Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet"

Transkript

1 Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan gjelde ulike personer med samme navn. - likeledes kan samme person være ført opp flere ganger, hvis det i kilden ikke går godt nok fram at det er samme person Bjørn H Nyheim 1/132

2 A... 3 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Kilder Bjørn H Nyheim 2/132

3 Bjørn H Nyheim 3/132 A Abraham Hansen 1. mnd 1671 (RKA 8.1.1) Røstvender ved Røros hytte Abraham Jakobsen 2. mnd 1692 (RKA ) Smelter ved Feragen. 30 skift (RKA ) skyldte kirken 1 rdr, blef dømbt for forseelse udi hytten 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Storvarts. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 46 år. Abraham Olsen 1671 (RKA 8.1.1) Med-pliktsfogd Adam Koch 1689 (H. Dahle 1894) stiger ved Aursund gruve 1690 (RKA 8.1.8) Ertzscheider ved Storvarts 1691 (RKB) Nevnt som fadder. 2. mnd 1692 (RKA ) Stiger på sjakten ved Nyberget. Lønn mnd 1692 (RKA ) Hans dreng var knekt på sjakten ved Nyberget. Lønn 4-3-4, 24 skift (RKB) Hans sønn Thomas Henrik ble døpt (20 p tr) 12. mnd 1694 (RKA ) Stiger ved Kristian Kvints gruve. Lønn (RKA ) skyldte til kirken på vegne av Haldor Pedersen og for ringing med klokken for hans barn 1701 (MT1701) Stiger. 43 år. Sønner: Hans Jørgen (12) og Thomas Henrik (9) Adser Endresen 1691 (RKB) Hans datter Marit ble døpt (blant fadderene en Marit Endresdatter) 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 4-1-4, 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering ved Hestekletten. Lønn Aksel Rasmussen 16 APR 1694 (RS) Skifte etter Ingebrigt Olsen Oppdal og hans kone Karen Rasmusdatter. Deres datter Petternille 2 år. På skiftet møtte Ingebrigts bror Gunder Olsen og konens 2 brødre Aksel og Amund Rasmussen. Barnet skulle være hos eldste morbroder Aksel Rasmussen. Aksel Rasmussen (Garmaker) 1701 (MT1701) Garmaker. 37 år. Sønn: Kristoffer (4) Aksel Skredder 18/ (RKB) Hans sønn Ole ble døpt 1694 (RPB 1) Kristen Olsen Romsdal kjøpte nabotomten (MT1701) Skredder. 45 år. Sønner: Kristen (11), Ole (9), Johannes (8) Albert Angel 23 NOV 1695 (RPB 1) Skjøte fra Albert Angel, og flere partisipanter til Nils Willumsen Holst på en gård på Røros. Datert Røros 14. mars FEB 1698 (RPB 1) Henning Irgens obligasjon på 229 Rdr 2 ort 5 sk til assessor og borgermester Albert Angel i Trondheim. Angel hadde betalt hans innskudd og zubus for en del av partene i kobberverket. Skulle betales tilbake med 5% rente. Pantsetter 2 parter i kobberverket. Datert Røros 20 januar FEB 1698 (RPB 1) Bergmester Henning Irgens overdragelse av 5 parter i Røros kobberverk til Assessor og borgermester Albert Angel at forlegge med proviant og penge for indeværende aar. Dvs. forpakter partene. Hvorimot Angel tilkommer alt kobber som tilfaller samme parter. Datert Røros 22 jan Aleksander Brügman 02 APR 1698 (RPB 1) Magnus Gabriel, mandatarius og fullmektig ved de Nordenfjellske bergverk for resident Manuel Texeira i Hamburg. Obligasjon til Aleksander Brügman på 1000 Rdr danske kroner. Datert København 18 mai APR 1698 (RPB 1) Enda en obligasjon fra Manuel Texeira til Aleksander Brügman. Pålydende 580 Rdr. Datert København 11 juni 1694.

4 Amund Klausen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Solskinngruva Amund Larsen 2. mnd 1692 (RKA ) Sl Rolf Lisbeths dreng. Knekt ved Storwartz. Lønn , 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Steinknekt. 30 år. 1. mnd 1701 (RKA 10B.1.7) Steinknekt. 48 skift. Lønn 8 Rdr. Amund Olsen 1701 (MT1701) Bergjung. 28 år. Amund Rasmussen 16 APR 1694 (RS) Skifte etter Ingebrigt Olsen Oppdal og hans kone Karen Rasmusdatter. Deres datter Petternille 2 år. På skiftet møtte Ingebrigts bror Gunder Olsen og konens 2 brødre Aksel og Amund Rasmussen. Barnet skulle være hos eldste morbroder Aksel Rasmussen. Anbjørn Andersen 12. mnd 1694 (RKA ) Pliktarbeid ved kaldrøsten på Røros hytte. Lønn 0-1-8, 2 skift. Anders Andersen 1701 (MT1701) Tjente hos Brostrup Irgens på Rørosgård. 13 år. Anders Olsen Bakken 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 30 år. Anders Pedersen Bernhoft 1701 (MT1701) Student. 31 år. Anders Bjørgum 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Solskinngruva 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Røroshytta. 28 skift. Anders Nilsen Borgos (Borgaasen) 12. mnd 1694 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bosatt på Borgåsen. 61 år. Sønner: Nils (32), Halvor (16) Anders Jonsen Botten 8/ (RKB) trolovet med Margrete Ernstdatter. Gift 2. påskedag 2/ (RKB) Nevnt som fadder 1692 (RKB) Hans sønn Ernst ble døpt (4 s e tr) 1700 (RS) Skifte etter hans kone Margrethe Ernstdatter 1701 (MT1701) Røstvender. 45 år. Sønner: Hans (11), Ernst (9), Kristoffer (6), Anders (1) Anders Olsen Bruse 1645 (H. Dahle 1894) Sogneprest/prost Meldal. Part i mutingsbrevet på Storvarts (H. Dahle 1894) eide 3/30 part i Røros kobberverk 1650 (H. Dahle 1894) eide 5/60 part i Røros bergverk Anders Jensen Byggmester 1673 (Trondheim Domkapitels forhandlingsprotokoll, Eirik Strøms hjemmeside). Kalles byggmester, derpå dambygger. Var gift for 12 år siden med Birte Larsdatter, men hadde forlatt henne for 8 år siden pga hennes ledferdighed og tiufveriie i hans fraværelse. Birte hadde så kommet til Røros for å lete etter ham, men han hadde giftet seg på nytt med Berit Halvorsdtr, som han ikke ikke får beholde. Bergmester Irgens tjener Anders Richertsen førte saken. 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Ved Røroshytta 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Byggmester ved Røroshytta. 2. mnd 1692 (RKA ) Byggmester ved Røroshytta. Lønn mnd 1692 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Solskinn. 6 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) Forpaktning på Solskinn sammen med Petter Gruve 12. mnd 1694 (RKA ) Byggmester ved Røros hytte. Lønn Bjørn H Nyheim 4/132

