Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet"

Transkript

1 Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan gjelde ulike personer med samme navn. - likeledes kan samme person være ført opp flere ganger, hvis det i kilden ikke går godt nok fram at det er samme person Bjørn H Nyheim 1/132

2 A... 3 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Kilder Bjørn H Nyheim 2/132

3 Bjørn H Nyheim 3/132 A Abraham Hansen 1. mnd 1671 (RKA 8.1.1) Røstvender ved Røros hytte Abraham Jakobsen 2. mnd 1692 (RKA ) Smelter ved Feragen. 30 skift (RKA ) skyldte kirken 1 rdr, blef dømbt for forseelse udi hytten 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Storvarts. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 46 år. Abraham Olsen 1671 (RKA 8.1.1) Med-pliktsfogd Adam Koch 1689 (H. Dahle 1894) stiger ved Aursund gruve 1690 (RKA 8.1.8) Ertzscheider ved Storvarts 1691 (RKB) Nevnt som fadder. 2. mnd 1692 (RKA ) Stiger på sjakten ved Nyberget. Lønn mnd 1692 (RKA ) Hans dreng var knekt på sjakten ved Nyberget. Lønn 4-3-4, 24 skift (RKB) Hans sønn Thomas Henrik ble døpt (20 p tr) 12. mnd 1694 (RKA ) Stiger ved Kristian Kvints gruve. Lønn (RKA ) skyldte til kirken på vegne av Haldor Pedersen og for ringing med klokken for hans barn 1701 (MT1701) Stiger. 43 år. Sønner: Hans Jørgen (12) og Thomas Henrik (9) Adser Endresen 1691 (RKB) Hans datter Marit ble døpt (blant fadderene en Marit Endresdatter) 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 4-1-4, 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering ved Hestekletten. Lønn Aksel Rasmussen 16 APR 1694 (RS) Skifte etter Ingebrigt Olsen Oppdal og hans kone Karen Rasmusdatter. Deres datter Petternille 2 år. På skiftet møtte Ingebrigts bror Gunder Olsen og konens 2 brødre Aksel og Amund Rasmussen. Barnet skulle være hos eldste morbroder Aksel Rasmussen. Aksel Rasmussen (Garmaker) 1701 (MT1701) Garmaker. 37 år. Sønn: Kristoffer (4) Aksel Skredder 18/ (RKB) Hans sønn Ole ble døpt 1694 (RPB 1) Kristen Olsen Romsdal kjøpte nabotomten (MT1701) Skredder. 45 år. Sønner: Kristen (11), Ole (9), Johannes (8) Albert Angel 23 NOV 1695 (RPB 1) Skjøte fra Albert Angel, og flere partisipanter til Nils Willumsen Holst på en gård på Røros. Datert Røros 14. mars FEB 1698 (RPB 1) Henning Irgens obligasjon på 229 Rdr 2 ort 5 sk til assessor og borgermester Albert Angel i Trondheim. Angel hadde betalt hans innskudd og zubus for en del av partene i kobberverket. Skulle betales tilbake med 5% rente. Pantsetter 2 parter i kobberverket. Datert Røros 20 januar FEB 1698 (RPB 1) Bergmester Henning Irgens overdragelse av 5 parter i Røros kobberverk til Assessor og borgermester Albert Angel at forlegge med proviant og penge for indeværende aar. Dvs. forpakter partene. Hvorimot Angel tilkommer alt kobber som tilfaller samme parter. Datert Røros 22 jan Aleksander Brügman 02 APR 1698 (RPB 1) Magnus Gabriel, mandatarius og fullmektig ved de Nordenfjellske bergverk for resident Manuel Texeira i Hamburg. Obligasjon til Aleksander Brügman på 1000 Rdr danske kroner. Datert København 18 mai APR 1698 (RPB 1) Enda en obligasjon fra Manuel Texeira til Aleksander Brügman. Pålydende 580 Rdr. Datert København 11 juni 1694.

4 Amund Klausen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Solskinngruva Amund Larsen 2. mnd 1692 (RKA ) Sl Rolf Lisbeths dreng. Knekt ved Storwartz. Lønn , 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Steinknekt. 30 år. 1. mnd 1701 (RKA 10B.1.7) Steinknekt. 48 skift. Lønn 8 Rdr. Amund Olsen 1701 (MT1701) Bergjung. 28 år. Amund Rasmussen 16 APR 1694 (RS) Skifte etter Ingebrigt Olsen Oppdal og hans kone Karen Rasmusdatter. Deres datter Petternille 2 år. På skiftet møtte Ingebrigts bror Gunder Olsen og konens 2 brødre Aksel og Amund Rasmussen. Barnet skulle være hos eldste morbroder Aksel Rasmussen. Anbjørn Andersen 12. mnd 1694 (RKA ) Pliktarbeid ved kaldrøsten på Røros hytte. Lønn 0-1-8, 2 skift. Anders Andersen 1701 (MT1701) Tjente hos Brostrup Irgens på Rørosgård. 13 år. Anders Olsen Bakken 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 30 år. Anders Pedersen Bernhoft 1701 (MT1701) Student. 31 år. Anders Bjørgum 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Solskinngruva 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Røroshytta. 28 skift. Anders Nilsen Borgos (Borgaasen) 12. mnd 1694 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bosatt på Borgåsen. 61 år. Sønner: Nils (32), Halvor (16) Anders Jonsen Botten 8/ (RKB) trolovet med Margrete Ernstdatter. Gift 2. påskedag 2/ (RKB) Nevnt som fadder 1692 (RKB) Hans sønn Ernst ble døpt (4 s e tr) 1700 (RS) Skifte etter hans kone Margrethe Ernstdatter 1701 (MT1701) Røstvender. 45 år. Sønner: Hans (11), Ernst (9), Kristoffer (6), Anders (1) Anders Olsen Bruse 1645 (H. Dahle 1894) Sogneprest/prost Meldal. Part i mutingsbrevet på Storvarts (H. Dahle 1894) eide 3/30 part i Røros kobberverk 1650 (H. Dahle 1894) eide 5/60 part i Røros bergverk Anders Jensen Byggmester 1673 (Trondheim Domkapitels forhandlingsprotokoll, Eirik Strøms hjemmeside). Kalles byggmester, derpå dambygger. Var gift for 12 år siden med Birte Larsdatter, men hadde forlatt henne for 8 år siden pga hennes ledferdighed og tiufveriie i hans fraværelse. Birte hadde så kommet til Røros for å lete etter ham, men han hadde giftet seg på nytt med Berit Halvorsdtr, som han ikke ikke får beholde. Bergmester Irgens tjener Anders Richertsen førte saken. 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Ved Røroshytta 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Byggmester ved Røroshytta. 2. mnd 1692 (RKA ) Byggmester ved Røroshytta. Lønn mnd 1692 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Solskinn. 6 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) Forpaktning på Solskinn sammen med Petter Gruve 12. mnd 1694 (RKA ) Byggmester ved Røros hytte. Lønn Bjørn H Nyheim 4/132

