Flamco. Flamco. Flamco. Program utlufting og partikkelutskillere FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flamco. Flamco. Flamco. Program utlufting og partikkelutskillere FLEXVENT FLAMCOVENT FLAMCOVENT CLEAN FLEXAIR FLAMCO CLEAN FLAMCO A-S"

Transkript

1 UTLUFTING OG PRTIKKELUTSKILLERE Flamco Flamco Program utlufting og partikkelutskillere FLEXVENT FLMCOVENT FLMCOVENT CLEN FLEXIR FLMCO CLEN Flamco 2005 Utgave / NO FLMCO -S

2 Flamco Flexvent luftepotte, pålitelig og lett å installere Flexvent luftepotte 3 /8, 1 /8-3 /8 and 1 /2 leveres med ventilhus i messing som er enkelt å montere og lett å ta ut. Når luftutskilleren skrus av ventilhuset, lukkes ventilen automatisk. Deretter kan man ta luftutskilleren ut og rengjøre de innre rustfrie delene. Det betyr at man ikke behøver å lufte eller drenere installasjonen: Takket være Flexvent luftepottens små dimensjoner kan den installeres på steder i systemet hvor det samler seg luft. FLEXVENT 1 / 8 FLEXVENT 3 / 8 For å aktivere Flexvent luftepotte skal den røde hetten løsnes med én omdreining. Stor avstand mellom vann- og lukkemekanisme. Flexvent luftepotte er av messing. Flottøren flyter på vannet og holder utluftingsventilen lukket. Når det kommer luft i luftepotten, synker vannivået, og utluftingsventilen åpnes. Den oppsamlede luften slippes ut. Deretter stiger vannstanden og utluftingsventilen lukkes. Denne prosessen fortsetter så lenge det er luft i systemet som blir oppsamlet i luftepotten. Luftputen i den øvre delen av Flexvent, beskytter ventilsetet mot forurensing. Oftest levert som standard, med enkelt avtagbart ventilhus. NLEGGET DITT HR EHOV FOR EN FLEX lle Flexvent testes av Flamco. Det er din kvalitetsgaranti. Meget små dimensjoner. Mange forskjellige tilkoplingsmuligheter. Flexvent H har en 1 /2 anslutning på siden, noe som betyr at den kan monteres direkte på radiatormuffene. 2

3 FLEXVENT 1 / 8-3 / 8 FLEXVENT 1 / 2 FLEXVENT H 1 / 2 FLEXVENT SUPER 1 / 2 Luftkammeret i Flexvent Super er kjegleformet. Fordelen med dette er at det gir størst mulig avstand mellom væskeoverflaten og utluftingsventilen. Utluftingskanalen kan åpnes og lukkes med en justeringsskrue. Utluftingsventilen er en integrert del av hetten, så det er umulig å skade luftemekanismen utenfra. Luftmengden som Flexvent luftepotte slipper igjennom, avhenger av trykkket i systemet. Diagrammet viser forholdet mellom luftmengden i liter/min ved 15 C 1 bar absolutt trykk og systemtrykkket FLEXVENT SUPER VENT l/min FLEXVENT Flexvent åpen Flexvent lukket bar Montering av Flexvent og Flexvent Super. Luftepottene Flexvent og Flexvent Super skal monteres i loddrett stilling og helst på steder hvor det samler seg luft. 3

4 Flamco De beste luftepottene til alle formål Flamcovents funksjon er basert på en unik metode for å skille luft ut fra væsken (vann). Denne metoden er basert på en velprøvd prosedyre som lenge er brukt i prosessindustrien. Her har spesielle utskillingsprodukter vært brukt. Opprinnelig brukte man den velkjente Raschig-ringen, men den har blitt erstattet av flere forskjellige typer, hvor PLL-ringen er den mest kjente. Flexairs funksjon er basert på sentrifugalkraften. MESSING FLMCOVENT MED GJENGE- ELLER KLEMNSLUTNINGER FLMCOVENT SOLR Flamcovent mikrobobleutskiller er basert på den patenterte prosessen med bruk av PLL-ringer. En Flamcovent som er plassert riktig i anlegget, vil kunne fjerne all luft som: finnes i systemets væske i form av små bobler eller mikrobobler. er oppløst i sentralvarmesystemet. finnes på steder hvor det ikke er mulig å installere en Flexvent luftepotte, og som ved hjelp av en Flamcovent luftutskiller kan skilles ut et annet sted i systemet! Flamcovents luftkammer er kjegleformet. Fordelen med dette er at avstanden mellom vannoverflaten og ventilmekanismen er større enn i et kammer med rette vegger. På denne måten blir muligheten for forurensning kraftig redusert. Se sammenligningen nedenfor. Utluftingsventilen Utluftingsventilen FLMCOVENT FORDELER: Selv de minste mikroboblene fester seg til PLL-ringene og skilles dermed ut. Det kjegleformede luftkammeret gir maksimal avstand mellom vannoverflaten og ventilmekanismen. Man kan lukke utluftingsventilen med en justeringsskrue. VNN VNN 4

5 STÅL FLMCOVENT MED SVEISENSLUTNINGER STÅL FLMCOVENT MED FLENSNSLUTNINGER FLEXIR MED GJENGE NSLUTNINGER ELLER SVEISENSLUTNINGER FLEXIR FR DN 65 MED SVEISENSLUTNINGER FLEXIR FR DN 65 MED FLENSNSLUTNINGER Kjegleformet luftkammer begrenser faren for forurensning av ventilen. Så effektive er PLL-ringene Konstruktsjonen er laget slik at all væske kommer i kontakt med PLL-ringenes overflate. Mikroskopiske små bobler heftes til ringenes kontaktflate. I en slags adhesjonsprosess ledes mikroboblene sammen til større bobler. Disse har til slutt nok opdrift til å Stålhus. Skylleventil for å fjerne partikler som måtte flyte på vannet. Tømmeventil for å fjerne partikler som er tyngre enn vann. frigjøre seg og samles i et luftkammer. Flamcovent luftutskilleres funksjon er basert på adhesjonsprinsippet. Det vil si at små bobler har har evne til å hefte seg på en overflate og kan gå sammen til større bobler som stiger opp til luftkammeret. 5