5 12. mnd 1694 (RKA ) Hadde en dreng som var knekt ved Røros hytte. Lønn 5-0-6, 27 skift (RS) Skifte Anders Baarten 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 5-0-6, 27 skift. Anders Pedersen Dalen 1700 (RS) Kullbrenner. Skifte. Anders Didriksen 1690 (RKA 8.1.8) Knekt på Storvarts. Betalte regelmessig 2-3 Rdr/mnd til Johannes Brun (RKA 8.3.1) Knekt på Storvarts 1691 (RKA 8.3.2) Arbeidet ikke alle mnd Anders Pedersen Dybdal 11 NOV 1690 (RS) Skifte etter Ole Brønnilds. Hans datter Lucia var gift med Anders, som bodde Innset. Anders Estensen 1701 (MT1701) Bosatt Røros. 52 år. Anders Evensen 14/ (RKB) Hans sønn Even ble døpt Anders Evertsen 1691 (RKB) Trolovet med Katrine Pettersdatter 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Nattskift. 2. mnd 1692 (RKA ) Pliktsarbeid ved Røroshytta. 6 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 4-0-0, 20 skift (RKA ) skyldte til kirken Anders Olsen Glåmos(?) 1691 (RKB) Hans datter Ragnhild ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Solskinn, 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Var med byggmesteren på kunsten ved Nyberget. Lønn , 16 skift. Anders Olsen Guldal 4/ (RKB) Hans sønn Ernst ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Smelter ved Røroshytta. 28 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Smelter ved Røros hytte. Lønn , 27 skift (MT1701) Smelter. 46 år. Sønn: Ernst (10). Tjenere: Erik Tørresen, Anders Rasmussen Anders Gulliksen 1701 (MT1701) Tjente hos Henrik Pettersen på Ryen. 21 år. Født i Ålen. Anders Halvorsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt på Harsjø. 23. søndag etter tr (RKB) Hans sønn Halvor ble døpt Anders Halvorsen 23 NOV 1695 (RPB 1) Nils Hansens skjøte til Henrik Petersen på den halve del i et Engeslett kalt Engflekkviken beliggende ved Aursund (ved Viigen ). Anders Halvorsen var med på å gå opp grensene. Hans bumerke så slik ut: Anders Halvorsen Haugen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Harsjøgruva 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Storvarts. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 49 år. Sønner: Jon (19) tjener i Dalsbygden, Anders (17) på Hedemark, Halvor (9), Henrik (5). Anders Jonsen Herrøe Bjørn H Nyheim 5/132

6 12. mnd 1694 (RKA ) Var med byggmesteren på kunsten ved Nyberget. Lønn 1-3-4, 9 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Solskinn. Lønn , 12 skift (MT1701) Bergknekt. 46 år. Anders Ingebrigtsen 1.mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Nyberget (RKA ) Undertegnet suplikk fra arbeiderne 1674 (RKA ) Nevnt i Winds eksaminasjon 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva Anders Jonsen Jempt 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Fraktet malm til Røroshytta Anders Jonsen [Prytz?] 1.mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz Anders Jonsen [Prytz?] 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. Anders Jonsen 23 NOV 1695 (RPB 1) Nils Hansens skjøte til Henrik Petersen på den halve del i et Engeslett kalt Engflekkviken beliggende ved Aursund (ved Viigen ). Anders Jonsen var med på å gå opp grensene. 22 JAN 1698 (RKA 10A.1.8) Undertegnet hyttearbeidrnes suplikk om søndags-skift (RS) Røstvender ved Tolgen. Skifte. Enke: Anne Ingebrigtsdatter Anders Jonsen 1701 (MT1701) Skomaker. 35 år. Sønner: Jon (3 ½), Ole (1 ½) Anders Olsen Kittelstad 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) På Arvedalsgruva 1691 (RKB) Hans datter Anne ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 48 år. Sønner: Sten (17). Anders Kjellsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Fraktet malm til Røroshytta 2. mnd 1692 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Nyberget. 07 MAI 1694 (RS) Skifte etter Faste Bundtmaker. Enke: Ildri Pedersdatter. Barn: Peder Fastesen, Henning Fastesen og yngste datter Elisabet Sofie. Sønnenes svogre: Anders Kjellsen, Peder Kjellsen, Gunder Henningsen og Jens Jensen. 12. mnd 1694 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Skredder. 47 år. Sønn: Ole (8) Anders Kohlberger se Andreas K Anders Stensen Kvikne 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Bergknekt. 52 år. Sønner: Sten (19) tjener hos Johannes Brun, Peder (17). Anders Larsen 1. mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell Nyberget 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. Anders Larsen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Jung hos belgmakeren ved Røroshytta. 2. mnd 1692 (RKA ) Læregutt hos belgmaker Lars Andersen på Røroshytta. 12. mnd 1694 (RKA ) Kullfogd ved Røros hytte. Lønn (RKA ) Belgmaker. Skyldte til kirken Bjørn H Nyheim 6/132

7 1701 (MT1701) 28 år. Belgmaker. Anders/Andreas Lorentsen Lossius 1668 (H. Dahle 1894) Partisipant i Røros kobberverk 1684 (H. Dahle 1894) ble direktør (var forhenværende løytnant) 16/ (NK bd III) Partisipantenes valg av Lossius som direktør godkjennes. 29/ Løytnant. Medlem i kommisjonen i saken mellom Henning Irgens og Røros kobberverk. 29/ (NK bd III) Medlem i kommisjonen for bergverkene nordafjells. 21/ (NK bd III) Direktør for Røros bergverk. Medlem i kommisjonen for Røros kobberverk. Kommisjonen befales å gi en enkelt innberetning om forholdene ved verket. Hvis det er uenighet i kommisjonen skal dissenterer avgi egen betenkning. 5/ (NK bd III) Kommisjonen av 1684 opphevet (H. Dahle 1894) avsatt som direktør 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved Anders Mikkelsen (Feragen) 2. mnd 1692 (RKA ) Kollbolten (?) ved Feragen. 12. mnd 1694 (RKA ) Stor Jung ved Solskinn. Lønn 3-1-8, 20 skift. Anders Mikklesen 1701 (MT1701) Tjente hos Halvor Ågesens enke i år. Anders Monsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Nyberget 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. Anders Nilsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt på Harsjø. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift. Anders Ingebrigtsen Nordfjord 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Storwartz 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Nyberget. Lønn 5-1-0, 21 skift (RKA ) skyldte kirken , for ringing med 2 klokker for hans sal. sønn 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering sammen med Bersvend Aasen på Solskinn. Lønn Anders Jonsen Nordfjord 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget Anders Olsen Nordfjord 1693 (RKA ) skyldte kirken 1 rdr 1701 (MT1701) Hytteknekt. 31 år. Sønn: Ole (5) Anders Pedersen Nordfjord 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 3-2-9, 18 skift Anders Sivertsen Nordfjord 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift Anders Olsen ( Lang Anders ) 1670 (RKA ) Kullbrenner. Var blant arbeiderne som overfalt Irgens, sammen med sin bror Mikkel 1674 (RKA ) Kullbrenner. Fikk tillatelse til å oppta sitt arbeide etter å ha vært suspendert Anders Olsen 2. mnd 1692 (RKA ) Jung ved Arvedal (MT1701) Bergjung. 19 år. Anders Olsen (Galåen) 1701 (MT1701) Bosatt Galåen. 55 år Bjørn H Nyheim 7/132