5 12. mnd 1694 (RKA ) Hadde en dreng som var knekt ved Røros hytte. Lønn 5-0-6, 27 skift (RS) Skifte Anders Baarten 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 5-0-6, 27 skift. Anders Pedersen Dalen 1700 (RS) Kullbrenner. Skifte. Anders Didriksen 1690 (RKA 8.1.8) Knekt på Storvarts. Betalte regelmessig 2-3 Rdr/mnd til Johannes Brun (RKA 8.3.1) Knekt på Storvarts 1691 (RKA 8.3.2) Arbeidet ikke alle mnd Anders Pedersen Dybdal 11 NOV 1690 (RS) Skifte etter Ole Brønnilds. Hans datter Lucia var gift med Anders, som bodde Innset. Anders Estensen 1701 (MT1701) Bosatt Røros. 52 år. Anders Evensen 14/ (RKB) Hans sønn Even ble døpt Anders Evertsen 1691 (RKB) Trolovet med Katrine Pettersdatter 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Nattskift. 2. mnd 1692 (RKA ) Pliktsarbeid ved Røroshytta. 6 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 4-0-0, 20 skift (RKA ) skyldte til kirken Anders Olsen Glåmos(?) 1691 (RKB) Hans datter Ragnhild ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Solskinn, 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Var med byggmesteren på kunsten ved Nyberget. Lønn , 16 skift. Anders Olsen Guldal 4/ (RKB) Hans sønn Ernst ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Smelter ved Røroshytta. 28 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Smelter ved Røros hytte. Lønn , 27 skift (MT1701) Smelter. 46 år. Sønn: Ernst (10). Tjenere: Erik Tørresen, Anders Rasmussen Anders Gulliksen 1701 (MT1701) Tjente hos Henrik Pettersen på Ryen. 21 år. Født i Ålen. Anders Halvorsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt på Harsjø. 23. søndag etter tr (RKB) Hans sønn Halvor ble døpt Anders Halvorsen 23 NOV 1695 (RPB 1) Nils Hansens skjøte til Henrik Petersen på den halve del i et Engeslett kalt Engflekkviken beliggende ved Aursund (ved Viigen ). Anders Halvorsen var med på å gå opp grensene. Hans bumerke så slik ut: Anders Halvorsen Haugen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Harsjøgruva 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Storvarts. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 49 år. Sønner: Jon (19) tjener i Dalsbygden, Anders (17) på Hedemark, Halvor (9), Henrik (5). Anders Jonsen Herrøe Bjørn H Nyheim 5/132

6 12. mnd 1694 (RKA ) Var med byggmesteren på kunsten ved Nyberget. Lønn 1-3-4, 9 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Solskinn. Lønn , 12 skift (MT1701) Bergknekt. 46 år. Anders Ingebrigtsen 1.mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Nyberget (RKA ) Undertegnet suplikk fra arbeiderne 1674 (RKA ) Nevnt i Winds eksaminasjon 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva Anders Jonsen Jempt 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Fraktet malm til Røroshytta Anders Jonsen [Prytz?] 1.mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz Anders Jonsen [Prytz?] 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. Anders Jonsen 23 NOV 1695 (RPB 1) Nils Hansens skjøte til Henrik Petersen på den halve del i et Engeslett kalt Engflekkviken beliggende ved Aursund (ved Viigen ). Anders Jonsen var med på å gå opp grensene. 22 JAN 1698 (RKA 10A.1.8) Undertegnet hyttearbeidrnes suplikk om søndags-skift (RS) Røstvender ved Tolgen. Skifte. Enke: Anne Ingebrigtsdatter Anders Jonsen 1701 (MT1701) Skomaker. 35 år. Sønner: Jon (3 ½), Ole (1 ½) Anders Olsen Kittelstad 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) På Arvedalsgruva 1691 (RKB) Hans datter Anne ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 48 år. Sønner: Sten (17). Anders Kjellsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Fraktet malm til Røroshytta 2. mnd 1692 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Nyberget. 07 MAI 1694 (RS) Skifte etter Faste Bundtmaker. Enke: Ildri Pedersdatter. Barn: Peder Fastesen, Henning Fastesen og yngste datter Elisabet Sofie. Sønnenes svogre: Anders Kjellsen, Peder Kjellsen, Gunder Henningsen og Jens Jensen. 12. mnd 1694 (RKA ) Hans dreng var knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Skredder. 47 år. Sønn: Ole (8) Anders Kohlberger se Andreas K Anders Stensen Kvikne 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Bergknekt. 52 år. Sønner: Sten (19) tjener hos Johannes Brun, Peder (17). Anders Larsen 1. mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell Nyberget 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. Anders Larsen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Jung hos belgmakeren ved Røroshytta. 2. mnd 1692 (RKA ) Læregutt hos belgmaker Lars Andersen på Røroshytta. 12. mnd 1694 (RKA ) Kullfogd ved Røros hytte. Lønn (RKA ) Belgmaker. Skyldte til kirken Bjørn H Nyheim 6/132