6 Flamco Velg mellom to luftutskillersystemer for Flamcovent luftutskillere inneholder mange PLL-ringer. De fjerner selv de minste mikrobobler fra vannet. Flexair luftutskillerens kapasitet er spesielt stor ved store gjennomstrømningshastigheter. FLMCOVENT MESSING Overførselsmekanisme. Luftkammer. Utluftingsventil. Stengeventil. Slik fungerer Flamcovent Vannet flyter langs og gjennom hver PLL-ring, slik at hver eneste boble i vannet kan hefte seg til PLLringenes overflate. Vannets gjennomstrømningshastigheten blir mindre dess større diameteren er. Derfor kan luftbobler stige opp til luftkammeret. Flottør. Hus (messing). eskyttelsesplate. Flottør, flottørmekanismen og luftutskilleren fører luften som er utskilt fra vannet ut gjennom ventilen. 80 PLL-ringer Luftbobbelstørrelse (μm) Flamcovent Luftutskiller Flamcovent luftutskillere har bevist at de det beste alternativet! Tester utført ved Technische Universiteit Delft (Delft Tekniske Universitet) har vist at Flamco luftutskillere fjerner alle mikrobobler i størrelser fra µm og oppover. Det er tre ganger bedre enn tilsvarende luftutskillere! 6

7 å få optimalt resultatet! Slik fungerer Flexair luftutskiller Flexairs funksjon er baseret på sentrifugalkraft. Tangentielt monterte anslutninger gjør at vannet roterer i Flexairs luftutskillere. Det presser det tunge vannet mot veggene, mens den lette luften fjernes i luftutskillerens spindel. Flottørmekanismen fjerner automatisk luften fra luftutskilleren. Midt på oversiden av Flexair-luftutskillere med modeller fra DN 25 til DN 50, sitter en Flexvent luftepotte. Større Flexair luftutskillere (fra DN 65 og oppover) er utstyrt med en Flexvent Super utlufter. FLMCOVENT STÅL FLEXIR Fullt beskyttet luftkammer. Vannet roteres. Luft skilles ut. Utskylningsventil til å fjerne forurensing fra vannoverflaten og hurtigutlufting ved oppfylling. PLL-ringer. vtapningsventil til å fjerne forurensing som er tyngre enn vann. vtapningsventil Forurensing som f.eks. sand og sveisespon, kan samles i den nedre skålformede delen av luftutskilleren. Det kan fjernes gjennom tømmeventilen som sitter på undersiden. Med en Flamcovent kan du ha en fullstendig og kontinuerlig utlufting av anlegget ditt! 7

8 Flamco Isolasjonsdeksel, luft- og partikkelutskillere Det er av største betydning å isolere et sentralvarmeanlegg for å forhindre varmetap. På den ene siden handler det om energieffektivitetens økonomiske betydning, og på den andre siden har man de miljømessige hensyn. Isolasjon gir økt effekt, som igen betyr mindre bruk av fossilt brensel og CO 2 utslipp. FLMCOVENT ISOPLUS Flamcovent ISOplus er velegnet til Flamcovent luftutskillere med sveiseanslutninger eller flensanslutninger. luminiumsbånd med hurtiglås. 0.8 mm aluminiumskappe (alu-stucco). Isoleringsmateriale lagd i 50 mm PUR hardt skum (OKVOM). Den store energibesparelsen betyr at enheten har betalt seg selv på kort tid. 8 FORDELENE VED FLMCOVENT Enkel montering. rannsikker i klasse 2 (DIN4102-2, andre brennbare væsker enn de lettantennelige). Ingen CFC er (Chlorfluorocarboner). Lav varmeledningskoeffisient ( ). Maksimumtemperatur 120 C. ISOPLUS

9 samt luftbeholdere FLMCO CLEN LUFTEHOLDER LT FLMCO -S FLMCOVENT CLEN MED FLMCOVENT CLEN MED SVEISENSLUTNINGER FLENSNSLUTNINGER Flamco Clean Partikler i vannstrømmen støter mot de mange PLL-ringene i Flamco Clean og synker ned til bunnen. De fjernes gjennom tømmeventilen i bunnen av enheten. Det betyr at anlegget unngår redusert effekt som følge av forurensning. Det begrenser også trykkkfallet til et absolutt minimum og forlenger levetiden til annet utstyr. Flamco Clean krever ikke vedlikehold det må kun tømmes for sedimenter av og til. Det rensede vannet flyter til installasjonen via utløpsflensen. Vann med partikler- og slampartikler flyter inn i reservoiret. Vannet blir rolig, og forurensning synker til bunns. Luftbeholder LT Flamco luftbeholdere monteres i stigerør i tureller returledning. I luftpotten bringes vannet tilbake til en ikke-turbulent tilstand og kan samles i den øvre del. Luften kan utluftes fra Flexventen på toppen av luftbeholderen. Partiklerpartiklene blir værende på bunnen takket være den avrundede strømningsprofilen. De oppsamlede partiklene kan fjernes gjennom avtapningsledningen. Fremragende teknisk finish av reservoiret. Flamcovent Clean Flamcovent Clean er spesielt konstruert til ikke bare å fjerne luft, men også ta bort partikler. I den nedre delen finnes et hvirvelfritt område hvor tyngre partikler kan synke til bunns og ikke slippe inn i systemet igjen. Sedimentene kan fjernes gjennom avtapningsventilen i bunnen. Luftutskillingen skjer på samme måte som i Flamcovent. Flamco -S partikkelutskiller kan kun monteres i sentralvarmeanleggets returrør. Samtidig gjør dette at det forebygger forurensing av den kostbare kjelen. Flamco -S partikkelutskillere er til bruk i lukkede sentralvarme- og kjøleanlegg. Den gir spesiell fordel ved bruk i gamle installasjoner eller der hvor et åpent anlegg er gjort om til et lukket. 9

10 Flamco Korrekt montering er din garanti for effektivitet Her er noen praktisk råd til å begynne med: Når man isolerer luftutskillere, må man aldri isolere flottørventilen. Untatt i anlegg med medietemperatur som kan forårsake kondensering, eller ved utvendig montasje hvor det er fare for frost. Når man fyller opp anlegget, må man ikke la luft slippe ut gjennom flottørventilen. ruk lufteventilen på siden. Før man tar anlegget i bruk må det skylles og rengjøres grundig. Utdrag av Flamcovent Clean-rapporten fra det hollandske teknologiske institutt for miljø- og energiteknologi. En komplett rapport finnes på CD en. FLMCOVENT CLEN FLMCO -S Flamco -S partikkelutskiller skal monteres slik at det alltid er mulig å komme til og vedlikeholdes uten problemer. ruk av Flamco -S partikkelutskiller reduserer avleiringene i hele anlegget. Ved å fjerne partikler og slam forlenges levetiden til kjele, pumper, kontrollutstyr og annet tilbehør. En installeringsklar isloeringspakke er tilgjengelig fra Flamco (må bestllies spesielt) inklusiv en CFC-fri isoleringskappe. Standardversjonen har 80 mm tykt mykt skum (lett monterbar). Det er også en 100 mm versjon. Standardfarven er rød (RL3002). ndre farger kan fåes ved forespørsel. 10

11 min. 100 mm Ved installasjon i eksisterende røropplegg under tak, kan løsning som vist på bildet benyttes. Påse at det er en fri avstand på minst 100 mm over rørene for tilgang ved service. Når det gjelder plassering i installasjonen er det ingen forskjell mellom Flexair og Flamcovent. Diagrammet viser kun Flamcovent. FLEXIR For å få den beste utlufting av anlegget skal Flexair eller Flamcovent luftepotte monteres umiddelbart etter kjelen eller shuntventilen i turledningen. FLMCOVENT RIKTIG RIKTIG FEIL Kjele Kjele Kjele Uten shuntventil Med shuntventil Med shuntventil rbeid på et anlegg med trykk skal alltid utføres av en autoriseret rørlegger. Installatøren skal gjøre brukeren oppmerksom på dette og advare mot faren ved feil installasjon eller bruk. Hele sentralvarmeanlegget skal vedlikeholdes riktig. Fullstendige opplysninger om dette er gitt på CD en. Installasjon i kjeller Installasjon på loft 11

12 Flamco Flexvent og Flexair Flexvent luftepotter er egnet til bruk i lukkede sentralvarme- og kjølesystemer med en maksimal temperatur på 120 C og et maksimalt trykk på 10 bar. Er det undertrykk i anlegget, som ved for eksempel tømming, vil Flexvent fungerer som et luft inntak. Flexair luftutskiller er egnet til bruk i sentralvarme-og kjølesystemer med en maksimal temperatur på 110 C og et maksimalt trykk på 10 bar. Flexair luftepotte fås i tre forskjellige modeller. Med gjengeanslutning, med sveiseanslutning og med flensanslutning. lle anslutninger har ISO standarddimensjoner. Flexair luftutskiller DN 65 og oppover har CE-typegodkjennelse. Utførelse Flexvent Type nslutning Materiale vstengnings- NRF Flamco ventil nummer nummer Flexvent 1 /8 1/8 utv. messing nei Flexvent 3 /8 3/8 utv. messing ja Flexvent 1 /8-3 /8 1/8 og 3/8 utv. messing ja Flexvent 1 /2 1/2 utv. messing ja Flexvent 3 /4 3/4 utv. messing ja Flexvent Top 3 /8 3/8 utv. messing ja Flexvent Top 1 /2 1/2 innv. messing nei Flexvent H 1 /2 1/2 utv. fornikklet nei Flexvent Super 1 /2 1/2 innv. messing nei vstengningsventil Flexvent Super 1/2 innv.-utv. messing / /2 1 /8 1 /8 Ø 32 3 /8 Ø 32 3 /8 Ø 32 1 /2 Ø 32 1 /2 Ø Utførelse og dimensjoner Flexair Type nslutning Rør Mål i mm Inn- Vekt NRF Flamco Ø utv. hold nummer nummer mm Ø C Ø D Ø d E F liter kg Flexair gjengetilslutning Flexair 1 G 1 innv ,2 1, Flexair 1 1 /4 G 11/4 innv / ,2 1, Flexair 1 1 /2 G 11/2 innv / ,5 1, Flexair 2 G 2 innv ,3 2, Flexair sveisetilslutninger Flexair 50 S DN 50 60, ,3 54, ,3 2, Flexair 65 S DN 65 76, ,1 70, , Flexair 80 S DN 80 88, ,9 82, , Flexair 100 S DN , ,3 107, , Flexair 125 S DN , ,7 131, , Flexair 150 S DN , ,3 159, , Flexair flens tilslutninger PN 16 (DIN 2633) Flexair 65 F DN 65 76, , , Flexair 80 F DN 80 88, , , Flexair 100 F DN , , , Flexair 125 F DN , , , Flexair 150 F DN , , , Flexair S/F luftkammer fra DN E F E Ø C Ø C Ød ØD ØdØDØD 12

13 Flamco Flamcovent Flamcovent luftutskillere er egnet til bruk i lukkede sentralvarme- og kjølesystemer med en maksimal temperatur på 120 C og et maksimalt trykk på10 bar. Flamcovent luftutskillere av messing har gjengeanslutning eller krympeanslutning. Flamcovent luftutskillere av stål er utstyrt med en elektrostatisk pulvermaling som gir en glatt og jevn rød overflate. Denne Flamcovent typen har sveiseanslutning eller flensanslutning. Flamcovent luftutskillere DN 50 og oppover har CE-typegodkjennelse. Utførelse og dimensjoner Flamcovent Type nslutning Rør Mål i mm Vekt NRF Flamco Ø utv. nummer nummer mm Ø C Ø D Ø d E F G kg Flamcovent (messing) Flamcovent mm krympeansl , Flamcovent Solar 22 mm krympeansl , Flamcovent 3/4 3/4 innv / , Flamcovent 1 1 innv , Flamcovent 1 1 /4 11/4 innv / , Flamcovent 1 1 /2 1 1 /2 innv / , Flamcovent (stål) sveiseanslutninger Flamcovent 50 S DN 50 60, ,3 54, , Flamcovent 65 S DN 65 76, ,1 70, , Flamcovent 80 S DN 80 88, ,9 82, , Flamcovent 100 S DN , ,3 107, , Flamcovent 125 S DN , ,7 131, , Flamcovent 150 S DN , ,3 159, , Flamcovent 200 S DN , ,1 206, , Flamcovent 250 S DN , Flamcovent 300 S DN , ,9 309, Flamcovent 350 S DN , ,6 339, Flamcovent 400 S DN , ,4 388, Flamcovent (stål) flensanslutninger PN 16 (DIN 2633) Flamcovent 50 F DN 50 60, , Flamcovent 65 F DN 65 76, , Flamcovent 80 F DN 80 88, Flamcovent 100 F DN , , Flamcovent 125 F DN , , Flamcovent 150 F DN , , Flamcovent 200 F DN , , Flamcovent 250 F DN Flamcovent 300 F DN , Flamcovent 350 F DN , Flamcovent 400 F DN , E E Ø C Ød F ØdØDØD Ø C G 13

14 Flamco Flamcovent ISOplus, Flamcovent Clean og Flamco Clean Flamco Clean er egnet til både varme- som kjøleanlegg. Det er en partikkelutskiller med små dimensjoner og fåes forskjellige anslutningsstørrelser. Flamco Clean forhindrer ansamling av partikler og slam i kjelen, og sikrer at anlegget yter maksimal effekt. Flamco Clean partikkelutskiller skal sitte i returledningen. Flamcovent Clean DN 50 og oppover har CE-typegodkjennelse. Utførelse og dimensjoner Flamcovent ISOplus Type Passer til Mål i mm luminium- ntall NRF Flamco kappe bånd nummer nummer Ø mm Flamcovent ISOplus 50 Flamcovent 50 S/F , Flamcovent ISOplus 65 Flamcovent 65 S/F , Flamcovent ISOplus 80 Flamcovent 80 S/F , Flamcovent ISOplus 100 Flamcovent 100 S/F , Flamcovent ISOplus 125 Flamcovent 125 S/F , Flamcovent ISOplus 150 Flamcovent 150 S/F , Flamcovent ISOplus 200 Flamcovent 200 S/F , Ø Utførelse og dimensjoner Flamcovent Clean Type nslutning Rør Mål i mm Inn- Vekt NRF Flamco Ø utv. hold nummer nummer mm Ø C Ø D Ø d E liter kg Flamcovent Clean sveiseanslutninger Flamcovent Clean 50 S DN 50 60, ,3 54, , Flamcovent Clean 65 S DN 65 76, ,1 70, , Flamcovent Clean 80 S DN 80 88, ,9 82, , Flamcovent Clean 100 S DN , ,3 107, , Flamcovent Clean 125 S DN , ,7 131, , Flamcovent Clean 150 S DN , ,3 159, , Flamcovent Clean flensanslutninger PN 16 (DIN 2633) Flamcovent Clean 50 F DN 50 60, , , Flamcovent Clean 65 F DN 65 76, , , Flamcovent Clean 80 F DN 80 88, , , Flamcovent Clean 100 F DN , , , Flamcovent Clean 125 F DN , , , Flamcovent Clean 150 F DN , , , E ØdØD ØD Ø C Utførelse og dimensjoner Flamco Clean Type nslutning Mål i mm NRF Flamco CLEN E CLEN V Ød E C Ø d E F nummer nummer Flamco Clean 3 /4 3/4 innv. 195,5 167,5 135,5 3/ Flamco Clean 1 1 innv. 215,5 183,5 155, Flamco Clean 1 1 /4 1 1 /4 innv. 236,5 198,5 176,5 1 1 / Flamco Clean 1 1 /2 1 1 /2 innv. 236,5 198,5 176,5 1 1 / Flamco Clean V 3 /4 3/4 innv / C Ød F F Ød 14

15 H Flamco Luftbeholdere LT og Flamco -S Flamco luftbeholdere skal alltid monteres loddrett. Ved plassering av en Flexvent luftepotte luftes anlegget automatisk. Man kan også montere et utluftingsrør slik at man kan avlufte manuelt. Maksimumtemperaturen er 120 C og maksimumtrykkket er 10 bar. Flamco -S partikkelutskiller skal monteres med stengeventiler på både inn- og utløp. Det skal også installeres en by-passventil, slik at anlegget kan opereres selv om man har service på luftepotten. Strømningsmotstanden er 12 mbar for alle modeller. nslutningen til avtapningsventilen er 1 innvendige gjenger. Utluftingstilslutningen er 1 /2 invendige gjenger. Den maksimale fødetemperaturen er 120 C. CE-godkjent etter EU-direktiv 97/23/EC. Spesielle modeller med andre størrelse, trykk og temperatur kan leveres på forespørsel. Utførelse og dimensjoner Flamco luftbeholdere LT Type Mål i Installasjons- Utluftnings- Materiale Vekt Innhold NRF Flamco mm anslutning anslutning nummer nummer H ØD kg liter Flamco LT G 1 /2 G 3 /8 Rst , Flamco LT G 1 /2 G 3 /8 Rst ,7 1, Flamco LT G 1 /2 G 1 /2 Rst Utførelse Flamco -S Type Innhold Kapasitet Max. Vekt NRF nummer Flamco nummer effekt kg liter m 3 /h t = 20 C 6 bar 10 bar 6 bar 10 bar 6 bar 10 bar Flamco -S kw Flamco -S kw Flamco -S kw Flamco -S kw Flamco -S kw Flamco -S kw Flamco -S kw Flamco -S kw Dimensjoner Flamco -S Flexvent Super etter eget valg. Type Flensanslutninger Mål i mm Ø D DN..PN 16 ØD H H1 H2 Ød Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S H H1 H2 Isoleringspakke Flamco -S 80 mm til: NRF nummer Flamco nummer 100 mm til: NRF nummer Flamco nummer Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Flamco -S Ø d Ø D 15

16 FLEXVENT UTLUFTING OG PRTIKKELUTSKILLERE FLMCOVENT INNHOLD SIDE Flamco FLMCOVENT CLEN Flexvent luftepotte 2/3 Flamco luftutskillere et bredt utvalg 4/5 Flamco luftutskillere den beste teknologien 6/7 Luft- og partikkelutskillere og Isolasjonsdeksel 8/9 Montering i anlegget 10/11 Wilo Norge Pb 38 Kaldbakken 0901 Oslo esøksadresse: Stålfjæra Oslo Telefon: Telefaks: Oversikt over modeller 12/15 FLEXIR På Flamco cd en kan du finne en komplett bruksanvisning samt informasjon om gjennomstrømningshastigheten i forgreningen og skjemaer over trykktap. FLMCO CLEN Copyright Flamco b.v., Gouda, Holland. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller videresendes i noen form eller på noen måte uten eksplisitt informasjon om kilden. De listede data gjelder utelukkende for Flamco produkter. Flamco er ikke ansvarlig for noen som helst skade eller tap som følge av misbruk, anvendelse eller fortolkning av tekniske informasjoner. Flamco forbeholder seg retten til å foreta tekniske endringer. Vi henviser for øvrig til våre-/ og leveringsbetingelser i ht. FL-VVS FLMCO -S

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco

Flamco. Flamcovent. Montering og bruksanvisning. Flamcovent mikroboble luftutskiller /A/2002, Flamco Flamcovent Flamcovent mikroboble luftutskiller 4-24-189//2002, Flamco 18503871 N Montering og bruksanvisning Montering og bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Maksimalt arbeidstrykk Maksimal arbeidstemperatur

Detaljer

Montering- / driftsinstruks Flamcovent

Montering- / driftsinstruks Flamcovent Sikkerhet Denne instruksjonen inneholder viktig informasjon som ufravikelig skal etterfølges ved installasjon og drift. Den må derfor leses av både installatør og driftspersonell innen installasjon og

Detaljer

FLAMCO T-PLUS. Flamco. Flamco T-plus. Det raskeste og letteste T-stykke å montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING. Flamco.

FLAMCO T-PLUS. Flamco. Flamco T-plus. Det raskeste og letteste T-stykke å montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING. Flamco. FLAMCO T-PLUS Flamco Flamco T-plus Det raskeste og letteste T-stykke å montere! T-PLUS STÅL T-PLUS MESSING Flamco 2005 Utgave / NO Flamco Når det skal lages en rask og lett rørforgre eksisterende installasjon,

Detaljer

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere

PRODUKTDATABLAD. Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere PRODUKTDATABLAD Grundfos mikroboble-, smuss-, og magnetittutskillere Luftutskilling er prosessen for å fjerne luft som er vannet har tatt opp. Når vannet bli varmet opp eller når trykket i anlegget reduseres,

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt

Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt GRUNDFOS PRODUKTdata Fjerning av mikrobobler, smuss og magnetitt Mikroboble-, smuss-, og magnetittutskilling Med Grundfos Cleanvent og Magvent løser man dette. Luftutskilling er prosessen for å fjerne

Detaljer

BESTE SEPARASJON SPARER ENERGI LITE VEDLIKEHOLD Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BESTE SEPARASJON SPARER ENERGI LITE VEDLIKEHOLD Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart ESTE SEPRSJON SPRER ENERGI LITE VELIKEHOL Flamcovent Smart Flamco lean Smart Flamcovent lean Smart KOMINERER OPTIML YTELSE ME ENERGISPRING FOR TILKOLINGSSTØRRELSER N 50-600 Fjern luft og smuss Luft og

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

SPIROVENT AIR MIKROBOBLE UTSKILLERE

SPIROVENT AIR MIKROBOBLE UTSKILLERE SPIROVENT AIR S P I R O V E N T A I R MIKROBOBLE UTSKILLERE Et utvalg av Spirovent Air modellene Luft i vannbårne energisystem forårsaker mange problemer. 22 mm Klemkobling Vertikal 3/4 Gjenget Lyd i rør

Detaljer

FLEXCON TRYKKEKSPANSJONSKAR. Flamco FLEXCON 2-80. Flexcon. Trykkekspansjonskar FLEXCON 110-1000 FLEXCON M. Flamco FLEXCON V-B.

FLEXCON TRYKKEKSPANSJONSKAR. Flamco FLEXCON 2-80. Flexcon. Trykkekspansjonskar FLEXCON 110-1000 FLEXCON M. Flamco FLEXCON V-B. FLEXCON TRYKKEKSPANSJONSKAR Flamco Flexcon Trykkekspansjonskar FLEXCON 2-80 FLEXCON 110-1000 FLEXCON M Flamco FLEXCON V-B 2005 Utgave / NO Flamco Velg kvalitet - velg Flexcon ekspansjonskar: Valget, som

Detaljer

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo G-Force. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo G-Force Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere

Zeparo Cyclone. Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere Zeparo Cyclone Avluftningsventiler og utskillere Automatiske slam og Magnetitt utskillere IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Et bredt sortiment for utfelling av slam og Magnetitt

Detaljer

EFFEKTIVITETEN TIL FLAMCOVENT LUFTUTSKILLERE

EFFEKTIVITETEN TIL FLAMCOVENT LUFTUTSKILLERE EFFEKTIVITETEN TIL FLAMCOVENT LUFTUTSKILLERE Referat av: EVALUERING AV LUFTUTSKILLERE FOR SENTRALVARMEANLEGG Forskningsrapport basert på MSc Thesis av E.D. Vis van Heemst, TU Delft, Nov. 1995 Utført for

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YTELSE TAKKET VÆRE DOBBELTSIDIG FUNKSJON. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YTLS TAKKT VÆR DOBBLTSIDIG FUNKSJON Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banebrytende innovasjon Luftbobler og smusspartikler er alltid til stede i vannet i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

Flamco. Flamco. Flamco. Tilbehør for varme-/kjøleanlegg PRESCOR PRESCOR S FLEXCON MANOTERMOMETER FLEXFAST FLEXCONSOLE TILBEHØR VARME-/KJØLEANLEGG

Flamco. Flamco. Flamco. Tilbehør for varme-/kjøleanlegg PRESCOR PRESCOR S FLEXCON MANOTERMOMETER FLEXFAST FLEXCONSOLE TILBEHØR VARME-/KJØLEANLEGG TILEHØR VRME-/KJØLENLEGG Flamco Flamco Tilbehør for varme-/kjøleanlegg PRESOR PRESOR S FLEXON MNOTERMOMETER FLEXFST FLEXONSOLE Flamco Utgave 2005 / NO Et komplett program for sikring av anlegget d Prescor

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50

DA 50. Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 DA 50 Differansetrykkregulatorer Differansetrykkregulator med regulerbart innstillingsområde DN 32-50 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 50 DA 50 Differansetrykkregulatorer for varme- og kjøleanlegg

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi)

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi) TF DELTA FILTER Utviklet for større lavtemperatur oppvarmingssystemer og kjølesystemer for å beskytte viktige komponenter fra magnetiske og ikke-magnetiske partikler og innfanget luft i systemvannet. Den

Detaljer

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods

Globo H. Kuleventiler Kuleventil i rødgods Globo H Kuleventiler Kuleventil i rødgods IMI HEIMEIER / Stengeventiler / Globo H Globo H Globo H er en multifunksjonell avstengingsventil for varme og kjølesystemer. Takket være håndtakets kompakte arbeidsradius

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde

DA 516, DAF 516. Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde DA 516, DAF 516 Differansetrykkregulatorer Regulerbart innstillingsområde IMI TA / Differansetrykkregulatorer / DA 516, DAF 516 DA 516, DAF 516 Kompakt differansetrykkregulator for fjernvarme-, varme-

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Zeparo ZI/ZE. Avluftningsventiler og utskillere Mikroboble, slam og kombinerte utskillere. Type Industrial og type Extended.

Zeparo ZI/ZE. Avluftningsventiler og utskillere Mikroboble, slam og kombinerte utskillere. Type Industrial og type Extended. Zeparo ZI/ZE Avluftningsventiler og utskillere Mikroboble, slam og kombinerte utskillere. Type Industrial og type Extended. IMI PNEUMATEX / Vannkvalitet / Zeparo ZI/ZE Zeparo ZI/ZE For aplikasjoner i alle

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-40 (TC 1" - TC 1 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfritt stål Eksempler på bruksområder Sikkerhetsventil til trykksikring av anlegg med medium størrelse, kapasiteter

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning TECE gulvvarmefordeler - drifts og montasjeanvisning Om denne veiledningen Denne veiledningen er en del av produktet Les igjennom veiledningen før utstyret tas i bruk Ta vare på veiledningen gjennom produktets

Detaljer

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723)

CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) CIM 721 MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) MENGDEMÅLINGS ANORDNING MED MÅLENIPLER (CIM 723) SNITT TEGNING Cimberio S.p.A. Last update : 02/02/2005 Rev. : 7 28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (Novara)

Detaljer

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C

Cim 3723B. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i AISI 304 rustfritt stål. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -10 120 C Cim 72B Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:200 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering

Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Innregulerings- og reguleringsventiler TBV-C Terminal innreguleringsventil for on/off-regulering Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE Konstruert

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

SIME Serie E 30 40 50 kw

SIME Serie E 30 40 50 kw SIME Serie E 30 40 50 kw INSTALLASJON OG DRIFTSINNSTRUKS CE 0461/EF 1051/5255 WWW.ctcferrofil.no Mai 04 STIKKORDSLISTE SIME SERIE E Brennkammer 4 Drift 5 El. Installasjon 5 El.skjema Vedlegg 2-4 Fyrrom

Detaljer

Øye- og ansiktsdusj. Type NA1 7.100. Øye- og ansiktsdusj sett forfra i lukket tilstand. Øye- og ansiktsdusj sett fra siden i åpen tilstand

Øye- og ansiktsdusj. Type NA1 7.100. Øye- og ansiktsdusj sett forfra i lukket tilstand. Øye- og ansiktsdusj sett fra siden i åpen tilstand Øye- og ansiktsdusj 7.100 Øye- og ansiktsdusjene brukes ved rensing av øyne og ansikt etter kontakt med farlige stoffer. Oppsamlingsskålen er i rustfritt stål. Dusjhodet er av plast som gir en myk skylling

Detaljer

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34

Nr. 0545. Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 PROD 007 Nr. 0545 SINTEF Byggforsk bekrefter at Bokn slamavskillere i GUP, volum 2 34m³, type F, C og D, samt NC 7 NC 34 er i samsvar med kravene i NS-EN 12566-1+A1 Innehaver av sertifikatet: Bokn Plast

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M.

Cim 790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN CW602N-M. Cim 790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINAVENTIER / 2-VEIS TERMINA INNREGUERINGSVENTI FOR ON/OFF-REGUERING Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg. TBV-C sikrer nøyaktig hydronisk regulering og optimal gjennomstrømning

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad C2..QPT-.. Trykkuavhengig soneventil, 2-veis, innvendige gjenger For lukkede kald- og varmtvannssystemer For modulerende regulering på vannsiden i luftbehandlings- og varmesystemer Snap-montasje

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINALVENTILER / 2-VEIS REGULERINGSVENTIL MED INNEBYGGET DIFFERANSETRYKKREGULATOR er konstruert for modulerende regulering av terminaler og apparater i varme og kjølesystemer. er uavhengig av tilgjengelig

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet

Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet VERTIKAL 01.2017 Kompetanse - Kvalitet - valgfrihet tekniske data Materiale: Overflatebehandling: Farge: Maks driftstemperatur: Maks driftstrykk: Tilkoblinger: Paneler, kaldvalset tynnplate, tykkelse 1,15

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service

Sikkerhetsventil Leser, Clean-Service Leser, Clean-Service Dimensjonsområde PN Temperaturområde Materiale DN 25-100 (TC 1 1/2" - TC 4 1/2") 16-45 - 150 ºC Rustfritt stål Eksempler på bruksområder Sikkerhetsventil med stor avblåsningskapasitet,

Detaljer

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkstabeliserte reguleringsventiler Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE er

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD ZAK 46: Maks anboring Ø 28mm ZAK 69: Anboring Ø 50mm ISO stikkfittings for PE-rør Ø 25-63 Overgang ZAK (5985) Klammer med bøyle og sperre (3810) Etter anboring stenges med spion, adapter tas ut og ventilen

Detaljer

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM

Flamco. Flamco-Fill PA. Installasjons- og betjeningsforskrifter. 2000, Flamco. Flamco-Fill. Flamco-Fill PM PA PM Flamco PA 5907 Flamco PM 5908 2000, Flamco N Installasjons- og betjeningsforskrifter WILO Norge AS Skogshøgda 1 N-3261 Larvik Telefon: 33 12 68 11 Telefax: 33 12 45 20 E-post: sifas@online.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 32 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM CU K-FLEX SOLAR R K-FLEX TWIN SOLAR hurtigkobling K-FLEX TWIN SOLAR SYSTEM

Detaljer

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering

TBV-CM. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering TBV-CM Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For modulerende regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-CM TBV-CM Konstruert for bruk på terminaler i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC

INSTALLERINGSHÅNDBOK. Sett med 2-veisventil for varmepumpekonvektor EKVKHPC INSTALLERINGSHÅNDBOK Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Sett med -veisventil for varmepumpekonvektor Les denne håndboken nøye før installering. Håndboken må ikke kastes. Ha den i arkivet for

Detaljer

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Cim 788 VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment!

Pressmuffesystem. Syrefast. Komplett sortiment! Pressmuffesystem Syrefast Komplett sortiment! A-press, syrefast 316L, rør og deler Rør og deler i syrefast 316L, spesielt brukt for tappvannsystem. Leveres med LBP O-ringer (LBP = Leak Before Press). 15

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning Fordeler i rustfritt stål for gulvvarme og kjøling Produsert i rustfritt stål.40(xcrni8-0) [EN 0088-]. Rustfritt stål er et høyverdig verdig og sterkt ster t ster t materiale som er svært motstandsdyktig

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering

TBV-C. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering TBV-C Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter For on/off-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C Konstruert for bruk i terminalenheter i varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

JRGUTHERM. Teknisk håndbok JRGUTHERM

JRGUTHERM. Teknisk håndbok JRGUTHERM JRGUTHERM Teknisk håndbok JRGUTHERM Struktur Konfigurasjon Selv med JRGUTHERM, er det nødvendig å konfigurere systemet på en enkel måte. 1 2 3 4 5 6 7 8 Anbefalt temperaturspredning for varmtvannsbereder

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 110869N-08 2015-06 ART. NR.: 110863 110948 FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 3 3 1.2 UNI 4 3 1.3 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 3 4 1.4 Kapasitet

Detaljer

Drikkekar. Lagervare * Art.nr. Varebetegnelse Pris kr

Drikkekar. Lagervare * Art.nr. Varebetegnelse Pris kr Drikkekar 16055 Dobbelt drikkekar modell 19 R, emaljert støpejern. Drikkeskålen er fl at og enkel å rengjøre. 2 messing rørventiler med utvendig regulerings mulighet. 1/2 tilkobling ovenfra eller nedenfra,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE

BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE BESTEMMELSER FOR MONTERING AV FJERNVARMEMÅLERE ANSVAR Kundens ansvar Kunden, eller utbygger som opptrer på vegne av kunden, skal uten kostnad for Statkraft Varme, sette av et rom for kundesentral. Varmemåleren

Detaljer

Flamco. Flexcon M. Monterings- og brukerveiledning. 2002 Flamco 18501072

Flamco. Flexcon M. Monterings- og brukerveiledning. 2002 Flamco 18501072 Flexcon M N Monterings- og brukerveiledning 2002 Flamco 1801072 Flamco b.v. P.O. Box 11 2800 AC Gouda - Holland Industriestraat 6 2802 AC Gouda - Holland Tlf.: +31(0)182 91800 Faks: +31(0)182 227 E-post:

Detaljer

TERMORETT TRV-2, TRV-2S

TERMORETT TRV-2, TRV-2S TERMORETT TRV-2, TRV-2S 1-5-5 NO Termostatstyrte radiatorventiler 2004.10 Teknisk beskrivelse Anvendelsesområde: Varme- og kjøleanlegg Funksjon: Regulering Trinnløs forinnstilling Avstengning Trykklasse:

Detaljer

Licon nedfelt konvektor

Licon nedfelt konvektor Monteringsanvisning Licon nedfelt konvektor 1/6 Monteringsanvisning Generelt Produktene skal ikke plasseres i sterke kjemiske miljøer (som f.eks. klor), eller bli vasket med slike kjemikalier. Produktet

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Read more at Isiflo.no. Ballofix Ballofix press Ballofix push Ballofix gass FDV DOKUMENTASJON. Minikuleventiler. 1.edition 2012

Read more at Isiflo.no. Ballofix Ballofix press Ballofix push Ballofix gass FDV DOKUMENTASJON. Minikuleventiler. 1.edition 2012 FDV DOKUMENTASJON 1.edition 2012 Ballofix Ballofix press Ballofix push Ballofix gass Minikuleventiler Read more at Isiflo.no Utgave 2006-001 ansv. CTS WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Detaljer

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1

Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Aqua Unique Vannbehandler 1.2.1 Magnetisk vannbehandling Standard program for beskyttelse mot oppbygging av kalkbelegg samt nedbryting av gammelt kalkbelegg i bruksvanns- og industriinstallasjoner. I tillegg

Detaljer

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 100% strekkfast Enkel å montere og demontere Enkel montering under alle værforhold Høy korrosjonsbestandighet og slagfasthet For vann og ikke-agressivt avløpsvann Kan leveres for gass- og oljeprodukter

Detaljer

Cim 777LF (Low Flow) Ventilen er produsert i messing i henhold til standard EN 12165-CW602N-M. Nominelt trykk: PN25 Brukstemperatur: -10 to 120 C

Cim 777LF (Low Flow) Ventilen er produsert i messing i henhold til standard EN 12165-CW602N-M. Nominelt trykk: PN25 Brukstemperatur: -10 to 120 C Cim 777LF (Low Flow) Kan leveres med følgende motoralternativer: CIM 777LF2303P: 230V, 3-polet CIM 777LF243P: 24V, 3-polet CIM 777LFPRO24: 24V, progressiv Denne ventilen er produsert i henhold til kvalitetssikringskravene

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Dim. / Tilslutn. BSP 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" Dim. / Tilslutn. BSP 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" Dim. / Tilslutn.

Dim. / Tilslutn. BSP 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 Dim. / Tilslutn. BSP 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 Dim. / Tilslutn. Strupeventiler Mod. 257/2 metallisk tetning. Væskestrøm kan Gjengetilslutning: Innvendig. Arb.trykk: 0 bar i dim.1/8 til 3/4. 320 bar i dim. 1 til 2. 1. 1. 391602 391604 391606 391608 391612 391616 391620

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 03.11 NS 34.X12.11372 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLERINGSHÅNDBOK. 2-veis ventilsett/3-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLERINGSHÅNDBOK -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -veis ventilsett/-veis ventilsett for viftekonvektorer EKMVC09B7 Les denne håndboken nøye før installering.

Detaljer

STAP. Differansetrykkregulatorer DN

STAP. Differansetrykkregulatorer DN STAP Differansetrykkregulatorer DN 65-100 IMI TA / Differansetrykkregulatorer / STAP STAP STAP er en førsteklasses differansetrykkregulator, med fl ens, som holder differensialtrykket konstant over lasten.

Detaljer

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN KTM 512 Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil DN 15-125 IMI TA / Reguleringsventiler / KTM 512 KTM 512 Kompakt, trykkstabilisert ventil for fjernvarme-, varme-

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil

KTM 512. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil KTM 512 Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler Trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / KTM 512 KTM 512 Kompakt, trykkstabilisert ventil for fjernvarme-, varme- og kjøleanlegg.

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Produktblad PB 5.B.2. IVAR Optima termostatventil. Teknisk data

Produktblad PB 5.B.2. IVAR Optima termostatventil. Teknisk data Optima termostathoder og ventiler er laget for å vise at man kan blande funksjonalitet og estetikk. Serien er designet med tanke på at termostathodene og ventilene skal kunne passe inn i et hvert miljø.

Detaljer

Firma Presentasjon 2015

Firma Presentasjon 2015 TermoRens Offshore Service as Termorens, biologisk nedbrytbare produkter med HOCNF Godkjenning i Nems database Statoil, SAP material nr 585501 og 845489 Firma Presentasjon 2015 ü Drikkevann system ü Anodix

Detaljer

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm

STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm STÅLSKORSTEIN Ø 150 mm - kvalitet tvers i PIPE-EKSPRESSEN -enkel å montere og kan tilpasses alle forhold TOLMER AS 1653 Sellebakk Tlf. 69 36 44 60 Fax. 69 36 08 95 www.tolmer.no E-mail: tolmer@tolmer.no

Detaljer

Stasjonære høytrykksvaskere

Stasjonære høytrykksvaskere Anlegget tåler frost, er bruker- og servicevennlig og kan plasseres på parkeringsområdet eller på gårdplasser og gir mulighet for enkel, effektiv og økonomisk bilvask - året rundt. er utstyrt med isolert

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Trim. Returventil Med forinnstilling og avstengning

Trim. Returventil Med forinnstilling og avstengning Trim Returventil Med forinnstilling og avstengning IMI TA / Termostathoder og radiatorventiler / Trim Trim Returventil for innregulering og avstengning, konstruert for radiatorer og terminalenheter. Nøkkelfunksjoner

Detaljer

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER

TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER TILBEHØR MED UBEGRENSET FLEKSIBILITET FOR GETINGE 46-SERIEN VASKEDEKONTAMINATORER Always Alltid med with deg you 2 Lasteutstyr Kombiner etter eget ønske Endre når du trenger det Instrumentsett og kurver

Detaljer

En skorstein er ikke bare en skorstein

En skorstein er ikke bare en skorstein Stålskorsteiner En skorstein er ikke bare en skorstein Den skal også se godt ut. Vår fabrikk i Danmark har i mer enn 35 år utviklet skorsteiner med fokus på sikkerhet og utseende. Vi har valgt en enkel,

Detaljer

Automatiske utskillere (mikrobobler, slam, kombinert)

Automatiske utskillere (mikrobobler, slam, kombinert) Avluftningsventiler og utskillere Zeparo ZU Automatiske utskillere (mikrobobler, slam, kombinert) Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Termostatisk regulering ENGINEERING AVANTAGE Omfattende

Detaljer

TA-COMPACT-P. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering

TA-COMPACT-P. Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering Kombinerte regulerings- og innreguleringsventiler for små terminalenheter Trykkuavhengig reguleringsventil for av/på-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / Den trykkstabiliserte innregulerings- og reguleringsventilen

Detaljer