8 Anders(?) Pedersen [Dalen?] 1651 (RKA ) Kullbrenner. Anders Pedersen 1671 (RKA 8.1.1) Stiger ved Arvedals gruve (RKA 8.1.4) Stiger ved Solskinns gruve. Årslønn 90 Rdr. 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Stiger ved Harsjø gruve (H. Dahle 1894) stiger ved Harsjø gruve 2. mnd 1692 (RKA ) Stiger på Harsjø. Lønn mnd 1692 (RKA ) Fikk betalt for sin hest som hadde kjørt 5 ganger med settveden til Harsjø Anders Pedersen 1701 (MT1701) Tjenestekar. Bosatt Flekkvik. 40 år. Født på Oppdal. Anders Pedersen 1701 (MT1701) Tjente hos Henrik Pettersen på Ryen. 40 år. Født i Rennebu. Anders Pedersen 1701 (MT1701) Tjente hos Brostrup Irgens på Rørosgård. 24 år. Født på Innset. Anders Jakobsen Prytz 14/ (RS) Skifte. Enken: Maren Kristiansdatter Witpot og deres barn: Jakob (15), Kristian (12), Anders (2), Marit (10), Kari (8) og Margrethe (5) Anders Jonsen Prytz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell Nyberget 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Solskinnsgruva 5/ (RKB) Hans datter Anne ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell på nattskiftet ved Arvedalsgruva. Lønn 4-0-0, 16 skift 1693 (RKA ) skylder kirken 4 rdr, dømbt for Slaugsmaal 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Nyberget. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 57 år. Sønner: Jon (18), Elias (9) Anders Rasmussen (Nordfjord) 1701 (MT1701) Tjente hos smelter Anders Guldal. 16 år. Født i Nordfjord. Anders Richertsen 1673 (Trondheim Domkapitels forhandlingsprotokoll, Eirik Strøms hjemmeside). Bergmester Irgens tjener. Førte saken mot Anders Byggmester (RKA 8.1.4) Hytteskriver (Tolga?). Årslønn 110 Rdr (H. Dahle 1894) hytteskriver på Tolga 1689 (H. Dahle 1894) død 1690 (RKA 8.1.8) Hans enke leverte settved 1694 (RS) Skifte etter Anders Richertsen ved Tolgen og hans kone Anne Jensdatter Anders Rytter 1701 (MT1701) Dreng hos Theodor Bergmann. 15 år. Født i Trondheim. Anders Sagmester 1693 (RKA ) skyldte kirken Anders Schmideknegt/Smideknegt se Andreas S Anders Schøller 1690 (RKA 8.1.8) Var partisipant (aksjeeier) i verket (Liste over Kaaber-deling de Herrer participanter imellom Anders Sivertsen 1693 (RKA ) skylder kirken (MT1701) Hans enke oppført. Sønner: Hans (22), Jakob (16) Bjørn H Nyheim 8/132

9 Anders Ingebrigtsen Solli 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget 2. mnd 1692 (RKA ) Bosatt Solli. Knekt ved Storwartz. Lønn , 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering ved Hestekletten. Lønn (MT1701) Bergknekt. 42 år. Sønner: Ingebrigt (18), Sakse (14), Kristoffer (5), Ole (3). Anders Staff 12 MAI 1672 (RKA 10A.1.2) Borger og innvåner i Askersund. Forpliktet seg å lære Lars Andersen trebelgmaker-kunsten. Anders Stensen se Anders Stensen Kvikne Anders Toresen 1701 (MT1701) Tjener hos Iver Brønnilds på Røros. Høstdreng. 20 år. Anders Tvedt 1671 (RKA 8.1.1) Offiser 1677 (RKA 8.1.4) Hytteskriver Tamlaget. Årslønn 90 Rdr. ca (H. Dahle 1894) hytteskriver ved Tamlaget hytte hele dens driftstid (ca 28 år) 1692 (H. Dahle 1894) Oppsynsmann ved anlegget 2. mnd 1692 (RKA ) hans dreng var knekt på Harsjø. 4. kvartal 1694 (RKA ) For oppsyn ved Tamlaget hytte. Lønn Hr Anders Wangberg 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved 1693 (H. Dahle 1894) prest til Tolgen (sønn av Hr Ole Wangberg i Saltdal?) Anders Aalum 1699 (RS) skifte etter Henning Irgens. På auksjon over Irgens Hagestykker betalte han for Riisstykket. Samt for Stor-Ryen og Dahlen med tilhørende (MT1701) Proviantskriver. 33 år. Stesønn Johannes Biæring. Anders Andersen Aas 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift Andreas Ingebrigtsen 31/ (RKB) Hans sønn Hans ble døpt Andreas (også skrevet Anders) Kolberger 1650 (H. Dahle 1894) Funksjonær ved Røros kobberverk 1670 (RKA ) Stiger (RKA 8.1.1) Stiger. 140 Rdlr i lønn (RKA 8.1.4) Stiger ved Gammelberget. Årslønn 140 Rdr. Andreas Kolberger 1701 (MT1701) Bergknekt. 25 år. Andreas Schmideknegt 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 26 år. Anna Hr Peder Ditlefsens enke 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved 1692 (RKA ) levert settved til Hestekletten 2. mnd 1692 (RKA ) En av hennes drenger var knekt ved Hestekletten. Lønn 1-0-0, 5 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) En av hennes drenger var knekt ved Hestekletten. Nattskift. Anna Jensdatter 1690 (RKA 8.1.8) Hennes dreng leverte settved Bjørn H Nyheim 9/132

10 Anne 12. mnd 1694 (RKA ) Enke etter Hr Anders Bernhoft. Hennes dreng var knekt ved Hestekletten. Lønn 4-0-0, 20 skift Anne Katarina Irgens 1681 (RKA 8.1.6) hadde solgt varer Anne Spell 1691 (RKB) begravelse Anne Valset 2. mnd 1692 (RKA ) Hennes dreng var knekt ved Øresundgruva. 17 skift 2. mnd 1692 (RKA ) Hennes dreng var Minerer ved Øresundgruva. 6 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Hennes dreng var knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift. Anne Margrethe Wesling 1692 (RKB) Fadder Anniken 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Enke etter Bendiks Knutsen. Hennes dreng ført som berggesell ved Storwartz 2. mnd 1692 (RKA ) Enke etter Bendiks. Hennes dreng var berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Enke etter Bendiks Knutsen. Hennes dreng var berggesell ved Hestekletten. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Enke etter Bendiks Knutsen (hennes navn ikke oppgitt). Bosatt Gjerdet eller Viken. Sønn: Jakob 22 år. Anniken Brekken 12. mnd 1694 (RKA ) Hennes dreng var knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Hennes tjener Ingebrigt Rasmussen var bergknekt. Anniken Ingebrigtsdatter 1691 (RKB) Nevnt som fadder Anniken Jakobsdatter Sankthansdag 1692 (RKB) var hun fadder til Hans Knops datter Anniken. 22/ (RS) Skifte etter Isak Nilsens kone Anniken Jakobsdatter Anton Jakobsen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 0-2-6, 3 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Pliktarbeid ved kaldrøsten på Røros hytte. Lønn , 4 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Drev malmknektarbeide. Lønn Arne Eriksen 12. mnd 1694 (RKA ) Drev malmknektarbeide. Lønn Arne Eriksen Galåen 2. mnd 1692 (RKA ) Mindre Jung ved Storvarts. Arne Evensen Galåen 12. mnd 1694 (RKA ) Jung ved Storvarts. Lønn 3-1-8, 20 skift Arne Arnesen Innset 12. mnd 1694 (RKA ) Røstvender ved Røros hytte. Lønn , 18 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Pliktarbeid ved kaldrøsten på Røros hytte. Lønn 0-1-8, 2 skift. Arne Isaksen (Nyplass) 12. mnd 1694 (RKA ) Mindre Jung ved Hestekletten. Lønn , 20 skift 1701 (MT1701) Nyplass. Bergknekt. 27 år. Arne Iversen Bjørn H Nyheim 10/132

11 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva Arne Jensen 12. mnd 1694 (RKA ) Delte stilling som smelter ved Røros hytte sammen med Mons Korporal. Lønn , 27 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 4-1-6, 23 skift. 22 JAN 1698 (RKA 10A.1.8) Undertegnet hyttearbeidrnes suplikk om søndags-skift (MT1701) Bergknekt. 37 år. Arne Nilsen 2. mnd 1692 (RKA ) Enkens dreng var knekt ved Solskinn, 22 skift (RKA ) Død. Skyldte for ringing med klokken 1696 (RKA ) Død. Hans Pedersen Tambur svarte for gjeld til kirken Arne Eriksen Norfjord 1693 (RKA ) Skyldte kirken (RKA ) Skyldte kirka Arne Olsen 2. mnd 1692 (RKA ) Røstvender ved Røroshytta. 1 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) Pliktsarbeid ved Røroshytta. 1 skift. Arne Sivertsen 19/ (NK bd II) Arbeider ved Røros kobberverk. Reiste (1670) til Jakob Mathias Tax på vegne av arbeiderne for å be om lov til å forelegge ham sine klager, og med hans samtykke sendte de en søknad til ham. Da offiserene fikk vite det, gikk de med pliktsfogden til Svend Andersens hus og lot det han eide kaste ut av huset, og kona og barna måtte flykte til skogs hvor de ennå var. Audun Olsen 1701 (MT1701) Tjenestekar. Høstdreng. 36 år. Født i Romsdal. Auden Sjursen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget Bjørn H Nyheim 11/132

12 Barbro Ramna 1701 (MT1701) Enke. Sønn: Peder Jonsen 12 år. Bendiks Knudsen 1661 (RKA ) Ordinære utgifter. Kaldrøstarbeid 1677 (RKA 8.1.4) Ertzscheider Gammelberget. Mnd.lønn 7 Rdr (RKA 8.1.5) 1. mnd: Berggesell og Ertzscheider ved gammelberget gruve. 1. mnd 1683 (RKA 8.1.7) Ertzscheider ved Gammelberget. Mnd.lønn 7 Rdr 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Hans enke Annikens dreng ført som berggesell ved Storwartz 20 JUL 1694 (RKA ) Særlige utgifter. 3 Rdr til Sl Bendiks Knudsens enke sønn Bernt Bendiksens begravelse. Ble ved et ulykkelig fall slått i Hestekletten gruve og døde på stedet. Benjamin Petersen Gruve 2. mnd 1692 (RKA ) Stor Jung ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 5-0-6, 27 skift. Bent Andersen 1701 (MT1701) Tjente hos Peder Halvorsen. 26 år. Født i Jemtland Bent Olsen 1661 (RKA ) Ordinære utgifter Galåen Bent Iversen 1701 (MT1701) Bergknekt. 30 år. Bent Tørrisen 1701 (MT1701) Tjener hos Iver Brønnilds på Røros. 30 år. Bentum 14/ (NK bd I) Hollandsk kaptein. Beordret til å være på Røros kobberverk. Skal forestå den militære utdannelse av alle berg- og hyttefolkene og alle andre som er ansatt ved verket, og ha infanterikapteins gasje. Berge Bergesen 1661 (RKA ) Malmseddel Gammelgruva Berge Pedersen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Smed ved Arvedalsgruva 2. mnd 1692 (RKA ) Smed ved Arvedal. Lønn 6-2-9, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Smed ved Arvedal. Lønn 5-0-0, 20 skift (MT1701) Gruvesmed. Bosatt Nyplassen. 37 år. Sønner: Peder (2 ½), Ole (1) Berge Strømmesen 2. mnd 1692 (RKA ) Stor Jung ved Solskinn. Lønn , 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Stor Jung ved Nyberget. Lønn , 20 skift. Berge Torsen 1666(?) (RKA ) Hyttefolk. Underskrev klage 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Storvarts 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell på sjakten ved Storvarts. Lønn 6-0-0, 24 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Hans enkes dreng var knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift Berit Tamlag 1661 (RKA ) Kullseddel Røros Bernt Bendiksen 2. mnd 1692 (RKA ) Mindre Jung ved Solskinn. Lønn , 22 skift. B Bjørn H Nyheim 12/132

13 20 JUL 1694 (RKA ) Særlige utgifter. 3 Rdr til Sl Bendiks Knudsens enke sønn Bernt Bendiksens begravelse. Ble ved et ulykkelig fall slått i Hestekletten gruve og døde på stedet. Bernt Brun 1689 (H. Dahle 1894) utnevnt til Bergkirurg (lege) på Røros 1690 (RKA 8.1.8) 2. kvartal. Oppført i lønningslisten over Officianter og Betienter ved vercket 1691 (RKB) Mette, Bernt Bruns (kone), nevnt som fadder 1. kvartal 1692 (RKA ) Lege ( Kirurg ) på Røros. Kvartalslønn (RKA ) dømt til å betale kirken 1 rdr 4. kvartal 1693 (RKA ) Lege ( Kirurg ) på Røros. Kvartalslønn kvartal 1694 (RKA ) Lege ( Kirurg ) på Røros. Lønn JUN 1695 (RPB 1) Konstituert kirurg ved Røros kobberverk. Inngikk kontrakt med sine foreldre (dvs mor og stefar) og sin bror Johannes Brun. Ettersom han opp gjennom tiden hadde fått tilsammen 700 Rdr fra foreldrene, hvilket han nå ikke kan betale tilbake, og ettersom det ikke kan bli nok igjen i arv etter deres mor, frasier Bernt seg all arv etter moren og lar den tilfalle broren Johannes. Datert Røros 15 mars Underskrevet Bernt Brun og hans hustru Mette Bentsdatter Nagel. Vitner: H. Irgens, Jens Tausan og P Hiort (RS) skifte etter Henning Irgens. På auksjon over Irgens Hagestykker betalte han for Stor- Gunder-stykket (MT1701) Verkets kirurg. 40 år. Sønn Mathias Brun (15) går i Trondheim skole. Bernt Kruse 1690 (RKA 8.1.8) 2. kvartal. Hans enke Malena er oppført i lønningslisten over Officianter og Betienter ved vercket 07 SEP 1693 (RS) Skifte. Enke: Malene Simensdatter. Barn: Maren Berntsdatter gm Erik Pedersen Pliktsfogd, Lisbet Berntsdatter gm Jens Nilsen på Kvikne, Katrine Berntsdatter gm Hans Nilsen Ertzscheider og Jonas Krusse (20) nå i Trondheim. Sølvbeger merket: B: M:, sølvbeger merket B:K: M:S:D: Bernt Sivertsen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 3-3-4, 19 skift Bersvend Bergesen 1701 (MT1701) Bergjung. 19 år. Bersvend Evensen 1666 (RKA ) Berggesell. Underskrev klage Bersvend Jetmundsen 1701 (MT1701) Tjente hos Johannes Schmideknegt. 32 år. Bersvend Jonsen 1701 (MT1701) Hans enke oppført. Sønn: Jon (13) Bersvend Simonsen 1661 (RKA ) Kullseddel Røros (RKA ) Undertegnet suplikk fra arbeiderne. Segl viser initiale BS og bumerke sammensatt av B og S (lignende som Strømme Bergesen bruker) 1. mnd 1671 (Bergregnskap) Smelter ved Røros hytte Bersvend Sivertsen 1701 (MT1701) Malmknekt. 30 år. Sønn: Adam (2) 1. mnd 1701 (RKA 10B.1.7) Malmknekt. 36 skift. Lønn: 6 Rdr. Bersvend Aasen 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering sammen med Anders Ingebrigtsen Nordfjord på Solskinn. Lønn Bersvend Ingebrigtsen Aasen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Bergknekt. 31 år Bjørn H Nyheim 13/132

14 Bersvend Jonsen Aasen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Solskinn, 22 skift. Bjørn Olsen Rugeldal 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn , 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 33 år. Bonde Olsen Spell 12. mnd 1694 (RKA ) Mindre Jung ved Solskinn. Lønn , 20 skift (MT) 25 år gammel. Bergsknekt. Brostrup Giedde 1656 (NHD 4 r 1 bd, s 70, s 137) Var oberberghopmand. Brostrup Irgens 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved 17 JUL 1693 (RS) Skifte etter Peder Richertsen. Barn: Johannes (10), Lisbet Sofie (12), Gjertrud (8 ½), Anne Katrine (7) nå ved Tolga. Tilstede på vegne av barna var morbødre Hr Bergmester Jurgens og Monsr Brostrup Jurgens, samt farbror Hr Søren Richertsen, pastor til Frosta og Åsens menigheter (MT1701) Bosatt Rørosgård. 47 år. Sønn: Johannes (4). Stesønner: Hans Schjelderup (14) er i Trondheim, Nils Schjelderup (9 ½). Tjenere: Anders Andersen, Nils Svenske, Jørgen Kolbentsen, Ole Olsen, Joakim Eriksen, Mons Angerman, Anders Pedersen, Ole Andersen, Sivert Jonsen, Erik Jonsen Brostrup von Schørt 23/ (NK bd III) Bergordinansen for Norge. Var med å skrive et memorial på tysk, dat. 4/ / (NK bd III) Befaling til overberghauptmann Brostrup von Schørt. Det kobber som Nils Nilsen Bie i Trondheim er tilkjent, men som muligens er tatt av andre og solgt, skal leveres tilbake til Røros kobberverk eller betales. Arbeiderne og andre som har noe tilgode fra verket, må få oppgjør, og resten av kobberet skal anvendes til driften av verket. 29/ (NK bd III) Ble befalt å forsyne Gjert Lange med utførlig instruks om hvordan han skal forholde seg i saken mot bergmester Henning Irgens. 24/ (NK bd III) Skrev brev til rentemester Peter Brandt med opplysning om at kobberet som var tatt fra partisipantene enda ikke var levert tilbake. 22/ (NK bd III) Befaling til Jens Juel, Just Høeg og Brostrup von Schørt om å innkalle Niels Bie. Det skal gjøres rede for hans krav mot Røros kobberverk. 25/ (NK bd III) Befaling til Jens Juel, Just Høeg og Brostrup von Schørt om å undersøke en rekke fordringer på Røros kobberverk, nemlig fra presten ved verket, Peder Ditlefsen, og fra arbeiderne der, fra Homfred Brugman, Peder Hansen Lund, Hans Lauritsen, Kristoffer Ingulshus, Oluf Angard og allmuen i Holtålen og Tynset prestegjeld. 16/ (NK bd III) Befaling til Jens Juel, Just Høeg og Brostrup von Schørt om å fullføre arbeidet i Røros-kommisjonen, slik at kongen får sin tiende, arbeiderne sin fortjente lønn og partisipantene nytte av verket. 5/ (NK bd III) Medlem i Røroskommisjonen som hadde sendt innberetning til kongen, som kommer med bestemmelser angående betaling av Røros kobberverks gjeld og om finansiering av driften. 26/ (NK bd III) Over-berghauptmann. Stadfesting av en anordning i ni punkter for Røros kobberverk fra kommissærene for bergverkene, Juel, Høeg og Schørt. Brynhild 18/ (NK bd V) Enke etter kullbrenner Ole Olsen. Befaling til stattholderen om å pålegge Bergamtet å utbetale et tilgodehavende på 421 dlr som hun har hos Røros kobberverk. Brønnel Bjørnsen 13/ (RKB) Sønn Bjørn ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn , 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift. Bøy Pedersen 1661 (RKA ) Ordinære utgifter Bjørn H Nyheim 14/132

15 C Cornelia Bikkers Gm Jochum Irgens (H. Dahle 1894) 27/ (NK bd II) Enke etter Jochum Irgens. Stadfesting av panteforskrivelse fra Cornelia og hennes barn til hennes svoger baron Petersen, dat. København 1/ Gjelden til baron von Petersen var på riksdaler. Til sikkerhet pantsetter hun de to fogderiene Helgeland og Senja, som hennes mann hadde fått skjøte på fra kongen. 14/ (NK bd II) Enke etter Jochum Irgens. Befaling til Joakim Fredrik Wind om å assistere postmester Kaspar Wilthagen i Trondheim, som på vegne av Jakob Nunes Henriques i Amsterdam skal forsøke å få betaling for en obligasjon på 7258 dlr 2 ort, utstedt av Cornelia Bikkers til Vestervik. Etter at svenskene hadde brent ned hyttene året før, sto verket i fare for å bli lagt ned pga mangel på penger. Kaspar Vilthagen hadde da ytt Cornelia og bergmester Henning Irgens et lån på nevnte sum. Gjeldsbrevet er datert 1/ / (NK bd III) Befaling til stattholderen om å oppnevne kommisærer i en sak mellom fru Cornelia Bickers og partisipanter og bergmester ved Røros kobberverk. 5/ (NK bd III) Kongens bestemmelser angående betaling av Røros kobberverks gjeld og om finansiering av driften. En rekke større fordinger mot kobberverket, vedkommer ikke verket, men bare fru Cornelia Bikkers personlig. Bl.a. bøndene i Gudbrandsdal (570 dlr), bøndene i Hedmark (4457), rådmann Lorents Mortensen Angell (5688) og Peder Kaasbøll. 5/ (NK bd III) Skylder verket dlr. Hennes andeler i verket skal fordeles blant fordringshaverne. 27/ (NK bd IV) forhenværende fogd over Salten Mikkel Storm og forhenværende ombudsmann samme sted Jens Jørgensen ble oppnevnt som kommissærer i en sak mellom Gjert Lange og Cornelia Bikkers, som skylder ham penger. 29/ (NK bd IV) Befaling til stattholderen om å oppnevne to kommissærer som skal ta pant i jordegods i Nordland som tilhører fru Cornelia Bikkers, for en fordring som Lorents Mortensen Angel har på henne. 13/ (NK bd V) Bevilling for fru Cornelia Bickers til å beholde sine inntekter av tienden i Gauldal og Fosen som kongen har bevilget henne til livsopphold Bjørn H Nyheim 15/132

16 Bjørn H Nyheim 16/132 D Daniel Lassesen 1701 (MT1701). 18 år. (Ført sammen med brødre? Torber og Joakim Lassesen) David Andersen (Skolemester/Klokker) 1699 (RS) Skifte etter hans kone Anne Jensdatter 1700 (RS) Fikk betalt fra boet etter Henning Irgens for sønnen Nikolais skolepenger 1701 (MT1701) 36 år. Klokker. David Jonsen (Feragen) 12. mnd 1694 (RKA ) Stor Jung ved Solskinn. Lønn 3-1-8, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 41 år. David Kolberger 1661 (RKA ) levert settved til Nyberget 1. mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Understiger ved Gammelberget (Storwartz). Mnd.lønn 7 Rdr 1. mnd 1683 (RKA 8.1.7) Understiger ved Gammelberget. Mnd.lønn 7 Rdr 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Stiger ved Hestekletten. Mnd.lønn / (RKB) Nevnt som fadder 1692 (H. Dahle 1894) Stiger ved Hestekletten gruve 1692 (RKA ) Stiger ved Hestekletten gruve 12. mnd 1694 (RKA ) Stiger ved Hestekletten. Lønn 6-0-0, 20 skift David Wetzel 1675 (H. Dahle 1894) Stiger til Arvedals gruve 1677 (RKA 8.1.4) Stiger ved Arvedals gruve. Årslønn 90 Rdr (RKA 8.1.8) Levert settved 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Stiger ved Solskinnsgruva. Årslønn 100 Rdr. 2. mnd 1692 (RKA ) Stiger ved Solskinn. Lønn mnd 1692 (RKA ) Forpaktning ved Solskinn - Settvedførsel ca 1692 (H. Dahle 1894) degradert fra stiger til Ertzscheider pga misligheter (RPB 1) Stiger. Avsto noen engsletter ved Øresund til kullfogden Peter Grue. 10. mnd 1693 (RKA ) Stiger på Solskinn. 12. mnd 1694 (RKA ) Hans dreng drev minering ved Kristian Kvints gruve. Lønn mnd 1694 (RKA ) Stiger ved Solskinn. Lønn mnd 1694 (RKA ) Forpaktet settvedkjøringen til Solskinn. Lønn (MT1701) 71 år, sønner: Hans Morten (18), Adam (16) og Kristoffer (14) Didrik Nilsen Albeck 1670 (RKA ) Vitnet mot arbeiderne som angrep Irgens Mai-Des 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning (RKA 8.3.1) kalles Klokker Didrik 1690 (RKA 8.3.1) Berggesell ved Solskinn dette året og tjente per mnd. Betalte 1 rdr per mnd på gammel gjeld (verkets gamle gjeld) til Sr Bergmester Irgens. 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Solskinnsgruva 1691 (RKB) Didrik Nilsens kone ble introdusert i kirken etter barnefødsel (dåpen må ha vært før kirkeboken begynner) (RKA 8.3.2) Berggesell. Tjente per mnd. Betalte på en gammel gjeld til Henning Irgens (RKA 8.3.3) Berggesell mnd ved Røroshytta. Tjente fra til per mnd. 2. mnd 1692 (RKA ) Pliktsarbeid ved Røroshytta. 11 skift (RKA 8.3.4) 1696 (RKA 8.3.7) Ikke nevnt blant månedsfolkene lenger 1699 (RS) Skifte etter Henning Irgens. Nevnt med etternavn Albeck i listen over Verkets gamle restanse (oppført med ). Didrik Hiort 1698 (RKA 8.3.9) 1699 (RKA ). Hytteskriver. Tjente 10 Rdr/mnd

17 1701 (MT1701) Hytteskriver. 30 år. Didrik Jonsen 1665 (Holtålen prestemanntall) 4 år, bosatt Brekken, sønn av Jon Brekken 1690 (RKA 8.4.1) 2. mnd 1692 (RKA ) Røstmurenes forpaktelse ved Feragen. 24 røster (RKA ) levert furu-setved til Storwartz 1699 (RKA ) 1701 (MT1701) 43 år, bosatt Brekken. Tjenere: Henning Jonsen, Steffen Jonsen Didrik Nilsen (Skreddersønn) 1691 (RKA 8.3.2) Jung. Begynte i august 1692 (RKA 8.3.3) Skreddersønn. Arbeidet ved Hestekletten. 2. mnd 1692 (RKA ) End Mindre Jung ved Hestekletten (RKA 8.3.4). Skreddersønn 12. mnd 1694 (RKA ) Mindre Jung ved Hestekletten. Lønn , 20 skift 1696 (RKA 8.3.7). Skreddersønn 1698 (RKA 8.3.9) Skredder 1699 (RKA ) Skredder. Debet Credit: 7 Malmseddler, sum (MT1701) Bergsknekt. 23 år gml Didrik Olsen 1699 (RKA ) Bosatt Røren Ditlef Pedersen 2. mnd 1692 (RKA ) Mindre Jung ved Hestekletten. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 30 år. Søstersønn: Ingebrigt Jakobsen (5) Bjørn H Nyheim 17/132

18 Bjørn H Nyheim 18/132 E Ebbe Pedersen 1650 (H. Dahle 1894) funksjonær ved Røros kobberverk Einer Taraldsen Øyen 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Hestekletten. Lønn 5-2-0, 22 skift. 03 JUL 1693 (RS) Skifte. Ilfg attest fra lensmannen i Singsås (Peder Kirkvold) var disse arvinger: Fullsøster: Marit Taraldsdatter Talsnes. Halvbrødre: Lars og Erik Taraldsønner. Halvsøster: Gunnil Arnesdatter Grønset. For Marit Talsnes møtte sønnen Halvor Pedersen Talsnes. For Lars Taraldsen møtte sønnen Peder Larsen fra Selbu. Ingen møtte for Erik Taraldsen som skulle være i Nordland. På Gunnil Grønsets vegne møtte sønnen Hans Hansen Grønset. Blant hans eiendeler var et sølvbeger som Erik Eriksen Grytbakk eide halvparten i. Marte Larsdatter, som var hans brors uekte datter, hadde pleiet han i hans svakhet. Elias Larsen 1701 (MT1701) Dreng hos sogneprest Angell. 32 år. Født i Jemtland. Elias Olsen 2. mnd 1692 (RKA ) Røstvender ved Røroshytta. 19 skift. Elisabeth 1690 (RKA 8.3.1) Enke etter Kurt Sommer Elisabeth Irgens (f Arnisæus) Gm Johannes Irgens 1665 (Holtålen prestemanntall) bosatt Nedre Rørosgård sønner: Baltzer(16), Johannes(10), Ludvig(9), Brostrup(8). 14/ (NK bd IV) Bevilling for Elisabeth, enke etter Johan Irgens på Røros. En obligasjon på 4000 dlr dat. 6/4 1659, utstedt av Johannes Barth med tre kausjonister til hennes mann, er foreldet. Den skal likevel ha full rettsgyldighet, men det pålydende eller det igjenstående beløp må snarest kreves innbetalt. Ellef Bjørnsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn , 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 59 år. Sønn: Nils (21) Ellef Ellefsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell Gammelberget 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Berggesell Gammelberget Ellef Ellefsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Knekt Gammelberget Ellef Knudsen Nordal 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Storvarts. Lønn 5-0-0, 20 skift Ellef Sund ("Sund Ellef") 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) På Arvedalsgruva Ellen 1679 (RKA 8.1.4) Enke etter Henrik Fischer Ellen Ellensen (Wold?) 1693 (RKA ) dømt til å betale kirken 1 rdr Ellen Halvorsen 2. mnd 1692 (RKA ) Smelter ved Feragen. 30 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) han og broren Lars fikk betalt for 6 fot mur ved Feragen. 14/ (RKB) Hans sønn Iver ble døpt 12. mnd 1694 (RKA ) Smelter ved Røros hytte. Lønn , 27 skift (MT1701) Smelter. 50 år. Sønn: Halvor (16).