7 1701 (MT1701) 28 år. Belgmaker. Anders/Andreas Lorentsen Lossius 1668 (H. Dahle 1894) Partisipant i Røros kobberverk 1684 (H. Dahle 1894) ble direktør (var forhenværende løytnant) 16/ (NK bd III) Partisipantenes valg av Lossius som direktør godkjennes. 29/ Løytnant. Medlem i kommisjonen i saken mellom Henning Irgens og Røros kobberverk. 29/ (NK bd III) Medlem i kommisjonen for bergverkene nordafjells. 21/ (NK bd III) Direktør for Røros bergverk. Medlem i kommisjonen for Røros kobberverk. Kommisjonen befales å gi en enkelt innberetning om forholdene ved verket. Hvis det er uenighet i kommisjonen skal dissenterer avgi egen betenkning. 5/ (NK bd III) Kommisjonen av 1684 opphevet (H. Dahle 1894) avsatt som direktør 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved Anders Mikkelsen (Feragen) 2. mnd 1692 (RKA ) Kollbolten (?) ved Feragen. 12. mnd 1694 (RKA ) Stor Jung ved Solskinn. Lønn 3-1-8, 20 skift. Anders Mikklesen 1701 (MT1701) Tjente hos Halvor Ågesens enke i år. Anders Monsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Nyberget 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. Anders Nilsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt på Harsjø. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift. Anders Ingebrigtsen Nordfjord 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Storwartz 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Nyberget. Lønn 5-1-0, 21 skift (RKA ) skyldte kirken , for ringing med 2 klokker for hans sal. sønn 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering sammen med Bersvend Aasen på Solskinn. Lønn Anders Jonsen Nordfjord 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget Anders Olsen Nordfjord 1693 (RKA ) skyldte kirken 1 rdr 1701 (MT1701) Hytteknekt. 31 år. Sønn: Ole (5) Anders Pedersen Nordfjord 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 3-2-9, 18 skift Anders Sivertsen Nordfjord 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift Anders Olsen ( Lang Anders ) 1670 (RKA ) Kullbrenner. Var blant arbeiderne som overfalt Irgens, sammen med sin bror Mikkel 1674 (RKA ) Kullbrenner. Fikk tillatelse til å oppta sitt arbeide etter å ha vært suspendert Anders Olsen 2. mnd 1692 (RKA ) Jung ved Arvedal (MT1701) Bergjung. 19 år. Anders Olsen (Galåen) 1701 (MT1701) Bosatt Galåen. 55 år Bjørn H Nyheim 7/132

8 Anders(?) Pedersen [Dalen?] 1651 (RKA ) Kullbrenner. Anders Pedersen 1671 (RKA 8.1.1) Stiger ved Arvedals gruve (RKA 8.1.4) Stiger ved Solskinns gruve. Årslønn 90 Rdr. 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Stiger ved Harsjø gruve (H. Dahle 1894) stiger ved Harsjø gruve 2. mnd 1692 (RKA ) Stiger på Harsjø. Lønn mnd 1692 (RKA ) Fikk betalt for sin hest som hadde kjørt 5 ganger med settveden til Harsjø Anders Pedersen 1701 (MT1701) Tjenestekar. Bosatt Flekkvik. 40 år. Født på Oppdal. Anders Pedersen 1701 (MT1701) Tjente hos Henrik Pettersen på Ryen. 40 år. Født i Rennebu. Anders Pedersen 1701 (MT1701) Tjente hos Brostrup Irgens på Rørosgård. 24 år. Født på Innset. Anders Jakobsen Prytz 14/ (RS) Skifte. Enken: Maren Kristiansdatter Witpot og deres barn: Jakob (15), Kristian (12), Anders (2), Marit (10), Kari (8) og Margrethe (5) Anders Jonsen Prytz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell Nyberget 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Solskinnsgruva 5/ (RKB) Hans datter Anne ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell på nattskiftet ved Arvedalsgruva. Lønn 4-0-0, 16 skift 1693 (RKA ) skylder kirken 4 rdr, dømbt for Slaugsmaal 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Nyberget. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 57 år. Sønner: Jon (18), Elias (9) Anders Rasmussen (Nordfjord) 1701 (MT1701) Tjente hos smelter Anders Guldal. 16 år. Født i Nordfjord. Anders Richertsen 1673 (Trondheim Domkapitels forhandlingsprotokoll, Eirik Strøms hjemmeside). Bergmester Irgens tjener. Førte saken mot Anders Byggmester (RKA 8.1.4) Hytteskriver (Tolga?). Årslønn 110 Rdr (H. Dahle 1894) hytteskriver på Tolga 1689 (H. Dahle 1894) død 1690 (RKA 8.1.8) Hans enke leverte settved 1694 (RS) Skifte etter Anders Richertsen ved Tolgen og hans kone Anne Jensdatter Anders Rytter 1701 (MT1701) Dreng hos Theodor Bergmann. 15 år. Født i Trondheim. Anders Sagmester 1693 (RKA ) skyldte kirken Anders Schmideknegt/Smideknegt se Andreas S Anders Schøller 1690 (RKA 8.1.8) Var partisipant (aksjeeier) i verket (Liste over Kaaber-deling de Herrer participanter imellom Anders Sivertsen 1693 (RKA ) skylder kirken (MT1701) Hans enke oppført. Sønner: Hans (22), Jakob (16) Bjørn H Nyheim 8/132

9 Anders Ingebrigtsen Solli 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget 2. mnd 1692 (RKA ) Bosatt Solli. Knekt ved Storwartz. Lønn , 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering ved Hestekletten. Lønn (MT1701) Bergknekt. 42 år. Sønner: Ingebrigt (18), Sakse (14), Kristoffer (5), Ole (3). Anders Staff 12 MAI 1672 (RKA 10A.1.2) Borger og innvåner i Askersund. Forpliktet seg å lære Lars Andersen trebelgmaker-kunsten. Anders Stensen se Anders Stensen Kvikne Anders Toresen 1701 (MT1701) Tjener hos Iver Brønnilds på Røros. Høstdreng. 20 år. Anders Tvedt 1671 (RKA 8.1.1) Offiser 1677 (RKA 8.1.4) Hytteskriver Tamlaget. Årslønn 90 Rdr. ca (H. Dahle 1894) hytteskriver ved Tamlaget hytte hele dens driftstid (ca 28 år) 1692 (H. Dahle 1894) Oppsynsmann ved anlegget 2. mnd 1692 (RKA ) hans dreng var knekt på Harsjø. 4. kvartal 1694 (RKA ) For oppsyn ved Tamlaget hytte. Lønn Hr Anders Wangberg 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved 1693 (H. Dahle 1894) prest til Tolgen (sønn av Hr Ole Wangberg i Saltdal?) Anders Aalum 1699 (RS) skifte etter Henning Irgens. På auksjon over Irgens Hagestykker betalte han for Riisstykket. Samt for Stor-Ryen og Dahlen med tilhørende (MT1701) Proviantskriver. 33 år. Stesønn Johannes Biæring. Anders Andersen Aas 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift Andreas Ingebrigtsen 31/ (RKB) Hans sønn Hans ble døpt Andreas (også skrevet Anders) Kolberger 1650 (H. Dahle 1894) Funksjonær ved Røros kobberverk 1670 (RKA ) Stiger (RKA 8.1.1) Stiger. 140 Rdlr i lønn (RKA 8.1.4) Stiger ved Gammelberget. Årslønn 140 Rdr. Andreas Kolberger 1701 (MT1701) Bergknekt. 25 år. Andreas Schmideknegt 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 26 år. Anna Hr Peder Ditlefsens enke 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved 1692 (RKA ) levert settved til Hestekletten 2. mnd 1692 (RKA ) En av hennes drenger var knekt ved Hestekletten. Lønn 1-0-0, 5 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) En av hennes drenger var knekt ved Hestekletten. Nattskift. Anna Jensdatter 1690 (RKA 8.1.8) Hennes dreng leverte settved Bjørn H Nyheim 9/132

10 Anne 12. mnd 1694 (RKA ) Enke etter Hr Anders Bernhoft. Hennes dreng var knekt ved Hestekletten. Lønn 4-0-0, 20 skift Anne Katarina Irgens 1681 (RKA 8.1.6) hadde solgt varer Anne Spell 1691 (RKB) begravelse Anne Valset 2. mnd 1692 (RKA ) Hennes dreng var knekt ved Øresundgruva. 17 skift 2. mnd 1692 (RKA ) Hennes dreng var Minerer ved Øresundgruva. 6 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Hennes dreng var knekt ved Solskinn. Lønn 4-0-0, 20 skift. Anne Margrethe Wesling 1692 (RKB) Fadder Anniken 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Enke etter Bendiks Knutsen. Hennes dreng ført som berggesell ved Storwartz 2. mnd 1692 (RKA ) Enke etter Bendiks. Hennes dreng var berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Enke etter Bendiks Knutsen. Hennes dreng var berggesell ved Hestekletten. Lønn 5-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Enke etter Bendiks Knutsen (hennes navn ikke oppgitt). Bosatt Gjerdet eller Viken. Sønn: Jakob 22 år. Anniken Brekken 12. mnd 1694 (RKA ) Hennes dreng var knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Hennes tjener Ingebrigt Rasmussen var bergknekt. Anniken Ingebrigtsdatter 1691 (RKB) Nevnt som fadder Anniken Jakobsdatter Sankthansdag 1692 (RKB) var hun fadder til Hans Knops datter Anniken. 22/ (RS) Skifte etter Isak Nilsens kone Anniken Jakobsdatter Anton Jakobsen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 0-2-6, 3 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Pliktarbeid ved kaldrøsten på Røros hytte. Lønn , 4 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Drev malmknektarbeide. Lønn Arne Eriksen 12. mnd 1694 (RKA ) Drev malmknektarbeide. Lønn Arne Eriksen Galåen 2. mnd 1692 (RKA ) Mindre Jung ved Storvarts. Arne Evensen Galåen 12. mnd 1694 (RKA ) Jung ved Storvarts. Lønn 3-1-8, 20 skift Arne Arnesen Innset 12. mnd 1694 (RKA ) Røstvender ved Røros hytte. Lønn , 18 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Pliktarbeid ved kaldrøsten på Røros hytte. Lønn 0-1-8, 2 skift. Arne Isaksen (Nyplass) 12. mnd 1694 (RKA ) Mindre Jung ved Hestekletten. Lønn , 20 skift 1701 (MT1701) Nyplass. Bergknekt. 27 år. Arne Iversen Bjørn H Nyheim 10/132

11 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva Arne Jensen 12. mnd 1694 (RKA ) Delte stilling som smelter ved Røros hytte sammen med Mons Korporal. Lønn , 27 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 4-1-6, 23 skift. 22 JAN 1698 (RKA 10A.1.8) Undertegnet hyttearbeidrnes suplikk om søndags-skift (MT1701) Bergknekt. 37 år. Arne Nilsen 2. mnd 1692 (RKA ) Enkens dreng var knekt ved Solskinn, 22 skift (RKA ) Død. Skyldte for ringing med klokken 1696 (RKA ) Død. Hans Pedersen Tambur svarte for gjeld til kirken Arne Eriksen Norfjord 1693 (RKA ) Skyldte kirken (RKA ) Skyldte kirka Arne Olsen 2. mnd 1692 (RKA ) Røstvender ved Røroshytta. 1 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) Pliktsarbeid ved Røroshytta. 1 skift. Arne Sivertsen 19/ (NK bd II) Arbeider ved Røros kobberverk. Reiste (1670) til Jakob Mathias Tax på vegne av arbeiderne for å be om lov til å forelegge ham sine klager, og med hans samtykke sendte de en søknad til ham. Da offiserene fikk vite det, gikk de med pliktsfogden til Svend Andersens hus og lot det han eide kaste ut av huset, og kona og barna måtte flykte til skogs hvor de ennå var. Audun Olsen 1701 (MT1701) Tjenestekar. Høstdreng. 36 år. Født i Romsdal. Auden Sjursen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget Bjørn H Nyheim 11/132

12 Barbro Ramna 1701 (MT1701) Enke. Sønn: Peder Jonsen 12 år. Bendiks Knudsen 1661 (RKA ) Ordinære utgifter. Kaldrøstarbeid 1677 (RKA 8.1.4) Ertzscheider Gammelberget. Mnd.lønn 7 Rdr (RKA 8.1.5) 1. mnd: Berggesell og Ertzscheider ved gammelberget gruve. 1. mnd 1683 (RKA 8.1.7) Ertzscheider ved Gammelberget. Mnd.lønn 7 Rdr 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Hans enke Annikens dreng ført som berggesell ved Storwartz 20 JUL 1694 (RKA ) Særlige utgifter. 3 Rdr til Sl Bendiks Knudsens enke sønn Bernt Bendiksens begravelse. Ble ved et ulykkelig fall slått i Hestekletten gruve og døde på stedet. Benjamin Petersen Gruve 2. mnd 1692 (RKA ) Stor Jung ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn 5-0-6, 27 skift. Bent Andersen 1701 (MT1701) Tjente hos Peder Halvorsen. 26 år. Født i Jemtland Bent Olsen 1661 (RKA ) Ordinære utgifter Galåen Bent Iversen 1701 (MT1701) Bergknekt. 30 år. Bent Tørrisen 1701 (MT1701) Tjener hos Iver Brønnilds på Røros. 30 år. Bentum 14/ (NK bd I) Hollandsk kaptein. Beordret til å være på Røros kobberverk. Skal forestå den militære utdannelse av alle berg- og hyttefolkene og alle andre som er ansatt ved verket, og ha infanterikapteins gasje. Berge Bergesen 1661 (RKA ) Malmseddel Gammelgruva Berge Pedersen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Smed ved Arvedalsgruva 2. mnd 1692 (RKA ) Smed ved Arvedal. Lønn 6-2-9, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Smed ved Arvedal. Lønn 5-0-0, 20 skift (MT1701) Gruvesmed. Bosatt Nyplassen. 37 år. Sønner: Peder (2 ½), Ole (1) Berge Strømmesen 2. mnd 1692 (RKA ) Stor Jung ved Solskinn. Lønn , 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Stor Jung ved Nyberget. Lønn , 20 skift. Berge Torsen 1666(?) (RKA ) Hyttefolk. Underskrev klage 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning. 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Storvarts 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell på sjakten ved Storvarts. Lønn 6-0-0, 24 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Hans enkes dreng var knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift Berit Tamlag 1661 (RKA ) Kullseddel Røros Bernt Bendiksen 2. mnd 1692 (RKA ) Mindre Jung ved Solskinn. Lønn , 22 skift. B Bjørn H Nyheim 12/132

13 20 JUL 1694 (RKA ) Særlige utgifter. 3 Rdr til Sl Bendiks Knudsens enke sønn Bernt Bendiksens begravelse. Ble ved et ulykkelig fall slått i Hestekletten gruve og døde på stedet. Bernt Brun 1689 (H. Dahle 1894) utnevnt til Bergkirurg (lege) på Røros 1690 (RKA 8.1.8) 2. kvartal. Oppført i lønningslisten over Officianter og Betienter ved vercket 1691 (RKB) Mette, Bernt Bruns (kone), nevnt som fadder 1. kvartal 1692 (RKA ) Lege ( Kirurg ) på Røros. Kvartalslønn (RKA ) dømt til å betale kirken 1 rdr 4. kvartal 1693 (RKA ) Lege ( Kirurg ) på Røros. Kvartalslønn kvartal 1694 (RKA ) Lege ( Kirurg ) på Røros. Lønn JUN 1695 (RPB 1) Konstituert kirurg ved Røros kobberverk. Inngikk kontrakt med sine foreldre (dvs mor og stefar) og sin bror Johannes Brun. Ettersom han opp gjennom tiden hadde fått tilsammen 700 Rdr fra foreldrene, hvilket han nå ikke kan betale tilbake, og ettersom det ikke kan bli nok igjen i arv etter deres mor, frasier Bernt seg all arv etter moren og lar den tilfalle broren Johannes. Datert Røros 15 mars Underskrevet Bernt Brun og hans hustru Mette Bentsdatter Nagel. Vitner: H. Irgens, Jens Tausan og P Hiort (RS) skifte etter Henning Irgens. På auksjon over Irgens Hagestykker betalte han for Stor- Gunder-stykket (MT1701) Verkets kirurg. 40 år. Sønn Mathias Brun (15) går i Trondheim skole. Bernt Kruse 1690 (RKA 8.1.8) 2. kvartal. Hans enke Malena er oppført i lønningslisten over Officianter og Betienter ved vercket 07 SEP 1693 (RS) Skifte. Enke: Malene Simensdatter. Barn: Maren Berntsdatter gm Erik Pedersen Pliktsfogd, Lisbet Berntsdatter gm Jens Nilsen på Kvikne, Katrine Berntsdatter gm Hans Nilsen Ertzscheider og Jonas Krusse (20) nå i Trondheim. Sølvbeger merket: B: M:, sølvbeger merket B:K: M:S:D: Bernt Sivertsen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 3-3-4, 19 skift Bersvend Bergesen 1701 (MT1701) Bergjung. 19 år. Bersvend Evensen 1666 (RKA ) Berggesell. Underskrev klage Bersvend Jetmundsen 1701 (MT1701) Tjente hos Johannes Schmideknegt. 32 år. Bersvend Jonsen 1701 (MT1701) Hans enke oppført. Sønn: Jon (13) Bersvend Simonsen 1661 (RKA ) Kullseddel Røros (RKA ) Undertegnet suplikk fra arbeiderne. Segl viser initiale BS og bumerke sammensatt av B og S (lignende som Strømme Bergesen bruker) 1. mnd 1671 (Bergregnskap) Smelter ved Røros hytte Bersvend Sivertsen 1701 (MT1701) Malmknekt. 30 år. Sønn: Adam (2) 1. mnd 1701 (RKA 10B.1.7) Malmknekt. 36 skift. Lønn: 6 Rdr. Bersvend Aasen 12. mnd 1694 (RKA ) Drev minering sammen med Anders Ingebrigtsen Nordfjord på Solskinn. Lønn Bersvend Ingebrigtsen Aasen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Bergknekt. 31 år Bjørn H Nyheim 13/132

14 Bersvend Jonsen Aasen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Solskinn, 22 skift. Bjørn Olsen Rugeldal 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn , 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Nyberget. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Berggesell. 33 år. Bonde Olsen Spell 12. mnd 1694 (RKA ) Mindre Jung ved Solskinn. Lønn , 20 skift (MT) 25 år gammel. Bergsknekt. Brostrup Giedde 1656 (NHD 4 r 1 bd, s 70, s 137) Var oberberghopmand. Brostrup Irgens 1690 (RKA 8.1.8) Levert settved 17 JUL 1693 (RS) Skifte etter Peder Richertsen. Barn: Johannes (10), Lisbet Sofie (12), Gjertrud (8 ½), Anne Katrine (7) nå ved Tolga. Tilstede på vegne av barna var morbødre Hr Bergmester Jurgens og Monsr Brostrup Jurgens, samt farbror Hr Søren Richertsen, pastor til Frosta og Åsens menigheter (MT1701) Bosatt Rørosgård. 47 år. Sønn: Johannes (4). Stesønner: Hans Schjelderup (14) er i Trondheim, Nils Schjelderup (9 ½). Tjenere: Anders Andersen, Nils Svenske, Jørgen Kolbentsen, Ole Olsen, Joakim Eriksen, Mons Angerman, Anders Pedersen, Ole Andersen, Sivert Jonsen, Erik Jonsen Brostrup von Schørt 23/ (NK bd III) Bergordinansen for Norge. Var med å skrive et memorial på tysk, dat. 4/ / (NK bd III) Befaling til overberghauptmann Brostrup von Schørt. Det kobber som Nils Nilsen Bie i Trondheim er tilkjent, men som muligens er tatt av andre og solgt, skal leveres tilbake til Røros kobberverk eller betales. Arbeiderne og andre som har noe tilgode fra verket, må få oppgjør, og resten av kobberet skal anvendes til driften av verket. 29/ (NK bd III) Ble befalt å forsyne Gjert Lange med utførlig instruks om hvordan han skal forholde seg i saken mot bergmester Henning Irgens. 24/ (NK bd III) Skrev brev til rentemester Peter Brandt med opplysning om at kobberet som var tatt fra partisipantene enda ikke var levert tilbake. 22/ (NK bd III) Befaling til Jens Juel, Just Høeg og Brostrup von Schørt om å innkalle Niels Bie. Det skal gjøres rede for hans krav mot Røros kobberverk. 25/ (NK bd III) Befaling til Jens Juel, Just Høeg og Brostrup von Schørt om å undersøke en rekke fordringer på Røros kobberverk, nemlig fra presten ved verket, Peder Ditlefsen, og fra arbeiderne der, fra Homfred Brugman, Peder Hansen Lund, Hans Lauritsen, Kristoffer Ingulshus, Oluf Angard og allmuen i Holtålen og Tynset prestegjeld. 16/ (NK bd III) Befaling til Jens Juel, Just Høeg og Brostrup von Schørt om å fullføre arbeidet i Røros-kommisjonen, slik at kongen får sin tiende, arbeiderne sin fortjente lønn og partisipantene nytte av verket. 5/ (NK bd III) Medlem i Røroskommisjonen som hadde sendt innberetning til kongen, som kommer med bestemmelser angående betaling av Røros kobberverks gjeld og om finansiering av driften. 26/ (NK bd III) Over-berghauptmann. Stadfesting av en anordning i ni punkter for Røros kobberverk fra kommissærene for bergverkene, Juel, Høeg og Schørt. Brynhild 18/ (NK bd V) Enke etter kullbrenner Ole Olsen. Befaling til stattholderen om å pålegge Bergamtet å utbetale et tilgodehavende på 421 dlr som hun har hos Røros kobberverk. Brønnel Bjørnsen 13/ (RKB) Sønn Bjørn ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn , 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift. Bøy Pedersen 1661 (RKA ) Ordinære utgifter Bjørn H Nyheim 14/132

15 C Cornelia Bikkers Gm Jochum Irgens (H. Dahle 1894) 27/ (NK bd II) Enke etter Jochum Irgens. Stadfesting av panteforskrivelse fra Cornelia og hennes barn til hennes svoger baron Petersen, dat. København 1/ Gjelden til baron von Petersen var på riksdaler. Til sikkerhet pantsetter hun de to fogderiene Helgeland og Senja, som hennes mann hadde fått skjøte på fra kongen. 14/ (NK bd II) Enke etter Jochum Irgens. Befaling til Joakim Fredrik Wind om å assistere postmester Kaspar Wilthagen i Trondheim, som på vegne av Jakob Nunes Henriques i Amsterdam skal forsøke å få betaling for en obligasjon på 7258 dlr 2 ort, utstedt av Cornelia Bikkers til Vestervik. Etter at svenskene hadde brent ned hyttene året før, sto verket i fare for å bli lagt ned pga mangel på penger. Kaspar Vilthagen hadde da ytt Cornelia og bergmester Henning Irgens et lån på nevnte sum. Gjeldsbrevet er datert 1/ / (NK bd III) Befaling til stattholderen om å oppnevne kommisærer i en sak mellom fru Cornelia Bickers og partisipanter og bergmester ved Røros kobberverk. 5/ (NK bd III) Kongens bestemmelser angående betaling av Røros kobberverks gjeld og om finansiering av driften. En rekke større fordinger mot kobberverket, vedkommer ikke verket, men bare fru Cornelia Bikkers personlig. Bl.a. bøndene i Gudbrandsdal (570 dlr), bøndene i Hedmark (4457), rådmann Lorents Mortensen Angell (5688) og Peder Kaasbøll. 5/ (NK bd III) Skylder verket dlr. Hennes andeler i verket skal fordeles blant fordringshaverne. 27/ (NK bd IV) forhenværende fogd over Salten Mikkel Storm og forhenværende ombudsmann samme sted Jens Jørgensen ble oppnevnt som kommissærer i en sak mellom Gjert Lange og Cornelia Bikkers, som skylder ham penger. 29/ (NK bd IV) Befaling til stattholderen om å oppnevne to kommissærer som skal ta pant i jordegods i Nordland som tilhører fru Cornelia Bikkers, for en fordring som Lorents Mortensen Angel har på henne. 13/ (NK bd V) Bevilling for fru Cornelia Bickers til å beholde sine inntekter av tienden i Gauldal og Fosen som kongen har bevilget henne til livsopphold Bjørn H Nyheim 15/132

16 Bjørn H Nyheim 16/132 D Daniel Lassesen 1701 (MT1701). 18 år. (Ført sammen med brødre? Torber og Joakim Lassesen) David Andersen (Skolemester/Klokker) 1699 (RS) Skifte etter hans kone Anne Jensdatter 1700 (RS) Fikk betalt fra boet etter Henning Irgens for sønnen Nikolais skolepenger 1701 (MT1701) 36 år. Klokker. David Jonsen (Feragen) 12. mnd 1694 (RKA ) Stor Jung ved Solskinn. Lønn 3-1-8, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 41 år. David Kolberger 1661 (RKA ) levert settved til Nyberget 1. mnd 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Understiger ved Gammelberget (Storwartz). Mnd.lønn 7 Rdr 1. mnd 1683 (RKA 8.1.7) Understiger ved Gammelberget. Mnd.lønn 7 Rdr 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Stiger ved Hestekletten. Mnd.lønn / (RKB) Nevnt som fadder 1692 (H. Dahle 1894) Stiger ved Hestekletten gruve 1692 (RKA ) Stiger ved Hestekletten gruve 12. mnd 1694 (RKA ) Stiger ved Hestekletten. Lønn 6-0-0, 20 skift David Wetzel 1675 (H. Dahle 1894) Stiger til Arvedals gruve 1677 (RKA 8.1.4) Stiger ved Arvedals gruve. Årslønn 90 Rdr (RKA 8.1.8) Levert settved 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Stiger ved Solskinnsgruva. Årslønn 100 Rdr. 2. mnd 1692 (RKA ) Stiger ved Solskinn. Lønn mnd 1692 (RKA ) Forpaktning ved Solskinn - Settvedførsel ca 1692 (H. Dahle 1894) degradert fra stiger til Ertzscheider pga misligheter (RPB 1) Stiger. Avsto noen engsletter ved Øresund til kullfogden Peter Grue. 10. mnd 1693 (RKA ) Stiger på Solskinn. 12. mnd 1694 (RKA ) Hans dreng drev minering ved Kristian Kvints gruve. Lønn mnd 1694 (RKA ) Stiger ved Solskinn. Lønn mnd 1694 (RKA ) Forpaktet settvedkjøringen til Solskinn. Lønn (MT1701) 71 år, sønner: Hans Morten (18), Adam (16) og Kristoffer (14) Didrik Nilsen Albeck 1670 (RKA ) Vitnet mot arbeiderne som angrep Irgens Mai-Des 1671 (RKA 8.1.1) Berggesell Storwartz 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell på Solskinngruva 1679 (RKA ) Var med å underskrive bergfolkenes supplikk til H. Irgens om månedlig avlønning (RKA 8.3.1) kalles Klokker Didrik 1690 (RKA 8.3.1) Berggesell ved Solskinn dette året og tjente per mnd. Betalte 1 rdr per mnd på gammel gjeld (verkets gamle gjeld) til Sr Bergmester Irgens. 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Solskinnsgruva 1691 (RKB) Didrik Nilsens kone ble introdusert i kirken etter barnefødsel (dåpen må ha vært før kirkeboken begynner) (RKA 8.3.2) Berggesell. Tjente per mnd. Betalte på en gammel gjeld til Henning Irgens (RKA 8.3.3) Berggesell mnd ved Røroshytta. Tjente fra til per mnd. 2. mnd 1692 (RKA ) Pliktsarbeid ved Røroshytta. 11 skift (RKA 8.3.4) 1696 (RKA 8.3.7) Ikke nevnt blant månedsfolkene lenger 1699 (RS) Skifte etter Henning Irgens. Nevnt med etternavn Albeck i listen over Verkets gamle restanse (oppført med ). Didrik Hiort 1698 (RKA 8.3.9) 1699 (RKA ). Hytteskriver. Tjente 10 Rdr/mnd

17 1701 (MT1701) Hytteskriver. 30 år. Didrik Jonsen 1665 (Holtålen prestemanntall) 4 år, bosatt Brekken, sønn av Jon Brekken 1690 (RKA 8.4.1) 2. mnd 1692 (RKA ) Røstmurenes forpaktelse ved Feragen. 24 røster (RKA ) levert furu-setved til Storwartz 1699 (RKA ) 1701 (MT1701) 43 år, bosatt Brekken. Tjenere: Henning Jonsen, Steffen Jonsen Didrik Nilsen (Skreddersønn) 1691 (RKA 8.3.2) Jung. Begynte i august 1692 (RKA 8.3.3) Skreddersønn. Arbeidet ved Hestekletten. 2. mnd 1692 (RKA ) End Mindre Jung ved Hestekletten (RKA 8.3.4). Skreddersønn 12. mnd 1694 (RKA ) Mindre Jung ved Hestekletten. Lønn , 20 skift 1696 (RKA 8.3.7). Skreddersønn 1698 (RKA 8.3.9) Skredder 1699 (RKA ) Skredder. Debet Credit: 7 Malmseddler, sum (MT1701) Bergsknekt. 23 år gml Didrik Olsen 1699 (RKA ) Bosatt Røren Ditlef Pedersen 2. mnd 1692 (RKA ) Mindre Jung ved Hestekletten. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 30 år. Søstersønn: Ingebrigt Jakobsen (5) Bjørn H Nyheim 17/132

18 Bjørn H Nyheim 18/132 E Ebbe Pedersen 1650 (H. Dahle 1894) funksjonær ved Røros kobberverk Einer Taraldsen Øyen 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Hestekletten. Lønn 5-2-0, 22 skift. 03 JUL 1693 (RS) Skifte. Ilfg attest fra lensmannen i Singsås (Peder Kirkvold) var disse arvinger: Fullsøster: Marit Taraldsdatter Talsnes. Halvbrødre: Lars og Erik Taraldsønner. Halvsøster: Gunnil Arnesdatter Grønset. For Marit Talsnes møtte sønnen Halvor Pedersen Talsnes. For Lars Taraldsen møtte sønnen Peder Larsen fra Selbu. Ingen møtte for Erik Taraldsen som skulle være i Nordland. På Gunnil Grønsets vegne møtte sønnen Hans Hansen Grønset. Blant hans eiendeler var et sølvbeger som Erik Eriksen Grytbakk eide halvparten i. Marte Larsdatter, som var hans brors uekte datter, hadde pleiet han i hans svakhet. Elias Larsen 1701 (MT1701) Dreng hos sogneprest Angell. 32 år. Født i Jemtland. Elias Olsen 2. mnd 1692 (RKA ) Røstvender ved Røroshytta. 19 skift. Elisabeth 1690 (RKA 8.3.1) Enke etter Kurt Sommer Elisabeth Irgens (f Arnisæus) Gm Johannes Irgens 1665 (Holtålen prestemanntall) bosatt Nedre Rørosgård sønner: Baltzer(16), Johannes(10), Ludvig(9), Brostrup(8). 14/ (NK bd IV) Bevilling for Elisabeth, enke etter Johan Irgens på Røros. En obligasjon på 4000 dlr dat. 6/4 1659, utstedt av Johannes Barth med tre kausjonister til hennes mann, er foreldet. Den skal likevel ha full rettsgyldighet, men det pålydende eller det igjenstående beløp må snarest kreves innbetalt. Ellef Bjørnsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn , 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift (MT1701) Bergknekt. 59 år. Sønn: Nils (21) Ellef Ellefsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Berggesell Gammelberget 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Berggesell Gammelberget Ellef Ellefsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Knekt Gammelberget Ellef Knudsen Nordal 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Storvarts. Lønn 5-0-0, 20 skift Ellef Sund ("Sund Ellef") 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) På Arvedalsgruva Ellen 1679 (RKA 8.1.4) Enke etter Henrik Fischer Ellen Ellensen (Wold?) 1693 (RKA ) dømt til å betale kirken 1 rdr Ellen Halvorsen 2. mnd 1692 (RKA ) Smelter ved Feragen. 30 skift. 2. mnd 1692 (RKA ) han og broren Lars fikk betalt for 6 fot mur ved Feragen. 14/ (RKB) Hans sønn Iver ble døpt 12. mnd 1694 (RKA ) Smelter ved Røros hytte. Lønn , 27 skift (MT1701) Smelter. 50 år. Sønn: Halvor (16).

19 Ellen Ellensen Innset 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Solskinn, 22 skift. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Kristian Kvints gruve. Lønn 3-2-9, 18 skift. Ellen Knudsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Røstvender ved Røroshytta Ellen Olsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt Gammelberget 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Berggesell Gammelberget Ellen Olsen Oppdal 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt på Anordnede Natschichter ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Arvedal. Lønn 4-0-0, 20 skift. Ellen Olsen Spell 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Kristian Kvints gruve. Lønn 5-0-0, 20 skift (MT1701) Berggesell. 54 år. Sønner: Ellen (7), Ole (5), Ole (24), Albert (1) Ellen Torsteinsen 1701 (MT1701) Bosatt i Dalen. 30 år. Sønn: Peder (3) Ellen Ellensen Vold 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Storvarts. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Storvarts. Lønn 4-0-0, 20 skift 1701 (MT1701) Bergknekt. 32 år. Elling Monsen 1666 (RKA ) Hyttefolk. Underskrev klage Endre Nilsen 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Storwartz. 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Hestekletten. Lønn 3-3-4, 19 skift Endre Toresen 2. mnd 1692 (RKA ) Røstvender ved Røroshytta. 24 skift. Enevold Jensen 1671 (Bergregnskap) Offiser 1673 (H. Dahle 1894) avla ed som hytteskriver til Tolga hytte (antagelig ansatt før dette) 1685 (H. Dahle 1894) ikke lenger hytteskriver Enok Halvorsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Ført under Gutter ved Gammelberget 2. mnd 1692 (RKA ) Knekt ved Nyberget (RKB) Hans sønn Arnt ble døpt (4 s e tr) 1693 (RKA ) var dømt til å betale kirken 1 rdr 12. mnd 1694 (RKA ) Leverte ½ tølt hytte troug til Røros hytte. Lønn (RKA ) skyldte kirken 1 rdr Erik Baarstuen 12. mnd 1694 (RKA ) Fikk for settveden ved Storvarts. Lønn Erik Johansen Dragum 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Berggesell ved Hestekletten 2. mnd 1692 (RKA ) Berggesell ved Solskinn. Lønn 5-2-0, 22 skift Erik Mathiasen Dypsjøli 1701 (MT1701) Tjente hos Ole Mathiasen Dypsjøli. 31 år Bjørn H Nyheim 19/132

20 Erik Eriksen [Rugeldal?] 1666(?) (RKA ) Bergfolk. Underskrev klage Erik Eriksen 1. mnd 1671 (Bergregnskap) Berggesell Nyberget Erik Fries 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Fikk betalt for Ringen (ringing med klokken) Erik Frisch 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Knekt på Solskinngruva Erik Olsen Glassmaker 1691 (RKB) Nevnt som fadder 1691 (RKB) Glasmaker-Berit nevnt som fadder, antagelig hans kone (evt datter) 12. mnd 1694 (RKA ) Fikk for 1 Krøch i gruen 12. mnd 1694 (RKA ) Leverte 1 vindu til Arvedal. Lønn (MT1701) 50 år. Glassmaker. Sønner: Ole (20), Hans (18), Peder (14), Jon (10) og Anders (6) Erik Jonsen Grytbakk 1. mnd 1680 (RKA 8.1.5) Knekt Gammelberget 22 APR 1691 (RS) Skifte etter Ole Pedersen Smelters kone Ingeborg Jensdatter, som døde for 1 ½ år siden. Barn: Vincent Olsen som er på Lusnedalens kobberverk, Jens, Peder, Jon, Marit gm Erik Grytbakk og Maren gm Even Bjørgum (RKB) Hans sønn Ole ble døpt (7 s e tr) 12. mnd 1694 (RKA ) Berggesell ved Arvedal. Lønn 5-0-0, 20 skift (MT1701) Ertzscheider. 56 år. Sønner: Jon (11), Ole (9) Erik Gulbrandsen 1693 (RKA ) skyldte kirken 3-2-0, leiermålsbot Erik Halvorsen 1. mnd 1677 (RKA 8.1.4) Røstvender ved Røroshytta 1691 (RKB) sønn Halvor døpt Erik Halvorsen 1701 (MT1701) Tjente hos Johannes Schmideknegt. 19 år. Erik Hansen 12. mnd 1694 (RKA ) Knekt ved Røros hytte. Lønn , 26 skift. 22 JAN 1698 (RKA 10A.1.8) Undertegnet hyttearbeidernes suplikk om søndags-skift. Erik Ingebrigtsen 2/ (RKB) trolovet med Sigrid Johansdatter. Gift 22/2 15/ (RKB) hans sønn Ingebrigt ble døpt 2. mnd 1692 (RKA ) Bosatt Aasen. Knekt ved Storwartz (RKA ) skyldte kirken for leiermål Erik Ingebrigtsen 1701 (MT1701) Tjente hos Kolbent Olsen. 26 år. Erik Johansen 1665 (RKA ) Bergesell Erik Johansen 1691 (RKB) Hans datter Marit ble døpt. Erik Jonsen 1. mnd 1677 (RKA 1677) Knekt Gammelberget Erik Jonsen 1. mnd 1690 (RKA 8.1.8) Ertzscheider ved Arvedalsgruva Bjørn H Nyheim 20/132

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Heftet Ringerike 2007

Heftet Ringerike 2007 Heftet Ringerike 2007 Redaksjonelle adresser: Else Marie Abelgård E-post: toreabe@online.no Tlf: 32 14 52 03 Bjørn Geirr Harsson E-post: bjorn.geirr.harsson@statkart.no Tlf/Faks: 91 56 30 03 / 32 15 99

Detaljer

Ved Otto Randolf Grüner

Ved Otto Randolf Grüner Ved Otto Randolf Grüner Til stadighet når en leser lokalhistorie og bygdebøker, blir en slått av hvor lite forfatterne bruker arkivkilder hvis en da unntar de tradisjonelle folketellinger, skattemanntall,

Detaljer

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14 Ekstrakter fra skifteutdragsamlingen ved Statsarkivet i Trondheim, for Senja fogderi [Ikke sjekket mot originalen, avskriftene nedenfor har ikke alltid med all informasjon fra skiftekortene] Alvestad,

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Gullverkets gruvehistorie

Gullverkets gruvehistorie Gullverkets gruvehistorie Av Jan Arne Sandholtbråten Ca. 1721: Det Odalske kobberverk åpner gruver i Eidsvoll Almenning med drift ved Sannervangen (Knoffsløkken) og Sannergruva samt Prins Fredriks gruve

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6.

Lars Sivertstn Blekkan solgte i 1899 Øue Blekkan, g.nr. 8Q b.nr. I, lil sønnen Lars Larsen BJekkan. Sl.:ylden var i 1892 9;11 mark og i 1932 6. ".. i \ BLEKKA N Blekkan forekommer som gardsnavn pl lere steder. Slekkan i Strinda nevnes forste gang i 1277 og da under navneformen Blikar. Dette er flertallsformen av ordet -blik. som betegner noe blankt.

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304.

Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. 050304 Oppegårds historie i telegramstil. Kronologisk Sist oppdatert hjemmeside: 050304. Copyright: Erik Ballangrud, Mellomåsveien 124, 1414 Trollåsen. Tlf. 66820378. E-mail: erik.ballangrud@c2i.net. Forkortelser:

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Per Øverland Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012 Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Trondheim 2011 2 Forord I 2012 blir det 125 år siden Bakkestrandens Bedehus

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer