger 11,194 Side 17 av 58

21 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 120 Røberg x Fv - Rødberg st. - ruvoll x Fv 7, FV 252 Dagali x Rv - Dagali Flyplass x Privatvei 3, Side 18 av 58

22 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1007 Øvre Holsvegen 4, KV 1008 X Kv Steensheim 0, KV 1111 X Rv - X Kv1008 0, KV 1212 Nord Skurdalen 4, KV 10 til Hol st. (tidl. Fv251) 2, KV Øvrige veger 34,996 Side 19 av 58

23 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOLE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 155 Sønsterud x Ev16 - Rørvik x Ev16 8, FV 156 Hesselberg x Fv1 - Sundvollen x Ev16 4, FV 157 Steinsletta x Ev16 - Kalkverket x Fv156 2, FV 158 Vik Nord x Ev16 - Leine - otilrud x Ev16 16, FV 1 Svendsrud x Fv158 - Leine x Fv158 5, Side 20 av 58

24 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HOLE kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1110 Gamleveien, Vik-Kroksund 2,166 k8 KV 1620 Dronning Ingeborgsvei 0, KV 20 Fritjof Frøknesvei 0,2 19. KV 4510 Sandbyveien 0, KV ønsnestangen 0, KV 46 Fjellsveien 1,435 k8 KV 46 Frøysugata 1, KV 4765 Kirkebakken 0,585 k8 KV 4790 Jørgen Moes vei 4, KV 4825 Hundstad - ønsnes 1,202 k6 28 KV 4865 Prestegårdsveien/Kirkebakken 1, KV 4920 Selteveien 2,835 k8 19. KV 49 Skinnhillveien 0,297 KV 15 eredskapsveien, Helgelandsmoen 1, KV 20 Viksveien 1, KV Øvrige veger 9, Side 21 av 58

25 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HURUM kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FT 281 Tofte Cell - Ugstad x Fv289 0, FV 1 Kana x Fv281 - Holm x Fv2 3, FV 2 Liltvedt x Fv281 - Holm x Fv01 - Holmsbu 2,8 19. FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 7, FV 11 Åsveien x Rv23 - Åros bru II, sør 2, Side av 58

26 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, HURUM kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1067 Åsveien i Sætre 0, KV 1127 Søndre Sætre veg 2, KV Øvrige veger 61,486 k8 Side 23 av 58

27 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KONGSERG kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 71 Teigen x Fv286 - Råen x Fv70 1, FV 72 Darbu x Fv73 - Rødshøgda - Stertebakke x Ev134 2,0 19. FV 81 Efteløt Kirke x Fv - x rubakken, Hv.foss V 17, FV 81 x rubakken Hv.foss V - Hvittingfoss bru Ø 0, FV 81 Hvittingfoss bru Ø - Hvittingfoss sør x Fv 1, FV 81 rm Hvål - Komnes bru 0,212 k8 19. FV 81 Over Komnes bru K 1 0,098 Spes FV 81 Komnes bru - Komnes x Fv 0,314 k8 19. FV 82 Rud x Fv81 med arm - Vestfold grense/vollane 9,6 19. FV 83 Sommerstad x Fv - Hostvedt x Fv 9, FV 84 Volden x Fv - Kløvstad bru vest 5, FV 84 Kløvstad bru bru vest - Labru x Fv 3, FV 85 erg x Fv84 - Heistadmoen 0, FV 85 Heistadmoen - Sagvolden 7, FV 86 Jordbru x Ev134 - Gustkiste bru S 0, FV 86 Gustkiste bru S - Hedenstad krk x Fv84 1,9 19. FV 87 Myntbrua x Ev134 - rønndalen V x Fv 5, FV 88 Kongsberg S.H x Ev134 - Nymoen x Eikerveien 0, FV 88 Nymoen x Eikerveien - Garder x Fv96 6, FV 88 Sildetomta x Ev134 - NS 0, FV 89 Geitetomta x Ev134 - ussedalen x Fv90 0, FV 89 ussedalen x Fv90 - Nybrufoss x Ev134 0, FV 89 Nytorvet x Fv89 - x Gml.bru/Hyttegt. 0, FV 89 x Gml.bru/Hyttegt. - Gamlebrua øst k 1 0,1 Spes FV 89 Gamlebrua øst - Gomsrudv. x Fv87 0, FV 90 Hasberggt. x Ev134 - ussdalen x arm Fv90 0, FV 90 ussedalen x arm - Kongsberg krk x Fv89 0, FV 90 rm ussedalen x Fv90 - ussedalen x Fv89 0,0 19. FV 96 Flesberg gr x Fv88 - Rødshøgda x Fv72 0, Side av 58

28 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KONGSERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 7 Kløvstadhagen 1,6 19. KV 35 fra Tidemandsgate - Renseanlegget 0, KV 84 Stollveien 0, KV 21 sbjørnsensvei 0, KV 2180 aneveien 0, KV 80 ergsbakken 0,6 k6 28 KV 20 ergstien 0,191 k6 28 KV 2380 jørnstjerne jørnsonsvei 0, KV 2520 rennerigata 0, KV 2610 øssemakerveien 0, KV 26 Christian ugusts gate (fra T. Olsensgt Maigt.) 0, KV 2670 Christian Sindingsvei 0, KV 2670 Christian Sindingsvei 0,149 KV 28 Dyrgravveien 1, KV 28 Dyrmyrgata 0, KV 00 Gamle Drammensvei 1, KV 30 Gamlegrendeåsveien (P.. Munchsgt. j. j.v) 0,1 19. KV 30 Gomsrud Terasse 0, KV 3420 Griegsgate 0, KV 3720 Hermann Foss gate 0, KV 4120 Kirketorget 0, KV 41 Kjærlighetsstien 0,349 k6 28 KV Kløversvingen 0, KV 42 Kongens gate 0,3 19. KV 4380 Kruttmølleveien 0, KV P.. Munchsgate 0, KV 5120 Petter uerdalsvei 2, KV 50 Reinsgate (Dyrmyrgt. - Schwabesgt.) 0, KV 5470 Sakkerhusveien 0, KV 50 Sandveien 0, KV 57 Skolegata 0, KV 5910 Sportsveien 0, Side 25 av 58

29 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KONGSERG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 5930 Stasjonsbakken 0, KV Stollveien 0, KV Storgata 0, KV 6300 Tidemandsgate 0, KV 63 Tinius Olsensgate 0, KV 65 Veungsdalsveien 1, KV 6700 Withsgate 0,8 19. KV 6710 Ødegårdsveien 0, KV Maigaten 0,2 19. KV 6799 Industriveien 0, KV 6804 Ove Gjeddesvei 2, KV 6809 ergmannsveien (fra Ev134 - Malmveien) 0, KV 6816 St.Hansveien 0, KV 68 Gamle Gomsrudsvei 1, KV 6823 Malmveien (ergmannsv. - Sølvgruvene) 0, KV 6830 Evjuveien 0, KV 6835 jørkhaugveien 0, KV 6836 Kirkeveien 0, KV 6843 Sentrumsveien 0, KV 6852 Gulliveien 2, KV 6857 rubakken - Vestfold gr. 1, KV 6866 Jacob Langesvei 0, KV 6874 Skrubbmoen 0, KV 6894 Frogsvei 1, KV 6895 Knuteveien 8, KV 6911 Sagvoldveien 2, KV 6914 Lauarveien 0, KV 9012 uenveien 1, KV 9100 Kruttmølleveien 0, KV Øvrige veger 110,487 k8 Side 26 av 58

30 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KRØDSHERD kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 191 Krøderen x Fv280 - Sundbakken x Fv287 8, FV 192 Noresund x Rv7 - Norefjell skiheis 4, FV 192 Norefjell skiheis - Ringenes bru sør 4, FV 192 Ringnes bru Sør - Ringnes 1, FV 192 Skogbakken x Fv192 - Fyrandsbråten x Fv191 12, FV 193 Korset x Rv7 - avkj Holtet pukkverk - Redalen 8, Side 27 av 58

31 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, KRØDSHERD kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Finnerudveien 0, KV 1 Finnerudveien 0, KV 2 Søppelplass Langerud 1, KV 3 Søppelplass Langerud 0, KV 4 Industriområdet 0, KV 9 Krøderanlegget m/idrettshall 0, KV 9 Krøderanlegget m/idrettshall 0, KV 10 Rv280 - Sagtomta 0, KV 12 Finnerudveien 4, KV 16 til Stryken 0,576 KV 16 Glasne kapell 0,158 KV 17 Glesnegutua 0,9 19. KV 27 Glasrudskogen 1, KV 28 jøreskogen 4, KV 29 Grimeliskogen 2, KV 30 Rundskogen u/fossliveien 3, KV 31 Rundskogen u/fossliveien 0, KV Fosslivegen til Fosslien bru 3, KV 33 jøreøya 1, KV 34 Kryllingheiemen hovedveg 0, KV 39 Noresundanlegget og renseanlegget 0, KV 39 Noresundanlegget og renseanlegget 0, KV 49 Hanserudveien 1, KV 51 Olberg krk. 0,238 KV 54 Sandum 0, KV 55 Haugerudveien m/flata 1, KV 55 Haugerudveien m/flata 0, KV 56 Haugerudveien m/flata 1, KV 57 Veikåker kpl. 0,095 KV 58 Steinsetveien 1, KV Øvrige veger 9,3 k6 28 Side 28 av 58

32 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, LIER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 0, FV 16 Damtjern x Fv282 - Ulvenvannet/kershus grense 4, FV 18 Linnes x Rv23 - Lierkroa x Fv282 1, FV 19 Granum x Fv284 - reivik x fv284 6, FV 20 Sylling x Fv284 - Delekant x Fv21 4, FV 21 Lierbyen St x Fv285 - Hammer bru S 9, FV 21 Over Hammer bru 0,0 19. FV 21 Hammer bru N - Kyllerrud x Fv284 7, FV Huseby x Fv282 - Kjellstad x Ev18 1, FV Kjellstad x Rv23 - Sandaker x Fv23 1,112 Ikke FV 23 Rundkj v/ Holmen x Fv282 - Engene - Heggtoppen x Fv285 4, FV 38 x Sanatorievn. - Nøste x Fv23 0, Side 29 av 58

33 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, LIER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1355 anevegen, Egge Skole - Meren Sandtak 0, KV 1355 anevegen, Egge Skole - Meren Sandtak 3, KV 1675 ratromveien 0, KV 1800 rurbergveien 1,076 k8 19. KV 1825 ruusgaardsv, øvre del - X Teglverksvn. 0,768 KV 1825 ruusgaardsv - Tømmerterminal 0,3 19. KV 18 ruveien 0, KV 1872 råtasvingen 0, KV 00 Eikseterv. nedre del - Saggt. 0, KV 2700 Finnemarksveien 0,886 k8 19. KV 2788 Flåtan 0, KV 3025 Gamle Drammensvei 4, KV 31 Gilhusveien 0, KV 3175 Gjellbekkstubben 0, KV 00 Gjellebekkveien 0, KV 35 Gravdalsberget 0, KV 3355 Grøttegt. Grøtte bru - X Rv285 (Lyngås) 1, KV 3355 Grøtte bru Maks aksellast 6 tonn 0,030 Spes KV 3355 Grøttegt, Vestsidevn. - Grøtte bru 0,543 k KV 3375 Gullaugkleiva 1,898 k8 KV 3800 Heggveien 0, KV 3805 Hegsbroveien 1, KV 3880 Hennumveien, Fv282 Kirkelina - ratromveien 3, KV 42 Industrigata 0,5 19. KV 43 Jensvollveien, Fv282 Strandveien - Statens vesen 0, KV 40 Joseph Kellers veg 2, KV 52 Lianstubben 0, KV 5625 Mellomveien 0, KV 5974 Nedre Lian vei 0,9 19. KV 7525 Sjåstadvegen 1,280 k8 19. KV 8100 Strandbrua 0, KV 8300 Svarthavnveien 0, Side 30 av 58

34 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, LIER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 8700 Terminalen 2, KV 93 Vestsidevn. R.kj.Rv285 - Hegsbrovn. 0, KV 9820 Øvre Lian vei, Nedre Lian vei - Flåtan 0, KV 99 Åmotveien 4, KV 99 Årkvislavegen, nedre del 1, KV 99 Årkvislavegen, øvre del 1,987 k8 19. KV 99 Kjellstadveien 0, KV Øvrige veger 99,961 k8 Side 31 av 58

35 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, MODUM kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 63 rutangen - Letmolia 7, FV 64 rm Sønju - Thorud x Fv63 0, FV 64 rm Ødegården x Fv64 - Klabu/Hammerfoss x Fv63 0, FV 64 rm Steinsrud bru - Steinsrud x Fv63 0, FV 1 Ruud x Fv141 - asmundsrud x Fv280 3,3 19. FV 141 Flattum x Rv35 - Rud x Fv1 0, FV 141 Rud x Fv1 - London x Fv142 1,8 19. FV 142 Rud kapell x Rv35 - Nakkerud x Rv 35 3, FV 144 Åmot x Fv287 - Lortbekk x Fv284 9, FV 144 rm Sporpind - Sporpind x Rv35 0, FV 145 Vassbunn x Fv144 - Katfoss x Rv35 2, FV 145 Kattfoss x arm Rv35 - Jelstad x Fv148 3, FV 145 Jelstad x Fv148 - Jar x Fv146 2, FV 146 Haugfoss x Fv287 - Vestre Spone Kpl x Fv148 4, FV 147 Åmot bru x Fv287 - Åmot Stasjon 0, FV 148 Strandgt Fv287 - Jelstad x Fv145 3, FV 148 Jelstad x Fv145 - råten x Fv280 13, FV 148 Øydeneshagen x Fv148 - Sysle x Fv280 2, FV 149 reivik bru x Fv287 - Skotselv Fv63 7, FV 1 Refsal x Fv149 - orgevad x Fv63 2, FV 151 Tingelstad x Fv287 - Gren x Fv131 6, FV 151 akke bru x Fv287 - akke bru vest x Fv151 0, Side av 58

36 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, MODUM kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1100 okfinkveien 0,418 k8 KV 1104 adevegen 2, KV 1129 uskerudveien 2,495 k8 19. KV 1152 rages vei 0,061 k8 KV 1302 Drolsumvn. (tidl Fv143) 1, KV 18 Formoveien 1,214 k8 19. KV 19 Furumoveien 1,377 k8 KV 1515 Fossumgata 0, KV 15 Geithus bru 0,165 k KV 15 Geithusveien - fra Geithus bru 4,634 k KV 1617 Gravermoveien 2, KV 1626 Geithusberga 0,176 k6 28 KV 1716 Hellumveien 1, KV 1723 Heggenåsen 0, KV 1802 Industriveien søndre del - Seljeveien 0, KV 1808 Iduns vei 0,151 k8 KV 1900 Jerpeveien 0,443 k8 KV 1901 Jarenveien 4, KV 1903 Jellumveien 0,749 k8 19. KV 2020 Kjemperudveien 0, KV 2021 Kaggefossveien, Grava - Kaggefoss 1,8 19. KV 2021 Kaggefossveien, X Rv280 - K.foss, Dammen 0,631 k8 19. KV 2021 Kaggefossveien, X Rv280 - K.foss, Dammen 0, KV 20 Korsbøenveien 3, KV 2303 Nordbråtagata 0, KV 2308 Nyhusveien 2,936 k8 19. KV 2315 Nedre Rosnesvei 0,198 k8 KV 06 Overnveien 0, KV 09 Odins vei 0,363 k8 KV 24 Ringeriksveien 1, KV 2611 Furumoveien 0,234 k8 KV 2623 Rosnesbakken 0,146 k8 Side 33 av 58

37 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, MODUM kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2704 Skolegata - ikke over bru i Skolegata 0,928 k8 KV 2704 Skolegata bru, gangbru 0,104 Spes KV 2708 Setersbergveien 1,854 k8 KV 2715 Skinnstadveien 2, KV 2721 Sporpindveien 0, KV 27 Stadionveien 0,233 k8 KV 2738 Snoterudveien 1, KV 2741 Strandveien 0,5 19. KV 2767 Solsikkeveien 0,189 k6 28 KV 2804 Torsbyveien, Ruud X Fv1/fv141 - Ruud X Rv35 0,7 19. KV 2809 Tandbergveien 3,2 19. KV 2817 Tors vei 0,367 k8 KV 2905 Ulls vei 0,285 k8 KV 13 Øvre Rosnesvei 0,3 k8 KV 3302 Åsveien 2, KV Øvrige veger 42,268 k6 28 Side 34 av 58

38 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NEDRE EIKER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 28 Øvre Sund bru - Ryggkollen, grustak 3, FV 28 Ryggkollen, grustak - x Fv36 Orkidehøgda 1, FV 28 Orkidehøgda - Fjærdingen x Ev134 0, FV 36 gr Nedre Eiker - Orkidehøgda 3, FV 36 Orkidehøgda - Mjøndalen Fv28 3, FV 53 Langebru x Ev134/Rv35 - Fjerdingen sør x Fv28 3, FV 66 Røkeberghøgda - Nedberg x Fv53 0, Side 35 av 58

39 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NEDRE EIKER kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1003 rbeidergata 0, KV 1017 lomsterlia 0, KV 1057 Gamle Riksveg 6, KV 1066 Hagatjernveien 2, KV 1118 Lysakerveien 0,569 Spes KV 1143 Nordlysveien 3,8 19. KV 1186 Solbergveien 0, KV 1196 Steinbergveien 2, KV 12 Tegleverksveien 0, KV 1272 Tverrveien 0,8 19. KV 1284 Nybruveien 0, KV Øvrige veger 81,470 k8 Side 36 av 58

40 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NES kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 211 Pletan x Fv287 - romma x Rv7 10, FV 212 eia x Rv7 - Liodden bru Øst - Klokkarhaugen 2, FV 213 Svenkerud x Rv7 - Nesbyen stasjon x Fv213 7, FV 213 Nesbyen x Fv214 - Nesbyen stasjon avl rampe - lingsmoen 5, FV 214 Nesbyen x Rv7 - Tunhovd Fv120 11, FV 214 Nesbyen x Rv7 - Tunhovd Fv120 11, Side 37 av 58

41 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NES kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1037 lfarvegen 7, KV 1063 Vassfarveien 5, KV 1066 Espesetvegen 3, KV 1079 Ålton - Rustand 1, KV 1082 Garnåsveien 4, KV 1085 Paddedokk - Thoen 3,4 19. KV 1087 Lie - Storeli 2, KV Øvrige veger,794 k8 19. Side 38 av 58

42 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NORE OG UVDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 109 Skagsoset x Fv - over Skagsoset bru 0,2 19. FV 109 Skagsoset bru Sør - gli kirke x Fv108 (Rollag gr.) 1, FV 116 FV 116 Kravikfjord bru x Fv - Kravikfjord bru vest K 7 25 tonn - Vogntoglengde: 15m, Kravikfjord bru x Fv - Kravikfjord bru vest Kravikfjord bru vest - Teigsåi bru nord 0,6 0,995 Spes Ikke 19. FV 116 Teigsåi bru nord - Norefjord stasjon 7, FV 116 Norefjord stasjon - Gvåle x Fv 0, FV 116 Norefjord vg skole - Åsbøgrend x Fv116 7, FV 117 Rustand x Fv - Lesteberg 3, FV 117 Rustand x Fv - Lesteberg 3, FV 118 Gvammen x Fv - Vrenne, med arm Gvammen stasjon 1, FV 119 Skjønne kpl x Fv - orgegrend 4,1 19. FV 120 Røberg x Fv - Rødberg st. - ruvoll x Fv 49, FV 121 Rødberg x Fv - Viko 5, FV 1 Liverud x Fv - Rolvs bru øvre (øst) 5, FV 123 Hagen x Fv - over Tøddøl bru 6,3 19. FV 1 jørkeflåta - Telemark grense 14, FV 214 Nesbyen x Rv7 - Tunhovd Fv120 3, Side 39 av 58

43 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, NORE OG UVDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2 Skogangrendvegen 8,169 KV 17 Hallandsgrendvegen 2,9 19. KV 37 Karlsrudvegen 1,771 KV 41 akkanvegen 1,843 k8 KV 43 Jønndalsvegen 7, KV 44 reivik - Åsen 6,999 k8 KV 45 Haga - Solbakken 1,456 KV 48 til Sunde 0,045 KV 1004 Div veger på Rødberg 0,144 KV 1005 Div veger på Rødberg 0,268 KV 1006 Div veger på Rødberg 0,188 KV 1007 Div veger på Rødberg 0,338 KV 1008 Div veger på Rødberg 0,566 KV 1009 Div veger på Rødberg 1,287 KV 1011 Div veger på Rødberg 0,255 KV 1012 Div veger på Rødberg 0,4 KV 1013 Div veger på Rødberg 0, KV 1016 Div veger på Rødberg 0,467 KV 1017 Div veger på Rødberg 0,807 KV 1018 Div veger på Rødberg 0,135 KV 1019 Div veger på Rødberg 0,467 KV 1020 Div veger på Rødberg 0,268 KV Øvrige veger 23, Side av 58

44 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 142 Rud kapell x Rv35 - Nakkerud x Rv 35 3, FV 156 Hesselberg x Fv1 - Sundvollen x Ev16 9,7 19. FV 157 Steinsletta x Ev16 - Kalkverket x Fv156 0,7 19. FV 158 Vik Nord x Ev16 - Leine - otilrud x Ev16 2, FV 162 Snyta x Rv35 - usund x Fv158 4, FV 163 Vesterengt./Nygt x Fv35 - over Overmannssund bru - Klekken x Fv1 3, FV 164 Klekken x Fv1 - Grautbakken 2, FV 166 Viul x Fv180 - Loeshagen x Fv181 2,370 FV 168 Haug krk x Fv181 - Klekken vest x Fv163 0, FV 169 Meieriet x Fv35 arm - Helsehuset x Fv35 0, FV 169 Kvernebergsund x Fv35 - Hønefoss gymnas x Fv35 0,8 19. FV 169 Norderhovs gt x Fv169 - Norderhovs gt x Fv35 0, FV 171 Veien x arm Fv35 - Kihlebakke x Fv172 2, FV 172 Meieriet arm x Fv35 - Kilemoen 5,4 19. FV 172 Kilemoen - Elsrud 35, FV 172 Glederud x Fv172 - Glederud x Ev16 0, FV 172 Hallingby (Hval) x Ev16 - Skollerud x Fv172 1, FV 172 Ringmoen x Ev16 - Killingstrøm x Fv172 0, FV 173 sk x Rv35 - Sandaker 5, FV 173 Sandaker - Sætra bru sør 2, FV 173 Sætra bru N x Rv7 - Nøkleby x Rv7 0, FV 174 Veien x Ev16 - Heradsbygd øst - Heggen sør x Rv7 6, FV 175 Heggen x Fv174 - Veme kirke x Rv7 2, FV 176 Kvernvollen x Rv7 - Kvernvollen bru - Gardhamar x Rv7 4,1 19. FV 177 arnås bru x Rv7 - Verkens bru x Rv7 5, FV 178 Sokna x Rv7 - Lyså bru Sør 9, FV 178 Lyså bru Sør - ure bru øst 5, FV 179 Sokna x Rv7 -Solli x Rv7 7,1 19. FV 180 Hvalsmoen x Ev16 - vkj Hvalsmoen 0, FV 180 vkj Hvalsmoen - Viul 3, FV 181 Hvalshaugen x Fv180 - Haug kirke - Sætrang x Fv163 3, FV 183 Kullebrunn x Rv35 - Solum x Fv142 1, Side 41 av 58

45 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 184 jonevika x Ev16 - Oppland grense/vassenden Fv47 4, FV 184 jone/oppland gr - jone Øst/Oppland gr. 0, FV 1 Hønen x Ev16 - Klekken - Oppland gr 0, Side 42 av 58

46 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Kommunale veger ruksklasse KV 7 Over Sandaker og Sætra bruer 0, KV 3800 rugsjordet 0, KV 90 Hofsfossveien: Follum - Nedre egnamoen 0, KV Hjellebråten, sk (klangveien) 1, KV vstikkeren, sk 1, KV Ålde bru - reivassdammen 6, KV reivassdammen - Steinbekken 5, KV Drolshamarveien, Veme 2,745 k8 19. KV Kyta Skole - Jevnakerdelet (Gamleveien) 1,765 k8 19. KV Gamle Ådalsveg, Hallingby 2,988 k8 19. KV Gjermundboveien, Haug 1,114 k8 19. KV Grantoppsvingen, X Fv156 0, KV Østvang - Haga bru, Tyristrand 0, KV reivassdammen - Rallerud 1, KV Rallerud - Havik - Komm. gr. (Havikveien) 10,630 k8 19. KV Hensmoveien 2,0 19. KV Holleiaveien 3, KV Jonsrudveien, Veme 1,716 Spes 19. KV Kapellveien, sk 0,5 19. KV Veme kapell 0, KV Kistefossveien 0,521 k8 19. KV Kvernvollveien, Veme st. 0,296 k8 19. KV Lundstadveien, ustjord 0,278 k8 19. KV Pjåkaveien, Tyristrand 2,173 k8 19. KV Mælingen 1, KV Nordliveien, Strømsoddbygda 1, KV Ringmoen, Ådal 0, KV Røsholmstranda, Snyta, Engabekken 1, KV Samsjøveien 2, KV Skjærdalen 0, KV Storbråtaveien 1,471 Spes 19. KV ure bru - Frisvannet (Strømsoddveien) 5, Side 43 av 58

47 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RINGERIKE kommune Kommunale veger ruksklasse KV Stubdal - Damtjern, Åsa (Stubdalsveien) 4, KV Tolpinrudsvingen (X Fv156) 0, KV Urulaveien, Nes i Ådal 1,7 19. KV Østsideveien 10, KV 120 Kindsveien, Tyristrand 0, KV 162 Nordmoveien: Lofthus, Rv7 - Soknabruket 1, KV 162 Nordmoveien: Soknabruket - Nordmoen 1, KV 162 Nordmoveien: Soknabruket - Nordmoen 0, KV 160 Nymoveien, Hen 0,787 k KV Rabbaveien 0, KV Rabbaveien, X Sagavn. - Rundtom 0, KV 180 Ringveien (Veien - skveien) 2,393 k KV 900 Støaveien 1,269 k KV 300 Vågårdsveien, Hen 2,428 k8 19. KV Hensveien 5, KV Nymobakken X Hensvn. - Hen sandtak 0,380 k KV Hen Sandtak - Hensmoveien 1, KV Svenskerudveien, Nakkerud 1,333 k8 19. KV Nakkerudgata 0, KV Hauggata 1, KV ureveien 0,4 k8 19. KV ureveien 0,413 k8 19. KV Haugstangen 1,995 k8 19. KV 100 Kolkinnveien, Nakkerud 1,093 k8 19. KV 700 Kindsåsen, Tyristrand 1, KV 413 Smedsrud - Væleren, Tyristrand 2,123 k8 19. KV 417 lmemoen 1, KV 490 Hønensvingen - Norderhov krk. 0,8 19. KV ureveien, Strømsoddbygda 3, KV Øvrige veger 102,984 k8 Side 44 av 58

48 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ROLLG kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 98 Grettefoss x Fv - Djupdal x Fv 4, FV 106 Rollag x Fv107 - Rollag kommunehus 0, FV 106 Rollag kommunehus - ergan 3, FV 107 Stærnes x Fv - Rollag stasjon 1, FV 107 Rollag st - Prestegården bru N 4, FV 107 Prestegården bru N - ruhaug med arm - x Fv 3, FV 107 ruhaug x arm - Kongsjorden bru vest 2, FV 107 Kongsjorden bru vest - Mykstu mølle x Fv 4, FV 108 gli x Fv - Vestre Lien 4, FV 109 Skagsoset bru Sør - gli kirke x Fv108 (Rollag gr.) 5, Side 45 av 58

49 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ROLLG kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1 Tuterud snuplass 0, KV 2 Frydenlund - Kjomme 2, KV 6 Rollag boligfelt 1,210 KV 7 Rollag boligfelt 0,197 KV 8 Rollag boligfelt 0,125 KV 12 x Fv - Kleivan - akke x Fv 5, KV 13 X Fv - X Fjøse 0, KV 14 gli boligfelt 0,177 KV 15 gli boligfelt 0,090 KV 16 gli boligfelt 0,194 KV 17 gli boligfelt 0,059 KV 18 gli boligfelt 0,254 KV 19 gli boligfelt 0,057 KV 21 gli boligfelt 0,0 KV gli boligfelt 0,148 KV 23 gli boligfelt 0,067 KV gli boligfelt 0,165 KV 25 gli boligfelt 0,070 KV 26 gli boligfelt 0,573 KV 27 gli boligfelt 0,042 KV 28 gli boligfelt 0,0 KV 29 gli boligfelt 0,727 KV 30 Kjemhus - Kittilsland 1, KV 31 Nesterud (Toenveien) 2, KV 34 X Fv - Krosshaug 1, KV Rollag boligfelt 0,063 KV Øvrige veger 8,180 Side 46 av 58

50 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 3 Lahell X Rv23 - Ugstad rkj Fv281/289 11, FV 6 Slemmestad X Fv165 - Morberg nord X Kv Nyveien 1, FV 6 Morberg nord X Kv Nyveien - Sundbykrysset Fv11 8, FV 7 Slemmestad x Fv165 - kershus grense/høymyrdammen 1, FV 8 ødalen x Fv165 - Stokker x Fv167 3, FV 10 uvi x Rv23 - Røyken stasjon til Kv 1, FV 11 Åsveien x Rv23 - Åros bru II, sør 2,7 19. FV 11 Over Åros bru II - Krokodden 4, Side 47 av 58

51 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1002 Hurumveien: X Rv165 - Krokodden 2, KV 1003 Spikkestadveien: jørnstad - Røyken st. 2, KV 1003 Spikkestadveien: Grini - X Industriveien 3, KV 1005 Hyggenveien X Fv10 - uvi industriomr. 0, KV 1005 Hyggenveien 2, KV 1006 Nyveien 1,305 KV 1011 Mølleveien X Spikkestadvn. - Underlandsvn. 0, KV 1011 Mølleveien X Underlandsveien - X Rv167 Oppgitt å være K5 1,936 Spes KV 1012 lmebakken 0,169 KV 1017 ukeveien 0,615 KV 1018 Feveien 0,084 KV 1020 arlindveien 0,237 KV 1025 ergstien 0,296 KV 1030 everveien 0,257 KV 1034 jerkeliveien 0,3 KV 1035 jerkelundveien 0,128 KV 1041 jørnstadsvingen 0,183 KV 1042 jørnstadveien 0,678 KV 1047 oligveien 0,565 KV 1053 røholtveien 0,765 KV 1063 åtstøveien 0,4 KV 1070 Eikeliveien 0,516 KV 1071 Einerlia 0,098 KV 1072 Ekornveien 0,184 KV 1075 Elgveien 0,385 KV 1076 Eternittveien 0, KV 1081 Fjellveien 0,397 KV 1082 ru over Åroselva (Fjordveien) 0,015 Spes KV 1084 Follestadveien X Fv11 1, KV 1084 Follestadveien 0,368 KV 1089 Furulund 0,166 KV 1090 Furutoppveien 0,955 Side 48 av 58

52 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 1100 Gaupeveien 0,129 KV 1102 Gleinåsveien 0,646 KV 1103 Granliveien 0,304 KV 1104 Grevlingveien 0,558 KV 1108 Grundvikveien 0,3 KV 1109 Gruveveien 0,271 KV 1118 Heggveien 1,820 KV 1129 Hjortveien 0,207 KV 1134 Jakslandveien 0,575 KV 1136 Jon Leiras vei 0,877 KV 1137 Katrineåsveien 0,9 KV 1143 Kjekstadveien 0,278 KV 1151 Konglestien 0,047 KV 1158 Lerkesvingen 0,444 KV 11 Lord amfords veg 0,053 KV 1161 Lyngveien 0,0 KV 1162 Lyngåsveien 0,146 KV 1163 Løvliveien 0,375 KV 1164 Markveien 0,076 KV 1167 Mosebergveien 0,6 KV 1174 Nedre Gleinåsen 0,477 KV 1185 Odins veg 0,610 KV 1188 Oreveien 0,2 KV 1189 Ovnerudveien 0,769 KV 1196 Rognliveien 0,301 KV 1199 Rådyrveien 0,112 KV 1205 Seljefaret 0,156 KV 1212 Skogveien 0,371 KV 1218 Sokkabekkveien 0,537 KV 10 Teglverksveien 0,533 KV 1231 Tyristubben 0,057 KV 1234 Tors veg 1,059 Side 49 av 58

53 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, RØYKEN kommune Kommunale veger ruksklasse KV 14 Østskogen Terrasse 0,5 KV 19 jønndalsveien 0,252 KV 1255 Nils Slåttosvei 0,412 KV 1256 Smieveien 0,2 KV 1257 Smiekroken 0,251 KV 12 Dyrefaret 0,3 KV 1261 Harestubben 0,179 KV 1262 Røyskattlia 0,368 KV 1276 Poverudveien 0,493 k6 28 KV 1279 Industriveien 1, KV 1280 Vaterlandsveien 0, KV 1284 Håkaleina 0,346 KV 1285 ørønningen 0,425 KV 1287 Granåsen 0,089 KV 1288 Tettskauen 0,159 KV 1290 Øvreskogen 0,618 KV 1293 røholtskogen 0,441 KV 1295 Krystallveien 0,676 KV 1301 Godheimveien 0,531 KV 1309 Dølstuløkka 0,0 KV 1314 råsetveien 1, KV 1316 Luftveien 0,5 KV 1331 Eikeleina 0,827 KV 1362 Jakslandveien 0,207 KV 1371 Spikkestad jernbanest. (Nye Stasjonsv.) 0,135 KV 1373 strid Skaresveg - Oppvekstsenter, Åros 1,1 19. KV Øvrige veger 34,903 k8 Side av 58

54 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, SIGDL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 63 rutangen - Letmolia 5, FV 131 Kolsrud x Fv287 - Gren x Fv151 1, FV 131 Gren x Fv151 - Jerpeton x Fv99 10, FV 1 Kolsrud x Fv131 - Prestfoss x Fv287 11, FV 1 rm over Velstad bru - Velstad x Fv1 0,2 19. FV 133 Prestfoss x Fv287 - Sandsbråten x Fv287 3, FV 133 Mjøseng x Fv133 - Hole bru øst Fv287 9, FV 134 Lampeland x Fv - Sandsbråtan x Fv287 8, FV 135 Hole bru vest x Fv287 - Foss bru x Fv287 4, FV 151 Tingelstad x Fv287 - Gren x Fv131 2, FV 151 akke bru x Fv287 - akke bru vest x Fv151 0, FV 191 Krøderen x Fv280 - Sundbakken x Fv287 7, FV 211 Pletan x Fv287 - romma x Rv7 19, Side 51 av 58

55 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, SIGDL kommune Kommunale veger ruksklasse KV 2 X Fv131 - Rud, grenskogen 2, KV Østre finnerud - Krødsherad grense 0, KV 25 X Fv133 - jørnerud/jørevatna 6, KV Øvrige veger 34, Side 52 av 58

56 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ÅL kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 0 Torpo Øst x Rv7 - Tretterud 1,0 19. FV 0 Tretterud - Grandokken 4, FV 2 Torpo vest x Rv7 - Opheimkrysset 1, FV 2 Opheimkrysset - arskrind 5, FV 4 Gullhagen x Rv7 - Rødungstøl,4 19. FV 5 Ål x Rv7 - Ål stasjon 0, FV 6 Sundre x Rv7 - Holu 10, FV 7 Hovesvingen x Fv6 - Dengerud x Fv6 2, FV 7 Hove x Fv7 - Skrattegard 0, Side 53 av 58

57 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ÅL kommune Kommunale veger ruksklasse KV Vats boligfelt 0,334 k8 KV 41 X rnegård - Randen 1,438 k8 KV 61 Fv4 Votnhall - Veslestølen leirsted 0,7 19. KV 1066 X Torpovegen - Torpo St. 0, KV 1069 Stasjonsvegen (Torpo) 0,5 19. KV 1075 Vangen bru (Strandalivegen) 0,073 Spes KV 1109 aklivegen 0,491 k8 KV 1117 Gunnarhaugen bustadfelt 0,464 k8 19. KV Øvrige veger 71,485 k8 19. Side 54 av 58

58 STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE USKERUD, ØVRE EIKER kommune Sekundære- og øvrige fylkesveger ruksklasse FV 53 Langebru x Ev134/Rv35 - Fjerdingen sør x Fv28 4, FV 61 Skjøl x Ev134 - Øvre Hoen x Fv62 3, FV 62 Sundmoen x Rv35 - Skotselv stasjon 9, FV 62 Sundmoen x Rv35 - Skotselv stasjon 1, FV 62 Skotselv x Stasjonsveien - jørklundsvingen 0, FV 62 jørklundsvingen - Knive x Rv35 0, FV 63 Skotselv x Fv62 - rutangen 3, FV 63 rm til orgevad - orgevad x Fv1 0, FV 64 akke kirke x Fv62 - Steinsrud x Fv64 4, FV 64 Steinsrud x Fv - Ødegården 11, FV 64 rm Sønju - Thorud x Fv63 0, FV 64 rm Ødegården x Fv64 - Klabu/Hammerfoss x Fv63 1, FV 64 rm Steinsrud bru - Steinsrud x Fv63 0, FV 65 Skarud x Fv70 - Hakavik 10, FV 66 Vestfossen x Fv35 - Smørgrav x Fv67 1, FV 66 Smørgrav x Fv67 - Røkeberghøgda 1,473 FV 66 Røkeberghøgda - Nedberg x Fv53 4, FV 67 Langebru x Fv53 - Smørgravx Fv66 3,3 19. FV 68 Skarra x Fv73 - Vestfossen x Fv35 1, FV 69 Foss x Fv35 - Sundet x Fv70 2, FV 70 Fiskum x Fv73 - rekkeskåka x Fv35 4, FV 71 Teigen x Fv286 - Råen x Fv70 5, FV 72 Darbu x Fv73 - Rødshøgda - Stertebakke x Ev134 7, FV 73 Torespæren x Fv35 - Darbu x Fv72 7, FV 73 Darbu x Fv72 - Krekling x Fv286 3, FV 96 Flesberg gr x Fv88 - Rødshøgda x Fv72 6, FV 149 reivik bru x Fv287 - Skotselv Fv63 0, Side 55 av 58

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Troms Gratis Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1 T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre 3 Etnedal 5 Gausdal 7 Gjøvik 9 Gran 14 Jevnaker 17

Detaljer

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis liste 2013 FYLKES- OG kommunale veger Troms Gratis INNHOLDSFORTEGNELSE Side Framside 1 Innholdsfortegnelse 2 Telefoner og adresser 3 Forord og forklaringer 4-5 Primære fylkesveger (nye fylkesveger fra

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen GRTIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Telemark Statens vesen Vegliste 2006 Fylkes- og kommunale er i Telemark INNHOLD: Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Rutebok for Ringerike og Hole

Rutebok for Ringerike og Hole Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 253 og 254 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig

Detaljer

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 LHL i Buskerud 1/2015 1 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har vi hatt et Årsmøte i LHL Buskerud. Det siste i Fylkeslaget, og det første i Fylkesutvalget.

Detaljer

i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015 i Buskerud Bladet vårt Nr. 2-2015 LHL i Buskerud 2/2015 1 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Da er vi i gang igjen med kurs, lagssamlinger og lokale aktiviteter. Fylkesutvalget har vært på Kick-off

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2012/2013 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2012/2013 Granollers Cup 2013 Hovedhallen Granollers Cup Santa Susanna med Middelhavet i bakgrunnen Turneringsprogram (med forbehold) 26. juni Registrering/åpningsseremoni

Detaljer

Salgsrapport / ordreoversikt

Salgsrapport / ordreoversikt Salgsrapport / ordreoversikt Viser forhandlere som har mottatt en aktuell utgivelse i angitte kommune. Utgivelseid finnes på oppdragsmeldingen. Datakilde: Pondus Utgivelseid : 1099 Publ.: 167 KRYSS I TAKET

Detaljer

LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN

LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN LIVSKRAFTIGE LOKALSAMFUNN En kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune 31. januar 2013 Ringerike kommune Areal- og byplankontoret 1 FORORD Ringerike kommune har en intensjon om å legge til rette

Detaljer

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 8. desember 2005 med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) Vedtak 2011 EndringForslag 2012. Blaafarveværket 7 117 700 7 817. Brageteatret 9 764 1 200 10 964

Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) Vedtak 2011 EndringForslag 2012. Blaafarveværket 7 117 700 7 817. Brageteatret 9 764 1 200 10 964 Page 1 of 7 Buskerud Regjeringen foreslår å bevilge 6,3 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Buskerud. Det gir en

Detaljer

i Buskerud Bladet vårt Nr. 4-2014

i Buskerud Bladet vårt Nr. 4-2014 i Buskerud Bladet vårt Nr. 4-2014 nytt format jeeeee LHL i Buskerud 4/2014 1 Rolf Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har landsmøtet talt, og vi er ikke lenger et fylkeslag. Men vi er fremdeles et fylkesutvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FLÅ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2010-2014 Vedtatt av Flå kommunestyre den 24.06.2010, sak 60/10 FLÅ KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Visjoner og målsettinger i trafikksikkerhetsarbeidet.... 4 Nasjonale

Detaljer

Salgsrapport / ordreoversikt

Salgsrapport / ordreoversikt Salgsrapport / ordreoversikt Viser forhandlere som har mottatt en aktuell utgivelse i angitte kommune. Utgivelseid finnes på oppdragsmeldingen. Datakilde: Pondus Utgivelseid : 1 Publ.: 11 KRYSS I TAKET

Detaljer

Sykkel-VM landevei 2016. søknad

Sykkel-VM landevei 2016. søknad Sykkel-VM landevei 2016 søknad Innledning Elvebyen Drammen ligger i Buskerud fylke, sentralt på Østlandet. Det bor vel 64 000 innbyggere i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 170 000

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 24.09.2009 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 24.09.2009 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 24.09.2009 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 40 Juni 2012 rev januar 2013 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE...

Detaljer