19 Ellen Ellensen Innset 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Solskinn, 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 3-2-9, 18 skift. Ellen Knudsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Røstvender ved Røroshytta Ellen Olsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Berggesell Gammelberget Ellen Olsen Oppdal 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt på Anordnede Natschichter ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift. Ellen Olsen Spell 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Kristian Kvints gruve. Lønn 5-0-0, 20 skift (MT1701) Berggesell. 54 år. Sønner: Ellen (7), Ole (5), Ole (24), Albert (1) Ellen Torsteinsen 1701 (MT1701) Bosatt i Dalen. 30 år. Sønn: Peder (3) Ellen Ellensen Vold 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Storvarts. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Bergknekt. 32 år. Elling Monsen 1666 (RKA ) Hyttefolk. Underskrev klage Endre Nilsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 3-3-4, 19 skift Endre Toresen 2. mnd 1692 (RKA ) Røstvender ved Røroshytta. 24 skift. Enevold Jensen 1671 (Bergregnskap) Offiser 1673 (H. Dahle 1894) avla ed som hytteskriver til Tolga hytte (antagelig ansatt før dette) 1685 (H. Dahle 1894) ikke lenger hytteskriver Enok Halvorsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Ført under Gutter ved Gammelberget 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget (RKB) Hans sønn Arnt ble døpt (4 s e tr) 1693 (RKA ) var dømt til å betale kirken 1 rdr 12. mnd 1694 (RKA ) Leverte ½ tølt hytte troug til Røros hytte. Lønn (RKA ) skyldte kirken 1 rdr Erik Baarstuen 12. mnd 1694 (RKA ) Fikk for settveden ved Storvarts. Lønn Erik Johansen Dragum 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Hestekletten 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift Erik Mathiasen Dypsjøli 1701 (MT1701) Tjente hos Ole Mathiasen Dypsjøli. 31 år Bjørn H Nyheim 19/132

20 Erik Eriksen [Rugeldal?] 1666(?) (RKA ) Bergfolk. Underskrev klage Erik Eriksen 1. mnd 1671 (Bergregnskap) Berggesell Nyberget Erik Fries 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Fikk betalt for Ringen (ringing med klokken) Erik Frisch 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Solskinngruva Erik Olsen Glassmaker 1691 (RKB) Nevnt som fadder 1691 (RKB) Glasmaker-Berit nevnt som fadder, antagelig hans kone (evt datter) 12. mnd 1694 (RKA ) Fikk for 1 Krøch i gruen 12. mnd 1694 (RKA ) Leverte 1 vindu til Arvedal. Lønn (MT1701) 50 år. Glassmaker. Sønner: Ole (20), Hans (18), Peder (14), Jon (10) og Anders (6) Erik Jonsen Grytbakk 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Knekt Gammelberget 22 APR 1691 (RS) Skifte etter Ole Pedersen Smelters kone Ingeborg Jensdatter, som døde for 1 ½ år siden. Barn: Vincent Olsen som er på Lusnedalens kobberverk, Jens, Peder, Jon, Marit gm Erik Grytbakk og Maren gm Even Bjørgum (RKB) Hans sønn Ole ble døpt (7 s e tr) 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Arvedal. Lønn 5-0-0, 20 skift (MT1701) Ertzscheider. 56 år. Sønner: Jon (11), Ole (9) Erik Gulbrandsen 1693 (RKA ) skyldte kirken 3-2-0, leiermålsbot Erik Halvorsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Røstvender ved Røroshytta 1691 (RKB) sønn Halvor døpt Erik Halvorsen 1701 (MT1701) Tjente hos Johannes Schmideknegt. 19 år. Erik Hansen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn , 26 skift. 22 JAN 1698 (RKA 10A.1.8) Undertegnet hyttearbeidernes suplikk om søndags-skift. Erik Ingebrigtsen 2/ (RKB) trolovet med Sigrid Johansdatter. Gift 22/2 15/ (RKB) hans sønn Ingebrigt ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Bosatt Aasen. Knekt ved Storwartz (RKA ) skyldte kirken for leiermål Erik Ingebrigtsen 1701 (MT1701) Tjente hos Kolbent Olsen. 26 år. Erik Johansen 1665 (RKA ) Bergesell Erik Johansen 1691 (RKB) Hans datter Marit ble døpt. Erik Jonsen 1. mnd 1677 (RKA 1677) Knekt Gammelberget Erik Jonsen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Ertzscheider ved Arvedalsgruva Bjørn H Nyheim 20/132

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

1. Kirsten Karoline Kaspersdatter, f. 21 FEB 1847 i Evenesmark i Evenes, d. 26 JUN 1898 i Rødbergmark i Skånland, gravlagt 01 JUL 1898.

1. Kirsten Karoline Kaspersdatter, f. 21 FEB 1847 i Evenesmark i Evenes, d. 26 JUN 1898 i Rødbergmark i Skånland, gravlagt 01 JUL 1898. 1. Kirsten Karoline Kaspersdatter, f. 21 FEB 1847 i Evenesmark i Evenes, d. 26 JUN 1898 i Rødbergmark i Skånland, gravlagt 01 JUL 1898. gift 26 NOV 1866 i Trondenes med Ingebrigt Rasmus Elias Torbersen,

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN. 28 mar 2014. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av LILL Solvor PEDERSEN 28 mar 2014 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, LILL Solvor PEDERSEN 1 LILL Solvor PEDERSEN ble født på/i Tønsberg, Vestfold den 14 feb 1948. Hun er datter

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910

Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899. KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Fra Fjære fattigvesens møtebok, 1899 KA0923_1971, Fjære kommune, Fattigvesen/sosialstyret, 5.1.4 Møtebok 1898-1910 Kilde E1a Oversatt utdrag År 1899 den 25.januar var fattigkommisjonens medlemmer

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Hans Kristen ARNTZEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Hans Kristen ARNTZEN 1 Hans Kristen ARNTZEN ble født Ekstrand i Bamble, Telemark den 1 nov 1926. Han

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu

Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Familierapport for Ingebrigt Andersen Monset og Marit Larsdatter Solbu Ektemann: Ingebrigt Andersen Monset 5. november 1824 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 1. januar 1825 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Aner til Aagot Larsdatter Skage

Aner til Aagot Larsdatter Skage Aner til Aagot Larsdatter Skage Generasjon nr. 1 1. Aagot Larsdatter Skage, født 05 apr 1889 i Laksevåg; død 21 mar 1964 i Laksevåg. Hun er datter av 2. Lars Simonsen Skage og 3. Marthe Andrea Mikkelsdatter

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Johanne ØDEGÅRD. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Bodil Bodil Johanne Johanne ØDEGÅRD ØDEGÅRD apr 0 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Bodil Johanne ØDEGÅRD 1 Bodil Johanne ØDEGÅRD ble født på/i Drammen, Buskerud den 17

Detaljer

Jørgen Andreassen Lie

Jørgen Andreassen Lie Jørgen Andreassen Lie - den første fra vår slekt på Bakken April 2013 Åsmund Solem Dokumentets opplysninger er samlet av Åsmund Solem Sist lagret: 08.04.2013 Innhold Forord... 5 Hvem var Jørgen Andreassen

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Etterslekt etter klokker Nils Didriksen på Røros, hvis barn av 1.(?) ekteskap brukte slektsnavnet Albeck. 2. Generasjon

Etterslekt etter klokker Nils Didriksen på Røros, hvis barn av 1.(?) ekteskap brukte slektsnavnet Albeck. 2. Generasjon Etterslekt etter klokker Nils Didriksen på Røros, hvis barn av 1.(?) ekteskap brukte slektsnavnet Albeck. 1. Nils Didriksen. (1) Han giftet seg med NN (Albeck?). Nils døde senest 1692 i Røros. 1 Barn med

Detaljer

KM Skiskyting Normal

KM Skiskyting Normal Gutter 10 år & yngre ny Esten Hansen-Møllerud Hauen Alvdal IL 4 16:36 DNS Lukas Kort 9 0 () DNS Magnus Kurås 5 0 () Vetle Meli Narjord 6 15:16 Syver Brøste Nørstegård Dombås IL 7 14:03 DNS Jonas Tronsaune

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I denne artikkelen fortsetter jeg oversikten over folk fra Austmarka som dro til Amerika. Dette er personer jeg ikke har annen informasjon om enn

Detaljer

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0 NOCLAS 1 3423910 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 52:24 2 3238391 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:25:27 33:03 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Felles 6 år 1 km fri NC Emil Valnes Bratland 8 NC Frida Arntsen 3

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

HISTORIEN. Viktige navn og årstall

HISTORIEN. Viktige navn og årstall HISTORIEN Viktige navn og årstall Denne historiske gjennomgangen satt sammen av Arne Holst, er i stor grad basert på opplysninger tatt fra Jens Haukdals «Busetnad og folkeliv i Soknedal» (1972). NAVNET

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Nærløp OL Vallset/Stange

Nærløp OL Vallset/Stange Brynsåsen 3.05.205 D -2N Julie Mykleset Vang OL 66 2:02 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 3-4 Kamilla Lome 20 :4:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: D 5-6 Anine Lome 76 3:09 2 Lotte Sølvsberg Noren 78 57:20

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen

Etterkommere av: Side 1 av 6 Anders Holsen Etterkommere av: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født 1580. Han giftet seg med (Ukjent). Barn av i. 2. Gunder Holsen ble født 1606. 2. Generasjon (barn) 2. Gunder Holsen ( 1606. Han giftet seg med (Ukjent).

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Gardsnr. 89 Våge-søndre.

Gardsnr. 89 Våge-søndre. Gardsnr. 89 Våge-søndre. Ny: mai 2001 Oppdatert des.2013 Oppdatering av noen av de familiene som har hatt bosted her på Våge-søndre. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes

Detaljer

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie

Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Familierapport for Nils Olsen Monsets familie Ektemann: Nils Olsen Monset 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 14. desember 1727 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. juni 1785 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Etterkommere av Ingebrigt Sim

Etterkommere av Ingebrigt Sim Etterkommere av Ingebrigt Sim Med utgangspunkt i gården Sim ved nordenden av Laugen, ser vi nå på etterkommere av bonden Ingebrigt, som etter det vi har klart å spore opp ble født omkring 1590. Innholdet

Detaljer

1. Ole Pedersen Skåre, f i Skåre, Stryn, 1 d i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring.

1. Ole Pedersen Skåre, f i Skåre, Stryn, 1 d i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring. 1. Ole Pedersen Skåre, f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1 d. 19.7.1912 i Skåre, Oppstryn, 2 gravlagt 22.7.1912 i Oppstryn, 2 dødsårsak 1912 Tæring. 2 Selveier, bonde og Agronom. Oppgitt som temperatur og nedbørsobservatør

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD. 7 des 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Ellen Margrethe SAXRUD 7 des 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Ellen Margrethe SAXRUD 1 Ellen Margrethe SAXRUD ble født på/i Oslo den 22 jun 1946. Hun er datter av

Detaljer

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org

Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Forfedre Forfedre av av Audun Audun SKÅR SKÅR 26 sep 2013 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org Audun SKÅR 1 Audun SKÅR ble født på/i Nannestad, Akershus den 3 mai 1946. Han er sønn av Gunnar

Detaljer

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk

Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Etterkommere av Ole Halvorsen Stokkebæk Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Ole.... Halvorsen.......... Stokkebæk.......................................................

Detaljer

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Sverre Isaksen ABRAHAMSEN 1 Sverre Isaksen ABRAHAMSEN ble født Asdalstangen i Bamble Telemark den

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Forfedre til Peder Ingvald Antonius Johnsen

Forfedre til Peder Ingvald Antonius Johnsen Forfedre til Peder Ingvald Antonius Johnsen Generasjon 1 1. Peder Ingvald Antonius Johnsen, f. 1893 i Stangnes, Trondenes, Troms. Sønn av 2. Albert Stangnes og 3. Sofie Ottelia Andersdatter. G.m. (1) Ragnhild

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Terrengkarusell 2016 nr 3

Terrengkarusell 2016 nr 3 Gutter født 2014 liten runde Vekve, Ola IL Snøhetta 1 Jenter født 2013 liten runde Heggvold Skotte, Agnes Drivdalen IL 2 Gutter født 2013 liten runde Dale, Even NOTEAM 19 Dale, Sander IL Snøhetta 5 Viken,

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1 Monset Bortstuggu Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle kanskje tro at det er

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms.

1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. 1. Edvard Severin Henriksen, f. 4.3.1871 i Krakenes, Nordreisa, Troms, 1 d. 14.4.1943 i Holmen, Nordreisa, Troms. Bodde i 1900 på Nyelvholm (Holmen). Drev tjærebruk og fiskeri. Merknad i 1910 tellingen

Detaljer

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Johannes Knutson Født: 1660 +Berete Jonsdatter 2 Knut Johanneson 2 Anders Johanneson 2 Johannes Johanneson Født: 1689 2 Anna Johannesdatter Født: 1695 Død: 1778

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree

Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Familierapport for Ole Pedersen Reskalvhagen og Marit Rasmusdatter Ree Ektemann: Ole Pedersen Reskalvhagen Også kjent som: Ole Pedersen Grut 1, Ole Pedersen Ree 2 1762 - Gudbrandsdalen Døpt: 1797 - Meldal,

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

RESULTATLISTE Åpningsstevne

RESULTATLISTE Åpningsstevne RESULTATLISTE Åpningsstevne 2010 Mesterskapet 3-5 1 Ragnar Sollid Vingelen 348 Gylt medalje 2 Lars Lind Jordet 342 Sølv medalje 3 Roger Nilsen Tynset 341 Sølv medalje Klassevinnere R Ole Anders Tingstad

Detaljer

Gardsnr. 14 Årvoll. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 14 Årvoll. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 14 Årvoll. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Årvoll. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl runde miniatyrkarusell Nora skytterlag. 5 runde karusell Leon - Resultatprogram 5 runde miniatyrkarusell 2012 25-skudd kl. 2 25 skudd 1. Ingrid Øyan Singsås X9XX* 49 XX9 *9 48 *9 *XX 49 146 XX9X9X*9XX 97 243 (5*) 2. Rolf Arne Motrøen Øvre Rendal 9XXX9 48 X99X9 47 X*XXX 50 145 *99

Detaljer

Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum

Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum Familierapport for Ola Olsen Monset og Eli Amundsdatter Fossum Ektemann: Ola Olsen Monset 1791 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 23. januar 1791 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 13. november 1876

Detaljer

Familierapport for Anders Ingebrigtsen Monset

Familierapport for Anders Ingebrigtsen Monset Familierapport for Anders Ingebrigtsen Monset Ektemann: Anders Ingebrigtsen Monset 22. desember 1803 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 25. desember 1803 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge 1 Død: 3. januar

Detaljer

5. generasjon. Han giftet seg med Berith Olsdatter 16 Apr 1844 i Snåsa.

5. generasjon. Han giftet seg med Berith Olsdatter 16 Apr 1844 i Snåsa. 5. generasjon 16 Bertil Petersen. Født 6 Apr 1821 i Snåsa, Nord-Trøndelag. Døpt 16 Apr 1821 i Snåsa. Bertil døde Gaundalen, Snåsa 9 des 1882; han var 61. Begravet 12 des 1882 i Snåsa. Han giftet seg med

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Anne Johanne Augustinusdatter, f. 1815 på Kvitnes i Trondenes, 1 d. 1862 på Steinsland i Trondenes. 1 gift 24 NOV 1846 i Trondenes med Hans Mikal Benjamin Nilsen, f. 1817 på Steinsland i Trondenes,

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer